Sunteți pe pagina 1din 144

COMANDAMENTUL DE CAPETEN1E AL ARMATHI

DEPARTAMENTUL GUVIMINTATOR01111 CIVIL

At

TRANSNISTItita
.

iN-rocmyr D

ILIE I. MIREA
DIN 114111A11 441 CU COLABORAREA Ott

ANDREI T NICULESCU

www.dacoromanica.ro

COMANDAMENTUL DE CAPETENIE AL ARMATEI

DEPARTAMENTUL GUVERNAMANTULUI CIVIL


AL

TRANSNISTRIEI

ABECEDAR
-BYKBAPb=
ROMANO-RUS
PENTRU

TRANSNISTRIA
INTOCMIT
DE

ILIE

MIREA

I.

INSPECTOR $COLAR DE CIRCUMSCRIPTIE

IN DIRECIIA CULTURII - TRANSNISTRIA


DIN

INITIATIVA $1 CU COLABORAREA

D-LUI ANDREI T. NICULESCU


CONSILIER LA DIRECTIA CULTURII - TRANSNISTRIA

INFORMATIA ZILEI"
SECTIA DE EDITURA
ATELIERELE DE ARTE GRAFICE INDEPENDENTA"
Bucure$td, Str Academiei, 17

r:!'"A"..-4.--44,-www.dacoromanica.ro

MAM

Ws

IDLMARE$AL ION ANTONESCU


ICONDUCATORUL STATULUI ROMAN

---

--4.Ferfagoom.v.

www.dacoromanica.ro

"

www.dacoromanica.ro

-z;MO.W.

-6

www.dacoromanica.ro

I=

. 4,'
.

Tzek. ittte ..:1 s., r


.,
4

_-..
CI

r,
c

^
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

z
Nr

441+
.444044.4444..-

44.
x

_;u_

www.dacoromanica.ro

l
1

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

- 15 -www.dacoromanica.ro

, if
.

td

...or

.--

1"

'

eti

..,

,...o.1.

...

(,..
.

7'S-

I.

:-..,.,--

...

V....

..

.v

...

..

,...-

,,

..

r,

..

11'

,',

i.

?
-

'

.,,:.

..
....

..

*.

10.,p3,401*
.._.

47,"

;(.. A
V? 4--

._

.4.*

.
.
.

,
...;

.-

...

..

,
.
.4.

..

-;

www.dacoromanica.ro
1.1

to

,
...

M.

17 -

www.dacoromanica.ro

- -

18
www.dacoromanica.ro

..
..,.

...

.4.-T

)1%0

1441

'.......

n-

tb.
.

'

...,

.
'""'

lel .

.1

",....

.....N...

'' ;

..

1i

..

...

,
...

vi
,o-.-..:

..

.01

..

,..f.-...

et.

,. . ,..

.,;...

vc
_.:

,.,

...

n - -6e.

..

e ,.

..

.
.

...--,.

..

. ."

- 19 -A

www.dacoromanica.ro

'

tr.,

4-4

www.dacoromanica.ro

...

...

tor1

, ,.

..
.1.0

,,.,

...111i

Il 1/4

,,
--,,,,.!,,,

N.

.
1.,

.
,..

''

illi

.1

tk,

....:

r.

I.

,::::,,,,,

...oil"
V

.....--,
...:

44.,

.1

.
.

_,

...

..,

,
*....,

fif

IN

`",

..,..

Apo
wiez

Om
40
-AI*.

..

..
..

.,,.

,.

..,...,...,...,..,
...Xtr ,,..

,,
._

,,torg
i

t
.

-, ..

,
17
1_'

3.

.
.

,T

11

,:c..

#
f

,,..

.-

.,

f, .

r.,

,1

(1

21

www.dacoromanica.ro

--- 22 ---

www.dacoromanica.ro

- 23 -

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

'.1

- 25 ---

www.dacoromanica.ro

\/
www.dacoromanica.ro

=
,

.,..

7,4 ,/:7'1

7/fir/ /

I--

4i

..

,..,.._.

..

.,..

_............
,

r.

..

.,:.,

_r

1r

.,
.

/-

44I
*

--4F.

'.40,41-..-.

..

4,.

liptilp
-.M

C00

001

WitsWill
**

//70-1 .,/a xi- 27 www.dacoromanica.ro

41,

..

cc1c

7--V17

its

`411

Pr

4
a

r/ MAY eV

ra
www.dacoromanica.ro

Aor

Arl

www.dacoromanica.ro

zacy2:7zaizr

aAB. acq-A

izaaiziz
-

6l)

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

,,,IF

11

I10614:,,,

'

--77, m
271 A In Lt
- -

ieNTATIMIllifilAll

7??, _1:11,

M______
T

fill-il_:iniarrkE
==1111.-_____"2:C9

www.dacoromanica.ro

t/P

,AL

(AILIAACI.

/61

NraiwdiclamaL_
ia,
- 33
ion

www.dacoromanica.ro

7#
'
'ffilimmickw1,13,
......rPiN.Vo.k\-=:,,.
PlnIt,114,.0.,sv.',,,e,fikkvvw&v.,vx.'

fiE

,
.
,

t_nin

11111011AIVIAIVI

IT If

II At 111 Al

ZIAA

11111111111rn71ill1

flu

fill lILl

111111111

34

www.dacoromanica.ro

tiuK,sKwwuC1

oporiviwri

14---zat

i MN
MON1111111111WAWIF

ilittellArtiv

111111111M1111111/
1111W1111111,

/V 'MB Nikyi Al, itkv v


ailMo

-35www.dacoromanica.ro

twormt it , .

1 Iwo MI

tie1111111

dr

t
itiat
AYAWATIFISAWAFRAVY

ZiJai" 41 ,INDAWD1111
IIIAIWN

yt

.1'

411

ta - ta - ta !

tu - tu - tu

tam-tam ! tata. mama.

a. m. u.

t. t.

to tuu !

- 36 www.dacoromanica.ro

Moth .40,t_

2"7.::Ifr

lAb

',,Ler.,t;-33

IAN I I I I I IlittalfiAllt

Watiri IIMA WM
0
0
-2,178; 77 U277 UT-11

ITtT
Ta-Ta-Ta! Ty-Ty-Ty! Tam-Tam! TaTa.

mama. TyT mama a.


;/

M.

Ty-Ty-yy!
C.

www.dacoromanica.ro

y.

T.

T.

rre-

. nana. ana. mama. tata.


tun mut ? nu-nu. tanu.
n. m. a. t. u. n. n. nu.
- 38 -

www.dacoromanica.ro

it Li

Pt

-.-.... ..-...

,-.

r.,.,......-__

ft
I

.
.

H.fiii
iletArf 41
LT,
1-6y77b
t:

Ha! Ha mama! aHHa. Ta. Ta. Ty-Ty-Ty!


Ta-Ta-Ta!

mama.

aHHa.

TyT.

Ha!

a. M. H. T. y. H.

Co

- 39 www.dacoromanica.ro

rani "am'
L

I.

,11
(WI
Itt,

t/.

arc 22272-ZZ______AOZ7T.Z17z.
AtiarroArro.Art-rAwri.A.751

4,

C:1 111111
MN MEI

rana.- mama ! aaa ! ana.


ura! tata. mara. nun.
nana. rar. amar. rama.

r. a. t. u. n. m. r. r. r. r.
- 40 www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

..

IINIEBIIAMINF
AirOr'
Of,
Id 'Air
4 irm i retarmyr

.4

IAIIVIlifflAIWIAWAIr
iiptt
NNW
C
rac. car. cuc. tun. tanc. ac.

turc. cuc. cu-cu ! mac ! mac!


.

a. m. n. u. r. t. c. c. c. c. c. c.

'

- 42 0

www.dacoromanica.ro
t

11

11

III

III

IIIR

.15

..;----------__4
.

)0'
;

404444

1
,

'

Meri

W.

/
..

MI 2

11171711117

/7

VIW AlIWArAt .1

Aly

11

/
/
11111FAMMAIPATIAVAIVirNil

__7---

..

,...,

..-.

...-.:-_----,
).
.

paK. TypoK. TaHK. maK. TaK. Mypa!


.

Ky-Ky! a HHa.
H.

H.

mama TyT paK. K. a,

y. p.

T. K. K. K.
,4

- 43 II

www.dacoromanica.ro

'

.ht

4:

Agettr..PAImp:
4'4

Ar.."
AP'

41.0! .4

AMAMI

i
ira na urn mac. nuc mic.
tanc cu tun. titi is

caii.

nicu cu ana. nina cu ac.

i. a, c.

m. u. t. r. L
.

www.dacoromanica.ro

Now

1-114.- P--.,-;--...---------z

v,,e
:',

,t,

________.,

''..!?:.,

'

..

,..

tI

"

N.

r -4.

r
1

".;----'-

------1. I
,

------7 -

,-------

1^

- ,,

......---- .....--, I

.:-.

,1

--- ,..--

--,-------1

P2

....-

...r

a,,,

.1'

eY

.....,

Ivff,"I 411 Al AIM


AIIMITAPrOMAIIIIATAMA Brigalr

0 l',1111111117/MIEVIArliZir
Al I I 1 rtie XI

Lb
.

IMIIIIrli 1 F11971

/r---4,-

11116=".110 .7.7"..4

: r,
.?ck

Hpa, Ha 'rpm maKa! aHHa H HHHa y

;,:.

TaHKa. Tp1.paKa. THHa. H-HKy. Mypa.


paMa. HHHa Ha pyKy. H. 6 H. M. T.

y. a. p. K. H. K.

.
.

AG

www.dacoromanica.ro

r_

Man

Rat.
1664tr...

.4111111411MPA7A111MILVAIIIIIII

=f22Eorszzlz
.

----LT-

Alrialii1WIAWAMPAY.

fT- 0

Clra)

,..

om mic. nuc. cuc. rai. roi.


.

ou. oca cu rom. nor mic.


cor. corn. tun nou. tanc.
c. o. m. n. u. r. a. i. t. o o o !
- 46 www.dacoromanica.ro

,..........", .."....................--..

--, 1

.0,

.1.-rq.11

.....a.....MINWIP

A =C,----ZaZ--ZYCeaZ__.

A,

MINA IrAWRIAINUTIATI

I OIMA VIA WA MAW FAIAM III WAWA!

i
ArgarifArtirtatiAllil AM
o

cv

/........

.--i-i).--

lic---4---->

..

El

oKa.
.

