Sunteți pe pagina 1din 11

P.T.

ZAMCA 4
CAIET DE SARCINI
privind executarea instalatiilor termice de incalzire
si preparare apa calda menajera in P.T.
Cap. 1. Instalatii termice pentru prepararea agentului termic de incalzire in puncte
termice urbane specificatii tehnice
1.1.

Prescriptii si normative care stau la baza proiectarii si executiei punctelor termice


- Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie
termica retele si puncte termice NP-058-02
- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala I13/1-2002;
I13/2-2002
- Normativ privind exploatarea si intretinerea punctelor termice NP 059/2002
- Instructiuni privind exploatarea si intretinerea sistemelor de termoficare urbana si
industriala Vol. III Puncte termice 4 Tr 68 MEE
- Instructiuni tehnice pentru executarea termoizolatiilor la elemente de instalatie C 142
85
- Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatiile aferente C 56
2002
- Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea Clasei de calitate a imbinarilor sudate
la conducte I 27/82
- C 4 /1-2/2003
- STAS nr. 7132/86 Masuri de siguranta in instalatii de incalzire centrala cu apa calda
- Instructiuni tehnice pentru protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice C
139 - 87
- Norme generale de protectia muncii NGPM 96
- Regulament pentru exploatarea , intretinerea, repararea, probarea si receptia instalatiilor
de incalzire centrala
- Regulament de verificare si exploatare tehnica de calitate a proiectelor, executiei
lucrarilor si a constructiilor HG 925/1995

1.2.

Utilaje si armaturi aferente necesare echiparii P.T.


Toate utilajele respectiv armaturile cu care se va dota PT vor trebui sa fie standardizate si
agrementate.

1.2.1. Procurarea utilajelor noi:


Utilajele se comanda pe baza listelor de utilaje si a specificatilor tehnice in care sunt
trecute elementele necesare dimensionarii acestora: in caietul de sarcini al utilajului sunt
precizate cerintele tehnice si functionale stabilite de beneficiar, ce trebuie asigurate de
productaor.
Nu se accepta utilaje cu performante inferioare celor specificate in documentatia tehnica.
16

Se procura si se monteaza numai utilaje insotite de agrement MLPTL, cartea tehnica


respectiva si de certificatul de calitate.
1.2.2. Montarea si instalarea utilajelor:
-

La instalarea echipamentelor in punctele termice se va tine seama de prescriptiile tehnice


