Sunteți pe pagina 1din 4

S.R.L.

Instructiuni proprii de securitate in munca


pentru sudura cu arc electric in mediu de
gaz protector (argon)

EDITIE: 1_2015
REVIZIA. 0
Pagina 1 din 4

Aprobat,
ADMINISTRATOR
Instructiuni proprii de securitate in munca pentru sudura cu arc electric in mediu de gaz
protector (argon)
Elaborate n conformitate cu:
prevederile art. 41 alin. (2) din Constituia din 21 noiembrie 1991, republicat;

prevederile art. 13 lit. e) din Legea securitii i sntii n munc nr. 319/2006;

prevederile art. 15 alin. (1) punctul 3 din HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006.

Art.1 Prezentele instructiuni proprii de securitate a muncii pentru sudarea metalelor cuprind
prevederi specifice de securitatea muncii penrtu prevenirea accidentelor de munca in activitatile de
sudare a metalelor.
Art.2 Lucrarile de sudura pot fi executate numai de persoane avand varsta peste 18 ani, care
cunosc instalatiile,aparatura si procedeele de lucru si care au fot instruite din punct de vedere al
securitatii muncii si au calificarea necesara.
Art.3 Persoanele care nu sunt calificate in meseria de sudor sau nu au inplinit varsta de 18 ani, pot
fi admise la lucru in conditii normale ca ajutor de sudor numai sub supravegherea directa a cadrelor
calificate in aceste lucrari si numai dupa insusirea instructajului de securitate a muncii.
Art.4 Sudorii si ajutorii de sudori sunt obligate sa utilizeze echipamentul individual de protectie
adecvat conform normativului stabilit.
Art.5 Inainte de inceperea lucrului, persoana insarcinata cu supravegherea operatiilor va verifica
daca au fost luate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentelor si
imbolnavirilor.
Art.6 La locurile de munca permanente se vor afisa in mod obligatoriu insrtuctiunile de folosire ale
utilajului si indicatoare de securitate.
Art.7 Zona de lucru va fi ingradita cu paravane sau pereti netezi care vor fi prevazuti cu tablite
avertizoare.
Art.8 La efectuarea lucrarilor de sudare intr-o incapere in care se desfasoara si alte activitatii vor fi
luate masuri care sa excluda posibilitatea de actiune a factorilor periculosi si nocivi aspra
lucratorilor.
Art.9 Agregatele de sudare in mediu de gaze protectoare trebuie sa respecte conditiile impuse in
prescriptiile de electrosecuritate.
Art.10 Legarea la conductorul de nul la pamant trebuie sa se execute conform prescriptiilor in
vigoare. Fiecare componenta a instalatiei: transformator,grup convertizor, pupitru de comanda,
trebuie sa fie prevazuta cu borne speciale in acest sens. Legarea la pamant a piesei care constituie
obiectul sudarii se face prin intermediul unei bride prevazute cu un element de stringere pentru a
garanta un contact sigur.

S.R.L.

Instructiuni proprii de securitate in munca


pentru sudura cu arc electric in mediu de
gaz protector (argon)

