Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE

Subsemnatul(a) ................................................................... CNP .....................................................


cu domiciliul stabil n judetul ................................., localitatea.....................................,
strada ........................................... nr ......., bloc ......., scara ......, etaj ......, apartament .........,
sector
.....,
de
profesie
......................................,
angajat
la ......................................................................, cu privire la TRASEUL si DURATA de
DEPLASARE la/de la LA SERVICIU, declar urmtoarele:
Traseul de deplasare la /de la serviciu :
- mijloace de transport utilizate ( metrou, tramvai, autobuz, maxi-taxi, pietonal, bicicleta,
etc ) : .................................................................................................................................................
- repere ce se gasesc pe traseul de deplasare: ...............................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Durata(ore/min, dus/intors): ......................................
Dau aceasta declaratie pe propria raspundere.
Data: ..

Semnatura: ..

DECLARATIE
Subsemnatul(a) ................................................................... CNP .....................................................
cu domiciliul stabil n judetul ................................., localitatea.....................................,
strada ........................................... nr ......., bloc ......., scara ......, etaj ......, apartament .........,
sector
.....,
de
profesie
......................................,
angajat
la ......................................................................, cu privire la TRASEUL si DURATA de
DEPLASARE la/de la LA SERVICIU, declar urmtoarele:
Traseul de deplasare la /de la serviciu :
- mijloace de transport utilizate ( metrou, tramvai, autobuz, maxi-taxi, pietonal, bicicleta,
etc ) : .................................................................................................................................................
- repere ce se gasesc pe traseul de deplasare: ...............................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Durata(ore/min, dus/intors): ......................................
Dau aceasta declaratie pe propria raspundere.
Data: ..

Semnatura: ..