Sunteți pe pagina 1din 11

Unitatea de invatamant_________________

Aprobat,
Ordonator de credite

PLANUL DE ACIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA RECOMANDRILOR


privind misiunea de audit public intern cu tema Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de control
intern/managerial n administraia public local realizat n anul 2012 la solicitarea UCAAPI - MFP

Nr.
crt.

Recomandarea

Aciuni/
Msuri

1.
Conductorul entitii publice va analiza i va
stabili msuri, acolo unde nu este organizat
activitatea de audit intern, pentru asigurarea
funciei de audit intern, n conformitate cu
prevederile art.11 din Legea nr.672/2002 privind
auditul public intern, republicat, cu modificrile
ulterioare.

2.

Pentru creterea independenei auditului intern


n cadrul entitilor publice, auditorii interni din
cadrul acestora vor desfura aciuni de
contientizare a managementului cu privire la
obiectivele i aria de competen a auditului
intern i modul cum auditul intern contribuie la
funcionalitatea proceselor de management al
riscurilor, de control i de guvernan.

Nu este cazul

Nu este cazul

Pagina 1 din 11

Termen de
implementare/
Data
implementrii

Persoane
responsabile

Observaii

Institutia
noastra se
afla in
coordonare
a serviciului
audit intern
din cadrul
ordonatorul
ui principal
de credite
Institutia
noastra se
afla in
coordonare
a serviciului
audit intern
din cadrul
ordonatorul

ui principal
de credite
Institutia
noastra se
afla in
coordonare
a serviciului
audit intern
din cadrul
ordonatorul
ui principal
de credite
Institutia
noastra se
afla in
coordonare
a serviciului
audit intern
din cadrul
ordonatorul
ui principal
de credite

3.
Pentru creterea contribuiei auditului intern la
buna gestionare a resurselor financiare ale
entitii publice, planificarea i derularea
misiunilor de audit intern se vor face cu prioritate
n sectoarele de activitate ale entitii unde
exist riscuri semnificative.

Nu este cazul

Asigurarea pregtirii profesionale a auditorilor


interni din unitile administrative teritoriale, care
reprezint o condiie de baz, avnd n vedere
c o bun pregtire profesional conduce la
creterea calitii activitii de audit intern.

Nu este cazul

4.

5.
Conductorul entitii publice va dispune
constituirea structurii cu atribuii de coordonare,
ndrumare i monitorizare a procesului de
implementare a sistemului de control intern
/managerial, n cadrul entitii n care aceast
comisie nu a fost constituit.

La nivelul institutiei a fost


constituita comisa cu atributii de
coordonare,indrumare si
monitorizare a procesului de
implementare a sistemului de
control intern/managerial

Pagina 2 din 11

Decizia nr.
_____/______.
2012

Presedinte
comisie prof.
__________
Membrii:
________
Secretar comisie
__________

6.
Cuprinderea atribuiilor i sarcinilor referitoare la
coordonarea/ ndrumarea i monitorizarea
implementrii sistemului de control intern
/managerial n fiele posturilor persoanelor
implicate n comisiile de monitorizare.

7.

8.

9.

10.

11.

Au fost cuprinse in fisa postului


persoanelor implicate in comisia
de moitorizare atributiile si
sarcinile referitoare la indrumarea
si monitorizarea implemenatriei la
nivelul entitatii a sistemului de
control intern/managerial

La data
consitituirii
comisiei

Conducatorul
institutiei
Director Prof.
___________

Actualizarea actelor de decizie intern emise,


privind componena i atribuiile comisiei de La nivelul institutiei noastre
monitorizare, n entitile unde structura comisiei structura comisiei nu a suferit
a suferit modificri i documentele nu sunt modificari
actualizate.
Instruirea n mod corespunztor a membrilor
comisiei de monitorizare pentru a asigura
ndrumarea metodologic necesar n vederea
implementrii i dezvoltrii sistemului de control
intern /managerial i monitorizarea progreselor
nregistrate.
Consemnarea n procesele verbale ncheiate, a
rezultatelor i hotrrilor adoptate de comisia de
monitorizare n cadrul ntrunirilor de lucru, n
toate cazurile n care acest lucru nu se
realizeaz n prezent
Elaborarea i aprobarea Programului de
dezvoltate
a
sistemului
de
control
intern/managerial, conform prevederilor OMFP
946/2006, republicat, responsabilitatea fiind n
sarcina conductorului entitii publice, care va
monitoriza procesul
Actualizarea Programului
de dezvoltare a
sistemului de control
intern/managerial, n
funcie de modificrile organizaionale care
impun revizuirea obiectivelor.

A fost
elaborata
La nivelul institutiei noastre membrii
Metodologia de
comisiei de motinorizare sunt instruiti
organizare i
periodic de care presedintele
funcionare a
comisiei
comisiei de
monitorizare
In cadrul intrunirilor de lucru a
membrilor comisiei , rezultatele si
hotararile adoptate de comisie sunt
consemnate in procese verbale.
La nivelul institutiei a fost intocmit si
aprobat Programul de dezvoltare a
sistemului de control
intern/managerial, conform
prevederilor OMFP 946/2006
republicat
De la data intocmirii Programului de
dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial, la nivelul institutiei
nu au intervenit modificari
Pagina 3 din 11

Presedintele
comisiei Dir. Adj.
Prof.
___________

La data intrunirii
comisiei

Secretarul
comisiei
__________

Nr.
_____/_______
2012

Conducatorul
institutiei
Director Prof.
_________

organizationale
12.
Urmrirea de ctre compartimentele de audit
intern, prin sistemul propriu de monitorizare, a
activitilor privind actualizarea Programului de
dezvoltare
a
sistemului
de
control
intern/managerial la nivelul acestor structuri
funcionale care nregistreaz deficiene n
implementare.
13.

14.

15.

Comisiile de monitorizare vor analiza periodic


modul de elaborare i stadiul de realizare a
etapelor i termenelor de implementare a
programelor de dezvoltare a sistemului de
control intern/managerial i vor stabili msurile
adecvate pentru realizarea unui sistem de
control intern eficient.
Conductorul entitii publice va monitoriza
elaborarea/actualizarea/aprobarea Programului
de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial elaborat, precum i stadiul de
realizare a msurilor/aciunilor cuprinse n
respectivele programe i va propune luarea de
msuri cu privire la nlturarea eventualelor
disfuncionaliti
Includerea n programul de
dezvoltare a
sistemului de control
intern/managerial a
aciunilor de pregtire profesional, att pentru
personalul de conducere, ct i pentru cel de
execuie i realizarea aciunilor de pregtire
profesional n conformitate cu cerinele stabilite
n cadrul Programului.

Institutia
noastra se
afla in
coordonare
a serviciului
audit intern
din cadrul
ordonatorul
ui principal
de credite

Monitorizarea se efectueaza de catre


compartimentul de audit intern
constituit la nivelul ordonatorului
principal de credite.

La nivelul enitatii comisioa


analizeaza periodic stadiul de
realizare a etapelor si termenelor de
implementare a programului de
dezvoltare a sistemului de control
intern managerial aprobat.

Cu ocazia
intalnirilor de
lucru periodice a
comisiei de
monitorizare
constituita la
nivelul entitatii

Presedintele si
membrii comisiei

Conducatorul
institutiei
Director Prof.
__________

In anul 2013 vor fi incluse actiuni de


pregatire profesionala, att pentru
personalul de conducere, ct i
pentru cel de execuie i realizarea
aciunilor de pregtire profesional n
conformitate cu cerinele stabilite n
cadrul Programului.
Pagina 4 din 11

16.

17.

18.

19.

Conductorul entitii publice va dispune


structurilor responsabile stabilirea obiectivelor
specifice sau redefinirea/revizuirea/reanalizarea
celor existente, astfel nct acestea s
ndeplineasc cerinele SMART, inclusiv la
nivelul entitilor aflate n subordine.
Conductorul entitii publice va monitoriza
procesul de definire a unor obiective clare,
concrete,
msurabile
cu
respectarea
concordanei ntre obiectivele strategice,
obiectivele
generale-obiectivele
specificeobiectivele individuale, respectiv:
- obiectivele strategice - vor fi definite la nivelul
strategiei;
- obiectivele generale - se vor defini la nivelul
domeniilor de activitate ale entitii;
- obiectivele specifice - se vor defini la nivelul
compartimentelor funcionale;
- obiectivele individuale - se vor defini la nivelul
posturilor.
n realizarea procesului de definire se va urmri
ca obiectivele definite la nivel inferior s derive
din obiectivele definite la nivel superior.
mbuntirea capacitii de definire
a
obiectivelor, prin includerea personalului cheie,
implicat n implementarea sistemului de control
intern/managerial, n programe de instruire
profesional, necesare n acest sens.
Includerea n Planul compartimentului de audit
intern de misiuni de audit intern, pentru
examinarea modului de stabilirea a obiectivelor
generale i specifice, a concordanei acestora
cu misiunea entitii, a gradului n care sunt
ndeplinite cerinele SMART, precum i pentru a
analiza indicatorii de performan asociai

La nivelul entitatii obiectivele


specifice sunt prevazute

La niveulul entitatii nu avem


compartiment de audit intern

Pagina 5 din 11

20.

21.

22.

obiectivelor i activitilor i formularea de


recomandri.
Conductorul entitii publice va dispune
identificarea
activitilor
sau
redefinirea/reanalizarea acestora n cazurile n
care nu au fost identificate corespunztor,
inclusiv la nivelul entitilor aflate n subordine.
Activitile inventariate se vor asocia obiectivelor
definite la nivelul structurilor funcionale, astfel
nct s fie omogen repartizate i s contribuie
la realizarea n totalitate a obiectivului cruia iau fost ataate.
Conductorul entitii publice va dispune
stabilirea indicatorilor de performan sau
redefinirea/revizuirea/reanalizarea
celor
existeni, astfel nct acetia s poat fi asociai
obiectivelor i s contribuie la msurarea
complet a acestora. Procesul cu privire la
stabilirea sau redefinirea/revizuirea/reanalizarea
indicatorilor de performan va lua n
considerare urmtoarele :
a) asigurarea coerenei dintre strategieobiective generale-obiective specifice
activiti-indicatori de performan;
b) corelarea ntre indicatorii stabilii i
rezultatele planificate;
c) corelarea i stabilirea limitelor n care se
pot defini indicatorii de performan
asociai obiectivelor i activitilor,
precum i indicatorii de performan
individuali stabilii posturilor, avnd n
vedere confuziile care exist ntre aceste
dou categorii de indicatori, precum i
limitele de aplicabilitate a fiecruia dintre
acetia;

- obiectivele specifice, , sunt in


conformitate cu actele normative in
vigoare, avand termene de realizare
si indicatori de rezultat/performanta
obiectivele
specifice
sunt
actualizate in functie de modificarile
legislative

s-au
stabilit/actualizat
obiectivele specifice, conform
cerintelor SMART, activitatile
individuale care sa conduca la
atingerea obiectivelor specifice,
indicatorii
de
rezultat/performanta,
asociati
obiectivelor,
prin
intermediul
activitatilor si s-au identificat
principalele
riscuri
proprii
activitatilor asociate obiectivelor
specifice;
- activitatile compartimentelor au
fost repartizate personalului prin
fisele posturilor;
Pagina 6 din 11

23.

24.

25.

26.

d) asigurarea unui echilibru n stabilirea


setului de indicatori care msoar un
obiectiv sau o activitate i urmrirea ca
indicatorii s msoare un obiectiv din
punct de vedere cantitativ, calitativ i al
rezultatului.
Conductorul entitii publice va monitoriza
procesul de stabilire a indicatorilor de
performan i va urmri c acetia s se
regseasc n cadrul documentelor specifice,
respectiv: strategie, politici de dezvoltare,
documentele de organizare, Programul de
dezvoltare
a
sistemului
de
control
intern/managerial, planuri de activitate, .a
mbuntirea capacitii de definire i stabilire a
indicatorilor de performan prin includerea
personalului
n
programe
de
instruire
profesional pentru dezvoltarea abilitilor
necesare n acest sens.
Managementul entitii publice va dispune
structurilor responsabile s procedeze la
identificarea,
evaluarea,
tratarea
i
monitorizarea riscurilor n conformitate
cu
cerinele
standardului
de
control
intern/managerial Managementul riscului.
Pentru ca procesul s asigure o bun gestionare
a riscurilor, prin meninerea lor n limitele
acceptabile, conducerea entitii publice va
asigura urmtoarele :
a)
o
cultur
organizaional
adecvat
managementului riscului;
b) un set de proceduri adecvate privind
gestionarea riscurilor;
c) o comisie de gestionare a riscurilor, cu rolul
de a analiza i evalua fiecare risc raportat i de

- in procedurile operationale
pentru principalele activitati ale
compartimentelor se descrie (in
amanunt) pasii necesari pentru
realizarea acestora.

La nivelul entitatii indicatorii de


performanta se regasesc in cadrul
documentelor specifice: Plan
Managerial, ROF,ROI,

Conducatorul
institututiei
Director. Prof.
____________

La nivelul entitatii s-a intocmit P.S


privind Managementul riscurilor
La niveului entitatii a fost constituita
comisia privind EGR, responsbilul cu
riscurile la nivelul structurilor
functionale, proceduri privind
gestionarea riscurilor

Pagina 7 din 11

Conducatorul
institutiei
Conducatorii
compartimentelo
r

a stabili msurile de control adecvate pentru


minimalizarea riscurilor;
d) un responsabil cu riscurile la nivelul fiecrei
structuri funcionale a entitii i cu ntocmirea
Registrului riscurilor.

27.

28.

29.

30.

Asigurarea unei pregtiri profesionale pentru


personalul
implicat
n
implementarea
Standardului Managementul riscului, n scopul
realizrii unei nelegeri unitare a acestui proces,
n vederea evitrii interpretrilor diferite ce pot
avea loc.
Conductorul entitii publice va dispune
structurilor responsabile ca pentru toate
activitile
procedurabile
identificate
s
elaboreze proceduri operaionale, precum i
redefinirea/revizuirea/reanalizarea procedurilor
existente n cazurile n care condiiile de
realizare a activitilor procedurabile s-au
modificat.
Conductorul entitii publice va monitoriza
procesul de elaborare a procedurilor, dar i
procesul de actualizare a procedurilor, dac este
cazul
Conductorul entitii publice va dispune
msurile organizatorice i funcionale necesare
n vederea creterii nivelului de implementare al
standardelor de control intern. Astfel, n toate
cazurile n care standardele nu sunt
implementate va dispune msuri adecvate de
implementare, termene, responsabili i va

Conducatorul
institutiei;
Conducatorul
fiecarui
compartiment
functional

La niveul entitatii exista proceduri


oparationale la nivelul fiecarui
compartiment, acestea fiind revizuite
ori de cate ori, conditiile de realizare
a activitatilor se modifica

La niveului entitatii a fost intocmit


Programul de dezvoltare a sistemului
de control intern/managerial care
cuprinde masuri adecvate de
implementare, termene de realizare
precum si responsabili.

Pagina 8 din 11

13.07.2012

Conducatorul
institutiei

31.

32.

33.

34.

supraveghea ca acestea s fie duse la


ndeplinire. De asemenea, va stabili pentru
fiecare standard, cerine minime, astfel nct
dup realizarea lor standardul s poat fi
considerat implementat. Raportrile se vor face
n funcie de nivelul de realizare al cerinelor
minime stabilite.
Conductorul entitii publice va stabili un
sistem de evaluare a implementrii standardelor
de control intern, bazat pe criterii de apreciere a
nivelului de implementare n funcie de aciunile
realizate i va monitoriza ca evaluarea stadiului
implementrii
standardelor
de
control
intern/managerial s se realizeze n mod
obiectiv la nivelul structurilor funcionale, iar
raportrile efectuate urmare a autoevalurilor
realizate, s reflecte situaia real.
Conductorul entitii publice va responsabiliza
i va monitoriza personalul implicat, n limita
competenelor fiecruia, astfel nct s realizeze
aciunile necesare pentru implementarea
standardelor.
Conductorul entitii publice va asigura
condiiile necesare astfel nct personalul
implicat n procesul de implementare a sistemul
de control intern/managerial s fie instruit i
pregtit corespunztor, astfel nct s neleag
principiile procesului, modalitile i scopurile
fiecrui standard de control intern, astfel s
poat iniia aciuni corespunztoare n vederea
implementrii acestor standarde n funcie de
competenele de care dispune.
Compartimentul de audit intern va continua s
desfoare activiti de monitorizare privind
implementarea
standardelor
de
control

La niveul entitatii sistemul de


evaluare a implemanetarii
standardelor se face pe baza
chestionarelor de autoevaluare
intocmite de catre fiecare
compartiment functional

Pagina 9 din 11

35.

