Sunteți pe pagina 1din 15

P R O G R A M U L

N R.

2 / 2008

privind activitatea de reglementare tehnică în domeniul construcţiilor, amenajării teritoriului, urbanismului şi habitat

– centralizator –

Nr. crt.

D O M E N I U L

Număr teme

 

MANAGEMENTUL ŞI ECONOMIA

29

1

CONSTRUCŢIILOR; BĂNCI DE DATE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

nominalizarea temelor în Anexa nr.1a) - 6 file

 

AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM ŞI HABITAT

12

2

(nominalizarea temelor în Anexa nr.2a) - 7 file

   

5

3

STRUCTURI

nominalizarea temelor în Anexa nr.3a) - 1 fila

   

4

4

GEOTEHNICA SI FUNDATII

nominalizarea temelor în Anexa nr.4a) - 1 filă

 

CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE,

1

5

HIDROEDILITARE ŞI CĂI DE NAVIGAŢIE

nominalizarea temelor în Anexa nr.5a) - 1 filă

   

1

6

PODURI SI CONSTRUCTII SUBTERANE

nominalizarea temelor în Anexa nr.6a) - 1 filă

NOTĂ: Finanţarea se realizează din veniturile proprii constituite la MDLPL în baza art. 40, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢEI CTS-2 MANAGEMENTUL ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR; BĂNCI DE DATE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

L I S

T A

temelor propuse pentru contractare în domeniul:

Anexa nr. 1a) la Programul 2/2008 – Fila 1/6

MANAGEMENTUL ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR; BĂNCI DE DATE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

         

Forma de

Nr.

crt.

Denumirea temei

Activitate

tip lucrare

Necesitate, scop, valorificare

Responsabil de

temă

atribuire a

contractului

I. Elaborarea versiunilor naţionale ale ghidurilor de agrement tehnic european în valabilitate la 01.03.2008:

 
 

ETAG 001 – Ancore metalice pentru utilizare în betoane:

       

Partea 1. Generalităţi; Partea 2. Ancore cu penetrare prin înfiletare controlată; Partea 3. Ancore cu conicitate inversă; Partea 4. Ancore cu penetrare prin deformare controlată; Partea 5. Ancore legate; Partea 6. Ancore pentru utilizări multiple pentru aplicaţii nestructurale; Anexa A. Încercări; Anexa B. Încercări pentru determinarea condiţiilor de exploatare admisibile; Anexa C. Metode de proiectare a ancorajelor.

Activitate

În aplicarea prevederilor HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii.

1

specifică

Traduceri

Carmen

BĂLAN

Licitaţie

deschisă

Anexa nr. 1a) la Programul 2/2008 – Fila 2/6

         

Forma de

Nr.

crt.

Denumirea temei

Activitate

tip lucrare

Necesitate, scop, valorificare

Responsabil de

temă

atribuire a

contractului

 

ETAG 002 – Sisteme de vitraje exterioare peliculizate:

       

Partea 1. sisteme cu şi fără susţineri;

2

Partea 2. Sisteme cu acoperiri de aluminiu; Partea 3. Sisteme cu profile încorporate, cu rupere de punte termică.

3

ETAG 003 – Kituri pentru compartimentări interioare pentru utilizare ca pereţi neportanţi.

4

ETAG 004 – Sisteme compozite de izolaţii termice exterioare.

 

ETAG 005 – Sisteme de impermeabilizare a acoperişurilor, cu aplicare prin turnare. Partea 1. Generalităţi; Partea 2. Prevederi specifice pentru sisteme pe bază de emulsii şi soluţii de bitum modificat polimerizat; Partea 3. Prevederi specifice pentru sisteme pe bază de răşini de poliesteri nesaturaţi armaţi cu fibre de sticlă; Partea 4. Prevederi specifice pentru sisteme pe bază de poliesteri nesaturaţi flexibili; Partea 5. Prevederi specifice pentru sisteme pe bază de bitum modificat polimerizat aplicat la cald; Partea 6. Prevederi specifice pentru sisteme pe bază de poliuretan; Partea 7. Prevederi specifice pentru sisteme pe bază de emulsii şi soluţii de bitum; Partea 8. Prevederi specifice pentru sisteme pe bază de polimeri în dispersie apoasă.

