Sunteți pe pagina 1din 7

Ordinul 112/2015 M.Of.

40 din 16-ian-2015

ORDIN nr. 112 din 16 ianuarie 2015 pentru aprobarea modelului i coninutului unor
formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile n domeniul taxei pe valoarea
adugat
Avnd n vedere dispoziiile art. 50 i 52 din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 11 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea i funcionarea Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal, cu modificrile ulterioare, al art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, i al art. 228 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare,
preedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal emite urmtorul ordin:
Art. 1
Se aprob modelul i coninutul formularului (098) "Cerere de nregistrare n scopuri de tax pe valoarea adugat,
conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", prevzut n anexa nr. 1.
Art. 2
Instruciunile de completare a formularului menionat la art. 1 sunt prevzute n anexa nr. 2.
Art. 3
Se aprob modelul i coninutul formularului (088) "Declaraie pe propria rspundere pentru evaluarea inteniei i a
capacitii de a desfura activiti economice care implic operaiuni din sfera TVA", prevzut n anexa nr. 3.
Art. 4
Formularul menionat la art. 1 se depune, nsoit de formularul menionat la art. 3, la organele fiscale competente de
ctre societile care sunt nfiinate n baza Legii societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, care sunt supuse nmatriculrii la registrul comerului i care solicit nregistrarea n scopuri de TVA, conform
art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Formularele menionate la art. 1 i 3 se depun n aceeai zi cu depunerea la
oficiul registrului comerului a cererii de nmatriculare n registrul comerului.
Art. 5
Formularul menionat la art. 3 se completeaz i se depune de ctre societile nfiinate n baza Legii nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care sunt supuse nmatriculrii la registrul comerului i care
solicit nregistrarea n scopuri de TVA potrivit dispoziiilor art. 153 alin. (1) lit. b) i c) sau alin. (9 1 ) din Codul fiscal,
odat cu declaraia de meniuni (formular 010) sau odat cu "Cererea de nregistrare n scopuri de tax pe valoarea
adugat, potrivit art. 153 alin. (9 1 ) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare (formular 099)", dup caz.
Art. 6
(1) Formularul menionat la art. 3 se completeaz i se depune de ctre persoanele impozabile, societi, nfiinate n
baza Legii nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i care sunt nregistrate n scopuri de TVA
potrivit dispoziiilor art. 153 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulat n temeiul
prevederilor art. 52 din Codul de procedur fiscal, n situaii cum ar fi:
a) schimbarea sediului social;
b) schimbarea administratorilor i/sau a asociailor.
(2) Identificarea persoanelor impozabile, societi comerciale crora urmeaz a li se solicita completarea i depunerea
formularului menionat la art. 3, se face lunar, de ctre organul fiscal competent, pe baza informaiilor furnizate de
ctre Oficiul Naional al Registrului Comerului, Un baza protocolului de colaborare.
(3) Persoanele impozabile, societi comerciale nfiinate n baza Legii nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, nregistrate n scopuri de TVA, la care organele fiscale constat modificri ale datelor primite
potrivit alin. (2) fa de datele existente n evidenele fiscale cu privire la sediul social i/sau la administratori i/sau
asociai, se notific n vederea completrii i depunerii formularului menionat la art. 3.
Art. 7
Persoanele impozabile, societi comerciale nfiinate n baza Legii nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, care solicit nregistrarea n scopuri de TVA i care nu depun formularul menionat la art. 3, n
condiiile prevzute la art. 4 sau art. 5, dup caz, se notific n vederea completrii i depunerii acestui formular.
Art. 8
Formularele menionate la art. 1 i 3 se completeaz cu ajutorul programului informatic de asisten pus la dispoziie
de Agenia Naional de Administrare Fiscal i care poate fi descrcat de pe pagina de internet www.anaf.ro
Art. 9
n sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se nelege, dup caz:
a) organul fiscal n a crui raz teritorial se afl sediul social declarat n cererea de nmatriculare n registrul comerului
- pentru solicitarea nregistrrii, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;
b) organul fiscal n a crui eviden este nregistrat persoana impozabil ca pltitor de impozite i taxe - n cazul
celorlalte persoane impozabile.
Art. 10
(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezint trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adugat" din
Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, iar referirile la Codul de procedur fiscal reprezint
trimiteri la Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(2) Referirile la Legea nr. 31/1990 din cuprinsul prezentului ordin reprezint trimiteri la Legea societilor nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 11
Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezentul ordin.
Art. 12
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i se aplic ncepnd cu data de 1 februarie 2015.
Art. 13
Direcia general proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcia general de administrare a marilor contribuabili i
Direcia general de tehnologia informaiei din cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, precum i direciile
pag. 1

