Sunteți pe pagina 1din 68

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
'

MINISTERUL ECONOMIEI

ORDIN
pentru aprobarea prescripiilor tehnice PT CR 6-2013 Autorizarea operatorilor control nedistructiv
i a persoanelor juridice care efectueaz examinri nedistructive,
precum i evaluarea persoanelor juridice care efectueaz examinri distructive",
PT CR 7-2013 Aprobarea procedurilor de sudare pentru oel,
aluminiu, aliaje de aluminiu i polietilen de nalt densitate (PE-HD)"
si PT CR 9-2013 Autorizarea sudorilor care execut lucrri de sudare
la instalaii sub presiune i la instalaii de ridicat i a operatorilor sudare
evi i fitinguri din polietilen de nalt densitate (PE-HD)"*)

Avnd n vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. b), ale art. 5 lit. n), ale art. 10 lit. f) i ale art. 12 lit. b) din Legea nr. 64/2008
privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de
combustibil, republicat,
n baza prevederilor art. 2 lit. b), ale art. 3 alin. (1) lit. b) ic) i alin. (11) din Hotrrea Guvernului nr. 1.340/2001 privind
organizarea i funcionarea lnspec~ei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat, cu
modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 9 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului Economiei,
cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul economiei emite urmtorul ordin:
Art. 1. - Se aprob Prescripia tehnic PT CR 6-2013 afaceri nr. 442/201 O pentru aprobarea prescripiilor tehnice
"Autorizarea operatorilor control nedistructiv i a persoanelor PT CR 6-2010 ,,Autorizarea personalului i a laboratoarelor care
juridice care efectueaz examinri nedistructive, precum i efectueaz examinri nedistructive i evaluarea capabilitii
evaluarea persoanelor juridice care efectueaz examinri tehnice a laboratoarelor care efectueaz examinri distructive",
distructive", prevzut n anexa nr. I.
PT CR 7-2010 "Aprobarea procedurilor de sudare pentru oel ,
Art. 2. - Se aprob Prescripia tehnic PT CR 7- 2013 aluminiu i aliaje de aluminiu pentru polietilen de nalt
"Aprobarea procedurilor de sudare pentru oel, aluminiu, aliaje densitate (PE-HD)" i PT CR 9-2010 "Autorizarea sudorilor care
de aluminiu i polietilen de nalt densitate (PE-HD)", execut lucrri de sudare la instalaii sub presiune i la instalaii
prevzut n anexa nr. li.
de ridicat, n oel, aluminiu, aliaje de aluminiu i polietilen de
Art. 3. - Se aprob Prescripia tehnic PT CR 9-2013 nalt densitate (PE-HD)", publicat n Monitorul Oficial al
,,Autorizarea sudorilor care execut lucrri de sudare la instalaii Romniei, Partea I, nr. 226 i 226 bis din 9 aprilie 201 O.
sub presiune i la instalaii de ridicat i a operatorilor sudare evi
Art. 5. - Anexele nr. I, li i III fac parte integrant din
i fitinguri din polietilen de nalt densitate (PE-HD)", prevzut
prezentul ordin.
n anexa nr. III.
Art. 6. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Art. 4. - La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, se Romniei, Partea I, i intr n vigoare la 30 de zile de la
abrog Ordinul ministrului economiei, comerului i mediului de publicare.
p. Ministrul economiei,
Adrian Ciocnea
secretar de stat
Bucureti,

30 aprilie 2013.

Nr. 1.001.
*)Ordinul ministrului economiei nr. 1.001/2013 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013 i este reprodus i
in acest numr bis.

150

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

Anexa nr. III

MINISTERUL ECONOMIEI

Inspecia

de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor


sub Presiune

i Instalaiilor

de Ridicat

- ISCIR -

PRESCRIPIE TEHNIC

PT CR 9-2013

AUTORIZAREA SUDORILOR CARE EXECUT LUCRRI DE SUDARE LA INSTALAIILE


SUB PRESIUNE I LA INSTALAllLE DE RIDICAT I A OPERATORILOR SUDARE EVI
I FITINGURI DIN POLIETILEN DE NALT DENSITATE (PEHD)

Indicativ: PT CR 9-2013

Ediia

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

151

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE
SECIUNEA

Scop

Art. 1 (1) Prezenta


oel,

pentru

prescripie tehnic stabilete cerinele


i

aluminiu

montarea, instalarea

aliaje de aluminiu, care


repararea

instalaiilor

pentru autorizarea sudorilor,

efectueaz operaii

sub presiune

de sudare folosite la

instalaiilor

de ridicat supuse

regimului de supraveghere i de verificare tehnic ISCIR.


(2) De asemenea , prezenta

prescripie tehnic stabilete condiiile

cerute la autorizarea

operatorilor care efectueaz operaii de sudare n polietilen de nalt densitate (PEHD)


folosite la montarea

repararea sistemelor de conducte pentru transportul fluidelor.

Art. 2 Persoanele juridice care

solicit

autorizarea de

ctre

ISCIR a sudorilor, pentru

oel ,

aluminiu i aliaje de aluminiu, sau a operatorilor sudare evi i fitinguri din polietilen de nalt
densitate (PEHD) sunt obligate, ca n prealabil,
sudare aprobate conform prevederilor
deruleaz activitile
prescripii

prescripiei

propriile proceduri de

tehnice aplicabile, n baza

crora

se

oel,

aluminiu

dein proceduri de sudare aprobate, se admite


i

aliaje de aluminiu,sau a operatorilor sudare

se deruleze concomitent cu aprobarea procedurii de sudare.

Art. 4 n cazul

autorizrii sudorilor pentru operaii de sudare n font sau materiale/aliaje de

materiale neferoase (altele dect aluminiul), precum


sudare dect cele cuprinse n prezenta
trebuie

c dein

tehnice.

ca autorizarea sudorilor, pentru


s

dovada

necesare la autorizarea sudorilor sau a operatorilor, n sensul prezentei

Art. 3 n cazul n care persoanele juridice nu


PEHD

s fac

s ntocmeasc instruciuni

acceptare.

n cazul

prescripie tehnic,

utilizrii

altor procedee de

persoanele juridice solicitante

tehnice specifice care se

nainteaz

la ISCIR pentru

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll .2013

152

SECIUNEA
Referine

Art. 5

Prezenta

prescripie tehnic

presiune,

instalaiilor

de ridicat

normative

face referiri la

funcionarea

a) Legea nr. 64/2008 privind

a 2-a

urmtoarele

condiii

acte normative:

de

siguran

instalaiilor

a aparatelor consumatoare de combustibil,

sub

republicat ,

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 485 din 8 iulie 2011;


b)

Ordonana

aprobat

Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare

prin Legea nr. 355/2002,

din 26 iunie 2002, cu


c)

Ordonana

publicat

n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 447

modificrile i completril e

ulterioare;

Guvernului nr. 129/2000 privind formarea

prin Legea 375/2002,

naional

profesional

adulilor aprobat

publicat

n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 436 din 21 iunie

urgen

a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a

2002;
d)

Ordonana

de

prestatorilor de servicii
68/201 O,

publicat

libertatea de a furniza servicii n Romnia

Hotrrea

ulterioare;
i funcionarea Inspeciei

Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea

Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune


publicat

Hotrrea

Instalaiilor

de Ridicat,

ulterioare;

Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor
aduli lor, publicat

Ordonanei

Guvernului nr. 129/2000 privind formarea

profesional

n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu

modificrile i completrile

ulterioare;

g) Ordinul comun al ministrului muncii,


ministrului

de

n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu

modificrile i completrile

f)

prin Legea nr.

n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 256 din 20 aprilie 201 O, cu

modificrile i completrile

e)

aprobat

educaiei, cercetrii i

solidaritii

sociale

familiei nr. 353/2003

al

tineretului nr. 5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de

autorizare a furnizorilor de formare profesional a adulilor, publicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu
h) Ordinul comun al ministrului muncii,
ministrului

educaiei , cercetri i i

certificrii formrii

profesionale a

nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu

modificrile i completrile

solidaritii

sociale

ulterioare;

familiei nr. 501/2003

al

tineretului nr. 5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei

adulilor,

publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,

modificrile i completrile

ulterioare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll .2013

SECIUNEA

Termeni

153

a 3-a

i definiii

Art. 6 n nelesul prezentei prescripii tehnice, termenii i definiiile au urmtorul sens:


a) domeniu de va/abilitate - domeniu n care sudorul are dreptul

realizeze

mbinri

sudate;
b)

epruvet

ncercri

c)

poriune prelevat

- parte sau

din proba

sudat

n scopul de a fi

prescripii

distructive specificate, n conformitate cu prevederile prezentei

fi

supus

unei

tehnice;

de aprobare a procedurii de sudare (WPQR) - document care cuprinde toate

datele necesare

aprobrii

unei

d) formator atestat -

specificaii

a procedurii de sudare (WPS);

persoan fizic atestat

ctre

de

ISCIR pentru unul sau mai multe

domenii;
e)

furnizor de formare profesional - prestator de servicii de formare profesional,

persoan juridic

caz, n

prevzut

de drept public sau privat care are

autorizaia

pentru

desfurarea

activiti

unor

n actul de

independente,

nfiinare

activiti

sau,

dup

de formare

profesional;

f)

grosimea metalului depus - grosimea

efectiv

a cordonului de

sudur,

exclusiv orice

supra nlare;
g)

imperfeciune

sudur

- discontinuitate n

sau o abatere de la forma

geometric

prevzut;

h) mbinare
diferene

i)

eterogen

semnificative ale caracteristicilor mecanice


omogen

mbinare

prezint diferene

j)

laborator -

structur funcional

de

baz i

de

nalt

compoziiei

examinri

chimice;

materialul metalic de
compoziiei

baz

nu

chimice;

n cadrul persoanei juridice prin care aceasta

nedistructive

i/sau

incercari distructive;
mbinri

sudate,

materiale de adaos);
persoan

care

- ansamblu sudat care se

prob sudat

efectueaz

sudarea

evilor i

fitingurilor din

utilizeaz

n cadrul procesului de verificare a

autorizrii;

n) procedeu de sudare obinerea

baz prezint

densitate (PEHD);

sudorului n vederea

pentru

ale

- mbinare n care sudura

operator sudare PEHD -

polietilen

m)

materialul metalic de

materiale pentru sudare - materiale utilizate la realizarea unei

(materiale de
I)

semnificative ale caracteristicilor mecanice sau ale

desfoar activiti

k)

- mbinare n care sudura

unei

asamblri

tehnic general caracterizat

permanente;

printr-o

metod

de mbinare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

154

o)
fie

procedur

urmat

n cazu l

executrii

profesional

realizrii

n vederea

de

aciun i

tehnologice care trebuie

unei suduri;

p) program de formare
i/sau practic,

spec ificat

de sudare - succesiune

activiti lor

- totaliatatea

obiectivelor de formare de

de

pregtire teoretic

competene

pentru un anumit

domeniu;
q) responsabil tehnic cu sudura (RTS) - personal tehnic de specialitate, angajat al
persoanei juridice, atestat de ISCIR, desemnat de angajator, responsabil cu elaborarea
avizarea

documentaiilor
i

de sudare
r)

lucrrile

de sudare n vederea

procedurilor

de autorizare a sudorilor;

nominal

a peretelui

specificaia

evii

specificaia

en";

procedurii de sudare

preliminar

(pWPS) - document care


urmeaz

date tehnice propuse pentru derularea procedurii de sudare care


t)

aprobrii

raport dimensional standard (SDR) - raportul dintre diametrul exterior nominal dn"

grosimea
s)

tehnice privind

procedurii de sudare (WPS) - document care

conine

a fi

conine

aprobat;

date tehnice finale

care a fost aprobat n baza uneia sau mai multor WPQR;


u) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului

privind
v)

Spaiu

Economic European;

sudare cu element
nalt

polietilenei de
mbin

sunt

nclzite

nclzitor

(n cazul

autorizrii

sudorilor pentru sudarea

densitate PEHD) - procedeu de sudare la care

suprafeele

adecvat prin expunere, contact direct cu elementul de

ce se

nclzire i

sunt

sudate sub presiune;


w) sudare prin
polietilenei de

rezisten electric

nalt

(n cazul

sudor -

persoan

care

efectueaz

pistoletul de sudare, capul de sudare sau


y)

suport la

sudate pentru
z)

finalizarea

rdcin

final

sudrii,

sudarea

cu o
i

n mbinarea prin

eav;

care

ine i

conduce portelectrodul,

arztorul;
mbinrii

de metal topit;

- rndul/rndurile, vizibil/vizibile pe

suprafaa/suprafeele

sudurii,

dup

la sudarea cu treceri multiple;

aa) trecere de umplere - rndul/rndurile , depus/depuse


rdcin i

con st

- material plasat la baza rostului prelucrat mecanic al

susinerea bii

trecerea

sudorilor pentru sudarea

densitate PEHD) - procedeu de sudare care

electrofuziune a unui fiting, a unei mufe sau a unei


x)

autorizrii

dup

trecerea/trecerile de

nainte de trecerea/trecerile final/fi nale la sudarea cu treceri multiple;

bb) trecere la
treceri multiple;

rdcin

- rndul/rndurile, primului strat depus la

rd cin,

la sudarea cu

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll .2013

variabil esenial

cc)

de sudare -

domeniul de autorizare a sudorului


dd)

variabil neesen/ial

mecanice

i/sau

de sudare a

c rei

modificare

conduce la necesitatea unei noi

de sudare -

variabi l

care nu

i nflueneaz

autorizri ;

infl ueneaz

caracteristicile

metalurgice ale mbinrii sudate;

ee) verificare - serie de


examinrile

va ri abi l

155

nedistructive

operaii

care trebuie

i/sau ncercrile

s includ

executarea unei probe sudate,

distructive ulterioare, precum

consemnarea

rezultatelor n procesul-verbal final de autorizare.

