Sunteți pe pagina 1din 50

5/14/2015

www.Legex.ro

vclass="Section1">
LegeaNr.53din24.03.2003
Codulmuncii*)
ACTEMISDE:ParlamentulRomaniei
ACTPUBLICATNMONITORULOFICIALNR.345din18mai2011

*)Republicatntemeiulart.VdinLegeanr.40/2011pentrumodificareaicompletareaLegiinr.53/2003Codulmuncii,publicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.225din31martie2011,dndusetexteloronounumerotare.
Legeanr.53/2003CodulmunciiafostpublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.72din5februarie2003,iamaifost
modificaticompletatprin:
Legea nr. 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei,ParteaI,nr.814din18noiembrie2003Legeanr.541/2003pentrumodificareaunordispoziiialeLegiinr.53/2003Codul
muncii,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.913din19decembrie2003OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.
65/2005privindmodificareaicompletareaLegiinr.53/2003Codulmuncii,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.576
din 5iulie 2005, aprobatcumodificri icompletriprinLegeanr.371/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
1.147din19decembrie2005Legeanr.241/2005pentruprevenireaicombatereaevaziuniifiscale,publicatnMonitorulOficialal
Romniei, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificrile ulterioare Ordonana de urgen a Guvernului nr. 55/2006 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 788 din 18
septembrie2006,aprobatcucompletriprinLegeanr.94/2007,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.264din19aprilie
2007Legeanr.237/2007privindmodificareaalin.(1)alart.269dinLegeanr.53/2003Codulmuncii,publicatnMonitorulOficial
alRomniei,ParteaI,nr.497din25iulie2007Legeanr.202/2008pentrumodificareaalin.(1)alart.134dinLegeanr.53/2003
Codulmuncii,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.728din28octombrie2008OrdonanadeurgenaGuvernului
nr.148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 765 din 13
noiembrie2008,aprobatprinLegeanr.167/2009,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.321din14mai2009Legea
nr.331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei,ParteaI,nr.779din13noiembrie2009Legeanr.49/2010privindunelemsurindomeniulmunciiiasigurrilorsociale,
publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.195din29martie2010.
**)AsevedeaLegeanr.395/2005privindsuspendareapetimpdepaceaserviciuluimilitarobligatoriuitrecerealaserviciulmilitar
pebazdevoluntariat,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.1.155din20decembrie2005,cumodificrileulterioare.
TitlulI
Dispoziiigenerale
CapitolulI

Domeniuldeaplicare
Articolul1
(1) Prezentul cod reglementeaz domeniul raporturilor de munc, modul n care se efectueaz controlul aplicrii reglementrilor din
domeniulraporturilordemunc,precumijurisdiciamuncii.
(2)Prezentulcodseapliciraporturilordemuncreglementateprinlegispeciale,numainmsurancareacesteanuconindispoziii
specificederogatorii.
Articolul2
Dispoziiilecuprinsenprezentulcodseaplic:
a)cetenilorromnincadraicucontractindividualdemunc,carepresteazmuncnRomnia
b)cetenilorromnincadraicucontractindividualdemuncicarepresteazactivitateanstrintate,nbazaunorcontractencheiate
cuunangajatorromn,cuexcepiacazuluincarelegislaiastatuluipealcruiteritoriuseexecutcontractulindividualdemuncestemai
favorabil
c)cetenilorstrinisauapatrizincadraicucontractindividualdemunc,carepresteazmuncpentruunangajatorromnpeteritoriul
Romniei
d)persoanelorcareaudobnditstatutulderefugiatisencadreazcucontractindividualdemuncpeteritoriulRomniei,ncondiiile
legii
e)ucenicilorcarepresteazmuncnbazaunuicontractdeucenicielaloculdemunc
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

1/50

5/14/2015

www.Legex.ro

f)angajatorilor,persoanefiziceijuridice
g)organizaiilorsindicaleipatronale.
CapitolulII

Principiifundamentale
Articolul3
(1)LibertateamunciiestegarantatprinConstituie.Dreptullamuncnupoatefingrdit.
(2)Oricepersoanestelibernalegerealoculuidemunciaprofesiei,meserieisauactivitiipecareurmeazsopresteze.
(3)Nimeninupoatefiobligatsmunceascsausnumunceascntrunanumitlocdemuncorintroanumitprofesie,oricarearfi
acestea.
(4)Oricecontractdemuncncheiatcunerespectareadispoziiiloralin.(1)(3)estenuldedrept.
Articolul4
(1)Muncaforatesteinterzis.
(2)Termenulmuncforatdesemneazoricemuncsauserviciuimpusuneipersoanesubameninareoripentrucarepersoananuia
exprimatconsimmntulnmodliber.
(3)Nuconstituiemuncforatmuncasauactivitateaimpusdeautoritilepublice:
a)ntemeiullegiiprivindserviciulmilitarobligatoriu**)
b)pentrundeplinireaobligaiilorcivicestabiliteprinlege
c)nbazauneihotrrijudectoretidecondamnare,rmasdefinitiv,ncondiiilelegii
d)ncazdeformajor,respectivncazderzboi,catastrofesaupericoldecatastrofeprecum:incendii,inundaii,cutremure,epidemii
sauepizootiiviolente,invaziideanimalesauinsectei,ngeneral,ntoatecircumstanelecarepunnpericolviaasaucondiiilenormalede
existenaleansambluluipopulaieiorialeuneipriaacesteia.
Articolul5
(1)ncadrulrelaiilordemuncfuncioneazprincipiulegalitiidetratamentfadetoisalariaiiiangajatorii.
(2)Oricediscriminaredirectsauindirectfadeunsalariat,bazatpecriteriidesex,orientaresexual,caracteristicigenetice,vrst,
apartenen naional, ras, culoare, etnie, religie, opiune politic, origine social, handicap, situaie sau responsabilitate familial,
apartenenoriactivitatesindical,esteinterzis.
(3)Constituiediscriminaredirectacteleifapteledeexcludere,deosebire,restriciesaupreferin,ntemeiatepeunulsaumaimulte
dintre criteriile prevzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrngerea ori nlturarea recunoaterii, folosinei sau
exercitriidrepturilorprevzutenlegislaiamuncii.
(4)Constituiediscriminareindirectacteleifaptelentemeiatenmodaparentpealtecriteriidectceleprevzutelaalin.(2),darcare
producefecteleuneidiscriminridirecte.
Articolul6
(1) Orice salariat care presteaz o munc beneficiaz de condiii de munc adecvate activitii desfurate, de protecie social, de
securitateisntatenmunc,precumiderespectareademnitiiiacontiineisale,frniciodiscriminare.
(2)Tuturorsalariailorcarepresteazomunclesuntrecunoscutedreptullanegociericolective,dreptullaproteciadatelorcucaracter
personal,precumidreptullaproteciempotrivaconcedierilornelegale.
(3)Pentrumuncaegalsaudevaloareegalesteinterzisoricediscriminarebazatpecriteriuldesexcuprivirelatoateelementelei
condiiilederemunerare.
Articolul7
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

2/50

5/14/2015

www.Legex.ro

Salariaiiiangajatoriisepotasocialiberpentruaprareadrepturiloripromovareaintereselorlorprofesionale,economiceisociale.
Articolul8
(1)Relaiiledemuncsebazeazpeprincipiulconsensualitiiialbuneicredine.
(2)Pentrubunadesfurarearelaiilordemunc,participaniilaraporturiledemuncsevorinformaisevorconsultareciproc,n
condiiilelegiiialecontractelorcolectivedemunc.
Articolul9
Cetenii romni sunt liberi s se ncadreze n munc n statele membre ale Uniunii Europene, precum i n oricare alt stat, cu
respectareanormelordreptuluiinternaionalalmunciiiatratatelorbilateralelacareRomniaesteparte.
TitlulII
Contractulindividualdemunc
CapitolulI

ncheiereacontractuluiindividualdemunc
Articolul10
Contractulindividualdemuncestecontractulntemeiulcruiaopersoanfizic,denumitsalariat,seobligsprestezemuncapentru
isubautoritateaunuiangajator,persoanfizicsaujuridic,nschimbuluneiremuneraiidenumitesalariu.
Articolul11
Clauzelecontractuluiindividualdemuncnupotconineprevedericontraresaudrepturisubnivelulminimstabilitprinactenormative
oriprincontractecolectivedemunc.
Articolul12
(1)Contractulindividualdemuncsencheiepeduratnedeterminat.
(2)Prinexcepie,contractulindividualdemuncsepoatencheiaipeduratdeterminat,ncondiiileexpresprevzutedelege.
Articolul13
(1)Persoanafizicdobndetecapacitatedemunclamplinireavrsteide16ani.
(2)Persoanafizicpoatencheiauncontractdemuncncalitatedesalariatilamplinireavrsteide15ani,cuacordulprinilorsaual
reprezentanilor legali, pentru activiti potrivite cu dezvoltarea fizic, aptitudinile i cunotinele sale, dac astfel nu i sunt periclitate
sntatea,dezvoltareaipregtireaprofesional.
(3)ncadrareanmuncapersoanelorsubvrstade15aniesteinterzis.
(4)ncadrareanmuncapersoanelorpusesubinterdiciejudectoreascesteinterzis.
(5)ncadrareanmuncnlocuridemuncgrele,vtmtoaresaupericuloasesepoatefacedupmplinireavrsteide18aniaceste
locuridemuncsestabilescprinhotrreaGuvernului.
Articolul14
(1)nsensulprezentuluicod,prinangajatorsenelegepersoanafizicsaujuridiccepoate,potrivitlegii,sangajezefordemunc
pebazdecontractindividualdemunc.
(2) Persoana juridic poate ncheia contracte individuale de munc, n calitate de angajator, din momentul dobndirii personalitii
juridice.
(3)Persoanafizicdobndetecapacitateadeancheiacontracteindividualedemuncncalitatedeangajator,dinmomentuldobndirii
capacitiideplinedeexerciiu.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

3/50

5/14/2015

www.Legex.ro

Articolul15
Esteinterzis,subsanciuneanulitiiabsolute,ncheiereaunuicontractindividualdemuncnscopulprestriiuneimuncisauaunei
activitiiliciteoriimorale.
Articolul16
(1) Contractul individual de munc se ncheie n baza consimmntului prilor, n form scris, n limba romn. Obligaia de
ncheiereacontractuluiindividualdemuncnformscrisrevineangajatorului.Formascrisesteobligatoriepentruncheiereavalabila
contractului.
(2) Anterior nceperii activitii, contractul individual de munc se nregistreaz n registrul general de eviden a salariailor, care se
transmiteinspectoratuluiteritorialdemunc.
(3)Angajatorulesteobligatca,anteriornceperiiactivitii,snmnezesalariatuluiunexemplardincontractulindividualdemunc.
(4)Muncaprestatntemeiulunuicontractindividualdemuncconstituievechimenmunc.
Articolul17
(1) Anterior ncheierii sau modificrii contractului individual de munc, angajatorul are obligaia de a informa persoana selectat n
vedereaangajriiori,dupcaz,salariatul,cuprivirelaclauzeleesenialepecareintenioneazslenscriencontractsauslemodifice.
(2) Obligaia de informare a persoanei selectate n vederea angajrii sau a salariatului se consider ndeplinit de ctre angajator la
momentulsemnriicontractuluiindividualdemuncsauaactuluiadiional,dupcaz.
(3)Persoanaselectatnvedereaangajriiorisalariatul,dupcaz,vafiinformatcuprivirelacelpuinurmtoareleelemente:
a)identitateaprilor
b)loculdemuncsau,nlipsaunuilocdemuncfix,posibilitateacasalariatulsmunceascndiverselocuri
c)sediulsau,dupcaz,domiciliulangajatorului
d)funcia/ocupaia conform specificaiei Clasificrii ocupaiilor din Romnia sau altor acte normative, precum i fia postului, cu
specificareaatribuiilorpostului
e)criteriiledeevaluareaactivitiiprofesionaleasalariatuluiaplicabilelanivelulangajatorului
f)riscurilespecificepostului
g)datadelacarecontractulurmeazsiproducefectele
h)ncazulunuicontractdemuncpeduratdeterminatsaualunuicontractdemunctemporar,durataacestora
i)durataconcediuluideodihnlacaresalariatularedreptul
j)condiiiledeacordareapreavizuluidectreprilecontractanteidurataacestuia
k)salariuldebaz,alteelementeconstitutivealeveniturilorsalariale,precumiperiodicitateapliisalariuluilacaresalariatularedreptul
l)duratanormalamuncii,exprimatnore/ziiore/sptmn
m)indicareacontractuluicolectivdemunccereglementeazcondiiiledemuncalesalariatului
n)durataperioadeideprob.
(4)Elementeledininformareaprevzutlaalin.(3)trebuiesseregseascinconinutulcontractuluiindividualdemunc.
(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevzute la alin. (3) n timpul executrii contractului individual de munc impune
ncheiereaunuiactadiionallacontract,ntruntermende20dezilelucrtoaredeladataapariieimodificrii,cuexcepiasituaiilorncareo
asemeneamodificareesteprevzutnmodexpresdelege.
(6)Lanegocierea,ncheiereasaumodificareacontractuluiindividualdemunc,oricaredintrepripoatefiasistatdeteri,conform
proprieiopiuni,curespectareaprevederiloralin.(7).
(7)Cuprivirelainformaiilefurnizatesalariatului,prealabilncheieriicontractuluiindividualdemunc,ntrepripoateinterveniun
contractdeconfidenialitate.
Articolul18
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

4/50

5/14/2015

www.Legex.ro

(1)ncazulncarepersoanaselectatnvedereaangajriiorisalariatul,dupcaz,urmeazsidesfoareactivitateanstrintate,
angajatorul are obligaia de ai comunica n timp util, nainte de plecare, informaiile prevzute la art. 17 alin. (3), precum i informaii
referitoarela:
a)durataperioadeidemuncceurmeazsfieprestatnstrintate
b)monedancarevorfipltitedrepturilesalariale,precumimodalitiledeplat
c)prestaiilenbanii/saunnaturaferentedesfurriiactivitiinstrintate
d)condiiiledeclim
e)reglementrileprincipaledinlegislaiamunciidinaceaar
f)obiceiurileloculuiacrornerespectareiarpunenpericolviaa,libertateasausiguranapersonal
g)condiiilederepatrierealucrtorului,dupcaz.
(2)Informaiileprevzutelaalin.(1)lit.a),b)ic)trebuiesseregseascinconinutulcontractuluiindividualdemunc.
(3)Dispoziiilealin.(1)secompleteazprinlegispecialecarereglementeazcondiiilespecificedemuncnstrintate.
Articolul19
nsituaiancareangajatorulnuiexecutobligaiadeinformareprevzutlaart.17i18,persoanaselectatnvedereaangajriiori
salariatul, dup caz, are dreptul s sesizeze, n termen de 30 de zile de la data nendeplinirii acestei obligaii, instana judectoreasc
competentissolicitedespgubiricorespunztoareprejudiciuluipecarelasuferitcaurmareaneexecutriidectreangajatoraobligaiei
deinformare.
Articolul20
(1)nafaraclauzeloresenialeprevzutelaart.17,ntrepripotfinegociateicuprinsencontractulindividualdemuncialteclauze
specifice.
(2)Suntconsiderateclauzespecifice,frcaenumerareasfielimitativ:
a)clauzacuprivirelaformareaprofesional
b)clauzadeneconcuren
c)clauzademobilitate
d)clauzadeconfidenialitate.
Articolul21
(1) La ncheierea contractului individual de munc sau pe parcursul executrii acestuia, prile pot negocia i cuprinde n contract o
clauzdeneconcurenprincaresalariatulsfieobligatcadupncetareacontractuluisnupresteze,ninterespropriusaualunuiter,o
activitate care se afl n concuren cu cea prestat la angajatorul su, n schimbul unei indemnizaii de neconcuren lunare pe care
angajatorulseobligsoplteascpetoatperioadadeneconcuren.
(2)Clauzadeneconcureniproduceefectelenumaidacncuprinsulcontractuluiindividualdemuncsuntprevzutenmodconcret
activitilecesuntinterzisesalariatuluiladatancetriicontractului,cuantumulindemnizaieideneconcurenlunare,perioadapentrucarei
produceefecteleclauzadeneconcuren,teriinfavoareacroraseinterziceprestareaactivitii,precumiariageograficundesalariatul
poatefinrealcompetiiecuangajatorul.
(3)Indemnizaiadeneconcurenlunardatoratsalariatuluinuestedenatursalarial,senegociaziestedecelpuin50%dinmedia
veniturilorsalarialebrutealesalariatuluidinultimele6lunianterioaredateincetriicontractuluiindividualdemuncsau,ncazulncare
duratacontractuluiindividualdemuncafostmaimicde6luni,dinmediaveniturilorsalarialelunarebrutecuveniteacestuiapedurata
contractului.
(4) Indemnizaia de neconcuren reprezint o cheltuial efectuat de angajator, este deductibil la calculul profitului impozabil i se
impoziteazlapersoanafizicbeneficiar,potrivitlegii.
Articolul22
(1)Clauzadeneconcurenipoateproduceefectelepentruoperioaddemaximum2anideladatancetriicontractuluiindividualde
munc.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

5/50

5/14/2015

www.Legex.ro

(2)Prevederilealin.(1)nusuntaplicabilencazurilencarencetareacontractuluiindividualdemuncsaprodusdedrept,cuexcepia
cazurilorprevzutelaart.56alin.(1)lit.c),e),f),g)ii),oriaintervenitdininiiativaangajatoruluipentrumotivecarenuindepersoana
salariatului.
Articolul23
(1)Clauzadeneconcurennupoateaveacaefectinterzicereanmodabsolutaexercitriiprofesieisalariatuluisauaspecializriipe
careodeine.
(2)Lasesizareasalariatuluisauainspectoratuluiteritorialdemuncinstanacompetentpoatediminuaefecteleclauzeideneconcuren.
Articolul24
ncazulnerespectrii,cuvinovie,aclauzeideneconcurensalariatulpoatefiobligatlarestituireaindemnizaieii,dupcaz,ladaune
interesecorespunztoareprejudiciuluipecarelaprodusangajatorului.
Articolul25
(1) Prin clauza de mobilitate prile n contractul individual de munc stabilesc c, n considerarea specificului muncii, executarea
obligaiilor de serviciu de ctre salariat nu se realizeaz ntrun loc stabil de munc. n acest caz salariatul beneficiaz de prestaii
suplimentarenbanisaunnatur.
(2) Cuantumul prestaiilor suplimentare n bani sau modalitile prestaiilor suplimentare n natur sunt specificate n contractul
individualdemunc.
Articolul26
(1)Princlauzadeconfidenialitateprileconvinca,petoatduratacontractuluiindividualdemuncidupncetareaacestuia,snu
transmitdatesauinformaiidecareauluatcunotinntimpulexecutriicontractului,ncondiiilestabilitenregulamenteleinterne,n
contractelecolectivedemuncsauncontracteleindividualedemunc.
(2)Nerespectareaacesteiclauzedectreoricaredintrepriatrageobligareaceluinculplaplatadedauneinterese.
Articolul27
(1) O persoan poate fi angajat n munc numai n baza unui certificat medical, care constat faptul c cel n cauz este apt pentru
prestareaaceleimunci.
(2)Nerespectareaprevederiloralin.(1)atragenulitateacontractuluiindividualdemunc.
(3) Competena i procedura de eliberare a certificatului medical, precum i sanciunile aplicabile angajatorului n cazul angajrii sau
schimbriiloculuiorifeluluimunciifrcertificatmedicalsuntstabiliteprinlegispeciale.
(4)Solicitarea,laangajare,atestelordegraviditateesteinterzis.
(5)Laangajareandomeniilesntate,alimentaiepublic,educaieinaltedomeniistabiliteprinactenormativesepotsolicitaiteste
medicalespecifice.
Articolul28
Certificatulmedicalesteobligatoriuinurmtoarelesituaii:
a)larencepereaactivitiidupontreruperemaimarede6luni,pentrulocuriledemuncavndexpunerelafactorinociviprofesionali,
ideunan,ncelelaltesituaii
b)ncazuldetariisautreceriinaltlocdemuncorinaltactivitate,dacseschimbcondiiiledemunc
c)lancepereamisiunii,ncazulsalariailorncadraicucontractdemunctemporar
d)ncazulucenicilor,practicanilor,eleviloristudenilor,nsituaiancareurmeazsfieinstruiipemeseriiiprofesii,precumin
situaiaschimbriimeserieipeparcursulinstruirii
e)periodic, n cazul celor care lucreaz n condiii de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementrilor Ministerului
Sntii
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

