Sunteți pe pagina 1din 8

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.3 BL.R2 SC.

A+B
CUI 14701212

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC


ncheiat i nregistrat sub nr. 01/30.11.2011n registrul general de eviden a salariailor
A. Prile contractului
Angajator - Persoana juridic/fizic ASOCIATIA DE PROPRIETARI Bl 27, Sc C, cu sediul/domiciliul
n str. Dr.HACMAN, Nr.5, Loc. RM VALCEA, jud. VALCEA nregistrat la registrul comerului/autoritile
administraiei publice din Rm Valcea, sub numrul., cod fiscal 14701212, telefon
.., reprezentat legal prin ULUI LAURENTIU n calitate de PRESEDINTE,
i
salariatul domnul RADA ALEXANDRU, domiciliat n localitatea RM VALCEA, str. DR.HACMAN,
nr.5, judeul VALCEA, posesor al buletinului/crii de identitate/paaportului seria VX , nr.129907
eliberat/eliberat de POL. MUN .RM. VALCEA la data de 20.06.2003., CNP 1681230381469 autorizatie de
munca/permis sedere in scop de munca. Nr 16777 din data 23.06.2011,
am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra crora am
convenit:
B.
Obiectul contractului: ADMINISTRARE FINANCIAR CONTABILA A ASOCIATIE DE
PROPRIETARI
C. Durata contractului:
a) nedeterminat, salariatul/salariata RADA ALEXANDRU urmnd s nceap activitatea la data de
01.12.2011.;
b) determinat, de ..............luni, pe perioada cuprins ntre data de ..................
i data de ..................../pe perioada suspendrii contractului individual de munc al titularului de post.
D. Locul de munc
1. Activitatea se desfoar la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc.)
din sediul social/punct de lucru/alt loc de munca organizat al
angajatorului .. .
2. n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel:..
E. Felul muncii
Funcia/meseria ADMINISTRATOR IMOBIL conform Clasificrii Ocupaiilor din Romnia;
F. Atribuiile postului
Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de munc.
F1. Criteriile de evaluare a activittii profesionale a salariatului:

Obiective:
1 Realizarea atributilor corespunzaoare functiei
2 Identificarea solutiilor adecvate de rezolvare la activitatile curente
3 Cunoasterea si aplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii desfasurate
4 Inventivitate in gsirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate
5 Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor.
Punctajul se va efectua conform procentelor, pe baza unei notari de la 1 la 5, unde 5 = 100%
Criterii de evaluare:
Adaptabilitatea
Asumarea responsabilitatilor
Capacitatea de a rezolva problemele
Capacitatea de implementare
Capacitatea de autoperfectionare si valorificare a experientei dobandite

Capacitatea de analiza si sinteza


Creativitate si spirit de initiativa
Capacitatea de planificare si de a actiona strategic
Capacitatea de a comunica
Capacitatea de a lucra in echipa
Competenta in redactare
Capacitatea de indrumare
Abilitati in utilizarea calculatorului si a echipamentelor informatice
Respectul fata de lege si loialitate fata de interesele asociatiei
Capacitatea de consiliere
Capacitatea de a lucra independent
Conduita in timpul serviciului.
Fiecare criteriu va fi asemenea notat de la 1 la 5, unde 1 este slab si 5 este foarte bine.
Nota finala a evaluarii va fi media aritmetica dintre nota finala obiective si nota finala
pentru criteriile de evaluare.
G. Condiii de munc:
1. Activitatea se desfoar n condiii grele, vtmtoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991
2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale de munc, potrivit Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare
H. Durata muncii:
1. O fraciune de norm de 1 ora/zi , 5 ore/sptmn.
a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz:.(ore zi/ore
noapte);
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de
munc aplicabil.
c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte lucrri
urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihn este de 21 zile lucrtoare, n raport cu durata muncii (norm
ntreag, fraciune de norm).
De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de .
J. Salarizare:
1. Salariul de baz lunar brut: 335 lei;
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri ............................;
b). indemnizaii ..;
c). alte adaosuri.;
3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se
lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la
salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se pltete salariul este/sunt ......................... .
K. Drepturi i obligaii ale prilor privind sntatea i securitatea n munc:
a). echipament individual de protecie .......................................;
b). echipament individual de lucru .............................................;
c). Materiale igienico-sanitare ................................................;
d). alimentaie de protecie .....................................;
e). alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc ......................................... .
L. Alte clauze:
a). perioada de proba este de 90 de zile calendaristice
b). perioada de preaviz n cazul concedierii este de 20 de zile lucrtoare, conform Legii nr.
53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc;
c). perioada de preaviz n cazul demisiei este de 20 de zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003 Codul Muncii sau contractului colectiv de munc;
d). n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, informaiile
prevzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regsi i n contractul individual de
munc;
e). alte clauze.
f). salariatul este obligat sa respecte prevederile Regulamentului Intern si ale Fisei
Postului