5/28/2015 : aanghelina@tehcon.ro

Ordinul 112/2015 M.Of. 40 din 16-ian-2015

generale regionale ale finanelor publice, precum i unitile subordonate acestora vor duce la ndeplinire prevederile
prezentului ordin.
-****Preedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal,
Gelu-tefan Diaconu

ANEXA nr. 1:
098
Nr. de operator de
date cu caracter
personal - 759

C erere de nregistrare n scopuri de tax pe valoarea


adugat, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din C odul
fiscal
A. DATE DE IDENTIFIC ARE A PERSOANEI IMPOZABILE
1. DENUMIRE
2. SEDIUL SOC IAL DEC LARAT C U OC AZIA NMATRIC ULRII N REGISTRUL C OMERULUI
Jude
Localitate
Strada
Nr.
Bloc
Et.
Ap.
C od potal
ara
Telefon
Fax
E-mail
3. Numrul de nregistrare la Registrul comerului a cererii de nmatriculare

Sector
Sc.

Data

B. SOLIC ITANT, N C ALITATE DE:


Reprezentant legal

Asociat

Act constitutiv

mputernicire

Nr.

Data

Date de identificare
DENUMIRE/NUME, PRENUME
DOMIC ILIU FISC AL
Jude
Strada
Et.
Ap.
Fax
C OD DE IDENTIFIC ARE FISC AL
C . TAXA PE VALOAREA ADUGAT

Localitate
Nr.
Telefon
E-mail

C od potal

Bloc

Sector
Sc.

1. C ifra de afaceri estimat a se realiza, conform art. 152 alin. (1)


lei
din C odul fiscal
2. nregistrare n scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) pct. 1, din C odul fiscal ca urmare a declarrii
faptului c cifra de afaceri urmeaz s ating sau s depeasc plafonul de scutire prevzut la art. 152 alin.
(1) din C odul fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici
3. nregistrare prin opiune pentru aplicarea regimului normal de T.V.A. conform art. 153 alin. (1) lit. a) pct. 2
din C odul fiscal respectiv cifra de afaceri declarat este inferioar plafonului de scutire prevzut la art. 152
alin. (1) din C odul fiscal
4. Perioada fiscal:
4.1. Lunar
4.2. Trimestrial
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i
complete
Numele persoanei care face declaraia
Funcia

Stampila

Semntura
Data

Se completeaz de personalul organului fiscal


Denumire organ fiscal
Numr nregistrare
Data nregistrare
Numele i prenumele persoanei care a verificat
Numr legitimaie

Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/tva

ANEXA nr. 2: INSTRUCIUNI de completare a formularului (098) "Cerere de nregistrare n


scopuri de tax pe valoarea adugat, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal"
I. _
Cererea de nregistrare n scopuri de tax pe valoarea adugat, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal,
denumit n continuare cerem (formular 098), se completeaz i se depune de ctre societile care se nfiineaz n
baza Legii societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care sunt supuse nmatriculrii
la registrul comerului i care solicit nregistrarea n scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, denumit n continuare Codul fiscal.
Cererea se depune de ctre solicitant, n calitate de reprezentant legal al societii pentru care se solicit nregistrarea
n scopuri de TVA, de ctre un asociat al acesteia sau o alt persoan mputernicit, potrivit legii, la registratura
organului fiscal competent ori la pot prin scrisoare recomandat.
Organul fiscal competent este organul fiscal n a crui raz teritorial se afl sediul social declarat n cererea de
nmatriculare n registrul comerului.
Formularul se completeaz n dou exemplare, nscriindu-se cu majuscule, cite i corect, toate datele prevzute. Un
exemplar se pstreaz de contribuabil, iar cellalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
II. _
A. Date de identificare a persoanei impozabile:
Rndul 1. Denumire
Se completeaz cu denumirea societii pentru care a fost depus cererea de nmatriculare n registrul comerului i
pentru care se solicit nregistrarea n scopuri de TVA.
Rndul 2. Sediul social declarat cu ocazia nmatriculrii n registrul comerului
Se completeaz cu adresa sediului social declarat n cererea de nmatriculare n registrul comerului.
pag. 2