OKO,

KOTNK,

y KaTH oKa pomy. Ha.

paKa. KOHN. pa. 1<poT CTOHT,

y. HopKii. OH poeT. KNHO. OKHO.


0. K. p. H. H. a. T. y. M. oloo..
1

- 47 www.dacoromanica.ro

-_

01111111116':

tiff
I

..:

rtti

C)

liiiii
111

It

)
I

.,

:
x

III -ill
1

.;

0
4,,

1 ,k,

..,.:,

-ProPri--

---------2z2---7

_,__

/0;7727,1122
.

IC

AIIMIK6311/1

it

..

theft
.

mama are un nuc mare. ene


e cu noi. nicu are mere moi.
eee! o mare rea. nenea ion.
o. i.

c. r. u. L n. M. a. e I oo!
..

-48www.dacoromanica.ro

,,

14'

.i

.
.....-'

AlktivAi
-77
,

--4--.......--....------,I

, 4111WAIWAWAVIINFINANTAIII

ArlirAffeinErng1111111
Avommermafif11/7:17111111MATIVAII

' WANT INfAVIIMULV A'

4-411L.

mope. peKa. em paKa. Ha. mope.


HeT TeHH. peKa. peKH. pyKa. myKa.
Hopa. peHH. Ha peke. e. o. i. H.
p. y.. T.

H.

a. eeee!..

,
--.-

Tv

CIA

49 -

..
www.dacoromanica.ro

1
.

lit

-u

I.
b.:_..

4. (7

11

,-'.

SSS

,..

.,14 TE-WZ=1

Irirdir

IIA irrimArsirmarz-Imprillrf..AIMIt
,

-4
-..
.

casa mea e mare. nas mic.


nas mare. cos un sac ros.
cosor. somn cu sos. sane. soc.
s. e. o. i. u. r. t. m. n. a. sst !..

ti

- 50 ----

www.dacoromanica.ro

Wm.

/I

re
.

/40-1).

iRMIMIArAraFAWAIIIWWII
g
.
.. I 41A1/010.1 7W Jilt'

IM7AriffilAWAVAIV
.

COH.

pOT.

oi<Ho.

Oz.
I

HHHa, He '
CTOfi y pent. c-reHa y COHN CHHHfi
HOC. ccopa. HHHa CTOHT y OKHa. C.
e. O. C. H. y. p. T. H. a. C. K. CCCCT!
HOC.

- 51 -

www.dacoromanica.ro

1
li

.0

...k.
'

..,

,.

-t.

A \

-14

i;ti i:

'

114-7--"I

igiij IP '

ill/
ii, 'I I,

\ft.

Ir'2.

ffi, t,
i'..0

44., ,%r.,2,.: :. i,

..

-...&---

s._ ii.

,_,..,

:,

na
in

..II

I 1071141 I I rara274,

,J

11/.

JP7 I I"
9. 7 21

,-.

/et.%

.--1.----.,___,----

:..--,

am o same cu sine. cocos rou.


ase mere ro.;ii i marl. masina mea. un cos cu cas. mos.
s. e. o. c. r. n. t. u. i. a. m!..
- 52 www.dacoromanica.ro

- 53

Lu... y.14. T. H. p.
CMOTpH. cawa,

K,

0. e. W. c. wap!

cTpawlio. wymwr
mawtma wap. wypa. mammy.
Ha CMOTpliT Niinua mamma. wuria.

/
7/2 77 2 V

717

971177777

JAwariff
.1114111111,1 WIA1111,1"

THI4111

cHNrurni

Er11141A1

UdicIT1

/c1-11,11TIEW

6131T1

.01-11T1EdID

'dun

.D

.m

'0

IFICLLORID

*)1

TITIPD

.d

- EG

www.dacoromanica.ro

14d10111D

--Ili

ille:IP'V
"""soor, 1,1

I.

,sser'r.
R..

'

Ci

.,

Fff

.
.

A 7:G

...3.X.,.

-I

att.

-------A
-

4,.......

-sr

:ftego

Al ri I Pg. WA WO W./ i

,
../

YAW I I I I

4/ ,11,1

Fin WA I VIM/

AA

MI 4: `,triftalfirt.

ill r

..

, 411M Atdifitillralriffif
par. porn mic. pas mare. pis !
pitic. potop. pac !
petre are un cos cu pere si mere.
p. s. . o. i. r. n. m. u. a. t. c. e.
pis L. pisica.

-54-

....,..............,

www.dacoromanica.ro

'tie

II

..._-.

,
i

t4

,t

\ rj
\---

It

.-

,,

4
,.

"' a

!.rn'

....--.,

MI 1 IV

) !.

'

--...

it
ii.\

1,

rel:

),

i'

1 `

.2.0-41. "

--,,,--

11!

11""

"Ififfri W/Plf FO' 17

/
ow Kill,'

i
.

/1
cHori.

:-

1#

..,

.
,

40

,,

ll

'-

Ili. ,e 0

.: rarlor
6. (6 a c/16.

rir
y neTH

Ha

ilianKe

naym.

nana, nocimafi nayKa! nawa, cHoil


neceHKy! nepo. mawa, HanHum
mame. 11 nane n. c. w. e. o. : K. p.
a. H. M. T. H. y. Fl.

55
www.dacoromanica.ro

"'

h
CI

LI p

-=41

c
>trie,Vi

IMPtallINW-AriAlIVAINW1K1

wzmAllwarmirramtwel
.

..44711111MMITABIIIIIDIMArinft
_I 4ff

AINIArillirMin AMY
Z
(

zina

zainea scriu teme. ziva

este mare. zmeu mic rou. sarpe.


zori. zeama e rea. ion e zorit.
i;

a. m. n. t. u. r. c. e. s. S. p. z. o. zzz !
- 56 www.dacoromanica.ro

,4,,

il F
4

-A

VF^d

II

,}

t...2..............a.w.......a.

Y/

-----f--.
.

_
.

6...

---:

lik
11111

arlAIMAIIIIIIIIEe .

Art

fl,711 ,___:ii2;E:0272a
L. frlard117/1131111/70M71011

111WITIMAZIA011111 4911/11970111

2______

ZU)

A94.

4tIvie,

311113. po3Li. 3.3KOH. HaRHCaH. rTama.

cauia, 3awect
3a pa3a K03a.

3aCiM11 mHe

30HTHK.

ceHe. urraH11[13K11.
3HKa,
3aKpo`k
cKopelA 30HTHK!
II- W. e. O. K. p. M. T. ii. a. H. y. 3.
-

- 67
'

www.dacoromanica.ro

-1

41

.<:..

----.1
,t

.,..-

--Lr c,--.;--

I s.

.
k,

1
,

./CIL Aft
4-eAgrotA-4,0

.4/Af

If 1

1_ AM

'Ad AdreAll

/1 ASIA All Air

JAI

AMPTIYIKAIII.ADM

_z.dzia
manea

ea,ia

si

maria

/A

Al

A.

."41

lillAwarnins

4W
aduc

mure.

tania e cu noi. onea are cozonac.


zina sare sus. zainea are zmeu.
,

r. s.

. i.

t. a. m. n. u. p, z. e. c. o.
i

- 58 -

www.dacoromanica.ro

z.

.-......--

3.

--.

III

...

I?
i!

..
willeM

::4111.

u..

_____'

7.1.1

0,..--

..

- - _....,

"1"

i6,

-.......

___--;-77.7..11P2,

.i._''

,.

iiiii WA i rd.2112 /111.

__J

.117M11111

'

.d
.
A
4A
IIIWATIONANWIIIIII
... 4.
ACWW1111,11_,..4

FWIE1111/M/111 ATIMIAKIMIA1111111
1

3. Jt.lit./646./Tb. 61. 1&.,A/.6.


.

.
..

mausi ect MACO.


,

poet Amy.

FIL112.

COHA, TAHeT y ceHH TiOAC. nsima.


p.

C.

111.

H. T. a. H. y. I1. 3. e. 0. A.
.

,
,

,_

- 59 www.dacoromanica.ro

,..,

1RN! pen,,,-

. 4...

--- .

f
0 4 4 4 P."... ...P.........'.. ''.....M.'''

,......r.**.

_,

. C,

,,,--",*4'

'7"."-7

_------- .....

..........___

do. , ._

___. _

.........

.N

,t

-%

AllIEWArffift
/Or iri.ararlitarIZIAEKIESMIII
.

ti

A.

Or 1,1

11/1 17

MP'

,C.
A

.- Z7

API

-777& /G '

A.

LI ,1
f

a1
1

rPP-7

erou roman, to esti paza patriei !


ion is paine pentru maine. zoe
are Caine mare. am mere in san !
i. a. z. s. o. e. n. m. p. a. i. u. t. s. a.
a

- 60 www.dacoromanica.ro

1717/11/MWT
/ /
'I

1' 111ATMAIEVAWAIIIIIMAY
1 I/ if
;

vicivi

'

1c1COd
*II

.11 .>t

'14.1.J0113thl
L5

.d

'1-11cliccd

1h01-1

19-1-11c11Ailcd

1001A11,1

'III

ricod

tcitvuoi

.o

1511IPHE

*E

- 19

www.dacoromanica.ro

1/1

lq

'111

"X

(,

Ai

Att

INFIKIMIIIM701171124R7111:
4f METIIISI/AVVINIAMIKKI
Ar

27'

ArNMAIIMAIT ,

Ali

V
.

mompl_01

IN

yin, nou. vase marl. vaca este


ro$ie. voinea e voio8. vine vara.
azi este ziva mamei. zizin este oral.
v. 2. p. m. n. i. u. c. o. t. S. S. 1. A. v.
62

www.dacoromanica.ro

F1

,--:

'

',

--

..__,

'V.

....

....

..!:=3.

....

-.

ii

IFINIAIANIWIlltir

/
mzt1omrtmrwhYmmrmn/
/
/

,L._1181111.,111M11111/11014/1011.1."

/ Iff11171 RIWAWKAYMEMISIWIAI
.

o0
....,

,
.
.

,:.

BO

'mope Aea HmeeT aBa

Roma,

He Bui.teH. R.

61.

no wove. A1/40114
a. 6. K. A. e. .1,1. M.

H. O.

11.

p. c.

ityH51 14 .wawa

H,ayT

T.

y.

.'.

- 63 . I

t
www.dacoromanica.ro
.

(to.

I T ,t- \
1

Tin.

I)

'

IIA,

glo

Ai r

1.--4,-,
`' ,Th'\

-r

4.

,,
, ((HI
,,,
.,,
A----L,:y",------4,
,

1,

r,

,---

,
,

,-i

-,
II

-1

If

,slc-

441

icS;1

l';14.

