Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

COMUNICAT DE PRES

INSTITUTUL NAIONAL DE STATISTIC


www.insse.ro

Nr.204/ 14 august 2015


Embargo ora 10:00

-Domeniul: Produsul intern brut trimestrial estimri semnal

COMPARATIV CU TRIMESTRUL I 2015, PRODUSUL INTERN


BRUTNTRIMESTRULII2015AFOST,NTERMENIREALI,MAI
MARECU0,1%1.

Fa de acelai trimestru din anul 2014, Produsul intern brut a nregistrat o


creterecu3,2%peseriabruticu3,7%peseriaajustatsezonier;
In semestrul I 2015, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I
2014,cu3,7%,peseriabruticu3,8%peseriaajustatsezonier.
Seria ajustat sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculat ca
urmare a includerii estimrilor pentru trimestrul II 2015, fiind revizuit fa de
variantapublicatnComunicatuldepresnr.166din7iulie2015.

Evoluia Produsului intern brut trimestrial n perioada 2013 2015, calculat ca serie brut i serie
ajustatsezonier,esteprezentatntabelulcareurmeaz.

Tabel1:EvoluiaProdusuluiinternbruttrimestrial
Trim.I
Trim.II
n%fadeperioadacorespunztoaredinanulprecedent

Trim.III

Trim.IV

Seriebrut

Serieajustatsezonier

An

2013
2014
2015
2013
2014
2015

102,1
104,1
104,3
101,9
103,7
103,8

101,4
101,5
103,2
102,0
102,4
103,7

104,2
103,0

104,0
102,9

105,2
102,7

104,7
102,6

103,4
102,8

2013
2014
2015

101,1
100,2
101,4

101,5
100,2
100,1

100,8
101,3

101,2
100,9

n%fadetrimestrulprecedent
Serieajustatsezonier

DateletabeluluiinformatExcel.

Dateajustatesezonierinfunciedenumruldezilelucrtoare

1/3

Seriaajustatsezonier
IntrimestrulII2015,comparativcutrimestrulanterior,Produsulinternbrutacrescutcu0,1%.
Fadeacelaitrimestrudinanul2014Produsulinternbrutanregistratocreterecu3,7%.
InsemestrulI2015,comparativcusemestrulI2014,Produsulinternbrutacrescutcu3,8%.

Grafic 1: Produsul intern brut trimestrial al Romniei,


n perioada 2000 2015 (date ajustate sezonier)
180,0

160,0
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0

% (media anului 2000=100)

170,0

100,0

20
00
T
20 1
00
T
20 4
01
T
20 3
02
T
20 2
03
T
20 1
03
T
20 4
04
T
20 3
05
T
20 2
06
T
20 1
06
T
20 4
07
T
20 3
08
T
20 2
09
T
20 1
09
T
20 4
10
T
20 3
11
T
20 2
12
T
20 1
12
T
20 4
13
T
20 3
14
T
20 2
15
T1

90,0

Perioada

DatelegraficuluiinformatExcel.

Seriebrut
Comparativcuacelaitrimestrudinanul2014,ProdusulinternbrutntrimestrulII2015anregistrato
creterecu3,2%.
InsemestrulI2015,comparativcusemestrulI2014,Produsulinternbrutacrescutcu3,7%.

Revizuiri
Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimrii Produsului intern brut pentru trimestrul II
2015nseriatrimestrial,seriaajustatsezonierafostrecalculat,indiciidevolumfiindrevizuiifade
adouavariantprovizorieaProdusuluiinternbrutpentrutrimestrulI2015,publicatncomunicatulde
presnr.166din7august2015.Astfel:
-

rezultateletrimestruluiI2014,comparativcutrimestrulIV2013,aufostrevizuitedela100,1%la
100,2%;
rezultateletrimestruluiII2014,comparativcutrimestrulI2014,aufostrevizuitedela99,4%la
100,2%;
rezultateletrimestruluiIII2014,comparativcutrimestrulII2014,aufostrevizuitedela102,2%la
101,3%;
rezultateletrimestruluiIV2014,comparativcutrimestrulIII2014,aufostrevizuitedela101,0%
la100,9%;
rezultateletrimestruluiI2015,comparativcutrimestrulIV2014,aufostrevizuitedela101,5%la
101,4%.
2/3

Seriile ajustate sezonier se recalculeaz trimestrial ca urmare a modificrii modelelor adoptate, a


numruluideregresorifolosii,amodificriiseriilorbruteianumruluideobservaiidisponibile.

Informaiisuplimentare:
Pentruinterpretareacorectaindicatorilor,vrugmsaconsultaiPrecizrilemetodologice.
ProdusulinternbrutpentrutrimestrulII2015,dateprovizorii(1),vafipublicatprincomunicatdepres,
conformcalendaruluidepesiteulINS,ndatade4septembrie2015.
Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obine din Comunicatul de
presalEurostatcarevafipublicatpedatade14august2015icarepoateficonsultatlaadresa:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Compartimentuldecomunicare
email:biroupresa@insse.ro
Tel:+40213181869

3/3