ISCIR C 4 /1-2/2003 si cele din cartea tehnica a utilajului.
Utilajele se vor monta pe amplasamentele indicate in planul punctului termic.
Se tine seama de distantele stabilite in I 13/2002 dintre diferitele utilaje si dintre acestea
si elementele de constructie.
- spatiul liber din jurul pompelor se stabileste functie de marimea lor, diametrul
conductelor racordate, dar nu va fi mai mic de 0,5 m.
- in jurul rezervoarelor se vor prevedea spatii de acces de minim 0,5 m.
Schimbatoarele de caldura care prepara agentul termic de incalzire se monteaza pe
suporti sau platforma de beton de 10 cm, pe pardoseala punctului termic pentru a evita contactul
cu eventuale scurgeri de apa.
Pompele sunt tip IN LINE si se monteaza pe conducte.
Racordarea lor se efectueaza conform proiectului, conductele ce se racordeaza la pompe
nu se vor rezema de acestea, pentru a permite demontarea pompelor.
Vasele de expansiune se amplaseaza conform prevederilor din proiect si se monteaza pe
pardoseala.
Racordarea conductelor de siguranta la vasul de expansiune inchis se face prin imbinari
demontabile (in vederea realizarii probelor de presiune ale instalatiei).
Filtrele de impuritati se monteaza pe conductele de intrare a agentilor exteriori: - pe tur
primar, retur incalzire, apa rece si recircularea a.c.m.
Pozitia de montaj va permite scoatarea usoara a cartusului pentru curatire; in acest scop
se vor prevedea robinete de inchidere in amonte si in aval ul filtrului de impuritati.
Inainte si dupa filtru se vor monta prize de presiune pentru a se stabili caderea de
presiune in filtru, respectiv necesitatea interventiei de curatire a sitei.
1.3.
Montarea conductelor si armaturilor
Conductele din punctele termice se vor monta aparent.
Se vor folosi numai materiale si aparate ce corespund tehnic si calitativ prevederii
proiectului.
Manipularea materialelor si a utilajelor ce se pun in opera la punctul termic, se va face cu
respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si in asa fel incat acestea sa nu se deterioreze.
La recipientele sub presiune se vor verifica daca acestea au placa de timbru si cartea
tehnica de exploatare aferenta.
La aparatele de masura si control, montate de catre executantul instalatiei de incalzire se
va verifica existenta sigiliului si a buletinului de verificare emis de metrologie (BRML).
Pana la montare, aparatele se vor pastra in magazii inchise deoarece se pot deteriora
datorita umiditatii si radiatiilor solare.
Conductele ce alimenteaza punctul termic cu agent termic primar de 120/70 0 C, sunt tevi
de OL trase conform SR 404/3-87
Conductele de agent termic secundar necesar incalzirii sunt tevi din OL fara sudura
laminate la cald conform SR 404/1-2001.
- Conductele de apa rece, apa calda menajera si recirculatie din tevi de otel trase
zincate STAS 7656/90 pana la 4;
- conductele de apa rece si calda de consum cu diametrul mai mare de 4 se vor zinca
17

Se va solicita fabricii furnizoare de tevi sa livreze materialul insotit de certificate de


calitate conform obligatiilor pe care le au; in certificat vor fi indicate compozitia
chimica, proprietati fizico-mecanice, starea de tratament termic si categoria tevii
(marcaj).
Imbinarile tevilor de otel pentru incalzire pe circuitul primar se va face prin sudura cap la
cap. Se va acorda o atentie deosebita centrarii corecte a tronsoanelor, in vederea sudarii
provizorii in puncte de sudura astfel incat dezaxarea masurata la suprafata tevii sa nu depaseasca
10 % din grosimea peretului tevii.
Suprafetele care urmeaza sa fie sudate se vor curata in prealabil in mod corespunzator, in
conformitate cu tehnologia de executie, pentru a asigura o calitate corespunzatoare imbinarilor
sudate.
Tehnologia de sudare trebuie sa fie elaborata pe baza procedeelor de sudare omologate in
conformitate cu prevederile cuprinse in: Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea
clasei de calitate a imbinarilor sudate la conducte tehnologice I 27/82.
Lucrarile de sudura se vor executa numai la o temperatura a mediului ambiant de cel
putin 50 C si numai dupa ce tevile existente au stat cel putin 4 ore la temperatura mediului
ambiant.
La imbinarea tevilor prin sudura se va tine cont ca terminarea cordonului de sudura
longitudinal al unei tevi sa fie decalat fata de inceputul cordonului de sudura longitudinal al
conductei urmatoare.
Materialul de adaos folosit la sudare trebuie sa corepunda materialului de baza si
procedeulului de sudare, sa asigure in cusatura sudata aceeasi compozitie chimica si aceleasi
proprietati ca materialul tevii.
In punctul termic, la schimbarile de directie, se vor folosi cu precadere coturile pentru
sudare, cu raza de curbura minima, la ramificatii se vor utiliza teurile STAS 8805/1-80 si la
schimbarea sectiunii, reductii STAS 8810/80.
La confectionarea curbelor si coturilor instalatiei avand drept agent termic apa cu
temperatura peste 1200 C se vor respecta prescriptiile ISCIR din Ghid pentru proiectarea,
construirea, montarea si repararea conductelor de abur si apa fierbinte indicativ PTc 10/2 din
2003 / editia I.
La racordarea tevilor cu diametre diferite se va asigura continuitatea generatoarei
superioare a conductelor pozate pe orizontala, si coaxialitatea conductelor verticale pentru orice
agent termic.
La schimbarile de directie ale fascicolelor de conducte montate in acelasi plan curbele se
vor executa:
- cu aceeasi raza de curbura (corespunzatoare tevii cu diametrul cel mai mare, in cazul
cand schimbarea de directie se face intr-un plan perpendicular pe planul in care se gaseste
fascicolul de tevi).
- cu acelasi centru in cazul in care schimbarea de directie se face in acelasi plan in care se
gaseste fascicolul de tevi).
Elementele auxiliare necesare montarii conductelor (sustineri, suporti, console, puncte
fixe, etc.) se vor executa cu precadere din profile cu pereti subtiri, formate la rece.
In punctul termic, conform Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
incalzire I13 utilajele montate sunt prevazute cu armaturi de inchidere, de retinere, golire si
siguranta .
Toate aceste armaturi se vor monta in pozitia inchis.
Armaturile utilizate in punctul termic vor fi din otel inox, cu urmatoarele caracteristici :
corpul robinetelor va fi din oel tip ST 37.0
18