M. Drepturi i obligaii generale ale prilor:


1. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la securitate i sntate n munc;
f) dreptul la acces la formare profesional.
2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform
fiei postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;
b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare, potrivit legii,
contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern.
d) sa stabileasc obiectivele de performanta individuala a salariatului;
4. Angajatorului n revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc, anterior nceperii
activitatii;
a1) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din
contractul colectiv de munc aplicabil i din lege;
b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor
de munc i condiiile corespunztoare de munc;
c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc
desfurarea relaiilor de munc;
d) s elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv
activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
N. Dispoziii finale
Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 53/2003
- Codul Muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul angajatorului/grupului de
angajatori/ramurii/naional, nregistrat sub nr. 01./30/11/2011la Inspectoratul Teritorial de Munca a
judeului/municipiului RM VALCEA /Ministerul Muncii i Solidaritii sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de munc
impune ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale, cu excep ia situa iilor in care o
asemenea modificare este prevzuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare
parte.
O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea
prezentului contract individual de munc sunt soluionate de ctre instana judectoreasc competent
material i teritorial, potrivit legii.
Angajator,

Salariat,

..

Semnatura
Data .

Reprezentant legal,
..
Pe data . prezentul contract nceteaz in temeiul art. .. din Legea
nr. 53-2003 - Codul Muncii, cu modificrile si completrile ulterioare n urma ndeplinirii procedurii legale.
Angajator,


ASOCIATIA DE PROPR BL.27,SC.C

CUI 14701212 Rm Valcea,


Data 01.12.2011
FIA POSTULUI
ADMINISTRATOR
n temeiul Legii nr. 230/2007 i al contractului de munca aprobat, se ncheie astzi30.11.2011
prezenta fi a postului:
NUMELE I PRENUMELE: RADA ALEXANDRU
POSTUL PE CARE ESTE NCADRAT ADMINISTRATOR IMOBILE
NORMA DE ACTIVITATE 5 ore sptmnal
Poziia :
Relaii de subordonare :
- Adunarea General a Proprietarilor
- Preedintele asociaiei
- Comitetului executiv
- Comisiei de cenzori
Relaii de colaborare cu :
- Preedintele asociaiei;
- responsabilii de scar (cei care formeaz Comitetul executiv);
- cenzori;
- personalul de serviciu menajer.
SubsemnatulRADA ALEXANDRU, posesor al contractului de munca nr1/01.12.2011, declar c m
oblig s respect urmtoarele uniti de competen (atribuii ), sarcinile de serviciu obligatorii
reprezentnd 5 de ore sptmnal.
Obiectiv general :
- Activitatea de administrare tehnic, de contabilitate i casierie - realizarea, respectiv furnizarea
serviciilor necesare administrrii, ntreinerii, investiiilor i reparaiilor asupra proprietii comune
Obiectiv specific :
- Asigur managementul de proprietate al condominiului;
Responsabiliti permanete n asociaie:
gestionarea bunurilor materiale i a fondurilor bneti ale asociaiei;
efectuarea formalitilor necesare n angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii de servicii
pentru exploatarea i ntreinerea cldirii, derularea i urmrirea realizrii acestor contracte;
gestionarea modului de ndeplinire a obligaiilor ceteneti ce revin proprietarilor n raport cu
autoritile publice. Obligaiile ceteneti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea general;
rspunde de organizarea i conducerea contabilitii n partid simpl, n condiiile legii;
are obligaia s ntocmeasc i s completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru
evidena fondului de reparaii, registrul pentru evidena fondului de rulment, registrul pentru
evidena sumelor speciale, registrul pentru evidena fondului de penalizri, precum i alte formulare
specifice activitii de contabilitate, prevzute prin ordin al ministrului economiei i finanelor;
rspunde de efectuarea operaiunilor de ncasri i pli n numerar, cu respectarea prevederilor
Regulamentului operaiunilor de cas
s emit chitane care vor cuprinde obligatoriu urmtoarele date: numrul de ordine, n baza unei
serii, care identific chitana n mod unic; data emiterii facturii; denumirea/numele, adresa i codul
de nregistrare fiscal ale asociaiei de proprietari pentru care se emite chitana Alte atribuii care iau fost conferite prin hotrrile Adunrii General a Proprietarilor i/sau de comitetul executiv:
..................................................................................................................................;
.................................................................................................................................. .
Preedinte Asociaie, Semntura, Asociaia de Proprietari