6/50

5/14/2015

www.Legex.ro

f)periodic,ncazulcelorcaredesfoaractiviticuriscdetransmitereaunorboliicarelucreaznsectorulalimentar,zootehnic,la
instalaiiledeaprovizionarecuappotabil,ncolectivitidecopii,nunitisanitare,potrivitreglementrilorMinisteruluiSntii
g)periodic,ncazulcelorcarelucreaznunitifrfactoriderisc,prinexamenemedicaledifereniatenfunciedevrst,sexistare
desntate,potrivitreglementrilordincontractelecolectivedemunc.
Articolul29
(1) Contractul individual de munc se ncheie dup verificarea prealabil a aptitudinilor profesionale i personale ale persoanei care
solicitangajarea.
(2)Modalitilencareurmeazsserealizezeverificareaprevzutlaalin.(1)suntstabilitencontractulcolectivdemuncaplicabil,n
statutuldepersonalprofesionalsaudisciplinarinregulamentulintern,nmsurancarelegeanudispunealtfel.
(3)Informaiilecerute,suboriceform,dectreangajatorpersoaneicaresolicitangajareacuocaziaverificriiprealabileaaptitudinilor
nupotaveaunaltscopdectaceladeaapreciacapacitateadeaocupapostulrespectiv,precumiaptitudinileprofesionale.
(4)Angajatorulpoatecereinformaiinlegturcupersoanacaresolicitangajareadelafotiisiangajatori,darnumaicuprivirela
activitilendepliniteiladurataangajriiinumaicuncunotinareaprealabilaceluincauz.
Articolul30
(1)ncadrareasalariailorlainstituiileiautoritilepubliceilaalteunitibugetaresefacenumaiprinconcurssauexamen,dupcaz.
(2)Posturilevacanteexistentenstatuldefunciivorfiscoaselaconcurs,nraportcunecesitilefiecreiunitiprevzutelaalin.(1).
(3) n cazul n care la concursul organizat n vederea ocuprii unui post vacant nu sau prezentat mai muli candidai, ncadrarea n
muncsefaceprinexamen.
(4) Condiiile de organizare i modul de desfurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotrre a
Guvernului.
Articolul31
(1)Pentruverificareaaptitudinilorsalariatului,lancheiereacontractuluiindividualdemuncsepoatestabilioperioaddeprobdecel
mult90dezilecalendaristicepentrufunciiledeexecuieidecelmult120dezilecalendaristicepentrufunciiledeconducere.
(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la ncadrarea persoanelor cu handicap se realizeaz exclusiv prin modalitatea perioadei de
probdemaximum30dezilecalendaristice.
(3) Pe durata sau la sfritul perioadei de prob, contractul individual de munc poate nceta exclusiv printro notificare scris, fr
preaviz,lainiiativaoricreiadintrepri,frafinecesarmotivareaacesteia.
(4) Pe durata perioadei de prob salariatul beneficiaz de toate drepturile i are toate obligaiile prevzute n legislaia muncii, n
contractulcolectivdemuncaplicabil,nregulamentulintern,precumincontractulindividualdemunc.
(5)Pentruabsolveniiinstituiilordenvmntsuperior,primele6lunidupdebutulnprofesieseconsiderperioaddestagiu.Fac
excepie acele profesii n care stagiatura este reglementat prin legi speciale. La sfritul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaz
obligatoriuoadeverin,careestevizatdeinspectoratulteritorialdemuncnacruirazteritorialdecompetenacestaiaresediul.
(6)Modalitateadeefectuareastagiuluiprevzutlaalin.(5)sereglementeazprinlegespecial.
Articolul32
(1)Pedurataexecutriiunuicontractindividualdemuncnupoatefistabilitdectosingurperioaddeprob.
(2)Prinexcepie,salariatulpoatefisupuslaonouperioaddeprobnsituaiancareacestadebuteazlaacelaiangajatorntronou
funciesauprofesieoriurmeazsprestezeactivitateantrunlocdemunccucondiiigrele,vtmtoaresaupericuloase.

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

7/50

5/14/2015

www.Legex.ro

(3)Perioadadeprobconstituievechimenmunc.
Articolul33
Perioadancaresepotfaceangajrisuccesivedeprobalemaimultorpersoanepentruacelaipostestedemaximum12luni.
Articolul34
(1)Fiecareangajatorareobligaiadeanfiinaunregistrugeneraldeevidenasalariailor.
(2)Registrulgeneraldeevidenasalariailorsevanregistranprealabillaautoritateapubliccompetent,potrivitlegii,nacreiraz
teritorialseafldomiciliul,respectivsediulangajatorului,datdelacaredevinedocumentoficial.
(3)Registrulgeneraldeevidenasalariailorsecompleteazisetransmiteinspectoratuluiteritorialdemuncnordineaangajriii
cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariailor, data angajrii, funcia/ocupaia conform specificaiei Clasificrii ocupaiilor din
Romniasaualtoractenormative,tipulcontractuluiindividualdemunc,salariul,sporurileicuantumulacestora,perioadaicauzelede
suspendareacontractuluiindividualdemunc,perioadadetariiidatancetriicontractuluiindividualdemunc.
(4)Registrulgeneraldeevidenasalariailorestepstratladomiciliul,respectivsediulangajatorului,urmndsfiepusladispoziie
inspectoruluidemuncsauoricreialteautoriticarelsolicit,ncondiiilelegii.
(5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat s elibereze un document care s ateste activitatea
desfuratdeacesta,durataactivitii,salariul,vechimeanmunc,nmeserieinspecialitate.
(6) n cazul ncetrii activitii angajatorului, registrul general de eviden a salariailor se depune la autoritatea public competent,
potrivitlegii,nacreirazteritorialseaflsediulsaudomiciliulangajatorului,dupcaz.
(7) Metodologia de ntocmire a registrului general de eviden a salariailor, nregistrrile care se efectueaz, precum i orice alte
elementenlegturcuntocmireaacestorasestabilescprinhotrreaGuvernului.
Articolul35
(1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferii sau la acelai angajator, n baza unor contracte individuale de munc,
beneficiinddesalariulcorespunztorpentrufiecaredintreacestea.
(2)Facexcepiedelaprevederilealin.(1)situaiilencareprinlegesuntprevzuteincompatibilitipentrucumululunorfuncii.
Articolul36
Ceteniistriniiapatriziipotfiangajaiprincontractindividualdemuncnbazaautorizaieidemuncsauapermisuluideederen
scopdemunc,eliberat/eliberatpotrivitlegii.
CapitolulII

Executareacontractuluiindividualdemunc
Articolul37
Drepturile i obligaiile privind relaiile de munc dintre angajator i salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, n cadrul
contractelorcolectivedemuncialcontractelorindividualedemunc.
Articolul38
Salariaiinupotrenunaladrepturilecelesuntrecunoscuteprinlege.Oricetranzacieprincareseurmreterenunarealadrepturile
recunoscutedelegesalariailorsaulimitareaacestordrepturiestelovitdenulitate.
Articolul39
(1)Salariatulare,nprincipal,urmtoareledrepturi:
a)dreptullasalarizarepentrumuncadepus
b)dreptullarepauszilnicisptmnal
c)dreptullaconcediudeodihnanual
d)dreptullaegalitatedeanseidetratament
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

8/50

5/14/2015

www.Legex.ro

e)dreptullademnitatenmunc
f)dreptullasecuritateisntatenmunc
g)dreptullaacceslaformareaprofesional
h)dreptullainformareiconsultare
i)dreptuldealuaparteladeterminareaiameliorareacondiiilordemunciamediuluidemunc
j)dreptullaproteciencazdeconcediere
k)dreptullanegocierecolectiviindividual
l)dreptuldeaparticipalaaciunicolective
m)dreptuldeaconstituisaudeaaderalaunsindicat
n)altedrepturiprevzutedelegesaudecontractelecolectivedemuncaplicabile.
(2)Salariatuluiirevin,nprincipal,urmtoareleobligaii:
a)obligaiadearealizanormademuncsau,dupcaz,deandepliniatribuiileceirevinconformfieipostului
b)obligaiadearespectadisciplinamuncii
c)obligaiadearespectaprevederilecuprinsenregulamentulintern,ncontractulcolectivdemuncaplicabil,precumincontractul
individualdemunc
d)obligaiadefidelitatefadeangajatornexecutareaatribuiilordeserviciu
e)obligaiadearespectamsuriledesecuritateisntateamunciinunitate
f)obligaiadearespectasecretuldeserviciu
g)alteobligaiiprevzutedelegesaudecontractelecolectivedemuncaplicabile.
Articolul40
(1)Angajatorulare,nprincipal,urmtoareledrepturi:
a)sstabileascorganizareaifuncionareaunitii
b)sstabileascatribuiilecorespunztoarefiecruisalariat,ncondiiilelegii
c)sdeadispoziiicucaracterobligatoriupentrusalariat,subrezervalegalitiilor
d)sexercitecontrolulasupramoduluidendeplinireasarcinilordeserviciu
e)s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare, potrivit legii, contractului colectiv de munc
aplicabiliregulamentuluiintern
f)sstabileascobiectiveledeperformanindividual,precumicriteriiledeevaluarearealizriiacestora.
(2)Angajatoruluiirevin,nprincipal,urmtoareleobligaii:
a)sinformezesalariaiiasupracondiiilordemunciasupraelementelorcareprivescdesfurarearelaiilordemunc
b)sasigurepermanentcondiiiletehniceiorganizatoriceavutenvederelaelaborareanormelordemuncicondiiilecorespunztoare
demunc
c)sacordesalariailortoatedrepturilecedecurgdinlege,dincontractulcolectivdemuncaplicabilidincontracteleindividualede
munc
d)scomuniceperiodicsalariailorsituaiaeconomicifinanciaraunitii,cuexcepiainformaiilorsensibilesausecrete,care,prin
divulgare,suntdenatursprejudiciezeactivitateaunitii.Periodicitateacomunicrilorsestabileteprinnegocierencontractulcolectivde
muncaplicabil
e)s se consulte cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentanii salariailor n privina deciziilor susceptibile s afecteze substanial
drepturileiintereseleacestora
f)splteasctoatecontribuiileiimpoziteleaflatensarcinasa,precumisreinisvirezecontribuiileiimpoziteledatoratede
salariai,ncondiiilelegii
g)snfiinezeregistrulgeneraldeevidenasalariailorisoperezenregistrrileprevzutedelege
h)selibereze,lacerere,toatedocumentelecareatestcalitateadesalariatasolicitantului
i)sasigureconfidenialitateadatelorcucaracterpersonalalesalariailor.
CapitolulIII

Modificareacontractuluiindividualdemunc
Articolul41
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

9/50

5/14/2015

www.Legex.ro

(1)Contractulindividualdemuncpoatefimodificatnumaiprinacordulprilor.
(2) Cu titlu de excepie, modificarea unilateral a contractului individual de munc este posibil numai n cazurile i n condiiile
prevzutedeprezentulcod.
(3)Modificareacontractuluiindividualdemuncsereferlaoricaredintreurmtoareleelemente:
a)duratacontractului
b)loculmuncii
c)felulmuncii
d)condiiiledemunc
e)salariul
f)timpuldemuncitimpuldeodihn.
Articolul42
(1)Loculmunciipoatefimodificatunilateraldectreangajatorprindelegareasaudetaareasalariatuluintrunaltlocdemuncdect
celprevzutncontractulindividualdemunc.
(2)Peduratadelegrii,respectivadetarii,salariatulipstreazfunciaitoatecelelaltedrepturiprevzutencontractulindividualde
munc.
Articolul43
Delegarea reprezint exercitarea temporar, din dispoziia angajatorului, de ctre salariat, a unor lucrri sau sarcini corespunztoare
atribuiilordeserviciunafaraloculuisudemunc.
Articolul44
(1)Delegareapoatefidispuspentruoperioaddecelmult60dezilecalendaristicen12luniisepoateprelungipentruperioade
succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegrii nu poate
constituimotivpentrusancionareadisciplinaraacestuia.
(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport i cazare, precum i la o indemnizaie de delegare, n condiiile
prevzutedelegesaudecontractulcolectivdemuncaplicabil.
Articolul45
Detaareaesteactulprincaresedispuneschimbareatemporaraloculuidemunc,dindispoziiaangajatorului,launaltangajator,n
scopul executrii unor lucrri n interesul acestuia. n mod excepional, prin detaare se poate modifica i felul muncii, dar numai cu
consimmntulscrisalsalariatului.
Articolul46
(1)Detaareapoatefidispuspeoperioaddecelmultunan.
(2)nmodexcepional,perioadadetariipoatefiprelungitpentrumotiveobiectiveceimpunprezenasalariatuluilaangajatorullacare
sadispusdetaarea,cuacordulambelorpri,din6n6luni.
(3)Salariatulpoaterefuzadetaareadispusdeangajatorulsunumainmodexcepionalipentrumotivepersonaletemeinice.
(4) Salariatul detaat are dreptul la plata cheltuielilor de transport i cazare, precum i la o indemnizaie de detaare, n condiiile
prevzutedelegesaudecontractulcolectivdemuncaplicabil.
Articolul47
(1)Drepturilecuvenitesalariatuluidetaatseacorddeangajatorullacaresadispusdetaarea.
(2)Peduratadetariisalariatulbeneficiazdedrepturilecareisuntmaifavorabile,fiededrepturiledelaangajatorulcareadispus
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

10/50

5/14/2015

www.Legex.ro

detaarea,fiededrepturiledelaangajatorullacareestedetaat.
(3) Angajatorul care detaeaz are obligaia de a lua toate msurile necesare pentru ca angajatorul la care sa dispus detaarea s i
ndeplineascintegralilatimptoateobligaiilefadesalariatuldetaat.
(4)Dacangajatorullacaresadispusdetaareanuindeplineteintegralilatimptoateobligaiilefadesalariatuldetaat,acestea
vorfindeplinitedeangajatorulcareadispusdetaarea.
(5)ncazulncareexistdivergenntreceidoiangajatorisauniciunuldintreeinuindeplineteobligaiilepotrivitprevederiloralin.
(1) i (2), salariatul detaat are dreptul de a reveni la locul su de munc de la angajatorul care la detaat, de a se ndrepta mpotriva
oricruiadintreceidoiangajatoriideacereexecutareasilitaobligaiilornendeplinite.
Articolul48
Angajatorulpoatemodificatemporarloculifelulmuncii,frconsimmntulsalariatului,incazulunorsituaiideformajor,cu
titludesanciunedisciplinarsaucamsurdeprotecieasalariatului,ncazurileincondiiileprevzutedeprezentulcod.
CapitolulIV

Suspendareacontractuluiindividualdemunc
Articolul49
(1)Suspendareacontractuluiindividualdemuncpoateintervenidedrept,prinacordulprilorsauprinactulunilateralaluneiadintre
pri.
(2) Suspendarea contractului individual de munc are ca efect suspendarea prestrii muncii de ctre salariat i a plii drepturilor de
natursalarialdectreangajator.
(3)Peduratasuspendriipotcontinuasexistealtedrepturiiobligaiialeprilordectceleprevzutelaalin.(2),dacacesteasunt
prevzuteprinlegispeciale,princontractulcolectivdemuncaplicabil,princontracteindividualedemuncsauprinregulamenteinterne.
(4)ncazulsuspendriicontractuluiindividualdemuncdincauzauneifapteimputabilesalariatului,peduratasuspendriiacestanuva
beneficiadeniciundreptcarerezultdincalitateasadesalariat.
(5)Defiecaredatcndntimpulperioadeidesuspendareacontractuluiintervineocauzdencetarededreptacontractuluiindividual
demunc,cauzadencetarededreptprevaleaz.
(6) n cazul suspendrii contractului individual de munc se suspend toate termenele care au legtur cu ncheierea, modificarea,
executareasauncetareacontractuluiindividualdemunc,cuexcepiasituaiilorncarecontractulindividualdemuncnceteazdedrept.
Articolul50
Contractulindividualdemuncsesuspenddedreptnurmtoarelesituaii:
a)concediudematernitate
b)concediupentruincapacitatetemporardemunc
c)carantin
d)exercitarea unei funcii n cadrul unei autoriti executive, legislative ori judectoreti, pe toat durata mandatului, dac legea nu
prevedealtfel
e)ndeplinireauneifunciideconduceresalarizatensindicat
f)formajor
g)ncazulncaresalariatulestearestatpreventiv,ncondiiileCoduluideprocedurpenal
h)deladataexpirriiperioadeipentrucareaufostemiseavizele,autorizaiileoriatestrilenecesarepentruexercitareaprofesiei.Dacn
termende6lunisalariatulnuiarennoitavizele,autorizaiileoriatestrilenecesarepentruexercitareaprofesiei,contractulindividualde
muncnceteazdedrept
i)naltecazuriexpresprevzutedelege.
Articolul51
(1)Contractulindividualdemuncpoatefisuspendatdininiiativasalariatului,nurmtoarelesituaii:
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

11/50

5/14/2015

www.Legex.ro

a)concediupentrucretereacopiluluinvrstdepnla2anisau,ncazulcopiluluicuhandicap,pnlamplinireavrsteide3ani
b)concediupentrungrijireacopiluluibolnavnvrstdepnla7anisau,ncazulcopiluluicuhandicap,pentruafeciuniintercurente,
pnlamplinireavrsteide18ani
c)concediupaternal
d)concediupentruformareprofesional
e)exercitareaunorfunciielectivencadrulorganismelorprofesionaleconstituitelanivelcentralsaulocal,petoatduratamandatului
f)participarealagrev.
(2) Contractul individual de munc poate fi suspendat n situaia absenelor nemotivate ale salariatului, n condiiile stabilite prin
contractulcolectivdemuncaplicabil,contractulindividualdemunc,precumiprinregulamentulintern.
Articolul52
(1)Contractulindividualdemuncpoatefisuspendatdininiiativaangajatoruluinurmtoarelesituaii:
a)peduratacercetriidisciplinareprealabile,ncondiiilelegii
b)ncazulncareangajatorulaformulatplngerepenalmpotrivasalariatuluisauacestaafosttrimisnjudecatpentrufaptepenale
incompatibilecufunciadeinut,pnlarmnereadefinitivahotrriijudectoreti
c)ncazulntreruperiisaureduceriitemporareaactivitii,frncetarearaportuluidemunc,pentrumotiveeconomice,tehnologice,
structuralesausimilare
d)peduratadetarii
e)peduratasuspendriidectreautoritilecompetenteaavizelor,autorizaiilorsauatestrilornecesarepentruexercitareaprofesiilor.
(2)ncazurileprevzutelaalin.(1)lit.a)ib),dacseconstatnevinoviaceluincauz,salariatulireiaactivitateaanterioariise
pltete,ntemeiulnormeloriprincipiilorrspunderiicivilecontractuale,odespgubireegalcusalariulicelelaltedrepturidecareafost
lipsitpeperioadasuspendriicontractului.
(3)ncazulreduceriitemporareaactivitii,pentrumotiveeconomice,tehnologice,structuralesausimilare,peperioadecaredepesc
30 de zile lucrtoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe sptmn, cu reducerea
corespunztoare a salariului, pn la remedierea situaiei care a cauzat reducerea programului, dup consultarea prealabil a sindicatului
reprezentativdelanivelulunitiisauareprezentanilorsalariailor,dupcaz.
Articolul53
(1) Pe durata reducerii i/sau a ntreruperii temporare a activitii, salariaii implicai n activitatea redus sau ntrerupt, care nu mai
desfoar activitate, beneficiaz de o indemnizaie, pltit din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baz
corespunztorloculuidemuncocupat,cuexcepiasituaiilorprevzutelaart.52alin.(3).
(2)Peduratareduceriii/sauantreruperiitemporareprevzutelaalin.(1),salariaiisevoraflaladispoziia
angajatorului,acestaavndoricndposibilitateasdispunrencepereaactivitii.
Articolul54
Contractulindividualdemuncpoatefisuspendat,prinacordulprilor,ncazulconcediilorfrplatpentrustudiisaupentruinterese
personale.
CapitolulV

ncetareacontractuluiindividualdemunc
Articolul55
Contractulindividualdemuncpoatencetaastfel:
a)dedrept
b)caurmareaacorduluiprilor,ladataconvenitdeacestea
c)caurmareavoineiunilateraleauneiadintrepri,ncazurileincondiiilelimitativprevzutedelege.

