Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FUNDAII N CONDIII DIFICILE DE TEREN


- CALCULUL TASRII TERENULUI DE FUNDARE ALCTUIT DIN PMNTURI SENSIBILE LA UMEZIRE -

Numar de ordine 10.


2013-2014

CALCULUL TASRII TERENULUI DE FUNDARE ALCTUIT DIN PMNTURI SENSIBILE LA


UMEZIRE

TEMA DE PROIECT- CALCULUL TASARII TERENULUI DE FUNDARE ALCATUIT DIN


PAMANTURI SENSIBILE LA UMEZIRE
Proiectul a constat in determinarea tasarii terenului de fundare sub un rambleu de loess compactat cu
inaltimea de 20 m.Latimea coronametului este de 20 m, iar taluzurile rambleului au pante de 1:1.5 si au
prevazuta o berma cu latimea de 5 m la mijlocul inaltimii taluzului.
Tasarea s-a calculat in sectiuni diferite ale rambleului in functie de N (numarul de ordine).

Caracteristicile loessului compactat :


= 20.5 kN/m3 , greutatea volumica in stare naturala

q = 30 kPa

, q- sarcina utila care actioneaza pe coronament.

| An 2, Grupa 2

CALCULUL TASRII TERENULUI DE FUNDARE ALCTUIT DIN PMNTURI SENSIBILE LA


UMEZIRE

Caracteristicile terenului de fundare sunt sintetizate in fisa forajului de mai jos:

| An 2, Grupa 2

CALCULUL TASRII TERENULUI DE FUNDARE ALCTUIT DIN PMNTURI SENSIBILE LA


UMEZIRE

| An 2, Grupa 2

CALCULUL TASRII TERENULUI DE FUNDARE ALCTUIT DIN PMNTURI SENSIBILE LA


UMEZIRE

| An 2, Grupa 2

CALCULUL TASRII TERENULUI DE FUNDARE ALCTUIT DIN PMNTURI SENSIBILE LA


UMEZIRE

| An 2, Grupa 2

CALCULUL TASRII TERENULUI DE FUNDARE ALCTUIT DIN PMNTURI SENSIBILE LA


UMEZIRE

Prelucrarea datelor:

x1 =

85,5

hI=

x2 =

4,5

hII=

3,5

=
Hb =

20,5
25,71

kN/mc
m

hIII=
hIV=

5,5
6

B1 =

45

B2=

45

P=

527,06 kPa

x1/B1= 1,9
x2/B2= 0,1

1n=

15,69

kN/mc

1i=

15,29

sat1=

18,72

2n=

16,98

kN/mc

2i=

16,92

sat2=

19,03

3n=
4n=

17,41
16,75

kN/mc
kN/mc

3i=
4i=

16,94
17,05

sat3=
sat3=

19,39
19,27

| An 2, Grupa 2

CALCULUL TASRII TERENULUI DE FUNDARE ALCTUIT DIN PMNTURI SENSIBILE LA


UMEZIRE

Strat geologic

Praf argilos cafeniu-galbui,


macroporic (loess)

Argila prafoasa galbuie,


macoporica (loess)

Praf argilos galbui, cu concretii


calcaroase (loess)

Argila prafoasa, macroporica,


cu concretii calcaroase (loess)

Strat geologic Strat


Praf argilos cafeniugalbui, macroporic
(loess)

Argila prafoasa
galbuie, macoporica
(loess)

Praf argilos galbui,


cu concretii
calcaroase (loess)