Activitate

În aplicarea prevederilor HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii.

5

specifică

Traduceri

Carmen

BĂLAN

Licitaţie

deschisă

Anexa nr. 1a) la Programul 2/2008 – Fila 3/6

         

Forma de

Nr.

crt.

Denumirea temei

Activitate

tip lucrare

Necesitate, scop, valorificare

Responsabil de

temă

atribuire a

contractului

6

ETAG 006 – Sisteme de membrane flexibile impermeabile pentru acoperiş, cu îmbinare mecanică.

       

7

ETAG 007 – Kituri pentru construcţii cu structură din lemn.

8

ETAG 008 – Kituri pentru scări prefabricate (exclusiv cele destinate utilizării în condiţii climatice severe).

9

ETAG 009 – Kituri/sisteme de cofraje permanente neportante pentru realizarea pereţilor cu inimă din elemente de umplutură, panouri din materiale termoizolante sau beton monolit.

În aplicarea prevederilor HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii.

10

ETAG 010 – Kituri de învelitori translucide autoportante.

Activitate

specifică

Carmen

Licitaţie

BĂLAN

deschisă

11

ETAG 011 – Grinzi şi stâlpi din material compozit uşor pe bază de lemn.

Traduceri

12

ETAG 012 – Kituri pentru clădiri cu structură din bile de lemn.

 

13

ETAG 013 – Kituri post-tensionate pentru structuri pre- tensionate.

14

ETAG 014 – Acore din material plastic pentru prinderea sistemelor compozite de izolare termică exterioare.

15

ETAG 015 – Conectori tridimensionali pentru structuri din lemn.

Anexa nr. 1a) la Programul 2/2008 – Fila 4/6

         

Forma de

Nr.

crt.

Denumirea temei

Activitate

tip lucrare

Necesitate, scop, valorificare

Responsabil de

temă

atribuire a

contractului

 

ETAG 016 – Panouri compozite uşoare autoportante:

       

16

Partea 1. Generalităţi; Partea 2. Prevederi specifice pentru panouri compozite uşoare autoportante destinate utilizării la acoperişuri; Partea 3. Prevederi specifice pentru panouri compozite uşoare autoportante destinate utilizării la pereţi exteriori şi placări; Partea 4. Prevederi specifice pentru panouri compozite uşoare autoportante destinate utilizării la pereţi interiori şi plafoane.

17

ETAG 017 – Elemente prefabricate pentru termoizolare exterioară la pereţi.

Activitate

specifică

În aplicarea prevederilor HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii.

Carmen

Licitaţie

BĂLAN

deschisă

 

ETAG 018 – Produse pentru protecţia contra focului:

Traduceri

Partea 1. Generalităţi; Partea 2. Acoperiri intumescente pentru protecţia contra

   

18

focului a elementelor din oţel; Partea 3. Produse/kituri pentru tencuieli rezistente la foc; Partea 4. Placaje, panouri semi-rigide, panouri flexibile pentru protecţia contra focului – Produse şi kituri.

 

19

ETAG 019 – Panouri prefabricate portante, pe bază de lemn, cu feţe placate.

Anexa nr. 1a) la Programul 2/2008 – Fila 5/6

         

Forma de

Nr.

crt.

Denumirea temei

Activitate

tip lucrare

Necesitate, scop, valorificare

Responsabil de

temă

atribuire a

contractului

 

ETAG 020 – Ancore din material plastic, pentru utilizări multiple în beton şi zidărie, pentru aplicaţii nestructurale:

       

20

Partea 1. Generalităţi; Partea 2. Ancore din material plastic, pentru utilizări în beton cu densitate normală; Partea 3. Ancore din material plastic, pentru utilizări în zidării din cărămidă plină; Partea 4. Ancore din material plastic, pentru utilizări în zidărie din cărămidă cu goluri; Partea 5. Ancore din material plastic pentru utilizări în BCA; Anexa A - Încercări; Anexa B (informativă) – Recomandări pentru încercări ulterioare punerii în operă; Anexa C – Metode de proiectare a ancorelor.

