Sunteți pe pagina 1din 16

Academia de Studii Economice Bucureti

Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rural i Regional

Proiect de investitie pentru o plantatie de afini

1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: XPersoana Fizica Autorizata
Sediul social: Comuna Candesti, judetul Dambovita
Cod unic de inregistrare: 15790020
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: F03/536/24.05.2014
1.2 Scurt istoric al solicitantului
PFA Xa fost infiintata in anul 2014 si pana in prezent nu a desfasurat activitatii
economice generatoare de venituri.
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)
PFA Xare ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv CAEN 0125
- Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi,
domeniul de interes pentru propunerea de finantare.
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului resurse funciare
(cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.
Terenuri
Nr.
Crt.

Amplasare
Judet/ Localitate

Suprafata
Valoarea
totala (mp)/
contabila
categoria de
- RONfolosinta
Localitatea Voinesti/ 75.000
mp/ 100.000
Judetul Dambovita
arabil
lei

Regim juridic

Proprietate
XPFA
conform Contractului de
vanzare cumparare nr.
115 din 01.06.2014

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei: Plantatie de afini
2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)
Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la
dispozitie de MADR pentru Livada de pomi fructiferi.
Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,470 Lei (curs BNR din data de 01.06.2014)

2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judetul, localitatea)


Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, judetul Dambovita, localitatea Voinesti.
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si
oportunitatii investitiei
Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei plantatii de afini pe o suprafata
de 7.5 ha si dotarea fermei cu echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de
infiintare si intretinere plantatie.
In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje:
Tractor 60 CP;
Masina de stropit;

Echipament de fertilizat;
Cositoare;
Stivuitor;
Sistem de irigatii.
Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul vegetal, sector ce face obiectul masurii
121 Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in
exploatatiile agricole.
Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele
Masurii 121, astfel:
Obiectiv general
Cresterea competitivitatii PFA X printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a
factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor
comunitare.
In cadrul noii plantatii se va adopta un sistem modern, de tip intensiv de infiintare si
exploatare a plantatiei, caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de lucru care
necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare.
De asemenea, proiectul propus de PFA Xva conduce la indeplinirea obiectivelor
specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:

Obiective specifice:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi,diversificarea productiei,
ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei.
Tehnologia de infiintare, intretinere si exploatare a plantatiei de afini prezinta un grad
ridicat de mecanizare si automatizare a operatiunilor din fluxul de productie.

Obiective de ordin tehnic


Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului
de infiintare si intretinerea plantatiei de afini in conditii optime. Tehnologiile performante
folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de
eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor

de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul
care lucreaza in ferma pomicola.
Obiective de ordin economico-financiar
Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei
rentabilitati economice ridicate sunt:
- existenta unei baze materiale proprii formata din echipamente si utilaje necesare realizarii in
bune conditii a tuturor etapelor fisei tehnologice.
- alegerea unui soi rezistent la conditiile climatice;
- productivitate ridicata a muncii datorita mecanizarii unei parti importante a activitatii si
localizarii intr-o zona propice .

Obiective de mediu
Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata, activitatea fermei va avea
impact minim asupra factorilor de mediu.
Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat.
Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole.

