Sunteți pe pagina 1din 25

Specificarea utilajelor tehnologice

Nr

Denumirea

crt

Caracteristici

Caracteristici de utilizare

principale

Turatia
[rot / min]

Avans

Avans

longitudinal

transversal

[mm / rot]

[mm / rot]

0,06
Strung

h = 400-750

normal

SN

1500

400x1500

N = 7.5

=1000-

Puterea

0,12

12,15 ,19 24 30 38 0,24

0,48 0,15

46 58 76 96 120 150 0,96

0,08 0,60 1,20

185 230 305 380 0,16

0,32 1,624 2,02

480 600 765 955 0,64

1,28 4

1200 1500

0,20 1,36

0,10

0,30

2,72

2,024 3,52

Se vor calcula regimurile de achiere pentru 4 operaii:


a)
b)
c)
d)
e)

[KW]

Strunjire cilindric exterioar de degroare 80,5 x 21mm


Strunjire cilindric exterioar de finisare 80 x 21mm
Strunjire cilindric interioar de degroare 64,5 x 66mm
Strunjire cilindric interioar de finisare 65 x 66mm
Filetare M 80 x 2 x 30mm

Calculul regimurilor raionale de achiere se va face utiliznd relaiile de calcul din [11].

a) Strunjire cilindric exterioar de degroare 80,5 x 21mm


Date iniiale :
-

dimensiunea de prelucrat: 80,5 mm;

lungimea de prelucrat l = 21 mm;

adaos de prelucrare d1 = 85 mm;

main unealt SN 400x1500, cu randamentul = 0,80;

cuit Rp, = 450, = 6100, = 10...150, r = 1 mm, q = 25x25 mm;

7,5

Se calculeaz adaosul de prelucrare:

AP1 =

85 80,5
2,25
2

mm;

Modul de lucru :
o numrul de treceri i=1;
o adncimea de achiere t = 2,25/2 = 1,125 mm;
o durabilitatea T = 60 min, pentru cuit din Rp3;
o avansul f, tab.(10.7)[11]; f = 1,1 mm/rot;
o viteza de achiere:
Cv

vp
T m t xv

HB
S yv

200

K v
(10.27)[11]

unde:
Cv - coeficient funcie de caracteristica materialului de prelucrat i materialul
sculei
achietoare cu rcire;
Cv = 32,4; xv = 0,15; yv = 0,40; n = 1,5; tab.(10.26)[11] pentru aliaje cupru de
HB = 95;
xv, yv, n - exponenii adncimii de achiere, avansului i duritii, tab.(10.26)[11];
T = 60 min - duritatea sculei achietoare;
m = 0,2 - exponentul durabilitii, tab.(10.29)[11];
t = 1,125 mm - adncimea de achiere;
f = 1,1 mm/rot - avansul de achiere;

kv = k1.k2. k3.k4. k5.k6. k7.k8. k9

k1k9.- coeficieni cu valori prezentate n continuare;


Cuit 25 x 25 mm :

ASeciune transversal = 625 mm2

= 0,04 - pentru aliaje cupru;


k1 - coeficient funcie de influena seciunii transversale:

q
k1

20x30

625
k1

20x30

(10.30)[11]

0.04

1.0016

k2 - coeficient funcie de unghiul de atac principal

45
k 2 0

45
k2

70

(10.31)[11]

0.6

0,767

unde: = 0,6 - exponent funcie de materialul de prelucrat


k3 - coeficient funcie de unghiul de atac secundar
a

k 3
S

0,09

10
k3

20

(10.30)[11]