SECIUNEA

Simboluri

Art. 7

La completarea

urmtoa rele

simboluri

documentelor

a 4-a

i prescurtri

legate de

autorizarea

utilizeaz

sudorilor se

i prescurtri:

a) pentru prob:
sudur

1)

BW -

2)

D - diametru exterior al evii;

3)

FW -

4)

P-tabl;

5)

t - grosimea materialului probei (grosimea tablei sau grosimea peretelui

6)

T-

7)

z - lungimea catetei unei suduri de

8)

b - lungimea probei de ncercare ;

9)

a-

sudu r

cap la cap;

de

col;

evii);

eav;

semi l imea

co l;

probei de ncercare;

1O) s1 - grosimea metalului depus pentru procedeul de sudare 1;


11) s2 - grosimea metalului depus pentru procedeul de sudare 2;
12) t 1 - grosimea materialului probei pentru procedeul de sudare 1;
13) t 2 - grosimea materialului probei pentru procedeul de sudare 2;
b) pentru materiale de sudare:
1)

nm - fr metal de adaos;

2)

A-

3)

B - nveli bazic;

4)

C-

5)

R - nveli rutilic sau electrod tubular cu miez rutilic

6)

RA - nveli rutilic - acid;

nveli

nveli

acid;

celulozic;
i zgu r

cu solidificare

lent;

156

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

7)

RB -

nveli

rutilic - bazic;

8)

RC -

nveli

rutilic - celulozic;

9)

RR -

nveli

rutilic cu grosime mare;

1O) S -

srm/vergea plin;

11) M - electrod tubular cu miez din pulbere


i zgur

12) P - electrod tubular rutilic

metalic;

cu solidificare

rapid;

13) V - electrod tubular rutilic sau bazic/fluoric;


14) W - electrod tubular bazic/fluoric
15) Y - electrod tubular bazic/fluoric

i zgur
i zgur

cu solidificare
cu solidificare

l ent;
rapid;

16) Z - alte tipuri de electrozi tubulari;

pentru alte detalii privind sudarea:

c)

pri ;

1)

bs - sudare din ambele

2)

lw - sudare spre stnga;

3)

mb - sudare cu suport la

4)

ml - sudare multistrat;

5)

nb - sudare fr suport la

6)

rw - sudare spre dreapta;

7)

sl - sudare ntr-un strat;

8)

ss - sudare dintr-o parte;

rdcin ;

rdcin;

pentru procedee de sudare:

d)

1)

111 - sudare cu arc electric sau electrod nvelit;

2)

114 - sudare cu arc electric cu

3)

121 - suda re sub strat de flux cu electrod -

4)

125 - sudare sub strat de flux cu s rm tubu lar ;

5)

131 - sudare cu arc electric n mediu de gaz inert cu electrod fuzibil (sudare MIG);

6)

135 - sudare cu arc electric n mediu de gaz activ cu electrod fuzibil (sudare MAG);

7)

136 - sudare cu arc electric n mediu de gaz activ cu

8)

141 - sudare cu arc electric n mediu de gaz inert cu electrod de wolfram (sudare

srm tubular;

WIG);
9)

15 - sudare cu

10) 311 - sudare

plasm;

oxiaceti lenic.

e) pentru detalii privind mbinarea


baz;

1)

MB - material de

2)

MO - metal depus;

sudat:

s rm ;

srm tubular ;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

3)

ZIT -

zo n i nfluenat

157

termic.

CAPITOLUL li
ORGANIZAREA CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONAL N VEDEREA
AUTORIZRII SUDORILOR PENTRU OTEL, ALUMINIU SI ALIAJE DE ALUMINIU
'

'

PRECUM I A OPERATORILOR SUDARE EVI I FITINGURI DIN POLIETILEN DE


NALT DENSITATE (PEHD)

SECIUNEA

Programe de formare

Art. 8

profesional

Sudorii pentru otel, aluminiu si aliaje de aluminiu

autorizeaz
excepia

trebuie

prezenta

s fac

operatorii sudare PEHD care se

dovada absolvirii unui program de formare

profesional,

cu

celor care au absolvit, ntr-unul din statele membre un program de formare

profesional

Art. 9

a carui organizare a avut la baza cerinte echivalente cu cele

p revzute

prescripie tehnic.

Programele de formare

profesional

se

organizeaz

de

ctre

furnizori de formare

profesional avizai i autorizai.

Art. 10 (1) Avizarea furnizorilor de formare profesional se face de ctre ISCIR. n acest

scop furnizorul de formare profesional depune la ISCIR urmtoarele:


a) adresa de solicitare a
b) dovada
profesional ,

avizrii

furnizorului de formare

are ca obiect de activitate

profesional;

desfurarea

activiti l o r

de formare

conform actelor constitutive;

c) programa

analitic ;

d) suportul de curs.
(2) ISCIR a nalizeaz documentele prevzute la alin. (1) i n cazul n care acestea
corespund prevederilor prezentei
o

perioad

prescripii

tehnice,

elibereaz

un aviz. Avizu l este valabil pe

de 4 (patru) ani.

(3) Autorizarea furnizorilor de formare

profesional

se face conform prevederilor

n vigoare.
(4) Programele de formare

profesional

se desfoar cu formatori

atestai.

legislaiei

158

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI , PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

profesional

(5) Pentru organizarea unui program de formare


profesional

furnizorul de formare

depune la ISCIR, cu 15 zile calendaristice nainte de nceperea programului,

urmtoarele:

a)

adresa de

trebuie

organizare

anunare

organizrii

se precizeze denumirea
i

locul de

desfurare

unui program de formare

tipul programului,

copia

legislaiei

autorizaiei

perioada de

profesional;

furnizorului de formare

profesional, obinut

conform prevederilor

n vigoare;

d) programa

analitic, dezvoltat

e) tabelul cu numele
f)

numrul cu rsanilor,

n care

a programului;

b) copia avizului pentru furnizorul de formare


c)

profesional,

pe teme, zile, ore

prenumele formatorilor

tabelul cu numele i prenumele

g) numele

cursanilor,

formatori;

atestai;

codul numeric personal al acestora;

prenumele supraveghetorului pentru instruirea

practic.

(6) Se admite modificarea tabelului prevzut la alin. (5) lit. f), cu obligaia informrii ISCIR
n

legtur

cu

modificril e

rmas

intervenite, numai n intervalul

pn

la nceperea

programului.
(7) ISCIR poate efectua

verificri

privind modul de

desfurare

a programului de formare

profesional.

(8) Sudorii pentru otel, aluminiu si aliaje de aluminiu


participat la un program de formare
ISCIR de
prevzut

ctre

profesional

furnizorul de formare

profesional,

crei

sau

operatorii sudare PEHD care au


deschidere nu a fost
care nu se

la alin. (5) lit. f) nu se pot nscrie la examenul n vederea

SECIUNEA
Condiii

anunat

regsesc

autorizrii

de

la

n tabelul

ctre

ISCIR.

a 2-a

privind calificarea sudorilor

Art. 11 n cadrul programelor de formare profesional pentru calificarea sudorilor, pentru


oel,

aluminiu

trebuie

aliaje de aluminiu, programa

ana litic prevzut

acopere minim programa pentru cursurile de calificare

la art. 10, alin. (1 ), lit. c),

prevzut

n Anexa nr. 1.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

SECIUNEA
Condiii

privind

specializarea/perfecionarea

159

a 3-a

sudorilor pentru

oel,

aluminiu

aliaje de

aluminiu

n cad rul programelor de formare profesional pentru specializarea/perfecionarea

Art. 12

sudorilor, pentru
clasificarea
s

trebuie

oel,

aluminiu

ocupaiilor

aliaje de aluminiu, pentru una din


analitic prevzut

din Romnia, programa

acopere minim programa pentru cursurile de

ocupaiile

specifice din

la art. 10, alin. (1), lit. c).

specia li za re/perfecionare prevzut

n Anexa nr. 2.

SECIUNEA
Condiii

privind

specializarea/perfecionarea
polietilen

de

nalt

a 4-a
operatorilor sudare

evi i

fitinguri din

densitate (PEHD)

n cadrul programelor de formare profesional pentru specializarea/perfecionarea

Art. 13

operatorilor sudare pentru


prevzut

polietilen

de

la art. 1O, alin. (1 ), lit. c), trebuie

specializa re/perfecionare prevzut

nalt
s

densitate (PEHD), programa

analitic

acopere minim programa pentru cursurile de

n Anexa nr. 3.

CAPITOLUL III
AUTORIZAREA SUDORILOR PENTRU

OEL,

SECIUNEA

Variabile

Art. 14

eseniale

de sudare

(1) La autorizarea sudorilor, pentru

ALUMINIU

oel ,

ALIAJE DE ALUMINIU

1
domenii de autorizare

aluminiu

aliaje de aluminiu, se au n

vedere variabilele eseniale de sudare.


(2) Pentru fiecare

variabil esenial

de sudare se

(3) Definirea domeniilor de autorizare

funcie

definete

un domeniu de autorizare.

de variabilele

eseniale

de sudare se face

conform prevederilor Anexei nr. 4.


(4) Toate probele sudate pentru autorizare se
eseniale

de sudare cu

(5) Variabilele
a)

excepia

eseniale

utiliznd independent variabile

celor indicate la art. 18 i art. 19.

de sudare sunt:

procedeul de sudare;

realizeaz

MONITORUL OFICIAL AL ROMNI EI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

160

(tabl

b) tipul produsului
c)

tipul

mbin rii

sau

eav);

(cap la cap cu

ptrund ere co mplet

sau

sudur

de colt);

d} grupa de material;
e) materialul consumabil pentru sudare;
f)

dimensiunile (grosimea materialului

g)

poziia

diametrul exterior al evi i );

de sudare;
rdcin,

h) detalii privind sudarea (suport la


pri,

i/sau

sudare dintr-o parte, sudare din ambele

sudare ntr-un strat, sudare multistrat, sudare spre stnga, sudare spre dreapta).

Procedee de sudare

Art. 15

tipuri de

mbinri

( 1) Procedeele de sudare utilizate la autorizarea sudorilor pentru

114, 121, 125, 131, 135, 136, 141 , 15

oe l

sunt: 111 ,

311 , iar la autorizarea sudorilor pentru aluminiu

aliaje de aluminiu, se aplic procedeele de sudare: 131 , 141

15.

(2) Pentru procedeul de sudare 141 , utilizat la probele din aluminiu sau aliaje de aluminiu,
la care se
continuu

schimb

tipul curentului

invers), este

n ecesar

fa

de procedura de sudare

nou

aprobat ,

(de la alternativ la

autoriza re a sudorului.

(3) Autorizarea sudorului este valabil numai pentru procedeul de sudare utilizat la
realizarea probelor sudate.
(4) Schimbarea procedeului de sudare impune o
cazului n care se

schimb

srma

plin

nou

verificare de autorizare, cu

S (procedeul de sudare 135), cu srma

excepia

tubular

cu

miez metalic M (procedeul de sudare 136) sau invers, conform Anexei nr. 4, Tabelul 6.
(5) Se permite ca un sudor
sudare, sudnd o

si n g ur prob

fie autorizat pentru

dou

sau mai multe procedee de

prin utilizarea mai multor procedee de sudare, (mbinare

multi procedeu).
(6) Domeniile de autorizare pentru
multiprocedeu,

(mbinri

mbin ri

cap la cap cu

sudate realizate prin procedeu unic sau prin

ptrundere complet),

sunt conform Anexei nr. 4,

Tabelul 1 i Tabelul 7.

Grupe de materiale - Sisteme de grupare

Art. 16

(1) n scopul reducerii examinrilor i ncercrilor similare efectuate pentru

autorizarea sudorilor materialele de


Tabelul 2.

baz

din

oel

sunt grupate conform Anexei nr. 4,

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

161

(2) n scopul reducerii examinrilor i ncercrilor similare efectuate pentru autorizarea


sudorilor, materialele de baz din aluminiu i aliaje de aluminiu sunt grupate conform Anexei

nr. 4, Tabelul 3.
(3)

Dac

un material de

sistemelor de grupare

baz

prevzute

la alin. (1)
numr

considerat n grupa sau subgrupa cu


(4) Materialele de
i nspecie

baz i

material emise de

dou

poate fi ncadrat simultan n


i

grupe sau subgrupe ale

alin. (2), materialul trebuie ntotdeauna

inferior.

materialele de aport se

identific

pe baza certificatelor de

productor.
funcie

(5) Domeniile de autorizare n


prezentate n Anexa nr. 4 Tabelul 4

de sistemul de grupare a materialelor sunt

Tabelul 5.

Materiale consumabile pentru sudare

Art. 17

(1) Verificarea pentru autorizare derulat pe probe de oel sudate cu metal de

adaos, (de exemplu procedeele de sudare 141, 15


fr

metal de adaos, dar nu

311 ),

acoper i

probele de

oel

sudate

invers.

(2) Verificarea pentru autorizare

derulat

pe probe din aluminiu sau aliaje de aluminiu

sudate cu metal de adaos, (de exemplu procedeele de sudare 141 i 15), acoper i probele
din aluminiu sau aliaje de aluminiu sudate fr metal de adaos, dar nu
(3) Verificarea pentru autorizare
sudate cu

srm

aluminiu sudate cu

derulat

din aliaj de tipul Al-Mg,


srm

funcie

invers.

pe probe din aluminiu sau aliaje de aluminiu


acoper i

din aliaj de tipul Al-Si, dar nu

(4) Domeniile de autorizare

probele din aluminiu sau aliaje de


invers.

de materialele consumabile pentru sudare sunt

prezentate n Anexa nr. 4, Tabelul 6.

Dimensiuni (grosimea materialului

Art. 18

sudate
i

9.

Domeniile de autorizare n
(oel,

diametrul exterior al

funcie

evii)

de dimensiunile materialelor de

aluminiu sau aliaje de aluminiu), sunt

prevzute

baz

ale probei

n Anexa nr. 4, Tabelele 7, 8

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI , PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

162

Poziii

de sudare

Poziiile

(1)

Art. 19

de sudare

funcie

de care se definesc domeniile de autorizare sunt

prezentate n Anexa nr. 5.


(2) Domeniul de autorizare

funcie

de o

a n umit poziie

de sudare este

prevzut

n Anexa

nr. 4 , Tabelul 10.

Detalii privind sudarea

(1) Domeniile de autorizare

Art. 20

funcie

de tehnica

sudare sunt prevzute n Anexa nr. 4 , Tabelele 11

sudri i,

tipul

mbinrii i poziiile

de

12.

(2) n cazul probelor din oel sudate prin procedeul 31 1, o schimbare a direciei de sudare
de la dreapta la stnga

invers

necesit

nou

autorizare.

SECIUNEA
Condiii

pentru autorizare

(1) La examenul de autorizare a sudorilor pentru

Art. 21

se pot prezenta persoanele care ndeplinesc


a)

a 2-a

dein

aluminiu

aliaje de aluminiu,

urmtoarele con diii:

un certificat de calificare sudor", n urma absolvirii unui program de formare

profesional,

document

oel,

sau un certificat de absolvire al unui curs de specia li zare/perfecionare, sau un

obinut

n urma absolvirii unei

coli

tehnice de profil

sudur

conform

legislaiei

vigoare ;
sau,
b)

dein

un certificat de calificare sudor" emis n conformitate cu prevederile standardului

specific privind calificarea personalului sudor, de


acreditat

desemnat conform

personal sudor acreditat


care nu
ceri nele

conine cerinele

legislaiei

desemnat de

au mplinit vrsta de 18 ani;

d)

dein

fi

pentru prestarea
competent

ctre

o autoritate

de aptitudini
ocupai ei

ctre

un organism de certificare

competent

prin care se

dintr-un stat membru,

demonstreaz ech ival ena

cu

prescripi e te hni c;

c)

un organism de certificare personal

n vigoare sau de

tehnice suplimentare,

stabilite n prezenta

ctre

eliberat

de un medic de medicina muncii cu

meniunea

Apt

de sudor" sau un document echivalent emis de autoritatea

n domeniu dintr-un stat membru .

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll .2013

condiiile prevzute

(2) Persoanele care ndeplinesc

autorizare care const dintr-o examinare teoretic


(3) Pot fi autorizate

fr

la alin. (1) lit. a) sau lit. b),

o examinare

nsoit

de un raport de evaluare
i

tehnic

dintr-un stat membru, din care

respect

prevederile prezentei

pentru autorizarea/prelungirea
prevzut

PEHD este

examenul de

practic.

tehnic

desemnat conform

un organism de certificare personal sudor acreditat

acesteia

susin

examen de autorizare, persoanele care dein documentul

de certificare personal sudor acreditat

competent

la alin. (1)

163

rezulte

prescripii

emis de

legislaiei

ctre

prevzut

un organism

n vigoare sau de

desemnat de

ctre

evaluarea sudorului

ctre

o autoritate
i

rezultatele

tehnice. Modelul raportului de evaluare

valabilitii

autorizaiei

sudorilor/operator sudare

n Anexa nr. 6.