Seciunea1
ncetareadedreptacontractuluiindividualdemunc
Articolul56
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

12/50

5/14/2015

www.Legex.ro

(1)Contractulindividualdemuncexistentnceteazdedrept:
a)ladatadecesuluisalariatuluisaualangajatoruluipersoanfizic,precumincazuldizolvriiangajatoruluipersoanjuridic,dela
datalacareangajatoruliancetatexistenaconformlegii
b)ladatarmneriiirevocabileahotrriijudectoretidedeclarareamoriisauapuneriisubinterdicieasalariatuluisauaangajatorului
persoanfizic
c)ladatandepliniriicumulativeacondiiilordevrststandardiastagiuluiminimdecotizarepentrupensionareladatacomunicrii
decizieidepensiencazulpensieideinvaliditate,pensieianticipatepariale,pensieianticipate,pensieipentrulimitdevrstcureducerea
vrsteistandarddepensionare
d)caurmareaconstatriinulitiiabsoluteacontractuluiindividualdemunc,deladatalacarenulitateaafostconstatatprinacordul
prilorsauprinhotrrejudectoreascdefinitiv
e)ca urmare a admiterii cererii de reintegrare n funcia ocupat de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive
nentemeiate,deladatarmneriidefinitiveahotrriijudectoretidereintegrare
f)caurmareacondamnriilaexecutareauneipedepseprivativedelibertate,deladatarmneriidefinitiveahotrriijudectoreti
g)deladataretrageriidectreautoritilesauorganismelecompetenteaavizelor,autorizaiilororiatestrilornecesarepentruexercitarea
profesiei
h)ca urmare a interzicerii exercitrii unei profesii sau a unei funcii, ca msur de siguran ori pedeaps complementar, de la data
rmneriidefinitiveahotrriijudectoretiprincaresadispusinterdicia
i)ladataexpirriitermenuluicontractuluiindividualdemuncncheiatpeduratdeterminat
j)retragereaacorduluiprinilorsaualreprezentanilorlegali,ncazulsalariailorcuvrstacuprinsntre15i16ani.
(2)Pentrusituaiileprevzutelaalin.(1)lit.c)j),constatareacazuluidencetarededreptacontractuluiindividualdemuncsefacen
termende5zilelucrtoaredelaintervenireaacestuia,nscris,prindecizieaangajatorului,isecomunicpersoaneloraflatensituaiile
respectiventermende5zilelucrtoare.
Articolul57
(1)Nerespectareaoricreiadintrecondiiilelegalenecesarepentruncheiereavalabilacontractuluiindividualdemuncatragenulitatea
acestuia.
(2)Constatareanulitiicontractuluiindividualdemuncproduceefectepentruviitor.
(3)Nulitateacontractuluiindividualdemuncpoatefiacoperitprinndeplinireaulterioaracondiiilorimpusedelege.
(4)nsituaiancareoclauzesteafectatdenulitate,ntructstabiletedrepturisauobligaiipentrusalariai,carecontravinunornorme
legale imperative sau contractelor colective de munc aplicabile, aceasta este nlocuit de drept cu dispoziiile legale sau convenionale
aplicabile,salariatulavnddreptulladespgubiri.
(5)Persoanacareaprestatmuncantemeiulunuicontractindividualdemuncnularedreptullaremunerareaacesteia,corespunztor
moduluidendeplinireaatribuiilordeserviciu.
(6)Constatareanulitiiistabilirea,potrivitlegii,aefecteloracesteiasepotfaceprinacordulprilor.
(7)Dacprilenuseneleg,nulitateasepronundectreinstanajudectoreasc.

Seciuneaa2a
Concedierea
Articolul58
(1)Concediereareprezintncetareacontractuluiindividualdemuncdininiiativaangajatorului.
(2)Concediereapoatefidispuspentrumotivecareindepersoanasalariatuluisaupentrumotivecarenuindepersoanasalariatului.
Articolul59
Esteinterzisconcediereasalariailor:
a)pecriteriidesex,orientaresexual,caracteristicigenetice,vrst,apartenennaional,ras,culoare,etnie,religie,opiunepolitic,
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

13/50

5/14/2015

www.Legex.ro

originesocial,handicap,situaiesauresponsabilitatefamilial,apartenenoriactivitatesindical
b)pentruexercitarea,ncondiiilelegii,adreptuluilagreviadrepturilorsindicale.
Articolul60
(1)Concediereasalariailornupoatefidispus:
a)pedurataincapacitiitemporaredemunc,stabilitprincertificatmedicalconformlegii
b)peduratasuspendriiactivitiicaurmareainstituiriicarantinei
c)peduratancarefemeiasalariatestegravid,nmsurancareangajatorulaluatcunotindeacestfaptanterioremiteriidecizieide
concediere
d)pedurataconcediuluidematernitate
e)pedurataconcediuluipentrucretereacopiluluinvrstdepnla2anisau,ncazulcopiluluicuhandicap,pnlamplinireavrstei
de3ani
f)pedurataconcediuluipentrungrijireacopiluluibolnavnvrstdepnla7anisau,ncazulcopiluluicuhandicap,pentruafeciuni
intercurente,pnlamplinireavrsteide18ani
g)pe durata exercitrii unei funcii eligibile ntrun organism sindical, cu excepia situaiei n care concedierea este dispus pentru o
abateredisciplinargravsaupentruabateridisciplinarerepetate,svritedectreacelsalariat
h)pedurataefecturiiconcediuluideodihn.
(2)Prevederilealin.(1)nuseaplicncazulconcedieriipentrumotiveceintervincaurmareareorganizriijudiciare,afalimentuluisau
adizolvriiangajatorului,ncondiiilelegii.

Seciuneaa3a
Concediereapentrumotivecareindepersoanasalariatului
Articolul61
Angajatorulpoatedispuneconcediereapentrumotivecareindepersoanasalariatuluinurmtoarelesituaii:
a)ncazulncaresalariatulasvritoabateregravsauabaterirepetatedelaregulilededisciplinamunciioridelacelestabiliteprin
contractulindividualdemunc,contractulcolectivdemuncaplicabilsauregulamentulintern,casanciunedisciplinar
b)ncazulncaresalariatulestearestatpreventivpentruoperioadmaimarede30dezile,ncondiiileCoduluideprocedurpenal
c)ncazulncare,prindecizieaorganelorcompetentedeexpertizmedical,seconstatinaptitudineafizici/saupsihicasalariatului,
faptcenupermiteacestuiasindeplineascatribuiilecorespunztoareloculuidemuncocupat
d)ncazulncaresalariatulnucorespundeprofesionalloculuidemuncncareestencadrat.
Articolul62
(1)ncazulncareconcediereaintervinepentruunuldintremotiveleprevzutelaart.61lit.b)d),angajatorulareobligaiadeaemite
deciziadeconcedierentermende30dezilecalendaristicedeladataconstatriicauzeiconcedierii.
(2)ncazulncareconcediereaintervinepentrumotivulprevzutlaart.61lit.a),angajatorulpoateemitedeciziadeconcedierenumai
curespectareadispoziiilorart.247252.
(3)Deciziaseemitenscrisi,subsanciuneanulitiiabsolute,trebuiesfiemotivatnfaptindreptiscuprindprecizricu
privirelatermenulncarepoateficontestatilainstanajudectoreasclacaresecontest.
Articolul63
(1)Concediereapentrusvrireauneiabaterigravesauaunorabaterirepetatedelaregulilededisciplinamunciipoatefidispus
numaidupndeplinireadectreangajatoracercetriidisciplinareprealabileintermenelestabilitedeprezentulcod.
(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevzut la art. 61 lit. d) poate fi dispus numai dup evaluarea prealabil a salariatului,
conformproceduriideevaluarestabiliteprincontractulcolectivdemuncaplicabilsau,nlipsaacestuia,prinregulamentulintern.
Articolul64
(1) n cazul n care concedierea se dispune pentru motivele prevzute la art. 61 lit. c) i d), precum i n cazul n care contractul
individualdemuncancetatdedreptntemeiulart.56alin.(1)lit.e),angajatorulareobligaiadeaipropunesalariatuluialtelocuride
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

14/50

5/14/2015

www.Legex.ro

muncvacantenunitate,compatibilecupregtireaprofesionalsau,dupcaz,cucapacitateademuncstabilitdemediculdemedicina
muncii.
(2) n situaia n care angajatorul nu dispune de locuri de munc vacante potrivit alin. (1), acesta are obligaia de a solicita sprijinul
agenieiteritorialedeocupareaforeidemuncnvederearedistribuiriisalariatului,corespunztorpregtiriiprofesionalei/sau,dupcaz,
capacitiidemuncstabilitedemediculdemedicinamuncii.
(3)Salariatulareladispoziieuntermende3zilelucrtoaredelacomunicareaangajatorului,conformprevederiloralin.(1),pentruai
manifestanscrisconsimmntulcuprivirelanoullocdemuncoferit.
(4)ncazulncaresalariatulnuimanifestconsimmntulntermenulprevzutlaalin.(3),precumidupnotificareacazuluictre
ageniateritorialdeocupareaforeidemuncconformalin.(2),angajatorulpoatedispuneconcediereasalariatului.
(5) n cazul concedierii pentru motivul prevzut la art. 61 lit. c) salariatul beneficiaz de o compensaie, n condiiile stabilite n
contractulcolectivdemuncaplicabilsauncontractulindividualdemunc,dupcaz.

Seciuneaa4a
Concediereapentrumotivecarenuindepersoanasalariatului
Articolul65
(1)Concediereapentrumotivecarenuindepersoanasalariatuluireprezintncetareacontractuluiindividualdemuncdeterminatde
desfiinarealoculuidemuncocupatdesalariat,dinunulsaumaimultemotivefrlegturcupersoanaacestuia.
(2)Desfiinarealoculuidemunctrebuiesfieefectivisaibocauzrealiserioas.
Articolul66
Concediereapentrumotivecarenuindepersoanasalariatuluipoatefiindividualsaucolectiv.
Articolul67
Salariaiiconcediaipentrumotivecarenuindepersoanalorbeneficiazdemsuriactivedecombatereaomajuluiipotbeneficiade
compensaiincondiiileprevzutedelegeidecontractulcolectivdemuncaplicabil.

Seciuneaa5a
Concediereacolectiv.Informarea,consultareasalariailoriproceduraconcedierilorcolective
Articolul68
(1)Princoncedierecolectivsenelegeconcedierea,ntroperioadde30dezilecalendaristice,dinunulsaumaimultemotivecarenu
indepersoanasalariatului,aunuinumrde:
a)celpuin10salariai,dacangajatorulcaredisponibilizeazarencadraimaimultde20desalariaiimaipuinde100desalariai
b)cel puin 10% din salariai, dac angajatorul care disponibilizeaz are ncadrai cel puin 100 de salariai, dar mai puin de 300 de
salariai
c)celpuin30desalariai,dacangajatorulcaredisponibilizeazarencadraicelpuin300desalariai.
(2)Lastabilireanumruluiefectivdesalariaiconcediaicolectiv,potrivitalin.(1),seiauncalculiaceisalariaicroraleauncetat
contractele individuale de munc din iniiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fr legtur cu persoana salariatului, cu
condiiaexisteneiacelpuin5concedieri.
Articolul69
(1)ncazulncareangajatorulintenioneazsefectuezeconcediericolective,acestaareobligaiadeainiia,ntimputilinscopul
ajungeriilaonelegere,ncondiiileprevzutedelege,consultricusindicatulsau,dupcaz,cureprezentaniisalariailor,cuprivirecel
puinla:
a)metodeleimijloaceledeevitareaconcedierilorcolectivesaudereducereanumruluidesalariaicarevorficoncediai
b)atenuarea consecinelor concedierii prin recurgerea la msuri sociale care vizeaz, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau
reconversiaprofesionalasalariailorconcediai.
(2) n perioada n care au loc consultri, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentanilor salariailor s formuleze
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

15/50

5/14/2015

www.Legex.ro

propunerintimputil,angajatorulareobligaiaslefurnizezetoateinformaiilerelevanteislenotifice,nscris,urmtoarele:
a)numrultotalicategoriiledesalariai
b)motivelecaredeterminconcediereapreconizat
c)numrulicategoriiledesalariaicarevorfiafectaideconcediere
d)criteriileavutenvedere,potrivitlegiii/saucontractelorcolectivedemunc,pentrustabilireaordiniideprioritatelaconcediere
e)msurileavutenvederepentrulimitareanumruluiconcedierilor
f)msurile pentru atenuarea consecinelor concedierii i compensaiile ce urmeaz s fie acordate salariailor concediai, conform
dispoziiilorlegalei/saucontractuluicolectivdemuncaplicabil
g)datadelacaresauperioadancarevoravealocconcedierile
h)termenul nuntrul cruia sindicatul sau, dup caz, reprezentanii salariailor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea
numruluisalariailorconcediai.
(3)Criteriileprevzutelaalin.(2)lit.d)seaplicpentrudepartajareasalariailordupevaluarearealizriiobiectivelordeperforman.
(4) Obligaiile prevzute la alin. (1) i (2) se menin indiferent dac decizia care determin concedierile colective este luat de ctre
angajatorsaudeontreprinderecaredeinecontrolulasupraangajatorului.
(5)nsituaiancaredeciziacaredeterminconcedierilecolectiveesteluatdeontreprinderecaredeinecontrolulasupraangajatorului,
acesta nu se poate prevala, n nerespectarea obligaiilor prevzute la alin. (1) i (2), de faptul c ntreprinderea respectiv nu ia furnizat
informaiilenecesare.
Articolul70
Angajatorulareobligaiascomuniceocopieanotificriiprevzutelaart.69alin.(2) inspectoratului teritorial de munc i ageniei
teritorialedeocupareaforeidemunclaaceeaidatlacareacomunicatosindicatuluisau,dupcaz,reprezentanilorsalariailor.
Articolul71
(1)Sindicatulsau,dupcaz,reprezentaniisalariailorpotpropuneangajatoruluimsurinvedereaevitriiconcedierilororidiminurii
numruluisalariailorconcediai,ntruntermende10zilecalendaristicedeladataprimiriinotificrii.
(2)Angajatorulareobligaiadearspundenscrisimotivatlapropunerileformulatepotrivitprevederiloralin.(1),ntermende5zile
calendaristicedelaprimireaacestora.
Articolul72
(1) n situaia n care, ulterior consultrilor cu sindicatul sau reprezentanii salariailor, potrivit prevederilor art.69 i 71, angajatorul
decide aplicarea msurii de concediere colectiv, acesta are obligaia de a notifica n scris inspectoratul teritorial de munc i agenia
teritorialdeocupareaforeidemunc,cucelpuin30dezilecalendaristiceanterioaredateiemiteriideciziilordeconcediere.
(2) Notificarea prevzut la alin. (1) trebuie s cuprind toate informaiile relevante cu privire la intenia de concediere colectiv,
prevzutelaart.69alin.(2),precumirezultateleconsultrilorcusindicatulsaureprezentaniisalariailor,prevzutelaart.69alin.(1)iart.
71,nspecialmotiveleconcedierilor,numrultotalalsalariailor,numrulsalariailorafectaideconcediereidatadelacaresauperioadan
carevoravealocacesteconcedieri.
(3) Angajatorul are obligaia s comunice o copie a notificrii prevzute la alin. (1) sindicatului sau reprezentanilor salariailor, la
aceeaidatlacareacomunicatoinspectoratuluiteritorialdemunciagenieiteritorialedeocupareaforeidemunc.
(4)Sindicatulsaureprezentaniisalariailorpottransmiteeventualepunctedevedereinspectoratuluiteritorialdemunc.
(5)Lasolicitareamotivataoricreiadintrepri,inspectoratulteritorialdemunc,cuavizulagenieiteritorialedeocupareaforeide
munc, poate dispune reducerea perioadei prevzute la alin. (1), fr a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de
preaviz.
(6)Inspectoratulteritorialdemuncareobligaiadeainformantermende3zilelucrtoareangajatorulisindicatulsaureprezentanii
salariailor,dupcaz,asuprareduceriisauprelungiriiperioadeiprevzutelaalin.(1),precumicuprivirelamotivelecareaustatlabaza
acesteidecizii.
Articolul73
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

16/50

5/14/2015

www.Legex.ro

(1)nperioadaprevzutlaart.72alin.(1),ageniateritorialdeocupareaforeidemunctrebuiescautesoluiilaproblemeleridicate
deconcedierilecolectivepreconizateislecomunicentimputilangajatoruluiisindicatuluiori,dupcaz,reprezentanilorsalariailor.
(2)Lasolicitareamotivataoricreiadintrepri,inspectoratulteritorialdemunc,cuconsultareaagenieiteritorialedeocupareaforei
de munc, poate dispune amnarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, n cazul n care
aspectele legate de concedierea colectiv avut n vedere nu pot fi soluionate pn la data stabilit n notificarea de concediere colectiv
prevzutlaart.72alin.(1)cafiinddataemiteriideciziilordeconcediere.
(3)Inspectoratulteritorialdemuncareobligaiadeainformanscrisangajatorulisindicatulsaureprezentaniisalariailor,dupcaz,
asupra amnrii momentului emiterii deciziilor de concediere, precum i despre motivele care au stat la baza acestei decizii, nainte de
expirareaperioadeiiniialeprevzutelaart.72alin.(1).
Articolul74
(1)ntermende45dezilecalendaristicedeladataconcedierii,salariatulconcediatprinconcedierecolectivaredreptuldeafireangajat
cuprioritatepepostulrenfiinatnaceeaiactivitate,frexamen,concurssauperioaddeprob.
(2) n situaia n care n perioada prevzut la alin. (1) se reiau aceleai activiti, angajatorul va transmite salariailor care au fost
concediaidepeposturileacroractivitateestereluatnaceleaicondiiidecompetenprofesionalocomunicarescris,princaresunt
informaiasuprareluriiactivitii.
(3)Salariaii aula dispoziieuntermen demaximum5zile calendaristice de ladata comunicriiangajatorului,prevzut laalin. (2),
pentruaimanifestanscrisconsimmntulcuprivirelaloculdemuncoferit.
(4)nsituaiancaresalariaiicareaudreptuldeafireangajaipotrivitalin.(2)nuimanifestnscrisconsimmntulntermenul
prevzutlaalin.(3)saurefuzloculdemuncoferit,angajatorulpoatefacenoincadrripelocuriledemuncrmasevacante.
(5)Prevederileart.6873nuseaplicsalariailordininstituiilepubliceiautoritilepublice.
(6)Prevederileart.6873nuseaplicncazulcontractelorindividualedemuncncheiatepeduratdeterminat,cuexcepiacazurilor
ncareacesteconcedieriaulocnaintededataexpirriiacestorcontracte.

Seciuneaa6a
Dreptullapreaviz
Articolul75
(1)Persoaneleconcediatentemeiulart.61lit.c)id),alart.65i66beneficiazdedreptullaunpreavizcenupoatefimaimicde20
dezilelucrtoare.
(2)Facexcepiedelaprevederilealin.(1)persoaneleconcediatentemeiulart.61lit.d),careseaflnperioadadeprob.
(3) n situaia n care n perioada de preaviz contractul individual de munc este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat
corespunztor,cuexcepiacazuluiprevzutlaart.51alin.(2).
Articolul76
Deciziadeconcedieresecomunicsalariatuluinscrisitrebuiesconinnmodobligatoriu:
a)motivelecaredeterminconcedierea
b)duratapreavizului
c)criteriiledestabilireaordiniideprioriti,conformart.69alin.(2)lit.d),numaincazulconcedierilorcolective
d)listatuturorlocurilordemuncdisponibilenunitateitermenulncaresalariaiiurmeazsoptezepentruaocupaunlocdemunc
vacant,ncondiiileart.64.
Articolul77
Deciziadeconcediereproduceefectedeladatacomunicriieisalariatului.

Seciuneaa7a
Controlulisancionareaconcedierilornelegale
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

17/50

5/14/2015

www.Legex.ro

Articolul78
Concediereadispuscunerespectareaproceduriiprevzutedelegeestelovitdenulitateabsolut.
Articolul79
ncazdeconflictdemuncangajatorulnupoateinvocanfaainstaneialtemotivedefaptsaudedreptdectceleprecizatendeciziade
concediere.
Articolul80
(1)ncazulncareconcediereaafostefectuatnmodnetemeinicsaunelegal,instanavadispuneanulareaeiivaobligaangajatorulla
platauneidespgubiriegalecusalariileindexate,majorateireactualizateicucelelaltedrepturidecarearfibeneficiatsalariatul.
(2) La solicitarea salariatului instana care a dispus anularea concedierii va repune prile n situaia anterioar emiterii actului de
concediere.
(3)ncazulncaresalariatulnusolicitrepunereansituaiaanterioaremiteriiactuluideconcediere,contractulindividualdemuncva
ncetadedreptladatarmneriidefinitiveiirevocabileahotrriijudectoreti.