0.09

0,939

unde: a = 10
k4 - coeficient funcie de influena razei de racordare a vrfului cuitului

r
k4
2

(10.31)[11]

unde: = 0,1 - pentru degroare


k5 = 1,

(10.31)[11]

k6 = 1,

(10.32)[11]

k7 = 1,
k8 = 1,

1
k4
2

0.1

0,933

k9 = 1.
kv = 1,016 0,767 0,939 0,933 1 1 1 1 1 = 0,68271
Viteza de achiere va fi:
32,4

v
60

0.2

1,125

0,15

1,1

0,40

95

200

1.5

0,68271 28,178 m/min

- turaia de lucru:
n

1000 v 1000 28,178

111,47 rot/min
d0
80,5

Se recomand n 800, pentru degroare


- se alege imediat turaia inferioar sau superioar din gama de turaii ale M.U:
n = 120 rot/min, turaie aleas din gama M.U. SN 400x1500;
- recalcularea vitezei reale:

d 0 n 80,5 120

30,332 m/min
1000
1000

viteza de avans:

vf = n f = 120 1,1 = 132 mm/min

- fora principal de achiere


Fz = C4 tx1fy1HBn1

[daN]

(10.7)[11]

unde:
C4 - coeficient funcie de materialul de prelucrat
C4 = 63,5; t = 1,125 mm; x1 = 1; y1 = 0,75; n1 = 0,35;
HB = 95; , tab.(10.13)[11];
x1, y1, n - exponenii adncimii de achiere, avansului i duritii, tab.(10.21)[11].

Fz =63,51,12511,10,75950,35 = 377,48 daN


F = 1,1Fz [daN];

tab.(10.27)[11]

F = 415,228 daN

- puterea de achiere:
P0

F v
415,228 30,332

2,058 kW
102 60
102 60

- verificarea puterii motorului:

P0
PME

2,058
2,5725 kW 7,5 kW
0,8

unde: PME = 7,5 kW, pentru un strung SN 400 x 1500.

b) Strunjire cilindric exterioar de finisare 80 x 21mm


Date iniiale :
-

dimensiunea de prelucrat: 80 mm;

lungimea de prelucrat l = 21 mm;

adaos de prelucrare d1 = 80,5 mm;

main unealt SN 400x1500, cu randamentul = 0,80;

cuit Rp, = 450, = 6100, = 10...150, r = 1 mm, q = 25x25 mm;

Se calculeaz adaosul de prelucrare:

AP1 =

80,5 80
0,25
2

mm;

Modul de lucru :
o numrul de treceri i=1;

o adncimea de achiere t = 0,25/2 = 0,125 mm;


o durabilitatea T = 60 min, pentru cuit din Rp3;
o avansul f, tab.(10.7)[11]; f = 1,1 mm/rot;
o viteza de achiere:

vp

Cv

T m t xv S yv

HB

200

Kv
(10.27)[11]

unde:
Cv - coeficient funcie de caracteristica materialului de prelucrat i materialul
sculei
achietoare cu rcire;
Cv = 32,2; xv = 0,15; yv = 0,30; n = 1,5; tab.(10.26)[11] pentru aliaje cupru de
HB = 95;
xv, yv, n - exponenii adncimii de achiere, avansului i duritii, tab.(10.26)[11];
T = 60 min - duritatea sculei achietoare;
m = 0,2 - exponentul durabilitii, tab.(10.29)[11];
t = 0,125 mm - adncimea de achiere;
f = 1,1 mm/rot - avansul de achiere;

kv = k1.k2. k3.k4. k5.k6. k7.k8. k9


k1k9.- coeficieni cu valori prezentate n continuare;
Cuit 25 x 25 mm :

ASeciune transversal = 625 mm2

= 0,04 - pentru aliaje cupru;


k1 - coeficient funcie de influena seciunii transversale:

q
k1

20x30

625

20x30

0.04

k1

(10.30)[11]

1.0016

k2 - coeficient funcie de unghiul de atac principal

45
k 2 0

0.6

45
k2

70

(10.31)[11]

0,767

unde: = 0,6 - exponent funcie de materialul de prelucrat


k3 - coeficient funcie de unghiul de atac secundar
a

k 3
S

0,09

10

20

k3

(10.30)[11]

0.09

0,939

unde: a = 10
k4 - coeficient funcie de influena razei de racordare a vrfului cuitului

r
k4
2

(10.31)[11]