>

.,

.,.

1
,

_. ----

/firtatitt
_.----

A1"
.

70'

7 2 7 7 7, .

*ea
/ b

41

'/ 1,

/
MY 11111"

.)

iz____71i2t,,,,i..

?F-1

baba. bunicu are barba mare.,


barbu
e

--

bate

banca

bon.

to

tare. mama coase batista mea.

b, v. a. i. i. r. s. . I. u. z. m. n. o. p. a. c.
.
,

- -

64

www.dacoromanica.ro

a_

Sr*
,"t1;4
111&44,Vit,

AAP"'

Se

1%
re,0 "r,

//ir s-

%) , Po/

417101"7:-

-irailifei kir' doP ?ow

/
ear

....

c7tt6c,

<-4

6opp. Ha luy6y. B petce p1)16a. Fla


Mope GypR. 6a6a. Na H 6o.rbi. 6aHR:
3.y6b1. 614 HT. 6par y6n-r 6om6oh.
. A. Lu n. m. H. K. T. a. o. e. /al
3, 8:

p, y.

83

www.dacoromanica.ro

11
11

Pill

1
11

1 0

iI.%at,

--Z..
N

,....

3,
cc

z---"'"

_______,.,MISINIMM

..

41ArAVIAPTIAIRMWERMill

/AIM

IWK11119151W11/71,117/111561,14
PrIMIAMOPSINWINFIKIM/KIKIIIIM

1 I Irliftifftafti
MOW

MP% Wff

dan -i didina sunt copii buni.


dobre, dariu si banea stau in curie.

ei privesc duba de pe rau. dud.


z. v. b. s. d. b. n. u. a. e. r. i. 1.
-66-

www.dacoromanica.ro

4-

.t:.

c..

,....,

a--_-.1

..

------

,f*
, \.

tt

---46-;----

--

J :7-

1 ..--

.,-.,

te

---

-.....,
.;:,.....

.s..
bbb

l+

,:,-

AFIAllirtir.

Vila

a_

AV, Al .1 . 'AgifAi_ .11


v
v /1/
44/317..litt 1....
4,,,,,__,
At . Art

/ / /
/faltrArairl s / .1 /
A

41r

11:1

./ l

IN_

0
.

BHHO. BoBa. y Bac. HeT. BaTipi? y


BaHH Tpil lAb1llIK11. He Heil BHHa,
neri KBaC. coBa. COBb!. B. H. K. H.
M. IT. p. C. T. A. y. C, O. a, M. 3. bI. A.
,

I
.

- 87 -

www.dacoromanica.ro
.

_.....
- -.

.,A

,x
---.

--

-;-

--

------,----,-,--- --1,-.-1'

- ------....

,..___...,....f

----

.
',web., --....

t'

--,t-,....:

rv..-*

.,

--'1.-1 ----4

..."

_.

---j

f;11".
.ft..

;-:=2
-N--

715

:.--)

- -------

-.,:----..%

4, ^

----',,

c---

_ ,-___----

---/-

- - .....)

11111141111IMAINFIAMIIIVIDIRY

/
II rPA rtWirMtA
/

..4-

Al

../

4 -0... '
A

Ai

---t'--

,14r

Ae

4.1

k&oy.

/Alf 1

I%

61

0 D-.)

luna. anul. luca vine la not cu laza'',


lascu e scolar lacom. leana e
sora mea. Juni vine tata cu calul.
1.

i. m. n.

r. s. t. u. v.

68
www.dacoromanica.ro

d. e.

1.

A.

..

-:

"*":.', ,::,-;

-.
,,,,,

.,

,e

-?;

.--

vim y

"**-"n!V
_...---4,...".

-_

--

14

C76_,Aff
-ttillM
i
/

,',/
_

INWell0711191117ffidNIALPF.1/7Art

//

1 f' 11111

-AV

I.

MitallEMIL'I
,...

I:- Aell i 27

/
.Mirlit_17/

'
.

,..

,
.. .....1

.1. .. '.

c:;)

..

.,
%,

..
%

mica was B Aec. oHa 6b1,na B cue


.

14 yaaBH,ria yTKy. mama aaAa Aerie


can. c-ry.rt y cToria
a. 6. K. a.
e. H.' .n. M. H. 0. 11. p. C. T. y. B.
1.n

...

Als.

....

- 69 --

:.'

www.dacoromanica.ro

mai ........1.011

-...%.

/ADWAIIArilrArirXWM
/
'

/
/
/
MAIIIIIERMINAMMIER721
/
/
_k_gagieFAIWIYAYNX/707.171
.

/
f If

/ /

IffiMMAFININAVI

AF,

filip vinde fructe. lane e frurnos.

sofia sunt frati. frusina


pune pae pe foc. apa fierbe tare.
a. b. c. d. e. f. s. s. t. m. n. u. i. 1.
florea

- 70 -

www.dacoromanica.ro

Ja.,- 5....

t17

9--,=,0

eARNANYINIMMILIMItiflititd

ArtarifillAWKIIIWIllf Milan
/1110;077M1 1111111171MAW11 AEI

cf3,e,aq Ha.ae:n cbyckavrity H 835111 wanKy.

clmma .aa.na emy 'ma KoneiiKm Ha


dppyicTbi. Ha Te6e ckaco.nH, a, 6. K.
ii. e. c j ) n JI. M. H. 0./11. p, c. T. y. B.
.

-- 71 I

www.dacoromanica.ro

/f01.617:-

/IIF'/

1/

/4a
y coceaa eCTb KOH.

OH

,1011>KeH.

BO3HTb Bony. nyHe JleHb ripitmecTm


BOabl. al-ma HaKHHb lia.TIbTO. a. 6.
K. A. e. (1). .11. M. H. O. n. p. T.

II

C. T. y. B. b, bl.
- 72 www.dacoromanica.ro

,-----v

.,,..,...

fir

',i".7------7119.
1....-------

C__\

A.,

-,

?
..

'It

.., \

'

4.

,.

.,
_

,...

,...

1.4

K.27tANT

.i,

N.

I.

/
zo
...-A, AN
wirairmirosiwrir
Foil rtizv-A sr.
..

/
i 1 i.

//

.0.

...

..

2,

0,81.

AWINA /AIM MI WNW


.7.1"

3/

b /

...

-----4:32>

rio11be3I1a

CTOH7 C0.911aT.

o66e3aHn BeCb
KpacHB, b.

131. A,

KpbIM.

3. W.

PI"

moil KOHb
H.

Q.

CT. y. B. 3. b.
- 73 -

OH

www.dacoromanica.ro

II. J.
-

Ler

r,

Elm I.

I I =I AllIFAIIMIrl
11111111W-A44111271/JAFA,.

WV"

/
"AY If

11-'

witwirawriffiremair

J
jar ro*u. jipa e jandar. jean are

un junc. jaja a murit. e jale mare.


jenia a plecat la joc. joiana a ajuns

la camp. joi vine tata dela cluj.


a. b. c. j. 1. f. h. i. p. t. u. v.. z. a.

www.dacoromanica.ro
....troall05.7.4

- CL -

'El

'IT1

..tc

'd 'w 'o 'H I)

1r 'w .ti '43 'a u 'N '9 *e *D101109. s

irsOr-

eirmx e9 e>t< -/CDDIf 8 UTD1( >w08 H>iwod

1t

uNA>x A 'OlfC>K 19JOA'o>idex< [9.LHUU 11

/
A.A
---:_-_-__.f.-----:-_,,,

wmarmarrAvivirtimi

-11/1191rAill
1111111191MIWIMMIMIN71-111/4011
AZAWifilf 749.11

ireviA MIMI, Afflinfir,areM

wfwbwromormamrarommerm..
reftemzttfizsmittemertartemmes

auffamungunimme
r.
t
/
> .c::C2.<

--/

y HART bl )1<a p o. y o c

>Kano. y wyKa

pow-cii. sant< Hain B Recy. wa6a Nana,

B .6o.noTe. a. 6, K. n. e.
r

H,

o.

M,

(I). 14. W. n. M.
7

p. C. W. T. y. B 3. 'b. bl.

-75-

www.dacoromanica.ro
t

1.

z
0
-....4.-

al

^0-*

.
41"."7"""

i-

Al, A ........:a=
'Om 04,..
.''S Mr.

'SF .-

Af[1,10.'7'

041115,

7,

4 ""
/...ifto'lw"4"
liereiriziwow 4410!(<., eft

eArtitarAr

gasca gave' neagu sane gardut.

gogu are gura mare. ganea vinde


gazete. grigore e gornist. neagu
grog. gaga sare pragu.
are
J1
gds
1,......_.. b c. d. e I. g. h. i. j. I. ai. n. o.
----..........

- 97

www.dacoromanica.ro

..e,

,-

,..'

,...--.,,,

------;---N-4,/
e;?(
,,;,_4,

r-,--- ,---- -

----

I
1

,
,

,1

<.4

Ai

.III.I

IP

/ //I //
it
/
i
Waif /0 fr ',/ ,
r akszfrim
/ /-

,,

4111111111111111
/A

.i'r

- et

IFerfOr

Mir; l', /Iv

6-6

i r

.141gr

y ryceri r.ria3a rany6ble. retie roil.


OH ecT rpywH. rycH 10J10,11Hbl. 3HMOR
'

rope 6ocbIM Horam, pora. a. 6. K.


A. e. 4). T. H. )K. .a. M. H. O. ft p.
C. T. y. B. 3. W. bl. 6. Li. A.
:

- 77 -www.dacoromanica.ro
,

4P

,t

fi

,t

fr

Yr,s,.7.,_
g-i-

0
i

,111

s.

...

1 .,
I ran
ray
......... 1.,..

wit.
^,---,-E

_I.

...
k

11

es:
%

/J'AZ

.-10.1P74411

/ /
---

1.

APvtlaPariminrit

,
11111/111.11MAINZAVOZt
.

-AMI klatiA/41111

AfarilOVAIWAILIVIEFAII in Pi

z4
h
..
horia a fost un roman viteaz. mi1

Sell

21111116

hai priveste hora dela han. hanul


n'are horn. hotul a furat hamul lui
hancu. hotinul husii sunt orate.
a. b. c. d. e. t. g. h. i. j. 1. m. n-78-

www.dacoromanica.ro

-;
.

.. -,

,.

.-

Ah
;F..... ..............
%.....

... .,..

....-,..

\.\\

i-

,i,

- ')'

*F.

