Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

3
la normele metodologice

Ctre
INSPECTORATUL PENTRU SITUAII DE URGEN
CRIANAAL JUDEULUI BIHOR

Domnului inspector ef

CERERE
pentru emiterea Avizului de protecie civil
nr. .... din ..... 20...
Subsemnatul/Subsemnata, .................................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_|_|, cu domiciliul n judeul ...................., municipiul/oraul/comuna ......................,
sectorul/satul .............., str. ............................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul
potal .................., telefon/fax ..........., e-mail ............., n calitate de .............................
la .............................., n conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr.
481/2004 privind protecia civil, republicat, cu modificrile ulterioare, i ale Hotrrii
Guvernului nr. ....../......., solicit emiterea avizului de protecie civil pentru
adpostul/punctul de comand din construcia .........................., amplasat n
judeul ............................., municipiul/oraul/comuna ..............,
sectorul/satul ......................, str. ..................... nr. ..........., codul potal ................. .
Anexez documentele prevzute n Normele metodologice de avizare i autorizare
privind securitatea la incendiu i protecia civil, aprobate prin Ordinul ministrului
administraiei i internelor nr. 3/2011, conform opisului.
Declar pe propria rspundere c documentele prezentate n copie sunt conforme cu
originalul.

Data ...............

Semntura ................