Sunteți pe pagina 1din 2

Serviciu extern de prevenire i protecia

Certificat abilitare nr. 628/25.02.2014


______________________________________________________________________________
Test pentru verificarea cunotinelor de situatii de urgenta
dup efectuarea instructajului introductiv general (la angajare)
ncercuii rspunsurile corecte
1. Actul de baza care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor in Romania este:
a) Legea 121/1996;
b) Legea 307/2006;
c) H.G.R. nr. 678/1998.
2. Controlul respectarii normelor, dispozitiilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor se efectueaza de catre:
a) personalul cu atributii de PSI desemnat de catre conducerea unitatii, pe baza unui grafic;
b) sefii locurilor de munca respective, zilnic sau pe schimb, dupa caz;
c) patroni sau manageri.
3. Fumul care se degaja la producerea unui incendiu:
a) este periculos prin reducerea vizibilitatii;
b) este periculos deoarece poate provoca asfixierea persoanelor chiar daca acestea sunt situate departe de focar;
c) nu este periculos.
4. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face:
a) in locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, asigurandu-se supravegherea permanenta;
b) numai in crematorii sau sobe;
c) in orice loc, daca este supravegheat permanent si este asigurata dotarea cu mijloace de prima interventie.
5. In locurile cu pericol de incendiu este interzisa intrarea cu foc deschis. Indicati care din urmatoarele intra in
categoria focului deschis:
a) flacara directa;
b) tigara aprinsa;
c) corpurile incalzite la incandescenta.
6. Norul radioactiv prezinta pentru om risc in urmatoarele ipostaze:
a) expunerea externa prin intermediul materialelor pe sol si pe corp;
b) expunerea interna prin inhalarea substantelor radioactive din aer;
c) expunerea interna prin consumul de alimente si apa contaminate in timp.
7. Unde trebuie indreptat jetul de substanta de stingere cand actionam pentru stingerea unui inceput de incendiu:
a) la partea superioara a flacarii;
b) la mijlocul flacarii;
c) la baza flacarii.
8. Conform Legii 481/2004 privind protectia civila, cetatenii sunt obligati:
a) sa-si asigure mijloace individuale de protectie: trusa sanitare, rezerve de alimente si apa pentru protectia familiilor lor;
b) sa permita in situatii de urgenta civila, accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinte sau pe terenuri proprietate
privata;
c) sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladiri proprietate privata sau apartinand asociatiilor de locatari si accesul
persoanelor autorizate in vederea intretinerii acestora.
9. Orice stingator trebuie sa aiba inscris pe eticheta:
a) data umplerii si data valabilitatii;
b) data verificarilor periodica;
c) instructiunile de folosire.
10. Caile de acces si de circulatie ale constructiilor si instalatiilor de orice categorie trebuie astfel stabilite, dimensionate,
realizate, dispuse, alcatuite si marcate, astfel incat sa asigure:
a) Parcarea masinilor auto ale personalului angajat;
b) Depozitarea ambalajelor rezultate din procesul de munca;
c) evacuarea persoanelor, precum si circulatia si orientarea rapida a fortelor de interventie rapida in caz de incendiu.
Numele si prenumele ...........................................
Functia
...........................................
Semnatura
............................................
Data
............................................
Calificativ: .............
Calificativ: 10 pct. FB; 8-9 pct. B; 6-7 pct. S; 2-5 pct. NS.

Serviciului Extern de prevenire si protectie


Cadru tehnic P.S.I.
..

Serviciu extern de prevenire i protecia


Certificat abilitare nr. 628/25.02.2014
______________________________________________________________________________
RSPUNSURI CORECTE:
1. b).
2. a); b); c).
3. a).
4. a).
5. a); b); c).
6. a); b).
7. c);
8. a); b); c).
9. a); b); c).
10. c).

S-ar putea să vă placă și