Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 16.04.2015 in adunarea generala a membrilor fondatori ai Cooperativei


MACII AURII cooperativa agricola avind la ordinea de zi urmatoarele:
1. Constituirea Cooperativei MACII AURII cooperativa agricola;
2. Aprobarea actului constitutiv si Statutului cooperativei;
3. Alegerea organelor de conducere ale Cooperativei;
La adunare sint prezenti toti cei 5 membri fondatori care vor semna actul constitutiv al
Cooperativei.
Se trece la ordinea de zi.
1. Doamna ALUPOAIEI ALINA-MIHAELA este aleas sa conduca lucrarile
adunarii in calitate de presedinte al adunarii generale. Secretariatul adunarii
generale este asigurat de BOZIANU GHEORGHE. In cuvintul sau reaminteste
principiile care au stat la baza constituirii Cooperativei, principii la care au aderat
si membrii fondatori semnatari ai Actului Constitutiv al Cooperativei. Se da citire
tabelului membrilor fondatori, care, supus spre aprobare, este votata in
unanimitate de cei prezenti.
In continuare se da citire Statutului Cooperativei care apoi se supune aprobarii adunarii
generale fiind aprobat in unanimitate de voturi in forma prezentata.
Se face precizarea ca membrii fondatori nu platesc taxa de inscriere.
2. Se fac propuneri pentru alegerea consiliului de administratie care va fi format din
3 membri (cel putin 3 ) pe timp de 4 ani,
Domnul ALUPOAIEI MARIUS VASILE propune ca din primul Consiliu de
adminstratie sa faca parte urmatorii:
1. ALUPOAIEI ALINA-MIHAELA
2. BOZIANU GHEORGHE
3. DUMITRU GIC
Supusi la vot in bloc sunt votati in unanimitate.Se anunta ca in prima sa sedinta
Consiliul de administratie a ales presedinte pe D-na Alupoaiei Alina-Mihaela iar ca
Director executiv pe D-l Bozianu Gheorghe. Acestia vor indeplini sarcinile stabilite prin
Statutul Cooperativei.
Se mandateaza ca cenzori D-na Bahnareanu Margareta,expert contabil. Supus la vot
este aprobat in unanimitate.
Adunarea generala imputerniceste pe D-na Alupoaiei Alina-Mihaela. in calitate
de presedinte sa reprezinte Cooperativa si sa semneze, in numele acesteia actele
necesare in vederea inmatricularii.
Intocmit azi 16.04.2015 in localitatea Tanacu, jud. Vaslui
Presedintele adunarii,

Secretar,

LISTA
Membrilor fondatori ai Cooperativei MACII AURII cooperativa Agricola

Nr.

Numele si prenumele

Locul si data

Crt.

membrilor fondatori

nasterii

Domiciliul telefon

CNP

Cetatenia

Semnatura de
acceptare a
inscrierii in
cooperativa

ALUPOAIEI

31.08.1982,

Mun.Vaslui, str.

ALINA-

Vaslui,

Pcii, bl.362,

Jud. Vaslui

sc.E, ap.13,jud.

MIHAELA

2820831374511

Romn

Romn

Vaslui,
0741311241

4.

BOZIANU

24.11.1967,

Mun. Vaslui, str. 1671124374065

GHEORGHE

Vaslui,

Ion Creang,

Jud. Vaslui

nr.5, jud. Vaslui

DUMITRU

12.05.1969,

Sat Tanacu,

GIC

com.Tanacu,

com. Tanacu,

Jud. Vaslui

jud. Vaslui

ALUPOAIEI

07.06.1981,

Mun.Vaslui, str.

MARIUS

Vaslui,

Pcii, bl.362,

Jud. Vaslui

sc.E, ap.13,jud.

VASILE
5.

Romn

1810607374514

Romn

1950112374533

Romn

Vaslui

ALUPOAIEI

12.01.1995,

Mun.Vaslui, str.

SILVIU-

Vaslui,

Pcii, bl.362,

Jud. Vaslui

sc.E, ap.13,jud.

PETRE

1690512374136

Vaslui