Sunteți pe pagina 1din 37

Un proiect initiat de Primria Sectorului 1 a Municipiului Bucuresti

Studiu privind elaborarea strategiei de regenerare urbana


in zonele ansamblurilor de locuinte Chitila, Bucurestii Noi, Pajura, Damaroaia
si Aviatiei

CENUESTEREVITALIZAREAURBANA?
LOCURIDEJOACA

PISTECICLABILE

SPATIIPRIVATE

INTERVENTIILINIARELIPSITEDEVIZIUNE
MOBILIERURBAN

MOBILIERURBAN

INTERVENTIIRELATIONATEPRINSCARASIARIADEINTERES

=
INTERVENTIILANIVELSPATIAL
LASCARAMACROSIMICRO
CONSTRUIREACOMUNITATII
MASURIPENTRUDEZVOLTAREA
ECONOMIEILOCALE

STRATEGIEDECOMUNICARE

ODEZVOLTAREDURABILA

CEESTEREVITALIZAREAURBANA?

Unproces implementat pe baza unei strategii


Timp +scara

B
Valorificarea investitiei cuimpactmaxim
pe termen mediu si lung
C
Ointerventie pe mai multe planuri:
Spatial+Social+Economic

SPORIREACALITATIIVIETII!

Procesul derevitalizare urbana este:

TE
PO
ZIT
IVE

NIC
ER
UT

Investitia in
proiecte cu
valoare
sinergica

P
CT

Investitia in
calitate si
nucantitate

CUNOASTERE

PA
IM

Investitia in
cercetare
anterioara
proiectarii

ManagementStrategic

RE
UL
TA

Valorificarea
investitiei

CALITATE

SINERGIE

VIZIBILITATESPORITA

Proces
multidisciplinar

Schemaunei dezvoltari durabile

Planificare
comunitara

om
un
it
ac

ea

social

iei

Co
ns
tru

tit
es
inv

i re

ar

Analizarea
configuratiei
spatiale si a
implicatiilor
socio
economice

ific

Investigarea
dinamicii
economice

lor
Va

ati
i

spatial

Sprijinirea dezvoltarii

economic

Scara micro(insula urbana)

Obiective:
imbunatatirea calitatii locuintei prin ameliorarea si (re)definirea
spatiilor publice si relatia acestora culocuinta.
intarirea sentimentul deapartenenta allocuitorilor si astfel dea
lereda interesul pentru aintretine spatiul public.
Incorelare culucrarile dereabilitare termica sedefinesc oserie de
insule urbaneasupra carora sepropune dezvoltarea depropuneri
detaliate caresa aiba invedere urmatoarele aspecte:
delimitarea publicprivat,inchiderea incintelor privatedinjurul
blocurilor.
recalcularea dimensiunilor si proportiilor spatiilor verzi comune
inrelatie cupavimentul si culocurile deparcare.
Amenajarea intrarilor incladiri pentru aspori siguranta,
observarea naturala si accesibilitatea pentru toate grupele de
utilizatori si pentru apermite personalizarea acestora.
Largirea trotuarelor.

Rezidentializare

Str.Pajurei19,bl.I3
Str.Faurei5,bl.C9
Str.Baiculesti

Scara micro(insula urbana)

Rezidentializare

Scara medie (sectoriala)

Pozitionare

Programdeconstruire si reabilitare
agradinitelor si scolilor

Standarde decalitate aconstructiei

+Densitate

Servicii pentru comunitate

Scara medie (cartier)

Revitalizarea crearea unui centru decartier


Remodelarea acceselor
Introducerea denoi functiuni comunitare si culturale
Reconfigurarea spatiilor publice principale
Reabilitarea spatiilor verzi

Reabilitarea parcului si ateatrului


Bazilescu

Analizafluxuluipietonal,agrupelordeutilizatorisiatipuluideamenajare
ti
res
cu
bu
ul
Bd
iN

ia
bol
Jim

oi

un
te

ni
ei
r
ucu
ulb
Bd
ii
est

tii
Pie

i
No

en
Olt
ite

Su
bce
tat
e

ate
cet
Sub

Repartitiafluxuluipietonal
Sacontorizatfluxuldeutilizatoripe
categorii:adulti,tineri,copiisaubatrani.
Diagramaarataatatrepartitiautilizatorilor
pecategoriicatsivaloareafluxului
corespunzator.

