Sunteți pe pagina 1din 9

1.

Navigatia in apropierea coastei


1.1. Studiul documentelor
1.2. Trasarea Drumului
1.3. Desfasurarea Navigatiei
1.4. Sistemul rutelor de navigatie
1.1. Studiul documentelor
Navigatia in apropierea coastei impune cunoasterea temeinica a sectorului in care se
naviga, deoarece unul din cele mai frecvente accidente de navigatie este esuarea navei. Pentru a
cunoaste caracteristicile zonei de navigatie trebuie ca ofiterii de punte sa studieze toate
documentele care concura la desfasurarea unei navigatii in conditii de securitate deplina.
Principalele documente ce trebuiesc studiate sunt :
a) hartile de navigatie - care in functie de scara sunt de mai multe feluri :
1. harti oceanice (fig 1) care reprezinta zone
intinse ale oceanului
planetare
si
se
folosesc
pentru
traversade ;

Fig. 1 Harta oceanica


2. harti generale de navigatie (fig. 2) care reprezinta zone maritime
intinse, care se folosesc pentru
studiul drumului navei iar unele se
utilizeaza pentru tinerea la zi a
navigatiei la larg sau chiar in
apropierea unor coaste lipsite de
pericole de navigatie ;

Fig. 2 Harta generala de navigatie

Page 1 of 9

3. harti costiere de drum (fig.


3) - utilizate pentru tinerea
navigatiei
la
zi
in
apropierea coastelor lipsite
de pericole deosebite de
navigatie ;
Fig. 3 Harta costiera de
drum
4. harti costiere speciale (fig.
4) - care reprezinta zone
costiere unde navigatia este
dificila
datorita
unor
pericole
hidrografice
deosebite ;

Fig. 4
speciala

Harta

costiera

5. planuri (fig. 5) - care


prezinta o zona in detaliu
(rade, porturi, etc.)

Fig. 5 - Plan
In plus de acestea, navigatorii mai au la dispozitie harti cu rute de navigatie
(Routeing charts exemplu in figura 6) sau harti intructionale (Instructional charts
exemplu in figura 7), primele cu rol in stabilirea rutei de navigatie la traversade (in ele
furnizndu-se informatii precum : temperaturi medii si presiuni medii pentru o anumita
luna ; zone cu vizibilitate minima sau ceata, regimul vnturilor ; temperaturi ale punctului
de roua ; temperaturi medii ale marii ; regimul gheturilor, etc.), iar a doua categorie, cu
rol in transmiterea de informatii suplimentare sau cu rol didactic (cum ar fi proceduri de
raportare la sistemele de monitorizare a traficului ; reguli si recomandari privind
tranzitarea unor zone ; modalitatea de solicitare si ambarcare a pilotului la bord, etc).

Page 2 of 9

Fig. 6 Routeing Chart

Fig. 7 Instructional chart

Selectionarea hartilor se realizeaza cu ajutorul catalogului hartilor (care prezinta


grafic si textual toate hartile si publicatiile unui editor de harti - fig. 8) in functie de index,
nume si numar. Dupa selectarea hartilor necesare, se verifica data ultimilor corectii si
daca este cazul se fac corecturile dupa ultimile avize de navigatie.

Fig. 8 Catalog al hartilor si publicatiilor


b) avizele de navigatie
Pentru a pune la dispozitia celor interesati ultimile informatii privind navigatia, editorii
hartilor (cum ar fi United Kingdom Hydrographic Office editor al Admiralty charts and
publications) folosesc doua modatilati : Avizele pentru Navigatori (Notices to Mariners)
respectiv Avertismentele Radio pentru Navigatie (Radio Navigational Warnings).
Avizele pentru navigatori (fig. 9) sunt editate saptamnal si contin informatii care dau
posibilitatea navigatorilor sa tina hartile si publicatiile nautice la zi functie de ultimile
rapoarte primite de biroul hidrografic. Continutul Avizelor pentru navigatori este
structurat pe sectiuni dupa cum urmeaza :
Sectiunea I Note explicative si indexul sectiunii II ;
Sectiunea II Hartile si publicatiile recent publicate si corectiile la harti ;
Page 3 of 9

Sectiunea III
Sectiunea IV
Sectiunea V
Sectiunea VI

Avertismente de navigatie ;
Corectii la Cartile Pilot ;
Corectii la Cartea farurilor si semnalelor de ceata ;
Corectii la Cartea radiofarurilor

