Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local: 11
Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea Planului de ocupare a funciilor publice la nivelul Comunei Periam,
pentru anul 2016
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 30.07.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.5634/21.07.2015 naintat de doamna
Bron Daciana, secretar al Comunei Periam, prin care se propune consiliului local aprobarea Planului de
ocupare a funciilor publice pentru anul 2016;
- adresa nr.8506/29.06.2015 a Instituiei Prefectului - Judeul Timi, nregistrat la Primria
Comunei Periam sub nr.4958/29.06.2015;
- adresa Primriei Comunei Periam nregistrat sub nr.4958/01.07.2015, adresat A.N.F.P.
Bucureti;
- prevederile H.G. nr.553/2009 privind stabilirea unor msuri cu privire la evidena funciilor
publice i a funcionarilor publici;
- prevederile art.22 alin.1 lit.o i ale art.23 alin.4 i alin.5 din Legea nr.188/1999 privind statutul
funcionarilor publici, republicat (r2), cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Ordinului Administraie Public nr.7660/2006 privind aprobarea Instruciunilor
pentru elaborarea Planului de ocupare a funciilor publice;
- prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea
carierei funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, ale art.36 alin.3 lit.a, ale art.45 alin.l i ale art.115 alin.l
lit.b, alin.3 i alin.6-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob Planul de ocupare a funciilor publice pentru anul 2016, la nivelul Primriei
Comunei Periam, precum i al S.P.C.L.E.P. Periam, conform Anexei Nr.1, care face parte integrant din
prezenta hotrre.
1

Art.2. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri, se ncredineaz primarul Comunei


Periam, domnul Dumitra Cornel.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- A.N.F.P. Bucureti;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTE DE EDIN,

COZMA VASILE

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

____________________________________
______________________________________

Nr. 73 din 30.07.2015