Activitate

specifică

Traduceri

În aplicarea prevederilor HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii.

Carmen

BĂLAN

Licitaţie

deschisă

 

ETAG 021 – Kituri pentru depozite frigorifice:

21

Partea 1. Kituri pentru camere de depozitare reci; Partea 2. Kituri şi anvelope pentru depozite frigorifice.

 
 

ETAG 022 – Kituri pentru îmbrăcăminţi impermeabile la pereţii şi

22

pardoselile încăperilor umede:

Partea 1. Kituri de etanşeizare lichide.

23

ETAG 023 – Elemente prefabricate.

24

ETAG 024 – Kituri pentru cadre din beton.

25

ETAG 025 – Kituri pentru cadre din metal.

Anexa nr. 1a) la Programul 2/2008 – Fila 6/6

         

Forma de

Nr.

crt.

Denumirea temei

Activitate

tip lucrare

Necesitate, scop, valorificare

Responsabil de

temă

atribuire a

contractului

 

ETAG 026 – Produse pentru stoparea şi izolarea incendiilor:

       

Partea 1. Generalităţi;

În aplicarea prevederilor HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii.

26

Partea 2. Chituri pentru etanşeizarea; golurilor de trecere a cablurilor şi ţevilor; Partea 3. Chituri pentru etanşeizarea îmbinărilor lineare

Activitate

specifică

Traduceri

Carmen

BĂLAN

Licitaţie

deschisă

27

ETAG 027 – Kituri de protecţie contra căderilor de pietre.

 

II

Dezvoltarea si întreţinerea băncii de date reprezentate de

 

Furnizarea factorilor interesaţi - din administraţia centrala si locala - a unor informaţii de interes public (banca de date) ce pot fi folosite in aplicarea prevederilor Legii 10/1995 - privind calitatea in construcţii (Art. 23 Alin f: - referitor la obligaţiile si răspunderea executantului:

utilizarea in execuţia lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, certificate si/sau pentru care exista agremente tehnice).

Andreea

Licitaţie

DUMITRESCU

deschisă

Registrul Unic pentru produsele pentru construcţii ce deţin atestarea conformităţii - marcaj CE

 

Studiu comparativ privind managementul întreprinderilor de

Activitate

Crearea premizelor pentru integrarea antreprenorilor români în piaţa unică europeană.

 

Licitaţie

deschisă

III

construcţii din Comunitatea Europeană şi România, cu realizarea unui îndrumător de management integrat

specifică

Studiu

Carmen

BĂLAN

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢEI CTS-3 AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM ŞI HABITAT

Anexa nr. 2a) la Programul 2/2008 – Fila 1/4

L I S

T A

temelor propuse pentru contractare în domeniul

AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM ŞI HABITAT

         

Forma de

Nr.crt.

Denumirea temei

Activitate

tip lucrare

Necesitate, scop

Responsabil de

temă

atribuire a

contractului

 

Standardizarea si armonizarea datelor si informaţiilor spaţiale ale "Sistemului informaţional specific domeniului imobiliar- edilitar si băncilor de date urbane"

Activitate

Sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi al băncilor urbane este un instrument de management, planificare si dezvoltare economico-sociala, debirocratizare si transparenta decizională în cadrul administraţiilor publice locale din România. Este necesară o standardizare şi armonizare a datelor şi informaţiilor cuprinse în acest sistem informaţional.

   

1.

specifică

Studiu

Constantin

Croitorescu

Licitaţie deschisă

 

Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal

Activitate

În vederea susţinerii proiectelor de dezvoltare a domeniului schiabil pe Valea Prahovei şi în pregătirea Jocurilor de Iarnă pentru Tineret 2013 şi Olimpiadei de Iarnă 2022 este necesară elaborarea unui Plan de amenajare a teritoriului zonal Valea Prahovei.

   

2.