organul de nchidere (sfera) va fi masiv, din oel inox, cu orificiul de trecere circular;
axul robinetelor va fi din oel inox;
garniturile de la scaune vor fi din PTFE ranforsat cu carbon, respectiv trebuie s se
ncadreze n coeficientul scurgerilor admise coeficientul ( ISO 5208);
garniturile de etanare de la ax i corp vor fi din PTFE ranforsat cu grafit; Este exclusa
folosirea garniturilor de tip O-ring din EPDM deoarece acestea se pot deteriora datorita
variatiilor de temperatura din sistem.
Axul robinetului va fi din oel inox.
toti robinetii vor avea Pmax si Tmax (concomitent) conform fisei tehnice; se va prezenta
obligatoriu un grafic presiune temperatura in concordanta cu fisa tehnica.
Robinetii mai mari de DN 200, vor fi dotati cu reductor melcat si roata de manevra
La manevrarea robinetelor cu obturatoare sferice se va evita inchiderea rapida a acestora
pentru a nu se produce lovituri de berbec care pot dauna in special aparaturii montate in
amonte.
Pe conductele cu agent termic primar se vor folosi robinete cu obturatoare sferice
corespunzand presiunii nominale si temperaturii maxime a fluidului respectiv (vezi Caiet de
sarcini vane)
Toate armaturile folosite trebuie sa fie insotite de certificate de calitate emise de catre
uzina producatoare..
La montarea armaturilor cu flanse se va asigura paralelismul intre flansele conductelor si
cele ale armaturilor.
Conform aceluiasi normativ I 13/2002 cat si a PE 502/8-75 punctele termice sunt
prevazute cu aparate de masura si control.
- termometrele cu scala rotunda montate: la schimbatoarele de caldura pentru incalzire, pe
conducte la intrarea si iesirea din schimbator pe primar si secundar.
De asemenea se monteaza cate un termometru si un manometru pe distribuitoarele de
incalzire.
Pe colectoarele de incalzire se monteaza termometre pe ramurile ce vin de la instalatiile
interioare.
Este necesara montarea a doua termometre pe conductele tur si retur primar.
- manometre pentru stabilirea pierderilor de sarcina pe fiecare agent, respectiv stabilirea
necesitatii interventiilor pentru curatire.
1.4.

