Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 11


Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea plii cotizaiei anuale pentru anul 2015 datorat de Comuna Periam, Judeul
Timi, la Asociaia Grupul de Aciune Local TRIPLEX CONFINIUM
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 30.07.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- adresa e-mail a GAL Triplex CONFINIUM nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.5477/15.07.2015, prin care se aduce la cunotin aprobarea cuantumului cotizaiei pe anul 2015,
potrivit Procesului verbal nr.39/06.07.2015 al AGA - GAL Triplex CONFINIUM;
- raportul nregistrat sub nr.5560/20.07.2015 ntocmit de domnul Marica Florian, inspector de
specialitate IA n cadrul Primriei Comunei Periam;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparena decizional n administraia public,
republicat;
- prevederile Hotrrii Consiliului Local al Comunei Periam nr.28/28.03.2012, prin care Comuna
Periam a aderat ca membru cu drepturi depline la Asociaia Grupul de Aciune Local TRIPLEX
CONFINIUM;
- rezultatele recensmntului populaiei din anul 2011 din care rezult c localitatea noastr are o
populaie de 4.505 locuitori;
- prevederile Hotrrii Asociaiei Grupului de Aciune Local TRIPLEX CONFINIUM
nr.39/06.07.2015 prin care se stabilete i cotizaia anual pe anul 2015 datorat de autoritile publice
locale la suma de 10.000 lei/an;
- prevederile art.35 alin.3-4 i alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finanele publice locale, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.e, ale art.36 alin.7 lit.c, ale art.45 alin.2 lit.f i ale art.115
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,

H O T R T E :
Art.1. Se aprob plata cotizaiei anuale pentru anul 2015 datorat de Comuna Periam, Judeul
Timi, la Asociaia Grupul de Aciune Local TRIPLEX CONFINIUM, n sum de 10.000 lei.
1

Art.2. Primarul Comunei Periam i doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent contabil n cadrul Primriei Comunei Periam vor asigura ducerea la ndeplinire a predeverilor prezentei
hotrri, informnd Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, asupra modului de ndeplinire.
Art.3. Cu data prezentei i nceteaz aplicabilitatea orice prevederi contrare.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-Social, Urbanism i Transport Public;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent, n cadrul Primriei Comunei
Periam;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

L.S.

PREEDINTE DE EDIN,

COZMA VASILE

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

____________________________________
______________________________________

Nr. 70 din 30.07.2015