Inter-orăşenesc Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, Rîşnov, Braşov (Poiana Braşov)

specifică

Documentaţie

Costinela

Iordănescu

Licitaţie deschisă

 

Analiză strategică de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Inter- orăşenesc Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, Rîşnov, Braşov (Poiana Braşov)

Activitate

Necesar în aplicarea prevederilor HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

   

3.

specifică

Studiu

Costinela

Iordănescu

Licitaţie deschisă

Anexa nr. 2a) la Programul 2/2008 – Fila 1/4

         

Forma de

Nr.

crt.

Denumirea temei

Activitate

tip lucrare

Necesitate, scop

Responsabil

de temă

atribuire a

contractului

 

Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Valea

Activitate

O prioritate a politicii de dezvoltare teritorială este reconfigurarea relaţiei urban-rural in contextul coeziunii teritoriale: corelarea politicilor de amenajare a teritoriului si dezvoltare regionala. Studiu de caz: oraşul Agnita si Valea Hârtibaciului - plan de amenajare a teritoriului zonal + strategie

   

4.

Hârtibaciului, Judeţul: Sibiu - reconfigurarea relaţiei urban-rural în contextul coeziunii teritoriale

specifică

Documentaţie

Teofil

Ghercă

Licitaţie

deschisă

   

Activitate

Necesar în aplicarea prevederilor HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

   

5.

Analiză strategică de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Valea Hârtibaciului, Judeţul: Sibiu

specifică

Studiu

Teofil

Ghercă

Licitaţie

deschisă

   

Activitate

Oraşele trec printr-un proces de transformare atât urbanistic cât şi economic şi social. Pentru formularea de politici publice urbane eficiente este necesară o monitorizare continuă a acestor procese. Observatorul urban poate fi un instrument util care să îndeplinească această funcţie de monitorizare şi acompaniere a transformărilor urbane. În acest sens este necesară elaborarea unui studiu care să detalieze funcţiile unui Observator urban şi sa formuleze propuneri pentru adaptarea cadrului instituţional şi legislativ în vederea creării unei astfel de instituţii.

   

6.

Instrumente de monitorizare a politicilor de dezvoltare urbană - Observatorul Urban

specifică

Studiu

Erika

Popliceanu

Licitaţie

deschisă

 

Studiu prospectiv privind stadiul de dezvoltare

Activitate

În continuarea activităţilor de cooperare în cadrul Iniţiativei Tisa în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Teritorială a bazinului Tisa este necesară elaborarea unei analize comune întregului bazin Tisa.

   

7.

teritorială al bazinului european Tisa, componenta reţea de localităţi, mediu şi infrastructură

specifică

Studiu

Teofil

Ghercă

Licitaţie

deschisă

Anexa nr. 2a) la Programul 2/2008 – Fila 1/4

         

Forma de

Nr.

crt.

 

Denumirea temei

 

Activitate

tip lucrare

Necesitate, scop

Responsabil de

temă

atribuire a

contractului

   

Activitate

În contextul promovării la nivel european a necesităţii unei planificări urbane integrate este nevoie ca la nivel naţional să fie stabilit un conţinut cadru şi proceduri pentru promovarea proiectelor urbane integrate.

   

8.

Ghid

integrat.

metodologic

pentru

proiect

urban

specifică

Ghid

Anca Ginavar

Licitaţie deschisă

   

Activitate

Comisia Europeană a lansat în consultare publică Carta Verde a Transportului Urban. La nivel naţional se impune reformarea sistemului de planificare a transportului urban, în corelare cu planurile urbanistice.

   

9.

Ghid metodologic de elaborare a planului integrat de mobilitate urbană

specifică

Monica

Licitaţie deschisă

Ghid

Oreviceanu

 

metodologic

 

10.

