Sunteți pe pagina 1din 9

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII

S.C. CONIZ ROMARG S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


Lucrari de retele cu tuburi PEID

COD: PTE- 05
Editia Nr. 1 / 2015
Pagina 1 din 9

CW1 ,,Reabilitare, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si


canalizare pentru aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian si Gura Vaii Lot 3

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


Lucrari de retele cu tuburi PEID

Numele si
prenumele
Semnatura

Elaborat
Ing. Dureci George

Aprobat
Ing. Lecu Niculae

Revizia
0X 1
2

02.06.201
5

Exemplar
nr.1

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII


S.C. CONIZ ROMARG S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


Lucrari de retele cu tuburi PEID

1.

COD: PTE- 05
Editia Nr. 1 / 2015
Pagina 2 din 9

SCOP

Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fiselor tehnologice, sculelor, utilajelor si


materialelor necesare pentru realizarea lucrarilor de alimentare cu apa.
2.

DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica la executia lucrarilor de alimentare cu apa.


3.

DOCUMENTE DE REFERINTA

Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.


Hotarrea Guvernului Romniei Nr. 766/1997 Anexa nr.2 - Regulamentul
privind asigurarea si conducerea calitatii in constructii.
3.1
Proiectele de executie specifice obiectului care se executa;
3.2
Caietul de sarcini pentru executia lucrarilor de alimentare cu apa;
3.3
Proiecte tehnologice de sprijiniri la lucrarile de sapaturi mai dificile;
3.4
Normativ pentru executarea lucrarilor de trasare in constructii C83-75 .
3.5
Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente AND 589/2004.
3.6
SR ISO 4427:2001 evi de polietilena (PE) pentru distribuia apei.
Specificaii;
3.7. SR ISO 3607:1995 evi de polietilen PE. Tolerane la diametrele exterioare
i grosimile de perete;
3.8. SR 4163-3:1996 Alimentri cu ap. Reele de distribuie. Prescripii de
execuie i exploatare;
3.9. STAS 2308-81 Alimentari cu apa si canalizari. Capace si vane pentru camine
de vizitare;
3.10. STAS 8591-1/91 Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane
executate in sapatura;
3.11. I 22 99 Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune
si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor;
3.12. GP-043/99 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din PVC, PEID;
3.13. STAS 3226 80 Cutie de protecie pentru hidrani subterani;
4.

DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1. DEFINITII conform manualului calitatii societatii


4.2. PRESCURTARI
Numele si
prenumele
Semnatura

Elaborat
Ing. Dureci George

Aprobat
Ing. Lecu Niculae

Revizia
0X 1
2

02.06.201
5

Exemplar
nr.1

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII


S.C. CONIZ ROMARG S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


Lucrari de retele cu tuburi PEID

COD: PTE- 05
Editia Nr. 1 / 2015
Pagina 3 din 9

MC Manualul calitatii
PV Proces Verbal de faza
CTC Controlul Tehnic de Calitate

Numele si
prenumele
Semnatura

Elaborat
Ing. Dureci George

Aprobat
Ing. Lecu Niculae

Revizia
0X 1
2

02.06.201
5

Exemplar
nr.1

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII


S.C. CONIZ ROMARG S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


Lucrari de retele cu tuburi PEID

COD: PTE- 05
Editia Nr. 1 / 2015
Pagina 4 din 9

5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1.

CONDITII PREALABILE

Existenta la executant a documentatiei de executie si a prezentei proceduri;


Executia procesului verbal de predare-primire a amplasamentului, liber de instalatie
subterana, traseele de intersectie cu retelele subterane conform avizelor luate de la
toate institutiile specializate;
Existenta procesului verbal de predare-primire a reperilor de trasare si de nivel;
Existenta proiectelor tehnologice pentru executia sapaturilor protejate de sprijiniri.
Existenta utilitatilor
Instalatia de iluminare pe timpul noptii a zonelor excavate;
Existenta utilajelor mecanice de sapat si de lansat tuburi in buna stare de
functionare;
Existenta de drumuri de acces in lungul traseului conductei;
Existenta unui numar suficient de mijloace de transport pamant si tuburi.
Echiparea echipelor de muncitori cu scule necesare pentru lucrari de sapaturi
si montare conducta.
Existenta avizului de incepere a lucrarilor.
Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a
normelor de protectia muncii:
5.2.