1
k4
2

0.2

0,87

unde: = 0,2 - pentru finisare


k5 = 1,

(10.31)[11]

k6 = 1,

(10.32)[11]

k7 = 1,
k8 = 1,
k9 = 1.
kv = 1,016 0,767 0,939 0,87 1 1 1 1 1 = 0,6366
Viteza de achiere va fi:

32,2

v
60

0.2

0,125

0,15

1,1

0,30

95

200

1.5

0,6366 57,70,6366 36,73 m/min

- turaia de lucru:
n

1000 v 1000 36,73

146,21 rot/min
d0
80

Se recomand n 800, pentru degroare


- se alege imediat turaia inferioar sau superioar din gama de turaii ale M.U:
n = 150 rot/min, turaie aleas din gama M.U. SN 400x1500;
- recalcularea vitezei reale:

d 0 n 80 150

37,68 m/min
1000
1000

viteza de avans:

vf = n f = 150 1,1 = 165 mm/min

- fora principal de achiere


Fz = C4 tx1fy1HBn1

[daN]

(10.7)[11]

unde:
C4 - coeficient funcie de materialul de prelucrat
C4 = 63,5; t = 0,125 mm; x1 = 1; y1 = 0,75; n1 = 0,35;
HB = 95; , tab.(10.13)[11];
x1, y1, n - exponenii adncimii de achiere, avansului i duritii, tab.(10.21)[11].

Fz =63,50,12511,10,75950,35 = 41,63 daN


F = 1,1Fz [daN];
- puterea de achiere:

tab.(10.27)[11]

F = 45,79 daN

P0

F v
45,79 37,68

0,282 kW
102 60
102 60

- verificarea puterii motorului:

P0
PME

0,282
0,3525 kW 7,5 kW
0,8

unde: PME = 7,5 kW, pentru un strung SN 400 x 1500.

c) Strunjire cilindric interioar de degroare 64,5 x 66mm


Date iniiale :
-

dimensiunea de prelucrat: 64,5 mm;

lungimea de prelucrat l = 66 mm;

adaos de prelucrare d1 = 60 mm;

main unealt SN 400x1500, cu randamentul = 0,80;

cuit Rp, = 450, = 6100, = 10...150, r = 1 mm, q = 25x25 mm;

Se calculeaz adaosul de prelucrare:

AP1 =

64,5 60
2,25
2

mm;

Modul de lucru :
o numrul de treceri i=1;
o adncimea de achiere t = 2,25/2 = 1,125 mm;
o durabilitatea T = 60 min, pentru cuit din Rp3;
o avansul f, tab.(10.7)[11]; f = 1,1 mm/rot;
o viteza de achiere:

Cv

vp
T m t xv

HB
S yv

200

Kv
(10.27)[11]

unde:
Cv - coeficient funcie de caracteristica materialului de prelucrat i materialul
sculei
achietoare cu rcire;
Cv = 32,4; xv = 0,15; yv = 0,40; n = 1,5; tab.(10.26)[11] pentru aliaje cupru de
HB = 95;
xv, yv, n - exponenii adncimii de achiere, avansului i duritii, tab.(10.26)[11];
T = 60 min - duritatea sculei achietoare;
m = 0,2 - exponentul durabilitii, tab.(10.29)[11];
t = 1,125 mm - adncimea de achiere;
f = 1,1 mm/rot - avansul de achiere;

kv = k1.k2. k3.k4. k5.k6. k7.k8. k9


k1k9.- coeficieni cu valori prezentate n continuare;
Cuit 25 x 25 mm :

ASeciune transversal = 625 mm2

= 0,04 - pentru aliaje cupru;


k1 - coeficient funcie de influena seciunii transversale:

q
k1

20x30

625

20x30

0.04

k1

(10.30)[11]

k2 - coeficient funcie de unghiul de atac principal

1.0016

45
k 2 0

45
k2

70

(10.31)[11]

0.6

0,767

unde: = 0,6 - exponent funcie de materialul de prelucrat


k3 - coeficient funcie de unghiul de atac secundar
a

k 3
S

0,09

10
k3

20

(10.30)[11]

