Sunteți pe pagina 1din 5

Incheiat astazi

la ..

I. PARTILE CONTRACTANTE

S.C.
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social in (localitatea) .., Str.
., Nr. .., Bloc ., Scara .., Etaj ..,
Apartament ., Judet/Sector , inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului ., sub Nr. .. din ,
Cod Fiscal Nr. din , avand contul Nr.
, deschis la , reprezentata de
.., cu functia de .., in calitate
de Prestator, pe de o parte, si
S.C.
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social in (localitatea) .., Str.
., Nr. .., Bloc ., Scara .., Etaj ..,
Apartament ., Judet/Sector , inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului ., sub Nr. .. din ,
Cod Fiscal Nr. din , avand contul Nr.
, deschis la , reprezentata de
.., cu functia de .., in calitate
de Beneficiar, pe alta parte

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.

Obiectul contractului il constituie :


_____________________

FILMAREA SI FOTOGRAFIEREA

2.

Eveniment din data de . ( ziua /luna/anul ) ora locatia


..

Continutul pachetelor

III. CONDITII DE EXECUTARE

Termenul de executie este de maximum 21 de zile de la data evenimentului , rezultatul finit numinduse generic materiale , dar se poate prelungii in functie de dificultatea lucrarii si termenele de
distributie a colaboratorilor prestatorului .
Predarea materialelor se face in conditiile prezentului contract astfel :
Locul predarii materialelor este la sediul ______________________
Termenul de ridicare a materialelor este de maxim 7 zile de la data termenului de finalizare a
executiei mentionat la punctul 4 , beneficiarul obligandu-se sa vina la studio in acest termen .
Beneficiarul poate cere modificarea anumitor aspect ale filmarii in decurs de 3 zile de la data predarii
materialelor , dupa acest termen se considera ca materialul este satisfacator , cererile ulterioare vor
fi onorate contacost.

IV. PRETUL

Pretul contractului este de .lei si se achita astfel :


Avans la intocmirea contractului in valoare de ..lei
Plata totala la incheierea evenimentului in valoare de .lei
Atat avansul cat si restul de plata se achita numerar in conditiile specificate la punctul 7 literele a si b

V. PENALITATI

Penalitatile se percep in cazul nerespectarii termenelor de executie si predare astfel


Daca prestatorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale in termenul stabilit la punctual 4 atuncI va
plati penalitati beneficiarului conform punctului 8c , penalitati ce nu pot depasii jumatate din valoarea
contractului
Daca beneficiarul nu se prezinta pentri ridicarea materialelor in termenul stability la punctual 5 , va
plati penalitati prestatorului conform punctului 8c , la ridicarea materialelor.
Valoarea penalitatilor este de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarzaiere .
In cazul in care beneficiarul renunta din motive independente de prestator la serviciile acestuia ,
avansul platit nu se returneaza .

VI. RASPUNDERE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Orice despagubire rezultata ca urmare a acestui contract nu poate depasii valoarea contractului
Beneficiarul este responsabil sa-si faca copii de siguranta la materialele primite . Prestatorul
arhiveaza materialele dar nu garanteaza pastrarea lor pe o perioada nelimitata .

Beneficiarul poate cere expedierea materialelor prin curierat acesta suportand valoarea costurilor de
expeditie
Aprobarile necesare pentru filmarea /fotografierea in locariile stabilite , cat si acordul tuturor
persoanelor care vor aparea in imagini vor fi obtinute de beneficiar

Materialele obtinute se vizualizeaza la calitate maxima pe un monitor/televizor calibrat ca


luminozitate si culoare , existand o diferenta variabila in functie ce monitor si placa video in cazul
vizualizarii pe PC , laptop , tablet grafica etc
Prestatorul isi rezerva dreptul de a utiliza eventual materiale rezultate din urma acestui
contract pentru promovarea activitatii sale ca portofoliu.eliminarea acestei clause presupune
adaugarea unui tarif suplimentar de 25% din pretul total stabilit la punctual 7

VII. FORTA MAJORA


Forta majora apara de raspundere partea care o invoca . prin caz de forta majora se inteleg
inprejurarile neprevazute si inevitabile pentru una dintre parti incluzand dar nelimitandu-se la
accident , ranire , boala , razboi , incendiu , calamitati naturale , furt , deces , urgente familiale de
gradul 1 sau orice act sau situatie dincolo de controlul partilor si recunoscut de lege ca fiind caz de
forta majora .Partea care invoca cazul de forta majora va comunica in scris celeilalte parti dovada
intervenirii cazului de forta majora . in cazul in care prestatorul nu realizeaza din vina sa imaginile
foto/video care fac obiectul acestui contract , el este responsabil numai pentru sumele platite de
beneficiar catre prestator, neintrand in discutie orice alte cheltuieli facute de prestator .

VIII. ALTE DISPOZITII

Neintelegerile privind validitatea acestui contract sau rezultate din interpretarea , executarea sau
incetarea acestuia vor fi rezolvate pe cale amiabila , in caz contrar , ele vor fi supuse spre
solutionare tribunalului arbitrar , conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului commercial adhoc , organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei
In cazul in care beneficiarul isi schimba data evenimentului dupa incheierea contractului , prestatorul
este indreptatit sa nu onoreze comanda daca la data respectiva are un alt contract sau daca din
motive personale nu poate onora comanda . in aceasta situatie beneficiarul pierde avansul platit .
Daca prestatorul este liber si poate onora comanda acesta va percepe o taxa suplimentara de 10%
din valoarea contractului semnat anterior .
Beneficiarul se obliga sa ia in considerare indicatiile tehnice date de prestator , in caz contrar
prestatorul nu-si asuma raspunderea pentru calitatea materialelor .
Cheltuielile legate de transport , cazare(numai in afara judetului Arges ) , masa sunt suportate de
beneficiar , acesta platind contavaloarea lor .
Prezentul contract se completeaza de drept cu prevederile legii 8/1996 privind drepturile de autor si
drepturi conexe si este printat in doua exemplate unul la prestator celalalt la beneficiar .
Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre ambele parti
contractante .
Notificarea intre parti se face telefonic _____________________ sau prin E-mai la adresa
________________

Prestator
Beneficiar