Sunteți pe pagina 1din 5

16/11/2014

1

1
 

Controlul infecţiei

2

2
 

Controlul infecţiei

A. Măsuri profilactice, individuale şi colective

B. Terapia etiotropă a infecţiei

3

3
 

A. Bazele microbiologice ale profilaxiei infecţiei

Măsurile de prevenţie reprezintă dezideratul medicinii moderne

Prevenţia la nivel individual sau populaţional include măsuri care anulează una din cele trei componente ale lanţului epidemic

 

- măsuri nespecifice se adresează sursei şi modului de transmitere

- măsuri specifice vizează gazda receptivă

4

4

5

5
 

Măsuri profilactice nespecifice

 

I. Controlul sursei de infecţie

- izolarea şi tratarea bolnavilor cu boli transmisibile

- măsuri particulare de carantinare privind diferitele categorii de purtători sănătoşi

- diluarea surselor (bolnavi, purtători)

- distrugerea surselor animale (zoonoze)

6

6
 

Măsuri profilactice nespecifice

II. Întreruperea căilor de transmitere a infecţiei • infecţii cu poartă de intrare digestivă

 

- amenajarea şi funcţionarea corectă a unui sistem de colectare şi evacuare a excretelor

- controlul apei potabile

- controlul alimentelor

- spălarea cu apă şi săpun şi apoi uscarea mâinilor are un rol major în profilaxia infecţiilor cu transmitere enterală

7

7

16/11/2014

8

8

9

9

Măsuri profilactice nespecifice

II. Întreruperea căilor de transmitere a infecţiei

 

infecţii cu poartă de intrare respiratorie

-

reducerea densităţii microbilor din aer

-

evitarea aglomeraţiilor în conjunctură epidemică

-

măsuri de igienă individuală: folosirea batistelor dispozabile în timpul tusei şi

 

strănutului şi spălarea mâinilor după utilizarea batistei

 

-

folosirea măştii de tifon în conjunctură epidemică

-

10

10

11

11

12

12

13

13

Măsuri profilactice nespecifice

II. Întreruperea căilor de transmitere a infecţiei

 

infecţii cu transmitere sexuală

-

educaţie sexuală

-

contact sexual protejat

întreruperea transmiterii infecţiilor închise

-

dezinsecţia vizând vectorii biologici

-

triajul donatorilor de sânge

-

utilizarea de instrumentar medical de unică folosinţă sau sterilizarea celui reutilizabil

-

14

III. Protecţia gazdei receptive

III. Protecţia gazdei receptive

 

Măsuri specifice

 

1. Imunizarea artificială activă prin vaccinare

2. Imunizarea artificială pasivă prin seroprofilaxie

3. Chimioprofilaxie

 

Măsuri nespecifice

 

4. Izolarea de protecţie

15

15

Măsuri profilactice specifice

16/11/2014

1. Imunizarea artificială activă prin vaccinare

vaccinurile sunt produse de natură microbiană care induc rezistenţa specifică faţă de infecţii

tipuri de vaccinuri

- vaccinuri vii atenuate (vaccinul BCG, antipoliomielitic, antirujeolic, antirubeolic, antivariolic etc)

- vaccinuri corpusculare inactivate (anti-pertussis, anti-holeric, antigripal, antipoliomielitic etc)

- componente microbiene purificate: anatoxine (tetanică, difterică etc), polizaharide capsulare (meningococ, pneumococ)

- Vaccinuri conjugate

- vaccinuri clonate: clonarea în celule bacteriene sau fungice a genelor care codifică Ag vaccinante (anti-hepatită B)

- vaccinuri sintetice: polipeptide sau oligopeptide reprezentând epitopi ai antigenelor de virulenţă.

16

16
 

Măsuri profilactice specifice

1. Imunizarea artificială activă prin vaccinare

condiţiile eficienţei unui vaccin:

- să fie imunogen

- să fie inofensiv

- organismul vaccinat să posede capacitatea de a elabora efectorii imunităţii umorale sau celulare

- să existe un interval de timp suficient pentru montarea răspunsului imun

calea de administrare

- parenterală

- orală (stimulează IgA secretor)

17

17

18

18
 

Măsuri profilactice specifice

1. Imunizarea artificială activă prin vaccinare

Indicaţiile vaccinărilor

- vaccinări generale: vaccinuri obligatorii la populaţia infantilă (anti-tuberculoasă, anti-hepatită B, anti-pertussis, anti-difterică, anti-tetanică, anti-poliomielită, anti- rujeolică, anti-oreion, anti-rubeolică, anti-Haemophilus influenzae b)

- vaccinări selective: administrate la grupe de populaţie care prezintă un risc crescut pentru o infecţie (anti-gripală la vârstele extreme, anti-hepatită B la personalul medical, anti-holerică la turiştii care se deplasează în zone endemice etc.)

- vaccinări elective: vizează pacienţi la care anumite infecţii sunt iminente (vaccinarea antirabică la cei muşcaţi de animale suspecte)

19

19

Măsuri profilactice specifice

1. Imunizarea artificială activă prin vaccinare

Complicaţiile vaccinărilor

16/11/2014

- boală infecţioasă indusă prin vaccinuri vii atenuate la persoane cu deficienţe ale apărării imune (e.g., cei infectaţi cu HIV)

- reacţii alergice mediate umoral sau celular la persoane sensibilizate la antigene vaccinale sau din impurităţi ale mediului de cultivare (ou embrionat, creier de animal etc.)

Contraindicaţiile vaccinărilor

- temporare:

- sarcina sau tratamente imunodepresive (vaccinuri vii atenuate),

- boli febrile,

- sugari sub protecţia Ac materni

- permanente:

- persoane cu teren atopic (astm bronşic, urticarie, eczeme etc.),

- infecţia cu HIV (pentru vaccinuri vii atenuate)

20

20
 

Măsuri profilactice specifice

2. Imunizarea artificială pasivă prin seroprofilaxie

administrare de Ac preformaţi de la un donor

- animal (seruri heterologe brute sau purificate)

- om (Ig standard sau specifice)

asigură imediat protecţie specifică

eficienţă limitată în timp

indicaţii:

- persoane cu hipo- sau agamaglobulinemii

- persoane nevaccinate, aflate în condiţii de risc

manifestări secundare după administrare de seruri heterologe:

- şoc anafilactic (sensibilizare de tip I)

- boala serului (sensibilizare de tip III)

21

21

Măsuri profilactice specifice

3. Chimioprofilaxie

prevenirea unei infecţii sau a unor complicaţii postinfecţioase prin administrare de agenţi terapeutici antimicrobieni

eficienţă imediată dar numai pe durata administrării

indicaţii:

- individuale

- penicilinoprofilaxia reinfecţiilor cu S.pyogenes la pacienţi cu boală reumatismală

- colective (stingerea unei izbucniri epidemice în colectivităţi închise)

dezavantaje

16/11/2014

- individuale – fenomene de disbioză

- colective – amplificarea fondului genetic de rezistenţă la antibiotice

22

22 4. Izolarea de protecţie

4. Izolarea de protecţie

 

gazda imunocompromisă

boală de fond

imunosupresie

spitalizare

sub cort steril

în boxă cu aer sterilizat cu presiune pozitivă cu regim sever de acces

protecţia unei plăgi sub pansament steril

23

23