5/28/2015 : aanghelina@tehcon.ro

Ordinul 112/2015 M.Of. 40 din 16-ian-2015

B. Solicitant, n calitate de:


Se marcheaz cu "X" calitatea de "Reprezentant legal", n situaia n care cererea este completat de reprezentantul
legal al societii pentru care a fost solicitat nmatricularea n registrul comerului sau de ctre alt persoan
mputernicit s o reprezinte, potrivit legii.
Se marcheaz cu "X" calitatea de "Asociat", n situaia n care cererea este completat de unul dintre asociaii societii
pentru care a fost solicitat nmatricularea n registrul comerului.
Se marcheaz cu "X" rubrica "Act constitutiv", n situaia n care calitatea de reprezentant legal sau asociat rezult din
actul constitutiv al societii pentru care a fost solicitat nmatricularea n registrul comerului.
n situaia n care calitatea de reprezentant legal al societii pentru care a fost solicitat nmatricularea n registrul
comerului rezult dintr-un alt document, se nscriu numrul i data mputernicirii.
Rubrica Date de identificare" se completeaz cu datele de identificare ale solicitantului.
C. Taxa pe valoarea adugat
Se completeaz de ctre societile care se nfiineaz n baza Legii nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, care sunt supuse nmatriculrii la registrul comerului i care solicit nregistrarea n scopuri de
TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.
Rndul 1. Se estimeaz cifra de afaceri preconizat a se realiza n perioada rmas pn la sfritul anului calendaristic
din operaiuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere, din operaiuni rezultate din
activiti economice pentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate, dac taxa ar fi deductibil, n
cazul n care aceste operaiuni ar fi fost realizate n Romnia, conform art. 145 alin. (2) lit. b) i d) din Codul fiscal, din
operaiuni scutite cu drept de deducere i scutite fr drept de deducere, prevzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) i
f) din Codul fiscal, dac acestea nu sunt accesorii activitii principale, cu excepia urmtoarelor:
a)livrrile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125 1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal,
efectuate de persoana impozabil;
b)livrrile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Rndul 2 se marcheaz cu "X" datorit obligativitii nregistrrii n scopuri de TVA ca urmare a declarrii unei cifre de
afaceri egale cu sau mai mari dect plafonul de scutire prevzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, al crui echivalent
n lei se stabilete la cursul de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei la data aderrii i se rotunjete la
urmtoarea mie, respectiv 220.000 lei.
Rndul 3 se marcheaz cu "X" n cazul n care se opteaz pentru aplicarea regimului normal de TVA, dei cifra de
afaceri declarat este inferioar plafonului de scutire prevzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal.
Rndul 4. Perioada fiscal
Se marcheaz cu "X" perioada fiscal care urmeaz a fi utilizat pentru taxa pe valoarea adugat.
Persoana impozabil care se nregistreaz n cursul anului declar cu ocazia nregistrrii cifra de afaceri pe care
preconizeaz s o realizeze n perioada rmas pn la sfritul anului calendaristic. Dac cifra de afaceri estimat nu
depete plafonul prevzut la art. 156 1 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunztor numrului de luni rmase
pn la sfritul anului calendaristic, persoana impozabil va depune deconturi trimestriale n anul nregistrrii. n caz
contrar sau n situaiile prevzute la art. 156 1 alin. (6 1 ) i (6 2 ) din Codul fiscal, va depune deconturi lunare.

