Sunteți pe pagina 1din 39

V M IL E V Z D U H U L U I

i
T A IN E L E V IE II V IIT O A R E

C h iin u

T IP R IT C U B IN E C U V NTAREA
N A L T P R E A S F IN IT U L U I
V L A D IM IR A R H IE P IS C O P U L C H I IN U L U I I A L
MOLDOVEI
C U S T R U IN A PROP. MITR. I. VULPE.

Tipografia din Orhei


a Departamentului de stat al R. S. S. M
pentru edituri, poligrafie
i d ifu zarea crilo r
or. Orhei, str. V. Lupu, 9.
c. Nr.2683. t. 5000.

DESPRE MOARTEA PRIMULUI OM


Cel dinti cuvnt despre m oarte a fost spus de D u m nezeu lui A dam n
R ai. D up ce D u m nezeu a fcut pe A dam , l-a slluit n grdina E d enului i
i-a dat urm toarea po ru nc:
D in toi po m ii s m n cai, dar din po m u l cu notinei b inelu i i rului
s nu m ncai, cci n ziua n care vei m n ca din el, cu m oarte v ei m uri
(Fac. 2, 16-17).
Adam clcnd aceast porunc a A totiitorulu i, se nelege c a urm at
i pedeapsa lui. D u m nezeu i-a zis: n sudo area feii tale s-i m nn ci pinea
ta, pn ce te vei ntoarce n pm n t. C ci pm nt eti i n pm nt te vei
ntoarce (Fac. 9, l9).
D e atunci a intrat n cugetul lui A dam id eea despre m oarte. A a a
devenit omul muritor, vieuind pe pm nt pentru o vreme, i trind n
ndejdea altei v iei. D up 930 ani de via, A dam a m urit i s-a ntors n
pm ntul din care a fost luat. C rna se va ntoarce n pm nt, de unde a i
fost luat, iar d uhul se va ntoarce la D u m nezeu , care l-a i dat pe el (Eccles.
127). D e aceea nu este om care s nu vad m o artea, care s-i scape sufletul
din locuina m orilor (Ps. 88, 47). Oamenilor, le este rnd uit o dat s
m o ar, iar d up aceea judecata (Evr. 9, 28).
Iat cu m cel dinti o m a devenit m uritor i prin el toi u rm aii lui.
O m enirea ntreag i fiecare ins n parte de ori ce treapt, tie i nelege c
m o artea nu n seam n c se va nim ici i se v a stinge fiina lui, ci momentul
cnd trebuie ca sufletul s se m ute din viaa aceasta, n viaa cereasc.
V iaa viitoare pentru cei buni este cu totul fericit i cu m ult m ai de
dorit dect v iaa de p e pm nt.
C a urm are a pcatulu i strm oesc, viaa aceasta s-a transform at n
suferin i trind n ea cu necaz i cu durere, este ca o ispire a pcatului
m o tenit. D up ce cretinul a sfrit n pocin aceast via, trece n
adevrata lui p atrie cereasc i venic. A colo , scutit de lupt, de durere i de
suferin, va vieui p u rurea n negrit bucu rie, n desvrit sfinenie i
m preun cu ngerii n ceruri. L egea m orii este general pentru toata
omenirea, ea este de nenlturat pentru tot o m ul. C uvntul Domnului ne spune
despre generalitatea m orii zicnd : C ine este om ul care va fi viu s nu vad
moartea? (Ps. 88, 47).
P entru necredincioi, m o artea este privit i neleas ca sfritul fiinei
om eneti; D ar pentru cretini, m oartea este privit ca o cltorie, ca o mutare
dintr-un loc n altul. P e m su ra pregtirii i a faptelor fiecrui cretin aparte,
1

m o artea va fi pentru el m ai nfricoat sau m ai panic, du p cu m cu getul su


i prevede o so art n v enicie potrivit cu faptele din viaa lui.
C retinul cel bun , nu se tulbur cnd i so sete solia m orii, ci se
bucur, c m erg e la acea via cu m ult m ai b un i nesfrit, pentru care s-a
i pregtit el toat viaa aceasta. C retinul m erge ca s zicem aa, s-i
prim easc plata de la D u m nezeu pentru ostenelile ce a dep us i pen tru cele ce
a lucrat n v iaa aceasta.
Sufletul lui va fi pe deplin fericit, cnd va auzi pe Dumnezeu zicnd u -i:
B ine slug bun i credincioas, peste multe te voi pune. Intr ntru
bucuria D o m nului tu (Mat. 15.21).

V IA A VIITOARE
V iaa viito are este con tinuarea vieii pm nteti n lu m ea venic.
A colo se dezvolt m ai departe i la infinit calitile i dorinele pe care
om ul le ncepe pe p m nt. C el ru i con tinu rutatea lui pn se face
asem enea dem o nilor; iar cei buni i desvresc buntatea i sfinenia pn se
fac egali cu ngerii lui D u m nezeu. D up cu m pe pm nt omul, dup felul su
de via a dorit i a tins a se apropia, sau a se d eprta de D u m nezeu , n aceeai
m sur i d incolo , n v iaa viitoare, drepii se apropie de D u m nezeu , n tim p
ce pctoii se ndep rteaz de el.
S ufletul trece n viaa viitoare, lund cu sine toate dorin ele sale, toate
dispoziiile inimii sale proprii, cu care s-a legat n viaa pm nteasc, pe
acestea le desvrete n viaa viitoare.
Ideea despre viaa de veci este nscu t n su fletul o m enesc, ns de la
nceputul o m enirii.
D ei n diferite feluri, dar totui a existat n toate tim purile i la toate
popoarele, ideea de v ia dincolo de m orm nt i cunosc locuri de rspltire i
de pedeaps dup m oarte.
O m enirea i-a susin ut credina sa n n em urirea sufletului i n viaa de
dincolo de m orm n t pe adevrurile urm toare:
I. R evelaia divin, din tradiie i din sfintele scripturi, ale V ech iului i
Noului Testament.
II. Venirea M ntuitorului nostru Iisus H ristos i slvita L u i nviere.
III. nvturile S finilo r P rinii i dascli ai S fintei B iserici.
IV. Prin multe minuni din trecut, cci D u m nezeu a nviat pe m uli d in
cei m ori, pentru a ne ncredina despre experien a vieii v iitoare i
rspunderea faptelor din viaa aceasta.
C redina n rspltirea faptelor fiecruia din noi, n viaa viitoare este
cunoscut de tot neam ul cretinesc. E a este adevrat prin scrierile S finilor
2

P rini, prin versurile poeilor i sfinit p rin jertfa M ucenicilor, care au murit
pentru fericirea lor n viaa viitoare. ncepnd cu Moisi, citm cteva din
cuvintele lor referitoare la venicie: i tu v ei m erge la prinii ti cu pace
(Fac.15, 15).
Patriarhul Iacov, lovit de durere la m oartea fiului su , a zis: M v oi
pogor plngnd n m o rm nt la fiul meu (Fac. 37, 35) Aceste cuvinte,
cuprind cred ina n nem u rirea sufletului i ex istena lui n via viito are.
Domnul zise lui Moisi: i m ori acolo n norodul tu n m untele O r i
s-a adaos la norodul su (D eut. 32, 50), A colo au odihnit cei ostenii cu
trupul. M ic i m are aco lo este, i sluga nu se tem e de D o m nu l su (Iov, 3, 11,
19). S e va ntoarce rn a n pm nt precum a fost, iar duhul se va ntoarce la
Dumnezeu, la cel ce l-a dat pe el (Ecles. 12, 7).
n aceste cuvinte se cuprinde ideea de venicie. D ar m ai lm urit dect
toi, D o m nul n ostru Iisus H risto s ne prezint n m i m ulte parabole, un tablou
viu desp re viaa viito are: P rnzu l m pratu lui (M at. 22, 1 -14) Cele zece
fecioare, B ogatul i L azr. Apoi C uvntarea de pe m unte i
Convorbirea cu Saducheii, toate sunt povestiri care ne ncredineaz despre
viaa viitoare. Dar Domnul nostru Iisus Hristos, pentru a p ecetlui nvtura
Sa, a fcut i diferite m inuni, nviind din m ori precu m pe fiul vduvei din
Nain, pe fiica lui Navi, pe L azr care era m ort de patru zile... etc.
ns i la schim barea S a la fa, pe muntele Taborului, artarea lui Ilie
i a lui M oisi, ne ncredineaz despre unirea ntr-o sin gur fam ilie a vieii
acetia, cu cea de dincolo de m orm nt.
A a c D om nul Iisus H ristos prin nvtura, prin viaa i suferinele
S ale pen tru rscu m prarea o m enirii, dar mai presus de toate, prin nsi
nvierea Lui ne-a ncred inat pe deplin despre nem urirea sufletului i despre
existena u nei vei venice n viaa viitoare. M rturisirea i dov ada cea m ai
sigur, proba cea mai adevrat despre nem urirea sufletului i despre viaa de
veci este nsui Iisus H ristos prin n vierea S a. E l a n viat din m ori d nd prin
aceasta la toat lu m ea o proba vzut i do veditoare desp re existena unei
viei venice i nem u ritoare. Iat dar, de ce s-a stabilit pentru totdeauna,
pentru ce idealul cretinism ului este viaa de dincolo de m orm nt, unde
m o artea n u m ai exist pentru cei ce cred n Iisus i fericirea este venic
pentru acei care n aceast via, s-au ngrijit de m ntuirea lor. Pentru acel
timp ne spune Domnul: A dunai-v co m ori n ceruri, acolo unde rugina nu le
stric i nici hoii n u le sap, nici le fur (Mat. 6,19; Luc. 12, 33).

DESPRE S F R IT U L OMULUI
S ufletul la ieirea sa din corp trece n m p ria cereasc. E l du p
faptele sale bune sau rele, se unete cu ng erii buni n rai, sau cu ngerii
ntunericului n iad. M n tuitorul H ristos n parabola S a cu bogatul i L azr, ne
spune c sufletul, dup ce se desparte de corp , intr n aceeai zi n rai sau n
iad. E l zice ctre, tlh arul pocit pe cruce: A devr zic ie, c astzi vei fi cu
m ine n rai (Luc. 23, 43).
S finii P rini ne descriu ce se petrece n tim pul cnd sufletul se
desparte de corp. E i spun c ngerii buni p recu m i cei ri se n fieaz
naintea sufletului. P rezena ngerilor ri (a d em onilor) pricinuiete sufletului
o turburare nesfrit, dar gsete n acelai tim p i o oarecare m n giere la
vederea i n sperana sprijinului de la ngerii buni.
F aptele b une ale o m ului i o con tiin curat sunt n m o m entu l acela
de un mare ajutor i o m are bu curie pentru dnsul. Faptele bune servesc de
sprijin sufletului care se urc ctre D o m nul, ntr-o mare bucurie, nsoii de
ngerii cei buni; iar sufletul plin de pcate este condus de diav oli n iad , unde
va suferi chinuri n venicie. S ufletul, n acel tim p este cuprins de spaim la
vederea grozavilor i rilor diavo li. El este turburat, cugetnd la drumul
ndelungat ce are s-t fac la noul fel de via ce are s nceap dup
desprirea sa din trup. M are groaz i m are spaim are sufletul atep tn d s
fie dus la judecat.
ngerii bun i stn d n faa dem onilor, le nfieaz cugetrile cele m ai
bune, cuvintele cele evlavioase, faptele cele bune, rugciunile i m ilosteniile,
precu m i toate m eritele sufletului, din viaa sa.
D ar n acelai tim p i diavolii aduc de fa toate pcatele d in viaa
acelui suflet, care atunci plin de groaz i de spaim ateapt nd rep tirea i
scparea tui, sau osn da i chinurile iadului, m preu n cu duhurile viclene,
crora le-a slujit n v iaa sa.
m prejurrile ce nsoesc sufletului la desprirea sa de corp sunt dulci
i cu pace, sau am are i grozave, aa dup cum acel suflet s-a pregtit prin
faptele vieii sale. D e la noi nine, cu ajutorul lui Dumnezeu, depinde, felul
m o rii noastre. Noi putem s o facem frum oas sau cu m plit, d up cu m voim
i dup cu m am n deplinit poruncile sfin te, ale Domnului Iisus Hristos.
El tuturor a spus: F ii gata n toat vrem ea i n tot ceasul de m oarte,
cci nu tii cnd va veni sfritul. P ocii-v i credei n Evanghelie.
Prin urmare, o via cretineasc, o cin p erm anent, o credin vie i
deplin n D o m nul Iisus H ristos i o desvrit dragoste ctre aproapele, ne
va procura o m oarte du lce i panic. A ceast pregtire se cere i se poate face
i de bo gai i de sraci, i de btrni i de tineri i de oricare cretin d oritor de
4

m n tuire. N u nu m ai cei sraci ca L azr se fac vrednici de un sfrit, ci i cei


bogai, dac vor fi sraci cu duh ul, plini de credin, de dragoste i d e faptele
m ilei cretine.
C de vor lipsi acestea, nu num ai cei bogai, ca cel din Evanghelie vor
m erge n iad , m urind de m oarte cu m plit; ci i cei sraci vor ptim i la fel,
dac nu -i vor p urta crucea cu rbdare i cu m ulm ire. D e altfel, moartea
duce team i fric p entru toi. T oi sfinii se pregteau cu m ult ngrijire
pentru a fi gata cu sufletul, n ceasul cel nfrico at al m orii. T otui ntre m oartea dreptu lui i a pctosului este o m are deosebire. M n tuitorul vorbind de
moarte, n nvturile S ale, a spus c: M oartea pctosu lui cu m plit este, n
timp ce a dreptului este dulce, panic i frum oas. N ebune! ntru aceast
noapte i se va cere sufletul tu (Luc. 12, 20).
P entru L azr ns a sp us c va fi dus de ngeri n sn ul lui Avraam
(Luc. 16, 22). S finii P rini n e ncredineaz c la cea de pe urm clip de
via a o m ului, faptele lui sunt puse n cu m pna dreptii. D ac partea dreapt
ridic pe cea stn g, sufletul este prim it n rai. D ac am n do u prile
cumpenei sunt egale, atunci firete m ila lui D um nezeu capt biruin a. D ac
cu m pna pleac p uin spre stn ga, m ila lu i D u m nezeu m plinete lipsa. Iar
cnd faptele rele pleac cum pn prea m ult spre stn ga, judecata cea dreapt
rostete hotrrea du p greutatea pcatelor (L ecturi cretin e. C ap. 26 p. 333).