SECIUNEA

Examinare

a 3-a

ncercare

Supraveghere

Art. 22

(1) Persoanele juridice care doresc autorizarea sudorilor, pentru

aliaje de aluminiu,

solicit

n scris cu cel

puin

oel ,

aluminiu

15 zile calendaristice nainte de data

examenului pentru autorizare, delegarea unui inspector de specialitate din cadrul ISCIR
pentru participarea la examenul de autorizare, ocazie cu care se depun
a) tabelul cu numele
b) dosarele

fia

prestarea

prenumele

candidailor

1) copia actului de
2)

urmtoarele

eliberat

de sudor"

certificatele de

documente:

de un medic de medicina muncii cu

prevzut

3) unul din certificatele de calificare


c)

domeniile de autorizare;

identitate/paaportului;

de aptitudini
ocupaiei

cu

candidailor i

i urmtoarele:

inspecie

meniunea

Apt pentru

la art. 21, alin. (1) lit. d);


prevzute

material emise de

la art. 21, alin. (1 ), lit. a) sau lit. b);


productor,

pentru materialele de

baz i

de adaos utilizate la sudarea probelor pentru autorizare;


d) pWPS/WPS utilizat la sudarea probelor pentru autorizare;
e) copia atestatului RTS, aflat n perioada de valabilitate.
(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verific

documentaia prevzut

la alin. (1 ).

(3) n cazul n care documentaia prezentat este incomplet sau incorect ntocmit,
aceasta nu este
consecin.

acceptat,

se

motiveaz neconformitile i

se

solicit completrile

164

MONITORUL OFICIAL AL ROMNI EI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll .2013

(4) n cazul n care documentaia este acceptat, se confirm participarea inspectorului de


dat

specialitate din cadrul ISCIR, o


desfurare

locaii

a locului de

examenului de autorizare

(1) Examenul de autorizare se

astfel alese nct

(2) La data

verific

ISCIR

a examenului de autorizare.

Desfurarea

Art. 23

cu stabilirea de comun acord a datei

fie asigurate

organizeaz

condiiile

ctre

de

RTS al persoanei juridice n

desfurare

pentru buna

a acestuia.

n locul stabilit conform art. 22, alin. (4 ), inspectorul de specialitate din cadrul
condiiile

n care

urmea z

desfoare

se

examenul

identitatea

candidailor.

(3) Pentru autorizare, sudorii pentru


prezena

oel ,

aluminiu

aliaje de
i

inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR

aluminiu . susin

examenul n

a RTS al persoanei juridice

solicitante.
(4) Examinarea
prevzute

(5)

teoretic const

oral

privind interpretarea datelor tehnice

n pWPS/WPS care decurg din WPQR aprobate de

Candidaii declarai

const

din examinarea

ADMIS" la examinarea

teoretic,

ctre

ISCIR.

trec la examinarea

n efectuarea unei/unor probe sudate cu respectarea datelor tehnice

practic

care

prevzute

pWPS/WPS.
(6) nainte de nceperea sudrii probei, aceasta trebuie marcat cu poansonul
inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.
(7)

Dac

scde rea

executrii

n timpul

probelor apar

variaii

ale parametrilor tehnologici


nveliului

tensiunii, ntreruperea curentului, desprinderea

cauzai

electrodului

asemenea, care conduc la nerespectarea datelor tehnice din pWPS/WPS, probele se


(8) La terminarea
prevzute

examinrii

la art. 25, alin. (2), alin. (4)

(9) La terminarea
ntocmete

rezultatele

examinrii

de

candidai

repet.

condiiile

practice inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR


tehnic, prevzut

la examinarea

probei/probelor sudate n raport cu


examinrilor

vizual n

altele

alin. (5).

un proces-verbal de verificare
obinute

examineaz

practice, probele sudate se

de

condiiile prevzute

teoretic,

referenialele

utilizate

n Anexa nr. 7 n care

rezultatele
i

dispune,

la art. 25, alin. (1 ), alin. (3)

examinrii

dup

indic

vizuale ale

caz, continuarea

de la alin. (7) la alin. (14 ).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

Forma

dimensiunile probelor de sudare

(1) Formele

Art. 24

165

prevzute

dimensiunile probelor de sudare pentru examinarea

practic

sunt

n Anexa nr. 8.

(2) Sudarea probelor pentru autorizarea sudorilor se realizeaz cu respectarea integral a


condiiilor

din pWPS/WPS.

(3) Dup sudare probele se supun examinrilor nedistructive i ncercrilor distructive


prevzute

n Anexa nr. 9.

(4) n cazul evilor utilizate la probe sudate cap la cap, trebuie ca numrul probelor i
diametrul evilor utilizate s fie astfel ales, nct s permit, (prin lungimea desfurat a
sudurii/sudurilor realizate), prelevarea tuturor epruvetelor pentru ncercri distructive,
(precum

Metode de verificare i

Art. 25

(1)

ISCIR, iar

condiii

Examinrile

ncercrile

examinrie

capabilitii

dac

efectueaz

n laboratoare autorizate de

n laboratoare care au fost evaluate de

ctre
ctre

tehnice pentru fiecare domeniu de ncercare.

examineaz

nedistructive se

sudare, fie,

efectueaz

nedistructive se

(2) Probele sudate se

n Anexa nr. 9.

de acceptare

distructive se

ISCIR pentru stabilirea

dup

prevzute

cele impuse la eventuala repetare a acestora)

vizual n starea n care se

desfoar dup

este cazul,

dup

examinarea

vizual,

afl dup

sudare; alte

fie n starea n care se

efectuarea tratamentului termic final

afl

prevzut

pWPS/WPS.
(3) Probele sudate se incearca distructiv numai
rezultate care se
referenialele

ncadreaz

fiecrei metod

specifice

(4) Examinarea

vizual

condiie

(5) Examinarea

de continuare a
vizual

iar nivelurile de calitate


(6) Probele
continuare la
(7)

se

particip

cu

obin

discontinuitilor

din

efectueaz

de

ctre

inspectorul de
examinri

examinrilor.

conform

cerinelor

standardului european aplicabil

imperfeciuni s

fie nivel B.

din punct de vedere al

examinrii

acceptare pentru

radiaii

nedistructive se

la examen, iar rezultatul acestei

examinrile i ncercrile prevzute

Examinrile

examinrile

de examinare.

efectueaz

corespunztoare

la

nivelurile de acceptare al

a probelor sudate se

specialitate din cadrul ISCIR care


constituie

n criteriile

dac

penetrante,

vizuale se supun n

n Anexa nr. 9.

examinrile

cu ultrasunete,

examinrile

cu lichide

penetrante i examinrile cu particole magnetice ale mbinrilor sudate se efectueaz n

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

166

conformitate cu

cerine le

nivelurile de acceptare

standardelor europene aplicabile privind tehnica de examinare

corespunztoare

nivelului de calitate 8.

(8) ncercarea la ndoire a mbinrilor sudate se efectueaz n conformitate cu cerinele


standardului european aplicabil, grosimea epruvetelor fiind
baz

egal

cu cea a materialului de

utilizat la realizarea probei sudate.

(9) ncercarea la ndoire se efectueaz pe 4 epruvete prelevate transversal fa de axa


sudurii, la care se
ncearc

cu

ndeprteaz supranlarea

rdcina supus

la ntindere

(1 O) Pentru grosimi ale materialelor de


transversal

ndoire

poate fi

nlocuit

sudurii pe ambele

2 epruvete cu

baz

fee,

rdcina supus

iar 2 epruvete se
la comprimare.

mai mari sau egale cu 15 mm, ncercarea la

cu ncercarea la ndoire

lateral, efectuat

pe 4

epruvete.
(11) ncercarea la ndoire transversal/lateral se efectueaz prin ndoirea liber sau
ghidat

pn

a epruvetelor

la un unghi de 180, n dispozitive care au diametrul dornului,

(sau al rolei de ndoire) 3t, cu


limitri

de adaos impune alte

excepia

cazurilor cnd ductibilitatea materialului de

care sunt indicate n

specificaii le

baz

sau

de material.

(12) ncercarea la ndoire este considerat admis dac epruvetele, dup ndoire, nu
prezint

defecte deschise mai mari de 2 mm,

msurate

n orice direcie.
ncercrii

nu sunt luate n

ptrundere, prezena

zgurii, sau defecte

(13) Defectele care apar la muchiile epruvetei n timpul


considerare, cu
de alt

natur

excepia

fisurilor cauzate de

lips

de

a sudurii.

(14) ncercarea tehnologic de rupere a mbinrilor sudate se efectueaz n conformitate


cu

cerinele

standardului european aplicabil astfel:

a) n cazul

mbinrilor

de

col,

b) n cazul

mbinrilor

cap la cap pe minim 2 epruvete.

sau tip racord pe minim 4 epruvete;

(15) ncerc rile distructive se efectueaz n prezena RTS; inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR poate participa la efectuarea

n cerc rilor

distructive sau n termen de maxim 14

zile calendaristice de la efectuarea acestora poate verifica la sediul laboratorului dac


ncercrile

distructive la care au fost supuse probele sudate

cerinelor prevzute

n prezenta

prescripie tehnic, dac

forma epruvetelor corespund

sunt identificate poansoanele

aplicate pe proba sudat conform art. 23, alin. (6) i dac exist coresponden ntre
epruvetele prezentate

buletinele/certificatele emise, ocazie cu care

ntocmete

un proces-

verbal de verificare tehnic, prevzut n Anexa nr. 7; probele sudate i epruvetele ncercate
trebuie s fie pstrate n laborator un termen de minim 14 zile calendaristice de la data
efecturii ncercrilor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

167

Reverificri

(1) n cazul n care proba sudat nu ndeplinete una din condiiile de acceptare

Art. 26

vizual

specifice pentru examinarea

sau pentru oricare dintre

sudorul este respins de la autorizare, iar n

situaia

n care se

examinrile

solicit,

nedistructive,

procesul de autorizare

se reia integral.
(2) n cazul n care la una din ncercrile distructive prevzute n Anexa nr. 9, se obin
necorespunztoare,

rezultate

se admite repetarea

de epruvete specifice acelui tip de ncercare


s

trebuie

fie prelevate din

examinate nedistructiv n

aceiai/aceleai

condiii

ncercrii/ncercrilor

distructiv.

prob/probe

pe un

numr

dublu

Aceste epruvete suplimentare


sudat/sudate, i

care sunt

identice.

(3) n cazul n care i repetarea efectuat pe un numr dublu de epruvete a acestor


ncercri

distructive conduce la rezultate

autorizare, iar n

situaia

n care se

solicit,

necorespunztoare,

sudorul este respins de la

procesul de autorizare se reia integral.

CAPITOLUL IV

AUTORIZAREA OPERATORILOR SUDARE EVI I FITINGURI DIN POLIETILEN DE


NALT DENSITATE (PEHD)

SECIUNEA

Variabile

eseniale

de sudare i domenii de autorizare

Procedee de sudare

Art. 27

Prezentul capitol se

refer

la

urmtoarele

procedee de sudare:

a) SO - sudarea cu element nclzitor drept;


b) SRM - sudarea prin electrofuziune a mbinrilor suprapuse cu
c)

SRS - sudarea prin electrofuziune a mbinrilor tip

manon;

a (derivaie).

Tipuri de mbinri

Art. 28
de

nalt

Principalele tipuri de mbinare folosite la sudarea


densitate (PEHD) sunt:

a) BW - mbinare cap la cap;

evilor i

fitingurilor din

polietilen

168

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

suprapus

b)

SW - mbinare

c)

SS - mbinare tip

Materiale de

cu

man o n ;

a (derivaie) .

baz

(1) Autorizarea operatorilor sudare pentru

Art. 29

face pentru

urmtoarele

materiale de

polietilen

de

nalt

densitate (PEHD) se

baz:

a) PE 80;
b)

PE 100.

(2) Domeniile de autorizare sunt


a) PE 80 cu PE 80

urmtoa re le :

PE 100 cu PE 100;

b) PE 80 cu PE 100.

Domeniile de autorizare

funcie

de dimensiunile probelor sudate

de procedeul de

sudare

Art. 30

(1) Tipurile

domeniile de autorizare

procedeele de sudare sunt


(2) La conductele din

prevzute
polietilen

funcie

de dimensiunile probelor sudate

de

n Anexa nr. 1O.


de

nalt

densitate (PEHO), rapoartele dimensionale

standard uzual ntlnite sunt SOR s SOR 9; SOR 11; SOR 13,6; SOR 17; SOR 17,6; SOR 21;
SOR 26; SOR

SOR 33.

(3) Autoriza rea operatorilor sudare PEHD


sau SOR 17 ,6 este

va l abil i

bazat

pentru conducte cu SOR < 17 ,6.

(4) Autorizarea operatorilor sudare PEHO


SOR> 17,6 este

valabil

pe probe sudate pe conducte cu SOR 11

bazat

pe probe sudate pe conducte cu

pentru sudarea conductelor cu diametrele

prevzute

n Anexa

nr. 10.

SECIUNEA
Condiii

Art. 31

a 2-a

pentru autorizare

(1) La examenul de autorizare a operatorilor sudare PEHD, se pot prezenta

persoanele care ndeplinesc

urmtoarele condiii:

a)

dein

b)

au mplinit vrsta de 18 ani;

un certificat de absolvire al unui curs de

specia lizare/perfeciona re;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

c)

dein

o fi de aptitudini eliberat de un medic de medicina muncii cu meniunea Apt

pentru prestarea
autoritatea

ocupaiei

competent

de operator sudare PEHD" sau un document echivalent emis de

n domeniu dintr-un stat membru.