Fig. 9 Avizele pentru navigatori


Avizele contin date referitoare la infiintarea sau desfiintarea unor repere de
navigatie, modificarea caracteristicilor acestora, aparitia unor pericole de navigatie, etc.
Avizele sunt tiparite si pot fi obtinute de la agenti ai biroului hidrografic respectiv,
in diverse porturi.
O alta modalitate de furnizare a acelorasi informatii este in format electronic
(Digital Notices to Mariners). Avizele in acest format pot fi obtinute pe support magnetic
(dischete, sau transmise prin satelit).
In ceea ce priveste Avertismentele Radio pentru Navigatie, acestea sunt de trei
tipuri : Avertismente NAVAREA, Averismente Costiere si Avertismente Locale. Toate isi
propun sa furnizeze navigatorilor cele mai urgente informatii critice pentru siguranta
navigatiei. Toate cele trei tipuri sunt transmise prin radio sau radio-telex, in limba
engleza. Detalii privind acest sistem de avertismente pot fi gasite in Cartea Radiofarurilor
volumul 5.
c) cartile pilot si suplimentele
acestora (Sailing Directions - fig.
10) - care privesc zona costiera de
navigatie.
Cartile
pilot
sunt
publicatii ce contin detalii referitoare
la recunoasterea coastei si a
reperelor de navigatie, la adancimi,
la curenti, la anomalii magnetice,
etc. Biroul Hidrografic al Regatului
Unit al Marii Britanii prezinta astfel de informatii acoperind
intreg globul in 74 de volume.
Fig. 10 Carte pilot
d) cartea farurilor si semnalelor de
ceata (List of Lights and Fog
Signals - fig 11) - publicatie care
contine detalii privind farurile
Page 4 of 9

(numar de ordine, numele, coordonatele geografice, caracteristica luminii - culoare,


intensitate, sectoare de vizibilitate, perioada, constructia, etc. Farurile sunt listate in
11 volume functie de zona de navigatie.
Fig. 11 Cartea farurilor si semnalelor de ceata
e) drumurile recomandate (Ocean
Passages for the World fig. 12) stabilite
pentru
traversade.
Contin informatii utile in
planificarea
voiajelor
la
traversarea
oceanelor.
Sunt
oferite
informatii
privind
vnturile, vremea, clima, curentii,
si zonele cu gheata ce pot fi
intalnite la traversada si sunt
sugerate cele mai scurte rute intre
porturi sau pozitii importante.
Ocean Passages for the World

Fig. 12

f) Tablele de maree (Tide Tables


fig. 12) Contin previziuni privind
situatia mareelor in peste 230
porturi mari si 6000 porturi
secundare. Intreg globul este
acoperit in patru volume publicate
anual.

Fig. 12 Table de maree


g) Atlase ale curentilor de maree
(Tidal Stream Atlases fig. 13)
Acopera apele din proximitatea
Marii Britanii si Nord West-ul
Europei, prezentnd directia si
viteza curentilor de maree la
intervale de o ora.

Fig. 13. Atlas al curentilor de maree

1.2. Trasarea Drumului


Dupa studierea documentelor precizate anterior, se poate trece la trasarea drumului pe
care nava trebuie sa-l urmeze. Aceasta operatie o efectueaza ofiterul cu navigatia iar pentru
zonele deosebite chiar comandantul navei.
Se recomanda sa se respecte anumite criterii in trasarea drumului :

Page 5 of 9

de-a lungul coastelor orientate in linie dreapta, drumul se traseaza de regula paralel cu
coasta;
in zona coastelor cu contur neregulat, drumul se traseaza astfel incat nava sa treaca in
siguranta pe langa punctele cele mai avansate in mare, tinand seama si de spatiul necesar
pentru efectuarea manevrelor cu scopul evitarii abordajelor dar totodata neprelungind in
mod nejustificat drumul.
distanta dintre drum si coasta trebuie sa asigure posibilitatea observarii reperelor de
navigatie pe timp de zi sau de noapte pentru ca punctul navei sa poata fi determinat cu
precizie. Se tine seama de asemenea de adancimea apei, de pescajul navei, de conditiile
hidrometeorologice din zona, etc.
de-a lungul costelor cu vanturi puternice sa se evite apropierea excesiva de coasta,
indeosebi navele cu viteza mica.
se recomanda evitarea suprafetelor albe din harta.
punctele de schimbare de drum se stabilesc in vederea unor repere de navigatie, de regula
in momentul observarii la travers a unui reper.
odata cu trasarea drumului se calculeaza si declinatia magnetica pentru anul in curs, care
se noteaza in interiorul rozelor de declinatie.