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.3 BL.R2 SC.A+B


CUI 15003196

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC


ncheiat i nregistrat sub nr. 02/28.05.2015 n registrul general de eviden a salariailor
A. Prile contractului
Angajator - Persoana juridic/fizic ASOCIATIA DE PROP.NR.3 BL.R2 SC.AB cu sediul n jud.
Valcea. Loc.Rm.Valcea,Str.RAPSODIEI,Nr.3, Bl.R2,Sc.B CUI 15003196 telefon ..,
reprezentat legal prin BUNESCU NICOLAE, n calitate de PRESEDINTE,
i
salariatul doamna TIREA ILEANA, domiciliat n localitatea RM VALCEA, str.Dr. HACMAN, Nr 7
judeul VALCEA, posesor al crii de identitate, seria VX , nr 587020, eliberat de pol Rm. Valcea la data de
21.11.2014, CNP 2760331384226
am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra crora am
convenit:
B. Obiectul contractului: ingrijire si igienizare cladire
C. Durata contractului:
a) nedeterminat, salariatul TIREA ILEANA urmnd s nceap activitatea la data de 01.06.2015.;
D. Locul de munc
1. Activitatea se desfoar la sediul social.
E. Felul muncii
Funcia INGRIJITOR CLADIRI COD 914101 conform Clasificrii Ocupaiilor din Romnia;
F. Atribuiile postului
Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de munc.
F1. Criteriile de evaluare a activittii profesionale a salariatului:

Obiective:
1 Realizarea atributilor corespunzaoare functiei
2 Identificarea solutiilor adecvate de rezolvare la activitatile curente
3 Cunoasterea si aplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii desfasurate
4 Inventivitate in gsirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate
5 Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor.
Punctajul se va efectua conform procentelor, pe baza unei notari de la 1 la 5, unde 5 = 100%
Criterii de evaluare:
Adaptabilitatea
Asumarea responsabilitatilor
Capacitatea de a rezolva problemele
Capacitatea de implementare
Capacitatea de autoperfectionare si valorificare a experientei dobandite
Capacitatea de analiza si sinteza
Creativitate si spirit de initiativa
Capacitatea de a comunica
Capacitatea de a lucra in echipa
Competenta in redactare
Capacitatea de indrumare
Respectul fata de lege si loialitate fata de interesele asociatiei
Capacitatea de consiliere
Capacitatea de a lucra independent
Conduita in timpul serviciului.
Fiecare criteriu va fi asemenea notat de la 1 la 5, unde 1 este slab si 5 este foarte bine.

Nota finala a evaluarii va fi media aritmetica dintre nota finala obiective si nota finala
pentru criteriile de evaluare.
G. Condiii de munc:
1. Activitatea se desfoar n condiii grele, vtmtoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991
2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale de munc, potrivit Legii
nr. 263/20100 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare
H. Durata muncii:
1. O fraciune de norm de 6 ore/sptmn.
a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz:.(ore zi/ore
noapte);
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de
munc aplicabil.
c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte lucrri
urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihn este de .......... zile lucrtoare, n raport cu durata muncii (norm
ntreag, fraciune de norm).
De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de .
J. Salarizare:
1. Salariul de baz lunar brut: 215 lei;
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri ............................;
b). indemnizaii ..;
c). alte adaosuri.;
3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se
lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la
salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se pltete salariul este/sunt ......................... .
K. Drepturi i obligaii ale prilor privind sntatea i securitatea n munc:
a). echipament individual de protecie .......................................;
b). echipament individual de lucru .............................................;
c). Materiale igienico-sanitare ................................................;
d). alimentaie de protecie .....................................;
e). alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc ......................................... .
L. Alte clauze:
a). perioada de proba este de 90 de zile calendaristice
b). perioada de preaviz n cazul concedierii este de 20 de zile lucrtoare, conform Legii nr.
53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc;
c). perioada de preaviz n cazul demisiei este de 20 de zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003 Codul Muncii sau contractului colectiv de munc;
d). n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, informaiile
prevzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regsi i n contractul individual de
munc;
e). alte clauze.
f). salariatul este obligat sa respecte prevederile Regulamentului Intern si ale Fisei
Postului
M. Drepturi i obligaii generale ale prilor:
1. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la securitate i sntate n munc;
f) dreptul la acces la formare profesional.
2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform
fiei postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:

a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;
b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare, potrivit legii,
contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern.
d) sa stabileasc obiectivele de performanta individuala a salariatului;
4. Angajatorului n revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc, anterior nceperii
activitatii;
a1) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din
contractul colectiv de munc aplicabil i din lege;
b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor
de munc i condiiile corespunztoare de munc;
c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc
desfurarea relaiilor de munc;
d) s elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv
activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
N. Dispoziii finale
Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 53/2003
- Codul Muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul angajatorului/grupului de
angajatori/ramurii/naional, nregistrat sub nr.02./28.05.2015 la Inspectoratul Teritorial de Munca a
judeului/municipiului RM.VALCEA /Ministerul Muncii i Solidaritii sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de munc
impune ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale, cu excepia situaiilor in care o
asemenea modificare este prevzuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare
parte.
O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea
prezentului contract individual de munc sunt soluionate de ctre instana judectoreasc competent
material i teritorial, potrivit legii.