'' 4::: -f''

\.

mc.---.7.7.--_->...

kx--,

-..-.--- ,,,7.,./.
,t. --'.t.',- ' ' '., 7.. \

i'' ''''.

%Ir:,0- ,,4

Z\...\.-,0 -r-

-_

4.

-,,--,

ji

...,:,.._

._

7--

..4.

.,

,,,,

,1

....".

,__...

{H

JnF
t.

IIIIPMFIAVAPIMIZZIAIIIKAI
Arhrti111/4 VAIN

1 rift 41,11//r"A .

liffititriA ,

/
musareL AY11/11WEIDlir71X1
/
/

EirvIDEINDINF1117/1N/lblartirr
X fw /r;

.......,

et.

B xaTe THX0. Myxa cella.. Ha. xae6.

BaH51 H cawa noexami B aec. Ha.


caHRx. y H14X B Horax mex, 3_14M01%1 ,

B xaTe Ten.no, xopomo. a. 6- K 1(.


e. (k. r. X. N. )1{. in. M. H. 0. II,, p. c. Tn.

e,

-79www.dacoromanica.ro

,.....

.._
_.

;)

rit-i 4

1;

----2

v
_..__.-.e-

ue

....,___J

-___

_..
_.
.

.:

zet ,6r-74 -cat4a.


AtirolfilrfAv I # II II I_ 41
J ti

:1

Ind /die

.4co

'a2

//

AA._
-

AMPAPArAMPNIBTFArAFAr
a

,-

irmio.

iarna cu zapada multa. clopotul


-,

sunk, copiii se aduna. la stand ion


canta o doing. calin saint& : bung.
ziva !"

AA A.!... a a. a. 1. i. s. . t. h. j. 1.
..

- 80 -

www.dacoromanica.ro

\ , 't.,0-z,1 f

,1

v ,.. Nilo- -Atii1i 1... _segrmderwouni.1101


,

01'

-..1-.-

3 /..Tii a mit') c942..awza_


..Imirliwimmitimmorzpr.
w, ei,a,.
s ...i...
fir 1,i

r yr

/'At A t" 1,

w.

I,

6 t E9. 114 tel:


a

9
a3ponnaH

9
neTe.n

v.

'- '

'/
' ..-

it.
.i_

LPL.

...

ISS

cr*

"__.

Han.

'

ropoaom.

ecT KOCTH. Ha aTam-cep Ke.


CTONT Ba3a. HaLI. aaponopTom JTeTHT,
aapon.naH. 3. 3. H. H. III. b. 1:.

II}K3K

- 81 www.dacoromanica.ro

...

-----

1-*

'o}

...

,.,

.-4--'

Vs'

------

----'..----------...------""'`.-

oo

_-....,-,.

,-'

...,.

''''-'\
.

, 1.,

.a

i,(...

'"

, --.

.7.77,,,,,,

'

a6

u.::e.

441191MIIIMIII:11"

,.-'ikti

"

jj

ortamstraromorarszortsit,
41:
,
/
1111/INCIIIMIYrtiliallikil If '
.

,
.
/
IftWARIFIARICAleArlArtif
/

vlad tepes a fost un domn viteaz.


soldatul tancu isi iube*te Cara.
tapul umbla Lantos. tie doamne iti
multumim, cA. ne tii Cara tare.
,

.._
.4...4... 82 1-mm

www.dacoromanica.ro

,,,i;, :$;..,f,
1

,,

..

-, ---1

,---

1,

..
,

if

(14---,tzt.

7.1,p., ;,,____L_TL.,,,.";

4.__

,.;11

L__

'.;

------ -,0.

rK

4w.
61

",, :t
-

Arz

.,-

,
.,I

),

,,,...
4. ,

c.

,.c. =%gi.,... ;-'s y.


I

If

' 'L.,

IIVII

.e..

'-''

-....---i

'

..,..-,-,:;

e t

tit

--e1L--g---E.--CZ:77-------P5C-25=
a

"TAW 1/ ii 7 ei Agakrall," t ./Ar#


/

/,fl 4141111Aeil

vOlir 4

li

17

/MI '.

Iv_ OM'

It

xy3Heu

cite.naff xo.nbuo 14 uenH.


Hemubi ue.nH.nH B uenb. B carry eCTb

mHoro UBeTOB LH [Milt a. 6.


e. 41

r. x,

ii. W. .n. M. H. O.

C. W.T.U.

K. A..
11,

4.

p.
,
.4

83

www.dacoromanica.ro

.t

r- -.
2

h .'''' -er * A,

'

.
7--.-,-- -.6,

I").

, --6W'
-,' !, 7 0 '-=.---

t
'

'

... .. ... ..b, ".'"


1

,--

t:It

r;
e,

ikl

..

cr-

,....1

. ..
~.....nmr,

it

,.Q:..
_.

''..

...

5'

.'

....._.0,-.....a.

4- r

-IOLL
.

1,

f
I

-'..'
.

V.

rrnaZi

/J/ktf4

ZeC,7/631

VZMIter770.11/7,
,

t?:.17ri?),-in7t?, /WI"
..

..
*...

/WV/

t% -"Iv

4110 4 r

..

yTeHOK

.ot 4/

e....Zo%.

ryCeHOK

no .

11J1111J114

o3epy. y anewli ecTb KO3eJ1. 01114


ynpqmbi. cepewa 14 a.newa 6eperyT

exuwa. e. e. c. -,
.

..... .-

- 84 -7

www.dacoromanica.ro

"

..

'

''

!,

-',.,2

4:1;, "
1

":"^--

---vms,-----

',......,,

--

-1'

...,

--,k

----

4
e,

..

(j

,......._

'r''''N

---- -

,-

rs, ,....,..--j."--,1

..,,

'4-,,,

..,

1111111116r,"11.4rAriAlligriArlf,

1111111

FrAggAiliNIAr: A%7117 Alriterir.ffil

/ A PA MA 71114 TA I TWIT. ; 14/:


/1
712100
ropa

Hiopa poor 3emmo.

OHM

cefoT 1.1,BeTbl. y H1'IX eCTb TeTS-1. OHM

ee JI106SIT. TeTK) HFOpy 3HaK)T Bce


,LteTH.

A To) Re J11-00J11-0 MOK) TeTEO.

- 85

fir:

www.dacoromanica.ro

-21
Pt
,--

izi L=fj:22.

Or' AMIRMAWATAINPIKIW

neArsuroviteximismr

emcee

cecilia cerne taina. maricica aduce


nuci pentru placinta. ate nuci ti-a
dat lucia ? zece nuci! ceretorul
cere. marcela Ii da ceva dulce.
-$6-

www.dacoromanica.ro

-,_

1'

'

.--...

Ilk ti

aim

11
1

041.

arsedwarmrimwiryt.- ... .
AIZKAIMAII

/II/ ..INAIWArallAre

AIWA

-71- Li
yaChl ObFOT Ana Linea. KTO-TO CTy1-111T
F3

OKHO. OTO _Lipxo.ct

xoyeT
1

;
1,

x.ne6a.

1-1e.nollek. OH

mama

Aa.na

Liepeuieu Liepe3

OK110.

eMy

.c

-87-

www.dacoromanica.ro

NMI

Alt,g, .41

:111.0...:4

OF

WM(

titalte0

8**ft*

ir

0
r

s_

k -- A

AI.

,,

fl'
k

j1
!

/del Oek
/

ffie Cirtt
/
IP

4/1/./It

iffI lir if I I or 414r l'

... dAd:

4.1 a,

/ /
/
'171471AMTA171171ffiffili1741111
.

IMIIMIWA(WiTAWAWI

e the ./e.k chi

_,e
petrache ochete bine. el are ochii
sinitoi. mod costache puneochelarii. drege o pereche de cisme lui
chiriac. chita
i coase rochita.
Y

- 88

www.dacoromanica.ro

II
t;

wriaiireomEern&liare /00

/ ii/W7 /i
/
'if /
/
or or"- ke-3V,
I

oFfri/

/te. gne.

gni.

ghita are ghete noi. el se da pe


ghiata. cade Si i se stria ghiozdanul. s'a lovit la cap. are un cucui
cat ghinda. gherase rade de ghita.
71
89-

www.dacoromanica.ro

t
d

.0

'"i

/
G,

,
/ /
BLS

.9

teirlilrit7eAMTIA

/ /

L YAWN" NAIWAFAVIYITININ

/ //
/
411firlift KA ri riA %vim raftRN
/
/
/
,srArerAwirldrz,

/
AtaiKe e

4_ ._

..-

sv.

.,

georgeta stran e fragi in geanth.

georgics plange ca. geanta curge.


geta drege geanta.. ea culege
fragi s entru parintii sfti dragi.
-sowww.dacoromanica.ro

,i

.....--...

a'

-...- ...

....

.
1,*

1..y

..

t'z---

... ,_-:

:-- --2'

/ADM

/11011117
,

PWAIWMA

.eit(

AfAi

'.. C

ile W wpm& evicic

." ..

... ...

4
...

v-

1.!
...

:".1

'V
-

,,
mypa., Kok.man rayKy .n paKa. y
,

paKa., Ceirb

KTIeW,14.

OH Twin HyJl.

niypy. 3a, nageu. wypa. 3amiw.an.


meta'. Mein,. W. y. W. ui. n. .
,
.

.
,

-91

www.dacoromanica.ro

(.-

moraru

p ugaru

)'7:9;SPg

%.

CD=

744

c.

111

,...",...7j,

bacanu

bru-t.ardi
- 92 -

www.dacoromanica.ro

Na

fierarul

tarn

IRlt
F1,

cro itorul
.11-4.4
II

cismarul
- -

93
www.dacoromanica.ro

11
,

Mina

pescarul

zidaru

.14

iI

clobanul-

Friz.eru,1
- 94 7

www.dacoromanica.ro

octorul

invatatoru
:---"t

11

,a

prectu

unC

onarul

- 95 www.dacoromanica.ro

! P.

DD 0

A fie

fflakeZ

MIC

.1.

(-lc" ,e frO i xilam


441
Iwt 7b a

,a

//.1

c Ill m
14 0 /I A
f
.

v z i i .ea xi 4ej,a,ci
3i la cz

t q, 3 a

alfabetui mic de tipar.


A

maaeubuag negartiag a36yKa.

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. I. m.
r

M.
a. 6. K. A. e. 43, r. x:
n. o. p. r. s. s., t. t. u. v. z. iu.
H. 0. H. p. C. W. T. IL. y. B. 3. 10,
io.
ea. ci. sci. a. a.
A.