Configuratiateatruluiinrelatiecuparcul

Reabilitareasirefunctionalizareacladirii

SPATIU
SPECTACOLE

ATELIERE

SPATIU
COMERCIAL

CIRCULATII
SERVICII

SPATIU
ADMINISTRATIV

Spatiucaracterpublic,dedicatspectacolelor
Scenasianexelenecesareorganizariievenimentelor
Suprafatadisponibila549mp

Spatiucuposibilitatedeinchiriere
Disponibilitatepentruorganizarecursuri,
workshopuri,ateliere
Suprafatadisponibila213mp

Spatiupublicdeschis
Disponibilpentrucafe,foyercafe,librarie
Suprafatadisponibila316mp

Spatiuocupatdeserviciisicirculatie
Suprafataocupata293mp

Spatiuprivat
Permiteorganizareadebirouri
Suprafatadisponibila63mp

Scara medie (cartier)

Crearea unui traseu accesibilitate/promenada/


centredeinteres/infrastructura pietonala si
ciclabila

Scara macro(sectoriala)

DN 1 BUCURESTI-PLOIESTI

Reconectarea structurii orasului

MOGO\U+015EOAIA

10

11

12

13

15

14

OTOPENI

TUNARI
EX8
S1
T2

S1

EX1
V6

I
ODAI

S.
SO

B
Spatiul este
osatura ce
depreconditioneaza
C
buna functionalitate
a
orasului

CB3

A3
L 1a

S1

L 1a

L 1c

M2
V7
V5

A\ U+
BR
TI DA
RA 1 5E
ST \U+0
TO
AU CU RE
BU

I
ODAI
SOS.

S1

V7
V5
S1

T2
V7
M3

S1
CU
BU
S.
SO

A4
L1c

V
EO

V2a

IST
RE

T2

S1

DN

V5

M3

G2 a

S1

CB1

ST
RE
CU
BU
I-T
GO
AR

V5
V5

T2 V5

M3

A4

V7

V1a

M3

V5

AL EEA

M3

TE
VIS

V5
AII
OD

S.
SO

V7

ST
OIE
PL

1A

EX8

VOLUNTARI

M3

M3

01 5

S1
T2

V7

S1

M3

V5

CB1

V2a

PRIVIG
HET ORIL
OR
M3

V5

M3

M3

T2
M3
V3b

M3
V4

SOSEAU
ABU

HITEI
STR.
GHERG

SOS. PETRICANI
I
ULU
OR

SO
L4a S. CO
L EN
TI NA
L 4a

STR. ROM A

L 1a

L1a

CAL EA FL
O REASCA

L 1a

CB
1

STR.
BARBU
VACARE
SCU

V1 c

BULEVARDUL AVIATORILOR

STI
BU
ZE
R.

L 4a

ST
R.
VI
T

BU
CU

ST

CB3

V1a
1
CB

M1

M1
M1
B-DUL . DACI
M1
A

M1

V1c

CP4

M1
M1

M2

SO
S.
EL
EC
TR
ON
ICII

CB3

M3

M1

L 1a

M2

A3

CB3

M2

M1

L1 a

SIL
OR

L1 b

MO

M
3
CA
LE
A

R.
M

L 1a

HAI
BRAV
U

ST

CA2

VIC T
O

CAL
EA

L1 a

AN
CP
TU
1
LE
AS
A

EI

CP1
CI A
L DA
B-DU
CP4

A GR
IVIT CP1
EI

RIEI

CB
2

GRO ZAVES
TI

CB1
M 3 SOS.

-DUL GENIULUI

DUL G-RAL V. MILEA

SOS. VIRTUTII M 3

ST

V1
a

IC I

R. F
ABR
ST

STR. BERZ

ST
R.
SA
NG
ERU
L UI

ERUL
UI

M2
L4a

M3

I
MP
.A
STRC

J UL L UJ

L 4a

B-DUL
FICUSU
L UI

TI
OIES

L 1a

I-PL
ST

RE

SOAIA
CI RE
ST R.

A2 b

L 3a

L 2a

V1
a

STR. M URELOR

R.
L T4U R
a DA

CONS
TANT
IN
NU

SLT.
GOD
EA

MIN
OR
ULU

STR. AERO
POR TU LU

ST R.