EDITIE: 1_2015
REVIZIA. 0
Pagina 2 din 4

Art11 In cazul in care urmeaza sa se execute lucrari de reparatie sau de curatire a agregatelor de
sudare sau cand se schimba locul de amplasare este necesar ca in prelabil agregatele sa fie
scoase de sub tensiune prin deconectarea de la retea.
Art12 Conductorii electrici mobile folositi la racordarea la retea si cablurile pentru alimentarea
circuitului de sudare trebuie sa fie ferite impotriva deteriorarii in timpul exploatarii si al transportului,
in mod special impotriva contactului cu stropii de metal topit, precum si a trecerii peste ele a
mijloacelor de transport. Cablurile mobile trebuie sa fie usoare, foarte flexibile; ele se pastreaza in
colaci cind nu se sudeaza.
Art13 Folosirea cablurilor de alimentare a circuitului de sudare cu izolatia deteriorataeste strioct
interzisa.Starea izolatiei si a legaturilor la priza de pamint se va verifica de fiecare data inaintea
inceperii lucrului
Art14 Zonele de imbinare a cablurilor pentru alimentarea circuitului de sudare trebuie sa asigure o
buna conductibilitate,securitate fata de solicitarile mecanice si o izolare perfecta in special in zona
de imbinare.Inainte de imbinarea cablurilor pentru alimentarea circuitului de sudare ,trebuie ca
agregatul de sudare sa fie deconectat de la retea. Imbinarea cablurilor pentru alimentarea
circuitului de sudare se va realize prin lipire la cald ,sudare sau cu mufe de conectare izolate.
Art15 Cablurile de masa trebuie sa fie racordate direct la piesa fiind interzisa utilizarea unor
improvizatii ca bare, tuburi sau lanturi. Racordarea se poate realize numai cu cleme de stringere,
birna cu surub, bine strinse, sau poli aderenti magnetici, cu conditia ca suprafetele de contact sa fie
netede si curate.
Art16 Incaperea in care are loc procesul de sudare va fi prevazut cu ventilatie generala cu
Norul de fum cu concentratia maxima in produse toxice nu trebuie sa ajunga intre masca si fata
sudorului, pentru a evita inhalarea acestuia , iar in acest scop, totodata ,se amenajaza ventilatia
locala. Ventilatia la locul de munca trebuie sa fie eficace , insa tirajul nu trebuie sa impiedice efectul
de protectie a sudurii cu ajutorul gazului protector.
Art 17 Toate partile instalatiei de sudare, care se afla sub tensiune, inclusiv generatoarele de curent
continuu sau transformatoarele de sudare, trebuie sa fie protejate impotriva atingerilor accidentale.
Nu este permis ca racordul electric al pistoletului sa aiba parti neizolate. In cazurile in care apar
scantei intre corpul pistoletului si piesa de sudat sau masa de sudare, se intrerupe lucrul si se
inlatura defectiunea.
Minerul si dispozitivul de conducere a sarmei de sudare trebuie sa fie executate din material
rezistent si imbricate in material izolant. Racordurile pentru gaz si pentru apa e racire trebuie sa fie
perfect etansate.
Art18 La sudarea in mediu protector de argon, furtunul de alimentare cu apa de racire a arzatorului
trebuie sa fie etans si bine racordat. Scurgerile de apa in contact cu piesele conductoare de current
prezinta pericol de electrocutare. Iesirea apei din pistoletul de sudare trebuie sa fie controlabila. In
cazul opririi apei de racire se va intrerupe imediat sudarea si se va inlatura defectiunea.
Art19 Toate elementele semnului de semnalizare vizuala sau sonora a instalatiilor de sudare in
mediu protector de gaz trebuie sa fie in perfecta stare; in caz contrar, nu se permite expluatarea
instalatiei.
Art20 Dupa pornirea instalatiei nu se permite accesul la partile componente ale instalatiei,
deoarece toate circuitele din pupitrul de comanda si transformator se afla sub tensiune.

S.R.L.

Instructiuni proprii de securitate in munca


pentru sudura cu arc electric in mediu de
gaz protector (argon)

