Sunteți pe pagina 1din 1

ANALIZA STATISTICA A CALITATII VIETII

in analiza statistica a calitatii vietii trebuie pornit de la precizarea deosebi


rilor dintre conceptul de nivel de trai si cel de calitate a vietii.
Prin nivel de trai se intelege gradul de satisfacere a necesitatilor de viata al
e populatiei unei tari,ca expresie a volumului de bunuri si servicii de care di
spune populatia pe baza veniturilor obtinute.
Nivelul de trai poate fi considerat ca ansamblu a cond mater,culturale si social
e pe care societatea le creeaza membrilor sai.
Caltatea vietii exprima totalitatea conditiilor naturale tehnico-economice ,soci
al politice ,culturale ce permit fiintei umane sa foloseasca bunuri si servicii
pt a-si asigura integritatea biologica ,sociala si spirituala conform asteptaril
or sale.
Calitatea vietii are o sfera de cuprindere mai mare decat notiunea de nivel de
trai abordand totodata si aspecte privind calitatea mediului inconjurator,a cond
de munca ,de locuit,situatia demografica,educationala.
Pt cuantificarea diferitelor aspecte privind calitatea vietii se utilizeaza un
sistem integral de indicatori care se impart in 2 categorii:
1)indicatori punctuali sau specifici ai calitatii vietii ;
2)indicatori sintetici ai calitatii vietii care masoara aspecte ale acesteia pe
baza unui set limitat de indicatori;
INDICATORII PUNCTUALI AI CALITATII VIETII
Se impart la randul lor in 3 categorii,respectiv:
1)indicatori ai bazei materiale ai calitatii vietii ,indicatori care exprima cap
acitatea sau posibilitatea unei tari de a asigura un anumit standard de viata.
In aceasta grupa se includ indicatori precum:PIB,PNB.Venitul nat dar mai ales PI
b mediu p loc .
2)Indicatorii care caracterizeaza direct aspecte ale calitatii vietii :
-indicatorii venit pop si ai puterii de cumparare,consumului de pop,demografici,
conditiilor de locuit,petrecerii timpului liber ,sanatatii,ai protectiei mediulu
i inconjurator.
3) Indicatori ai efectelor conditiilor de viata (indicatori privind speranta med
ie de viata ,indicatori privind mortalitatea).
INDICATORI SINTETICI AI CALITATII VIETII
cei mai utilizati sunt :
-indicele dezvoltarii umane
-indicele saraciei-repr ponderea in total a pers care st in limita pragului sara
ciei.