B-D
UL
LA

G2
a

L 1a

R.
DE
ZR
OB
IR
II

UI
CP1

CALE

M1

VU

ST

V1a
B-D
UL
CA DIN CA2
2 IC
U
CB1
GO CU
ES
LE
ANCA2

AR
GIU

ST
R.
AP
US
UL
UI

NTCB1
A

M3

CP1
ST R.
CA2 OC CI DE
NT UL
CA2

BRA

M3

AN
U
M 2M A

L1 a

EA M 3
PLE
VN

CA2

L 1a

ELE
LO
R

CB3

M3

AI
MI H

ST
R.
MA
RG

A3

S.
SO

L 4a

ELO

L 1a

AS
CA
D

L1

M2

I
OS

EX1 1

L 1a

L 4a

L 4a

M
RI

EX1 1

V1 a
SO
S.
F
M 2 UND
EN

G1

M3

U
ZID
R.
ST

M3M3

M2
L 3a

L 1a

NUL UI

M3

M3
V1 a

L3 a
L 4a

A3
M2

L 1a

L1a

L 1b

M1

M2

CB1

G2 a

L1 a

M2

V1 a

L1 d

A3

M2

M3

L 4a

V1c
V4
ST
M2
L 4a
R.
M2
D-N
M1
A
V4
GH
IC 2
AM
L1 a
M2

L3a

G1

CB1

G HITEI
STR. GHER

NI
ICA
TR
PE
S.
SO

L1 a

L 3a

S1

L 1a

DOM

I
TE
UL
LAC
V1 a

V1c
V4

L 1a

MAI CA

A2b

SOS. STEFAN CEL M ARE


M2
M2
M2
M1

CP1

CB1 EI
T
L1 a
UL
AC CB1
L 4a
. L
UL
B-D

STR.
ISIL

M2

. MO
GR

T2
A2b

R.

M3

M3

M2

M3

V4

V4

ST

L3 a

T2

M2

V4

V5

a
T1 a
L2

L4a

CP1
SC
AR
CA
T

L3a

L1 a

.
UL
B-D
CB1

V4

V4 A3

V1 a

L 1a

L 1a
L 1a

T2

A2b
A2b

CB1
M3

M2

DE
IANCURA
B-DUL
HUN EDOA
LA

L 1a

L 1a

L1a
L3 a

A2b

AR
E

CP1

A
IC

M2

L3a

M3

CB1
LM

L 3a

CA2
B-D
UL

CA2

V3 b

L1 a
A2 b

A2a
M3

M3
M1

IT E

L4a

IESU

V1a

B-DUL IUL IU M ANIU

B-DUL IULIU M ANIU


S1

M2

L1a

L4 a

M2

.T
GH
R.

L1 a

M3

STR
. AR

ST

L1a

CP1 CA2

L3a

A3

L 1c
CP4

CP4
I. C. BRAT

M2

I
A2b STR. PRECIZIE

L4 a
L4 a

L4 a
L4a
L4 a

L2 a

CP4

M2
G1

A2 b

M2

M2

M2

L 3a

V1 a

CB2
CB2 V1 a

SOS. N. TITUL ESCU

M2
B-DU
L
CA2
M3
AL
L1 a .IOAN
C UZ
A
M3
M2
CA2

G1

RI
TU NA

CB1

T2

L 3a

L 2a
L3a

L 1a
L2 b

CA2
M3

M3

L 1a
L2a

M3

L2a V1a

ST R.