Seciuneaa8a
Demisia
Articolul81
(1) Prin demisie se nelege actul unilateral de voin a salariatului care, printro notificare scris, comunic angajatorului ncetarea
contractuluiindividualdemunc,dupmplinireaunuitermendepreaviz.
(2)Angajatorulesteobligatsnregistrezedemisiasalariatului.Refuzulangajatoruluideanregistrademisiaddreptulsalariatuluidea
facedovadaacesteiaprinoricemijloacedeprob.
(3)Salariatularedreptuldeanumotivademisia.
(4)Termenuldepreavizestecelconvenitdeprincontractulindividualdemuncsau,dupcaz,celprevzutncontractelecolective
demuncaplicabileinupoatefimaimarede20dezilelucrtoarepentrusalariaiicufunciideexecuie,respectivmaimarede45dezile
lucrtoarepentrusalariaiicareocupfunciideconducere.
(5)Peduratapreavizuluicontractulindividualdemunccontinusiproductoateefectele.
(6) n situaia n care n perioada de preaviz contractul individual de munc este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat
corespunztor.
(7) Contractul individual de munc nceteaz la data expirrii termenului de preaviz sau la data renunrii totale ori pariale de ctre
angajatorlatermenulrespectiv.
(8)Salariatulpoatedemisionafrpreavizdacangajatorulnuindeplineteobligaiileasumateprincontractulindividualdemunc.
CapitolulVI

Contractulindividualdemuncpeduratdeterminat
Articolul82
(1)Prinderogaredelaregulaprevzutlaart.12alin.(1),angajatoriiauposibilitateadeaangaja,ncazurileincondiiileprezentului
cod,personalsalariatcucontractindividualdemuncpeduratdeterminat.
(2)Contractulindividualdemuncpeduratdeterminatsepoatencheianumainformscris,cuprecizareaexpresadurateipentru
caresencheie.
(3) Contractul individual de munc pe durat determinat poate fi prelungit, n condiiile prevzute la art. 83, i dup expirarea
termenuluiiniial,cuacordulscrisalprilor,pentruperioadarealizriiunuiproiect,programsauuneilucrri.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

18/50

5/14/2015

www.Legex.ro

(4)ntreaceleaiprisepotncheiasuccesivcelmult3contracteindividualedemuncpeduratdeterminat.
(5) Contractele individuale de munc pe durat determinat ncheiate n termen de 3 luni de la ncetarea unui contract de munc pe
duratdeterminatsuntconsideratecontractesuccesiveinupotaveaoduratmaimarede12lunifiecare.
Articolul83
Contractulindividualdemuncpoatefincheiatpentruoduratdeterminatnumainurmtoarelecazuri:
a)nlocuireaunuisalariatncazulsuspendriicontractuluisudemunc,cuexcepiasituaieincareacelsalariatparticiplagrev
b)cretereai/saumodificareatemporarastructuriiactivitiiangajatorului
c)desfurareaunoractiviticucaractersezonier
d)nsituaiancareestencheiatntemeiulunordispoziiilegaleemisecuscopuldeafavorizatemporaranumitecategoriidepersoane
frlocdemunc
e)angajareauneipersoanecare,ntermende5anideladataangajrii,ndeplinetecondiiiledepensionarepentrulimitdevrst
f)ocuparea unei funcii eligibile n cadrul organizaiilor sindicale, patronale sau al organizaiilor neguvernamentale, pe perioada
mandatului
g)angajareapensionarilorcare,ncondiiilelegii,potcumulapensiacusalariul
h)naltecazuriprevzuteexpresdelegispecialeoripentrudesfurareaunorlucrri,proiectesauprograme.
Articolul84
(1)Contractulindividualdemuncpeduratdeterminatnupoatefincheiatpeoperioadmaimarede36deluni.
(2) n cazul n care contractul individual de munc pe durat determinat este ncheiat pentru a nlocui un salariat al crui contract
individualdemuncestesuspendat,duratacontractuluivaexpiralamomentulncetriimotivelorceaudeterminatsuspendareacontractului
individualdemuncalsalariatuluititular.
Articolul85
Salariatulncadratcucontractindividualdemuncpeduratdeterminatpoatefisupusuneiperioadedeprob,carenuvadepi:
a)5zilelucrtoarepentruoduratacontractuluiindividualdemuncmaimicde3luni
b)15zilelucrtoarepentruoduratacontractuluiindividualdemunccuprinsntre3i6luni
c)30dezilelucrtoarepentruoduratacontractuluiindividualdemuncmaimarede6luni
d)45dezilelucrtoarencazulsalariailorncadrainfunciideconducere,pentruoduratacontractuluiindividualdemuncmaimare
de6luni.
Articolul86
(1)Angajatoriisuntobligaisinformezesalariaiiangajaicucontractindividualdemuncpeduratdeterminatdesprelocurilede
muncvacantesaucarevordevenivacante,corespunztoarepregtiriilorprofesionale,isleasigureaccesullaacestelocuridemuncn
condiiiegalecucelealesalariailorangajaicucontractindividualdemuncpeperioadnedeterminat.Aceastinformaresefaceprintrun
anunafiatlasediulangajatorului.
(2)Ocopieaanunuluiprevzutlaalin.(1)setransmitedendatsindicatuluisaureprezentanilorsalariailor.
Articolul87
(1)Referitorlacondiiiledeangajareidemunc,salariaiicucontractindividualdemuncpeduratdeterminatnuvorfitrataimai
puinfavorabildectsalariaiipermanenicomparabili,numaipemotivuldurateicontractuluiindividualdemunc,cuexcepiacazurilorn
caretratamentuldiferitestejustificatdemotiveobiective.
(2)nsensulalin.(1),salariatulpermanentcomparabilreprezintsalariatulalcruicontractindividualdemuncestencheiatpedurat
nedeterminat i care desfoar aceeai activitate sau una similar, n aceeai unitate, avnduse n vedere calificarea/aptitudinile
profesionale.
(3)Atuncicndnuexistunsalariatcucontractindividualdemuncncheiatpeduratnedeterminatcomparabilnaceeaiunitate,se
aunvederedispoziiiledincontractulcolectivdemuncaplicabilsau,nlipsaacestuia,reglementrilelegalendomeniu.
CapitolulVII
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

19/50

5/14/2015

www.Legex.ro

Muncaprinagentdemunctemporar
Articolul88
(1)Muncaprinagentdemunctemporarestemuncaprestatdeunsalariattemporarcareancheiatuncontractdemunctemporar
cuunagentdemunctemporaricareestepusladispoziiautilizatoruluipentrualucratemporarsubsupraveghereaiconducereaacestuia
dinurm.
(2)Salariatultemporarestepersoanacareancheiatuncontractdemunctemporarcuunagentdemunctemporar,
nvedereapuneriisaleladispoziiaunuiutilizatorpentrualucratemporarsubsupraveghereaiconducereaacestuiadinurm.
(3) Agentul de munc temporar este persoana juridic, autorizat de Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, care ncheie
contracte de munc temporar cu salariai temporari, pentru ai pune la dispoziia utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilit de
contractul de punere la dispoziie sub supravegherea i conducerea acestuia. Condiiile de funcionare a agentului de munc temporar,
precumiproceduradeautorizaresestabilescprinhotrreaGuvernului.
(4)Utilizatorulestepersoanafizicsaujuridicpentrucareisubsupraveghereaiconducereacreiamuncetetemporarunsalariat
temporarpusladispoziiedeagentuldemunctemporar.
(5)Misiuneademunctemporarnseamnaceaperioadncaresalariatultemporarestepusladispoziiautilizatoruluipentrualucra
temporarsubsupraveghereaiconducereaacestuia,pentruexecutareauneisarcinipreciseicucaractertemporar.
Articolul89
Unutilizatorpoateapelalaagenidemunctemporarpentruexecutareauneisarcinipreciseicucaractertemporar,cuexcepiacazului
prevzutlaart.93.
Articolul90
(1)Misiuneademunctemporarsestabiletepentruuntermencarenupoatefimaimarede24deluni.
(2)Duratamisiuniidemunctemporarpoatefiprelungitpeperioadesuccesivecare,adugateladuratainiialamisiunii,nupoate
conduceladepireauneiperioadede36deluni.
(3)Condiiilencareduratauneimisiunidemunctemporarpoatefiprelungitsuntprevzutencontractuldemunctemporarsau
potfaceobiectulunuiactadiionallaacestcontract.
Articolul91
(1) Agentul de munc temporar pune la dispoziia utilizatorului un salariat angajat prin contract de munc temporar, n baza unui
contractdepunereladispoziiencheiatnformscris.
(2)Contractuldepunereladispoziietrebuiescuprind:
a)duratamisiunii
b)caracteristicilespecificepostului,nspecialcalificareanecesar,loculexecutriimisiuniiiprogramuldelucru
c)condiiileconcretedemunc
d)echipamenteleindividualedeprotecieidemuncpecaresalariatultemporartrebuiesleutilizeze
e)oricealteserviciiifacilitinfavoareasalariatuluitemporar
f)valoareacomisionuluidecarebeneficiazagentuldemunctemporar,precumiremuneraialacarearedreptulsalariatul
g)condiiilencareutilizatorulpoaterefuzaunsalariattemporarpusladispoziiedeunagentdemunctemporar.
(3)Oriceclauzprincareseinterziceangajareadectreutilizatorasalariatuluitemporardupndeplinireamisiuniiestenul.
Articolul92
(1)Salariaiitemporariauacceslatoateserviciileifacilitileacordatedeutilizator,naceleaicondiiicaiceilalisalariaiaiacestuia.
(2)Utilizatorulesteobligatsasiguresalariatuluitemporardotareacuechipamenteindividualedeprotecieidemunc,cuexcepia
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

20/50

5/14/2015

www.Legex.ro

situaieincareprincontractuldepunereladispoziiedotareaestensarcinaagentuluidemunctemporar.
Articolul93
Utilizatorulnupoatebeneficiadeserviciilesalariatuluitemporar,dacurmretesnlocuiascastfelunsalariatalsualcruicontract
demuncestesuspendatcaurmareaparticipriilagrev.
Articolul94
(1) Contractul de munc temporar este un contract individual de munc ce se ncheie n scris ntre agentul de munc temporar i
salariatultemporar,peduratauneimisiuni.
(2)ncontractuldemunctemporarseprecizeaz,nafaraelementelorprevzutelaart.17iart.18alin.(1),condiiilencareurmeaz
ssedesfoaremisiunea,duratamisiunii,identitateaisediulutilizatorului,precumicuantumulimodalitileremuneraieisalariatului
temporar.
Articolul95
(1)Contractuldemunctemporarsepoatencheiaipentrumaimultemisiuni,curespectareatermenuluiprevzutlaart.90alin.(2).
(2)Agentuldemunctemporarpoatencheiacusalariatultemporaruncontractdemuncpeduratnedeterminat,situaiencaren
perioadadintredoumisiunisalariatultemporarseaflladispoziiaagentuluidemunctemporar.
(3)Pentrufiecarenoumisiunentreprisencheieuncontractdemunctemporar,ncarevorfiprecizatetoateelementeleprevzute
laart.94alin.(2).
(4)Contractuldemunctemporarnceteazlaterminareamisiuniipentrucareafostncheiatsaudacutilizatorulrenunlaserviciile
salenaintedencheiereamisiunii,ncondiiilecontractuluidepunereladispoziie.
Articolul96
(1)Petoatduratamisiuniisalariatultemporarbeneficiazdesalariulpltitdeagentuldemunctemporar.
(2)Salariulprimitdesalariatultemporarpentrufiecaremisiunesestabileteprinnegocieredirectcuagentuldemunctemporarinu
poatefimaimicdectsalariulminimbrutpeargarantatnplat.
(3) Agentul de munc temporar este cel care reine i vireaz toate contribuiile i impozitele datorate de salariatul temporar ctre
bugetelestatuluiipltetepentruacestatoatecontribuiiledatoratencondiiilelegii.
(4)ncazulncarentermende15zilecalendaristicedeladatalacareobligaiileprivindplatasalariuluiiceleprivindcontribuiilei
impoziteleaudevenitscadenteiexigibile,iaragentuldemunctemporarnuleexecut,elevorfipltitedeutilizator,nbazasolicitrii
salariatuluitemporar.
(5) Utilizatorul care a pltit sumele datorate potrivit alin. (4) se subrog, pentru sumele pltite, n drepturile salariatului temporar
mpotrivaagentuluidemunctemporar.
Articolul97
Princontractuldemunctemporarsepoatestabilioperioaddeprobpentrurealizareamisiunii,acreiduratnupoatefimaimare
de:
a)douzilelucrtoare,ncazulncarecontractuldemunctemporarestencheiatpentruoperioadmaimicsauegalcuolun
b)5zilelucrtoare,ncazulncarecontractuldemunctemporarestencheiatpentruoperioadcuprinsntreoluni3luni
c)15zilelucrtoare,ncazulncarecontractuldemunctemporarestencheiatpentruoperioadcuprinsntre3i6luni
d)20dezilelucrtoare,ncazulncarecontractuldemunctemporarestencheiatpentruoperioadmaimarede6luni
e)30dezilelucrtoare,ncazulsalariailorncadrainfunciideconducere,pentruoduratacontractuluidemunctemporarmaimare
de6luni.
Articolul98
(1) Pe parcursul misiunii utilizatorul rspunde pentru asigurarea condiiilor de munc pentru salariatul temporar, n conformitate cu
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

21/50

5/14/2015

www.Legex.ro

legislaianvigoare.
(2)Utilizatorulvanotificadendatagentuluidemunctemporaroriceaccidentdemuncsaumbolnvireprofesionaldecarealuat
cunotiniacreivictimafostunsalariattemporarpusladispoziiedeagentuldemunctemporar.
Articolul99
(1)Lancetareamisiuniisalariatultemporarpoatencheiacuutilizatoruluncontractindividualdemunc.
(2) n cazul n care utilizatorul angajeaz, dup o misiune, un salariat temporar, durata misiunii efectuate se ia n calcul la stabilirea
drepturilorsalariale,precumiacelorlaltedrepturiprevzutedelegislaiamuncii.
Articolul100
Agentuldemunctemporarcareconcediazsalariatultemporarnaintedetermenulprevzutncontractuldemunctemporar,pentru
altemotivedectceledisciplinare,areobligaiadearespectareglementrilelegaleprivindncetareacontractuluiindividualdemuncpentru
motivecarenuindepersoanasalariatului.
Articolul101
Cuexcepiadispoziiilorspecialecontrare,prevzutenprezentulcapitol,dispoziiilelegale,prevederileregulamentelorinterne,precum
icelealecontractelorcolectivedemuncaplicabilesalariailorangajaicucontractindividualdemuncpeduratnedeterminatlautilizator
seaplicnegalmsurisalariailortemporaripeduratamisiuniilaacesta.
Articolul102
Ageniidemunctemporarnupercepniciotaxsalariailortemporarinschimbuldemersurilornvederearecrutriiacestoradectre
utilizatorsaupentruncheiereaunuicontractdemunctemporar.
CapitolulVIII

Contractulindividualdemunccutimpparial
Articolul103
Salariatulcufraciunedenormestesalariatulalcruinumrdeorenormaledelucru,calculatesptmnalsaucamedielunar,este
inferiornumruluideorenormaledelucrualunuisalariatcunormntreagcomparabil.
Articolul104
(1)Angajatorulpoatencadrasalariaicufraciunedenormprincontracteindividualedemuncpeduratnedeterminatsaupedurat
determinat,denumitecontracteindividualedemunccutimpparial.
(2)Contractulindividualdemunccutimpparialsencheienumainformscris.
(3) Salariatul comparabil este salariatul cu norm ntreag din aceeai unitate, care are acelai tip de contract individual de munc,
presteazaceeaiactivitatesauunasimilarcuceaasalariatuluiangajatcucontractindividualdemunccutimpparial,avndusenvedere
ialteconsiderente,cumarfivechimeanmuncicalificarea/aptitudinileprofesionale.
(4)Atuncicndnuexistunsalariatcomparabilnaceeaiunitate,seaunvederedispoziiiledincontractulcolectivdemuncaplicabil
sau,nlipsaacestuia,reglementrilelegalendomeniu.
Articolul105
(1)Contractulindividualdemunccutimpparialcuprinde,nafaraelementelorprevzutelaart.17alin.(3),urmtoarele:
a)duratamunciiirepartizareaprogramuluidelucru
b)condiiilencaresepoatemodificaprogramuldelucru
c)interdicia de a efectua ore suplimentare, cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii
produceriiunoraccidenteorinlturriiconsecineloracestora.
(2)nsituaiancarentruncontractindividualdemunccutimpparialnusuntprecizateelementeleprevzutelaalin.(1),contractul
seconsiderafincheiatpentrunormntreag.
Articolul106
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

22/50

5/14/2015

www.Legex.ro

(1)Salariatulncadratcucontractdemunccutimpparialsebucurdedrepturilesalariailorcunormntreag,ncondiiileprevzute
delegeidecontractelecolectivedemuncaplicabile.
(2)Drepturilesalarialeseacordproporionalcutimpulefectivlucrat,raportatladrepturilestabilitepentruprogramulnormaldelucru.
Articolul107
(1)Angajatorulesteobligatca,nmsurancareesteposibil,sianconsiderarecererilesalariailordeasetransferafiedelaunlocde
munc cu norm ntreag la unul cu fraciune de norm, fie de la un loc de munc cu fraciune de norm la un loc de munc cu norm
ntreagsaudeaimriprogramuldelucru,ncazulncareapareaceastoportunitate.
(2) Angajatorul este obligat s informeze la timp cu privire la apariia unor locuri de munc cu fraciune de norm sau cu norm
ntreag,pentruafacilitatransferuriledelanormntreaglafraciunedenormiinvers.Aceastinformaresefaceprintrunanunafiat
lasediulangajatorului.
(3)Ocopieaanunuluiprevzutlaalin.(2)setransmitedendatsindicatuluisaureprezentanilorsalariailor.
(4)Angajatorulasigur,nmsurancareesteposibil,accesullalocuridemunccufraciunedenormlatoatenivelurile.
CapitolulIX

Muncaladomiciliu
Articolul108
(1)Suntconsideraisalariaicumuncaladomiciliuaceisalariaicarendeplinesc,ladomiciliullor,atribuiilespecificefuncieipecareo
dein.
(2)nvedereandepliniriisarcinilordeserviciucelerevin,salariaiicumuncaladomiciliuistabilescsinguriprogramuldelucru.
(3)Angajatorulestendreptsverificeactivitateasalariatuluicumuncaladomiciliu,ncondiiilestabiliteprincontractulindividualde
munc.
Articolul109
Contractulindividualdemuncladomiciliusencheienumainformscrisiconine,nafaraelementelorprevzutelaart.17alin.
(3),urmtoarele:
a)precizareaexprescsalariatullucreazladomiciliu
b)programul n cadrul cruia angajatorul este n drept s controleze activitatea salariatului su i modalitatea concret de realizare a
controlului
c)obligaiaangajatoruluideaasiguratransportullaideladomiciliulsalariatului,dupcaz,almateriilorprimeimaterialelorpecarele
utilizeaznactivitate,precumialproduselorfinitepecarelerealizeaz.
Articolul110
(1)Salariatulcumuncaladomiciliusebucurdetoatedrepturilerecunoscuteprinlegeiprincontractelecolectivedemuncaplicabile
salariailoralcrorlocdemuncestelasediulangajatorului.
(2)Princontractelecolectivedemunci/sauprincontracteleindividualedemuncsepotstabiliialtecondiiispecificeprivindmunca
ladomiciliu,nconformitateculegislaianvigoare.
TitlulIII
Timpuldemuncitimpuldeodihn
CapitolulI

Timpuldemunc

Seciunea1
Duratatimpuluidemunc
Articolul111
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

23/50

5/14/2015

www.Legex.ro

Timpuldemuncreprezintoriceperioadncaresalariatulpresteazmunca,seaflladispoziiaangajatoruluiindeplinetesarcinile
i atribuiile sale, conform prevederilor contractului individual de munc, contractului colectiv de munc aplicabil i/sau ale legislaiei n
vigoare.
Articolul112
(1)Pentrusalariaiiangajaicunormntreagduratanormalatimpuluidemuncestede8orepeziide40deorepesptmn.
(2)ncazultinerilornvrstdepnla18aniduratatimpuluidemuncestede6orepeziide30deorepesptmn.
Articolul113
(1)Repartizareatimpuluidemuncncadrulsptmniieste,deregul,uniform,de8orepezitimpde5zile,cudouzilederepaus.
(2) n funcie de specificul unitii sau al muncii prestate, se poate opta i pentru o repartizare inegal a timpului de munc, cu
respectareadurateinormaleatimpuluidemuncde40deorepesptmn.
Articolul114
(1)Duratamaximlegalatimpuluidemuncnupoatedepi48deorepesptmn,inclusivorelesuplimentare.
(2) Prin excepie, durata timpului de munc, ce include i orele suplimentare, poate fi prelungit peste 48 de ore pe sptmn, cu
condiiacamediaorelordemunc,calculatpeoperioaddereferinde4lunicalendaristice,snudepeasc48deorepesptmn.
(3)Pentruanumiteactivitisauprofesiistabiliteprincontractulcolectivdemuncaplicabil,sepotnegocia,princontractulcolectivde
muncrespectiv,perioadedereferinmaimaride4luni,darcaresnudepeasc6luni.
(4)Subrezervarespectriireglementrilorprivindproteciasntiiisecuritiinmuncasalariailor,dinmotiveobiective,tehnice
sauprivindorganizareamuncii,contractelecolectivedemuncpotprevedeaderogrideladurataperioadeidereferinstabilitelaalin.(3),
darpentruperioadedereferincarenniciuncazsnudepeasc12luni.
(5)Lastabilireaperioadelordereferinprevzutelaalin.(2)(4)nuseiauncalculdurataconcediuluideodihnanualisituaiilede
suspendareacontractuluiindividualdemunc.
(6)Prevederilealin.(1)(4)nuseaplictinerilorcarenuaumplinitvrstade18ani.
Articolul115
(1) Pentru anumite sectoare de activitate, uniti sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte
normativespecificeoduratzilnicatimpuluidemuncmaimicsaumaimarede8ore.
(2)Duratazilnicatimpuluidemuncde12orevafiurmatdeoperioadderepausde24deore.
Articolul116
(1)Modulconcretdestabilireaprogramuluidelucruinegalncadrulsptmniidelucrude40deore,precumincadrulsptmnii
de lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de munc la nivelul angajatorului sau, n absena acestuia, va fi prevzut n
regulamentulintern.
(2)Programuldelucruinegalpoatefuncionanumaidacestespecificatexpresncontractulindividualdemunc.
Articolul117
Programuldemuncimodulderepartizareaacestuiapezilesuntaduselacunotinsalariailorisuntafiatelasediulangajatorului.
Articolul118
(1)Angajatorulpoatestabiliprogrameindividualizatedemunc,cuacordulsaulasolicitareasalariatuluincauz.