Probe prealabile punerii in functiune

In conformitate cu art. 22 lit. E, Legea 10/95 proiectantul stabileste urmatoarele faze


determinante ale executiei si cele la care este necesar sa fie convocat prin grija constructorului,
in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor conf. Art. 23 lit d, Legea 10/95.
Dupa montarea tuturor utilajelor si conductelor din punctul termic se trece la executarea
urmatoarelor incercari in conformitate cu normativul I13 si NP 059/2002
- incercarea de etanseitate la presiune (proba la rece);
- incercarea de functionare;
- incercarea de etanseitate si rezistenta a conductelor la cald (proba la cald)
Inainte de inceperea probelor este necesara operatiunea de spalare a instalatiilor.
Spalarea consta in umplerea si mentinerea instalatiei din P.T. sub jet continuu la
presiunea retelei de alimentare pana cand apa evacuata nu mai contine impuritati vizibile
(namol, nisip).
19

Efectuarea procesului de spalare a conductelor va fi consemnat intr-un proces verbal.


Proba la rece se va efectua inaintea vopsirii si izolarii termice a elementelor instalatiei,
inaintea marcarii sau inzidirii conductelor. Pe durata probei supapele de siguranta ale instalatiei
vor fi aduse in situatia de a suporta presiunea de proba urmand ca dupa incheierea probei sa fie
reglate la presiunea de regim.
Presiunea pentru incercarea de etanseitate la rece, ca si pentru incercarea de etanseitate si
rezistenta la cald, va fi egal cu 1,5 x presiunea de regim a agentului respectiv.
Instalatiile se vor mentine sub presiune 20 minute timp in care nu se admite nici o
scadere a presiunii. Presiunea se va citi cu ajutorul manometrelor montate.
In timpul probei, la 20 minute dupa inceperea ei, odata cu scaderea presiunii la presiunea
de lucru, se vor verifica conductele atat vizule cat si prin ciocnire cu un ciocan de 1,5 kg.
Probele sunt satisfacatoare daca, in timpul incercarii, presiunea pe manometru nu scade
iar la imbinari nu apare umezeala sau picaturi.
Daca in timpul probelor se constata defectiuni la suduri, la imbinarile cu mufe sau cu
flanse, acestea se vor remedia iar probele se vor repeta.
Rezultatele probelor se consemneaza intr-un proces verbal.
Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare la dilatare
si contractare, a circulatiei agentului termic la temperatura cea mai inalta de functionare a
instalatiei.
Proba la cald se va efectua la toate instalatiile de incalzire.
Ca in cazul probei la rece, proba la cald se va efectua inaintea vopsirii si izolarii termice
a elementelor instalatiei.
Nu se supun probei la cald, decat instalatiile care s-au comportat corespunzator la proba
de presiune la rece.
Pentru efectuarea probei la cald instalatiile se alimenteaza cu agent termic de la sursa
definitiva sau de de la o sursa capabila sa asigure debitul, presiunea si temperatura agentului
termic conform proiectului.
Odata cu aceasta proba se va efectua si reglarea instalatiei.
In timpul probelor se vor verifica imbinarile, echipamentele si armaturile pentru a se
constata eventualele pierderi.
In cadrul probelor se va supraveghea si functionarea corecta a instalatiei de automatizare
prin care se urmareste in special:
- semnalizarea acustica declansata in cazul depasirii temperaturii maxime a apei calde de
consum, sau a agentului de incalzire.
- verificarea supapelor de siguranta prin realizarea in sistem a presiunii de declansare
- verificarea functionarii aparaturii de protectie a pompelor impotriva functionarii in gol.
1.5.

Izolarea termica si protejarea ei:

Dupa efectuarea probelor, toate aparatele si conductele prin care circula agent termic, se
vor izola termic in scopul micsorarii la maximum a pierderilor de caldura.
Izolarea termica a conductelor si aparatelor se va efectua numai dupa curatirea si
protejarea lor cu straturi anticorozive conform I 13 Cap. 19.
Se izoleaza conductele cu cochilii din vata minerala tip SCO STAS 5838 3 la grosimea
indicata in proiect, sau cu cochilii din vata minerala STAS 55838/6-80 (conform listelor de
lucrari).
Protectia izolatiei termice din cochilii se va realiza cu tabla de aluminiu
(0,5 mm).
La verificarea starii izolatiei se urmareste:
- determinarea temperaturii la suprafata izolatiei
20

verificarea aderentei izolatiei pe suprafata aplicata si mentinerea grosimii izolatiei pe


toata circumferinta.
Executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii se face conform C
142-85.
1.6.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucrarea in vederea efectuarii receptiei:

In conformitate cu Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si


instalatii aferente Indicativ C 56/2002, receptia lucrarilor se face urmarindu-se daca in executie
s-au respectat documentatia tehnico-economica si prescriptiile tehnice in vigoare.
Se vor urmari in special:
- respectarea locului de amplasare a utilajelor;
- respectarea schemei tehnologice din proiect;
- respectarea parametrilor nominali si a utilajelor prevazute in proiect (la pompe debit,
presiune, iar la aparate in contracurent tipul si numarul de placi)
- folosirea materialelor prevazute.
Scopul receptiei este de a asigura primirea de catre beneficiar in conditii de buna calitate
a lucrarilor executate.
In cazul in care punctul termic corespunde din toate punctele de vedere cerintelor
beneficiarului si a trecut in conditii bune examenul de receptie efectuat la terminarea lucrarilor
in prima etapa si ulterior cel de receptie finala la expirarea perioadei de garantie, se va incheia
un proces verbal de receptie finala conform HG 273/1994.
Receptia finala este convocata de investitor in cel mult 7 zile dupa expirarea perioadei
de garantie, perioada de garantie care a fost prevazuta in contract.
In Normativul I 13/1 2002 sunt cuprinse formularele proceselor verbale tip pe
parcursul probelor precum si a proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor si a
proceselor verbale de receptie finala.
1.7.

Conditiile de urmarire in timp a constructiilor PT in conformitate cu P 130 1997 se


inscriu in categoria de urmarire curenta, constructia facand parte din categoria de
importanta C conf. HG/1997 art. 6.

Urmarirea curenta a comportarii constructiei se efectueaza prin examinarea vizuala


directa, iar organizarea urmaririi curente a comportarii acestora revine in sarcina proprietarilor
sau utilizatorilor, care o vor executa cu personal si mijloace proprii sau pot contracta activitatea
de urmarire cu o firma abilitata in aceasta activitate.
Se vor respecta intocmai instructiunile de urmarire curenta prevazute in cap. 3.1.6. din P
130/1997.
Cap. 2. Instalatii sanitare
2.1. Prescriptii si normative care stau la baza proiectarii si executiei:
- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I 9/96
Restul normativelor aratate la Cap. 1 sunt valabile si pentru instalatiile sanitare.

21

2.2. Montarea conductelor si armaturilor:


La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale si utilaje ce corespund tehnic si
calitativ prevederilor proiectului.
Inaintea punerii in opera, materialele si aparatele se vor supune unui control cu ochiul
liber, pentru a constata daca au suferit degradari de natura sa le compromita tehnic si calitativ
( deformari sau blocari la utilaje, starea filetelor, a flanselor, functionarea armaturilor), se vor
remedia defectiunile respective sau se vor inlocui materalele si aparatele ce nu pot fi aduse in
stare corespunzatoare prin remedieri.
Pastrarea materialelor de instalatii sanitare se face in magazii sau spatii de depozitare
organizate in acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare si securitate si
respectand indicatiile furnizorului.
Materialele asupra carora conditiile atmosferice nu au influenta nefavorabila pe durata
depozitarii (tevile din otel), se vor depozita in aer liber pe platforma special amenajata cu
respectrea normelor specifice de tehnica a securitatii muncii.
Armaturile, fitingurile etc. se vor pastra in magazii.
Manipularea materialelor si a utilajelor ce se vor utiliza in punctul termic, se va face cu
respectarea normelor de tehnica si protectia muncii in asa fel incat sa nu se produca accidente
sau deteriorari la meterialele sau utilajele depozitate.
Manevrarea tevilor se va face cu grija pentru a se evita ovalizarea capetelor, ceea ce ar
conduce la imbinari defectuoase ale tronsoanelor de teava.
Conductele de apa rece, apa calda menajera si recirculare din punctul termic se vor
executa:
- din tevi de otel pentru instalatii sudate longitudinal STAS 7656/90, zincate pentru
diametre pana la 4.
Se va solicita furnizorului de tevi sa livreze materialul (teava) insotit de certificatul de
calitate, in care vor fi indicate compozitia chimica, proprietatile fizico-mecanice, starea de
tratament termic si categoria tevii (marca).
Imbinarile tevilor de otel zincate se vor face prin fitinguri zincate cu flanse.
Fitingurile utilizate: coturi STAS 474/84, teuri STAS 476/84 si reductii 477/84.
Imbinarea tevilor de otel pentru instalatii sanitare se va face prin sudura (lipitura tare),
operatiunea se va face numai de sudor autorizat, atestat pentru acest gen de sudura.
Suprafetele care urmeaza sa fie sudate se vor curata in prealabil in mod corespunzator, in
conformitate cu tehnologia de executie, pentru a asigura o calitate corespunzatoare imbinarilor.
Se va respecta geometria si dimensiunile rosturilor in imbinarea prin sudura conform
STAS-urilor in vigoare . Pentru indepartarea bavurilor se va folosi polizarea de mare turatie care
cu ajutorul discurilor abrazive va creea conditii de sanfren corespunzator.
Tehnologia de sudare trebuie sa fie elaborata pe baza procedeelor de sudare omologate in
conformitate cu prevederile cuprinse in : Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea
clasei de calitate a imbinarilor sudate la conducte tehnologice I 27 / 82.
Materialul de adaos folosit la sudare trebuie sa corespunda materialului de baza si
procedeului de sudare, sa asigure in cusutura sudata aceeasi compozitie chimica si aceleasi
proprietatii ca materialul tevii.
Materialul de adaos folosit la sudare trebuie sa fie insotit de buletin de calitate emis de
producator si sa corespunda in ceea ce privesc conditiile tehnice necesare.
Lucrarile de sudura se vor executa numai la o temperatura a mediului ambiant de cel
putin 50 C si dupa ce conductele ce urmeaza a se suda se tin cel putin 4 ore la temperatura
mediului ambiant.
22

La imbinarea tevilor prin sudura se va tine cont ca terminarea cordonului de sudura


longitudinal a unei tevi sa fie decalat fata de inceputul cordonului de sudura longitudinal al
conductei urmatoare.
Depozitarea electrozilor se va face in locuri uscate, ferite de umezeala, fiind interzisa
sudarea, cu electrozi umezi. Pastrarea electrozilor se va face in teci capsulate de regula metalice
spre a se mai incalzi la flacara oxiacetilenica. Electrodul, la primul contact cu materialul de
baza, pentru o sudura de calitate, trebuie sa aiba o temperatura de minim 70 800 C.
Materialul de adaos dupa sudare atat in cazul sudurii electrice cat si in cazul sudurii
autogene trebuie sa fie compactat, sa nu prezinte fisuri sau crapaturi de-a lungul cordonului de
sudura. In punctul termic la schimbarile de directie se vor folosi cu precadere coturile de sudare
din teava la 900 cu R = 1,5 D.
Aparatele de sudura utilizate - grupurile de sudura precum si generatoarele de acetilena vor trebui controlate inainte de inceperea executiei si in timpul ei de catre serviciul mecanic
sef al intreprinderii sau al santierului respectiv.
1.6. Norme generale de protectia muncii
Norme de protectia muncii pentru executia punctelor termice.
La executia lucrarilor se va respecta legislatia de protectie a muncii in vigoare:
Norme generale de protectia muncii 1996;
Norme specifice de protectie a muncii pentru activitatea intreprinderilor de
constructii montaj si de deservire apartinand primariilor elaborate de primaria
municipiului Bucuresti MLPTL;
Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii, publicat in Buletinul
Constructiilor vol. 5-6-7-8/1993;
Organizarea activitatii de protectia muncii
In scopul realizarii activitatii de protectia muncii la nivelul cerintelor de
securitate a muncii, se organizeaza compartimente de protectie a muncii sau se
numesc prin decizie persoane care vor indeplini sarcinile privind aceasta
activitate;
Persoanele care indeplinesc atributiile de protectie si igiena muncii vor fi atestate
din punct de vedere profesional de catre MLPTL;
Activitatea de protectie a muncii are drept obiect, controlul si urmarirea realizarii
tuturor obligatiilor prevazute in regulamentul si legislatia de protectia muncii, in
scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si a
asigurarii unor conditii normale de munca.
Echipamente de protectia muncii
Echipamentul individual de protectie reprezinta mijloacele cu care este dotat
fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor
de risc de accidente si imbolnavire profesionala.
Scopul acordarii echipamentului este prevenirea accidentelor de munca si a
imbolnavirilor profesionale in cazurile in care au fost epuizate atat cat este
rezonabil posibil, orice alte mijloace tehnice si organizatorice de protectia
muncii, sau cand nu pot fi avute in vedere asemenea mijloace.