ACTIUNI IMPLICATE

Pregatirea suprafetei terenului trasare;


Saparea, incarcarea, transportul si descarcarea pamantului;
Sprijinirea peretilor sapaturilor la adancimi > 2m;
Executarea epuismentelor (din apa pluviala sau apa subterana) cand este cazul;
Executarea patului de nisip;
Sudarea tuburilor PEID ;
Pozarea tuburilor de PEID;
Executarea probelor de presiune;
Spalarea conductelor;
Dezinfectia conductelor
Executarea umpluturilor;
Intocmirea inregistrarilor de calitate, receptia finala.
5
5.3.

Numele si
prenumele
Semnatura

PROCEDURA
Trasarea conductei de apa se executa tinand seama de:
nivelmentul reperelor permanente, efectuat cu precizia stabilita prin proiect;
prevederea de-a lungul traseului de repere provizorii legate de reperele
definitive;
axele de trasare si unghiurile fixate si legate de unghiurile permanente
existente pe teren (cladiri, stalpii liniilor de transport ai energiei electrice si
telecomunicatii);
intersectiile traseului canalului cu traseele celorlalte retele subterane.
Elaborat
Ing. Dureci George

Aprobat
Ing. Lecu Niculae

Revizia
0X 1
2

02.06.201
5

Exemplar
nr.1

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII


S.C. CONIZ ROMARG S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


Lucrari de retele cu tuburi PEID

COD: PTE- 05
Editia Nr. 1 / 2015
Pagina 5 din 9

In cazul in care elementele de trasare din proiect sunt insuficiente sau apar
neconcordante intre situatia din teren si proiect se vor solicita clarificari din partea
proiectantului.
Pe fiecare kilometru de retea proiectantul plaseaza minimum 2 borne de nivelment,
constructorul va verifica in permanenta pozitia corecta a reperelor si exactitatea
aplicarii pe teren a cotelor proiectului.
Inainte de inceperea sapaturilor, constructorul fixeaza tarusi in punctele principale
ale traseului, de o parte si de alta a axei, tarusii nu vor fi deplasati pana la
terminarea lucrarilor, astfel ca in orice stadiu al executiei sa se poata determina si
verifica axele traseelor.
Desfacerea pavajelor
Inainte de inceperea sapaturilor, constructorul impreuna cu reprezentantul AND sau
al primariei stabilesc natura suprafetei carosabile si modalitatea de aducere la starea
initiala a carosabilului.
Materialele se depoziteaza la 50 cm distanta de marginea sapaturii astfel incat sa nu
cada in santul executat si sa nu impiedice circulatia.
Dupa receptionarea lucrarilor de alimentare cu apa, pavajul se reface si se intretine
de constructor timp de un an.
Executarea patului de nisip
Dupa executarea sapaturii, se realizeaza nivelarea manuala a radierului la cotele
prevazute in profil, urmata de turnarea nisipului reprezentand patul de pozare a
conductei de apa.

Sudarea tuburilor
mbinarea tronsoanelor se va face respectnd recomandrile productorului, privind
aceast specificaie.
Executantul lucrrii va furniza personal de supraveghere instruit cu instruciunile de
montaj (mbinare) ale productorului.
Acolo unde productorul consider necesar executantul lucrrii va avea grij ca
echipa care va face mbinrile s fie instruit n mod special. Costurile legate de
procurarea echipamentelor speciale i de instruirea personalului vor fi incluse n
contract. n coturile unde se fac mbinri flexibile, unghiurile de deflecie ale
mbinrilor nu vor depi valorile recomandate de productor. Pentru coturile cu
unghiuri ascuite se vor prevedea coturi standardizate.
mbinarea tuburilor i racordurilor din polietilen se face uzual cu flane sau prin
sudur.
La mbinarea cu flane, prin intermediul adaptorului de flan e (gt), se va avea n
vedere corelarea flanelor metalice adi ionale cu cele ale robinetelor dup
standardele ISO, n funcie de presiune.
Sudura se poate executa n dou moduri:
cap la cap cu disc (oglind) cu rezisten, deci o sudur prin fuziunea capetelor;
cu termoelemente pentru sudura pieselor electrosudabile (man oane).
Pozarea tuburilor din PEID
Pozarea se va face n conformitate cu SR 4163-3:1996 Reele de distribuie i STAS
8591:1997 Reele edilitare subterane. Condiii de amplasare.

Numele si
prenumele
Semnatura

Elaborat
Ing. Dureci George

Aprobat
Ing. Lecu Niculae

Revizia
0X 1
2

02.06.201
5

Exemplar
nr.1

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII


S.C. CONIZ ROMARG S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


Lucrari de retele cu tuburi PEID

COD: PTE- 05
Editia Nr. 1 / 2015
Pagina 6 din 9

Pozarea se va face pe grupuri de tronsoane, la fiecare grup lucrnd simultan cte o


echip.
Programul de montaj va fi transmis spre aprobare proiectantului i beneficiarului la
nceperea lucrrilor. Orice schimbare n programul de montaj va fi transmis spre
aprobare proiectantului i beneficiarului care va aviza nainte de punerea ei n
aplicaie.
Tuburile din PEID vor fi manipulate prin ridicare i nu trte sau rostogolite pe
pmnt sau pe obiecte dure. Se recomand s se utilizeze chingi de piele sau de
cauciuc pentru manevrarea tuburilor, deoarece acestea evit alunecarea tubului n
poziie nclinat.
Materialele si produsele folosite de executant trebuie sa fie insotite de certificate de
calitate,declaratii de conformitate , in care sa fie cuprinse toate rezultatele,
verificarile si incercarile la care acestea se supun conform standardului in vigoare.
Materialele se aprovizioneaza, se receptioneaza, se sorteaza si se depoziteaza
corespunzator in vederea folosirii lor pe santier.
Coborrea n tranee a conductelor i accesoriilor trebuie fcut cu mijloace
adecvate i n siguran, astfel nct acestea s fie ferite de lovituri sau deteriorri
ale suprafeelor exterioare i interioare.
Constructia caminelor de vane
Constructia caminelor de vizitare se va realiza concomitent cu montajul tronsoanelor
conductei de apa.
In peretii caminelor se prevad golurile necesare introducerii tuburilor. Peretii interiori
ai caminelor de vane vor fi protejati impotriva coroziunii prin tencuire cu un strat de 2
cm grosime in cazul peretilor de beton monolit si prin rostuire in cazul peretilor de
zidarie de caramida sau tuburi prefabricate din beton.
Efectuarea probelor de presiune
Proba conductelor se va efectua la presiunea hidraulic prevzut n proiect dup
minim 24 ore de la realizarea ultimei lipiri sau imediat dup terminarea realizrii
imbinrilor cu inel de cauciuc pentru tuburile de font i la cca. 2 ore dup sudare
pentru PEID.
Dup o splare prealabil a conductelor se trece la efectuarea probei de presiune.
Lungimea tronsoanelor de prob este de maxim 500 m. La nceperea probei de
presiune tronsoanele de reea trebuie s aib montate toate armturile. nchiderea
capetelor tronsoanelor se face cu blinduri, flane oarbe sau capace.
Umplerea conductelor cu ap potabil se ncepe de la punctul cel mai jos al
tronsonului probat i numai dup montarea dispozitivelor ce asigur eliminarea
aerului.
Dup umplere se recomand o aerisire final prin realizarea unei uoare
suprapresiuni, pn la eliminarea total a bulelor de aer din ap. Apoi se procedeaz
la nchiderea dispozitivelor de aerisire.
Pentru conductele din polietilen, ridicarea presiunii, dup umplere, se face n trepte,
seciunile de mbinare se vor supraveghea permanent pe durata probei de presiune.
Numele si
prenumele
Semnatura