MOARTEA P C T O S U L U I
P ctos se nu m ete acel suflet, care calc legea lui D u m nezeu i
dispreuiete poruncile lui.
Cel nti chin al pctosului este m ustrarea cugetului su. D up cum
virtutea i m plinirea faptelor bune m ulu m ete contiina i prod uce om ului o
bucurie cereasc, to t asem enea i pcatu l face a se nate n cuget frica
rspund erii. P cto sul n apropierea sfritului su se tulbur i se
nfricoeaz cu groaz m are, prevzn d chinurile sale care l ateapt n venicie. P salm istul ne spun e c M oartea pcto sului este cu m plit (Ps. 35, 20).
C hinurile sufletului n cep chiar n m o m entul ieirii sale din trup , cnd este
prim it de duhurile rului, crora le-a serv it n aceast via i cu care
m preun cu ceilali pctoi va trebui ch iar d in acel m o m ent s se m unceasc
n venicie. S fntul Macarie Alexandreanul ne spune: C nd sufletul
pctosului prsete trupul su , o m are tu rburare se face. O arm at d e diavoli
i de puteri ntunecoase l nconjoar i-l duc n tem niele lor. N u treb uie s ne
m irm de aceasta; dac o m ul n c n via p e pm nt, le-a dat ascultare i s-a
fcut robul lor, apoi acel suflet, cu att cad e m ai m ult n pu terea lor, cnd
prsete aceast lu m e.
5

D esprirea de aceast via, ntristeaz m ult pe pctos. E l i vede


viaa nengrijit, cu fructele ei am are. C e cin va cuprinde inim a acelui
cretin care n viaa aceasta nici n u s-a gndit la m n tuirea lui? P e patul m orii
pctosul n epocit, pe lng durerea corpului, el sufer m ai m ult de ntristarea
i m hnirea sufletului. M oartea l nsp im n teaz, nu pentru c pleac din
aceast via, ci pen tru c el va trebui n grab s m earg naintea jud ecii lui
D u m nezeu. P entru c acest suflet nu s-a ngrijit i nici n -a slujit lui Dumnezeu
n aceast via, la moarte nu are nici un fel de m n giere, deoarece presimte
pedeapsa ce l ateapt n curnd .
n ceasul m orii n u -i mai face bucurie nici averile, nici m ririle i nici
desftarea vieii. S atana i arat de fa toate pcatele fcute. A cela l-a
ndem nat spre faptele rele, i spre pcate, tot acela l ch inuiete i-i arat
pedepsele care-i urm eaz, nfricondu -l nespus de m ult. V enica pierzare,
blestemul, dezndejdea, chipurile grozave ale duhurilor rele, iat ce este de
fa naintea pctosu lui. D ezndejduit, el caut i privete n ju rul lui, dar nu
vede dect grozvii. V ede iadul deschis i gata de a fi aruncat ntr-nsul pentru
venicie.
Nimic de bine, nimic de veselie, nu vede dect nfricoate chipuri ale
diavolilor a cror ndem n uri le-au ascultat. n gerul pzito r precu m i darul lui
D u m nezeu l prsesc dep rtn du-se. N esp us de nfricoat este m oartea
acelora, care au prim it lu m ea credinei lui H ristos, au cunoscut poruncile Lui,
dar nu s-au lsat de pcatele lu m ii, am gin du -se de plcerile vieii p ctoase.
C ci pctuin d noi d e bun voie, dup ce am cu noscut adev rul, nu
mai rm n e jertf pen tru pcate, ci o ateptare nfricoat a judecii i
iuim ea focului, care va s m nnce pe cei pctoi (Evr. 10, 26-27).
C ci cu neputin este celor ce s-au lum inat i au gustat D arul ceresc
i au fost prtai D uhului S fnt; au auzit cuvntul lui Dumnezeu, dar s-au
lsat iari de bun voie n pcate, cugetnd c m ai trziu iari s se ntoarc
prin pocin . U nii ca acetia a doua oar rstignesc lo ru-i pe F iul lui
Dumnezeu, i-l batjocoresc pe D n sul (Evr. 5, 4, 6).
P ctoii care nu voiesc s se po ciasc fiind robii de patimile lor,
iubesc singuri moartea i pierzarea fr s se nspim nte, c acelea m ai trziu
i va chinui n ven icie; nfricoat lucru este a cdea n m inile D u m nezeului
celui viu (Evr. 10, 31). Cu toate acestea ei nu devin m ai buni i nu se
hotrsc la via cretin, i nu se deprteaz de du lceaa pcatelor. D e aceea
rm n robii de ele pn la moarte, cnd ncep s vad rezu ltatul vieii lor
trite n pcate. C u inim a zdrobit de d urere, i cu lacrim i de foc ei vor zice:
R tcit-am de la calea adevrului i lu m ina dreptii nu ne va m ai strluci
nou. U m plutu -ne-am de crrile fr de legii i ale pierzrii i am u m b lat pe
crri pctoase, iar calea D o m nului nu am pzit. C e ne-a folosit nou trufia i
6

avuia cu fal ce ne-au adus nou? T oate acestea ca u m bra au trecu t. A a i


noi, dup ce ne-am nscut, ne sfrim i nici u n sem n de fapt bun n u avem a
arta; ci ntru ru tatea noastr ne sfrim (n. 5 , 3-11). Dreptatea lui
D u m nezeu i pune de fa pcatele, zicnd u-i: Iat cele ce ai lucrat. Iat
cele bune ai luat n viaa ta (Luc. 15, 25). Mustra-te-voi i vo i pune naintea
feei tale pcatele tale (Ps. 49, 22). N oi d up dreptate cele vred nice dup
pcatele no astre lum . P ctosu l privind n d reapta i n stn ga, nu vede nici
un ajutor, i pentru aceasta plnge cu am ar i fr m ngiere: Va striga cu
amar zicnd : ajut-m soia m ea, ajut-m av uia mea, ajutai-mi fii mei dar
nim eni nu poate s-i ajute. P ctosul urgisit de D u m nezeu , cade n ghiarele
slbaticilor diavoli, care l vor chinui nfricoat i fr m il. C u m are alai i cu
m u lta batjocur l vor duce n tem niele lor i-l vor arunca n cupto rul cel cu
foc, acolo i va fi plnsul i scrn irea dinilor (Mat. 13, 42).

MOARTEA DREPTULUI
Sufletul dreptului dup ce s-a desprit de co rp , este prim it de ngerii,
care l conduc cu mare bucurie n locuinele cereti, pline de lu m in i d e
fericire. A ceasta se cu vine i pe dreptate se face, ntruct sufletele drepilor
nc fiind n aceast via se gsesc adesea m p reun cu ng erii.
D repii i pusnicii, au m are bucurie n tim p ul m orii, avn d de fa
privigherile, postul, rugciunile cele de zi i de noapte, m po dobite cu
m rgritarele lacrim ilo r.
A ceste suflete astfel pregtite, sunt o mare bucurie de a fi chem ate s
ias din acest trup o stenitor i s reintre n rep aosul lor cel venic. E le sim t c
clipa plecrii lor este aproape.
n acest caz el are o singur dorin, dorete s se m ute i s fie
m preun cu H ristos, (Filip. 1, 23). A cu m el se roag cu toat evlavia i cu
m ai m u lt cldur ca n orice tim p al vieii sale, i zice m preun cu prorocul:
Pe calea poruncilor tale, Doamne, am alergat. S vin acum peste m ine m ila
ta D oam ne i m n tuirea T a dup cuvntul T u (Ps. 118). E l ateapt cu
credina deplin pe D o m n ul su , care a zis: C el ce ascult cuvintele M ele i
crede Celui ce M-a trimis, are via venic i la ju decat nu va veni, ci se va
m u ta din m oarte n via (In 5, 24). ncredinndu -se n aceste cu vinte ale
Domnului, el m editeaz i se ad ncete n cugetarea la frum u seile vieii
viitoare, m preun cu Iisus Hristos. C ci E l ne-a spus: - E u m d uc s v
pregtesc vo u loc, ca acolo unde sunt E u i v oi s fii (Luc. 14, 3).
A colo D u m nezeu va lo cui cu ei i E l va fi D u m n ezeu lor. i v a terg e
D u m nezeu orice lacrim de la ochii lor i m o arte nu va m ai fi acolo , nici
plngere, nici strigare, nici durere.
7

T R E C E R E A S U F L E T U L U I N V IA A E T E RN .
S fntul Macarie Alexandreanul, ne sp une n descoperirile ngereti, ce
le-a avut despre starea sufletelor repausailor n tim p ul celor patruzeci de zile
dup m oarte: C nd s-au ndeplinit legile m o rii, sufletul desprit d e corpul
su , locuiete n c dou zile pe pm nt n acest tim p el m erge m p reuna cu
ngerii, pe la locurile unde avea obiceiul a face binele.
El se duce la casa unde s-a desprit de corpul su i rm n e cte puin
chiar i lng sicriu l n care zace corpul su. A poi dup urm area
M ntuitoru lui, care a nviat a treia zi dup m o arte, tot sufletul trebuie s se
urce la ceruri pentru a se nchina F cto ru lui su. Pentru aceasta S fnta
B iseric a rndu it de a se face pom eniri i ru gciuni pentru repausai n ziua
treia. Aceste pomeniri se fac printr-un parastas pentru iertarea rep au sailor, i
pentru ca D u m nezeu s priveasc cu bunvoin spre acest suflet i s-i treac
cu vederea pcatele ce a fcut n aceast via.
A treia zi corp ul este n m o rm n tat, n tim p ce sufletul trebuie s se urce
la ceruri. rna se va ntoarce pe pm nt precu m a fost i duh ul se va
ntoarce la D u m nezeu , le Cel ce la dat pe el. (Eccl. 12.74).
A tunci s ne ntoarcem gn dul i inim a ctre D u m nezeu ru gn du-L de
a prim i de partea aleilor S i, pe acest suflet, fcnd u-l prta buntilor S ale
celor venice.
D istana dintre cer i p m nt este plin de n geri czui; adic cu aceia
care au cutezat s fie d e partea lui Lucifer, care m potrivindu -se m ririi lui
Dumnezeu, a gndit, Sui-m -voi deasupra norilor i voi fi asemenea Celui
P reanalt (Is. 14, 14-15).ndat du p aceast sem ea cugetare, Dumnezeu l-a
aruncat din slav n vzduh , dim preun cu toi cei ce au cugetat la fel cu
dnsul.
D e atunci i pn astzi, lucrarea acestor dem o ni este ca s m piedice
pe om de la m n tuirea sa, i s fac din el un instru m ent al rutilor lor. E i
lucreaz n perm anen i sub toate form ele, n contra celor duhov niceti,
m piedicn d pe cretini de la m plinirea tuturo r faptelor bune i m n tuitoare
de suflet. Ei se lupt zi i noapte pentru a face pe cretini s ia parte la cderea
lor inspirn du -le to t felul de ndem nuri sp re pcate i neleg iuiri.
Ca un leu rcnind , u m bl cu tn d pe cine s nghit (I P etr. 5; 8).
ngerii czui fiind izgonii din locuina lor cereasc, au fost rspndii
n vzduh , m preun cu L ucifer, cpeten ia lor, domnul puterilor si a
ntunericulu i.
ndat dup cderea prim ilor oam eni i izgonirea lor. din raiul
desftrilor, ngerii czui se puser n calea raiului pentru a m piedica neamul
8

om enesc de a intra n el. P orile cerului se nchiseser n faa lui A dam , i


dem onii n u lsau s m ai intre n rai nici un suflet de pe tot pm ntul.
Cel dinti care a strb tut trecerea neu m blat a raiului, a fost Domnul
Iisus Hristos, biruito ru l m o rii, care a sfrm at porile iadului, elib ernd pe
toi cei care au fost m o ri n credin. E l a scos din iad p e toi drepii
V echiului T estam en t i a fcut cale liber de m n tuire pentru toi care vor s
se m n tuiasc.
D up H ristos, to i sfinii trec cu lesnire i fr m piedicare aceasta cale
a cerului. Chiar daca duhurile rele se silesc de a-i opri, dar virtuile le acoper
pcatele lor. A ceste d uhuri vor avea m ai m ulta stpnire asupra sufletului
omenesc, cnd s-a d esprit de corp i v oiete s se ntoarc iar spre
D u m nezeu. E le capt stpnire asupra sufletului pe m sur ce cretinul n
aceast via a cuno scut legile i poruncile lui D u m nezeu; a cunoscut
adevrata cale, dar de b un voie s-a lsat a fi rob pcatelor, nengrijindu -se de
datoriile sale sufleteti. L a trecerea sufletului din viaa pm nteasc la cealalt
cereasc, dem o nii arat fiecrui suflet aparte, faptele ntregii sale viei
pm nteti aa cu m a fost, plin de pcate i pe care sufletul cu m ult durere
vede c sunt cu adev rat ale sale. A stfel sufletul recunoate naintea lui
D u m nezeu toate pcatele de care este prt de diavoli, iar judecata lui
D u m nezeu h otrte p edeapsa acelui suflet. T otui este de trebuin ca toate
aceste pcate s fie cum p nite i judecate du p m prejurrile i felul n care au
fost fcute.
Sunt m uli cretini pn la att czui i ntunecai de puterea pcatu lui,
ntruct nici n u cun osc adevrata lo r ch em are despre rspun derea i
ndatoririle lor fa de D u m nezeu i nici nu tiu lm urit despre darea de seam
ce vor avea i cu m c pentru tot cuvntul deert vor da seam a de el n ziua
judecii (Rm. 2, 6).
ndat dup m oarte, cnd sufletul se dezbrac de aceast rn i trece
n lu m ea cereasc devine pe d eplin contient de viaa sa pm nteasc cu
faptele lui bune sau rele.
Sufletul fiecrui cretin recunoate ce fel de rspltire i se cu vine i ca
bunul Dumnezeu nu v oiete m oartea p ctosului, dar o m ul este cel ce i-a
ales, fericirea sau pedeapsa prin faptele sale. Demonii fiind atunci stpnii
rului i a pcatelor, i nfieaz sufletului toate pcatele, am intind i
m prejurrile prin care s-au fcut.
D em onii i reprezint viaa sa plin de pcate. S ufletul recunoate
naintea lui D u m nezeu toate pcatele de care este prt de diavoli, i judecata
lui D u m nezeu hotrte pedeapsa acelui suflet, potrivit dup faptele lui.