36.

37.

intern/managerial, va semnala disfunciile care


se manifest n cadrul entitii publice i va
formula recomandri n vederea corectrii
deficienelor existente.
Conductorul entitii publice va dispune
msurile necesare n vederea aplicrii
prevederilor art.4, alin(3) din OMFP nr.946/2005,
pentru aprobarea Codului controlului intern,
republicat, respectiv ntocmirea i depunerea
situaiilor centralizatoare semestriale i anuale,
la termenele stabilite de acest ordin i
aprobarea acestora. Entitile publice aflate n
subordine vor transmite semestrial aceste
situaii nivelurilor ierarhic superioare.
Conductorul entitii publice va dispune
msurile necesare n vederea elaborrii
Raportului anual asupra sistemului de control
intern/managerial.
Raportul
va
cuprinde
declaraii ale conductorului entitii publice cu
privire la sistemul de control intern/managerial al
entitii, la data nchiderii exerciiului financiar i
informaii n legtur cu gradele de conformitate
a sistemelor de control intern/managerial, pe
baza numrului de standarde implementate,
inclusiv pentru entitile aflate n subordine.
Formularea declaraiei de ctre conductorul
entitii publice trebuie realizat pe baza datelor
Raportului anual asupra sistemului controlului
intern/managerial, controale ex-post, rapoartelor
de audit intern i audit extern
Transmiterea de ctre toate entitile publice a
situaiilor financiare anuale nsoite de Raportul
anual
asupra
sistemului
de
control
intern/managerial.

Conducatorul
institutiei
La nivelul entitatii se vor intocmi
situatiile prevazute de OMFP nr.
946/2005 si se vor transmite
ordonaatorului principal de credite

Semestrial/anual

Conducatorul
institutiei

A fost intocmit Raportul anual asupra


sistemului de control
intern/managerial

Data depunerii
situatiilor
financiare
anuale

Situatiile financiare intocmite la data


de 31.12 2012 au fost insotie de
Raportul anual asupra sistemului de
control intern/managerial

Data depunerii
situatiilor
financiare
anuale

Pagina 10 din 11

Conducatorul
institutiei

38.

39.

Avnd n vedere faptul c Raportul anual asupra


sistemului
de
control
intern/managerial
constituie forma oficial de asumare a
responsabilitii
manageriale
de
ctre
conductorul entitii publice i pentru a avea o
imagine
corect
asupra
gradului
de
implementare
a
sistemelor
de
control
intern/managerial, este necesar ca structurile de
audit intern de la nivelul entitii, cu ocazia
misiunilor de audit, s evalueze pertinena
informaiilor
din
situaiile
centralizatoare
ntocmite i aprobate, pentru a oferi o asigurare
rezonabil cu privire la conformitatea i
eficacitatea
sistemului
de
control
intern/managerial existent
Conductorul entitii publice va ntreprinde
aciuni adecvate pentru asigurarea perfecionrii
profesionale a personalului cu responsabiliti n
domeniul controlului intern/managerial la nivelul
entitii publice, astfel nct acest proces s fie
implementat i dezvoltat la nivelul entitii
publice, inclusiv la entitile aflate n subordine.

Evaluarea informatiilor din cuprinse


in rapoartele trimiestriale si anuale
se efectueaza de catre
compartimentul de audit intern
constituit la nivlul ordonatorului
principal de credite

Not - Recomandrile sunt cele din Sinteza raportului de audit public intern, iar n cazul n care anumite recomandri formulate de UCAAPI au
fost deja implementate, Planul se va completa cu aciunile/msurile ce au fost ntreprinse i va raporta data la care entitatea public a
implementat recomandarea, persoana care a rspuns de implementarea recomandrii.
ntocmit,
Prof.___________,
_________________

Verificat,
Presedinte comisie monitorizare,
Prof. _______________

Pagina 11 din 11