0.09

0,939

unde: a = 10
k4 - coeficient funcie de influena razei de racordare a vrfului cuitului

r
k4
2

1
k4
2

(10.31)[11]

0.1

0,933

unde: = 0,1 - pentru degroare


k5 = 1,

(10.31)[11]

k6 = 1,

(10.32)[11]

k7 = 1,
k8 = 1,
k9 = 1.
kv = 1,016 0,767 0,939 0,933 1 1 1 1 1 = 0,68271
Viteza de achiere va fi:
v

32,4
95
60 0.2 1,125 0,15 1,10,40

200

- turaia de lucru:

1.5

0,68271 28,178 m/min

1000 v 1000 28,178

139,13 rot/min
d0
64,5

Se recomand n 800, pentru degroare


- se alege imediat turaia inferioar sau superioar din gama de turaii ale M.U:
n = 150 rot/min, turaie aleas din gama M.U. SN 400x1500;
- recalcularea vitezei reale:

d 0 n 64,5 150

30,379 m/min
1000
1000

viteza de avans:

vf = n f = 150 1,1 = 165 mm/min

- fora principal de achiere


Fz = C4 tx1fy1HBn1

[daN]

(10.7)[11]

unde:
C4 - coeficient funcie de materialul de prelucrat
C4 = 63,5; t = 1,125 mm; x1 = 1; y1 = 0,75; n1 = 0,35;
HB = 95; , tab.(10.13)[11];
x1, y1, n - exponenii adncimii de achiere, avansului i duritii, tab.(10.21)[11].

Fz =63,51,12511,10,75950,35 = 377,48 daN


F = 1,1Fz [daN];

tab.(10.27)[11]

- puterea de achiere:
P0

F v
415,228 30,379

2,061 kW
102 60
102 60

- verificarea puterii motorului:

F = 415,228 daN

P0
PME

2,061
2,57625 kW 7,5 kW
0,8

unde: PME = 7,5 kW, pentru un strung SN 400 x 1500.

d) Strunjire cilindric interioar de finisare 65 x 66mm


Date iniiale :
-

dimensiunea de prelucrat: 65 mm;

lungimea de prelucrat l = 66 mm;

adaos de prelucrare d1 = 64,5 mm;

main unealt SN 400x1500, cu randamentul = 0,80;

cuit Rp, = 450, = 6100, = 10...150, r = 1 mm, q = 25x25 mm;

Se calculeaz adaosul de prelucrare:

AP1 =

65 64,5
0,25
2

mm;

Modul de lucru :
o numrul de treceri i=1;
o adncimea de achiere t = 0,25/2 = 0,125 mm;
o durabilitatea T = 60 min, pentru cuit din Rp3;
o avansul f, tab.(10.7)[11]; f = 1,1 mm/rot;
o viteza de achiere:

Cv

vp
T m t xv

HB
S yv

200

Kv
(10.27)[11]

unde:
Cv - coeficient funcie de caracteristica materialului de prelucrat i materialul
sculei
achietoare cu rcire;
Cv = 32,2; xv = 0,15; yv = 0,30; n = 1,5; tab.(10.26)[11] pentru aliaje cupru de
HB = 95;
xv, yv, n - exponenii adncimii de achiere, avansului i duritii, tab.(10.26)[11];
T = 60 min - duritatea sculei achietoare;
m = 0,2 - exponentul durabilitii, tab.(10.29)[11];
t = 0,125 mm - adncimea de achiere;
f = 1,1 mm/rot - avansul de achiere;

kv = k1.k2. k3.k4. k5.k6. k7.k8. k9


k1k9.- coeficieni cu valori prezentate n continuare;
Cuit 25 x 25 mm :

ASeciune transversal = 625 mm2

= 0,04 - pentru aliaje cupru;


k1 - coeficient funcie de influena seciunii transversale:

q
k1

20x30

625

20x30

0.04

k1

(10.30)[11]

k2 - coeficient funcie de unghiul de atac principal

1.0016

45
k 2 0

0.6

45
k2

70

(10.31)[11]