Strat h

zimed

zimed zimed/
kft z1 kft z2 gn
/B1
B2

gn

gi

0,02

0,02

0,1018

16,98

0,11

18,72

0,07

0,07

0,1048

50,94

0,36

56,15

4,5

0,10

0,10

0,106

76,41

0,13

0,13

0,0015 0,1102

1,5

7,75

0,17

0,17

gi
0,16251

img IMG pi(1)

pi(2)

pi

pi imp

0,05

0,00

53,65

53,65

0,95 0,79

0,66

0,00

55,24

55,24

1,00 0,03

0,57

84,23 2,02453 1,46

0,00

55,87

55,87

1,02 1,01

95,43

1,10

112,63

1,72

0,62

0,79

58,08

58,87

0,64 -1,07

0,0019 0,1158 125,15

1,42

145,93

2,56

1,14

0,98

61,03

62,01

0,70 -1,86

1,32

64,30

65,62

1,07 -2,78

1,0257

0,49

9,5

0,21

0,21

0,0025 0,122

168,35

1,43

194,14

3,85

2,42

11,5

0,26

0,26

0,0046 0,132

203,17

1,69

232,92

4,68

2,98

2,42

69,57

72,00

1,21 -3,47

1,5

13,25

0,29

0,29

0,0059 0,138

233,64

1,92

266,85

5,40

3,48

3,11

72,73

75,84

1,30 -4,10

15

0,33

0,33

0,0119 0,1561 262,95

2,75

300,57

6,39

3,64

6,27

82,27

88,55

0,99 -5,40

10

17

0,38

0,38

0,0129 0,1584 296,45

3,21

339,11

7,68

4,47

6,80

83,49

90,28

1,02 -6,66

11

19

0,42

0,42

0,0202 0,1726 329,95

3,68

377,65

9,05

5,38

10,65

90,97

101,62

1,22 -7,83

zimed/ zimed/
kft z1 kft z2
B1
B2

zimed

0,02

0,02

0,07

0,07

gn

gn

gi

0,1018

16,98

0,11

18,72

0,1048

50,94

0,37

56,15

gi
0

img

IMG pi(1) pi(2) pi

pn

imp

0,11

0,00

53,65

53,65

0,39

0,28

0,37

0,00

55,24

55,24

0,40

0,03

0,57

0,00

55,87

55,87

0,40

-0,16

1,10

0,79

58,08

58,87

0,70

-0,40

0,98

61,03

62,01

0,73

-0,68

1,32

64,30

65,62

0,61

0,82

4,5

0,10

0,10

0,106

76,41

0,57

84,23

0,13

0,13

0,0015

0,1102

95,43

1,10

0,00

1,5

7,75

0,17

0,17

0,00185 0,1158

125,15

1,42

0,00

1,42
0,34

9,5

0,21

0,21

0,0025

0,122

168,35

1,43

184,16

1,43

11,5

0,26

0,26

0,0046

0,132

203,17

1,70

222,93

1,70

2,42

69,57

72,00

0,66

-1,04

1,5

13,25

0,29

0,29

0,0059

0,138

233,64

1,93

256,86

1,93

3,11

72,73

75,84

0,70

-1,24

2,76

6,27

82,27

88,55

0,69

-2,08

IMP

-0,6073

IMP

-0,1859

Argila prafoasa,
macroporica, cu
concretii calcaroase
(loess)

15

0,33

0,33

0,0119

0,1561

262,95

2,76

289,03

10

17

0,38

0,38

0,0129

0,1584

296,45

3,22

327,56

3,22

6,80

83,49

90,28

0,70

-2,52

366,10

3,69

10,65

90,97

101,62

0,82

-2,87

11

19

0,42

0,42

0,0202

0,1726

329,95

3,69

| An 2, Grupa 2

CALCULUL TASRII TERENULUI DE FUNDARE ALCTUIT DIN PMNTURI SENSIBILE LA


UMEZIRE

Proba 1 - Praf argilos


cafeniu-galbui, macroporic
(loess) - natural

(kPa)
12,5
25
50
100
200
300
500

(%)
0,05
0,22
0,52
0,89
1,47
1,98

0,07926
0,16847
0,35812
0,76126
1,61819
2,51538
4,38489

Curba de compresiune-tasare - proba 1 natural


1

10

100

1000

1
Series1

2
3
4

Power (Series1)

y = 5,077840007E-03x1,087926151E+00

Proba 1 - Praf argilos


cafeniu-galbui, macroporic
(loess) - inundat

(kPa)
12,5
25
50
100
200
300
500

(%)
0,07
0,27
0,88
3,78
9,29
12,56

0,0826
0,26416
0,84475
2,70145
8,63902
17,0527
40,1664
0

| An 2, Grupa 2

CALCULUL TASRII TERENULUI DE FUNDARE ALCTUIT DIN PMNTURI SENSIBILE LA


UMEZIRE

Curba de compresiune-tasare - proba 1 inundat


1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

10

100

1000

Series1
Power (Series1)

y = 1,194900237E-03x1,677132694E+00

(kPa)
12,5
25
50
100
200
300
500

Proba 2 - Argila prafoasa


galbuie, macoporica (loess)
- natural

(%)
0,13
0,35
0,7
1,33
2,08
2,8

0,16247
0,31173
0,5981
1,14755
2,20174
3,22335
5,21033

Curba de compresiune-tasare - proba 2 natural


1

10

100

1000

0
1
2

Series1

Power (Series1)

4
5

y = 1,512131124E-02x9,400904787E-01

10

| An 2, Grupa 2

CALCULUL TASRII TERENULUI DE FUNDARE ALCTUIT DIN PMNTURI SENSIBILE LA


UMEZIRE

Proba 2 - Argila prafoasa


galbuie, macoporica (loess)
- inundat

(kPa)
12,5
25
50
100
200
300
500

(%)
0,03
0,29
0,81
1,73
3,58
5,62

Proba 3 - Praf argilos


galbui, cu concretii
calcaroase (loess) - natural

(kPa)
12,5
25
50
100
200
300
500

(%)
0,13 0,1354
0,24 0,25404
0,5 0,47664
1,06 0,8943
1,67 1,67793
2,16 2,4246

11

0,06095
0,17497
0,5023
1,44196
4,13947
7,67099
16,6869

3,85519

| An 2, Grupa 2

CALCULUL TASRII TERENULUI DE FUNDARE ALCTUIT DIN PMNTURI SENSIBILE LA


UMEZIRE

Proba 3 - Praf argilos


galbui, cu concretii
calcaroase (loess) - inundat

12

(kPa)
12,5
25
50
100
200
300
500

(%)
-0,07
0,1
0,68
1,88
3,96
6,11

-0,1295
0,15635
0,72122
1,82751
3,97805
6,10638
10,5867

| An 2, Grupa 2

CALCULUL TASRII TERENULUI DE FUNDARE ALCTUIT DIN PMNTURI SENSIBILE LA


UMEZIRE

(kPa)
12,5
25
50
100
200
300
500

Proba 4 - Argila prafoasa,


macroporica, cu concretii
calcaroase (loess) - natural

(%)
0,04
0,17
0,41
0,93
1,86
2,68

0,05616
0,13628
0,33066
0,80232
1,94678
3,2697
6,2837

Curba de compresiune-tasare - proba 4 natural


1

10

0
1
2
3
4
5
6
7

100

1000

Series1
Power (Series1)

y = 2,221700702E-03x1,278832198E+00

Proba 4 - Argila prafoasa,


macroporica, cu concretii
calcaroase (loess) - inundat

13

(kPa)
12,5
25
50
100
200
300
500

(%)
0,04
0,12
0,62
1,71
3,25
4,6

0,04946
0,14279
0,41225
1,19022
3,43629
6,38916
13,9569

| An 2, Grupa 2

CALCULUL TASRII TERENULUI DE FUNDARE ALCTUIT DIN PMNTURI SENSIBILE LA


UMEZIRE

Astfel au rezultat urmatoarele tasari:


Tasare totala in teren inundat : 0.11 m
Tasare totala in teren natural: 0.16 m
Tasare din sarcina geologica : 0.49 m

14

| An 2, Grupa 2