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

24/50

5/14/2015

www.Legex.ro

(2)Programeleindividualizatedemuncpresupununmoddeorganizareflexibilatimpuluidemunc.
(3)Duratazilnicatimpuluidemuncestempritndouperioade:operioadfixncarepersonalulseaflsimultanlaloculde
muncioperioadvariabil,mobil,ncaresalariatulialegeoreledesosireideplecare,curespectareatimpuluidemunczilnic.
(4)Programulindividualizatdemuncpoatefuncionanumaicurespectareadispoziiilorart.112i114.
Articolul119
Angajatorul are obligaia de a ine evidena orelor de munc prestate de fiecare salariat i de a supune controlului inspeciei muncii
aceastevidenoridecteoriestesolicitat.

Seciuneaa2a
Muncasuplimentar
Articolul120
(1)Muncaprestatnafaradurateinormaleatimpuluidemuncsptmnal,prevzutlaart.112,esteconsideratmuncsuplimentar.
(2) Munca suplimentar nu poate fi efectuat fr acordul salariatului, cu excepia cazului de for major sau pentru lucrri urgente
destinatepreveniriiproduceriiunoraccidenteorinlturriiconsecinelorunuiaccident.
Articolul121
(1)Lasolicitareaangajatoruluisalariaiipotefectuamuncsuplimentar,curespectareaprevederilorart.114sau115,dupcaz.
(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilit potrivit prevederilor art.114 sau 115, dup caz, este interzis, cu excepia
cazului de for major sau pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori nlturrii consecinelor unui
accident.
Articolul122
(1)Muncasuplimentarsecompenseazprinoreliberepltitenurmtoarele60dezilecalendaristicedupefectuareaacesteia.
(2)nacestecondiiisalariatulbeneficiazdesalariulcorespunztorpentruoreleprestatepesteprogramulnormaldelucru.
(3) n perioadele de reducere a activitii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere pltite din care pot fi compensate orele
suplimentarecevorfiprestatenurmtoarele12luni.
Articolul123
(1) n cazul n care compensarea prin ore libere pltite nu este posibil n termenul prevzut de art. 122 alin. (1) n luna urmtoare,
muncasuplimentarvafipltitsalariatuluiprinadugareaunuisporlasalariucorespunztordurateiacesteia.
(2) Sporul pentru munca suplimentar, acordat n condiiile prevzute la alin. (1), se stabilete prin negociere, n cadrul contractului
colectivdemuncsau,dupcaz,alcontractuluiindividualdemunc,inupoatefimaimicde75%dinsalariuldebaz.
Articolul124
Tineriinvrstdepnla18aninupotprestamuncsuplimentar.

Seciuneaa3a
Muncadenoapte
Articolul125
(1)Muncaprestatntreorele22,006,00esteconsideratmuncdenoapte.
(2)Salariatuldenoaptereprezint,dupcaz:
a)salariatulcareefectueazmuncdenoaptecelpuin3oredintimpulsuzilnicdelucru
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

25/50

5/14/2015

www.Legex.ro

b)salariatulcareefectueazmuncdenoaptenproporiedecelpuin30%dintimpulsulunardelucru.
(3)Durata normal a timpuluidelucru, pentru salariatul de noapte,nuva depi o medie de 8 orepe zi, calculatpe o perioad de
referindemaximum3lunicalendaristice,curespectareaprevederilorlegalecuprivirelarepausulsptmnal.
(4)Duratanormalatimpuluidelucrupentrusalariaiidenoapteacroractivitatesedesfoarncondiiispecialesaudeosebitede
munc nu va depi 8 ore pe parcursul oricrei perioade de 24 de ore dect n cazul n care majorarea acestei durate este prevzut n
contractul colectiv de munc aplicabil i numai n situaia n care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite n
contractulcolectivdemuncncheiatlanivelsuperior.
(5)nsituaiaprevzutlaalin.(4),angajatorulesteobligatsacordeperioadederepauscompensatoriiechivalentesaucompensaren
baniaorelordenoaptelucratepesteduratade8ore.
(6) Angajatorul care, n mod frecvent, utilizeaz munca de noapte este obligat s informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de
munc.
Articolul126
Salariaiidenoaptebeneficiaz:
a)fiedeprogramdelucrureduscuoorfadeduratanormalazileidemunc,pentruzilelencareefectueazcel
puin3oredemuncdenoapte,frcaaceastasduclascdereasalariuluidebaz
b)fiedeunsporpentrumuncaprestatntimpulnopiide25%dinsalariuldebaz,dactimpulastfellucratreprezintcelpuin3ore
denoaptedintimpulnormaldelucru.
Articolul127
(1)Salariaiicareurmeazsdesfoaremuncdenoaptencondiiileart.125alin.(2)suntsupuiunuiexamenmedicalgratuitnainte
dencepereaactivitiii,dupaceea,periodic.
(2) Condiiile de efectuare a examenului medical i periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al
ministruluimuncii,familieiiprotecieisocialeialministruluisntii.
(3)Salariaiicaredesfoarmuncdenoapteiauproblemedesntaterecunoscutecaavndlegturcuaceastavorfitrecuilao
muncdezipentrucaresuntapi.
Articolul128
(1)Tineriicarenuaumplinitvrstade18aninupotprestamuncdenoapte.
(2)Femeilegravide,luzeleicelecarealpteaznupotfiobligatesprestezemuncdenoapte.

Seciuneaa4a
Normademunc
Articolul129
Normademuncexprimcantitateademuncnecesarpentruefectuareaoperaiunilorsaulucrrilordectreopersoancucalificare
corespunztoare, care lucreaz cu intensitate normal, n condiiile unor procese tehnologice i de munc determinate. Norma de munc
cuprinde timpul productiv, timpul pentru ntreruperi impuse de desfurarea procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale n cadrul
programuluidemunc.
Articolul130
Normademuncseexprim,nfunciedecaracteristicileprocesuluideproduciesaudealteactiviticesenormeaz,subformde
normedetimp,normedeproducie,normedepersonal,sferdeatribuiisausubalteformecorespunztoarespecificuluifiecreiactiviti.
Articolul131
Normareamunciiseaplictuturorcategoriilordesalariai.
Articolul132
Normeledemuncseelaboreazdectreangajator,conformnormativelornvigoare,sau,ncazulncarenuexistnormative,normele
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

26/50

5/14/2015

www.Legex.ro

demuncseelaboreazdectreangajatordupconsultareasindicatuluireprezentativori,dupcaz,areprezentanilorsalariailor.
CapitolulII

Repausuriperiodice
Articolul133
Perioadaderepausreprezintoriceperioadcarenuestetimpdemunc.

Seciunea1
Pauzademasirepausulzilnic
Articolul134
(1)ncazurilencareduratazilnicatimpuluidemuncestemaimarede6ore,salariaiiaudreptullapauzdemasilaaltepauze,n
condiiilestabiliteprincontractulcolectivdemuncaplicabilsauprinregulamentulintern.
(2)Tineriinvrstdepnla18anibeneficiazdeopauzdemasdecelpuin30deminute,ncazulncareduratazilnicatimpului
demuncestemaimarede4oreijumtate.
(3)Pauzele,cuexcepiadispoziiilorcontraredincontractulcolectivdemuncaplicabilidinregulamentulintern,nusevorincluden
duratazilnicnormalatimpuluidemunc.
Articolul135
(1)Salariaiiaudreptulntredouziledemunclaunrepauscarenupoatefimaimicde12oreconsecutive.
(2)Prinexcepie,ncazulmunciinschimburi,acestrepausnupoatefimaimicde8orentreschimburi.
Articolul136
(1)Muncnschimburireprezintoricemoddeorganizareaprogramuluidelucru,potrivitcruiasalariaiisesuccedunulpealtulla
acelaipostdemunc,potrivitunuianumitprogram,inclusivprogramrotativ,icarepoatefidetipcontinuusaudiscontinuu,implicnd
pentru salariat necesitatea realizrii unei activiti n intervale orare diferite n raport cu o perioad zilnic sau sptmnal, stabilit prin
contractulindividualdemunc.
(2)Salariatnschimburireprezintoricesalariatalcruiprogramdelucrusenscriencadrulprogramuluidemuncnschimburi.

Seciuneaa2a
Repausulsptmnal
Articolul137
(1)Repausulsptmnalseacordndouzileconsecutive,deregulsmbtaiduminica.
(2) n cazul n care repausul n zilele de smbt i duminic ar prejudicia interesul public sau desfurarea normal a activitii,
repausulsptmnalpoatefiacordatinaltezilestabiliteprincontractulcolectivdemuncaplicabilsauprinregulamentulintern.
(3)nsituaiaprevzutlaalin.(2)salariaiivorbeneficiadeunsporlasalariustabilitprincontractulcolectivdemuncsau,dupcaz,
princontractulindividualdemunc.
(4)nsituaiideexcepiezilelederepaussptmnalsuntacordatecumulat,dupoperioaddeactivitatecontinucenupoatedepi14
zilecalendaristice,cuautorizareainspectoratuluiteritorialdemuncicuacordulsindicatuluisau,dupcaz,alreprezentanilorsalariailor.
(5)Salariaiialcrorrepaussptmnalseacordncondiiilealin.(4)audreptulladublulcompensaiilorcuvenitepotrivitart.123alin.
(2).
Articolul138
(1)ncazulunorlucrriurgente,acrorexecutareimediatestenecesarpentruorganizareaunormsuridesalvareapersoanelorsau
bunurilorangajatorului,pentruevitareaunoraccidenteiminentesaupentrunlturareaefectelorpecareacesteaccidenteleauprodusasupra
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

27/50

5/14/2015

www.Legex.ro

materialelor, instalaiilor sau cldirilor unitii, repausul sptmnal poate fi suspendat pentru personalul necesar n vederea executrii
acestorlucrri.
(2)Salariaiialcrorrepaussptmnalafostsuspendatncondiiilealin.(1)audreptulladublulcompensaiilorcuvenitepotrivitart.
123alin.(2).

Seciuneaa3a
Srbtorilelegale
Articolul139

(1)Zileledesrbtoarelegalncarenuselucreazsunt:1i2ianuarieprimaiadouazidePati1maiprimaia
douazideRusaliiAdormireaMaiciiDomnului1decembrieprimaiadouazideCrciundouzilepentrufiecaredintre
cele3srbtorireligioaseanuale,declarateastfeldecultelereligioaselegale,alteledectcelecretine,pentrupersoaneleaparinndacestora.
(2)Acordareazilelorliberesefacedectreangajator.
Articolul140
PrinhotrreaGuvernuluisevorstabiliprogramedelucruadecvatepentruunitilesanitareipentruceledealimentaiepublic,n
scopulasigurriiasisteneisanitarei,respectiv,alaprovizionriipopulaieicuprodusealimentaredestrictnecesitate,acroraplicareeste
obligatorie.
Articolul141
Prevederile art. 139 nu se aplic n locurile de munc n care activitatea nu poate fi ntrerupt datorit caracterului procesului de
produciesauspecificuluiactivitii.
Articolul142
(1) Salariailor care lucreaz n unitile prevzute la art. 140, precum i la locurile de munc prevzute la art. 141 li se asigur
compensareacutimplibercorespunztornurmtoarele30dezile.
(2)ncazulncare,dinmotivejustificate,nuseacordzilelibere,salariaiibeneficiaz,pentrumuncaprestatnzileledesrbtoare
legal,deunsporlasalariuldebazcenupoatefimaimicde100%dinsalariuldebazcorespunztormunciiprestatenprogramulnormal
delucru.
Articolul143
Princontractulcolectivdemuncaplicabilsepotstabiliialtezilelibere.
CapitolulIII

Concediile

Seciunea1
Concediuldeodihnanualialteconcediialesalariailor
Articolul144
(1)Dreptullaconcediudeodihnanualpltitestegarantattuturorsalariailor.
(2)Dreptullaconcediudeodihnanualnupoateformaobiectulvreuneicesiuni,renunrisaulimitri.
Articolul145
(1)Durataminimaconcediuluideodihnanualestede20dezilelucrtoare.
(2)Durataefectivaconcediuluideodihnanualsestabiletencontractulindividualdemunc,curespectarealegiiiacontractelor
colectiveaplicabile,iseacordproporionalcuactivitateaprestatntrunancalendaristic.
(3)Srbtorilelegalencarenuselucreaz,precumizileleliberepltitestabiliteprincontractulcolectivdemuncaplicabilnusunt
inclusendurataconcediuluideodihnanual.
Articolul146
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

28/50

5/14/2015

www.Legex.ro

(1)Concediuldeodihnseefectueaznfiecarean.
(2)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),efectuareaconcediuluinanulurmtorestepermisnumaincazurileexpresprevzutede
legesauncazurileprevzutencontractulcolectivdemuncaplicabil.
(3)Angajatorulesteobligatsacordeconcediu,pnlasfritulanuluiurmtor,tuturorsalariailorcarentrunancalendaristicnuau
efectuatintegralconcediuldeodihnlacareaveaudreptul.
(4)Compensareanbaniaconcediuluideodihnneefectuatestepermisnumaincazulncetriicontractuluiindividualdemunc.
Articolul147
(1)Salariaiicarelucreazncondiiigrele,periculoasesauvtmtoare,nevztorii,altepersoanecuhandicapitineriinvrstde
pnla18anibeneficiazdeunconcediudeodihnsuplimentardecelpuin3zilelucrtoare.
(2)Numruldezilelucrtoareaferentconcediuluideodihnsuplimentarpentrucategoriiledesalariaiprevzutelaalin.(1)sestabilete
princontractulcolectivdemuncaplicabilivafidecelpuin3zilelucrtoare.
Articolul148
(1)Efectuareaconcediuluideodihnserealizeaznbazauneiprogramricolectivesauindividualestabilitedeangajatorcuconsultarea
sindicatuluisau,dupcaz,areprezentanilorsalariailor,pentruprogramrilecolective,oricuconsultareasalariatului,pentruprogramrile
individuale.Programareasefacepnlasfritulanuluicalendaristicpentruanulurmtor.
(2)Prinprogramrilecolectivesepotstabiliperioadedeconcediucarenupotfimaimicide3lunipecategoriidepersonalsaulocuride
munc.
(3) Prin programare individual se poate stabili data efecturii concediului sau, dup caz, perioada n care salariatul are dreptul de a
efectuaconcediul,perioadcarenupoatefimaimarede3luni.
(4)ncadrulperioadelordeconcediustabiliteconformalin.(2)i(3)salariatulpoatesolicitaefectuareaconcediuluicucelpuin60de
zileanterioareefecturiiacestuia.
(5)ncazulncareprogramareaconcediilorsefacefracionat,angajatorulesteobligatsstabileascprogramareaastfelnctfiecare
salariatsefectuezentrunancalendaristiccelpuin10zilelucrtoaredeconcediunentrerupt.
Articolul149
Salariatul este obligat s efectueze n natur concediul de odihn n perioada n care a fost programat, cu excepia situaiilor expres
prevzutedelegesauatuncicnd,dinmotiveobiective,concediulnupoatefiefectuat.
Articolul150
(1)Pentruperioadaconcediuluideodihnsalariatulbeneficiazdeoindemnizaiedeconcediu,carenupoatefimaimicdectsalariul
debaz,indemnizaiileisporurilecucaracterpermanentcuvenitepentruperioadarespectiv,prevzutencontractulindividualdemunc.
(2)Indemnizaiadeconcediudeodihnreprezintmediazilnicadrepturilorsalarialeprevzutelaalin.(1)dinultimele3lunianterioare
celeincareesteefectuatconcediul,multiplicatcunumruldeziledeconcediu.
(3)Indemnizaiadeconcediudeodihnsepltetedectreangajatorcucelpuin5zilelucrtoarenaintedeplecareanconcediu.
Articolul151
(1)Concediuldeodihnpoatefintrerupt,lacerereasalariatului,pentrumotiveobiective.
(2)Angajatorulpoaterechemasalariatuldinconcediuldeodihnncazdeformajorsaupentruintereseurgentecareimpunprezena
salariatuluilaloculdemunc.nacestcazangajatorulareobligaiadeasuportatoatecheltuielilesalariatuluiialefamilieisale,necesaren
vedereareveniriilaloculdemunc,precumieventualeleprejudiciisuferitedeacestacaurmareantreruperiiconcediuluideodihn.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

29/50

5/14/2015

www.Legex.ro

Articolul152
(1) n cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaii au dreptul la zile libere pltite, care nu se includ n durata concediului de
odihn.
(2)Evenimentelefamilialedeosebiteinumrulzilelorliberepltitesuntstabiliteprinlege,princontractulcolectivdemuncaplicabil
sauprinregulamentulintern.
Articolul153
(1)Pentrurezolvareaunorsituaiipersonalesalariaiiaudreptullaconcediifrplat.
(2)Durataconcediuluifrplatsestabileteprincontractulcolectivdemuncaplicabilsauprinregulamentulintern.

Seciuneaa2a
Concediilepentruformareprofesional
Articolul154
(1)Salariaiiaudreptulsbeneficieze,lacerere,deconcediipentruformareprofesional.
(2)Concediilepentruformareprofesionalsepotacordacusaufrplat.
Articolul155
(1) Concediile fr plat pentru formare profesional se acord la solicitarea salariatului, pe perioada formrii profesionale pe care
salariatulourmeazdininiiativasa.
(2)Angajatorulpoaterespingesolicitareasalariatuluinumaidacabsenasalariatuluiarprejudiciagravdesfurareaactivitii.
Articolul156
(1) Cererea de concediu fr plat pentru formare profesional trebuie s fie naintat angajatorului cu cel puin o lun nainte de
efectuarea acestuia i trebuie s precizeze data de ncepere a stagiului de formare profesional, domeniul i durata acestuia, precum i
denumireainstituieideformareprofesional.
(2) Efectuarea concediului fr plat pentru formare profesional se poate realiza i fracionat n cursul unui an calendaristic, pentru
susinereaexamenelordeabsolvireaunor
formedenvmntsaupentrususinereaexamenelordepromovarenanulurmtorncadrulinstituiilordenvmntsuperior,cu
respectareacondiiilorstabilitelaalin.(1).
Articolul157
(1)ncazulncareangajatorulnuiarespectatobligaiadeaasigurapecheltuialasaparticipareaunuisalariatlaformareprofesional
n condiiile prevzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesional, pltit de angajator, de pn la 10 zile
lucrtoaresaudepnla80deore.
(2)nsituaiaprevzutlaalin.(1)indemnizaiadeconcediuvafistabilitconformart.150.
(3)Perioadancaresalariatulbeneficiazdeconcediulpltitprevzutlaalin.(1)sestabiletedecomunacordcuangajatorul.Cerereade
concediupltitpentruformareprofesionalvafinaintatangajatoruluincondiiileprevzutelaart.156alin.(1).
Articolul158
Durata concediului pentru formare profesional nu poate fi dedus din durata concediului de odihn anual i este asimilat unei
perioadedemuncefectivnceeaceprivetedrepturilecuvenitesalariatului,alteledectsalariul.
TitlulIV
Salarizarea
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

30/50

5/14/2015

www.Legex.ro

CapitolulI

Dispoziiigenerale
Articolul159
(1)Salariulreprezintcontraprestaiamunciidepusedesalariatnbazacontractuluiindividualdemunc.
(2)Pentrumuncaprestatnbazacontractuluiindividualdemuncfiecaresalariataredreptullaunsalariuexprimatnbani.
(3) La stabilirea i la acordarea salariului este interzis orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexual, caracteristici genetice,
vrst,apartenennaional,ras,culoare,etnie,religie,opiunepolitic,originesocial,handicap,situaiesauresponsabilitatefamilial,
apartenenoriactivitatesindical.
Articolul160
Salariulcuprindesalariuldebaz,indemnizaiile,sporurile,precumialteadaosuri.
Articolul161
Salariilesepltescnainteaoricroralteobligaiibnetialeangajatorilor.
Articolul162
(1)Nivelurilesalarialeminimesestabilescprincontractelecolectivedemuncaplicabile.
(2)Salariulindividualsestabileteprinnegocieriindividualentreangajatorisalariat.
(3)Sistemuldesalarizareapersonaluluidinautoritileiinstituiilepublicefinanateintegralsaunmajoritatedelabugetuldestat,
bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele locale i bugetele fondurilor speciale se stabilete prin lege, cu consultarea organizaiilor
sindicalereprezentative.
Articolul163
(1)Salariulesteconfidenial,angajatorulavndobligaiadealuamsurilenecesarepentruasigurareaconfidenialitii.
(2) n scopul promovrii intereselor i aprrii drepturilor salariailor, confidenialitatea salariilor nu poate fi opus sindicatelor sau,
dupcaz,reprezentanilorsalariailor,nstrictlegturcuintereseleacestorainrelaialordirectcuangajatorul.
CapitolulII