T1 b

B-DUL PACII

L2a

L 3a
L 4a

5 ETI

M2

L 3a

L2 a
AN
I

L 2b

M3

M2

M3

L 2a

CB1 M 3

V1c

V3 a

L2a

A2b

L 2a V1 a

L3 a

IL

OR
M1

L 2b

L1a

M2
S1

AS

L 1a

M3
A4

A2b
CB1

M1
DO C
A
RO L E
B A
CB2 AN
T
L 2b

TA M 2
M A2N
M

L 1a

L1 a

L 4a

L3a
CU
LC
R

M3
CB1
V1a

NU

V3 b

V4
CB3
M2
L 3a
STR
M 2 V3b
IAD E . I. P. CEAIKO
B-DUL . M. EL
VSKI
A3
V1 a
A3
L 3a
L 4a

CB1

15 ETI - PITE\
U+01

CA

IS

A3
CURE\ U+0

ID

CA
L

M3

SC

AUTOSTRAD
ABU

R
LO B-D T2
EE
UL
M2
B

RE

R.
P

M3
V5
V5

M3

L3a

BA

M2

V3b

V4

B-D
UL
GA
RII
OB
I
OR
CB1
D
AN
M 3 DIN M 3
ER
.F
M2
UL
L4a
SOS. PANT
-D
G2 a
M1
EL IM ON
1 B
L1 a
L1b
CB
M1
M2
M2
I
V1c
UI
M1
CP1
CP4
M2 M2
M2
L1
a
D
UL
EI
V1 a
M2
M1
AN
M3
SOS. IANC
IN
CP4
V3b
CB3
V1 a
M1
SP
M2 M3
M3
M1
RD
A3
U
SC
LC
LA
CB1
FE
L
M1
L1a
PESC
VU
LOT
L
ST R.G
M1
IU
U
M3
CA2
M.
O PO
M 1 -DU
M2
M2
L IN
-RAL RT HE
OASA
R.
PROT
B
BE
ST
CP3
CHE
CA2
CP1
L 2b L UM IN
DE
L1 b
. PA
L 1b
PE
L1 a
A3
TR A L 4b
B-DUL M 1
M1
STR.STIRBEI VODA
M2
VA
L1a
N
a
2
M
CP1
CP1
G2
M1
DE
ST R. L 4b
L1a
CP4
M1
M1
CB
NT
a
CP1
M3
M3
S1
V1
G1
E
M3
I
L2b
CP CP3
CA2
L3a
CA2
CP1
CP1
3
M1
CP1
V2a
CP4
I
2
M
V1c
EN M 3
CP1
L
L4 a
V1a
CP1
STR. M AIOR CO RAVU
OC
CA2
CARO
TR
L 4a
V1a
M3
B-DUL
CP1
CB1
CO
CB2
M1
S.
G1
L1a
L 1b
CP1
G1
L 1a
SO
L 1b
B-DUL REGINA ELISABETA
L2b
CP1
L 2b
V1a
L1a
B-DUL M.
V1 a
M1
B-DUL EROIISANITARI
M3
CP1 KOGALNICEANU
M3
CP1
M1
1 1
M1
L 2b
B-DUL
M M
CB2
CP1
CB1
CB1
M1
CP1
CAL EA
CALARASI
M2
V1a CP1a
L3 b
V1a
CP1
M3
CA2
2
CP1a
M
M3
M1
L3a
M1
M1
SU
L 2b
CB2
L2a
V1aB
V
M1
PO
BASI ARA
M2
CA2
CA2
T
ATE
O
M
.
ABIRIN
CB2
L
C
L 3b
STR.
STR
CP1
M2
V1 a V1a
STR. MIHAI
L 2b
LI U
VODA B-DUL
M3 M2
M 3 V3b
CA2
S1
M2
NE
M3
L4
CA2 IZ VOR
R
3
M
L 2a
CA2
NATIUNIL OR
CO
V1a
R.
CB2
CP1
M1
L
ST
V3b
M3
M3
H
OR
S.
SO

M2

L1a
UV
ER
TU
RII
L4a L1a

M3

CA

ST

T2

AS
RE
FLO

B-D
R UL

L1a

UL
B-D

V1 c

CB3

T2

CB1

L 2a
L1 a

L 1a

L1a
L 3a

M2

CB3

CB3
L3a

M3
L 1a
L 3a

L1 a

M3

EA T1 a
GIU
LE
ST

M3 M3

G1
V3b

G2a

M2

L 2a
V3 b
V1b

L2b

CB2

V1a

V4
L 1d

V1a

M1

STR.

L 1e
M3

V5

V4

V4 V3 b

M3

B-DUL
V1 a
CP4
NA
CU
LO
PO
E ES
LA
ST R.
BALC
NI CO
RU
. HE B-DUL
R
CP1
GHAG
.M
BANT ILO
L GR
CAL EA DORO
B- DU
ILIEI
BAST
REA
STR. D. I. MEN DELEEV
CADE
I
RIE
TO
V1 a
VIC
A
LE
CA

OR

L2a
CB1

V4
V1a

L 4a

L 2a
A2b

V3b
CB1

M3
L4 a
M2

M3

CA
L
CB1

I
ER
AV
IM
PR
CB1
UL
B-D

V5

M3

V3b

L1 d
A2b

V3 b

L2b

ST R.

RIL
TO
UC

L1a

V3 b

L1 a

V4
M3

L 4a

VA
BU
AR

R
ST

M3

L 1a

L2 b

CB2 CB2

L2a
G2a

L 4a

RICA
SOS. FAB

V3b

V1a

UC OZA
D E GL

V4

V1 a

V1a

M2

A3

M3

V1a

CHIAJNA

L1e

L EA

N
CO

S1

1
CB

CB1

CB1 V1a
V3 b
M3
V1a
CB3
G ASI
M 2 CAL EA CRAN
CB1
CB3
M2
L4a

M2

L2a

L2 b
M2
L 4a L2 b
L4a M 2

G2a
T2
G2 a

L4a

A3

M2

M1

M2

L2a
L 1a

L1a
L4 a
L 1a
L 3a

L3a

EX6

B
R.