ANEXA nr. 3:
I. _
Declaraie pe propria rspundere pentru
evaluarea inteniei i a capacitii de a
desfur activiti economice care implic
operaiuni din sfera TVA

088
Nr. de operator de date cu
caracter personal - 759

DATE DE IDENTIFIC ARE A PERSOANEI IMPOZABILE


DENUMIRE / NUME. PRENUME
C OD DE IDENTIFIC ARE FISC AL
DOMIC ILIUL FISC AL
JUDE

RO
SEC TOR

STRADA
Et.

LOC ALITATE
NR.

AP.

C OD POTAL

FAX

BLOC

SC .

TELEFON
E-MAIL

NUMR DE NREGISTRARE LA REGISTRUL C OMERULUI A C ERERII DE NMATRIC ULARE


DATE PRIVIND PERSOANA C ARE DEPUNE DEC LARAIA
NUME, PRENUME
C OD NUMERIC PERSONAL
Funcia
C ALITATEA PERSOANEI C ARE DEPUNE DEC LARAIA

Reprezentant legal mputernicit |_|


|_|

__
* n cazul n care declaraia se depune de ctre mputernicit, se va anexa mputernicirea
II. Date privind asociaii/administratorii
C od identificare
Act de
Serie i
C alitatea n
Tipul
ara de
fiscal
identitate numr act Data Autoritate
cadrul
(PF sau reziden Denumire/Nume
i prenume
(C IF/C NP/C UI/ (C T/Paaport,
de
emiterii emitent persoanei
PJ)
fiscal
NIF)
etc.)
identitate
impozabile

1. Spaiul cu destinaie de sodiu social


pag. 3

5/28/2015 : aanghelina@tehcon.ro

Ordinul 112/2015 M.Of. 40 din 16-ian-2015

|_| a) n proprietate sau n cadrul unui contract de leasing financiar,


|_| b) nchiriat, concesionat ori utilizat n cadrul unui contract de leasing operaional sau, dup caz, n
contract de comodat pe o perioad mai mic de un an;
|_| c) nchiriat, concesionat ori utilizai n cadrul unui contract de leasing operaional sau, dup caz, n
contract de comodat pe o perioad egal sau mai mare de un an;
|_| d) stabilit temporar la sediul profesional al avocatului
|_| e) alte situaii
Nr./data documentului care atest deinerea cu titlu legal a spaiului cu destinaie de sediu social |__|__|
Exemplu: Nr./dat de autentificare la biroul notarial
Se va anexa copia documentului din care rezult deinerea legal a spaiului cu destinaie de sediu social.
2. Domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social?
|_| Da |_| Nu
n cazul n care se rspunde cu DA se va anexa copia documentului care atest deinerea cu titlu legal a
destinaie de domiciliu fiscal i se va completa :
Nr./data documentului |__|__|
Exemplu: Nr./data de autentificare la biroul notarial
3. Deinei spaii cu destinaia de sedii secundare declarate?
|_| Da |_| Nu
n situaia n care deinei spaii cu destinaia de sedii secundare, ncadrate conform criteriilor de mai jos:
a) n proprietate sau n cadrul unui contract de leasing financiar;
b) nchiriate, concesionate ori utilizate n cadrul unui contract de leasing operaional sau, dup caz, n
contract de comodat pe o perioad mai mic de un an;
c) nchiriate, concesionate ori utilizate n cadrul unui contract de leasing operaional sau, dup caz, n
contract de comodat pe o perioad egal ori mai mare de un an.,
d) altele
se va completa tabelul urmtor :
Nr. crt.

Tipul deinerii legale a spaiului cu destinaie de


sediu secundar

cadrul unui
cadrul unui

spaiului cu

cadrul unui
cadrul unui

Nr. document care atest deinerea cu titlu legal


a spaiului cu destinaie de sediu secundar

Se vor anexa copii de pe documentele care atesta deinerea cu titlu legal a spaiului/spaiilor cu destinaie de sedii
secundare declarate.
4. Ai depus la Oficiul Registrului Comerului declaraia pe proprie rspundere dat n temeiul prevederilor art. 15 alin.
(1) lit. b) sau art. 15 alin. (2), dup caz, din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n
registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora,
precum i la autorizarea funcionrii persoanelor juridice cu modificrile i completrile ulterioare din care s rezulte c
desfurai activiti la sediul social/profesional i/sau la sediile secundare (puncte de lucru)?
|_| Da |_| Nu
n cazul n care se rspunde cu DA se vor completa i urmtoarele informaii:
Sediu social/profesional
Nr. crt.

