Sunteți pe pagina 1din 2

ORASAN

Ang orasan o relo ay mga aparatong sumusukat, nagtatala, at nagsasabi


ng oras sa pamamagitan ng paghahati nito sa mga oras, minuto,
at segundong bawat araw. Ang bawat pag-ikot nito, may 12 oras, 60 minuto
at 60 segundo. Ang orasan ay isa sa mga matandang imbensyon ng tao na
tumutulong sa pagsukat ng araw, lunar month, at taon.
Dahil sa orasan, nalalaman natin kung anong oras na sa bansa mo at ng
ibang bansa. Ang orasan ay hindi lang para ipakita ang oras. Ginagamit din
ito sa pang-alarma panggising. Meron ring mga ibang gamit ang orasan.
Naghuhudyat ito kung may lindol gamit ang seismic clock. Tumutunog o
nagsasalita naman ang ibang orasan bawat oras na tinatawag na speaking
clock.
Naniniwala ako sa kasabihang, Ang oras ay ginto. Mahalaga ang oras sa
buhay ng bawat tao. Dapat ay ginagamit ito sa mga makabuluhang bahay.
Lahat ng tao maging mahirap o mayaman, lalaki o babae meron nito habang
nabubuhay. Katulad ko na isang estudyante, kailangan kong pahalagan at
pangasiwaan ng tama ang aking oras. Dapat balansehin ko ang oras ko para
sa aking pamilya, kaibigan, pag-aaral at sa iba pang mga importanteng
gawain. Bawat oras na nabubuhay tayo ay dapat nilulubos natin at gamitin
natin sa ikasasaya natin.

KALENDARYO
Ang kalendaryo o talaarawan ay isang sistema ng pagpapangalan ng mga
panahon sa oras, partikular mga araw. Kilala ang mga pangalang ito
bilang petsa ng kalendaryo. Maaaring nakabase ang mga petsa sa nakilalang
paggalaw ng mga astronomikal na mga bagay. Isang pisikal na kagamitan din

ang isang kalendaryo na naisasalarawan ang sistema (halimbawa,


isang kalendaryong pang-mesa) ito ang pinakakaraniwang gamit ng salita.
Ginagamit ang kalendaryo ng mga taga-Ehipto upang pag-aralan ang galaw
ng mga bituin upang mahulaan ang mga pangyayaring maaaring maganap
tulad ng pagbaha sa Ilog Nile.

Ginagamit ang kalendaryo upang tulungan tayo upang matukoy ang kung
anong araw, buwan o taon na, pagbabago sa panahon, mga eclipse, oras ng
pagsikat ang pagbaba ng araw. Tinutulunagn din tayo upang maplano at
maging organisado ang ating mga gawain sa pang-araw-araw na
pamumuhay. Dahil sa kalendaryo nalalaman at natatandaan natin ang mga
imporatanteng araw katulad ng pasko, bagong taon, kaarawan atbp. Dahil sa
kalendaryo, naplaplano natin ng mabuti ang ating kinabukasan.