Salariuldebazminimbrutpeargarantatnplat
Articolul164
(1) Salariul de baz minim brut pe ar garantat n plat, corespunztor programului normal de munc, se stabilete prin hotrre a
Guvernului,dupconsultareasindicateloriapatronatelor.ncazulncareprogramulnormaldemunceste,potrivitlegii,maimicde8ore
zilnic,salariuldebazminimbrutorarsecalculeazprinraportareasalariuluidebazminimbrutpearlanumrulmediudeorelunar
potrivitprogramuluilegaldelucruaprobat.
(2)Angajatorulnupoatenegociaistabilisalariidebazprincontractulindividualdemuncsubsalariuldebazminimbrutorarpe
ar.
(3) Angajatorul este obligat s garanteze n plat un salariu brut lunar cel puin egal cu salariul de baz minim brut pe ar. Aceste
dispoziiiseaplicincazulncaresalariatulesteprezentlalucru,ncadrulprogramului,darnupoatesidesfoareactivitateadin
motiveneimputabileacestuia,cuexcepiagrevei.
(4)Salariuldebazminimbrutpeargarantatnplatesteaduslacunotinasalariailorpringrijaangajatorului.
Articolul165
Pentru salariaii crora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de munc, le asigur hran, cazare sau alte faciliti,
sumanbanicuvenitpentrumuncaprestatnupoatefimaimicdectsalariulminimbrutpearprevzutdelege.
CapitolulIII
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

31/50

5/14/2015

www.Legex.ro

Platasalariului
Articolul166
(1)Salariulsepltetenbanicelpuinodatpelun,ladatastabilitncontractulindividualdemunc,ncontractulcolectivdemunc
aplicabilsaunregulamentulintern,dupcaz.
(2)Platasalariuluisepoateefectuaprinviramentntruncontbancar.
(3)Platannaturauneipridinsalariu,ncondiiilestabilitelaart.165,esteposibilnumaidacesteprevzutexpresncontractul
colectivdemuncaplicabilsauncontractulindividualdemunc.
(4) ntrzierea nejustificat a plii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de dauneinterese
pentrureparareaprejudiciuluiprodussalariatului.
Articolul167
(1)Salariulsepltetedirecttitularuluisaupersoaneimputernicitedeacesta.
(2) n caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pn la data decesului sunt pltite, n ordine, soului supravieuitor,
copiilor majori ai defunctului sau prinilor acestuia. Dac nu exist niciuna dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt
pltitealtormotenitori,ncondiiiledreptuluicomun.
Articolul168
(1) Plata salariului se dovedete prin semnarea statelor de plat, precum i prin orice alte documente justificative care demonstreaz
efectuareapliictresalariatulndreptit.
(2) Statele de plat, precum i celelalte documente justificative se pstreaz i se arhiveaz de ctre angajator n aceleai condiii i
termenecancazulactelorcontabile,conformlegii.
Articolul169
(1)Nicioreineredinsalariunupoatefioperat,nafaracazuriloricondiiilorprevzutedelege.
(2)Reinerilecutitludedaunecauzateangajatoruluinupotfiefectuatedectdacdatoriasalariatuluiestescadent,lichidiexigibili
afostconstatatcaatareprintrohotrrejudectoreascdefinitiviirevocabil.
(3)ncazulpluralitiidecreditoriaisalariatuluivafirespectaturmtoareaordine:
a)obligaiiledentreinere,conformCoduluifamiliei
b)contribuiileiimpoziteledatoratectrestat
c)daunelecauzateproprietiipubliceprinfapteilicite
d)acoperireaaltordatorii.
(4)Reineriledinsalariucumulatenupotdepinfiecarelunjumtatedinsalariulnet.
Articolul170
Acceptareafrrezerveauneipridindrepturilesalarialesausemnareaactelordeplatnastfeldesituaiinupoateaveasemnificaia
uneirenunridinparteasalariatuluila
drepturilesalarialeceisecuvinnintegralitatealor,potrivitdispoziiilorlegalesaucontractuale.
Articolul171
(1)Dreptullaaciunecuprivireladrepturilesalariale,precumicuprivireladaunelerezultatedinneexecutareantotalitatesaunparte
aobligaiilorprivindplatasalariilorseprescrientermende3anideladatalacaredrepturilerespectiveeraudatorate.
(2)Termenuldeprescripieprevzutlaalin.(1)estentreruptncazulncareintervineorecunoateredinparteadebitoruluicuprivirela
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

32/50

5/14/2015

www.Legex.ro

drepturilesalarialesauderivnddinplatasalariului.
CapitolulIV

Fonduldegarantarepentruplatacreanelorsalariale
Articolul172
Constituireaiutilizareafonduluidegarantarepentruplatacreanelorsalarialesevorreglementaprinlegespecial.
CapitolulV

Proteciadrepturilorsalariailorncazultransferuluintreprinderii,alunitiisaualunorprialeacesteia
Articolul173
(1)Salariaiibeneficiazdeproteciadrepturilorlorncazulncareseproduceuntransferalntreprinderii,alunitiisaualunorpri
aleacesteiactreunaltangajator,potrivitlegii.
(2)Drepturileiobligaiilecedentului,caredecurgdintruncontractsauraportdemuncexistentladatatransferului,vorfitransferate
integralcesionarului.
(3)Transferulntreprinderii,alunitiisaualunorprialeacesteianupoateconstituimotivdeconcediereindividualsaucolectiva
salariailordectrecedentoridectrecesionar.
Articolul174
Cedentulicesionarulauobligaiadeainformaideaconsulta,anteriortransferului,sindicatulsau,dupcaz,reprezentaniisalariailor
cuprivirelaimplicaiilejuridice,economiceisocialeasuprasalariailor,decurgnddintransferuldreptuluideproprietate.
TitlulV
Sntateaisecuritateanmunc
CapitolulI

Reguligenerale
Articolul175
(1)Angajatorulareobligaiasasiguresecuritateaisntateasalariailorntoateaspectelelegatedemunc.
(2)Dacunangajatorapeleazlapersoanesauserviciiexterioare,aceastanulexonereazderspunderenacestdomeniu.
(3)Obligaiilesalariailorndomeniulsecuritiiisntiinmuncnupotaduceatingereresponsabilitiiangajatorului.
(4)Msurileprivindsecuritateaisntateanmuncnupotsdetermine,nniciuncaz,obligaiifinanciarepentrusalariai.
Articolul176
(1)Dispoziiileprezentuluititlusecompleteazcudispoziiilelegiispeciale,alecontractelorcolectivedemuncaplicabile,precumicu
normeleinormativeledeprotecieamuncii.
(2)Normeleinormativeledeprotecieamunciipotstabili:
a)msuri generale de protecie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale, aplicabile tuturor
angajatorilor
b)msurideprotecieamuncii,specificepentruanumiteprofesiisauanumiteactiviti
c)msurideproteciespecifice,aplicabileanumitorcategoriidepersonal
d)dispoziiireferitoarelaorganizareaifuncionareaunororganismespecialedeasigurareasecuritiiisntiinmunc.
Articolul177
(1)ncadrulpropriilorresponsabilitiangajatorulvaluamsurilenecesarepentruprotejareasecuritiiisntiisalariailor,inclusiv
pentru activitile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare i pregtire, precum i pentru punerea n aplicare a organizrii
protecieimunciiimijloacelornecesareacesteia.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

33/50

5/14/2015

www.Legex.ro

(2)Laadoptareaipunereanaplicareamsurilorprevzutelaalin.(1)sevaineseamadeurmtoareleprincipiigeneraledeprevenire:
a)evitareariscurilor
b)evaluareariscurilorcarenupotfievitate
c)combatereariscurilorlasurs
d)adaptareamunciilaom,nspecialnceeacepriveteproiectarealocurilordemuncialegereaechipamentelorimetodelordemunc
ideproducie,nvedereaatenurii,cuprecdere,amunciimonotoneiamunciirepetitive,precumiareduceriiefecteloracestoraasupra
sntii
e)luareanconsiderareaevoluieitehnicii
f)nlocuireaaceeaceestepericuloscuceeacenuestepericulossaucuceeaceestemaipuinpericulos
g)planificareaprevenirii
h)adoptareamsurilordeproteciecolectivcuprioritatefademsuriledeprotecieindividual
i)aducerealacunotinasalariailorainstruciunilorcorespunztoare.
Articolul178
(1)Angajatorulrspundedeorganizareaactivitiideasigurareasntiiisecuritiinmunc.
(2)ncuprinsulregulamentelorinternesuntprevzutenmodobligatoriureguliprivindsecuritateaisntateanmunc.
(3) n elaborarea msurilor de securitate i sntate n munc angajatorul se consult cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentanii
salariailor,precumicucomitetuldesecuritateisntatenmunc.
Articolul179
Angajatorulareobligaiasasiguretoisalariaiipentruriscdeaccidentedemunciboliprofesionale,ncondiiilelegii.
Articolul180
(1)Angajatorulareobligaiasorganizezeinstruireaangajailorsindomeniulsecuritiiisntiinmunc.
(2) Instruirea se realizeaz periodic, prin modaliti specifice stabilite de comun acord de ctre angajator mpreun cu comitetul de
securitateisntatenmuncicusindicatulsau,dupcaz,cureprezentaniisalariailor.
(3)Instruireaprevzutlaalin.(2)serealizeazobligatoriuncazulnoilorangajai,alcelorcareischimbloculdemuncsaufelul
munciiialcelorcareireiauactivitateadupontreruperemaimarede6luni.ntoateacestecazuriinstruireaseefectueaznaintede
ncepereaefectivaactivitii.
(4)Instruireaesteobligatorieinsituaiancareintervinmodificrialelegislaieindomeniu.
Articolul181
(1)Locuriledemunctrebuiesfieorganizateastfelnctsgarantezesecuritateaisntateasalariailor.
(2)Angajatorultrebuiesorganizezecontrolulpermanentalstriimaterialelor,utilajelorisubstanelorfolositenprocesulmuncii,n
scopulasigurriisntiiisecuritiisalariailor.
(3) Angajatorul rspunde pentru asigurarea condiiilor de acordare a primului ajutor n caz de accidente de munc, pentru crearea
condiiilordeprentmpinareaincendiilor,precumipentruevacuareasalariailornsituaiispecialeincazdepericoliminent.
Articolul182
(1) Pentru asigurarea securitii i sntii n munc instituia abilitat prin lege poate dispune limitarea sau interzicerea fabricrii,
comercializrii,importuluioriutilizriicu
oricetitluasubstaneloripreparatelorpericuloasepentrusalariai.
(2)Inspectoruldemuncpoate,cuavizulmediculuidemedicinamuncii,simpunangajatoruluissoliciteorganismelorcompetente,
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

34/50

5/14/2015

www.Legex.ro

contra cost, analize i expertize asupra unor produse, substane sau preparate considerate a fi periculoase, pentru a cunoate compoziia
acestoraiefectelepecarelearputeaproduceasupraorganismuluiuman.
CapitolulII

Comitetuldesecuritateisntatenmunc
Articolul183
(1)Lanivelulfiecruiangajatorseconstituieuncomitetdesecuritateisntatenmunc,cuscopuldeaasiguraimplicareasalariailor
nelaborareaiaplicareadeciziilorndomeniulprotecieimuncii.
(2) Comitetul de securitate i sntate n munc se constituie n cadrul persoanelor juridice din sectorul public, privat i cooperatist,
inclusivcucapitalstrin,caredesfoaractivitipeteritoriulRomniei.
Articolul184
(1) Comitetul de securitate i sntate n munc se organizeaz la angajatorii persoane juridice la care sunt ncadrai cel puin 50 de
salariai.
(2) n cazul n care condiiile de munc sunt grele, vtmtoare sau periculoase, inspectorul de munc poate cere nfiinarea acestor
comiteteipentruangajatoriilacaresuntncadraimaipuinde50desalariai.
(3)ncazulncareactivitateasedesfoarnunitidispersateteritorial,sepotnfiinamaimultecomitetedesecuritateisntaten
munc.Numrulacestorasestabileteprincontractulcolectivdemuncaplicabil.
(4)Comitetuldesecuritateisntatenmunccoordoneazmsuriledesecuritateisntatenmuncincazulactivitilorcarese
desfoartemporar,cuoduratmaimarede3luni.
(5)nsituaiancarenuseimpuneconstituireacomitetuluidesecuritateisntatenmunc,atribuiilespecificealeacestuiavorfi
ndeplinitederesponsabilulcuproteciamunciinumitdeangajator.
Articolul185
Componena, atribuiile specifice i funcionarea comitetului de securitate i sntate n munc sunt reglementate prin hotrre a
Guvernului.
CapitolulIII

Proteciasalariailorprinserviciimedicale
Articolul186
Angajatoriiauobligaiasasigureaccesulsalariailorlaserviciulmedicaldemedicinamuncii.
Articolul187
(1)Serviciulmedicaldemedicinamunciipoatefiunserviciuautonomorganizatdeangajatorsauunserviciuasiguratdeoasociaie
patronal.
(2)Durata munciiprestate demediculde medicin a muncii se calculeaz n funciede numruldesalariai aiangajatorului,potrivit
legii.
Articolul188
(1)Mediculdemedicinamunciiesteunsalariat,atestatnprofesiasapotrivitlegii,titularalunuicontractdemuncncheiatcuun
angajatorsaucuoasociaiepatronal.
(2)Mediculdemedicinamunciiesteindependentnexercitareaprofesieisale.
Articolul189
(1)Sarcinileprincipalealemediculuidemedicinamunciiconstaun:
a)prevenireaaccidentelordemunciabolilorprofesionale
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

35/50

5/14/2015

www.Legex.ro

b)supraveghereaefectivacondiiilordeigienisntatenmunc
c)asigurareacontroluluimedicalalsalariailorattlaangajareanmunc,ctipedurataexecutriicontractuluiindividualdemunc.
(2)nvederearealizriisarcinilorceirevinmediculdemedicinamunciipoatepropuneangajatoruluischimbarealoculuidemunc
sauafeluluimunciiunorsalariai,determinatdestareadesntateaacestora.
(3)Mediculdemedicinamunciiestemembrudedreptncomitetuldesecuritateisntatenmunc.
Articolul190
(1)Mediculdemedicinamunciistabiletenfiecareanunprogramdeactivitatepentrumbuntireamediuluidemuncdinpunctde
vederealsntiinmuncpentrufiecareangajator.
(2)Elementeleprogramuluisuntspecificepentrufiecareangajatorisuntsupuseavizriicomitetuluidesecuritateisntatenmunc.
Articolul191
Prinlegespecialvorfireglementateatribuiilespecifice,moduldeorganizareaactivitii,organismeledecontrol,precumistatutul
profesionalspecificalmedicilordemedicinamuncii.
TitlulVI
Formareaprofesional
CapitolulI

Dispoziiigenerale
Articolul192
(1)Formareaprofesionalasalariailorareurmtoareleobiectiveprincipale:
a)adaptareasalariatuluilacerinelepostuluisaualeloculuidemunc
b)obinereauneicalificriprofesionale
c)actualizarea cunotinelor i deprinderilor specifice postului i locului de munc i perfecionarea pregtirii profesionale pentru
ocupaiadebaz
d)reconversiaprofesionaldeterminatderestructurrisocioeconomice
e)dobndireaunorcunotineavansate,aunormetodeiprocedeemoderne,necesarepentrurealizareaactivitilorprofesionale
f)prevenirearisculuiomajului
g)promovareanmuncidezvoltareacariereiprofesionale.
(2)Formareaprofesionalievaluareacunotinelorsefacpebazastandardelorocupaionale.
Articolul193
Formareaprofesionalasalariailorsepoaterealizaprinurmtoareleforme:
a)participarea la cursuri organizate de ctre angajator sau de ctre furnizorii de servicii de formare profesional din ar ori din
strintate
b)stagiideadaptareprofesionallacerinelepostuluiialeloculuidemunc
c)stagiidepracticispecializarenarinstrintate
d)ucenicieorganizatlaloculdemunc
e)formareindividualizat
f)alteformedepregtireconvenitentreangajatorisalariat.
Articolul194
(1)Angajatoriiauobligaiadeaasiguraparticiparealaprogramedeformareprofesionalpentrutoisalariaii,dupcumurmeaz:
a)celpuinodatla2ani,dacaucelpuin21desalariai
b)celpuinodatla3ani,dacausub21desalariai.
(2)Cheltuielilecuparticiparealaprogrameledeformareprofesional,asiguratncondiiilealin.(1),sesuportdectreangajatori.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

36/50

5/14/2015

www.Legex.ro

Articolul195
(1) Angajatorul persoan juridic care are mai mult de 20 de salariai elaboreaz anual i aplic planuri de formare profesional, cu
consultareasindicatuluisau,dupcaz,areprezentanilorsalariailor.
(2)Planuldeformareprofesionalelaboratconformprevederiloralin.(1)devineanexlacontractulcolectivdemuncncheiatlanivel
deunitate.
(3)Salariaiiaudreptulsfieinformaicuprivirelaconinutulplanuluideformareprofesional.
Articolul196
(1)Participarealaformareaprofesionalpoateavealoclainiiativaangajatoruluisaulainiiativasalariatului.
(2) Modalitatea concret de formare profesional, drepturile i obligaiile prilor, durata formrii profesionale, precum i orice alte
aspectelegatedeformareaprofesional,inclusivobligaiilecontractualealesalariatuluinraportcuangajatorulcareasuportatcheltuielile
ocazionatedeformareaprofesional,sestabilescprinacordulprilorifacobiectulunoracteadiionalelacontracteleindividualedemunc.
Articolul197
(1)ncazulncareparticiparealacursurilesaustagiiledeformareprofesionalesteiniiatdeangajator,toatecheltuielileocazionatede
aceastparticiparesuntsuportatedectreacesta.
(2) Pe perioada participrii la cursurile sau stagiile de formare profesional conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toat durata
formriiprofesionale,detoatedrepturilesalarialedeinute.
(3)Peperioadaparticipriilacursurilesaustagiiledeformareprofesionalconformalin.(1),salariatulbeneficiazdevechimelaacel
locdemunc,aceastperioadfiindconsideratstagiudecotizarensistemulasigurrilorsocialedestat.
Articolul198
(1)Salariaiicareaubeneficiatdeuncurssauunstagiudeformareprofesional,ncondiiileart.197alin.(1),nupotaveainiiativa
ncetriicontractuluiindividualdemuncpentruoperioadstabilitprinactadiional.
(2) Durata obligaiei salariatului de a presta munc n favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea
profesional,precumioricealteaspectenlegturcuobligaiilesalariatului,ulterioareformriiprofesionale,sestabilescprinactadiional
lacontractulindividualdemunc.
(3) Nerespectarea de ctre salariat a dispoziiei prevzute la alin. (1) determin obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor
ocazionate de pregtirea sa profesional, proporional cu perioada nelucrat din perioada stabilit conform actului adiional la contractul
individualdemunc.
(4)Obligaiaprevzutlaalin.(3)revineisalariailorcareaufostconcediainperioadastabilitprinactuladiional,pentrumotive
disciplinare,saualcrorcontractindividualdemuncancetatcaurmareaarestriipreventivepentruoperioadmaimarede60dezile,a
condamnrii printro hotrre judectoreasc definitiv pentru o infraciune n legtur cu munca lor, precum i n cazul n care instana
penalapronunatinterdiciadeexercitareaprofesiei,temporarsaudefinitiv.
Articolul199
(1) n cazul n care salariatul este cel care are iniiativa participrii la o form de pregtire profesional cu scoatere din activitate,
angajatorulvaanalizasolicitareasalariatuluimpreuncusindicatulsau,dupcaz,cureprezentaniisalariailor.
(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulat de salariat potrivit alin. (1), n termen de 15 zile de la primirea solicitrii.
Totodatangajatorulvadecidecuprivirelacondiiilencarevapermitesalariatuluiparticiparealaformadepregtireprofesional,inclusiv
dacvasuportantotalitatesaunpartecostulocazionatdeaceasta.
Articolul200
Salariaii care au ncheiat un act adiional la contractul individual de munc cu privire la formarea profesional pot primi n afara
salariuluicorespunztorloculuidemuncialteavantajennaturpentruformareaprofesional.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