C od C AEN al
activitii
desfurate

Denumire activitate

Sedii secundare (puncte de lucru)


Nr. crt.

Adres complet (jude,


loc., str., nr., etc.)

C od C AEN al
activitii
desfurate

Denumire activitate

5. Ai depus la Oficiul Registrului Comerului declaraia pe proprie rspundere dat n temeiul prevederilor art. 15 alin.
(1) lit. b) sau art. 15 alin. (2), dup caz, din Legea nr. 359/2004, cu modificrile i completrile ulterioare din care s
rezulte c desfurai exclusiv activiti n afara sediului social/profesional i a sediilor secundare (punctelor de lucru)?
|_| Da |_| Nu
n cazul n care se rspunde cu DA se vor completa i urmtoarele informaii:
a) Adresa completa la care se vor desfura activiti proprii de birou pentru societate:
jude, loc., str., nr., etc.

b) Activiti desfurate n afara sediului social/profesional i a sediilor secundare (punctelor de lucru)


Nr. crt.

C od C AEN al activitii desfurate

Denumire activitate

6. Exist asociai i/sau administratori*) care au deinut/dein calitatea de asociat i/sau administrator la alte societi:
a) lichidate;
b) la care a fost declanat procedura insolvenei;
c) n inactivitate temporar, la data depunerii declaraiei, nscris la registrul comerului;
d) declarate contribuabili inactivi n conformitate cu prevederile art. 78 1 din OG nr. 92/2003, republicat, privind Codul
de procedur fiscal;
pag. 4

5/28/2015 : aanghelina@tehcon.ro

Ordinul 112/2015 M.Of. 40 din 16-ian-2015

e) la care a fost anulat nregistrarea n scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) literele c) - f) din Legea nr.
571/2003, privind Codul fiscal?
|_| Da |_| Nu
n cazul n care se rspunde cu DA, informaiile trebuie s corespund unei perioade de 3 ani care precede datei
prezentei declaraii. Informaiile se vor completa pentru situaiile n care asociaii i/sau administratorii*) au deinut
calitatea de asociat i/sau administrator la data la care s-a produs evenimentul, conform tabelului de mai jos:
Nr.
crt.

C odul de identificare
fiscal a asociailor/
administratorilor
(C IF/C UI/C NP/NIF)

Denumirea/Numele i
prenumele asociailor/
administratorilor

C odul de
identificare
fiscal a
societii

Denumirea
societii

Situaia societii

7. _
a) Exist asociai i/sau administratori*) care dein calitatea de asociat i/sau administrator la societi care
nregistreaz obligaii restante la bugetul general consolidat al statului, cu excepia impozitelor i taxelor locale, pentru
o perioad mai mare de 6 luni anterioare datei prezentei?
|_| Da |_| Nu
n cazul n care se rspunde cu DA, informaiile se vor completa pentru obligaiile fiscale principale restante, separat
pentru fiecare societate n parte.
Nr.
crt.

C odul de identificare
fiscal a asociailor/
administratorilor
(C IF/C UI/C NP/NIF)

Denumirea/Numele i
prenumele asociailor/
administratorilor

Denumirea societii

C odul de identificare
fiscal a societii

b) Exist asociai i/sau administratori*) care au deinut n ultimii 3 ani fiscali ncheiai anterior depunerii acestei
declaraii, calitatea de asociat i/sau administrator la societi care nregistrau obligaii restante la bugetul general
consolidat al statului, cu excepia impozitelor i taxelor locale, potrivit evidenei financiar-contabile?
|_| Da |_| Nu
n cazul n care se rspunde cu DA, informaiile se vor completa pentru obligaiile fiscale principale restante la sfritul
perioadei n care a deinut aceast calitate, separat pentru fiecare societate n parte.
Nr.
crt.

