Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant:
[denumire solicitant]
Sediul social:
[sediu social solicitant]
Cod unic de inregistrare:
[cod unic de nregistrare solicitant]
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F /
/

1.2 Scurt istoric al solicitantului


[Se va completa cu o scurt descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel puin a urmtoarelor
aspecte:

Data nfiinrii solicitantului i forma de organizare juridic;


Descrierea succint a activitilor derulate de la nfiinarea solicitantului pn n prezent;
Alte informaii relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)

[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod
CAEN 0125 Cultivarea fructelor arbutilor fructiferi, cpunilor,
nuciferelor i a altor pomi fructiferi, iar domeniul de interes pentru
propunerea de finantare este cultivarea zmeurului

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,
etc.

[Se vor completa tabelele de mai jos prin nscrierea principalelor mijloace fixe aflate n patrimoniul
solicitantului cu toate detaliile solicitate: data achiziiei, valoarea net la data ultimului bilan i numrul de
buci.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

Denumire mijloc fix


1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati
TOTAL
Nr.
Crt.

Amplasare
Judet/Localitate

Data achizitiei

Valoare neta la data intocmirii


ultimului bilant
-RONNu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul
TERENURI
Valoarea
Suprafata totala (mp) /
contabila
Categoria de folosinta
- RON-

Regim juridic

Bucati

[Se va completa
judeul
i
localitatea terenului
deinut de ctre
solicitant]

[Se va completa suprafaa


terenului i categoria de
folosin a acestuia]
50.000 mp / arabil

[Se va
completa
valoarea
nscris n
contabilitatea
solicitantului]

[Se va completa regimul juridic al


terenului cu indicarea
documentului care atest regimul
juridic indicat]

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime


Principalele materii prime utilizate in procesul de infiintare a livezii sunt:

material saditor (drajoni zmeur);


picheti;
mranita;
ingrasaminte minerale;
insecticide;
fungicide.

Principalele materii prime utilizate in procesul de intretinere a livezii sunt:

ingrasaminte minerale;
insecticide;
fungicide;
Lipsa date

motorina pentru lucrarile mecanizate;


ambalaje pentru recoltare.

Materialul saditor, pichetii, mranita, ingrasamintele minerale, insecticidele si fungicidele


achizitiona de la furnizori locali.

se vor

Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va realiza pe baza de comenzi adresate furnizorilor.
Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:

pret
termen de livrare
termene si modalitati de plata
nivelul calitativ al produselor

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de materii
prime / materiale auxiliare / Adresa
produse / servicii
Furnizori locali ingrasaminte,
erbicide
Furnizori locali combustibil
Furnizori locali ambalaje

Produs furnizat si
cantitate aproximativa

Valoare
aproximativa
-RON-

[adresa]

5.762

6%

[adresa]

1.055

1%

[adresa]

82.500

.
.

Total

% din
total
achizitii

89.317

93%

100%

Potentiali clienti:
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt

Client (Denumire si adresa)

Valoare - RON -

% din vanzari

1
2
3
Total vanzari

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului


3.1 Total personal existent
Total
personal
existent:
XXXXXXXXXXXXXXX angajati
din care personal de executie
XXXXXXXXXXX angajati

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :


Locuri de munca nou-create: XXXXXXXXXX
urmatoarele functii:

persoane, avand

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

3.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume:
Functia in cadrul organizatiei:
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
1.