1.3. Desfasurarea Navigatiei


In navigatia costiera multe accidente s-au produs ca urmare a necunoasterii cu precizie a
punctului navei datorita fie unei erori in conducerea navei (mentinerea unui drum eronat ca
urmare a unei greseli a timonierului, eroare in determinarea g si c, sau necunoasterea
derivei) fie datorita desfasurarii unei navigatii dupa asazisul "nas de marinar".
Pentru evitarea unui accident nedorit se impune ca ofiterul de cart sa controleze periodic
(la 30 - 60 ) modul cum timonierul tine drumul, sa compare drumul giro cu drumul compas, si
in mod deosebit sa determine cu precizie pozitia navei la fiecare 15 - 30 alegand procedeele
cele mai rapide si cele mai precise, astfel incat sa poata si observa in permanenta zona in care
naviga, in scopul evitarii abordajelor.
Pe timp de vizibilitate redusa navigatia se desfasoara estimat si utilizand celelalte
mijloace de la bord (sondele ultrason, radiogoniometrul, radarul, GPS-ul)

1.4. Sistemul rutelor de navigatie


Pentru ca traficul navelor, in zonele aglomerate si cu pericole de navigatie, sa se
desfasoare mai usor, IMO in anul 1960 la Conferinta pentru Ocrotirea Vietii Umane pe Mare a
propus crearea unui sistem de rute de navigatie obligatorii iar in anul 1973 a fost adoptata in
acest sens rezolutia A. 284 (VIII).
Sistemul vizeaza cresterea sigurantei navigatiei in zonele costiere obligatorii de trecere cu
un trafic intens, unde se urmareste:
dirijarea traficului pe culoare de trafic de sens unic, despartite prin zone de separatie;
simplificarea fluxului de trafic in zonele unde drumurile navelor converg spre un
anumit punct (statii pilotaj, intrari porturi/fluvii, etc.)
ordonarea traficului in zonele de exploatare a subsolului marii;
separarea traficului costier, format din nave mici, de cel al navelor de larg;
reducerea riscului de lovire a fundului sau de punere pe uscat pentru navele cu pescaj
mare, in zonele de adancimi limitate sau nesigure;
Page 6 of 9

asigurarea de rute speciale pentru navele ce transporta marfuri periculoase cu risc de


poluare/explozie;
orientarea fluxului de trafic astfel incat sa se evite zonele de pescuit.
Nota : Acolo unde separarea traficului nu este necesara sau posibila, se pot institui
drumuri recomandate (recommended track) de sens unic sau in ambele sensuri, balizate sau nebalizate.

Terminologie si simboluri :
Exemplu de separare a traficului intr-o stramtoare :

N
Zona de trafic costier

Limita exterioara de nord


Culoar de trafic
Zona de separatie
Culoar de trafic

Zona de trafic costier

Limita exterioara de sud

Sistemul rutei de navigatie (Routeing system) - este un complex de masuri privind rutele ce
trebuiesc urmate de nave in scopul reducerii riscului de accidente de navigatie. Include :
- schemele de separare a traficului;
- rutele in ambele sensuri;
- drumurile recomandate;
- zonele de trafic costier;
- rutele de apa adanca si zonele de evitat.
Schema de separare a traficului (Traffic separation scheme) - este o schema ce separa
traficul care se desfasoara in sensuri opuse, prin folosirea unei zone sau linii de separatie si a
unor culoare de trafic;
Zona sau linie de separatie (Separation zone or line) - este o zona sau o linie ce separa
traficul care se desfasoara in sensuri opuse. Mai poate fi folosita pentru separarea unui culoar
de trafic de zona de trafic costier adiacenta;
Culoar de trafic (Traffic lane) - este o arie delimitata in interiorul careia trebuie sa se
desfasoare traficul in sens unic.
Zona de sens giratoriu (Roundabout) - este o arie circulara delimitata, in care traficul se
desfasoara in sens invers acelor de ceasornic, in jurul unui anumit punct sau arii;
Zona de trafic costier (Inshore traffic zone) - este aria cuprinsa intre limita exterioara a unei
scheme de separare a traficului si coasta;
Ruta in ambele sensuri (Two-way route) - este o arie delimitata in interiorul careia traficul
se desfasoara in ambele sensuri.(Navig. se face cat mai aproape de limita din tribord);
Drum recomandat (Recommended track) - este drumul ce se recomanda a fi urmat intre
doua pozitii determinate;
Ruta de apa adanca (Deep water route) - este o ruta intr-o zona delimitata, in interiorul
careia s-a efectuat o supraveghere atenta pentru identificarea pericolelor de navigatie , cu
indicarea adancimii minime a apei.

