Sunteți pe pagina 1din 5

Manual: Welcome

Planificare calendaristica
Anul scolar 2006-2007
Nr.
Crt.

Unitatea de
invatare

Unit 1:
Welcome

4
5

Unit 2:
Number
Six, Hill
Street

Unit 3:
Trick or
Treat

Continuturi
Tema, elemente de constructie
a comunicarii, functii
comunictive ale limbii
-Copilul despre sine : nume, sex,
varsta, insusiri fizice si morale
(actualizare)
-Copilul si lumea inconjuratoare:
orasul, satul (cladiri)
-Cultura si civilizatie: nume si
prenume tipice, nume de orase,
nationalitatea
-Verbul to be, have got
-A se prezenta, a descrie
persoane
-Copilul despre sine: jocuri,
jucarii
-Casa: incaperi(actualizare),
mobile(actualizare)
-Copilul si lumea inconjuratoare:
orasul/satul (cladiri)
-a identifica elemente din
universal imediat, a cere si a da
informatii (despre mediul
inconjurator)
-structuri specifice: there is/there
are; Adj. posesiv (sg. si pl.)
-Familia: sarbatori in familie
-Activitati: activitati pentru
timpul liber
-Cultura si civilizatie: cantece si
poezie
-a face o urare, a felicita; a relata
activitati la prezent
-can (present: afirmativ,
interogativ, negative)

Revision 1
(Units 1-3)
Unit 4: A
-Copilul despre sine: varsta
Very Special (actualizare), jocuri si jucarii
Day
-Familia: membrii familiei,

Competente
specifice
1.2
2.1, 2.2, 2.4
3.2, 3.3
4.1, 4.3
5.1

Saptamana

1-2

3-4

5-6

6-7

1.2, 1.3
2.1, 2.3, 2.4
3.1, 3.2
4.3

1.2, 1.4
2.1, 2.3
3.2, 3.3
4.1, 4.3
5.1

1.2, 1.4
2.1, 2.3, 2.4
3.1, 3.3

Nr.
de
ore

Observatii

8
9

10

sarbatori in familie
-Activitati: lunile anului,
activitati curente
-Cultura si civilizatie: nume si
prenume tipice
-a face o urare, a felicita; a relata
activitati la prezent; a formula si
a accepta o invitatie
-adj. demonstrativ (sg. si pl.)
Unit 5: At -Familia: hrana
the Market! -Copilul si lumea inconjuratoare:
cumparaturi
-Activitati: activitati curente
-a angaja si a incheia un schimb
verbal; a exprima ceea ce iti
place sau ceea ce nu iti place
-Subst.:numarul plural (pluralul
neregulat)
-Structuri specifice: there
is/there are
Unit 6: I
-Casa: scoala, obiecte
Dont Like scolare(actualizare)
Science! Its -Activitati: momentele zilei,
Boring
zilele saptamanii
-a angaja si a incheia un schimb
verbal; a exprima o stare fizica
-Prezentul simplu (afirmativ,
negative, interogativ)
-Prepozitia: in, on, at
-Adverbe de timp
Revision 2
(Units 4-6)
Unit 7: I
-Copilul despre sine: jocuri si
Want To Be jucarii
a Firefighter -Familia: ocupatii
-Activitati: activitati curente,
activitati pentru timpul liber
-a exprima o dorinta; a exprima
ceea ce iti place sau ceea ce nu
iti place
- prezentul simplu si prezentul
continuu
-Cultura si civilizatie: poezii si
cantece
Unit 8:
-Copilul despre sine: insusiri
Cows Are fizice

4.1, 4.3
5.1

1.1, 1.2
2.1, 2.2, 2.3,
2.4
3.1, 3.2
4.3

7-9

9-11

11-13

13-14

15-16

1.2, 1.4
2.2, 2.3, 2.4
3.1, 3.2, 3.3
4.2, 4.3

1.1, 1.2
2.1, 2.2, 2.4
3.1, 3.2
4.1, 4.3
5.1

1.1, 1.2
2.2, 2.3, 2.4

Bigger than
Goats!