1. W. 3. bl.
-96-

www.dacoromanica.ro

e.

I/

semnele punctuatiei.
punct

Totixa.

virgula

3arprraa

doua puncte

M3e TOIUI

punct i virgula ;

TOIK

semnul intrebarii

Bonpourreamial max

semnul mirrii

C 3aRfIT01-1

BoutaintaTeAbHilii 3Haft
64

semnele citarii

ROBLIIKH

linioara de unire

THpe

paranteza

cgo6ItH 1'

apostroful

anoupocii)

97
www.dacoromanica.ro

'4

a. A. zrzzi n.N. 7clij-m. 1%1.7:Ezzg

Maresalul Antonescu.
Marealul Antonescu a luptat mutt

pentru Cara.

Moldova dela rasarit de Nistru a lost


liberata de dansul. A biruit ca un viteaz.
Neamul romanesc se mandrqte cu el.
Mari le sale. fapte nu vor fi uitate.
Mareaiul Antonescu, ramane un mare
aparator al drepturilor romaneti.
www.dacoromanica.ro
- 9$ -

.,

..

ok,

.,.

Sal

mr

.,,

e, ;

't.

4
,

`1

0. . .

at

./

a. A.

H.

Z.r

0'
/
flin

Arir
ZANY'

RAW

.:

H.

m.

M.

Mapula.n. MiToilecKy

Mapwa.n AHT0HeCKy MHOFO 60pOJICR


j1J151 CTPaHbl,

MoMoBa, K BOCTOKy OT ,LtuecTpa, 6btna HM ocBo6oHmeHa.


OH op,erman no6eay, Kai< BHTS13b.
PyMbIHCKIA Hapo,a, ropmiTcH HM
Ero Benvume itena, He3a613eHlib1.
Mapwan AHT0HeCKyBen1thii 3autviTi
HHK npati PyMbIHCKQF0 Hapoita.
.

- 99 www.dacoromanica.ro

%.

71

i. I.

cA:

j. J.

Horia, lancu

h. H.

hf:X

Jianu.
Horia a fost un taran roman din Ardeal.
Maghiarii 1-au ucis pentruca fi iubea
gi

neamul.

Avrain lancu a luptat i el pentru fibertatea fratilor ardeleni.

Haiducul lancu Jianu ura pe cei cari

asupreau poporul.
Horia, lancu Si Jianu sunt mime de romani patrioti.
- lit --

www.dacoromanica.ro

kik

A. H. 14.

w. >K. x. X.

Xoplia, MilKy 14 With ,Hy.

Xop.Ha

6b1J1

pyMb1HCI-Olci

, .
1<peCTbRHH H

H3 Apasuia, Ma,abyirobi yomam ero, noTomy


1ITO OH JIK16113 PyMbHICKHI>t Hapou

ABpam 5IH-Ky Towe 6opo.nc2.3a cr3o60Ay 6paTbeB ap,aemni.


Xact,ayi< 9Hmy }KHaFly HeHaBH,Lte11 Tex,

'ICTO yrrieTaii Hapou. XopHa, Sli-ixy


ky
m e Ha Pymb1H-naTpkto-roB,

tdl
www.dacoromanica.ro

H }K 14 a

01,.111110- -NsVelmossmai

0.

0.
$,teian cel Mare.
Stefan cel Mare a domnit in Moldova.

Avea printre vecini multi dusmani, cari


voiau sa-i is Cara. Insa n'au putut. Stefan
i-a invins mereu. Oastea lui era nebiruita.
A zidit cetati pentru apararea tarii: Soroca, Cetatea Alba, Chilia i altele.
Credinta sa era mare. A ridicat biserici
i mandstiri dupa fiecare batalie.

lath- de ce a fost numit: Stefan cel

Mare i Sfant."

- 102
www.dacoromanica.ro

',
f'..-

144

.'`P,...

at
E

o O.

K.

K. c. C.

ILL

III.

IlirecpaH Benicia].
111-reddaH Be,TIHR111711<H51>KHJI 13 MOJ1J10Be.

Cpeiui coce.a.efi OH Hme.ri mHoro BparoB,


KoTopue XOTe,11H 3aXBaTHTb ero CTpaHy,
HO He morm4. ,111-reckaH BcerAa no6eKrtaii
I4X. B0i)ICK0 ero obhno Heno6e,Limm0.
OH noc-rpovi.n c.ne,asytowHe Kpenoc-rm
CopoKH, Be.pyio
Kpenourb (AKKepma0 K.H.1111K) H .apyrMe.

.11,3151

3aLL1HTbI CTpaHbl:

BemiKa 6bu1a ero Bepa. OH

B0:3111311

raA LtepKBH H moHacTbipli Houle K a >RAO


6111'Bbl. BOT 1-1011eMy OH Ha3BaH Beamm
171

11

CBSITblM.

- 103 www.dacoromanica.ro

J11

....."._,,--TOT."7.

'

e. E.

I.L.

g.G.

d.D.zaE

Hatmanul Dana Apostol.


Danila Apostol e numele unui roman
vestit. El a fost mare conducator al Cazacilor. A ajuns i hatman. S'a batut cu ta.,
tarii i i-a biruit.
Luptele sale viteje*ti au ramas scrise
in istorie.
E bine sa cunoatem vrednicia lui Da-,
.

nila Apostol.

,
d

Ganditi-va mereu la romanii cari au


adus cinste neamului.
104 www.dacoromanica.ro

rA

'

auseurAwarmirmummrapri
e. E. r.

II.

,a.

R.

fernall Ammo AllOCTOJI.

,LlaHHHJI ADOCTOJIHMS1 3HamerwToro

Pymuna, CH 6bIJI BeJIHRHM BoKaem Ka3aROB-11 CTaJI HX FeTMaHOM. OH Boesan


C TaTapamil 14 no6e,ann HX.
Ero OTBaNthag 6opb6a BOWJIa B HCTOpnio. Xopowo, 4T06131 MbI 3HaJ1H 0 3acny,

rax RaHmula Anocrona.


Bceraa 1-10MHHTe o Pymbmax, KoTopbie

ripoesuamm cHott HapoA.

.1

105 ".
www.dacoromanica.ro

-4.1.0

r
I

ty
.

ra..-11.--Ias

p P

WO 1"
r R.

Poporul Roman.
Poporul Roman s'a nascut din Dad 5i
.

Romani.

Patria noastra se nume5te Romania.


Ea are zece provincii: Ardealul, Banatul,
Basarabia, Bucovina, Cri5ana, Dobrogea)
Maramure5, Moldova, Muntenia 5i Oltenia.
Intre Nistru 5i Bug locuesc multi Romani.

Soldatul roman prin vitejia lui va uni,


pe toti fratii laolalta, intr'o Romanie Mare
5i intregita.
Romania este carmuita de M. S. Regele
Mihai 1.
*s.

- 106 www.dacoromanica.ro

MIL

hq

----...N...N..,-.."., )...Q.4)
SAP'

Mt

yes

RAMPRE

,s

tr dl

'V

k 6(
5

4Artil,

P'.

" >

ottkt

0
kA

MUNTENIA

14,

e,`?

ea
uovvo,

ri. 11..zia-W-

6.5..c (

Pymbuicithil tiapo,a.

p.P/2

npov3owerr

PYMbIHCKIIri
Ha po,a
,ElaKOB H PHM.TIAH.

OT

Hawe OTe'- IeCTBO Ha3bwaeTcsi PymbiHHeH.


PYMbIHRCI HmeeT dr_tecsiTb

lipoBHHumk:

Apaur, BaHaT, Baccapa6H51, By KOBHHa, 1<pH7

walla, ,111,o6po,n.wa, MapaMypew, Mo,n,u,oBa,


MyHTeHH51 H OJITeH142.

Memay LI,HecTpom

Byrom

}1{14BeT

MHO ro .PyMb1H.

PyMbIHC1{141 comaT, 6fiaroaap5 ceoert


xpa6pocni. COeltHHIAT Bcex 6paTbeB apyr
C

Apyrom

0613e11,11HeH Hy/0

BeJ114Ky10

PyMb1H1410.

Pymbninert npaBHT
KOpOJIb Mmxari 1.

Ero Be.rinLiecreo

107 -

www.dacoromanica.ro

',"A A

Sat.

amen I a.

4RC

A IN

J.6.4A-u-t

/ Va.

^1911,zw.

rd7

soroca a

kN,
411.

o YoSnottAS

\-7 Bsiv

ernorzt,14
Pi atra

ni

14; ,fe

fa.!
0-1ik

nav'

Hap
cS u.

AZ

U COLAI
CH e R so

k-\.

FL

'111:01*45./k

atbv \ \v":.
Cam

14 RE Ai NC

t rirtY't T

lb

""

F.

Transnistria.
Transnistria este pa mantul romanesc
dintre Nistru i Bug. Toti Romani' nascuti
in Transnistria se numesc transnistrieni.
.

Ei iii zic Moldoveni pentruca fac parte


din trupul Moldovei.
Frumusetile si bogatiile acestui parnant

au fost dorite de Rqi.


Tarii for au navalit

'i-

1-au ocupat pe

nedrept.

Azi Transnistria este libera.


- 108
www.dacoromanica.ro

,
Fe

T T

u.

cp.
(Pf

TpaticliRcTp0g.
TpaHCHHCTpI1

PyMbIHCKaA

3eMJIA

mews.), #0,Hec-rpom N. Byrom.

Bce PyMblHb1, poannunecsi B IpaHcHUCTp141,1 Ha3b1BaIOTC51 TpaHcHHc-rpnanamu.

Owl camm ce6H Ha3b1BalOT monliaBaHamH, TIOTOMy 4TO cocTaB.TtsuoT Liam Ha-

poAa MonfiaBcKoro.
KpaCOTbI

14

601aTCTBa

3T01%1

3em.nH

obuni 3aMafi4 Bbl AAA Pycamx. 14x u.apH


Hanami Ha Hee H 3allAJI 14 He no npaBy.
Tenepb TpaucHHcTpHH cso6oana.
- 109 -

www.dacoromanica.ro

111

74}

(Tr

U UR

VN=Z.Gallyi&-1

Patania lui Vasile.


Zaharia veneau dela
Ulian, Vasile
.

au trecut pela rau sa se dea

scoala. Ei

pe ghiata. Primul care s'a repezit pe ghiata


a fost Vasile.
Ghiata era subtire si s'a rupt. Vasile a
.

cazut in apa. Vai ce spaima a tras ! . .


Ulian i Zaharia 1-au scos pe Vasile cu
mare, greutate.