37/50

5/14/2015

www.Legex.ro

CapitolulII

Contractespecialedeformareprofesionalorganizatdeangajator
Articolul201
Suntconsideratecontractespecialedeformareprofesionalcontractuldecalificareprofesionalicontractuldeadaptareprofesional.
Articolul202
(1) Contractul de calificare profesional este cel n baza cruia salariatul se oblig s urmeze cursurile de formare organizate de
angajatorpentrudobndireauneicalificriprofesionale.
(2)Potncheiacontractedecalificareprofesionalsalariaiicuvrstaminimde16animplinii,carenuaudobnditocalificaresauau
dobnditocalificarecenulepermitemeninerealoculuidemunclaacelangajator.
(3)Contractuldecalificareprofesionalsencheiepentruoduratcuprinsntre6lunii2ani.
Articolul203
(1)PotncheiacontractedecalificareprofesionalnumaiangajatoriiautorizainacestsensdeMinisterulMuncii,FamilieiiProteciei
SocialeideMinisterulEducaiei,Cercetrii,TineretuluiiSportului.
(2)Proceduradeautorizare,precumimoduldeatestareacalificriiprofesionalesestabilescprinlegespecial.
Articolul204
(1)Contractuldeadaptareprofesionalsencheienvedereaadaptriisalariailordebutanilaofuncienou,launlocdemuncnou
sauncadrulunuicolectivnou.
(2) Contractul de adaptare profesional se ncheie odat cu ncheierea contractului individual de munc sau, dup caz, la debutul
salariatuluinfuncianou,laloculdemuncnousauncolectivulnou,ncondiiilelegii.
Articolul205
(1)Contractuldeadaptareprofesionalesteuncontractncheiatpeduratdeterminat,cenupoatefimaimaredeunan.
(2)Laexpirareatermenuluicontractuluideadaptareprofesionalsalariatulpoatefisupusuneievalurinvedereastabiliriimsuriin
careacestapoatefacefafuncieinoi,loculuidemuncnousaucolectivuluinouncareurmeazsprestezemunca.
Articolul206
(1)Formareaprofesionallanivelulangajatoruluiprinintermediulcontractelorspecialesefacedectreunformator.
(2) Formatorul este numit de angajator dintre salariaii calificai, cu o experien profesional de cel puin 2 ani n domeniul n care
urmeazsserealizezeformareaprofesional.
(3)Unformatorpoateasiguraformarea,nacelaitimp,pentrucelmult3salariai.
(4)Exercitareaactivitiideformareprofesionalseincludenprogramulnormaldelucrualformatorului.
Articolul207
(1) Formatorul are obligaia de a primi, de a ajuta, de a informa i de a ndruma salariatul pe durata contractului special de formare
profesionalideasupravegheandeplinireaatribuiilordeserviciucorespunztoarepostuluiocupatdesalariatulnformare.
(2) Formatorul asigur cooperarea cu alte organisme de formare i particip la evaluarea salariatului care a beneficiat de formare
profesional.
CapitolulIII

Contractuldeucenicielaloculdemunc
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

38/50

5/14/2015

www.Legex.ro

Articolul208
(1)Ucenicialaloculdemuncseorganizeaznbazacontractuluideucenicie.
(2)Contractuldeucenicielaloculdemuncestecontractulindividualdemuncdetipparticular,ntemeiulcruia:
a)angajatorulpersoanjuridicsaupersoanfizicseobligca,nafarapliiunuisalariu,sasigureformareaprofesionalaucenicului
ntromeseriepotrivitdomeniuluisudeactivitate
b)uceniculseobligsseformezeprofesionalismunceascnsubordineaangajatoruluirespectiv.
(3)Contractuldeucenicielaloculdemuncsencheiepeduratdeterminat.
Articolul209
(1)Persoanancadratnmuncnbazaunuicontractdeuceniciearestatutdeucenic.
(2)Uceniculbeneficiazdedispoziiileaplicabilecelorlalisalariai,nmsurancareelenusuntcontrarecelorspecificestatutuluisu.
Articolul210
Organizarea,desfurareaicontrolulactivitiideuceniciesereglementeazprinlegespecial.
TitlulVII
Dialogulsocial
CapitolulI

Dispoziiigenerale
Articolul211
Pentruasigurareaclimatuluidestabilitateipacesocial,prinlegesuntreglementatemodalitiledeconsultriidialogpermanentntre
parteneriisociali.
Articolul212
(1)ConsiliulEconomiciSocialesteinstituiepublicdeinteresnaional,tripartit,autonom,constituitnscopulrealizriidialogului
tripartitlanivelnaional.
(2)OrganizareaifuncionareaConsiliuluiEconomiciSocialsestabilescprinlegespecial.
Articolul213
ncadrulministereloriprefecturilorfuncioneaz,ncondiiilelegii,comisiidedialogsocial,cucaracterconsultativ,ntreadministraia
public,sindicateipatronat.
CapitolulII

Sindicatele
Articolul214
(1)Sindicatele,federaiileiconfederaiilesindicale,denumitencontinuareorganizaiisindicale,suntconstituitedectresalariaipe
bazadreptuluideliberasociere,nscopulpromovriiintereselorlorprofesionale,economiceisociale,precumialaprriidrepturilor
individuale i colective ale acestora prevzute n contractele colective i individuale de munc sau n acordurile colective de munc i
raporturiledeserviciu,precuminlegislaianaional,npactele,tratateleiconveniileinternaionalelacareRomniaesteparte.
(2)Constituirea,organizareaifuncionareasindicatelorsereglementeazprinlege.
Articolul215
Sindicateleparticipprinreprezentaniiproprii,ncondiiilelegii,lanegociereaincheiereacontractelorcolectivedemunc,latratative
sauacorduricuautoritilepubliceicupatronatele,precuminstructurilespecificedialoguluisocial.
Articolul216
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

39/50

5/14/2015

www.Legex.ro

Sindicatelesepotasocianmodliber,ncondiiilelegii,nfederaii,confederaiisauuniuniteritoriale.
Articolul217
Exerciiul dreptului sindical al salariailor este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea drepturilor i libertilor
garantateprinConstituieinconformitatecudispoziiileprezentuluicodialelegilorspeciale.
Articolul218
(1)Esteinterzisoriceintervenieaautoritilorpublicedenaturalimitadrepturilesindicalesauampiedicaexercitarealorlegal.
(2)Esteinterzis,deasemenea,oriceactdeingerinalpatronilorsaualorganizaiilorpatronale,fiedirect,fieprinreprezentaniisau
membriilor,nconstituireaorganizaiilorsindicalesaunexercitareadrepturilorlor.
Articolul219
Lacerereamembrilorlor,sindicatelepotsireprezintepeacetiancadrulconflictelordemunc,ncondiiilelegii.
Articolul220
(1)Reprezentaniloraleinorganeledeconducerealesindicatelorliseasigurprotecialegiicontraoricrorformedecondiionare,
constrngeresaulimitareaexercitriifunciilorlor.
(2)Petoatdurataexercitriimandatului,reprezentaniialeinorganeledeconducerealesindicatelornupotficoncediaipentrumotive
ceindendeplinireamandatuluipecarelauprimitdelasalariaiidinunitate.
(3)Altemsurideprotecieaceloraleinorganeledeconducerealesindicatelorsuntprevzutenlegispecialeincontractulcolectiv
demuncaplicabil.
CapitolulIII

Reprezentaniisalariailor
Articolul221
(1) La angajatorii la care sunt ncadrai mai mult de 20 de salariai i la care nu sunt constituite organizaii sindicale reprezentative
conformlegii,intereselesalariailorpotfipromovateiapratedereprezentaniilor,aleiimandataispecialnacestscop.
(2) Reprezentanii salariailor sunt alei n cadrul adunrii generale a salariailor, cu votul a cel puin jumtate din numrul total al
salariailor.
(3)Reprezentaniisalariailornupotsdesfoareactiviticesuntrecunoscuteprinlegeexclusivsindicatelor.
Articolul222
(1)Potfialeicareprezentaniaisalariailorsalariaiicareaucapacitatedeplindeexerciiu.
(2) Numrul de reprezentani alei ai salariailor se stabilete de comun acord cu angajatorul, n raport cu numrul de salariai ai
acestuia.
(3)Duratamandatuluireprezentanilorsalariailornupoatefimaimarede2ani.
Articolul223
Reprezentaniisalariailorauurmtoareleatribuiiprincipale:
a)surmreascrespectareadrepturilorsalariailor,nconformitateculegislaianvigoare,cucontractulcolectivdemuncaplicabil,cu
contracteleindividualedemuncicuregulamentulintern
b)sparticipelaelaborarearegulamentuluiintern
c)spromovezeintereselesalariailorreferitoarelasalariu,condiiidemunc,timpdemuncitimpdeodihn,stabilitatenmunc,
precumioricealteintereseprofesionale,economiceisocialelegatederelaiiledemunc
d)ssesizezeinspectoratuldemunccuprivirelanerespectareadispoziiilorlegaleialecontractuluicolectivdemuncaplicabil
e)snegociezecontractulcolectivdemunc,ncondiiilelegii.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

40/50

5/14/2015

www.Legex.ro

Articolul224
Atribuiilereprezentanilorsalariailor,moduldendeplinireaacestora,precumiduratailimitelemandatuluilorsestabilescncadrul
adunriigeneraleasalariailor,ncondiiilelegii.
Articolul225
Numruldeorencadrulprogramuluinormaldelucrupentrureprezentaniisalariailordestinatnvedereandepliniriimandatuluipe
carelauprimitsestabileteprincontractulcolectivdemuncaplicabilsau,nlipsaacestuia,prinnegocieredirectcuconducereaunitii.
Articolul226
Petoatdurataexercitriimandatului,reprezentaniisalariailornupotficoncediaipentrumotiveceindendeplinireamandatuluipe
carelauprimitdelasalariai.
CapitolulIV

Patronatul
Articolul227
(1) Patronatele, denumite i organizaii de angajatori, constituite n condiiile legii, sunt organizaii ale angajatorilor, autonome, fr
caracterpolitic,nfiinatecapersoanejuridicededreptprivat,frscoppatrimonial.
(2)Angajatoriisepotasocianfederaiii/sauconfederaiiorialtestructuriasociative,conformlegii.
Articolul228
Constituirea, organizarea i funcionarea patronatelor, precum i exercitarea drepturilor i obligaiilor acestora sunt reglementate prin
legespecial.
TitlulVIII
Contractelecolectivedemunc
Articolul229
(1)Contractulcolectivdemuncesteconveniancheiatnformscrisntreangajatorsauorganizaiapatronal,deoparte,isalariai,
reprezentai prin sindicate ori n alt mod prevzut de lege, de cealalt parte, prin care se stabilesc clauze privind condiiile de munc,
salarizarea,precumialtedrepturiiobligaiicedecurgdinraporturiledemunc.
(2) Negocierea colectiv la nivel de unitate este obligatorie, cu excepia cazului n care angajatorul are ncadrai mai puin de 21 de
salariai.
(3)Lanegociereaclauzelorilancheiereacontractelorcolectivedemuncprilesuntegaleilibere.
(4)Contractelecolectivedemunc,ncheiatecurespectareadispoziiilorlegale,constituielegeaprilor.
Articolul230
Prile,reprezentareaacestora,precumiproceduradenegociereidencheiereacontractelorcolectivedemuncsuntstabilitepotrivit
legii.
TitlulIX
Conflicteledemunc
CapitolulI

Dispoziiigenerale
Articolul231
Princonflictedemuncsenelegeconflicteledintresalariaiiangajatoriprivindintereselecucaractereconomic,profesionalsausocial
oridrepturilerezultatedindesfurarearaporturilordemunc.
Articolul232
Proceduradesoluionareaconflictelordemuncsestabileteprinlegespecial.
CapitolulII
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

41/50

5/14/2015

www.Legex.ro

Greva
Articolul233
Salariaiiaudreptullagrevpentruaprareaintereselorprofesionale,economiceisociale.
Articolul234
(1)Grevareprezintncetareavoluntaricolectivalucruluidectresalariai.
(2)Participareasalariailorlagrevesteliber.Niciunsalariatnupoateficonstrnssparticipesausnuparticipelaogrev.
(3)Limitareasauinterzicereadreptuluilagrevpoateinterveninumaincazurileipentrucategoriiledesalariaiprevzuteexpresde
lege.
Articolul235
Participarealagrev,precumiorganizareaacesteiacurespectarealegiinureprezintonclcareaobligaiilorsalariailorinupotavea
dreptconsecinsancionareadisciplinarasalariailorgrevitisauaorganizatorilorgrevei.
Articolul236
Modul de exercitare a dreptului de grev, organizarea, declanarea i desfurarea grevei, procedurile prealabile declanrii grevei,
suspendareaincetareagrevei,precumioricealteaspectelegatedegrevsereglementeazprinlegespecial.
TitlulX
InspeciaMuncii
Articolul237
Aplicareareglementrilorgeneraleispecialendomeniulrelaiilordemunc,securitiiisntiinmuncestesupuscontrolului
Inspeciei Muncii, ca organism specializat al administraiei publice centrale, cu personalitate juridic, n subordinea Ministerului Muncii,
FamilieiiProtecieiSociale.
Articolul238
InspeciaMunciiarensubordineinspectorateleteritorialedemunc,organizatenfiecarejudeinmunicipiulBucureti.
Articolul239
nfiinareaiorganizareaInspecieiMunciisuntreglementateprinlegespecial.
Articolul240
Prinderogaredelaprevederileart.3alin.(2)dinLegeanr.252/2003privindregistrulunicdecontrol,ncazulcontroalelorcareauca
obiectivdepistareamunciifrformelegale,inspectoriidemuncvorcompletaregistrulunicdecontroldupefectuareacontrolului.
TitlulXI
Rspundereajuridic
CapitolulI

Regulamentulintern
Articolul241
Regulamentulinternsentocmetedectreangajator,cuconsultareasindicatuluisauareprezentanilorsalariailor,dupcaz.
Articolul242
Regulamentulinterncuprindecelpuinurmtoarelecategoriidedispoziii:
a)reguliprivindprotecia,igienaisecuritateanmuncncadrulunitii
b)reguliprivindrespectareaprincipiuluinediscriminriiialnlturriioricreiformedenclcareademnitii
c)drepturileiobligaiileangajatoruluiialesalariailor
d)proceduradesoluionareacererilorsauareclamaiilorindividualealesalariailor
e)reguliconcreteprivinddisciplinamunciinunitate
f)abateriledisciplinareisanciunileaplicabile
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

42/50

5/14/2015

www.Legex.ro

g)regulireferitoarelaproceduradisciplinar
h)modalitiledeaplicareaaltordispoziiilegalesaucontractualespecifice
i)criteriileiproceduriledeevaluareprofesionalasalariailor.
Articolul243
(1)Regulamentulinternseaducelacunotinasalariailorpringrijaangajatoruluiiiproduceefectelefadesalariaidinmomentul
ncunotinriiacestora.
(2)Obligaiadeinformareasalariailorcuprivirelaconinutulregulamentuluiinterntrebuiendeplinitdeangajator.
(3)Modulconcretdeinformareafiecruisalariatcuprivirelaconinutulregulamentuluiinternsestabileteprincontractulcolectivde
muncaplicabilsau,dupcaz,princoninutulregulamentuluiintern.
(4)Regulamentulinternseafieazlasediulangajatorului.
Articolul244
Oricemodificareceintervinenconinutulregulamentuluiinternestesupusprocedurilordeinformareprevzutelaart.243.
Articolul245
(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziiile regulamentului intern, n msura n care face dovada
nclcriiunuidreptalsu.
(2)Controlullegalitiidispoziiilorcuprinsenregulamentulinternestedecompetenainstanelorjudectoreti,carepotfisesizaten
termende30deziledeladatacomunicriidectre
angajatoramoduluidesoluionareasesizriiformulatepotrivitalin.(1).
Articolul246
(1) ntocmirea regulamentului intern la nivelul fiecrui angajator se realizeaz n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a
prezentuluicod.
(2)ncazulangajatorilornfiinaidupintrareanvigoareaprezentuluicod,termenulde60dezileprevzutlaalin.(1)ncepescurg
deladatadobndiriipersonalitiijuridice.
CapitolulII

Rspundereadisciplinar
Articolul247
(1)Angajatoruldispunedeprerogativdisciplinar,avnddreptuldeaaplica,potrivitlegii,sanciunidisciplinaresalariailorsioride
cteoriconstatcacetiaausvritoabateredisciplinar.
(2) Abaterea disciplinar este o fapt n legtur cu munca i care const ntro aciune sau inaciune svrit cu vinovie de ctre
salariat, prin care acesta a nclcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munc sau contractul colectiv de munc
aplicabil,ordineleidispoziiilelegalealeconductorilorierarhici.
Articolul248
(1)Sanciuniledisciplinarepecarelepoateaplicaangajatorulncazulncaresalariatulsvreteoabateredisciplinarsunt:
a)avertismentulscris
b)retrogradareadinfuncie,cuacordareasalariuluicorespunztorfuncieincaresadispusretrogradarea,pentruoduratcenupoate
depi60dezile
c)reducereasalariuluidebazpeoduratde13lunicu510%
d)reducereasalariuluidebazi/sau,dupcaz,iaindemnizaieideconducerepeoperioadde13lunicu510%
e)desfacereadisciplinaracontractuluiindividualdemunc.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

43/50

5/14/2015

www.Legex.ro

(2)ncazulncare,prinstatuteprofesionaleaprobateprinlegespecial,sestabileteunaltregimsancionator,vafiaplicatacesta.
(3) Sanciunea disciplinar se radiaz de drept n termen de 12 luni de la aplicare, dac salariatului nu i se aplic o nou sanciune
disciplinarnacesttermen.Radiereasanciunilordisciplinareseconstatprindecizieaangajatoruluiemisnformscris.
Articolul249
(1)Amenziledisciplinaresuntinterzise.
(2)Pentruaceeaiabateredisciplinarsepoateaplicanumaiosingursanciune.
Articolul250
Angajatorul stabilete sanciunea disciplinar aplicabil n raport cu gravitatea abaterii disciplinare svrite de salariat, avnduse n
vedereurmtoarele:
a)mprejurrilencarefaptaafostsvrit
b)graduldevinovieasalariatului
c)consecineleabateriidisciplinare
d)comportareageneralnserviciuasalariatului
e)eventualelesanciunidisciplinaresuferiteanteriordectreacesta.
Articolul251
(1)Subsanciuneanulitiiabsolute,niciomsur,cuexcepiaceleiprevzutelaart.248alin.(1)lit.a),nupoatefidispusmainainte
deefectuareauneicercetridisciplinareprealabile.
(2)nvedereadesfurriicercetriidisciplinareprealabile,salariatulvaficonvocatnscrisdepersoanamputernicitdectreangajator
srealizezecercetarea,preciznduseobiectul,data,orailoculntrevederii.
(3)Neprezentareasalariatuluilaconvocareafcutncondiiileprevzutelaalin.(2)frunmotivobiectivddreptulangajatoruluis
dispunsancionarea,frefectuareacercetriidisciplinareprealabile.
(4)ncursulcercetriidisciplinareprealabilesalariatularedreptulsformulezeissusintoateaprrilenfavoareasaisofere
persoaneimputernicitesrealizezecercetareatoateprobeleimotivaiilepecareleconsidernecesare,precumidreptulsfieasistat,la
cerereasa,dectreunreprezentantalsindicatuluialcruimembrueste.
Articolul252
(1)Angajatoruldispuneaplicareasanciuniidisciplinareprintrodecizieemisnformscris,ntermende30dezilecalendaristicede
ladataluriilacunotindespresvrireaabateriidisciplinare,darnumaitrziude6lunideladatasvririifaptei.
(2)Subsanciuneanulitiiabsolute,ndeciziesecuprindnmodobligatoriu:
a)descriereafapteicareconstituieabateredisciplinar
b)precizareaprevederilordinstatutuldepersonal,regulamentulintern,contractulindividualdemuncsaucontractulcolectivdemunc
aplicabilcareaufostnclcatedesalariat
c)motivele pentru care au fost nlturate aprrile formulate de salariat n timpul cercetrii disciplinare prealabile sau motivele pentru
care,ncondiiileprevzutelaart.251alin.(3),nuafostefectuatcercetarea
d)temeiuldedreptnbazacruiasanciuneadisciplinarseaplic
e)termenulncaresanciuneapoateficontestat
f)instanacompetentlacaresanciuneapoateficontestat.
(3) Decizia de sancionare se comunic salariatului n cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii i produce efecte de la data
comunicrii.
(4)Comunicareasepredpersonalsalariatului,cusemnturdeprimire,ori,ncazderefuzalprimirii,prinscrisoarerecomandat,la
domiciliulsaureedinacomunicatdeacesta.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

44/50

5/14/2015

www.Legex.ro

(5)Deciziadesancionarepoateficontestatdesalariatlainstanelejudectoreticompetententermende30dezilecalendaristicedela
datacomunicrii.
CapitolulIII

