Sunteți pe pagina 1din 9

1 DEFINITIE. STRUCTURA .

FORMA
Bilantul sintetizeaza in cele 2 parti ale sale
existentele de active si pasive la un moment dat,
fara a reda cele 2 categorii de miscari (cresteri si
micsorari ) ale fiecarui element patrimonial.
Intocmirea unui nou bilant dupa fiecare operatie
economica ar fi un lucru greu de realizat, ca urmare
a numarului de operatii economice care se produc
zilnic.
Definitie:Unprocedeuspecificcontabilitatiicaresa
poataurmarisiinregistraatatexistentelecatsi
modificarileactivelorsipasivelorestecontul .
Acest procedeu (contul) este conceput astfel incat
sa preia existentele de active si pasive din bilantul
initial , iar in cursul perioadei se inregistreaza
modificarile ( de structura sau volum ) in patrimoniu.
La sfarsitul exercitiului se stabilesc existentele finale
necesare intocmirii bilantului final.

Bilant initial
-existente initiale

Conturi
-existente initiale
-miscari:-cresteri

Bilant final
-existente finale

-micsorari
-existente finale

Ecuatiacontului
Existente initiale + cresteri micsorari =
Existente finale

Conturile se deschid pentru toate


elementele patrimoniale :
-conturi deschise pentru active ;
-conturi deschise pentru pasive ;
-conturi de cheltuieli ;
-conturi de venituri.
Definitie:Contulesteunprocedeuspecific
contabilitatii,cuajutorulcaruiaseprezintain
ordinecronologicasisistematicaexistentelesi
miscareaelementelorpatrimonialeinetalon
valoric,iaruneoricantitativ.
Denumirea de cont provine de la cuvantul
,, compte ,, din limba franceza sau ,, conto ,,
din limba italiana si inseamna socoteala scrisa.

Elementele contului :
1. Denumirea sau titlul contului
2. Simbolul contului
3. Data si explicatia operatiilor
economice
4. Debitul si creditul
5. Rulajul contului
6. Total sume
7. Soldurile contului.

1. Denumirea sau titlul contului defineste


elementulpatrimonialpentrucares-adeschis
contulrespectivesiacaruievidentaotine.
De exemplu : pentru evidentierea operatiunilor
cu numerarul din casierie se foloseste contul ,, Casa
iar pentru a evidentia relatiile cu furnizorul se utilizeaza
contul ,, Furnizori .

2. Simbolul contului grupuldecifrece


insotestetitlulcontului. Acest grup de cifre este
stabilit prin Planul general de conturi.
De exemplu : 5311 ,, Casa
401 ,, Furnizori .

3. Data si explicatia operatiilor economice :


Data-precizeaza in ordine cronologica : ziua,
luna, anul cand a avut loc fiecare operatie
economica sau financiara .
Explicatia prin explicatie se descrie operatia
supusa inregistrarii.
De exemplu : In data de 02.03. are loc
incasarea in numerar a sumei de 10.000.000 lei de la
clienti.

4. Debitul si creditul :
Contul se poate reprezenta conventional , sub
forma literei ,, T ,si are doua parti :
- partea stanga se numeste debit D ;
- partea dreapta se numeste credit C.

Obs. A debita un cont inseamna a inregistra


o suma in debitul contului respectiv, iar a
credita un cont inseamna a inregistra o suma
in creditul contului respectiv.
D
5311 CASA
5.000.000
1.000.000

Continutul economic al debitului si creditului


este diferit in functie de continutul economic
al contului. Astfel:
- Pentru conturile de Activ si Cheltuieli :
- D reprezinta existentul si cresterile ;
- C reprezinta micsorarile.
- Pentru conturile de Pasiv si Venituri
:D reprezinta micsorarile ;
- C reprezinta existentul si majorarile.

5. Rulajul contului arata miscarile ,


modificarile ( cresterile si micsorarile )
inregistrate in debitul si/sau creditul unui cont
pe parcursul unei perioade.
Sumele inregistrate in debitul unui cont
formeaza Rulajul debitor RD, iar sumele
inregistrate in creditul unui cont formeaza
Rulajul creditor RC.
6. Total sume reprezinta totalul efectuat
intre existentul initial si rulajul debitor/creditor
al contului. Astfel :
- totalul sumelor din partea de debit
se numeste Total sume debitoare TSD;
- totalul sumelor din partea de credit
se numeste Total sume creditoare TSC.

Exemplu:
D
5311,, CASA

-existentul initial=1.000.000
RD=5.000.000

RC=1.000.000

TSC=1.000.000 + 5.000.000
=6.000.000

TSC=0 + 1.000.000 =
= 1.000.000