Implementarea proiectului va insemna pentru PFA Xobtinerea unor venituri de


aprox. 37.500 euro/an adica 167.625 lei/ an din comercializarea afinelor,ceea ce inseamna un
venit anual minim de 5000 euro/ hectar adica 22.350 lei/ hectar.
Aceste valori sunt sustinute de popularitatea tot mai mare pe care le capt aceste
pomuoare n industria alimentar din rile Uniunii Europene, inclusiv n Romnia.
Specialitii din domeniu consider afinul o cultur deosebit. Asta deoarece are o
perioad mare de via (35-40 de ani) i nu este atacat de niciun duntor. Se tie ns c n
condiii de exploatare intensiv, afinii ocup primul loc n topul rentabilitii culturilor
agricole.\
Afinii ajung s rodeasc abia la patru ani de la nfiinarea plantaiei, iar n opt ani
ajung la maturitate deplin, recolta putnd fi de aproximativ 3 tone la hectar.
Efectuarea lucrarilor din tehnologie in perioada optima asigura dezvoltarea
corespunzatoare a arbistilor si creeaza premisele pentru asigurarea unor productii ridicate la
hectar.
Existenta unor mijloace fixe proprii pentru efectuarea lucrarilor agricole permite
realizarea acestora la timp si elimina o eventuala dependenta
de terti.
In aceste conditii, oferirea unor produse proaspete, de calitate certificata, la preturi
competitive va asigura succesul afacerii, contribuind la obtinerea unor venituri constante.
Justificarea achizitiilor propuse prin proiect
Tractorul va fi folosit in plantatia de afini pentru realizarea in bune conditii a
fazelor procesului tehnologic precum fertilizat, impreuna cu alte echipamente ce vor fi
achizitionate prin proiect.
Masina de stropit va fi folosita pentru efectuarea lucrarilor de stropire cu ierbicid
si fungicid.
Echipamentul de fertilizat va fi folosit pentru aplicarea de ingrasaminte.
Cositoarea va asigura intretinerea terenului pe care se infiinteaza livada.

Stivuitorul va fi folosit pentru manevrarea lazilor cu fructe dupa recoltare.


Sistemul de irigatii prin picurare este necesar pentru a se asigura cantitatea de apa
necesara pentru obtinerea unei productii cat mai bogate din punct de vedere cantitativ si mai
gustoase din punct de vedere calitativ.
Fundamentarea necesitatii investitiei
PFA Xnu detine in prezent utilajele agricole necesare infiintarii si intretinerii unei
plantatii de afini.
Astfel, pentru a realiza in bune conditii toate etapele tehnologice ale exploatatiei,
precum si pentru a evita costurile suplimentare cu inchirierea utilajelor, se solicita acest sprijin
financiar nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje agricole.
Factorii social-economici de care fermierul a tinut cont in alegerea investitiei sunt:
- apropierea de piete de desfacere interne sau posibilitatea unei desfaceri externe;
- asigurarea fortei de munca in tot timpul anului, ieftina;
- asigurarea cailor de acces, accesibile tot timpul anului;
- lucrarile de imbunatatiri funciare sa fie putine, iar valoarea lor sa fie mica;
- posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare, sa fie eficiente din
punct de vedere financiar;
- distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea fructelor, impuse de
normele sanitare;
- asigurarea unui parc de masini, dotat corespunzator, gata in orice moment pentru interventii.
Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte
relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice
precum si al economiei locale.
La nivel sectorial:
- pe fondul realizarii campaniilor de constientizare a necesarului consumului zilnic de fructe si
legume proaspete, realizat in media, se inregistreaza o crestere a consumului de produse naturale
si implicit de afine;
La nivelul pietei de desfacere:
- cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor provenite din
import;
- cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru afine precum si cresterea consumului
la nivelul tarilor din Uniunea Europeana.
La nivelul fortei de munca:
- forta de munca disponibila in zona.
La nivelul conditiilor de sol si clima:
conditiile pedo-climaterice din zona localitatii Voinesti sunt favorabile activitatilor de
exploatatie de afini.Zona de deal asigura conditiile de sol necesare infiintarii exploatatiei;
- investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential mediu pentru plantatia de afini.
Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va
insemna pentru PFA Simion Elena Cristina, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin
economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati
furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea veniturilor la bugetul local.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National
pentru Dezvoltare Rurala Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu

investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii
ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii
la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu
precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza
adaptarea unitatii la standardele specifice)
Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante, in vederea
asigurararii respectarii conditiilor de mediu.
Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict
necesare pentru asigurarea unei rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a
poluarii prin utilizarea unor masini si utilaje agricole performante si prin reducerea costurilor
serviciilor prestate de terti.
Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt
nesemnificativ poluante, nu produc
emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel
protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv
reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
Bugetul indicativ
Bugetul indicativ al proiectului (Valori fata TVA)
Masura
121
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Cheltuieli Cheltuieli Total
eligibile
neeligibile
1
2
3
4
EURO
EURO
EURO
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si 0
0
0
amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
0
0
0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
0
0
0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia 0
0
0
mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea 0
0
0
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si 0
0
0
asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
0
0
0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0
0
0
3.3 Proiectare si inginerie
0
0
0
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
0
0
0
3.5 Consultanta
0
0
0
3.6 Asistenta tehnica
0
0
0
Verificare incadrare cheltuieli cap 3
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in
limita de 3%
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de 111600
3000
114600
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, 51600
0
51600

din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace
de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii:
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in
anul 1
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in
anul 2
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si
imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente
organizrii de antier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare
- total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL GENERAL
Valoare TVA
Total general inclusiv TVA
VALOAREA PROIECTULUI
Plan financiar

0
0
0

0
0
0

0
0
0

51600

51600

0
0
60000

0
0
3000

0
0
63000

10000
50000
0

0
0
1500

10000
50000
1500

1500

1500

0
0

13045
0
0

13045
0
0

0
0
0
0
0

0
13045
0
0
0

0
13045
0
0
0

0
0
111600

0
0
16045

0
0
114600
27504

Cheltuieli
neeligibile

Total

39154.2
39154.2

78154.2

39154.2

78154.2

142.104

Cheltuieli
eligibile
Ajutor public nerambursabil (contributie UE 63949.8
si cofinantare nationala)
Cofinantare privata, din care:
39000
- autofinantare
- imprumuturi
39000
TOTAL PROIECT
102949.8
Procent contributie publica
45%
Avans solicitat
31974.9
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul 50%
public nerambursabil

Suma avans mai mica de


50 % din ajutorul public

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in


care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor
masurilor)
Nu este cazul.
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi
aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.
Politica de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime
Principalele materii prime utilizate in procesul de infiintare a livezii sunt:
material saditor (pomi);
picheti;
ingrasaminte, apa.
Principalele materii prime utilizate in procesul de intretinere a livezii sunt:
insecticide;
fungicide;
ingrasaminte minerale;
ambalaje pentru recoltare.

Materialul saditor si pichetii se vor achizitiona de la un furnizor local de puieti.


Insecticidele si fungicidele urmeaza a fi achizitionate de la SC FERMIERUL
SRL.
Ingrasamintele (minerale) se vor achizitiona de la SC FERMIERUL SRL.
Ambalajele se achizitioneaza de la societati producatoare de ambalaje din carton
sub forma de lazi. Procurarea ambalajelor se face pe baza de comanda, livrarea este in general
asigurata de furnizor in perioada de recoltare.
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor Adresa
Produs furnizat/
cantitatea
aproximativa
S.C. Fermierul
Targoviste, Str.
Ingrasaminte,
S.R.L.
Campu Lung. Nr 6
insecticide- 500 kg
S.C. Claudia S.R.L. Targoviste,Bulevardul Motorina pentru
Independentei, nr. 1
lucrari- 6000 litri
S.C.Lorena S.R.L.
Targoviste, Str.
Lazi pentru
Udriste, nr. 2
ambalarea afinelor10000 buc
Total

Valoare
aproximativa
- RON19000
18,77%
37200

36,76%

45000

44,47%

101200

Piata de desfacere.

Produsele obtinute in cadrul plantatiei sunt afine pentru consum.


Potentialii clienti in contextul demararii activitatii pe aceasta piata sunt:
consumatorii directi
engrosistii locali sau vanzatorii de fructe cu amanuntul

cofetarii- patiserii
supermarketuri
restaurante
prin colaborari cu producatorii de iaurturi, sucuri de ructe, dulceturi, siropuri.