V1a

M2

L 4a

UL
B-D

M2

L 4a

M2

CA

A2b
M3

B-DUL
C-TI N
PREZAN

M1

CB1

L 3a
M2

L 1a

L 1a
A
G
M 3 IUL
ES
TI
L 1a
M3
M2

L 3a

V4

EX11

ST

M1

CB1

V4

V3 a

CU
TINES
L 2b
STAN
CON
CB2
AL.
ST R. L 2b

L 4a

L 2a

M2

T2

SOS. NOR DULUI

A2b
M3
CA
LE

L3 a

V4

V3 b

L2b CB2

FF
SELE
AKI

L1a
V1 a

M3

M2
M3

V3b
L1 a

L 3b

L1 a

CB1

A2 b
L 1a

V3 a

I
EX11
- PITE\U+01 5 ET
CURE\U+ 0 15 ETI
UTOSTRAD ABU

G2a

L 2a

V4

V2 b

V1 b

CB3

CB1

CB1

V1c

V1a

M3

AE
STR. CARAM FIL NICOL

V5

V1 a

EX8

L2 a

M1

AU
SOSE

M3

T2
R
A2b

V1a
M3

V1a

CB2

CB1

EI

V4

M
M3

L 1a

IT
RIV
AG

V1a

S.
SO

A
ER
PIP

M2

L1 d

L2 a

VA
DO
OL

T2

L3 a

CB1

V1c

I-M
D A ET
RA + 01 5
ST
T O E\U
AU CU R
BU

G1

V3 b

V3b

I
AR
UN

LUI

L 1a

M3

M3

EXP
B-DUL

LE
CA

CB1

V1 a
V4

L1 a

V1 c

F
LEF
KI SE
SOS.

V5
L1 a
CB1

LUI

L1a
M3
ES
TIM 3

L1a

IG ALU

L1 e

V5

L 1a

V1 a

V1c

A-T
ER
PIP
S.
SO

A4
STR. CANT
ONU

T2

A2b

V1 c

I
OZI TIE

TI
R AS
L MA
B-DU

L1a

G2 a

V1 a

V2a

V1a

CB5

L2a
L1a
M2
B-DU
M2
LION
S
M IH
RE
ALA
L 4a
MU
CH
R. M 3
E M2
ST
L1 a
A3
L2a
M3
CB1
L4 a L 3a
V5
A2b
CB1

T2

V2a

T2

L1c

V1c

A2b

L 4a

G1
CB1
CA
L EA
G2 a
GI UL

CB2

V1 a

CB3
CB3
B-D
UL
PO
L IG
RA
F IE
I
CB3

L 2a

V5
EI
V5

M3

T2
T2

V3 b

M2

L1 e

A2 a

V1c

A4

STR. CAMPU L PIPERA


V4

V1a

L 1a

LUI V5
ONU
M3
V5
CANT
ST R.T2
A3
M2
L 1a

M3

V4
V1 a

RO
GM3
AR
II

M3

V5

M3

T2

T1a
A2b

M3
V1a
V1 a

V1 a

A2 b
AE

CB1

CB3
STR
. MA
RG
IN

G1

I
NO

V8
L 1e

M3

CB1
B-D
UL

M1
V3 b M 1

V3b

A3

V5

CB1

T2

RE
NI CB1

V1 c

V3b

UI
RCUL V1a
PA
ST R. G1
M3

V1 c

V4

V4

A3

V5

L 4a

M3

L 3a
G2a

V4

L 1a
M3

L 1a

L3 a

II

M3
V5
A3
DR
U MU
A2b
L SA
BA

M3

M3
L 3a
M2

CB1

T1b
V5

M3
M 3 L1a

A2 b
A2b

MADR

L 1a

G2a

V4
L1 d

L2a

A2a

A2a

V8

V5

V3 b

ST

V8
V8

G1

ST R.

M3

L1 a

V5

G1

OR

M3

S1

RE
CU
BU

T2

L 1a

L1 a L IL
RA
CO
R.
R

UI
STR. JIUL
T2

M3
L 1a

UL
B-D

SO
SE
AU L1 a
AC
HIT
IL E
I

ST

V5

I
IE
OR V1a
GL

L4 a

A1

CB1
M2

L3 a

T1a

V8

DRUM UL SABARENI

L 2a

UL
B-D

M3

G2a

V5

L EST
STRAU

M3

T3

AD

CB1

SOS.

