Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 11


Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind actualizarea Regulamentului pentru stabilirea i sancionarea faptelor de nclcare a
normelor n domeniul gospodririi localitii, a ntreinerii cureniei, a ordinii i linitii publice n
Comuna Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 30.07.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.5588/20.07.2015 ntocmit de ctre
domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA n cadrul Compartimentului Dezvoltare Economicosocial, Urbanism i Transport Public al Primriei Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.68/20.08.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru
stabilirea i sancionarea faptelor de nclcare a normelor n domeniul gospodririi localitii, a
ntreinerii cureniei, a ordinii i linitii publice n Comuna Periam;
- prevederile art.1-6 i altele din O.G.nr.21/2002 privind gospodrirea localitilor urbane i
rurale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.61/1991 privind sancionarea faptelor de nclcare a unor norme de
convieuire social, a ordinii i linitii publice, rerepublicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.e, art.39 alin.1, art.45 alin.1
precum i ale art.115 alin.l lit.b, alin.3 i alin.6-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public
Local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

H O T R T E:
Art.1. Se aprob actualizarea Regulamentului pentru stabilirea i sancionarea faptelor de
nclcare a normelor n domeniul gospodririi localitii, a ntreinerii cureniei, a ordinii i linitii
publice n comuna Periam, conform Anexei nr.1 care face parte integrant din prezenta hotrre.
1

Art.2. Cu data prezentei se revoc orice prevederi contrare prezentei hotrri i i nceteaz
aplicabilitatea prevederile H.C.L. Periam nr.68/20.08.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru
stabilirea i sancionarea faptelor de nclcare a normelor n domeniul gospodririi localitii, a
ntreinerii cureniei, a ordinii i linitii publice n Comuna Periam.
Art.3. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri, se ncredineaz domnul Dumitra Cornel,
Primarul Comunei Periam i compartimentele de specialitate din cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului Judeului Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-Social, Urbanism i Transport Public;
- Compartimentului Agricol, Protecia Mediului;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe;
- Postului de Poliie Periam;
- La dosarul edinei;
- Ateniei publice prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina de internet
www.primatimperiam.ro.

L.S.

PREEDINTE DE EDIN,

COZMA VASILE

____________________________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 71 din 30.07.2015