C odul de identificare
fiscal a asociailor/
administratorilor
(C IF/C UI/C NP/NIF)

Denumirea/Numele i
prenumele asociailor/
administratorilor

Denumirea societii

C odul de identificare
fiscal a societii

8. Exist asociai i/sau administratori*) care au nscrise n cazierul fiscal fapte de natura contraveniilor ori exist
societi, la care acetia dein calitatea de asociai/administratori, care au nscrise n cazierul fiscal fapte de natura
contraveniilor?
|_| Da |_| Nu
n cazul n care se rspunde cu DA, informaiile se vor completa astfel:
Nr.
crt.

C odul de identificare
fiscal a asociailor/
administratorilor
(C IF/C UI/C NP/NIF)

Denumirea/Numele i
prenumele asociailor
administratorilor

Denumirea societii

C odul de identificare
fiscal a societii

9. Specificai pentru cetenii non-UE care dein calitatea de administrator, tipul de viz deinut n condiiile Ordonanei
de urgen a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strinilor n Romnia, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Nr.
crt.

Nume i prenume
administratori

C od de identificare
fiscal a
administratorilor
(C NP/NIF)

Alte acte de
identitate
(Paaport, etc.)

Deine/Nu
deine viz

Tip viz

Scopul
ederii n
Romnia

Se vor anexa documente care s ateste tipul de viz i scopul ederii n Romnia.
10. Cu acordul acestora, putei specifica datele de contact a 3 persoane stabilite n Romnia care, la solicitarea
organului fiscal, pot da relaii despre administratorul/administratorii societii:
Nume i prenume

Data
naterii

Telefon

Adresa e-mail

1
2
3

11. Exist deschis/deschise n ar/strintate cont/conturi bancare n numele persoanei impozabile?


|_| Da |_| Nu
n cazul n care se rspunde cu DA se vor completa i urmtoarele informaii:
Denumire
banc
comercial

pag. 5

ara

Valuta

Nume i prenume
mputernicit pentru
operaiuni bancare

C NP/NIF

Alte acte de
C alitatea/funcia
identitate (C I,
deinut n cadrul
Paaport, etc.) persoanei impozabile

5/28/2015 : aanghelina@tehcon.ro

Ordinul 112/2015 M.Of. 40 din 16-ian-2015

Nominalizai beneficiarii reali ai operaiunilor bancare, aa cum sunt definii la art. 4 din Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a
finanrii actelor de terorism, republicat, cu modificrile ulterioare
Nume i prenume

C NP/NIF

Act de identitate (C I,
Paaport, etc.)

ara

Adresa de domiciliu

12. Specificai modul de organizare i conducere a contabilitii, conform prevederilor art. 10 din Legea contabilitii nr.
82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i datele de identificare ale persoanelor care asigur
organizarea i conducerea contabilitii.
12.1. Pentru persoane a cror contabilitate este organizat i condus pe baz de contracte de prestri de servicii n
domeniul contabilitii, conform art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991 a contabilitii
Denumire persoan
Numr autorizaie
fizic sau juridic,
emis de C orpul
C od de
Data ncheierii
autorizata potrivit legii,
Dat
Experilor C ontabili i
identificare contractului de prestri Dat nceput sfrit C ontabililor Autorizai
membr a C orpului
fiscal
servicii n domeniul
contract
Experilor C ontabili i
contract din Romnia valabil la
contabilitii
C ontabililor Autorizai din (C UI/C NP)
data semnrii
Romnia.
contractului

12.2. Pentru persoane a cror contabilitate este organizat i condus n compartimente distincte, conduse de ctre
directorul economic, contabilul-ef sau alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie, conform art. 10
alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilitii
Nr. crt.

Numele i
prenumele
persoanei fizice

C NP

Data ncheierii
contractului de munc

Dat nceput
contract

Dat sfrit
contract

Funcie

13. Specificai datele de identificare ale persoanelor care depun declaraii fiscale la registratura organului fiscal sau dein
certificat digital valabil pentru depunerea la distan a declaraiilor fiscale, n condiiile Ordinului ministrului finanelor
publice nr. 858/2008 privind depunerea declaraiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distan, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Numele i
prenumele
persoanei fizice

C NP/NIF

Alte acte de
identitate (C I,
Paaport, etc.)