Elaborat
Ing. Dureci George

Aprobat
Ing. Lecu Niculae

Revizia
0X 1
2

02.06.201
5

Exemplar
nr.1

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII


S.C. CONIZ ROMARG S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


Lucrari de retele cu tuburi PEID

COD: PTE- 05
Editia Nr. 1 / 2015
Pagina 7 din 9

Dup atingerea presiunii de prob de 1,5 X presiunea de lucru se menin


tronsoanele de prob sub presiune timp de 2 ore.
Manometrul folosit va avea diviziuni de 0,1 bar. Pentru efectuarea probei de presiune
se folosesc:
- pompe pentru ridicarea presiunii;
- manometre;
- clapete de reinere;
- dispozitive de aerisire;
- armturi de nchidere;
- contoare sau debitmetre cu diviziuni de 1l.
n timpul probei de presiune nu se admit pierderi de ap.
Desfurarea probei de presiune, cu toate datele din msurile efectuate se nscriu n
fie, care vor cuprinde i defeciunile constatate pe perioada probei i remedierile
efectuate.
Scderea presiunii, dup ncheierea probei se face n trepte. Masivele de prob se
demonteaz i se ndeprteaz.
Splarea conductelor
Dup ce proba de presiune a fost ncheiat i s-a constatat c nu mai sunt necesare
nici un fel de reparaii, se trece la splarea conductelor.
Splarea se face de ctre constructor, cu ap potabil pe tronsoane de 100 - 500 m.
Durata splrii este determinat de necesitatea ndeprtrii tuturor impuritilor din
interiorul conductei. n cazul n care se spal mai multe tronsoane succesive,
splarea se face dinspre amonte spre aval.
Dezinfecia conductelor
Toate tronsoanele de conduct vor fi dezinfectate nainte de a fi racordate la sistemul
de distribuie existent.
Dezinfecia se va face prin umplerea conductelor cu ap tratat puternic cu clor i va
avea loc atunci cnd se umple conducta pentru probele finale. Aliniamentele simple
de conducte pot fi clorinate i la testele preliminare.
Doza de clor va trebui s permit existena a 30 mg/l de clor pur de-a lungul
conductei. Apa puternic clorinat va trebui s rmn n conducte 24 ore sau mai
mult conform indicaiilor proiectantului. n aceast perioad, vanele din sistem vor fi
acionate cel puin odat. La sfritul perioadei mai sus amintite se vor face teste
pentru msurarea reziduurilor de clor. Testele se vor face la captul cel mai
ndeprtat de locul n care a fost introdus clorul. Reziduurile de clorin trebuie s fie
de cel puin 10 mg/l. n caz contrar se repet clorinarea pn la obinerea acestei
valori.
Contractantul trebuie s obin de la proiectant aprobarea pentru metoda de
eliminare a apei clorinate precum i momentul n care va avea loc aceasta la
sfritul probelor finale.
Executarea umpluturilor
Numele si
prenumele
Semnatura

Elaborat
Ing. Dureci George

Aprobat
Ing. Lecu Niculae

Revizia
0X 1
2

02.06.201
5

Exemplar
nr.1

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII


S.C. CONIZ ROMARG S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


Lucrari de retele cu tuburi PEID

COD: PTE- 05
Editia Nr. 1 / 2015
Pagina 8 din 9

Transeea se umple lateral de conducta cu nisip iar conducta se acopera peste


generatoarea superioara cu nisip conform specificatiilor din proiect.
Dupa executarea probelor de prsiune se aseaza un strat de pamant de cca. 1 m
grosime care va fi compactat in straturi de 20 cm cu maiuri usoare (6 kg si suprafata
de beton de 300 cm2) iar restul umpluturii se va face mecanizat cu placa batatoare.