Metodologie privind elaborarea şi conţinutului cadru al documentaţiilor de

Activitate

specifică

În concordanţă cu legea 350/2001 şi ca urmare a particularităţii teritoriului costier se impune o abordare diferenţiată a documentaţiilor de amenajarea teritoriului. Elaborarea unui conţinut cadru pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului zonei costiere pentru soluţionarea specificităţii problematicii costiere. Necesitatea formulării unor direcţii de dezvoltare pentru perioade bine determinate de timp, vizând dezvoltarea teritoriului costier, în concordanţă cu noile prevederi legislative naţionale şi recomandări europene privind aplicarea conceptelor de „management integrat al zonelor costiere” şi de „planificare spaţială marină

Andreia

Licitaţie deschisă

Amenajarea Teritoriului pentru zonele costiere; Plan de Amenajare Teritoriului Zonal – Zona Costieră a Mării Negre.

Metodologie şi

Alexandrescu

Documentaţie

 

Analiză strategică de mediu pentru Planul de

Activitate

Necesar în aplicarea prevederilor HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

   

11.

Amenajare a Teritoriului Zonal – Zona Costieră a Mării Negre

specifică

Studiu

Andreia

Alexandrescu

Licitaţie deschisă

Anexa nr. 2a) la Programul 2/2008 – Fila 1/4

         

Forma de

Nr.

crt.

Denumirea temei

Activitate

tip lucrare

Necesitate, scop

Responsabil de

temă

atribuire a

contractului

 

Studiu privind reorganizarea şi accesarea informatizată a Fondului Naţional de

Activitate

Necesar în studierea posibilităţilor de stabilire a accesibilităţilor la informaţii, în condiţiile legii, privind studiile, documentărilor, documentaţiilor şi reglementărilor din domeniul construcţii, arhitecturii, urbanismului, amenajării teritoriului şi habitat, finanţate de MDLPL, şi formarea unei surse unice de adresabilitate în beneficiul asigurării transparenţei deciziilor oficiale în domeniu. Un fond revigorat, de evidenţă sistematizată transpusă în sistem informatic, menit să realizeze o bază de date in domeniu ilustrând o imagine fidelă şi actualizată asupra patrimoniului documentar şi tehnic

   

12.

Documentare – Informare în domeniul construcţiilor, amenajării teritoriului, urbanismului şi habitat.

specifică

Mihaela Rogoz

Licitaţie deschisă

Studiu

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR CTS-5 STRUCTURI

Anexa nr. 3a) la Programul 2/2008 – Fila 1/1

L I S

T A

temelor propuse pentru contractare în domeniul:

STRUCTURI

         

Forma de

Nr.

crt.

Denumirea temei

Activitate

tip lucrare

Necesitate, scop, valorificare

Responsabil de

temă

atribuire a

contractului

1

Executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton

precomprimat. Ghid de aplicare a Codului de practică NE

Reglementare

tehnică

Explicitarea prin comentarii şi exemplificări, în vederea eficientizării aplicării, a prevederilor noului Cod de practică aliniat la standardele europene din domeniu şi prevederile HG

622/2004.

Mihaela

BONTEA

Licitaţie

deschisă

012-2008.

Ghid

   

Reglementare

Revizuirea Codului de practică NE 013- 2002 în vederea alinierii la standardele europene în domeniu şi prevederile HG

   

2

Execuţia elementelor prefabricate din beton, beton armat şi beton precomprimat (revizuire NE 013-2002).

tehnică

Mihaela

Licitaţie

Cod de

BONTEA

deschisă

 

practică

622/2004.

   

Activitate

     

Corelarea reglementărilor referitoare la producerea betonului, executarea construcţiilor din beton armat şi verificarea calităţii betonului din construcţiile existente şi armonizarea cu standardele europene.

specifică

Armonizarea prevederilor normative naţionale, ca urmare a adoptării standardelor de produs europene.

Licitaţie

deschisă

3

Studii şi

cercetări

Mihaela

BONTEA

(prenormative)

   
 

Evaluarea riscului şi propunerile de intervenţie la structurile construcţiilor monumente istorice (revizuire MP 025-2004).

Reglementare

Revizuirea MP 025-2004, în vederea alinierii la prevederile noilor norme complementare – Eurocoduri şi anexe naţionale aferente.