Din vanzarile fructelor dar si din vanzarea produselor obtinute din acestea
(compoturi, dulceturi, sucuri) se estimeaza vanzari in valoare de 250000 lei pe hectar.
Analiza concurentei
La nceputul anilor 80 n Romnia s-a demarat un program de extindere a
culturilor de arbuti pe 10.000 ha, din care 1200ha cu afin. Din acest program pana in 1989 sau plantat cca.300 ha cu afin. Dup 1989 urmare a efectelor colaterale ale procesului de
retrocedare a fondului funciar suprafeele cultivate cu afin au sczut la mai puin de 50 ha.
Dup anul 2000, interesul pentru culturile de arbuti a crescut si au nceput s se
nfiineze noi plantaii.
In anul 2010 suprafeele cultivate cu afin au depit 150 ha. Dup evoluia din
ultimii ani precum i a rezultatelor obinute de noii fermieri, preconizm c ritmul de
extindere al culturilor de afin se va accelera semnificativ.
In aceste conditii, exista o concurenta relativ redusa pe piata autohtona,
concurenta maxima fiind facuta de produsele de import, in special cele de pe piata neagra
care se vand sub pretul pietei,afectand producatorii interni.
Analiza cererii
Cererea tarilor din Europa de Vest pentru afine este foarte mare si, intrucit fondul
de marfa propriu este foarte mic, solutia pe care o au la indemana aceste tari o constituie
importul. Si asta la niste preturi foarte atractive pentru partenerii lor externi - in cazul
afinelor, de exemplu, pretul depaseste chiar 5000 de euro/tona.
Avand in vedere evolutia acestui domeniu pe plan mondial si existenta in Romania
a unor suprafete cu soluri acide, ce cu greu pot fi puse in valoare prin alte culturi, o afacere
cu fructe de padure merita toata atentia.
In Romania, cultivarea arbustilor fructiferi este o afacere simpla care a ramas inca
practic neexploatata. Cererea este cat se poate de mare, mai ales in mediul urban, iar
concurenta practic nu exista.
In conditiile climaterice din Romania se pot planta fara probleme 11 specii de
arbusti fructiferi: capsun, zmeur, mur, coacaz, agris, afin, smochin, catina, soc, corn, trandafir
de dulceata.
Cunoscute si apreciate mai ales pentru cresterea lor nepretentioasa afinele au
inceput sa prezinte un anumit interes economic si, prin urmare, sa fie cultivate in mod
planificat in urma cu peste 50 de ani. De atunci, aceste fructe si-au facut intrarea si in diverse
industrii, fiind folosite la productia de iaurt, sucuri de fructe, dulceturi, siropuri, produse
cosmetice sau medicale.
Competitivitatea solicitantului si strategia de piata

Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale,
intreprinderea individuala are in vedere un proiect de investitie care sa permita obtinerea unor
produse de calitate si in cantitati care sa ii permita sa devina unul dintre cei mai mari furnizori
locali.
Politica de pret
Politica de pret a companiei se bazeaza pe practicarea unor preturi la un nivel mediu
comparativ cu cele practicate de catre concurenta pentru produse similare (in ceea ce priveste
calitatea merelor).
In absenta unei diferentieri accentuate intre produsele oferite, cei mai multi dintre
cumparatori aleg marfa cu pretul cel mai scazut.
In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, intreprinderea individula va lua in
calcul o serie de factori, dintre care cei mai importanti sunt:
- costul de productie si de comercializare;
- clasa de greutate in care se incadreaza;
- preturile practicate pe piata la produsele similare;
- starea concurentei;
- conjunctura economica existenta la momentul respectiv;
- legislatia in vigoare; etc.
Pretul mediu practicat de intreprinderea individuala pentru comercializarea
produselor a fost estimat la 15 lei/kg de afine.
In previzionarea cheltuielilor s-a considerat ca jumatate din cantitatea
recoltata se va vinde chiar in momentul recoltarii, prognozandu-se cheltuieli cu
transportul pana la cumparator. Cealalta jumatate din cantitatea de mere obtinuta va fi
depozitata intr-un depozit frig, spatiu pentru care se va plati chirie pe perioada depozitarii
care a fost estimata la doua luni.
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de
selectie urmarite in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele
justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va
prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele
urmarite
prin proiect

Obiectivele generale
si obiectivele specifice

EG1 - Proiectul respecta:


- conformitatea cu obiectivul
general
al
masurii: cresterea competitivitatii
sectorului
agricol printr-o utilizare mai

Descrierea modului
in care se urmareste
atingerea
obiectivelor
Prin proiectul prezent PFA
Xurmareste sa devina unul
dintre cei mai importanti
furnizori de afine, urmarind de
asemenea
cresterea
competitivitatii
sectorului

buna
a
resurselor
umane
si
a
factorilor
de
productie
si
indeplinirea
standardelor
nationale si a standardelor
comunitare
si
cu
cel putin unul din obiectivele
specifice:
a)
Introducerea
si
dezvoltarea
de tehnologii si
procedee
noi,
diversificarea
productiei, ajustarea profilului,
nivelului si calitatii productiei
la cerintele pietei inclusiv a
celei ecologice, precum si
producerea si utilizarea de
energie din surse regenerabile;
b) adaptarea exploatatiilor la

standardele comunitare

c) cresterea veniturilor exploatatiei

sprijinite

d) sprijinirea membrilor grupurilor


de producatori sau ai alotor forme
asociative in vederea incurajarii
fenomenului de asociere.

agricol.

Productia din cadrul plantatiei


va fi una de calitate superioara,
bazata pe cerintele pietii,
datorita
practicarii
unor
tehnologii moderne, astfel
incat preturile sa fie cat mai
mici
iar
calitatea
mul
superioara fata de cea a
competitorilor.
Exploatatia de afini va fi una
de tip intensiv si va folosi
mijloacele
si tehnologiile
moderne astfel incat sa fie la
standardele comunitare.
Implementarea proiectului va
aduce pentru PFA obtinerea
unor
venituri
din
comercializarea afinelor de
162.637,5 lei/ an.
Nu este cazul.

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului


3.1 Total personal existent : 0 angajati din care personal de executie : 0 angajati
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :
Dupa implementarea proiectului vor fi angajate 4 persoane care vor realiza activitatile
zilnice de intretinere si paza.
Pentru activitatile de toaletare a plantatiei, recoltare PFA Xva angaja zilieri.
3.3 Responsabil legal

Nume si prenume: Simion Elena Cristina


Functia in cadrul organizatiei: Administrator
Educatie si formare
Perioada
2005- 2008
Numele institutiei de Facultatea EAM
invatamant
Domeniul Studiat
EAM
Diploma
Licentiat in studii economice
Experienta profesionala
2008-2014
Tehnician la SC Livada SRL Voinesti
2014- prezent
Administrator PFA Simion Elena Cristina

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect


Nr. Crt.

Denumire utilaj/ Numar


echipament
bucati

1.
2.
3.

Tractor
Masina de stropit
Echipament
fertilizat
Cositoare
Stivuitor
Sistem de irigatii
TOTAL

4.
5.
6.

1
1
1
1
1

Valoare fata TVA


TVA
- lei- lel90000
21600
10000
2400
12000
2880

Total cu TVA
- lei-

17000
15000
60000
204000

21080
18600
64400
232960

4080
3600
14400
48960

101600
12400
14880

Descrierea masinilor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce


urmeaza :
Tractor: 1 buc;
Caracteristici tehnice :
Putere: 60 CP
Rezerva de putere 14%;
Suport cu bulon pentru remorca.
Masina de stropit: 1 buc;
Caracteristici tehnice:
Capacitate 200l;
Agitator hidraulic.
Cositoare: 1 buc;
Caracteristici tehnice :
Latimea de lucru: 120 cm;
Numar de cutite: 6 buc.
Stivuitor: 1 buc;
Caracteristici tehnice :

Capacitate de ridicare 1000 -1500 kg.

Sistem de irigatii:
Caracteristici tehnice:
- motopompa: 400KW putere
- furtun: 3750 metri
Plan de productie:
Prin proiect se propune infiintarea unei plantatii de afini pe o suprafata de 7.5 ha. Se
estimeaza o productie anuala de 75 tone de afine incepand cu al patrulea an de la infiintarea
plantatiei.

Plan de cultura pe o perioada de cinci ani:


Denumire
cultura
Afine
Total

Suprafata in
anii
de
implementare
7.5
7.5

Suprafata
An 1 (ha)

Suprafata
An 2 (ha)

Suprafata
An 3 (ha)

Suprafata
An 4 (ha)

Suprafata
An 5 (ha)

7.5
7.5

7.5
7.5

7.5
7.5

7.5
7.5

7.5
7.5

Considerandu-se o productie de 10.000 kg/ha, rezulta o productie anuala a plantatiei de


75000 kg afine.
Tehnologia de infiintare si intretinere plantatie de meri
Beneficiarul propune infiintarea unei plantatii de afini , pe o suprafata de 7.5 ha, amplasata
in localitatea Voinesti, judetul Dambovita.
Plantatia va fi realizata in sistem intensiv, cu o densitate de 3300 de afini pe hectar.
Locatia pentru amplasarea livezii a fost aleasa dupa o analiza atenta a factorilor naturali si
socio-economici care influenteaza in mod direct productivitatea plantatiei. Astfel, in fuctie si de
productivitatea zonelor, s-a optat pentru un spatiu situat la deal.
Temperatura este corespunzatoare din punct de vedere al mediei anuale, a minimelor si
maximelor absolute, suma gradelor de temperatura. Precipitatiile satisfac speciile care vor fi
cultivate.
Alegerea soiurilor si portaltoilor
In alegerea soiurilor ce vor fi cultivate, trebuie sa se tina cont de certificarea acestora prin
intermediul Catalogului soiurilor omologate in UE. De asemenea, nu trebuie neglijate criteriile de
diferentiere ca: marimea coronamentului, perioada de coacere a fructului si alte aspecte precum