5.4. REGULI SI METODE DE VERIFICARE A CALITATII


La realizarea lucrarilor de alimentare cu apa se vor respecta:

documentatia tehnica de executie, caietul de sarcini, prescriptiile legale in


vigoare specifice acestora, precum si prevederile prezentei proceduri.
Se consemneaza constatari exacte in PV de lucrari ascunse pentru
urmatoarele:

Controlul executiei sapaturilor pentru pozarea canalului propriu-zis, prevedea


verificarea:
naturii terenului de fundare;
nivelmentul fundului transeei pentru asigurarea cotelor si pantelor de
pozare prevazute in proiect;
Controlul executiei patului de fundare a canalului verificandu-se grosimea
stratului de nisip;
Controlul pozarii conductei de apa si a executiei caminelor verificandu-se:
nivelmentul conductei executate;
modul de realizare a imbinarilor;
modul de executie al caminelor de vane;
Controlul modului de realizare a probei de presiune urmarindu-se in principal:
modul de realizare a umpluturilor partiale si a compactarii uniforme a
acestora;
urmarirea efectuarii probei de presiune pe tronsoane, constatandu-se
defectiunile care se consemneaza;
efectuarea remedierilor la etansari si la punctele la care au aparut
scurgeri de apa dupa proba de presiune, inclusiv inlocuirea tuburilor
cu probleme;
Controlul realizarii umpluturilor finale si a modului de monolitizare a capacelor
si a ramelor de la caminele de van.
La toate aceste controale participa antreprenorul general, dirigintele de santier
( consultantul) si proiectantul, intemeindu-se un proces verbal de faza A3-11.
Se va efectua receptia finala in conformitate cu Legea 10/1995 si cu Regulamentul
de receptie aprobat prin HG nr. 273/1994 dupa care investitia va fi prevazuta in
intretinere si exploatare de beneficiar.

Numele si
prenumele
Semnatura

Elaborat
Ing. Dureci George

Aprobat
Ing. Lecu Niculae

Revizia
0X 1
2

02.06.201
5

Exemplar
nr.1

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII


S.C. CONIZ ROMARG S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


Lucrari de retele cu tuburi PEID

COD: PTE- 05
Editia Nr. 1 / 2015
Pagina 9 din 9

6. MASURI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA


Lucrarile edilitare trebuie sa respecte urmatoarele masuri de securitate in munca:
sprijiniri de maluri la transeele de pozare a conductelor de apa, tinand seama
de natura terenului si sarcinile suplimentare ce pot apare;
sondajele pentru determinarea exacta a transeelor retelelor subterane
existente;
sprijinirea si protectia retelelor intalnite in sapatura;
parapete de imprejmuire a sapaturilor deschise si podete de trecere pietonale;
capace la caminele de vane;
trepte de acces in camine din otel beton 20 mm;
Legislatia in vigoare;
7.

RESPONSABILITATI
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

8.

Seful de lucrare raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri si


a documentatiei de executie si intocmirea inregistrarilor de calitate;
Responsabilul CTC si responsabilul tehnic cu executia vor verifica
aplicarea prezentei proceduri pe santier;
Seful de lucrare raspunde de buna functionare a sculelor si utilajelor
(excavatoare, buldozere, macarale, compactoare vibratoare);
Constructorul va pune la dispozitia beneficiarului toate documentele
necesare (procese verbale de faza, certificate de calitate materiale, etc.)
pentru intocmirea cartii tehnice ale constructiei

INREGISTRARI
Proces Verbal de receptie calitativa pe faze ale lucrarii

Numele si
prenumele
Semnatura

Elaborat
Ing. Dureci George

Aprobat
Ing. Lecu Niculae

Revizia
0X 1
2

02.06.201
5

Exemplar
nr.1