A ceast judecat i ho trre este n p arte, spre deosebire de pedeapsa


sau fericirea deplin i venic care va urm a dup judecata cea din urm i
nfricoat.
Pe pm nt, o m ul chiar dup diferite cderi n pcate, poate cu ajutorul
harului D u m nezeiesc s ajung a-i dob nd i iertare. n tim p ce d inco lo de
m o rm nt, grija de a descoperi pcatele oam en ilor i a le vdi, o au diavolii.
A ceti diavoli, fiind stpnii ru lui pe pm nt, atunci se silesc s-i
nfieze sufletului toate faptele lui cele rele, amintindu-i pn i ziua i
m prejurrile n care le-a fcut, cu toate am n un tele lor.
S ufletul va recunoate greelile sale i prin aceast recu noatere va
prim i pedeap sa cuvenit de la D u m nezeu. A stfel judecata lui D u m nezeu nu
este dect o hotrre a osn dirii pe care sufletul i-o recunoate sing ur asupra
sa.
Numai pcatele m rtu risite i urm ate de cin sunt iertate.
Toate celelalte sunt d e fa, nsoind sufletul, care este acuzat de
duhurile rele. Acelea p rsc i vdesc tot sufletul de toate pcatele lui.
T ot spaiul ce desparte pm n tul de cer, este m prit n douzeci de
pri, sau vm i. S ufletele trecn d pe acolo sunt oprite i cercetate cu deam nuntul despre toate pcatele lor, de ctre diav oli. F iecare din vm i
corespunde cu un oarecare grup de pcate.
D uhurile rului vdesc pe suflet nu n u m ai de pcatele de care este
vinovat, ci nc i de altele ce el n -a fcut. T otui din cele cu adevrat fcute
nim ic nu scap necercetat. i nu nu m ai de faptele rele, dar i de tot gn dul cel
ru i de toate cuv intele cele dearte, cretin ul va da seam d e ele n ziua
judecii.
Mustra-te-voi, i voi pune naintea feii tale, pcatele tale (Ps. 49,
22).
tiina o m eneasc a reuit ca printr-o nsco cire num it... telegrafie
fr fir s transm it i s asculte graiul o m en esc pn peste ri nd eprtate.
Prin ajutorul altei nscociri nu m it... M icrofon nregistreaz toate cuvintele
exact aa dup cu m p ersoana le vorbete i p e acelea le nregistreaz pe plac
i le transform n cuvinte vorbite oriunde i oricnd voiete cu o alt m ain
ce se n u m ete T elefotografie cel care vorb ete cu o alt persoan din alt
ar, poate s o i vad cum ar fi de fa, iar cuvintele i le au de ca i cu m ar fi
lng dnsul. A a dar dac o m ul, fiin i fptur a lui D u m nezeu , a reuit s
gseasc m odalitatea acestor lucruri care par suprafireti, apoi ct m ai u or
este lui Dumnezeu, cel ce a zidit pe nsi om ul, ca s poat i s cear
solitatea fiecruia din noi, pentru toate faptele, de toate cuvintele, i pn i
gndurile noastre, pentru cele bune prim ind plat, iar pentru cele rele
pedeaps. Iat cu m dar este cu putin i trebuie s cred em cuvintele
10

Domnului care ne zice: C fiecare va da seam a de toate cuvintele i de


faptele i de gn durile sale n ziua judecii (Mat. 16, 27).

M P R E JU R R IL E D E P R IRII SUFLETULUI DE CORP


Oamenilor le este rnduit ca odat s m o ar i dup aceia s fie
judecai (Evr. 9, 27).
Sufletul, dup desprirea sa de trup , este du s naintea lui D u m nezeu
pentru a-i da soco teal de faptele sale. A ceast judecat spre deosebire de cea
a toata lumea, este pentru un singur suflet aparte. Ea nu are ca scop a rndui
sufletului pentru venicie, ci numai pn la nvierea cea de obte. D in pilda
M ntuitoru lui d espre bogatul i L azr, se nelege c ndat du p m oarte,
soarta sufletului este rndu it potrivit cu faptele sale din viaa pm nteasc.
D up nvtura S fintei B iserici tim c sufletele nainte de ju decata lor, sunt
cercetate la aa nu m itele vm i, unde se afl d uhurile rele. E le o presc sufletele
i dau pe fa toate p catele ce au svrit n v iaa aceasta p m nteasc.
P entru ca s avem o idee despre felul i m prejurrile prin care trece
sufletul om enesc n tim p ul despririi sale de corp , am gsit c e foarte
frum oas, bineven it i n destul de clar, aceast m inu nat descriere a S fin tei
Teodorei, pe care a spus-o n vedenie S fntu lui G rig orie, u cenicul S fntului
Vasile cel Nou, i pe care S fnta B iserica l p rznuiete la 26 M artie. n acel
tim p S fnta T eodora, nvrednicin du -se a prim it rnd uiala m onah iceasc, a
slujit o mare parte din viaa sa S fntului V asile. F iindc slujea cu credin, cu
osrdie i nerutate, ea era de m uli respectat. V enindu -i vremea, s-a dus
ctre D o m n ul s-i ia plata pentru ostenelile ei. M uli din cei care aveau
dragoste du hovniceasc ctre C uviosul V asile erau m hnii pentru moartea Sf.
Teodora. S fntul b trn , o avea m ijlocito are fiindc cu m ult bun tate, cu
pricepere i cu bun vo in introd ucerea ctre S fntul V asile pe b unii cretini,
care veneau la el pentru povee du hovniceti i pentru bin ecu vn tare.
P e toi acetia ea i prim ea cu sm eren ie i cu blndee, cci era
nelept, iubitoare de Hristos, i cu notea deplin poru ncile Domnului. Printre
cei care erau m hnii p entru m utarea ei ctre D o m nul, era i un cretin anu m e
Grigore, care petrecuse ntreaga sa via ntru feciorie i fapte bune slujind
bisericii S fntului tefan cu osrdie i cu dragoste. A ceasta a av ut n viaa lui
m u lt ajutor cu rugciun ile S fntului Vasile, i cunoscnd u-i viaa cea sfnt, a
venit ca s-i slujeasc lui, de care era iubit, ca cel mai de aproape fiu
duhovnicesc.
Acest Grigore, dup m o artea T eodorei, do rea din suflet s se tie
despre soarta rnd uit ei n m pria lui D u m nezeu i pen tru c slujir
sfntului cu atta osrdie. i gn dindu-se la acestea de multe ori, ruga pe
11

S fntul V asile ca s-i spun desp re sufletul ei n viaa v iitoare, deoarece


credea c S fntului nu-i sunt tin uite de D u m nezeu cele despre sufletul ei. i
adesea fiind ru gat S f. P rinte, care nevrnd s-l lase m hnit pe duhovnicescul
su fiu , s-a rugat Domnului, pentru ca n v rednicie, s-i descopere lui cele
despre T eo dora. n acea noapte o dihnind u -se G rigore i adorm ind , a vzut n
vedenie pe fericita T eo dora ntr-un loca lu m inos, gtit de D u m nezeu pentru
Cuviosul Vasile, care era strlucit cu slav a cereasc i plin de negrite
bunti. Iar cuvio asa T eodora era-acolo pen tru rugciu nile S fntului Vasile,
fiindc slujise lui cu osrdie destui ani, de aceea s-a vrednicit a vieui n
lcaul aceluia, n viaa fericit pentru rugciunile lu i cele sfinte. V znd -o
Grigore, s-a bu curat i cu nerbdare a ntreb at-o cum s-a desprit de trup ,
cu m au fost m prejurrile m o rii i cu m au strbtut printre vm ile
vzduhului. Iar ea a nceput a-i spune astfel: F iule G rigorie, de nfricoat
lucru ai ntrebat, de care i a p o m eni m i este spaim ; pentru c ved eam fee
pe care niciodat nu le-am m ai vzut i auzeam cuvinte, p e care nu le-am
auzit niciodat. i ce v oi zice? C ele cu m plite i grele, de care nu nd jduiam ,
m-au ntm pinat atun ci, pentru faptele m ele. D ar cu rugciunile i cu ajutorul
C uviosulu i V asile, celui de obte printe al nostru, toate m i-au fost uoare.
C u m i voi spune, o, fiule, durerea cea trupeasc, ngro zirea i nev oia ce se
face la cei ce m or? P entru c, precu m cinev a care cade ntr-un foc m are i
arznd se face cenu , astfel i durerea cea de m oarte i am arul ceas al
despririi sfrm pe om . C ci, cu adevrat, cu m plit este m oartea celor
pctoi asem enea m ie, cci i eu am fost fctoare de pcate, iar p entru cei
drepi nu tiu cu m este.
D eci, cnd m -am ap ropiat de sfritul v ieii m ele i a sosit ceasul
despririi de trup, am vzut m ulim e de arapi stnd m prejurul patului m eu,
ale cror fee erau ca funinginea i ca sm o ala de negre, iar ochii precu m
crbunii de foc, a cror vedere era att de grozav, ca i gh eena focului. A ceia
au nceput a face glceav i tulburare, unii rgind ca dobitoacele i ca fiarele,
alii ltrnd ca i cin ii, alii urlnd ca lupii, alii guind ca porcii i toi
cutnd asupra m ea, se iueau, m ngrozeau , se repezeau scrnind cu dinii
i vrnd ca ndat s m nghit; i pregteau nite hrtii, ca i cu m ateptau s
vin vreun judecto r acolo, i i desfceau toate crile n care erau scrise
toate faptele m ele cele rele. A tunci, sracul m eu suflet a fo st n fric i n
cutrem ur m are. i nu -m i era destul am rciunea m orii, ci i acea nfricoat
vedere a arapilor celor groaznici mi-a fost ca o alt m oarte m ai cu m plit.
D eci, m i ntorceam ochii m ei ncoace i ncolo, ca s nu v d
nfricoatele lor fee, nici s le aud glasul lo r, dar nu puteam s scap de dnii,
pentru c pretutindeni fr num r i vedeam p e ei narm ndu -se i nu era cine
s-m i ajute. ntr-o prim ejdie ca aceasta, slb ind pn n sfrit, am vzut doi
12

ngeri purttori de lu m in ai lui D u m nezeu v enind la m in e n chip de tineri


frum oi, a cro r frum u see nu este cu p utin a spune. F eele lor erau
prealu m inoase, ochii p rivind cu dragoste, prul capului lor era ca zpada de
alb, avnd strlucire n chipul auru lui, hainele lor ca fulgerul, n cini cu brie
de aur cruci.
Aceia, apropiindu-se de patul meu, au stat de-a dreapta mea, vorbind
ncetior unul cu altu l. Iar eu, vzndu -i pe d nii, m -am bucurat cu inim a i
cu ochii veseli priveam spre ei. Iar neg rii aceia arapi, vzn du -i p e acetia, sau cutrem urat i s-au m ai deprtat. i un tnr purttor de lu m in a zis cu
m nie ctre ntunecaii aceia, g rind: "O , neruin ailor, blestem ailor,
ntunecailo r, rilo r v rjm ai ai neam u lui om enesc, pentru ce totdeauna
apucai m ai nainte a veni la cei ce m or i, fcnd glceav, n grozii i
tulburai pe tot sufletul ce se desparte de tru p ? C i nu v prea bucurai, pentru
c aici n u vei afla nim ic; cci m ilostiv irea lui D u m nezeu este cu dnsa i n u
vei avea parte de sufletul acesta".
A cestea grind ngerul, ndat s-au ntrtat arapii, fcnd m are chiot i
glceav i au nceput a arta lucrurile m ele cele rele fcute din tineree i
ziceau: "N im ic ntru d nsa nu avem ? D ar aceste pcate ale cui snt? A u nu
singur ea a fcut acestea?" A a glcevin d, ateptau m oartea. i iat a venit
m o artea ca un leu rcnind, cu chipu l foarte nfricoat, asem narea ei ca i cu m
i-ar fi fost o m eneasc, iar tru p neavnd nicid ecu m , nu m ai d in oase om eneti
fiind alctuit. i purta felurite unelte de m u ncire, sb ii, sgei, sulie, brzi,
coase, seceri, epue, pile, topoare, tesle, un die i alte unelte netiute.
P e acelea vznd u -le smeritul meu suflet, s-a cutrem urat de fric. i au
zis sfinii ngeri ctre m o arte: "D e ce zboveti? D ezleag sufletul acesta din
legturile trupeti! D egrab s-l dezlegi, pen tru c nu are m ult greutate de
pcate!" i ndat apro piindu -se aceea de m in e, a luat un fier m ic i a nceput
a-m i tia m ai n ti picioarele m ele, dup aceea m inile, apoi cu celelalte
unelte pe toate celelalte m dulare ale m ele le slbea, ncheieturile din alctuiri
desfcndu -le. i nu aveam nici m ini, nici picioare, ci tot tru pul m eu
am orind, nu m puteam m ica m ai m ult. D u p aceea, a luat tesla i m i-a tiat
capul. i n -am pu tut s-m i m ai m ic cap ul, iar dup to ate acestea a fcut ntrun pahar oarecare am estecare i, la buzele m ele lipindu -l, cu sila m-a adpat.
i att era de am ar b utura aceea, nct, n eputnd suferi, sufletul m eu s-a
scuturat i a srit din trup, sm ulg ndu -se cu sila. i ndat ngerii purttori de
lu m in l-au luat pe m inile lor, iar eu, cu tn d napoi, am vzut tru pul m eu
zcnd fr de suflet, nesim itor i nem icat. C ci precu m cineva se dezbrac
de haina sa i, aruncnd -o, st cutnd spre dnsa, aa i eu m u itam spre
trupul meu, de care ca de o hain m dezbrcasem i m m inunam foarte.
13

inndu -m sfinii ng eri, m -au nconju rat diavolii cei ce erau n chip
de arapi, strign d: "M ulim e de pcate are sufletul acesta. D eci, s n e
rspund nou!" i artau pcatele m ele. Iar sfinii ngeri au ncepu t a cu ta
faptele m ele cele bune i aflau, cu darul D o m n ului, cte cu ajutorul L ui se
fcuser.
D eci au adunat toate acele fapte bune ce le fcusem cnd va: dac am
dat cndva m ilo stenie la sraci sau am hrnit pe flm nd, am adp at pe cel
nsetat, am m b rcat p e cel gol, pe strin l-am ad us n cas i l-am odihnit,
sfinilor am slujit, de am cercetat pe bolnav i i pe cei din tem n i i-am ajutat,
de am m ers cndva cu osrdie la biseric i m -am rugat cu u m ilin i cu
lacrim i, cntarea i citirea bisericeasc am ascultat-o cu luare-aminte, am adus
tm ie i lu m nri, ori alt oarecare aducere, am turnat untdelem n n candele,
spre lu m inarea sfintelor icoane, i le-am srutat cu bun cucernicie; de am
postit i m -am nfrnat m iercurea i vinerea i toate sfintele posturi, de am
fcut nchinciuni i p rivegheri de noapte, d e am suspinat cndva din inim
ctre D u m nezeu i am plns pentru pcatele m ele; de am m rturisit lui
D u m nezeu naintea du hovnicescului printe p catele m ele cu durere din inim
pentru dn sele i dac m i-am fcut canon p entru dnsele, de am fcut ceva
bine aproapelui i d e n u m -am m niat asu pra celui ce-m i vrjm uia m ie, de
am rbdat vreo m ustrare i ocar i n -am p o m enit rul i de am rspltit bine
pentru ru. D e m -am smerit, de am susp inat pentru prim ejdie strin i m i-a
fost m il de cei ce ptim eau, dac pe cel ce p lngea l-am m ngiat i am dat
cuiva m n de ajutor, d e am dat ndem nare de ajutor cuiva spre fapt bun, ori
de la lucru ru am ntors pe cin eva, sau de m i-am n tors o chii de la
deertciuni i m i-am o prit lim ba de la jurm inte, m inciuni, clevetiri, ori de la
vorb deart.
i pe toate cele m ai m ici fapte bune ale m ele le adunau una d up alta i
le pregteau s le pu n n cu m pn, m potriva lucrurilor m ele celor rele.
Arapii, vznd aceea, scrneau din dini asu pra m ea, pentru c voiau s m
apuce din m inile n gerilor i s m arunce n fundul iadu lui.
ntr-acea vreme s-a artat acolo fr de veste C uviosul P rin tele nostru
V asile i a grit ctre ngeri: "S tpnii m ei, acest suflet mult mi-a slujit,
ngduind btrneile m ele, i m -am ru gat lui D um nezeu pentru dn sul i m i la druit". Z icn d aceasta, a sco s din snul su o pun g plin de galb eni - care
snt rugciunile B isericii i ale sfinilor pentru cei ce m or cretinete - i a dato la sfinii ngeri, zicnd: "C nd vei trece v m ile din vzduh i v or ncepe
duhurile cele viclene a strm tora sufletul acesta, s-l rscu m prai cu acestea,
din datoriile lu i; pen tru c eu snt bogat, cu darul lui D u m nezeu, adunnd
comoar m are, din sud orile i osten elile m ele i d ruiesc pung uoara aceasta
sufletului ce mi-a slujit". Z icnd acestea, s-a dus.
14

V znd acestea viclenii diavoli, au rm as n nepricepere; apoi, ridicnd


glasuri de plngere, se fcur nevzui. i a venit iari plcutul lui
D u m nezeu, V asile, adu cnd cu sine v ase m ulte cu unt-de-lem n curat i cu m ir
de m ult pre, pe care, d eschizndu -le un ul cte unul, le-a turnat pe toate peste
m ine i m -am u m plu t de bun m ireasm duh ovniceasc i am cuno scut c m am schimbat i m -am fcut foarte lu m inoas. A poi, cu viosul a zis iari ctre
sfinii ngeri: "S tp nii m ei, dup ce vei svri toate cele ce se cuvin
sufletului acestuia, s-l ducei n casa gtit m ie de D o m nu l, ca s petreac
acolo". Z icnd acestea, s-a fcut nev zut; iar sfinii ngeri m -au luat i m -au
dus prin vzduh, spre rsrit.

C E R C E T A R E A F A P T E L O R L A N F R IC O A T E L E V M I A L E
V ZD U H U LU I
Vama 1-a - a v orbirii n d eert
M ergnd noi de pe p m nt la nlim ea ceru lui, ne-au ntm pinat la
nceput du hurile vzdu h ului de la ntia v am , la care se ntreab pcatele i
cuvintele o m eneti cele dearte, nebun e i fr de rn duial, i n dat am stat
acolo. Apoi ne-a sco s m u lte cri, n care erau scrise toate cuvintele vorbite
din tinereile m ele. D e am vo rbit vreodat ceva fr treab i fr socoteal,
iar m ai ales de am g rit cuvinte de ruine sau am fcut deertciun i i rs n
tinereile m ele, precu m este o biceiul tinerilor. A m v zut acolo scrise toate
cuvintele m ele cele n ebuneti, vorbele necu rate, cntecele lu m eti fr de
ruine, strigrile fr de rnduial, rsurile i hohotele i m m u strau cu
aceasta, c m i artau vrem ile, locurile, perso anele, cnd, unde i cu cine m am ndeletnicit la vorbe dearte i am m niat pe D u m nezeu prin cuvintele
mele, nesocotind c este pcat, nici nu m -am m rturisit la prin tele m eu
duhovnicesc, nici nu m-am pocit.
V znd acestea, am tcut ca o m ut, neavn d ce rspunde duhurilor
viclene, pentru c m biruiau cu adevrat i m m iram n m in e cu m nu s-a
uitat de dnii acel lucru care era trecut de atta m ulim e de ani, pe care eu
dem ult l uitasem i du p aceea nici n m inte nu l-am cugetat vreo dat; iar ei
m i le puneau nainte, ca i cu m astzi le-a fi grit, ntrebndu -m despre
toate cu de-am nuntul i-mi aduceam aminte de toate, c aa au fo st. A poi,
tcnd i ruinn du -m , trem uram de fric, iar sfinii ngeri care m duceau,
m potriva acelor pcate ale m ele, au p us unele din faptele cele bune p e care le
fcusem m ai pe urm i, neajungnd acelea, au m plinit din darurile
15

Cuviosulu i P rintelui m eu V asile i m -au rscu m prat. Iar de acolo am m ers


mai departe.

Vama a 2-a - a minciunii


Ne-am aprop iat de alt vam , ce se ch em a a m inciunii, la care se
ntreba de tot cuvntul m in cinos; iar m ai ales, de clcarea jurm n tului, de
chemrile nu m elui D o m nului n deert, de m rturia m incinoas, de
nem plinirea fgduinelor fcute ctre D u m nezeu, de m rturisirea pcatelor
ce se face neadevrat i de altele asem enea ca acelea m incin oase. Iar
duhurile vm ii aceleia erau iui i slbatice, tare m ustrau i ntreb au; cnd neam oprit, n dat au nceput a ispiti cu de-am nuntul i am fost vdit pentru
dou lucruri m ici, c m i s-a ntm plat a m in i, nesocotind aceea ca pcat, i c
de m ulte ori, de ruin e, nu m m rturiseam cu adevrat naintea printelui
m eu cel duhov nicesc. Iar clcri de jurm inte i m rturii m incinoase i altele
asemenea ca acelea, n-au aflat n m ine, cu darul lui H ristos. ns, pentru
m inciunile care se aflaser la m ine, dnuiau i voiau s m rpeasc din
m inile celor ce m du ceau; dar sfinii ngeri, punnd m potriv a acelor pcate
unele din faptele m ele cele bune i m ai m u lte din darurile p rintelui m eu, m au rscu m prat i am m ers m ai sus fr prim ejdie.

Vama a 3-a - a o sndirii, clev etirii i jud ecii apro ap elu i


D up aceea am ajuns la alt vam , care se cheam a osndirii i a
clevetirii. D up ce ne-am oprit acolo, am vzu t ct de greu pcat este a osndi
pe aproapele i ct d e m are ru este a cleveti pe cineva, a osn di, a defim a, a
huli, a batjocori i a rde de pcatul strin, iar pe ale tale a nu le vedea. P entru
c pe unii ca acetia cum p liii ntrebtori i cercetau ca pe nite antihriti, care
au rpit m ai nain te cinstea lui H ristos i s-au fcut judectori i pierztori
celor de aproape ai lor, fiind singuri vrednici de m ii de osndiri. D ar n m ine,
prin darul lui Hristos n-au aflat m ult aco lo, pentru c m pzeam cu
dinadinsul n toate zilele vieii m ele s n u osndesc pe nim en i, nici s
clevetesc, nici s rd de cineva, n ici s h ulesc pe cinev a; ns, u neori, din
ntm plare auzind pe alii osndind, sau clev etind, sau rznd de cineva, m
plecam spre dnii puin cu m intea, sau din n epaz adugam la acelea cte o
vorb; dar n dat m ntorceam , cindu -m n sine, i aceea m i s-a pus n
osndire ca clevetire, de ntreb torii aceia. D eci i de acolo rscu m p rndu m sfinii ngeri cu darul C uviosului V asile, au m ers m preun cu m ine m ai
sus.

16

Vama a 4-a - a lco m iei i b eiei


A m trecut la alt vam , care se nu m ete lco m ia pntecelu i. i ndat
au alergat asupra noastr acele duhuri n ecurate, bucurndu -se ca de o dobnd
aflat de ei. i am vzut chipurile duhurilor foarte necurate, care nchipuiau
prin sine pe iubitorii de desftri i pe nesioii cu pntecele i pe urii
beivi, dintre care unii se artau c p o art v ase i cldri cu m ncruri, iar
alii, pahare i ulcioare cu buturi; dar se ved ea hrana i butura aceea gunoi
necurat i ntin are. D eci se artau diavolii a fi ca nite m buibai i bei, ca cei
ce cnt din cim poi i din toate in stru m en tele, dup asem narea crciu m arilor
i a benchetuitorilor, b tndu -i joc de sufletele pctoilor celor dui la vam a
lor. A ceia, ca i cinii nconjurndu -ne i oprindu -ne, nd at m i-au adus
nainte toate pcatele m ele. A dic de am m ncat n tain vreodat, sau am
m ncat p este m sur i trebuin , sau de dim inea ca dobitocul am m ncat
fr rugciune i fr sem nul C rucii. A poi, de cte ori am m ncat n sfintele
posturi m ai n ainte de obinuita pravil bisericeasc, sau m ai nainte de m as,
sau din nenfrnare am g ustat ceva, sau la m as peste m sur m -am sturat.
A sem enea i beiile m ele toate m i le arta, pun ndu -m i n ainte paharele
i vasele d in care m -am m btat i nu m ru l paharelor bute, zicndu -mi:
"A ttea pahare ai but n cutare vrem e, la cutare banchet i nunt cu acei
oam eni. Iar n alt vrem e i n alt loc, cu attea pahare te-ai m btat pn la
nesim ire i iari n alt loc i vrem e, attea sticle ai u m plut de vin sau de alt
butur; i att de m ult ai benchetuit cu m uzic i jocuri, plesnind, cntnd i
srind, nct abia ai fost adus la casa ta, slbit de beia cea fr m sur".
A poi m i artau i acele pahare cu care uneori n zile de post de dim inea am
but pn la m btare i nu le socoteam ca p cat, nici nu m pociam i p e
alii i atrgeam la m ese i beii, sau n zile de praznic i n D um inici, m ai
nainte de S fnta L itu rghie, am but undeva un pahar. P e toate acelea i alte
plceri i beii ale m ele m i le pu neau nainte, m i luau seam a i se bu curau, ca
i cu m m aveau n m inile lor i n fundul iad ului vrnd s m d uc.
Iar eu trem uram , vzndu -m m ustrat de to ate acestea i neavnd ce
s rspund m potriv. D ar sfinii ngeri, scond d estule din darurile
Cuviosului Vasile - adic rugciu nile sfinilor i slujbele B isericii i
milostenia -, m potriv a acelora au pus pen tru m ine rscu m prare. Iar diavolii,
vznd rscu m prarea m ea, au fcut tulburare, zicnd: "A m ar n ou! A m
pierdut osteneala noastr! A pierit ndejd ea noastr!" i aru ncau n vzduh
hrtiile pe care le av eau scrise asupra m ea. Iar eu, vznd acestea, m
nveseleam i ne-am du s de acolo fr prim ejdie.
M ergnd, sfinii ng eri vorbeau ntre ei, zicnd: "C u ad evrat m are
ajutor are sufletul acesta, de la plcu tul lu i D u m n ezeu, V asile. i, dac nu i-ar
fi ajutat cu ostenelile i rugciun ile lu i, m ult prim ejdie ar fi rbd at, trecnd
17

aceste ispitiri din vzduh". Iar eu, lund ndrzneal, am zis ctre sfinii
ngeri: "S tp nii m ei, m i se pare c nim en i nu tie, din cei ce triesc pe
pm nt, ce se face aici i ce l ateapt pe sufletul cel pctos dup m oarte".
S finii ngeri m i-au rspuns: "A u do ar nu m rturisesc pentru acestea
du m nezeietile S cripturi, care totdeauna se citesc n biserici i se
propovduiesc de sfinii slujitori ai lui D u m nezeu? ns cei ce s-au m p tim it
spre pm ntetile deertciuni, nu b ag n seam de aceasta i, socotind c
m buibarea i beia din toate zilele le este desftare, m ncn d n toate zilele
fr sa, m b tndu -se fr fric de D um nezeu, avnd p ntecele n loc de
D u m nezeu, nici nu gndesc la viaa ce o s fie, nici nu -i aduc am inte de
scriptura care zice: A m ar vo u, celor ce v sturai acu m , cci vei flm nzi,
i celor ce v m btai, c vei nseta. P entru c ei socotesc c snt b asm e cele
din S fnta S criptur i petrec fr grij, cu dansuri b en chetuin d i n toate
zilele, ca i bogatul cel din E vangh elie, veselin du -se luminat.
ns ci din tr-nii snt m ilostivi i nd urai i fac bine sracilor i
scptailor i ajut pe cei ce le trebuie ajuto r, aceia cu lesnire ctig de la
Dumnezeu iertare de pcatele lor i trec vm ile fr suprare pentru
m ilostenia lor. P entru c S criptura zice: M ilostenia izbvete din m o arte i
acoper m ulim e de pcate. C ei ce fac m ilo stenie i drep tate se v or ndestula
de via. Iar cei ce n u se srguiesc s-i cu ree pcatele cu m ilosteniile,
acelora nu le este cu p utin s scape de aceste ntrebri; cci i rp esc aceia
pe care i-ai vzut, ntu necai la chip, boierii v m ilor i, m uncindu -i cum plit, i
pogoar n chin urile iadului i-i in n legturi pn la nfricoata ju decat a
lui H ristos. D eci, nu i-ar fi fost cu putin s treci acestea, de n -ai fi ctigat
rscu m prarea din dru irile C uvio sului V asile.

Vama a 5-a - a lenevirii


A stfel vorbind, am aju ns la alt vam , ce se cheam a lenevirii, unde se
cerceteaz toate zilele i ceasurile cele petrecute n zadar i se opresc cei ce
m nnc osteneli strine, iar ei nu vor s lucreze, precu m i cei care snt
pltii i dup datorie nu lucreaz. S e m ai cerceteaz aco lo i cei ce nu se
ngrijesc de lauda lu i D u m nezeu, se lenev esc n zile de praznic i D u m inicile
s m earg n biseric la U trenie, la du m nezeiasca L iturghie i la celelalte
slujbe ale lui D u m nezeu. T rndvia i nengrijirea se cerceteaz acolo i
fiecare mirean ori duhovnic cu de-am nuntu l se ntreab de lenev ire i de
nepurtarea de grij pentru sufletul su. D e aceea m uli de acolo se duc n
prpastia iadului. A colo i eu fiind m ult ntrebat, nu m i-ar fi fost cu putin
s m eliberez de dato riile pcatului aceluia, de nu ar fi m plinit neajungerea
mea druirea C uvio sului V asile, prin care, rscu m prnd u -m , m -am izbv it
cu darul lui Hristos.
18

Vama a 6-a - a furtului


A m m ers ap oi la vam a furtului, la care, dei ne-am m piedicat puin,
am trecut, nednd m ult acolo, pentru c nu s-a gsit n m ine furtiag , afar de
care se fcuse n copilria m ea foarte puin, din nenelegere.