Din cauza frigului Vasile a racit si s'a


imbolnavit.

Tata] sau a chemat doctorul ca

sa.1

vindece.
Vasile 4,va tine minte aceasta patanie.

110

www.dacoromanica.ro

r.

->"

BB

y.
1-n:-;,;,',?';v1,,,,,.,.

/ 33

r-T-3-

3AoKatotte Fine -Hamm!.

BaCIIJIlli'l II 3axapHfi
/J1h
inaniicb.11:1 1.11K0.11,1.,OHN 110111J111

Ro3RpaK
peKe,
t-rroohl 1-10KaTaTbCA Ha Abny. C1epBbIN1 c6e>Kan Ha .n .a B3CHAtiri.

lien, rioa HI1M riponomtincq. BaCI1111111


vria.n B ROAN'. ON, KaKOCI 310 abui pi;ac!!
Y/lbSIFt

3axapvirt BbITaLLMJI[i ero C 60.11b-

LIIHN1 Tpy,aom.

OT xo.loaa Bactintici npOCTyIiJiCsl.


3a6oJteA. OTeu Bacwimi npviraacitil :toK11

Topa

Lunt, ero. Bactimat ;mar 6yaeT

110MH11Tb 3T0 3.10K/IK)Liefille.


II

www.dacoromanica.ro

ti

6;ta.."1""e"..

x.

kK

yY.

Xenopol, Kogalniceanu

,;)-1

Ypsilante.

Xenopol i Kogalniceanu au lost doi


Romani invatati.
.

Ei au scris carti despre viata neamului

romanesc.
Mihail Kogalniceanu, finpreuna cu Dom,

nitorul Alexandru Ion, Cuza, a unit Muntenia cu Moldova.


Grecul Ypsilante a volt sa cucereasca
Tara Romaneasca. N'a putut. Romanii 1-au
:ilungat peste hotare.
- 112 -7.

www.dacoromanica.ro

41Q

":"."n4,

3,4"4.,/.:,:?1,,,

2ZlIllngt7AllrelrAreY
eurkeeragsmwastrAaillie.
Kc, RK-KK.1414.
KCCHOUOJI, K0113AbHl1tlaHY H 1111ClillaHTH.

KceHonona
JIBE

yi-ieHbo;

KOFITIbHRLIHy
6b1J1R
PymbrHa. OHR HarTHCallii
H

KHFirH 0 HiR3HH PyMbIHCK Or Hapoaa.


MnxaH,ri Kor3.nbHmgaHy, smecTe c 10ciloaapem A.neKcaHapy
Ky3a, 06-bumf-MI MyHTeHHK) C MOJIROBOri.

IpeK VinctinaHTH xoTe.n ROKOpHTb PyMb1HCKy1-0 cTpaHy, HO He mor: PyM blHbl

upon-mall ero 3a rpaHmuy.

- 113 www.dacoromanica.ro

k50

.. .
IMIEMPIIIR'17

if .4v

'

3. 3. in 1.11,
q, Li.
ci. Ci. (e )a. A. sci. Sci.

6 411111tRallir
waraAtmwarmr...Aw

1y

9. e. E.
iu. lu. ea. Ea. io. lo.
.0. to.

...

H.

1911(0111101111W107
9t

tw

Ni

[-

0.

'lac

fanau
[aria

Eepul

at%
<y224

'lama

ai ..*,.13

id

ItiSibii gIV

41

c0,11lliti

(lie

rill

Al&

4.1.:,

MP

%IF
11

11
.

3TOT

W.H

3x3amen

W,eHox
- 114

www.dacoromanica.ro

51upe6
.

511(06

RugAciunea eatreAnierul pAzitor.


Inger, ingeraul meu,
Ce nil te-a dat Dumnezeu.
Totdeauna fii cu mine

St ma 'nvata sa fac bine.


Eu sunt mic, tu fa-ma mare;
Eu sunt slab, tu fa-ma tare.
In tot locul ma 'nsotete.
Si de rele. ma pazete.

Mamma x AHreny
xpaithremo.
AHreA moft Ipannre.nb,

Borom T61 mile /lax.


T61 OT 34a mewl yxpoi),

Byab Bceraa co aeon.


I

aeon Man L1 b1 caonail


Bapocifb1M,

BeAb c4a6Tw ympeng

TbI Meat ne I10101,11,3

Meim-4cerAa Tbi
TS.77{10..

115

www.dacoromanica.ro

////

II

1.0101111"011117/11211fORP

/g I

WNAMILaireAMP
2
arawammir
reoP.Amung
rtnrartaff
AII.....1111TAMPArk
WirMiltrAdiraiiirelarerfirer
IDWArill'AMNINFAreilirdrr

AIIIILWAIIILW.AIIIIFMIIIMPJMIIII

laireavrellirdra
ff'

z_L_zo

Alfabetul mare de tipar

A. B. C. D. E. F. G. H. I.
J. K. L. M. N. 0. P. R.
S.

S.,

T.

T.

U.

X. Y. W. Q.
.

- 116 -1.

'

www.dacoromanica.ro

f.

V.

z.

re
mem
F-Airgm
ILWOMICWAIMILarargill
_

MAIM

IMAIWA/4112111WAredra
relffirAWAMMILMIWAWAIILIPM

NTAFACMCWIANTAM11[21

WEZJIMINUIZAIWA7WAI

Iliar42r014111073/r1A
WIANIUMINEEPACWAIIIMMANI
A. B. K. A. E. (P. F.
X. 14. )K. K. JI. M. H.

O. H. P. C. II I, T. U.
Y. B. 3. 3. LI. La
JO, A.
-- 117 www.dacoromanica.ro

Dumnezeu,
Dumnezeu a facut cerul 4i pamantul.
Tot El a dat viata oamenilor i tuturor
fiintelor. Deaceea i1 numim Tata al tuturor.

Dumnezeu e bun *i ne ajuta cand

11

rugam.

El ne primete rugaciunea din tot locul.


Dar e mai bine sa ne rugam in BisericA.
Bunii cretini merg sArbatoarea la
Biserica.
-

Ada sa facem

noi.

E o r.
BOr co3,aan He6o H ammo. OH Ke
asaJT )(H3Hb MORAN_ H ecemy, IKHByru,emy Ha

3eMJle. floaromy Mbl Ero Ha3biBaem OTUOM

Bcero cymero.
,, rocnortb Bor fto6p. OH nomoraeT Ham,
Korita Mbl K HeMy o6pamaemoi c mo.m6oh.
OH npHin-imaeT BCe tiaum MOJ1HTBb1,
rzle 6b1 Mbl HH MOJIHJIHCb.

Ho .nyquie M0,1114TbCH 8 uepiam.

Uo6pble xpHcniaue B npa3aHHK HayT,


B nepKoBb.
Mbl Oyilem nocTynaTb TaK >Re.

...a-=1111111111111111I

- 118
www.dacoromanica.ro
.

40111111111..W.

Mos CrAciun.
Mos Craciun cu plete dalbe
A sosit de prin nameti
Si aduce daruri multe
Pe la fete $i baieti.
.

Mos Craciun I

Mos Craciun

(..

Din batrani se povesteste,


Ca'n tot anul negresit,
Mbs Craciun pribeag soseste,
Niciodata n'a lipsit.
Mos Craciun ! Mos CrAcin I

itt

Mos Craciun cu plete albe


Incotro vrei sa apuci?
Ti-as canta florile d'albe

Daca a sti ca nu to dud,


Mos CrAciun

Mos Craciun I

tit

.kft,

,AEA-M0P03".

IlLert-Mopoa, no,tko6eH cHery,


BmecTe C HHM H UpH61:JA K Ham

npwiec noilapicH AeTHm14 AewlypRam H Manhunt.


fleiviVlopoal Re,a-Mopoal..
3HaeM Mb! OT npeAHos Hamx.
14

1lTo OH TO4HO, Ka)KAblil turf

FlpH6wHaeT HenpemenHo,
HHKor,aa Rae He minim.,
,L1,e,%-Mopoal ,Ete,HMop031..

Rell-Mopoa 6e.nomm0cbill,
Tb1 Hy,a,a )1( Tenepb Hiteuib?
CileAll 6 hibt npo U,BeTHK 6eablir,
ECJ1H 6 3HaTb, 4TO He yaitelub...

il,eH-Mopoat ,ea-Mop031..
119 --

www.dacoromanica.ro
A

10

r. o

<71

"Irtie4rit

4.1"

Naterea Domnului.
In staul, la Vitleem,
S'a nascut precum vedem,
Fiul Domnului: lisus.
Ingerii cantau pe sus...

Pumas Xpicioco
B Bmcimeeme poAvma
,

Mar pb 50)104S1 Xpecra.


Amrenaz c HeGec cmo-rpenm,

Cnaaocnoaa riecrim nenm.

Trei Crai.

HOBbINI CBeT011eM TOrLla

Trei crai dela rAsarit


Spre stea au calatorit ;
.
Si-au mers pang au sMtut,
Unde a fost pruncul nascut.

120

Armco acnbixmyna 36e3n.a


no 313e3,ae TOR Mani WAN
H K Xratvry OHH npmtunm.

www.dacoromanica.ro

.?

Imparate ceresc.

Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul


adevarului, carele pretutindenea esti si pe
toate le implinesti, vistierul bunatatilor si d.tatorule de viata, vino ,i to salaslueste Intru

noi si ne curateste pe noi de toata spur-

caciunea i mantueste, bunule, sufletele


nQastre. Amin. ,
,. 11,apto ile6ecubtri .
Liam He6ecHuci, Y-rewHTento Llywe
VICTHHHbirl,
1/1>Ke

Be3necbif;1 H RCA HCCIOJIH516!

CoKposHwe 6,narmx H >i<H3HH flo.aaTem-o!


ilpktHau H BCEJIHCR B Hbl H 01114CTN.Hb1 OT

BCSIKHR CKBepHbl H cnacH, Bsia)Ke, Tiyum


Hawal..
- 121 -

www.dacoromanica.ro

7,1

5colarul bun,
Vasile este colar bun. In fiecare zi el

face o fapta frumoasa. Pe strada merge


1ini0t. Nu intarata cainii. Saluta pe cei
mai marl decat dansul.

late zi venea dela coala. Pe drum

vazu un invalid. Acesta voia sa treaca strada.

Fiind orb, era gata sa fie calcat de

un

automobil.

Vasile it ajuta s scape de primejdie.


Orbul multumi bunului colar.

Vasile era bucuros ca facuse o japta

bung.