marimea, forma, culoarea si gustul acestuia. Soiurile disponibile pentru astfel de culturi de afine se
impart in trei mari categorii, in functie de perioada de coacere - soiuri timpurii, soiuri de sezon si
soiuri tarzii.
Fiecare din aceste subcategorii de produse contin un numar mare de soiuri - vom aminti
acum cateva dintre cele mai utilizate alaturi de caracteristicile lor esentiale:
Soiurile timpurii - precum Hannahs Choice, Earlieblue, Duke, Spartan - sunt definite prin
tufa de vigurozitate inalta sau moderata, de inaltime mare (de 150-180 cm); fructele sunt de marime
medie si medie inspre mare, avand gust aromat; chiar si in zonele climatice reci, acestea au o
coacere devreme; Spartan si Duke se preteaza foarte bine recoltarilor mecanizate.
Soiurile de sezon - ca Patriot, Bluecrop, Chandler - sunt caracterizate de cresterea tufei la
inaltime medie; fructul va fi mare sau foarte mare (la Chandler acesta poate atinge un diametru de
20 mm), fiind foarte aromat si gustos; se coace in mijlocul lui iulie, pana in septembrie.
Soiurile tarzii - ca Legacy, Elliott - acestea formeaza o tufa viguroasa, de o inaltime mare;
ceea ce le face diferite de celelalte este atat rezistenta la temperaturile reduse, productivitatea foarte
ridicata pana tarziu in septembrie; Elliott necesita o tundere mai atenta; fructele sunt de marime
medie.
Tinand cont de caracteristicile celor mai cultivate soiuri in romania dar si caracteristicilor
zonei a fost ales pentru PFA Xsoiul Patriot, Bluecrop precum si precum Hannahs Choice,
Earlieblue si Patriot pentru a asigur o desfacere a produselor cat mai mare pe perioada intregului an.
Pregatirea terenului
Afinii se dezvolta cel mai bine in soluri acide, cu un pH situat intre 4,5 - 5,5, cu un aport bun
de materie organica afanat si bine drenat. Corectarea parametrilor solului se face prin inglobarea in
sol a unui amestec de rumegus de conifere si/sau turba, precum si alti corectori de aciditate, dupa
caz. Dozarea amestecurilor de turba, rumegus si corectori de aciditate trebuie facuta in baza unei
analize de sol. De aceea este important sa se faca analize de sol inca din faza de proiect, pentru a
putea evalua cat mai realist costurile si necesarul de substante pentru corectarea parametrilor solului.
In lipsa unui sol corespunzator, care sa aiba mai ales aciditatea in intervalul mentionat si care este
sarac in materie organica, cultura de afin se va dezvolta lent si cu multe pierderi de plante si recolta.
Perioada optima de plantare
Perioada optima de plantare este toamna si primavara. Insa datorita faptului ca afinii pe care
noi ii oferim sunt livrati in ghiveci cu sol la radacina (turba), ei pot fi plantati in tot timpul anului cu
exceptia perioadei cand solul este inghetat, insa conditia esentiala este sa poata fi udati imediat dupa
plantare daca sunt plantati in perioada de vegetatie.
Pentru plantarea de toamna sau primavara, randurile se pregatesc din vara, cel tarziu toamna
devreme, datorita conditiilor meteo nefavorabile, care pot face imposibile lucrarile agricole mai
tarziu. Daca la plantare afinii nu mai sunt in vegetatie (nu mai au frunze) sistemul de irigatii se poate
instala primavara, deoarece iarna nu se iriga.
Afinul se poate planta la 0,7-1m unul de altul pentru a forma un rand compact in cazul
culturilor intensive. Daca se doreste cresterea acestora ca specimene individuale (nu in cultura
intensiva) se pot planta la 1.8 m unul de altul. In cazul plantarii pe randuri compacte, distanta dintre

randuri trebuie sa fie intre 2,5 - 3 m in functie de echipamentele pe care le veti folosi la intretinerea
fermei de afini sau la recoltarea afinelor. Noi recomandam o distanta de 80 de cm intre plante si 3 m
intre randuri.
Intretinerea plantatie
Protejarea solului
Afinul se dezvolta optim daca se aplica un strat protector intre 5 si 10 cm grosime la
radacina deasupra solului pe o raza de 30cm, care sa conserve umezeala, sa previna dezvoltarea
buruienilor si sa acidifieze materia organica. Scoarta de copac, compost acid, rumegus, resturi de
iarba tunsa sunt cateva variante. Stratul protector trebuie reinnoit din 2 in 2 ani.
Cea mai mare parte a protectiei plantatiilor in primii ani de la plantare o constituie panza sau
folia de pe bilon. Ea are rolul de a mentine umiditatea optima pe perioada verilor, protejeaza solul si
arbustii de afin de buruieni si implicit reduce cheltuielile ce privesc manopera la curatarea randurilor
si la irigat. Folia sau panza nu mai sunt necesare odata ce planta a ajuns la maturitate.

Taierile de formare ale arbustilor de afin


Taierile se fac numai la finalul iernii, inainte de intrarea plantelor in vegetatie. Este
important ca plantele sa fie bine dezvoltate inainte de a le lasa sa faca fructe. Din acest motiv este
indicat sa se previna dezvoltarea unui numar excesiv de flori pe planta de afin pentru a preveni
supraproductia in faza de dezvoltare a plantei. Se elimina astfel productia de fructe mici si se
stimuleaza dezvoltarea accelerata a plantei. In primul an de viata a plantei este important sa se
elimine toate florile. In anii urmatori trebuie urmariti pasii descrisi mai jos, dupa ce frunzele au
cazut de pe plante: taiati tulpinile mici de la baza, taiati lemnul uscat si ramurile care nu sunt
viguroase. Alegeti ramurile colorate intens (min. 7 cm) si din care se dezvolta ramurele lungi in
lateral. Taiati ramurile scurte si groase. Daca prin pasii de mai sus nu s-a eliminat intre 1/3 si 1/2 din
materia lemnoasa, curatati ramurile laterale si crengutele pana cand se obtine acest raport.
Taierile de rod ale arbustilor de afin
Dupa primii 2 ani de la plantare natura taierilor se schimba. Intentia este de a asigura o
vigurozitate cat mai mare a plantatiei si o productie mai mare prin eliminarea materiei lemnoase
uscate si a mugurilor floriferi in exces. Astfel planta va avea fructe mai putine ca numar, dar mai
mari si de o calitate semnificativ mai ridicata
Fertilizarea arbustilor de afin
Arbustilor de afini le plac fertilizatorii acizi. Atentie insa, afinul este foarte sensibil la
suprafertilizare! Pentru rezultate optime trebuie aplicati fertilizatori in cantitatile recomandate in
planul de fertilizare. Intotdeauna trebuie irigat din abundenta dupa fertilizare.
Combaterea integrata a bolilor si daunatorilor

In culturile de arbusti fructiferi afin si coacaz, se vor efectua doua tratamente fitosanitare
pentru combaterea si limitarea atacului bolilor si daunatorilor specifici: antracnoza, rugina, fainare,
monilioza , alte boli, etc., precum si paduchele din San Jose, afide, acarieni, tintarul frunzelor de
coacaz (Dasineura tetinsu), tintarul afinului (Dasineura oxycoccana (Jonson), care in conditii
favorabile pot provoca pagube insemnate in culturile de coacaz si afin. Pentru combatere se vor
utiliza urmatoarele variante de retete prin alternanta astfel: 1. MOVENTO 100 SC 1,875 l/ha+
TOPSIN 500 SC 0,14% sau TOPAS 100 EC 0,05%; 2. NURELLE D 50 /500 EC 0,075% sau
IMIDAN 50 WP 0,1% + ALCUPRAL 50 PU 0,04%
Conditiile climatice au favorizat aparitia si dezvoltarea in masa a tintarasului (Dasineura
oxycoccana Jonson), in culturile de afin, atat in pepiniere, cat si in parcelele de productie. Daunele
sunt provocate de larvele insectei care se hranesc cu tesuturile tinere ale lastarilor, afectand
cresterile vegetative, dar si mugurii floriferi, (preferand in egala masura atat varfurile de crestere
vegetative, cat si florile), depreciind recolta atat cantitativ cat si calitativ. Lastarii atacati raman
scurti, in varful lor apare simptomul de matura, frunzele sunt distorsionate, se innegresc, iar florile
avorteaza. Gradul de severitate al daunelor poate varia de la an la an, densitatea daunatorului poate
creste in conditii de iarna blanda.
Perioada optima de tratament: Tratamentul I: 30.07.2013- 04.08.2013; Tratamentul II: la
interval de 10 zile de la cel anterior.

Recoltarea fructelor
ntruct se coc ealonat, afinele se recolteaz n 4-6 reprize, la intervale de cte o sptmn,
manual sau semimecanizat.
5. Durata de realizare (luni) si etape principale
Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati
Durata de implementare a proiectului de investitii este de 3 ani (36 luni calendaristice).
In realizarea graficului fizic si financiar a proiectului s-a tinut seama de perioadele de
plantare, considerandu-se demararea proiectului in luna mai 2015.
Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de
executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea
Cererilor de plata.