Sunteți pe pagina 1din 8

ARHITECTURA NAVEI

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

PAG. 1-1

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

Aceast material reprezinta continutul cursului de ARHITECTURA NAVEI predat la Facultatea de Nave din
cadrul Universitatii Dunarea de Jos din Galati incepand cu anul universitar 2010-2011.
Cursul se adreseaza studentilor navalisti, precum si altor specialisti sau nespecialisti interesati de acest domeniu.
Cursul concentreaza un vast material documentar de specialitate precum si experienta de 20 de ani de acumulata
la Ship Design Group Galati in domeniul proiectarii navelor.
Obiectivul acestui curs este de a transmite informatiile, cunostintele si strategia necesara pentru intocmirea de
catre arhitectul naval a documentelor fundamentale din proiectul navei, respectiv:
- Planul general de amenajari
- Descrierea tehnica a navei (Specificatia tehnica).
Acest curs nu se substituie cursurilor de specialitate navala, cunostintele din aceste cursuri de specialitate, se
considera asimilate si vor fi integrate in atingerea obiectivului. Mai mult, este necesar ca specialistul implicat in
realizarea planului general si a descrierii tehnice sa aiba cunostinte solide in toate specialitatile navale: statica,
dinamica, propulsie, analiza structurala, masini si instalatii de masini, instalatii de bord si punte, etc. In plus el
trebuie sa posede un minim de acomodare cu Regulile, atat cat sa cunoasca in general domeniile acoperite de
Reguli si sa poata intelege si rezolva cerintele din Reguli.

ARHITECTURA NAVEI

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

PAG. 1-2

Sarcinile de indeplinit:
- asimilarea cunostintelor teoretice si practice
- documentarea Reguli, specificatii de echipamente, exemple
- realizarea planului general de amenajari al navei de la tema de licenta
- intocmirea specificatiei tehnice a navei de la tema de licenta
Forme i metode de evaluare:
- analiza proiectului realizat de student pe parcursul semestrului
- evaluarea prin examen oral la sfarsitul semestrului; discutie libera intre student si cadrul didactic pornind de
la tema proiectului.
Cuantificarea gradului de asimilare a cunostintelor se face prin notare de la 1 la 10, nota minima de promovare
fiind 5. Nota finala se stabileste ca medie ponderata cu componenta:
- 50% proiectul
- 40% examinarea finala
- 10% implicarea studentului in activitatile aferente disciplinei
Bibliografie
- IMO Reguli si Regulamente - capitole specifice aplicabile diferitelor tipuri de nave (Load Line,
MARPOL, SOLAS, etc.)
- Societati de Clasificare (BV, DNV, ABS, etc.) - Reguli si Regulamente - capitole specifice aplicabile
diferitelor tipuri de nave
- ILO - Convention concerning Crew Accommodation on Board Ship
- Cursurile de specialitate navala
- Documentare pe internet

ARHITECTURA NAVEI

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

PAG. 1-3

Etapele de proiectare
-

Tema de proiectare
Proiectul preliminar
Documentatia de contract
Proiectul de clasa
Proiectul de executie si documentatia de fabricatie

Tema de proiectare:
Contine informatiile de baza privind caracteristicile fundamentale ale navei. Poate fi mai mult sau mai putin
extinsa, de la o simpla definire a tipului si capacitatii navei pana la o descriere detaliata.
In principiu tema de proiectare va contine specificat un minimum de informatii
tipul navei
capacitatea (sau alta caracteristica functionala ex: TBP, sarcina la carlig, etc. )
viteza
autonomia, alte cerinte si restrictii impuse de armator.
Tema de proiectare este realizata de armator sau de consultant si este remisa santierului naval sau
proiectantului.

ARHITECTURA NAVEI

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

PAG. 1-4

Proiectul preliminar: (Concept design, Initial design)


In aceasta etapa, pe baza temei de proiectare se stabileste conceptul navei. Rezultatele acestei etape se concretizeaza in
cateva documente:
planul general de amenajari
descrierea tehnica a navei
sectiunea maestra
amenajarea propulsiei si a zonei de masini
planuri cu elemente speciale specifice tipului de nava, ex: amplasare containere, sistemul de remorcaj, etc.
Pentru realizarea documentelor de mai sus, proiectantul trebuie sa efectueze o serie de calcule si analize pentru:
atribuirea simbolului de clasa al navei
identificarea Regulilor si Regulamentelor aplicabile
determinarea dimensiunilor principale optime ale navei
intocmirea planului de forme
calcule hidrostatice
calculul de bord liber
calculul de capacitati marfa si rezerve
compartimentarea navei
calculul propulsiei (rezistenta la inaintere, elice, putere)
evaluarea caracteristicilor hidrodinamice
esantionajul navei
calculul de greutati
calculul de stabilitate intacta si de avarie
bilantul energetic
caracteristicile principalelor echipamente (motoare, pompe, macarale, vinciuri, etc.)

ARHITECTURA NAVEI

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

PAG. 1-5

Specific etapei de proiect preliminar sunt:


- colaborarea stransa cu armatorul, toate deciziile si solutiile trebuie agreate cu acesta; de multe ori in relatia
cu armatorul trebuie realizate mai multe versiuni ale navei specificate in tema
- caracterul iterativ; deoarece realizarea proiectului preliminar este o problema cu putine date initiale si foarte
multe variabile, procesul este unul specific de tip presupunere-verificare-decizie-revenire. Pe parcursul
evolutiei proiectului sunt foarte numeroase situatiile in care trebuie adoptate valori nu pe baza de calcule ci
fie statistic, fie din experienta fie din instinct. Ulterior aceste valori se pot dovedi eronate si procesul trebuie
reluat.
- caracterul preliminar al informatiei: unele valori sau solutii stabilite in aceasta etapa pot fi modificate in
etapele ulterioare de proiectare. Conceptul general al navei ramane insa neschimbat.
S-a constatat ca etapa de concept dureaza sub 5% din timpul total de proiectare dar in aceasta etapa se
stabilesc 90% din solutii si decizii. Revenirea si modificarea ulterioara a elementelor fundamentale stabilite in
etapa de concept fie datorita faptului ca unele elemente au fost ignorate, fie ca au fost gresit determinate poate fi extrem de costisitoare din punct de vedere al timpului, costurilor, performantelor si functionalitatii
navei.

ARHITECTURA NAVEI

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

PAG. 1-6

Documetatia de contract: (contractual design)


Aceasta etapa reprezinta o extensie a etapei de proiect preliminar prin adaugarea contractului de constructie.
Este transmisa de armator catre santierul naval in vederea obtinerii unei cotatii de pret. Elementele pe baza
carora santierul calculeaza pretul de constructie sunt datele din documentatia de proiect preliminar.
In ceea ce priveste propunerea de contract, aceasta este un document legal. Forma initiala se intocmeste de
echipa tehnica, dar forma finala este stabilita de avocati si contine urmatoarele elemente de baza:
Introducere: partile si scopul contractului
Interpretare: definitia principalelor termeni utilizati in contract (ex: constructor, cumparator, furnizor,
specificatie, etc.) precum si care sunt interpretarile care prevaleaza in cazul unor inconsistente in text.
Caracteristicile navei: lista principalelor caracteristici dimensiuni, capacitati, viteza, putere, etc.
precum si capacitatea (sau alta caracteristica functionala ex: TBP, sarcina la carlig, etc. )
Reguli: lista Regulilor, Regulamentelor si Conventiilor pe care nava trebuie sa le respecte
Documentatie: volumul de documentatie pus la dispozitia santierului, accesul la documentatie
Relatia cu Societatea de Clasificare: dreptul de inspectie, plata taxelor
Accesul armatorului (sau delegatilor), proiectantului si al subcontractorilor la nava si la informatii
Transferul de proprietate: defineste transferul progresiv de proprietate asupra navei pe masura
derularii platilor
Asigurari: defineste responsabilitatea asigurarii navei pe parcursul constructiei si al probelor
Probe: defineste volumul probelor, cine detine controlul si cine suporta costul

ARHITECTURA NAVEI

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

PAG. 1-7

Deficiente: defineste penalitatile suportate de constructor la nerespectarea performantelor navei (ex:


1% pentru 0.1 noduri, 1% pentru 10 tdw, etc)
Termen de livrare: specifica termenul final de livrare, etapele intermediare, perioada de gratie, etc.
Garantii: perioada de garantie si obligatiile constructorului in timpul si la finalul perioadei de garantie.
Modificari si adaugiri: conditiile in care contractul poate fi modificat
Anulare: conditiile in care contractul poate fi anulat de fiecare din parti
Arbitraj: cine este desemnat pentru arbitrajul eventualelor conflicte
Proprietatea intelectuala si patente: protectia proprietatii intelectuale a partilor
Delegari: defineste dreptul armatorului de a fi reprezentat de o terta persoana
Taxe: defineste ce taxe sunt platite de fiecare parte
Legea aplicabila: defineste legea care tari guverneaza relatia contractuala
Pret si plati: pretul si etapele de plata a contractului, penalizari si bonusuri. Dat fiind investitia mare,
plata constructiei unei nave se face etapizat conform intelegerii intre parti. Ca exemplu (pot fi multe
alte variante): 15% la semnarea contractului, 25% la inceperea debitarii; 25% la montajul a 50% din
sectii; 15% la lansare, 10% la finalul probelor; 5% la finalul perioadei de garantie.
Finantare: drepturile bancii daca sursa finantarii este un imprumut
Nota: Deoarece multe informatii si date sunt cuprinse atat in contract cat si in descrierea tehnica si/sau
planul general, trebuie acordata atentie posibilelor diferente ce ar genera surse de conflict

ARHITECTURA NAVEI

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

PAG. 1-8

Proiectul de clasa (proiect tehnic, basic design):


In aceast etapa se produc toate documentele necesare pentru avizarea cu clasa a proiectului. Volumul si
continutul documentatiei este specificat in Reguli si in principiu contine:
partea generala (Planul general, descrierea tehnica, formele, planul de tancuri, bordul liber, calculul de
stabilitate, planuri de siguranta si evacuare, etc.)
partea de corp (planul de constructie, calculele de rezistenta, tabela de suduri, accesorii de corp, etc.)
sisteme de punte (guvernare, ancorare, manevra-legare, ridicare, salvare, etc.)
sisteme de tubulaturi (diagramele pentru balast, incendiu, combustibil, apa dulce, racire, sonde si
aerisiri, drenaj, ape uzate, etc.)
partea de masini (aranjamentul comp. masini, linia de arbori, elicea, etc.)
partea electrica (bilant energetic, diagrame de cablaj, tablouri de distributie, navigatie, comunicatii,
lumini, etc.)
programe si tabele de probe
La finalul acestei etape toate caracteristicile, solutiile, materialele, echipamentele, etc. sunt stabilite.
Documetele se avizeaza cu Societatea de Clasificare si orice revenire asupra elementelor proiectului
presupune reavizarea.
Proiectul de executie si documentatia de fabricatie (Detailed design and Workshop information):
In aceast etapa se produce documentatia completa de fabricatie care va fi utilizata de santier. Volumul
documentatiei, detaliile constructive, standardele utilizate, tehnologia de fabricatie, etc. sunt in relatie cu
cerintele si posibilitatile santierului.