L1 a

M3

V4

LUI
OVU V5

L2 a

TEI
ELO CIN

M3
V1 b

L1 d AJL
NE
ST R.

S1

L1d

L 1d

L 2a

L2 a

A3
CB1

T1 a

A3

V5
V8

M 3 L1 a

ST R.

A3

V4

V5

M3

V5

U
ESC
IOND
E
LA
BR

V4

V4

IDA
AM
AR

M3

L 1e

L1 a

L 1c

V5

M3

ION
V4B-DUL

V4

L2a
AC
HIT M 3
IL A

CB1

V4

V4

EC

AU

V5

L1d

V4

AD

L1 e SO
SE

A2b

SOS. STR
AUL EST

V4

L1 e

V5
M3

V5

V3b
A2 b

V1 a

M3

V8

A2 a

V4

M3

Sectorul 1
L 1d

M3

M3

V5
V5

V3b
A2b

L 1a

R IC

M3

G2a V3b

FAB
R.

T1a

V5

V3b

V1 b

ST

V1a

M3

T2

LE

V4

L1 e

OI
II -N
ST

G1

S1
V3b

A2b

V5

V1a

G2 a

RE
CU
BU
UL
B-D

V4
A2a
A2a

V5

L1d

SO
S.

V4
CB1
A4

T2

L1e
L1 c

V1a
L1 d

V4
L1 d
V4

S1

V3a

M 3 STR. GH.
IONESCU
3
-SISM
EST
M 2 V4
I
L 1d

EX1

V1 b

V5

L 1c

V4

L1 c

V5

M3

S1

V1 CA
a 2

V5
V1a

L 1c
V5

I
ERIE

V5

STR. AERO
POR TU LU

V3b

V1 a

DARM
JAN
SOS.

M3

CUREST
I-PLO IEST
I

M3

T2

CHITILA

GOMIRE\U+015ETI

S1

M3

L 1e

DARM
JAN
SOS.
CB1

L1c

L 1e

M3

Intelegerea structurii
E
principale
asectorului
este deci esentiala

I
ERIE

Scara macro(sectoriala)

Reconectarea structurii orasului

Slaba conectivitate locala


Bd
re
ucu

oli g
ulP
B d

B
ul.

i
No

ie
raf

stii

Centre locale

CartierulPajura
Lascara locala,lafel casi lascara globala

Omai buna distributie acentralitatii locale


Imbunatatirea accesibilitatii rutelor existente
Evitarea segregarii sociale si spatiale

Strategia
ansamblu de
proiecte
Scara macro(sectoriala)

Reconectarea structurii orasului

Scara medie (cartier)

Reabilitarea parcului si ateatrului Bazilescu


Crearea unui traseu accesibilitate/promenada/
centredeinteres/infrastructura pietonala si
ciclabila

Scara micro(insula urbana)

Rezidentializare

Scara

Analize

macro

micro

Scara

Analize

Interventii

macro

macro

hard

micro

soft

micro

Scara

Analize

Interventii

Parteneri in
dezvoltarea
proiectelor
Autoritate locala

macro

macro

hard

Guvern

soft

Institutii

Investitori
micro

micro

Locuitori

Scara

Analize

Interventii

Stakeholderi

Comunicare si
transparenta

Autoritate locala

macro

macro

hard

Guvern

soft

Institutii

Investitori
micro

Consultare
publica folosita
ca instrument in
elaborarea
proiectelor

micro

Locuitori

Transparenta si
informare
continua in
implementare

Scara

Analize

Interventii

Parteneri in
dezvoltarea
proiectelor

Comunicare si
transparenta

Resurse

Autoritate locala

macro

macro

hard

Guvern

soft

Institutii

Investitori
micro

Consultare
publica folosita
ca instrument in
elaborarea
proiectelor

micro

Utilizatori

Transparenta si
informare
continua in
implementare

Buget local

Atragerea
fondurilor
structurale

Parteneriate
public - privat

Primaria Sectorului 1 construieste

O strategie care stabileste:

O metodologie de implementare a proiectelor

O platforma de comunicare si colaborare cu


centatenii pentru dezvoltarea calitatii vietii

Dezvoltarea de parteneriate si proiecte cu alte institutii


de stat sau private pentru atragerea de investitii