Sunteți pe pagina 1din 3

10.

Care sunt procedurile de audit necesare pt a raspunde


riscurilor de audit
Utilizarea de teste ale controalelor
Proceduri analitice de fond
Caracterul imprevizibil
Depasirea atributiilor de catre conducere
Riscuri semnificative
11. In ce consta documentatia de audit aferenta evaluarii riscului
O doc suficienta de audit este necesara pt ca un auditor cu
experienta, care nu a avut nicio conexiune anterioara cu auditul sa
inteleaga: natura, plasarea in timp si amploarea procedurilor de audit
aplicate; rezultatele efectuarii procedurilor respective si probele de
audit obtinute; aspectele semnificative
Documentatia de audit pt o entitate mai mica in general mai putin
ampla decat cea pt o entitate mai mare. De exemplu, diverse aspecte
ale auditului ar putea fi inregistrate impreuna, intr-un singur document,
cu referinte incrucisate ca suport al documentelor de lucru, daca este
adecvat.
12. Care sunt obiectivele controlului intern
Obiective strategice, de inalta calitate, care sustin misiunea
entitatii;
Raportarea financiara (controlul intern al raportarii financiare)
Operatiuni (controale operationale)
Conformitatea cu legile si reglementarile
13. Care sunt componentele controlului intern
Mediul de control
Procesul entitatii de evaluare a riscurilor
Sistemul informatic, inclusiv procesele aferente activitatii, relevante
pt raportarea financiara si comunicare
Activitatile de control relevante pt audit
Monitorizarea controlului intern
14, 15, 16 sunt cu pragul de semnif si nu am gasit
17. Prezentati continutul procedurilor analitice intr-o misiune de
audit.
Procedurile analitice utilizate ca proceduri de evaluare a riscurilor ajuta la
identificarea aspectelor care au implicatii asupra sit financiare si asupra
auditului.
Majoritatea procedurilor analitice nu sunt foarte detaliate sau complexe. De
obicei, ele utilizeaza date agregate la un nivel ridicat, ceea ce inseamna ca
pot furniza doar un indicator initial general cu privie la posibila existenta a
unei prezentari eronate semnificativ.
Procedurile analitice contin 3 pasi:

1. Se identifica relatiile din cadrul informatiilor - se genereaza asteptarile

cu privire la relatiile plauzibile din cadrul diverselor tipuri de informatii


a caror existenta se poate preconiza in mod rezonabil. Acolo unde este
posibil, se incearca folosirea unor surse de informare independente.
2. Se compara asteprarile cu valorile inregistrate sau cu raporturile
determinate pe baza valorilor inregistrate
3. Se evalueaza rezultatele - Se evalueaza rezultatele iar acolo unde se
descopera relatii neobisnuite sau neasteptate, se iau in considerare
potentialele riscuri de prezentare eronata semnificativa.
18. Care sunt raspunsurile generale la riscurile situatiilor financiare.
Plasarea in timp si evaluarea lor.
Riscurile de prezentare eronata semnificativa la nivelul situatiilor financiare
se refera la riscurile care sunt legate in mare parte de sit financiare in
ansamblu si care ar putea afecta mai multe afirmatii. Ca urmare, aceste
riscuri (cum ar fi situatia in care conducerea nu are o atitudine adecvata
legata de control) pot contribui in mod indirect la prezentari eronate
semnificative la nivelul afirmatiei. Prin urmare, de multe oric, riscurile la
nivelul situatiilor financiare nu pot fi tratate prin efectuarea unor proceduri
de audit specifice, ci necesita un raspuns general.
In majoritatea cazurilor, procedurile de audit vor fi efectuate la sfarsitul
perioadei si ulterior. In plus, cucat riscurile de prezentare eronata
semnificativa sunt mai mari, cu atat este mai mult probabil ca procedurile de
fond sa fie efectuate mai aproape de finalul perioadei sau ulterior.
19. Care sunt raspunsurile la riscurile evaluate. Abordarea de audit
adecvata.
Evaluarea efectuata de auditor asupra riscurilor identificate la nivelul
afirmatiei reprezinta un punct de plecare pt:
Determinarea unei abordari de audit adecvate si;
elaborarea si efectuarea unor proceduri de audit suplimentare
O abordare de audit adecvata in vederea elaborarii si efectuarii unor
proceduri de audit suplimentare se va baza pe evaluarea riscurilor
identificate atat la nivelul situatiilor fin, cat si la nivelul afrimatiilor.
Deoarece riscurile identificate vor diferi in cazul claselor importante de
tranzactii, solduri contabile si prezentari de informatii, va varia si cea mai
eficienta abordare de audit. De ex, ar putea fi adecvat sa se testeze
controalele asupra finalizarii vanzarilor si sa se utilizeze proceduri de fond
in cazul altor afirmatii. In cazul creantelor se poate aplica o abordare de
fond asupra tuturor afirmatiilor. Cheia este sa se elaboreze proceduri de
audit care sa raspunda in mod adecvat riscurilor identificate.