Vama a 7-a - a iubirii de argint


D e acolo am m ers la v am a iubirii d e argint i a zgrceniei. ns i p e
aceea ndat am trecut-o, pentru c, acoperin du -m D o m nul n v iaa m ea, nu
m-am n grijit de m ult avere, nici n -am fost iubitoare de argint. Cu cele pe
care m i le trim itea D o m n ul, m ndestulam . N ici nu eram avar, ci, din cele ce
aveam , m p ream cu o srdie la cei ce aveau trebuin.

Vama a 8-a - a cametei


M ergnd m ai su s am gsit vam a care se cheam cam t, u nde se
cerceteaz cei ce i dau argintul lor cu cam t i fac dobnd necurat,
precu m i laco m ii i cei ce in lucrul cel strin , ca al lor. A colo ntreb torii cu
ispitire cercetn d cele despre m ine i negsin d nim ic, scrn eau asupra mea
cu dinii, iar noi ne-am dus m ai su s, m ulu m in d lui D u m nezeu.

Vama a 9-a - a n ed rep tii


A m ajuns la vam a ned reptii, la care se cerceteaz toi ju dectorii cei
nedrepi care judec pe plat i dau dreptate celor vinovai, iar pe cei
nevinovai i osn desc. A colo se cerceteaz i oprirea de plata lu crtorilor
pm ntului i cei ce vnd cu lip s i fac cu m pene nedrepte la negutorie, ca
i orice lucru fcut cu nedreptate se cerceteaz acolo. Iar noi, cu darul lui
H ristos, am trecut i pe acea vam fr prim ejdie, dnd ceva.

Vama a 10-a - a zavistiei


A sem enea i vam a ce era dup dnsa, care se nu m ete a zavistiei, am
trecut-o nednd nim ic, pentru c pe n im eni niciodat n -am zav istuit. i m car
c ntrebau acolo despre ura de frai, neiubirea d e aproapele, rutatea, ns, cu
ndurrile lui H ristos, ntru toate cercetrile acelea m -au gsit nevino vat, fr
nu m ai m nia diavolilor celor ce scrneau asu pra m ea am vzut-o i nu m -am
tem ut de dnii, ci ne-am dus m ai sus, b ucurn du -ne.

19

Vama a 11-a - a m n d riei


n asem enea ch ip am trecut i vam a m n driei, un de, cu m n drie,
duhurile rele cerceteaz sufletele pentru slav deart, pentru ng m fare i
trufie. A colo se cerceteaz cu dinadin sul dac cineva n -a dat datornica cinste
prinilor, tatlui i m am ei, asem en ea preoilor i celor m ai b trn i i celor
m ai m ari rnduii de D u m nezeu i pui ntru stpnire, i de cte ori nu i-au
ascultat pe dnii i celelalte lucruri de m nd rie i cuvinte n deert. A ceast
vam noi trecnd -o, fo arte puin am spus ceva i m -am liberat.

Vama a 12-a - a m n iei i iu im ii


A poi am ajuns la alt vam , ce se nu m ete a m niei i iuim ii; d ar
acolo, dei erau slbatici ntrebtorii vzduh ului, de la noi nu au dobndit
m u lt i am m ers nainte, bucurndu -ne ntru D o m nul, acoperind pe pctosul
m eu suflet rugciun ile S fntului i C uviosului m eu P rinte V asile.

Vama a 13-a - a po m en irii d e ru


D up aceasta ne-a stat nainte vam a po m enirii de ru, la care cu
nem ilostiv ire se ntreab cei ce in n inim ile lor rutate asupra ap roapelui i
cei ce rspltesc ru p entru ru. D e acolo cu m ult m nie duhu rile cele rele
arunc sufletele n tartar. D ar m ilostivirea D om nului i acolo m -a acoperit,
pentru c n -am inu t rutate spre nim eni, nici n -am in ut m inte rul pentru
suprrile ce m i s-au fcut m ie, i m ai ales n -aveam rutate asupra celor ce m
vrjm uiau i du p p uterea m ea artam dragoste spre dnii, rspltind rul
cu binele. i cu nim ic nu m -au gsit a fi datoare la vam a aceea, de aceea se
tnguiau diavolii c plecam liber din cu m plitele lor m ini. i iari ne-am
dus mai departe, veselindu-ne ntru D o m nul. i am ntrebat pe sfinii ngeri ce
m duceau, grind: "R ogu -m vou, stpn ii m ei, spunei-m i de unde tiu
aceste nfricoate stp niri ale vzduhulu i toate faptele cele rele ale tuturor
oam enilor, care triesc n toat lu m ea, precu m i pe ale m ele, c nu num ai pe
cele fcute la artare, ci i cele din tain le vd esc?"
S finii ngeri m i-au rspuns, zicn d: "T ot cretinul de la S fntul B otez
prim ete de la D u m nezeu pe ngerul su pzitor, care, nevzut pzin d pe o m ,
l povuiete ziua i n oaptea spre tot lucrul b un, n tot tim pul vieii lui, pn
la ceasul m orii, i scrie toate lucrurile cele bune fcute de dnsul n viaa
aceasta, pentru care o m u l poate s ctige de la D om nu l m il i venic
rspltire ntru cereasca m prie. A sem en ea i ntu necatul d iav ol, cel ce
dorete ca pe tot neam u l o m enesc s-l trag la a sa pierzare, pe unul din
viclenele duh uri aproape i pune. A cesta, n u rm a o m ului u m blnd, i pndete
20

lucrurile lui cele rele d in tineree, la care l i cheam prin m eteugirile sale,
adic orice ru ar face om ul.
A poi, ducndu -se la vm i, duce acolo pcatele om ului, pe tot cuvntul
scriindu-l la vam a ce i se cuvine aceluia; i n acest chip snt tiu te d e boierii
vzduhului toate pcatele tuturor oam enilor din to at lu m ea. Iar dup ce
sufletul se desparte de trup i la Z iditoru l su se srguiete a se sui ntru cele
cereti, atunci viclenii aceia l opresc pe el, artndu -i n scris pcatele lui. D e
are sufletul mai m ulte fapte bune dect pcate, nu -l opresc, iar d ac vor afla
ntru el pcate m ai m ulte, l o presc la o vrem e i-l n chid n tem nia nevederii
de D um nezeu i-l m iluiesc dup ct puterea lui D um nezeu i las pe dnii s-l
m iluiasc, pn ce acel suflet cu rugciuni i cu m ilosteniile celo r d e aproape
ai si prim ete rscu m p rare.
Iar dac vreun suflet s-ar arta att de pctos i urt de D u m nezeu,
nct s nu aib ndejde de m ntuire, ci venic pieire l ateapt, pe acela
atunci ndat l po goar ntru adncim e. A l lo r este locul cel gtit spre venica
m u nc i acolo l ine p n la a doua venire a D o m nului, iar dup aceea are s
se m unceasc venic cu trupul m preun cu dnii, n focul gheenei. ns i
aceasta s-o tii, c pe aceast cale se suie i primesc cercetare numai acei care
snt lu m inai cu credina n H ristos i cu S fntul B otez, iar necredincioii
pgni, slujitorii de ido li, saracinii i toi cei nstrinai de D u m nezeu, aici nu
vin, pentru c, nc fiind n trup, snt ngrop ai n iad cu sufletele lor i cnd
m o r, ndat, fr cercetare, sufletele acelora le iau diav olii, ca pe o parte a lor,
i-i duc jos n prp astia gheenei".

Vama a 14-a - a uciderii


A cestea grind ctre m ine sfinii ngeri, am intrat la vam a uciderii, la
care m ai nti u ciderea i m ai ales uciderea de prunci din pntece se
cerceteaz, apoi tlhria, otrvirea, ucid erea fr voie, ndem narea la ucidere,
la sinucidere i uciderea sufleteasc i toat rana, toat lovirea, oriunde, pe
spate sau peste cap, ori palm peste ob raz sau gru m az, sau lo virea din m nie,
cu arm , cu lem n, cu piatr, toate acestea cu de-am nuntul se ntreab i n
cu m pn se pun. C i noi i acolo pu in dn d, am trecut bine.

Vama a 15-a - a vrjito riei


A m trecut la vam a v rjilor, a ferm ecto riei, optirilor i chem rii
diavolilor. i erau duh urile acelea asem enea cu jivinile cele cu patru picioare,
cu scorpiile, cu erpii, cu viperele i cu bro atele i stranic i u rt era
vederea acelora, dar acolo nimic nu s-a aflat la mine, cu darul Domnului meu,
i am trecut ndat, nednd nim ic. D uhurile acelea, m niindu -se asupra mea,
21

ziceau: "V ei veni la lo curile cele d e desfrnare, vo m vedea de v ei scpa de


acolo".
Pornindu-ne n sus, am ntrebat pe sfinii ngeri care m duceau:
"S tpnii m ei, oare to i cretinii trec pe la v m ile acestea? N u este oare cu
putin vreu nui o m s treac pe aici fr ntrebare i fr frica aceasta ce se
face la vm i?" S finii ngeri m i-au rspuns: "N u este alt cale pentru sufletele
credincioilor celor ce se suie la cer; toi trec pe aici, dar nu toi se cerceteaz
precu m tu, fr num ai cei asem enea cu tine pctoi, care n -au fcut
desvrit m rturisire a pcatelor, ruin ndu -se i tinuind naintea prinilor
duhovnici faptele cele de ruine. P entru c dac cineva cu adev rat i-ar
m rturisi toate faptele sale cele rele, i-ar prea ru i s-ar ci de relele cele
fcute, apoi pcatele acelora nevzut se terg de dum nezeiasca m ilo stivire. i,
cnd un suflet ca acela trece pe aici, ntrebto rii cei d in vzduh, deschizndu i crile, nim ic nu afl scris asupra lui i nu pot s-i fac nici o suprare, nici
s-l ngrozeasc, i se suie sufletul la scaun ul darului.
D ac tu ai fi fcut desvrit m rtu risire de toate pcatele tale i du p
dezlegare ai fi fcut pocin din destu l, n -ai fi suferit nite gro aznice i
nfricoate cercri ca acestea la vm i. ns i-a ajutat aceea, c d e m ult ai
ncetat a pctui de m oarte i cu fapte bune i-ai petrecu t ceilali ani ai vieii;
dar m ai ales i-au aju tat rugciun ile C uv iosului P rinte V asile, cruia i-ai
slujit cu osrdie".

Vama a 16-a - a desfrn rii


A stfel vorbind, am aju ns la vam a desfrnrii, la care se cerceteaz tot
felul de desfrnare, i nlucirea pcatu lui desfrnrii cea cu m intea, i
zbovirea gnd ului ntr-acel pcat, i nv oirea cu necuratele i p tim aele
atingeri. Iar stpnul v m ii aceleia edea pe scaunul su, m brcat n hain
necurat, cu spu m e de snge stropit, cu care acela ca cu porfir m p rteasc
se m podob ea i m ulim e de diavoli stteau naintea lui. A ceia, vzndu -m
ajungnd acolo, m ult s-au m irat cu m am aju n s pn la dnii i, sco ndu -mi
scrise faptele cele desfrnate ale m ele, m m ustrau, artndu -mi persoanele cu
care am greit n tinereile m ele i vrem ea cnd am greit, ori noaptea, ori
ziua, i locurile n care pcatul acela l-am fcut cu cinev a i nu aveam ce s
rspund, fr nu m ai trem u ram de fric i m u m p leam de ruine.
Iar sfinii griau pentru m in e ctre diavoli: "S -a prsit de lucrurile
desfrnrii de m u li ani, i de atunci n cu rie i n nfrnare a petrecut
pustnicete". R sp uns-au diavolii: " i noi tim c de m ult a prsit pcatul, ci
cu adevrat nu s-a m rturisit naintea d uhovnicescului ei printe, nici n -a luat
de la dnsul cuviincio asa porunc spre pocin de pcate, pentru aceasta este
a noastr. D eci, ori lsai-ne-o nou i v du cei, ori o rscu m prai cu fapte
22

bune!" i pu ser sfinii ngeri m ulte din lu crurile m ele, iar m ai m u lt din
darurile C uviosului V asile, i abia m -am izbvit de prim ejdia aceea cu m plit
i ne-am dus.

Vama a 17-a - a pread esfrn rii


A poi am ajuns la vam a m arii desfrnri, nu m it i preadesfrnare sau
adulter, unde se cerceteaz pcatele celor ce petrec n cstorie, dar credina
nsoirii unul cu altul n u o pzesc, nici nu -i feresc patul lor curat, asem enea i
silirile la desfrnare. A ici se cerceteaz i persoanele cele sfinite i druite lui
D u m nezeu, ce i-au fgduit fecioria i curia lui H ristos i n -au p zit-o de
cderile n desfrnare groaznic. L a acea vam i eu m ult m -am artat a fi
datoare i vdit am fost la o m are desfrnare. i acu m necuratele duhuri i
nem ilostiv ii cercettori voiau s m rpeasc din m inile ngerilor i s m
pogoare n fundul iad u lui. Iar sfinii ngeri, certndu -se m ult cu dn ii i toate
ostenelile m ele i nev oinele pe care le fcusem aducnd u -le dup aceea la
mijloc, abia m-au rscum prat, nu att cu ale m ele fapte bune, pe care le-au
pus acolo p n la cea m ai de pe urm , ct m ai ales din darurile P rin telui m eu
V asile, d in care, foarte m ult scond, au pus n cu m pn m potriva
frdelegilor m ele i, lum inndu -m , ne-am dus mai departe.

Vama a 18-a - a sod om iei i go m o riei


U rcnd, ne-am apropiat de vama marilor nelegiuiri, la care se
cerceteaz pcatele d esfrnrii cele peste fire, brbteti i fem eieti, i
m preunarea cu diavolii i cu anim alele necu v nttoare, am estecrile de snge
i alte p cate m ai necu rate fcute n tain, pe care ruine este a le i po m eni.
M ai m arele vm ii aceleia se vedea m ai ru d ect toi diavolii cei n fricoai,
iar slugile lui erau ntr-acel chip neg rit i avnd nespus m nie i n fricoare.
A ceia, ieind degrab m p otriva noastr, n e-au m presurat; dar, cu m ila
D o m nului, neaflnd n im ic n m ine, au fugit cu ruine, iar noi bucu rndu -ne,
ne-am dus. i griau ctre m ine sfinii ngeri: "A i vzut, T eodora,
nfricoatele vm i ale d esfrnrii. D eci, s tii c m ai nici un suflet n u le trece
fr suprare, de vrem e ce toat lu m ea zace n rutatea sm in telilor i toi
oam enii snt iubitori d e desftri i de desfrnare, iar gndul o m ului atrn
spre rele din tinereile lui i abia unii se feresc de necuriile desfrnrii, dar
puini snt cei ce-i o m oar poftele trupului. D eci puini trec vm ile acestea cu
libertate i cei m ai m u li, venin d aici, ndat pier; pentru c diavolii cu m plii
ai pcatelor desfrnrii rpesc sufletele celor desfrnai i le trag jos n iad, cu
amar muncindu-le. i se laud boierii vm ilor de desfrnare, zicnd: "N oi
singuri m ai m ult dect cei din vm ile noastre u m plem gheena n iad ". Iar tu ,
T eodora, s m ulu m eti lui D um nezeu, c iat acum ai trecut acele cercri, cu
23

rugciunile C uviosului V asile, P rintele tu, i de acu m nu vei m ai vedea rele,


nici fric".

