Sunteți pe pagina 1din 4

Acestsiteutilizeazcookies,inclusivdelapritere,pentruaanalizatraficulipentruaoferipublicitate.

Mai
multdesprecookies(https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie)
Suntdeacord

Ta b u l a tu ri .ro (i n d e x.p h p ) / Arti ti (a rti st.p h p ) / E(l e tte r.p h p ? i d =5 )


/ Eco u l (a rti st.p h p ? i d =2 7 3 ) / Ab su rd a n i n so a re

EcoulAbsurdaninsoare
(1voturi)
Contribuie:verde(utilizator.php?id=1259)

GCG
Intunericulselasacaoplasa
C
Pestecuibulmeudinmunti
GDG
Sasalbaticitcararea,nuspoteci
CG
Doarprininimadetreci.
Zodiamiotinpefruntecapecete
Suntlegatadedestin
Caopasaredenoapte,stauascunsa
Laintunericmainclin.
GDGD
R:Maingroapaabsurdaninsoare
DG
Satestrignumaiamglas
Cecaldeinbrateletale
Sicesinguriamramas.
Intoarceteochi,mainconjoara
Voifipradalupilor
Strainiidinnoimainfiora
Razbunareaiernilor.
Nuevaiet,nuerugatisepare
Nuteprindesoprovoci
Eopasarenebunacaremoare
Etarziusateintorci.

Folk(tags.php?id=9)
Ultimaactualizare:01.07.2009

Pentruaputeavotasauadudacomentarii,enevoiesteautentifici(api.php?a=login)sau
nregistrezi(api.php?a=login).

Acorduri
chitar pian
C
1

G
1

D
1

T r ans puner iledepeac es ts iter epr ez intv iz iuneaper s onalautiliz ator ilor as upr apies elor , ipotfi
folos itenumaic us c opnec omer c ials aueduc ativ .T oatedr eptur ileas upr apies elor muz ic ale( muz ic
itex t) s untr ez er v atedeintor ilor lor .
Contac t( c ontac t.php)
T er meni ic ondiii( ter meni.php)

(https://www.facebook.com/tabulaturi)