(2) Persoanele care ndeplinesc


autorizare care

const

(3) Pot fi autorizate


la alin. (1) lit. a),

condiiile prevzute

dintr-o examinare teoretic


fr

nsoit

o examinare

de un raport de evaluare
i

tehnic

desemnat conform

organism de certificare personal sudor acreditat

PEHD

dintr-un stat membru, din care

rezultatele

la alin. (1)

obinute respect

rezulte

dein

emis de

legislaiei

examenul de

documentul

ctre

prevzut

un organism de

n vigoare sau de

desemnat de

ctre

ctre

un

o autoritate

evaluarea operatorului sudare


prescripii

prevederile prezentei

raportului de evaluare tehnic pentru operator sudare PEHD este

SECIUNEA

susin

practic.

examen de autorizare, persoanele care

certificare personal sudor acreditat

competent

169

prevzut

tehnice. Modelul
n Anexa nr. 6.

a 3-a

Examinare i ncercare

Supraveghere

Art. 32

(1) Persoanele juridice care doresc autorizarea operatorilor sudare PEHD,

n scris cu cel

puin

solicit

15 zile calendaristice nainte de data examenului pentru autorizare,

delegarea unui inspector de specialitate din cadrul ISCIR pentru participarea la examenul de
autorizare, ocazie cu care se depun
a)

tabelul cu numele

b) dosarele

fia

prestarea

prenumele

candidailor

1) copia actului de
2)

cu

candidailor i

urmtoarele

domeniile de autorizare;

documente:

identitate/paaportului;

de aptitudini
ocupaiei

i urmtoarele:

eliberat

de un medic de medicina muncii cu

de operator sudare"

prevzut

3) certificatul de absolvire al unui curs de

meniunea

Apt pentru

la art. 31, alin. (1) lit. c);

specializare/perfecionare prevzut

la art. 31,

alin. (1) lit. a);


c)

certificatele de

inspecie

material emise de

productor,

pentru materialele utilizate la

sudarea probelor pentru autorizare;


d) pWPS/WPS utilizat la sudarea probelor pentru autorizare;
e) copia atestatului RTS, aflat n perioada de valabilitate.
(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR

verific documentaia prevzut

la alin. (1 ).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

170

(3) n cazul n care documentaia prezentat este incomplet sau incorect ntocmit,
aceasta nu este

acceptat ,

motiveaz neco nfo rmitil e i

se

se

so li cit completri le

consecin.

(4) n cazul n care documentaia este acceptat, se confirm participarea inspectorului de


dat

specialitate din cadrul ISCIR, o

cu stabilirea de comu n acord a datei

desfurare

a examenului de autorizare.

Susinerea

examenului n vederea

Art. 33
pn

(2)

a locului de

autorizrii

(1) Examenul de autorizare se

desfoar

conform prevederilor art. 23, alin. (1)

la alin. (6).
Dac

cauzai

de

executrii

n timpul
scde rea

probelor sudate apar

tensiunii, ntreru perea curentului

variaii
i

nerespectarea datelor tehnice din pWPS/WPS, probele se


(3) La termi narea
prevzute

examin ri i

la art. 35, alin. (1)

ale parametrilor tehnologici

altele asemenea, care conduc la


repet.
examineaz

practice, probele sudate se

vizual n

condiiile

art. 36.

(4) nainte de nceperea sudrii probei, aceasta trebuie identificat prin marcare n
prezena

inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.

(5) La terminarea
ntocmete

rezultatele

exam inrii

practice inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR

un proces-verbal de verificare
obi nute

de

candidai

la examinarea

probei/probelor sudate n raport cu


examinrilo r

Forma

Art. 34

tehnic, prevzut
teoretic ,

referenialele

utilizate

n Anexa nr. 7, n care

rezultatele
i

dispune,

examinrii
dup

indic

vizuale ale

caz, continuarea

n condiiile prevzute la art. 37, alin. (2) i alin. (3).

dimensiunile probelor

(1) Formele

dimensiunile probelor sudate pentru autorizare sunt

prevzute

Anexa nr. 11 .
(2) n cazul evilor utilizate la probe sudate cap la cap, trebuie ca numrul acestora s fie
astfel ales, nct

permit,

(prin lungimea

prelevarea tuturor epruvetelor pentru


eventuala repetare a acestora),
(3)

Pregtirea i

ncercri

prevzute

desfurat

a sudurii/sudurilor realizate),

distructive, (precum

cele impuse la

n Anexa nr. 12.

sudarea probelor pentru autorizare se

pWPS/WPS care decurg din WPQR aprobate de ctre ISCIR.

efectu eaz

n conformitate cu

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

(1) Examinarea vizual se efectueaz de ctre inspectorul de specialitate din cadrul

Art. 35

ISCIR care

particip

continuare a

examinrilor

(2)

171

Dup

la examen iar rezultatul acestei

examin ri

constituie

examinrilor i ncercrilor, prevzute

sudare, probele se supun

condiie

de

n Anexa nr. 12.

(3) ncercrile distructive se efectueaz n laboratoare care au fost evaluate de ctre


ISCIR pentru stabilirea

capabilitii

tehnice pentru fiecare domeniu de ncercare.

Examinare vizual

(1) Examinarea

Art. 36

vizual

efectueaz

se

n conformitate cu

cerinele

standardului

european aplicabil.
(2) Probele sudate examinate vizual sunt considerate admise
criteriile de acceptare a defectelor
prevzute

(PEHD)

mbinrilor

sudate din

dac

polietilen

se

de

ncadreaz

nalt

densitate

n Anexa nr. 13.

ncercarea la traciune transversal

(1) ncercarea la traciune transversal a mbinrii sudate se efectueaz n

Art. 37

conformitate cu ceri nele standardului european aplicabil, pe epruvete fr poriune calibrat.


(2) Epruvetele se

preleveaz

prin procedee mecanice, perpendicular pe mbinarea

sudat,

n lungul axei longitudinale a evii, astfel nct acestea s fie repartizate la distane egale pe
circumferina

acesteia, iar mbinarea

sudat s

fie la mijlocul epruvetelor.

(3) Viteza de ncercare este de 50 2,5 mm/min.


instruciunile m ainii

(dac

nu este altfel

specificat

de ncercat).

(4) ncercarea la traciune se consider admis dac pe fiecare epruvet ncercat se


obin urmtoarele
rezistena

a)

minim

la

rezultate:
la rupere a

traciune

mbinrii

a materialului de

egal

sudate este

baz prevzut

sau mai mare dect

specificaia

rezistena

de material;

sau,
b)

reziste na

minim
baz

la

la rupere a

traciun e prevzut

mbinrii

sudate este

specificaia

egal

sau mai mare dect

rezistena

de material a celui mai slab dintre materialele de

utilizate, (n cazul n care se folosesc la executarea probei sudate materiale de

diferite).

baz

172

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

ncercarea la rupere prin decoeziune

(1) ncercarea la rupere prin decoeziune a mbinrii sudate se efectueaz n

Art. 38

conformitate cu

cerinele

standardului european aplicabil.

(2) ncercarea este admis dac suprafaa ruperii fragile nu depete 25% din lungimea
axial

a sudurii.
ncercrile distructive se efectueaz n prezena RTS; inspectorul de specialitate

Art. 39

din cadrul ISCIR poate participa la efectuarea

ncercrilor

distructive sau n termen de maxim

14 zile calendaristice, de la efectuarea acestora, poate verifica la sediul laboratorului


ncercrile

distructive la care au fost supuse probele sudate

cerinelor prevzute
sudat

pe proba

prezentate
verificare
fie

n prezenta

conform art. 33, alin. (4)

forma epruvetelor corespund

sunt identificate marcajele aplicate

i dac exist coresponden

buletinele/certificatele emise, ocazie cu care

tehnic, prevzut

pstrate

prescripie tehnic, dac

dac

n Anexa nr. 7; probele sudate

ntocmete

ntre epruvetele

un proces-verbal de

epruvetele ncercate trebuie

n laborator un termen de minim 14 zile calendaristice de la data

efecturii

ncercrilor.

Reverificri

(1) n cazul n care proba sudat nu ndeplinete unul din criteriile de acceptare

Art. 40

pentru examinarea
care se

solicit,

vizual,

operatorul sudare este respins de la autorizare, iar n

situaia

procesul de autorizare se reia integral.

(2) n cazul n care la una din ncercrile distructive prevzute n Anexa nr. 12, se obin
rezultate

necorespunztoare,

se admite repetarea

distructiv.

de epruvete specifice acelui tip de ncercare


trebuie

condiii

identice.

fie prelevate din

ncercrii/ncercrilor

aceeai prob sudat,

pe un

numr

dublu

Aceste epruvete suplimentare

sau din probe sudate

examinate vizual n

(3) n cazul n care i repetarea efectuat pe un numr dublu de epruvete a acestor


ncercri

distructive conduce la rezultate

de la autorizare, iar n

situaia

n care se

necorespunztoare,

so l icit,

operatorul sudare este respins

procesul de autorizare se reia integral.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

173

CAPITOLUL V
ELIBERAREA AUTORIZAIEI

SECIUNEA
Condiii

Art. 41

(1) Autorizaiile sudorilor pentru

sudare PEHD se
care persoana

elibereaz

juridic

de

ctre

oel,

generale

aluminiu

aliaje de aluminiu

ale operatorilor

ISCIR n termen de 15 zile calendaristice de la data la

depune la ISCIR dosarul final pentru fiecare candidat care a fost

declarat ADMIS" n procesul-verbal de verificare


respectiv art. 33, alin. (5) sau care

tehnic

ntocmit conform art. 23, alin. (9),

ndeplinete cerinele prevzute

la art. 21 , alin. (3)

respectiv art. 31, alin. (3).


(2) Pentru

situaia prevzut

lit. a) dosarul final


a)

conine

la art. 21, alin. (1 ), lit. a)

minim copiile

buletinele/rapoartele de

examinri
ctre

laboratoare autorizate/evaluate de
buletinele/rapoartele de

urmtoarelor

ncercri

lit. b), respectiv la art. 31, alin. (1)

documente:

nedistructive

ISCIR pentru

i ncercri

oel,

aluminiu

distructive emise de

aliaje de aluminiu sau

distructive emise de laboratoare evaluate de

ctre

ISCIR

pentru PEHD;
b) buletinele/rapoartele de
ISCIR n cazul probelor sau a
prezenta
c)

ncercri

ncercrilor

care au fost repetate n

condiiile

ctre

prezentate n

prescripie tehnic;

fotografie color

mrimea% necesar

d) copia documentului care

(3) Pentru

situaia prevzut

minim copiile

autorizaiei;
formulrii

la data

cererii a raporturilor

sudor sau operator sudare PEHD;

la art. 21, alin. (3), respectiv la art. 31, alin. (3) dosarul final

urmtoarelor

documente:

a) certificatul de calificare sudor pentru


de absolvire al unui curs de

pentru eliberarea

atest existena

contractuale ntre persoana juridic

conine

distructive emisf? de laboratoare evaluate de

oel,

aluminiu

specializare/perfecionare

aliaje de aluminiu sau certificatul

pentru operator sudare PEHD, aflate

n termen de valabilitate, acolo unde este cazul;


b) raportul de evaluare tehnic, conform modelului din Anexa nr. 6;
c)

fotografie color mrimea%

d) copia documentului care

necesar

pentru eliberarea

atest existena

contractuale ntre persoana juridic

la data

autorizaiei;
formulrii

sudor sau operator sudare PEHD;

cererii a raporturilor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

174

Dup

(4)

analiza documentelor din dosarul final al sudorului pentru

oe l ,

aluminiu

aliaje

de aluminiu sau al operatorului sudare PEHD, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR
ntocmete
dup

procesul-verbal final al crui model este prevzut n Anexa nr. 14, tipul 14.1, sau

caz tipul 14.2.

(5) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR


operator sudare PEHD, al

crei

model este

ntocmete autorizaia

prevzut

de sudor sau

n Anexa nr. 15, tipul 15.1, sau

dup

caz tipu l 15.2, pentru fiecare candidat care este declarat ADMIS" n procesul-verbal final de
la alin. (4).
(6) Persoana

juridic primete

exemplarul original al

sudare PEHD, iar o copie a acesteia

rmne, mpreun

de sudor sau operator

cu dosarul final, la ISCIR.

autorizaiei

(1) Perioada de valabilitate al

Art. 42

autorizaiei

este de cel mult 2 (doi) ani, cu

posibilitatea de prelungire pentru perioade de cel mult 2 (doi) ani.


situaia prevzut

(2) Pentru
poate

depi

la art. 21, alin. (3), perioada de valabilitate a

autorizaiei

nu

perioada de valabilitate a certificatului de calificare sudor, acolo unde este

cazul.

SECIUNEA

Codificarea

Art. 43

(1)

Autorizaia

urmtoarele informaii

de sudor pentru

oel,

a 2-a

autorizaiei

aluminiu

aliaje de aluminiu,

n ordinea de mai jos, astfel nct

s poat

fi

conine

utilizat

cel

puin

n sistemul

informaional:

a)

numrul prescripiei

tehnice aplicabile;

b) identificarea persoanei juridice;


c)

identificarea persoanei fizice - sudor;

d) variabile

eseniale;

e) domeniul de autorizare;
f)

(2)

tipu ri de

verificri

Autorizaia

ale probelor sudate.

de operator sudare PEHD,

ordinea de mai jos, astfel nct


a)

numrul prescripiei

s poat

fi

utilizat

teh nice aplicabile;

b) identificarea persoanei juridice;


c)

co nine

identificarea persoanei fizice - sudor;

cel

n sistemul

puin urmtoarele informaii

informaional :

175

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll .2013

d) variabilele

eseniale;

e)

domeniul de autorizare;

f)

tipuri de verificri ale probelor sudate.

SECIUNEA
valabilitii autorizaiei

Prelungirea

Art. 44

de sudor pentru

autorizaiei

sau a

oel,

aluminiu

aliaje de aluminiu

de operator sudare PEHD

valabilitii autorizaiei

(1) Prelungirea

a 3-a

de sudor pentru

oel,

aluminiu

aliaje de

aluminiu sau a autorizaiei de operator sudare PEHD se efectueaz de ctre ISCIR.


(2) Pentru examinarea n vederea prelungirii

valabilitii autorizaiei

persoana

juridic

cu

care sudorul are raporturi contractuale solicit, n scris, la ISCIR acest lucru i depune
urmtoarele

a)

documente:
fiei

copia

pentru prestarea
PEHD"
b)

dup

eliberat

de aptitudini
ocupaiei

de sudor" sau Apt pentru prestarea

ocupaiei

Apt

de operator sudare

caz;

autorizaia

de sudor sau

(3) Prelungirea

fr

autorizaia

examen a

operator sudare PEHD se

de operator sudare PEHD,

valabilitii autorizaiei

efectueaz

vigoare, din care

rezulte

obinute respect

dup

autorizaiei

tehnic

emis de

de

ctre

legislaiei

evaluarea sudorului sau a operatorului sudare PEHD

prevederile prezentei

caz.

de sudor sau a

pe baza unui raport de evaluare

un organism de certificare personal sudor acreditat

rezultatele

meniunea

de un medic de medicina muncii cu

desemnat conform

prescripii

tehnice. Modelul raportului de

evaluare tehnic pentru sudor este prevzut n Anexa nr. 6.

Art. 45

(1) Pentru

autorizaiei

aluminiu i aliaje de aluminiu examenul de prelungire a valabilitii

de sudor se desfoar conform prevederilor art. 23 pn la art. 26.

(2) Pentru
autorizaiei

oel,

polietilen

de

nalt

densitate (PEHD) examenul de prelungire a

valabilitii

de operator sudare PEHD se desfoar conform prevederilor art. 33 pn la

art. 40.
(3) La data

desfurrii

examenului de prelungire a

operator sudare PEHD, prin grija RTS se

prezint

valabilitii autorizaiei

de sudor sau de

inspectorului de specialitate din cadrul

ISCIR, autorizaia sudorului sau operatorului sudare PEHD, n original.

176

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

Art. 46

(1) n vederea obinerii prelungirii valabilitii autorizaiei de sudor sau a autorizaiei

de operator sudare PEHD, pentru

situaia prevzut

la art. 44, alin. (2), persoana

care sudorul are raporturi contractuale depune la ISCIR


a)

examinri

buletinele/rapoartele de

laboratoare autorizate/evaluate de
b) buletinele/rapoartele de
de

ctre

ncercri

nedistructive

cu

documente:

i ncercri

distructive emise de

ISCIR;
distructive emise de laboratoare autorizate/evaluate

ISCIR n cazul probelor sau a

prezentate n prezenta
c)

ctre

urmtoarele

juridic

ncercrilor

care au fost repetate n

condiiile

prescripie tehnic ;

copia documentului care

atest existena

contractuale ntre persoana juridic

la data

formulrii

cererii a raporturilor

sudor sau operator sudare PEHD.

(2) n vederea obinerii prelungirii valabilitii autorizaiei de sudor sau a autorizaiei de


operator sudare PEHD, pentru

situaia prevzut

la art. 44, alin. (3), persoana

care sudorul are raporturi contractuale depune la ISCIR


a)

autorizaia

de sudor sau

autorizaia

urmtoarele

juridic

cu

documente:

de operator sudare PEHD,

dup

caz;

b) certificatul de calificare sudor emis n conformitate cu prevederile standardului specific


ctre

privind calificarea personalului sudor, de


i

desemnat conform
c)

l egislaiei

un organism de certificare personal acreditat

n vigoare;

raportul de evaluare tehnic, conform modelului din Anexa nr. 6;

d) copia documentului care

atest existena

contractuale ntre persoana juridic

Art. 47

(1)

cadrul ISCIR

Dup

dup

prevzute

procesul-verbal final al

caz tipul 14.2

formulrii

cererii a raporturilor

sudor sau operator sudare PEHD.

analiza documentelor

ntocmete

tipul 14.1, sau

la data

la art. 46, inspectorul de specialitate din

c rui

i prelungete

model este

valabilitatea

prevzut

n Anexa nr. 14,

autorizaiei

cu precizarea

persoanei juridice solicitante.


(2) Pentru
poate
cazul.

depi

situaia prevzut

la art. 44, alin. (3), prelungirea

valabilitii autorizaiei

nu

perioada de valabilitate a certificatului de calificare sudor, acolo unde este

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

177

CAPITOLUL VI
ACCEPTAREA CERTIFICATELOR DE CALIFICARE A

PERFORMANELOR

SUDORILOR

ACORDATE N CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGLEMENTRILOR TEHNICE CE


TRANSPUN DIRECTIVE EUROPENE APLICABILE INSTALATllLOR/ECHIPAMENTELOR
'

Art. 48

acceptrii

Verificarea n vederea

certificatului de calificare a
reglementrilor

prescripii

performanelor

cerinelor

care au stat la baza

eliberri i

sudorului, n conformitate cu prevederile

tehnice ce transpun directive europene aplicabile cu

cerinele

prezentei

tehnice, se face de ctre ISCIR.

(1) Acceptarea se face n baza unei cereri scrise depuse la ISCIR de

Art. 49

ctre

persoana juridic cu care sudorul are raporturi contractuale.


(2) Cererea de acceptare este

nsoit

a) copia certificatului de calificare a

performanelor

b) copiile documentelor prin care se


nedistructive
c)

urmtoarele

de

a incercarilor distructive n

documente:

sudorului, n termen de valabilitate;

demonstreaz

condiiile

parcurgerea tuturor

indicate n prezenta

fotografie color mrimea% necesar pentru eliberarea

d) copia documentului care

atest existena

contractuale ntre persoana juridic


e) o

fi

ocupaiei

prestarea
autoritatea

Art. 50

de aptitudini

corespund

prescripie tehnic;

autorizaiei;
formulrii

cererii a raporturilor

sudor;

de un medic de medicina muncii cu

meniunea

Apt pentru

de operator control nedistructiv" sau un document echivalent emis de

competent

ISCIR

eliberat

la data

examinrilor

n domeniu dintr-un stat membru.

analizeaz

cerinelor

documentele

din prezenta

prevzute

la art. 49

n cazul n care acestea

prescripie tehnic elibereaz autorizaia

conformitate cu prevederile art. 41, alin. (5) i alin. (6)

sudorului n

ale art. 42.

CAPITOLUL VI I
OBLIGAIILE

TITULARULUI

AUTORIZAIEI

DE SUDOR SAU DE OPERATOR SUDARE

PEHD

Art. 51
acetia

Sudorii sau operatorii sudare PEHD


au raporturi contractuale au

autorizai

precum

persoanele juridice cu care

urmtoarele obligaii i responsabiliti:

178

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

a)

s anune

la ISCIR schimbarea datelor de identificare, n vederea

preschimb rii

autorizaie i;

b)

respecte la sudare toate datele tehnice din WPS;

c)

utilizeze la sudare numai materialele de adaos indicate n WPS;

d)

aplice poansonul n locuri vizibile , astfel nct toate sudurile executate de

aceti a s

e)

ctre

fie identificabile;

nu efectueze

lu cr ri

de sudare n afara domeniului de autorizare.


CAPITOLUL VIII
MSURI ADMINISTRATIVE

Art. 52

titulare ale
a)

autorizai i lo r

de sudor poate atrage

suspendarea, pe o

nclcarea

b)

obligaiilor i responsabilitilor

(1) Nerespectarea

urmtoarele sanciuni

pn

de

ct re

la 3 luni, a

persoanele juridice

administrative:

autorizaiei

de sudor, pentru

prevederilor de la art. 51, lit. a);


perioad

suspendarea, pe o

nclcarea

perioad

de

de la 3 luni la 6 luni , a

autorizaiei

de sudor, pentru

prevederilor de la art. 51, lit. b) la lit. d);

c)

retragerea auto rizaiei de sudor, pentru nclca rea prevederilor de la art. 51 , lit. e).

(2)

Sanciunile

administrative se dispun de

procesului-verbal de verificare
ISCIR cu ocazia

verifi c rii

tehnic

ctre

ISCIR, prin decizie

motivat ,

n baza

ncheiat de inspectorul de specialitate din cadrul

efectuate.

(3) mpotriva deciziei prin care s-a dispus sanciunea administrativ, persoana juridic
poate formula

con testaie

la

instana competent

cu respectarea procedurii

prevzute

legea contenciosului-administrativ.

Art. 53

n cazul retragerii autorizaiei de sudor sau operator sudare PEHD se poate solicita

eliberarea unei noi


prescripie tehnic,

a utorizaii

de sudor, cu respectarea

cerinelor

tehnice din prezenta

dar nu mai devreme de 6 luni de la data retragerii .

CAPITOLUL IX
TARIFE

Art. 54

(1) Tarifele aplicate pentru activitile efectuate de ctre ISCIR n conformitate cu

prevederile prezentei prescripii tehnice, sunt cele stabilite n lista de tarife ISCIR aprobat
prin ordin al ministrului economiei,

comerului i

mediului de afaceri.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

(2)

Activitile, prevzute

persoanele juridice care nu

n prezenta

nregistreaz

prescripie tehnic,
ctre

debite

179

efectueaz

se

numai pentru

ISCIR.

CAPITOLUL X
DISPOZIII

Art. 55

(1)

de sudor sau

Autorizaia

numai pentru persoana

juridic

FINALE

autorizaia

de operator sudare PEHD este

valabil

cu care sudorul sau operatorul sudare PEHD are raporturi

contractuale.
(2) Valabilitatea

autorizaiei,

scurs

(3) Perioada de timp

ctre

ncepe de la data emiterii acesteia de

ISCIR.

ntre data emiterii procesului-verbal de verificare

tehnic,

ntocmit de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia examenului de autorizare,


dup desfurarea examinrii vizual

a probelor sudate,

data la care persoana

depune la ISCIR dosarul final conform art. 41, alin. (1 ), nu trebuie

juridic

fie mai mare de 90 zile

calendaristice, n caz contrar examenul de autorizare urmnd a fi reluat integral.

Art. 56

valabilitii

Prelungirea

efectueaz

numai pentru

ministrului economiei,

autorizaiei

autorizaiile

comerului i

de sudor sau operator sudare PEHD se

eliberate ulterior datei de intrare n vigoare a Ordinului


mediului de afaceri nr. 442/201 O publicat n Monitorul

Oficial al Romniei, Partea I, nr. 226 bis din 9 aprilie 201 O.

Art. 57

Documentele care se depun la ISCIR trebuie

traduse n limba

Art. 58
depuse

romn

Solicitrile
pn

de

ctre

n vederea

la data

intrrii

conformitate cu prevederile

un

traductor

obinerii

Art. 59 (1) Eliberarea duplicatelor

fie redactate n limba

autorizaiilor/prelungirii
prescripii

tehnice, se

tehnice n vigoare la data

autorizaiilor

se face de

valabilitii

nregistrrii

ctre

a) n cazul pierderii;
b) n cazul furtului;
n cazul

sau

deteriorrii.

(2) Pentru eliberarea duplicatului solicitantul depune la ISCIR

urmtoarele:

autorizaiilor

soluioneaz

acestora.

ISCIR, n

cazuri:

c)

romn

autorizat.

n vigoare a prezentei

prescripiei

urmtoarele

180

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll .2013

a) cerere;
b) o fotografie color
c)

mrimea

necesar

pentru eliberarea duplicatului;

actul de declarare a pierderii, n copie, pentru situaia prev zut la alin. (1) lit. a);

sau,
d) actul de nregistrare a

reclamrii

furtului la

Poliie,

n copie , pentru

situaia prevzut

la

alin. (1) lit. b);


sau,
e) actul deteriorat, n original, sau declaraia solicitantului n cazul distrugerii totale pentru
situaia prevzut

Art. 60

Autorizaiile

prescripii

Art. 61

la alin. (1) lit. c).

tehnice,

eliberate de

rmn

Anexele nr. 1

valabile

pn

ctre

pn

ISCIR anterior datei de intrare n vigoare a prezentei


la expirarea lor.

la nr.15 fac parte

integrant

din prezenta

prescripie tehnic.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

181

Anexa nr.1

Programa pentru cursurile de calificare a sudorilor pentru

oel,

aluminiu

aliaje de

aluminiu

INSTRUIRE TEORETICA

Nr.
crt.

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Importana sudrii

ca mijloc modern de asamblare folosit la montarea i


repararea instalaiilor sub presiune i a instalaiilor de ridicat
Clasificarea procedeelor de sudare
Proprietile generale ale oelurilor folosite n montarea i repararea
instalaiilor sub presiune i a instalaiilor de ridicat
Sudabilitatea oelurilor slab, mediu i nalt aliate. Compoziia chimic i
influena componenilor chimici asupra sudabilitii oelurilor
Tehnologia sudrii
Consumabile pentru sudare
Noiuni asupra craiuirii cu electrozi de crbune
Echipamente pentru sudarea. Noiuni de ntreinere a echipamentelor
Deformaii i tensiuni aprute n timpul procesului de sudare. Metode de
combatere a acestora
Tratamente termice ale mbinrilor sudate
Defectele mbinrilor sudate, cauze, metode de prevenire i remediere
Controlul calitii mbinrilor sudate
Reprezentarea i inscripionarea sudurilor pe desene
Legislaie, prescripii tehnice, normative care reglementeaz montarea i
repararea instalaiilor sub presiune i a instalaiilor de ridicat

TOTAL

Timp
(ore)
4
8
32
24
32
16
4
16
16
12
32
16
8
20
240

INSTRUIRE PRACTICA

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
TOTAL

Echipamente de protecie
Echipamentul/Aparatul de sudare
Pregtirea echipamentelor/Aparatelor de sudare
Reglarea regimului de sudare
Tehnici i tehnologii de sudare
Controlul mbinrilor sudate
Defecte de sudare
Aplicaii

Echipamentul de craiuire arc-aer


Tehnica de craiuire arc-aer
Metode de prevenire i eliminare a
Aplicaii

deformaiilor

4
40
20
40
200
60
32
8
16
16
24
20
480

182

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

Anexa nr. 2

Programa pentru cursurile de

specializare/perfecionare

aluminiu

Nr.
crt.

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
12

8
11
12
TOTAL

oel,

aliaje de aluminiu

INSTRUIRE TEORETICA

Timp
(ore)

Clasificarea procedeelor de sudare


Proprietile generale ale oelurilor folosite la instalaiile sub presiune i
instalaii le de ridicat
Sudabilitatea oelurilor slab, mediu i nalt aliate. Compoziia chimic i
influena componeni l or chimici asupra sudabilitii oelurilor
Tehnologia sudrii
Consumabile pentru sudare
Echipamente pentru sudare. Noiuni de ntreinere a echipamentelor
Deformaii i tensiuni aprute n timpul procesului de sudare. Metode de
combatere a acestora
Tratamente termice ale mbinri l or sudate
Defectele mbinrilor sudate, cauze, metode de prevenire i remediere
Controlul calitii mb inrilor sudate
Legislaie, prescripii tehnice, normative care reglementeaz montarea i
repararea instalaiilor sub presiune i a instalaiilor de ridicat

2
4
2
4

2
2
4

4
2
2
4

32

TOTAL

3
4
5
6

a sudorilor pentru

INSTRUIRE PRACTIC
Pregtirea echipamentelor/Aparatelor de sudare
Reglarea regimului de sudare
Tehnici i tehnologii de sudare
Controlul mbinrilor sudate
Defecte de sudare
Aplicaii

Metode de prevenire i eliminare a


Aplicaii

deformaiilor

8
10
12
16
16
4
4
10
80

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI , PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

183

Anexa nr. 3

Programa pentru cursurile de


mbinri

Nr.
crt.
1

3
4

5
6
7
8

specializare/perfecionare

a sudorilor care execut

sudate la evi i fitinguri din polietilen de nalt densitate (PEHD)

INSTRUIRE TEORETIC I PRACTIC


materialelor plastice - polietilen (PEHD) ca mijloc
modern de asamblare la lucrrile de montaj i re paraie conducte pentru
transportul fluidelor sub presiune
Clasificarea procedeelor de sudare a materialelor plastice-descriere:
a) sudarea cu element nclzitor drept;
b) sudarea cu element nclzitor profilat;
c) sudarea prin rez i sten electric.
Proprieti generale ale polietilenei (PEHD)
Utilaje folosite la sudarea polietilenei (PEHD) funcie de procedeul de
sudare i tipul mbinrii
Tehnologia sudrii polietilenei (PEHD) funcie de procedeul de sudare i
tipul mbinrii
Defecte ale mbinrilor sudate, cauzele acestora, metode de prevenire
Controlul calitii mbinrilor sudate
Legislaie, prescripii i normative care reglementea z montarea i
repararea conductelor din polieti l en (PEHD) pentru transportul fluidelor
sub presiune
Importana

Pregtire
9
TOTAL

sudrii

practic

Timp
(ore)

2
6
4

4
4
2

16
40

184

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

Anexa nr. 4

Variabile

eseni a le

de sudare

domenii de autorizare pentru

oel,

aluminiu

aliaje de

aluminiu

Tabelul 1 - Domeniul de autorizare


unic de sudare

tip cap la cap, cu

funci e

de grosimea probei

realizat

cu procedeu

a celor realizate prin nsumarea mai multor procedee de sudare, de


ptrundere complet . Oe l ,

Procedeu de sudare utilizat pentru

aluminiu

aliaje de aluminiu.

Domeniu de autorizare funcie de grosimea probei

prob

mbinare cu mai

mbinare cu procedeu unic

multe procedee

Conform tabelului 7 pentru Conform tabelului 7


procedeul de sudare 1:
t

=S1

pentru procedeul de sudare

2:
Legend:

1 - procedeu de sudare 1 (nb)

2 - procedeu de sudare 2 (mb)

_.... I

Conform tabelul ui 7

procedeul de sudare 1:

cu t = f1 + t

Legend :

2 - procedeu de sudare 2
3 - sudare cu suport la
4 - sudare

Conform tabel ului 7 pentru

f r

rdci n

suport la

(mb)

rdci n

(nb)

=t1

procedeul de sudare

pentru procedeul de sudare

numai

2:

sudarea zonei de la
rdcin

pentru

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

.... _ _ _; _ _ _ _

185

--- - -- - - -

Legend

1 - procedeu de sudare 1
NOTE: 1) n cazul mbinrilor sudate tip BW - sudur cap la cap, pot fi aplicate urmtoarele
criterii de

echivalen:

mbinrile

a)

mbinrilor

poziiile

1)

cu diametrul exterior D > 25 mm,

acoper

cazul

sudate ale tablelor;

mbinrile

b)

evilor

sudate ale

sudate ale tablelor acoper cazul


i

de sudare PA, PB

PC,

mbinrilor

acoper

cazul

sudate ale evilor astfel:

mbinrilor

sudate ale

evilor

cu

diametrul exterior D > 150 mm.


2)

toate

poziiile

de sudare,

acoper

cazul

mbinrilor

sudate ale

evilor

cu diametrul

exterior D ~ 500 mm.


2) n cazul mbinrilor sudate cu ptrundere complet tip BW - sudur cap la cap, precum i
n cazul

mbinrilor

sudate tip FW -

sudur

de colt, pot fi aplicate

urmtoarele

criterii de

echivalen:

a)

mbinrile

mbinrilor

b}
BW ~

60,

sudate cu

sudate tip BW -

mbinrile
sudur
dac

ptrundere complet
sudur

sudate ale

evilor,

cu

cap la cap,

ptrundere complet i fr

mbinrile

condiiile

tabelele 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

sudur

acoper

cazurile

cap la cap de orice fel;

cap la cap, pot acoperi


sunt respectate

tip BW -

suport la

rdcin,

tip

sudate ale racordurilor realizate la un unghi

referitoare la domeniile de valabilitate, indicate n

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

186

Tabelul 2 - Sistemul de grupare a materialelor de


Grup

Subgrup

Oeluri

cu limita de curgere

baz

din

Tip

oel

oel

minim specificat

ReH s 460 N/mm a i cu compoziia chimic n %:


2

c s 0,25
Si

s 0,60

Mn s 1,8
Mo s O,?Ob

s s 0,045
p

0,045

Cu s 0,40b
Ni s 0,5b
Cr s 0,3 ( 0,4 pentru turnate )b

Nb

s 0,06

Vs 0,1b
Ti
1.1
1.2

0,05

Oeluri

Oeluri cu limita de curgere minim specificat 275 N/mm:.:: < ReH s

360 N/mm2
Oeluri

1.3

cu

granulaie fin,

cu

rezi sten

compoziie chimic

mpotriva

poate

minim

normalizate, cu limita de curgere

specificat ReH > 360 N/mm


Oeluri

1.4

cu limita de curgere minim specificat ReH s 275 N/mm:.:

coroziunii

depi ce rinele

atmosferice,

cror

pentru elemente singulare

care sunt indicate la grupa 1


Oeluri

cu

granulaie fin

tratate termomecanic

i oeluri

turnate cu

limita de curgere minim specificat ReH > 360 N/mm 2


Oeluri

2.1

2.2

cu

granulaie fin

tratate termomecanic

i oeluri

turnate cu

limita de curgere minim specificat 360 N/mm2 < ReH s 460 N/mm 2
Oeluri

cu

granulaie fin

tratate termomecanic

i oeluri

limita de curgere minim specificat ReH > 460 N/mm 2

turnate cu

MON ITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

187

Tabelul 2 (continuare)
Grup

Subgrup

Tip

oel

Oeluri

granulaie

cu

fin clite i

revenite cu

excepia

oelurilor

inoxidabile cu limita de curgere minim specificat ReH > 360 N/mm 2


3.1
3
3.2

Oeluri

specificat 360 N/mm2 < ReH s; 690 N/mm 2


Oeluri

granulaie fin clite i

revenite cu limita de curgere

minim

de

mbuntire

fin,

granulaie

cu

exceptnd

oelurile

inoxidabile
Oeluri

slab aliate Cr-Mo-Ni cu Mos; 0,7%

4.1

Oeluri

cu Cr s; 0,3%

Ni s; 0,7%

4.2

Oeluri

cu Cr s; 0,7%

Ni s; 1,5%

Oeluri

aliate Cr-Mo fr vanadiu cu C s; 0,35%

5.1

Oeluri

cu 0,75% s; Cr s; 1,5%

5.2

Oeluri

cu 1,5% < Cr s; 3,5%

O, 7% < Mo s; 1,2%

5.3

Oeluri

cu 3,5% < Cr s; 7,0%

0,4% <Mos; 0,7%

5.4

O eluri

cu 7,0% < Cr s; 10,0%

Oeluri

nalt aliate de tip Cr-Mo-(Ni) -V

6.1

Oeluri

cu 0,3% s; Cr s; 0,75%, Mos; 0,7%

6.2

Oeluri

cu 0,75% < Cr s; 3,5%, 0,7% < Mos; 1,2%

6.3

Oeluri

cu 3,5% < Cr s; 7,0%, Mos; 0,7%

6.4

Oeluri

cu 7,0% < Cr s; 12,5%, 0,7% <Mos; 1,2%

Oeluri

inoxidabile

cu

specificat ReH > 690 N/mm2


Oeluri

3.3

cu granulaie fin clite i revenite cu limita de curgere minim

Vs; 0,1%

Mos; 0,7%

0,7% <Mos; 1,2%

autoclibile i

Vs; 0,35%
i

Vs; 0,35%

0,45% s; Vs; 0,55%


i

Vs; 0,35%

de tip ferito-martensitic cu C s; 0,35%

10,5% s; Cr s; 30%

7.1

Oeluri

inoxidabile feritice

7.2

Oeluri

inoxidabile martensitice

7.3

Oeluri

inoxidabile

Oeluri

inoxidabile de tip austenitic, Ni s; 31 %

8.1

Oeluri

inoxidabile de tip austenitic cu Cr s; 19%

8.2

Oeluri

inoxidabile de tip austenitic cu Cr > 19%

8.3

Oeluri

inoxidabile de tip austenitic manganoase cu 4% < Mn s; 12%

autoclibile

188

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI , PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll .2013

Tabelul 2
Grup

(sfrit)

Subgrup

oel

Oelu ri

aliate cu nichel, cu Ni ::; 10,0%

9.1

Oeluri

aliate cu nichel, cu Ni

9.2

Oeluri

aliate cu nichel , cu 3,0% <Ni :5 8,0%

9.3

Oeluri

aliate cu nichel, cu 8,0% < Ni :5 10,0%

Oeluri

inoxidabile austenito-feritice (duplex)

10.1

Oel uri

inoxidabile austenito-feritice cu Cr::; 24%

10.2

Oelu ri

inoxidabile austenito-feritice cu Cr > 24%

10

Tip

s 3,0%

Oeluri cuprinse n grupa 1 c, exceptnd 0,25% < C

s 0,85%

11.1

Oeluri

care sunt indicate la grupa 11 , cu 0,25% < C ::; 0,35%

11.2

Oelu ri

care sunt indicate la g rupa 11 , cu 0,35% < C :5 0,5%

11.3

Oeluri

care sunt indicate la grupa 11, cu 0,5% < C ::; 0,85%

11

NOT: Pe baza compoziiei chimice reale rezu ltat, oelurile din grupa 2 pot fi considerate ca
oeluri

din grupa 1 .

a n conform itate cu specificaiile de material i standa rdele de produs, ReHpoate fi nlocuit cu


Rpo.2 sau Rw.sb

Este acceptat o valoare mai mare cu condiia ca: Cr + Mo +Ni+ Cu+ V::; 0,75%.

c Este acceptat o valoare mai mare cu cond iia ca: Cr + Mo + Ni + Cu + V ::;

Tabelul 3 - Sistemul de grupare a materialelor de

baz

O, 1%.

din aluminiu

a aliaje de

aluminiu
Grupa

Subgrupa

Tipul de aluminiu
Aluminiu pur cu

21

coninut

de

aliaje de aluminiu

impuriti

sau de elemente de aliere ::; 1 %

Aliaje de aluminiu care nu pot fi tratate termic

22

22.1

Aliaje Al-Mn

22.2

Aliaje Al-Mg cu Mg ::;1,5%

22.3

Aliaje Al-Mg cu 1,5%<Mg ::;3,5%

22.4

Aliaje Al-Mg cu Mg> 3,5%


Aliaje de aluminiu care pot fi tratate termic

23

23.1

Aliaje Al-Mg-Si

23.2

Aliaje Al-Zn-Mg

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

Tabelul 3 (sfrsit)
Grupa Subgrupa

24

Tipul de aluminiu

189

aliaje de aluminiu

Aliaje Al-Si cu Cu

1%

24.1

Aliaje Al-Si cu Cu

1%

24.2

Aliaje Al-Si-Mg cu Cu

5% < Si

15%

1% ; 5% < Si

25

Aliaje Al-Si-Cu cu 5% < Si

26

Aliaje Al-Cu cu 2% < Cu

14%; 1%

15%

<Cu~

0,1%

5%

<Mg~

i Mg~

0,80%

0,80%

6%

NOT: Grupele 24, 25, 26 din tabelul 3 se refer la materiale turnate

Tabelul 4 - Domeniul de autorizare


baz

din

funcie

de sistemul de grupare a materialelor de

oel

Domeniu de autorizare
Grupa de
materiale a
probei

1.1

1.2 1.3

1.4

11

9.1

9.2+9.3

1.1. 1.2.1.4

1.3

- -

- - X
- -

- - - - - - - - - - - -

10

9.1
9.2+9.3
10
11

- - - - - X
X
X
X
- X
- - - - - - - - - X
X
- - - -

x - indic grupele de materiale pentru care sudorul este autorizat.

indic

grupele de materiale pentru care sudorul nu este autorizat.

190

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

Tabelul 5 - Domeniul de autorizare


baz

din aluminiu

funcie

aliaje de aluminiu

Grupa de
materiale a

de sistemul de grupare a materialelor de

Domeniul de autorizare

21

22

23

24

25

26

21

22

23

24

26

25

probei

indic

grupele de materiale pentru care sudorul este autorizat.

indi c

grupele de materiale pentru care sudorul nu este autorizat.

NOTE: 1) Verificarea pentru autorizare,

efect uat

sistemu l de grupare, se trateaz ca autorizare


2) Verificarea pentru autorizare,

efectuat

cu materiale de

care nu fac parte din

distinct.

pe grupe ale unor materiale laminate sau forjate,

acord

autorizare pentru materialele turnate precum

turnate

pentru

combinaia

dintre materialele

laminate sau forjate din cadrul acelei grupe.

3) Proba de
i

ba z

sudu r realizat

pentru autorizarea tuturor

cu materiale de adaos din grupa 8 respectiv 1O, este

combinaiilor

1O), cu alte grupe de materiale de

baz ,

de materiale de

la care se

baz

utilizeaz

valabi l

din grupa 8, (respectiv grupa

materialele de adaos din grupa

8, (respectiv grupa 1O).


4) Proba de sudur realizat cu materiale din grupele 2 1, 22 i 23, n cuplu cu materiale
din grupele 24 sau 25, este

considerat valabil

pentru toate

combinaiile

posibile ale

materialelor din aceste grupe.


5) Toate
distinct.

mb inrile

eterogene ale materialelor din grupa 26, se

trateaz

ca autorizare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI , PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

191

Tabelul 6 - Domeniul de autorizare funcie de materialele consumabile pentru sudare


Domeniu de autorizare

Procedeu

Materiale pentru

de

sudare utilizate la

A, RA, RB, RC, RR,

sudare

sudarea probei

A,RA,RB,RC,RR, R
111

131

Srm plin

Srm

Miez de

Miez de

Miez de electrod

plin

electrod

electrod

tubular

(S)

tubular (M)

tubular (B)

(R, P, V, W, Z, Y)

135
Miez de electrod tubular

136

(M)

141

Miez de electrod tubular


136

(B)

114

Miez de electrod tubular

136

(R, P, V, W , Z, Y)

indic

materialele consumabile pentru sudare pentru care sudorul este autorizat.

indic

materialele consumabile pentru sudare pentru care sudorul nu este autorizat.

Tabelul 7 - Domeniul de autorizare

funcie

de grosimea materialului de

sudate cap la cap cu ptrundere complet


Grosimea t a (mm)

Domeniu de autorizare

t<3

t pn la 2 x t 0

3::;t::;12

3 pn la 2 x t c

t > 12

~5
aplic

s1

pentru sudarea multiprocedeu, se

s2 din tabelul 1.

pentru sudarea oxiacetilenic (311 ): t la 1,5 x t.

c pentru sudarea oxiacetilenic (311 ): 3 mm la 1,5 x t.


b ic

se refer la probe sudate din oel.

baz

la probe

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI , PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

192

Tabelul 8 - Domeniul de autorizare

func i e

de diametrul exterior al evi i


Domeniul de valabilitate al

Diametrul probei D (mm )

o :::; 25
25 <os; 50
50 <os; 168.3
o> 168.3

O pn la 20
min 25

0,50

1) O este diametrul exterior al

2)

reprezint

a pro b rii

evii

mic,

pn

la 20

la 20

> 0.5

O i table

evi i

racordului.

sau diametrul exterior al

dimensiunea cea mai

pn

evi

n cazul structurilor tubulare cu

rectangulare.
-

NOTA: ln cazul probelor cu

sudur

tip racord, cnternle d1mens1onale dm Tabelul 7

Tabelu l 8, sunt urmtoarele:


a)

aezat

pentru racord

pe": grosimea materialului

diametrul exterior al

evii

racordului;
b)

aeza t

pentru racord

grosimea materialului
c)

evii

prin" sau

aeza t

n", direct pe

principale sau a virolei

eava principal

sau pe

virol:

diametrul exterior al evii racordului.

pentru probele cu diametrele exterioare ale

evi lor

diferite

grosimile materialului

diferite, sudorul este autorizat pentru:


1) cea mai

mic i

cea mai mare grosime a materialului specificate n Tabelul 7;

2) cel mai mic i cel mai mare diametru exterior al

Tabelul 9 - Domeniul de autorizare

funci e

evii

specificate n Tabelul 8.

de grosimea materialului la probe cu

de col 1 l
Grosimea materialului probei t (mm)
t<3
t
1

J: A se vedea

pn
~3

i tabelul

Domeniu de autorizare

12.

la 3

s ud u r

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

Tabelul 1O - Domeniul de autorizare funcie de


Poziia

de

poziiile

193

de sudare

Domeniu de autorizare

sudare a

PF

PF

PG

PG

H-

(tabl}

(eav)

(tabl)

(eav)

L045

(tabl}

PF

(eav)

PG

(tabl)

PG

(eav)

H-L045

J-L045

probei de

PA

PB

PC

PD

PE

PA

PB

PC

PD

PE
PF

ncercare

indic poziiile

de sudare pentru care sudorul este autorizat.

indic poziiile

de sudare pentru care sudorul nu este autorizat.

Poziia

J-L045 se

refer

doar la probele sudate din

- Pentru probe cu diametre exterioare ale


NOTA:
prin

poziii

de sudare diferite pe

circumferin i

PC pe 1/3 din

circumferin.

oel.

evii

aceeai prob,

J-L045

150 mm, se poate utiliza sudarea

ca de exemplu PF sau PG pe 2/3 din

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI , PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll .2013

194

Tabelul 11 - Domeniul de autorizare pentru probe sudate cap la cap, cu

ptrundere

complet

Domeniu de autorizare
Detalii privind sudarea
probei de verificare

Sudare dintr-o
parte/sudare

fr

rdcin

suport la

Sudare dintr-o

Sudare pe

parte/sudare cu
suport la

ambele

rdci n

pri

(bs)

(ss, nb)

(ss, mb)

Sudare dintr-o parte/sudare


fr

suport la

rd cin

(ss, nb)

Sudare dintr-o parte/sudare cu


suport la

rd ci n

Sudare pe ambele

(ss, mb)
pri

(bs)

indic

sudurile pentru care sudorul este autorizat.

indic

sudurile pentru care sudorul nu este autorizat.

Tabelul 12 - Domeniul de autorizare pentru probe cu

sudur

de

c ol, funci e

de

de straturi
Domeniu de autorizare

Proba de verificare a)

monostrat (sl)

multistrat (ml)

monostrat (sl)

multistrat (ml)

ai

grosimea sudurii trebuie s fie n domeniul 0,5 x t $a$ 0,7x t.

ind ic

tehnica de depunere a stratului pentru care sudorul este autorizat

ind ic

tehnica de depunere a stratului pentru care sudorul nu este autorizat

numrul

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

Anexa nr. 5
Poziii

5.1

Poziii

de sudare

de sudare pentru table

'ltt lt (( (l((l( tt l(l( l(t

'"' O<itOl'l1I

PE Ptstt

cao
f>F Vt rtial uaod1<1t

a) suduri cap la cap

PA

PU Orlzonal

Or~onul

a.I

parau vertlul

PF Vml-..al U:tndtnt

b) suduri n

col

195

MONITORUL OFICIAL AL ROMNI EI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll .2013

196

Anexa nr. 5 (continuare)

5.2

Poziii

de sudare pentru

evi

a) suduri cap la cap

J l.0~)

Tu::\
f1 j
A,3 : inC"I1l.11.i
S1 dur:i :.<rllol
<ksccn:lr 11

!i l(

,/ /m,4 ) j
'.
I

'

7e.1I : '' 1.dUt0.

rA Ali

; ar ll:of!~.:113

~u~: ~nunul

f ,.,,1
'ff .llA~

t
:

lb:L
Of'b:C11 t1 1

$.Jo,.irJ : vnkd ~ni:in:

fC

tu~

.d

; f1d

; V l(~4il
~""'14; cr.l:&WilJ :it l!Aft1 "*'\!~I

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

Anexa nr. 5 (Continuare)

b) suduri de racord

111\4: ~

r{) AAI

: OIUCl'IU!a

~rl: 'H'\ICll ~fi~

NOT: Poziia de sudare PA din anexa 5, 5.2 lit. b) se aplic numai pentru oel.

197

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

198

Anexa nr. 6

Persoana juridic emitent.....................................................................


RAPORT DE EVALUARE TEHNIC PENTRU AUTORIZAREA/PRELUNGIREA
VALABILITII AUTORIZAIEI SUDORILOR/OPERATORILOR SUDARE PEHD

Nr.............................din ZZ.LL.AAAA

I Persoana juridic solicitant...... ....


Nr.
crt

Nume i prenume
sudor

... .......... ........ .

CNP

... ......... ........ ... ....

Codificare
a utorizaie

.... ..... ....

Poanson
sudor nr.

....

.... .... .... ..

WPS/WPQR
(Se n scrie nr. de
nregistrare la
ISCIR a WPQR)

Rezultat
evaluare
A(admis)
R(respins)

1.

2.
Variabile de sudare
Procedeu de sudare
Tipul mbinrii
Poziia de sudare
Plac sau teav
Grosime prob
Diametrul exterior al evii
Grup material de baz
Tip material adaos
Gaz de protectie
Mat. Auxiliare de sudare
Detalii de sudare
SOR
Tipul verificrii
Examinare vizual
Examinare cu radiatii penetrante
Examinare cu ultrasunete
lncercare la ndoire
ncercare la rupere tehnologic
ncercare la tractiune
ncercare la rupere prin decoeziune
Examinare cu particule magnetice
Examinare cu lichide penetrante
Alte examinri

Reprezentant legal
al persoanei juridice
emitente

Detaliile probei sudate

Domeniul de valabilitate

Laborator/Nr. raport

Rezultat

Persoana desemnat
pentru efectuarea evalurii
(Numele

(semntur i tampil}

prenumele,

semntur i tampil}

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

199

Anexa nr. 7

(model)
Proces-verbal de verificare

Proces-verbal
de verificare tehnicnr.

tehnic

ISCIR ...........................5 l .................. . .. .


Adresa ...... ............................................. .
Telefon . ... .. .. .. .. .. ... ....... ... . ...... .. . .. .. . ...... .
Fax .................... ................... .. ....... .. .... . .

lncheiat astzi ..... .............. ..... .. . . ... . . .... .. cu ocazia .. . . . . . . .... .. ... . . . .. efectuat() n baza
1
. 1or t e hrnce
. ap11cab.I1e2 l .... ........................... . .
preveden1or l .... ................ ..... .. .. .. ...... .. .. ... .. .. . . 1. a prescnp~n
la .. .. ... ..................... ... .................................................................................. ........... .. .. ... .. .. ..... tip
............ .. .. ..... cu numrul de fabricaie ...................... i cartea instalaiei nr.................. avnd parametrii
ultimei
verificri
............................ ......... ....... .... ... .. .... .... ................ ... .. .. .... .. .. ....... ......... ..
Deintorul/Utilizatorul ..... ........... .. ... .. ..... .... .... .. ... ........ din localitatea .. .... .... ................... ....... ........... .
str. ... ...... ................ .... . nr. ...... judeVsector ................... . .. CUI ...... ..... .. .. .. ./J ........... .............. .. .
Verificarea s-a efectuat la .......... ... .. ... ....... ...... .. .. din localitatea .... .... . ...... . . . . ... .................. . str.
. . . . . . . . . . . ... .. . ...... . ... . ..
nr. . ..... . ... judeVsector ........ ................... Tel./Fax .... .................... .. . .. .. .
Subsemnatu13 > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am constatat urmtoarele:

Am dat

urmtoarele d ispoziii:

.................

.
Oupa- aceast-a ven.fi1care s-a ad m1s

4>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ..... . .

.. ... . . ........................................................ ..

..

. . ....... . .

Scadenta urmtoarei verificri se fixeaz la data de . . . .. . . . . . . ...... .. .. .. . .. ................. . . . . ........ .


Pentru aceast verificare se pltete suma de ... .... ....... ...... .. . lei conform PT .. .. ... Anexa ...... . Pct.. ........
de ctre ... ............ . .. . .... . . din localitatea .. .. .... . . .. . str. ... .... .. ..... ... ......... . nr. . .... .
judeVsector . . ...... ........ n cont ............................. .... deschis la Banca/Trezoreria ................ . ..
filiala .. .. .. ..... ............. ..... .
Am luat la cunotin
Reprezentant
ISCIR,

1) Se

precizeaz

Deintor/

Utilizator,

Operator responsabil cu
supravegherea i
verificarea tehnic
a instalaiilor,

Delegatul montatorului,
reparatorului,
ntreintorului

actul normativ n vigoare la data ntocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor
consumatoare de combustibil, republicata), care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
2) Se precizeaz prescripia tehnic aplicab il care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
3) Funcia , numele i prenumele.
4) Se precizeaz parametrii de funcionare ai insta laiei, funcie de felul (tipul) acesteia.
5) Se precizeaz: ISCIR sau Ins pecia teritorial ISCIR ................. 6) .......... .
6) Localitatea de reedin.
funcionarea

MONITORUL OFICIAL AL ROMNI EI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

200

Anexa nr. 8
Forma

dimensiunile probelor de sudare

Figura 1 - Dimen siunile probei cu

sudur

cap la cap, cu

ptrund e re complet

la table

'I'

""

/
~

a;::: 150 mm;


b;::: 350 mm;

t - grosimea tablei ; 1 - localizarea

mbinrii

Figura 2 - Dimens iunile probei pentru

a ;::: 200 mm; b ;::: 250 mm;


mm.

sudate;

sudur

t1; l2 - grosime

tabl ;

col

1 - localizarea mbinrii sudate; c;::: 300

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

201

Figura 3 - Dimensiunile probei pentru o sudur cap la cap, cu ptrundere complet , la


evi

a~

150 mm;

t - grosimea peretelui

evi i ;

O - diametrul exterior al

1 - localizarea

mbinrii

evii;

Figura 4 - Dimensiunile probei pentru o sudur n col pe eav

. ".

--!

sudate;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll .2013

202

Anexa nr. 9

Examinarea

ncercarea probelor din otel, aluminiu

aliaje de aluminiu

Sudura tip cap la cap

Sudura de colt i tip

(table sau tevi )

racord

Examinare vizual ai

obligatorie

obligatorie

Examinare cu radiaii penetrante 0 '

obligatorie

neobligatorie

Examinare cu lichide penetrante

neobligatorie

obligatorie

ncercare la ndoire transversal

obligatorie ci

neap l icabil

ncercare la rupere tehnologic

obligatorie ci

obligatorie

Metoda de examinare/ncercare

a)

n cazul materialelor pentru sudare care aparin altor grupe dect grupa 1, (conform tabel

2), examinarea

vizual

se

suplimenteaz

cu o examinare cu lichide penetrante sau particule

magnetice.
b)

Examinarea cu radiaii penetrante poate fi nlocuit cu examinarea cu ultrasunete numai

pentru grosimi ale materialelor de


c)

baz ~

8.0 mm.

Pentru un diametru al evii O :::; 40 mm, ncerca rea la ndoire transversal i ncercarea la

rupere

teh nologic,

ntreaga

seciu ne

pot fi nlocuite cu 4 probe de aplatisare

a evii, cu 4

guri

0 4mm, practicate n

o ncercare la

sudur

pe

dou

traciune

pentru

axe normale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

203

Anexa nr. 10

Tipuri

domenii de autorizare

funcie

de dimensiunile probelor sudate

de

procedeele de sudare

Tipuri

.
dn(mm)

de

..
SOR

autorizare

Tip

de sudare

mbinare

Domeniul de
autorizare dn
(mm)

110 sau 180

11 sau 17,6

~400

:5 17,6

90 sau 110

11

315

17,6

32/90 sau 32/110

11

Procedeul

so

:5 315

BW
> 315

SRM
SRS

sw
ss

:5 225

> 180

toate

dn - diametrul exterior nominal

soR - raportul
grosimea

dimensional standard - raportul dintre diametrul exterior nominal "dn" i

nominal

a peretelui

evii

"en", calculate cu formula:


d
SDR = - 11
c
11

204

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll .2013

Anexa nr. 11
Forma

dimensiunile probelor

-------- ------

~- - -:--J~----

------

-----------

-------Figura 5 -

Prob

- _....

~ IOD

-- ... - - .. - -- .

- - --

:.-

mm

pentru o mbinare

sudat

cap la cap BW

---- L-

:'
i---------- - - -j-----I

.-

>20 0 m nl - - _ _ .

>200mnl - - - -

Figura 6 -

Pro b

pentru o mbinare

sudat

prin electrofuziune cu

ma n on

:ly
.
--- :
- : --- -------- -------
-- ----:-----~-~- :---- . ------ --- ---------------------------o

~
-~

--------

SW

1---~~~-

--@:.-+
5 J---.,_______. .. --- --

~--------

Figura 7 -

Pro b

---------------__;;--~''"

-IUU - - - - - -

pentru o mbinare prin electrofuziune tip

a (d e rivai e )

SS

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

205

Anexa nr. 12

Examinarea

ncercarea probelor din

Prob

de nalt densitate (PEHD)

Tipul verificare

lmbinare cap la cap

Examinare

vizual

ncercarea la traciune

BW

mbinare suprapus cu
m a n o n

polietilen

SW

mbinare tip a
(derivai e)

SS

Examinare

vizual

ncercarea la rupere prin decoeziune


Examinare

vizual

ncercarea la rupere prin decoeziune

Volumul

ncercrii

100%
4 epruvete

100%
4 epruvete

100%
2 epruvete

206

MONITORUL OFICIAL AL ROMNI EI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll .2013

Anexa nr. 13

Criterii de acceptare a defectelor mbinrilor sudate

13. 1

Criterii de acceptare a defectelor pentru

mbinri

sudate cap la cap cu element

nclzitor

Nr.
crt.

Descriere

Tip defect

Criterii de
acce tare

Discontinuitate

Fisuri

bidimensional
care
se
produce n timpul rcirii sau
Neadmis
ulterior acesteia (transversal,
longitudinal).

Crestturi

Crestturi

ale bavurii

generale
sau
pe
direcia
longitudinal
a
custurii
sudate.

locale
o
/,
X

Neadmis

Crestturi i

caneluri

Crestturi

marginale
n Local
admise
de
baz, dac sunt plane
i transversal la i tis < 0,1e,
sudat.
dar maxim 1
mm.

materialul
longitudinal
custura

Defect de aliniere

Deplasarea cu o distan "f' a Admise cnd


suprafeei unui piese n raport
f < O, 1e, dar
cu poziia corect.
maxim 4 mm.

Nerespectarea
coliniaritii Admise cnd
pieselor sudate evideniat f < 2e.
prin formarea unui unghi.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

207

Anexa nr. 13 (continuare)

13. 1 (sfrit)
Bavur supranlat i ngust

Pari a l

sau pe toat lungimea


respectiv
pe
circumfe ri na
acesteia,
bavur prea nalt i cu Neadmis.
muchii
ascuite,
datorit
parametrilor
de
sudare
necores unztori.
Bavura format prea mare
sau prea mica, pe toat
lungimea custurii sau doar A se vedea
parial.
diagrama de la
K.4.
cu sturi i ,

Bavur format

defectuos
a.

Custur asimetric

Lips acce ntuat

de simetrie
a sudurii fa de planul de
sepa raie, bavur neuniform Permise
cnd
format pe toat lungimea b1 > 0,6b2.
custurii sau doar parial

_.,

Suprafa

strlucitoare
a
bavurii cu sufluri i formarea
Neadmise.
defectuoas a bavurii i cu
crestturi adnci ale acesteia.
Sudare
incompl et
a
suprafeel or de mbinat, pe
toat seciun ea cus turii sau
Neadmise.
doar pari a l.

Arsur

Lips

de legtur

10

Cavitate de fo rm alungit,
n planul mbinrii,
produs n urma co n traciei
topit
la Neadmise.
materialului
solidificare.

Retasur

fo rm at

11

Sufluri,
strine

incluziuni

de

corpuri

Pori,
respectiv
incluziuni
singulare,
aliniai
sau
mprtiai.

Pori
aliniai

12

izolai

admii

cnd
b..s < 0,10e.

208

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI , PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

Anexa nr. 13

13. 2
Nr.
crt.

Criterii de acceptare a defectelor pentru mbinri sudate cu manon


Tip defect
Formare

d efe ctu oas

d efectuo as

Formarea asimetric a bavurii


sau inexistena acesteia pe o
parte sau pe ambele pri (pe
toat lungimea custurii sau
doar parial).

a bavurii

r-
Formare

,
I

Bavur

a bavurii
li

- I

._ ,I

--'

r-

~--r;
legtur

Defecte
de
deformare

Neadmis.

defectuoas

sau
bavurii pe o parte
sau pe ambele pri (pe toat
lungimea custurii sau doar Neadmis.

prin

parial).
Conduct sudat
n fiting,
nclinat ntr-o parte sau pe
ambele pri, cu tensionare
Admis cnd
sau nu.
f < 2 mm.

Deformare sau ovalitate a


conductei sau a
fitingului la presiune local de De la diametrul
sudare sczut.
conductei:
2%, dar maxim
2mm.
captului

Seciune ng u stat

de

inexistena

Defect unghiular defect de form )

Criterii
acceptare

Descriere

a conductei

Ptrundere
nclzire

prea mare
sau mbinare.

la

----

Neadmis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

209

Anexa nr. 13

13.3

Criterii de acceptare a defectelor pentru

mbinri

Conduct

Defect unghiular
.
'

sudate prin
sudat

rezistent electric

fiting,
nclinat ntr-o parte sau pe
ambele pri.
f

.'

Deformare prin tensionare

Modelare

necorespunzto~re

Admise cnd
f < 2 mm.

Abatere unghiular mare cu


mpingerea
spiralei
de
nclzire
i
topirea
cu
presiune de sudare diferit , Neadmis.
cu sau fr separaie n
planul mbinrii.
Formare

de

canale
circumferin
axial,
suprafa sau locale.

pe
pe
Neadmis.

Lips

de topire

Sudare
suprafa
separaie

incomplet

de

sau local cu/fr


n planul mbinrii.
Neadmis.

Adunarea porilor n
mbinrii, separaii i

n spiralele de

planul
dezlipiri

nclzire.

Neadmis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMN IEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

210

An exa nr. 14
14.1.

ANTET ISCIR .....

.. .. ... .

Persoana ju ridi c ...... ................... ./adresa, CUI, J


PROCES-VERBAL NR ......... ......... . ..... din ... ...... .. .
Referitor la autorizarea sudorilor pentru

oel,

aluminiu

aliaje de aluminiu

conform PT CR 9-201 3

SUDORI

NUME

PRENUME

1.

1.

2.
3.

2.

4.

3.
4.
5.
6.

NR. POANSON

5.
6.
Procedeul de sudare.. .. ..... ..... .... ... ..... Poziia de sudare........ ..... ......................... .
Specificaia procedurii............ ........ .... ..... .Tip mbinare .................... ... . . . . . . ............. .
de sudare (WPS)
MATERIALE DE ADAOS
Denumire.. .. ..... ....... ..... ............... ............ .
Dimensiuni .... ...................................... mm
Gaz de protec~e ............ ... . . . .. .. . ......... .
Alte date.................................... ............ .

MATERIALE DE BAZA
Denumire .... ........ ...... Grupa .. ............ .
Grosime ...... ....... ..............................mm
Diametrul. ............... ........................ mm
Alte date .......................................... .

TEHNICA DE SUDARE
Vileza de sudare ................. .. ..... ....................cm/min
. . .. . . . . . . .. . . ... .. . . .. . .. ........ ....
Viteza de avans a srmei ....... .. ............ .........cm/min
Rnd filiform sau pendulat. .......... . . ................... ... .
lntenstalea ......... ... ...... . . . . . .... . .. ...... . . . .. . . .A
Tensiune ................... ....... ..... .... ........ ..... ..V
Pendulare.. ................ ..... .... ........ .......................... .
Alle date............... ...... ... ... ..... .. ............ ......
Criuire la rdcin ........... ..... ............................ .... .
.. ...... .................... ........ ... ......... ................
Alte date .. ........................ ... ....... ...... ......................
Temperatura ................................ ........... .
TRATAMENT TERMIC.. .......... .... .......................
Mentinere............... ...... ....... ........................................... Rcire .. ..... ..... ..... ............. .. ..... ........ ..
EXAMINARE CU RADIAII PENETRANTE
Nr. buletin ....... ... ............. ..... ....................... ...... . . . ... . ..................... . ..... ........ .. . .. .... .. .. .. .. .. .....
Natura radiaiilor ........ ... ................ ... , ..... .. .... ..... ..... .......... .. ..... ... ...................... ........ .. . . ... . . . .. .
Rezultat.. .. .. ... .. ..... ... ..... .......... ............... ......... ....... ... ......... .... ......... .. .. ..... .. . .. .
Labora lor de control.. ... .... .. . . . . . . ... .. .. . . ..... . . . ... . .. .. . . ........ . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . ..... ..
Alte date ................... .... ..... ......... ....... ........ ..... ... ....... ........... ... ............. ...................... ... .. ..... .. .
lncercarea la ndoire/ruoere tehnoloaic
Nr. ooanson
Indicativ eoruvet
Rezultatul
Nr. buletin
Laborator

CARACTERISTICI ELECTRICE
Natura i polaritalea curentului. ...... .......

. .

.. .

. .

Alte examinri ........ .. .......... ................... ..... ........ ..................... ...... ... .. ... ... ............................ ... ... .
DOMENIUL DE VALABILITATE
AUTORIZAIE
Procedeul de sudare...... ........................
Calificativul la examenul practic ..
Pozi\ia de sudare.. .
Calificativul la examenul teoretic: reuiVneverificat
Tip mbinare ............ ............. .................
Concluzii privind autorizarea:admislrespins
Material de baza ........
.. . .. .. .
Dimensiuni. ....... ...... ........ ..... ..... ............
Material de adaos .......... ........... .. .... . . .
. . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . .

Tarifele ce trebuie ncasate de

ctre

tarife ISCIR anexa ............

pozi\ia ............... pct... .............. i sunt n valoare de: ........ .... ... ......

...... ,

ISCIR........................ ........... ca urmare a prezentului proces-verbal, sunt n conformitate cu lista de


.

lei.

Suma menionat se vireaz/achit. n contul ISCIR nr ......................................................... deschis la Activitatea de Trezorerie i


Contabilitate Public a ............................................

INSPECTOR ISCIR
Nume i prenume, semntura

i tampila

Respon sabil tehnic cu sudura


Nume i prenume, semntura i ta mpi la

DIRECTOR
Nume i prenume. semntura

i tampila

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

211

Anexa nr.14 (continuare)

14.2.
ANTET ISCIR ... . .. .
Persoana juridic .. ... ... . .... ./adresa, CUI, J
PROCES-VERBAL NR. ..

. . . . .

... .

... . ..

din ........... .

Referitor la autorizarea operatorilor sudare PEHD, conform PT CR 9-2013

SUDORI

NUME I PRENUME

POANSON
SUDOR Nr.

5
6
WPQRJWPS
RAPORTUL DIMENSIONAL STANDARD CSDRl:
MATERIALE DE BAZA
Denumire:
MB 1
Norma:
Tip PE:
Diametru (mm}
PARAMETRII DE SUDARE
Presiune nclzire
Presiune men\inere
Timp eliminare
Timp cretere presiune
Timp sudare
Timp rcire
EXAMINARE VIZUALA
Laborator
Buletin nr.:
Rezultat
NCERCAREA LA RUPERE PRIN DECOEZIUNE
Buletin nr.
Rezultat
DOMENIUL DE VALABILI TATE
Procedeul de sudare
Tipul mbinrii
Materiale de baz
Domeniul diametrelor (mm)
Raportul dimensional standard SOR
Alte dale
Tarifele ce trebuie ncasate de

ctre

3
4

5
6

I TIPUL IMBINARll:
I PROCEDEUL DE SUDARE:
MB2

Denumire:
Norma:
Tip PE:
Diametru (mm}
Timp nclzire
Timp men\inere
Temperatur sudare
Presiune sudare
Presiune rcire

INCERCARE LA TRACTIUNE
Laborator
Buletin nr.:
Rezultat
Laborator
AUTORI ZAI E

Califica tiv la examen practic


Calificativ la examen teoretic
Concluzii privind autorizarea

ISCIR. ca urmare a prezentului proces-verbal. sunt n conformitate cu lista de

tarife ISCIR anexa ...... .. . pozi\ia . pct.... i sunt n valoare de: . lei.
Suma

men\ionat

se

vireaz/achit,

n contul ISCIR nr .. . deschis la Activitatea de Trezorerie

Contabilitate Public a

INSPECTOR ISCIR
Nume i prenume, semntura i tampila

Responsabil tehnic cu sudura


Nume i prenume, semntura i tampila

DIRECTOR
Nume i prenume. semntura

i tampila

212

MONITORUL OFICIAL AL ROMNI EI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll .2013

Anexa nr. 15
15.1.

(fa)
IN SPEC IA

DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB


PRESIUNE I I NSTALAII LOR DE RIDICAT
NATIONAL A UTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS
ANO HOISTING EQUIPMENT
n baza Legii nr. 64/2008 republicata

ISCIR
A UTO R I ZA I E

W EL D ER

DE S UDO R
PERF OR M ANCE Q U A LIFI CA TI ONS

~:

Conform prevederilor prescripiei tehnice CR 9-2013


Ordinul ministrului economiei nr.

aprobat

prin

PERSOANA JURIDIC/Company:
ADRES/Adress
NREGISTRARE/Reg. Number: CUI, J
PRENUMELE/Surname:
NUMELE/Name
CNP/SSN:
POANSON NR./Mark No.:
PROCES-VERBAL Nr./Report No.:
WPS/WPQR 1>:
Variabile esentialeNariables

Detaliile probei sudate/


Weld test details

Domeniul de autorizare/
Ranoe of aoroval

Executai/
Performed

Nr. raport/Report No.

Procedeu de sudare/Welding process:


Tipul imbinrii/Joint type:
Poziia de sudare/Welding position
Plac sau teav/Plate or pipe:
Grosime prob/Test piece thickness:
Diametrul exterior al tevii/Outside pipe diameter:
Grup material de baz/Parent material group:
Tip material adaos/Filler material type:
Gaz de protectie/Shielding gase:
Mat. auxiliare de sudare/Welding auxiliares
Detalii de sudare/Welding details:
Alte date/Other data:
Tip verificri probe sudate/Type of test
VizualNisual
Radiai i penetrante/Radiographic test
Ultrasunete/Ultrasonic test
ndoire/Bend Test
Rupere tehnologic/Fracture test
Particule Magnetice/Magnetic Particle
Lichide Penetrante/Dye penetrant
Alte examinri
I)
Se mscne nr. de mreg1strare la JSCJR a WPQR - ului,

Data emiterii/Date of issue


Nr. /No .:
Valabil pn laNalid until :
Emitent/lssuer :
ISCIR
Nume Inspector

Inspectorul examinator/Specialty Inspector,


ef

Semntura i tam p i l a

Signature and stamp

Nume/Name:
Semn tura i tampil /Signature

and stamp:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.201 3

213

15.1. (verso)
PRELUNGIREA VALAB I LITII AUTO RIZAI EI/
RENEWAL OF VALIOITY OF THE AUTHORISATION
Aut.Nr./No
Nr.
crt.

PROCES-VERBAURAPORT DE EVALUARE/
Report/Assessment Report
Nr. i data/
No. and date

VALABILITATE/
Valid ity
ISCIR
Semntura i

De la/From

Pn

la/Until

tampila/

Signature and
stamp

NOT ..
1

l Se nscrie denumirea persoanei juridice n cadrul creia se realizeaz prelungirea valabilitii autorizaiei.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

214

15.2.

(fa)

ROMNIA
IN SPECIA

DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB


PRESIUNE I INSTALA IILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS
ANO HOISTING EQUIPMENT
n baza Legii nr. 64/2008 republicata

ISCIR
A UTORIZAIE

DE S UDOR PE-HD
WELDER PERFORMANCE QUA LIFICATION S

PE -H D

~:

Conform prevederilor prescripiei tehnice CR 9-2013


Ordinul ministrului economiei nr.

aprobat

prin

PERSOANA JURID IC/Compa ny:


ADRES/Adress
iNREGISTRARE/Reg. Number: CUI, J
PRENUMELE/ Surname:
NUMELE/Name
CNP/SSN:
POANSON NR./Mark No.:
PROCES-VERBAL Nr./Report No.:
WPS/WPQR11:
VariabileNariables

Detaliile probei sudate/


Weld test details

Procedeu de sudare/Welding process:


Tipul imbinrii/Joint type:
Diam.extal evii/Pipe outside diam.(mm):
SDR
Material de baz/Parent material:
Executat i acceptau
Tipul verificrii/
Type of test
Performed and acceoted
VizualNisual
ncercare la traciune
Rupere prin decoeziune/Decohesion test
Rupere tehnoloQic/Fracture test
,
l)
SE INSCRIE NR. DE INREGISTRARE LA ISCIR A WPQR-ului.

Domeniul de valabilitate/
Ranae of aoroval

Nr. buletin/
No.of certificate

Data emiterii/Date of issue


Nr. /No.:
Valabil pn laNalid until :
Emitent/lssuer:
ISCIR

Inspectorul examinator/
Specialty Inspector,

Sem ntura i tampila

Nume/Name:

Signature and stamp

Semntura i tam pil /S ignature

and stamp:

MON ITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 759 bis/6.Xll.2013

215

15.2. (verso)
PRELUNGIREA VALABILITII AUTORIZAIEI/
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION
Aut.Nr./No
Nr.
crt.

PROCES-VERBAURAPORT DE EVALUARE/
Report/Assessment Report
Nr. i data/
No. and date

VALABILITATE/
Validitv
ISCIR
Semntura i

De la/From

Pn

tampila/

la/Until

Signature and
stamp

- l)

NOTA.
1
l Se nscrie denumirea persoanei juridice n cadrul creia se realizeaz prelungirea valabilitii autorizaiei .

EDITOR: GUVERNUL ROMNIEI

MONITOllUL
OFI C IAL

.Monitorul Oficial" R.A Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucuresti; C.l.F. R0427282,
IBAN: R055RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn - S.A.' - Sucursala .Unirea" Bucuresti
i IBAN: R012TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021 .318.51.29/150, fax 021 .318.51.15, e-mail: marketlng@ramo.ro. internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul. Bucureti. es. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter. sectorul 5, tel. 021.401 .00.70, fax 021.401.00. 71 i 021.401.00.72
nparul: .Monitorul Oficial" R.A.

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 759 bis/6.Xll.2013 conine 216 pagini.
Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara

Preul:

108 lei

abonamentului.

111111111111111111111111

5 948368 634005

ISSN

1453-4495