23

Personalul lucrator, precum si celelalte categorii de persoane care beneficiaza de


echipament individual, sunt obligate sa aiba cunostinte privind caracteristicile si
modul de utilizare a acestuia, sa-l utilizeze doar in scopul pentru care a fost
atribuit, sa-l prezinte la verificarile periodice prevazute, sa solicite inlocuirea sau
completarea sa, cand nu mai asigura indeplinirea functiei de protectie.
Nepurtarea echipamentului individual de protectie in cazul in care acesta este
corect acordat si in stare de functionare, sau utilizarea acestuia in alte scopuri sau
conditii decat cele prevazute in instructiunile de utilizare, va fi sanctionata conf.
Legislatiei in vigoare.
Personalul participant la procesul de munca are dreptul de a refuza executarea
sarcinii de munca daca nu i se acorda mijloacele individuale de protectie,
prevazute in lista interna sau in Normativul cadru, fara ca refuzul sa atraga asupra
sa masuri disciplinare.
Materialele igieno-sanitare se distribuie gratuit salariatilor in scopul asigurarii
igienei si protectiei personale, in completarea masurilor generale luate pentru
prevenirea unor imbolnaviri profesionale.
Personalul sanitar din intreprindere are obligatia instruirii salariatilor in vederea
utilizarii corecte a materialelor igieno-sanitare distribuite si sa urmareasca
eficienta acestora in prevenirea unor boli profesionale.

Incarcare, transport, manipulari manuale


Operatiunile de incarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare se vor
executa in conformitate cu Regulamentul privind protectia si igiena muncii cap.
17, numai de lucratori special instruiti , sub supravegherea unei persoane cu atributii
in acest scop, care asigura respectarea masurilor de securitate a muncii.
Alegerea mijloacelor ajutatoare pentru operatiunile de incarcare, descarcare,
transport, se va face in functie:
de natura si greutatea materialului care se manipuleaza
de natura terenului si a caii de comunicatie,
de natura conditiilor de transport
Distantele de transport manula nu vor depasi 60 m, greutatea maxima va fi de 50 kg,
iar inaltimea de ridicare maxima va fi de 1,5 m.
Masuri de protectia muncii, de prevenire si stingere a incendiilor la montarea
conductelor
La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si
prescriptii:
Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat de
MLPTL prin ordinul nr. 9/N din 15.03.93;
Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor, pentru
producerea transportul si distributia energiei termice PE 009/93.
In perioada prealabila punerii in functiune a punctului termic , respectiv in perioada
de pregatire si executare a montajului, trebuie sa se efectueze pentru punctul termic
toate verificarile, incercarile si probele aferente acestei perioade conform:
Instructiuni privind exploatarea si intretinerea punctelor termice PE 204190
MEI;
24

Instructiuni privind exploatarea si intretinerea sistemelor de termoficare


urbana si industriala vol. III Puncte termice 4 tr 68 MEE;
Instructiuni tehnice pentru executarea termo izolatiilor la elementele de
instalatii C 142 85;
Norme de protectia muncii in activitatea de constructii montaj prin ordinul
MCI nr. 1233/D din 29/12/1980;
PE 703/2-71 Norme de protectia muncii la lucrarile de constructii speciale
termoenergetice;
PE 205/81 Norme de protectia muncii pentru partea mecanica a centralelor
electrice;
PE 006/81 Instructiuni generale de protectia muncii pentru unitatile MEE;
P 118/83 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind
protectia la actiunea focului

NORME PSI
La executia, montajul, exploatarea, intretinerea si depanarea echipamentului si
instalatiilor care fac parte din prezentul proiect se vor respecta toate normele si prescriptiile in
vigoare care se refera la prevenirea si stingerea incendiilor, din care citam:
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora C 300 94 MLPTL 29 N/1100794
- PE 118/98 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor (ordin 775 / 22.07.1998)
o In executia lucrarilor si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor
proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative
mentionate
o Se va acorda o atentie deosebita operatiunilor si locurilor care ar putea prezenta
pericole. In acest sens in cele ce urmeaza se prezinta principalele masuri care
trebuiesc avute in vedere la executarea lucrarilor
o Personalul muncitor trebuie sa aiba cunostinte profesionale si cele de protectia
muncii specifice lucrarilor care le executa, precum si cunostinte privind
acordarea primului ajutor in caz de accidente;
o Este necesar sa se faca instructaje cu toti oamenii care iau parte la procesul de
realizare a investitiei precum si verificarea cunostintelor NPS
o Instructajul este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor din santier precum
si pentru cel din alte unitati care vin in santier in interes de serviciu sau personal
o Pentru evitarea accidentelor sau imbolnavirilor personalul va purta echipamente
de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier;
o Se vor afisa placute de semnalizare si instructiuni prin care se vor indica norme
ce trebuie respectate in fiecare sector de lucru sau zona periculoasa;
o Aparatele de sudura precum si generatoarele de acetilena vor trebui controlate
inainte de inceperea lucrului si in timpul lui de catre serviciul mecanic sef al
intreprinderii sau a santierului respectiv;
o Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de persoane calificate;
o Nu se vor deplasa sarcini pe deasupra muncitorilor;
o In timpul transportului pe verticala tevile vor fi asigurate contra deplasarilor
longitudinale si transversale

25

o Operatiunile de incarcare manuala se vor face prin rostogolire pe plan inclinat cu


ajutorul unor dispozitive corespunzatoare sarcinilor respective si controlate
inaintea inceperii lucrarilor. In cazul folosirii macaralelor se va respecta sarcina
admisa acestora;
o Este interzisa descarcarea tevilor prin cadere sau rostogolire libera;
o Efectuarea operatiunilor de incarcare descarcare se va face sub conducerea
sefului de echipa care raspunde de asezarea macaralelor in raport cu greutatea
tevilor si cu capacitatea acestora precum si intreaga manevra de coborare.
Instructiunile PSI se vor afisa vizibil la fiecare loc de munca prin grija clientului.
Ori de cate ori schimbarea conditiilor de lucru sau aparitia unor normative sau prescrptii
impune revizuirea prezentelor instructiuni aceasta se va face prin grija clientului.
Prezentele instructiuni nu sunt limitative. Ele se vor completa prin grija clientului cu
toate masurile considerate necesare a fi luate conform reglementarilor in vigoare.

Verificat
Ing. Dinculescu C.

Intocmit
Ing. Andronache I.

26