0,767

unde: = 0,6 - exponent funcie de materialul de prelucrat


k3 - coeficient funcie de unghiul de atac secundar
a

k 3
S

0,09

10
k3

20

(10.30)[11]

0.09

0,939

unde: a = 10
k4 - coeficient funcie de influena razei de racordare a vrfului cuitului

r
k4
2

1
k4
2

(10.31)[11]

0.2

0,87

unde: = 0,2 - pentru finisare


k5 = 1,

(10.31)[11]

k6 = 1,

(10.32)[11]

k7 = 1,
k8 = 1,
k9 = 1.
kv = 1,016 0,767 0,939 0,87 1 1 1 1 1 = 0,6366
Viteza de achiere va fi:
32,2

v
60

0.2

0,125

- turaia de lucru:

0,15

1,1

0,30

95

200

1.5

0,6366 57,70,6366 36,73 m/min

1000 v 1000 36,73

146,21 rot/min
d0
80

Se recomand n 800, pentru degroare


- se alege imediat turaia inferioar sau superioar din gama de turaii ale M.U:
n = 150 rot/min, turaie aleas din gama M.U. SN 400x1500;
- recalcularea vitezei reale:

d 0 n 65 150

30,615 m/min
1000
1000

viteza de avans:

vf = n f = 150 1,1 = 165 mm/min

- fora principal de achiere


Fz = C4 tx1fy1HBn1

[daN]

(10.7)[11]

unde:
C4 - coeficient funcie de materialul de prelucrat
C4 = 63,5; t = 0,125 mm; x1 = 1; y1 = 0,75; n1 = 0,35;
HB = 95; , tab.(10.13)[11];
x1, y1, n - exponenii adncimii de achiere, avansului i duritii, tab.(10.21)[11].

Fz =63,50,12511,10,75950,35 = 41,63 daN


F = 1,1Fz [daN];

tab.(10.27)[11]

- puterea de achiere:
P0

F v
45,79 30,615

0,229 kW
102 60
102 60

- verificarea puterii motorului:

F = 45,79 daN

P0
PME

0,229
0,28625 kW 7,5 kW
0,8

unde: PME = 7,5 kW, pentru un strung SN 400 x 1500.

e) Filetare M 80 x 2 x 30mm
Scula: cuit de filetat, cu partea activ din carbur metalic, P20; seciunea cuitului S =16 x
25 mm2; =600; =60; =00; r = 0,5 mm.
Se aleg dimensiunile la prelucrarea filetelor metrice, din [11] tab. (8.57), astfel:
dmax = 80 - 0,172 = 79,828 mm
dmin = 80 - 0,34 = 79,66 mm
Din [11], se aleg urmtoarele adaosuri pentru filetare, funcie de pasul filetului :
p = 2 mm
-

adaosul de prelucrare total, AP =0,974 mm;

adaosul de prelucrare, la degroare APD =0,874 mm;

adaosul de prelucrare, la finisare APF =0,10 mm;

Din acelai tabel, se stabilesc numrul de treceri, i:


-

iD = 7 treceri, pentru degroare

iF = 3 treceri, pentru finisare

Adncimile de achiere pe trecere:

pentru degroare, tD =

pentru finisare, tF =

- Avansul la filetare:

A PD
iD

A PF
iF

0,874
7

0,10
3

=0,125 mm

= 0,033 mm

f = p = 2 mm
- Durabilitatea economic a sculei achietoare:
Tec = 30 min,

tab.(9.10)[11]