Rspundereapatrimonial
Articolul253
(1)Angajatorulesteobligat,ntemeiulnormeloriprincipiilorrspunderiicivilecontractuale,sldespgubeascpesalariatnsituaia
ncareacestaasuferitunprejudiciumaterialsaumoraldinculpaangajatoruluintimpulndepliniriiobligaiilordeserviciusaunlegtur
cuserviciul.
(2) n cazul n care angajatorul refuz s l despgubeasc pe salariat, acesta se poate adresa cu plngere instanelor judectoreti
competente.
(3)Angajatorulcareapltitdespgubireaivarecuperasumaaferentdelasalariatulvinovatdeproducereapagubei,ncondiiileart.
254iurmtoarele.
Articolul254
(1)Salariaiirspundpatrimonial,ntemeiulnormeloriprincipiilorrspunderiicivilecontractuale,pentrupagubelematerialeproduse
angajatoruluidinvinainlegturcumuncalor.
(2) Salariaii nu rspund de pagubele provocate de fora major sau de alte cauze neprevzute care nu puteau fi nlturate i nici de
pagubelecaresencadreaznrisculnormalalserviciului.
(3)nsituaiancareangajatorulconstatcsalariatulsuaprovocatopagubdinvinainlegturcumuncasa,vaputeasolicita
salariatului,printronotdeconstatareievaluareapagubei,recuperareacontravaloriiacesteia,prinacordulprilor,
ntruntermencarenuvaputeafimaimicde30deziledeladatacomunicrii.
(4)Contravaloareapagubeirecuperateprinacordulprilor,conformalin.(3),nupoatefimaimaredectechivalentula5salariiminime
brutepeeconomie.
Articolul255
(1) Cnd paguba a fost produs de mai muli salariai, cuantumul rspunderii fiecruia se stabilete n raport cu msura n care a
contribuitlaproducereaei.
(2)Dacmsurancaresacontribuitlaproducereapagubeinupoatefideterminat,rspundereafiecruiasestabileteproporionalcu
salariulsunetdeladataconstatriipagubeii,atuncicndestecazul,infunciedetimpulefectivlucratdelaultimulsuinventar.
Articolul256
(1)Salariatulcareancasatdelaangajatorosumnedatoratesteobligatsorestituie.
(2)Dacsalariatulaprimitbunuricarenuisecuveneauicarenumaipotfirestituitennatursaudacacestuiaisauprestatservicii
lacarenuerandreptit,esteobligatssuportecontravaloarealor.Contravaloareabunurilorsauserviciilorncauzsestabiletepotrivit
valoriiacestoradeladataplii.
Articolul257
(1)Sumastabilitpentruacoperireadaunelorsereinenratelunaredindrepturilesalarialecaresecuvinpersoaneincauzdinpartea
angajatoruluilacareestencadratnmunc.
(2)Ratelenupotfimaimarideotreimedinsalariullunarnet,fraputeadepimpreuncucelelaltereineripecarelearaveaceln
cauzjumtatedinsalariulrespectiv.
Articolul258

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

45/50

5/14/2015

www.Legex.ro

(1) n cazul n care contractul individual de munc nceteaz nainte ca salariatul s l fi despgubit pe angajator i cel n cauz se
ncadreazlaunaltangajatororidevinefuncionarpublic,reineriledinsalariusefacdectrenoulangajatorsaunouainstituieoriautoritate
public,dupcaz,pebazatitluluiexecutoriutransmisnacestscopdectreangajatorulpgubit.
(2)Dacpersoanancauznusancadratnmunclaunaltangajator,ntemeiulunuicontractindividualdemuncoricafuncionar
public,acoperireadauneisevafaceprinurmrireabunurilorsale,ncondiiileCoduluideprocedurcivil.
Articolul259
ncazulncareacoperireaprejudiciuluiprinreinerilunaredinsalariunusepoatefacentruntermendemaximum3anideladatala
caresaefectuatprimaratdereineri,angajatorulsepoateadresaexecutoruluijudectorescncondiiileCoduluideprocedurcivil.
CapitolulIV

Rspundereacontravenional
Articolul260
(1)Constituiecontravenieisesancioneazastfelurmtoarelefapte:
a)nerespectareadispoziiilorprivindgarantareanplatasalariuluiminimbrutpear,cuamenddela300leila2.000lei
b)nclcareadectreangajatoraprevederilorart.34alin.(5),cuamenddela300leila1.000lei
c)mpiedicareasauobligarea,prinameninrioriprinviolene,aunuisalariatsauaunuigrupdesalariaisparticipelagrevoris
munceascntimpulgrevei,cuamenddela1.500leila3.000lei
d)stipulareancontractulindividualdemuncaunorclauzecontraredispoziiilorlegale,cuamenddela2.000leila5.000lei
e)primirealamuncapnla5persoanefrncheiereaunuicontractindividualdemunc,potrivitart.16alin.(1),cuamenddela
10.000leila20.000leipentrufiecarepersoanidentificat
f)prestareamunciidectreopersoanfrncheiereaunuicontractindividualdemunc,cuamenddela500leila1.000lei
g)nclcareadectreangajatoraprevederilorart.139i142,cuamenddela5.000leila10.000lei
h)nclcareaobligaieiprevzutelaart.140,cuamenddela5.000leila20.000lei
i)nerespectareadispoziiilorprivindmuncasuplimentar,cuamenddela1.500leila3.000lei
j)nerespectareaprevederilorlegaleprivindacordarearepausuluisptmnal,cuamenddela1.500leila3.000lei
k)neacordareaindemnizaieiprevzutelaart.53alin.(1), n cazul n care angajatorul i ntrerupe temporar activitatea cu meninerea
raporturilordemunc,cuamenddela1.500leila5.000lei
l)nclcareaprevederilorlegalereferitoarelamuncadenoapte,cuamenddela1.500leila3.000lei
m)nclcareadectreangajatoraobligaieiprevzutelaart.27i119,cuamenddela1.500leila3.000lei
n)nerespectareaprevederilorlegaleprivindnregistrareadectreangajatorademisiei,cuamenddela1.500leila3.000lei
o)nclcarea de ctre agentul de munc temporar a obligaiei prevzute la art.102, cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru
fiecarepersoanidentificat,fradepivaloareacumulatde100.000lei
p)nclcareaprevederilorart.16alin.(3),cuamenddela1.500leila2.000lei.
(2)Constatareacontraveniiloriaplicareasanciunilorsefacdectreinspectoriidemunc.
(3)Contraveniilorprevzutelaalin.(1)liseaplicdispoziiilelegislaieinvigoare.
CapitolulV

Rspundereapenal
Articolul261
Neexecutareauneihotrrijudectoretidefinitiveprivindplatasalariilorntermende15ziledeladatacereriideexecutareadresate
angajatoruluidectreparteainteresatconstituieinfraciuneisepedepsetecunchisoaredela3la6lunisaucuamend.
Articolul262
Neexecutareauneihotrrijudectoretidefinitiveprivindreintegrareanmuncaunuisalariatconstituieinfraciuneisepedepsetecu
nchisoaredela6lunilaunansaucuamend.
Articolul263
(1)ncazulinfraciunilorprevzutelaart.261i262aciuneapenalsepunenmicarelaplngereapersoaneivtmate.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

46/50

5/14/2015

www.Legex.ro

(2)mpcareaprilornlturrspundereapenal.
Articolul264
(1)Constituieinfraciuneisepedepsetecunchisoaredela6lunilaunansaucuamendpenalfaptapersoaneicare,nmodrepetat,
stabiletepentrusalariaiincadrainbazacontractuluiindividualdemuncsalariisubnivelulsalariuluiminimbrutpeargarantatnplat,
prevzutdelege.
(2)Cupedeapsaprevzutlaalin.(1)sesancioneaziinfraciuneaconstndnrefuzulrepetataluneipersoanedeapermite,potrivit
legii,accesulinspectorilordemuncnoricaredintrespaiileunitiisaudeapuneladispoziiaacestoradocumentelesolicitate,potrivitlegii.
(3)Constituieinfraciuneisesancioneazcunchisoaredelaunula2anisaucuamendpenalprimirealamuncamaimultde5
persoane,indiferentdeceteniaacestora,frncheiereaunuicontractindividualdemunc.
Articolul265
(1)ncadrareanmuncaminorilorcunerespectareacondiiilorlegaledevrstsaufolosireaacestora
pentruprestareaunoractiviticunclcareaprevederilorlegalereferitoarelaregimuldemuncalminorilorconstituieinfraciuneise
pedepsetecunchisoaredelaunanla3ani.
(2)Cupedeapsaprevzutlaart.264alin.(3)sesancioneazprimirealamuncauneipersoaneaflatensituaiedeedereilegaln
Romnia,cunoscndcaceastaestevictimatraficuluidepersoane.
(3)Dacmuncaprestatdepersoanaprevzutlaalin.(2)ilaart.264alin.(3)estedenatursipunnpericolviaa,integritateasau
sntatea,pedeapsaestenchisoareadela6lunila3ani.
(4)ncazulsvririiuneiadintreinfraciunileprevzutelaalin.(2)i(3)ilaart.264alin.(3),instanadejudecatpoatedispunei
aplicareauneiadintreurmtoarelepedepsecomplementare:
a)pierdereatotalsauparialadreptuluiangajatoruluideabeneficiadeprestaii,ajutoaresausubveniipublice,inclusivfonduriale
UniuniiEuropenegestionatedeautoritileromne,pentruoperioaddepnla5ani
b)interzicereadreptuluiangajatoruluideaparticipalaatribuireaunuicontractdeachiziiipublicepentruoperioaddepnla5ani
c)recuperareaintegralsauparialaprestaiilor,ajutoarelorsausubveniilorpublice,inclusivfondurialeUniuniiEuropenegestionate
deautoritileromne,atribuiteangajatoruluipeoperioaddepnla12luninaintedecomitereainfraciunii
d)nchiderea temporar sau definitiv a punctului ori punctelor de lucru n care sa comis infraciunea sau retragerea temporar ori
definitivauneilicenededesfurareaactivitiiprofesionalencauz,dacacestlucruestejustificatdegravitateanclcrii.
(5)ncazulsvririiuneiadintreinfraciunileprevzutelaalin.(2)i(3)ilaart.264alin.(3),angajatorulvafiobligatsplteasc
sumelereprezentnd:
a)oriceremuneraierestantdatoratpersoanelorangajateilegal.Cuantumulremuneraieisepresupuneafiegalcusalariulmediubrut
peeconomie,cuexcepiacazuluincarefieangajatorul,fieangajatulpoatedovedicontrariul
b)cuantumultuturorimpozitelor,taxeloricontribuiilordeasigurrisocialepecareangajatorullearfipltitdacpersoanaarfifost
angajatlegal,inclusivpenalitiledentrziereiamenzileadministrativecorespunztoare
c)cheltuieliledeterminatedetransferulplilorrestantenarancarepersoanaangajatilegalsantorsdebunvoiesauafostreturnat
ncondiiilelegii.
(6) n cazul svririi uneia dintre infraciunile prevzute la alin. (2) i (3) i la art. 264 alin. (3) de ctre un subcontractant, att
contractantulprincipal,ctioricesubcontractantintermediar,dacauavutcunotindefaptulcsubcontractantulangajatorangajastrini
aflainsituaiedeedereilegal,potfiobligaidectreinstan,nsolidarcuangajatorulsaunloculsubcontractantuluiangajatororial
contractantuluialcruisubcontractantdirectesteangajatorul,laplatasumelordebaniprevzutelaalin.(5)lit.a)ic).
TitlulXII
Jurisdiciamuncii
CapitolulI

Dispoziiigenerale
Articolul266
Jurisdicia muncii are ca obiect soluionarea conflictelor de munc cu privire la ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea i
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

47/50

5/14/2015

www.Legex.ro

ncetarea contractelor individuale sau, dup caz, colective de munc prevzute de prezentul cod, precum i a cererilor privind raporturile
juridicedintreparteneriisociali,stabilitepotrivitprezentuluicod.
Articolul267
Potfiprinconflicteledemunc:
a)salariaii, precum i orice alt persoan titular a unui drept sau a unei obligaii n temeiul prezentului cod, al altor legi sau al
contractelorcolectivedemunc
b)angajatorii persoane fizice i/sau persoane juridice , agenii de munc temporar, utilizatorii, precum i orice alt persoan care
beneficiazdeomuncdesfuratncondiiileprezentuluicod
c)sindicateleipatronatele
d)altepersoanejuridicesaufizicecareauaceastvocaientemeiullegilorspecialesaualCoduluideprocedurcivil.
Articolul268
(1)Cererilenvedereasoluionriiunuiconflictdemuncpotfiformulate:
a)ntermende30dezilecalendaristicedeladatancareafostcomunicatdeciziaunilateralaangajatoruluireferitoarelancheierea,
executarea,modificarea,suspendareasauncetareacontractuluiindividualdemunc
b)ntermende30dezilecalendaristicedeladatancaresacomunicatdeciziadesancionaredisciplinar
c)ntermende3anideladatanateriidreptuluilaaciune,nsituaiancareobiectulconflictuluiindividualdemuncconstnplata
unor drepturi salariale neacordate sau a unor despgubiri ctre salariat, precum i n cazul rspunderii patrimoniale a salariailor fa de
angajator
d)petoatdurataexisteneicontractului,ncazulncaresesolicitconstatareanulitiiunuicontractindividualsaucolectivdemuncori
aunorclauzealeacestuia
e)ntermende6lunideladatanateriidreptuluilaaciune,ncazulneexecutriicontractuluicolectivdemuncoriaunorclauzeale
acestuia.
(2)ntoatesituaiile,alteledectceleprevzutelaalin.(1),termenulestede3anideladatanateriidreptului.
CapitolulII

Competenamaterialiteritorial
Articolul269
(1)JudecareaconflictelordemuncestedecompetenainstanelorstabiliteconformCoduluideprocedurcivil.
(2) Cererile referitoare la cauzele prevzute la alin. (1) se adreseaz instanei competente n a crei circumscripie reclamantul i are
domiciliulsaureedinaori,dupcaz,sediul.
CapitolulIII

Regulispecialedeprocedur
Articolul270
Cauzeleprevzutelaart.266suntscutitedetaxajudiciardetimbruidetimbruljudiciar.
Articolul271
(1)Cererilereferitoarelasoluionareaconflictelordemuncsejudecnregimdeurgen.
(2)Termeneledejudecatnupotfimaimaride15zile.
(3)Proceduradecitareaprilorseconsiderlegalndeplinitdacserealizeazcucelpuin24deorenaintedetermenuldejudecat.
Articolul272
Sarcinaprobeinconflicteledemuncrevineangajatorului,acestafiindobligatsdepundovezilenaprareasapnlaprimazide
nfiare.
Articolul273
Administrareaprobelorsefacecurespectarearegimuluideurgen,instanafiindndreptsdecaddinbeneficiulprobeiadmisepartea
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

48/50

5/14/2015

www.Legex.ro

carentrzienmodnejustificatadministrareaacesteia.
Articolul274
Hotrrilepronunatenfondsuntdefinitiveiexecutoriidedrept.
Articolul275
DispoziiileprezentuluititlusecompleteazcuprevederileCoduluideprocedurcivil.
TitlulXIII
Dispoziiitranzitoriiifinale
Articolul276
PotrivitobligaiilorinternaionaleasumatedeRomnia,legislaiamunciivafiarmonizatpermanentcunormeleUniuniiEuropene,cu
conveniileirecomandrileOrganizaieiInternaionaleaMuncii,cunormeledreptuluiinternaionalalmuncii.
Articolul277
(1)nsensulprezentuluicod,funciiledeconduceresuntceledefiniteprinlegesauprinreglementriinternealeangajatorului.
(2) Prezenta lege transpune art. 16 lit. b), art. 18 i 19 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 4
noiembrie2003privindanumiteaspectealeorganizriitimpuluidelucru,publicatnJurnalulOficialalUniuniiEuropene,seriaL,nr.299
din 18 noiembrie 2003, i art. 3, 4 i 10 din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008
privindmuncaprinagentdemunctemporar,publicatnJurnalulOficialalUniuniiEuropene,seriaL,nr.327din5decembrie2008.
Articolul278
(1) Dispoziiile prezentului cod se ntregesc cu celelalte dispoziii cuprinse n legislaia muncii i, n msura n care nu sunt
incompatibilecuspecificulraporturilordemuncprevzutedeprezentulcod,cudispoziiilelegislaieicivile.
(2) Prevederile prezentului cod se aplic cu titlu de drept comun i acelor raporturi juridice de munc nentemeiate pe un contract
individual de munc, n msura n care reglementrile speciale nu sunt complete i aplicarea lor nu este incompatibil cu specificul
raporturilordemuncrespective.
Articolul279
(1)Vechimeanmuncstabilitpnladatade
31decembrie2010seprobeazcucarnetuldemunc.
(2)DupdataabrogriiDecretuluinr.92/1976privindcarnetuldemunc,cumodificrileulterioare,vechimeanmuncstabilitpn
la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posed carnet de munc, de ctre instana judectoreasc
competentssoluionezeconflicteledemunc,pebazanscrisurilorsauaaltorprobedincaresrezulteexistenaraporturilordemunc.
Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogrii Decretului nr. 92/1976, cu modificrile ulterioare, se vor soluiona potrivit
dispoziiiloracestuiactnormativ.
(3)Angajatoriicarepstreazicompleteazcarneteledemunclevoreliberatitularilornmodealonat,pnladatade30iunie2011,
pebazdeprocesverbalindividualdepredareprimire.
(4)Inspectorateleteritorialedemunccedeincarneteledemuncalesalariailorlevoreliberapnladataprevzutlaalin.(3),n
condiiilestabiliteprinordinalministruluimuncii,familieiiprotecieisociale.
(5) Anunul privind pierderea carnetelor de munc emise n temeiul Decretului nr. 92/1976, cu modificrile ulterioare, se public n
MonitorulOficialalRomniei,ParteaaIIIa.
Articolul280
Pedataintrriinvigoareaprezentuluicodcauzeleprivindconflictedemuncaflateperolultribunalelorsejudecncontinuarepotrivit
dispoziiilorprocesualeaplicabileladatasesizriiinstanelor.
Articolul281

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

49/50

5/14/2015

www.Legex.ro

(1)Prezentulcodintrnvigoareladatade1martie2003.

(2)Pedataintrriinvigoareaprezentuluicodseabrog:CodulmunciialR.S.R.,Legeanr.10/1972,publicatnBuletinulOficial,
ParteaI,nr.140din1decembrie1972,cumodificrileicompletrileulterioareLegea nr. 1/1970 Legea organizrii i disciplinei
muncii n unitile socialiste de stat, publicat n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 27 martie 1970, cu modificrile i completrile
ulterioareDecretulnr.63/1981privindmodulderecuperareaunorpagubeaduseavutuluiobtesc,publicatnBuletinulOficial,Partea
I,nr.17din25martie1981Legeanr.30/1990privindangajareasalariailornfunciedecompeten,publicatnMonitorulOficialal
Romniei, Partea I, nr. 125 din 16 noiembrie 1990Legea nr. 2/1991 privind cumulul de funcii, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei,ParteaI,nr.1din8ianuarie1991Legeasalarizriinr.14/1991,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.32
din 9 februarie 1991, cu modificrile i completrile ulterioare Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihn i alte concedii ale
salariailor,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.16din10februarie1992Legeanr.68/1993privindgarantarean
platasalariuluiminim,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.246din15octombrie1993Legeanr.75/1996privind
stabilireazilelordesrbtoarelegalncarenuselucreaz,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.150din17iulie1996,
cu modificrile i completrile ulterioareart. 34 i 35 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munc, republicat n
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.184din19mai1998.
(3)Pedatade1ianuarie2011seabrogdispoziiileDecretuluinr.92/1976privindcarnetuldemunc,publicatnBuletinulOficial,
ParteaI,nr.37din26aprilie1976,cumodificrileulterioare.
NOT:
Reproducemmaijosprevederileart.II,IIIiIVdinLegeanr.40/2011pentrumodificareaicompletareaLegiinr.53/2003Codul
muncii,carenusuntncorporatenformarepublicataLegiinr.53/2003Codulmunciiicareseaplic,ncontinuare,cadispoziiiproprii
aleactuluimodificator:
ArticolulII
(1)Contractelecolectivedemunciacteleadiionalencheiatenintervaluldeladataintrriinvigoareaprezenteilegiipnla31
decembrie2011nupotprevedeaoduratdevalabilitatecaresdepeasc31decembrie2011.Dupaceastdat,contractelecolectivede
munciacteleadiionalesevorncheiapeduratestabiliteprinlegeaspecial.
(2) Contractele colective de munc n aplicare la data intrrii n vigoare a prezentei legi i produc efectele pn la data expirrii
termenuluipentrucareaufostncheiate.
ArticolulIII
Ladataintrriinvigoareaprezenteilegiseabrog:
art.23alin.(1)dinLegeanr.130/1996privindcontractulcolectivdemunc,republicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,
nr.184din19mai1998,cumodificrileicompletrileulterioareart.72dinLegeanr.168/1999privindsoluionareaconflictelorde
munc,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.582din29noiembrie1999,cumodificrileicompletrileulterioare.
ArticolulIV
Prezentalegeintrnvigoarela30deziledeladatapublicriinMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.

Textextrasdinwww.legex.ro

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

50/50

S-ar putea să vă placă și