Vama a 19-a - a ereziei


D up aceasta am ajuns la vam a ereziei, unde se cerceteaz nedreptele
gnduri i soco telile cele pen tru credin, deprtrile de la dreptcredincioasa
m rturisire a credinei, nem p linita credin, ndoirea n credin , hulele
asupra sfineniei i altele asem enea cu acelea. D ar acea vam fr ispitire am
trecut-o i acu m nu eram departe de porile cereti.

Vama a 20-a - a zg rceniei


Apoi ne-au m ai ntm pinat duhurile cele rele ale vm ii celei de pe
urm , care este a nem ilostivirii i a m pietririi inim ii. i iui erau n trebtorii
aceia i stpnul lor cum plit, suflnd de iuim e, avnd focul nem ilostivirii.
A colo fr de m il se cerceteaz sufletele nem ilostivilor. i de s-ar afla cineva
de m ulte nevoine svritor, de posturi i de rugciuni, i dac acela a pzit
curia, de a avut nfrnarea trupului su, dar a fost nendurat i nem ilostiv,
nchizndu -i m ilostivirile sale dinspre aproapele, acela de la acea vam se
duce n jos i ntru ad ncul iadu lui se ncuie i nici nu ctig m il n veci.
D ar noi, cu darul lui H ristos, am trecut i acea vam fr prim ejdie, ajutndu m i p retutind eni rugciunile C uviosului V asile, cel ce a druit m u lte din
lucrurile sale bune p entru rscu m prarea m ea.
D up aceea, ne-am ap ropiat cu b ucurie de p orile cereti, scpn d de
am arele vm i. i erau porile cereti ca i cristalul cel lu m ino s, unde se vedea
strlucire negrit i tineri ce stteau ntr-nsele n chipul soarelui, care,
vzndu -m dus de m inile ngereti, s-au um plut de veselie, bucurndu -se
de m ine; c, acoperin du -m cu m ilostivirea lui D u m nezeu, am scpat de
vm ile vzd uhului i, ntm pinn du -ne cu dragoste, ne-au dus nuntru.
D ar ce am vzut acolo i ce am auzit, o, fiule G rigorie, a zis C uvioasa
T eodora, nu este cu pu tin a le spu ne cu de-am nuntul. C ci am v zut ceea
ce ochiul omenesc n-a vzut i am auzit ceea ce urechea niciodat n -a auzit,
nici la inima cu iva, din cei ce petrec p e pm nt, nu s-au suit acele bunti.
D eci, am fost ad us naintea scaunului lui D u m nezeu, C el cu neapropiat
slav, nconjurat de H eruvim i, de S erafim i i de m ulim e de oaste cereasc,
care cu negrite cntri slvesc pe D u m nezeu totdeauna, i m -am nchinat
D u m nezeirii celei nevzute i nenelese. i au cntat pu terile cereti cntare
dulce, pream rind m ilostivirea lu i D u m nezeu cea nebiruit de pcatele
om eneti. i a v enit glas de la slava cea de m are cuviin, poruncind acelorai
sfini ngeri care m lu au s m adu c s vd locaurile sfinilor, asem enea i
24

toate m u ncile pctoilor i dup aceea s m odihneasc n locaurile


fericitului Vasile.
D eci, am fost p urtat pretutindeni i am v zut cele m ai fru m oase
locauri, preg tite celo r ce iubesc pe D u m nezeu, pline de slav i de dar. im i artau cei ce m purtau, deosebit locaurile apostoleti, deosebit cele
prooroceti, deoseb it cele m uceniceti, deo sebit cele arhiereti i fiecare ceat
de sfini avea locauri deosebit. i fiecare loca avea negrit fru m usee, n
lrgim e i lun gim e, i a zice la fel cu ale C onstantinop olului, dar cu
neasem nate m ai fru m o ase, avnd m u lte palate nefcute de m ini. i
pretutinden i n locau rile acelea se auzea glas de bucurie i d e veselie
duhovniceasc i se v edeau cetele celo r ce prznuiesc. T oi sfinii vzndu m , se bucu rau de m ntuirea m ea, m ntm pinau i m srutau, ludnd pe
Domnul, Care m-a izbvit din cursele vrjm ailor.
D up nco njurarea acelor locauri, am fost po gort n cele de dedesubt
ale pm ntului i am vzut m uncile cele nfricoate, nesuferite i cu m plite,
pregtite pctoilor n iad, pe care artndu -mi-le sfinii ngeri, m i ziceau:
"V ezi, o, T eod ora, din cte m u nci te-a izbvit D u m nezeu , prin ru gciunile
plcutulu i S u V asile?" i am au zit acolo strigare, plngere i am ar tnguire
a celor ce erau n m un cile acelea. U nii strig au "am ar!", alii "v ai!", alii ipau,
iar alii b lestem au ziua naterii lor; dar nim en i nu era, cruia s-i fie m il d e
dnii.
D up aceea, d ucndu -m de acolo, m -au adu s n locaul acesta pe care
l vezi, al C uviosului P rintelui nostru V asile, i m -au aezat aici, zicndu -mi:
"A cu m C uviosul V asile face po m enire pentru tine". i am cun oscu t c dup
patruzeci de zile de la desprirea m ea din trup am venit la acest loc de
odihn.
La patruzeci de zile d up m oarte, du p n vtura S fintei B iserici se
term in clto ria sufletului pe la vm i i urm eaz a se face asupra lui judecata
provizorie, dup care i se rnduiete un loc d e veselie sau de mun c, dup
m eritul faptelor vieii sale pm nteti. A colo locuiete p n la a doua venire
a Domnului pe pmnt, adic a judecii celor de pe urm care se va face de
nsui Fiul lui D u m nezeu pentru to at lu m ea. D e la ncetarea din via i p n
la judecata general, la sfritul lumii, sufletele care se afl n acest loc de
oprire, se pot rscu m pra prin mijlocirea celor vii de pe pm nt, prin
rugciunile Sfintei Biserici; prin liturghii i m ilostenii fcute n favoarea
acelui repausat. n s cel m ai m are ajutor l are dac se face n favoarea lui
ntreaga slu jb a Sfintei Liturghii.
A ceste toate au fost spuse n vedenie lui Grigorie de ctre S fnta
T eodora i i-au artat lui toate frum useile lcaului acestuia i b ogiile cele
25

duhovniceti, care s-au adunat cu sudorile cele multe i ostenelile S fntului


Cuviosului Vasile cel Nou, pe care Sfnta B iseric l prznuiete la 26 M artie.

S T A R E A S U F L E T U L U I N D A T D U P M O A R T E I D E S P R E
POMENIRILE DE 3 - 9 - 40 ZILE
nvtura S fintei B iserici asupra vm ilor este rspndit ndeobte de
dasclii religiei orto do xe din cele vechi tim p uri. E i spun c acest nv m n t
le-a fost lsat de ctre dasclii prim elor veacuri i are la baz tradiia
apostolic (T eologia D og m atic E p. M acarie). C unoscnd starea sufletului
dup m oarte i trecerea vm ilor, nfiarea lu i naintea lui D u m nezeu are loc
a treia zi. S fnta B iseric i rudele voin d s arate n fapte, dragostea lor ctre
repausai, potrivit poruncii Domnului care ne-a zis: - Iubii-v unii pe alii,
precum v-am iubit i eu pe voi, - vin i roag pe D u m nezeu pentru iertarea
pcatelor acestui suflet, ca s-i nlesn easc trecerea vm ilor i s-l prim easc
n lcaurile aleilor S i.
L und ca exem plu pe nsu i D o m n ul nostru Iisus H ristos care a nv iat
din m ori a treia zi, se fac rugciuni pentru acel rpo sat, pentru ca i el a treia
zi s fie trecut la viaa fericit m preun cu aleii lui D u m nezeu , n m p ria
D o m nului nostru Iisus H ristos. D up ce sufletul se nchin D o m nulu i, el este
dus prin deosebite lcauri ale sfinilor, pentru a privi frum u seile raiului.
A ceast vizitare a locuinelor cereti ine cam ase zile. S ufletul laud i
pream rete pe D u m nezeu , C el ce a pregtit pentru aleii S i atta fericire i
slav. C ci el a zis; - P rinte, voiesc ca unde sunt Eu, acolo fie i ei - n acea
slav sufletul uit cu totul necazurile ce a suferit n viaa sa pm nteasc,
deoarece atunci el este ntr-o desvrit b ucurie i veselie cereasc. Numai
un moment din acea fericire de acolo face pe cretini s uite tot trecutul unei
viei pline de suferine i necazuri ndurate pentru Domnul, pentru d obndirea
acelei fericiri cereti, pe care ochiul omenesc nu o au vzut i la inima omului
nu s-a suit i urechea nu o au auzit.
n acest tim p de ase zile sufletul se dojenete i se m ustr tot pe sine
mai ales dac se tie nepregtit i plin de p cate. S e ntristeaz c i-a trit
viaa n lenevie i c n-a slujit lui Dum nezeu cu m ai m ult srguin i
vrednicie. Isprvind vizitarea raiului, a noua zi sufletul se urc iari din nou
la D u m nezeu pentru a i se nchina. D e aceea, S fnta Biseric are datorie de a
face a noua zi rugciuni pentru cel repausat. Cunoscnd starea sufletului celui
repauzat, a noua zi du p m oarte, cnd are loc a doua nchinare, S f. B iseric i
rudele lui, roag pe D u m nezeu ca s rn d uiasc sufletul celui repausat n
num rul celor nou cete de nger.
26

D up a doua nchinare, Dom n ul poruncete ca acest suflet s fie dus


pentru a vizita iadul cu toate locurile lui de suferin i nfricoatele lui
chinuri. S ufletul vede acolo suferinele pctoilor, aude plnsul i gem etele i
scrnirea dinilor cu toate felurile de m unci i cazne care diavolii le fac celor
czui n deplin a lor stpnire. n tim p ul de treizeci de zile, sufletul viziteaz
toate prile iad ului i trem ura de fric i d e g roaz, cugetn d ca nu cu m va s
fie i el co ndam nat d e a fi chin uit n acele locuri nfricoate i de m unc
venic. D up a patru zecea zi dup desprirea sa d e trup , sufletu l se urc
pentru a treia o ar, s se nchine F ctoru lui su. A tunci Judectorul cel
venic, h otrte locuina ce se cuvine acelu i suflet, dup faptele lui din viaa
sa cea p m nteasc. A stfel judecata aparte a sufletului, are loc la patruzecea zi
dup m oarte, i pentru aceasta, S fnta B iseric se grbete a se ruga pentru cel
repausat n acea zi.
A ceasta este ziua decisiv pentru suflet din viaa viitoare. E ste judecata
lui particular, cn d D om nul ho trte starea sufletului aceluia, pn n ziua
judecii cei d in urm cnd va fi i se va face judecata gen eral, judecata a
toat lu m ea. A cest loc, pe care D u m nezeu l rnduiete pentru suflet dup
judecata lui aparte, corespunde cu faptele acelui suflet n viaa sa
pm nteasc. T o tui, n u este situaia lui definitiv n venicie, ci po ate s fie
schim bat spre bine p rin m ijlocirea po m en irilor ce face S fnta B iseric i
urm aii repausatulu i pentru iertarea acestui suflet.
D o m nul no stru Iisu s H ristos a patruzecea zi dup nvierea S a, S-a
nlat la ceruri, ezn d pe tronul Dumnezeirii Sale de-a dreapta P rintelu i
S u.
A sem enea i repausaii n a patruzecea zi du p m oarte, in tr definitiv
n situaia ce i se cu vin e fiecruia.
D up exemplul Domnului, care dup ce a term inat lucrarea m n tuirii
noastre prin viaa i m o artea S a, a ncheiat cu nlarea Sa la ceruri n a
patruzecea zi. A sem enea i fiecare suflet, term innd cursul existenei lui
om eneti i pm nteti, prim ete a patruzecea zi ped eapsa sau p lata cuvenit,
dup faptele lui pm nteti.
D up cu m D o m n ul, d up nlarea S a a ezut pentru totdeau na de-a
dreapta lui Dumnezeu, punnd pe vrjm aii S i aternut picioarelor Lui, (Evr.
10, 12); asem enea i sufletele repausailor dup judecata particular a lui
Hristos, rm n n aceast stare p n la ziua judecii generale, ns cu
posibilitatea de a trece spre m ai bine dac le urm eaz rugciunile S f. B iserici
i ale urm ailor, n ajutorul i sprijinul lo r.
De aceea voi care plngei pe un repausat iubit, nlai cugetul vostru
i inim a vo astr i v rugai L ui D u m nezeu (E vr. 9, 24). R oag-te Domnului
pentru acest suflet, ca s-l treac n partea celor fericii. C redina i
27

rugciunile, unite cu ru gciunile Sfintei Biserici, vor fi de un m are i puternic


ajutor pentru repausatul tu , n ziua cnd l va judeca H ristos. A sem enea i
toate milosteniile ce faci n nu m ele i spre iertarea acelui suflet, vor aduce lui
uurarea i m n tuirea. Toate acestea predispun pe Dumnezeu, de a privi cu
buntate i drag oste sp re acest suflet iertn du-i pcatele i greelile din viaa
cea pm nteasc, pn la ziua judecii cei mari.
n aceast zi fericirea sau suferina repausatu lui se hotrte i pentru
aceasta S fnta B iseric i rudele lui se grbesc spre a-i veni n ajutor. S e
serbeaz n aceast zi slujba (parastas) pentru a rug pe D u m nezeu pentru
iertarea sufletului celui repausat.
Din cele scrise pn aici, nelegem cu m c, sufletul dup desprirea
sa de trup, locuiete n c dou zile pe pm n t, iar a treia zi se nal la ceruri
pentru a se nchina lui D u m nezeu.
A poi trece n rai i n tim p de ase zile viziteaz starea i fericirea
drepilor. D up aceasta urm eaz cele treizeci de zile urm toare, cn d este n
iad, unde viziteaz i vede toate suferinele celor ce chin uiesc n veci. Iar n a
patruzecea zi sufletul se n al din nou naintea lui D u m nezeu , care i
rnd uiete locul i vieuirea lui p n la judecata cea a toat lu m ea. D up
judecata de apoi, sufletul va primi hotrrea definitiv i ven ic, fr
posibilitatea de schim b are n vecii vecilor. Zilele de po m enire pen tru m ori, i
srbtorile sfinilor, sunt totdeauna zile sfinte de reculegere pentru cretini,
deoarece ele rennoiesc legtura de dragoste i de iubire cu repausaii notri
trecui n viaa viitoare, pn cnd ne vom ntlni cu dnii ntru m pria lui
Dumnezeu. Moartea nu poate sa rup legtura i unirile sufleteti ntre m ori
i vii. P entru aceasta cei vii se roag pentru fericirea celor m ori, ctre A cela
ntru care este m n tuirea noastr a tuturor. E i se roag A celuia care a zis - Eu
sunt Calea, A devrul, V iaa i nvierea, cel ce crede n tru Mine, dei va m uri,
dar va fi viu.
S ne rugam lui D u m nezeu pentru sufletele repausailor notri pentru
iertarea pcatelor lor i pentru fericirea lor. F cnd aceasta, sufletele lor vor
cpta fericirea i se vo r ruga lui D u m nezeu , ca E l s rn duiasc i pentru noi,
urm aii credin cioi cu ale crora rugciu ni i po m eniri s ne co m pletm i la
noi m n tuirea noastr. - C u ce m sur vei m sura, vi se va m su ra vou.

D IF E R IT E S T R I A L E S U F L E T U L U I P N L A JU D E C A T A
G E N E R A L . R A I I IA D .
Cel care a dat lumii, adevrurile cele D u m nezeieti, a fost Domnul
nostru Iisus. H ristos. E l a ncredinat lu m ea, despre nemurirea sufletului,
despre soarta drepilor i de pedeap sa pctoilor (Mat. 8, 11-12).
28

D o m nul prin nvtu ra i prin viaa S a, p rin suferinele sale, prin


rscu m prarea o m enirii i n cele din urm prin nsi nvierea S a ne-a
ncredinat cu prisosin despre nem urirea sufletului l existena unei viei, de
dincolo de m orm nt. D ovada cea m ai neleas i m ai sigu r despre nem urire,
de nviere i de viaa viitoare este nsui Iisus H ristos.
T oi cretinii tim i credem acest adevr, n s nu toi tim i starea
sufletului i felurile d e vieuire n v iaa viitoare, diferena ntre fericire i
pedeaps, n adevr aa cu m este.
Domnul nostru Iisus Hristos ne prezint un tablou viu despre viaa
dincolo de m orm nt. P rnzul m pratului, (Mat. 22, 2-14); Cele zece fecioare,
(Mat. 25, 1-13 ); bogatul i L azr. T oate acestea i nc m ulte altele, ne spun
lm urit despre nemurirea sufletului n viaa v iitoare. nvierea fiului vduvei
din Nain, (Luc. 7, 11-17); fiica lui Iair, (Luc. 8, 41-58), i L azr cel m ort de
patru zile, i nc m ulte asem enea ne ncred ineaz despre m oarte i despre
nviere. Idealul cretin ului este viaa de dinco lo de m orm nt, deoarece moarte
nu este pentru cei care cred n H ristos. P rin viaa aceasta nu nelegem dect,
c trebuie trit ca un m ijloc, prin care s ctigm fericirea n viaa viitoare.
Prin ea red obndim dreptul de m otenire pe care A dam l-a avut n rai,
dar prin greeala lui, l-a pierdut i s-a dezm otenit ca o pedeaps bine
m eritat. P entru aceasta cretinul nelege c viaa pe pm n t este un exil
pentru suflet, un timp de reconstituire i de refacere, unde om ul po ate s-i
ispeasc pcatele sale i s se fac vrednic pentru a reintra n v echea sa
parte, n raiul d esftrii, i al veniciei, care n u ncepe pentru cretin dect de
la trecerea sa n viaa aceasta. C rucea pe m orm n tul fiecrui cretin ce
nsem neaz altceva, dect sim bolul b iruinei ce a avut H ristos asupra m orii?
E ste un sem n vzu t, c cel ce se o dihnete sub acea cruce, nu este mort, ci
triete cu H ristos ntru venicele lcauri, ntru m pria lui D u m nezeu.
Domnul Hristos spu nndu -ne despre nalta ch em are a sufletu lui nostru,
ne zice: N u v tem ei de cei ce ucid trupul, cci sufletul nu pot s-l ucid
(Mat. 10, 28); nc i parabola, bo gatul i L azr, sufletul unuia, i al altuia,
vieuiete dup desprirea lor de trup. D eci ori de trim , ori de murim, ai
Domnului suntem (R m. 14, 8); ori de suntem vii, ori de suntem m o ri, dar
toi suntem vii naintea lui D u m nezeu. A sta o tim toi cretinii.
C uvntul nostru este despre deosebirea cea mare, despre locurile, unde
vieuiesc unii i unde vieuiesc alii. A cestea form eaz obiectul de baz al
capitolului de fa. T ot n evanghelia cu L azr i bogatul, Domnul ne spune:
A m urit L azr i a fost dus de ngeri n sn u l lui A vraam . A m urit i bogatul
i s-a ngropat. D ar pe cnd era el n locuina m o rilor, n chinuri, i-a ridicat
ochii n sus i a vzut de departe pe L azr n sn ul lui Avraam, i a strigat: P rinte Avraame, trim ite pe L azr s-i m o aie degetul su n ap i s-mi
29

rcoreasc limba mea, cci grozav sunt chinuit n vpaia aceasta (Luc. 16,
19-24).
Iat m area d eosebire ce exist n tre locu rile unde este sufletul unuia i
unde este al altuia. S ufletele repausailor sunt n fericire sau n suferin, dup
faptele lor pm nteti, dar nu gu st pe d eplin , nici fericirea, nici suferina.
F ericirea sau suferina deplin nu o vei sim i i avea, dect dup nv ierea cea
de obte, cnd sufletul unit cu trupul n care el a dus o via sfnt sau plin
de pcate, la ju decat va prim i m preun rsplata cuvenit. S ituaia sufletelor
dincolo de m orm n t nu este aceeai pentru toi.
E le dup vrednicie, au i rspltiri i locuri diferite. L cau rile sau
locurile u nde v ieuiesc cei drepi n S fintele S cripturi se nu m esc cu nu m e
diferite. m pria cerurilor, (Mat. 2, 11), m pria lui D u m nezeu , (Luc. 13,
20-19), Raiul ceresc (In. 14, 2). A sem enea i locu rile unde se chinuiesc
pctoii, iari au diferite nu m iri. G heena focului, unde viermele nu moarte
i focul n u se stinge (Mat. 5, 22; 10, 28; Marc. 9, 42; 43, 47). Cuptorul cel cu
foc, unde va fi plnsul i scrnirea dinilor (Mat. 18, 50); Ezerul cel cu foc,
care arde cu piatr i cu pucioas (Apoc. 14, 10; 19, -20; 20, 9-14).
ntunericul cel m ai d in afar (Mat. 22, 13). Iadul sau laturile cele mai de jos
ale pm ntu lui (Efes. 4, 9). D in acestea i alte m ulte asem enea m rtu rii sfinte
vedem c este rai i este iad. tim cu ncredinare cu m c dup m o arte, este
judecat i plat sau pedeaps, pro porional cu m eritele faptelor. D up m oarte,
sufletul i are plata sa, potrivit cu faptele lui, ale vieii de pe pm n t.
Domnul va veni, care va i lu m ina cele ascun se ale ntu nericului i v a
arta sfaturile in im ilor, i atu nci lauda v fi fiecruia de la Dumnezeu (I Cor.
4, 5).
C va veni F iul O m u lui ntru m rirea T atlui S u cu ngerii S i, i
atunci va rsplti fiecruia dup faptele lui (Mat. 16, 27).

FOLOSUL CELOR 40 DE SFINTE LITURGHII


Un boier din Nicomidia, - zic du m nezeitii nvtori i dascli, - se
afla bolnav aproape de moarte. Boierul zise femeii lui, s d ea din av uia lui la
sraci iar rob ii s-i libereze, ns L iturghii zice popilor s nu dea.
Acel boier avea credin i sm erenie ctre C u viosul Is., care era preot
vestit n bunti, i cerndu -i s fac rugciu ni pentru el, s-a fcut sntos ca
i nainte. Iar dac se scul, merse la Cuviosul Isaia care ndat ce-l, vzu se
umplu de bucurie i slvea pe Dumnezeu. Ei s-au srutat ntru H risto s apoi au
ezut. i-l ntreab sfntul din ce i-a fost leacul tm duirii lui, de la care au
luat sntate? R spu nd e boierul; C u m ru gai pe slujba ta cea sfnt, ntru acel
ceas m-am tm duit. Atunci zise sfntul ctre boier: ftul m eu? dat-ai
30

preoilor Liturghii pentru folosul sufletului tu ? El rspunse: Nu cinstite


printe, c chiar de a fi dat nu m-a fi folosit cu nim ic, ci nu m ai a fi pierdut
banii n zadar, atunci zise cuviosul printe: nu gri aa, ftul m eu , cci
Iacov, fratele Domnului, scrie la epistola lui Cap. 5, v. l4.
D e va fi cineva bolnav s chem e preoii B isericii, care au ndrzneal
la D u m nezeu s se roage pentru acela; i D u m nezeu pen tru ru gciunile
preoilor L ui, va da sn tate b olnavului, i-l v a scula din boal iar de va avea,
om ul i pcate, pentru ruga preoilor le va ierta D u m nezeu ? Acestea zise
S fntul P rinte ctre b oier i-l nv a; iar p en tru necredina lui, i zise sfntul
s dea unui preot, bani s slujeasc pentru dn sul 40 de liturghii. i cum d du
boierul b anii se du ser acas. D up ce se slujir cele 40 de liturghii ntr-o
noapte se deteapt b o ierul din so m n i fr de veste se deschiser u ile casei
lui nedeschise de nim eni. A vzut intrnd n cas nite voinici n chip de
ngeri i sttur 20 de-a dreapta iar 20 de-a stn ga lui. B oieru l cu m i vzu , se
ngro zi foarte i zise ctre dnii: Domnii mei, pentru ce ai venit n casa
unui o m pctos? lat ei rspun ser: Noi suntem 40 de liturghii ale tale, i
ne-au trim is s te ntm p inm ca s m ergi la B iseric, deci vino cu bucurie
mare. Nu te speria, c pentru m inile preotului care i-au fcut 40 d e liturghii
te-ai fcut prta i te-a prim it D u m nezeu ntru m pria cerurilor. Iar
boierul din acea sfinit desco perire se v zu , i aduce am inte de cuvintele
S fntului Isaia i s-a folosit zicnd : C m u lt putere au la Dumnezeu
liturghiile care se fac, c pentru dn sele se iart pcatele oam enilor.
A poi a dat din av uia lu i P reoilor ca s-i po m eneasc la du m nezeietile
i sfintele L iturghii i s scoat p rticele p entru dn sul la dumnezeiasca
Proscomidie.
D in P ravila M are B isericeasc glava l60. L u at d in O glin d a D u h ovn iceasc d e
Ierom . N icod im M n d i, pag. 335-255.

M R T U R IS IR E A S F IN T E I A T A N A S IA
S fnta Atanasia, starea unei m nstiri, nainte de trecerea ei din via,
poruncise surorilor din m nstirea sa, ca n am intirea ei, s d ea m as sracilor
n tim pul celor 40 d e zile dup m oartea ei. S-a ntm plat ns c surorile au
ndeplinit aceast porunca a stareei numai la timp de l0 zile. A ceast
nengrijire a surorilor, a fcut pe repau sat ca s vin n ap oi din cealalt
lume.
nsoit de 2 ngeri, ea s-a artat maicilor suro ri ale obtei lor zicnd ule: Pentru ce n-ai u rm at poru ncii m ele? S tii c m ilo sten iile i osptrile
31

sracilor pentru sufletu l repausatului, n tim p ul celor 40 de zile dup m oarte


milostivesc pe Dumnezeu.
D ac sufletele repausailor sunt m po vrate cu pcate, prin aceasta ei
prim esc de la D u m nezeu iertare de p cate. D ac ns sunt drepte, binefacerea
fcut n nu m ele lor, slujete pentru m n tuirea acelor care fac pomenirile.
V iaa R ep au sailor pag. 8l i V ieile S fin ilor l2 Aprilie.

P O M E N IR IL E S F N T U L U I LUCA
Fericitul Cirus Luca, avea un frate, care chiar dup ce se fcu clug r,
se ngrijea foarte puin de m n tuirea sufletului su. n aceast stare de
nengrijire l surprin se m o artea. F ericitul L uca m hnit, mai mult pentru faptul
c fratele su nu se pregtise de m oarte cu m se cuvine, se rug lui D um nezeu
ca s-i descopere soarta repausatului. S i iat c odat, vede btrnu l sufletul
fratelui su c era n stpnirea diav olilor. ndat dup aceast vedenie el
trimise s cerceteze chilia fratelui su. Trimiii gsir n ea b ani i alte lucruri.
B trnul nelese c su fletul fratelui su era n chinuri, fiindc pe lng altele,
pctuise p rin clcarea fgduinei, pentru a fi srac de b un vo ie d up vo tul
clugresc. T ot ce gsise n chilie, btrnul ddu sracilor. D up aceasta n
timpul rugciunii, se art btrnulu i tribunalul ceresc, la care ngerii luminii
se certau cu diavolii pentru sufletul repausatului su frate. B trnul auzi
strigtul diavolilor care ziceau: Acest suflet e al nostru, pentru c a fcut
fapte rele, ns ngerii le rsp undeau , c sufletul era scpat de sub stpnirea
lor, prin m ilostenia m prit pentru el. La acestea diavolii iar ziceau: Au
doar repausatul a fcut m ilostenia? i ei artau cu dispre pe C irus L uca.
F ericitul clugr zise: Da, eu am fcut m ilostenia, dar nu pentru mine, ci
pentru sufletul lui.
Demonii, m hnii de rspunsul btrnului, se m p rtiar, ia btrn ul
linitit prin aceast ved enie, a ncetat de a mai fi m hnit d e soarta fratelui su.
Prolog l2 A u g. i V iaa R ep au sailor pag. 80-8l.

C U M S E C O N S T R U IE T E U N P A L A T N C E R U R I
Soarta a rnduit pe S fntul Apostol Toma pentru a predica S fnta
E vanghelie n In dia. El s-a nsp im ntat de a se duce n ar aa de slbatic
ns D o m nu l i s-a artat i l-a ncuraja, spu nndu -i c va fi cu el. T o m a a
plecat. Pe drum ntlni un negustor bogat, cu numele de Avan, pe care regele
Indiilor, Hundaforus, l trim isese n P alestina spre a cuta acolo un arhitect
32

celebru pentru a-i construi un palat ca acelea ale Cezarilor romani. Avan
istorisi A postolului scopul cltoriei sale, iar Toma spu se c chiar el este un
asem enea arhitect care ar putea cldi un asem enea palat. Avan fu ncntat de
aceasta i se duser m p reun n In dii. C n d ajunser acolo , Avan prezenta
regelui pe arhitectul att de dorit. H undaforus m p rti A postolului d orina sa
de a avea u n palat asem enea celor ale m prailor ro m ani i T o m a i rspunse
c ar p utea s con struiasc un ul asem enea. nelegerea a fost n cheiat i
A postolul prim i o m are cantitate de aur i de argint pen tru cheltuielile
construciei.
R egele avn d trebuin, s-a dus n alte pri ale Indiei i n lipsa lui
A postolul a n ceput s predice E vang helia i s nvee poporul credina
cretin, fcnd m ulte m ilostenii celor lipsii. A proape la doi ani dup aceasta
regele trim ise s-l ntrebe, ce face cu zidirea palatului. T o m a rspu nse c nu
mai are dect a pune acoperi palatului i pen tru aceasta m ai prim i o cantitate
mare de aur. Cu toate acestea, regele a fost ncunotiin at c nu se ncepuse
nici o cldire, dar c strinul nv popo rul o religie nou i risipete
vistieriile regelui la sraci. ntorcnd u-se, reg ele vzu c ntr-adev r cldirea
nici nu era nceput. A tunci porunci ca T o m a i A van s fie aruncai n
nchisoare cu intenia d e a-i condamna la o moarte crud.
n acest tim p , fratele regelui, aflnd de nenorocirea lui Hundaforus,
czu grav b olnav i trim ise s spun regelui c el fusese att de ntristat de
nenorocirea fratelui su , nct este foarte bolnav; ba chiar este aproape de
m o arte. i n tr-adevr m uri. A tunci regele uit ntristarea ce i-a pricinuit
T o m a i acum pln gea cu am ar m oartea fratelui su m ult iu bit. ntre timp,
ngerul D o m nulu i art sufletului repausatului locuinele cereti i to ate
palatele lu m inoase i slvite ale drepilor. n gerul ntreb pe suflet: n care
din aceste palate ai vrea tu s locuieti?. S ufletul rsp unse, privind pe acela
care i s-a prut m ai frum os: D ac m i s-ar ngdui de a locui n cel m ai m ic
ungher din acest palat, eu n-a dori nim ic m ai m u lt. N u , i rspunse ngerul,
tu nu poi locui n acest palat, cci el este al fratelui tu. Toma Apostolul i l-a
zidit cu aurul ce prim ea de la rege pentru ridicarea palatului pm ntesc. T e
rog, Dumnezeul meu, zise atunci sufletul, las-m s m ntorc la fratele m eu ,
ca s cu m pr acest palat de la dnsul, fiindc el n u -i cun oate toat
frum useea i apoi m voi ntoarce iari aici. ngerul fcu s in tre iari
sufletul n trup i m ortul a nviat. I se prea c s-a deteptat dintr-un somn
lung i le spuse im ediat celor ce-l nconjurau s m earg s-i spun regelui fratele su ca fr ntrziere s vin la el. Regele, aflnd de nvierea fratelui
su , alerg cu mare bucurie. C el nviat ncepu a-i zice: F rate, tiu bine c m
iubeti i c ai plns pentru m oartea m ea! tiu, bunul meu frate, c ai fi dat
bucuros pn la jum tate din m pria ta pentru a m rscu m p ra de la
33

moarte! Nu-i aa?. T u cunoti iubirea m ea pentru tine i c cele ce spui tu


sunt aa, rspunse reg ele. C el nv iat ncep u: D ac tu m iubeti cu adevrat,
druiete-m i un lucru i nu -mi refuza rugm in tea!. T ot ce este n m p ria
m ea i dau ie, iubite frate, i el ntri aceast fgduin cu jurm n t. Atunci
cel nviat zise: D -mi palatul ce l ai tu n cer i ia tot ce am eu pe pm nt.
Regele, auzind aceast neateptat rug m inte, deveni gn ditor i dup o lung
tcere zise: C e palat am eu n cer?. T u ai n cer un palat aa fel c nu i-l
poi nchip ui, cum nu se poate vedea pe tot pm ntul. Acest palat a fost
construit pentru tine de Toma, strinul pe care tu l ii la nchisoare. E u am
vzut palatul, i-am ad m irat nespusa frum usee i am dorit s locuiesc n cel
m ai m ic ungher al su , ns ngerul ce-m i arta locuinele cereti m i-a zis: Tu
nu poi locui acolo , cci acest palat este al fratelui tu i T o m a este cel care l-a
construit. L-am rugat pe nger s m lase s m ntorc la tin e, pentru a te ruga
s-mi dai acest palat. De aceea, dac m iu b eti, d-mi-l m ie i ia n schim b
tot ce am eu aici, pe pm nt. A tunci regele se bucur ndoit: d e nvierea
fratelui su i de palatul ce i-a construit T o m a n ceruri i zise celui nviat:
Frate, am jurat de a nu-i refuza nim ic din ceea ce este n m pria m ea i n
puterea mea pe p m n t; ct despre locuina ce am n cer nu am jurat nim ic.
ns, dac tu doreti s ai un palat asemenea, apoi arhitectul care e nc n
nchisoare poate s-i construiasc unul nto cm ai. i ord on de a scoate pe
T o m a din nchisoare i de a i-l aduce, i el nsui m erse ntru ntm pinarea lui.
i cznd la picioarele sale lui i-a cerut iertare pentru c a pctuit m potriva
lui din netiin.
A postolul m ulu m i lu i D u m nezeu pentru c a luminat mintea acestora
pe care botezndu -i pe am ndoi fraii, i-a nvat cu drago ste credina cretin
C el nviat i pregti astfel prin bogate i n u m eroase m ilosten ii o frum oas i
slvit locu in n ceruri asem enea cu a fratelui su.
V iaa R ep au sailor de Iosif Mitr. Primat p. 72-73.

N V IE R E A C E L O R A P T E T IN E R I D IN E F E S
Fecioarele lui i-a cerut iertare pen tru c a pctuit m pratului D echie.
E i au prim it porunca s aduc jertf zeilor ori de nu vor fi cond am nai la
m o arte. P entru a se ho tr ei ce s-i aleag li s-a dat un soroc de cteva zile
ca s se gn deasc. n acest timp, ei s-au ad u nat i s-au sftuit m preun, dup
care s-au hotrt s m part averea lor la sraci, iar ei s-au retras ntr-o peter
n m untele O hlon. A co lo ei se rugau L ui D u m n ezeu pentru a le lua sufletele
lor, numai ca s nu cad n m n a m pratu lui D echie ca s-i chinuiasc.
Dumnezeu le-a ascultat rugciunea i ei au ado rm it cu pace so m nu l cel venic.
34

m pratul D ech ie ntrebnd i cercetn d despre dnii pentru a-i aduce s


jertfeasc idolilor, a aflat c sunt m o ri n peter, a poruncit ca s astupe gura
peterii i s-a fcut aa. D up aceea trecn d 372 de ani, cnd a fost pe vremea
m pratului T eodosie cel Mic, s-a ivit eresu l cum c n u este nvierea m o rilor.
V znd m pratul c se tulbur Biserica lui Dumnezeu, deoarece se aflau i
unii Episcopi crezn d n acel eres, sta i nu se pricepea ce s fac. n aceast
nedumerire, el s-a dezbrcat de hainele sale m prteti i jos la pm nt
ngenunchind, se ruga cu lacrim i fierbini lui D um nezeu ca s-i descopere
adevrul. D o m nul n -a trecut cu vederea lacrimile lui, ci a fcut o m inune ca
aceasta. S tpn ul m untelui n care era petera, a voit s fac un staul pentru
oile sale.
R sturnnd pietrele d e la gura peterii, pentru a zidi staulul s-a
descoperit ua ei din porunca lui D u m n ezeu s-au deteptat acei apte tineri
care fuseser ado rm ii de ieri i nu erau nici d e cu m schim bai.
Maximilian a zis ctre ceilali: D ac ne vor prinde frailor, s stm
brbtete i s nu ne lsm de credina no astr. T u frate Iam vlih , du-te de
cu m pr pine, i ia m ai m ult c asear ai adus p uin i ne-am culcat
flm n zi. A poi afl i vezi despre Dechie ce gn d are despre noi? Mergn d
Iam vlih n cetate i vznd semnul Sfintei C ruci la poarta cetii s-a mirat.
A celai semn v znd i prin alte p ri i zidurile sch im bate i ali oam eni
vieuind prin ele, i se prea c viseaz, sau c nu este cu mintea sntoas.
Mergn d la cei ce vindeau pine, a luat cteva pini i dn du -le argintul se
pregtea s plece. V n ztorii artar ntre ei argintul i nc pe la alii i
priveau la Iamvlih cu mirare.
Ei ziser ctre el: A i gsit o co m oar, precu m argin tul de fa
dovedete. Iat i chip ul de pe el al m pratului care a fost m ai nainte cu
m u li ani?. Iam vlih fu cuprins de fric i nici nu nai pu tea s griasc.
C ugetnd c l-au cunoscut, i-l vor duce la m pratul D echie, el czu cu
rugm inte ctre dn ii zicndu -te: Rogu-m v ou do m nilor m ei dac ai luat
argintul, luai i p inile napoi, numai, lsai-m s m duc n cale mea, iar
aceia i-au zis: A rat i nou co m oara i ne f prtai, iar de nu te vom da spre
moarte. Acestea zicn d u-i i vzn du -l c este tulburat, l-au legat de grumaz
l-l purtau prin trg ducnd u-l la ju dectorul cetii pentru cercetare.
Judectorul i-a zis: Spune tinere, cum ai aflat comoara, ct este i unde se
afl, iar el a rspuns: N ici o co m oar n -am aflat, ci banii acetia sunt de la
prinii mei, iar cum de nu-i cunoatei i ce ntm plare este asta, eu nu tiu .
Judectorul i zise: D in care cetate eti? Din aceasta sunt, dac este aceasta
Efesul zise Iam vlih. Judectorul i-a zis: Care sunt prinii ti? S vin ei
aici i dac vom cun o ate adevrul te vo m crede, iar el a zis: Cutare este
tatl m eu , i cutare este m am a m ea, cutare sunt rudele m ele i cu tare este
35

m o ul m eu , iar ju dectorul i-a zis: N u ne vei putea tu s ne faci s credem


spunndu -ne aceste n um e strine, care nici nu su nt n cetatea noastr.
Iamvlih a zis: Eu v-am spus adevrul, iar d ac nu m credei n u tiu ce s
zic.
Dregtorul a zis cu m n ie: P gne! B an ul tu dovedete du p
scrisoare, c este fcut m ai nainte cu trei sute de ani i m ai bin e, din zilele
m pratului Dechie. T u eti tnr, nici treizeci de ani nu ai i te sileti ca s ne
am geti pe noi? Iam vlih, cznd la picioarele lor se ruga zicn d: M rog
vou do m n ilor m ei, spunei-m i u nde se afl m pratul D echie, ce era n
cetatea aceasta, iar ei i-au rspuns: n vrem ea aceasta nu se afl D echie, el a
fost m ai nainte cu m uli ani. De aceea v-ai m irat de mine domnii m ei zise
Iamvlih; venii dar cu m ine i v v oi d uce la tovarii mei care sunt n
peter, i ntrebndu -i i pe dnii, ap oi vei crede cuvintele m ele. E u tiu c
am fugit de la faa m pratului D echie. Ieri, venind ca s cu m pr p ine, am
vzut pe D echie intrn d n cetatea aceasta.
A uzind aceasta i E piscopul M arin , a zis: Se poate ca Dumnezeu s fi
fcut vre-o minune, du p cu m p ov estete acest tn r. S mergem m p reun cu
dnsul s vedem pe to varii lui. Mergn d cu toii la m unte, a intrat nainte
Iam vlih n peter. D u p aceea E piscopu l. E i au vzut n partea dreapt a uii
un sicria pecetluit cu dou pecei de argint, pe care le pusese R ufin i T eodor,
cretinii care au fost trim ii m preun cu alii de Dechie, ca s astupe gura
peterii. A ceia au scris pe ele spre po m enirea sfinilor tineri, nsem nndu -le i
numele lor pe table de plumb. S trngn du -se toi cei alei m p reun cu
judectorul le-a artat lor.
D eschiznd sicriaul i citind , s-a m inunat i intrnd nun tru n
peter, au aflat pe sfinii tineri. A u czut la picioarele lor n trebnd u -i, iar ei
istorisir mai nti despre ale lor, apoi despre D echie i toate isprvile lui. Se
m irau toi slvind pe D um nezeu care a fcut aceste m inuni. Ju dectorul
m preun cu Episcopul au scris tire la m pratul Teodosie, spunnd u -i despre
toate acestea.
m pratul citind scriso area, s-a umplut de bucurie pentru o ntiinare
ca aceasta. E l a m ers foarte degrab la acel loc cu m a intrat n p eter, a
czut la pm nt, uda p icioarele sfinilor cu lacrim i i se bu cura cu sufletul c
i-a ascultat Dumnezeu rugciunile lui, artndu-i de fa nvierea m orilor.
D up aceea m pratul a vorbit ndelu ng cu sfinii m p reun cu episcopii cu
boierimea.
S finii au fost cuprini ca de un so m n i privind toi cu m dorm itau ,
iari au repausat ntru D o m nul. m pratul a da haine scu m pe i aur i argint
ca s fac sicrie bogate n cinstea sfinilor i a poruncit s-i aeze ntr-nsele.
Dar peste noapte ei s-au artat m pratului i i-au zis: - lsai-ne m prate pe
36

pm nt gol, un de am nviat. - F cnd u-se adunare, mare de Episcopi,


m pratul a lsat p e sfini aa pe pm nt, dup cu m ei porunciser prin
vedenie i fcnd praznic cu bucurie au d at m ilostenie m ult la toi sracii din
cetatea E fesului i s-a bucurat tot norodul lud nd pe sfinii tineri.
m pratul a eliberat p e toi episcopii care erau nchii prin tem nie,
pentru propov duirea nvierii i s-au fcut de toi praznic obtesc m ulu m ind
i slvind pe D u m nezeu , care m prtete peste tot i ntotdeau na.

37