 

Licitaţie

deschisă

4

tehnică

Metodologie

Mihaela

BONTEA

 

Proiectarea structurilor de beton pentru clădiri, pe baza

Reglementare

Eficientizării aplicării prevederilor noii generaţii de norme de proiectare prin comentarii şi exemplificări.

 

Licitaţie

deschisă

5

prevederilor Eurocodurilor şi anexelor naţionale aferente. Comentarii şi exemple de calcul.

tehnică

Ghid

Mihaela

BONTEA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR CTS-6 GEOTEHNICĂ ŞI FUNDAŢII

L I S

T A

temelor propuse pentru contractare în domeniul:

GEOTEHNICĂ ŞI FUNDAŢII

Anexa nr. 4a) la Programul 2/2008 – Fila 1/1

         

Forma de

Nr.

crt.

Denumirea temei

Activitate

tip lucrare

Necesitate, scop, valorificare

Responsabil de

temă

atribuire a

contractului

 

Studiu privind soluţii pentru atenuarea efectelor alunecărilor de teren produse de halde de zgură (steril) – Studiu de caz privind alunecarea haldei de steril din arealul comunei Mateeşti, Judeţul Vâlcea.

Activitate specifică Studiu de caz

Ca urmare a hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă se impune gestionarea situaţiilor de urgenţă cauzate de alunecările de teren din arealul comunei Mateeşti, jud. Vâlcea şi satul Cheia, comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj - stabilirea de soluţii alternative de intervenţii pentru limitarea/ înlăturarea efectelor alunecărilor de teren şi estimarea costurilor şi a duratelor de execuţie a lucrărilor

 

Licitaţie

1

deschisă

     

Vasile

 

Studiu privind soluţii pentru atenuarea efectelor alunecărilor de teren produse ca urmare a lucrărilor de

Activitate specifică Studiu de caz

STOICA

2

exploatare a carierelor de ghips – Studiu de caz privind alunecarea de teren din arealul comunei Mihai Viteazul, Judeţul Cluj.

Licitaţie

deschisă

 

Evaluarea zonei de influenţă în teren a fundaţiilor şi lucrărilor de pământ.

Reglementare

Promovarea de metode noi de proiectare.

Vasile

Licitaţie

deschisă

3

tehnică

Ghid

STOICA

   

Reglementare

Punerea la dispoziţia experţilor, administraţiei publice locale şi Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a unui instrument de lucru rapid.

Vasile

 

4

Alegerea măsurilor de urgenţă pentru stabilizarea versanţilor.

tehnică

Ghid

STOICA

Licitaţie

deschisă

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR CTS 7 – CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE, HIDROEDILITARE ŞI CĂI DE NAVIGAŢIE

L I S

T A

Anexa nr. 5a) la Programul 2/2008 – Fila 1/1

temelor propuse pentru contractare în domeniul:

CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE, HIDROEDILITARE ŞI CĂI DE NAVIGAŢIE

         

Forma de

Nr.

crt.

Denumirea temei

Activitate

tip lucrare

Necesitate, scop, valorificare

Responsabil de

temă

atribuire a

contractului

 

Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de

Reglementare

Armonizarea prevederilor normative naţionale (P66 / 2001), ca urmare a adoptării standardelor europene.

 

Licitaţie

deschisă

1

alimentare cu apă şi canalizare pentru comunităţile urbane şi rurale

tehnică

Normativ

Aurelia

SIMION

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR CTS-13 PODURI ŞI CONSTRUCŢII SUBTERANE

Anexa nr. 6a) la Programul 2/2008 – Fila 1/1

L I S

T A

temelor propuse pentru contractare în domeniul:

PODURI ŞI CONSTRUCŢII SUBTERANE

         

Forma de

Nr.

crt.

Denumirea temei

Activitate

tip lucrare

Necesitate, scop, valorificare

Responsabil de

temă

atribuire a

contractului

 

Proiectarea podurilor şi podeţelor tubulare alcătuite din

Reglementare

   

Licitaţie

deschisă

1

structuri flexibile din tablă de oţel ondulată, înglobată în umplutură.

tehnică

Normativ

Promovarea de noi tehnologii.

Vasile

STOICA