Deine/nu deine
certificat digital
(DA/NU)

C alitatea deinut n raport cu persoana


impozabil

14. Numr contracte individuale de munc ncheiate pentru realizarea obiectului de activitate:
|_| niciunul;
|_| mai mic sau egal cu 10;
|_| mai mare de 10.
15. Specificai care sunt veniturile brute realizate de asociai i administratori*) persoane fizice n ultimele 12 luni
anterioare celei n care se depune declaraia.
C odul de identificare
fiscal a asociailor/
administratorilor
(C NP/NIF)

Act de identitate (C I,
Paaport, etc.)

Nume i
prenume
asociai/
administratori

C alitatea deinut
Valoare
(asociat/
Natura venitului brut
administrator)
(RON)

16. Specificai care sunt indicatorii realizai de asociai i administratori*) persoane juridice n ultimul an fiscal ncheiat.
C odul de identificare
fiscal a asociailor/
administratorilor (C UI/ alte
date de identificare)

Denumire
asociai/
administratori

C alitatea deinut
(asociat/administrator)

Indicator conform
meniunii din
subsolul tabelului

Valoare

Valuta

-- Informaiile pentru asociai i administratori*) se vor completa astfel:


- pentru persoane juridice romne, se va completa rezultatul contabil (profit/pierdere) pentru anul fiscal ncheiat
anterior depunerii prezentei declaraii;
- pentru persoane juridice nerezidente, se va completa cifra de afaceri obinut pentru anul fiscal ncheiat anterior
depunerii prezentei declaraii.
17. Ce studii/profesii au administratorii persoane fizice i ce ocupaii au avut n ultimele 12 luni anterioare celei n care
pag. 6

5/28/2015 : aanghelina@tehcon.ro

Ordinul 112/2015 M.Of. 40 din 16-ian-2015

se depune declaraia?
Nr.
crt.

Nume i prenume
administratori

Studii

Profesie

Ocupaie

Dat nceput
contract

Dat sfrit
contract

18. La cte societi dein sau au deinut calitatea de asociat, n ultimii 3 ani anterior depunerii acestei declaraii,
administratorii i asociaii persoanei impozabile?
Nr.
crt.

Nume i
prenume/Denumire

C odul de identificare
fiscal
C alitatea (administrator/asociat)
(C IF/C UI/C NP/NIF)

Numr societi

M oblig ca pn la data comunicrii deciziei de aprobare sau respingere a nregistrrii n scopuri de TVA s nu desfor
activiti economice constnd n operaiuni taxabile din punctul de vedere al TVA n Romnia.**)
Rubrica privind codul de nregistrare fiscal nu se completeaz n cazul persoanelor impozabile care solicit
nregistrarea n scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, n situaia n care cererea de
nregistrare n scopuri de TVA i prezenta anex se depun n aceeai zi cu depunerea la oficiul registrului comerului a
cererii de nmatriculare n registrul comerului.
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele din aceast declaraie sunt corecte i complete.
Numele i prenumele reprezentantului legal al solicitantului
Semntura reprezentantului legal al solicitantului
.........................
Data ....................
___
*) n cazul societilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
informaiile solicitate prin prezenta anex se refer la:
- a) administratori, n cazul societilor pe aciuni sau n comandit pe aciuni nfiinate n baza Legii nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- b) asociaii societii, indiferent de ponderea pe care o dein n capitalul social al acesteia, i la administratori, n cazul
altor societi dect cele menionate la lit. a), nfiinate n baza Legii nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
**) Angajamentul de a nu desfura activiti economice constnd n operaiuni taxabile din punctul de vedere al TVA n
Romnia pn la data comunicrii deciziei de aprobare sau respingere a nregistrrii n scopuri de TVA este valabil numai
n cazul persoanelor impozabile care solicit nregistrarea n scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal.
Loc rezervat organului fiscal
Numr nregistrare

Data nregistrare

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 40 din data de 16 ianuarie 2015

pag. 7

5/28/2015 : aanghelina@tehcon.ro

S-ar putea să vă placă și