Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 11


Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea nchirierii construciei cu destinaie de locuin, aflat n proprietatea
Comunei Periam, patrimoniu privat, ctre familia doamnei Gendelon Amelita

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 30.07.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- cererea doamnei Gendelon Amelita nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.4965/30.06.2015;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.5050 din
data de 01.07.2015 ntocmit de doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe al Primriei Comunei Periam;
- prevederile contractului de nchiriere ncheiat cu doamna Gendelon Amelita i nregistrat la
Primria Comunei Periam sub nr.7894/26.11.2008;
- prevederile O.U.G. nr.40/1999 privind protecia chiriailor i stabilirea chiriei pentru spaiile
cu destinaia de locuine, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.1241 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat (r2), cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic
al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare;
- faptul c locuina n suprafa de 42,26 mp, care face parte din imobilul cu nr.vechi 895 Periam,
avnd adresa actual strada Armoniei, nr.6, bl.1, et.4, ap.17, din Comuna Periam, judeul Timi, se afl n
proprietatea Comunei Periam, patrimoniul privat;
- faptul c imobilul descris nu a fost revendicat n baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, ale art.36 alin.5 lit.b, ale art.45 alin.3, ale art.119, ale art.121
alin.1 i ale art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob ncheierea unui nou contract de nchiriere pentru spaiul cu destinaie de locuin
situat n Comuna Periam, reprezentnd apartamentul nr.17 din blocul de locuine cu nr.vechi 895, avnd
1

adresa actual: Comuna Periam, strada Armoniei, nr.6, bl.1, et.4, ap.17, judeul Timi, locuin aflat n
proprietatea privat a Comunei Periam, ctre familia doamnei Gendelon Amelita, titularul contractului.
Art.2. Contractul de nchiriere va fi ncheiat pe o perioad de 5 ani, conform modelului prevzut
n Anexa nr.1, care face parte integrant din prezenta hotrre. Dac nici una dintre pri nu denun acest
contract cu 30 de zile nainte de expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat, valabilitatea acestuia se
prelungete de drept pentru fiecare an n care nu s-a solicitat n mod expres rezilierea.
Art.3. Se mandateaz domnul Dumitra Cornel, Primarul Comunei Periam, s semneze contractul
de nchiriere care se va ncheia cu doamna Gendelon Amelita.
Art.4. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam i doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe al Primriei Comunei Periam.
Art.5. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Preedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul primriei;
- Doamnei Dumitra Lorendana, inspector I principal, n cadrul Primriei Comunei
Periam;
- Doamnei Gendelon Amelita;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTE DE EDIN,

COZMA VASILE

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

____________________________________
______________________________________

Nr. 69 din 30.07.2015


2