- 122 -

www.dacoromanica.ro

J06pbiii

111KOJIbH1111.

Barn X0p0111Hri yt-teHHK. Km-KJ:Luc!

Hb

OH neilaeT ao6poe nefio. no ymme OH


cHoKormo. He ,L1pa3HHT coOaK. flogTif le.11bH0 ripmBeTcirByerr crapamx.
HART

0f1Ha)KAL11 0\-1 Bo3Bpautanc-si H3 WKOJIbl


Ha yimue OH yBruaeJi cne.noro. Cnenofi
xoTe.n nepefiTH yAHuy, HO LlyTb He no-

flan 1104 aBTOM0611.11b.


Bacsi Homor emy H36ewa-rb onacHoc-rH. Crienoil b61,11 OLICHb 6.naroaapeH
.

Ro6pomy yLieHHKy.
Baco we 6bin paa,
Aeno.

irro curial ao6poe

- 123
www.dacoromanica.ro

,.

'-..4

'.

ft

.--

0
W

i,..

%.

4.0

:Ss.'

ow

1.34.-

*44.

HOttli.

'

Alexe invatase sa fure. Intr'o zi s'a dus


s fure mere dela vecin. Scoase o scandura din gardul gradinii lui mos Andrei.
A intrat in grading. Incepu sa-si umple sanul cu mere. Cainii lui mos Andrei 1-au
simtit. S'au luat dupa el. Alexe o rupse la
fuga. A incercat sa iasa pe uncle intrase.
Numai incapea. Acum avea sanul plin. Cainii I-au prins. 1-au rupt hainele si I-au
muscat.

Astfel, Alexe si-a primit pedeapsa pen-

tru fapta sa rea, hotia.

- 124

www.dacoromanica.ro

r1,

BopsiwKa.

A.newa npHym Inca KpacTb. 0.aHa>KAbi


OH 110WeJ1 KpacTb 5IOJI0K11 y cocena,
OH oTopBan nocKy B 3a6ope nsinH
AHapcsi. Bowen B can Haqa.ri HarlanHATE, na3yxy 516.1oKa1H. CO6aKH ARAN AHApeH Hogystim ero H K111-1yJ111Cb 3a HHM.
A.newa 6pocHncsi 6ewaTb. OH Hp060Han npane3Th 4epe3 oTBepcTHe
Ho He mor: mema.THA 516.noKH 3a ria3yxof,1.

aooa

Ce6aKH ero .1.101Hal111, 1130PBaJ111 eMy ReftiM


H

ucKyca.rim ero.
TaK 61,1,1 HaKa3aH

&ileum 3a Kpawy.
1.

- 125 -

www.dacoromanica.ro

sul.116.

Marioara si Irina.
Marioara si Irina se duceau la coala.

Pe drum au gasit o punga cu bani.


.

Marioaro, s impartim
banii intre not i sa ne cumparam jucarii.
Marioara nu primi aceasta propunere.
Raspunse [rind ca punga gasita trebue dusa
domnului invatator. Dansul va afla pe paguba si ii va da punga pierduta.
Marioara a sosit la coala. Pe said a
gAsit o femeie sarad.. Ea plangea. Era
pagubasa. Primind punga s'a bucurat si a
Irina zise :

multumit copilei.
Domnul a laudat mult cinstea Marioarei.
- 126 ,7
www.dacoromanica.ro

If

,
_

o
t'1.

Mapycs 11 HpHHa,

Mapycs 11 HpHHa LEAH B tummy. 110


.3,0p0Fe oHe Ha wAti KOWelleK c AeHbramH.
Hppi Ha cKa3a,na: Mapycs, pa3Lieflm ,a.e.Hbrm meway HamH 14 Kynnm ce6e HrpyweR!"
Mapycs Ha 3TO. He cor.nacH,nacb. OHa
cKa3a.ria Hpfrme: L1TO. Hah.aeHHEa,1 HMH KOWeJleK HyACHO OTRaTb yii TeJ110. C H y3HaeT,

ro 1-10Tep51J1 KOWeJleK H oTaacT ero no.

Teposwemy
OHe LtowAH AO wKanbi. B Kopn.ope
,

oHe BcTpeTHAH 6e11,Hy[o )-KeHwmuy, KOTO-

pao rmaKana.
DTO oHa noTepsula Rowe.neK. 11anyt-H4B

ero o6paTHo, oHa otieHb o6pa,s,oBaAacb H


no6naroAapftna AeBogig.
nepe,a
sBceiviYLIHTe.nb noxBanHA Mapycio
Bcem icriaccom 3a LiecTHocTb,
- 127 -

www.dacoromanica.ro

-R\7,7-':-ZF;1/4-''`'
.. ql
" 'N

IL

LAcomia pedepsit6.
o vulpe intra Intr'o noapte intr'un cotet
cu pasari. Lacoma si rea ucise multe din
ele. Apoi lua cloud gaini i le duse la vizuina.

Nu se multumi cu atat. Veni din nou


sa mai care din pasarile omorate.
Stapanul pasarilor o atepta.
0 prinse in c-ursa i lua blana.
Lacomia ii atrase moartea.
- 128
www.dacoromanica.ro

116

HaRa3aHHalI waRllocrb.
011Ha)-K,E1b1 HOLIbK) JIHCa ripoOpmach

HypATHIIK.

}Kaithaq H 311afl, oHa 3a,n,yumna MHOFO


11TH U

oua cxsaTvina ,n,Byx Kyputi,


noTalttki,na HX K ce6e B Hopy.
HOTOM

Ho oHa

6bma ,111,0B0J1bHa '3THM.


OHa BepHy.nacb o6paTHo, To6bi yHecTH
ew,e HeCKOMDKO. wTyK, H3 3a,aylileHHI)IX
ero FITHIL
He

XQ391.1H 11THLt 11011)KHaa.11 ee.

OH nofimail ee B Kan Kali H coapa.n C


Hee wRypy.
}Kni,HocTb npliBe.na ee K cmcpTn.
--- 129 www.dacoromanica.ro

,s,r,,,F%

ti

CJ

4,

Focul
Stefan avea un obicei urat. Se juca cu
focul. Aprindea bete si le invartea prin casa.
()data i s'au aprins hainele i lucrurile din
casa.

Parintii nu erau acasa. Casa a luat foc.


El fugea ingrozit si tipa.
Abia I -au scapat vecinii dela moarte.
Cand au venit parintii dela camp, casa era
arsa. Sarmanii amen' plangeau de durere!
Stefan s'a ales cu arsuri marl pe corp.
El a nenorocit parintii cu ohiceiul sau rau.
Copii, nu va jucati cu focul !

130 www.dacoromanica.ro
.

40164

00

F0

tl

4116N,

Y CTellbl 6b111a. CKBepHaq npHBEALIKa:


emy HpaBH.Flocb FITTaTb C orHeM. OH 3aM{Hra,r1 na.noLwm H KpyTH.n HX, 6era9 no
KoTHaTe.'0,a,Ha)K,a,hi rmaTbe Ha Hem BcnbixHyJ10. 3arope,mcb H Beam B KomHaTe.

Pofurrenefi Aorta He 'Obmo H uom 3arope.acq,


KpHga-

OT

Coce,RH eABa mor.nn- ero, cnacTH

OT

OH

KHHyJIC51,

A130p,.

BO

y}Kaca.

cmepTm.
Kor,Lta po,a,HTedth

Be pHyJ1HCb

110J151,

Rom Bbiropen AO TJla OH11 ropbKo rumlc a All.

Greria no,nyqvm 6wibume o)KerH no


BCeMy Telly. 113-3a cHoefi cKBepHofi npH-BbILIKe; OH cile.nata. Hec9acTilb1mkt H cBomx

po,Ture,neit.
.

Rent, He Hrpai;rte C orHemI


- 131 www.dacoromanica.ro

Scolarul viteaz.
Soldatii romani alungad pe bolsevici

din Transnistria.
Mihai, un scolar din partile Dubasarilor,
vazu cativa soldati bolsevici cari se ascundeau intro cazemata.
Aveau cu ei pusti i mitraliere. Voiau

sa atace. pela spate armata romand.


Romanii au inaintat. Au trecut de cazemata. N'au observat-o... Mihai s'a dus
si le-a aratat-o.
Soldatii nostri ajutati de Mihai au prins
pe bolsevici. Astfel au scapat de primejdia viclenilor dusmani.
- 132 -

www.dacoromanica.ro

6.1

Cmeabai rieHNK.
60J1b-

PyMb1HCKHE COl1aaTb1 H310H51,1111


WeBHKOB H3 TpaHcHkicTpmH.

Mmwa, KOTOpb11-1 Owl yilemmKom o,aHOrl gy6occapcKofi wK0J11-31, 3ameTHA HeCK0J113KHX 60J1bWeBHUKHX carmaT, KOTO-

pbre ripsiTarmicb B Ka3emaTe.


OHH mmemi c co6oH ny,nemeTBI
TOBKH, H XOTeJ1H C TblJla,
a":3K0BaTb PyMbIH.

BHHH3-3a C11141161,
H

PyMbH4131 npo.aBHHymicb Briepem OHH


pKe MHHOBaJ114 Ka3emaT, He 3ameTHH ero.

.MHula Toraa npo6pa.rics1 K HHM H yKa3a.T1 Ka3emaT.


PyMb1HCKHe C011,11,3Tbl, anaroaapsi 3TOR
TIOMOLUM MHWH, 3aXBaTHJ1H 60JIbWeBHKOB
B

1-1J1eH.

FITaK, OHH H36e1J1H onacHocTH, KOTOpan HM rpo3H.na CO CTOpOHbI KOBapH01-0

flpara..
133 :L-;

www.dacoromanica.ro

.AR

- -,

Ar,

it

Leneul mincinos,
Simion era fiul unui plugar. intro zi
tatal sau it trimise sa vanture niste grau.
Tata, unde sunt pepenii mei? intreba
Simian.
Vantura grau) i-i vei gasi! raspunse
tatal.

Si a plecat sa cumpere ceva dela cooperative.

Cand s'a inapoiat, Simion ii spuse ca

n'a gasit pepenii !


Ai vanturat graul ? it intreba tatal sari.
Da, raspunse Simion, mintind.
Vezi, fiul meu, to -am prins ! E5ti lene i mincinos!
Daca vanturai graul, gaseai pepenii.
Inadins i-am ascuns in gramada de grau.
Simion, ruinat, a fag,aduit ca va fi har.

nic i nu va mai spline minciuni.