EDITIE: 1_2015
REVIZIA. 0
Pagina 3 din 4

Art21 Penrtu preintampina accidentele in cazul atingerii partilor metalice ale arzatorului, sudorul
trebuie sa poarte in permanenta manusi de protectie in perfecta stare .
Releul pentru intreruperea alimentarii trebuie sa fie bine reglat si verificat in permanenta pentru a
interveni sigur in cazul ivirii unor anomalii incircuitul de racire .
Art22 Pentri instalatia de incalzire electrica a gazului se vor folosi trnsiuni nepericuloase sub 24 V.
Arsurile se vor preveni prin aparatori corespunzatoare.
Art24 Nu se permit modificari, descomplectari sau improvizatii. Acestea pot determina aparitia unor
anomalii in functionare care sa conduca la accidente.
Art25 Intrucit tensiunea de mers in gol a transformatorului poate atinge valoarea de 300 V, aparatul
de sudare cu arc va fi prevazut cu un dispozitiv care sa asigure scoaterea automata a
transformatorului din circuit la intreruperea arcului electric.
Art26 Se va asigura intreruperea automata a gazului la sfirsitul sudarii.
Art 27 Compozitia spectrala a radiatiei arcului depinde de felul gazului protector folosit si de felul
materialului de imbinat. Efectul daunator al razelor ultraviolete si infrarosii ale arcului de argon este
superior celui in bioxid de carbon. Din aceste motive alegerea sticlei protectoare se face in mod
individual. Se vor folosi filter care absorb in intregime radiatiile dunatoare. Alegerea filtrelor se face
in functie de curentul de sudare si de gazul protector folosit.
Art28 Radiatiile indirecte ale arcului in gaze protectoare sunt periculoase. De aceea, se vor vopsi
peretii cabinei de sudare in gri deschis sau verde cu adaus de oxid de zinc care are proprietatea de
a absorbi rezele ultraviolet. Personalul ajutator va purta obligatoriu echipament care-l protejaza
contra efectelor de iradiere. Acest echipament va proteja toata suprafata corpului neacoperit de
imbracaminte.
Art29 La sudarea pieselor cu gabarit mare cind sudorul se afla pe piesa sau in interiorul acesteia,
este necesara folosirea unei platforme care sa izoleze sudorul contra , metatulul incalzit. In masura
in care este posibil, se vor aplica pozitiile care permit sudarea dintr-o singura parte.
Amplasarea tuburrilor de argon in apropierea locurilor in care se sudeaza este interzisa, pina la o
distanta de cel putin 5 metri. In cazul folosirii paravanelor, aceasta distanta se poate micsora
corespunzator.
Art30 Pentru a impiedeca vicierea atmosferei cu praf si impuritati se vor lua masuri ca ventilatorul
de racire al transformatoruluin sa aiba priza de aer protejata.
Art31 Inainte de inceperea lucrului, suprafetele materialului trebuie sa fie curatate si bine uscate,
pentru a reduce degajerile de fum si gaze si pentru a asigura conditii bune de lucru. Indepartarea
prafului, grasimilor si a stratului de vopsea, este neaparat necesara; pentru aceasta se vor folosi
substante adecvate. Curatirea nu poate fi inlocuita prin reglarea unui jet mai putenic de gaze.
Art32 La sudarea in mediu protector cu argon se va respecta cu strictete distanta minima intre
electrodul de volfram si piesa; in caz contrar se produce arderea rapida a electrodului cu degajeri
de gaze nocive si radiatii deosebit de puternice.
Art33 Atingerea sau lasarea din mina a arzatorului folosit a sudarea in mediu protector de argon
atat timp cit acesta se afla sub tensiune de mers in gol de 120V este interzisa. Intreruperea

S.R.L.

Instructiuni proprii de securitate in munca


pentru sudura cu arc electric in mediu de
gaz protector (argon)

EDITIE: 1_2015
REVIZIA. 0
Pagina 4 din 4

automata a circuitului are loc dupa citeva secunde de la stingerea arcului electric. Instalatia trebuie
sa semnalizeze intreaga perioada de timp in care se afla sub tensiune de mers in gol.
Art34 La sudarea in curent continuu, arzatorul va fi lasat din mana numai dupa oprirea
convertizorului.
Art35 Instalatia arzatorului si scutul de protectie trebuie ingrijite cu atentie, ele fiind expuse unor
temperaturi ridicate in timpul lucrului. Nu se admite inceperea lucrului daca se constata sparturi,
fisuri sau alte deteriorari ale instalatiei.
Prezentele instructiuni intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare vor fi aduse la
cunostinta lucratorilor.

S-ar putea să vă placă și