Page 7 of 9

Zona de precautiune (Precautionary area) este o masura a sistemului rutelor de navigatie


constand intr-o zona cu limite definite, in care navele trebuie sa navige cu precautie si in care
pot fi recomandate directii ale traficului.
Zona de evitat (Area to be avoided) este tot o masura a sitemului rutelor reprezentata de o
zona determinata in care nafigatia fie ca este periculoasa fie ca in acel perimetru trebuiesc
evitate incidentele si zona va fi evitata de toate navele sau de nave apartinand unei categorii
anume.
Directii stabilite pentru fluxul de trafic (Established direction of traffic flow) sunt
simboluri grafice (sageti) care indica directia de miscare a traficului asa cum a fost stabilit in
schema de separare a traficului.
Directii recomandate pentru fluxul de trafic (Recommended direction of traffic flow)
sunt simboluri grafice (sageti punctate) care indica directiile de miscare ale traficului
recomandate intr-un sistem al rutelor de navigatie in care nu este absolut necesara adoptarea
unor directii stabilite pentru fluxul de trafic.
Zonele cu rute obligatorii de navigatie se stabilesc de IMO cu acordul statului riveran,
inscrierea acestora in hartile marine facandu-se pe baza publicatiilor IMO, folosind urmatoarele
simboluri recomandate de catre Organizatia Internationala de Hidrografie (International
Hydrographic Organisation). Totusi tarile riverane pot folosi pe hartile lor simboluri diferite de
cele ce urmeaza:
Denumire
Limita exterioara a culoarului
de trafic, rutei in ambele
sensuri si a zonei de trafic
costier
Zona de separatie

Simbol

Descriere
Linie intrerupta simbol
folosit in general pentru limite
maritime
O zona indicata de o nuanta
deschisa

Linie de separatie

O linie de o nuanta deschisa


de cel putin 3 mm

Limita exterioara a zonei de


sens giratoriu sau a zonei de
precautiune
Centrul zonei de sens giratoriu
care nu contine zona centrala
Sageti indicand directia
stabilita a fluxului de trafic

Linie intrerupta simbol


folosit in general pentru limite
maritime
Un cerc cu diametrul de cel
putin 3 mm
Sageti de o nuanta deschisa,
cu linie continua

Sageti indicand directia


recomandata a fluxului de
trafic

Sageti de o nuanta deschisa cu


linie intrerupta

Limita zonei de evitat

Linie de o nuanta deschisa din


segmente in forma literei T

Page 8 of 9

Drum recomandat balizat


Drum recomandat nebalizat
Limita exterioara a rutei de
apa adanca
Ruta de apa adanca cu ambele
limite marcate
Ruta de apa adanca balizata

DW

DW
DW
DW
DW
DW

Ruta de apa adanca nebalizata

DW
D
W

D
DW W

Linie continua neagra sau


color cu sageti la intervale
egale
Linie intrerupta neagra sau
color cu sageti la intervale
egale
Linie intrerupta simbol
folosit in general pentru limite
maritime
Linii intrerupte intre care sunt
inserate abrevierele DW
Linie continua neagra sau
color cu sageti la intervale
egale avand inserate literele
DW
Linie intrerupta neagra sau
color cu sageti la intervale
egale avand inserate literele
DW

Conducerea navei in aria acoperita de o schema de trafic :


se face respectand prevederile RIPAM - ului;
se face respectand si urmatoarele reguli particulare :
navigatia in directiile indicate prin sagetile fluxului;
drumul urmat se mentine in afara zonei sau liniei de separatie a traficului, care se lasa
in babord;
intrarea si iesirea intr-un/dintr-un culoar se face normal pe la capetele acestuia;
se va evita pe cat posibil traversarea culoarelor de trafic;
este interzisa intrarea in zona de separatie a traficului sau intersectarea liniei de
separatie;
se recomanda ca navele maritime destinate navigatiei la larg sa evite folosirea zonelor
de trafic costier;
se va evita ancorarea in aria acoperita de schema de separare a traficului;
se recomanda ca navele care nu folosesc schema de separare a traficului sa se mentina
cat mai departe posibil in afara acesteia.
***

Page 9 of 9

S-ar putea să vă placă și