- Viteza de achiere, funcie de tipul filetrii i al sculei achietoare, se alege din tab.(9.40)
[11]:
vtab = 25 m/min
Se aplic urmtorii coeficieni de corecie:
K1=0,8; pentru prelucrarea filetelor cu degajare, tab.(9.32) [11];
K2 =1,1; pentru durabilitatea sculei, tab.(9.40)[11].
Viteza de achiere:
vC =vtab.K1K2=25 0,8 1,1 = 22 m/min
-Turaia semifabricatului:

n=

1000 v C
d

1000 22
80

= 87,58 rot/min

Din caracteristicile M.U. - SN 400x1500, se alege turaia real, tab.(10.1) [11]:


nr = 96 rot/min
Se recalculeaz viteza real de achiere:

vr =

d nr
1000

80 96
1000

= 24,115 m/min

- Puterea la filetare, pentru material oel:


Ne =24,210-3v p1,7 KMN i-0,71
unde:

[kw]

(14,7) [11]

KMN =

75

0,75

65

75

0,75

0,8982
, coeficient de corecie funcie de duritatea materialului
(14.9) [11]

Avem: f = 2 mm;

v = 24,115 m/min; i = 7 treceri pentru degroare.

Puterea la filetare

Ne =

24,2 21,7 24,1151 0,8982

1000 7 0,71

0,4277 kw

- Verificarea puterii motorului:

PMe

N e 0,4277

0,5346

0,80

kw;

unde: PMe =7,5 kw

b) Gurirea
Date iniiale de calcul:
diametrul de prelucrat, d = 8,5 mm;
lungimea de prelucrat, l = 8 mm.
Pentru prelucrarea gurilor cu o lungime l 10D, se alege din STAS 575 88, tipul
de burghiu din Rp 5, pentru prelucrarea materialului: - CuSn12Ni.
Parametri principali ai geometriei prii achietoare, a burghiului elicoidal, sunt :
unghiul la vrf, 20 = 1200, funcie de materialul de prelucrat, conform tabelului
(12.11)[11];

unghiul de aezare 0 = 100, tabelul (12.11)[11];


durabilitatea economic T = 20 min, tabelul (12.6)[11];
adncimea de achiere (pentru gurire n plin), t = d / 2 = 8,5/2 = 4,25 mm;
Avansul de achiere (pentru gurire-n plin), f, mm:
f = Ks Cs D0,6

[mm/rot]

(3.1)[11]

unde:
Ks = 0,9, coeficient de corecie, funcie de lungimea gurii, pentru l > 3D;
Cs =0,063, coeficient de avans, tabelul (12.9)[11];
D = 8,5 mm, diametrul burghiului.
f = 0,9 0,063 8,50,6 = 0,205 mm/rot
se alege avansul f = 0,20 mm/rot
Viteza de achiere la gurire, vp , m/min:

vp =

C v D zv
K vp
T m f yv t xv

[m/min]

(12.13)[11]

Valorile coeficienilor Cv i ale exponenilor zv, yv, m, sunt date-n tabelul (12.22)[11].
Pentru f 0,2 mm/rot, se aleg:
Cv = 7; zv = 0,4; m= 0,2; yv = 0,5;
Coeficientul de corecie Kvp, este produsul coeficienilor dai n tabelul (12.23)[11], ce in
seama de factorii ce influeneaz procesul de burghiere:
Kvp = KMv KTv Klv Ksv

(12.9)[11]

unde :
KMv , coeficient funcie de materialul de prelucrat;
KTv , coeficient funcie de raportul durabilitii reale i recomandate Tr / T;
Ksv , coeficient funcie de starea oelului;

Klv , coeficient funcie de lungimea gurii i diametrul de prelucrat;


Toi coeficienii se extrag din tabelul (12.23)[11], avnd urmtoarele valori:
KTv = 1; Klv = 0,5; Ksv = 1; KMv = 0,644;
Kvp = 1 0,5 1 0,644 = 0,322
Se calculeaz viteza de achiere :
7 8,5 0,4

vp =

20 0,2 0,2 0,5

0,322 6,5366

m/min

Turaia sculei achietoare la gurire n, rot/min:

n=

1000 v 1000 6,5366

244,9
D
8,5

rot/min

Valoarea obinut se pune de acord cu turaiile mainii - unelte, tabelul (3.22)..(3.33)[11],


pe care se face prelucrarea alegndu-se turaia imediat inferioar sau superioar dac nu s-a
depit v < 5%.
- se alege n = 200 rot/min, din gama de turaii ale mainii-unelte SN 400x1500.
Se calculeaz n continuare viteza real de achiere:

vr =

D n 8,5 200

5,338
1000
1000

m/min

Viteza de avans va avea expresia:


vf = n f = 200 0,2 = 40 mm/min
Fora principal de achiere i momentul la burghiere, se calculeaz cu formula:
F = CF1 DxF yF HBn [daN]
M = CM1 tzF fyF HBn

