Sunteți pe pagina 1din 1

Calendar

UPG
-8-18 iulie inscriere
20 iulie rezultate
20-23 finalizare admitere
100lei
-diploma/adeverinta-original/copie legalizata
buletin-copie simpla, certificat nastere legalizat
3 fotografii
adeverinta medicala
-media
-inginerie petrol si gaze: 9,11->8,95
-prelucrarea petrolului si petrochimie (inginerie chimica): 8,22->7,35
-utilaje petroliere si petrochimice: 8,13-> 7,83
-transportul depozitarea si distributia hidrocarburilor: 9,06->8,80