- 134 www.dacoromanica.ro

7,7-7---t

1I

"if.,i i 1 fi

r....""--.,
..

. .._.-

, . 111r MOM
.

11

..,_ __

,..,.....i.

LA

...-......."--

...7
..s, alk

blfi aewrnh
CeubKa 66111 CblHOM naxapA. aartaNuthi
110Clan ero BeilTb mummy.
OTCU
rite mott a pOy3bi, oTee---cnpocHA
.111Egit

CeHbKa

nweilvittv,Torna tix HaftOTReT11,11


oreu H oTiipaintricsi B

ilpoBeA

newt)
B KoonepaTntl 3a noKynKamn.
Koraa off BepHy.ricsi, Cet11,ka cto3a.1

o He natnea ap6y3oB
emy,
cripocm.ri
Tbi ripoBeNt nuiemiuy?
.

ero oTe
.

11a, coRpaB CeHbKa.


BOT A -re6A ii noriman, Cb1110K ori. The
H I1e/11M) H .111y11111111<a!

ECI1li6b1 Tbl npoBe54.1 nwennty, TO HaweA 661 H ap6y3ht. 51 11X 1-13p011HO cnpq-

Tall B' nwerame.


CeHbKa 11p11CT611KeHLihiN, Aar! c3oB0
CTaTb Tpyao:ito6tinb1ni 11 60ribwe Ile man.
- 135 www.dacoromanica.ro

Tate' nostru.
Tatal nostru carele e ti in ceruri, sfinteasca-se numele Tau, vie imparatia Ta,
faca-se voia Ta, precum in cer aka i pre
pamant.

Painea noastra cea de toate zilete dane-o noua astazi.


Si ne iarta noua greplele noastre precum $i not iertam gresitilor notri.
Si nu ne duce pre not in ispita, ci ne
izbavete de cel rau.
Amin!
II

Orge awn
0-rile Haw:. H>Ke ecw Ha He6ecex!
Jita CBSITHTCH 1/1Mil TBoe!

/la rippipineT LiapcTBHe TBoe!


Aa 6peT BOAR .TBosi, HKO Ha He6ecii,

Ha 3em,nu!

X.ne6 Haw HacywHbik ,aaKab HaM nHecb!


H OCTaB14 Ham B.corm Hawa, SiK0 )-Ke H Mbl
OCTaBJ15:1eM .11011}KHHKOM HaLumm.

H He BBe,u4 Hac BO HcRyweHHe, HO


H36aBH Hac OT nyKaBoro!
7

- 136

www.dacoromanica.ro

.r

F.

Limba ronaneaseti,
.

Mult e dulce si trumoasa


Limba ce-o vorbim,
Alta limbs armonioasa,

Ca ea nu gasim.
Salta inima'n placere
Cand o ascultam

$i pe buze aduce miere


Cand o cuvantam,
It

Romanasul o iubeste
Ca sufletul sau,
Vorbiti, scrieti romaneste,
Pentru Dumnezeu.

PYMbIHCKNA 513bili.
0xam C.fla,r(OCTHO npetcpaceti
Haw 23bITS p01H0171,

flytIwc, imawe, eriaaRo3ay4lien


ECTb J1H rite apyroci?
.11Hum ero yCJIbILIIHM sBytcHi

B ccpaue pail tweTeT,


11

ycTa JlapSIT ycna1 y,.

14 cAoBa, LiTo Melt.


CJ1OBHO aywy, xpenuo ,,rno61ir,

Perm cam() pymuu.

LITH we, LiTli ii3b1K PYMNIFICK1114,,


Beplibth, ao6phici CULL
r.-

137

91.

www.dacoromanica.ro

.117aseisliMmam

.-11.romr,.,

NIMIIMMINE

r,

I"
C

0 plimbare la pAdure.
Era o zi frumoasd de primavara. Domnul

invatator ne-a luat la plimbare in paclure.


Acolo ne-am jucat cu mingea i am prins
fluturi. Ion, colegul nostru se urca prin
copaci. Cauta cuiburi de pasarele. Noi

1-am sfatuit sa aibd mild de

ele. Sd nu

le strice cuibul. Dansul n'a volt sa asculte.


A patit-o rau. S'a rupt o creangd cu el.
Ion cazu si iii franse piciorul. De atunci a
ramas chlop. Asta i-a fost plata neascultarii.

- 138

www.dacoromanica.ro

'

rf

IlporyaKa B aec..

Bun

npeKpacHbul

BeceHHHA

Lter-r6.,.

Ha nporynKy B nec..
Tam Mbl mrpanm B M511-1 H .1101311j111 6a6o4eK. BaHR, Haw ToBapm, .na3vfn no fieY411TeJlb

B3F1J1

Hac

peBbAM. OH HCKaJ]

n-rptLibm

yroBaptieann ero 6b1Tb

rHe3.B.a.

Mbl

YKaJ1OCT.1111BbIM

rHe3.a. OH
Hac He xoTen noc.nywaTbcsi H 3a BTO 6bin
wecToKo HaKa3311. non HHM cnomanacb
Emma m

14

He pa 30pATE)

HX

Hema. BaHR ynan 11 nonoman ce6e Hory.

C Tex nop OH xpomaeT.


,

BOT RaK nonnaiiincsi OH 3a Henocay-

waHme.
139 www.dacoromanica.ro

""*"--"xes.-

lubirea de near.
Era pe vremea cand Romanii luptau
contra bolevicilor.

Teodor era un mic ciobanas. El invatase la scoald cum sd-si iubeasca tam si

neamul sau romanesc.


Spionii dumani coborau cateodata cu
parasutele pe pamantul nostru. Ei voiau

sa afle stiri despre oastea romaneasca l


sd faca stricaciuni in Cara.

lntr'o zi 3 parasutisti rui s'au lasat


Ifingd padure. Stiau romaneste. Au spus
ca sunt Romani. Se prefaceau ca s'au ra-

tacit i nu stiu unde-i depozitul cu gloante,

ca au treaba acolo.
Teodor a priceput ca sunt spioni. Le-a
fagaduit ca-'a duce la depozitul de gloante.
Land cold vrednic14 ciobanas dadu spionii
pe mana jandarmiloir.
Pentru aceasta fapta Teodov a lost laudat si decorat.
.

140

www.dacoromanica.ro

-;%.-";0-

/ip

31060B K p0a110111y HapoAy.


aTO CAT-11-1J10Cb 13 TO

apema, KOrafi PyMhiBb1 Bean

6opbny npoTpia 6oribuieniiicon.


<Dena 6b1.111

nacTywicom. B wKo.ne OH y3fia.n, xax Ha-

rio, S110611Tb CROW pommy H pymbmcnici Hapon.

Bpa 'weenie wripioHbi PiHorn,a criycKamicb Ha napaOHM xorenti co6paTb caewyTax Ha Hawy 3emmo.
fieH11n 0 pyMb1HCKOM eoficKe H nprillIHHHTb apea cTpame.
0.alia}Kabl TPH pyccictlx napawyTHcTa CHH3H.T1HCb
Henameito OT .neca H (Glean. OHH roHopHnii C crleaek
no-pymbiptcirii. H H83138J114 ce6si pymbiHamm. lipwraopHAHCb. 'ITO 3a6J1y)211,111HCb. He

3HalOT,

oppicehHblil cK.naa. Kyaa

Hano nonacTb.

HM

(Della cpa3y ilorafta.nca, tITO aTo

r.ae

HaX011HTCH

11111110Hbl.

cor.riactincii yita3aTb HM. r.ae HaXOTHITCSI opy)KeilHbici cic.na.a. Ho HmecTo 3TOrO, AocTokubici nacTyOH

WOK noses pix npamo Ha 7KaitnapmcKHci nocT.


3a aTOT no.n.,Hvir cl)e.aa 6b1s1 noxsa.neu H Harpalicaell
opReHom.
141

www.dacoromanica.ro

am*
.,"ret4

rf
_

CTpa,Ilaillici H Bouipecemie
liticyca XpticTa.
Bor nocnaz MARIN rocnoAa 14Hcyca XplicTa, Tiro15b1

OH HapiHJI 14 X Ao6py.

JIrozu, }cc:rop:de He xoTe.nwyeepoHaTh H Hero,


-:-

pae-

Ilfillk Ero Ha HpecTe.


Hr -icyc 11pPEHATI cMepTb, t1r06bi AaTb JIFOAFIM npa-

mep, ,n106BH H Hepu.


Hepe3 TRH Awn OH HocKpec.

BoeRpeceHile rocnoza npa3AHyeTcH Ha Ilacxy.

'tepee 40 AHeL noose'

He6o.
-- 142

www.dacoromanica.ro

0.

BO3HeCCE

Ii

11Z.,

Ca.+

Patina le i invierea Domnului


Iisus Hristos.
Dumnezeu a trimis intre oameni pe Domnul lisus
Hristos ca sa-i invete de bine.
Unii n'au vrut s creada in El. L-au rastignit pe
truce.
lisus a primit moartea ca sa dea pilda de bunatate
si credinta oamenilor.

Dupa trei zile a inviat.


Invierea Domnului o serbam la Patti.

El s'a inaltat la cer dupa 40 zile dela inviere.,

-"
- 14$
www.dacoromanica.ro

s,cest abecedar 4' a tipiir.t suto =


prim! Guvernator .0
ans
Prof Oh:. Ai
domnie a M. S.
nista in zilele de g
'Regehli Mihai I. Conducalig at .Statutti: tr;(1Niare*al

mArt. ffinil Dothatzl

on A

in anal dela Chrisios 1942.

flak] on mil

HaTie4aTa

!.:ma.pb

3tifjora,f,,;1;

F. A imit'ciwy, riepPoru

!1 a

Tfla

)efittaTOp

fi

Err

}Toro

JIM

4:,./.11.U3-

Ilea tftier'eTr, a N.60(mq

i, ripe Botil;;Le

Nthmsi
c.T3a,
13

rOC99,r(Illia

rOlf., OT

Tsf

Horn): A WrOf4e-i:Ty.

Nth

.4,..,11,e I 1 WA

ro rocY7-1.3f,-

yr

t-rt LI fa`, ,h4

nicTioNAR tcyloBaP)
Romano RuS

ANEXA
.

94

144
www.dacoromanica.ro

IIECU111
INFORMATIA 21111

a.

r.

Suits de editor'
Mellon% Ss Arts Snake

-In agendas's"

"Wang Comer! Mr. 131932


Secures% Sir. Academia'. 1?
DECE145111 1542

www.dacoromanica.ro

if