(12.12)[11]
[daNcm]

(12.13)[11]

Coeficienii i exponenii forei i momentului de achiere se dau n tabelul(12.38)[11], astfel:


xF = 1,10; yF = 0,7; CF = 65; HB = 143;
xM= 0,78; yM= 0,74; CM= 5,3;

F = 65 161,1 0,280,7 0,84 = 473 daN


M = 5,3 160,78 0,280,74 1,08 = 19,4 daN cm
Puterea la gurire, P, kw:

Pc =

Mt n
1,36 71620

Pc =

[kw]

19,4 200
0,0398
1,36 71620

(12.20)[11]

kw

unde:
Mt , momentul de torsiune la gurire;
n, turaia burghiului, sau a piesei.
Puterea total verificarea motorului:
Pc = 0,0398 kw
MU = 0,85 , randamentul mainii unelte SN 400x1500
Pc / MU = 0,046 kw PMe = 7,5 kw

NORMAREA TEHNIC A OPERAIILOR DE ACHIERE

Norma tehnic de timp este durata necesar pentru executarea unei operaii n condiii
tehnico-economice determinate i cu folosirea cea mai raional a tuturor mijloacelor de
producie.
n norma tehnic de timp intr o sum de timpi, astfel:

Tu t b t a t on t d

t pi
n

[min]

(12.1)[10]

unde:

Tu timpul normat pe operaie;

tb timpul de baz (tehnologic, de main);

ta timpul auxiliar;

ton timp de odihn i necesiti fireti;

td timp de deservire tehnico-organizatoric;

tpi timp de pregtire-ncheiere;

N lotul de piese care se prelucreaz la aceeai main n mod


continuu.

Suma dintre timpul de baz i timpul auxiliar se numete timp efectiv sau timp
operativ. Algoritmul pentru calculul normei de timp, se gsete n [10].
Timpul de baz se poate calcula analitic cu relaia:

tb

L L1 L 2
i
sn

[min]

unde:

L lungimea de prelucrare, [mm];

L1 lungimea de angajare a sculei, [mm];

L2 lungimea de ieire a sculei, [mm];

i numrul de treceri;

n numrul de rotaii pe minut;

f avansul, [mm/rot].

(12.2)[10]

a) Strunjire cilindric exterioar de degroare 80,5 x 21mm


Date iniiale:

n = 76 rot/min;

f = 0,9 mm/rot;

vf = n x f = 68,4 mm/min;

l = 60 mm;
t

tg

l1 =

(0,52) = 2,5 mm;

l2 = (15) = 2,5 mm;

Timpul de baz, tb, va fi:

tb

L L1 L 2
i
f n

= 7,06 mm

Timpul ajuttor pentru prinderea i desprinderea piesei, ta, tab.(11.21):

t a 3,5 min
Timpul de deservire tehnic, tdt, tab.(11.26):
t dt

5
5 7,06
tb
0,353 min
100
100

Timpul de deservire organizatoric, tdo, tab.(11.26):


t do

t b t a 1,2 0,1267 min


100

Timpul de odihn i necesiti fireti, ton, tab.(11.27):


t on

ta tb 3
100

0,3168 min

Timpul de pregtire-ncheiere, tpi , tab.(11.26):


tpi = 20 min
Lotul de piese: n = 20 buc.
Norma de timp, la strunjire degroare:
Tu t b t a t on t do t dt

t pi
n

12,006
min