11

12

13
14

Unit 9: Ive
Got a Sore
Throat!

Unit 10: I
Was a
Happy
Baby!

Revision 3
(Units 7-10)
Unit 11:
What
Happened
To You ?

-Familia: hrana
-Animale: denumire,
caracteristici
-Activitati: activitati pentru
timpul liber
-Cultura si civilizatie: poezii si
cantece
-a descrie personae, animale,
locuri; a identifica elemente din
universul familiar
-Gradele de comparative a
adjectivelor scurte
-Copilul despre sine: partile
corpului, imbracaminte
-Familia: membrii familiei
-Activitati: activitati curente
-Cultura si civilizatie: cantece si
poezii
-a angaja si a incheia un schimb
verbal; a cere si a da informatii
(de ordin personal); a propune si
a cere cuiva sa faca ceva; a
exprima o stare fizica
-Verbul: should, must (afirmativ
si negative)
-Copilul despre sine: insusiri
fizice si morale
-Copilul si lumea inconjuratoare:
orasul/satul (cladiri)
-Activitati: activitati pentru
timpul liber
-Cultura si civilizatie: nume de
orase, cantece si poezii
-a descrie personae, animale,
locuri; a cere si a da informatii
(de ordin personal, despre
mediul inconjurator)
-Verbul to be (la trecut)
-Copilul despre sine: jocuri si
jucarii
-Animale: denumire si
caracteristici
-Vremea: anotimpuri
-Activitati: activitati pentru

3.2, 3.3
4.1, 4.3
5.1
17-18

19-20

21-22

23-24

1.1, 1.2
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3
4.2, 4.3
5.1

1.1, 1.2
2.1, 2.3, 2.4
3.1, 3.2, 3.3
4.2, 4.3
5.1

1.1, 1.2
2.1, 2.3, 2.4
3.1, 3.2
4.1, 4.3
5.1

15

16

17

Unit 12:
Cavemen
and
Dinosaurs

Unit 13:
Fun Food!

timpul liber
-Cultura si civilizatie: nume de
orase, cantece si poezii
- a identifica elemente din
universul familiar; a descrie
persoane, animale, locuri; a cere
si a da informatii (de ordin
personal, despre mediul
inconjurator)
-Timpul trecut verbe regulate
-Animale: denumiri si
caracteristici
-Activitati: activitati pentru
timpul liber
-a angaja si a incheia un schimb
verbal; a descrie persoane,
animale, locuri; a cere si a da
informatii (despre mediul
inconjurator); a localiza obiecte,
personae, actiuni
-Verbul Timpul trecut (verbe
neregulate)
-Cultura si civilizatie: nume de
monumente, nume de orase,
cantece si poezii

24-26

26-28

28-30

1.1, 1.2
2.1, 2.2, 2.3,
2.4
3.1, 3.2
4.1, 4.3
5.1

-Familia: hrana
-Copilul si lumea inconjuratoare:
cumparaturi
-Activitati: activitati pentru
timpul liber, activitati curente
-Cultura si civilizatie: cantece si
poezii
-a saluta si a raspunde la salut; a
angaja si a incheia un schimb
verbal; a exprima ceea ce iti plce
sau ceea ce nu iti place

1.1, 1.3
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3
4.1, 4.3
5.1

Unit 14:
-Copilul despre sine:
Were to Go imbrcaminte
Camping! -Vremea: anotimpuri,
caracteristici climatice
-Copilul si lumea inconjuratoare:
satul/orasul (cladiri),
corespondenta

1.1, 1.3
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3
4.1, 4.3
5.1

-Activitati: zilele saptamanii,


lunile anului, activitati pentru
timpul liber
-Cultura si civilizatie: nume si
prenume tipice, nume de orase,
cantece si poezii
-a angaja si a incheia un schimb
verbal; a relata activitati la
timpul viitor
-Timpul viitor: going to
18

Revision 4
(Units 1114)

30-32

33-34