Angajator,

Salariat,
TIREA ILEANA

ASOCIATIA DE PROP NR.3 BL R2 SC.AB


Semnatura
Data .
Reprezentant legal,
PRESEDINTE

Pe data . prezentul contract nceteaz in temeiul art. .. din Legea


nr. 53-2003 - Codul Muncii, cu modificrile si completrile ulterioare n urma ndeplinirii procedurii legale.
Angajator,

ASOCIATIA DE PROPR NR.3 BL R2


CUI 15003196
Rm Valcea, strada,RAPSODIEI NR.3
Data 01.06.2015
FIA POSTULUI
INGRIJITOR CLADIRI
n temeiul Legii nr. 230/2007 i al contractului de munca aprobat, se ncheie astzi 01.12.2011 prezenta fi a postului:
NUMELE I PRENUMELE:
POSTUL PE CARE ESTE NCADRAT :INGRIJITOR CLADIRI
NORMA DE ACTIVITATE 6 ore sptmnal
Se subordoneaza:
ADMINISTRATOR, PRESEDINTE, COMITET EXECUTIV (RESPONSABIL DE SCARA)
Relatii functionale:
ADMINISTRATOR, PRESEDINTE, CONTABIL, COMITET EXECUTIV, (RESPONSABIL DE SCARA)
Pregatirea si experienta: studii medii.
11. Responsabilitati si sarcini:
Ingrijitorul de cladire (bloc de apartamente) asigura ingrijirea si curatenia interioara si exterioara a proprietatii comune a cladirii.
Responsabilitati:
sa presteze activitatea sau sa predea lucrarea la termenul convenit, in conditiile si de calitatea cerute de angajator;
sa respecte regulile disciplinare si de ordine stabilite de angajator;
sa respecte secretul lucrarilor si al tuturor informatiilor ce tin de locul in care isi desfasoara activitatea;
sa respecte normele de protectie a muncii specifice activitatii;
Sarcini:
sa-si indeplineasca cu fidelitate sarcinile de munca potrivit regulamentului de organizare si functionare al Asociatiei de Proprietari
si dispozitiile date de sefii ierarhic superiori, dupa cum urmeaza:
- program zilnic:
- zilnic, maturatul suprafetelor proprietatii comune scarilor din interiorul cladirii cat si la exteriorul cladirii (fata,lateral,spate);
-zilnic, intretinerea curateniei in cadrul spatiului verde aferent blocului fata, lateral, spate) prin adunarea gunoaielor
(hartiilor,sticlelor, pet-urilor etc.);
- de doua ori pe saptamana,marti si vineri si ori de cate ori este necesar, spalatul (eventual dezinfectatul) suprafetei de pe jos din
interiorul cladirii, cu apa si detergent ( sau dezinfectant), astfel incat imediat in urma spalarii sa nu ramana un strat gros de apa si
prelingeri pe marginea scarilor;
-o data la fiecare luna si ori de cate ori este necesar, stersul de praf si spalatul exterior al caloriferelor, balustradei si al suprafetelor
vopsite de pe pereti (inclusiv plinta neagra) si spalatul usii de la intrare, in fiecare miercuri. :
-o data la doua luni si in mod special de sarbatorile de Paste si Craciun,si ori de cate ori este necesar, spalatul geamurilor si rama
acestora precum si maturatul copertinei de la intrare, cu anuntarea in prealabil a unei persoane din cadrul conducerii asociatiei de
proprietari (administrator, responsabil de scara);
Alte obligatii:
- sa nu absenteze nemotivat, in mod repetat de la indeplinirea atributiunilor ce-i revin, astfel incat aspectul interior si exterior al
cladirii sa aiba de suferit;
- sa anunte in prealabil absentarea de la indeplinirea atributiunilor ce-i revin;
- sa anunte in prealabil schimbarile justificate de program;
- sa nu desfasoare alte activitati in scopuri personale, inclusiv ale proprietarilor de apartamente, altele decat cele de serviciu, astfel
incat sa fie afectata desfasurarea activitatilor si calitatea muncii;
- sa nu-si indeplineasca defectuos sarcinile mai sus enumerate astfel incat sa creeze pagube materiale ce-i pot fi imputate;
-sa foloseasca cu masura si raspundere materialele igienico-sanitare, uneltele individuale de lucru, echipamentul individual de
protectie, pierderea lor putandu-i fi imputata;
- sa nu distruga sau sa nu-si insuseasca bunuri din proprietatea Asociatiei de Proprietari sau a proprietarilor, fapta ce va duce la
aplicarea legilor in vigoare;
- sa nu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice in cladire.
Semnaturi:
Data semnarii: