Sunteți pe pagina 1din 308

ACADEMIA DE TIINE A MOLDOVEI

INSTITUTUL DE FILOLOGIE
Centrul de Terminologie
Cu titlu de manuscris
C.Z.U.: 811.135.1373.74 (043.2)

DRU INGA

DINAMICA TERMINOLOGIEI ROMNETI


SUB IMPACTUL TRADUCERII
621.04. Lexicologie i lexicografie; terminologie i limbaje specializate;
traductologie (limba romn)

Tez de doctor habilitat n filologie

Consultant tiinific: dr. hab. Vasile Bahnaru _________


Autorul: __________

CHIINU, 2014

Dru Inga, 2014

CUPRINS
ADNOTARE (n romn, rus i englez) ........................................................................................ 4
LISTA ABREVIERILOR ................................................................................................................ 7
INTRODUCERE ................................................................................................................................8
1. TERMINOLOGIA: O DISCIPLIN LINGVISTIC SAU O TIIN
INTERDISCIPLINAR ................................................................................................................. 15
1.1. Delimitri conceptuale: terminologie, terminografie, terminotic ...................................... 15
1.2. Incursiune cronologic n domeniul terminologiei ................................................................ 19
1.3. Direcii de cercetare i tendine actuale n terminologie ...................................................... 30
1.4. Istoricul preocuprilor terminologice n limba romn ..................................................... 40
1.5. Termenul i limbajele specializate: abordri diverse ........................................................... 48
1.6. Neologie, neonimie, neosemie. Neologia traductiv.
Impactul traducerii asupra terminologiei .................................................... 64
1.7. Concluzii la capitolul 1............................................................................................................. 81
2. TERMINOLOGIA ROMNEASC: ISTORIC I ABORDRI ........................................ 83
2.1. Parcursul istoric al terminologiilor romneti: faza de constituire (pe baza primelor
traduceri specializate n limba romn) ....................................................................................... 83
2.2. Presa vehicul al terminologiei tiinifice i tehnice ........................................................... 110
2.3. Concluzii la capitolul 2 ........................................................................................................... 119
3. TERMINOLOGII ROMNETI: PERSPECTIV DIACRONIC. DIMENSIUNEA
PARADIGMATIC ..................................................................................................................... 121
3.1. Relaia lingvistic extralingvistic i dezvoltarea conceptual
a terminologiei economice ............................................................................................................. 121
3.2. Tradiie i inovaie n formele de exprimare ale terminologiei educaiei ......................... 164
3.3. Concluzii la capitolul 3 .......................................................................................................... 204
4. INTERDISCIPLINARITATEA: O CARACTERISTIC A TERMINOLOGIEI
MODERNE ................................................................................................................................... 206
4.1. Terminologia mediului: constituire, concepte-cheie, caracteristici ................................. 206
4.2. Lexicul tiinific interdisciplinar (termeni comuni mai multor terminologii) ................ 229
4.3. Concluzii la capitolul 4 ......................................................................................................... 236
5. NTRE LEXICUL COMUN I LEXICUL SPECIALIZAT: DIMENSIUNEA
SINTAGMATIC A TERMINOLOGIEI ................................................................................ 237
5.1. Relaiile sintagmatice n cercetarea lexicului specializat ................................................... 237
5.2. Terminologia actual: de la dicionare la texte .................................................................. 243
5.3. Concluzii la capitolul 5 ........................................................................................................ 271
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI .................................................................... 273
BIBLIOGRAFIE .......................................................................................................................... 277
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII ...................................................... 304
CV-ul autoarei .............................................................................................................................. 305
3

ADNOTARE
Inga Dru. Dinamica terminologiei romneti sub impactul traducerii, tez de doctor habilitat
n filologie, Chiinu, 2014. Teza cuprinde: introducere, cinci capitole, concluzii generale i
recomandri, bibliografie (417 titluri), 270 de pagini de text de baz, 3 tabele. Rezultatele obinute
sunt publicate n dou monografii, 23 de studii tiinifice i n dou dicionare.
Cuvinte-cheie: termen, terminologie, traducere, interdisciplinaritate, sens specializat, analiz
paradigmatic, analiz sintagmatic, polisemie, neologie, neonimie, neosemie, terminografie,
terminologizare, determinologizare, matrice terminogenic.
Domeniul de studiu: 621.04. Lexicologie i lexicografie; terminologie i limbaje specializate;
traductologie (limba romn).
Scopul lucrrii: descrierea din perspectiv diacronic a unor terminologii romneti,
evideniind impactul traducerii specializate asupra acestora.
Obiectivele de baz ale tezei: cercetarea i prezentarea sub aspect diacronic a inventarelor
terminologice din domeniile selectate pe baza unor surse complementare (dicionare, lucrri
tiinifice originale i traduse, manuale, articole de pres); caracterizarea mijloacelor de formare a
terminologiilor investigate i identificarea matricelor terminogenice ale acestora; confruntarea
descrierii sensului specializat n dicionare i n texte cu un grad diferit de specializare; relevarea
sensurilor noi aprute ca efect al migrrii termenilor n alte domenii dect cele originare sau n limba
comun; prezentarea i caracterizarea fenomenului interdisciplinaritii terminologice i realizarea
unui minicorpus de termeni interdisciplinari; punerea n eviden a impactului traducerii asupra
terminologiilor romneti.
Noutatea i originalitatea tiinific: noua direcie de cercetare este determinat de adoptarea
perspectivei semasiologice, care permite un studiu dinamic (sub aspect diacronic) al termenilor,
analiza datelor terminologice n discurs, mediu n care acestea sunt supuse variaiei, iar, n
consecin, tratamentul termenilor ca uniti lexicale cu valori specializate, nu exilarea acestora n
afara lexicului.
Importana teoretic: analiza dup modele i metode lingvistice a unor fenomene de
actualitate: dinamica terminologic (la nivelul inventarului i al sensurilor), mobilitatea
conceptual a termenilor, migrarea termenilor. Lucrarea este o contribuie la mbogirea
modelelor terminologice cu concursul teoriilor i metodelor lingvistice, n special din semantica
lexical, lexicografie i lingvistica corpusului.
Valoarea aplicativ. Soluiile teoretice i concluziile studiului pot fi aplicate n cadrul
cursurilor universitare de terminologie, comunicare i traducere specializat .a. Recomandrile i
rezultatele practice ale cercetrii pot contribui la completarea dicionarelor generale i specializate
de limba romn cu noi forme i sensuri, la elaborarea unor lucrri terminografice i aplicaii
terminotice (dicionare i baze de date electronice) multilingve prin aplicarea unui model integrat
modern de abordare a terminologiilor specializate, n care ar fi combinate principiile specifice
terminologiei interne i terminologiei externe.
Implementarea rezultatelor tiinifice. Soluiile teoretice i rezultatele practice au fost
aplicate la Centrul de Terminologie (baza de date terminologice) i n cadrul proiectului
internaional Dicionarul poliglot de termeni (2011-2013, Trgu-Mure Chiinu), soldat cu
apariia lucrrii Dicionar de termeni economici (vol. I) n ase limbi: romn, francez, englez,
german, maghiar i rus (Bucureti, Editura Universitar, 2013). De asemenea, numeroase
fenomene, analize i concluzii ale investigaiei sunt valorificate n cursurile de masterat Introducere
n terminologie i Redactarea textului specializat, inute la Facultatea de Litere i Facultatea de
Limbi i Literaturi Strine (Universitatea de Stat din Moldova).
4

A
. ,
, , 2014.
, , , (417 ),
270 , 3- .
, 23 .

:
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
, .
: 621.04. ;
; ( ).
: ,
.
:
(,
, , );
;

; ,
;
;
.
:
,
( ), ,
, , ,
, .
:
: ( ),
, . ,
,
: , .
.
,
, .

,
( )
,
.
.
( )
Dicionarul poliglot de termeni (2011-2013, --): Dicionar de termeni
economici ( I) 6 : , , , ,
(, 2013). ,

.
5

ANNOTATION
Inga Dru. The Dynamics of the Romanian terminology under the impact of translation, PhD
thesis in philology, Chiinu, 2014. The structure of the dissertation: the thesis is comprised of the
introduction, 5 chapters, general conclusions and recommendations, bibliography (417 titles), 270
basic text pages, 3 tables. The achieved results are published in 2 monographs, 23 scientific papers and
2 dictionaries.
Keywords: term, terminology, translation, inderdisciplinarity, specialized meaning,
paradigmatic analysis, sintagmatic analysis, polysemy, (de)terminologization, matrix terminology.
Field of study: 621.04. Lexicology and lexicography; terminology and specialized languages;
translation (The Romanian language).
Goal of the thesis: the description of the Romanian terminology from a diachronic perspective,
emphasizing the impact of specialized translation upon them.
Dissertation objectives: the research and the introduction from a diachronic perspective of the
terminological inventories from the selected fields on the basis of some complementary sources
(dictionaries, original and translated scientific works, press articles); the characterization of the means
of formation of the researched terminologies and the identification of its matrix terminology; the
confrontation of the specialized meaning description in dictionaries and in texts with a different degree
of specialization; revealing the new meanings that appeared as a result of term migration in other
fields than the original ones or in the common language; the introduction and the characterization of
the phenomenon of terminological interdisciplinarity and the achievement of a minicorpus of
interdisciplinary terms; emphasizing the impact of translation upon Romanian terminologies.
Scientific novelty and originality: the new research direction implements a new perspective: a
semasiological approach, which allows a dynamic study of the terms (from the diachronic
perspective), an observation terminological data in the speech, environment in which they are obliged
to change according to various registries of the specialized communication, and therefore, the
treatment of terms as lexical units with specialized values, not "banishing" them outside the
vocabulary.
Theoretical significance: the analysis after linguistic models and methods of some present
phenomena: the dynamics of terminology (at the level of inventory and meanings), the conceptual
mobility of terms, term migration. The work is a contribution to the enrichment of the
terminological models with the competition between linguistic theories and methods, especially
from the lexical semantics, lexicography and the corpus linguistics.
Applicative value. Theoretical solutions and conclusions of the study can be applied within
universitary lectures of terminology, specialized communication and translation and so on. The
recommendations and the practical results of the research can bring their contribution to the
completion of general and specialized dictionaries in the Romanian language with new forms and
meanings, at the elaboration of some terminographic works and terminotics applications (electronic
databases) through the help of a modern integrated model of approach of the specialized
terminologies, in which the principles specific to the internal terminology are combined with the
ones of the external terminology.
The implementation of the scientific achievements: the theoretical solutions and the practical
results were applied at the Centre of Terminology (terminological database) and during the
international project Dicionarul poliglot de termeni (2011-2013, Targu-Mures-Chisinau), which led
to the publication of the work Dicionar de termeni economici (1st tome) in 6 different languages:
Romanian, French, English, German, Hungarian and Russian (Bucharest, 2013). Also, a big amount
of phenomena, analyses and conclusions of the research are evaluated in the master lectures
Introduction in terminology and Editing of the specialized text, kept at the Moldova State
University.
6

LISTA ABREVIERILOR
BAR

= Biblioteca Academiei Romne, Bucureti

BCU Cluj

= Biblioteca Central Universitar din Cluj

BCU Iai

= Biblioteca Central Universitar din Iai

BFCAR

= Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Romne

BRV

= Bibliografia romneasc veche (1508-1830), vol. I-V

TGT

= teoria general a terminologiei

TCT

= teoria comunicativ a terminologiei

LC

= lexic comun

LS

= lexic specializat

LSI

= lexic specializat interdisciplinar

UT

= unitate terminologic

INTRODUCERE
Actualitatea i importana problemei abordate. Terminologia ca domeniu de cercetare a
evoluat de la practic social (anii 30 ai secolului al XX-lea) la tiin interdisciplinar cu diverse
direcii i orientri. Graie cercetrilor din ultimele dou decenii privind limbajele specializate,
traducerea specializat, statutul i metodele terminologiei, definiiile terminografice, caracteristicile
termenului, relaia dintre termen i cuvnt etc., s-au produs modificri radicale n teoria
terminologiei actuale. Ideile pe care se sprijin terminologia clasic postuleaz un studiu static al
categorizrilor (neglijnd caracterul istoric al semnificaiilor). Aceast orientare de studiere a
sistemelor terminologice genereaz o serie de dificulti practice, deoarece trateaz conceptele ca
fiind fixe i independente de evoluia istoric i nltur semnificaia din cercetare n beneficiul
desemnrii. Demersul este deci onomasiologic: cercetarea pornete de la concepte i se orienteaz
spre expresia lor lingvistic.
n opoziie cu terminologia tradiional, o terminologie pentru specialiti, normativ sau
intern, astzi se afirm tot mai mult socioterminologia, studiul social al termenilor ca semne
lingvistice, sau terminologia extern, descriptiv-lingvistic, n care se abordeaz problema
relaiilor semantice i a contextului n terminologie, rolul corpusului specializat n cercetrile
teoretice i n aplicaiile terminologice, se admite aspectul diacronic n constituirea terminologiilor
(n sensul nomenclaturilor), se adopt demersul semasiologic n tratarea termenilor. n aceast
ordine de idei, se vorbete despre o terminologie dinamic, demers n care termenul poate fi
analizat din mai multe perspective i n care se pune accentul pe interdependena dintre limb,
societate, cunoatere i cultur.
Astfel, descrierea dinamic a unor terminologii romneti din perspectiv lingvistic,
urmrindu-se constituirea termenilor din diverse domenii de cunoatere sub aspect diacronic,
comportamentul semantic i pragmatic al unitilor terminologice, integrarea i funcionarea
acestora n texte cu grade diferite de specializare i n mass-media reprezint probleme actuale
extrem de importante. Evoluia termenilor, n orice limb, este un indiciu al vitalitii i al
modernitii acestei limbi, deoarece o limb bine dezvoltat trebuie s fie apt s exprime concepte
impuse de noile realiti extralingvistice. Pentru limba romn, este deosebit de important
cercetarea terminologic n corelaie cu traducerea, ntruct anume activitatea de traducere din
limbile de circulaie internaional este calea principal de difuzare a termenilor n limbajele
specializate romneti. Ponderea cea mai mare a unitilor terminologice se constituie din elemente
8

internaionale (care circul n mai multe limbi), de aceea romna este n situaia de a prelua masiv
termeni formai n alte limbi i de a-i adapta propriului sistem lingvistic sau de a cuta mijloace
interne pentru a exprima conceptele necesare, impuse de dezvoltarea actual a societii.
Scopul i obiectivele tezei. n cercetarea pe care o ntreprindem, vizm descrierea din
perspectiv diacronic a unor terminologii romneti tradiionale, cu vechime (economie i
educaie), i a unei terminologii noi, aprute n ultimele decenii (mediu), urmnd direcia
descriptiv-lingvistic a terminologiei ca tiin interdisciplinar. Descrierea va fi urmat de
conturarea profilului terminologiilor investigate prin identificarea caracteristicilor i a matricei
terminogenice a fiecrui domeniu analizat. n acest demers, cercetarea va ine cont de impactul
major al traducerii specializate asupra terminologiilor romneti, ntruct ntre terminologie i
traducere exist o relaie deosebit: terminologia este frecvent considerat o activitate necesar
preliminar traducerii sau un produs al traducerii, deoarece n procesul de traducere frecvent sunt
creai noi termeni. Pentru atingerea scopului propus, vom urmri obiectivele:
- descrierea situaiei actuale n domeniul de cercetare;
- realizarea unei incursiuni istorice (diacronice) n domeniul terminologiei ca tiin;
- prezentarea detaliat a direciei pe care se va fundamenta cercetarea;
- definirea, caracterizarea i evaluarea critic a interpretrilor viznd noiunile-cheie cu care
vom opera n lucrare: terminologie, terminografie, terminotic, termen, limbaj specializat,
neologie, neonimie, neosemie, interdisciplinaritate, analiz paradigmatic, analiz
sintagmatic, matrice terminogenic, specializare (terminologizare), determinologizare;
- relevarea achiziiilor teoretice ale terminologiei de la alte tiine (tiine ale limbii:
lexicologie, lexicografie, semantic, pragmatic, stilistica funcional, analiza discursului;
tiine sociologice i psihologice, logica, ontologia, informatica, teoria comunicrii, teoria
informaiei, traductologia etc.), discipline care converg spre conturarea terminologiei ca
tiin interdisciplinar;
- cercetarea i prezentarea sub aspect diacronic a inventarelor terminologice din domeniile
selectate pe baza unor surse complementare: dicionare generale i specializate, lucrri
tiinifice originale i traduse sau adaptate, manuale, documente oficiale, articole de pres;
-

caracterizarea mijloacelor de formare a terminologiilor investigate i identificarea


matricelor terminogenice ale acestora;
9

- confruntarea descrierii sensului specializat n dicionare i n texte cu un grad diferit de


specializare;
- relevarea sensurilor noi aprute ca efect al migrrii termenilor n alte domenii dect cele
originare sau n limba comun;
- prezentarea i caracterizarea fenomenului interdisciplinaritii terminologice i realizarea
unui minicorpus de termeni interdisciplinari (lexic tiinific interdisciplinar);
- relevarea rolului dimensiunii sintagmatice n cercetarea modern a terminologiilor;
- punerea n eviden a impactului traducerii asupra terminologiilor romneti.
Noutatea tiinific a lucrrii deriv din faptul c terminologia este examinat din punctul de
vedere al istoriei limbii literare. Prin diversele aspecte examinate, se arat n ce msur terminologia
poate constitui o surs pentru istoria limbii, ntr-o perioad determinat, i cum rspunde limba
provocrilor comunicrii, determinate extralingvistic. Istoria limbii nu mai poate fi conceput,
astzi, ca un inventar diacronic al elementelor lingvistice, ci ca o cercetare complex,
multidisciplinar, prin luarea n considerare a unor factori de natur i cu funcii diferite.
Cercettorul istoriei limbii nu se poate limita exclusiv la abordarea faptelor de limb, fr a le pune
n legtur cu contextul larg (economic, social, cultural, politic) al epocii. Totodat, n comparaie cu
majoritatea lucrrilor anterioare viznd terminologia (de pe ambele maluri ale Prutului), n care
predomin perspectiva filologico-istoric, cu accentul pus pe analiza lexico-gramatical, structural
i etimologic a termenilor, cercetarea noastr aplic o perspectiv esenial nou, cea a
terminologiei descriptiv-lingvistice, care permite un studiu dinamic al termenilor, o abordare
semasiologic, sub aspect diacronic, un punct de vedere semantico-pragmatic, o observare a datelor
terminologice n discurs, mediu n care acestea sunt supuse variaiei n funcie de registrele diverse
ale comunicrii specializate. Astfel, se extind limitele cercetrii strict terminologice,
fundamentndu-se pe principii lingvistice. n acest demers integrativ, valorile termenului se
stabilesc n funcie de contextul (discursul sau textul) n care funcioneaz acesta, un rol deosebit
revenind semanticii i pragmaticii. Prin contextualizarea sociologic a terminologiei, analiza
sociolingvistic a unitilor terminologice, se ajunge la favorizarea unei mai bune cunoateri i
utilizri a acestora.
Importana teoretic a lucrrii. Cronologia dezvoltrii tiinelor i a influenelor suferite n
diferite epoci istorice se reflect inclusiv n limbajul acestor tiine i n terminologia lor. Pentru a
descrie terminologiile n dinamica lor, tiina complex a terminologiei apeleaz la metode i
10

instrumente din lingvistic. Rolul lingvisticii n terminologie ncepe cu interpretarea termenului ca


semn lingvistic (viu). Studiul real al termenilor n uzaj, ntreprins de terminologia descriptivlingvistic, implic relaia dintre lexicul comun i lexicul specializat, ceea ce permite descrierea lor
din aceeai perspectiv i cu aceleai metode. Astfel, lingvistica contribuie la caracterizarea
individual sau comparativ a unor terminologii pentru a le stabili att specificul, ct i problemele
de interes general. Cercetarea promoveaz ideea c terminologia este una dintre multiplele
manifestri ale vitalitii unei limbi.
Astfel, din punct de vedere teoretic, teza se distinge prin urmtoarele aspecte:
- este un studiu de terminologie realizat din perspectiv lingvistic, descriptiv (curent recent
n terminologie ca tiin);
- studiul i propune o analiz dup modele i metode lingvistice a unor fenomene de actualitate,
motivate, n mare parte, de noile realiti extralingvistice (reprezentate prin tendina de
democratizare a cunoaterii sau de laicizare a tiinelor i prin tendina dezvoltrii unor domenii
interdisciplinare): dinamica terminologic (att la nivelul inventarului, ct i al sensurilor),
mobilitatea conceptual a termenilor, migrarea termenilor (lund n discuie efecte majore precum
determinologizarea, terminologizarea i interdisciplinaritatea);
- lucrarea abordeaz n mod radical nou fenomene terminologice care provoac nc
controverse: polisemia, sinonimia, antonimia terminologic;
- cercetarea adopt aspectul diacronic i se sprijin att pe dicionare generale i specializate,
pe diverse lucrri de specialitate traduse sau adaptate i originale, ct i pe texte cu un grad diferit de
specializare;
- spre deosebire de studiile de terminologie clasic, normativ, care este noncontextual,
cercetarea noastr apeleaz frecvent la texte i contexte, reprezentnd o component substanial a
terminologiei externe, n care termenul este analizat in vivo, n mediul su real, nu n inventare
inerte.
n consecin, lucrarea va contribui la mbogirea modelelor terminologice cu concursul
teoriilor i metodelor lingvistice, n special din semantica lexical, lexicografie i lingvistica
corpusului.
Valoarea aplicativ a lucrrii. Soluiile teoretice i concluziile studiului pot fi aplicate n
cadrul cursurilor universitare de terminologie, de comunicare i traducere specializat, de
redactare a textului etc. n alt ordine de idei, recomandrile i rezultatele practice ale cercetrii pot
11

contribui la completarea dicionarelor generale i specializate (unilingve) de limba romn cu noi


forme i sensuri, la elaborarea unor lucrri terminografice (dicionare, lexicoane) i aplicaii
terminotice (dicionare i baze de date electronice) multilingve prin aplicarea unui model integrat
modern de abordare a terminologiilor specializate, n care ar fi combinate principiile specifice
terminologiei interne i terminologiei externe n beneficiul lucrrilor realizate. Or, unele soluii
teoretice i rezultate practice au fost aplicate deja de noi n procesul de proiectare i realizare a bazei
de date terminologice a Centrului de Terminologie, a dicionarului rus-romn Termeni i sintagme
(Chiinu, 2008), iar recent, n cadrul proiectului internaional Dicionarul poliglot de termeni
economici (2011-2013, Trgu-Mure Cluj-Napoca Chiinu), lucrare al crei prim volum a i
aprut (Bucureti: Editura Universitar, 2013, 360 p.).
Aprobarea rezultatelor. Ideile i concluziile principale ale cercetrii au fost prezentate la peste
20 de reuniuni tiinifice naionale i internaionale: Colocviul Tratamentul neologismelor n limba
romn n mileniul III, Bucureti; Colocviul Internaional Traducerea specializat, ASE,
Bucureti; Simpozionul Internaional Situaia lingvistic n Muntenegru: norm i standardizare,
Podgorica, Muntenegru,; Colocviul Internaional de tiine ale Limbajului Eugen Coeriu Limbaje
i comunicare, ediia a IX-a, Suceava; Atelierul Resurse lingvistice i instrumente pentru
prelucrarea limbii romne, Iai; Seminarul Internaional Instrumente pentru asistarea traducerii,
Bucureti, Uniunea Latin; Conferina tiinific Internaional Lexicology and terminology:
theory, practice and history, Vilnius, Lituania; Simpozionul Internaional Distorsionri n
comunicarea lingvistic, literar i etnofolcloric romneasc i contextul european, Iai; Colocviul
Internaional Les langues-cultures luniversit, Bucureti, ASE; Conferina Internaional
Integrarea european: ntre tradiie i modernitate, Trgu-Mure; Simpozionul Internaional
Filologia modern: realizri i perspective n context european. Limb, limbaj, vorbire, Chiinu;
Colocviul Internaional 3T: Terminologie Terminografie Terminotic, Bucureti; Conferina
tiinific Interuniversitar Limba romn: probleme la zi, Chiinu, USM; Conferina
Internaional de Onomastic Numele i numirea. Interferene multietnice n antroponimie, Baia
Mare; Simpozionul Internaional Terminologie plurilingv n contextul dialogului intercultural
european, Trgu-Mure; Workshopul Exploratoriu Terminologia plurilingv i Dicionarul
poliglot de termeni, Trgu-Mure; Colocviul Internaional Lecturi in memoriam acad. Silviu
Berejan, Chiinu; Simpozionul tiinific Terminologia plurilingv i traducerea ntr-o societate
multietnic, Chiinu, USM, Facultatea de Limbi i Literaturi Strine; Conferina Internaional
12

Comunicare, context, interdisciplinaritate, Trgu-Mure, Universitatea Petru Maior; Colocviul


Internaional Filologia secolului XXI. Creativitatea lingval: de la semn la text, Bli .a.
De asemenea, mai multe aspecte ale subiectului abordat n lucrare au fost prezentate n dou
monografii, 23 de studii i articole, publicate n culegeri i n reviste de profil din Republica
Moldova i din strintate, i n dou dicionare.
Sumarul compartimentelor tezei. Lucrarea este constituit din Introducere, cinci capitole,
concluzii generale i recomandri, bibliografie i adnotri. n Introducere se contureaz subiectul i
cadrul conceptual al cercetrii, se precizeaz scopul i obiectivele, evideniindu-se caracterul
inovator i valoarea aplicrii practice a rezultatelor investigaiei.
n capitolul 1, Terminologia: o disciplin lingvistic sau o tiin interdisciplinar, se face o
prezentare de ansamblu a celor mai importante teorii referitoare la terminologie, termen, traducerea
specializat i se caracterizeaz direciile i tendinele actuale de cercetare n domeniu. Se
argumenteaz adoptarea metodelor i mijloacelor lingvistice n cercetarea terminologic modern ca
expresie a unei orientri extrem de utile i de maxim adecvare de investigare, se abordeaz
interpretrile recente ale fenomenelor de neologie, neonimie, neosemie; polisemie i sinonimie
terminologic; metaforizare terminologic.
n capitolul 2, Terminologia romneasc: istoric i abordri, se puncteaz parcursul istoric al
unor terminologii romneti n faza de constituire, este pus n eviden rolul decisiv al
nvmntului i al presei ca vehicul al terminologiei tehnice i tiinifice, se descrie istoricul
preocuprilor terminologice n spaiul romnesc, sunt trecute n revist cele mai substaniale
realizri terminologice n limba romn. Se relev ponderea traducerii specializate ca surs de
termeni: primele manuale i scrieri de popularizare a tiinei traduse sau adaptate n limba romn
dup mai multe limbi (la sfritul secolului al XVIII-lea i n secolul al XIX-lea) impun anumite
tipare de termeni (sau mijloace de formare a termenilor) n limba romn, diversificate n secolul
urmtor.
n

capitolul

3,

Terminologii

romneti:

perspectiv

diacronic.

Dimensiunea

paradigmatic, este reconstituit, pe ct posibil, istoria intern a terminologiilor studiate


(economie i educaie), evideniindu-se traseul cronologic, constituirea, stabilizarea i reflectarea n
dicionarele i scrierile epocii a acestora. Este conturat evoluia noiunilor (aproape ntotdeauna mai
rapid dect evoluia termenilor) n legtur cu asimilarea i diversificarea tiinelor, cu formarea
spiritului tiinific romnesc. Este necesar deci a releva modul de rezolvare a rmnerii n urm a
13

formelor lexicale n raport cu noile realiti conceptuale, a surprinde coliziunea dintre termenii
vechi i cei noi, situaia unor termeni generali cu valori noionale diferite, efortul de selecie i de
impunere, treptat, a uneia sau a mai multor uniti terminologice funcionale etc. Cercetarea
urmeaz s surprind momentul n care se pun de acord termenii cu noiunea, n domeniile analizate,
iar, n plan extins, s constate orientarea limbii romne ctre o serie de limbi europene ndeosebi
occidentale, dezvoltate din punct de vedere cultural i tiinific, la acea dat, prin demersul contient
al crturarilor romni din epoc de a se nscrie n circuitul culturii i tiinei moderne.
Capitolul 4, Interdisciplinaritatea: o caracteristic a terminologiei moderne, scoate n
eviden specificul terminologiei mediului prin grila interdisciplinaritii i descrie lexicul tiinific
interdisciplinar (termeni comuni mai multor terminologii), aa cum apare acesta n inventarele
terminologice ale domeniilor cercetate de noi. Se face distincia de rigoare ntre interdisciplinariti
reale sau propriu-zise i interferene.
n capitolul 5, ntre lexicul comun i lexicul specializat: dimensiunea sintagmatic a
terminologiei, sunt analizate relaiile sintagmatice n cercetarea lexicului specializat i se
argumenteaz ideea c parcursul terminologiei actuale ncepe de la dicionare i continu n texte cu
un grad diferit de specializare, de la directive, normative, standarde i alte documente elaborate de i
pentru specialiti, manuale i prelegeri (varianta didactic a discursului specializat) pn la texte
din presa de larg circulaie, cu un grad minim de specializare. Se evideniaz astfel rolul
vecintilor n care se afl termenul (contextul) i se va arta c ntre limbajele specializate i limba
comun exist o micare permanent de du-te vino, care implic modificri n codificarea i
decodificarea cu precizie a sensului specializat.
Materialul lexical pe care se ntemeiaz cercetarea este excerptat din diverse scrieri tiinifice i
de popularizare, originale i traduse sau adaptate/prelucrate, din presa periodic specializat i
nespecializat, ncepnd cu momentul zero al terminologiei (pn la 1780) i pn n prezent, din
diverse zone geografice n care se vorbete limba romn. Printre izvoare sunt incluse i unele
lucrri lexicografice (ncepnd cu cele din secolul al XIX-lea), care furnizeaz informaii pertinente
privind atestarea, definirea i circulaia unor termeni n epoc.

14

1. TERMINOLOGIA: O DISCIPLIN LINGVISTIC


SAU O TIIN INTERDISCIPLINAR
1.1. Delimitri conceptuale: terminologie, terminografie, terminotic
Numrul tot mai mare de lucrri care abordeaz diverse probleme din perspectiv terminologic
denot afirmarea terminologiei drept o disciplin n proces de constituire i n expansiune [238,
p. 2]. Cu toate acestea, se susine c statutul terminologiei ca disciplin tiinific nu este clar [33,
p. 21] att n ceea ce privete acceptarea ei ca tiin autonom, ct i n privina locului pe care l
ocup n cadrul general al tiinelor.
Conceptul terminologie cunoate mai multe accepii sau interpretri, fapt ce impune o serie de
precizri preliminare n vederea determinrii exacte a semnificaiei noiunii n discuie. n
dicionarele de referin ale limbii romne, terminologie este consemnat cu sensul totalitatea
termenilor de specialitate folosii ntr-o disciplin sau ntr-o ramur de activitate (DEX 1998);
totalitatea termenilor de specialitate folosii ntr-o tiin, ntr-o disciplin, ntr-o activitate practic
etc. (NDN 1997); ansamblu al termenilor aparinnd unui domeniu specializat (arte, tiine)
(DEXI 2007). Astfel, este nregistrat numai sensul de vocabular, nomenclatur (terminologie
economic, terminologie medical .a.). Este curios c ntr-un dicionar romnesc de la sfritul
secolului al XIX-lea (Costinescu 1870) terminologia apare cu sensul tiin a termenilor, a zicerilor
tehnice. Delimitarea terminologiei ca tiin apare explicit n studiile actuale n domeniu i n
Dicionarul de tiine ale limbii (DSL 2005, p. 535): 3) terminologia (...) este utilizat cu sensul
unei tiine interdisciplinare preocupate de problemele generale ale terminologiilor (...), care
analizeaz logica cunotinelor, ierarhia conceptelor, codajul lingvistic i non-lingvistic, precum i
problemele creaiei de cuvinte necesare tiinelor/tehnicii.
n dicionarele generale de limba francez, terminologie este nregistrat cu dou accepii:
terminologie n.f. 1. Didac. Ensemble des termes techniques propres une activit particulire
ceux qui lexercent. La terminologie des chemins de fer, de linformatique. La terminologie de
Heidegger. > Vocabulaire propre un groupe, un courant de pense. La terminologie
rvolutionnaire. 2. tude des terminologies, des vocabulaires techniques (Hachette 1991);
TERMINOLOGIE n.f. (de terme et gr. logos, science). 1. Ensemble des termes particuliers une
science, un art, un domaine. 2. tude des dnominations des concepts et des objets utiliss dans
tel ou tel domaine du savoir (Petit Larousse 1995).
15

Sensul comun tuturor lucrrilor lexicografice este inventar al termenilor dintr-un domeniu dat.
Sensul suplimentar al terminologiei, n dicionarele de limb francez, este tiin care se ocup cu
studierea termenilor. Un dicionar specializat, Dictionnaire des sciences du langage (DFN 2009,
p. 287), afirm c terminologia este o tiin pretendent la autonomie, care se ocup de
problemele comunicrii specializate i care impune, n acest scop, termeni-etichet din anumite
domenii.
Standardul internaional ISO 1087: 1990. Terminology vocabulary (ediie revzut: 1087-1:
2000 i 1087-2: 2000) definete terminologia att ca disciplin, ct i ca ansamblu de termeni
(nomenclatur, inventar): tiina terminologiei este studiul tiinific al noiunilor i al termenilor
folosii n limbajele de specialitate; Terminologia este ansamblul de termeni care reprezint un
sistem de noiuni al unui domeniu particular.
O lucrare bine cunoscut n domeniul n discuie [42] definete terminologia n spiritul normei
ISO, dar mai extins, drept (1) un ansamblu (corpus) structurat de termeni care acoper un domeniu
bine delimitat, constituind obiectul terminologiei ca tiin sau disciplin i (2) disciplina sau
tiina care studiaz termenii din punctul de vedere al formrii, al semnificaiei, al ntrebuinrii, al
evoluiei lor. Altfel spus, terminologia analizeaz relaia dintre termeni i elementele desemnate,
principiile care stau la baza formrii i evoluiei terminologiilor, studiaz corelaiile ce se stabilesc
ntre diverse terminologii, intervine n activitatea de standardizare i armonizare terminologic,
fixeaz normele pe baza crora se desfoar activitatea terminografic.
Terminologia se ocup de comunicarea specializat, realizat fr echivoc ntr-un anumit
domeniu tiinific, tehnic, profesional [32, p. 13]. ntr-o alt interpretare [243, p. 70], prin
terminologie se pot nelege trei concepte diferite:
a. totalitatea principiilor i a fundamentelor conceptuale care reglementeaz studiul termenilor;
b. ansamblul regulilor i directivelor utilizate n activitatea terminografic;
c. totalitatea termenilor unui anumit domeniu de specialitate.
Prima accepie vizeaz disciplina, a doua metodologia, iar a treia desemneaz ansamblul de
termeni ai unei tematici specifice.
Din cele expuse se desprinde ideea conform creia caracterul autonom ca disciplin al
terminologiei este controversat, iar definirea disciplinei difer n funcie de obiectivele urmrite de
autori, de destinatarii terminologiilor (ca inventare de termeni) i de ali factori (v. 1.2 i 1.3).
16

Pentru unii specialiti, terminologia este numai o practic determinat de rezolvarea unor
necesiti sociale (practic social), de aceea ei neag statutul autonom al disciplinei. Pentru alii,
terminologia este o tiin interdisciplinar, care, dei a mprumutat o serie de fundamente, este
autonom, avnd principii proprii i o zon de activitate proprie.
Cu toate c nu exist o opinie unanim privind caracterul autonom al terminologiei, se admite c
n cadrul disciplinei s-au constituit principii eseniale specifice (teoria terminologic) i c aceasta
are o finalitate aplicativ (elaborarea de dicionare, lexicoane, tezaure, bnci de date etc.,
standardizarea denumirilor).
Precizm c nc de la apariia sa, obiectul de studiu al terminologiei este limbajul tehnic i
tiinific, primii cercettori fiind ingineri (v. 1.2), iar obiectivul lor primordial a fost crearea unor
vocabulare de specialitate. Astfel, noua disciplin, de la bun nceput, era marcat de un statut dual,
aflndu-se ntre tiinele exacte, ca obiect de studiu, i tiinele socioumane (mai exact, lingvistica)
ca metod i finalitate.
Astzi, terminologia se contureaz din ce n ce mai mult ntr-o disciplin lingvistic. Prin
conceptele teoretice cu care opereaz i prin obiectul de studiu, terminologia parc ar crea o punte
ntre lingvistic considerat la modul general i tiinele exacte [149].
Din punct de vedere teoretic, terminologia trateaz: concepte, sisteme conceptuale, reprezentarea
i definirea conceptelor, termenii, formarea termenilor, specificul limbajelor specializate, principiile
activitii terminologice .a. Ca practic social i ca finalitate aplicativ, activitatea terminologic
se concretizeaz n terminografie i terminotic. Terminografia este activitatea de inventariere a
termenilor, de constituire, gestionare i difuzare a informaiilor terminologice [293, p. 4] (termen
format prin analogie cu lexicografie), iar terminotica (din terminologie + informatic) cuprinde
ansamblul operaiilor de stocare, gestionare i difuzare a datelor terminologice cu ajutorul
informaticii, altfel spus, reprezint aplicaiile informaticii n produsele terminologice [88].
Lexemul terminografie a aprut n anii 80, nlocuind sintagma lexicografie terminologic, care
treptat iese din uz. n timp ce lexicografia este definit ca tiin a ntocmirii dicionarelor,
terminografia este procesul final al activitii terminologice, materializat ntr-un produs pentru
consumatori (dicionar, glosar, lexicon .a.). n standardul ISO 1951:1997 se precizeaz c
terminografia este activitatea terminologic referitoare la nregistrarea i prezentarea datelor
terminologice, iar definiiile din normele ISO 1087:1990 (ediie revzut: 1087-1:2000 i 10872:2000) i ISO 12618:1994 conin i termenii procesarea, respectiv tratamentul datelor. Ezitarea
17

terminologic denot c acest nou concept nu are nc un coninut bine precizat nici mcar n
standardele ISO [147, p. 110].
n aceast ordine de idei, menionm c n studiile de specialitate se afirm univoc faptul c
terminografia este o tiin eminamente aplicat [293, p. 4]. Astfel, terminografia este un
subdomeniu al terminologiei sau o disciplin conex n care se stabilesc principiile i se precizeaz
practica de elaborare a dicionarelor specializate, iar dicionarele reprezint obiectul activitii
terminografice i, concomitent, procesul final al terminologiei [147, p. 111]. DSL definete
terminografia drept lexicografie terminologic, preocupat de noiuni i termeni. Dicionarul de
limb reprezint gradul zero al terminologiei, iar dicionarul specializat unilingv, cuprinznd
termenii unui domeniu, constituie primul nivel. Terminografia se ocup cu precdere de toate
problemele scrisului (variaie grafic, pertinena mrcilor non-grafematice, norma uzajului,
reprezentarea informatic a enunurilor i chiar problemele tipririi) (DSL 2005, p. 535). Principiile
terminografice sunt descrise detaliat de mai muli specialiti: Daniel Gouadec [293], Georgeta
Ciobanu [56], Mariana Pitar [150].
Terminotica sau terminologia automatizat (terminologie automatise), numit i interfaa
indispensabil pentru conexiunile dintre informatic i terminologie [280], se refer la munca
terminologului, asistat de computer, i la produsele acestei activiti (dicionare terminologice
electronice, bnci de date etc.). Relaiile dintre lingvistic i terminologie, pe de o parte, i
informatic i terminologie, pe de alt parte, au evoluat pas cu pas i au generat diverse tipuri de
aplicaii [v. 243, cap. 1].
n cercetarea terminologic, aplicarea informaticii asigur exactitate, rapiditate i performan.
Referindu-se la importana tot mai mare a informaticii n terminologie, Rosa Maria Frjaville observ
plastic c terminotica este un mariage consenti entre terminologie et informatique, iar
din acest mariaj s-au nscut cteva baze de date relaionale pentru stocarea, tratamentul i difuzarea
termenilor: EURODICAUTOM (actualmente IATE), NormaTerm (AFNOR), Termium etc. [280]
n tiin i tehnic, inventarierea, constituirea, analiza i standardizarea vocabularelor
specializate sunt etape-cheie n difuzarea i valorificarea informaiei. Or, o incursiune n istoria
gndirii relev preocuparea constant a oamenilor de tiin de a sistematiza cunotinele i de a
defini conceptele logic i consecvent, indiferent de limba n care sunt exprimate acestea.

18

1.2. Incursiune cronologic n domeniul terminologiei


1.2.1. Precursori ai terminologiei. Cercetarea terminologic trebuie s dispun de un cadru
teoretic i metodologic bine structurat, actualizat i verificat, fundamentat pe ceea ce e mai valoros
i mai pertinent n diverse coli i teorii.
Apariia terminologiei ca tiin este tardiv i pe plan internaional, i pe plan naional, ns
practicarea acesteia preced cu mult afirmarea ei ca domeniu distinct. Evoluia tiinelor reclam
construirea unui limbaj adecvat comunicrii rezultatelor sale, limbaj n care termenul joac un
rol-cheie [185, p. 60].
Emile Benveniste susinea c istoria nsi a unei tiine se rezum la istoria propriilor si
termeni. (...) A desemna, adic a crea un concept, este, concomitent, prima i ultima operaie a unei
tiine [223, p. 247], de unde rezult c fenomenul desemnrii n activitatea de conceptualizare este
extrem de semnificativ pentru constituirea terminologiei ca domeniu de cercetare.
Promotorii terminologiei au fost influenai n cea mai mare msur de logic i de filosofie. n
cutarea unei limbi perfecte sau a universaliilor limbajului, n secolul al XVII-lea, Leibniz i Descartes
pledau pentru o scriitur universal, n care gndurile vor fi redate fidel i exact, fr ambiguiti, ceea
ce va facilita comunicarea ntre popoare. Dup mai multe cercetri, Descartes conchide c o limb a
tiinei ar putea fi construit, ns nu ar putea fi impus pentru utilizare [v. 185, p. 61-63].
Preocuprile filosofilor i lingvitilor de a crea o lingua universalis, adic o limb comun
pentru toat umanitatea, sunt prezentate de Umberto Eco n lucrarea sa n cutarea limbii perfecte
(2002). Deoarece niciuna din ncercri nu a reuit, istoria acestor limbi perfecte este istoria unei
utopii i a unei serii de eecuri, dar aceasta nu nseamn c istoria unei serii de eecuri este un
eec [94, p. 21]. Semioticianul italian apreciaz totui meritele celor care au ncercat s creeze
limba perfect i scoate n eviden modalitile specifice prin care s-a cutezat depirea
ncurcrii limbilor n epoca post-Babel.
n ce mod o limb poate exprima adevrul? Cum s devin un instrument fidel al gndirii
corecte? Celebra afirmaie a lui Condillac tiina este o limb bine fcut s-ar putea s fi fost
punctul de plecare pentru vasta micare de cutare a limbii perfecte care s-a dezvoltat de-a lungul a
trei secole, micare ce poate fi redus, dup Franois Rastier [347], la patru direcii principale:
(i) limbile artificiale numrul lor, ncepnd cu secolul al XVI-lea, a ajuns la sute, dintre care
esperanto rmne cea mai cunoscut. n acest segment temporal se reine numele lui Giuseppe Peano,
matematician strlucit, cu a sa latino sine flexione, meninut pn la nceputul secolului al XX-lea;
19

(ii) ideografia (ideogramele) Dalgarno i Wilkins au derivat characteristica lui Leibniz i


Begriffsschrift-ul lui Frege. Codul utilizat n traducerea automat reprezint o ideografie tehnic ce
valorific acest proiect filosofic;
(iii) limbajele formale, promovate att de raionaliti (Leibniz), ct i de empiriti (Condillac, La
langue des calculs). Logica lui Russell i Whitehead are legtur explicit cu ideogramele lui Frege
i Peano. Teoria contemporan a limbajelor formale este fundamentul teoretic al informaticii i al
unor gramatici universale (Chomsky, Shaumjan), ca i al IA (inteligena artificial);
(iv) limbile precise din punct de vedere terminologic i riguroase n discursivitatea lor sub
dou aspecte: fixarea normelor lexicale (de la Academia Francez la normele ISO) i gramaticale i
stabilirea normelor privind raionamentele i argumentarea filosofic (aceast direcie i-a orientat pe
Descartes, apoi pe Russell i Wittgenstein spre filosofia analitic).
Emergena acestor direcii trebuie evideniat dac vrem s sesizm ambiia unui proiect
terminologic n toat amploarea sa. Dup cum subliniaz W. Benjamin, eforturile tehnicienilor n
vederea normrii (standardizrii) vocabularului lor reprezint cea mai consistent tentativ de a
constitui un limbaj internaional [222, p. 20, apud 347].
Caracterul exact i non-ambiguu al limbajului tiinific trebuie fundamentat pe o analiz logic a
ideilor, postulat pe care se vor sprijini concepiile de terminologie dezvoltate ulterior. n plus,
limbajul tiinific trebuie s prezinte coeren i un grad nalt de motivaie intern.
Primele lucrri de terminologie au aprut n 1906, odat cu constituirea Comisiei Electrotehnice
Internaionale (CEI).
Pentru nceputurile terminologiei ca tiin, trebuie s inem seama de influena pozitivismului
logic i a Cercului de la Viena. La 1921, apare prima ediie a lucrrii Tractatus logico-philosophicus
de Wittgenstein, scriere care i influeneaz pe filosofii i oamenii de tiin interesai de logic, a
cror reunire determin constituirea Cercului de la Viena.
n opinia membrilor Cercului de la Viena (Rudolph Carnap, Moritz Schlick, Reichenbach .a.),
logica trebuie s guverneze semiotica discursului tiinific: fiecare concept este reductibil la un
ansamblu finit de trsturi conceptuale ultime. Aceast perspectiv se regsete i astzi, mai ales n
tiinele cognitive analiza logic suportat de limbaj trebuie s fie rezultatul exact al analizei
cunotinelor desemnate prin limbaj [185, p. 64].
Manifestul Cercului de la Viena (La conception scientifique du monde: le cercle de Vienne)
vizeaz unificarea cunotinelor tiinifice prin constituirea unui limbaj riguros, fondat pe logic:
20

Cum sensul fiecrui enun tiinific se stabilete printr-o reducere la un enun asupra datelor, tot
astfel trebuie s poat fi indicat sensul fiecrui concept, oricare ar fi domeniul tiinei creia i
aparine, reducndu-l pas cu pas la celelalte concepte, pn la conceptele inferioare care se refer la
datele nsei [385, p. 119, apud 185, p. 64]. Aceste idei au determinat, n mare parte, elaborarea
concepiilor terminologiei vieneze.
Astfel, terminologia se bazeaz pe o conceptologie raional. Metodologiile terminologice
clasice impun i astzi ca orice studiu al unui vocabular specializat s nceap prin construirea
arborilor de domeniu (structurilor conceptuale), structuri ierarhice n care sunt relaionate noiunile
utilizate. Menionm aici i preocuparea pentru o limb internaional ca un auxiliar al tiinei, care
motiveaz cercetrile asupra limbilor artificiale, ncepute n secolul al XIX-lea. La nceputul
secolului al XX-lea, vor fi inventate peste 150 (ntre 1900 i 1930), cea mai cunoscut fiind
esperanto [185, p. 65].
Maria Teresa Cabr constat c dac sistematizarea terminologiei i confirmarea statutului su
tiinific nu au un trecut ndelungat, practica terminografic este mult mai veche [243,
p. 21]. ntr-adevr, nc din secolul al XVIII-lea oameni de tiin ca Lavoisier n chimie sau Linn
n botanic i zoologie manifest interes pentru denumirea conceptelor. ncercrile taxonomice din
secolul al XVIII-lea pot fi considerate ca fcnd parte din arheologia terminologiei. n secolul al
XIX-lea, noteaz Maria Teresa Cabr, datorit mai ales internaionalizrii cunotinelor, tiinele
ncep s se confrunte cu necesitatea de a dispune de reguli de formare a termenilor pentru fiecare
disciplin. [243, p. 22] Problema este pus n discuie la colocviile internaionale ale botanitilor
(1867), ale zoologilor (1889) i ale chimitilor (1892).
1.2.2. coala de la Viena. n secolul al XX-lea, progresul tehnicii i al tehnologiilor impune nu
numai denumirea unor noi concepte, ci i armonizarea lor, astfel c terminologia devine i o
preocupare a tehnicienilor.
Ecoul acestor deziderate se regsete, la nceputul anilor 30 ai secolului trecut, n ideile lui
Eugen Wster (1898-1977), cel mai important reprezentant al colii de la Viena, considerat
ntemeietorul terminologiei ca tiin. Terminologia wsterian a ncercat s identifice i s
construiasc o comunicare tiinific i tehnic internaional raionalizat. Abia atunci terminologia
ncepe s se constituie ca disciplin tiinific: Spontan i teoretic nc de la apariie, apariie ce
corespunde naterii tiinelor i tehnicilor, resimit ca necesitate ncepnd cu secolul al XVIII-lea,
cu dificulti datorate dezvoltrii simultane a cunoaterii, a tehnicilor i a comunicrii sociale,
21

terminologia nu devine un proiect tiinific dect n secolul al XX-lea, iar o activitate social
recunoscut, doar foarte recent [355, p. 87].
Pentru geneza terminologiei, se consider capital teza de doctorat a profesorului i inginerului
Eugen Wster Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik
(Standardizarea lingvistic internaional n tehnologie, cu privire special asupra electrotehnicii),
aprut la Berlin, n 1931. Lucrarea a fost tradus n mai multe limbi, servind drept punct de plecare
pentru iniierea activitilor terminologice n diverse ri, n unele dintre acestea impulsionnd
formarea unor coli de terminologie (coala de la Viena, coala de la Praga, coala de la Moscova,
coala francez .a.).
O alt lucrare de referin semnat de inginerul vienez apare n 1968 la Londra: The Machine
Tool. An interlingual dictionary of basic concepts. Dup Wster, terminologia este un instrument de
eliminare a ambiguitilor n comunicarea tiinific i tehnic, iar modalitatea cea mai eficient
pentru realizarea acestui obiectiv ar fi standardizarea terminologic, prin care se nelege
eliminarea denominaiilor plurivalente, dar i a denominaiilor multiple ale aceluiai concept.
Existena sinonimelor, a omonimelor i a cuvintelor polisemantice n limba comun este justificat
de nevoia de a ameliora stilul i din considerente de economie a mijloacelor de exprimare, ns n
limbajele specializate acestea trebuie respinse.
Postulatele wsteriene cele mai nsemnate, promovate de coala de la Viena, pot fi rezumate astfel:
1. Sistemul conceptual este fundamental n terminologie: sunt ierarhizate n primul rnd
conceptele, nu denominaiile (termenii).
2. Un sistem conceptual este un sistem logic, cu ierarhizare structural; conceptele sunt
delimitate unele de altele n funcie de raporturile stabilite pe dou axe: orizontal (nelegerea) i
vertical (extensiunea). Un sistem conceptual se definete numai n cadrul unui domeniu.
3. Univocitatea este o caracteristic fundamental a termenului, ceea ce nseamn c raportul
care se stabilete ntre concept i denominaie este ntotdeauna, n principiu, monoreferenial. Acest
postulat implic neacceptarea (eliminarea) sinonimiei (cu unele excepii) i imperativul
standardizrii terminologice.
4. Definiia n terminologie este primordial: ea permite delimitarea conceptelor nvecinate
(nu termenul este cel care face obiectul definiiei). Lui Eugen Wster i se datoreaz mai ales
stabilirea unor principii metodologice foarte stricte (chiar rigide), prin care se urmrete obinerea
unei caliti uniforme a definiiilor n terminologie.
22

5. Documentarea este indispensabil oricrei activiti terminologice. De asemenea,


indispensabile sunt tiina i tehnica clasificrii.
6. Pentru a elabora ansambluri terminologice care s faciliteze efectiv comunicarea specializat,
trebuie standardizate metodele lexicografiei terminologice (terminografice, n termeni actuali).
Iniial, Eugen Wster are preocupri metodologice i normative, considernd terminologia un
instrument de lucru care va contribui la dezambiguizarea comunicrii specializate. Fundamentrile
teoretice apar mai trziu, prin anii 70. Fiind lexicograf i normalizator, Wster afirm c
terminologia ine de lingvistica aplicat, ns declar limbajele specializate drept creaii artificiale
[385, p. 63, apud 185, p. 71].
Wster considera c terminologia conduce la o limb internaional [385, p. 83, apud 347]. n
acest sens, fondatorul terminologiei a fost influenat de obiectivul idealist al filosofiei analitice:
crearea unei limbi perfecte pentru o comunicare fr dificulti. Perfecionarea limbii nsemna
pentru

aceti

gnditori

evitarea

interpretrilor

determinate

de

variaiile

individuale

i istorice, care ar permite reflectarea adevrului n permanena sa. Astfel, menioneaz Franois
Rastier, o limb perfect are cinci caracteristici concordante: (i) este internaional, din raiuni att
mitice (a expia Babelul), ct i practice (a asigura umanitii o comunicare comod); (ii) este
veridic, ntruct desemneaz exact obiectele; (iii) reflect corect gndirea, avnd o funcie
auxiliar (prin rolul su ideografic); (iv) este inalterabil n timp i invariabil n spaiu, nefiind
supus variaiilor dialectale i diacronice; (v) este artificial, deoarece numai o voin normativ
poate garanta caracterul ei inalterabil i invariabil sau permanena. Aceste trsturi sunt reformulate
de Wster i de succesorii si n ceea ce privete terminologia [347].
Meritul enorm al lui Wster const n eforturile depuse n vederea recunoaterii terminologiei n
trei zone: sociopolitic, academic i tiinific. Dei apelativul terminolog nc nu apruse n anii
50, Wster pleda vehement, nc de pe atunci, n favoarea formrii profesionitilor n domeniul
terminologiei, care s aib sarcina de a elabora dicionare specializate. Fondatorul terminologiei
considera c terminologii sunt api pentru sarcina dat n virtutea faptului c ar fi specialiti n
anumite domenii i ar poseda cunotinele necesare pentru a stabili termenii adecvai. Astfel, Wster
favorizeaz demersul onomasiologic, conform cruia cunoaterea unui domeniu preced selectarea
denominaiilor [245], demers urmat de Wster nsui n procesul de elaborare a dicionarului su
The Machine Tool. An interlingual dictionary of basic concepts (1968). Anume pe aceast lucrare a
fost fundamentat teoria general a terminologiei (TGT).
23

Recunoaterea social a terminologiei definit ca instrument de comunicare ntre specialiti


a condus la conturarea a dou obiective fundamentale. Cel dinti vizeaz recunoaterea rolului
principal jucat de standardizare n terminologie. Acest obiectiv a fost realizat odat cu nfiinarea
Organizaiei Internaionale de Standardizare (ISO) i crearea, n 1936, a Comitetului Terminologic
37 (TC 37). TC 37, n care Wster era secretar, stabilete (pn n prezent) principiile activitii
terminologice i normele de reprezentare a datelor terminologice. Cel mai nsemnat standard privind
terminologia este ISO 1087, aprut iniial n 1956 i revizuit periodic (ultima ediie: 2000).
Obiectivul al doilea se refer la instituirea unui centru internaional de terminologie, obiectiv
realizat sub auspiciile UNESCO, n cadrul unui program de terminologie. Astfel, n 1971, la Viena a
fost nfiinat Centrul de Documentare n Terminologie InfoTerm, al crui prim director a fost Eugen
Wster. De atunci, Viena reprezint un fel de Mekka a terminologiei [185, p. 75]. Reeaua
Internaional de Terminologie TermNet, creat de InfoTerm, cuprinde peste 80 de parteneri i
editeaz o revist cu acelai nume.
n pofida rezistenei mediului academic, Wster a reuit s introduc noua materie de studiu
(curs de terminologie general) la Universitatea din Viena, curs existent acolo i astzi. Disciplina
figureaz i la alte instituii de nvmnt, din alte ri, ns, de regul, n cadrul programului de
formare profesional a traductorilor sau documentaritilor, mai rar la specializrile lingvistic sau
filologie. Cauza acestei ostiliti a lingvitilor din mediul academic este faptul c lingvitii puri
nu recunosc dect aspectul aplicativ al terminologiei: pentru ei, terminologia se reduce la o serie de
reguli care guverneaz ntocmirea dicionarelor specializate, sarcin care, n opinia lor, nu reclam
prea multe competene n lingvistic [245].
n ceea ce privete recunoaterea tiinific a terminologiei, Wster a recurs la unica opiune
rezonabil: dotarea terminologiei cu o teorie care s justifice statutul su de disciplin (teoria
general a terminologiei), teorie pe care a i aplicat-o elabornd dicionarul su The Machine Tool.
Analiznd teoria general a terminologiei, Maria Teresa Cabr apreciaz complexitatea i
coerena acesteia i relev specificul ei: TGT este construit n afara unei concepii lingvistice;
susine separarea conceptului de desemnare i ntietatea conceptului asupra desemnrii; pune pe
acelai plan desemnarea unui concept prin termen (denominaie lingvistic) i printr-o denominaie
nonlingvistic (simbol, pictogram .a.); justific rolul special al terminologiei, care poate interveni
n evoluia termenilor n vederea standardizrii acestora; neglijeaz sintagmatica termenilor; ignor
aspectele diacronice ale conceptelor i ale termenilor [245].
24

Printele terminologiei este cunoscut ca un adept intransigent al principiului biunivocitii ntre


concept i termen, care, alturi de alte principii wsteriene separarea net a domeniilor, distingerea
clar ntre concept i termen i ntre termen i cuvnt este pus la baza standardizrii terminologice
riguroase n cadrul normelor ISO. Wster declar franc, n manualul su aprut n 1981, c n ceea
ce ine de terminologie, evoluia liber a limbii conduce la o confuzie intolerabil, afirmaie din
care deriv necesitatea de a formula principii punctuale care, urmate cu strictee, ar genera ordine.
Astfel, terminologul austriac pledeaz pentru intervenii controlate din partea specialitilor n
domeniul proceselor terminologice. Prin urmare, terminologia wsterian este normativ, n esen
i/sau prin obiective. Wster credea n existena unei limbi tiinifice purificate (pure) sau, n
orice caz, purificabile (purable) de tot ce, n opinia profesorului vienez, reprezenta elemente
nocive (lments nuisibles) ale unei comunicri transparente [370].
Pe de alt parte, Danielle Candel [251, p. 67], analiznd metalimbajul manualului lui Wster,
constat c profesorul austriac, n anumite contexte, i-a nuanat dezideratele iniiale: i pune
ntrebarea privind limitele standardizrii i ale regulii biunivocitii; recunoate diversitatea uzului
sau variaia lingvistic; admite (cu rezerve) polisemia i sinonimia n limbajele specializate, ceea ce
denot c omul de tiin, n timp, i-a revzut unele afirmaii destul de categorice.
Urmrind terminologia terminologiei, adic metalimbajul lucrrii citate, cercettoarea francez
stabilete c autorul opereaz cu anumii termeni-cheie pe care i precizeaz prin sinonime i
reformulri, acestea ns fiind motivate prin demersul didactic al scrierii: explicarea noiunilor
relevante. De exemplu: denominaie (Benennung), termen (Terminus); obiect individual
(individueller Gegenstand), individ (Individuum); sistem conceptual (Begriffssysteme), clasificare
conceptual

(Begriffsklassifikationen);

includere

(Einschlu),

relaie

de

includere

(Einschlubeziehung); relaii de abstractizare (Abstraktionsbeziehungen), relaii logice (logische


Beziehungen);

dicionar

de

descriptori

(Deskriptorwrterbcher),

dicionar

specializat

(Fachwrterbuch). Candel constat c sinonimia terminologic pare aici natural: incontestabil,


elaborarea unei teorii terminologice face apel la variaie [251, p. 71].
Prin reformulare i variaie terminologic, Wster aduce la cunotin punctele forte ale teoriei
sale. E un tip de definiie prin sinonime, similar celor din dicionare, i acest fapt este surprinztor.
Danielle Candel, aplicnd metoda lecturii multiple a operei wsteriene menionate, selecteaz 174
de uniti terminologice care ar putea constitui lexicul terminologiei wsteriene. Grila de analiz
aplicat acestor termeni ar putea reprezenta un instrument pentru evaluarea tendinelor terminologiei
25

moderne. Odat ce terminologia lui Wster este, n pofida rigorii pentru care pledeaz austriacul,
marcat din plin de variante, aceasta rmne rebarbativ din cauza specificului pe care l cuta
terminologul n cazul unor termeni deja consacrai. Se relev aici voina de a inova, nsoit de
reformulri pentru a se face mai bine auzit. Este limpede c, n loc s resping sinonimia din
realizrile sale teoretice, Wster face uz de ea pentru a pune n valoare reperele primordiale ale
teoriei sale. Concluzia este frapant n msura n care este vorba despre iniiatorul standardizrii
industriale. Astfel, conchide cercettoarea, n Einfhrung [385], Wster las el nsui ua deschis
unei diversiti de orientri terminologice: fr ndoial, mai multor dect recunoate uneori coala
de terminologie de la Viena, care i-a supravieuit. n ali termeni, prin utilizarea ostensibil, pe scar
larg, a reformulrii i a sinonimiei, Wster era dispus s practice variaia chiar dac o respingea: o
dovad n favoarea faptului c terminologia nu poate fi dect deschis variaiei [251, p. 79-80].
coala de la Viena are cei mai muli adepi n toat lumea, sprijinindu-se pe cercetrile lui
Wster i pe ale apropiatului su, Felber, i promovnd principiile teoriei generale a terminologiei
(TGT). Doctrina terminologic se manifest astzi sub diverse forme canonice, cum ar fi manualul
lui Felber (sub patronajul UNESCO-InfoTerm) sau normele ISO. Putem afirma, alturi de ali
cercettori [185, p. 73], c aceast terminologie a devenit clasic, deoarece alte curente se
raporteaz permanent la lucrrile lui Wster. TGT s-a generalizat datorit faptului c principiile sale
erau comode i satisfceau nevoia oamenilor de tiin de a dispune de un limbaj exact i economic.
ns acest limbaj perfect nici nu exist, nici nu poate fi inventat; nici nu poate fi considerat o
metod plauzibil de lucru pentru c nu ia n considerare (...) analiza de discurs, contextul,
situaia [185, p. 73]. Cu toate acestea, coala de la Viena este singura coal care a elaborat un
ansamblu sistematic de principii, constituind punctul de plecare pentru oricare terminologie teoretic
i practic modern.
1.2.3. coala de la Moscova. n aceeai perioad (anii 30 ai secolului al XX-lea) ia natere i
coala sovietic de terminologie, ai crei reprezentani notorii sunt D.S. Lotte, E.K. Drezen i S.A.
aplygin. O caracteristic a primelor publicaii terminologice (.. ,
-

1936;

..

, 1939; A.A. ,
, 1959; .. , -
, 1961) este orientarea lor spre aplicaii practice, fundamentarea teoretic a noii practici
venind mai trziu. n 1931, odat cu publicarea tezei lui Eugen Wster, apare i primul articol al lui
26

Lotte la Moscova. Din 1935, lucrarea lui Wster este disponibil i n traducere rus. n 1933, pe
lng Academia de tiine din URSS, a fost nfiinat Comisia de terminologie, ceea ce denot un
interes n cretere pentru standardizarea terminologic.
Caracterizate prin idealism, practicile terminologice ale anilor 30 i n primul rnd teoria lui
Wster au marcat profund concepiile terminografice ulterioare. Opera lui D.S. Lotte nu a circulat n
epoc dect postum (1961), iar traducerea francez dateaz din 1981. Totui, Guy Rondeau l
apreciaz drept primul adevrat profesor de terminologie [358, p. 6].
D.S. Lotte a difuzat ideile lui Wster n URSS, dar nu le accepta integral, fiind mai puin
categoric n anumite privine. De exemplu, era mai rezervat i mai prudent referitor la monosemia
termenului: Pentru o terminologie exact, este suficient ca monosemia termenului s fie relativ
[apud 185, p. 71] i admitea polisemia i n limbajele specializate, nu numai n limba comun. n
aceast ordine de idei, Franois Gaudin subliniaz: acolo unde Wster separ strict lexicul de
gramatic pentru a nu se interesa dect de termeni, fondatorul colii sovietice recunoate primatul
contextului i al discursului, n interiorul cruia termenul obine valoarea sa [286, p. 27]. De
asemenea, Lotte nu separ att de rigid limba comun de limbajul specializat, afirmnd c unui
termen care circul i n limba comun nu i este afectat calitatea de termen.
coala sovietic, prin T.L. Kandelaki, abordeaz diferit de coala de la Viena statutul definiiei.
coala austriac pune un semn de egalitate ntre concept, termen i definiie, iar coala sovietic
respinge ideea conform creia termenul trebuie s aib n mod necesar o definiie, favoriznd
informaiile de tip contextual (termenul poate avea mai multe definiii) [171, p. 3].
Lucrrile reprezentanilor colii de la Moscova promoveaz urmtoarele idei, diferite de
postulatele cercettorilor austrieci:
1. Terminologia este o disciplin aplicat, deoarece urmrete rezolvarea problemelor viznd
desemnarea conceptelor n domeniile tiinifice i tehnice, creaia neologic i standardizarea
terminologiei n limba rus i n alte limbi din URSS.
2. Cercetarea sovietic se fundamenteaz pe o optic lingvistic, de aceea metodele de lucru
difer de cele ale colii de la Viena. Dup cum se tie, n terminologia wsterian mai nti se
ierarhizeaz conceptele, apoi se clasific denominaiile (termenii). coala de la Moscova pornete de
la elementele lingvistice ale unui domeniu (termeni ipotetici) pentru a construi un sistem conceptual,
apoi definete conceptele i selecteaz termenii corespondeni.
27

3. n ceea ce privete standardizarea terminologic, coala de la Moscova se pronun pentru


pruden, spre deosebire de abordarea din Frana i din Qubec, care face distincie ntre
recomandarea i standardizarea unui termen sau a unui microsistem terminologic.
Postulatele lui Lotte i aplygin au fost dezvoltate de ali reprezentani ai colii sovietice:
Drezen, Vinokur, Kulebeakin, Ahmanova, Kandelaki, Grinev-Grinevici, Leitchik .a.
1.2.4. coala de la Praga. coala terminologic s-a desprins, la nceputul anilor 30, din coala
lingvistic funcional de la Praga, avndu-l ca reprezentant notoriu pe L. Drozd. Drept urmare, i
preocuprile colii terminologice pragheze sunt n relaie cu descrierea structural i funcional a
limbajelor specializate, fundamentate pe terminologie. Cercettorii cehoslovaci erau preocupai n
special de standardizarea lingvistic (inclusiv standardizarea terminologic) naional i de
standardizarea terminologic internaional. Ei trateaz problemele terminologice din punct de
vedere lingvistic, n spiritul tradiiei structuraliste a colii lingvistice de la Praga. Astfel, limbajele
specializate sunt considerate stiluri profesionale, alturi de alte stiluri (publicistic, beletristic .a.).
Situaia plurilingv a rii (pn n 1993) favoriza cercetarea axat pe aspectele de normare a
limbilor i de rezolvare a problemelor generate de traducere.
Aceste trei coli de terminologie, subliniaz Maria Teresa Cabr, avnd n comun studiul
lingvistic (consider terminologia drept mijloc de exprimare i de comunicare), au contribuit la
conturarea fundamentelor teoretice ale terminologiei i a principiilor metodologice care guverneaz
aplicarea sa: ele constituie sursa curentului de amenajare (planificare) lingvistic i terminologic
care se dezvolt ulterior n Qubec i n Canada. [243, p. 38-39]
1.2.5. Etapele de dezvoltare i instituionalizarea terminologiei. Ideile pe care se sprijin
terminologia clasic postuleaz un studiu static al categorizrilor (neglijnd caracterul istoric al
semnificaiilor). Acest studiu genereaz dificulti practice, deoarece trateaz conceptele ca fiind
fixe i independente de istorie i nltur semnificaia spre profitul desemnrii, care trebuie s
circumscrie definiia. Demersul este deci onomasiologic: de la concepte se merge spre expresia lor
lingvistic. Astfel, metodele terminologiei clasice urmresc stabilirea de sisteme ierarhizate de
concepte, sisteme semiotice fondate pe logic sau chiar pe o logic independent de limbi. n mod
ideal, trebuie s putem traduce terminologiile de la o limb la alta fr probleme i fr rest.
Aceste postulate wsteriene sunt nc foarte rspndite, fiind supuse unor critici, completri i
revizuiri ncepnd cu anii 80 ai secolului trecut.
28

Terminologia relativ empiric a anilor 30 s-a transformat astzi ntr-o disciplin cu un loc
legitim n rndul tiinelor limbajului. Maria Teresa Cabr [243, p. 27-28] distinge n istoria
terminologiei patru etape:
1. originea (1930 1960) se contureaz metodele de activitate terminologic, fundamentate pe
caracterul sistematic al terminologiilor;
2. structurarea (1960 1975) epoca marilor bnci de date i a eforturilor de cooperare
mondial n domeniul standardizrii;
3. dezvoltarea (1975 1985) etap n care predomin planificarea lingvistic i preocuprile
de politic lingvistic, iar terminologiei i se recunoate rolul pe care l joac n procesul de
modernizare a unei limbi i a societii care o utilizeaz;
4. largi deschideri (dup 1985) etap caracterizat prin dezvoltarea instrumentelor
terminologice, a ingineriei lingvistice, prin colaborri internaionale, organizarea activitilor
terminologice n echipe, formarea de terminologi etc.
Activitatea terminologic se manifest nu numai prin preocupri teoretice i descriptive, ci i
prin nfiinarea unor instituii care dirijeaz formarea i utilizarea terminologiilor (terminologie
amenajist). n a doua jumtate a secolului al XX-lea, dar mai ales n ultimele trei decenii, au fost
create mai multe organizaii naionale i internaionale care desfoar activiti terminologice sau
au constituit bnci de date de interes general. Cooperarea lor este tot mai strns, au loc congrese,
colocvii, conferine la care se pun n discuie diverse probleme ce in de terminologie, neologie,
standardizare, traducere, tratamentul i gestionarea datelor etc., la nivel regional, continental sau
mondial. Cele mai importante instituii n acest sens sunt Uniunea Latin (prin Direcia de
terminologie i inginerie lingvistic i buletinul electronic Terminometro), RINT (Reeaua
Internaional de Neologie i Terminologie), AET (Asociaia

European de Terminologie),

REALITER (Reeaua Panlatin de Terminologie, n care sunt reprezentate 7 limbi, inclusiv


romna), CTN (Centrul de Terminologie i Neologie din Paris), RITerm (Reeaua Ibero-American de
Terminologie), TERMCAT (Centrul de Terminologie din Barcelona), iar n spaiul de limba romn,
asociaiile de terminologie TermRom-Bucureti i TermRom-Moldova [v. 147, p. 132-134; 182].
Sintetiznd, putem afirma c n ultimele trei decenii terminologia a devenit o preocupare
naional i de cooperare internaional att n statele dezvoltate, ct i n cele n curs de dezvoltare,
iar activitile terminologice variaz de la elaborarea de dicionare specializate, de lucrri de
29

standardizare, studii i fondarea de bnci de date la reglementarea legal a activitii terminologice,


formarea profesionitilor n domeniu i colaborarea terminologic internaional.
1.3. Direcii de cercetare i tendine actuale n terminologie
1.3.1. Diversificarea cercetrii. Cercettorii, rspunznd unor noi nevoi sociale i
contientiznd cadrul prea rigid al terminologiei prescriptive de sorginte wsterian, ncearc s-l
extind, s evadeze din aceast cma de for sau din acest pat al lui Procust, proiectnd noi
direcii de cercetare.
Maria Teresa Cabr, nc la 1991, se ntreba: Terminologie sau terminologii? Disciplin
lingvistic sau domeniu interdisciplinar? [242, p. 55-63]. ntrebarea este actual i astzi. i ali
cercettori [221, p. 6] iau n discuie dezvoltarea unor terminologii de un alt tip, ntruct se remarc,
n ultimele dou decenii, mai multe tendine i subtendine n cercetarea terminologic.
Terminologia, nainte de a fi un vocabular sau un obiect de studiu, este o practic social.
Astfel, de la satisfacerea unor necesiti practice imediate, terminologia evolueaz pn la o tiin
de sine stttoare, cu filiaii mai mult sau mai puin puternice fa de lingvistic [245] sau
sociolingvistic [286, p. 7-8].
Deoarece terminologia studiaz termenul din mai multe perspective, n funcie de abordare se
disting mai multe tipuri de terminologie practicate de diverse coli de cercetare (europene sau
americane). n anii 90 apar numeroase lucrri de terminologie importante, semnate de Maria Teresa
Cabr [243], Franois Gaudin [283], Pierre Lerat [322], Gabriel Otman [339], axate pe o diversitate
de subiecte i abordri, iar din 2000 interesul pentru terminologie devine tot mai evident, manifestat
prin multitudinea de studii publicate, semnate de Henri Bjoint i Philippe Thoiron [221], Loc
Depecker [262], J.J. Briu [238], dar i prin organizarea de reuniuni tiinifice i desfurarea de
proiecte cu impact n mediul academic i de cercetare. Studiile i colocviile abordeaz problema
relaiilor semantice i a contextului n terminologie, rolul corpusului specializat n cercetrile
teoretice i n aplicaiile terminologice, importana aspectului diacronic n constituirea
terminologiilor (n sensul nomenclaturilor) etc.
n opinia lui Franois Gaudin, cercetrile terminologice din Frana au rdcini att ntr-o tradiie
lingvistic ce ine de analiza discursului, ct i n lucrrile influenate de coala de la Viena [286].
Pe plan teoretic, personaliti marcante ale lingvisticii franceze au mbogit terminologia cu
30

experiena lor lexicografic, Alain Rey i Louis Guilbert fiind i terminologi, dar i lexicologi/
lexicografi (dirijnd redactarea marilor dicionare ale editurilor Robert i Larousse).
Dezvoltarea cercetrilor axate pe tratarea automat a terminologiilor ntr-o lingvistic a corpusului
implic o revizuire a postulatelor teoretice ale disciplinei: n viziunea wsterian, utilizarea
termenilor n texte nu poate servi drept baz pentru constituirea terminologiilor. Or, discursul, cu
posibilitile sale creatoare, amenin fundamentele nsei ale terminologiei [254, p. 42]. Lingvistica
bazat pe corpus este o noiune utilizat n special de comunitatea TAL (Traitement automatique
des langues), care, oferind instrumente de cercetare moderne i fiind deschis imperativelor sociale
actuale, a conturat noi perspective pentru o lingvistic ce se sprijinea anterior pe metode i obiective
clasice. Astfel, grupul de lucru constituit din Anne Condamines, Didier Bourigault i (iniial)
Gabriel Otman, realiznd proiectul de cercetare Terminologie et intelligence artificielle, ajunge la
concluzia c valorile termenului pot fi revelate n mod obiectiv numai n interiorul unui discurs (i
nu sunt fixate o dat pentru totdeauna n dicionare sau n norme terminologice). Aa cum
semnaleaz Alain Rey, exist n cuvntul termen, ca i n cuvntul definiie, ideea unui element
circumscris, finit, asumarea unei limite, a unui sfrit (dfinir) i a rezultatului su (termen) [353,
p. 40]. Aceast delimitare nu este ns prestabilit, nefiind un dat (donn), ci este una construit,
un construct [254, p. 43].
Constituirea unor corpusuri de discursuri specializate vizeaz obiectivul analizei sintacticosemantice care permite nu numai extracia de terminologii, ci i, n aceeai msur, analiza
gramaticii discursului specializat. Corpusul a devenit pentru lingvistic, terminologie, ingineria
documentar un obiect de analiz fundamental.
Inspirat de titlul lucrrii La lexicologie entre langue et discours de Marie-Franoise Mortureux
[334], Danielle Candel recunoate c a fost sedus de simplitatea i claritatea acestei formule n
asemenea msur nct s-o aplice altei discipline, vecin cu lexicografia, care este terminologia.
Astfel a aprut, n 2005, La terminologie entre science et discours? Remarques sur la terminologie
institutionnelle [250], n care Danielle Candel reflecteaz despre doi poli semnificativi, expertiza
tiinific i uzajul discursiv. Terminologia se situeaz astfel ntre tiin i discurs, cam n
acelai mod n care lexicologia, dup Marie-Franoise Mortureux, se afl ntre limb i
discurs. Autoarea i-a pus ntrebarea dac activitatea terminologic beneficiaz de o doz de
stabilitate care caracterizeaz cunoaterea specialistului i, pe de alt parte, de variabilitatea ce poate
fi observat n realizrile discursive. Fr aceast relaie ntre limb i discurs, ntre lexicul limbii i
31

vocabularele discursurilor, nu exist comunicare; pentru c aceasta se sprijin permanent pe adaptarea


la unele cazuri particulare a unui instrument comun pentru toi vorbitorii; acest instrument este limba
lor, pe care ei o utilizeaz n discurs. [334, p. 5] Astfel, se insist tot mai mult, n studiile actuale de
terminologie, pe o cercetare dinamic a termenului n discurs, bazat pe lingvistica textual.
Cercetrile menionate, la care se adaug i alte opinii similare [280], au constituit repere
semnificative pentru fundamentarea terminologiei textuale, teorie ce prea de neconceput pn
acum. Aceast direcie se numete i terminologie computaional [396].
Aplicarea lingvisticii corpusului este un salt metodologic, n special n ceea ce privete extracia
automat i semiautomat de termeni i contexte, n vederea unei analize realiste i aprofundate a
discursurilor specializate i a terminologiilor din care se constituie acestea. Tehnicile ce in de
corpus, avnd n centrul ateniei textele specializate, reprezint o miz imens n semantica textual
ndeosebi n ceea ce privete rolul terminologiilor i modalitile de uzaj n interiorul discursului
specializat [280]. Terminologia textual revoluioneaz concepia clasic n esena ei, din
perspectiva relaiei limb-gndire, postulnd c procesul de desemnare sau de terminologizare
este simultan cu procesul de conceptualizare, nu ulterior acestuia [234, p. 31] i confirmnd astfel
ideea unitii dintre limb i gndire.
n aceast ordine de idei, semnalm c noua direcie de cercetare a impulsionat apariia unor
organisme preocupate de constituirea i studierea unor corpusuri de texte specializate (cu grade
diferite de specializare), cum ar fi Centrul Naional de Resurse Textuale i Lexicale (CNRTL),
fondat n 2005 n Frana de CNRS (Centre national de la recherche scientifique). CNRTL se ocup
de inventarierea, documentarea, normarea, arhivarea, actualizarea i difuzarea resurselor. Un alt
centru axat pe cercetarea discursului specializat este CEDISCOR (Centrul de cercetare a
discursurilor ordinare i specializate) din cadrul Universitii Nouvelle Sorbonne (Paris III), ce
editeaz i o revist, Carnet du Cediscor, n care prezint rezultatele cercetrii.
Astfel, s-ar prea c n terminologia modern optica tradiional i cea nou, textual, intr n
contradicie, punnd fa n fa postulate ce se exclud reciproc i aplicnd metode distincte de
cercetare. ns o analiz polivalent a situaiei enunate impune o concluzie fireasc: postulatele i
metodele difer ntruct difer i obiectivele de cercetare, iar, drept urmare, se obin i rezultate
diferite. Cercetarea terminologic este condiionat de mai muli factori:
i. cine realizeaz cercetarea? (specialist ntr-un domeniu de cunoatere; lingvist; lexicograf;
terminolog; traductor; documentarist etc.);
32

ii. cine este beneficiarul cercetrii? (specialitii; nespecialitii; traductorii; publicul larg);
iii. care este finalitatea cercetrii? (banc de date; dicionar specializat; dicionar general; lucrare
prescriptiv de terminologie; standard de terminologie; studiu descriptiv al unei terminologii; studiu
dinamic al unei terminologii etc.).
n funcie de factorii enumerai i de obiectivele urmrite, se impun metodele i perspectivele de
cercetare: abordarea onomasiologic sau semasiologic; perspectiva sincronic sau diacronic;
apelarea la texte specializate, la inventare de termeni standardizai sau la dicionare generale i la
texte din mass-media; tratamentul tradiional sau automat/semiautomat al datelor; demersul
prescriptiv sau descriptiv; punctul de vedere cognitiv sau semantic (semantico-pragmatic) .a.
De-a lungul ultimelor dou decenii, mai muli cercettori au meditat la aceste probleme; n urma
dezbaterilor i polemicilor n studii i la reuniuni tiinifice, unii autori au venit cu soluii.
Franois Rastier delimiteaz terminologia practicat de i pentru specialitii dintr-un domeniu de
cunoatere (terminologia clasic sau propriu-zis) de o terminologie a nespecialitilor [347, p. 62],
iar Dardo de Vecchi sugereaz c numele de produse puse n circulaie de ntreprinderi se constituie
ntr-o pragmaterminologie [383, p. 51].
Pentru Maria Teresa Cabr, terminologia este o tiin complex, interdisciplinar, care preia
instrumente din lingvistic, documentare, tiinele comunicrii, informatic i tiinele cognitive.
Cercettoarea din Barcelona a analizat detaliat postulatele terminologiei wsteriene [245] i,
confruntndu-le cu noile tendine, le-a dezvoltat n mod creator din perspectiva cunoaterii actuale i
a nivelului de cercetare modern, propunnd o variant de compromis: teoria comunicativ a
terminologiei (TCT). Cabr a plecat de la urmtoarele premise: valoarea social atribuit informaiei
specializate i-a dublat importana; tratamentul automat al textelor specializate reclam un mare
numr de termeni disponibili; promovarea multilingvismului i a schimburilor culturale implic o
nou abordare a terminologiei i a neologiei; importana acordat comunicrii specializate contribuie
la emergena noilor specialiti

lingvistice i determin specializrile lingvistice clasice s se

adapteze la noul mediu de activitate [ibid.]. Criticile teoriei clasice a terminologiei (TGT) au venit
din trei direcii: dinspre tiinele cognitive, tiinele limbajului i tiinele informaiei. Astfel,
filosofia i psihologia cognitiv demonstreaz c este extrem de dificil s se fac o demarcare net
ntre cunotinele specializate i cele generale, iar achiziia cunotinelor specializate se bazeaz pe
cunotinele generale. tiinele limbajului, mai exact lingvistica i sociolingvistica, au pus sub
semnul ntrebrii separarea radical ntre limba comun i limbajele specializate, descriind reperele
33

sociale ale limbajelor specializate i diversificarea lor intern i formulnd ipoteze care permit
construirea unor modele generale integratoare ale limbii comune i limbajelor specializate. n acest
tip de lingvistic, semantica i pragmatica au un rol decisiv. Drept urmare, modelele lingvistice
adaptate la terminologie trebuie s in seama, pe lng aspectul formal al limbajului, i de aspectele
sale cognitive i funcionale. Ct privete tiinele informaiei, acestea se axeaz pe dezvoltarea unor
scenarii comunicative diverse i au elaborat modele sub forma unor scheme, situaii sau medii
(cadre) care se refer i la comunicarea specializat. n aceste modele, comunicarea specializat nu
mai este reprezentat ca fcnd figur izolat, ci ca o serie de opiuni specifice n interiorul unor
asemenea scheme. De altfel, analiza discursului se preocup tot mai mult de discursul specializat, ca
i de reprezentarea i difuzarea sa social [ibid.].
Referindu-se la teoria general a terminologiei (TGT), Maria Teresa Cabr menioneaz c un
demers fundamentat pe date viznd un dicionar, cu att mai mult un dicionar a crui finalitate este
standardizarea, va conduce inevitabil la urmtoarele concluzii:
a. terminologia este sistematic i biunivoc;
b. termenii sunt perfect echivaleni de la o limb la alta;
c. in interiorul unui domeniu, conceptele sunt precise i universale, denominaiile lor pot fi
descrise formal i pot contribui la definirea unei terminologii internaionale.
Or, observnd datele terminologice n discurs, mediu n care sunt supuse variaiei n funcie de
registrele diverse de comunicare specializat, se poate constata c acestea vor fi n mod evident mai
puin sistematice, deseori mai puin univoce sau universale dect cele vizate de Wster. Cauza
caracterului instabil este explicabil: n discursul specializat oral i scris, terminologia constituie un
mijloc expresiv i comunicativ i, conformndu-se acestor doi factori, discursul este marcat de
redundan i de variaie conceptual i sinonimic. n plus, vom putea constata numeroase abateri
de la principiul echivalenei perfecte ntre limbi. Exact aici, n natura datelor observate, se situeaz
punctul nevralgic al disensiunii [ibid.].
n dorina de a construi o teorie a terminologiei care ar satisface noile tendine i orientri de
cercetare, Maria Teresa Cabr a fundamentat, ncepnd cu 1996, o concepie teoretic care ncearc
s reconcilieze diferite puncte de vedere asupra termenului: teoria comunicativ a terminologiei
(TCT), reprezentnd o teorie lingvistic a unitilor terminologice cu o component cognitiv i
comunicativ (descris iniial n studiul din 2000 [244], apoi n cele din 2003 [393] i 2007 [245]).
n general, TCT permite integrarea unor concepii diferite privind unitatea terminologic, care
34

constituie nucleul teoriei terminologice. n TCT, termenul este definit ca o entitate poliedric; altfel
spus, el poate fi abordat prin diverse modaliti. Pentru a explica varietatea abordrilor posibile ale
obiectului de studiu al terminologiei, cercettoarea a propus teoria intrrilor multiple (la thorie
des portes/the theory of doors) [393]. Una dintre modaliti este cea lingvistic, combinnd aspecte
semantice i pragmatice pentru a compatibiliza analiza cu teoria cunoaterii i a comunicrii.
Dintre principiile fundamentale ale teoriei comunicative a terminologiei, evideniem cteva:
unitile terminologice sunt poliedrice (avnd proprieti lingvistice, cognitive i
sociocomunicative);
unitile terminologice pot fi abordate prin intrri diferite: lingvistica, tiinele cognitive i
tiinele comunicrii sociale;
termenii sunt uniti denominative supuse variaiei (polisemie i sinonimie);
unitile terminologice exprim cunotine specializate, rol pe care l mpart cu alte uniti
lingvistice (morfeme, sintagme etc.);
unitile terminologice se caracterizeaz prin raportul cu alte uniti lingvistice n trei moduri:
ele coincid cu unitile lexicale (au aceeai structur morfologic sau sintactic), fac parte din
structura conceptual a unui domeniu i, din punct de vedere semantic, reprezint unitile autonome
minime ale acestei structuri;
numai o teorie lingvistic cognitiv i funcional, care conine, pe lng componenta
gramatical, o component semantic i una pragmatic, poate descrie proprietile specifice ale
unitilor terminologice innd cont de ceea ce au n comun aceste uniti cu alte uniti lexicale,
non-specializate [393].
Astfel, teoria comunicativ a terminologiei extinde limitele cercetrii terminologice,
fundamentnd-o pe principii lingvistice. n acest demers integrativ, valorile termenului se stabilesc
n funcie de contextul (discursul sau textul) n care funcioneaz acesta, un rol deosebit revenind
semanticii i pragmaticii.
Franois Gaudin propune o contextualizare sociologic i praxematic a terminologiei,
depind perspectiva strict terminologic i nfiinnd astfel socioterminologia [283]. Aceast
orientare reprezint un alt mod de a face terminologie, lsnd n urm idealismul i voluntarismul
teoriei generale a terminologiei. Meritul esenial al socioterminologiei este perspectiva n care
termenii sunt studiai nu ca etichete ale conceptelor, ci ca semne lingvistice, aflate n circulaie
social. Gaudin reflecteaz despre terminologie sub trei aspecte. Primul implic dimensiunea
35

social i se concretizeaz n preocuprile de politic lingvistic, dar i vulgarizarea


(popularizarea) discursului specializat. Al doilea aspect se refer la descrierea integrrii termenilor
n text, axat pe dimensiunea semantic i pe conceptele utilizate. Al treilea aspect sugereaz c un
studiu lingvistic al terminologiei implic i latura istoric, deoarece vocabularele ca entiti culturale
nu pot fi cercetate fr a se ine seama de faptul c istoria unor nume, a sensurilor lor este n acelai
timp istoria ideilor noastre i a manierelor noastre de a le exprima [286, p. 16-17].
Socioterminologia este un curent realist, numit i terminologie extern [28, p. 18-31]. n acest
tip de terminologie de interes larg, care se ncadreaz n lingvistica aplicat, descrierea termenilor
este predominant lingvistic [322] i se pune accentul pe semantic [262]. Sensul specializat este
descris pe baza faptelor de limb care constituie texte de specializare medie sau mic (adoptndu-se
o perspectiv descriptiv n defavoarea perspectivei prescriptive, normative a terminologiei
tradiionale) [242, p. 58]. Acest tip de terminologie se detaeaz de terminologia specialitilor,
terminologia propriu-zis sau terminologia intern [28, p. 20-23]. Terminologia extern
vizeaz preponderent problemele decodrii i utilizrii sensului specializat la mai multe niveluri ale
comunicrii [221] i i propune descrierea termenilor ca fapte naturale (nu convenionale ca n
terminologia intern), similar cu cuvintele lexicului comun [32, p. 13]. Este sugestiv n acest
context titlul unui studiu semnat de Paul Siblot: Une linguistique qui n'a plus peur du rel [368].
Loc Depecker consider c integrarea terminologiei n lingvistic este o dezbatere deschis,
ntruct este dificil de stabilit dac face parte din aceasta sau e o disciplin aparte [263, p. 6].
Terminologia reprezint o nou modalitate de analiz a limbilor sau deschiderea de noi piste
pentru lingvistic [238, p. 8-9].
Sintetiznd, putem conchide c astzi se contureaz dou direcii de evoluie a terminologiei:
terminologia normativ, preocupat de meninerea specificului fiecrei culturi n faa invaziei de
tehnologie modern i, implicit, de termeni asociai acesteia, care vine n sprijinul specialitilor din
diferite domenii i este promovat de acetia, i terminologia descriptiv-lingvistic, adresat
ndeosebi nespecialitilor i practicat de lingviti, care are drept obiectiv analiza sociolingvistic a
unitilor terminologice pentru facilitarea unei mai bune cunoateri i utilizri a acestora. n primul
caz, terminologia este un studiu al sistemelor conceptuale care structureaz un domeniu, iar
cercetarea fixeaz denumirile adecvate pentru o comunicare profesional eficient. n acest demers,
lingvistica joac un rol auxiliar. n cazul al doilea, opiniile specialitilor difer. Unii promoveaz
postulatul wsterian al monoreferenialitii i univocitii semantice (Robert Dubuc, Alain Rey,
36

Guy Rondeau), alii l neag i propun alte criterii, mai complexe (Maria Teresa Cabr, Franois
Gaudin, Louis Guespin) [v. i 185, p. 48-49].
1.3.2. Obiective noi i metode moderne de cercetare terminologic. Terminologia intern
are ca obiectiv principal adoptarea i impunerea unor concepte tiinifice, fiind conceptual,
sistematic [322, p. 61] sau cognitiv [76]. Caracterul standardizat al terminologiei interne
determin caracterul ei internaional. Pe de alt parte, necesitatea stabilirii echivalentelor
terminologice n diverse limbi naionale a generat un subdomeniu numit terminologie amenajist,
care urmrete normarea lingvistic i creativitatea n interiorul unei limbi [321, p. 28].
Spre deosebire de abordarea normativ-onomasiologic a terminologiei interne, terminologia
extern adopt un demers descriptiv-semasiologic, propriu lingvisticii [347], ntruct se adreseaz
n special vorbitorilor obinuii. n acest tip de comunicare conteaz nu numai emitorul, ci i
destinatarul, canalul comunicrii (cel mai frecvent, mass-media) i condiiile de uzaj, n acest mod
terminologia fiind corelat cu semantica, lexicologia i pragmatica [243, p. 66-67]..
n virtutea obiectivelor urmrite de terminologia normativ, aceasta nu se interesa de
sintagmatica termenilor. Astzi, mai muli cercettori sunt preocupai de posibilitile i funciile
combinatorii ale termenilor. Unele lucrri au n centrul ateniei frazeologia de specialitate, altele
descriu colocaiile (sintagmatica) termenilor. Deoarece analiza sintagmatic ine seama de texte i
contexte specializate, ea joac un rol fundamental n terminologia extern [32, p. 17]. Contextul
lingvistic contribuie la descrierea sensului specializat, relev relaia dintre anumite liberti i
restricii n exprimarea acestuia, denot preferinele de utilizare (existena unor sintagme fixe) n
interiorul unui domeniu i n exteriorul lui etc.
Terminologia clasic are un caracter sincronic obligatoriu, fiind preocupat numai de situaia la
zi, fapt motivat prin obiectivul de standardizare a termenilor n vederea comunicrii fr ambiguiti
ntre specialiti. Lucrrile mai recente, din ultimul deceniu, admit i perspectiva diacronic
[372] atunci cnd se urmresc originea i modul de formare a termenilor, constituirea unor
terminologii i limbaje specializate n decursul timpului, mobilitatea semantic a termenilor etc. n
aceast ordine de idei, se vorbete despre o terminologie dinamic, demers n care termenul poate fi
analizat din mai multe perspective [221, p. 13-14] i n care se pune accentul pe interdependena
dintre limb, societate, cunoatere i cultur. Precizm c pentru direcia descriptiv-lingvistic a
cercetrii terminologice pe care o adoptm n prezenta lucrare aspectele diacronice sunt
indispensabile.
37

Dac terminologia intern este o teorie a termenului n condiii ideale, urmrind scopul de a
standardiza, a norma i a facilita comunicarea non-ambigu ntre specialitii din acelai domeniu,
terminologia extern, descriptiv, este o teorie a termenului n condiiile reale ale apariiei n
texte, de la cele strict specializate la cele cu grad inferior de specializare, depindu-se limitele unui
anumit domeniu [160, p. 16-17].
n prezent, tiina actual a terminologiei tinde, sprijinindu-se pe coala terminologic de la
Viena, frecvent citat i deseori criticat, s se consolideze () ntr-un demers integrativ. Ea tinde
de asemenea s-l dezvolte, deoarece poate rspunde exigenelor societii moderne a cunoaterii, a
globalizrii i a tehnologiilor actuale ale cunoaterii, ale informrii i ale comunicrii [240, p. 21].
Prin urmare, tipul de terminologie practicat este determinat de scopul cercetrii, iar scopul final al
cercetrii terminologice, indiferent de tipul ei, este o comunicare corect i eficient.
1.3.3. Terminologia o tiin deschis. ntruct terminologia are n centrul ateniei studiul
termenului sub diverse aspecte: conceptuale, normative i lingvistice, interdisciplinaritatea este
coerent cu principiile terminologiei. Interdisciplinaritatea terminologiei cuprinde tiine ale limbii
(de la lexicologie, lexicografie i semantic la stilistica funcional i analiza discursului), dar i
tiine matematice (statistic i procesarea datelor), sociologice i psihologice. Terminologia intr n
relaie cu logica, ontologia, informatica, teoria comunicrii, teoria informaiei, traductologia etc.,
discipline care converg spre conturarea terminologiei ca tiin interdisciplinar.
Interdisciplinaritatea presupune intersecia a dou sau mai multe domenii tiinifice. n funcie de
modul n care se intersecteaz domeniile implicate, se distinge interdisciplinaritate n interiorul unui
domeniu (cnd mai multe discipline, asociate, genereaz o nou disciplin) i interdisciplinaritate
ntre domenii (cnd domeniile mprumut ntre ele termeni sau metode, pstrndu-i fiecare
identitatea). Terminologia este un exemplu de interdisciplinaritate intern [185, p. 59].
Maria Teresa Cabr [243, p. 61-111] consider c interdisciplinaritatea este o caracteristic
specific terminologiei, referindu-se la tiinele care o intercondiioneaz. Interdisciplinaritatea este
abordat frecvent n studiile actuale de terminologie, urmrindu-se stabilirea conexiunilor dintre
discipline la nivel tiinific, academic i profesional.
Importana sociocultural, economic, pedagogic a terminologiilor este n cretere, ceea ce
explic abordarea interdisciplinar i interesul mai larg pentru aceste domenii, dincolo de o
specialitate tiinific anume.
38

n funcie de tipul terminologiei practicate clasic (intern) sau nou (extern), se


selecteaz i disciplinele implicate. n virtutea obiectivelor vizate structurarea conceptual a
domeniilor, elaborarea dicionarelor specializate i a bncilor de date terminologice, standardizarea,
traducerea etc., terminologia tradiional este inseparabil de logic, ontologie, teoria informaiei,
informatic. n socioterminologie sau n terminologia descriptiv predomin relaia cu tiinele
limbii: semantica, lexicografia, lingvistica textual, sociolingvistica.
O conexiune deosebit exist ntre terminologie i traducere. Privit ca activitate conex,
terminologia este frecvent considerat n acelai timp o activitate necesar preliminar sau un
subprodus al traducerii specializate. O baz terminologic contribuie la calitatea i omogenitatea
unei traduceri [84]. Un text specializat este extrem de recurent din punct de vedere terminologic, de
aceea profesionitii recurg la sisteme de traducere asistat, cu memorie de traducere. Aceste
aplicaii asigur productivitatea activitii de traducere prin echivalarea automat n limba-int a
secvenelor recunoscute, nregistrate deja n memorie.
n acelai timp, terminologia este un produs al traducerii, ntruct n procesul de traducere frecvent
sunt creai noi termeni. Dup cum observ Roger T. Bell [16, p. 21], astzi comunicarea internaional
depinde n mod dramatic de traducere, iar ntreaga discuie asupra traducerii, n condiiile actuale ale
globalizrii, trebuie plasat n contextul mai larg al comunicrii umane [ibid., p. 33].
Cronologia dezvoltrii tiinelor i a influenelor suferite n diferite epoci istorice se reflect
inclusiv n limbajul acestor tiine i n terminologia lor. Pentru a descrie terminologiile n dinamica
lor, tiina complex a terminologiei apeleaz la instrumente din lingvistic.
Rolul lingvisticii n terminologie se manifest n interpretarea termenului ca semn lingvistic
(viu) [262, p. 21] sau ca unitate lingvistic [238, p. 28]. Studiul real, efectiv al termenilor n uzaj
ntreprins de terminologia descriptiv-lingvistic oblig la relaia dintre lexicul comun (LC) i lexicul
specializat (LS), permind descrierea lor din aceeai perspectiv i cu aceleai metode [242, p. 21],
deoarece lingvistica poate contribui la caracterizarea individual sau comparativ a unor
terminologii, pentru a le stabili att specificul, ct i problemele de interes general [32, p. 25].
Cercetrile actuale promoveaz ideea c terminologia este una dintre multiplele manifestri
ale vitalitii unei limbi. Activitile terminologice nu mai urmresc, ca obiectiv primordial,
asigurarea univocitii transferului de cunotine ntre specialiti, ci mai curnd relev capacitatea
limbii de a rspunde provocrilor modernitii fr intermediari [242, p. 56-57].
39

Domeniu relativ nou n tiinele contemporane, terminologia i afirm i i consolideaz


statutul prin deschiderea pe care o dovedete fa de diverse tiine-surse metodologice. Termenul
devine un obiect a crui investigare aduce beneficii att domeniilor tiinifice interesate de
aproprierea unui limbaj riguros, ct i lingvisticii, prin relevarea unor aspecte inedite ale comunicrii
umane prin limb [185, p. 77-78]. Aadar, terminologia este o tiin interdisciplinar deschis,
care tinde tot mai mult spre o disciplin lingvistic, dar care se afl nc n cutarea identitii sale.
1.4. Istoricul preocuprilor terminologice n limba romn
1.4.1. Lucrri de referin n domeniul terminologiei romneti. Notaii sintetice cu privire
la conceptul de terminologie regsim n Dictionnaire de la linguistique de George Mounin, n care
se afirm c problema terminologic este o problem fundamental care se pune din nou n fiecare
epoc n msura n care o tiin atinge un nivel cu adevrat epistemologic (p. IX). Astfel, din
Antichitate pn n zilele noastre, termenul i corpusul terminologic i-au preocupat att pe lingviti,
ct i pe profesionitii din varii domenii. Necesitatea explicrii termenilor tehnici st la baza
apariiei lucrrilor de terminologie, a glosarelor i a dicionarelor explicative din diferite domenii.
Studiile lingvistice romneti care au ca obiect terminologiile din diverse domenii i
terminologia n ansamblul ei se pot ncadra n dou categorii:
(a) lucrri cu caracter monografic, descriptiv, de inventariere i clasificare a termenilor dintr-un
anumit domeniu;
(b) lucrri de teoretizare, de identificare a caracteristicilor care stau la baza diferenierii
termenului de cuvnt i la structurarea corpusurilor terminologice n raport cu limba comun.
De cele mai multe ori, lucrrile lingvistice care analizeaz termenii dintr-un domeniu sau cele
care teoretizeaz comportamentul lexical, semantic al acestora i intersecteaz ariile, clasificrile
privind acest tip de studii fiind mai curnd de ordin metodologic, realitatea din procesul cercetrii
tiinifice impunnd o abordare plurisecvenial i interdisciplinar.
Istoria propriu-zis a terminologiei romneti poate fi plasat n cadrul studiului diacronic al
limbii romne. Pn n epoca modern, att neologismul n general, ct i terminologia n special
nu formeaz propriu-zis o preocupare colectiv. Fiecare autor sau vorbitor rezolv cum i
dicteaz bunul-sim [156, p. 368] problema inovaiilor de vocabular pe care le impuneau
manualele, traducerile i, n general, scrierile elaborate n limba romn.
40

n prima jumtate a secolului al XIX-lea, prin cercurile literare ale romnilor, care, n fond,
prefigureaz crearea Academiei Romne (ca Societate Literar, la 1866, apoi ca Societate
Academic, la 1867), se pun bazele preocuprii colective pentru studierea vocabularului romnesc
i, implicit, pentru mbogirea lui. Dup afirmaia lui Sextil Pucariu [ibid., p. 369], atunci se
produce o brusc orientare spre Occident n vocabularul romnesc, dup ce, timp de secole, acesta
i gsise izvoarele mai ales n greac, slavon i turc, ceea ce nu nseamn c nu avusese niciun
contact cu latina savant apusean, dup cum se poate vedea n opera lui Dimitrie Cantemir.
n ceea ce privete terminologia romneasc, ne intereseaz, din aceast preocupare colectiv,
elaborarea lucrrilor cu caracter enciclopedic. Dei au existat cteva iniiative, n perioada 18261870 lexicografia romneasc n-a izbutit s realizeze un dicionar enciclopedic general i complet
[167, p. 81]. n 1896, Lazr aineanu public la Craiova un Dicionar universal al limbii romne, n
care se menioneaz explicit i cuprinderea terminologiei tiinifice, artistice i industriale. Lucrarea
nu are deci caracter exclusiv enciclopedic.
Primul dicionar enciclopedic romn apare n Transilvania, la Sibiu, ntre anii 1898 i 1904.
Iniiativa aparine Astrei (Asociaiunea pentru Literatura Romn i Cultura Poporului Romn), iar
conducerea lucrrii a fost asigurat de Corneliu Diaconovici, prim secretar al Astrei. Lucrarea are
titlul Enciclopedia romn.
n secolul al XX-lea apar lucrri consacrate exclusiv terminologiei de specialitate. Dintre
acestea se evideniaz Lexiconul tehnic romn, realizat de un colectiv format din circa 400 de
specialiti sub conducerea regretatului profesor Remus Rdule. tiinele naturale i cele tehnice
ocup 59% din lucrare (fizic i tiinele tehnice conexe; chimie i tiinele tehnice conexe; tiine
geologice i geografice; tiine biologice i agrosilvice; tehnici nespecifice i ramuri economice;
matematic), iar cunotinele de tehnic industrial 41% (construcii, arhitectur i urbanism;
maini i aparate mecanice, termice, electrice i electronice; industria uoar, forestier, a sticlei i a
ceramicii; transporturi terestre, maritime i aeriene; exploatarea minelor i prelucrarea minereurilor
i a crbunelui; metalurgie; telecomunicaii; tehnici de msurare). Lexiconul are caracterul unei
enciclopedii tehnice i a cunoscut dou ediii: 1949-1956, n 8 volume, i 1957-1966, n 18 volume
(termeni, definiii, figuri, diagrame), cu 68.500 de articole, i un volum (al 19-lea) cuprinznd
indexul alfabetic al termenilor romneti definii n lucrare.
Momentele cruciale ale istoriei terminologiei sunt marcate prin cteva lucrri de referin,
eseniale pentru domeniul cercetat. Lingvitii romni au elaborat lucrri de terminologie mai ales n
41

cadrul studiilor istorice de vocabular al limbii romne literare. Prin intermediul unor asemenea
lucrri s-au obinut date cu privire la formarea stilurilor funcionale ale limbii romne literare.
Ultimele lucrri de referin n acest sens sunt Istoria limbii romne literare. Epoca veche (15321780) (coordonator Ion Gheie) [117]; Dicionarul mprumuturilor latino-romanice n limba romn
veche (1421-1760) (1992) (coordonator Gheorghe Chivu); Limba romn de la primele texte pn
la sfritul secolului al XVIII-lea. Variantele stilistice

(coordonator Gheorghe Chivu) [54];

Contribuii la studiul limbii romne literare. Secolul al XVIII-lea (1688-1780) (2000) .a. n prezent,
studiul terminologiilor ocup un loc important n Tratatul istoriei limbii romne, iniiat de
Academia Romn sub coordonarea profesorului Gheorghe Chivu.
Studii lingvistice romneti consacrate terminologiei apar n Romnia mai ales n ultimii 50 de
ani. Unele au caracter preponderent teoretic. Astfel, un lingvist clasicist, Dan Sluanschi, aduce n
discuie cteva probleme de metod pentru studiul vocabularelor speciale, formate, fiecare n parte,
din ansamblul de elemente lexicale ntrebuinate de ctre un grup de vorbitori n comunicarea lor
normal scris sau oral n cadrul unui domeniu delimitat i stabil al existenei sociale [170, p. 589].
Autorul argumenteaz dou idei eseniale: (a) inventarul vocabularelor speciale se stabilete din
perspectiva vorbitorului pe baza criteriului denotrii; (b) descrierea componentelor trebuie s in
seama de conotaiile specifice i de afinitile sintagmatice ale fiecrui termen.
Paul Miclu se ocup de Dimensiunea semantic a limbajelor specializate (1981) din
perspectiv semiotic, pornind de la ideea susinut de Louis Guilbert, n 1973, c termenii tiinifici
i tehnici sunt monorefereniali i monosemici. Autorul sistematizeaz tipurile de seme care apar n
semnificaia termenilor din limbajele specializate. Acestea sunt raportate la anumite trsturi ale
denotatului, care pot fi: (a) de percepie; (b) de structur; (c) de funcie; (d) de producere; (e) de
localizare n timp i spaiu; (f) de clasificare; (g) de cunoatere [129, p. 73-79].
Din punct de vedere cronologic, ntre cele dou studii citate se situeaz lucrarea lui Victor
Vascenco Probleme de terminologie lingvistic (1975) [202], care conine precizri att de natur
teoretic, ct i de natur concret lexical cu privire la domeniul general al terminologiei sau la cel
particular al termenilor folosii n lingvistic.
O lucrare de referin pentru istoria terminologiei romneti este scrierea fundamental a lui
N.A. Ursu Formarea terminologiei tiinifice romneti (1962) [198], din care s-au desprins de fapt
toate studiile ulterioare, axate pe cuvntul devenit termen. Perioada cercetat cuprinde sfritul
secolului al XVIII-lea i prima jumtate a secolului al XIX-lea, etap n care se produce trecerea de
42

la stadiul vechi la stadiul modern al limbii romne literare. Domeniile examinate sunt geografia,
tiinele naturale, agronomia, medicina, tiinele fizico-chimice i matematica. Indicele de termeni
din aceste domenii cuprinde jumtate din lucrare (p. 139-299) i ofer o nc inegalat surs de
informaii pentru istoria terminologiei romneti [180, p. 67]. Cu ajutorul acestei lucrri se poate
preciza mai exact relaia cronologic dintre unii termeni de specialitate sinonimi sau dinamica
terminologiei. Astfel, apariia neologismului balen, care nlocuiete sinonimul su vechi, intrat tot
pe cale livresc, din limbajul biblic, chit [156, p. 368], se produce ncepnd cu primul deceniu al
secolului al XIX-lea. n dicionarul romnesc academic (DLR), balen este atestat numai la
C. Negruzzi, dar n indicele dat de N.A. Ursu termenul apare la 1810, ntr-o lucrare a lui Gheorghe
incai, Istoria naturei i a firei, pstrat n manuscris. Chit (cuvnt grecesc/slavon bisericesc) i
balen (cuvnt latin savant) pot fi considerai doi termeni emblematici pentru trecerea limbii
romne, ca limb de cultur, de la faza ei veche, oriental, la faza modern, occidental [180,
p. 67]. Cercetrile lui N.A. Ursu i gsesc continuarea n dou volume aprute relativ recent (2004
i 2006), la fel de valoroase: mprumutul lexical n procesul modernizrii limbii romne literare,
realizate de autor mpreun cu Despina Ursu [200, 201]. Volumul doi conine exclusiv un repertoriu
de cuvinte i forme, o surs nepreuit pentru alte cercetri.
Parafraznd afirmaia lui Dostoievski referitoare la scriitorii rui care au ieit din mantaua lui
Gogol, cercettoarea Mariana Flaier noteaz c, n domeniul terminologiei romneti, toi
terminologii s-au desprins din mantaua profesorului ieean N.A. Ursu [101, p. 21]. Astfel,
preocupri pentru terminologie, sub diverse aspecte, se regsesc n lucrrile Elemente de
terminologie de Georgeta Ciobanu (1998) [56]; Terminologia i problemele ei actuale de Ioana
Vintil-Rdulescu (1999) [204]; Introducere n terminologie de Eugeniu Pavel i Costin Rucreanu
(2001) [147]; Introducere n terminologie de Ileana Busuioc i Mdlina Cucu (2001) [42]; Noiuni
de terminologie: despre viaa cuvintelor i problemele terminologiei actuale de Aurelia Blan
Mihailovici (2003) [13]; Lexicul specializat n micare. De la dicionare la texte de Angela
Bidu-Vrnceanu (2007) [28]; Manual de terminologie i terminografie de Mariana Pitar (2009)
[150]; Terminologie i terminologii I, II (coordonator Angela Bidu-Vrnceanu) (2010, 2012) [32,
35]; Terminologie cognitiv. Volum antologic de Gleb Drgan (2012) [76] .a.
Numeroasele lucrri de terminologie aprute demonstreaz c varietatea i complexitatea
corpusurilor terminologice romneti sunt surse inepuizabile de investigare att pentru lexicografi i
lingviti, ct i pentru cercettori din alte domenii conexe.
43

1.4.2. Terminologia romneasc: organisme i activiti. n filologia romn modern,


terminologia se afl n proces de instituionalizare. Exist mai multe colective interdisciplinare, care
se ocup de termenii de specialitate, n Academia Romn, n universiti, n diferite alte instituii
preocupate de standarde terminologice. O sintez a dezvoltrii terminologiei n Romnia i n
Republica Moldova este prezentat ntr-un numr special al revistei Terminometro (2000) [182], a
crei variant n limba romn a aprut cu sprijinul Ageniei Naionale pentru tiin i Tehnologie
din Romnia i al Uniunii Latine.
Dei preocuprile pentru terminologia romneasc au existat nc de la nceputurile acesteia,
crearea unui organism a crui activitate s fie de natur terminologic este de dat relativ recent:
Asociaia Romn de Terminologie (TermRom) ia fiin n 1991 la Bucureti, la iniiativa
academicianului Ion Coteanu i cu susinerea Uniunii Latine, ca o organizaie tiinific
nonguvernamental, nonprofit, avnd obiectivul de a dezvolta, a standardiza i a valida terminologia
tehnic i tiinific romneasc. n 1993 este fondat la Chiinu Asociaia de Terminologie
TermRom Moldova, a crei activitate este asociat obiectivelor urmrite de Centrul Naional de
Terminologie (CNT) din Chiinu, nfiinat n 1989 ca instituie guvernamental. Cea mai
important realizare a Centrului de Terminologie este baza de date terminologice multilingv, care
poate fi consultat on-line (http://cnt.md/romint/index.php).
n 1997 este constituit, pe lng Academia Romn, Comisia de terminologie pentru tiine
exacte (CTE), care i propune stabilirea unor terminologii riguroase n domeniul tiinelor exacte;
prelucrarea raional a neologismelor din acest domeniu i adaptarea lor la specificul limbii romne;
colaborarea cu instituiile de profil lingvistic, universitar, de cercetare i cu Asociaia de
Standardizare din Romnia (ASRO), n scopul elaborrii unor terminologii unitare; colaborarea cu
Uniunea Latin, prin Direcia de terminologie i inginerie lingvistic (DTIL), cu Asociaia
European de Terminologie (AET), cu Reeaua Panlatin de Terminologie (Realiter) i cu alte
organisme de terminologie naionale i internaionale; elaborarea de vocabulare i glosare pentru
diferite domenii ale tiinelor exacte, n special n vederea armonizrii terminologiei romneti cu
cea folosit n Uniunea European.
Acestor organizaii terminologice de baz li se adaug alte instituii, constituite pentru realizarea
unor proiecte terminologice: Comitetul Naional Romn (CNR, creat n 1927) pentru Comisia
Electrotehnic Internaional (CEI, fondat n 1906), a crui activitate s-a concretizat prin editarea
Dicionarului terminologiei electrotehnice standardizate valorificare pe calea tiparului a bncii de
44

date Tezaurul terminologiei electrotehnice; Centrul de Cercetri Avansate n nvarea Automat,


Prelucrarea Limbajului Natural i Modelarea Conceptual (RACAI) al Academiei Romne, avnd
drept scop informatizarea limbii romne conform standardelor i recomandrilor internaionale.
Dicionarul terminologiei electrotehnice standardizate cuprinde circa 26 000 de termeni din domeniul
electrotehnicii, electronicii, energeticii i informaticii i se distinge prin caracterul standardizat la nivel
internaional al conceptelor prezentate i al terminologiei pe care o cuprinde, o mare bogie lexical,
semnificaii precise ale termenilor, fiind o realizare a terminologiei normative.
Activitatea conex cercetrii terminologice de tip normativ este standardizarea. nceputurile
standardizrii de stat n Romnia dateaz din anul 1948. Aceasta a fost realizat iniial de Oficiul de
Stat pentru Standarde, devenit ulterior Institutul Romn de Standardizare (IRS), care a funcionat ca
instituie guvernamental. Dup 1992, urmndu-se modelul francez al AFNOR (Association
Franaise de Normalisation), IRS a fost desfiinat i s-a creat organizaia nonguvernamental
Asociaia de Standardizare din Romnia (ASRO). O instituie similar funcioneaz i n Republica
Moldova dup 1989: iniial, Departamentul Moldova-Standard, n prezent, Serviciul de
standardizare din cadrul Institutului Naional de Standardizare i Metrologie (INSM). Terminologii
din Republica Moldova colaboreaz cu specialitii din domeniul standardizrii n cadrul Comitetului
tehnic 7 Terminologie, reuind s pun n circulaie, ncepnd cu anii 90, un numr impuntor de
standarde de terminologie.
Activitile diverselor organizaii i instituii implicate n cercetarea terminologic au trei
direcii principale: alctuirea unor dicionare/tezaure; asigurarea bazei informatice necesare
nregistrrii i utilizrii computerizate a dicionarelor; formarea de specialiti (traductori,
terminologi). Interesul pentru formarea terminologilor s-a dezvoltat la Universitatea din Bucureti,
Academia de Studii Economice din Bucureti, Universitatea Al.I. Cuza din Iai, Universitatea
Babe-Bolyai din Cluj, Colegiul de Comunicare Profesional, Universitatea de Vest i
Universitatea Tibiscus din Timioara, Universitatea de Stat din Moldova .a. [v. 182, p. 43-50].
1.4.3. Direcii de cercetare n terminologia romneasc. O consecin a dezvoltrii societii
actuale este ptrunderea n cultura general i n conversaia cotidian a unui mare numr de termeni
tehnico-tiinifici. Amploarea fenomenului l determin pe Ion Coteanu [66] s vorbeasc despre un
adevrat impact terminologic i s arate importana actului didactic i a manualului n corecta nsuire
a termenilor noi, precum i necesitatea studiului tiinific al limbajului acestora. n acest context, n
spaiul romnesc se dezvolt n paralel cu alte ri europene o direcie nou a terminologiei,
45

promovat de coala de la Universitatea din Bucureti, condus de Angela Bidu-Vrnceanu,


terminologia lingvistic funcional-descriptiv, care apare ca un complement al terminologiei
monografice-cronologice, dezvoltate anterior, i al celei normative, relativ contemporane cu
terminologia lingvistic.
Astzi, terminologia romneasc dezvolt cele dou direcii principale ale terminologiei
europene, normativ i descriptiv-lingvistic, crora li se adaug o direcie filologico-istoric,
monografic, n buna tradiie a lingvisticii diacronice romneti (reprezentat de G. Ivnescu,
Valeriu Bologa, Jacques Byck, Despina i N.A. Ursu, Gheorghe Chivu, Ioan Oprea, Eugen
Munteanu, Manuela Saramandu .a.).
Amintim c premisa de la care pornete direcia normativ este c orice concept preexist
termenului, acesta aprnd ca un nume, terminologiile fiind considerate astfel simple nomenclaturi.
Din aceast premis deriv caracteristica fundamental a direciei n discuie: normativitatea.
Accentuarea caracterului normativ al terminologiei diminueaz rolul lingvisticii n modelarea
termenilor, acesta fiind redus la minimum (v. supra, 1.2, 1.3). Transpus n concepie semantic,
terminologia normativ opereaz onomasiologic, reunind toate numele (etichetele verbale) care
exprim acelai concept. Este direcia dezvoltat de TermRom i de preedintele acestei asociaii,
Florin Teodor Tnsescu, i de Uniunea Latin, reprezentat la Bucureti de Marius Sala i de Ioana
Vintil-Rdulescu. Ali reprezentani ai terminologiei normative sunt Georgeta Ciobanu, Dorina
Chi, Mariana Pitar (Timioara), Sanda Cherata, Liana Pop (Cluj-Napoca), Corina Cilianu-Lascu,
Ileana Busuioc, Dorina Rogobete, Gleb Drgan, Eugeniu Pavel, Costin Rucreanu (Bucureti).
Direcia descriptiv-lingvistic, de orientare semantico-lexical i lexicografic, deschis de Angela
Bidu-Vrnceanu, contest unele aspecte ale terminologiei normative, ale crei postulate le interpreteaz
gradual, apelnd n acest scop la argumente lingvistice [28].
coala Universitii din Bucureti i definete poziia printr-o cercetare detaliat i echidistant
a celor dou direcii eseniale de dezvoltare a terminologiei: normativ i lingvistic, fr a ignora
socioterminologia, dar crendu-i o teorie i o metodologie proprie sub numele de terminologie
lexical funcional [185, p. 124]. nrudirile notabile pe plan european ar fi Lerat [322], Cabr
[243], Gaudin [283], Depecker [263].
Terminologia este preocupat de toate problemele generale ale terminologiilor, presupunnd
caracterizarea termenilor n funcie de codificarea lingvistic sau nonlingvistic. Reprezentant
principal al direciei lingvistice este nucleul dezvoltat n cadrul Universitii din Bucureti de
46

Angela Bidu-Vrnceanu (Alice Toma, Elena Museanu, Roxana Ciolneanu, Monica-Mihaela Rizea,
Alexandru Nicolae). Cercetri apropiate de direcia descriptiv-lingvistic au realizat i Elena Toma
[183], Mariana Flaier [100, 101], Adriana Sferle [169], Iulia Cristina Frnculescu [103],
Constantin-Ioan Mladin [130] .a.
Trstura definitorie a direciei promovate de Angela Bidu-Vrnceanu n terminologia
romneasc este caracterul ei descriptiv. Descrierea terminologiilor se face n raport cu sistemul de
cuvinte al unei limbi, stabilindu-se proprieti generale i particulare ale diverselor terminologii.
Dac n studierea limbii comune se are n vedere totalitatea vocabularului unei limbi (masa
vocabularului i fondul lexical principal), n studierea terminologiei eantioanele sunt reduse la un
domeniu sau chiar mai strict, la un anumit text.
Instrumentul principal n i pentru descriere este dicionarul, general sau specializat, care
deseori mbin caracterul normativ cu cel descriptiv, prezentnd i uzajul termenilor sub forma unor
contexte tipizate. Important este modul de explicitare a sensului, definiia. Definiia lexicografic
asigur codarea i decodarea sensului, dar furnizeaz i informaii privind uzajul (contextul), neles
restrns, drept combinaii la stnga i la dreapta termenului, iar, i mai larg, drept text, cu diverse
grade de specializare. Semantica modern (diferenial) consider c pentru a cunoate i a utiliza
corect un termen, acesta trebuie analizat prin difereniere fa de ali termeni din acelai cmp
terminologic (v. 19 termeni tehnici, de medicin i chimici; 24 termeni politici; 185 termeni
matematici) (v. i 5.1, 5.2).
n timp ce pentru terminologia normativ limba fasoneaz lumea (limba fiind construit
pentru a rspunde unui anumit mod de comunicare), pentru terminologia lingvistic limba reflect o
anumit realitate la un moment dat [185, p. 126]. Terminologia nu mai are perspectiv
internaional, ci naional, compararea limbilor nefiind ns lipsit de interes. Propunerea de a
compara limbile n domeniul terminologiei i aparine lui Franois Gaudin [286].
Problemele de terminologie pot fi cercetate din dou perspective: dimensiunea paradigmatic
(relaiile de sens: sinonimia, polisemia i hiponimia n studiul ierarhic al conceptelor) i
dimensiunea sintagmatic (texte i contexte, studiul uzajului). Situaiile repetabile, contextele
specifice au relevan diferit n funcie de domeniu. Exist terminologii n care, pentru depirea
relaiei cu alte domenii i pentru deschiderea codului (terminologiile sunt considerate coduri
nchise), sunt necesare definiiile alternative. Este, n special, cazul tiinelor exacte, cum ar fi
matematica, fizica, chimia (dar i medicina). Selecia informaiilor pentru crearea definiiilor
47

alternative poate fi fcut diferit de specialist i de nespecialist, ceea ce poate duce la deplasri de
sens [28].
Specificul unui inventar terminologic poate fi analizat fie printr-o descriere static, sincronic,
fie prin una dinamic, care urmrete evoluia n timp a termenilor. Evoluia sensului unui termen
apare ca un rezultat firesc al evoluiei referentului, a obiectului, n funcie de stadiul tiinei.
Metodologia propus de Angela Bidu-Vrnceanu vizeaz caracterizarea terminologiei unui
domeniu cu metode ale lexicologiei generale. De aici rezult importana deosebit acordat
dicionarului general i specializat, ca instrument principal de cunoatere a termenilor de ctre
nespecialist, i, implicit, lecturii definiiei lexicografice. Specificul fiecrei terminologii este obinut
prin msurarea devierilor fa de postulatele wsteriene, altfel spus, prin urmrirea gradului de
deschidere a codului strict specializat.
Alice Toma (care face parte din echipa de discipoli ai profesoarei Angela Bidu-Vrnceanu),
prelund metoda de cercetare n discuie i mbogind-o cu date din analiza discursiv (textual),
dezvolt o nou subdirecie de cercetare: terminologia discursiv [185]. Terminologia discursiv
se vrea, aadar, o solidarizare a terminologiei descriptive lexicale cu terminologia social
(socioterminologia lui Franois Gaudin) i cu terminologia textual (tendin remarcat n studiile
de terminologie i inteligen artificial), profitnd de cadrul generos al analizei de discurs, cadru
deschis n egal msur lexicologiei, semanticii, sintaxei, analizei textuale (cotext) i
sociolingvisticii (context) [185, p. 147-148]. Aceast tendin a dezvoltrii terminologiei este
justificat prin interesul sporit pentru studierea limbajelor de specialitate i a discursurilor tiinifice.
1.5. Termenul i limbajele specializate: abordri diverse
1.5.1. Concept i termen. Dezbaterile asupra obiectului de studiu al terminologiei contureaz
dou poziii. Pentru unii teoreticieni, obiectul de studiu al terminologiei este conceptul, reprezentat
ca o entitate universal superioar termenului, termenul nefiind dect o etichet pentru a denumi
conceptul. Pentru alii, obiectul central este termenul, considerat o unitate dotat n acelai timp cu
form i coninut. Cercettorii explic aceast divergen prin adaptarea la sarcina specific de
realizat i la finalitatea cercetrii sau aplicaiei terminologice. Este cert c, pentru specialitii pui n
situaia de a produce cunotine noi, conceptul prevaleaz asupra denominaiei. Totui, pentru ali
specialiti, cum ar fi traductorii sau lexicografii, terminologia are n centrul ateniei termenul.
48

Terminologia tradiional opereaz cu noiunile concept i termen, pe care le separ net. n


norma ISO 704, conceptul este definit drept construcie mental care servete la clasificarea
obiectelor individuale ale lumii exterioare sau interioare cu ajutorul unor abstracii mai mult sau mai
puin arbitrare. Conceptul este considerat, prin urmare, o unitate sistematic, parte component a
unui ansamblu structurat de concepte, n interiorul cruia i definete valoarea. Delimitarea
conceptelor se face prin definiii. Astfel, conceptele sunt reprezentri mentale ale obiectelor ntr-un
domeniu specializat i pot fi definite prin integrarea lor ntr-un domeniu de referin. Sistemele
conceptuale pot fi reprezentate prin arbori conceptuali sau prin scheme de domeniu. Dup cum
remarc Monique Slodzian, studiul structural prin arbore sau schem de domeniu preconizat de
Wster i Lotte postuleaz c orice cunotin este prin esena sa o cunotin relaional [369,
p. 226]. Structurile n discuie sunt totui utile n elaborarea de dicionare terminologice uni- i
plurilingve i de baze de date, ntruct permit o organizare riguroas a domeniului i o verificare
strict a echivalenelor n diferite limbi, fundamentat pe definiii.
Aceast poziie este n acord cu definiia canonic pe care Felber (discipol al lui Wster) o d
terminologiei: Domeniu de cunoatere interdisciplinar i transdisciplinar care trateaz noiunile
[subl. n.] i reprezentrile lor (termeni, simboluri etc.) [279, p. 1]. Din definiia citat se desprinde
ideea c noiunile, ca entiti conceptuale, prevaleaz n terminologie asupra formelor prin care sunt
exprimate acestea, lingvistice sau nonlingvistice, considerate drept variabile importante, ns mai
puin eseniale. n aceast ordine de idei, invocm opinia divergent a lui Franois Rastier:
Conceptul de termen nu impune prin el nsui alegerea ntre semnificat i concept, ceea ce este
convenabil dac vrem s evitm separarea dintre semantic i mental [347]. Or, terminologia
contemporan nu se limiteaz la reflecii despre semn i concepe limbajul specializat absolut altfel
dect o nomenclatur, pe cnd noiunea de sistem terminologic implic ideea c termenii sunt
conectai ntre ei prin relaii conceptuale, n afara discursului. Unii cercettori asimileaz structura
conceptual cu ceea ce n inteligena artificial (IA) este reprezentarea cunotinelor, descriind
sistemele noionale corespunztor ontologiei domeniilor de specialitate [339].
Definiia standard a termenului furnizat de una dintre normele ISO fundamentale n ceea ce
privete terminologia (ISO 704/TC 37) n varianta ei din 1997, Terminology Work. Principles and
Methods, este: Un termen este o desemnare ce const n unul sau mai multe cuvinte care reprezint
un concept general aparinnd unui limbaj special. Norma expliciteaz c un termen trebuie s fie
acceptat i folosit de specialiti ai domeniului de activitate respectiv [308].
49

n acelai spirit al tradiiei wsteriene este definit termenul i de unii cercettori (francezi,
canadieni, romni .a.): un termen desemneaz o noiune n mod univoc n interiorul unui
domeniu [335]; o unitate terminologic sau un termen este un simbol convenional reprezentnd o
noiune ce se definete ntr-un domeniu al cunoaterii [279, p. 3]; termenul este o etichet, un cod
de bare pentru a indica o noiune, independent de o anumit limb, termenii nefiind cuvinte (sau
semne lingvistice), iar terminologia fiind conceput ca o fabric de nume pentru obiecte mentale
din diferite domenii [356, p. 902-903]; termenul este un simbol atribuit unui concept. Conceptul
este sensul termenului. Termenul poate fi un cuvnt sau grup de cuvinte, o liter sau un simbol
grafic, o abreviere, un acronim. Caracteristicile care disting un termen de un cuvnt care nu este
termen sunt: precizia i faptul c aparine unui sistem de termeni [56, p. 25]; termenul este
denumirea unei noiuni (obiect sau proces), exprimat printr-o unitate lingvistic, definit ntr-un
limbaj de specialitate. Termenul este un simbol atribuit unui concept. El este considerat o unitate
terminologic (denumit simbolic UT) [147, p. 23].
Dominant n definiiile citate este ideea c termenul reprezint un simbol, o etichet, o
desemnare (denumire) sau chiar un cod de bare, independent de o anumit limb, pentru a
indica un concept sau o noiune (remarcm sinonimia acestor termeni de la un autor la altul).
n aceast ordine de idei, menionm c i Dictionnaire de linguistique (Dubois 1999) afirm c
terminologia este caracterizat n primul rnd prin studiul sistematic al conceptelor: Se numete de
asemenea terminologie studiul sistematic al denominaiilor de noiuni (sau de concepte) specifice
unor domenii specializate ale cunoaterii sau ale tehnicii () [articolul terminologie, p. 481]. La
acelai articol ns se constat c aceast terminologie reductiv, care neglijeaz n special
particularitile lingvistice ale unor grupuri diferite de vorbitori, se opune n mod evident unei noi
tiine a limbajului, numit socioterminologie: Pentru a se departaja de aceast coal indiferent
fa de aspectele sociolingvistice, terminologii francofoni au avansat, ncepnd cu anii 80, noiunea
de socioterminologie [ibid.]. Mai mult, n interiorul articolului socioterminologie se evoc unele
realiti defectuoase ale terminologiei: Socioterminologia urmrete s ia n considerare
aspectele sociolingvistice ale comunicrii tehnice i tiinifice. () Socioterminologia refuz s dea
prioritate noiunii n studiul vocabularelor specializate, opunndu-se astfel terminologiei majoritare,
inspirate de E. Wster [articolul socioterminologie, p. 436].
n cele din urm, limitrile impuse de teoria terminologic tradiional au fost scoase concludent
n eviden n articolul termen: n terminologie, termenul sau unitatea terminologic este unitatea
50

semnificativ constituit dintr-un cuvnt (termen simplu) sau din mai multe cuvinte (termen
complex), care desemneaz o noiune n mod univoc n interiorul unui domeniu [articolul termen,
p. 480]. Remarcm c s-a reluat definiia Oficiului Limbii Franceze din Qubec (OLF). ns
dicionarul lui Dubois precizeaz n continuare: Aceast definiie, fidel doctrinei lui E. Wster,
pune accentul pe limitarea termenului la aspectul de semnificant al semnului lingvistic. Cu toate
acestea, nu trebuie s confundm termenul astfel perceput cu semnificantul saussurian (). Departe
de reuniunea semnificantului i a semnificatului sub efectul sistemului, este vorba, n aceast
concepie, de noiuni (rezultate din aspecte legate de referent) care se organizeaz n sisteme:
termenul nu este, prin urmare, aa cum se insist n definiia dat, exprimarea lingvistic univoc a
unei noiuni care preexist [ibid.].
ntr-adevr, aa cum remarc Pierre Lerat, termenii nu servesc numai pentru a desemna: ei sunt
i purttori ai adevrului (porteurs de vrits). De exemplu, terminologia religioas reprezint
vocabularul unor texte n care credina se consider adevrat, terminologia gramatical reflect
consensul i divergenele n cel mai exact mod posibil de a descrie faptele de limb etc. Termenii
nu sunt n mod exclusiv denumiri de cunotine: ei sunt de asemenea elemente de discurs specializat,
care particip la logica acestui discurs; de exemplu, copier un fichier nu este aceeai operaie dac se
muncete manual sau cu ajutorul calculatorului, procedurile i consecinele sunt distincte. [324, p. 2]
n alt contribuie, Pierre Lerat susine c termenii sunt uniti, din punctul de vedere al formei
i coninutului, care aparin unui sistem al unei limbi determinate, n interiorul creia coabiteaz
diverse subsisteme specifice. Aceste subsisteme nu sunt, n specificitatea lor, subcoduri complete, ci
variante pariale n raport cu codul comun [318, p. 13].
Un demers apropiat de cel lingvistic gsim i n alte definiii: termenul este o unitate lexical
definit n textele de specialitate [314, p. 180]; ntr-o versiune minimalist, termenul este o
varietate funcional a numelor comune [364, p. 53].
Iniial, Maria Teresa Cabr a definit termenul sau unitatea terminologic drept unitate de baz a
terminologiei, care denumete conceptele proprii fiecrei discipline specializate [243,
p. 149]. Dup elaborarea teoriei comunicative a terminologiei, cercettoarea din Barcelona i-a
nuanat opiniile, susinnd:
- ntr-o teorie a limbajului, unitile terminologice nu sunt considerate uniti distincte de
cuvinte, care fac parte din lexicul unui vorbitor. Dimpotriv, UT sunt descrise ca valori specializate
ataate unitilor lexicale [subl. n.];
51

- o unitate lexical nu este nici terminologic, nici general. n mod implicit, ea este general i
achiziioneaz o valoare specializat ori terminologic atunci cnd condiiile pragmatice ale
discursului se combin pentru activarea semnificaiei sale specializate;
- orice unitate lexical poate deveni unitate terminologic, chiar dac aceast valoare nu a fost
activat niciodat. Faptul dat permite explicarea mecanismelor de terminologizare i
determinologizare;
- sensul specializat nu este un ansamblu de informaii prestabilit i nchis; este vorba mai curnd
despre rezultatul unei selecii specifice de caracteristici semantice n funcie de fiecare situaie de
comunicare [245].
Prin urmare, statutul de unitate terminologic conferit unei uniti lexicale nu preexist la
utilizarea sa ntr-o situaie de comunicare determinat. Aceast optic permite s se in cont de
intersectarea semantic ntre diferite accepii ale unei uniti lexicale n funcie de utilizarea sa n
diferite domenii. Totodat, ea permite explicarea circulaiei unitilor lexicale ntre discursul general
i cel terminologic i ntre un domeniu tematic i altul. [ibid.]
Din principiile enunate rezult cu claritate c unitile terminologice nu mai pot fi percepute
astzi numai ca uniti de reprezentare i transfer al unor cunotine precise omogene i perfect
controlate ci mai curnd ca uniti dinamice care contribuie la constituirea cunotinelor prin
utilizarea lor n discurs i care nu pot fi separate n totalitate de experiena cultural a vorbitorului
care le produce [ibid.].
Spre deosebire de multe opinii anterioare, concepia referitoare la terminologie a Mariei Teresa
Cabr nu exileaz termenii n afara lexicului (en marge du lexique). Din contra, se insist pe ideea
c termenii sunt uniti lexicale cu o valoare specializat. Caracterul terminologic este deci
o valoare suplimentar, atribuit unitilor lexicale, valoare n mod esenial semantic i fixat
printr-o clasificare conceptual a unui expert, activat n funcie de factorii pragmatici [ibid.].
Dicionarul de tiine ale limbii definete termenul ca element al unei terminologii sau al unui
limbaj specializat, reprezentnd denumirea cunotinelor din acest domeniu, considerndu-l semn
lingvistic compus dintr-un semnificant i un semnificat i unitate a cunoaterii cu un coninut
stabil, deci mai independent fa de context dect cuvintele obinuite (DSL 2005, p. 534).
Din multitudinea de definiii citate se profileaz obiectul de studiu al terminologiei: termenul,
neles fie ca unitate a cunoaterii, concept (cu precdere n terminologia normativ sau intern),
52

pus n relaie cu o denumire-etichet, fie ca semn lingvistic asemntor cuvntului, care poate fi
cercetat cu mijloacele semanticii lexicale i cu implicarea pragmaticii.
n economia lucrrii noastre, ne situm pe poziia promovat de terminologia descriptivlingvistic sau extern, conform creia termenul este unitate lexical dinamic cu o valoare
specializat, care contribuie la constituirea cunotinelor prin utilizare n discurs.
Definiia termenului implic relaia dintre acesta i cuvnt-concept-obiect. Cuvntul i
intereseaz mai ales pe lingviti, iar termenul este, n primul rnd, o component a disciplinei creia
i aparine i abia apoi a limbii n general. n alt ordine de idei, majoritatea cercettorilor admit c
sfera de utilizare a unor termeni se poate extinde dincolo de un domeniu strict specializat, deoarece
n ultimele decenii se constat o apropiere ntre cunoaterea tiinific i cunoaterea obinuit.
Astfel, se vorbete despre concepte expert (aparinnd strict unui domeniu tiinific) i concepte
ordinare (extinse dincolo de specialitatea strict) [215, p. 67 .u.], iar aceast delimitare permite
elaborarea unor modele alternative ale definiiei termenilor tiinifici [23].
Franois Rastier, referindu-se la relaia cuvnt termen, lanseaz discuia despre
contextualizare/decontextualizare i detextualizare, afirmnd c un cuvnt-ocuren (motoccurrence) nu poate fi definit dect n i prin context i este determinat n text. Plasarea sub
autoritatea unui tip conduce la decontextualizare i detextualizare. Totui, relaia tip ocuren se
clarific dac se consider c tipurile nu preexist ocurenelor, ci sunt reconstruite pornind de la ele.
Astfel, orice tip rezult dintr-o decontextualizare, prin uitarea (neglijarea) accidentelor.
Cuvntul-tip este, prin urmare, un artefact al lingvitilor, aa cum termenul este un artefact al
disciplinei care l-a instaurat. Altfel spus, un cuvnt devine termen atunci cnd nu mai are trecut i
cnd i se atribuie o semnificaie independent de variaiile induse prin accepii i utilizri n
contexte, astfel termenul sustrgndu-se constrngerilor spaiale (n interiorul textelor) i
temporale (n diacronie). ns sensul unui cuvnt, se tie, nu este imanent, fiind atribuit n urma
unei interpretri. Dac sensul rezult dintr-o interpretare, susine Rastier n continuare, se impune
descrierea parcursurilor interpretative i a constrngerilor lingvistice de-a lungul acestora. n
diacronie, sensul unui cuvnt se constituie din istoria interpretrilor. A lua drept punct de plecare o
singur semnificaie va avea drept rezultat obliterarea acestei istorii [347].
Observaiile pertinente ale lui Rastier sunt orientate mpotriva viziunii terminologiei normative
referitoare la termeni definii o dat i pentru totdeauna, n afara discursului i exclusiv sub aspect
sincronic, i constituie o pledoarie n favoarea demersului lingvistic n terminologie, n care se ine
53

cont de fluctuaiile semantice ale termenului n diacronie i n interiorul unor texte relevante. n
aceast optic, termenul este interpretat ca un cuvnt.
Prin urmare, constatm c n literatura de specialitate se vorbete fie despre termeni-etichet
[221, p. 13] sau termeni-concept [185, p. 332-333] (n terminologia normativ, de tip wsterian), fie
despre termeni percepui ca semne lingvistice vii [262, p. 21], termeni din discurs [221, p. 13],
termeni-lexem [185, p. 333] (n terminologia descriptiv).
Heribert Picht i Jennifer Draskau iau n discuie problema privind imperfeciunea termenului,
avnd n vedere faptul c acesta poate fi imprecis, ambiguu sau chiar conotativ. Analiznd mai
multe exemple, autorii ajung la concluzia c unele uniti lexicale sunt mai terminologizabile
dect altele i avanseaz teza despre degree of terminologicality (grade de terminologizare), care
pune n relaie formarea termenilor cu sistemul de termeni [407, p. 87].
1.5.2. Limbaje specializate. Insistena asupra caracterului internaional al terminologiilor este
de neles cu referire la difuzarea internaional a disciplinelor tehnice i tiinifice. Dar de ce se
vorbete despre o singur limb de terminologie internaional, dac se impune cel mult
coordonarea normelor terminologice n fiecare limb?, se ntreab cu nedumerire Franois Rastier
i continu: Aceasta ne duce la gndul c, asemenea ideografiei i limbilor artificiale, i
terminologia ar avea ca scop expierea Babelului [347], dup care citeaz un pasaj din De Vulgari
Eloquentia (I, 7), unde Dante sugereaz c numai datorit limbajelor specializate umanitatea a
supravieuit confuziei ce ine de Babel: Il ne resta une mme langue (loquela) qu' ceux qui
s'taient groups pour une seule et mme tche: ainsi par exemple, il resta une langue pour tous les
architectes, une autre pour tous les leveurs de pierre, une autre encore pour tous ceux qui les
taillaient et ainsi de suite pour chacun des ouvriers. Reinem, aadar, ideea despre limbajele
specializate (profesionale) ca modalitate de comunicare ntr-o lume postbabelic.
Termenul nu este izolat de contextul su lingvistic sau extralingvistic (domeniul), fiind unitatea
fundamental a limbajului specializat limba adecvat utilizrii ntr-un domeniu de activitate.
Pentru acest concept se folosesc mai muli termeni: langue de spcialit, langues spcialises,
langage spcialis, langue spciale, cod restrns, microlimb, limb sectorial, limb de
specialitate [v. 51, p. 12-14]. Credem c cea mai potrivit sintagm este limbaj specializat, ntruct
indic pertinent modul n care specialitii utilizeaz limbajul pentru a descrie realitile specifice
sferei lor de activitate.
54

Dei au existat voci care negau existena limbajelor specializate, fie reducndu-le la vocabulare
tehnice [358, p. 26], fie la stiluri funcionale (n anii 70-80 ai secolului trecut), teoria limbajelor
specializate

s-a impus n lingvistic mai ales datorit lucrrii lui Pierre Lerat Les langues

spcialises, aprut la Paris n 1995. Lerat constat, n refleciile sale, c limbile specializate sunt
destul de rar abordate din perspectiv lingvistic. Dei s-au fcut studii statistice, didactice i de
analiz de discurs, exist mai puine cercetri asupra mijloacelor lingvistice ale limbii tiinifice i
tehnice [322, p. 11]. Autorul susine c limbajele n discuie sunt variante ale limbii, care exprim
cunotine, nu subsisteme sau sublimbi, ns acestea nu trebuie identificate cu terminologia: o
limb specializat nu se reduce la o terminologie: ea utilizeaz denumirile specializate (termenii),
inclusiv simbolurile nonlingvistice, n enunuri ce antreneaz resursele comune ale unei limbi date.
Prin urmare, limba specializat poate fi definit ca aplicarea unei limbi naturale pentru a exprima n
mod tehnic cunotinele specializate [ibid., p. 21]. Din aceste precizri putem deduce ideea c
limbajul specializat nu este total izolat de limba comun, fiind un segment al acesteia, prin care se
transmit informaii de specialitate.
Maria Teresa Cabr definete limbajele specializate drept subansambluri ale limbii comune,
caracterizate din punct de vedere pragmatic prin trei variabile: subiectul, utilizatorii i situaiile de
comunicare [243, p. 125]. Termenul are o relaie specific att cu limba comun, ct i cu domeniul
n care este ncorporat, deoarece limbajele de specialitate sunt n relaie de incluziune prin raportare
la limba general i n relaie de intersecie cu limba comun, cu care partajeaz caracteristicile i cu
care menin o relaie de schimb constant de uniti i de convenii [ibid., p. 126]. Cercettoarea face
distincie ntre vocabularul general, lexicul specializat sau lexicul de jonciune (lexique-charnire) i
terminologia propriu-zis [242, p. 58]. Categoria a doua (lexique-charnire) este prezent n texte
specializate de larg difuzare n discursul mediatic, didactic, n prezentarea unui produs etc.
destinate marelui public sau unui public mai puin iniiat n domeniu.
Prin urmare, am putea afirma c studiul limbajelor specializate face legtura ntre lingvistic i
celelalte tiine. Fiind variante ale limbii n ntregul su, i limbajele specializate sunt supuse
variaiilor istorice n plan diacronic, iar n plan sincronic, variaiilor geografice, variaiilor datorate
domeniului specific de cunoatere i variaiilor de nivel (de la limbajul savant la jargonul de atelier)
[v. 51, p. 18-19]. Caracterizate prin concizie, precizie, depersonalizare, obiectivitate, frecvena
ilustraiilor, vocabulare specifice [185, p. 52-54], limbajele specializate reprezint, pe de o parte,
instrumentul cunoaterii specializate, iar, pe de alt parte, subiectul analizei lingvistice: Limba de
55

specialitate (la langue de spcialit) este astfel, prin textele sale, un tezaur de cunotine disponibile
i analizabile din punct de vedere lingvistic i, n aceste resurse, un instrument de cunoatere
viitoare [314, p. 42].
1.5.3. Grade de specializare. Unii cercettori atrag atenia asupra faptului c limbajele
specializate nu sunt omogene: regimul terminologic al textelor variaz n funcie de gen i de
discurs. De exemplu, semantica textelor tehnice i a celor tiinifice nu este identic. Mai mult, chiar
n interiorul aceluiai domeniu tehnic sau tiinific genurile difer [347].
Maria Teresa Cabr pune n discuie gradul de specializare al unor texte sau discursuri n funcie
de domeniu. Evident, fiind vorba despre biochimie, robotic sau mecanic, textul va fi mai codificat,
mai nchis i gradul de specializare (codificare) va fi cu att mai mare cu ct interlocutorul va fi
din interiorul domeniului, astfel reducndu-se i doza de lexic comun n favoarea celui specializat.
Dac ns e vorba de domenii cum ar fi sportul, activitile recreative, produsele de panificaie sau
moda, dei toate dispun de un vocabular strict specializat, acestea sunt mai deschise, fiind destinate
marelui public [242, p. 59].
Unul dintre criteriile care le confer limbajelor specializate specificitate este diferena de
frecven fa de limba comun n manifestarea unui fenomen lingvistic, ns criteriul frecvenei
nu trebuie considerat un indice unic al specificului limbajelor specializate [v. 185, p. 55-56].
Dup cum remarc unii cercettori, contactul limbajelor specializate cu limba comun este
gradual, pe niveluri de tiinificitate sau grade de specializare, care pot fi urmrite n ambele
sensuri: dinspre limba comun spre limbajul specializat i invers, dinspre limbajul specializat,
dinspre domeniu i specialist spre limba comun i nespecialist. Procesul de diseminare a
cunotinelor sau de accesibilizare a tiinei se numete popularizare ori, n terminologia
francofon, vulgarizare (vulgarisation) sau divulgare (divulgation, termen aparinnd lui
Jean-Claude Beacco, cercettor la CEDISCOR, v. supra, 1.3).
Cercettorii de la CEDISCOR, n cteva numere de Carnet du Cediscor (nr. 3, 1995, Les enjeux
des discours spcialiss; nr. 6, 2000, Rencontre discursives entre sciences et politiques dans les
mdias .a.), au analizat din diverse perspective mai multe discursuri specializate i ordinare
(tiinifice, tehnice, politice, didactice, mediatice), urmrind relaiile dintre tipurile de cunotine
transmise i procedeele discursive la care s-a apelat n transmiterea cunotinelor, i au ajuns la
distincia discurs de vulgarizare, care implic specialistul, vulgarizatorul i nespecialistul, i
discursul ordinar asupra evenimentelor politice sau tiinifice, la care particip patru figuri:
56

mediatorul (gestionar discursiv ntre universul tiinei i cel al publicului presupus), expertul (opus
amatorului), martorul (figur central i emblematic n mediile generalizante) i ceteanul (ale
crui propuneri sunt susceptibile s devin discursuri-surs) [219].
Este de reinut i distincia ntre discursul tiinific exterior i discursul tiinific interior
comunitii tiinifice, propus de Jean-Claude Beacco. Astfel, autorul compar discursul mediatic,
considerat secundar, cu discursul tiinific, primar: Descrierea formelor de redare a tiinei adoptate
n mass-media se poate ncadra ntr-o analiz a relaiilor discursurilor mediatice cu formele primare ale
cunoaterii, aa cum acestea din urm sunt elaborate n interiorul disciplinelor tiinifice [ibid., p. 15].
Discursul din interiorul comunitii tiinifice prezint mrci discursive specifice n comparaie
cu discursul exterior, iar din punctul de vedere al omogenitii genurilor discursive, discursurile de
difuzare a cunotinelor din interior sunt mai omogene, conformndu-se exigenelor epistemologice
ale diverselor discipline tiinifice, pe cnd cele din exterior sunt eterogene, adaptndu-se
receptorului: Aceast omogenitate, relativ, ns perceptibil, poate fi accentuat prin
uniformizarea modelelor naionale de scriere, pn acum distincte, dar care se pot conforma
unui model internaional dominant. () Formele de difuzare a acestor cunotine spre exteriorul
comunitii tiinifice (ctre nespecialiti) sunt mai puin omogene, n msura n care o comunitate
tiinific nu controleaz diseminarea cunoaterii [ibid., p. 18]. Cunotinele se difuzeaz n afara
comunitii tiinifice sub diverse forme: lucrri enciclopedice, literatur tiinific pentru tineri,
cri i articole semnate de notabiliti din universul tiinei, periodice de popularizare (divulgation)
i presa cotidian.
n opinia lui Beacco, structura relaiilor discursive ale comunitii tiinifice cu exteriorul este
determinat de caracteristicile cunotinelor difuzate i de gradul de socializare al tiinei
corespunztoare, factori care influeneaz variaia formei discursurilor de popularizare. Socializarea
sau difuzarea extern a unei tiine poate fi puternic (medicin, sociologie, economie, istorie) dac
aceasta reprezint o disciplin de nvmnt i dac face obiectul unei diversiti de genuri
discursive (periodice, enciclopedii, televiziune etc.). Socializarea este slab dac tiina respectiv
este difuzat numai cnd se produce un eveniment important (o descoperire, un eveniment
instituional, un eveniment comun pentru explicarea cruia intervine aceast tiin) [ibid., p. 20].
Prin urmare, fa de comunitatea tiinific, genurile discursive pot fi interne (omogene) sau
externe (eterogene), n funcie de caracteristicile cunotinelor transmise i de gradul de socializare
al tiinelor. n cercetarea noastr, vom ine seama de aceast distincie foarte important n ceea ce
57

privete spaiul topologic al producerii discursului i impactul discursiv extern (slab ori puternic),
ntruct rezultatele n fiecare caz vor fi diferite.
n ce privete raportul terminologie limbaje specializate, se afirm, pe bun dreptate, c
terminologia este materia limbajelor specializate, i nu doar a textelor specializate, iar textul
specializat este n aceeai msur i utilizator, i furnizor de terminologie [325].
n aceste condiii, principala problem a terminologiei nu este nici tehnicitatea, nici polisemia
termenilor; aceasta converge spre raporturi spaiale i temporale determinate: proliferarea noilor
obiecte, multiplicarea denominaiilor, apariia unor definiii care le perimeaz pe cele precedente,
pluralitatea surselor de autoritate care i revendic prerogativele.
1.5.4. Monosemia i polisemia n terminologie. Monosemia pare s-i preocupe pe terminologi
mai mult dect pe lexicologi, n Europa i mai ales n Frana. Este bine cunoscut afirmaia lui Louis
Guilbert, reiterat n mai multe lucrri, conform creia termenul este considerat monosemantic i
opus cuvntului. De fapt, unele definiii ale monosemiei, cum ar fi cea a lui Pierre Lerat (un
signifi unique sattache la forme concerne [317, p. 21], par s confunde monosemia cu
monoreferenialitatea [220, p. 406]. Dup un ir de reflecii probate prin exemple concludente, Henri
Bjoint ajunge la concluzia c monosemia unui termen nu-i gsete loc dect ntr-o abordare
semasiologic, iar n terminologia onomasiologic se vorbete despre monoreferenialitate pentru
a evoca faptul c numele atribuit unei noiuni este unic prin definiie, chiar i atunci cnd este
selectat o form deja utilizat pentru o alt noiune. Un demers semasiologic al textelor specializate
tinde s suprime diferenele dintre termeni i cuvinte. Astfel, am putea vorbi n acest caz despre
monosemia termenului i despre faptul c acesta pune aceleai probleme ca i n lexicografie, i
anume constituirea claselor de ocurene. n msura n care acestea se pot pune n eviden prin
studiul sinonimiei contextuale i al preferinelor sintagmatice, vor fi revelate mai multe caracteristici
ale termenilor, referitoare la frecven i la intensitatea gradual, care duc de la monosemie la
polisemie [ibid., p. 406].
Cauza polisemiei n terminologie este revelat i n observaia lui J.F. Sowa: Fiecare limb
natural are un sistem lexical i sintactic bine organizat. Fiecare domeniu de cunoatere are un
sistem conceptual bine organizat. Dificultile apar deoarece fiecare limb tinde s utilizeze i s
reutilizeze aceleai cuvinte i aceleai structuri/modele (patterns) n mai multe domenii conceptuale
diferite [410, p. 227].
58

n terminologie, aadar, polisemia terminologic este o realitate controversat. Exist dou


viziuni distincte asupra polisemiei terminologice: terminologia tradiional, de sorginte wsterian,
nu admite polisemia, transformnd-o n unele cazuri n omonimie; noua terminologie (extern),
cercetnd migrarea termenilor i lund n discuie efectele majore

ale acesteia

determinologizarea, terminologizarea i interdisciplinaritatea, consider c aceste fenomene


reprezint cauzele eseniale ale polisemiei terminologice.
Problema polisemiei terminologice a atras atenia mai multor cercettori: Danielle Candel, La
polysmie en langue de spcialit (1984); Josette Rebeyrolle, Polysmie dans les langues
spcialises: une question depoint de vue? (1995); M.-C. LHomme, Les enseignements dun mot
polysmique sur les modles de la terminologie (2000) [303]; Maria Teresa Cabr i Andrena
Adelstein, The Specificity of Units with Specialized Meaning: Polysemy as Explanatory Factor
(2002) [392]; Anne Bertels, Les spcificits en contexte: comment tudier la polysmie dans un
corpus technique? (2005) [224] etc.
n spaiul romnesc, reinem contribuiile Angelei Bidu-Vrnceanu i ale discipolilor dumneaei,
n special lucrarea Monici-Mihaela Rizea De la monosemie la polisemie n terminologia tiinific
actual (tez de doctorat, 2009). Autoarea susine c terminologia tradiional, normativ urmrete
cucerirea unei monosemii universale, postulnd o distan optim ntre limba comun i limbajele
specializate n scopul asigurrii unei comunicri univoce, precise ntre specialiti, iar terminologia
descriptiv are ca principiu fundamental punerea sub semnul ntrebrii a postulatului wsterian
potrivit cruia termenul este monosemantic i monoreferenial [160, p. 26]. Mai mult, terminologia
clasic consider limbajele specializate opuse limbii comune, de aceea polisemia, specific limbilor
naturale, este respins de o comunicare ce trebuie s fie univoc, precis. Din perspectiva acestei
abordri, polisemia este considerat o anomalie, o disfuncie, o imperfeciune [220, p. 405],
care urmeaz s fie corectat prin intervenia organismelor de standardizare i rezolvat, pe ct
posibil, prin omonimie i printr-o perspectiv sincronic, domeniile fiind concepute ca sisteme
nchise, statice. Pe de alt parte, tot mai multe voci afirm c, graie interesului tot mai mare al
lingvitilor i al diverselor categorii de vorbitori fa de terminologiile tehnico-tiinifice, se constat o
tendin de deschidere a codurilor nchise n care aceste terminologii se constituie [129]. n aceast
ordine de idei, prin prisma modelului descriptiv, polisemia este abordat ca fireasc [v. 28, p. 114],
termenul nefiind perceput ca substanial distinct de cuvnt.
59

Dup ce evoc multiple argumente n favoarea polisemiei terminologice ca fenomen natural din
perspectiva terminologiei externe, Monica-Mihaela Rizea, n lucrarea menionat, descrie i
ilustreaz principalele tipuri de polisemie terminologic, evideniate n lucrrile de specialitate, pe
care le-a ncadrat n trei categorii principale: polisemie interdomenial, polisemie intradomenial,
polisemie extradomenial.
Polisemia interdomenial se refer la termenii comuni unor domenii care interrelaioneaz, cum
ar fi termenii cu caracter pluridomenial [286, p. 167], de exemplu: gomme xanthane (utilizat n
industria chimic i n industria alimentar), edulcorant naturel (aparinnd att domeniului
industriei alimentare, ct i farmaceuticii) etc., sau la termenii folosii n domenii interdisciplinare.
Polisemia apare i ca urmare a migrrii (prin mprumutul) termenilor n alte domenii de specialitate
(migrare direct). Un exemplu relevant este termenul virus din informatic, preluat din biologie pe baza
unei analogii i fiind utilizat n domeniul informaticii ca o metafor a virusului din biologie. Myriam
Bouveret [235, p. 11] vorbete n acest caz despre un tip de polisemie corespunztor metaforei.
Polisemia intradomenial este numit n lucrrile de specialitate i polisemie intern [175,
p. 119-120] i se manifest, n general, atunci cnd un termen dezvolt mai multe sensuri n acelai
domeniu sau n subdomeniile acestuia.
Polisemia extradomenial, pe care lucrrile de specialitate o numesc i dinamic/neologie
semantic sau polisemie extern, se definete ca tip de polisemie ce se manifest n afara
domeniilor specializate, fie ele domenii de origine sau domenii-receptor, ca urmare a migrrii
termenilor spre limba comun care i poate pune n relaie, prin intermediul presei de larg
circulaie, i cu ali termeni despecializai provenii din alte domenii, admindu-se c libertile
combinatorii pot fi mult mai mari [160, p. 8]. Din aceast perspectiv intereseaz utilizrile
concrete ale termenilor n texte cu grad inferior de specializare sau chiar n comunicarea obinuit.
1.5.5. Sinonimia n terminologie. n limbajul comun, sinonimia este o soluie de a evita
monotonia prin repetarea aceluiai cuvnt i/sau de a conferi comunicrii expresivitate. n
terminologie, lucrurile stau altfel. Teoretic, n terminologie fiecare concept trebuie exprimat printr-o
singur denominaie pentru asigurarea non-ambiguitii. Realitatea ns e alta: n multe cazuri
exist fie denominaii concurente pentru o singur noiune, fie relaiile de sinonimie se stabilesc pe
paliere distincte: n diacronie, n funcie de registru, n interiorul aceluiai domeniu, ns n
(con)texte cu un grad diferit de specializare (de la texte cu un grad nalt de specializare pn la texte
de vulgarizare tiinific i ordinare).
60

Tendina terminologiei de a limita numrul de termeni sinonimici pentru acelai concept se


justific prin interesul de a garanta univocitatea n comunicarea dintre specialiti. Reducerea
sinonimelor, care jeneaz sau pun n dificultate comunicarea, este prioritatea acordat funciei
refereniale n discursurile specializate [13, p. 55]. Totodat, observarea utilizrii termenilor n
discursuri i texte cu grade diferite de specializare determin concluzia conform creia sinonimia i
polisemia sunt aspecte indispensabile ale termenilor [372, p. 138, 150 .u.].
Surprinztor, ns sinonimia este prezent chiar i n cele mai neateptate domenii de activitate,
unde postulatul preciziei este unanim recunoscut, de exemplu, n medicin. Astfel, terminologia
medical francez ntrebuineaz 27 de sinonime eterogene pentru a desemna o singur afeciune a
splinei: splenomgalie mylode idiopathique, anmie leuco-rythroblastique, anmie mylophtisique,
rythroblastose chronique de ladulte, hpato-splnomgalie mgacaryocytaire etc. [314, p. 166].
n acest context, semnalm c Drago Vlad Topal, analiznd un eantion de termeni medicali, a
constatat i un tip aparte de sinonimie n terminologia medical sinonimia la nivelul elementelor
de compunere [190]. S-a observat concurena etimoanelor de origine greac i latin (dup modelul:
gr. aden i lat. glandula gland) i rolul acesteia pentru nelegerea corect a sensurilor pe care le
au termenii. Cercettorul constat c sinonimia etimoanelor greco-latine din limbajul medical se
extinde i la compusele create pe baza acestora. Comparnd mai multe structuri ale compuselor care
intr n relaii de sinonimie fie create prin inversarea ordinii elementelor: psihosomatic i
somatopsihic referitor la psihosomatic, care se refer la influena psihicului asupra organismului
(dei autorul semnaleaz i raporturi de fals sinonimie, cum ar fi cel dintre termenii fagocit i
citofag, primul cu sensul de celul sangvin care poate absorbi bacterii i alte corpuri strine n
organism, iar al doilea cu sensul care nglobeaz sau distruge celulele), fie care realizeaz o
sinonimie parial prin includerea sensului unui termen ntre sensurile celuilalt termen: encefalit
inflamaie a encefalului i cerebelit tip de encefalit localizat la nivelul cerebelului i
manifestat prin sindrom cerebelos, Drago Vlad Topal conchide c aspectul particular de
sinonimie analizat se nscrie n cel general al sinonimiei din limbajul medical i vizeaz sensurile
cuvintelor compuse care au la origine etimoane greco-latine. Procesul sinonimiei este condiionat de
echivalenele de sens i de identitatea referentului i este favorizat de monosemantism i de proveniena
etimoanelor greco-latine din care s-au nscut compuse i elemente tematice. Astfel, terminologia
medical se caracterizeaz printr-o sinonimie total, proprie limbajului tiinific [subl. n.] (...).
Sinonimia n terminologia medical este influenat de bogia elementelor de compunere care
61

permit dubla determinare sau paralelismul greco-latin. Uurina cu care elementele tematice i
schimb locul permite crearea unor compuse asemntoare la nivelul expresiei, ceea ce d
specificitate sinonimiei i asigur varietatea formelor n terminologia medical [ibid.].
Prezena seriilor sinonimice, n virtutea tradiiei, se constat nu numai n limbajul medical, ci i
n cel juridic. Aa cum remarc Adriana Stoichioiu-Ichim, unele vocabulare specializate, de
exemplu cel medical sau cel juridic, ntrein paralelismul termen latinesc termen autohton (abolitio
criminis desfiinarea crimei, nomen juris numele dispoziiei legale, vis major for major),
acceptnd i coocurena termenilor naionali cu echivalentele lor n alte limbi-surs (white-collar
criminality criminalitatea gulerelor albe, hold-up lovitur, jaf) [175, p. 132].
Un tip special de sinonimie este siglarea, o metod foarte important folosit n terminologiile
actuale, care confer statut de termen unor sintagme ce funcioneaz n cadrul terminologiilor. Sigla
i sintagma terminologic-surs sunt sinonime paronimice [314, p. 141] i ar putea fi considerate
sinonime de necesitate. Pentru a rspunde nevoii de economie n exprimare, terminologia ultimelor
decenii se ndreapt spre o formalizare puternic, procedeul garantnd totodat univocitatea
termenilor. Terminologiile diverselor domenii recurg n mod curent la sigle (TVA pentru tax pe
valoarea adugat), abrevieri din fragmente de cuvinte (art. pentru articol) i cele compuse din
acronime literale i fragmente de cuvinte (Gcant pentru grup cantitativ), din acronime literale i
cuvinte ntregi (D-Structur pentru Deep-Structure) .a. [130, p. 582].
Relaia de sinonimie apare i n cazul trunchierii unor termeni: taximetru taxi, cinematograf
cinema, logotip logo, fotografic foto, manipulation (fr.) manip, pneumatique (fr.)
pneu, automobile (fr.) auto, laboratoire (fr.) labo, parachute (en.) chute, taxonomy (engl.)
taxon, prefabricated house (engl.) prefab etc. Majoritatea termenilor trunchiai apar n
registrul familiar al comunicrii (specializate), ndeosebi n jargonul de atelier.
Relaia de sinonimie apare i n cazul opoziiei termen favorit/preferat (de specialiti) termen
vulgarizat (n presa nespecializat i n vorbire): rebranding rebrnduire sau termen standard
termen favorit: cot de pia publicitar cot de voce (n marketing).
n situaia variantelor unor limbi vorbite n diferite state, cum ar fi franceza din Frana i cea
din Canada sau engleza britanic i cea american, se constat i sinonime geografice [276, p. 59],
cf. antenna n engleza american aerial n engleza britanic. Pentru terminologia romn, aceast
opoziie nu este relevant, cu foarte puine excepii, cum ar fi marketer n romna din Romnia i
62

marketolog n romna din Republica Moldova (specialist n marketing) sau prorector n ambele
state i vicerector n romna din Republica Moldova.
n interiorul unui domeniu, se poate vorbi i despre sinonime diacronice, care circul ntr-o sfer
de activitate n epoci diferite: dare impozit, fire natur, zlog gaj, gloab amend, olcar
curier, gaz vistierie trezorerie, oficin atelier etc. Termenii noi i nlocuiesc pe cei vechi n
procesul general de modernizare a limbii graie unor noi influene (n special pe calea mprumutului)
i n funcie de gradul de acumulare a noilor cunotine.
Constantin Mladin, ntr-un studiu consacrat problemei n discuie [131], menioneaz i alte
cauze ale sinonimiei n terminologie, ntre care dicionarele bilingve sau poliglote, n sensul c
numeroi termeni intr n sistemul terminologic al unei limbi prin traducerile de dicionar [147,
p. 77]; diversitatea cilor de ptrundere a acelorai noiuni/termeni mai ales n cazul dubletelor
etimologice; utilizarea unor procedee diferite de formare a cuvintelor; alternativele create ad-hoc
[56, p. 57]; standardizarea defectuoas [ibid.]; influena diverselor ntreprinderi, firme, instituii etc.
n lansarea unor produse comerciale/termeni (cum ar fi termenii tehnici creai ad-hoc discutai de
Sylvie Brunet: vitamin (engl.), sthtoscope (fr.), Pokemon) [v. 239, p. 45, 64, 79 .u.]; intersectarea
unor variante stilistico-funcionale ale comunicrii.
Sinonimele puse n circulaie de productorii care doresc s se disting printr-o terminologie
original sunt numite sinonime de concuren [314, p. 165], iar Constantin Mladin propune i
denumirea sinonime de lux [131].
Existena sinonimelor n cadrul terminologiilor este o realitate sau un ru necesar. Caracterul
univoc al termenilor, monoreferenialitatea, absena sinonimiei nu reprezint dect o caracteristic
ideal a oricrei terminologii. Dezambiguizarea este realizat prin activitile sistematice de
standardizare a sistemelor terminologice, desfurate de terminologi i de specialiti. Astfel,
terminologia normativ sau prescriptiv, n cazul unor serii sinonimice, impune termeni
recomandai (privilegiai) i ncearc s elimine sinonimele atribuindu-le marca termen
nerecomandat (respins). Organismul autorizat poate s accepte i termeni tolerai. Evaluarea
statutului social al termenului (acceptabilitatea terminologic) este realizabil prin standarde de
terminologie, obligatorii pentru productori, ns sfera lor de influen nu se extinde i asupra
uzului: n comunicarea nespecializat i n mass-media nu rareori se impun ali termeni dect cei
standardizai (recomandai), iar fenomenul semnalat se constat de multe ori pn i n limbajul
specialitilor.
63

Numrul mare de sinonime caracterizeaz ndeosebi terminologiile noi, n formare, unde lucrurile
nc nu sunt aezate, iar termenii concureaz pentru afirmare. Este cazul informaticii, al
marketingului politic [32, p. 229-238], al polemologiei [32, p. 203-227], al brandingului [273] etc.,
i lista este deschis. n aceste terminologii, ca i n multe altele, majoritatea termenilor sunt de
origine strin, de aceea n interiorul lor, mai ales n faza de formare, se declaneaz o confruntare
ntre mprumuturi, calcuri i echivalentele indigene. Astfel, Jacques Boissy [230, 231] indic
pentru unii termeni noi trei, patru, chiar i cinci sinonime: visire stroscopique = casque de
visualisation tridimensionnelle = dispositif de vision stroscopique = station de travail en
environnement virtuel = visiocasque. Cu toate acestea, bogia sinonimic nu exclude distincia ntre
funcionarea sinonimiei n limba general i n limbajele de specialitate, deoarece este normal s
existe sinonimie acolo unde exist creaie [228, p. 77].
1.6. Neologie, neonimie, neosemie. Neologia traductiv.
Impactul traducerii asupra terminologiei
1.6.1. Neologia. Conform unei afirmaii a lui Bernard Quemada, o limb care nu cunoate nicio
form de neologie este deja o limb moart i, incontestabil, istoria tuturor limbilor nu este, n fond,
dect istoria neologiei lor [345, p. 138].
Terminologia ca disciplin i practic social este inseparabil de neologie. Termenul neologie
nu este nc unanim recunoscut cu aceeai semnificaie. n Dicionarul de tiine ale limbii, neologia
este definit ca suma procedeelor interne i externe de mbogire a vocabularului cu cuvinte (...) i
sensuri noi (DSL 2005, p. 343), fiind circumscris astfel lexicului. Aceeai surs precizeaz c
termenul este frecvent n lingvistica francez i prea puin cunoscut i folosit n lingvistica
romneasc, preferndu-se termenul creativitate (un titlu sugestiv: Creativitate lexical n romna
actual de Adriana Stoichioiu-Ichim).
n lingvistica francez, lexicologi clasici precum Guilbert [299] sau Rondeau [358] considerau
neologia o disciplin care se ocup de aspectele relative la noile fenomene ce apar n cadrul limbilor,
aspecte care se pot referi la fonetic, morfologie, sintax sau lexic. nceputurile neologiei ca tiin
se asociaz cu apariia monografiei de referin La crativit lexicale de Louis Guilbert (Larousse,
1975), una dintre cele mai valoroase lucrri referitoare la neologismele limbii franceze. Autorul
analizeaz cauzele mobilitii lexicului i relaia uz creativitate norm, ajungnd la concluzia c
n crearea neologismelor rolul cel mai nsemnat revine sistemului lingvistic. Guilbert definete
64

neologia drept posibilitate de realizare a unitilor lexicale noi conform normelor de formare a
cuvintelor din cadrul sistemului lexical al limbii [299, p. 31].
Lucrarea discutat este urmat de alte contribuii semnificative, cum ar fi La nologie franaise
aujourdhui: observations et rflexions de Andr Goosse [292], Nologie et lexicologie de Rosine
Adda et alia [208], Le management par les mots. tude sociolinguistique de la nologie de Fabienne
Cusin-Berche [258], La nologie en franais contemporain: examen du concept et analyse de
productions nologiques rcentes de Jean-Franois Sablayrolles [361], Les nologismes de Jean
Pruvost i Jean-Franois Sablayrolles [343] i de multiple studii semnate de Alain Rey, Louis
Droy, Jacques Boissy, Danielle Candel, Bernard Quemada, Jean-Claude Boulanger, Adrien
Hermans, Marie-Franoise Mortureux. Cu timpul, aria de investigaie a neologiei se restrnge la
inovaiile lexicale, activitatea de neologie fiind definit ca studiu tiinific al noilor cuvinte i
utilizarea motivat a acestora [346, p. 5].
Confruntnd diverse definiii i abordri ale neologiei, constatm c aceasta cuprinde mai multe
activiti: procesele practice de creare a noilor uniti lexicale i mecanismele uzuale de creativitate
lexical ale unei limbi; studiul teoretic i aplicativ al creativitii lexicale, procedeele de formare a
cuvintelor, criteriile de identificare, acceptabilitate i difuzare a neologismelor, aspectele lor sociale
i culturale; activitatea instituional organizat sistematic, concentrat pe recunoaterea,
nregistrarea, rspndirea, implantarea neologismelor ntr-un context concret al unei politici
lingvistice; identificarea sectoarelor specializate n care se constat lacune n materie terminologic
ce impun intervenii; analiza sub aspectul noutii a dicionarelor cu privire la utilizarea acestora ca
filtre pentru recunoaterea neologismelor i compararea neologic a dicionarelor [232].
Specialitii fac distincie ntre neologia general i neologia terminologic sau neonimie [314].
n prezent, neologia este o component important a formrii traductorilor i interpreilor. nsuirea
neologiei de specialitate, asociat cu terminologia bilingv sau plurilingv, se impune alturi de
asimilarea neologiei literare. Terminologii i traductorii specializai n domeniile de vrf sunt
agenii principali ai inovaiilor teoretice i metodologice. Neologia general i aplicarea sa la
creaiile literare sau ludice se inspir din demersul neologiei neonimice i confirm, n
diversitatea manifestrilor sale, caracterul unic al neologiei [346, p. 6].
Problema neologiei, ca parte component important a terminologiei, este abordat cu mare
atenie n majoritatea rilor avansate. Lansarea, circulaia i comportamentul noilor termeni
reprezint obiectul a numeroase studii, proiecte, reviste, colocvii, seminare, cursuri de iniiere i de
65

perfecionare. Astfel, se evideniaz revistele franceze La nologie, publicaie a Universitii Paris-7


Denis Diderot, ngrijit de Robert Merle, i Neologica, creat i condus de John Humbley i
Jean-Franois Sablayrolles, care apare la Garnier din 2007. Unul dintre obiectivele declarate ale
revistei Neologica este contribuia la recunoaterea neologiei ca disciplin lexicologic cu drepturi
depline. Revista abordeaz att neologia teoretic, explicnd procesele de formare a noilor cuvinte,
modalitile de mprumut i principiile de implantare a neologismelor, ct i neologia aplicat, care
cuprinde inventare descriptive ale noilor cuvinte, i neologia planificat, obiect al creaiilor
motivate determinate de amenajarea lingvistic, fr a uita de detectoarele de neologisme i de
bncile de cuvinte recente, instrumente informatizate necesare noilor tehnologii .a. [v. 346, p. 6].
Printre manifestrile tiinifice internaionale relevante se impun n primul rnd cele dou
congrese de neologie, Cineo2008 (Primul Congres de Neologie n Limbile Romanice, Barcelona,
2008) i Cineo2011 (al Doilea Congres de Neologie n Limbile Romanice, So Paulo, 2011).
Cineo2008 a fost organizat de Universitatea ,,Pompeu Fabra, Institutul de Studii Catalane i
Institutul Universitar de Lingvistic Aplicat din Barcelona, care n 1989 au pus nceputurile
proiectului Observatori de Neologia. n 2003, Observatori de Neologia iniiaz un proiect
internaional de neologie n limbile romanice, NeoRom (neologie romanic), avnd ca obiectiv
crearea unei baze de date multilingve n care sunt nregistrate cuvintele nou aprute n presa scris,
n paralel pentru urmtoarele limbi romanice: catalan, francez (din Frana, Belgia i Qubec),
galician, italian, portughez (din Portugalia i Brazilia), romn i spaniol. Inventarierea
cuvintelor a nceput n 2004 i continu n fiecare an. Proiectul se desfoar sub egida REALITER
i a Uniunii Latine, fiind condus de Maria Teresa Cabr, profesor la Institutul de Lingvistic
Aplicat din cadrul Universitii Pompeu Fabra, Spania, i este concretizat printr-o platform de
cutare a cuvintelor inventariate n bazele de date corespunztoare limbilor implicate
(http://obneo.iula.upf.edu/bneorom/index.php).
1.6.2. Neologia traductiv. Impactul traducerii asupra terminologiei. O alt distincie
semnalat de specialiti este cea dintre neologia primar i neologia traductiv [301, p. 37]: se
consider neologie primar situaia n care un nou termen este creat odat cu apariia unui nou
concept i neologie traductiv situaia n care termenul i conceptul exist deja ntr-o limb i este
transpus/echivalat sau i se gsete un corespondent ntr-o alt limb sub forma unui termen care nu
exista pn atunci n limba-int. Cel mai frecvent, putem vorbi despre neologia primar n cazul
unor descoperiri tiinifice, al unor laboratoare de cercetare, al fabricrii de noi produse etc.
66

(smartphone, iPad, eReader). Utilizarea noilor produse n alte zone (ri) dect ara de origine
implic, pe lng transferul tehnologic, i localizarea produselor sub aspect terminologic. Pentru a
cuceri pieele externe, productorul trebuie s i adapteze produsele la cerinele locale. Ca i n
cazul oricrui proiect de traducere, nu este suficient transpunerea textului n limba-int. Exist
nenumrate exemple de campanii de marketing globale care nu au avut succes din cauza unor
probleme culturale neprevzute, de aceea fiecare aspect al comunicrii trebuie analizat din punctul
de vedere al nuanelor culturale. Pentru a crea o impresie favorabil, precizia este o condiie
obligatorie, ns n cazul localizrii unei afaceri, atenia acordat nuanelor culturale este cheia
succesului. Accesul la lexicoanele specifice sectoarelor de activitate, precum i cunoaterea
terminologiei locale, sunt vitale pentru o localizare eficient i de calitate [v. 272].
Terminologia comunitar sau eurolectul este, de asemenea, un caz bine structurat de neologie
primar, deoarece nfiinarea Uniunii Europene a determinat crearea unui aparat conceptual nou,
pentru care a fost nevoie s se inventeze i etichete lingvistice: Ombudsman, acquis comunitar,
guvernan etc. Or, n interiorul statelor Uniunii Europene i n vecintatea acestora, neologia
primar comunitar (realizat n englez i/sau n francez) genereaz diverse forme de neologie
traductiv n limbile statelor implicate n organismul n discuie. De fapt, mediul cel mai obinuit i
cel mai natural al neologiei traductive, ceea ce nseamn formarea i punerea n uz a noilor termeni,
care au deja un precedent lingvistic, este traducerea. Traductorii sunt cei dinti care se confrunt
cu noii termeni n limba-surs i cu noile concepte, pentru care, n virtutea meseriei, sunt constrni
s propun echivalente n limba-int. n procesul de transpunere/echivalare, traductorii au nevoie
de neologisme pentru a imprima textului tradus aceeai funcionalitate ca i a textului din limbasurs. O perifraz ar putea afecta funcionalitatea neologismelor, de aceea perifrazele, pe ct posibil,
ar trebui evitate [ibid., p. 38]. De altfel, un dezavantaj al neologiei traductive este punerea n
circulaie a unor denominaii multiple pentru acelai concept sau a unor termeni prost ori incorect
formai. Un exemplu de denominaie multipl pentru aceeai noiune, n limba romn, ar fi
existena a trei sintagme-sinonime, provenite din traducerea unor directive europene: colectare
selectiv, colectare difereniat, colectare separat (a deeurilor). Prin urmare, n traducerea
specializat demersul terminologic are o pondere deosebit [84], iar impactul traducerii asupra
terminologiei romneti este bivalent, caracterizndu-se prin polaritate: pe de o parte, traducerile
specializate din limbi de circulaie internaional genereaz noi termeni n romn (mprumuturi sau
termeni creai dup modele strine), iar, pe de alt parte, din cauza traducerilor masive fie se impun
67

denominaii multiple ale aceluiai obiect (fenomen), fie se neglijeaz posibilitile de creare a
termenilor din resursele proprii ale sistemului lingvistic romnesc.
Adrien Hermans i Andre Vansteelandt numesc traducerea zon strategic pentru neologie,
ntruct neologismele create de traductori apar imediat ntr-un context real de comunicare, i
anume ntr-un mediu care favorizeaz difuzarea natural a noilor termeni. Neologismele propuse de
traductori circul n limba scris (documente, legi, manuale, dispoziii, instruciuni .a.), care este,
pentru termenii tehnici i tiinifici, calea principal de difuzare a neologismelor, cu cel mai mare
potenial de acceptabilitate ntr-o comunitate lingvistic, asigurnd dintr-odat noilor termeni
legitimitate, valorizare i consacrare. ns, deseori fiind presai de timp, traductorii nu au energia
necesar pentru cutarea unui echivalent adecvat. De asemenea, mai frecvent dect i-ar dori, ei
recurg la mprumuturi ori la perifraze.
Autorii citai evideniaz trei principii ale neologiei traductive:
1. Cea dinti obligaie a unui traductor este echivalena mesajului, nu a termenilor.
2. Principiul al doilea vizeaz respectarea tradiiei care guverneaz crearea termenilor n
specialitatea corespunztoare. Fiecare disciplin dispune de modele prefereniale de construcie a
termenilor. Un termen nou nu este izolat, ci reprezint un element al unui sistem, mai mult ori mai
puin structurat, de aceea traductorul trebuie s selecteze cel mai potrivit echivalent, ncadrabil n
acest sistem.
3. Al treilea principiu se refer la respectarea coerenei limbii-int. n formarea de termeni,
traductorul trebuie s fie conservator i s se conformeze tendinelor i spiritului limbii n care
traduce [ibid., p. 39].
Distincia dintre neologia primar i neologia traductiv este foarte important n cazul limbii
romne, n care majoritatea unitilor terminologice provin din traducerea/echivalarea termenilor din
alte limbi (culturi), fenomen n care sunt antrenate toate resursele de creativitate lingvistic pentru a
obine termeni ct mai transpareni i mai adecvai, ntruct neologia presupune inovaie,
creativitate lexical cu respectarea regulilor de producere a unitilor lexicale incluse n sistemul
lexical al limbii n care are loc procesul de creaie, ceea ce implicit arat de ce nu sunt de dorit
mprumuturile; ea trebuie considerat dintr-o perspectiv mai dinamic, n care sunt capacitate
disponibilitile de nnoire ale fiecrei limbi [45, p. 2]. De altfel, n raport cu limba englez, toate
limbile din lume se afl n situaia unor traduceri cvasisistematice [301, p. 42], crora trebuie s le fac
68

fa. Pe de alt parte, specialitii recunosc c n comunicarea internaional, oamenii de tiin (inclusiv
tehnicienii) interrelaioneaz n englez, o veritabil lingua franca a tiinelor moderne [286, p. 198].
Formarea de cuvinte noi, intuitiv sau motivat (raional), fie realizat ntr-o manier fantezist,
fie rezultat din cercetri sofisticate, indic vitalitatea unei limbi i a unei culturi. Specialitii
pledeaz pentru o supraveghere a creaiei neonimice/neologice prin stpnirea corpusului neologic,
prin studiul multilingvismului, al multiplelor surse de mprumut, i prin analiza pertinent a tuturor
modalitilor de formare i adaptare a formelor neologice internaionale [14, p. 23-24], ceea ce
confer neologiei caracter internaional, definit de Alessio Petralli ca o adevrat provocare a
competenelor lingvistice performante, necesare n secolul al XXI-lea: Neologia internaional i
noua mass-media care o promoveaz reprezint n realitate un nou capitol n studiile care se fac
asupra celor dou aspecte ale vieii accelerate: elanul inovaiei lingvistice i extralingvistice,
intensificarea contactelor ntre popoare i limbi diferite [342, p. 65].
1.6.2.1. Neologismul. Calificativul nou, din sintagma cuvnt nou neologism este
interpretabil. Discuia asupra neologiei i a neologismului rmne nc deschis n lingvistica
european, ca i n cea romneasc. Exist opinii diferite privind att semnificaia, ct i termenul
propriu-zis de neologism.
Din punct de vedere etimologic, termenul neologism (< fr. nologisme, cf. gr. neos i logos)
desemneaz un cuvnt nou introdus ntr-o limb. n urma comparrii definiiilor existente n lucrri
lexicografice romneti i europene, observm diferene la nivelul analizei semantice a noiunii.
Dicionare precum Le Trsor de la Langue Franaise informatis, Larousse, Il Vocabolario
Treccani (1997), Webster etc. prezint neologismul ca noiune polisemantic (avnd, de obicei, trei
sensuri: 1. un cuvnt nou, mprumutat dintr-o alt limb; 2. cuvnt deja existent ntr-o limb dat,
folosit cu un sens nou; 3. spec. cuvnt inventat i neles numai de ctre vorbitor, aprut, de obicei,
ca simptom n schizofrenie). n dicionarele romneti conceptul n discuie este tratat printr-o
definiie unic: neologsm s.n. Cuvnt nou, mprumutat sau format de curnd ntr-o limb prin
mijloace proprii (DLR). Dicionarul de neologisme, dup model francez, detaliaz definiia,
completnd-o cu un subsens: neologsm s.n. Cuvnt nou, mprumutat dintr-o limb strin sau creat
prin mijloace proprii n limba respectiv; (p. restr.) mprumut lexical recent. Accepie nou a unui
cuvnt. Conform dicionarului Robert, termenul neologism a fost utilizat prima dat n secolul al
XVIII-lea cu urmtoarele accepii: 1. Emploi dun mot ou dune expression dont la forme est soit
cre de toutes pices, soit obtenue par dformation, drivation, composition, emprunt etc. Par
69

ext. Emploi dun mot ou dune expression dont on conserve la forme, mais quon dtourne de son
sens habituel pour lui donner un sens nouveau. 2. Le mot nouveau, lexpression nouvelle quon
forme ou quon dtourne ainsi de son sens.
n secolul al XIX-lea, termenul a fost acceptat n terminologia internaional (fr. nologisme,
engl. neologism, germ. Neologismus) ca indicnd o unitate lexical care a ptruns recent ntr-o limb
dat (DSL 2005, p. 343). ns ambiguitatea caracteristicii de termen recent din definiia
neologismului a generat dezbateri filologice fervente. Unul dintre specialitii care au subliniat
dificultatea de delimitare a unitilor lexicale nou aprute ntr-o limb a fost Gheorghe Adamescu,
afirmnd c nsuirea de noutate a neologismelor este relativ [1, p. 50], mprumuturile fiind
considerate nou intrate n limb doar pentru o anumit perioad de timp. Utilizarea lor frecvent i
trecerea din registrul cult sau tiinific al limbii n cel uzual i determin pe vorbitori s le asimileze
n vocabularul curent. De asemenea, Gh. Adamescu susine c motivaiile care favorizeaz
introducerea de termeni noi n limba romn au fost diferite de-a lungul timpului: pe lng
preocuparea de mbogire i modernizare a limbii i cea de cultivare a limbii literare, s-a manifestat
i dorina de a elimina din limb anumite cuvinte considerate nevrednice i de a le nlocui cu
neologisme romanice, n contextul orientrii culturii romne, mai ales n a doua jumtate a secolului
al XIX-lea, spre lumea neolatin [ibid., p. 52].
Iorgu Iordan consider c neologismele sunt elemente lingvistice mprumutate, ncepnd cu
primii ani ai veacului XIX, cteodat poate i ceva mai nainte, din limbile de circulaie occidental
[114, p. 3]. Aceast delimitare este motivat de faptul c lingvistul se refer la o anumit etap a
evoluiei limbii romne, caracterizat de numrul mare de mprumuturi din acea perioad istoric,
deoarece limba romn intrase ntr-un amplu proces de cultivare i de transformare, ca limb literar
modern. ntr-o lucrare ulterioar, lingvistul atrage atenia asupra relativitii caracteristicii de
termen nou, preciznd c neologismele sunt cuvintele mprumutate n perioada de timp acoperit
de conceptul limba romn contemporan i despre care vorbitorii au contiina c sunt cuvinte noi.
Un cuvnt este neologism atta timp ct este simit ca o noutate. Cu ct un cuvnt se nvechete i
are circulaie larg, cu att se pierde aspectul su de inovaie [115, p. 310].
Ideea despre caracterul relativ al noutii neologismelor a fost exprimat i n lingvistica
francez, n special de Jean-Franois Sablayrolles [361] i Jean Pruvost [343], care vorbesc i despre
un sentiment al neologiei, propriu vorbitorilor, tot mai fluctuant pe zi ce trece (ceea ce nseamn
c durata de difuzare i de asimilare a neologismelor se reduce tot mai mult, iar neologismele
70

mbtrnesc tot mai rapid). Analiznd un corpus substanial de exemple, Sablayrolles face
distincie ntre neologismele de tip hapax, limitate la discurs, i formele difuzate pe larg n societate,
reluate i acceptate de vorbitori i/sau de dicionare. De menionat c, aa cum literatura de
specialitate vorbete de lexicologie i lexicografie, de terminologie i de terminografie, n prezent n
domeniul neologiei se dezvolt neografia: activitatea de identificare, inventariere, descriere i
difuzare a neologismelor. Astfel, specialitii se ntreab: de ce i cnd anume se impune n discuie
un cuvnt nou? Ct dureaz caracterul neologic (nologicit) al unui lexem creat sau mprumutat
ntr-o limb? Un cuvnt este considerat nou atunci cnd este abia creat sau n momentul nregistrrii
sale n dicionare? Noiunea de neologicitate este nc vag i insuficient definit, impunndu-se unui
studiu detaliat de ctre specialitii interesai: terminologi, lexicologi, lexicografi, sociolingviti etc.
Permanena sentimentului neologic este tributar proceselor de lexicalizare i de consemnare n
dicionare (dictionnarisation). Conform unor opinii, un cuvnt este nou din momentul crerii sale
pn la admiterea ntr-un dicionar general. Astfel, Marie-Franoise Mortureux consider c
neologismul este un cuvnt recunoscut ca nou i susceptibil de a se lexicaliza [334,
p. 105]. i Maria Teresa Cabr susine c un termen i pierde caracterul neologic atunci cnd este
introdus ntr-un dicionar, ntruct parcurge cteva etape de adaptare n limba-int: mai nti apare
ca un act individual, apoi, prin acte repetate, se instaleaz n limb i, n final, este lexicalizat,
devenind cuvnt cu statut deplin n limba receptoare [392, p. 18]. Menionm c dac n unele coli
lingvistice neologia este considerat un concept sincronic (calitatea de neologism nceteaz prin
integrarea lexemului corespunztor n dicionarele generale de limb), n lingvistica romneasc, aa
cum remarc Ioana Vintil-Rdulescu, eticheta de neologism este definitiv lipit de cuvintele
respective [205, p. 443].
De fapt, lexicalizarea nu este suficient n calitate de test de neologicitate. Dicionarul, prin
inserarea acestor noi uniti lexicale, atest, n mod cert, noutatea lor, ns durata caracterului
neologic nu poate fi cunoscut de fiecare dat, i nici limitat. De obicei, cuvntul nu este fixat
ntr-un dicionar n acelai an n care a fost atestat i mai ales creat. La rndul su, datarea, marc
obiectiv pe care se bazeaz noutatea i consemnarea, nu este ntotdeauna exact. Aceasta nu poate
fi fiabil dect pentru neologismele voluntare, n cazul terminologiilor. Cu excepia creaiilor
terminologice (neonime), nu se poate stabili cu precizie data crerii ori a apariiei exacte a unei noi
uniti lexicale sau a unui nou sens [301, p. 38]. n aceast ordine de idei, menionm c Boubakeur
Bouzidi, ntr-un excelent studiu (Nologicit et temporalit dans le processus nologique, 2010),
71

mediteaz asupra condiiilor i factorilor care determin caracterul neologic al noilor lexeme. Astfel,
autorul se ntreab: consemnarea n dicionare ar fi debutul sau finalul perioadei de neologicitate?
Or, dicionarele nu creeaz cuvinte noi i nici nu inventeaz sensuri inuzitate. Ele scot neologismul
din anonimat, l pun n circulaie i l legitimeaz [236, p. 32]. Unele neologisme se generalizeaz
n limb ntr-un timp foarte scurt (cf. clip, webcam, laptop etc.) i ajung s-i piard sentimentul
neologiei care nsoete deseori neologismele. Alte creaii lexicale pot rmne mult timp inactive,
dup care ajung la marele public (dup mai muli ani de la apariie): este cazul unor termeni care
migreaz dincolo de domeniile lor de aplicaie i gsesc calea spre limba general, numii uneori
neologisme repetate, sau al unor creaii stilistice aparinnd scriitorilor, cum ar fi Novlangue
(nregistrat n Petit Larousse n 2000), cuvnt aprut n romanul 1984 de George Orwell, publicat n
1949. Succesul unui neologism (difuzare, fixare n dicionare) depinde de mai muli factori, cum
ar fi deficitul sau vidul lexical, absena formelor concurente, gradul de adaptare la sistemul lingvistic
.a. Dup cum afirm J.C. Boulanger [233, p. 202], unele neologisme, mai rezistente sau mai
indispensabile dect altele, se strecoar, mai mult ori mai puin rapid, n dicionare, n timp ce altele
sunt sortite unui soi de anticamer lexicografic, n ateptarea panteonizrii n marile dicionare.
Totui, atestarea unui nou lexem, la o anumit dat, nu este dect o ocuren, insuficient pentru
consemnarea apariiei unui neologism. Nu orice cuvnt nou aprut devine neologism. Un neologism
urmeaz s se impun: societatea trebuie s-l accepte i limba (dicionarul) s-l admit i s-l fixeze.
Prin urmare, n afar de datare, un criteriu important n stabilirea caracterului neologic al unui
lexem este frecvena. Pe de alt parte, frecvena de uzaj poate fi att un element de consolidare, ct
i unul de eroziune a caracterului neologic al unei uniti lexicale [236, p. 33]. n concluzie,
Boubakeur Bouzidi afirm c durata caracterului neologic rmne fluid, iar sentimentul neologiei
este relativ. Cu toate acestea, caracterul neologic este o realitate, constituind caracteristica
definitorie a neologismelor [ibid., p. 34-35] i stnd la baza neografiei.
O activitate paralel cu neografia este socializarea neologismelor, prin care se urmrete, n
ultim instan, cum se asimileaz noii termeni n comunitile lingvistice cercetate. O dovad a
dispersrii cuvintelor noi este nregistrarea acestora n dicionare.
Deoarece durata caracterului neologic este nedeterminat, iar sentimentul neologiei este un
criteriu relativ, se impune n mod firesc ntrebarea: ct de justificat este denumirea neologism n
cazul unor termeni lexicalizai, asimilai de vorbitori n limbajul curent (intrai n limb acum 200 de
ani, de exemplu), i cum pot fi deosebite aceste neologisme mbtrnite de termenii receni, de
72

ultim or? n faa acestei dileme, unii specialiti propun pentru noile mprumuturi i creaii pe teren
propriu denumirea de cuvnt recent, limitnd perioada de achiziie la 10-20 de ani (v. Dicionar
de cuvinte recente de Florica Dimitrescu). Intervalul de 10 ani ar fi unul optim, ntruct lexicul se
transform n chip sensibil n aproximativ 10 ani (DCR2, p. 15). Ali specialiti numesc noile creaii
termeni actuali (v. D.N. Uritescu, De la chiocari la vesternizare. Mic dicionar de termeni actuali,
Bucureti, 1993). Din perspectiva distinciei lexic motenit lexic savant (sintagma a doua
referindu-se la mprumuturile strine realizate pe cale livresc), Vasile Bahnaru propune ca termenul
neologism s fie utilizat numai pentru cuvintele mprumutate recent din alte limbi sau formate n
interiorul limbii romne, iar cuvintele care au intrat n limb de cteva sute de ani sau de cteva zeci
de ani s fie numite cuvinte savante [7, p. 126].
n situaia n care discuia referitoare la apelativul neologism rmne deschis, insistm asupra
utilizrii termenului att pentru mprumuturile i creaiile recente, ct i pentru cele cu vechime n
limba romn. Un prim argument n favoarea acestei poziii ar fi caracterul internaional al
termenului neologism (prezent n francez, englez, german, italian, spaniol, rus). Invocm i
opinia lui Theodor Hristea, care consider c unitile lingvistice intrate mai bine de 200 de ani n
limba romn sunt neologisme din urmtoarele raiuni: a) originea latino-romanic (direct sau
indirect, prin intermediul limbilor neogreac i rus); b) calitatea de termeni de cultur i de
civilizaie; c) apartenena la fondul lingvistic internaional; d) persistena lor pn n limba
contemporan: Devenind cuvinte internaionale i fiind termeni de cultur i de civilizaie, aceste
mprumuturi continu s rmn neologisme din punctul de vedere al lingvisticii romneti, dei
unele dintre ele au n limba noastr o vechime de cel puin dou secole [111, p. 28-29].
n acest context, este deosebit de semnificativ i precizarea din Dicionarul de tiine ale limbii
referitoare la statutul neologismului: neologismul este identificabil numai ntr-o tietur sincronic
anumit i este operant, n special, n raport cu limba standard sau cu anumite limbaje speciale (tehnice),
vzute n aceeai perspectiv sincronic (DSL 2005, p. 343), ceea ce justific o dat n plus, n
cercetarea noastr, adoptarea termenului neologism, care va fi analizat n anumite tieturi sincronice.
ntruct fiecare cuvnt are o istorie proprie, cuprinznd transformri specifice sau modificri n
urma unor procese cu caracter general, i neologismele se supun acelorai tendine: n primul rnd,
celor ce in de circulaia n timp i spaiu, inegal, de cele mai multe ori, apoi acelora legate de
adaptarea la normele limbii, precum i de modificrile de form sau de sens [v. 60].
73

Sintetiznd, susinem c pentru stabilirea caracterului neologic al unui lexem se consider


urmtoarele criterii: diacronia; lexicografia (existena/inexistena unor uniti lexicale n
dicionarele

unei

epoci);

instabilitatea

(morfologic,

grafic,

fonetic

sau

semantic);

psihosociologia: percepia noutii cuvntului de ctre vorbitori i acceptarea acestuia [45, p. 2-3].
Terminologia, raporturile dintre limbi, traducerea, stilistica, tratamentul automatizat al limbilor,
lingvistica corpusului, lexicografia etc. se confrunt de asemenea cu neologismele. Iata deci puncte
de vedere, perspective din care neologia i neologismele pot fi i trebuie studiate [346, p. 9].
1.6.3. Neonimia i neonimele. Neologia i necesitatea de a denumi lucruri, fenomene, procese
etc. nu se suprapun n mod exact. Pe de o parte, presiunea contextului sintactic, jocul de cuvinte,
intenia de persuadare sau cutarea expresivitii pot genera neologisme fr apariia concomitent a
unor noi realiti care trebuie desemnate. Pe de alt parte, o denominaie nu este neaprat un
neologism, un cuvnt nou: deseori se constat extensiunea i specializarea semantic a unor termeni
existeni n contexte noi, care denot viabilitatea semnelor lingvistice pentru noile realiti
[362, p. 12]. Prin urmare, apariia unui neologism-desemnare este determinat de mai muli factori.
Gradul de urgen este un factor fundamental n acest sens, fiind n relaie cu faptul dac
vorbitorul dispune de timp pentru a cuta o desemnare sau este presat s ncheie un enun deja pe
jumtate emis. Obiectivul su de a (se) convinge de existena unei nouti sau de
a-i exprima exact opinia cu privire la un anumit subiect constituie al doilea factor. n fine, exist
diverse cazuri de redenumire i de denominaii multiple pentru acelai concept [ibid.].
n literatura de specialitate se face distincia ntre neologia general i neologia terminologic
sau neonimie i, respectiv, ntre neologismele de limb comun i neologismele limbajelor
specializate sau terminologice, numite neonime (denominaii noi) [314] i neoseme (sensuri noi)
[13, p. 102]. Neonimele apar ca o necesitate denominativ i au o mai mare stabilitate n timp dect
neologismele limbii comune [147, p. 53], prezentnd net caracteristica unei manifestri intenionale.
Neonimia funcioneaz, aadar, n cazul vidului terminologic [45, p. 2].
Numeroase lucrri arat c, din punct de vedere strict formal, neologismele i neonimele mpart
o serie de caracteristici. n pofida diversitii de tipologii existente, se admite mai mult ori mai puin
c neologismele i neonimele fac apel la aceleai procedee de formare, de care dispune orice limb,
ncadrabile n general n trei mari categorii: neologie de form, neologie semantic i neologie de
mprumut [266]. Cu toate acestea, unele voci observ, cu subtilitate, c neologia se manifest
ntr-o manier special, avnd caracteristici proprii, n vocabularele tehnice [292]. Ideea este
74

reluat de Bruno de Bess, care semnaleaz unele diferene n formarea unitilor lexicale (cuvinte),
n limba francez general, unde se recurge n mod obinuit la creaie morfologic derivare
(prefixare i sufixare), iar n formarea termenilor prevaleaz creaiile lexicale sintagmatice. Bess
atrage atenia asupra faptului c neologismul lexical din limba general se nate n mod spontan, nu
repudiaz sinonimele i deseori este rezervat unui anumit grup social, unui nivel al limbii. Un
termen nou apare ntr-un limbaj de specialitate ntr-un moment n care, n urma unei descoperiri,
apare un concept nou. Acesta este desemnat n mod contient de autorul su, n limba sa. Noul
concept circul iniial n mediile tiinifice, apoi se impune desemnarea sa i n alte limbi. Din acest
motiv, creatorii de termeni, de cele mai multe ori specialiti n domeniu, tind spre transparena
unitii terminologice. Astfel, se poate constata c formarea de termeni este un proces contient.
Termenul este deseori creat plecnd de la caracteristicile interne i externe ale conceptului,
exprimate prin mijloacele fiecrei limbi [228, p. 60-64, apud 315].
n aceeai ordine de idei, Adrien Hermans i Andre Vansteelandt susin c termenii urmeaz a
fi creai n conformitate cu matricele lexicale sau terminologice ale limbii n care apar i cu
matricele specifice domeniului de aplicaie. Noiunea de matrice lexical/terminologic (sau
terminogenic) este explicabil prin faptul c fiecare limb i fiecare domeniu pot selecta anumite
procedee i instrumente de formare a noilor uniti lexicale/terminologice [301, p. 39]. n unele
limbi, cum ar fi engleza i germana, se constat preferine pentru derivare sau compunere
(majoritatea termenilor sunt compui, sudai, cu o ordine fix, deosebit de cea a limbilor romanice:
determinant-determinat), pentru sufixare mai curnd dect pentru prefixare; n cazul domeniilor de
aplicaie, n neonimele din anumite discipline predomin formanii savani de origine greac i latin
(medicina), n altele formanii moderni cum ar fi eco- (terminologia mediului) sau euro(terminologia comunitar) [v. 82].
n multitudinea de scheme terminogenice prefereniale n funcie de domeniile sau de cmpurile
terminologice ori de diferitele limbi/familii de limbi, sarcina neologului sau a terminologului const
n identificarea i aplicarea corect a acestora. Schemele n discuie se bazeaz pe procedeele de
mbogire a fondului lexical care fac obiectul de studiu al lexicologiei, cu particularitatea c, spre
deosebire de unitile lexicale, unitile terminologice sunt motivate, iar rolul terminologului-neolog
este de a stpni morfologia lexical i de a o orienta spre realizarea unor neonime fericite.
Matricele terminologice pot fi puse n relaie cu noiunea de arhiconcept, discutat de Philippe
Thoiron et alia [374]. Plecnd de la relaia termen/concept i de la postulatul c un concept este
75

rezultatul unui decupaj conceptual specific, ceea ce face posibil analiza lui n uniti mai mici, i
anume trsturile conceptuale, i c un termen, la rndul lui, este constituit din elemente
denominative, autorii arat c, n mod ideal, fiecrei trsturi conceptuale ar trebui s-i corespund
un element denominativ; n realitate, n urma operaiunii denominative se recurge numai la un
subansamblu de trsturi conceptuale, multe altele rmnnd nerealizate n plan denominativ.
Evident, de la o limb la alta, trsturile conceptuale alese pentru actualizarea n elemente
denominative sunt diferite.
Autorii preiau exemplul lui Pottier din Smantique gnrale (1992) i arat c, spre exemplu,
conceptul POMPIER are urmtoarele trsturi conceptuale: 1. persoan; 2. a lupta mpotriva/a
stinge; 3. foc; 4. (cu) pompa, furtunul. n limbile german i englez sunt reinute trsturile 3-2-1
Feuerwehrmann, firefighter (sau numai 3-1: fireman), iar n francez, spaniol i romn 4-1
pompier, bombero, pompier. Astfel, fiecare limb recupereaz, n funcie de matricele denominative,
trsturi specifice pentru a denumi conceptul: germana i engleza recupereaz cel care se confrunt
cu focul, iar limbile romanice, franceza, spaniola i romna, recupereaz instrument cu care... (se
combate focul). Funcionalitatea acestei matrice este vizibil i n conceptul OMBUDSMAN, care
n francez devine mdiateur, iar n romn, Avocatul Poporului sau n AUTOPLATFORM
autocamion care are o suprafa plat, deschis pentru transport, care n limba rus este
(recupernd trstura a ndeprta, a transporta).
Neonimele se formeaz prin diverse mijloace, cum ar fi: procedee de natur morfologic (derivare,
compunere), sintagmatic, brahigrafic (abreviere, elips, trunchiere, contaminare sau recompunere,
siglare), semantic (metafor sau metonimie), mprumut (direct i indirect calc) [v. 45, p. 5].
Greaca i latina, numite limbi moarte, sunt prezente i astzi n terminologie i marcheaz n
mod vizibil vocabularul european fie prin termeni preluai n ntregime, fie prin faptul c fixeaz
modalitile de formare a neonimelor. Conform unei statistici, cele dou limbi furnizeaz
terminologiilor moderne peste 10.000 de formani (cu un grad diferit de productivitate) [13, p. 89].
Astfel, crearea termenilor cu ajutorul formanilor greco-latini se poate considera unul dintre
procedeele de internaionalizare a terminologiilor.
Termenii, destinai n primul rnd uzajului specialitilor, n cea mai mare parte sunt elaborai cu
mult grij i rigoare. Exist mai muli termeni despre care se poate afirma cu exactitate fie cine este
autorul lor, fie cnd au fost creai. Un exemplu celebru este neonimul ordinateur, creat n 1955 la
solicitarea companiei IBM de un latinist de renume, profesorul Jacques Perret. Termenul ecosistem a
76

fost propus n 1935 de botanistul i ecologul englez Arthur Tansley. Se cunoate i cazul lui Louis
Pasteur care, ajungnd s descopere, n urma experienelor de laborator, vieti microscopice care
puteau declana infecii, cere ajutorul prietenului su, academicianul Sdillot apropiat al marelui
lexicograf francez E. Littr , pentru a gsi o denumire mai potrivit dect cele existente n
vocabularul tiinific francez al vremii: microzoaires, arobies, spores de lachorium etc.
[223, p. 165]. Propunerea lui Sdillot a fost o form neobinuit: (fr.) microbe, rezultat din
combinarea unor elemente greceti, pe care unii lingviti ai timpului au criticat-o, dar care a fost
acceptat fr ezitare de colegii de breasl ai lui Pasteur, contribuind chiar la consolidarea poziiei unui
procedeu de formare a termenilor tiinifici ce s-a dovedit ulterior deosebit de productiv [71, p. 3-4].
Exemplele semnalate sunt cazuri fericite. Mai frecvent, nu se cunoate autorul termenilor, dar se
poate determina, cu o aproximaie mai mare sau mai mic, momentul apariiei unui termen ntr-o
limb, confruntnd diverse surse: texte specializate, manuale, lucrri traduse, articole de vulgarizare
(popularizare), articole de pres mai puin specializate, dicionare, ceea ce vom ncerca s realizm
n capitolul trei al lucrrii noastre, pentru unele terminologii romneti.
n literatura de specialitate, inclusiv n normele ISO de referin [308], au fost elaborate criteriile
pentru acceptarea unui neonim: concizia; conformitatea cu regulile propriului sistem lingvistic;
transparena; consistena; derivabilitatea; adaptabilitatea la sistemul fonetic i grafic al limbii;
necesitatea; absena conotaiilor negative i a asociaiilor neconvenabile; eufonicitatea;
conformitatea cu principiile de baz ale politicii lingvistice stabilite [147, p. 58-59].
De exemplu, aplicnd principiul transparenei, ntre termenii zgomot termic i zgomot Johnson
se va da preferin termenului zgomot termic, care este decodabil i fr definiie, deci mai
transparent. Din cauza conotaiilor negative, unitatea terminologic manipulare genetic a fost
nlocuit prin inginerie genetic.
Un tip aparte de neonime reprezint numele de produse. n perioade foarte scurte de timp, n
mod subtil, firmele i impun n for termenii (nume de produse i termenii asociai acestora), prin
puterea lor economic i cu contribuia influenei majore a mass-mediei, ceea ce este nc un
(dez)avantaj al societii moderne de consum [v. 13, p. 67]. Importana terminologiilor de firm n
prezent este tot mai mare, cf. termenii noi adui de Windows, ncepnd cu celebra fereastr, dar i:
caset de dialog, fiier, registru de lucru, macrocomand etc.

77

Unele neonime sunt generate de mentalitatea politically correct, care favorizeaz serii lexicale
paralele cu tendina de a nlocui termenii utilizai anterior, impregnai de conotaii depreciative:
nevztor, persoan cu nevoi speciale, uniune consensual, agent de salubrizare [45, p. 4].
Dei ntre neologia general i neologia specializat (neonimie) exist anumite deosebiri (la care
ne-am referit supra), exist opinii potrivit crora astzi, n era terminologiei informaionale
(Depecker), se impune reconsiderarea teoriei i a metodologiei de cercetare n neologia de
specialitate. Astfel, Isabel Desmet subliniaz c internetul i noile instrumente telematice au
bulversat circulaia cunotinelor, i nu doar n interiorul limbilor, ci mai ales ntre limbi.
Transformrile sociale i tehnologice din ultimii ani determin modificri profunde n circulaia
neologismelor specializate, ceea ce zguduie unele idei din epocile precedente. Cercettoarea susine
c clivajul dintre neonimie i neologie, dintre specializare i vulgarizare (pn la banalizare), ca i
parcursul descendent al specializrii spre vulgarizare trebuie relativizate [266], deoarece astzi se
constat o micare de du-te-vino a termenilor ntre texte cu grade diferite de specializare i limba
general, n ambele direcii [32, p. 17-19].
1.6.4. Neosemia. Un neologism nu este n mod necesar un cuvnt sau o expresie necunoscut
pn la un moment dat. Neologism poate fi un cuvnt existent, cruia i se atribuie un sens nou, i
atunci e vorba despre un neologism semantic sau un neosem: virus, pirat sau iconi (pictogram)
n informatic, personalizare n industria automobilelor, ni n economie etc.
O limb vie este un sistem dinamic. Orice unitate lexical este susceptibil s evolueze din punct
de vedere semantic. Un termen poate depi un domeniu de aplicaie prin utilizri mai generale, n
contexte mai puin specializate. Uneori noile utilizri pot fi provocate de anumite evenimente.
Astfel, nainte de catastrofa din decembrie 2004 din Asia de Sud-Est, uzajul termenului tsunami era
rar i se limita aproape exclusiv la geologie pentru a califica un fenomen sau o catastrof natural.
Dup catastrof, tsunami este folosit masiv pentru a desemna modificri majore. De exemplu, n
spaiul francofon, Coralie Reutenaeur repereaz sintagma tsunami bleu, referitoare la victoria
electoral a UMP (Union pour un mouvement populaire) la parlamentarele din 2007, dar i tsunami
financier, o denumire metaforic a crizei financiare [350]. Utilizarea termenului tsunami n
domeniul economic este remarcat i n limba romn: tsunami financiar, tsunami valutar, tsunami
al creditelor (cf. i tsunami politic; tsunami dindependencia este expresia care inea titlurile ziarelor
n septembrie 2012 n Catalonia, generat de micarea pentru separarea de Spania).
78

Sensul lui tsunami n contextele menionate nu mai este cel de fenomen natural, ci de criz
(financiar) sau de for (devastatoare). Noua semnificaie desemneaz finanele ca pe o surs de
bulversare de amploare a sistemului economic. Aadar, inovaia semantic exist dac se
distinge de o semnificaie cunoscut, tradiional.
Neologia semantic sau neosemia se caracterizeaz prin apariia unui nou semnificat pentru
un semnificant preexistent. n lingvistic, neologia semantic este considerat un proces, dependent
de timp. n funcie de perspectivele i de obiectivele cercetrii, neosemia poate fi delimitat ntr-o
manier mai mult ori mai puin ampl, innd seama de faptul c etapa de difuzare care i este
asociat variaz: de la hapax, unde elementul de inovaie este bine marcat, ns difuzarea este prea
puin semnificativ, pn la un mare numr de utilizri, unde noul sens devine evident, ns caracterul
inovaiei se estompeaz. Neologia semantic este asociat de asemenea cu un sentiment de ruptur,
fiind perceput ca un decalaj ntre un sens existent i noile semnificaii din discurs [ibid.].
Decalajul dintre sensul cunoscut i noul sens poate fi stabilit pe baza unui corpus lingvistic
constituit pentru o perioad anumit, care, pe de o parte, va furniza date privind semnificaia nainte
de evoluia semantic, iar, pe de alt parte, va permite surprinderea sensului asociat unei noi
utilizri. Prin urmare, noutatea se va caracteriza prin distana dintre un sens codificat ntr-o surs de
referin, de obicei un dicionar de limb general, i utilizrile din resursele discursive stocate n
corpusul textual. Prezena repetat n decursul unei perioade de timp i un mare numr de utilizri
pot confirma implantarea unui nou sens i pot conduce la integrarea modificrii semantice n
semnificaia unui termen.
Astfel, este justificat definirea neosemiei de ctre Rastier i Valette [2009, apud 350] ca
inovaie semantic evideniat prin uzaj. Subliniem i ideea c neosemia este observabil n
special prin prisma indicilor discursivi. Indicii utilizai pentru a detecta un nou sens sunt
coocurenele, care furnizeaz informaii despre vecintile selectate de neosem, adic despre
preferinele contextuale ce contribuie la conturarea noului sens [350].
n terminologie, procedeele cele mai frecvente de realizare a neosemelor sunt specializarea sau
terminologizarea, transferul semantic, transferul interdisciplinar. Termenul, ca unitate de comunicare,
nu se poate sustrage alunecrilor de sens i, prin urmare, univocitii semantice [185, p. 168].
Terminologizarea este procedeul prin care unui cuvnt sau unei expresii din limba general i se
atribuie un sens specializat, prin analogie (raport de contiguitate) sau prin metaforizare: mouse (fr.
souris), fereastr (fr. fentre, engl. window), bomb logic (fr. bombe logique, engl. logic bomb),
79

poart (fr. passerelle, engl. gateway), punte (fr. pont, engl. bridge) n informatic; cma de
cilindru (fr. chemise de cylindre, engl. cylinder liner), piston cu fust despicat (fr. piston a jupe
fendue, engl. split-skirt piston), coaj de portocal (fr. peau d'orange, engl. orange peel) aspect al
suprafeei care se aseamn cu o coaj de portocal, dans al conductoarelor (fr. galop des
conducteurs, engl. conductor galloping) n terminologia tehnic etc. [83]. Procedeul de
terminologizare este o surs generoas de formare a terminologiilor [404].
Transferul semantic este procesul prin care un termen deja existent este folosit pentru a
desemna un alt concept printr-o extensiune logic. De exemplu, un termen ce desemneaz un
concept care corespunde unui obiect concret poate fi extins la un obiect abstract, denumirea unei
pri se poate extinde, metonimic, la denumirea ntregului, denumirea unui recipient la denumirea
coninutului etc. Astfel, n informatic, engl. screen, cu semnificaia concret de component a
monitorului pe care este procesat informaia, obine prin metonimie i semnificaia abstract de
informaie prezentat pe ecranul calculatorului. n domeniul sportului, metonimia st la baza unor
sensuri aprute n limbajul crainicilor sportivi: unsprezece echip de fotbal, tricolori componeni
ai echipei naionale, cap lovirea balonului cu capul etc.
mprumutul interdisciplinar este situaia n care un termen dintr-un domeniu de activitate este
atribuit unui nou concept ntr-un alt domeniu, cele dou concepte fiind asociate prin analogie, cf.
memorie (psihologie) capacitate a creierului uman i memorie (informatic) capacitate provizorie
de stocare a calculatorului; virus (medicin) agent patogen care provoac boli infecioase i virus
(informatic) program care se autocopiaz pe un calculator, fr tirea utilizatorului, infectnd pri
din sistemul de operare sau alte programe executabile; fereastr (construcii) deschidere n zidul
unei cldiri asigurnd vizibilitate i fereastr (informatic) parte predefinit vizibil a unei
suprafee virtuale; algoritm (matematic, logic) ansamblu de reguli i operatori pentru efectuarea
unui sistem de operaii ntr-o ordine dat n vederea rezolvrii unor probleme de un anumit tip i
algoritm (politic) sistem de mprire a funciilor de conducere n cadrul unei coaliii, proporional
cu ponderea fiecrui partid participant; segment (geometrie) parte, poriune a unei figuri; poriune
dintr-o dreapt mrginit de dou puncte i segment (economie) sector; zon; volum (segmente
ale industriei naionale, segment al vnzrilor, segment al pieei) etc.
S-a remarcat c circulaia n limba comun a unor termeni conduce la o mobilitate contextual care
poate afecta uzajul lor [32, p. 16]. Spre deosebire de terminologia intern, care este noncontextual
[347, p. 38-40], deoarece precizia semantic permite decontextualizarea [262, p. 56-58], n terminologia
80

extern studiul uzajului diversificat al termenilor prezint un interes deosebit [221, p. 10]. Chiar dac
libertile de construire a termenilor n relaie cu limba comun sunt mai mari, se impun limite
combinatorii rezultate din condiionrile sensului specializat. Normarea semantic a termenilor n
terminologia extern prin raportare la nucleul dur al sensului specializat devine astfel un aspect
foarte important al studiului [242, p. 56-61], cu consecine asupra eficienei comunicrii lingvistice,
mai mult sau mai puin specializate [32, p. 16-18].
n cercetarea pe care o ntreprindem, vizm descrierea din perspectiv diacronic a unor
terminologii romneti tradiionale, cu vechime, i a unei terminologii noi, aprute n ultimele
decenii, urmnd direcia descriptiv-lingvistic a terminologiei. Descrierea va fi urmat de conturarea
profilului terminologiilor investigate prin identificarea matricelor terminogenice ale fiecrui
domeniu analizat. Se va releva impactul traducerii asupra terminologiilor romneti ca factor care
determin i stimuleaz constituirea i cristalizarea limbajelor specializate din limba romn.
Pentru atingerea scopului propus, ne-am propus mai multe obiective: descrierea situaiei actuale
n domeniul de cercetare; realizarea unei incursiuni istorice (diacronice) n domeniul terminologiei
ca tiin; prezentarea direciei pe care se va fundamenta cercetarea; definirea, caracterizarea i
evaluarea critic a interpretrilor viznd noiunile-cheie cu care vom opera n lucrare: terminologie,
termen,

limbaj

specializat,

neologie,

neonimie,

neosemie,

interdisciplinaritate,

analiz

paradigmatic, analiz sintagmatic, terminologizare, determinologizare; confruntarea descrierii


sensului specializat n dicionare i n texte cu un grad diferit de specializare; relevarea sensurilor
noi aprute ca efect al migrrii termenilor n alte domenii dect cele originare sau n limba comun;
prezentarea i caracterizarea fenomenului interdisciplinaritii terminologice i realizarea unui
minicorpus de termeni interdisciplinari (lexic tiinific interdisciplinar); punerea n eviden a
impactului traducerii asupra terminologiilor romneti.
1.7. Concluzii la capitolul 1
n primele decenii de la nfiinare, terminologia era n mod curent prezentat n opoziie cu
lexicologia, fiind considerat departe de realizrile discursive. Termenii erau caracterizai printr-o
relaie non-ambigu cu domeniul precis cruia i aparin i, mai ales, prin relaia de biunivocitate cu
conceptul, cutndu-se frecvent elemente care i-ar diferenia de cuvnt (unitate lexical). n ultimele
dou decenii, aceste principii sunt puse sub semnul ntrebrii de mai muli cercettori i se
81

realizeaz trecerea de la normativ (Wster) la lingvistic (Lerat, Cabr, Bidu-Vrnceanu),


sociolingvistic (Gaudin) sau discursiv (Slodzian, Condamines, Toma).
n urma unor studii i polemici bine argumentate, astzi sunt admise ca obiective ale
terminologiei att elaborarea de teorii conceptuale structurnd obiectele domeniului, ct i
activitatea terminografic de realizare a unor corpusuri, dicionare etc., la care se adaug descrierea
dinamic a terminologiilor din perspectiv lingvistic, urmrindu-se constituirea termenilor din
diverse domenii de cunoatere sub aspect diacronic, comportamentul semantic i pragmatic al
unitilor terminologice, integrarea i funcionarea acestora n texte cu grade diferite de specializare
i n mass-media. Terminologia devine astfel o tiin interdisciplinar complex, cu mai multe
direcii de cercetare, care tinde tot mai mult spre o disciplin lingvistic (prin direcia descriptivlingvistic i prin cea textual sau discursiv).
Terminologia teoretic poate fi aplicat n cadrul cercetrii i al nvmntului sub diverse
aspecte: nsuirea limbajelor de specialitate; traducerea general i specializat; noua lexicografie
specializat (electronic) bilingv i plurilingv, n serviciul nvmntului i al traducerii generale
i specializate; aplicarea principiilor terminografice i neografice corecte n constituirea unor
terminologii i n supravegherea proceselor neologice din interiorul unei limbi; standardizarea
terminologic; identificarea i soluionarea situaiilor de vid terminologic n cazul neologiei
traductive; realizarea unor corpusuri de texte specializate n vederea cercetrii acestora i a
termenilor din care sunt constituite; descrierea i caracterizarea individual sau comparativ a unor
terminologii n scopul stabilirii specificului i a problemelor generale ale acestora etc.
Impactul traducerii asupra terminologiei romneti are un caracter polar: traducerile specializate
din limbi de circulaie internaional determin apariia unor noi termeni n romn (efect pozitiv);
traducerile masive pun n uz denominaii multiple ale aceluiai obiect (fenomen), generate de
modelul limbii din care se traduce, i implic adoptarea unui numr excesiv de mprumuturi n
detrimentul creativitii interne a limbii romne (efect negativ).

82

2. TERMINOLOGIA ROMNEASC: ISTORIC I ABORDRI


2.1. Parcursul istoric al terminologiilor romneti: faza de constituire
(pe baza primelor traduceri specializate n limba romn)
2.1.1. Epoca veche. Preocuprile terminologice au existat nc de la nceputurile limbii romne.
Dezvoltarea interesului pentru terminologie n limba romn cunoate cteva etape semnificative, la
care ne vom referi n continuare.
Odat cu formarea primelor variante diatopice i diastratice ale limbii romne literare, ntre anii
1532 i 1640, preocuparea pentru terminologie se manifest n alctuirea glosarelor bilingve slavoromne care urmreau nelegerea textului religios slavon [167, p. 7].
n istoria limbii romne, una dintre primele referine explicite la nevoia de neologisme, impus de
progresul culturii, aparine contemporanului lui Varlaam, Simion tefan, mitropolit de Blgrad, care a
artat, n prefaa la Noul Testament (1648), importana claritii textelor n condiiile existenei
dialectelor, dar a subliniat i necesitatea folosirii unor cuvinte aa cum au fost n izvodul grecesc,
vznd c alte limbi nc le in aea, deoarece cuvintele trebuie s fie ca banii, c banii aceia sunt buni
carii mbl n toate rile, aea i cuvintele acealea sunt bune carele le neleg toi [143, p. 74-75].
Afirmaia reprezint o pledoarie n favoarea unor mprumuturi necesare cu caracter internaional [81].
Receptivi la influenele pozitive ale culturii occidentale, cronicarii introduc n operele lor
numeroase cuvinte de origine strin, printre care i termeni; se gsesc la Varlaam, Dosoftei,
Grigore Ureche, Miron Costin [117].
n faza urmtoare, ntre 1640 i 1780, care ncheie perioada veche a romnei literare,
nceputurile lexicografiei romneti de tip terminologic se asociaz cu numele a dou personaliti
notabile ale culturii i politicii romneti: Constantin Cantacuzino i Dimitrie Cantemir.
Cantacuzino a inclus n primul su lexicon italiano-romn, redactat pe la 1700, un dicionar de
terminologie geografic, primul n istoria lexicografiei romneti, iar Cantemir a anexat operei sale
fundamentale, Istoria ieroglific (1704), un glosar (Scar a cuvintelor tlcuitoare) constituit din 286
de termeni savani, preponderent de origine greac i latin. Glosarul este considerat o prim
ncercare lexicografic dedicat neologismelor [156, p. 372], oferind materal clasificat i definit
pentru studierea formrii terminologiei filosofice romneti (condiie, experienie, intervenie,
pretenie, dialectic, idee, materie, sfer, entimem, epicherem, siloghism etc.). Istoria ieroglific
consemneaz termeni din mai multe domenii (politic, matematic, art militar, diplomaie,
arhitectur, logic, psihologie, finane, geografie, fizic, astronomie, farmaceutic, zoologie), cum ar
83

fi monarhie, dimocratie, aftocrator autocrat, tiran, senator, armistiie, planet, orizon orizont,
comitis comet, zodiac, astrolav astrolab, eclipsis eclips, cataract cascad, polos arctic
polul nord, polos andarctic polul sud, prognostic, fizic, fizic fizician, metafizic, atom,
teorie, metalon, a(i)er, recet reet, diet, anatomic anatomist; chirurg, agon agonie,
antidot medicament, apotecar farmacist, laringa, (boal) hronic, pilul, sfigmos puls,
temperament, embriona, anomalie, energhie, gheometru geometru; matematician, ritoric,
alfavita alfabet, dialect, articul, capitul etc. [9].
Dimitrie Cantemir a urmrit s ridice limba noastr literar la nivelul celorlalte limbi existente
atunci n Europa, capabile s exprime noiunile cele mai abstracte, filosofice i tiinifice [148, p. 120],
orientndu-se dup modelul limbilor de veche tradiie i mergnd, de multe ori, pe o cale rodnic:
Faptul c numeroase neologisme (nu ns majoritatea) dintre cele mprumutate de Cantemir din
greac, latin sau din unele limbi romanice s-au pstrat pn astzi (adesea cu structura fonetic i
morfologic modificat) e o dovad c D. Cantemir a intuit, ntr-o oarecare msur, linia de
dezvoltare a vocabularului tiinific al limbii romne literare [162, p. 316]. Astfel, este justificat
aprecierea strlucitului enciclopedist i crturar drept pionier al internaionalizrii terminologiei
romneti [9, p. 69].
Sporadic, unii termeni tiinifici i tehnici de origine greac i latino-romanic apar, ncepnd cu
secolul al XVII-lea, i n calendare; mai trziu, numrul lor crete enorm n legtur cu traducerea i
adaptarea crilor de popularizare a tiinei [198].
nceput n jurul anului 1750, procesul de dezvoltare fr precedent a diverselor domenii ale
tiinei romneti a dus nu numai la traducerea sau copierea unor texte din domeniile lingvisticii,
matematicii, medicinei, geografiei, istoriei i filosofiei, ci i la apariia unor prime lucrri tiinifice
originale n limba romn. Traducerile i adaptrile se fac acum din ce n ce mai mult dup lucrri
ce nu mai aparin domeniului cultural slav (rmas specific doar pentru scrierile tehnice religioase i
pentru unele scrieri de moral cretin). Dovad a unui orizont cultural n continu extindere, n
atenia traductorilor romni intr scrieri redactate n limbile latin i neogreac, dar i n limbile
romanice occidentale (franceza i italiana), n englez sau n german [117, p. 472].
Materia este organizat, n aceste prime lucrri tehnice sau tiinifice, n cri (CH, 109; CD,
105r; Doft.1, 30r), pri (CH, 197; EG, 12), capitole (numite capete sau capuri) (GA, 177; BB, 740;
DMA, 38) sau table (GR, 366r) i paragrafe (Doft.1, 20r; DMA, 22), avnd titluri i indicatori grafici
specifici. Modalitilor de organizare a coninutului li se altur cteva semne grafice specifice,
84

fcnd dovada unui nceput de formalizare i de esenializare a comunicrii tiinifice i tehnice n


limba romn (semnul de paragraf (), asteriscul pentru note (*), semne prozodice, simboluri pentru
unele metale sau planete) [117, p. 476-477].
n perioada 1640-1780, scrierile din diverse domenii de activitate, intelectual sau practic, laic
sau religioas, se caracterizeaz prin autentice terminologii de specialitate. Exist astfel o
terminologie geografic deosebit de bogat, cuprinznd cuvinte specifice pentru cele trei feluri de
desprire a geografiei: fisiceasc, politiceasc i matematiceasc (, 70r), adic pentru
geografia fizic, geografia economic i geografia matematic (acesteia din urm fiindu-i
subordonate astronomia, cartografia i topografia): corn peninsul (Geogr., 55v), golf (Cosm.1,
18r), mare (Geogr., 49v; DIP, 7v), ochian (GN, 44v), vzduh clim (GN, 33r), desclectur
colonie (Cosm.2, 94r), ora (GA, 176; GR, 366r), inut (GA, 176), criv nord (GN, 38v), diastim
distan (GN, 11r), magnet (DIP, 1r), stare poziie (GN, 35v), tropic (DIP, 2v) etc. [117, p. 478].
Spre deosebire de vocabularul specific textelor geografice, format din termeni populari i culi,
cu pondere diferit pentru cele dou categorii lexicale n diversele ramuri ale geografiei epocii,
terminologia lingvistic se constituie numai din cuvinte mprumutate sau obinute prin calchierea ori
traducerea neologismelor reinute din lucrrile folosite ca model sau izvor. Termenii specifici se
refer de regul la ortografie, fonetic, morfologie, sintax sau poetic, considerate pri constitutive
ale gramaticii, i numai n mod excepional la lexicologie i semantic [125], motivul fiind scopul i
nivelul lucrrilor: dreapt-scrisoare (scriere) ortografie (EG, 12; MGram., 125v), slove (EG, 12),
diftonghi (EG, 13), (slove) glasnice vocale (EG, 13; MGram., 3r), (slove) mpreun-glasnice
(glsuitoare) consoane (EG, 13; MGram., 3r), lovire accent (EG, 18; , 29v), cdere caz (MG,
389v; EG, 32; SG, 224r), etimologhie morfologie (EG, 85r; SG, 220r), njugare conjugare (EG, 47;
MGram., 18r), neam gen (MG, 389v), cuvnt propoziie (EG, 11; MGram., 3v) etc. [117].
Terminologia medical se constituie din cuvinte populare i termeni de provenien neologic:
artirie (Doft.1, 24r), bic (Doft.1, 21r), crnuri muchi (Doft.2, 5v), inim stomac (Doft.1, 20v),
apoplexie (Doft.1, 24v), melanholie (AI, 5r; Doft.1, 20r), umdtur secreie (Doft.2, 14r),
vtmtur (Doft.1, 22r), balsam (Doft.2, 231v), dieta (AI, 1v; Doft.1, 61r), himiceti mistuite mixturi
chimice (Doft.2, 43v), pilul (Doft.1, 58v), ungvento (Doft.2, 123r) etc. [117, p. 478-479].
Cele dou componente, popular i savant, constatate n cadrul terminologiilor geografic i
medical, exist i n cadrul terminologiei matematice: aritmetic (DMA, foaia de titlu), numr
(numer) (DMA, 18; , 60v), ifr (DMA, 24; , 60v), adunare (DMA, 40), cercare (DMA, 12),
85

mprire (DMA, 66; , 66r), nmulire (DMA, 54; , 65r), rezolvire (DMA, 10), scoatere (DMA,
46; , 62v), divide (DMA, 8), multiplica (DMA, 6), divizor (DMA, 66), factor (DMA, 6), product
(DMA, 56), sum (DMA, 40; , 63r) etc. n aceast tiin, exist dou modaliti de creare a
vocabularului specific: utilizarea unor cuvinte din limba curent i mprumutarea sau calchierea
unor termeni strini. Primul procedeu era mai rspndit n epoc, n vreme ce terminologia savant,
creat dup modelul limbii germane, rmne o experien izolat [117, p. 479].
Terminologia filosofic a vremii cuprinde un numr mic de neologisme i mai muli termeni
obinui prin calc: arhetip (CD, 119v), buntate virtute (CD, 101v), cein esen (CD, 107v),
dialexis (PZ, 145v), dogm (ACL, 1r; PZ, 170r), fiin esen (CD, 104v), filosofie (BB, 740; ACL,
2v), gnd raiune (BB, 740), materie (BB, 741; ACL, 95v), pricin (BB, 741), rsunare armonie
(CD, 108r), siloghismu (ACL, 75v), substare esen (CD, 103v), tiina cea privitoare filosofia
teoretic (CD, 104v) .a. [142].
Dintre terminologiile tehnice, cel mai bine reprezentat este terminologia religioas. Mai bogat
n termeni specifici dect n epoca anterioar anului 1640, graie creterii numrului de texte tehnice
bisericeti n limba romn, aceasta se caracterizeaz prin constan de form, sens i proveniena
cuvintelor componente: amvon (Mol. 1681, 1r), canon (Mist., 34v), cdi (Lit. 1679, 66), deistvuial
(Mist., 9v), glas (Mol. 1681, 1r), hram (Lit. 1679, 215), ispovedi (Mist., 10r), jrtvnic (Lit. 1679,
63), liturghie (Mol. 1681, 32r), molitv (Lit. 1679, 183; Mol. 1681, 14v), oglaenic (Mist., 35r),
pocrov (Trn., 6r), vecernie (Trn., 6r) etc.
O relativ unitate, n pofida faptului c textele provin din medii culturale diferite, are i
terminologia astrologic. Numelor de zodii li se adaug, n Foletul Novel, termeni denumind
specialitii domeniului: astrolog (22), astronom (16) i lucrrile specifice acestuia: almanac (89),
calendar (69), prognostic (16, 68), iar n Calendarul braovean din 1733, numele unor planete i
corpuri cereti: Saturnus (5), Iupiter (11), Mars (19), Soare (26), Venus (34), Mercurius (40), Luna
(47) [117, p. 480].
n unele capitole ale manualului intitulat Ducere de mn ctr cinste i direptate (Viena, 1777)
apar numeroase cuvinte din terminologia meseriilor, de regul populare, lucrarea urmrind scopul de a
le face cunoscute elevilor: argintariu (192), berariu (190), clderariu (192), cnariu (192),
crmidariu (190), cioplitor (186), cojocariu (190), covaciu (192), erhariu (190), fctoriu de drot
(192), gitangiu (190), maistoriu de lemn (192), murari (188), olariu (192), pecari (188), plugari
(188), rachigiu (190), socaciu (190), elariu (192), uster cizmar (190), teslariu (192) [117, p. 481].
86

Unii termeni populari din categoria discutat circul astzi n calitate de nume de familie, de
exemplu: Cojocaru/Cojocariu, Covaci/Covaciu, Olaru/Olariu, Socaci/Socaciu, Teslariu etc.
Prin urmare, sfritul perioadei studiate se caracterizeaz prin constituirea unor limbaje
specializate i utilizarea unor autentice terminologii de specialitate, chiar dac aflate n faza
incipient de dezvoltare.
2.1.2. Epoca modern. Epoca modern (1780-1860) se caracterizeaz prin diversificarea
tipriturilor i a domeniilor de cunoatere. Apar tot mai multe manuale i cri de popularizare a
tiinei, traduse sau adaptate dup modele strine, n special n domeniul agriculturii, economiei,
medicinei, geografiei, chimiei, tiinelor naturii, matematicii, pedagogiei, gastronomiei. n aceast
perioad se realizeaz trecerea de la stadiul vechi la stadiul modern al limbii romne prin
intensificarea preocuprilor de emancipare naional i prin dezvoltarea culturii romneti sub
influena iluminismului european: modernizarea gndirii i a vieii social-politice a romnilor,
ntemeierea nvmntului elementar, gimnazial i colegial n limba naional, dezvoltarea
literaturii, nfiinarea presei, a teatrului, a primelor societi tiinifice i literare.
Pe lng importana lor n istoria tiinelor, manuscrisele i tipriturile cu caracter tiinific din
perioada la care ne referim reprezint i documente de limb, n care se reflect eforturile
intelectualilor vremii de a crea n limba romn terminologia necesar comunicrii unor noi
concepte tiinifice. La mbogirea limbii romne cu termeni tehnici i tiinifici a contribuit decisiv
i dezvoltarea nvmntului i a presei n limba romn.
Dei promotorii tiinelor profesori, medici, ingineri nu s-au distins prin lucrri originale,
meritul lor n trecutul nostru tiinific este deosebit, deoarece ei au iniiat n cultura romneasc
diferite domenii ale tiinei, au format spiritul tiinific la romni i au pus bazele terminologiei
tiinifice romneti [198, p. 11].
Un document lingvistic important de la sfritul secolului al XVIII-lea este manuscrisul
Gramatica fizicii, o introducere n tiinele naturii, tradus din italian prin 1790 (probabil, de
Amfilohie Hotiniul, dup cum susin unii cercettori, printre care i Nicolae Iorga). Cteva capitole
ale scrierii trateaz probleme de geografie i de cosmografie. n prefa, traductorul mrturisete c
a fost nevoit s apeleze la unele cuvinte strine, care se vor nelege mai greu (multi cuvinti greceti
i ltineti... ca s nu stricm smirea). ntr-adevr, n terminologia de specialitate din acest text se
constat influena neogreac, multe neologisme ns provin din limba italian, pstrnd uneori
aspectul formal sau accentul italian: aerologhie, arcipeleag, artic (artico), atmosfer, clim, comet,
87

ecliz eclips, eliografie, gheologhie, glob, golf, hart, meridian, meteorografie, mineral, orizont
(orizonte), ovest vest, pol, satelite, sfer, (zona) trida, tropic, vulcan, znet zenit, zon. Se
constat i numeroase calcuri lingvistice, create fie dup termeni neogreceti, fie dup termeni latini
sau italieni: azmnt sistem, cltire micare, cumpnire echilibru, curgere curent, desime
densitate, lrgime spaiu, lime latitudine, osie ax, pmnt cuprinztori continent,
(stele) statornice fixe .a.
n preajma lui 1800, apare primul manual de geografie tiprit n limba romn: De obte
gheogrfie (Iai, 1795) de Amfilohie Hotiniul, prelucrare dup ediia italian a manualului de
geografie al lui P.C. Buffier (Roma, 1775), care a avut o larg circulaie nu numai n Moldova, ci i
n colile din Muntenia i din Transilvania. Terminologia geografic folosit de Amfilohie n acest
manual este similar celei din Gramatica fizicii (amestec de elemente greceti i italiene). Unii
termeni sunt perfect adaptai la sistemul limbii romne (atlas, grad, eclips), alii sunt accentuai ca
n limba rus sau latin (astronmie, gheogrfie, topogrfie) sau pstreaz forma italian (apndolo,
ecfatre, emisfero). Ct privete expresiile glonul pmntului glob i jumtate de ostrov
peninsul, prezente i n alte scrieri, cercettorul N.A. Ursu consider c acestea reprezint
traducerea mbinrilor ruseti i , create, la rndul lor, dup germ. Erdkugel
i Halbinsel. (Traductorul cunotea i limba rus.) [ibid., p. 23]
Un mare numr de termeni geografici (cu pronunat aspect neogrecesc) conine scrierea
nvturi de multe tiine (Sibiu,1811), tradus din greac de arhimandritul muntean Nicodim
Greceanu: acrotrion promontoriu, asterismi constelaie, chiclu cerc, colp golf, hersnisos
peninsul, eclipsis, eprhie provincie, dorifor satelit, mesimvrinos meridian, psul
busol, tropicus. Cartea conine i calcuri: aburire evaporare, umflare (a mrii) flux, scdere
(a mrii) reflux, sn golf i pol.
Faptul c la 1811, dup aproape trei decenii de cnd circulau mai multe manuscrise i o
tipritur cu coninut geografic n limba romn, traductorul rmne tributar terminologiei din
originalul grecesc denot c terminologia geografic romneasc nu se constituise nc. Fiecare
traductor era influenat de textul dup care lucra. Unitatea se va realiza mai trziu, dup 1830
[ibid., p. 23], odat cu produsele activitii creatorilor terminologiei geografice romneti: Vasile
Fabian i Dimitrie Gusti n Moldova, Florian Aaron i Iosif Genilie n Muntenia i Ioan Rus n
Transilvania. Izvoarele dup care se ntocmesc sau se traduc acum manualele de geografie nu mai
sunt cele greceti sau ruseti, ci franceze, italiene ori germane, ceea ce imprim termenilor un aspect
88

modern. Pe baza formelor franceze i latine, majoritatea termenilor geografici pui n circulaie n
epoc se adapteaz la sistemul limbii romne.
n 1834 apare la Iai manualul lui Vasile Fabian Elementele gheografiei, partea I, iar la
Bucureti vede lumina tiparului manualul lui Florian Aaron Elementuri de gheografie pentru
trebuina tinerilor nceptori. Dei elementare, lucrrile menionate pun n uz o terminologie bogat,
aproape integral sub forma actual: austral, boreal, punct cardinal, continent, constelaie, ecvator,
emisfer, faz (a lunii), fluviu, flux, insul, istm, orcan uragan, peninsul, promontoriu, sistem
solar, solstiiu, zenit etc. La 1835 apare, la Bucureti, lucrarea lui Iosif Genilie Geografie istoric,
astronomic, natural i civil, destinat elevilor Colegiului Sf. Sava, probabil, o prelucrare dup
manuale n limba francez [ibid., p. 23], care conine un mare numr de termeni geografici,
majoritatea cu forma cunoscut i astzi: aerolit, apogeu, auror, banc (de nisip), busol, canicul,
cascad, crepuscul, erupie vulcanic, glacial, min, muson, nebuloz, ocean, orbit, step,
submarin, subteran, temperat, torent, revoluie, rotaie etc.
n anii urmtori, vd lumina tiparului i alte manuale sau apar noi ediii ale manualelor
menionate, iar cea mai important contribuie i aparine profesorului Ioan Rus: Icoana pmntului
sau carte de geografie (Blaj, 1842, 3 vol.). Autorul este un latinist moderat, de aceea scrierea sa
reflect eforturile unui intelectual ardelean de la 1840 de a crea o terminologie geografic n limba
romn ct mai explicit i conform spiritului limbii. Ioan Rus indic, pentru mbogirea
limbajului tiinific romnesc, dou ci posibile: derivarea, compunerea i punerea n circulaie a
unor cuvinte arhaice; mprumutul din limbi strine, n primul rnd din latin sau din limbile
romanice: Dup prerea mea ar fi doa izvoare pentru navuirea limbii: ns limba rumneasc i
limbile strine. Din ns limba se poate navui limba n dou moduri: a) rnviind unele cuvinte, ce
se afl prsite i uitate n crile vechi; (...) b) se poate ns navui limba fcnd cuvinte noa din
rdcini rumneti: din primitive derivate, din substantive aieptive, din smple compuse .a., i iar
din contr. A arta cile, care ar fi de urmat n aceasta, e lucru Gramaticii; noi dar vom aduce
numai cteva esemple: (...) din nou, noutate (Rus 1842, XVI-XIX). Autorul, fiind preocupat de
nelegerea lucrrii sale de ctre publicul-int, precizeaz: Poate fi nc, c unora dintre cetitori s
vor vede multe, care le cuprinde aceast carte, cam ntunecate. Acestora le aduc aminte, c nelegerea
unei tiine poftete ceva pregtiri, o anumit treapt de cultur tiinasc, cunoaterea terminilor .a.
Mi-au fost nainte ochilor plasa cetitorilor de mijloc, sau aceia, carii au trecut prin coalele de
Gimnasiu, i acestia ndjduesc c m vor nelege, sau ar trebui s m neleag (ibid., XX-XXI).
89

n textele vremii, definirea geografiei este mai complex dect n dicionarele din aceeai
perioad; diferena se datoreaz ncercrii de a ncadra domeniul n sfera mai larg a cunoaterii
Universului, de a-i delimita supradomeniul i de a-i prezenta subdomeniile: geografia matematic
sau astronomic, geografia fizic i geografia politic: tiina, carea mai n toate limbile
europeneti se numete cu numire nprumutat din limba greceasc Geografie sau Gheografie,
rumnete s-ar putea zice Descrierea pmntului; c ea ne nva a cunoate pmntul sau ca trup
ceresc, sau ca trup firesc, sau ca un loc, n care vieuete neamul omenesc. Geografiea macar e
tiin de sine, se poate totui socoti ca o parte a Cosmografiei, sau a Descrierii lumii; ca i pmntul
e numai o parte a acetiea. Geografiea n privina mtriei se mparte n matematic sau
astronomic, fisic sau fireasc, i politic (ibid.). Ioan Rus afirm c geografia matematic sau
astronomic vorbete despre tot pmntul ca despre o stea ntr stele; ca despre un mdulariu a
sistemei soreti; ca despre un trup ceresc rotund, la capete cam apsat, i la mijloc durducat puin,
care se nvrtete necurmat precum pe dup osiea sa, aa n giurul soarelui (ibid.). Se observ c
metalimbajul geografiei n prima parte a secolului al XIX-lea este rudimentar; se remarc numrul
mic de mprumuturi, recurgerea la cuvinte vechi sau la cuvinte formate n limba romn i
specializate sau apelul la calc i la traducere [187]. Termenii geografici folosii de Ioan Rus sunt
cei care circulau deja n epoc, ns forma unora dintre acestea este modificat n sensul normelor
puriste sau analogiste ale latinitilor, cf. catarapt (i ctrapt), produpt, cu grupul consonantic ct
> pt, ca n elementele latine motenite, rotciune rotaie, rsidin reedin, torinte torent. La
Rus (dar i la Florian Aaron) termenul continent are forma coninut (tradus din lat. continens).
Din perioada 1850 i 1860, merit reinute manualele de geografie semnate de G. Fontanin din
Muntenia Cursul elementar de geografie fizic i matematic (1855) i de A.T. Laurian din
Moldova Manual de geografie pentru clasa III (1855). Din punct de vedere terminologic, scrierile
citate, fiind tributare i mai mult dect lucrrile lui Ioan Rus teoriilor latiniste, produceau confuzie i
derut, nlocuind unii termeni deja cunoscui din manualele mai vechi ale lui Iosif Genilie, Vasile
Fabian, Dimitrie Gusti sau Florian Aaron cu forme ca atlante atlas, configurciune,
constellciune, gravitciune, merizian (Fontanin); Laurian propunea pn i latinizarea unor
toponime: Rapida pentru Bistria, Rul Bahului pentru Bahlui, fapt criticat de Ion Ionescu de la Brad n
Romnia literar din 1855. n pofida acestor scderi i regrese, se poate constata c n jumtatea a doua
a secolului al XIX-lea limba romn dispunea de o terminologie geografic elementar [198, p. 28].
n mod similar, prin intermediul unor manuscrise, manuale colare i scrieri de popularizare a
90

tiinei, se pun bazele terminologiei tiinelor naturale, agronomice, economice, fizico-chimice,


matematice, medicale .a. Vom descrie cele mai semnificative repere de constituire a terminologiei
altor dou domenii, pentru a compara gradul de dezvoltare i realizrile din interiorul acestora i
pentru a stabili problemele, caracteristicile comune i diferenele terminologiilor descrise.
Primii termeni fizico-chimici n limba romn apar n scrierile lui Dimitrie Cantemir (v. supra),
iar numrul lor crete spre sfritul secolului al XVIII-lea, odat cu traducerea mai multor lucrri cu
coninut geografic sau medical. Manuscrisul Meteugul doftoricesc, o traducere din limba greac
(apr. 1760-1770), pe lng termeni medicali, conine i termeni fizico-chimici: antimoniu, himicesc,
elixir, metal, metalicesc, spirit spirt, vitriol.
Textul cel mai important de la sfritul secolului al XVIII-lea pentru domeniul descris este
manuscrisul Gramatica fizicii, menionat anterior, n care apar, pentru prima dat n limba romn,
cteva noiuni elementare din domeniul fizicii. n prima parte a scrierii se vorbete despre feliurile
alesi a trupurilor fireti cu legile de la fire (= natur) artate de cavalerul Nefton, cltirea
materiei, firea cltirii i odihna, ntinsoarea i msurile trupurilor, vpselile luminii,
previdere, umbrire au ntunecare, nvrtoere i moliciune i asprime i frgezime i... plecarea
au ndoierea trupurilor, azmnt i neazmnt, umedire i... uscciune .a. [198, p. 78-79].
Dup cum se poate observa, terminologia de specialitate n acest manuscris reprezint aproape
integral calcuri lingvistice. Neologismele sunt puine, avnd aspect italian sau neogrecesc:
animoscopeo, areomtreo, barmetru, chendru centru, cilindru, diametro, electricit, mchin
pnevmatic, magnet, microscopeon, recipient, telescpion (i telescopio), termometrio, timpan, tub.
Dintre numeroasele calcuri, citm cteva: apropiere proprietate, artare demonstraie,
atocmare comparaie, batirea luminii reflecie, cmar ntunecoas camera obscur, cercare
experien,

feliuri alesi proprieti,

fnar magic lanterna magic, frngere au ndoire

(plecare) refracie, ngreuna gravita, ntunecare opacitate, lucrare aciune, odihn


repaus, oglinde adncate, ntoarse, netede i rtunde mpregiur oglinzi concave, convexe, plane
i sferice, prticele molecule, putin for, stecl n chipul lintii lentil, suptstare
substan, trup corp. Este evident c, la sfritul secolului al XVIII-lea, traductorii sau autorii
scrierilor cu caracter tiinific evitau neologismele fie de team c nu vor fi nelei, fie din raiuni
puriste. ns numeroasele sensuri noi ale cuvintelor din fondul vechi al limbii, dup cum observ
Sextil Pucariu, duceau la lipsa de precizie a termenilor i la srcie lexical [156, p. 376].
A doua scriere romneasc care conine termeni din domeniul fizicii este manuscrisul intitulat
91

nvtur fireasc spre surparea superstiiei norodului, traducere din german dup I.H. Hellmuth,
realizat de Gh. incai n jurul anului 1810. Terminologia folosit de incai este mai bogat dect
cea din traducerea lui Amfilohie Hotiniul. Aproape toate mprumuturile sunt de origine latin:
canicul, centru (de greutate), elastic, elasticitate, electric, electricitate, esperienie, metall,
microscopiu, opac, proprietate, spaiu, telescopiu, termmetru .a. Totui, i n aceast lucrare sunt
prezente multe calcuri, unele dintre care identice cu cele din Gramatica fizicii: artare fenomen,
cercare experien, curgtor fluid, curgere curent, cuprindere volum, cuvntare
raionament, despricios divizibil, fiin substan, frngerea razelor refracie, iuime
vitez, lmpad de vrjit lantern magic, pri (i prticele) molecule, trgu pomp etc.
Terminologia fizico-chimic romneasc se dezvolt n mod sensibil dup 1830, odat cu
neologizarea masiv a limbii romne. Programele colare cuprind tot mai multe probleme din aceste
domenii, dei manuale de fizic i de chimie se tipresc mai trziu n comparaie cu alte materii
(matematica, geografia).
Un manuscris de prin 1835-1840, Fisica sau tiina firii, se datoreaz lui Meletie Drghici,
cleric i profesor bnean. Se pare c textul a fost tradus sau prelucrat dup un manual german.
Lucrarea conine numeroase calcuri, dintre care multe sunt unice n istoria terminologiei tiinifice
romneti [198, p. 83-84]: aptie hidrostatic, atrnare coeziune, (corp) curgtori lichid,
fial orizontal, (putere) ntingtoare elastic, micciune mobilitate, pace repaus,
prng prghie, razm baz, spnzur pendul, trndvire inerie, (stele) apene fixe,
(putere) entrufugace centrifug, unocuprinzime univers, vluitur volum.
Primul manual colar de fizic tiprit n limba romn apare la Iai n 1849: Fizic elementar,
fiind o prelucrare a lui Teodor Stamati, profesor de fizico-chimice la Academia Mihilean, dup
germanul F. Kries. Stamati a fost primul care a pus n circulaie, prin tipar, terminologia fizic
existent n epoc, mbogind-o substanial cu neologisme, dar i cu traduceri sau calcuri. Majoritatea
neologismelor atestate n lucrare au forma actual: aplicaie, atom, balan, putere centripetal,
micare centrifug, coheren, caleidoscop, lentil colectiv, diferen, dimensie, ermetic, elasticitate,
fluid, gazos, baterie galvanic, galvanometru, idrostatic, inerie, lup, lantern magic, multiplicator,
oscilaie, opac, main pneumatic, porozitate, prizm, polarizare, spectru, ventil. Dintre calcuri,
menionm abttor de fulger paratrsnet, apaduc apeduct, cuinere coeziune, fptui aciona,
contrafptui reaciona, linte lentil, linte bulbucat lentil convex, linte gvnat lentil
concav, ptrunzibil permeabil, prut aparent, rdictor prghie.
92

n Muntenia, cel mai cunoscut popularizator al cunotinelor fizico-chimice este profesorul


Alexie Marin de la Colegiul Sf. Sava, considerat, alturi de Teodor Stamati, unul dintre ntemeietorii
terminologiei fizico-chimice n limba romn. Cele mai semnificative lucrri semnate de Alexie
Marin sunt Prescurtare de himie (Bucureti, vol. I: 1852; vol. II: 1854), traducere din francez dup
un manual de J. Pelouze i Ed. Frmy, i Noiuni generale de fisic (Bucureti, 1857), de asemenea
traducere din francez dup Cl. Poullet. n general, terminologia utilizat de Alexie Marin este
adaptat sistemului limbii romne, dei unii termeni sunt tributari aspectului formal original: acidu,
azotat, absorbie, aspirator, aliaj, afinitate, condensaie, caustic, carbonizaie, comprima,
conductibilitate, chlorat, carbonat, compus (chimic), combustie, dizolva, dens, densitate, difuz,
dilataie, eprobet, estracie, flacon, fluiditate, generator, laminor, manganat, maleabilitate,
molecul, oxidaie, oxidu, piston, refracta, radiaie, resid, reactiv, suspensie, solubilitate, sulfat,
salubritate, solubil, saturaie, transparen, volatilitate, vibraie [186, p. 39-46].
n dicionarele din secolul al XIX-lea, cu o singur excepie (Negulici 1848), fizica are mrci
diastratice: phys. physique fisic, hydr. hydraulique hidraulic (Poenar 1841); Fisic. fisic
(Protopopescu, Popescu 1862); phys. phisic (Antonescu 1862); Fis. Fisica, Optc. Optic,
Idrau. Idraulic (Costinescu 1870). n ce privete chimia, n aceeai perioad, cu excepia unui
singur dicionar din cele consultate (Costinescu 1870), n toate celelalte apare marca diastratic
chim. chimie himie (Poenar 1841); him. himie (Negulici 1848); him. himie (Protopopescu,
Popescu 1862); chem. chemi (Antonescu 1862). Spre sfritul secolului, h iniial este nlocuit cu
ch. Prezena mrcilor n dicionarele vremii este un argument n favoarea dezvoltrii i rspndirii
domeniilor tiinifice n discuie n epoc.
Dei se dezvolt inegal i mai trziu dect alte domenii, datorit includerii n programa colar
i mai ales graie contribuiei profesorilor Teodor Stamati i Alexie Marin, fizica i chimia dispun,
pe la 1860, de o terminologie esenial pentru comunicarea cunotinelor vremii.
Primii termeni tiinifici medicali n limba romn sunt atestai n unele documente, pravile,
cronici, n scrierile lui Dimitrie Cantemir. n prima jumtate a secolului al XVIII-lea, unii termeni
apar n coleciile de reete scrise n limba romn. Cel dinti text medical mai important, dintre cele
cunoscute pn acum, este manuscrisul Alegerile lui Ippocrat, traducere din grecete a Aforismelor
celebrului medic, fcut n Muntenia pe la mijlocul secolului al XVIII-lea. Scrierea conine puine
neologisme (de origine greac): carchn cancer, det, epilipsie, flegm, idropic, melanholie i
numeroase calcuri dup termeni greceti sau latineti, prin care traductorul urmrea obiectivul
93

accesibilitii lucrrii pentru cititori: arsur (i fierbineal) temperatur, boal (i patim) iute
acut sau lung (ori veche) cronic, curgere de snge hemoragie, frntur fractur,
mpietrire de pntece induraie, natur umed temperament flegmatic, semnele boalelor
simptome etc. [101].
Al doilea text medical semnificativ pentru terminologia romneasc este manuscrisul intitulat
Meteugul doftoriii, traducere din grecete din jurul anului 1770, realizat n Muntenia de un
traductor necunoscut, a lucrrii medicului maghiar Francisc Priz Ppai Pax corporis, iar la
sfritul secolului al XVIII-lea au fost traduse i ultimele patru cri ale scrierii, dar de un alt
muntean, de asemenea necunoscut, text care circula sub denumirea de Meteugul doftoricesc.
Manuscrisele conin un mare numr de termeni de origine neogreac: alifie, antdoton, apoplixie,
artire, astm, catr, catplasm, diavit diabet, discrasie, diuritica, flevotomie, gngren, ipatitis
hepatit, ipohondrie, litharghe, manie, miopie, nefritis nefrit, revmatisms, simptmata
simptome, spasm (i spasmos), stenosis stenoz .a., dar i de calcuri fie dup neogreac, fie
dup latin, italian sau francez: fiin substan, fire temperament, greutatea rsuflrii
dispnee, jumtate durere de cap migren, oprirea firii amenoree, punere deasupra
cataplasm, rsuflarea cea afar (glosat n text prin lat. transpiratio), semnele mai nainte
cunosctoare (ale boalei) simptome, umdturi (i zemuri) umori.
n preajma lui 1800, scrierile romneti cu caracter medical se multiplic. n Muntenia i n
Moldova circulau, n copii manuscrise, colecii de reete, iar n Transilvania se tipresc ordonane
sanitare, traduse din german sau din maghiar, cuprinznd instruciuni antiepidemice sau
antiepizootice. Aceste ordonane sunt primele tiprituri medicale romneti. Limba documentelor
menionate este popular, cu terminologia medical curent n vorbirea romnilor relativ instruii.
Prima brour medical tiprita n limba romn apare la Sibiu i la Cluj n 1803: nvtur
adevrat pre scurt a vindeca boala sfranului, dup experienia i ispitirile cele mai noau,
traducere din limba maghiar, semnat probabil de Ioan Molnar-Piuariu, primul medic romn, dup
scrierea medicilor Andrs Szts i Jnos Eckstein, profesori la coala Medico-Chirurgical din Cluj.
Broura pune n circulaie unele neologisme: apotc farmacie, experienie, extract, felceri,
laxativ, licvor, purgaie, dar i calcuri i perifraze: carnea cea din mijloc (glosat prin lat.
perineum), infecie de obte general i n loc local, nfocare inflamaie, modrul traiului
diet, urmrile i semnele prin care se arat (o boal) simptome [101].
O alt traducere important este lucrarea nvtur pentru ferirea i doftoria boalelor celor ce
94

se ncing prin ear i acelor ce se leag i a unor boale sporadice, adec pe ici pe colo mbltoare,
ale vitelor celor cu coarne, precum i a cailor, a oilor i a porcilor (Buda, 1816). Traductorul
tipriturii este Petru Maior, dup un text n limba maghiar. Este prima scriere medical romneasc
ce conine o terminologie de specialitate mai bogat, cu un pronunat caracter neologic: amputaie,
apetit, aversaie aversiune, castraie, cauterisaie, cuie sau ferire, celeritate, cicatrice,
circulaie (a sngelui), congestie, contagios, contgiu, contaminat, corp, crust, curativ, decoct,
deliriu, dietetic, dos, duoden, epidemic, epidimie, epizootic, gangren, boal hronic, idrofobie,
infus infuzie, nflmaie, noculaie, limf, membran, morb, nerv, nociv, oculaie vaccin,
ospital, peripneumonie, prescripie, prurit, puls, remediu, respiraie, simptom, transpiraie,
veterinar .a. Neologismele sunt explicate frecvent: amputaia adec tierea, apetita adec voia de
a mnca etc. [198, p. 65-66].
Un reper semnificativ n dezvoltarea scrisului medical romnesc este apariia crii lui Vasilie
Popp Apele minerale de la Arptac, Bodoc i Covasna i despre ntrebuinarea acelorai n
deschilinite patimi (Sibiu, 1821), cea dinti lucrare tiinific medical romneasc, caracterizat
prin precizie i claritate a stilului tiinific. Popp pune n uz att neologisme, aproape toate de
origine latin: arterie, congestie, cur, doctor, excreie, mixtur, pulmni, reproducie, secreie,
temperament, temperatur, ct i calcuri, realizate cu ajutorul termenilor medicali romneti
populari (notnd n paranteze i cuvntul latinesc calchiat): asmnare (assimilatio), astuptur
(infarctus), greutatea rsuflrii (asthma), ntriturile ficatului (indurationes hepatis) .a. Micul
tratat balneologic al doctorului Vasilie Popp a exercitat o anumit influen asupra contemporanilor,
iar autorul este considerat unul dintre creatorii terminologiei tiinifice medicale romneti.
Spre mijlocul secolului al XIX-lea, apar tot mai multe scrieri medicale n limba romn. ntre
1830 i 1860, se reorganizeaz spitalele vechi i se nfiineaz altele noi, se ntemeiaz primele coli
de felceri i moae, se organizeaz aciuni pentru combaterea epidemiilor i epizootilor, se urmrete
popularizarea cunotinelor medicale. n acest scop, se traduc sau se alctuiesc zeci de brouri sau
tratate cu coninut medical, care vdesc eforturile traductorilor sau autorilor de a mbogi i a
perfeciona terminologia de specialitate. Cele mai valoroase contribuii sunt semnate de doctorii
tefan Vasile Episcopescu, Nicolae Kreulescu i Gh. Polizu din Muntenia, Gh. Cuciuran, Costache
Vrnav i Anastasie Ftu din Moldova, Pavel Vasici-Ungurean din Transilvania.
tefan Vasile Episcopescu rmne n istoria scrierilor medicale n limba romn prin Oglinda
sntii i a frumuseii omeneti (Bucureti, 1829), Apele metalice ale Rumniii... cu o dietetic i
95

o macroviotic (Bucureti, 1837), Oglinda nelepciunii (Bucureti, 1843) i mai ales prin Practica
doctorului de cas c-o prescurtare de hirurgie, de materie medical i de veterinerie, pentru doctor
i norod (Bucureti, 1846) [40, p. 305]. Cu mare greutate i nevoie s-a scris i se scriu asemenea
cri, ntr-o limb srac de cuvinte nealese, nestatornicite pe un neles i nerostite de tiine...,
mrturisete autorul n prefaa la Oglinda nelepciunii (p. XI). Pentru mbogirea limbajului
medical cu termeni tiinifici, Episcopescu recomand mprumuturile din latin i greac, afirmnd
c este cea mai de frunte i mai nti ngrijire spre a i se mplini [unui neam] cuvintele ce-i lipsesc
cu terminile lor din cea latin i elin, c oriunde i cnd s-a deteptat un neam din cruzimea lui, cel
mai nti prinip a fost cultura limbei lui... (Practica doctorului de cas..., p. LI). Vom cita doar
civa termeni extrai din scrierile lui Episcopescu: andispazmatic (i antispasmatic), asfixie,
astenie, tus convulsiv, crisis criz, dentiie, grip, intinct, iritabilitate, nevr nerv, oftalmie,
otitis, paroxism, patologie, preipitat, retin, scarlatin, sincrasie, boal sporadic, terapie, tetanus,
tinctur, transfusie, vacin, varice etc. Se observ, la unii termeni, influena neogreac sau a
pronunrii germane. Ca i ali autori sau traductori de scrieri tiinifice din aceast perioad, i
Episcopescu recurge la calcuri: duf gaz (duful azotic, duful carbonic), felustare temperament,
ncepenii elemente, stihii, faculti nelegtoare intelectuale, sngeros sangvin .a.
Pavel Vasici-Ungurean, unul dintre protagonitii micrii medicale romneti i cel mai de
seam medic erudit romn ardelean, precursor al lui Victor Babe [40, p. 205], tiprete cinci
lucrri reprezentative pentru tiina medical a vremii, dintre care cele mai semnificative sunt
Antropologhia sau scurta cunotin despre om i despre nsuirile sale (Buda, 1830) i
Macroviotica sau miestria de a lungi viaa, traducere dup medicul german, celebru pe atunci,
Ch.W. Hufeland (2 vol., Braov, 1844-1845). Pavel Vasici este un latinist moderat, alturi de Vasilie
Popp, Gh. Bari, Ioan Rus; limba scrierilor sale este lipsit de exagerrile latiniste ale majoritii
intelectualilor ardeleni de atunci. n primele lucrri semnate de Vasici calcurile predomin asupra
neologismelor, cf. brnca de nainte (antibrachium), cercuire a sngelui, cheiu clavicul, col
embrion, curcubu iris, folcule inimii (ventriculi), funea buricului cordonul ombilical, glc
gland, glcile soase glandele sebacee, muma smerit (pia mater), pnu peritoneu,
urechile inimii auriculele, zerul sngelui serul (Antropologhia...)
n Macroviotica..., Pavel Vasici-Ungurean recurge frecvent la neologisme, pe care le explic n
paranteze prin termeni populari sinonimi sau (cvasi)sinonimi: abstinen (ajunare), afecte (patimi),
antidot (venin-leac asupra), apatie (neplcere), astral (stelos), cadavru (hoit), convulzii (stropiri),
96

esanteme (bube), gastric, indigestie (nemistuire), profilactic, pubertate, recidiv (recdere n


boal), regenera, transfusie (strvrsare).
Contribuia preioas a lui Vasici la dezvoltarea limbajului tiinific medical este apreciat
pertinent de cercettorul Valeriu Bologa: Macroviotica are o deosebit importan n istoria
literaturii noastre medicale. Ea nu este o simpl traducere, ci o prelucrare n care se simte (...)
personalitatea medical i experiena lui Vasici. Dar nainte de toate gsim n ea un nceput de
stabilizare a terminologiei medicale romneti [subl. aut.]. (...) Cu un dezvoltat sim pentru limb,
Vasici caut s ajung i reuete n privina aceasta la o mai bun armonizare a terminologiei
populare i a neologismelor tiinifice. (...) Astfel, ardeleanul Vasici, munteanul Kreulescu i
moldoveanul Vrnav pot fi considerai drept aceia care ne-au dat o terminologie medical tiinific
definitiv [39, p. 128].
n Moldova, se disting ca autori sau traductori de literatur medical doctorii Gh. Cuciuran,
Costache Vrnav i Anastasie Ftu, care n doar zece ani (1842-1853) public mai multe brouri,
manuale colare i dou periodice medicale: Povuitorul sntei i a economiei (Iai, 1844-1845)
i Foaia societii de medici i naturaliti (Iai, 1852-1853).
Cea mai consistent contribuie la dezvoltarea domeniului i la constituirea terminologiei
medicale i aparine munteanului N. Kreulescu, care nfiineaz la Bucureti, n 1842, coala de
mic chirurgie i care public Manualul pentru ngrijitorii i ngrijitoarele de bolnavi (1842,
traducere din francez dup Franois Fodr), Manualul de anatomie descriptiv (1843, prelucrare
dup medicii francezi J. Cruveilhier i F.A. Lauth) .a. Aproape toat terminologia medical folosit
de Kreulescu este de provenien francez: compres, infirmier, infuzie, pansament, pastil,
sincop, unguent, ventuz .a. (Manualul pentru ngrijitori...). Majoritatea termenilor sunt glosai fie
n text, fie la sfritul lucrrii.
Cu Manualul de anatomie descriptiv, Kreulescu se afirm n calitate de creator al
terminologiei anatomice romneti, cu un vdit aspect franuzesc, fapt recunoscut de autor n
prefa: n cursul acestei scrieri termenii m-au ncurcat destul; cu toate acestea ns, am lsat pe cei
franuzeti, care i ei sunt mprumutai cei mai muli din latinete sau din elinete. Vom cita civa
termeni dintre cei cureni i astzi, pe care Kreulescu i pune n circulaie pentru prima dat n limba
romn: abdomen, antebra, apofiz, nerv auditiv, calcaneu, vase capilare, clavicul, cord, craniu
(i cran), derm, duoden, epiderm, facial, falang, femur, frontal, ganglion, gland, intestin,
ligament, maxilar, pulmon, pulmonar, rotul, saliver salivar, vertebral etc. i n acest manual,
97

alturi de numeroase neologisme, se ntlnesc unele calcuri, cum ar fi dinii cei cineti canini,
dinii cei tioi incisivi, trmbia lui Eusta trompa lui Eustache etc.
Autorii sau traductorii de manuale medicale de mai trziu preiau terminologia introdus de
Kreulescu i contribuie la stabilizarea ei definitiv n limba romn.
Dup 1850, apar lucrri importante, mai ales n ceea ce privete difuzarea i cristalizarea
terminologiei medicale, semnate de Ioan Brezoianu (Manualul sntii sau medicina i farmacia
domestice), Gh. Polizu (Prescurtare de anatomie descriptiv), Iuliu Barasch, Eduard Anino (Elemente
de anatomie descriptiv), N.Turnescu, unii dintre care erau i profesori la coala Naional de
Medicin i Farmacie (care ncepe s funcioneze n 1857) [v. mai mult n 198, p. 54-77].
Astfel, n urma unei vaste activiti publicistice i didactice, limba romn se mbogete cu
terminologia tiinific medical, fapt remarcat n primul numr al celui dinti periodic medical,
Medicul romn: Deja coala de medicin naional ncepe a scoate ajutori de medici, i limba
medical la noi a luat nite proporiuni n adevr colosale; va fi micat orice romn cu sentimente
care va asculta predndu-se cursurile de medicin tot cu aceeai preciziune, tot cu aceeai elegan,
ca i n limba francez (I, 1859, p. 1).
n contextul celor discutate, este relevant afirmaia lui Sextil Pucariu potrivit creia Alturi
de scriitori, preocupai n toate timpurile s gseasc forma cea mai potrivit i limba cea mai
armonioas i mai clar pentru exteriorizarea gndurilor lor, era mulimea nvailor i a
tehnicienilor, lipsii n general de preocupri de ordin estetic, n limba crora termenul tehnic se
impunea cu brutalitate. Doctorul Molnar-Piuariu, n scrierile sale de popularizare, putea s scrie
cumpt, iar doctorul Piscupescu post limpede, n loc de regim sau diet strict, profesorii de la
nou createle faculti de medicin aveau ns nevoie s introduc termeni neechivoci; la picior
trebuia fcut distincia ntre gamb i piciorul propriu-zis (adic laba piciorului) [156,
p. 381]. Pucariu remarc n terminologia medical romneasc mulimea suprtor de mare a
neologismelor i explic fenomenul: tiina fiind internaional, exist de mult la oamenii de
tiin tendina, ndreptit din punct de vedere teoretic, de a ntrebuina o terminologie
convenional, care n cea mai mare parte e latino-greac. Numele latineti sunt ca jetoanele ce le
vedem la mesele de cri: juctorii le ntrebuineaz mai uor dect banii de metal i de hrtie [ibid.].
n terminologia medical, mai mult dect n alte terminologii (geografie, fizic, chimie), se
remarc un paralelism evident ntre terminologia popular i terminologia tiinific. Unii termeni
tiinifici sunt preluai din limba comun, alii sunt mprumutai din diferite limbi, majoritatea celor
98

din urm avnd o circulaie universal. Referindu-se la cauzele neologizrii terminologiei


medicale i lund n considerare factorii subiectivi, Sextil Pucariu afirm c prin folosirea unui
limbaj neologic medicii puteau comunica la patul bolnavului fr s fie nelei de el, apoi o
boal cu un nume strin i se pare bolnavului mai interesant dect cea cu un nume obinuit (cf.
migren fa de dureri de cap, calcul sau liteaz fa de piatr etc.), n sfrit, termenul tehnic
cel puin la nceput, pn nu e neles de toat lumea nu este suprtor: cuvintele hernie sau
intestine se pot ntrebuina n societate, pe cnd vtmtur sau mae trec de vulgare [ibid., p. 382].
La aceti factori de natur subiectiv am putea aduga, pentru terminologia medical, i factorii de
natur obiectiv: preluarea neologismelor se face din cauza unui flux informaional rapid, termenii
adesea internaionali fiind indispensabili, deoarece prin utilizarea lor se faciliteaz nelegerea ntre
specialitii vorbitori de limbi diferite.
n terminologia medical este deosebit de evident prezena metaforei tiinifice. Este vorba n
primul rnd despre metafora antropomorfic, termen pus n circulaie de Stephen Ullmann, o form
strveche i universal de metafor (n limba comun i n tiin) [378], manifestat n dubl
direcie: (a) nume de organe umane, pentru obiecte ([animat] [inanimat]): ochi (de ap, de geam,
de lan etc.), bra (al unui scaun, fluviu, mecanism etc.); (b) nume de obiecte, de plante sau de
animale, pentru organe umane ([non-uman] [uman]): coul pieptului, fluierul piciorului .a.
(procedeu ce pare specific medicinei). Metafora antropomorfic s-ar putea numi i metafor
transpozitiv, ntruct au loc transformri metaforice, univoce sau biunivoce, de la [concret]
[abstract], de la [uman] [non-uman]. Acest tip de metafor este, de fapt, rezultatul unei
transpoziii semantice ntre diverse domenii terminologice, ntre diverse limbaje a cror surs este
limba comun [183, p. 119].
Metafora antropomorfic sau transpozitiv reprezint numai un aspect al metaforei
terminologice, procedeu lexical de formare a unei terminologii funcionale, caracterizat prin
expresivitate, o imagine funcional, denominativ, distinct de imaginea poetic propriu-zis.
Astfel, ne raliem opiniei exprimate de cercettoarea Elena Toma potrivit creia, la nceputul formrii
limbajului tiinific romnesc, ntre alte procedee, i metafora a avut o funcie formativ a acestuia.
Recurgerea la metafor denot capacitatea limbii romne de a-i crea o terminologie funcional cu
resurse lexicale proprii [ibid., p. 120], cf. suspin astm (Vasici, N., 1846, p. 28), cmaa (sacul)
inimii pericard (Vasici, A., 1830, p. 79), casa (cmaa) copilului placent (placent, ceea ce se
cheam n limba obtii casa copilului, Kreulescu, M., 1842, p. 171), corzi tendoane (Stamati,
99

M., 1841, p. 61), paz dietetic (Cornea, E.I., 1849, titlu), cmar ventricul (inima are dou
cmri i dou urechi, incai, I.N., 1810, p. 98), punga (sacul) plmnilor pleur (Vasici, A.,
1830, p. 99), via mncrii esofag (Vasici, A., 1830, p. 52), vii pentru rsuflare trahee
(Cihac, I.N., 1837, p. 204), trmbi tromp (trmbia lui Eusta, Kreulescu, A., 1843, p. 105).
n majoritatea metaforelor, analogia se realizeaz prin evocarea formei (cma, sac, pung,
cmar, eav). Alteori, metafora rezult din transpoziii senzoriale [378, p. 277-284], de exemplu,
din domeniul percepiilor auditive (suspin astm) sau pornete de la funcie ca termen de
comparaie (paz dietetic). Metafora corzi tendoane sugereaz forma i aciunea de a se
ncorda (vasele, muchii, nervii). Se poate constata c cele mai multe metafore sunt concrete, ceea
ce este explicabil n contextul epocii: n constituirea treptat, complex i sinuoas a tiinelor
romneti moderne i a terminologiilor adecvate, o ndelungat perioad (ncepnd cu 1780 i pn
pe la 1860) au predominat gndirea tiinific i expresia lingvistic concrete, mai puin abstracte.
Se impune i observaia c metaforele discutate nu se afl pe acelai plan din punctul de vedere
al procedeelor de formare, de aceea se pot distinge metafore populare propriu-zise, ale cror surse
metaforice nu sunt legate direct de un anumit termen din alt limb, i metafore-traduceri, cu model
n alt limb (alte limbi). Metaforele din prima categorie sunt, n general, produsul unor practici
medicale i al unor cunotine tiinifice strvechi, ale cror nceputuri adeseori nu se mai cunosc n
romn (cf. casa (copilului), cmaa (copilului, inimii), sacul (inimii, plmnilor), suspin etc.).
Metaforele din categoria a doua apar n urma unor operaii livreti de traducere i calchiere, din
greac i latin, n primul rnd, sau din limbi europene moderne, cf.: rac cancer (o traducere,
probabil timpurie, a lat. cancer rac, cancer, dup cum este posibil s se fi tradus mai trziu i
germ. Krebs, it. cancro, rus. , cu ambele sensuri), corzi tendoane (calc dup lat. tendo, -inis
ntindere), trmbi tromp (calc dup lat. tuba trompet) etc. Asemenea exemple i
numeroase altele din limba romn, n secolele al XVIII-lea i al XIX-lea, relev o zon n care
metafora terminologic se suprapune calcului sau simplei traduceri. Metafora terminologic face s
se simt nc sensul curent, concret, al termenului popular, tot astfel cum prin ea coexist sensul
vechi, comun, i sensul nou, cult, tiinific, n cadrul aceluiai termen [183, p. 126].
Fiind create ntr-un anumit moment al istoriei limbii romne, unele dintre metaforele livreti
(metaforele-traduceri) dispar ulterior, n evoluia acesteia. Metaforele populare propriu-zise ns i
dovedesc stabilitatea i n romna contemporan, meninndu-se n registrul stilistic popular-familiar
i n graiuri.
100

n raport cu celelalte domenii cercetate (geografia, fizica, chimia), medicina se dovedete mai
omogen, mai unitar, mai reprezentativ pentru funcionalitatea terminologiei sale, fiind ntr-o
msur mai mare o tiin aplicat i cu domenii tematice mai bogate, ceea ce ne duce spre
concluzia c n secolul al XIX-lea fiecare domeniu se dezvolt n ritmul su, independent de alte
domenii, iar gradul de dezvoltare al unei terminologii este n relaie cu gradul de prezen n
societate, cu socializarea tiinei corespunztoare. n acest sens, medicina era (i este) mult mai
prezent n societate dect geografia i mai ales dect fizica i chimia.
Compararea terminologiilor analizate (n limita epocii moderne) permite formularea unor
observaii privind anumite caracteristici i probleme comune ale acestora. ntruct discursul tiinific
din multe domenii este marcat de interdisciplinaritate, este firesc ca ntre varietile terminologice
aferente unor diferite ramuri tiinifice s existe, pe lng diferene lexicale tranante, i unele
elemente lexicale comune. Prezena unor trsturi comune se explic prin utilizarea acelorai
procedee de constituire i de cristalizare a vocabularelor limbajelor specializate. Astfel, pe de o
parte, se poate vorbi despre sursa intern, unde n perioada cercetat remarcm un numr nsemnat
de elemente lexicale populare, creaii lexicale derivate, calcuri.
Frecvena deosebit de mare a calcurilor lingvistice i a perifrazelor, la sfritul secolului al
XVIII-lea i chiar n primele decenii ale secolului al XIX-lea, este determinat de nevoia unui
vocabular necesar denumirii noiunilor noi care ptrundeau atunci n cultura romneasc. Procedeul
este vechi n limba romn literar, nc din secolul al XVI-lea, i constituia n oarecare msur o
necesitate. Dac n locul calcurilor i perifrazelor autorii sau traductorii scrierilor cu coninut
literar, juridico-administrativ sau tiinific ar fi folosit neologismele corespunztoare, procesul de
asimilare a noiunilor respective ar fi fost mult ngreuiat. Recurgerea la calcuri se ntemeia pe
modelul slavonei i al latinei, care la rndul lor imitaser limba greac, precum i pe exemplul unor
limbi moderne care i exercitau influena asupra limbii romne: germana i maghiara n
Transilvania, Banat i Bucovina, neogreaca i rusa n ara Romneasc i n Moldova. Spre
deosebire de romn, aceste limbi au, dup cum se tie, mari posibiliti de mbogire a
vocabularului prin compunere i prin procedeul calcului lingvistic. Unii intelectuali romni de atunci
au ncercat s foloseasc procedeele respective, fr s tie sau s in seama de faptul c romna nu
ofer aceleai posibiliti de formare a cuvintelor. Or, multe dintre calcurile lingvistice create de ei,
prin caracterul lor greoi, nefiresc, ambiguu i uneori amuzant, fceau ca textele n care erau folosite
s nu aib claritatea i precizia necesare. Dintre numeroasele calcuri lexicale (semantice i de
101

structur, integrale sau pariale) aprute n limba romn literar la sfritul secolului al XVIII-lea i
n primele decenii ale secolului al XIX-lea, unele au avut o existen efemer, nefiind folosite dect
de autorii sau traductorii care le-au creat. Multe ns au circulat intens, fiind n unele cazuri singurii
termeni de care dispunea atunci romna literar pentru denumirea anumitor noiuni noi din domeniul
tiinei, culturii i al vieii sociale [200, p. 146-147].
Pe lng calcuri i perifraze, constatm c n terminologiile vremii sunt frecvent utilizai
termenii populari, uneori i cei regionali. Procesul de terminologizare se produce prin sinonimizare,
glosare (ca form special de echivalare semantic) i metaforizare.
Pe de alt parte, la baza terminologiei tiinifice se afl sursa extern (neologismul). Consecina
fireasc a acumulrii de neologisme de provenien diferit este accentuarea imaginii de neolimbaj,
care ncepe s se prefigureze n primele decenii ale secolului al XIX-lea. Att orientrile ctre
modelele lexicale externe, ct i valorificarea resurselor proprii ale limbii naionale cunosc raporturi
diferite n funcie de etapa istoric din evoluia limbii literare comune.
Analiznd secvenial terminologiile unor domenii diferite, se observ c ponderea cea mai mare
i revine clasei neologismelor latino-romanice, adaptate sau neadaptate. Concomitent, se remarc n
aceast perioad o tendin clar de nlocuire a termenilor strini prin cuvinte romneti (calcuri,
perifraze, termeni derivai etc.) sau de un relativ control al neologismelor (tendin care se
diminueaz n perioadele ulterioare). ns cumulul de sensuri noi la termenii tradiionali (deja
polisemantici, n mare parte) duce la o srcie lexical a limbii, la supralicitarea semantico-stilistic
a cuvintelor interne (o inflaie terminologic, dup expresia lui Dubois [274, p. 107]), la lipsa lor
de precizie, incompatibil cu caracterul univoc al termenilor tiinifici. mprumuturile lexicale
rezolv asemenea inconveniente, de aceea romna recurge masiv la ele, ndeosebi dup 1830-1840
i n deceniile urmtoare.
Prin urmare, principala cauz extern care favorizeaz intrarea mprumuturilor ntr-o limb ine
de dinamica civilizaiei. n terminologia tehnic i tiinific a ocoli cuvntul nou ar nsemna
acelai lucru ca i cum n producie s-ar nlocui procedeele industriale prin practici meteugreti,
conchide, n acest context, Stelian Dumistrcel [93, p. 47].
Cele cteva domenii trecute n revist n prezentul capitol (doar n faza de constituire) probeaz
faptul c n spaiul romnesc, n jumtatea a doua a secolului al XVIII-lea i la nceputul secolului al
XIX-lea, se poate vorbi deja despre nuclee de termeni [101, p. 13] (chiar dac sunt prezeni muli
termeni populari i regionali), reprezentnd in nuce anumite limbaje specializate.
102

2.1.3. Limbajul tiinific romnesc: opinii i mijloace de constituire. Ptrunderea unor


ramuri i discipline noi, mai ales prin traduceri, care impuneau o anumit structur a frazei i o
terminologie adecvat, determin, la sfritul secolului al XVIII-lea i mai ales n prima jumtate a
secolului al XIX-lea, conturarea unui stil tiinific n limba romn. Drept urmare, limba romn
ajunge s fie n mod evident, potrivit afirmaiei lui Humboldt, o for n aciune: Trebuie s
considerm limbile nu ca pe un produs mort, ci mai degrab ca pe o producie... Limba, n realitatea
ei, este ceva care n mod continuu, n orice moment, se arat a fi trector. Limba nu e oper, ergon,
ci activitate, energia... Este munca etern reluat a spiritului spre a face ca tonul articulat s fie
capabil s exprime gndire [apud 69, p. 338].
Prin activitatea scriitorilor i a savanilor din perioada cercetat se ncerca o iluminare a
poporului prin cultur. Diversele ci de culturalizare manualele, brourile, almanahurile, presa
periodic, nvmntul genereaz schimbri semnificative n limba romn literar, fapt observat
i de unii contemporani, cum ar fi Paul Iorgovici, care afirma: C multe domenii, multe
meteuguri s-au descoperit la care i alte multe cuvinte se cer. Starea limbii i a naiei n acelai pas
umblu (Iorgovici 1799, p. 21). Aadar, stilul tiinific al limbii romne s-a format prin eforturile
reunite ale tuturor spiritelor luminate din toate provinciile romneti.
Discuiile teoretice asupra limbajului tiinific romnesc nu au constituit o preocupare constant
n lingvistica romneasc. Ele au pornit, n majoritate, din necesitatea, teoretic i practic, de
definire a diverselor variante stilistice, reprezentnd ncercri sporadice de teoretizare a limbajului
tiinific, nc dintr-o perioad mai veche a limbii romne. Piatra de temelie a limbajului tiinific
romnesc a fost pus, n efortul de a crea i de a impune terminologia necesar comunicrii
noiunilor din domeniile noi ale vieii materiale i spirituale, de crturarii care au activat la sfritul
secolului al XVIII-lea i mai ales n prima jumtate a secolului al XIX-lea. Petru Maior pledeaz n
favoarea nsuirii neologismelor pentru a mbogi dialecta patriei... precum toate neamurile
Evropei astzi se nevoesc nu numai a-i curi limba sa, a o netezi i a o polii, ci i la acea culme de
deplinire a o nla, ct s o fac de ajuns avut spre mprtirea tuturor tiinelor iubitorilor de
nvtur oamenilor si (Maior, ., 1816, p. 130, Postfa), iar profesorul Alexie Marin, n Prima
carte de lectur. Noiuni simple asupra tiinelor, culese pentru uzul clasilor inferioare ale coalelor
primare (Bucureti, 1864, XII), precizeaz c aceasta este limba ce se cuvine tiinelor, unde
fiecare termin se explic, -unde fiecare vorb trebuie s fie precis. Pentru mprumutul de cuvinte
se declar i Samuil Micu, n traducerea Loghicii (Buda, 1799, p. 58): iar unde lipsete limba
103

noastr cea romneasc i nu avem cuvinte cu care s putem spune unele cuvinte, mai ales ntru
nvturi i n tiine, atunci cu socoteal i numai ct este lipsa putem s ne ntindem s luom
cuvinte, ori din cea greceasc, ca din cea mai nvat, ori din cea latineasc, ca de la a noastr
maic [apud 200, p. 35].
Primul nvat care a propus i a ilustrat cu numeroase exemple mbogirea prin mijloace
interne a limbii romne literare cu vocabularul neologic necesar modernizrii ei este Paul Iorgovici.
Procedeul analogist recomandat de savant este explicat n Observaii de limba rumneasc (Buda,
1799), primul studiu de lexicologie n lingvistica romneasc [200, p. 34]. Dup ce, n prefaa ctre
cititor, motiveaz astfel srcia de atunci a limbii romne literare: Precum cuvintele care vorbim i
numele care purtm ne mrturisesc pre noi a fi urmtorii naiii romaneti, aa i starea noastr, a
rumnilor de acuma, ne arat chiar c aa departe am czut din floarea tiinelor i a limbii, ct
acuma cuvintele de tiine care s-au ntrebuinat n rdcina limbii care noi o vorbim se par nou n
starea aceasta a fi streine. Iar tu, cititoriule binevoitori, dac vei deschide ochii minii tale i vei
strbate la rdcina cuvintelor a limbii noastre, adec de vei judeca de limba noastr nu dup prere,
ci dup fiina limbii, te vei ncredina c cuvintele cele de lips n limba noastr pentru tiine se
cuprind nvluite n rdcina cuvintelor a limbii noastre, i pentru aceea s-au zuitat din limba
noastr, pentru c tiinele, ca pricin a cuvintelor acelora, s-au vetezit n limba noastr, una cu
starea naiii (p. XII-XIII), Iorgovici i prezint temerara iniiativ: Deci dac te atinge ctva lauda
numelui romnesc, st cu dedinsul de cultura limbii romneti, scutur a tot cuvntul rdcina i de
acolo trage attea cuvinte pre ct se poate ntinge puterea vorbei de rdcin (p. XIII). n
comentariile finale la exemplurile citate, Iorgovici recomand, ca i Samuil Micu, Ioan Molnar i
alii, mprumuturile din latin: A me pornire este a aduce limba noastr la aceea stare a cuvintelor
n care s se nceap odat a scria pentru oamenii cei nvai, ca printr-nii s se nasc dorul
tiinelor celor nalte. La aceasta se cer cuvinte nvate, care acuma n limba noastr, n care nici o
nvtur nu florete, nu se cuprind i, dup judeul meu, mai bine este a mprumuta aa cuvinte din
limba noastr cea de rdcin dect de aiurea (p. 76, ediia din 1979). Citm cteva cuvinte
rezultate din aplicarea de ctre autor a procedeului analogist, extrase din traducerea din limba
francez a nuvelei Cei doi excesuri a amerii, aprut n Calendari la anul de la Hristos 1794,
publicat de Iorgovici la Viena (p. 26-38): tndrea (26, 28, 34), tristea (32), importemnt (30),
judecmnt (32, 33), movemnt (38), acciune (33), afecciune (36), atnciune (30), comunicciune
(35), condiciune (31, 38), nvciune (29), revoluciune (31), culpalnic (30), mortelnic (28),
104

naturelnic (31), socotelnic (34), aghitaion (29), decizion (32), succesion (35), union (31),
complei complici (35), convrti converti (38), frupt (34), proface (a) profita (38), progriji
(a) procura, supraeza (a) suspenda (34), suptrage (a) sustrage (31). Prin urmare, aa cum
remarc, pe bun dreptate, N.A. Ursu, n istoria lingvisticii romneti iniiatorul analogismului, n
teorie i practic, este Paul Iorgovici, nu Aron Pumnul sau alt analogist din prima jumtate a
secolului al XIX-lea, cum au fost Petru Maior, Gheorghe Sulescu, Petru Cmpeanu, A.T. Laurian,
Ioan Rus, Teodor Stamati, Simion Brnuiu [200, p. 37].
mprtind ideile lui Paul Iorgovici cu privire la posibilitatea mbogirii limbii romne literare
prin mijloace interne, C. Diaconovici-Loga observ, n Gramatica romneasc (Buda, 1822), c
limba romneasc, dei multor ntmplri nenorocite i ale varvariei fu supus, totui au pstrat
unde i unde prticelele acele ce pot mbogi limba ca s o facem harnic de a put cu ea orice
nvturi i tiine nalte a le cuprinde (p. 134).
Prerile cele mai judicioase privind mprumutul de neologisme i adaptarea lor fonetic i
morfologic n limba romn au fost emise atunci de Ion Heliade-Rdulescu, n prefaa la
Gramatic romneasc (Sibiu, 1828): Fietecare limb cnd a nceput s se cultiveze, a avut
trebuin de numiri nou, pe care sau i le-a fcut de la sine, sau s-a mprumutat mcar de unde, i
mai vrtos de acolo de unde au vzut c este izvorul tiinilor i al meteugurilor; grecii s-au
mprumutat de la fenicieni, eghipieni, arapi, asirieni .c.l., de acolo de unde i nva tiinile i
meteugurile; romanii de la greci; cestelalte naii ale Europii de la romani, i de la greci acelea care
s-au mprumutat i romanii; noi asemenea o s urmm, i mai vrtos cnd avem de unde. Noi nu ne
mprumutm, ci lum cu ndrzneal de la maica noastr motenire, i de la surorile noastre partea
ce ni se cuvine. (...) Trebuie s ne mprumutm, dar trebuie foarte s bgm de seam s nu ptimim
ca negutorii aceia carii nu i iau bine msurile i rmn bancrui (mofluzi). Trebuie s lum numai
ce ne trebuie i de acolo de unde trebuie, i cum trebuie (p. XXVI-XXVII).
Este semnificativ faptul c, n special prin prefeele lor, dar i prin alte comentarii pe care le includ
(privitoare la ortografie, gramatic, neologism, la unitatea i varietatea romnei literare, la limbajul
tiinific), prin glosrile n text, n subsolul sau la sfritul lui, crturarii vremii, prin multiple i diverse
traduceri, sprijin activitatea teoretic de cultivare a limbii, ntreprins n epoc pe diferite alte ci, n
special prin iniiativele filologice ale presei. Putnd oferi, aadar, modele concrete de vorbire corect i
frumoas, prin comentariile lingvistice (stilistice) ale traductorilor, crile transpuse n romn
contribuie i la orientarea teoretic a vorbitorilor n problematica limbii literare [74, p. 138].
105

Sitund discuia ntr-un cadru mai amplu, invocm definiia culturii a lui Eugeniu Coeriu ca
obiectivare istoric a spiritului n forme care dureaz; ilustrul lingvist observ c aceast
activitate creatoare este ordonat, n libertatea ei, de norme interne care implic o anumit
moral, o anumit etic. ntre acestea, respectul tradiiei culturale a comunitii istorice, dar i
universalitatea, respectul altor tradiii culturale. Specificul naional e cu totul inevitabil, dar el nu
se opune universalitii: Toate lucrurile omenirii, i toi gnditorii omenirii, i toi poeii omenirii, i toi
oamenii de tiin ai omenirii sunt i ai notri (); cu ei ne lrgim orizontul istoric, ieind dintr-o
mrginire, dintr-un orizont cultural nchis; nu ne confundm, ci ne unim cu toat omenirea [63, p. 173].
De nelegerea relaiei naional-universal n cultur se apropie i generaia de intelectuali romni
a anilor 1830-1860, n a crei contiin modernizarea vieii sociale, a culturii, a limbii presupune
integrarea mai ampl n universalitate, n sfere de influen cultural reciproc i n sisteme de
comunicare mai complexe i mai largi dect cele tradiionale: Omul literat, cum l numete
Gheorghe Asachi (Albina romneasc, Iai, X, 1839, nr. 12, p. 45), trebuie s cerceteze sufletul i
cugetarea oamenilor celor mari din toate veacuri i ri, spre binele romnilor i spre ctigarea n
parte a celor ntrziate (sincronizarea cu evoluia Occidentului); n zilele de acum orice
mbuntire i aflare a vreunei naii trece n posesia tuturor, spre folosul oamenilor. Pentru
nvatul cu orizont cultural enciclopedic, bun cunosctor de limbi strine, traducerea este calea
principal de integrare n circuitul universal al culturii. Asachi traduce, prelucreaz, imit texte
literare, artistice i tiinifice, scrie despre traducere i dificultile ei i ncurajeaz activitatea
contemporanilor moldoveni n aceast direcie. Ct despre Heliade-Rdulescu, activitatea sa n
domeniul traducerii are, mai nti, o latur practic: Heliade este cel mai important traductor al
anilor 1830-1860, judecnd chiar dup numrul titlurilor (31), dup numele celebre care i-au reinut
atenia, dup varietatea genurilor textuale traduse (artistice, tiinifice, religioase) i chiar dup
calitatea traducerilor [74, p. 149].
Discuiile privind cile de mbogire a limbii romne literare i crearea limbajului tiinific
romnesc vor continua i n perioadele urmtoare.
2.1.4. Fixarea i difuzarea termenilor. O importan deosebit pentru studiul limbii romne
literare din aceast perioad au unele scrieri originale ale reprezentanilor colii Ardelene i ale altor
crturari, dintre care cele tiprite au avut un larg ecou n contiina contemporanilor, de exemplu,
Petru Maior, Dialog pentru nceputul limbei romn ntr nepot i unchi, publicat ca adaos la
Orthografia romana sive latino-valachica (Buda, 1819) i reeditat la nceputul Lexiconului de la
106

Buda (1825). Bogat n vocabular neologic este Dicionarul rumnesc, latinesc, unguresc (dou
volume, Cluj, 1822-1823), elaborat de Ioan Bob i de ali crturari de la Blaj.
n primele decenii ale secolului al XIX-lea, dar mai ales dup 1830, sporesc traducerile literare,
care se fac acum n special din limba francez. i prin intermediul traducerilor literare au fost
introduse i larg difuzate n limba romn numeroase neologisme, ntre care muli termeni tiinifici,
juridici, administrativi, didactici etc. Necesitatea traducerilor pentru modernizarea limbii romne
literare a fost subliniat de Ion Heliade-Rdulescu nc din 1828, n cunoscuta prefa a gramaticii
sale: Lucreze care cum poate i nlesneasc-se traduciile. Traduciile cele bune nfrumuseeaz i
nobilete limba, prin ele intr n limb toate frasurile i mijloacele de vorbire cele mai frumoase a
deosebiilor autori vestii, i mbrondu-le le face ale sale (p. XXXIV).
n ceea ce privete domeniile tiinifice n general, acestea sunt invadate de traduceri. Arta
traducerii textelor (opere literare sau lucrri tiinifice) s-a exersat i s-a perfecionat de-a lungul
secolului al XIX-lea, astfel nct, ntr-un moment de saturaie a importului de idei, Mihail
Koglniceanu, prin programul Daciei literare, cere stvilirea traducerilor, a cror manie
primejdioas omoar n noi duhul naional [apud 116, p. 415]. Cu toate acestea, trebuie s
recunoatem c traducerile unor lucrri din diverse domenii au contribuit pregnant la conturarea i
cristalizarea terminologiei tiinifice romneti. Prin exerciiile de descoperire, de inovare de
termeni, limbajul tiinific s-a mbogit graie unor termeni tehnici de diferite origini, dar i prin
creaii lexicale noi pe terenul limbii romne.
Multe traduceri au anexate la sfrit glosare. Primul numr al Bibliotecii romneti a lui Zaharia
Carcalechi (Buda, 1821) conine i un mic Lexicon pentru vorbele romneti neobicinuite ntre unii
romni, ce s-au pus n cartea aceasta. Un glosar mult mai cuprinztor se afl la sfritul traducerii
operei lui Bernardin de Saint Pierre, Bordeiul indienesc (Iai, 1821), fcut de Leon Asachi. n acest
glosar, intitulat Vocabulariu cuvintelor trase din alte limbi i ntrebuinate spre mai lmurita
nelegerea ideilor n Bordeiul Indiei dejghiocate i din carea unele sunt romne, iar altele de multe
neamuri priimite (p. 81-106), sunt explicai mai muli termeni de provenien francez, italian,
latin i neogreac, ntre care comisie, contribuie, depoza, depozit, disipol, haractir, industrios,
instrucie, raiune, sentiment, uragan .a.
Cuprinztor i bogat n neologisme de provenien latino-romanic este i glosarul intitulat
Zicerile cele streine, aflat la sfritul volumului de poezii al lui Barbu Paris Mumuleanu,
Caracteruri (Bucureti, 1825, p. 163-172), n care sunt explicate mai multe cuvinte, printre care i
107

termenii academie, anatomie, atestat, clas, disput, examen, exemplu, glob, predic, profesor, senat,
sperienie, viie etc.
Numeroase neologisme sunt nregistrate i n dicionarele limbii romne alctuite n aceast
perioad: Lexiconul romnesc-nemesc i Lexiconul pentru crturari ale lui Ion Budai-Deleanu,
rmase n manuscris, voluminoasa Condic a limbii rumneti a lui Iordache Golescu, de asemenea
rmas n manuscris, Dicionariul rumnesc, latinesc i unguresc (Cluj, 1822-1823), Lexicon
romnesc, latinesc, unguresc, nemesc (Buda, 1825).
Astfel, n evoluia limbii romne, orientarea spre neologismul latino-romanic este mult mai
veche de secolul al XIX-lea [93, p. 25], secol n care afluena termenilor neologici de origine
francez, italian i latin savant atinge apogeul (n special dup 1830), cnd intelectualii care
fcuser studiile n Frana, purttori ai ideilor revoluionare ce au contribuit la schimbrile politice
din Principate, au pus n circulaie, prin intermediul administraiei, legislaiei, presei, colii, tiinei
i culturii, un mare numr de cuvinte franceze, fapt explicabil cu att mai mult cu ct Frana a
constituit modelul pentru organizarea statului burghez romn.
n perioada n discuie se multiplic glosarele de cuvinte tehnice, cuvinte streine sau ziceri
radicale, adic de neologisme. ntre intelectualii preocupai de alctuirea glosarelor de neologisme,
la sfritul unor tiprituri cu caracter tiinific, juridico-administrativ sau literar, se disting
Gh. Asachi i G. Baronzi [199, p. 250-265]. Gh. Asachi alctuiete glosare de neologisme la
sfritul unor manuale, cum ar fi Istoria imperiii rosiene (Iai, 1833, cu titlul Vocabulari de
oarecare cuvinte ntrebuinate n aceast carte, p. IV-XIII); Elemente de matematic. Partea II.
Algebra (Iai, 1837, cu titlul Vocabular a cuvintelor tehnice ntrebuinate n aceast carte, p. I-III);
Elemente de matematic. Partea III. Geometria elementar (Iai, 1838, intitulat Cuvinte tehnice
ntrebuinate n aceast carte, p. 308-312).
Glosare similare au i alte cri publicate n Moldova, cum sunt cele aflate la Codic ivil sau
politiceasc a prinipatului Moldovii, cu titlul Tlcuirea alfaviticeasc a cuvintelor tehnice, att
mprumutate de la limba latineasc, mama limbei naionale, dup pilda naiilor luminate a Evropii,
ct i a celor ce s afl bune, tiprite n cri vechi romneti, date ns uitrii, precum i a altor
nou neaprate cuvinte formluite dup firea limbei naionale (anex, p. 1-13); la manualul lui Vasile
Fabian-Bob, Elementele gheografiei (Iai, 1834, intitulat Tlcuirea numirilor tehnice, p. 100-104); la
Macroviotica tradus de Ioan Albine (Iai, 1838, intitulat Vocabular sau tlcuirea unor cuvinte
tehnice ntrebuinate n aceast carte, p. 219-230). N.A. Kreulescu anexeaz la Manualul pentru
108

ngrijitorii i ngrijitoarele de bolnavi, pentru moae i pentru mume de familie ndeobte


(Bucureti, 1842) un Vocabular de vorbele tecnice de care se vorbete n acest manual (p. 165-174).
O preocupare susinut de a alctui glosare de neologisme la sfritul unor traduceri a avut la
mijlocul secolului al XIX-lea i G. Baronzi, care public astfel de glosare la crile Castelul
brncovenesc, Carnavalul Veneiei i Visul vieei omeneti (Bucureti, 1852, intitulat Neologismi, p. 93);
Isaac Lakedem, patru volume (Bucureti, 1855-1856, intitulat Vocabular de vorbele radicale cte au
fost de neaprat trebuin a se pune ntr-acest volume); Istoria civilizaiunii n Europa, vol. II
(Bucureti, 1856, cu titlul Vocabular de vorbele radicale coprinse n ast traducere, p. 185-245). n
crile crora Baronzi nu le anexeaz glosare neologismele sunt de obicei explicate la subsolul
paginilor [200, p. 258].
Aceeai necesitate de a explica numeroasele noiuni noi introduse n cultura romneasc i
termenii care le denumeau determin i iniiativa unor intelectuali ai vremii de a elabora dicionare
enciclopedice i de neologisme. Prima ncercare de a alctui un dicionar enciclopedic romnesc
aparine unei societi literare a profesorilor de la Academia Mihilean din Iai, sub direcia lui Gh.
Asachi. Enciclopedia iniiat de aceast societate, intitulat Lexicon de conversaie (avnd la baz un
lexicon similar german), i propunea s nregistreze att cuvintele vechi ct i neologismul introdus
n limba noastr, nc i speiale cunotine despre cele ce intereseaz pe ntreaga romnie. Prima
fascicul, pn la cuvntul Alexandru, a aprut la Iai n 1842, ns lucrarea nu a fost continuat.
O alt ncercare de a alctui un dicionar enciclopedic i aparine lui Alexandru Gavra, profesor
la Preparandia din Arad, care tiprete la Buda, n 1847, prima fascicul dintr-un Lexicon de
conversaie istoricesc religionariu. i aceast lucrare a fost abandonat.
Seria dicionarelor romneti de neologisme ncepe cu lucrarea Vocabular romn de toate
vorbele strbune repriimite pn acum n limba romn i de toate cele ce sunt a se mai priimi
d-acum nainte, i mai ales n tiine, publicat la Bucureti, n 1848, de I.D. Negulici, care cuprinde
circa 6 000 de cuvinte. Al doilea dicionar romnesc de neologisme este semnat de Teodor Stamati
i a aprut la Iai n 1851, cu titlul Disionra romnesc de cuvinte tehnice i altele greu de neles.
Cuprinde aproximativ 4 000 de cuvinte i a fost reeditat n 1856. n 1860, E. Protopopescu i
V. Popescu public la Bucureti un Dicionariu romn de ziceri strbune uzitate n limba romn,
care, mult completat, a fost reeditat n 1862 cu titlul Nou dicionar portativ de toate zicerile radicale
i streine reintroduse i introduse n limb, coprinznd i termeni cienifici i literari. O nou
ediie, refcut, cu circa 8 000 de cuvinte, apare n 1870, numai sub numele lui E. Protopopescu, cu
109

titlul Nou dicionar portativ de toate zicerile noi (radicale) reintroduse i introduse n limba romn
i de termeni tehnici ai tiinelor, literilor i arilor, cu o esplicaie mai ntins a termenilor de drept
i economie politic.
Alte dicionare de neologisme au publicat n aceast perioad, la Bucureti, G.M. Antonescu, cu
titlul Dicionar romn. Mic repertor de cunotine generali, coprinznd vorbe streine cu etimologia,
termini tehnici, numini proprie, noiuni historice .c.l. (1862), iar la Craiova, prin 1868, I. Bauman,
cu titlul Dicionar romn portativ. Culegere de cele mai necesarie cuvinte radicale. Un loc aparte
ntre aceste realizri lexicografice ocup micul Vocabulariu de jurispruden redactat de Iancu M.
Codrescu (Iai, 1865), constituind primul dicionar de neologisme specializat.
Operele lexicografice trecute n revist, dei inegale ca realizare, reprezint un document al
vremii i furnizeaz i astzi informaii preioase privind atestarea, circulaia, semnificaia i forma
unor termeni din diverse domenii, ceea ce justific consultarea acestora, pe parcursul cercetrii
noastre, pentru a elucida anumite probleme i a gsi rspunsuri la unele ntrebri.
Studiile de specialitate (lingvistice, istorice, de istorie literar sau de istorie a culturii) consider
perioada 1780-1860 drept nceputul procesului de modernizare a limbii i culturii romneti i
amploarea acestui proces se va desvri n perioada urmtoare, continund pn n prezent [198].
Terminologia tiinific romneasc parcurge un proces evolutiv, n epoca 1780-1860, de la faza
unor structuri nvechite, rudimentare, greoaie, fluctuante, la faza unor structuri moderne, stabile,
esenial latino-romanice [200].
2.2. Presa vehicul al terminologiei tiinifice i tehnice
2.2.1. Apariia i diversificarea publicaiilor periodice romneti. n perioada a doua a epocii
moderne (1830-1860), n care se plaseaz faza de constituire a principalelor norme ale limbii literare
unice de astzi, pe lng crile de popularizare a tiinei i manualele traduse, adaptate sau
ntocmite dup modele strine, un rol enorm a jucat presa vremii nu att n formarea terminologiei
tiinifice, pentru c existau n aceast privin manuale mai vechi, ct n difuzarea i explicarea
acestor termeni pe nelesul cititorului din epoc [2, p. 10].
Dac n primele decenii ale secolului al XIX-lea promotorii limbii romne literare erau
ndeosebi coala romneasc i traducerile, dup 1829 acest rol l au mai ales gazetele i revistele.
Primele publicaii periodice au fost o adevrat coal pentru acei care, n condiiile de atunci,
n-au putut urma cursurile uneia obinuite [ibid.]. n acest sens, cele mai importante gazete ale
110

vremii au fost veteranele presei romneti (dup expresia lui Gheorghe Asachi): Curierul
romnesc, care apare din 8 aprilie 1829 (redactor Ion Heliade-Rdulescu), i Albina romneasc, al
crei prim numr vede lumina zilei la 1 iunie 1829 (redactor Gheorghe Asachi). Scopul publicaiilor
era s difuzeze mbuntirile i naintirile mintei omeneti n toate domeniile.
n epoc circulau i calendare romneti (un fel de almanahuri sau magazine): dup Calendarul
de la Braov, scos de Petcu oanul n 1733, apare Calendariul de la Iai, 1785, ngrijit de Paul
Iorgovici, urmat de un calendar tiprit la Bucureti, n 1795, apoi vd lumina tiparului Calendarele
romneti (1806-1830) ale lui Samuil Micu, Gheorghe incai i Petru Maior i Calendarul
Basarabiei (Chiinu). Este de reinut i culegerea periodic Chrestomaticul romnesc (1820),
editat de Teodor Racoce, iar Biblioteca romneasc (1821), ngrijit de negustorul Zaharia
Carcalechi, se consider prima revist lunar n limba romn. Calendarele au fost, de-a lungul
timpului, o surs de lectur informativ, pentru orice vrst, abordnd diverse teme expuse de
crturarii vremii (ziariti, scriitori, astronomi, medici, preoi, istorici). Cu timpul, s-a renunat la
titulatura comun i calendarele s-au specializat, aprnd Calendarul astronomicesc, Calendarul
antic, Calendarul babelor, Calendarul basmelor, Calendarul nostru (n multe variante), Calendarul
Partidului Naional-Liberal (i ale altor partide), Calendar pentru toi romnii, Calendarul
plugarului etc. Victor Viinescu observa c aceste lecturi de pres erau dintre cele mai cutate n
secolul trecut [al XIX-lea, n.n.], iar sub textele att de diverse apreau nume de ziariti-editori,
scriitori-editori, crturari-editori de prestigiu, de la I.H. Rdulescu la C. Negruzzi, de la acetia la
I.L. Caragiale, B.P. Hasdeu, Al. Macedonski, M. Eminescu... [206, p. 24]. Albumele i
almanahurile au constituit o alt structur a presei, individualizat de crturari, avnd titlu generic
sau fiind definite tematic. n Dicionarul presei romneti figureaz peste 1000 de calendare i
almanahuri [ibid., p. 25 .u.].
n calendare, almanahuri i n presa periodic se introduc i se explic termeni noi, crora li se
caut, cu riscul attor eecuri, ncadrarea fonetic i gramatical. Presa, afirm Al. Andriescu,
lucreaz ca un uria filtru, care reine toate reziduurile rezultate n timpul anevoiosului proces de
mbogire i limpezire a limbii literare, care numr i attea inevitabile experiene ratate. Limba
astfel frmntat va intra ntr-un proces de cizelare mai fin care se realizeaz n alte domenii.
Oamenii de tiin i vor da precizia necesar i un vocabular specializat, iar scriitorii elegan i
suplee. [2, p. 11]
111

Apariia Albinei romneti a fost vestit, la 17 aprilie 1829, de o ntiinare despre gazeta
romneasc din Ei (difuzat sub forma unei circulare litografiate), n care se prefigurau coninutul
i obiectivele publicaiei preconizate: Lutoriu aminte, cetitoriul gazetei ca ntr-o oglind n ea
vede nfoate toate interesantele ntmplri de carile el nsul atrn, martor se face cruntelor
btlii, vede faptele, aude vorbile strluciilor brbai, se minuneaz de fenomenele firei, i ca un
cltoriu de pre rtunzimea pmntului culege folositoare pilde i nvturi [112, p. 19]. Asachi va
manifesta interes pentru popularizarea tiinei, plednd repetat, n paginile Albinei romneti, pentru
instruirea cititorilor i urmrind, aadar, scopuri didactice i culturale: Ea [gazeta] va cuprinde:
politiceti i interesante novitale din toate rile lumei, buletine de la teatrul rzboiului, culegeri
istorice, literale, morale, filologice, acele despre folositoare aflri [descoperiri n.n.], i mai ales
adese se vor mprti din vrednici scriitori povuiri despre economia cmpului... [ibid., p. 20).
i Curierul romnesc are un scop similar, avnd la 1838 subtitlul gazet politic, comercial i
literar. Pe paginile publicaiilor n discuie, ntre alte probleme, i-au gsit loc numeroase i
fervente discuii despre dezvoltarea limbii romne. Limba era considerat de cei mai muli dintre
crturarii romni ai epocii, indiferent c se declarau, n cultivarea ei, partizanii unui sistem sau ai
altuia, conservatori sau reformatori, un principal instrument de emancipare naional [2, p. 53].
Heliade pleda pentru dezvoltarea limbii romne i prin traduceri, fiind convins c limba se
mbogete prin traduceri i se ntinde n toate laturile orizontului tiinei i, fcndu-se capabil a
exprima orice cugetare, va deveni limba viitorului Romniei i se va nfia splendid i radioas
literaturii naionale (apud Hangiu 1987, p. 101-102).
Este bine cunoscut disocierea lui Ion Heliade-Rdulescu ntre limba tiinelor sau a duhului
i limba inimii sau a simtimentului (prima scrisoare ctre Negruzzi), distincie dezvoltat n
articolul Pentru limba romneasc: Limba este mijlocul prin care ne artm cunotinele i
cugetrile noastre, i prin urmare cu ct unui om i se ntind i i se nmulesc cunotinele cu atta i se
nmulesc i zicerile prin care i numete ideile sale. (...) Noi pn astzi attea ziceri sau numiri
avem n limba noastr dup cte meteuguri sau tiine ne era cunoscute, i cu ct se vor nmuli
cunotinele noastre cu atta i limba se va mbogi (Curierul romnesc, IV, 1832, p. 72).
Heliade afirma c pentru realizarea unei limbi generale (n condiiile diversificrii diatopice a
vremii) trebuie urmat modelul limbii vechilor cri religioase: Limba noastr teologhiceasc este
format pretutindenea n acela tipar. Dac aceast limb sfinit i primit de toi va fi de model
primit fietecruia romn, negreit c nimenea nu se va putea rtci nici dup dialectul rii sale de
112

natere, nici dup limbele strine ce au nvat, i prin urmare am avea deobte o aceeai limb
literar (Literatura, darea de seam asupra srbtoririi Colegiului Naional, Curierul romnesc,
7 decembrie 1833). Aceast supunere fa de modelul crilor bisericeti va nceta cnd este vorba
de limbajul tiinific sau de alte varieti stilistice care presupun o nencetat mbogire a
vocabularului, cu condiia, asupra creia insista Heliade, de a nu produce abateri de la sistemul
motenit al limbii romne: Ci fietecare ndeletnicindu-se n cutare tiin sau meteug i
fcndu-i limba tiinei i meteugului su, mbogind limba cu termenii cei noi sau mprumutai
de unde se cuvine sau mpreun croii dup geniul limbei, s nu se abat din idioma ei i din formele
ei sau tipurile cele nestrmutate (ibid.), idee reluat i n Albina romneasc (X, nr. 12, 9 februarie
1839, p. 45): Fondosul limbei noastre, ce pe aiure s caut, s afl n sfnta scriptur, ce este de toi
romnii nleas....
Atunci cnd se refer la limba tiinelor sau a duhului, Albina romneasc pledeaz pentru
ntrebuinarea cuvintelor tehnice dupre pilda tuturor naiilor civilizate (XIX, nr. 3, 1 ianuarie 1847,
p. 11). Paginile publicaiei gzduiesc ample dezbateri privind originea i unitatea limbii romne,
modelele de urmat, dar i necesitatea cultivrii i mbogirii limbii cu noi cuvinte (inclusiv
termeni). Este relevant n acest sens articolul Neologie (Albina romneasc, XX, nr. 15, 19 februarie
1848, p. 59), n care se afirm c niciuna din tiine i mesterii n-au agiuns nc la deplintate.
Toat sfera cunotinei omeneti intete din zi n zi a se perfeciona i limba, ca organul ei, urmeaz
acestei disvoltri repede. Publicaia recunoate c limba tiinei i a tehnicii reclam numeroase
mprumuturi din limbi strine, iar acolo unde e posibil crearea cuvintelor noi n interiorul limbii
romne, fenomenul nu trebuie forat, deoarece prea marea ncredere n urzire a cuvintelor nou
numai din limba romn a generat exemple ridicole: apduc, feritun, caldo-msur, trilunie (ibid.,
p. 60). Evoluia ulterioar a limbii romne literare a repudiat definitiv unele curioziti lingvistice
rezultate din concepiile conservatoare i puriste ale publicaiilor epocii, reinnd ceea ce era
realmente valoros dintr-o activitate mai ndelungat.
Fa de alte publicaii periodice cu acelai profil, Albina romneasc i Curierul romnesc i fac
un merit mare i din preocuparea de a rspndi cunotine tiinifice elementare n diverse domenii:
invenii tehnice, progrese n tiin i tehnic, descoperiri, cltorii. Popularizarea progreselor n tiin
i tehnic se face cu mijloace specifice presei, n informri cvasireportericeti asupra unor probleme de
geografie (economic, fizic), demografie, statistic etc. n toate domeniile rmne vizibil
ntotdeauna grija de a mpca curiozitatea cititorilor cu nevoia de a-i instrui, fie c este vorba numai de
113

un fenomen care zguduia pentru moment opinia public (eclipse, cutremure, inundaii etc.), fie c este
vorba de fenomene sau descoperiri care depeau, prin caracterul lor excepional, evenimentul la
ordinea zilei sau rubricile de curioziti tiinifice. Toate aceste articole devin mijloace excelente de
difuzare a terminologiei tiinifice i tehnice n domenii din cele mai variate. Primele noastre gazete,
care nu s-au sfiit niciodat s se substituie colii, dup cum declar att Heliade, ct i Asachi, au
reuit s nlesneasc accesul cititorilor la cartea tiinific [ibid., p. 72-73].
Astfel, Albina romneasc din 26 iunie 1832, la rubrica Varieti, gzduiete o descriere a unui
fenomen bizar, care s-ar fi produs n Frana: Un fenomen extraordinar s-au nsemnat la Valencin n
Frania de miazzi: n dou albtorii [fabrici de nlbit] departe una de alta de 300 stnjeni, pnzile
s-au fcut ro ca cum s-ar fi moet n snge. Toate observaiile [cercrile] fcute asupra apei au dat
ncredere c nici un acid [acrime ce ar fi putut roi] nu era n ea. S-au nsemnat nse c aceast de
sine vpsire cu ncetarea holerei nu s-au mai n[n]oit (AR, 1832, nr. 50, p. 200). n acelai numr al
gazetei se descrie o invenie tehnic, o main de frmntat aluatul: n nici o ar mainile nu pot fi
aa de folositoare ca la noi, unde este lipsa de lucrtori, pentru care multe bune ntreprinderi sunt
napoete. Acel carile au avut prilej a privi n piterie ostenitoarea frmntare a aluatului de pne,
fcut de mna oaminilor, fr ndoial mare ndatorire va simi urztorului acestei maine, prin care
lucrul, vtmtor sntei pitarilor, acum cu agiutoriul puterilor mehanice, mult mai nemerit i mai
curat se poate mplini. () Pentru prubuirea mainei s-au fost luat 189 funturi de fin, aezndu-se
n main dospeala, i turnndu-se fina i cuviincioasa ap, au nceput a se roti chilindrul
[vltucul] mainei, i n 12 minute operaia frmntatului au fost gata (AR, 1832, nr. 50, p. 200).
Publicaia informa i despre anumite fenomene naturale: n 19 dechem. trecut s-au vzut n
Sviera un fenomen [artarea fizic] ndestul de rar a omtului lucitori ca fosfor, prin care s prea
c satele de pin pregiur ardea. Plutaii, care ducea pe lac o luntre ncrcat cu pae, nu puin s-au fost
spriet, vznd mai nti plria unuia dintr-nii, apoi straile i n urm paele, acoperindu-s ca de o
materie arztoare, i cnd atepta a lor peire, piste 5 minute s-au vzut mntuii de cumplita lor
spaim (AR, 1837, nr. 6, p. 30); Mercuri n 22 Iuni s-au observat de la Ei un fenomen numit
tromba pminteasc. La 4 ceasuri dup amiazi, fiind cerul n[n]ourat, s-au vzut la apusul politiei
cam deasupra lui Trgu-Frumos, un turbilon [vrtej] nformndu-s ca un sul negru i coborndu-s
ctr pmnt cu un vrf ameninitor. Aninat de nouri, ce s ndesa, acest turbilon s mica n curs de
cteva minute ca un conu (forma cpinei de zahar) rsturnat, de nlimea a tot orizonul. A sa
bazis, ce s agiungea cu nouri, era tunecat, iar vrful de gios era preveziu. n urm tromba au
114

detunat cu vuet i s-au perdut n o fortun ploioas. (...) Fortuni urmate dou zile dea rnd i
loviturile de tunet i fulger au statornicit de nou electricitatea n ecvilibriu i au cureit aerul
(AR, 1838, nr. 52, p. 224).
n progresul culturii, presa joac un rol substanial. Rnd pe rnd, pe lng Albina i Curierul,
apar o serie de publicaii periodice oficiale, semioficiale i neoficiale, cu un caracter foarte variat:
administrativ, politic, comercial, literar etc. n afara Buletinului, gazet administrativ (Bucureti,
1832), menionm, pentru ara Romneasc, publicaiile lui Heliade: Gazeta Teatrului Naional
(1835-1836), Muzeul naional, gazet literar i industrial (1836-1838), Curier de ambe sexe,
jurnal literar (1836-1847), Curiosul, gazet de literatur, industrie, agricultur i nouti (18361837, redactor Cezar Bolliac), Romnia lui F. Aaron i G. Hill (1838), primul cotidian romnesc,
Vestitorul romnesc (1843-1857), gazet semiofiial (redactor Zaharia Carcalechi), Mozacul
(Craiova, 1838-1839), redactat de Constantin Leca, i publicaiile lui 1848: Pruncul romn, Poporul
suveran, Constituionalul i Romnia.
n Moldova, pe lng Buletin, foaie oficial (1833-1859), apar o serie de publicaii dirijate de
cercul lui Asachi sau Koglniceanu: Aluta romneasc (1837), suplimentul literar al Albinei,
Icoana lumei, foaie pentru ndeletnicirea moldo-romnilor (1840), Dacia literar (1840),
Spicuitorul moldo-romn, foaie tiinific, literar i industrial (1841), Propirea, foaie tiinific
i literar (1844). Observm c n Moldova, spre deosebire de Muntenia, preocuprile literare i
pentru popularizarea tiinei i culturii sunt mai susinute n paginile acestor periodice, ceea ce este
evident chiar n subtitlurile menionate (foaie tiinific).
Peste muni, apare n 1837 la Braov Foaia Duminicei spre nmulirea cei de obte folositoare
cunotine, iar cele mai importante publicaii din prima jumtate a secolului al XIX-lea sunt Gazeta
de Transilvania, care apare din 1838, i periodicul cu preocupri mai variate, tiinifice i literare, Foaie
pentru minte, inim i literatur (1838-1865), ambele editate i ngrijite de George Bari tot la Braov.
Publicaiile periodice se specializeaz tot mai mult i se profileaz gazete politice i de
informare, reviste literare, publicaii cu caracter tiinific sau specializat, cum ar fi Universu(l),
editat de Iosif Genilie la Bucureti (1845-1848); Isis sau Natura, jurnal pentru rspndirea
tiinelor naturale i esacte n toate clasele (Bucureti, 1856-1859, prima serie), sub redacia lui
Iuliu Barasch; Foaie comercial, industrial i iconomic (Bucureti, 1839), editat de Zaharia
Carcalechi; Foaie pentru agricultur, industrie i nego (Iai, 1840), editat de Mihail
Koglniceanu; nvtorul satului (Bucureti, 1843-1852; din 1849, Foaia satului), editat de
115

Petrache Poenaru, apoi de Nicolae Blcescu i ulterior iar de Poenaru; Povuitorul sntei i a
economiei (Iai, 1844-1845), editat de medicii C. Vrnav, Gh. Cuciureanu i Anastasie Ftu;
nvtorul poporului (Blaj, 1848), editat de Timotei Cipariu; Instruciunea public (Bucureti,
1859-1861), editat de A.T. Laurian; Agronomia, diurnal de agricultur i economie rural
(Bucureti, 1859-1861); Medicul romn (Bucureti, 1859-1861); Amicul coalei (Sibiu, 1860-1861).
n a doua jumtate a secolului al XIX-lea, cele mai semnificative publicaii periodice sunt
Romnul lui C.A. Rosetti (1857-1885), Timpul, oficiosul Partidului Conservator, devenit celebru
datorit exclusiv colaborrii unor scriitori de seam (Eminescu 1877-1883, Caragiale, Slavici),
Voina naional (1884), Epoca (1885), Adevrul (1888, fondat de Alex. V. Beldiman),
Contemporanul (Iai, 1881-1891).
2.2.2. Difuzarea i explicarea termenilor n pres. Cele peste aptezeci de periodice aprute n
primele trei decenii de activitate publicistic romneasc reprezint calea principal prin care au
ptruns n limba romn mii de neologisme, multe dintre care sunt termeni tehnici i tiinifici, presa
fiind i mijlocul de asimilare i adaptare a acestora. Putem constata c dou probleme importante
concentreaz energiile crturarilor romni din secolul al XIX-lea n ceea ce privete limba literar:
(a) mbogirea vocabularului cu termeni impui de dezvoltarea tiinelor, tehnicii i culturii i
(b) stabilirea unor norme fonetice i gramaticale unice. Contribuia presei, n ambele direcii,
este substanial, cu toate c se ntlnesc nc numeroase oscilaii fonetice i gramaticale.
Presa romneasc, cu un profil foarte variat, mai ales n primele decenii de existen, a fost un
factor semnificativ n modernizarea lexicului limbii literare. Coloanele gazetelor romneti din
perioada cercetat sunt mpnzite de numeroase neologisme, din diverse sectoare, glosate n
cuprinsul articolelor sau n subsolul paginilor. Glosarea era determinat de grija redactorilor de
cititori, care ntmpinau dificulti n nelegerea unor articole. Albina romneasc meniona n acest
sens: Nu este la noi persoan carea s nu laude azmntul gazetei carile este aductoare unui ir
necurmat de novitale i de istorisiri curioaze, dar totodat s aud unii zicnd c nu nleg bine
gazeta, aflnd n ea oarecare cuvinte strine (1833, nr. 5, p. 21). Semnalnd c a existat poate o
rvn prea timpurie pentru neologhizm, n aceeai nsemnare se arat c de mult redacia, ntru
alctuirea foei s povuiete de cea mai mare cumpenire, ntrebuinnd numai la nevoie cuvinte
mprumutate, pe carile le i tlcuiete. Fiind contient de faptul c zicerile cele tehnice (a
meteugului) i noima acestori tiine sunt acele care, pricinuind cetitorului nedumerire, l lipsesc
de dorita mulmire, redacia Albinei se va strdui s publice ct mai multe articole de popularizare
116

a tiinei, n cele mai diverse domenii. Curierul romnesc i Gazeta de Transilvania manifest
acelai interes pentru difuzarea terminologiei tiinifice, chiar dac numrul articolelor de
popularizare a cuceririlor tiinei i tehnicii moderne este mai mic [2, p. 85].
Astfel, gsim n gazetele vremii termeni cum sunt aeronautic (CR, 1840, nr. 9, p. 34),
aeroplutitorul (AR, 1837, nr. 63, p. 269), anatomic (AR, 1829, nr. 48, p. 191), atmosfer (AR, 1829,
nr. 2, p. 7), botanic (AR, 1829, nr. 5, p. 19), emisfere (AR, 1829, nr. 5, p. 19), fizic (AR, 1829, nr.
2, p. 7), main (CR, 1829, nr. 60, p. 257), mnemotehnic (AR, 1842, nr. 32, p. 125), paralel (AR,
1829, nr. 5, p. 18), piroscaf (AR, 1834, nr. 16, p. 69), telescop (AR, 1844, nr. 91, p. 370) etc.
De cele mai multe ori termenii noi sunt explicai n paranteze: barometru (greomesor) (AR,
1829, nr. 2, p. 7), gazul (sau aerul apei) (AR, 1829, nr. 7, p. 28), insecte (mici vieti) (AR, 1829, nr.
48, p. 193), insul (ostrov) (CR, 1832, nr. 76, p. 294), locomotiv (mictor din loc) (AR, 1839, nr.
41, p. 164), termometru (caldomesor) (AR, 1829, nr. 2, p. 7), vulcani (muni focovrstori) (AR,
1837, nr. 71, p. 300), ratifica (ntri) (AR, 1832, nr. 66, p. 263), contribuie (dare, dajde, bir) (GT, 1838,
nr. 3, p. 10), apoplexie (damla) (AR, 1832, nr. 50, p. 200), bilan (cumpn) (GT, 1838, nr. 4, p. 16) etc.
Notarea n paranteze a unui echivalent mai vechi sau a unui calc ori alturarea termenilor noi de
sinonime cunoscute este nsoit n unele cazuri de citarea unor definiii i explicaii detaliate:
dram s zice povestire poeticeasc care s joac pe teatru (GT, 1838, nr. 6, p. 22); telegraf un
instrument prin carele cu minunat iual se mprtesc din loc n loc vetile i poruncile (AR,
1829, nr. 11, p. 43); ipotec s zice o avere stttoare, care o leag cineva la creditor (GT, 1838,
nr. 3, p. 9), sistema de monopol s zice, cnd cineva numai singur vre s aib privelegi (slobozenie)
de negutorie (GT, 1838, nr. 4, p. 16).
Presa a contribuit i la nlocuirea calcurilor lingvistice prin mprumuturi directe n limba romn
literar. Astfel, dac pn la 1840 se mai ntlnesc, alturi de mprumuturi directe, unele calcuri:
brul pmntului ecuator (AR, 1829, nr. 5, p. 19), Casa pstrtoare Sparkasse cas de
economii (GT, 1838, nr. 3, p. 9), mergere nainte progres (GT, 1839, nr. 7, p. 25), naufrngere
naufragiu (AR, 1841, nr. 58, p. 138) etc., dup aceast dat termenul de larg circulaie n limbajul
presei este numai mprumutul direct, iar formaiile perifrastice care l imitau apar izolat, ca simple
curioziti lingvistice [2, p. 87-88].
Primele publicaii periodice, n special Curierul romnesc i Albina romneasc, manifestau
grij pentru difuzarea i desluirea termenilor administrativi noi, care veneau s substituie sau s
ntregeasc fondul vechi, explicndu-i frecvent n paranteze sau n subsolul paginii: administraie
117

(ocrmuire) (AR, 1829, nr. 10, p. 39; CR, 1829, nr. 65, p. 275), amploaiat (CR, 1834, nr. 29, p. 59),
audiin (CR, 1839, nr. 138, p. 487), autoritile locale (AR, 1848, nr. 98, p. 391), comisar (GT,
1846, nr. 20, p. 357), comisia urbarial (GT, 1846, nr. 90, p. 357), decret (AR, 1829, nr. 2, p. 7),
dispoziie (AR, 1834, nr. 88, p. 343), edict (GT, 1838, nr. 10, p. 40), firmanul de investitur (CR,
1842, nr. 85, p. 338), fisc (GT, 1838, nr. 12, p. 48), caimacan (AR, 1829, nr. 6, p. 22), cinovnic (CR,
1834, nr. 29, p. 61), del (CR, 1839, nr. 52, p. 207), gubernie (AR, 1829, nr. 3, p. 19), instituiile
(azmnturile) (CR, 1829, nr. 65, p. 275), nvestitura (caftanul) (AR, 1829, nr. 10, p. 39),
interimar (iitoare de loc) (CR, 1844, nr. 42, p. 165), mdularii sfatului administrativ (AR, 1834,
nr. 63, p. 250), mehmedariul (AR, 1834, nr. 23, p. 93), miliia (AR, 1834, nr. 36, p. 140), Ministeria
Interesurilor Strine (AR, 1837, nr. 51, p. 221), municipalitate (CR, 1839, nr. 51, p. 201), otnoenie
(CR, 1839, nr. 52, p. 207), prefeci (ocrmuitori) (CR, 1831, nr. 49, p. 189), raia (R, 1838, nr. 159,
p. 633), raport (AR, 1829, nr. 5, p. 18), vel vornic (CR, 1834, nr. 47, p. 103), logoft de pricinile
streine (AR, 1829, nr. 56, p. 219), berat (CR, 1843, nr. 76, p. 265) .a.
Se observ n seria termenilor citai un strat foarte vechi (logoft, vel vornic), la care se adaug
termenii ptruni odat cu administraia otoman (berat diplom, caimacam, firman, raia,
mehmedar funcionar ataat pe lng un nalt demnitar strin), termenii de origine ruseasc
(cinovnic, del pricin, proces, gubernie provincie, otnoenie raport, sprafc anchet) sau
de origine romanic, ns ptruni prin filier ruseasc (miliie) i, n sfrit, mprumuturile directe
de termeni administrativi din limbile romanice, n special din francez: autoritate, decret,
municipalitate, prefect, raport etc. Astfel, presa reprezint un factor important de difuzare i de
tlmcire a mprumuturilor recente i de izolare a elementelor vechi din limbajul administrativ.
Unele elemente lexicale de origine rus au fost impuse de Regulamentul organic, ns au fost
depite rapid de mprumuturile mai noi. Curierul romnesc semnaleaz c unii termeni
administrativi sunt circumscrii s circule doar n sfera cancelariei: Zicerea de sprafc s urmeze
de obte numai prin canalarii (CR, 1839, nr. 52, p. 206). Sub presiunea unor elemente mai noi i
mai adecvate spiritului limbii romne, popularizate de pres, n curnd astfel de termeni au fost
eliminai i din cancelarie, mpreun cu lexemele mai vechi.
Pe lng terminologia tiinific, tehnic i administrativ (fixat mai ales prin intermediul
manualelor, dar i al periodicelor), publicaiile epocii au pus n circulaie i terminologia politic,
din care citm cteva exemple: balotaj (GT, 1839, nr. 20, p. 7), clas (CR, 1839, nr. 51, p. 204),
congres (CR, 1829, nr. 61, p. 260), emigrant (GT, 1843, nr. 88, p. 351), democraie (CR, 1848, nr.
118

23, p. 92), dictatur (GT, 1838, nr. 21, p. 51), esil (GT, 1845, nr. 70, p. 279), libertate (CR, 1843,
nr. 24, p. 96), libertatea teascului (slobozenia de a tipri) (GT, 1839, nr. 41, p. 167), insurecie
(rscoal) (AR, 1829, nr. 10, p. 39), meeting (CR, 1843, nr. 60, p. 183), nonconformiti (nite
partizani politiceti) (GT, 1838, nr. 10, p. 38), oponent (GT, 1846, nr. 81, p. 321), parlament
(adunarea rii) (GT, 1838, nr. 2, p. 7), partid (CR, 1832, nr. 41, p. 162) i partid (AR, 1829, nr. 2,
p. 7), proletari (GT, 1848, nr. 91, p. 374), revoluie (AR, 1829, nr. 2, p. 7), sistem reprezentativ
(CR, 1843, nr. 93, p. 344), supremitate supremaie (GT, 1834, nr. 61, p. 241), terorism (CR, 1844,
nr. 27, p. 107), vot (glas) (AR, 1834, nr. 26, p. 108), votaie (CR, 1844, nr. 47, p. 185).
i n domeniul terminologiei politice publicaiile au grij de a explica cititorilor noile lexeme:
radicalii sunt o facie aplecat spre republic (GT, 1838, nr. 2, p. 7); proletari purttori de cele
mai mari greuti (GT, 1843, nr. 96, p. 384), Manifest s zice declaraia, adec vestirea unui
guvern, fcut n scris, prin care s desvinovete artnd pricinile vreunei trebi grele ce are s o
isprveasc (GT, 1839, nr. 27, p. 107) etc.
Grija pentru indicarea sensului neologismelor se manifest n special n primii ani de
funcionare a presei i descrete cu timpul, ceea ce a provocat unele nemulumiri ale cititorilor, la
care Gazeta de Transilvania d o replic: A esplica zicerile pn acum necunoscute: care,
domnilor? Altele sunt necunoscute ardelenilor i ungurenilor, altele muntenilor i iar altele
moldovenilor. Adaog la acestea mulimea ltinismelor ce se grmdesc n stilurile noastre de civa
ani ncoace. De vei sta a face tot stelie, parenteze i perifraze, jurnalul i se preface n frazeologhie
i lecsicon, prin care vom ajunge la batjocura strinilor. (...) Cu toate acestea noi totu ne facem
datoria oriunde simim neaprat trebuin (GT, 1843, nr. 60, p. 240). Astfel, ncepnd cu deceniul
al cincilea al secolului al XIX-lea, glosarea termenilor noi nu mai este masiv, ci sporadic.
Primele publicaii romneti au jucat un rol deosebit de important nu numai n difuzarea
terminologiei tiinifice, administrative sau politice, ci i n adaptarea corect a mprumuturilor. n
acest sens, Curierul romnesc depete att Albina, care renun mai greu la unele forme nvechite, ct
i Gazeta Transilvaniei, n paginile creia pot fi observate influene germane sau maghiare [2, p. 94].
2.3. Concluzii la capitolul 2
n ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, ncepe un proces de dezvoltare intens a
diverselor domenii ale tiinei romneti, care determin traducerea unor texte din diferite domenii
i apariia unor prime lucrri tiinifice originale n limba romn. Primele terminologii erau
119

constituite din dou componente: popular i savant sau numai din cuvinte mprumutate ori
obinute prin calchierea/traducerea neologismelor reinute din lucrrile folosite ca model sau izvor.
Intensificarea traducerilor de texte tehnice (tiinifice) n limba romn n secolul al XIX-lea
implic o avalan de termeni noi, iniial glosai (prin sinonime populare, calcuri i perifraze),
activitate urmat de elaborarea primelor dicionare de neologisme (i, implicit, de termeni).
Jumtatea a doua a secolului al XVIII-lea i nceputul secolului al XIX-lea se caracterizeaz prin
constituirea unor limbaje specializate i utilizarea unor autentice terminologii de specialitate, aflate
n faza incipient de dezvoltare. Influenele strine se perind de-a lungul ctorva decenii: rus,
srb, neogreac, apoi german, maghiar, latin, italian, iar n primele decenii ale secolului al
XIX-lea se traduce masiv din limba francez, se reduce numrul de calcuri i crete numrul de
neologisme (mprumuturi directe).
Terminologia domeniilor analizate (n faza de constituire) reprezint o dovad c n spaiul
romnesc, la nceputul secolului al XIX-lea, se poate vorbi deja despre nuclee de termeni.
Comparnd evoluia unor terminologii romneti aflate la nceputuri, am constatat c fiecare
domeniu se dezvolt n ritmul su, independent de alte domenii, iar gradul de dezvoltare al unei
terminologii este n relaie cu socializarea tiinei corespunztoare. n perioadele de formare a unor
domenii de cunoatere, terminologiile acestora se impun preponderent prin texte. Astfel, traducerea
specializat reprezint un factor care a stimulat crearea terminologiilor romneti.

120

3. TERMINOLOGII ROMNETI: PERSPECTIV DIACRONIC.


DIMENSIUNEA PARADIGMATIC
Argumente i repere. n cercetarea limbajelor specializate se observ pregnant c toate
schimbrile de profunzime dintr-un domeniu tiinific se reflect n primul rnd n inovaiile
terminologice. Un studiu asupra terminologiei tiinifice este incomplet dac, n analiza corpusului
de termeni, nu se pleac de la datele istorice ale unei epoci, de la condiiile sociale, economice i
culturale, pentru a putea fi gsite motivaiile cele mai plauzibile privind apariia unor lexeme,
structurarea complex a limbajului specializat, dinamica termenilor (modernizarea formelor sau
mobilitatea denotativ) etc.
n cele ce urmeaz, ne propunem s prezentm parcursul terminologic al unor domenii de
cunoatere constituire, dezvoltare, stabilizare, difuzare, dinamic innd seama de reperele
istorice relevante i bazndu-ne pe textele i dicionarele cele mai reprezentative din epocile
cercetate. Domeniile au fost selectate n funcie de socializarea tiinelor analizate, adic de
ponderea i prezena n societate a acestora. Am luat n calcul i evitarea dublrii unor cercetri. Aa
cum exist studii consistente privind terminologia religioas [181], filosofic [142], matematic
[185], medical [101], juridic [175] i [169], informatic [191], militar [189], de management
[49], de marketing [59], am cutat s alegem domenii mai puin cercetate sau abordate din alte
perspective dect cea a terminologiei externe [v. 37].
Astfel, am optat pentru economie i educaie ca domenii cu tradiie, bine socializate, cu un
impact substanial asupra activitii cotidiene a fiecrui om, cu o evoluie n limba romn de
peste dou secole.
3.1. Relaia lingvistic extralingvistic i dezvoltarea conceptual
a terminologiei economice
3.1.1. Premise ale dezvoltrii domeniului. Pe la sfritul secolului al XVIII-lea i n primele
decenii ale secolului al XIX-lea ies n eviden cteva scrieri (relativ) originale i traduceri
ncadrabile n categoria literatur agrar sub form de manuale, cri de popularizare, povuiri
sau nvturi, adresate ranilor n scopul stimulrii interesului lor pentru ameliorarea sistemelor
agricole i obinerea produciei cerealiere cerute de pia, de sporirea populaiei urbane .a. Astfel,
au fost tlmcite i/sau adaptate pe nelesul poporului lucrri scrise n diferite limbi (neogreac,
german, italian, srb), o anumit rspndire avnd aa-numitele economii de cmp, nvtura
121

care arat cum trebuie lucrat pmntul ca s sporeasc ct ne sunt spre hran, spre mbrcminte i
spre alte folosuri [Gheorghe incai, apud 105, p. 8-9].
Ca i n alte domenii, crturarii romni iluminiti, legai de viaa rural prin origine i loc de
activitate, s-au implicat viu n procesul de nnoiri. n 1785, doctorul Ioan Piuariu-Molnar punea cu
rvn naintea ntregului popor romn lucrarea Economia stupilor, tiprit la Viena i considerat
primul tratat romnesc de economie [152, p. 110-114]. Scris ca s se deprinz i alii dup
temeiurile cele ncuviinate ale acetii desfttoare economie i folositoare fietecruia casnic,
cartea i propune s combat unele practici depite sau pguboase pentru stupari, printre care i
obiceiul de a ucide albinele din tiubeie pentru a le lua mierea i fagurii. Terminologia apicol
folosit de Molnar este cea popular n Transilvania. Totui, pentru lipsa i scderea cuvintelor n
limba rumneasc, autorul a mprumutat i cteva cuvinte din limbi strine, printre care economie,
materie substan, material, practic (i practicesc), teorie, teoretic (i teoreticesc), mprumuturi
din latin, german sau francez [198, p. 39]. n 1796, Dimitrie Tipograful Rmniceanul,
ndemnat... ca un iubitor al neamului su, publica la Bucureti (sau la Rmnic) [198, p. 40].
Oarecari secreturi ale lucrrii pmntului i ale meteugului sdirii, tlmcite dintru o carte a
unui dascal vestit i iscusit n meteugul lucrrii de pmnt, adec al plugului. Nu se cunoate nici
autorul, nici traductorul scrierii.
Lucrrile de economie rural menionate au creat premisele pentru literatura economic a
secolului al XIX-lea, deschis cu Povuire ctr economia de cmp, pentru folosul coalelor
romneti celor din eara Ungureasc i din prile ei mpreunate (Buda, 1806), o prelucrare a
lui Gheorghe incai dup un manual elementar german, veritabil tratat de agronomie i
economie romneasc [95, p. XXII]. Peste un an apare, de asemenea la Buda, Carte de mn
pentru bine-ornduita economie, lucrarea cmpului i pentru plmdirea i pndirea a vitelor i
psrilor celor casnice, spre marea treab a plugarilor celor romneti, o traducere din srb
realizat de Grigore Obradovici. n Moldova este publicat lucrarea lui Manolache Drghici
Iconomia rural i dumesnic seau nvtur pentru lucrarea pmntului i mbuntirea
gospodriei de cmp i de cas culese din cri n limbi strine (Iai, 1834), apoi Dascalul
agronomiei sau mnductorul practic n toate ramurile economiei de Leon Filipescu (Iai, 1844,
traducere din german dup Schlipf). La Bucureti apare un Manual de economia casnic (1846) de
Ioan Penescu. Dintre contribuiile lui Ion Ionescu de la Brad, prezint interes n contextul lucrrii
noastre scrierea Ferma-model i Institutul de agricultur n Moldavia (Iai, 1847), n care apar
122

termenii administraie, administrator (de ferm), bilan bilan, (ferm) esperimental, exploataie
(a unui teren) [198, p. 50]. O scriere consistent apare n 1850 la Bucureti: Curs elementar de
agricultur i de economie rural, traducere din francez dup F.V. Raspail de Ioan Brezoianu.
3.1.2. Delimitarea i definirea domeniului. Tendinele de specializare. Domeniul este, n
sens larg, o disciplin sau o tiin din cmpul cunoaterii umane. n sens restrns, domeniul este
vocabularul asociat unei anumite discipline sau unei sfere de activitate, unei practici sociale
determinate. Franois Rastier [347] consider domeniul un tip de clas lexical situat ntr-o ordine
cresctoare ca ntindere. S-a afirmat c nu exist nicio demarcaie absolut ntre limba general i
special i c limitele dintre domenii nu sunt stricte [188, p. 76]. Considerm un indicator de
domeniu mrcile diastratice utilizate n dicionarele generale ale unei limbi [21]. Domeniile se
plaseaz n tipologia mrcilor diastratice sub factorul stil funcional al limbii i n cadrul acestuia
sub marca (tiinific) [21, p. 29]. Problema subdomeniilor este complex, iar relaia domeniu
subdomeniu poate aprea uneori arbitrar, n condiiile evoluiei tiinifice permanente, cnd se nasc
domenii noi, desprinse din alte domenii sau ca rezultat al interdisciplinaritii. Drept urmare,
domeniile i subdomeniile pot fi ierarhizate dup diverse criterii. De exemplu, aplicnd drept criterii
eseniale disciplinele de nvmnt, manualele colare i traducerile [52], se pot obine informaii
utile privind textele economice.
Titlurile scrierilor trecute n revist, dar i analiza unor texte sugereaz c n primele decenii ale
secolului al XIX-lea domeniul economiei nc nu este bine delimitat n spaiul romnesc, termenul
economie (cu varianta iconomie) fiind utilizat n sintagme fie ca un subdomeniu al agriculturii
(economia stupilor, economie rural, economie de cmp), fie ca un domeniu corelat cu aceasta
(agricultur i [subl. n.] economie rural) sau ca un domeniu interdisciplinar.
Epoca la care ne referim este marcat de faptul c, dup Pacea de la Adrianopole (1829), este
nlturat monopolul turcesc asupra comerului extern al rii Romneti i al Moldovei, ceea ce
sporete volumul exportului de mrfuri romneti, ntre care cerealele ocup un loc important. Apare
o preocupare a moierilor i a arendailor de a produce ct mai multe cereale-marf prin extinderea
terenurilor cultivate, dar i prin aplicarea unor noi metode de lucru i mijloace tehnice mai avansate.
Interesul pentru intensificarea produciei agricole se constat i n Transilvania, unde este stimulat
de politica de dezvoltare economic i cultural a imperiului austriac. Astfel, n societatea feudal
apar primele elemente ale economiei de pia i primii termeni asociai acesteia. n noul context
socioeconomic, este explicabil interdependena economie-agricultur, ca factor extralingvistic de
123

luat n seam n delimitarea domeniului economic i n constituirea nucleului terminologiei


economice n secolul al XIX-lea, ntr-o ar predominant agrar, ns nu mai puin semnificativ este
i factorul lingvistic, observabil n textele i dicionarele epocii.
Termenul economie (lat. oeconomia, fr. conomie, ngr. oikonomia) este atestat pentru prima
dat n limba romn scris, conform unor surse (Chivu et alia 1992), n 1734. n afara lucrrilor
sus-menionate, economie apare n nvtur fireasc spre surparea superstiiei norodului,
manuscris de pe la 1810 de Gh. incai (p. 151), Albina romneasc (1829, p. 166), Dietetica de
P. Vasici-Ungurean (1831, p. 50), Calendar pentru poporul romnesc (1847, p. 40) .a. Varianta
iconomie este atestat n Aceast crticic ce acum ntiai dat s-au tiprit i s-au tlmcit dup
limba leasc pre limba rumneasc, care cuprinde ntru sine multe lucruri spre folosul a toat
obtea (1806, traducere de G. Vinechi, p. 46), nvturi de multe tiine de Polizoi Contu (1811,
traducere din greac, p. 97), Albina romneasc (1829, p. 10), Istoria natural de J.Ch. Cihac
(1837, p. 46), Manual de istoria natural de Th. Stamati (1841, p. 82), Calendar pentru poporul
romnesc (1856, p. 12).
Consultnd dicionarele vremii, observm c economie este consemnat deja n Lexiconul de la
Buda (1825, realizare a colii Ardelene). n Vocabular francezo-romnesc (Poenar 1840), termenul
economie are drept sinonime ornduial, regul; autorul explic i sintagmele economia cmpului
administraia moiilor i economie politic tiina n care se vorbete despre chipul prin care se
mbogete o naiune sau un stat i arat ce fel s se mpar i s se chieltuiasc bogiile sale.
Dicionarul nregistreaz i lexemul economic, influenat de forma francez economique: o parte
din filosofia moral, care privete la crmuirea unei familii, a statului cl.. Din aceeai familie
lexical, sursa atest adjectivul economic ceea ce privete la economia sau la inerea unei case;
ceea ce mpuineaz cheltuielile i substantivul economist scriitor care scrie mai cu seam despre
economia politic. Protopopescu 1870 consemneaz termenul economie cu semnificaia regula,
ngrijirea unei case; ceea ce se pune la u parte i dou sintagme: economia politic ciina care
arat cum se produce, se distribuie i se consum avuia; economia rurale ngrijirea cmpului,
ciina agriculturei.
n dicionarul lui Costinescu (1870), sensul de baz al termenului economie este ordina, regula
que se ine n cheltuellele une case, iar sensul figurat, armonie n diferitele pr alle unu tot,
ilustrat prin exemple: economia universulu, economia corpulu omenesc, unui discurs etc..
Articolul lexicografic insereaz n continuare alte sensuri: Economia domestic: cpuirea quellor
124

necessarie case. Economia rural: arta de a administra veniturile une moi. Economia rustic:
arta de a cunsce tte obiectele folositre la lucrarea pmntulu, de a i le procura, de a le pstra i
ntrebuina cu folos. Economia politic, Economia social, Economia public sa general:
sciina quare are de obiect da considera legile organisaiune societilor omenesc i de a cuta
medilcele que pot face aqueste societ fericite i puternice. La sintagmele definite, lexicograful
adaug Economia animal (explicat ca adunarea prilor que constitue animalele, pe om
etc.) i Economia vegetal (organisaiunea vegetalelor), ncheind articolul cu Economie:
funciunea, sarcina economulu.
Prin urmare, se poate observa c termenul economie este polisemantic i chiar interdisciplinar
(cf. economie rustic), iar unul dintre sensurile semnalate anun naterea unei tiine noi,
desemnate prin patru termeni sintagmatici concureni: economie politic, economie social,
economie public, economie general, al crei obiect de studiu este definit vag i idealist. i n acest
dicionar gsim termenul economist, cu o definiie mai desfurat dect n Poenar 1840: scriitor
quare se ocup specialemente de economia politic, de orndulla n administraiune i de alte
medlce n uurarea popululu.
Dictionariulu limbei romane al lui Laurian i Massimu (1871-1876) explic termenul economie
prin administrationea casei i pastrare accurata a averei, dup care consemneaz c economia e
una dintre scientiele celle mai necessarie, fr a preciza obiectul ei de studiu, iar economia rurale
se numesce mai bene agronomia. Urmeaz cteva sintagme (fr a fi explicate): economia divina,
economia politica, economia nationale, economia unui discursu, economia unei cri, apoi sensul
concret de economii. Economist este unulu care se occupa cu economia ca scientia, mai allessu
care se occupa si invtia economia politica sau nationale, sinonim cu economu politicu.
Adjectivul economic (lat. oeconomicus, ngr. oeconomicus) apare n sintagmele soietate
economiceasc (economic + suf. -icesc) n nvtur despre smnarea inului (1804, p. 3) i
soietate economiasc n Icoana pmntului sau carte de geografie de Ioan Rus (1842, vol. I, p.
172), iar variantele iconomicesc i iconomic, n nvtur pentru prsirea pomilor de Fr. Haintl
(1812, traducere din german de Petru Maior, p. 1) i, respectiv, n Mult de lips i folositoare
nvturi i tiine despre mai multe lucruri (traducere din greac din 1832, p. 184). Forma
economic este atestat mai trziu n Scurt privire asupra strii economice a Moldovei de Nicolae
uu (1838) i n alte lucrri.
125

Aadar, sursele lexicografice consultate indic apariia economiei ca tiin pe la mijlocul


secolului al XIX-lea i chiar consemneaz o specializare pe subdomenii: economia naional,
economia politic (social, public, general), la care se adaug economia industrial (materie
predat la unele instituii de nvmnt). Celelalte tipuri de economie rustic i rural sunt
definite ca arte (preocupri practice), nu ca tiine.
Ct privete prezena mrcilor diastratice referitoare la tiinele economice n lucrrile
lexicografice ale vremii, acestea apar numai n cteva surse: comm. comer, nego, fin. finane,
veniturile statului (Poenar 1840); econ. economie, com. comercu, banc. banc, finan.
finani (Costinescu 1870); banc. banc, com. commeru, econ. economie, finan. finance
(Protopopescu 1870). n Dictionariulu limbei romane de Laurian i Massimu domeniul este sugerat
prin definiii sau, pentru termenii polisemantici ori interdisciplinari, se fac precizri explicite, cum ar
fi, n cazul lui actione (aciune), meniunile: in scientiele psysice, in sphera juridica, ca
terminu de retorica, in artea militare, in commerciu.
Faptul afirmrii economiei ca tiin n spaiul romnesc este dovedit de apariia unor traduceri
i studii mai mult ori mai puin originale cu caracter economic, de nfiinarea unor instituii i
asociaii n relaie cu economia (cum ar fi Oficiul Central de Statistic, Curtea de Conturi, Casa de
Depuneri i Consemnaiuni, Societatea de Economie Politic) i de predarea unor discipline
economice. Astfel, la coala Naional de la Iai, din 1828, pe lng logic, matematic, istorie,
arheologie i istorie natural, se preda i economia pmnteasc i politiceasc, adic economia
rural i economia politic [195, p. 119]. La colile umanioare (un fel de gimnazii) dup 1832 s-a
introdus un curs de inere a registrelor, adic de eviden contabil. La instituiile de nvmnt
agricol una dintre materiile de studiu era economia industrial i practic [122, p. 17], iar la Academia
Mihilean din Iai din 1842 se pred economia politic i, dup 1859, statistica [ibid., p. 20]. Primele
evidene statistice n rile romne se refer la proprietatea funciar. Vechile catastihe, apoi
catagrafiile din Moldova i Muntenia, ca i urbariile din Transilvania, reprezentau un gen de
registre de proprietate funciar. Conscripiile de mai trziu cuprind nu numai agricultura, ci i
meseriile, comerul i alte activiti economice [ibid., p. 21].
Noile condiii economice i politice de dup 1859, dar i nevoile practice determin
diferenierea disciplinelor economice i introducerea lor n nvmnt pe msura dezvoltrii
preocuprilor i a gndirii economice. Astfel, pe lng extinderea colilor de agricultur, de arte i
meserii, se nfiineaz coli comerciale, n care se predau noiuni de economie politic, contabilitate,
126

finane, statistic, drept comercial. Cursuri de economie politic se ineau i n nvmntul


superior, n cadrul facultilor de drept de la Iai i Bucureti [ibid., p. 35].
Spre mijlocul secolului al XIX-lea, au nceput s apar lucrri de economie general i politic,
cum ar fi Scurt privire asupra strii economice a Moldovei de Nicolae uu (1838), Condica de
comer cu anexele ei de S. Marcovici (1840), Proiect pentru o cas de pstrat i mprumutare de
C. Blcescu (1845), Desluire asupra negoului i legilor lui de M. Cugino (1848), Studii
sistematice n economia politic de D.P. Marian (1858), Esplicarea condicei comerciale romne de
V. Boerescu (Bucureti, 1859), Convorbiri economice de Ion Ghica (1865-1875), Catehismul
economiei politice (1869) i Elemente de economie politic (1889) de P.S. Aurelian etc. Unii dintre
autorii acestor lucrri i-au fcut studiile n Occident, difuznd apoi n ara de batin noile
cunotine i idei, ca i termenii asociai acestora. Iat cum argumenteaz P.S. Aurelian, n prefaa la
Elemente de economie politic, necesitatea noii tiine/discipline: Trim ntr-un timp i n nite
mprejurri care ne impun cunotina, cel puin, a elementelor tiinei care se ocup cu regulile
generale crora sunt supuse produciunea, repartiiunea, circulaiunea i consumaiunea bunurilor
[subl. n.]. Lipsa unor asemenea cunotine nu numai c este vtmtoare pentru interesele fiecruia
cetean, dar nlesnete, ct nu s-ar crede, propagarea erorilor asupra cestiunilor cele mai vitale
pentru societate (Aurelian 1967, p. V-VI).
Semnalm i cteva traduceri ale unor manuale strine: Manual de economie politic de J.B. Say
(1847), Tratat de economie politic de A. Blanqui (1855), Manual de finane de J. Garnier (1860). n
jumtatea a doua a secolului al XIX-lea apar i primele periodice cu caracter economic: Analele
economice (Bucureti, 1860-1864), Analele statistice (Bucureti, 1860-1865), Economia rural
(1881), Economia naional (1885, cu subtitlul Revist economic i financiar), Revista economic
(1899), Romnia economic (1899).
Textele i dicionarele cercetate ne permit s deducem c n decursul secolului al XIX-lea
economia a nceput s se constituie ca tiin i disciplin de studiu, conturndu-se i tendine de
specializare pe subdomenii: economia rural, economia politic, economia naional, economia
industrial, comerul, evidena contabil, statistica, dreptul comercial, finanele, bncile.
Subdomeniile enumerate, la care se vor aduga i altele n secolul al XX-lea, alimenteaz domeniul
complex al tiinelor economice nc n formare n perioada analizat. Este curios c mult timp
economia ca disciplin de studiu nu-i gsea un loc bine demarcat n planurile de nvmnt: n
ceea ce privete nvmntul economic, este aproape surprinztor c pn i la nceputurile sale se
127

pot desprinde unele aspecte caracteristice i anume legarea disciplinelor economice nu numai de
filosofie, etic sau diferite ramuri ale dreptului, ca n Occident, dar i de tiinele naturii: de
geologie, de pedologie, de agronomie etc. [122, p. 19]. n secolul al XIX-lea, economia politic era
predat fie n cadrul facultilor de drept, fie n cadrul facultilor de filosofie, fie la cele de geologie
sau agronomie.
Unii cercettori fac distincie ntre metatermeni (numele de domenii i de subdomenii) i
termenii propriu-zii (denumiri ale obiectelor cercetate de domeniu) [187]. Considerm raional
aceast distincie, la care vom apela pe parcursul cercetrii noastre.
n secolul al XX-lea, odat cu dezvoltarea societii i a cunoaterii, apar noi teorii i concepte
economice, iar tiinele economice evolueaz, se diversific i se specializeaz pe numeroase
subdomenii, multe dintre care devin domenii distincte: economie general, economie energetic,
economie industrial, economie politic, economie social, economie agroalimentar, econometrie,
economie ecologic, economie logic (econologic), economie digital, geografie economic,
administrarea afacerilor, bnci i finane, contabilitate, audit, management, comer, merceologie,
marketing, relaii economice internaionale, informatic economic, statistic, previziune
economic .a. n ultimele decenii, se impune i economia cunoaterii, concept popularizat de Peter
Drucker n crile sale The Effective Executive (1966) i The Age of Discontinuity (1969). n
accepia cea mai frecvent, conceptul se refer la economia bazat pe cunoatere (engl. knowledgebased economy), adic o organizare economic ce folosete ntr-o msur semnificativ tehnologii
referitoare la utilizarea cunoaterii pentru a obine rezultate economice substaniale. Practic,
cunoaterea este considerat o adevrat unealt de baz i i se recunoate rolul esenial, n loc s
fie subneleas i, n consecin, ignorat n analizele economice. Cunoaterea este considerat,
simultan,

un

produs

al

proceselor

economice

(engl.

economy

of

knowledge)

(http://www.cunoastere.org/economia-cunoasterii/).
n ce privete definirea domeniului, dicionarele generale de limba romn din secolul al XX-lea
precizeaz definiia economiei ca tiin n direcia specializrii, cf. economie politic, tiina care
trateaz despre principiile privitoare la formaiunea, distribuirea i consumaiunea bogiilor unei
ri (CA 1926); economia politic, tiina care studiaz producerea, distribuirea i consumaiunea
bogiilor unei ri; economia social, tiina care se ocup de legile care conduc societatea
(Scriban 1939); ansamblul activitilor umane desfurate n sfera produciei, distribuiei i
consumului bunurilor materiale i serviciilor. Economie politic = tiin a administrrii unor
128

resurse i mijloace limitate, care studiaz, analizeaz i explic comportamentele umane legate de
organizarea i utilizarea acestor resurse (DEX 1998). Dicionarele specializate i enciclopedice
definesc domeniul economiei n mod similar: tiina alocrii i repartizrii resurselor (DCEP);
Ansamblul activitilor umane desfurate n sfera produciei, distribuiei i consumului bunurilor
materiale i serviciilor. Activitate fundamental a societii desfurat n scopul satisfacerii
necesitilor umane de bunuri i servicii (DE). Aceeai surs (Dicionarul enciclopedic) definete
economia politic drept tiina administrrii unor resurse i mijloace limitate pentru satisfacerea
unor necesiti numeroase i nelimitate, formul celebr, preluat de la reputatul economist francez
Raymond Barre, ex-premier al Franei (1976-1981) (v. Didier 1994, p. 9).
Astfel, se remarc pluridisciplinaritatea i interdisciplinaritatea tiinelor economice moderne,
n continu dezvoltare i cu numeroase ramificri ale (sub)domeniilor enumerate.
3.1.3. Tradiie i inovaie n formele de exprimare ale terminologiei economice (secolul al
XIX-lea). Inventarul de termeni economici conine un nucleu de termeni vechi, prezeni i n limba
comun (ce in de comer, relaiile de munc, impozite (dri), unitile monetare .a.), i
mprumuturi care desemneaz realiti i concepte noi.
Termenii vechi reprezint tradiia n domeniu, fiind frecveni i astzi, uneori cu modificri
semantice: arend, chirie, avere, bani, daun, cumprare, vnzare, cheltuieli, venituri, mprumut,
dobnd, ctig, cretere, scdere, marf, moned, plat, pre, schimb, trg, pia, munc, vam,
datorie, amanet etc.
O serie de termeni vechi denumind dri, taxe, amenzi sau cadouri, altfel spus, obligaii
fiscale, au ieit sau ies din uz de-a lungul secolului al XIX-lea, rmnnd n istoria limbii romne
ca arhaisme sau regionalisme: cantariatica, (h)avaet, bir, brbn (berbin), brudin, butrit,
camn (camin), ciohodrit, cisl, cotrit, curunc, dabil, dajdie, danie, desetin, dijm,
filotimon, folrit, grdurrit, gloab, ili, ispa, marh, mzd, mortasipie, oboroc (obroc), rupt,
ruptoare, salinagiu, spunrit, solrit (solrie), vinrici (vinrit) etc. [46]. Referitor la termenul
peche dar anual oferit Porii de domnii rilor romne, Lazr ineanu menioneaz, n Influena
oriental asupra limbei i culturei romne [177], c n ara Romneasc acest omagiu data de la
Mircea, din 1391, iar n Moldova de la 1511. Din peche, deveni cu timpul haraci (tribut). Prin
urmare, n secolul al XIX-lea termenul haraci nc fcea parte din terminologia economic a epocii,
dup care cade n desuetudine. Nici peche nu a rmas n terminologia domeniului, migrnd, ca i
129

plocon (poclon), n limbajul popular, cuvinte cunoscute mai ales n expresiile idiomatice a da (sau a
duce) pe cineva peche (cuiva) i a duce (sau a aduce, a trimite etc. pe cineva) plocon (cuiva).
Unii termeni vechi, atestai n culegerile de legi Pravilniceasca condic (1780), Sobornicescul
hrisov (1785, reeditat n 1835 i 1839), Legiuirea Caragea (1818), Codul Calimachi (1833) de la
sfritul secolului al XVIII-lea i de la nceputul secolului al XIX-lea, au ieit din uz sau au rmas n
limbajul popular, cf. vadea scaden: mprumuttorul trebuie s-i plteasc datoria dup
tocmeal la zioa vadelii (SH, 98); mofluzlc faliment: Rnduiala concursului creditorilor este
acea de legi hotrt regul, dup care are a se urma n pricini de falimenturi sau bancruturi
(mofluzlcuri) (CC, 659); mezat licitaie: Cine va vrea s vnz lucru nimctor la mezat s
cear voe de la stpnire (LC, 38); arvun: Acea ce se d la nceputul unei tocmeli, () aceasta
se numete arvon (CC, 451); magazin (CC), anarghirie mprumut sau parte de mprumut
nencasat de debitor: i s rmie fr de trie pravilile anarghirii (PC, 120); periusia avere: se
cuvine s ia toi din periusiia ce i s va afla (PC, 66); aezmnt nelegere, acord: n
aezmnturi, verice se va tocmi n scris sau nescris, de nu va fi mpotriva pravililor (LC, 24);
trebuie s se judece dup firea i scoposul a acest feliu de aezmnt (CC, 585); cu vurta angro:
Cei ce vnd lucruri mictoare cu vurta iscli zapisul vnzrii (LC, 26); fgduin ofert,
fgduitor ofertant: i de primirea rspunsului despre primirea sau neprimirea fgduinei i de a
se face apoi cunoscut fgduitorului, cci ntr-alt chip fgduina rmne stins (CC, 431). Tot n
Codul Calimachi gsim ns termenul factur: aceasta nu s-au nscris lmurit n factura dat la
mna lor (CC, 435).
O nvoire sau o tocmeal (contract) implica pri contractante, numite fie pri, fie contraccii,
contractieri sau contractuitori: Tocmelile ndatoresc ori pe o parte numai din contractuitori i se
numesc unilaturale sau bilaturale, adic cnd se mut driturile de la o parte la alta i se primesc
reiproce (CC, 431).
Dintre termenii citai, vadea, mofluzlc, anarghirie, periusia, cu vurta au ieit din uz, magazin,
mezat, arvun, nvoire, tocmeal se ntrebuineaz n limba comun sau n limbajul popular,
aezmnt i fgduin se utilizeaz cu alte sensuri, non-economice. Din seria contracciu,
contractier, contractuitor nu s-a impus nicio form: termenul consacrat este contractant, afirmat
ulterior graie influenei limbii franceze.
Unele serii sinonimice, constituite din termeni de origini diferite i circulnd n diverse regiuni, se
destram de-a lungul vremii, afirmndu-se un singur termen. Este cazul seriei adman (< magh.),
130

aslam (< tt.), sprinar-avuie (atestat n Psaltirea Scheian, p. 397), asupr (< lat.), uzur (< lat.,
fr.), camt (< sl., ngr.), din care s-a impus numai camt, care circul i astzi (n limba comun) i
are i o familie lexical (cmtar, cmtreas, cmtrie, cmtresc, cmtrete). Ali termeni
vechi, cum ar fi nvoial sau tocmeal, au nceput s fie concurai n secolul al XIX-lea de
neologismele acord i contract, fiind expulzai, n veacul urmtor, n limbajul popular. Statutul de
termeni economici este confirmat de sintagmele tocmeal agricol i nvoial agricol, care
desemnau n Romnia, ntre anii 1866 i 1945, contractul ncheiat ntre moieri (sau mari arendai)
i rani la luarea n arend de ctre acetia din urm a unor parcele de pmnt (DEX 1998). Fr
determinativ, termenii circulau i mai devreme: Dac s-au fcut tocmeli ntre contractuitori (),
actul tocmelii () s-au isclit de ctre amndou prile (CC, 439). De asemenea, termenii
neguitor i negustor sunt treptat nlocuii, n secolul al XIX-lea, de comerciant() (v. Costinescu
1870: quare negoitoresce unde se face comercu mare, negoitor mare), consemnat i de
Laurian i Massimu sub forma commerciante, iar termenul care desemneaz negoitoria sau
nego este comercu (commerciu, Laurian, Massimu 1871-1876), nsoit de precizrile n mare
sau n mrunt (Costinescu 1870), adic viitorii termeni angro i en detail sau cu ridicata i cu
amnuntul, ce se vor impune n secolul al XX-lea. Totodat, aflm din nota publicat n ziarul
Romnul din 15 septembrie 1858 c pe atunci circula nc i termenul marchitan negustor: Eri
s-a fcut la Vornicia Oraului [Bucureti] alegerea Starosti Corporaiunei de Marchitani al crui
rezultat a fost urmtorul: patentari nscrii cu drept de vot 42. S-au aflat fa i au votat 25.
C.A. Rosetti, Libraru, a obinut 21 voturi. Este curios c starostele C.A. Rosetti, reputatul om
politic i publicist, li se adresa colegilor din corporaie cu onorabilii mei confrai comerciani. n
calitatea sa de staroste, apoi de prim staroste al comercianilor din Bucureti, C.A. Rosetti a adresat
mai multe demersuri ctre guvern n ncercarea de a-i ajuta confraii, din care citm un fragment
interesant pentru cercetarea noastr: n mai multe rnduri comercianii capitalei s-au plns n contra
nedreptei concurene ce sufer de la vnztorii ambulani, strini i pmnteni, cari, fr a da nici o
chezie, fr control sau priveghere din partea dregtoriior respective i fr nici o ndatorire ctre
fisc, vnd n toat libertatea pe strade i piee publice, pe la obor i blciuri, mrfuri de tot felul,
cauznd o ilegal concuren, la care nici un prvlia patentar nu poate rezista (apud Angelescu
1932, p. 13). Textul, cu parfum de epoc, conine un ir de termeni economici i comerciali, dintre
care unii se utilizeaz i astzi: comerciant, vnztor ambulant, fisc, pia public, marf, iar alii au
fost (parial) substituii de-a lungul timpului: nedreapt concuren i ilegal concuren prin
131

concuren neloial, chezie prin garanie. Termenul patentar, dei marcat ca nvechit n
dicionarele generale (v. DEX 1998), apare i astzi n unele publicaii periodice din Republica
Moldova (Patentarii anun noi proteste, Timpul, 29 iunie 2009; Patentarii se pregtesc s ias
n strad, Jurnal de Chiinu, 18 aprilie 2011), fiind nlocuit de deintor de patent. n aceeai
scrisoare, gsim termenii contract de tovrie (astzi: contract de asociere), comer cu toptanul i
cu amnuntul (astzi: comer cu ridicata sau comer angro), polie netgduite (astzi: polie
necontestate), daraver afacere: streini () [care] se vor angaja ca pentru daraverile cu
pmnteni se vor supune legilor rei (ibid., p. 21-23).
Pe lng manuale, scrieri de popularizare a tiinei, calendare, publicaii periodice etc., i unele
documente cu caracter economic din epoc reprezint o surs preioas de uniti terminologice.
ntr-un document din 1831, semnat de Gheorghe Filipescu, marele dvornic din luntru (un proiect
aprut n 200 de exemplare sub form de filad (brour), cu propuneri privind mbuntirea
lucrrii pmntului, a calitii cerealelor i a soiurilor de vite) [v. 61, p. 155-166], pe lng unele
calcuri (lupt de trg legea cererii i ofertei, ruri plutoase navigabile, plutire (pe ruri)
navigaie (fluvial), prisosul grului excesul de cereale, chiria transportuirii tariful de
transport), gsim i ncercri de a se introduce termeni mprumutai, indispensabili economiei
textului redactat: exportaie export, product produs (Aadar, din netrebnica alegere a seminei
i din metodul cel prost al plugarilor se pricinuiete necurenia grului i prin urmare nefolosina
exportaiei acestui product), transportuire transport (Din judeul Ialomia i pn la Brila
chiria transportuirii unei chile de gru pe uscat este taleri 18, i prin urmare, dupe analoghie, cu
adaos din locuri mai deprtate...), naturaliza (Stpnirea local poate cumpra din Odesa smn
de ric [hric?] spre a o naturaliza i n Valahia.), articol (spre a nu se lsa ntru nebgare de
seam un asemenea articol de nego, care ar putea aduce intrare n ar de o numeroas sum de bani
peste an, trebuina ar fi ca aceast sare, printr-o lucrare himiceasc, s se gseasc mijlocul a se
cura de acea materie strin...).
O culegere de documente economice din secolul al XIX-lea (anii 1813-1852) (v. Catalog 1967)
din Transilvania ne furnizeaz informaii preioase privind prezena n nscrisuri a unor termeni
cureni n epoc, unii dintre care au fost consemnai ulterior n dicionare generale i specializate de
limba romn i s-au afirmat n limbajul economic, iar alii au disprut. Astfel, din prima categorie
fac parte unitile terminologice cas comercial, chirie, comer, companie, contabil, contract,
expeditor, faliment, garanie, licitaie, obligaie, patent, poli (i cambie, trat), provizion
132

comision, tax .a. Categoria a doua cuprinde: bancoobligaii (doc. 1732, p. 355), bancoidule
(doc. 211, p. 54), prob-idul (doc. 900, p. 180), toate calcuri dup german, i mprumuturi
germane: Anschlag evaluare, taxare (doc. 1825, p. 368), Ausbeute beneficiu (doc. 1668, p. 342
.a.), Bankkassier (doc. 2428, p. 462), Buchhalter contabil (doc. 1667, p. 341), cuxe (i cuxii)
aciuni de mine (doc. 1666, p. 341 .a.), Erlag depunere de bani, plat (doc. 1668, p. 343),
Gewerk(e) corporaie (doc. 1899, p. 382), Hauptkasse casieria principal (doc. 1918, p. 389),
Protekionaltaxe (doc. 2428, p. 462), Punzierung (i Passierung) bilet de liber trecere a
mrfurilor (doc. 577, p. 120 .a.; este frecvent i forma trunchiat pasus: doc. 31, p. 19 .a.), vexel
(doc. 594, p. 123), Vorschuss avans (doc. 1668, p. 343). Pe lng aceti termeni, n documentele
consultate (coresponden a unor companii) se ntlnesc i elemente vechi, preponderent de origine
turceasc sau maghiar, pstrate n limba romn ca arhaisme, regionalisme sau elemente populare:
aliveri nego, afaceri (reuite) (doc. 142, p. 203: nu este aliveri, lips de aliveri), blci,
chirigiu crua; cru (pass.), geremea amend, penalizare (doc. 58, p. 25), iumbrucciu
vame (doc. 58, p. 25), reghie permis, autorizaie de vnzare (doc. 620, p. 128 .a.), veresii
credite (doc. 597, p. 123), zaraf cmtar (doc. 131, p. 39 .a.), zaraflc cmtrie (doc. 1284,
p. 259), dar i sintagme n latin i italian (internaionale): per consumo (doc. 378, p. 84 .a.), per
tranzit (doc. 737, p. 149 .a.), fede sanitatis act eliberat de vam pentru mrfurile i oamenii care se
deplasau din regiuni necontaminate, precum i pentru terminarea carantinei (doc. 1176-1180, p. 238).
Un document preios n care poate fi urmrit mpletirea vechiului cu noul este Codicele de
commerciu, tradus din limba francez i aprut la Bucureti (ediia I: 1840, ediia a doua: 1865). Pe
paginile acestui cod de reguli se perind termeni vechi, calcuri i termeni noi, preluai din limba
originalului: lucruri mictre i nemictre bunuri mobile i imobile (p. 3), tovrie n nume
cuprindtor, tovrie n commandit, tovrie anonim (p. 5), acii (Capitalul tovriei
anonime se mparte n acii, p. 6), comisionari de obte (p. 13), ctimea mrfurilor
cantitatea (p. 14), chirie de crat tarif de transport (p. 16), trgtor (p. 18), girant (p. 18),
sorocul plei (p. 18), un alu treilea obraz ter persoan (p. 19), bilet la ordin (p. 27), faliment,
falit, bancrut (p. 28), darea pe fa a falimentului declararea falimentului (p. 29), sindic (p. 32),
bancrut simpl (p. 57), bancrut viclean bancrut frauduloas (p. 58), pri tocmitre pri
contractante (p. 78) .a.
Unii termeni sunt glosai sau explicai n text: tovari ce mpreun respundtor (solidari) (p. 7),
Bursa de comerciu este adunarea de negutori, de cpitani de corbii, de mijlocitori de schimb i
133

de samsari, ce se urmz sub cea de aprpe privighere a Domnului (p. 11), mijlocitorii de schimb
i samsarii nisce fee nlesnitre a faptelor de nego (p. 11), Cartea de crat nchipuiete un
contract ntre espeditor i cru, s ntre espeditor, comisionar i cru (p. 15), poli
fgdueli de plat (p. 17), sorocul poliei (scadin) (p. 19), procur (vechilet) (p. 20), averi
ipotecate s zlogite (p. 30), concordat nvoirea ntre falit i creditorii si (p. 41).
Cluza agentului fiscal (Bucureti, Editura Librriei Socecu & Comp.,1885) este o culegere de
legi, regulamente i instruciuni financiare. Tabla materielor de la nceputul lucrrii este o surs
preioas de termeni: Lege asupra comerului ambulant (1884), Lege asupra comptabilitei
generale a statului (1864), Lege pentru constatarea i perceperea contribuiunilor (1882),
Instruciuni pentru operaiunile perceptorilor, Regulament pentru serviciul casei de depuneri i
consemnaiuni (1876), Legea impositului funciar (1885), Lege pentru instituirea inspectorilor
financiari (1873), Lege pentru modificarea taxei patentelor (1877), Lege pentru nfiinarea
dreptului de licen, asupra comercianilor buturilor spirtse (1873), Lege pentru fixarea unei
taxe de 5% asupra retribuiunilor tuturor funcionarilor (1877), Lege pentru adogarea unor taxe
de timbru (1884) etc. Evoluia economic a societii se reflect chiar n denumirea actorului pentru
care s-a ntocmit cluza: birar, colgiu, dbilar, djdiar, strngtor pn prin secolul al
XVIII-lea, perceptor i agent de percepie n secolul al XIX-lea, apoi agent fiscal pn n prezent.
n dicionarele epocii i n multe texte traduse sau prelucrate n perioada cercetat apar o serie
de termeni economici, muli nc n forme ezitante, neadaptai sau pe cale de a se adapta n limba
romn: accept (Stamati 1851; PBV, 11), accepta (Stamati 1851), acceptant (Stamati 1851) i
aeptant (NPC, 74), acciz (GC I, 43r; PBV, 11; P&P 1862), arendatr arenda (RPT, 17),
angagea i angaja a amaneta (P&P 1862), antrepo (BFO 1843, 109) i antrepozit (SCC I, 184),
antreprenor (BFO 1843, 114; SSC, 95, 121; P&P 1862), ntraprenor (AR 1837, 116) i ntreprenor
(BCI, 193), arndator (RPT, 28) i arnda (RI, 14, 28), arend (UB, 12; RI, 5, 6) i arnd (RPT,
17; RI, 5, 6), articulu (RDN, 4), articul (SIU, 29r; IL 1840, 95; Stamati 1851) i articol (CR 1830,
41; MN 1836, 17), bang banc (DIP, 6v), banc (BD I, 97; Stamati 1851) i banc (CR 1829, 209;
GC VII, 167r), banchier (GC VII, 167r; MN 1836, 66) i bancher (DC III, 229v; CR 1830, 174),
bancrot (BD I, 97), bancrut (mofluzie) (AR 1830, 19), bancrupt (AR 1830, 467), bancrupt
(AR 1831, 192) i bancruie (PD, 118), comerie (ISI, 47; NPC, X; AR 1837, 54), comerciu (PCP,
21; CR 1830, 211) i comeriu (AR 1832, 44), companie (DC IV, 10r), contract (UB, 13, 18; RI, 21;
ESI, 1, 2; IO, 45) i contractu (LSM, 25), contribuabil (Negulici 1848), credet (OC II, 34v, 35r) i
134

credit (CV, 31), creditor (ESI, 15; CV, 35; LSM, 22, 34; BEM, 327), exportarisi (GIC, 228; GC I,
157v; AR 1837, 117), exportui (GC V, 121r; BGO 1844, 46), esporta (GC I, 155v; FMIL 1844, 54)
i exporta (IO, 62; GC I, 143r; MN 1836, 62), fabriclui (IIE, 7) i fabrica (MIU, 43), fabrican (DC
III, 181r), favrican (DC IV, 183r) i fabricant (IIS, 6; RI, 24, 29), fbric (OC II, 44v), fabric (DC
I, 149v; IIE, 7) i favric (DC IV, 8v), fisc (MTT, 120v), ficu (IIE, 10, 11; RI, 22, 25; LSM, 78),
fiscus (IIS, 9; PV, 32) i fiscu (MTM II, 97), importarisi (GIC, 228; BFO 1833, 130), iosag
proprietate, avere (IIE, 2), mportaie (PCP, 21; GC V, 121r), magazin (UB, 20) i mgzinum (IF,
2), marchetan (IPC, 7), pia (OF, 73) i pia (DC II, 96r), poli (OC II, 35r), pore impozit (UB,
4, 6; MTM II, 203), prie (EDE, 83) i porie (BEM, 400), proprietate (PV, 23, 77; BLM, 37),
recepise (ESI, 18), revizie (RNV, 3, 6 IEP, 1; IO, 41), transport (IPC, 9, 12; IO, 63), transporta (IO,
63), transportarisi (GIC, 157) i transportui (GC V, 119v; BGO 1844, 167) [v. 200, 201].
Un numr semnificativ de termeni se difuzeaz prin intermediul presei periodice: aghent (CR
1829, 170; AR 1830, 368), agent (AR 1829, 120), agente (TR 1854, 8) i aginte (TR 1854, 133),
aghenie (AR, 1834, nr. 41, 180), amortizaie (CR 1830, 6; AR 1830, 77) (amortizciune n Stamati
1851), antrepriz (BFO 1843, 150; CA 1856, 70) i ntrepriz (FMIL 1847, 59; D 1858, 3), buget
(AR 1829, 143), esportaiune (TR 1854, 6), penalitate (Z 1856, nr. 19, 2), tarif (AR 1830, 40; CR
1830, 140) i tarif (AR 1834, 213), capitalist (AR, 1839, nr. 1, 1), finanial (GT, 1838, nr. 12, 48),
projet (CR, 1846, nr. 31, 121), reform (GT, 1838, nr. 12, 48) etc.
Termenul tax este atestat nc la 1782 n ara Romneasc, conform unui document citat de
V.A. Urechia n Istoria romnilor [195, p. 265] (instruciuni domneti ctre ispravnici referitoare la
protopopi i biserici): protopopi ce datori mai nti a griji i a cerceta de podoaba sfintelor biserici,
de sfintele taine, cum s le ie, de botezul pruncului, de ornduiala slujbelor bisericeti, cu ce tax s
se svreasc i cu ce chip s petreac obtia preoiei) i la 1784 n Transilvania (v. Sterie D.
Stinghe, Documente privitoare la trecutul romnilor din chei, vol. II, Braov, 1901-1903, p. 4):
tecile, adec preurile acestea nici a le mai ridica, nici dup voia sa a lua sau care n-au fost n
obicei a le aduce nluntru, s nu fie slobozi, tare se poruncete. Apare i n Urbariul [pentru
Banat], publicat la Viena n 1781. nregistrat n Lexiconul de la Buda (1825) sub forma tacs.
Unii termeni sunt glosai: bilanul, adec cumpnul cel asemenea (MIU, 254), burz (locul
unde s adun neguitorii) (AR 1829, 18), clculuul sau socoteala (AIC, 94), s poate calcullui,
adec a s socoti (AIC, 94), tocmeal (contract) (LSM, 52), contracturi (tomnele) (LSM, 117),
contract sau tomneal (MTM II, 70, 96), creztori sau creditori (MTM II, 70; BEM, 327),
135

creditori, adec mprumuttori (MIU, 256), failit (mofluz) (CA 1855, 27), vistierie (erarium) (IIS,
11), fiscul, adec visteria cea domneasc (MTT, 120v), despgubire (indemnizaie) (PV, 62),
finaniile, adic veniturile (MIU, 152), garanie (chizie) (AR 1829, 40), indemnizaie
(dispgubire) (AR, 1832, nr. 66, 263), industria sau strdania (MIU, 49), ntreprinztor (urztor)
(AR 1834, 32), magazinuri (jitni de obte) (PV, 91), pensiile (adec plile carele cineva le capt
din mil) (RJ, 297), (alsuire) proprietate (PV, 77), ntmplri ale prevaricaiii, adec ale
nelciunii vmilor (RNV, 1), recepise sau cvietanie (RJ, 367), recepise (adeverin de primire)
(ESI, 18), obligaie (zapis de datorie) (CL III, 29), asoiaie (tovrie) (AR 1834, 134), importaie
(aducere n ar) (AR 1834, 43), tarif (nart) (CR 1829, 286) [v. 200, 201].
Constatm c seria de termeni citai se caracterizeaz prin diversitate i eterogenitate sub
aspectul provenienei lexemelor. Unele forme prezint influena pronunrii germane (asoiaie,
liitaie, soietate) sau maghiare (clculu, contractu, ficu) ori terminaii greceti la verbe
(exportarisi, importarisi, transportarisi). Variantele sunt o dovad a instabilitii noilor termeni i
vor disprea cu timpul, dup cristalizarea limbajului economic [v. 400].
Din inventarul de mai sus se detaeaz un segment de termeni care au avut o circulaie limitat
la anumite perioade temporale, care nu au supravieuit trecerii vremii, fiind eliminai din limbajul
economic de dubletele lor neologice sau de termeni de alte origini. Unii termeni au rmas n limba
romn comun (mezat, prevaricaiune), alii au astzi statut de regionalisme sau arhaisme
(alsuire, iosag, marchetan, porie, nart).
Lipsa unor termeni pentru noile concepte ca n orice perioad de transformri politice, sociale
i economice este compensat temporar prin perifraze sau calcuri: mprumuttor creditor (MTT,
117v; MML, 30r), ncreztor (RJ, 75, 77, 339) i creztor creditor (ITI, 20), apucare
ntreprindere (RIC, 257v), apuctor ntreprinztor (CCB, 119), nsie proprietate (NMSF,
35), so asociat (CL II, 355, 358), mprechet (TPE, 32v, 33r), mprechere asociaie (TPE, 11r,
33r), mpreunare companie (comercial) (SIU, 51v), cas de pstrat i mprumutare cas de
economii, comerci de schimb troc, barter (Costinescu 1870), a indoi capetele: a adoga pe
atta bani mprumuta or bga n comerci (a dubla capitalul) (Costinescu 1870).
Termenul capital este precedat de varianta popular capete (iniial la 1793, ntr-un manual
tradus din grecete) [v. 198, p. 163], apoi i n alte traduceri, din italian i mai ales din german
i n cteva prelucrri [ibid.]. Circul cu formele capitale, capitaliu, capitariu (Laurian,
Massimu 1871-1876) i capital, cf.: Capete. Capital, sum, ban mprumuta, or da cu
136

dobnd. A pltit dobnda, dar capetele dators nc: Il a pay les interts mais il doit encore le
capital (Costinescu 1870). Dictionariulu limbei romane consemneaz i civa termeni
sintagmatici: capitaliu productivu, capitaliu improductivu sau capitaliu mortu, capitaliu circulante,
capitaliu prensu sau nchisu (Laurian, Massimu 1871-1876).
Parcurgnd texte din epoc (manuale, studii i articole de pres, compendii de documente
economice), constatm c limbajul acestora este unul amalgamat, de tranziie, n care tradiia se
combin cu inovaia. Modernizarea terminologiei economice este relevant n special n a doua
jumtate a secolului al XIX-lea, cnd tipriturile cu caracter economic i noile cursuri de la
instituiile de nvmnt pun n uz termeni preluai din limbi strine, preponderent din francez.
Astfel, se vorbete despre doctrine i politici economice: mercantilism, fiziocratism, protecionism,
liber-schimbism; despre instituiile nou formate: case de economii i prevedere, case rurale, Curtea
de Conturi; despre necesitatea dezvoltrii cooperaiei: cooperaie de aprovizionare, cooperaie de
desfacere, cooperaie meteugreasc, cooperaie de credit; despre activitile eseniale ale
economiei (politice): produciunea avuiilor, mprirea sau distribuiunea avuiilor, consumaiunea
avuiilor, dezvoltarea industrial, percepiunea drilor, aplicarea de impozite, comerul intern,
comerul exterior, balan comercial etc. (P.S. Aurelian, Elemente de economie politic, 1889). n
lucrarea Tera nostra (1875), acelai autor vorbete despre produciune agricol i industrial,
relaiuni comerciale, valrea obiectelor esportate, accisul ce pltesc unele producte la introducerea
lor n orae, cheltuieli pentru serviciile publice, imposite directe i indirecte, deficit, beneficiuri,
alocaiune, desvoltare economic, buget ordinar, buget estraordinar, datorie public, amortisment
la mprumut, anuitate .a. Reprezentativ pentru metalimbajul scrierilor lui P.S. Aurelian este enunul
(similar multor altora): Staturile cu care avem daraveri mai importante sunt, dup nsemntatea
afacerilor: Austria, Turcia, Francia, Anglia, Rusia, Italia i Germania (p. 178), n care un termen
vechi (daraver) coabiteaz cu unul nou (afacere) ntr-o relaie fireasc de sinonimie.
Scrierile profesorului P.S. Aurelian, academician i om politic, unul dintre animatorii Societii
de Economie Politic (unde conduce edine i organizeaz dezbateri), reflect preocuprile
autorului pentru rspndirea n mase a cunotinelor economice. n acest sens, poate c niciun alt
economist romn din secolul al XIX-lea, cu excepia lui Ion Ghica, nu a desfurat o activitate att
de susinut.
Unul dintre proiectele strlucitului om politic, economist i scriitor Ion Ghica, n existena sa
zbuciumat i fascinant, s-a materializat n Convorbiri economice (1865-1875), scriere de
137

popularizare a noilor concepte economice ntr-o form accesibil publicului i ntr-un limbaj
sugestiv. Departe de gndul de a realiza un tratat sec i plictisitor, autorul i expune ideile dialognd
cu diverse personaje, reuind s menin viu interesul cititorului pe durata lecturii.
Am selectat din Convorbiri economice o serie de termeni care ilustreaz dezvoltarea domeniului
i a limbajului asociat acestuia: avans, avantage (i avantagiuri), cauiune, cecuri, concesie,
concesionar, contribuitor (i contribuabil), corporaiune, corupiune, divident, excedent, fonduri,
garant, industria, ipotec, liber-schimb, monopol, (a) negocia, operaiuni, plasament, prohibiiune,
rent, scaden, scont, speculaiuni, specul, transfer. Muli termeni sunt sintagmatici, compleci,
frazeologia limbajului specializat fiind nc o dovad a evoluiei domeniului n limba romn: banc
rural, banc de schimb, banc de scont, bilete de banc, bonuri ipotecare, cas de deposite, cereri
i oferte, circulaiunea banilor, (a) contracta datorii, contraciunile emisiunilor, conversiunea
rentei, cris comercial, datorie consolidat, datorie flotant, detentor de rent, echilibrarea
budgetelor, efecte de comerci, proprietate ipotecat, stagnaiunea commerciului, valoare
nominal, variaiuni de preuri etc.
Ion Ghica, adresndu-se nu numai specialitilor, ci i unui public larg, explic simplu,
inteligibil, noiunile cu care opereaz, fie prin sinonimizare, fie prin precizri ample: agio, un ba
(p. 93); suma ce se pltesce pe tot anul s numesce anuitate; ea s compune din dou pri, u parte
este dobnda i cealalt s numesce amorire sau amortisaiune (p. 114); Prvliile n care am
intrat, drag Maneo, sunt prvlii de bani. Marfa ce se afl ntr-nsele sunt banii. Acolo se vinde i
se cumpr bani. Magazia s numesce banc i negustorul dintr-nsa bancher. Zicem zraf, ntocmai
precum zicem bogasier, marchitan, lipscan (p. 91); theoria creditului creditul fiind dreptul la
plat n viitor, datorie cu soroc, trage dup dnsul ndatorirea de a produce, de a nfiina
bogie, de a munci (p. 96); excedentele le dau cu mprumutare la samsari bncilor, la curtieri sau
la bank brokers, care sunt mijlocitori ntre bnci i celelalte stabilimente (p. 116); Creditul care
circul mai mult aici este ceea ce se numesce n Francia bilete de complesen i n Englitera
accomodation bill, un credit ru vzut pe aiurea, fiindc nu este acoperit, nu este ntemeiat pe nici u
transaciune comercial adevrat, real (p. 103); Acest credit de care voesc s-i vorbesc prt
numele de System Scoian. Englesii l numesc Cash credit (credit pe bani btui), dar n realitate nu
este dect un accomodation bill (p. 104); Englesii au instituit la Londra u cas de refuire, de
lichidare sau mai bine zicnd de limpezire numite Clearing house (p. 112); Alternarea aceasta a
lucrului cu nvtura a luat nume de half-time (p. 401).
138

Uneori, autorul recurge i la sinonimia termen cuvnt din limba comun: beneficiu i folos, a
echilibra i a cumpni: banii i ntrebuins n specule sau n industrie, realiss ctiguri i cu
acele beneficiuri pltesc polia (p. 103); zarafi la trebuin dau o moned n schimb pentru alta,
reservndu-i un folos de la acst operaiune (p. 107); sciina economic ne arat i ne dovedesce
c exist o correlaiune ntre valorile muncei i ntre capitaluri, valori care s cumpnesc singure,
s echilibrs, cum s zice (p. 216); Cnd un guvern nu scie s cumpnsc cheltuelile dup
venituri, este obligat sau s vnz din averea statului, domeniuri, sau trebue s alerge la
mprumuturi (p. 133) (cf. i agio ba, scaden soroc, samsari curtieri i bank brokers).
Neologismele din Convorbiri economice sunt de origine latino-romanic (francez, italian,
latin), dar i de origine englez. Termenii noi se amestec ntr-un mod oarecum bizar (pentru
cititorul zilelor noastre) cu lexemele vremii: toptangiu angrosist, muteriu cumprtor, client,
bani platnici n termen de pltibili. i n scrierile lui Ion Ghica am nregistrat sinonimia
daraver afacere, ca i la P.S. Aurelian: bogiea nu st n aur nici n argint, ci n industrie, n
comerci, n nlesnirile de a produce mult i de a asigura daraverile (p. 116); rile cu care
Romnia este n daraveri de comerci se clasz n privina esportului n modul urmtor (p. 495);
centrul afacerilor celor mari (p. 449); afacerea a fost condus cu un talent i cu u inteligin cari
le fac cel mai mare onor (p. 450) (Convorbiri economice, 1879). Unii termeni vechi, care mai trziu
au ieit din uz, circul astzi ca nume de familie: Bogasieru, Marchitan, Zarafu.
Dintre manualele de economie aprute pe la sfritul secolului al XIX-lea prezint interes pentru
cercetarea noastr lucrarea Elemente de economie politic. Carte de coal ntocmit dup
publicaiuni strine de D. Aug. Laurian (Bucureti, Editura Librriei Socecu & Comp., 1897). Dei
nu este sut la sut original, ci mai mult o traducere dup crile din coala francez ale
economitilor P. Leroy Beaulieu i E. Levasseur (p. VI), dup cum mrturisete autorul nsui,
scrierea constituie o contribuie substanial la dezvoltarea domeniului i la definirea i explicarea
conceptelor economice cunoscute n epoc n spaiul romnesc, fiind util i sub aspectul
terminologiei vehiculate.
Fiind inspirat din surse de limba francez, lucrarea pune n circulaie termeni preponderent de
origine francez, dar i de provenien latin, italian sau german (ori termeni cu etimologie
multipl) care se refer la finane, credite, munc, comer, avuii etc.: debueu, detailiti, grev,
incas (definit ca rezerva metalic n moned i drugi de aur i argint ce se gsete n lzile bncii),
numerar, portofoliu (explicat ca suma efectelor de comer scomptate de banc), productivitate,
139

profit, rent, sindicate, utiliti, warant .a. Majoritatea termenilor sunt sintagmatici, baza
sintagmelor fiind att termeni tradiionali, ct i termeni neologici: agent al produciunei, factor al
produciunei, balan comercial, compt curent, curs de schimb, etalon monetar, libertatea muncii,
unelte de munc, incidena impozitelor, scutire de impozit, mrfuri de tranzit, superioritate
economic, munte de pietate cas de mprumut prin amanet, regim vamal, rent funciar,
suspendare de plat, risic (sic!) comercial etc. Unele serii de termeni se constituie n paradigme:
patron, salariat, uvrier, impiegat, servitor, funcionar; munc muscular (sau manual), munc
intelectual; remunerare, salariu cu ziua, salariu cu bucata, salariu progresiv, gratificaie
(remunerare apare aici ca hiperonim); comer cu ridicata, comer cu mruniul (sau cu mruntul);
asociaie n participare, societate n nume colectiv, societate n comandit, societate cu capital
variabil, societate anonim (astzi: societate pe aciuni).
Progresul cunoaterii determin evoluia unor expresii fixe (sintagme) n direcia specializrii:
capital circulant, capital fix, capital necorporal (nvtura, educaiunea, talentul); proprietate
individual, proprietate privat, proprietate colectiv, proprietate funciar; productivitate social,
productivitatea capitalului; credit personal, credit real, credit comercial; impozit proporional,
impozit progresiv, impozit unic, impozit multiplu, impozit direct, impozit indirect, foncier (i
funcier) impozit care se pltea pentru proprietile agricole; tax vamal, tax de export, tax de
import; crize economice, autorul semnalnd trei feluri de crize: crizele comerciale i monetare,
crizele industriale, crizele de burs sau Krachurile.
n manual regsim i termenul meteiaj (dup fr. metayage), care denumete conceptul lansat i
experimentat, timp de trei decenii, de Ion Ionescu de la Brad n a doua jumtate a secolului al
XIX-lea cu semnificaia contract prin care proprietarul d pmntul i materialul de exploatare i
are dreptul la o parte determinat din producte (p. 122), o varietate de arendare a pmntului
(v. Bdescu et alia 2005, p. 306).
Dimitrie August Laurian altur termeni tradiionali de versiunile lor moderne, datorate
originalului: negustori cu ridicata (en gros), negustori cu mruniul (en detail), dobnd sau
interes, credit sau ncredere ori explic unii termeni prin perifraze: formarea capitalului sau
capitalizare. Uneori autorul recurge la calcuri: venit schimbcios variabil (sintagm n relaie de
antonimie cu venit fix), operaiuni ctigoase rentabile, profitabile, trg liber pia liber. Am
nregistrat i variante: faliment (Dac ntreprinztorul cade n faliment, asociaii si pierd capitalul
pus n ntreprindere, p. 162) i falit (Cererea de capital e violent, disperat; banii se caut cu
140

orice pre, pentru a putea ndeplini obligaiunile i a scpa de falit, p. 286); industrial (Banca ()
poate face industrialilor i comercianilor condiiuni avantagioase de mprumuturi, p. 240;
Speculatorii, industrialii, negustorii nu opereaz numai cu capitalurile lor disponibile, ci i cu bani
mprumutai, p. 284) i industria (cestiune care nu se pune fa cu agricultorii i industriaii
propriu-zii, p. 41; Necesitatea de a ntreinea n micare marele capital nchis n maine face pe
industriai s lupte mai cu energie n contra crizei, p. 86). Menionm c Dicionaru limbii
romneti de August Scriban (1939) nregistreaz varianta industrial ca form de baz: Persoan
care se ocup de industrie, fabricant: un mare industrial i precizeaz: (Fals: industria).
n subcapitolul despre regimul vamal, Laurian utilizeaz dou forme de plural pentru
substantivul vam: vmi i vmuri, ncercnd s dezambiguizeze un termen polisemantic (este vorba
despre polisemie intern, n interiorul domeniului) prin mijloace gramaticale. Astfel, vmile
desemneaz taxele vamale (Vmile, n neles fiscal, sunt taxele ce se percep asupra mrfurilor
car intr sa ies din ar, calculate fie dup valoare, fie dup greutate, msur or numr, p. 352),
iar vmurile, administraia care percepe taxele (Pentru a percepe taxe asupra mrfurilor car intr
sa ies dintr-o ar, pentru a mpedica eirea unora i intrarea altora i pentru a constata micarea
comerului cu strintatea guvernele au stabilit la graniele statului vmuri, p. 275-276). n
domeniul fiscal actual, n vederea dezambiguizrii circul doi termeni: vam instituie care percepe
taxe legale pentru intrarea i ieirea unor bunuri din ar; loc, punct n care funcioneaz aceast unitate
i tax vamal (DCEP; v. i infra, 3.1.4), iar forma de plural acceptat de norm este numai vmi.
Incursiunea n terminologia economic a secolului al XIX-lea demonstreaz c aceasta mbin
tradiia i inovaia, dezvoltndu-se cu precdere n a doua jumtate a perioadei cercetate i fiind
stimulat de noile condiii social-economice, de obinerea independenei naionale, de nfiinarea
nvmntului economic secundar i superior, de apariia unor lucrri semnificative cu caracter
economic originale i traduse sau adaptate dup modele strine. Din inventarul terminologic trecut
n revist, se evideniaz componenta neologic a limbajului economic, reprezentnd inovaia.
3.1.4. Modernizarea i specializarea terminologiei economice (secolul al XX-lea). Dinamica
unui domeniu determin i dinamica terminologiei aferente acestuia. Dezvoltarea domeniului, prin

realizarea sarcinilor de investigaie propuse i prin fixarea de noi obiective de cercetare, aduce cu
sine i o dezvoltare a terminologiei, prin utilizarea de concepte noi, create sau mprumutate, prin
reinterpretarea conceptelor vechi, crora li se atribuie semnificaii noi, sau prin abandonarea
termenilor vechi, utili ntr-un anumit moment al evoluiei domeniului, dar perimai ulterior.
141

n secolul al XX-lea se remarc o dezvoltare ampl a metalimbajului economic n texte i n


dicionare, crete sub aspect cantitativ numrul de termeni, iar sub aspect calitativ, se diversific
formele de exprimare ale terminologiei economice. Astfel, graie apariiei unor realiti economice
noi i evoluiei gndirii economice, continu substituirea unor forme de termeni, acest cumul de
termeni reflectnd cumulul de concepte [188, p. 73].
Modernizarea terminologiei din domeniu este determinat i de sincronizarea cu terminologia
internaional. mprumutul reprezint i n secolul al XX-lea un mijloc semnificativ de mbogire a
inventarului terminologic economic, cf. audit, bonificaie, cartel, deflaie, embargo, franciz,
inflaie, infrastructur, investiie, lichiditate, monopson, oligopson, privatizare, randament,
recesiune, redeven, reflaie, rulaj, stagflaie, stoc, subvenie, omaj, tranziie, virament .a.
(DCEP). De mprumuturile latino-romanice se detaeaz un grup numeros de termeni de origine
englez: banking, barter, bearish, bond, boom, bullish, business, call money, chart, clearing/cliring,
covering, drawback, dumping, duty-free, factoring, fixing, futures, goodwill, hedging, holding, input,
jobber, know-how, leasing, lock-out, merchandising, open-market, output, outsider, panel, pay-back,
pool, rating, renting, roll-over, sponsor, spot market, spot payment, stand-by, swap, swing, switch,
trend etc. (DCEP; Hoan, Economie). Unele anglicisme sunt dublate de termeni tradui: insiders
iniiai, placing plasare (ibid.), mai ales n manuale: tranzacii simultane sau spot (la vedere),
tranzacii barter (troc), eec al pieei libere (market failure), rezultatele (outputurile)
activitii, cutare de rente (rent-seeking), impozitul pe cetean (poll tax sau impozitul pe cel
care voteaz) (Hoan, Economie) sau dau natere unor lexeme adaptate prin calchiere: budgeting
bugetare, externalities externaliti (ibid.). Bine cunoscutul termen co de consum de asemenea
constituie un calc dup engl. consumer basket.
Termenii economici de origine englez au o mare frecven mai ales n unele articole din presa
economic, dar i n documente oficiale (legi, regulamente, directive europene etc.). Muli dintre
aceti termeni sunt strict necesari, fiind condiionai de realiti sau concepte economice noi i
neavnd echivalente romneti, de exemplu: spin-off firme recent nfiinate sau care urmeaz s se
nfiineze pe baza unui rezultat obinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaii publice de
cercetare sau al unei universiti, start-up n contextul prezentei scheme, desemneaz
ntreprinderile nfiinate de maximum 3 ani, care implementeaz un rezultat obinut dintr-un proiect
de cercetare sau o idee brevetat (Schema de ajutor de minimis, 11.02.2008, pentru sprijinirea
start-up-urilor i spin-off-urilor inovative, MO nr. 151, 28.02.2008). Adaptarea lor fonetic i
142

morfologic este relativ. n ciuda acestui fapt, care determin o asimilare formal parial la lexicul
romnesc, unii termeni, prin frecvena mare, dezvolt lrgiri de sensuri i chiar polisemie, dar
majoritatea respect condiia terminologic de monosemantism i monoreferenialitate, ceea ce
constituie un avantaj pentru aceast categorie. Prin asimilarea limitat, viitorul termenilor economici
de origine englez va fi variabil i inegal, att la nivelul limbajului specializat, ct i n ce privete
asimilarea n limba comun [137, p. 144].
O serie de termeni, dei par derivai sau compui pe teren propriu, sunt adaptai fie dup
francez, fie dup englez (sau au etimologie dubl): mondoeconomie, macroeconomie,
microeconomie, dereglementare, subproducie, supraproducie, superdividend, supraprofit.
O form inovativ de exprimare a terminologiei economice n secolul al XX-lea (absent n
secolul precedent) este reprezentat de numeroase abrevieri. n general, datorit internaionalizrii,
ponderea abrevierilor este n continu cretere n lexicul actual, inclusiv n lexicul limbii romne
[v. 174, p. 37-52]. n limbajul economic, dintre cele trei tipuri de abrevieri cunoscute, predomin
siglele, mai puin acronimele, iar trunchierea, dup cum se tie, este specific exprimrii orale sau
gazetreti (cf. nivel macro[economic]).
Astfel, siglarea reprezint o modalitate de abreviere prin juxtapunerea literelor iniiale ale
cuvintelor ce formeaz un grup sintactic stabil, prin care iau natere noi uniti lexicale, numite
sigle. Dei apariia abrevierilor este legat de Antichitatea greco-latin (v. I.N.R.I. Jesus Nazareus
Rex Judeorum; S.P.Q.R. Senatus Populusque Romanus) [299, p. 277], istoria modern a siglei, ca
procedeu cult de mbogire a vocabularului, specific limbii scrise, ncepe din secolul al XX-lea.
Siglarea s-a dovedit foarte productiv n englez (mai ales n varianta sa american), n rus i n
francez (sub influena englezei). n limba romn, ntre primele sigle atestate, se afl: CFR = Cile
Ferate Romne (1856), DGP = Direcia General a Telegrafelor i Potelor (1864), CEC = Casa
de Economii i Consemnaiuni (1864), SAR = Societatea Academic Romn (1867), PNL =
Partidul Naional Liberal (1875) [151, p. 333]. n perioada interbelic, numrul siglelor continu s
creasc, iar dup 1989 inventarul siglelor utilizate n pres i n terminologii a nregistrat o cretere
spectaculoas [ibid., p. 342].
n terminologia economic romneasc se disting dou categorii de sigle: (a) formate pe teren
romnesc sau adaptate dup modele strine i (b) preluate din limba englez (sigle de circulaie
internaional). Din prima categorie citm PIB = Produsul Intern Brut, PNB = Produsul Naional
Brut, TVA = taxa pe valoarea adugat, SRL = societate cu rspundere limitat, AGA = adunare
143

general a acionarilor, SIF = societate de investiii financiare, IMM = ntreprinderi mici i


mijlocii, CAS = contribuii de asigurri sociale, FMI = Fondul Monetar Internaional, SME =
Sistemul Monetar European, BNR = Banca Naional a Romniei, BNM = Banca Naional a
Moldovei, BERD = Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare .a. Unele sigle sunt mai
puin transparente pentru nespecialiti, cum ar fi DEA = dobnd efectiv anual, BAM =
barometru, analogie, model metod de prognoz folosit n afaceri, n special n tranzaciile de
burs, PFG = presiune fiscal global, ACB = analiza cost beneficiu tehnic de alocare
raional a resurselor publice, RFT = resursele financiare totale, RFB = resursele financiare
bugetare, RFP = resursele financiare private etc. (DCEP; Hoan, Economie).
Din categoria a doua menionm MDL, RON, USD, OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development, ATM = Automated Teller Machin bancomat, GATT = General
Agreement on Tariffs and Trade, MBO = Management by Objectives, ZBB = Zero-Based Budgeting
(bugetare cu baz zero), LIBOR = London Inter Bank Offered Rate dobnd pe care o folosesc
consoriile bancare la acordarea creditelor n eurovalute, WTO = World Trade Organisation
(Organizaia Mondial a Comerului), PIP = procentage in points etc.
Cele mai frecvente i mai semnificative sigle internaionale cu caracter economic fac parte din
INCOTERMS, un set de reguli internaionale referitoare la comerul exterior, publicate n 1936 de
Camera Internaional de Comer de la Paris i modificate periodic (1953, 1967, 1976, 1980, 1990,
2000, 2010): CIP = Carriage and Insurance Paid To pre fr taxe, DDP = Delivered Duty Paid
pre cu toate taxele incluse (TVA, accize, taxe vamale), CIF = Cost, Insurance and Freight sigl
utilizat n comerul exterior care indic faptul c toate cheltuielile de transport i de asigurare sunt
cuprinse n preul mrfii livrate n portul de destinaie (DCEP), FOB = Free On Board (franco la
bord) baza unui contract de export n care vnztorul pltete pentru expedierea bunurilor din
portul de mbarcare i ncrcarea lor pe vapor sau n avion (DCEP), FOR = Free On Rail (franco
gar), FOT = Free On Truck (franco vagon) etc. Astfel, rezult o raportare a terminologiei
economice moderne la norme internaionale, caracteristic a tiinelor actuale n general.
Un ir de sigle internaionale se regsesc n cadrul unor sintagme hibride: sistemul SWIFT
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), metoda PIMS (Profit Impact of
Market Strategy), sistemul sau metoda ZBB, paradigma OLI (ownership, localization,
internalization) .a.
144

Siglele i justific existena prin funcia lor denominativ i prin economia lingvistic pe care
o realizeaz [299, p. 275]. Datorit acestor caracteristici, siglele sunt frecvente i n alte limbaje
specializate (medicin, biologie, informatic, administraie, politic), contribuind la aspectul
codificat al acestora.
Menionm i cteva acronime din domeniu: ECOSOC = Economic and Social Council
(Consiliul Economic i Social al ONU), COMECON = Council for Mutual Economic Assistance,
FINRA = Financial Industry Regulatory Authority (organizaie nonprofit), FOREX = Foreign
Exchange Currency, VaR = Value at Risk (valoarea riscat) etc.
O varietate nou de termeni economici constituie sintagmele internaionale care conin nume
proprii: coeficientul lui Bruno, curba lui Philips, curba Laffer, efectul Baumol, efectul AverchJohnson, eficien Wicksell-Lindahl, indicele Lafay, indicele Dow-Jones, legea lui Engel, metoda
Porter, multiplicatorul investiional al lui Keynes, sistemul informaional Bloomberg etc. (DCEP;
Didier 1994; Hoan, Economie).
Analiznd mai multe texte i dicionare specializate relevante, am constatat c ponderea cea mai
ridicat n inventarul de termeni economici din secolul al XX-lea revine unitilor sintagmatice.
Este vorba despre sintagme fixe, relativ fixe i libere, create pornind de la termeni vechi,
reprezentnd tradiia n domeniu, sau de la mprumuturi (majoritatea intrate n limba romn n
secolul al XIX-lea).
a. Sintagme cu termeni-pivot tradiionali: CHELTUIELI cheltuieli directe, cheltuieli
indirecte, cheltuieli reale, cheltuieli economice, cheltuieli de capital, cheltuieli de exploatare,
cheltuieli de personal, cheltuieli deductibile, cheltuieli nedeductibile, cheltuieli publice, cheltuieli
reproductive; VENIT venit brut, venit net, venit naional, venit impozabil, venit din investiii, venit
marginal; PRE pre de cost, pre de echilibru, pre de emisiune, pre de monopol, pre de
pornire, pre de producie, pre de rscumprare, pre ferm, pre de pia, pre de consum;
VNZARE vnzare asociat, vnzare personal, vnzare silit, vnzare fr acoperire, vnzare
la licitaie, vnzare de soldare; BANI bani de calcul, bani de credit, bani electronici;
MPRUMUT mprumut pe termen lung, mprumut pe termen scurt, mprumut de conversiune,
mprumut extern, mprumut intern, mprumut indexat, mprumut n loturi, mprumut cu opiune,
mprumut cu rat variabil, mprumut n suferin, mprumut ipotecar, mprumut pentru nevoi
personale .a. (DCEP; Hoan, Economie).
145

b. Sintagme cu termeni-pivot neologici: ACIUNE aciuni autorizate, aciuni de


administrator, aciuni gemene, aciuni nominative, aciuni la purttor, aciuni ordinare, aciuni
prefereniale, aciuni cotate; CAPITAL capital angajat, capital autorizat, capital bancar, capital
constant, capital fictiv, capital investit, capital nominal, capital de rezerv, capital de risc, capital
social; CREDIT credit de consum, credit funciar, credit ipotecar, credit furnizor, credit de
refinanare, credit revolving, credit rotativ, credit de scont, credit sezonier, credit stand-by;
ECONOMIE economie dirijat sau economie de comand, economie de pia, economie
descentralizat, economie mixt, economie competitiv; RAT rata amortizrii totale, rata
rentabilitii totale, rata dobnzii, rata de impozitare, rata consumului, rata de schimb, rata
profitului, rata rentabilitii capitalului, rata scontului, rata marjei brute, rata marjei nete; TAX
tax pe valoarea adugat, tax compensatorie, tax de consumaie, tax de contribuie, taxa
scontului, tax de timbru etc. (DCEP; Hoan, Economie). Astfel, remarcm c n limbajul
economic contemporan termenii sintagmatici sunt preferai termenilor simpli, iar unii termeni
economici sunt deosebit de productivi sintagmatic (v. pre, aciune, rat, credit).
Noile teorii economice i dezvoltarea relaiilor de schimb internaionale pun n circulaie noi
concepte: competitivitate, lansare/relansare economic, integrare economic, securitate economic,
poziie de monopol, risc de ar, globalizarea (internaionalizarea) economiei, regionalizarea
economiei, rzboi valutar, avantaj competitiv, incubator de afaceri, analiz economic, previziune
economic, preferin comunitar avantajul produselor europene n faa celor din import, zon
vamal liber, zon off-shore, concuren perfect/imperfect .a. Pe de alt parte, i unele concepte
tradiionale, cum ar fi fiscalitatea, genereaz cu timpul concepte adiacente, desemnate prin termeni
noi. Pe lng termenii cunoscui contribuabil, venituri sau ncasri fiscale, evaziune fiscal,
sectorul n discuie a dezvoltat o serie de concepte noi, aferente impozitrii: presiune fiscal (i
sinonimele eufemistice tensiune fiscal, coeficient fiscal), baz de impozitare, rat de impozitare,
materie impozabil, nivelul fiscalitii, suveranitate fiscal, prelevri obligatorii, randament fiscal,
optimizare fiscal, plafon fiscal, pragul fiscalitii suportabile, referendum fiscal, revolt fiscal,
actorii sistemului fiscal, iluzie fiscal, civism fiscal mod de comportare a contribuabilului pus n
faa obligaiei de a plti statului impozite (Hoan, Economie).
Discursul economic este, de regul, inclus n categoria discursului tiinific, motiv pentru care
este adesea perceput ca fiind unul foarte obiectiv. Stilul su este de obicei caracterizat ca unul sobru,
concis, lipsit de metafore sau de orice alte forme de exprimare mai mult sau mai puin creative. n
146

ultimele decenii, au aprut mai multe lucrri importante care demonstreaz cu pertinen c aceast
percepie este departe de realitate. De fapt, discursul tiinific face adesea apel la expresii cu caracter
figurat [404], care nu se limiteaz doar la a prezenta sau a explica anumite concepte [164]. Discursul
economic nu este o excepie. n ciuda preteniilor de rigoare i obiectivitate tiinific, acesta se
dovedete deseori subiectiv, manipulativ i creativ, ndeosebi n variantele sale vulgarizatoare (texte
didactice, pliante bancare, mass-media) sau n subdomeniile orientate spre consumator (marketing,
branding). Or, chiar i realizrile textuale cu un grad nalt de specializare sunt marcate de prezena
unor termeni metaforici, desemnnd concepte economice semnificative.
Acum trei decenii, George Lakoff i Mark Johnson [404] propun pentru prima dat teoria
metaforei conceptuale, care a nlocuit abordrile anterioare cu o viziune nou, revoluionar,
atribuind metafora domeniului gndirii. n anii 90, apar i alte studii cu o optic asemntoare,
dintre care menionm lucrrile semnate de Isabelle Oliveira, n care autoarea analizeaz metafore
din domeniul medical [336, 337, 338]. n alte cercetri, s-a demonstrat c i discursul economic face
apel frecvent la metafor [388; 161; 154]. Recent, la Universitatea Babe Bolyai din Cluj-Napoca
a fost elaborat o tez de doctorat cu titlul Metafora i funciile acesteia n discursul bncilor
romneti: o abordare sociocognitivist de Bianca Tomoni (2012). Pentru identificarea expresiilor
metaforice, autoarea a facut apel la tehnica propus de grupul de cercettori Pragglejaz (Pragglejaz
este un proiect de cercetare viznd crearea unei proceduri de identificare a expresiilor metaforice n
discurs prin intermediul unor aplicaii informatice; numele este format din iniialele prenumelor
celor zece cercettori implicai) [408], ajungnd la concluzia c metaforele sunt folosite n scopuri
din cele mai diverse: pentru a facilita nelegerea noiunilor financiare, pentru compensarea unor
lipsuri terminologice, pentru organizarea textual i mai ales pentru persuadarea clienilor. Astfel, n
tiin metafora este un principiu explicativ i a devenit un topos central n abordarea cunoaterii.
Conform aprecierilor avansate de Daniela Rovena-Frumuani [164], metafora n tiin informeaz
(didactic), explic i convinge (explicitnd codul printr-o imagine mai familiar). n discursul
tiinific economic, metaforele au un caracter convenional, subordonat caracterului denotativ al
limbii naturale. Metafora n tiinele economice este determinat de nevoia de a da un nume unei
realiti nou aprute, avnd o funcie metalingvistic, de fixare a unui concept pentru care nu exist
un echivalent satisfctor ntr-o form de expresie verbal [154, p. 227].
Una dintre primele metafore conceptuale din limbajul economic romnesc capital vagabond
a fost introdus la nceputul secolului al XX-lea de Constantin Stere, n faimoasa disput pe care a
147

purtat-o cu varianta clasic a marxismului, reprezentat n Romnia de C.D. Gherea i de partidul


social-democrat de atunci: nc de acum apte ani () am artat n Camer c n rile civilizate ale
Apusului s-a format un imens capital comercial i capital de banc, pe care l-am numit capital
vagabond ntruct acest capital cutreier lumea n cutarea unei plasri avantajoase i ntruct
cmpul lui de operaiune l constituie mai ales rile napoiate economicete. () Am artat atunci
c acest capital produce n rile n care opereaz toate efectele ntunecate ale capitalismului, fr
compensaia binefacerilor datorate lui n Apus, ntruct n rile napoiate el are de efect numai
capitalizarea veniturilor, nicidecum a felului de produciune (pe care e neputincios s-l organizeze
acolo). Mulumit acestui fapt, acolo se nasc toate fenomenele acumulrii primitive (), dar fr s
se nasc, din cauza aceasta, o avuie naional care a fost o justificare istoric a acestei faze n
Apus ci capitalul vagabond servete ca o imens pomp care aspir avuia astfel acumulat peste
grani (Stere 1996, p. 116-117). Conceptul este sinonim cu capital cmtresc, iar reputatul
economist romn Gheorghe Zane l numete i capital vampir (apud Bdescu et alia 2005, p. 77).
n Dicionarul de sociologie rural (ibid.) gsim i sintagmele capital comprador, capital prdalnic,
care desemneaz, de asemenea metaforic, acelai concept, numit astzi capital de speculaie.
Un concept esenial al economiei de pia, introdus de Adam Smith n lucrarea sa Avuia
naiunilor. Cercetare asupra naturii i cauzelor ei (1776), este exprimat sugestiv prin celebra sa
metafor mna invizibil a pieei (invisible hand of the market). Desemnnd concurena pe o pia
liber, mecanismul pieei libere, metafora ilustreaz cum, prin urmarea propriului interes, indivizii
stimuleaz indirect economia. Mna invizibil a pieei se opune termenului mna vizibil a statului
(mna statului): criticii interveniei guvernului (statului) avertizeaz c mna statului poate fi mai
rea dect mna invizibil a pieei, c, n loc s produc bunuri publice, poate produce rele
publice (Hoan, Economie, p. 69). Astfel, mna vizibil a statului denot, de fapt, intervenia
guvernului n mecanismul de pia.
Metafora st i la baza termenilor paradis fiscal; arpe monetar (concept aprut n 1972, cu
semnificaia limite, socotite normale, ale fluctuaiei cursului pentru un ansamblu de monede,
DCR2 1997, avnd i dou varieti: arpele n tunel i arpele fr tunel); foarfeca preurilor
raportul dintre dinamica preurilor produselor de baz i preul produselor manufacturate, primele
nregistrnd dinamici care rmn n urma preurilor produselor manufacturate sau dinamica
preurilor de export ale mrfurilor produse de rile n curs de dezvoltare i ale celor produse de
rile cu economie dezvoltat (DCEP); economie subteran (economie-fantom) economie
148

ilegal; eec de pia lipsa eficacitii mecanismelor de pia n prezena unei situaii de monopol,
oligopol etc. [154, p. 227]; curb a indiferenei relaie ntre dou couri [ibid., p. 228],
anestezie fiscal ascunderea presiunii fiscale prin apelarea la unele impozite n preul bunurilor
(), fragmentarea presiunii fiscale totale prin perceperea unui numr mare de impozite de nivel mic
n locul unui numr mic de impozite cu nivel mare, precum i prin obinerea de venituri fiscale prin
mijloace indirecte (impozite pe inflaie) (Hoan, Economie, p. 160), firm-cpu (Firma-cpu
este o firm care suge fonduri fr a presta servicii sau acestea sunt pltite peste preul pieei,
Romnia liber, 26.X.2005) .a.
Unele cercetri evideniaz un grup de metafore n care banii sunt conceptualizai ca substane
lichide (liquid metaphor) [409]: activ lichid, lichiditate, cont curent, cash flow/flux de numerar, flux
valutar, aciune diluat, scurgere de capital, scurgere de bani, scurgere a fluxului de numerar,
scurgeri de venituri, capital flotant, infuzie de capital, injecie de capital, transfuzie de capital, cont
ngheat, ngheare a plilor, ngheare a salariilor, ngheare a pieei creditelor etc.
Remarcm c aproape toate metaforele semnalate au fost conceptualizate n alte limbi, nu n
romn, reprezentnd calcuri sau traduceri, adic fiind metafore-traduceri i avnd caracter
internaional (cf. fr. serpent montaire, paradis fiscal, conomie souterraine; engl. invisible hand of
the market, price scissors, market failure, dummy company, capital drain, currency flows, frozen
account, liquidity, pay freeze, price freeze, wage freeze, money infusion etc.). Astfel, metaforeletraduceri se ncadreaz n neologia traductiv.
Inovaia n domeniul terminologiei economice din secolul al XX-lea se manifest nu numai prin
formele de expresie, ci i prin mobilitatea denotativ sau conceptual-semantic [v. 32, p. 39-43]. n
limbajul economic, cea mai spectaculoas evoluie conceptual-semantic se constat n cazul
termenului pia. Definit n secolul al XIX-lea drept locu largu intre case; foru, strata larga, curte
larga (Laurian, Massimu 1871-1876, sub forma platia) i figurnd n cteva expresii (a comper
din platia, e multa merce in platia, platia de commerciu) sau ca loc de trg; locul unde se strng
negustorii, bancherii, spre a ncheia afaceri; totalitatea negustorilor i bancherilor dintr-un ora (CA
1926) la nceputul secolului al XX-lea, spre sfritul aceluiai secol termenul pia i-a extins
substanial semnificaia. Pe lng sensul tradiional de loc special amenajat unde se face comer cu
mrfuri, mai ales cu produse agroalimentare (DEX 1998), pia nseamn acum i sfer a
circulaiei mrfurilor; cererea i oferta de mrfuri (ibid.); mediul n care se tranzacioneaz diferite
bunuri sau servicii, ntre cumprtori i vnztori, prin mecanismul pieei (DE); locul teoretic de
149

ntlnire i de confruntare a ofertei i cererii, care duce la fixarea preurilor mrfurilor i a volumului
schimburilor (DCEP). Termenul pia a ajuns s desemneze multiple realiti noi, fapt probat i
prin dezvoltarea unei serii largi de sintagme preciznd mobilitatea denotativ a lexemului: pia de
capital pia n care se tranzacioneaz valori mobiliare (aciuni, obligaiuni etc.) ntre emitenii i
posesorii lor, n calitate de vnztori, i deintorii de capital (investitori), n calitate de cumprtori
(DE); pia monetar pia n care se efectueaz operaiuni de atragere i de plasare a banilor (i
instrumentelor de credit pe termen scurt), la nivelurile ratelor dobnzilor determinate liber de
intermediarii financiari, n scopul reglrii pe termen scurt a deficitelor de lichiditi (DE); pia
valutar pia n care se efectueaz vnzri i cumprri de valute la vedere (spot) i la termen
(forward), la cursuri de schimb determinate liber de intermediarii autorizai s participe pe aceast
pia (DE); pia captiv situaia care apare atunci cnd un grup de cumprtori este obligat s
cumpere un anumit produs, ca rezultat al unei circumstane speciale, cum ar fi absena unui furnizor
alternativ pentru acel produs (DCEP); piaa muncii spaiul economic n care se ntlnesc, se
confrunt i se negociaz n mod liber cererea de for de munc exprimat de ctre deintorii de
capital (n calitate de cumprtori) i oferta, reprezentat prin posesorii forei de munc (DCEP);
pia ipotecar tip de pia unde se negociaz numai creane care au garanii ipotecare, n scopul de
a se permite refinanarea mprumuturilor acordate cu asemenea garanii (DCEP); pia unic
european circulaia liber a populaiei, bunurilor, serviciilor i a capitalului n rile membre ca i
cnd ar circula ntr-o singur ar (http://www.dce.gov.ro/).
Unii termeni economici sunt calcuri, cum ar fi lumea a treia, a spla bani sau reprezint
neologisme semantice (neoseme): suport (financiar) sprijin (engl. support), ni, n sintagmele
ni de pia, comer de ni (fr., engl. niche) etc.
Dinamica tiinelor economice se manifest i printr-o continu specializare a subdomeniilor,
unele dintre care devin domenii autonome: ecoeconomie (economie ecologic), management,
marketing, comer electronic .a., iar acestea, la rndul lor, dezvolt alte subdomenii: management
economic, management de proiecte, managementul ntreprinderii, managementul resurselor umane,
managementul calitii, managementul conflictelor; marketing economic, marketing politic; din
marketing se desprinde un subdomeniu cu tendina de a deveni domeniu distinct: brandingul.
Noile (sub)domenii, caracterizate prin interdisciplinaritate, constituie discipline de nvmnt la
nivel de licen (cf. programul de studii al ASE din Bucureti, ASEM din Chiinu, USM) i se
specializeaz i mai strict la nivel de master. Metatermenii trecui n revist sunt secondai de
150

inventare de termeni propriu-zii: fiecare (sub)domeniu nou aprut vine cu termenii si specifici.
Aceste inventare, aflate n faza de constituire, sunt nc instabile i prezint numeroase fluctuaii
terminologice [293] din cauza unor termeni aflai n concuren. Majoritatea termenilor din
management i din marketing, de exemplu, provin din limba englez, de aceea limbajul acestor
(sub)domenii este unul mixt, englez-romn. Anglicismele coexist cu echivalentele romneti, care
sunt fie traduceri, fie calcuri (mai mult sau mai puin reuite), iar prezena mai multor termeni pentru
desemnarea aceluiai concept genereaz relaii de sinonimie i chiar de polisemie n interiorul
limbajelor n discuie (v. infra, 3.1.5).
Marketingul se adreseaz ndeosebi oamenilor, tiina marketingului avnd ca punct de pornire
i de sosire consumatorul, iar ca obiect de studiu, relaiile de schimb. Clientul a devenit pilonul
activitii de marketing, ceea ce a determinat gsirea unor metode i instrumente de cercetare i
analiz a acestei noi dimensiuni. Este o ramur a economiei aplicate, iar caracterul interdisciplinar este
dovedit de prezena unor concepte din psihologie, publicitate i comunicare [v. 58, p. 161-162].
Pentru ilustrarea tendinelor terminologice din marketingul economic, inserm civa termeni
dintre cei mai cunoscui din domeniu (acoperind subdomeniile cercetarea de marketing, politica de
promovare, comportamentul consumatorului, politica de distribuie):
(a) termeni simpli: advertising, advertorial, agromarketing, angrosist, banner, branduct,
cibermarketing, dealer, demarketing, detailist, dummy, euromarketing, insert [publicitar], marc
[comercial], logo, outdoor, prelansare, prospectare, promovare, retail, retailer, sampling, soldare,
sondaj, showroom, trader, teasing, telemarketing, vending;
(b) termeni sintagmatici: achiziie impulsiv, acoperire a pieei, acroaj publicitar, anchet prin
sondaj, automat de vnzare, cadou promoional, campanie publicitar, canal de distribuie, card de
fidelitate, cash and carry, cercetare de pia, cot de pia, extindere de marc, gam de produse,
identitatea mrcii, imagine de marc, lansare a produselor noi, lider de pia, logistic de
distribuie, marc de produs, mix de marketing, mix de comunicare, ofert special, panel de
consumatori, penetrarea pieei, politic de marc, politic de pre, poziionarea mrcii, pre de
penetraie, strategie de marketing, trafic al clientelei, vnzare direct, vnzare personal etc.
(Lexicul

panlatin

al

marketingului

economic,

http://www.realiter.net/spip.php?rubrique38;

Dicionar de marketing, http://www.scribd.com/ doc/36582262/Dictionar-Termeni-de-Marketing).


Unii termeni circul i n form siglat: CVP ciclu de via al produsului, PLV publicitate
la locul de vnzare, VPC vnzare prin coresponden, PR/RP relaii publice, A&P (engl.)
151

departamentele publicitate (Advertising) i promovare (Promotion) specifice marilor companii sau


ca acronime: AIDA (engl.) (attract) attention, (raise) interest, (create) desire, action.
n subdomeniul comer electronic, dezvoltat foarte recent, specificul terminologic este
imprimat de dou adjective n alternan: electronic i on-line/online i de formantul e-, preluat din
limba englez, toate cu semnificaia electronic: banc electronic, bani electronici, comer
electronic, consum electronic, licitaie electronic, marketing electronic, modalitate electronic de
plat, plat electronic securizat, publicitate electronic, schimb electronic de date; catalog
on-line, comand on-line, comer on-line, consumator on-line, magazin on-line, librrie on-line,
ofert on-line, plat on-line; e-banking, e-comer, e-marketing, e-mall, e-planning .a. Cu acelai
sens apare i determinativul virtual: comer virtual, librrie virtual, banc virtual, publicitate
virtual. Modaliti mai puin frecvente de exprimare a conceptului on-line reprezint termenii cu
formantul ciber- (cyber-) (detaat din cibernetic): cibermarketing, cyber-mall i unitile
terminologice create cu ajutorul substantivului internet: internet marketing, marketing pe/prin
internet, internet-banking.
Modelele acestor sintagme sunt cele englezeti (avnd caracter internaional): e-commerce,
e-auction, e-payment; electronic commerce, electronic consumer, electronic data interchange,
electronic payment mechanism; online bookstore, online catalogue, online consumer, online offer,
online order, online store, online payment, secured online payment. n subdomeniul n discuie se
remarc o mare instabilitate terminologic, problem rezolvabil cu trecerea timpului.
Multiplicarea subdomeniilor este manifestarea unei tendine de specializare. Or, noile
(sub)domenii economice sunt integral inovatoare, fr a avea o tradiie n limba romn.
3.1.5. Relaii semantice n terminologia economic: dimensiunea paradigmatic. Evoluia
conceptual-semantic a tiinelor economice se reflect la nivelul definiiilor tot mai specializate ale
conceptelor de baz n secolul al XX-lea. De exemplu, dac n secolul al XIX-lea conceptul de
bani era definit ca moned n quantitate; argint, or que felu de moned, figurnd i n
sintagmele ban gata, ban naht (Costinescu 1870), n secolul al XX-lea definiia banilor este
extins i specializat considerabil: 1. Unitate monetar i moned egal cu a suta parte dintr-un
leu. 2. Echivalent general al valorii mrfurilor (fiind el nsui o marf); moned de metal sau hrtie
recunoscut ca mijloc de schimb i de plat; argint (2). (La pl.) Avere n numerar; parale (DEX
1998); 1. Marf special, separat spontan de lumea celorlalte mrfuri, n urma dezvoltrii
ndelungate a produciei i a schimbului de mrfuri, care ndeplinete funcia social de echivalent
152

general al tuturor celorlalte mrfuri i de instrument general al schimbului, datorit proprietilor


sale deosebite. 2. Denumire generic pentru toate felurile de monede i de semne ale valorii: bani
principali (uniti monetare i multiple) i bani divizionari (submultipli); monede de aur sau de
argint cu valoare proprie deplin (a cror valoare nominal corespunde valorii reale a metalului
cuprins) sau cu valoare proprie inferioar valorii nominale (DCEP). Din definiiile actuale (DEX,
DCEP) reiese cu claritate c, ntre timp, termenul bani a dezvoltat n interiorul domeniului o
polisemie, dezambiguizat prin anumite sintagme (bani de calcul, bani de cont, bani de credit, bani
de hrtie, bani de tezaur, bani electronici etc.) sau prin sinonime specializate: bani-marf, banimoned, numerar, cash.
Relaia de polisemie intern poate fi constatat i n cazul termenului acoperire: 1. Sum de
bani transferat de o persoan (debitor) altei persoane (creditor) pentru a stinge o obligaie.
2. Sum de bani aflat n depozit la tras, pe baza creia deponentul poate emite un titlu de credit
(cambie sau cec) pe care depozitarul sumei este obligat s-l achite la scaden. 3. Sum de bani
depus drept garanie de ctre cumprtori i vnztori la ageniile de schimb sau la bnci pentru
realizarea unei operaiuni de burs (DCEP). Sensurile sunt difereniate prin intermediul unor
sintagme care le precizeaz: acoperire bancar, acoperire monetar, acoperire la termen, definite
riguros, la rndul lor, n literatura de specialitate.
Situaiile de polisemie intern nedorit pot fi rezolvate prin impunerea unor termeni distinci
pentru fiecare sens al termenului n suferin n vederea dezambiguizrii comunicrii, ca n cazul
lexemului vam. n secolul al XIX-lea, vam desemna (1) locul (punctul) de percepere a plilor
pentru intrarea sau ieirea unor mrfuri din ar, (2) administraia acestuia i (3) taxa perceput,
semnificaie pstrat i n dicionarele din secolul urmtor (n limba comun). Dac ns vorbim
despre terminologia economic actual, lucrurile stau altfel: vama este instituia de stat care se
ocup cu evidena i controlul asupra intrrii i ieirii din ar a mrfurilor, mijloacelor de transport
etc. i care percepe taxele legale pentru aceste bunuri; locul, punctul n care funcioneaz aceast
unitate, iar plile legale percepute se numesc taxe vamale. Termenul tax vamal reprezint un
hiperonim pentru seria de hiponime dezvoltat: tax vamal ad valorem, tax vamal antidumping,
tax vamal autonom, tax vamal compensatorie, tax vamal compus, tax vamal
convenional, tax vamal de export, tax vamal de import, tax vamal de retorsiune, tax
vamal preferenial etc.
153

tiinele economice fiind pluri- i interdisciplinare, se remarc un ir de concepte preluate din


alte domenii i specializate pentru exprimarea unor semnificaii economice, nregistrndu-se astfel
situaii de polisemie interdomenial. Din tiinele fizico-chimice au migrat n limbajul economic
termenii absorbie (absorbie de fonduri, rat de absorbie), fluiditate (fluiditate a pieei),
volatilitate (volatilitate a preurilor, volatilitatea pieei), elasticitate (elasticitatea cererii,
elasticitatea impozitului), diluare (diluare de capital), echilibru (echilibrul pieei, echilibru bugetar,
pre de echilibru), mecanism (mecanism economic, mecanism al preurilor, mecanisme
redistributive), instrumente (instrumente financiare, instrumente de schimb), prghii (prghii ale
preurilor, prghii economice), circuit (circuit economic), levier (levier financiar), entropic (stare
economic entropic, economii entropice, economii neentropice), emergent (economii emergente,
piee emergente), for (for de munc, fore de producie), vitez (viteza de circulaie a banilor,
viteza de rotaie a capitalului), acceleraie (acceleratorul consumului, accelerarea creterii
economice); din medicin, asanare (asanare monetar, asanarea ntreprinderilor), injecie (injecie
de capital), colaps (colaps economic), criz (criz economic), fractur (fractura preurilor),
simptom (simptom al crizei), sindrom (sindrom al instabilitii), terapie (terapie economic, terapieoc); din geometrie, segment i segmentare (segment de pia, segment al vnzrilor, segmentare a
pieei); din psihologie, persuadare (persuadarea consumatorului), comportament (comportament
economic, comportamentul consumatorului), atitudine (atitudine concurenial), tendin (tendina
creterii sau reducerii preurilor, tendina creterii productivitii muncii); din domeniul militar,
strategie (strategie a costurilor, strategie de pia, strategie a diferenierii, strategie a elitei), tactic
(tactic economic), campanie (campanie de vnzri, campanie de reduceri, campanie de
promovare a unui produs); din sport, ring loc special amenajat pe o pia specializat, n care au
loc tranzaciile bursiere (DCEP), competiie, start, arbitru; din teoria jocului, joc economic, jocul
actorilor economici, jocul cererii i al ofertei, teoria jocurilor, joc n sum nul, regulile jocului
economic, juctor pe pia (cf. i titlul lucrrii Economia: regulile jocului de Michel Didier (Didier
1994). Unele lexeme crora le-a fost ataat un atribut economic provin din arta dramatic: scenariu
al dezvoltrii, scenarii ale tranziiei, actori economici, rolul concurenei, scen economic [161].
Pe lng termenii interdisciplinari, n corpusul analizat sunt prezeni i termeni
supradisciplinari: activitate, analiz, categorie, chestionar, corelaie, diagram, exerciiu, eantion,
indicator, model, modelare, modul, operaie, sistem, sondaj, teorie, unitate etc.
154

Relaiile de sinonimie, repudiate de terminologia tradiional, sunt destul de frecvente n


limbajul economic, n special n (sub)domeniile dezvoltate recent. Ilustrative pentru economia
general sunt sinonimiile: business afacere; cash numerar; business-plan plan de afaceri
plan financiar; avere capital (capital i avere sunt termeni utilizai adesea ca sinonimi, Hoan,
Economie, p. 205); acont avans; indemnizaie ajutor (ajutor de omaj); barter troc; bonificaie
bonus; carte(l) de credit card de credit; consulting consultan; depreciere devalorizare;
comercializare desfacere vnzare; insider iniiat; placing plasare; soldare vnzare de
solduri; output rezultat; trat cambie; duty-free (zone) zon vamal liber; economie
subteran economie-fantom economie paralel economie neagr economie ocult .a.
(DCEP; Hoan, Economie). Relaia de sinonimie apare n mod inevitabil ntre unitile
terminologice complexe i siglele lor: TVA taxa pe valoarea adugat; PIB Produsul Intern
Brut; JIT JUST IN TIME metoda Kanban metoda stocuri zero etc. Remarcm c unele
situaii de sinonimie s-au constituit de-a lungul vremii, iar altele rezult din concurena dintre
termenii de ultim or i echivalentele lor romneti.
O abunden de sinonime se nregistreaz n (sub)domeniile mai noi ale economiei, cum ar fi
marketingul i brandingul. Numrul mare de sinonime denot tatonrile i ezitrile specialitilor n
ceea ce privete constituirea limbajului acestor sectoare i ncercarea de a crea un inventar
terminologic romnesc, eliminnd, acolo unde e posibil, anglicismele.
Exist mai multe surse i cauze ale sinonimiei n terminologia de marketing, determinate de
eficientizarea comunicrii dintre specialiti i de inteniile vorbitorilor.
Siglarea este o metod foarte important folosit n terminologiile actuale n general, iar n
terminologia de marketing, n mod particular, deoarece reprezint un tip special de sinonimie, care
confer statut de termen unor sintagme ce funcioneaz n cadrul terminologiilor. Sigla i sintagma
terminologic-surs sunt sinonime paronimice [314, p. 141] i ar putea fi considerate sinonime de
necesitate. Pentru a rspunde nevoii de economie n exprimare, terminologia ultimelor decenii se
ndreapt spre o formalizare puternic, procedeul garantnd totodat univocitatea termenilor.
n terminologia de marketing se utilizeaz frecvent siglarea: cod universal al produsului CUP
cod de bare; sintagma i sigla sunt utilizate preponderent n domeniu, iar expresia cod de bare este
preferat n situaii de comunicare informal, fiind prezent i n discursul vulgarizat (n pres);
comunitate virtual de brand CVB; marc comercial TM (sigl pentru trademark); vnzare
prin coresponden VPC; publicitate la locul de vnzare PLV; punct de vnzare (cu amnuntul)
155

POS (point-of-sale); prag de rentabilitate BEP (break-even point) punct mort; ofier de
comunicare i relaii publice ofier PR PR officer sau manager relaii publice manager PR
manager RP PR manager. Unele sintagme sunt echivalente cu simbolurile lor: marc
nregistrat (registered trademark); copyright drepturi de autor .
Semnalm echivalena perfect dintre termenii compleci i siglele corespunztoare acestora.
Preferina limbajului de marketing pentru termeni sintagmatici a dus la necesitatea prescurtrii lor.
Unele siglri sunt totale, adic fiecare element din structura termenului complex este exprimat doar
prin iniiala lui (cum este cazul lui CVB comunitate virtual de brand), altele sunt pariale, adic
primul lexem din structura sintagmei se pstreaz ca atare, iar celelalte se reduc fiecare la iniiala sa
(ofier PR/manager PR). Astfel, putem afirma, conform accepiei lingvisticii europene [322, p. 58],
c siglele sunt sinonimele perfecte ale termenilor ntregi pe care i nlocuiesc din raiuni de
economie de mijloace n comunicarea specializat.
Analiznd contextele n care apar componentele paradigmei sinonimice publicitate de tip
outdoor outdoor publicitate stradal publicitate OOH OOH, am constatat c sigla OOH i
anglicismul outdoor apar cel mai frecvent, dup cum e i firesc, n exprimarea specialitilor i n
documentele scrise specifice domeniului: La noi outdoor-ul are mult prea multe informaii, dintre
care evident nu tii la care s te uii mai nti, aa c ncerci s le evii cu totul. Clienii ar trebui s
tie c pe outdoor prea mult informaie nseamn zero informaie, a declarat Liviu David, director
de creaie Next Advertising(http://www.realitatea.net/bucurestiul-un-kitsch-vezi-ce-spun-oameniidin-publicitate_732741.html). Precizm c sigla OOH (Out of Home) cuprinde att publicitatea
outdoor, ct i cea indoor, fiind un termen generic. Sintagma publicitate stradal este prezent att
n comunicarea nespecializat, ct i n regulamente, hotrri, n clasificarea unitilor de prestri
servicii din Pagini aurii .a., ceea ce ne ndreptete s o considerm la fel de frecvent ca i
sinonimul su de origine englez. Preferina pentru termenii originari este de fapt caracteristic
specialitilor din orice domeniu, cf.: Indoor-ul e msurabil i adaptabil la target n timp real;
Outdoor-ul are reach [raz de aciune, n.n.] mai mare, asta e clar, dar indoor-ul compenseaz prin
targetarea mai rafinat; Dincolo de caracteristicile specifice mediului indoor, trebuie s inem
cont i c reelele de retail modern au un reach cumulat comparabil cu cel al reelelor outdoor sau al
unor

posturi

de

televiziune

(http://www.iqads.ro/interviul_2669/indoor_ul_e_masurabil_si_

adaptabil _la_target_in_timp_real.html).
156

n seria branding marcare brnduire, termenul de origine englez este concurat de lexemul
format pe teren romnesc marcare; ns acesta se suprapune deseori cu marcaj (marcare/marcaj
CE, de exemplu). Brnduire este o variant utilizat n exprimarea oral, n pres etc., aparinnd
registrului informal de comunicare (Locuitorii vor s-i brnduiasc zona). n domeniu a nvins
anglicismul branding. n cazul seriei brand marc marc de fabric marc de firm
marca produsului, brand i marc, n opinia specialitilor, nu sunt sinonime absolute, deoarece
o marc difereniaz o ofert a unui comerciant de alta, dar nu orice marc ajunge s fie brand,
adic o marc notorie, care se asociaz n mintea consumatorului cu un produs de notorietate,
genernd anumite legturi emoionale i fizice. Astfel, brand i marc nu pot fi considerate
sinonime absolute, ci pariale.
Aa cum terminologia de marketing provine n mare parte din limba englez, se constat un
paralelism ntre termenii originari i cei romneti: naming creare de nume, wordmark
marc verbal, marketing mix mix de marketing, sampling eantionare, oferire de mostre,
sticker autocolant (publicitar), blind test test orb, trademark marc comercial,
rebranding recreare a brandului (i rebrnduire, n comunicarea informal), advertising
publicitate, media planner planificator/programator (de) media, target int (de pia), retail
distribuie, retailer distribuitor, teasing acroaj publicitar.
Un concept relativ recent n branding, lovemark, lansat de Kevin Roberts n cartea
Lovemarks. Viitorul dincolo de branduri (aprut n 2004, iar n Romnia, n 2006), s-a
rspndit de curnd n toat lumea. Termenul a circulat iniial n varianta originar, ca s fie
dublat astzi tot mai frecvent de o variant semiromneasc brand de suflet. Un specialist
notoriu n domeniu, Radu Florescu, comenteaz astfel conceptul ntr-un interviu: un brand este o
etichet, este un nume (Polaroid). Un lovemark inspir ceva: o reacie, o emoie, nu este numai un
nume. Bineneles c lovemark este un nume cunoscut, dar cnd m gndesc de exemplu la Sony,
mi inspir ceva mi inspir calitate, designul este foarte frumos, inspir prestigiu
(http://www.iqads.ro/interviul4970/brand_sau_lovemark.html).
n alte cazuri, n competiie sinonimic intr unul sau mai muli termeni sintagmatici rezultai
din traducere: brand de ar brand de naiune (de naie n registrul informal) pentru country
brand (engl.); afiaj dinamic afiaj mobil pentru affichage dynamique/mobile (fr.); ofert
promoional ofert promoie pentru promotion (engl.); marc generic nume generic pentru
branduct (engl., din brand + product); brand ecologic brand verde pentru green brand (engl.);
157

bani electronici moned electronic pentru cyber-cash sau e-money; card de fidelitate carte(l)
de fidelitate legitimaie de fidelitate pentru fidelity card (engl.); imprimat (publicitar) fr adres
flutura publicitar pentru flyer (engl.); marketing agresiv marketing de gheril pentru guerilla
marketing (engl.); cot de pia publicitar cot de voce pentru share of voice (cot de voce
este un element de jargon al ageniilor de publicitate, termen folosit pentru a desemna volumul de
activitate promoional realizat de o companie, n raport cu concurenii direci).
Sinonimia apare i n cazul trunchierii unor termeni: logo logotip (logotype), iar n domeniu
termenul trunchiat este preferat variantei integrale. Unii specialiti, de fapt, insist pe deosebirea
dintre logo i logotip, dar tot ei recunosc c deosebirea este fragil: Prin logo nelegem forma
pur, nediluat, care transmite identitatea i valorile unui brand. Trebuie s facem diferen ntre
ceea ce numim logo i logotip (logotype), primul fiind compus dintr-un element neajutat de text i
deci mai greu de descifrat, logotipul echivalnd cu un logo i textul aferent (de cele mai multe ori un
nume, posibil nsoit de completri descriptive i/sau simbol de trademark). Aceast distincie
devine ns fragil, odat cu apariia logourilor formate numai din text (n general particularizat), i
nu vom insista asupra ei (http://fabricadedesign.ro/1.php).
Relaia de sinonimie apare i n cazul opoziiei termen preferat (de specialiti) termen
vulgarizat (n presa nespecializat i n vorbire): ofert promoional promoie; prag de
rentabilitate punct mort; rebranding rebrnduire sau termen standard termen favorit: cot
de pia publicitar cot de voce.
Sinonimia poate fi ori echivalen semantic, ori identitate. Caracterul aproximativ al
sinonimiei este relevat de faptul c exist puine sinonime absolute, de aceea se poate afirma c
sinonimia este o relaie de sens care acord importan diferenelor explicite. ntre majoritatea
sinonimelor exist diferene semantice, care pot fi redate prin seme specifice cu valoare distinctiv
ntre dou (sau mai multe) sinonime; este cazul termenilor marc i brand, care desemneaz acelai
referent, dar difer prin componente de sens ce pot fi exprimate astfel: un brand este i o marc,
dar nu orice marc este i brand, ceea ce denot c marc este hiperonim pentru brand (brand =
marc notorie); diferene pragmatice, de uzaj, ca n cazul termenilor branding i brnduire, primul
fiind termen specific domeniului, iar al doilea, propriu comunicrii informale; putem afirma c
branding i brnduire nu sunt sinonime absolute, deoarece difer din punct de vedere stilisticofuncional.
158

Se poate totui vorbi de sinonimie absolut n cazul termenilor i siglelor care i nlocuiesc, dar
i n cazul seriilor advertorial editorial publicitar, ambalaj de desfacere ambalaj comercial,
plan de afaceri business-plan (engl.), promovare prin personaliti (reclam) testimonial,
public vizat public-int target .a.
O concluzie fireasc a analizei sinonimiei n cadrul terminologiei marketingului este c
abundena de sinonime reprezint o caracteristic a acestui limbaj specializat, pe de o parte; pe de
alt parte, numrul mare de sinonime este i o caracteristic a unui limbaj dinamic, n plin
dezvoltare i formare continu [273].
Dei relaiile de antonimie nu sunt relevante, de regul, n terminologii, n limbajul economic
acestea sunt destul de frecvente, constituind un specific al domeniului. Multe concepte economice se
definesc n opoziie unul fa de altul, relaia de antonimie fiind una pertinent pentru o definire
riguroas a termenilor. Se nregistreaz att antonime curente i n limba comun: a vinde a
cumpra, a crete a scdea, ctig pierdere, ct i antonime specifice: activ pasiv, avantaj
dezavantaj, cerere ofert, debitor creditor, import export, inflaie deflaie, excedent deficit,
apreciere depreciere, venituri cheltuieli, solvabil insolvabil, input output, monopol
concuren, localizare delocalizare (a procesului de producie), echilibru dezechilibru (al pieei,
al bugetului etc.), presiune fiscal relaxarea impozitelor (antonimie sintagmatic) etc. n unele
cazuri, antonimia este precizat contextual: intrri de capital ieiri de capital. Utilitatea relaiei de
antonimie pentru definirea riguroas a conceptelor se manifest i la nivelul metalimbajului. Att
definiiile terminografice, ct i cele lexicografice utilizeaz pentru termeni economici importani
relaia de antonimie, cf.: Deflaie. Este situaia opus inflaiei (DCEP); Credit. Exprim o
relaie bneasc ntre o persoan fizic sau juridic (creditor) care acord un mprumut n bani sau
care vinde mrfuri sau servicii pe datorie (cu plata amnat temporar) i o alt persoan fizic sau
juridic (debitor) care primete mprumutul sau cumpr pe datorie (DCEP). Se remarc foarte
accentuat n aceste definiii relaia de opoziie dintre debitor i creditor, invocat n mod obligatoriu
pentru definirea pertinent a conceptului de credit, sau opoziia inflaie deflaie.
Relaia de hiponimie este foarte important n lexicul specializat pentru ierarhia conceptual
caracteristic oricrei terminologii [28, p. 133-147]. Hiperonimele asigur clasarea unor termeni att
la nivelul ansamblului terminologic, ct i al definiiilor.
Hiponimele pot fi exprimate prin termeni simpli i compleci, de exemplu, unitatea simpl venit
(venituri) reprezint un hiperonim pentru hiponimele sale salariu, beneficiu, bonus, spor, prim,
159

dividende. La rndul lor, i hiponimele enumerate pot obine statut superordonat de hiperonim n
raport cu specificarea tipurilor subordonate existente: salariu salariu brut, salariu net, salariu
mediu, salariu minim, salariu real etc.; beneficiu beneficiu brut, beneficiu net, beneficiu contabil,
beneficiu de curs, beneficiu fiscal .a.; spor spor de vechime, spor de stabilitate, spor de
nocivitate, spor de confidenialitate, spor de mobilitate, spor de dificultate, spor de ore
suplimentare, spor de doctorat etc.
n acelai timp, hiperonimele exprimate sintagmatic prin relaia dintre un hiperonim i un
determinant arat clar relaiile i subdiviziunile conceptuale, de exemplu: activ activ curent, activ
circulant, activ fix, activ real, activ de rezerv etc. sau depozit depozit fiduciar, depozit global,
depozit la termen, depozit la vedere, depozit de titluri .a. Expresiile de acest tip asigur precizia
sensului specializat, de unde rezult rolul important al exprimrii sintagmatice a hiponimelor n
terminologia economic, trstur caracteristic n lexicul specializat. Relaia de hiponimie corect
stabilit este esenial n definirea precis i riguroas a conceptelor nvecinate in interiorul unui
domeniu i este extrem de util n procesul de elaborare a unui dicionar specializat sau a unei baze
de date terminologice.
3.1.6. Caracteristici ale terminologiei economice. Analiza inventarului de termeni economici
pe care am ntreprins-o permite cteva generalizri. Terminologia economic este, n cel mai nalt
grad, dinamic. Dinamica se manifest att la nivelul formelor de exprimare, ct i la nivelul
sensurilor i este condiionat de evoluia continu a realitilor extralingvistice.
Terminologia economic actual mbin tradiia i inovaia, raport variabil n funcie de
(sub)domeniile dezvoltate. Tradiia este reprezentat de termenii vechi sau termenii de baz,
prezeni i n limba comun, iar inovaia se manifest sub diverse forme.
Analiza efectuat a evideniat dou trsturi eseniale ale terminologiei economice:
interdisciplinaritatea cu alte domenii tiinifice, constatat parial i n secolul al XIX-lea, i
pluridisciplinaritatea, dezvoltat sub numele de tiine economice.
Interdisciplinaritatea din tiinele economice este determinat extralingvistic. Astfel,
interdisciplinaritatea economiei cu agricultura s-a manifestat n secolul al XIX-lea ca o specializare
insuficient a domeniilor. n secolul urmtor se dezvolt economia agricol (economia
agroalimentar), subdomeniu interdisciplinar. Din analiza unor definiii din domeniul agronomiei
ale conceptelor n relaie cu economia (apreciere economic, productivitate, ntreprindere agricol,
an agricol sau an-recolt) rezult ns c finalitatea economic este subordonat criteriilor
160

agricole i c interesul pentru aspectele economice n tiinele agricole apare subordonat i


secundar n raport cu obiectivele proprii [32, p. 45].
O alt interdisciplinaritate semnificativ n unele domenii economice este cu ecologia, din care
a rezultat economia ecologic. Economia apeleaz la matematic atunci cnd opereaz cu diverse
formule (y = aerx dobnda compus) sau cnd elaboreaz modele economice. Utilizarea calculului
matematic este esenial n econometrie, disciplina care face legtura dintre teoria economic,
matematic i statistic i care se ocup cu aplicarea metodelor statistice i matematice la analiza
fenomenelor i proceselor economice (cf. control aritmetic).
tiinele economice stabilesc interdependene i cu alte tiine: industria (economia
industrial),

logica

(economia

logic),

geografia

(geografia

economic),

informatica

(informatica economic), psihologia i comunicarea (marketingul) .a.


n terminologiile n curs de formare (marketingul economic, brandingul, comerul
electronic) noile domenii fiind preponderent interdisciplinare, identificarea termenilor specifici se
face la nivelul textelor din cauza lipsei normrii i a standardizrii. S-a afirmat c impunerea
terminologiilor prin texte este caracteristic perioadelor de formare, cum s-a vzut i n secolul al
XIX-lea [ibid., p. 70]. Cu timpul, odat cu stabilizarea relativ a noilor terminologii i cu rafinarea
sensurilor specializate, se ntocmesc glosare, apoi dicionare de specialitate, iar cele mai frecvente
uniti terminologice ajung s fie incluse i n dicionarele generale.
Studiul evolutiv al terminologiei economice arat c modificrile cele mai semnificative
s-au produs n a doua jumtate a secolului al XX-lea, cnd se constat o specializare maxim n
subdomenii i ramuri precis delimitate. Specializarea ncepe nc n secolul precedent i continu
pn astzi, fiecare subdomeniu avnd probleme de cercetare proprii, concepte i terminologii
distincte, ceea ce duce la multidisciplinaritate, desemnat n dicionarele i lucrrile de specialitate
sub numele de tiine economice. Specializarea continu pe subdomenii reprezint o form de
inovaie terminologic.
Specializarea terminologic a cuvintelor din lexicul comun este o caracteristic a procesului de
formare a termenilor n secolul al XIX-lea (v. avere, pia, vnzare, cumprare, datorie .a.),
procedeu cu o continuitate limitat n secolul al XX-lea (v. ajutor de omaj), manifestat
preponderent prin metaforizare (v. paradis fiscal).
Terminologia economic este constituit n mod predominant din mprumuturi (din limbile
latino-romanice i din limba englez). Numrul mare de termeni economici mprumutai sau
161

tradui/adaptai dup modele strine arat c terminologia economic, ca i alte terminologii


moderne, se dezvolt n mare parte sub impactul traducerii, ncadrndu-se n neologia traductiv.
Traducerile masive, la rndul lor, sunt determinate de afilierea internaional a tiinelor economice
romneti [399].
Termenii de baz i cei neologici (uniti simple) devin termeni-pivot care dau natere unor
termeni noi uniti complexe prin sintagmare. n tiinele economice, termenii sintagmatici
predomin cantitativ asupra celor simpli. Pentru comparaie, se susine c n limba francez actual
sintagmarea este procedeul cel mai frecvent de generare a termenilor noi, sintagmele terminologice
cu structuri variate reprezentnd circa 60% din ansamblul neologiei terminologice [315, p. 69]. n
cadrul sintagmelor, sensul compoziional se pierde i se produce opacizarea progresiv a
elementelor componente n funcie de gradul de fixare a structurilor. Termenul-pivot este urmat de
expansiuni de diferite tipuri, dar se respect ntotdeauna ordinea secvenial determinat/determinant,
specific limbilor romanice, spre deosebire de limbile germanice sau slave.
Profilul terminologiei economice este completat de abrevieri, dintre care majoritatea sunt sigle,
iar unele reprezint acronime, caracteristic absent n secolul al XIX-lea. Abrevierile fie sunt
formate pe teren romnesc, fie sunt preluate din limba englez, avnd caracter internaional.
Un tip specific, inovativ de termeni economici, impus n secolul al XXI-lea, reprezint lexemele
cu formantul e- (electronic): e-comer, e-economie, e-mall.
Unele concepte economice sunt exprimate prin metafore conceptuale, care circul n mai multe
limbi, ceea ce denot, de asemenea, caracterul lor internaional (arpe monetar, mna invizibil a
pieei, economie subteran, ngheare a salariilor etc.).
O form de inovaie n terminologia economic modern este mobilitatea denotativ,
caracteristic a dinamicii conceptual-semantice a unor termeni sub impactul noilor realiti (cu
modificarea calitativ a referentului).
O serie de termeni economici se disting prin polisemie intern (bani, acoperire) i mai ales
interdomenial (elasticitate, echilibru, comportament, volatilitate, strategie). n domeniile mai noi
se nregistreaz i o sinonimie abundent, indiciu al unor terminologii instabile, n formare,
sinonimie remarcat deseori ntre sigle i termenii abreviai, corespunztori acestora, sau ntre
mprumuturi i variantele lor romneti, iar antonimia joac un rol special n terminologia
economic, contribuind la desemnarea i definirea precis a unor concepte corelate.
162

Modificrile nregistrate n secolul al XX-lea n tiinele economice determin concluzia c


dominanta terminologiei utilizate este inovaia, manifestat att ca form, ct i la nivel conceptualsemantic (prin mobilitatea denotativ a termenilor de baz). Ramurile i (sub)domeniile constituite n
ultimele decenii se caracterizeaz aproape integral prin inovaie, codificare i afiliere internaional,
caracteristici care ilustreaz modernizarea i specializarea terminologiei economice actuale.
Astfel, caracteristicile relevate permit realizarea matricei terminogenice a inventarului
terminologic din domeniul economiei, pe care o prezentm sub form de tabel. Noiunea de matrice
terminologic (sau terminogenic) este explicabil prin faptul c fiecare limb i fiecare domeniu
pot selecta anumite procedee i instrumente de formare a noilor uniti lexicale/terminologice [301,
p. 39].
Tabelul 3.1. Matricea terminogenic a inventarului terminologic economic
Procedee
morfologice

Procedee
sintagmatice

Procedee
brahigrafice

Procedee
semantice

mprumuturi
directe

- derivare:

- sintagme fixe:

- abreviere:

- specializare:

- francez:

a) sigle: PIB, PNB,


TVA, IMM, FMI,
DEA, ATM, MBO

acoperire
actor
ajutor
cerere
cretere
joc
juctor
mobilitate
portofoliu

b) acronime:

- preluare din
alte domenii
(resemantizare):

angro
antrepriz
competitiv
consuma
credit
creditor
deficit
en detail
fiscalitate
inflaie
plasament
recesiune
redeven
rulaj
- englez:

angrosist
detailist
consum
(derivare
regresiv)

- compunere:
pia-int
public-int

capital social
credit de consum
cretere
economic
economie de pia
evaziune fiscal
pre de cost
rat de schimb
securitate
economic
venit brut

- sintagme relativ
fixe:

ECOSOC, FOREX

lansare a unei
afaceri
optimizare
economic
optimizare fiscal
nviorare
economic

absorbie
asanare
campanie
competiie
comportament
diluare
echilibru
elasticitate
emergen
fluiditate
instrument
segment

163

audit, barter,
bond, brand,
business, cash,
clearing,
dealer,
dumping,
fixing, holding,
off-shore,
spin-off,
start-up

mprumuturi
indirecte
(calcuri)
- termeni
simpli:
bugetare (engl.
budgeting)
externaliti
(engl.
externalities)
iniiat (engl.
insider)
ni (engl., fr.)
plasare (engl.
placing)
int (engl.
target)
- termeni
compleci:
card de
fidelitate (engl.
fidelity card)
cutare de
rente (engl.
rent-seeking)
co de consum
(engl.
consumer
basket)
eec al pieei
libere (engl.
market failure)

- recompunere
(contaminare):
stagflaie

- sintagme libere:
accelerarea
creterii
economice
jocul actorilor
economici

c) trunchieri: macro
(nivel
macro[economic]),
micro
(micro[ntreprindere])

- formani
specifici:
-e (e-banking,
e-comer,
e-mall)

strategie
tactic
volatilitate
- metafore:
anestezie fiscal
cont ngheat
firm-cpu
paradis fiscal
scurgere de
capital

- italian:
incasso
pia
porto
porto-franco
scaden
scont
- etimologie
multipl:
banc (it., fr.)
bancrut
(germ., it.)
capital (fr.,
lat., germ.)
cont (it., fr.,
germ.)
ofert (it.,
germ., fr.)
profit (fr.,
germ.)
stoc (engl., fr.)
virament (it.,
fr.)

flux de
numerar (engl.
cash flow)
plan de afaceri
(engl.
business-plan)
test orb
(engl. blind
test)
zon vamal
liber (engl.
duty-free zone)

Analiza matricei terminogenice a inventarului terminologic din domeniul tiinelor economice


arat c terminologia economic se formeaz prin combinarea unor mijloace i procedee diverse,
care au ns o pondere diferit. Astfel, n ansamblul procedeelor trecute n revist predomin
cantitativ mprumutul direct i indirect, procedeele sintagmatice i cele semantice, pe cnd
procedeele morfologice joac un rol nesemnificativ, avnd o pondere redus n terminologia n
discuie.
3.2. Tradiie i inovaie n formele de exprimare ale terminologiei educaiei
3.2.1. Premise ale dezvoltrii domeniului (sfritul secolului al XVIII-lea). n a doua
jumtate a secolului al XVIII-lea, dup reformele colare realizate n 1766 (n Moldova) i ntre
1774 i 1790 n Transilvania i n ara Romneasc, s-au nfiinat n numeroase localiti din
Transilvania, Banat i, dup 1775, n Bucovina, coli elementare n limba romn i coli de
pregtire a nvtorilor necesari, pentru care s-au tradus ori au fost alctuite numeroase manuale
prin grija primilor directori ai colilor naionale, Teodor Iancovici pentru colile srbeti i
romneti neunite din Banat, Gheorghe incai pentru colile romnilor greco-catolici i Dimitrie
164

Eustatievici Braoveanul pentru colile romnilor neunii din Transilvania. Graie acestor reforme,
colile n limba romn au intrat n grija statului alturi de colile greceti, au devenit coli publice,
recunoscndu-se n acest mod poporului romn dreptul la educaie n limba matern. n acest sens
Gheorghe Asachi, care fusese profesor la Academia Greceasc din Iai ntre 1813 i 1818, evoca
ndurerat, mai trziu, situaia: Interesul particular al acestor domnitori strini le insufla proiectul de
a coloniza Moldova cu greci, a ntemeia aici o aristocraie de naia lor i a trata pe pmnteni ca pe
nite iloi () n timp ce limba naional, alungat din templul nvturilor publice, nu-i mai gsea
adpostul dect n biserica pmntean (Asachi 1858, p. 7-9). Problema a fost abordat i n
presa vremii: Cu ct limba greceasc se lise i se ntemeiase ntre romni, cu att limba naional
fu prsit i ajunsese att de nesocotit nct muli din cei ce nvase grecete se ruina s-i
vorbeasc limba printeasc, sau s se zic c sunt romni (FMIL, VI, nr. 31, 2 august 1843, p.
245). Astfel, datorit trezirii spiritului naional al romnilor, nvmntul elenic, spre sfritul
secolului al XVIII-lea, se restrnge.
colile primare din Transilvania se numeau coli triviale. Denumirea lor i are originea n aanumitele trivium: coli din Evul Mediu, termen care simboliza cele trei principale materii de studiu:
gramatica, dialectica i retorica, adaptate prin analogie la nevoile practice ale scopului pentru care
au fost create: citirea, scrierea, calcularea. colile triviale erau coli primare superioare cu dou
clase, cu un program mai avansat dect cel al colilor primare comunale. n secolul al XIX-lea,
unele coli (sau clase) triviale au fost comasate cu cele din colile comunale, iar altele au fost
transformate n coli normale [113, p. 272].
La traducerea manualului didactic Carte trebuincioas pentru dascalii coalelor de jos
romneti neunite n chesaro-crietile ri de motenire (Viena, 1785, dou volume), fcut prin
grija boierului Vasile Bal din Bucovina, a fost angajat Ion Budai-Deleanu, care era pe atunci
student la Viena. Acelai manual didactic german, Handbuch fr Schulmeister und Lehrer, a fost
tradus i cu titlul De lips crtice pentru nvtori a neuniilor rumnetilor mai mici coale
(Viena, 1785, dou volume), pentru colile din Banat.
n perioada n discuie, au vzut lumina tiparului i alte manuale pentru colile elementare din
Transilvania i Banat: Ducere de mn ctr cinste i direptate (Viena, 1777, 1778 i 1793; Buda,
1798); Catehismul cel mare cu ntrebri i rspunsuri... (Blaj, 1783), alctuit de Gheorghe incai, n
prefaa cruia este artat importana nvmntului elementar pentru dezvoltarea limbii romne;
ABC sau alfavit pentru folosul i procopsala coalelor celor normaleti a neamului romnesc (Blaj,
165

1783); ABC sau bucoavna spre folosul coalelor neamului romnesc (Sibiu, 1783); Ortogrfie sau
scrisoare dreapt pentru folosul coalelor neamiceti (Viena, 1784); Bucoavn pentru pruncii cei
rumneti carii s afl n Mare Prinipatum Ardealului (Sibiu, 1788); Dezvoaltele i tlcuitele
evanghelii a duminecilor, a srbtorilor i a oaricrora zile (Sibiu, 1790), alctuite sau traduse de
Dimitrie Eustatievici Braoveanul; Scurt izvod pentru lucruri de obte i de chilin n scrisori de
multe chipuri (Sibiu, 1792), traducere de pre limba sloveneasc de acelai Dimitrie Eustatievici
[200, p. 19-20].
n manualele colare i n alte texte romneti traduse la sfritul secolului al XVIII-lea, mai
ales n cele publicate n Transilvania, Banat i Bucovina, apar primele elemente ale terminologiei
pedagogice (didactice) romneti moderne: catalog (CTD II, 298), clas (CTD II, 4), diplm (ESI,
109), examen (CTD II, 234; EDE, 176), examina (DCI II, 314) i examenui (CTD II, 312), lecie
(BV2, 27; DCI II, 296) i lecione (HG, f.t.), [coal, metod] normleasc (SCM, pf.), normaleasc
(ABCA, f.t.) i normaliceasc (TGR, pf., 7), norm coal primar (SCM, pf.), recreaie (BV2,
26; CTD II, 274; IO, 6), scoal (SCM, pf.; EDE, f.t., pf.) i coal (DC II, 71r), scoler (HG, pf.),
colar (CTD II, 4), colean (DCI II, 4, 306), scolastic (EDE, 164) i sholasticesc colar (EDE,
f.t.), tabl [colar] (CTD II, 26; DCI II, 18), tbel (EDE, 177), tbli (CTD II, 28), vacanie (ESI,
63) .a. [ibid., p. 139-140].
Unii termeni motenii din latin sau mprumutai din greac i slavon ncep s fie concurai de
termeni noi, de origine francez, italian, latin, german. n acest sens, este sugestiv meditaia lui
Nicolae Iorga cu care ilustrul savant i ncepe Istoria nvmntului romnesc i care surprinde
dinamica terminologic a domeniului abordat: coal face parte din vechiul tesaur al limbii
romneti, pe cnd colar e o inovaie lingvistic, naintea creia se ntrebuina n Moldova cuvntul
coler, din secolul al XVIII-lea, care triete nc n popor, sau sholer, dup grecete, pe care l-a
pstrat i Regulamentul Organic. Ucenicul aparine mprumuturilor din slavonete: el era nc de
foarte demult ntrebuinat curent. Pe la 1680 se zicea dup grecete: spudeu (spoudaos); cuvntul l
ntlnim ntr-o mrturie cu privire la printele lui Neculce i n certificatul de cultur dat de
Genealogia Cantacuzinilor vestitului Constantin Stolnicul. Spudeului i rspunde, din acelai
izvor, dasclul (didskalos) pe care l-am luat poate mai din vreme din slavonete. Dar motenirii
latine i aparin cuvintele de bas: a nva, nvtur i nvtor (nvmnt e iari de creaiune
modern), ba chiar i nvcel [113, p. 5-6].
166

3.2.2. Dezvoltarea nvmntului romnesc i a literaturii didactice n secolul al


XIX-lea. n perioada 1801-1828 se nfiineaz primele coli de grad gimnazial n limba romn (la
Iai n 1803 i 1814, la Arad n 1812, la Sibiu n 1813, la Bucureti n 1818 i la Craiova n 1826), se
intensific legturile dintre intelectualitatea romneasc din Principate i cea din Transilvania, Banat
i Bucovina, de unde au fost chemai unii profesori ai colilor din Iai i Bucureti, crete numrul
de manuale colare i de traduceri cu coninut tiinific i de popularizare a tiinei.
n Moldova, mitropolitul Veniamin Costache nfiineaz la Iai, n toamna anului 1803, un
seminar teologic, n cadrul cruia toate cursurile erau predate n limba romn: gramatic (dup
gramaticile lui Dimitrie Eustatievici Braoveanul, Radu Tempea i Ianache Vcrescu), logic, etic
(dup manuale traduse de Samuil Micu), retoric (dup retorica publicat de Ioan Molnar), istorie
universal (dup istoria lui Millot tradus de Ioan Molnar). Cursurile predate n anii 1804-1821 n
aceast prim coal de grad gimnazial n limba romn au avut, prin varietatea i nivelul nalt al
materiilor tratate, dup cum atest fragmentele pstrate n mai multe manuscrise, efecte importante
asupra dezvoltrii limbii romne literare [200, p. 170-171].
O ncercare temerar, soldat cu rezultate substaniale, de predare n limba romn a unor
cursuri mai nalte de aritmetic, algebr, geometrie i geodezie, cu aplicaie la topometrie i
arhitectur, a ntreprins Gheorghe Asachi n anii 1814-1818 la clasa de inginerie hotarnic nfiinat
pe lng Academia Greceasc din Iai. Cursurile respective, predate iniial n francez, dup
manualul lui tienne Bzout, au fost traduse i predate de Asachi n limba romn, ceea ce
reprezint un succes memorabil de introducere a limbii romne n nvmntul tiinific. Astfel,
Gh. Asachi este pionierul terminologiei matematice romneti (cf. copiile manuscrise dup cursurile
de aritmetic, algebr, geometrie i trigonometrie predate de ilustrul om de cultur, prezentate i
comentate de N.A.Ursu n Formarea terminologiei tiinifice romneti) [198, p. 101-103].
n ara Romneasc, se remarc pe plan naional n anii 1818-1822 transilvneanul Gheorghe
Lazr, care pune n aplicare, la coala romneasc de la mnstirea Sfntul Sava din Bucureti, un
impresionant plan de nvmnt n limba naional, de la cel elementar pn la cel superior de
specialitate. Alturi de Gh. Lazr, la coala de la Sf. Sava au predat Eufrosin Poteca, Ladislau
Erdeli, Ion Heliade Rdulescu .a. n 1825 instituia a fost reorganizat, iar pn n iulie 1827, cnd
are loc un solemn examen public, acolo au fost predate cursuri de filosofie, retoric, geografie,
geometrie, matematic, gramatic romneasc, alilodidactic, drept roman .a. [196, p. 111-127].
Profesorii de la Sf. Sava au alctuit sau au tradus mai multe manuale i cursuri pentru elevii colii,
167

unele rmase n manuscrise, altele publicate, cum ar fi Gramatica romneasc a lui Heliade
Rdulescu (Sibiu, 1828), Filosofia cuvntului i a nravurilor, adec loghica i itica elementare
(Buda, 1829), traducere a lui Eufrosin Poteca dup Heineccius, prin intermediul versiunii greceti,
Aritmetica (Bucureti, 1832), traducere a lui Heliade Rdulescu dup L.B. Francoeur.
Unii dintre elevii colii de la Sf. Sava au devenit profesori n colile romneti nfiinate prin
diferite orae, desfurnd n aceast calitate o bogat activitate didactic i publicistic. Este cazul
lui Grigore Pleoianu i al lui Stanciu Cpineanu, primii profesori ai colii naionale din Craiova
(nfiinat n 1826), care traduc din limba francez i public la Sibiu, n 1828-1830, mai multe
manuale colare i scrieri cu coninut educativ. Grigore Pleoianu public Abeedar nlesnitor pentru
nvtura copiilor (1828), Cele dinti cunotine pentru trebuina copiilor care ncep a citi, dup
P. Blanchard (1828), Abeedar francezo-romnesc (1829), Frumoase dialoguri franezo-romneti
(1830) i Gramatec franuzeasc, dup M. Fournier (1830), iar Stanciu Cpineanu, n 1830,
Biblioteca desfttoare i plin de nvtur, Mrimea romanilor sau bgare de seam asupra
pricinilor nlrii i cderii lor, dup Montesquieu, i Mitologhie pe limba rumneasc.
Un mare salt n dezvoltarea culturii romneti se produce n primele trei decenii ale secolului al
XIX-lea i n Transilvania, Banat i Bucovina, datorit faptului c atunci d roade mai nsemnate
activitatea desfurat de reprezentanii colii Ardelene. colile romneti de stat sau organizate de
biserici se nmulesc, n orae i n sate, numrul manualelor colare i al altor scrieri cu caracter
educativ, tiinific i literar traduse ori elaborate n limba romn crete n mod simitor, activitatea
editorial a crii romneti n tipografiile de la Blaj, Sibiu, Braov, Cluj, Liov, Cernui i mai ales
de la Buda (condus de ferlegherul Zaharia Carcalechi) este nfloritoare.
n 1812 se nfiineaz Preparandia de la Arad, coala normal pentru pregtirea nvtorilor
romni din Banat i Criana. Aici au fost predate n limba romn cursuri de pedagogie, metodic,
gramatic romneasc, istorie, geografie, aritmetic, geometrie, teologie .a., de ctre Dimitrie
ichindeal, C. Diaconovici-Loga, Iosif Iorgovici, Ioan Mihu i Alexandru Gavra. Preparandia
ardean a fost una dintre primele pepiniere ale nvmntului gimnazial n limba naional, care,
prin bogata activitate didactic i literar a profesorilor i a elevilor ei, a contribuit n mare msur la
dezvoltarea i popularizarea limbii romne literare.
Dintre numeroasele manuale colare i scrieri cu caracter educativ sau tiinific traduse ori
elaborate n aceast perioad de intelectualii ardeleni i bneni, menionm cteva mai importante.
Dimitrie ichindeal traduce din limba srb lucrarea lui Dositei Obradovici Sfaturile a nelejerii cei
168

sntoase (Buda, 1802), apoi Adunare de lucruri moraliceti i spre veselie (Buda, 1808), iar n
1813 public, tot la Buda, broura Artare despre starea acestor noau ntroduse sholasticeti
instituturi ale naiei romneti, srbeti i greceti. Grigore Obradovici, directorul colilor neunite
srbeti i romneti din Banat, traduce din german manualul oficial Povuire ctr nvtura
socoatei sau aritmetica (Buda, 1805). Fiind n 1806 corector al tipografiei din Buda, Gheorghe
incai retiprete atunci Catehismul cel mare (publicat de el n 1783) i traduce patru manuale
oficiale pentru colile primare romneti din Bihor, dintre care prezint interes pentru cercetarea
noastr cel intitulat Regulele colasticeti (1806, reeditat n 1816). O Instrucie pentru coalele
romneti n Banat (Buda, 1809, reeditat n 1815) este textul oficial tradus sau prelucrat i de
Gh. Haines, sub titlul nvtur ctr dascalii normaliceti a coalelor neunite din Mare
Prinipatul Ardealului (Sibiu, 1809). Naum Petrovici traduce lucrarea lui Villaume, Pedagoghia i
metodica pentru nvtorii shoalelor oreneti i steti (Buda, 1818), iar Manuductorul pentru
nvtorii sholasticeti (Buda, 1818) a fost tradus de Ioan Mihu. C. Diaconovici-Loga public
Ortografia sau dreapta scrisoare (Buda, 1818) i Gramatica romneasc pentru ndreptarea
tinerilor (Buda, 1822), iar Ioan Tomici, Scurte nvturi pentru creterea i buna purtare a
tinerimei romn (Buda, 1827) [38, p. 238-240].
Contactul tot mai susinut cu limbile latin, francez i italian, prin intermediul nvmntului
i al traducerilor, i ideologia iluminist i naional propagat ndeosebi prin activitatea colii
Ardelene orientau atunci atenia intelectualilor romni ctre latin, francez i italian ca surse de
mbogire a limbii romne. n evoluia limbii romne, perioada 1801-1828 este considerat o faz
de tranziie n procesul de modernizare.
Pentru nevoile nvmntului i pentru a populariza cunotinele tiinifice, muli profesori,
medici i ingineri din Principate traduc sau alctuiesc, n perioada 1830-1860, numeroase manuale
colare i diverse cri de popularizare a tiinei, prin care continu eforturile de creare a
terminologiei tiinifice romneti. Majoritatea acestor scrieri au fost tiprite, unele avnd mai multe
ediii. Menionm cele mai importante titluri pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra dezvoltrii
literaturii didactice romneti n perioada n discuie: V. Urzescu, Epistolar sau modele de scrisori
pentru tot felul de trebuine (Bucureti, 1840); I.D. Negulici, Educaia mumelor de familie (dou
volume, Bucureti, 1844-1845); Dimitrie Pop, Povuitorul educaiei copiilor de amndou
sexurile, prelucrat dup mai muli autori francezi (Iai, 1846); Ioan Brezoianu, nvtorul primar
sau povee i sftuiri pentru a pregti pe nvtorii primari (Bucureti, 1848); Ioan Brezoianu,
169

Manual complet de nvtur mutual (Bucureti, 1850); Gh. Costa-Foru, Studii asupra
instruciunei publice la unele din statele cele mai naintate ale Europei (Bucureti, 1860); Antoni
Velini, Manual de metodic i pedagogie pentru profesorii coalelor primare (Iai, 1860).
n Transilvania, Banat i Bucovina nvmntul romnesc continu s se dezvolte n perioada
1829-1860, cu toate dificultile pricinuite de oficialiti, care urmreau s impun obligativitatea i
pentru romni a nvmntului general numai n limbile maghiar sau german. Gimnaziul
romnesc din Blaj este ridicat n 1831 la rang de liceu. Tinerii profesori de aici, ntre care Timotei
Cipariu, Simion Brnuiu, Ioan Rus, Nicolae Marcu, Ioan Dragomir, Gavril Pop, Aron Pumnul,
Simion Mihali i alii, nlocuiesc pe nesimite latina cu romna n predarea cursurilor, nct dup
1841 aproape toate materiile erau predate n romnete. Un sensibil progres se realizeaz acum n
dezvoltarea nvmntului i n coala normal (Preparandia) de la Arad, prin activitatea
prodigioas a profesorilor Alexandru Gavra, C. Diaconovici-Loga, Dimitrie Constantin, Atanasie
andor, Alexe Popovici. La Sibiu i continu activitatea seminarul nfiinat n 1813, iar n 1850 se
creeaz, din iniiativa episcopului Andrei aguna, un institut teologico-pedagogic. n 1834 ia fiin
la Braov o coal elementar pentru pregtirea viitorilor comerciani, care prin 1836-1837 devine
coal normal. Profesorii Anton Stamatopulos, G. Bari, Dimitrie Leca, E.I. Nichifor, Ioan
Popovici i alii predau aici n limba romn cursuri speciale i de cultur general. n 1850 se
nfiineaz gimnaziul romnesc din Braov, care n 1862 devine liceu. Majoritatea cursurilor predate
n aceste coli au rmas n manuscris, unele fiind astzi pierdute. Multe au fost ns tiprite i,
alturi de alte scrieri cu coninut tiinific sau de cultur general publicate atunci de intelectualii
romni din Transilvania, Banat i Bucovina, au contribuit n mare msur la dezvoltarea
vocabularului neologic i a patrimoniului terminologic al limbii romne [v. 200, p. 228-229].
n ultimele decenii ale secolului al XIX-lea apar mai multe lucrri originale i traduceri
semnificative n domeniu, cum ar fi: Manuducere pentru nvetori la ntrebuinarea Abeedariului
de Zaharie Boiu (Sibiu, 1862), Pedagogia de Simion Brnuiu (Iai, 1870), ncercri critice asupra
nvmntului nostru primar. Studi didactic i sociologic de tef. C. Michailescu (Bucureti, 1888,
1893), Cursu normalu pentru institutrele primare sau direciuni relative la educaiunea phisic,
moral i intelectual n sclele primare de dra Sauvan (prelucrare din francez, Craiova, 1873),
Prelegeri de propedeutic pedagogic (1886), Metodica istoriei i Metodica special a tiinelor
fizico-chimice (1889) de tefan Velovan, Cum i nva Gertruda copiii de J.H. Pestalozzi
170

(Bucureti, 1898, traducere de Eniu Blteanu), ntrebuinarea vieei de Sir John Lubbock (Bucureti,
1898, traducere din englez de Dumitru Stncescu).
Dezvoltarea nvmntului n spaiul romnesc a fost favorizat de ntocmirea unor legiuiri
speciale, impulsionate de activitatea unor personaliti notorii din cultura romneasc, cum ar fi
Petrache Poenaru, George Bari, Simion Brnuiu, Spiru Haret, tefan Velovan, A.D. Xenopol.
Astfel, la 1 februarie 1832, Eforia coalelor, lund n bgare de seam c din zi n zi aezarea
coalelor ia naintare att aici n Bucureti ct i prin oraele judeelor, i ncredineaz lui Petrache
Poenaru, proaspt ntors de la studii din strintate, privigherea la sporirea nvturilor i
naintarea copiilor, numindu-l inspector al colilor sau, cum spunea actul, provizor care s
nsrcineaz cu ntreaga luare aminte despre cte se ating de datoriile trupului profesoral [153, p. 71].
Graie energiei i devotamentului cu care muncea Poenaru, n curnd este desemnat ca director al
coalelor i, n aceast calitate, ilustrul om de cultur va elabora prima legiuire colar
romneasc, reprezentnd un regulament colar dup care vor funciona colile existente i cele care
urmau s apar ulterior (1832). Regulamentul cuprindea 258 de articole i dou anexe. n debutul
legiuirii, autorul argumenteaz necesitatea documentului: Lucrarea ce buna cretere fac pentru
ntemeierea fericirei fiecrui om n parte i a tutulor neamurilor de obte este foarte mare i
netgduit (); o cretere bun, cuviincioas tinerimei de orice stare, este o ngrijire de cea mai
nti trebuin i cea mai de cpetenie pentru pmntul nostru... [apud 153, p. 74]. Regulamentul
stabilea c nvturile vor putea fi obinute gradual n colile primare sau nceptoare (cu 3-4
clase), colile umanioare (al doilea grad de nvmnt), nvmntul complementar (care
cuprindea trei clase) i prin intermediul unor cursuri speciale (numite mai trziu faculti).
Suplimentar, se instituiau cursuri slobode (greaca modern, sloveneasca i rusa) [ibid., p. 92-93].
n februarie 1847, pe vremea domniei lui Gheorghe Bibescu, care insista pe o reform colar,
apare o nou legiuire a nvmntului, stabilind trei trepte de instrucie: coli comunale, coli
elementare-normale la orae i nvturi academice (12 clase). Limba romn dispare din programe
i se pstreaz numai gramatica acestei limbi. O singur inovaie preioas aducea aceast reform:
gratuitatea nvmntului n colile comunale i n cele elementare-normale, pe cnd n celelalte se
stabiliser taxe foarte mari. Reforma lui Bibescu crea, n consecin, o barier puternic ntre sraci
i bogai. Sracilor rani i oreni li se nchidea drumul colii dup terminarea nvmntului
elementar (comunal i elementar-normal), mpiedicndu-i s ajung la nvturile academice, unde
171

limba de predare era franceza. Reforma aristocratizase astfel nvmntul secundar, pe care-l
rezervase numai boierilor [ibid., p. 161].
Aplicarea reformei lui Bibescu a fost ntrerupt de Revoluia de la 1848. Dup nfrngerea
revoluiei, au fost nchise colile steti, au fost arestai sau exilai mai muli nvtori i profesori,
iar alii s-au retras, de team, peste muni. Creterea public intrase n declin.
Unirea Principatelor Romne din 1859 a schimbat situaia. Necesitatea instruciei generale este
contientizat tot mai mult. Printr-o ordonan a domnitorului (Alexandru Ioan Cuza) din octombrie
1860, contrasemnat de ctre Mihail Koglniceanu, n calitatea sa de ministru al cultelor i
instruciunii publice, se preciza c n viitor niciun june nu va mai putea fi primit n serviciile
publice ale statului, de nu va fi nzestrat cu testimoniile sau diplomele necesare, conform cu natura
postului ce va ocupa [apud 139, p. 7].
n 1864 a fost elaborat i aprobat Legea instruciunii publice, cea dinti legiuire colar a
statului naional romn, de dup Unire, conceput de pe poziii democratice, avnd un caracter
unitar [122, p. 33]. Documentul a reglementat organizarea i desfurarea nvmntului de toate
gradele i separarea nvmntului mediu de cel superior prin nfiinarea universitilor, a fixat
norme pentru administrarea nvmntului superior, stabilirea organelor de conducere, recrutarea
cadrelor didactice prin concurs, ierarhia, drepturile i obligaiile lor, promovnd i principiul
inamovibilitii pentru profesorii titulari.
Conceptele pedagogice i noile idei referitoare la nvmnt erau difuzate i n cteva publicaii
periodice specializate: nvtorul satului, foaie cu apariie bilunar, ntemeiat de Petrache
Poenaru n 1843 i realizat n colaborare cu profesorii de la Colegiul Sf. Sava; Buletinul
instruciunii publice; Instruciunea public (1859-1861, redactor A.T. Laurian), revista Convorbiri
didactice, Lumina pentru toi (Bucureti, 1885-1894, redactor Eniu Blteanu), Revista nvtorilor
i nvtoarelor din Romnia .a.
3.2.3. Delimitarea i definirea domeniului; tendinele de specializare. Termenul pedagogie
(gr. pais, paidos copil i agoge conducere) ptrunde n spaiul romnesc n primele decenii ale
secolului al XIX-lea graie unor lucrri de referin din domeniu, traduse sau originale.
Domeniul la care ne referim ncepe s se contureze n spaiul romnesc n primele decenii ale
secolului al XIX-lea, fr a avea o denumire stabil. n scrierile vremii apar i ncep s circule
termenii educaie (cretere, IO, 84; LPT, 106; TAI, 5), educciune (Stamati 1851) i educaiune
(VMP, 260), instrucie (instrucia public, glosat prin nvtura obteasc, CR 1830, 65),
172

pedagoghie (TAI, 11; VPP, pf.; MPI, 6; KPA, 73), pedagogie (CG V, 57r; Negulici 1848; BIP, 7,
94), pedagoghic (RSM, 11v; AsE, 4) i pedagogic/pedagogie (Stamati 1851), didactic (Negulici
1848; Stamati 1851) i didacticesc (EBG, 123v), didactic (didactica sau tiina nvturei, MPI,
167; GC VII, 295r; Negulici 1848; Stamati 1851), metodic (VMP, f.t.; VPP, f.t.).
Remarcm c unele dicionare din secolul al XIX-lea nregistreaz marca diastratic didact.
didactique, didactic, de nvtur (Poenar 1841, Costinescu 1870) sau did. didactic (Antonescu
1862). O marc ped. pedagogie nu este consemnat, dei termenul devine frecvent pe la 1840,
fiind explicat i n majoritatea dicionarelor. n ce privete definirea noilor concepte, lucrrile
lexicografice din epoc ofer explicaii lacunare, care se suprapun parial, cf.: pedagogie educaia,
creterea copiilor; aezmnt public pentru cretere (Poenar 1841); instrucie, educaie; arta de a
face educaia, creterea copiilor (Negulici 1848); arta de a educa, de a crece copii (Protopopescu
1870); instruciunea, educaia copiilor; n re quare err, stabiliment de instruciune public
(Costinescu 1870); educatione, instructione, invetiamentu la copilli; scientia si arte de a cresce
junimea in principie bone (Laurian, Massimu, 1871-1876); pedagogi instruciune, educaiune i
pedagogic artea de a instrui pre copii (Antonescu 1862). Termenul instrucie este consemnat
iniial ca sinonim cu nvtur, educaie, cretere (Poenar 1841; Negulici 1848; Protopopescu
1870), iar spre sfritul secolului al XIX-lea, conceptul este mai elaborat: INSTRUCTIONE:
actione si resultatu de instruire, invetiamentu, invetiatura, doctrina, educatione; connoscentia,
scientia; ordine, mandatu, esplicatione (Laurian, Massimu, 1871-1876). Educaie este nregistrat cu
sensul de (grija) de a nva, de a forma corpul, spiritul, inima i obiceiurile (Negulici 1848) sau
a cresce, da instruciune, disvolta facultile physice, intellessuali i morali (Antonescu 1862). n
dicionarul lui Laurian i Massimu se afirm c educationea a devenitu astadi una scientia seriosa,
iar n Costinescu 1870 c educaiune (educaie/educare) este fapta da educa; ngrijire que se ea
pentru instruciunea junime exercitndu- spiritul i corpul, nsufflndu- ma a less moravuri
bune. Conform sursei citate, termenul educaie se utiliza i pentru animale, i chiar pentru plante
(fiind sinonim cu cretere): Se dice i despre animale: educaiunea turmelor, albinelor,
vermilor de matas. i ntrun sens analog, vorbind de vegetale: Educaiunea aqueste plante
este dificil. Termenul didactic este consemnat ca arta de a nva (Negulici 1848),
instruciune, doctrin (Antonescu 1862), arta de a nvea pe ali (Costinescu 1870; Laurian,
Massimu, 1871-1876).
173

Astfel, remarcm c definiiile lexicografice trecute n revist, prin formulrile prea puin
exacte, nu fac delimitri clare ntre conceptele explicate, pedagogia fiind considerat fie aciune,
fie art de cretere a copiilor, ba chiar i aezmnt (stabiliment); un singur dicionar
(Laurian, Massimu 1871-1876) nregistreaz i sensul de scientia. Termenii educaie, instrucie,
pedagogie i didactic par a fi sinonimi, nefiind remarcate relaiile pe care le cunoatem astzi
de hiperonimie: didactica este parte a pedagogiei [subl. n.] care se ocup cu principiile, metodele
i formele de organizare a procesului de nvmnt (DEX 1998), deci un subdomeniu al
pedagogiei, iar educaie este un hiperonim pentru ceilali termeni (astzi se spune tiine ale
educaiei). n dicionare, clarificrile conceptuale vor interveni mai trziu, n secolul al XX-lea,
odat cu dezvoltarea i afirmarea domeniului.
Lucrrile lexicografice ale vremii nregistreaz i ali termeni specifici domeniului n discuie:
pedanta a mplini ru datoriile de rector n colegiuri, n clase (Poenar 1841), pedant care ine de
pedagog, care seamn a pedagog; care este affectat, care prea se arat a fi nvat (Negulici 1848),
pedagogic (Antonescu 1862), didascal dascal mare; nveetor, preceptor, dascal quare
nvi, pedarhie n ironie, guvernament de copi, de men jun (Costinescu 1870), didactru
(gr.) salariu pentru invetiatura, didascalicu didacticu: opera didascalica, poemate didascalice,
dascalesce (adv.) in modu dascalescu, precumu lucra sau face dascalulu, dascalescu (adj.)
relativu la dascalu sau invetiatoriu; metodu dascalescu, portare si tractare dascalesca, dascalia
functione de dascalu, viti'a dascalesca; invetiatura, dascalu invetiatoriu, institutoriu,
instructoriu, maiestru, pedagogistu (sinonim cu pedagogu), pedagogiu locu unde se invtia
pedagogi'a, institutu de pedagogia; institutu de educatione si invetiatura a copilliloru (Laurian,
Massimu 1871-1876). Semnalm i civa termeni sintagmatici: limbagul didactic, felul
didactic (Costinescu 1870), disciplina scolastica, systema pedagogica, metodu pedagogicu,
invetiamentu/tractatu pedagogicu, processe pedagogice, metodu didacticu, carte didactica (Laurian,
Massimu 1871-1876).
n secolul al XX-lea, graie dezvoltrii societii, evolueaz i domeniul n discuie i se
constituie tiinele educaiei, care cuprind diverse domenii: pedagogia, psihopedagogia,
sociopedagogia (pedagogia social), didactica .a. Domeniile enumerate dezvolt subdomenii sau
domenii distincte cum ar fi: pedagogia general, pedagogia special, pedagogia experimental,
pedagogia filosofic, pedagogia axiologic, pedagogia medical, pedagogia artei, pedagogia
anteprecolar, pedagogia precolar, pedagogia colar, pedagogia adulilor (andragogia),
174

pedagogia cibernetic, didactica aplicat (metodica), teoria educaiei, managementul educaional,


psihopedagogia special, consilierea psihopedagogic, antropologia cultural a educaiei etc.
Pedagogia special are, la rndul ei, alte subdomenii: tiflopedagogia, surdopedagogia,
oligofrenopedagogia, logopedia.
Ca i n cazul tiinelor economice, se constat i n cazul tiinelor educaiei multidisciplinaritatea i interdisciplinaritatea. tiinele educaiei se afl n relaii interdisciplinare cu
filosofia, psihologia, sociologia, antropologia, biologia, medicina, comunicarea, managementul.
Fiecare disciplin donatoare ofer prin intermediul cercetrilor pedagogice date utilizabile n
contextul situaiilor educative. Conform unor opinii ale specialitilor, transferul sau saltul de la
tiin a educaiei la tiinele educaiei s-a realizat n anii 60 ai secolului al XX-lea, salt marcat
prin urmtoarele tendine: afimarea disciplinelor auxiliare ale pedagogiei, dezvoltarea unor
minitiine autonome, exprimarea pluralismului pedagogic (Panuru 2008, p. 13). Fenomenul este
ilustrat sugestiv printr-un titlu de lucrare: De la pedagogie la tiinele educaiei de Florica Oran
(2007).
Necesitatea abordrii interdisciplinare a fenomenului educaional este determinat de relaiile de
interdependen cu celelalte dimensiuni ale vieii economice, sociale, culturale i politice. Educaia, n
diferitele ei aspecte, a devenit obiect de studiu al mai multor discipline tiinifice, generale sau
particulare, cu un trecut mai ndelungat sau recent constituit, care formeaz sistemul tiinelor educaiei.
Aceast expresie tinde s se substituie cuvntului pedagogie, corespunznd mai bine stadiului actual al
dezvoltrii disciplinelor care abordeaz problemele educaiei (Cerghit, Vlsceanu 1988, p. 15).
Dicionarele actuale definesc educaia ca ansamblu de aciuni desfurate n mod deliberat ntr-o
societate, n vederea transmiterii i formrii, la noile generaii, a experienei de munc i de via, a
cunotinelor, deprinderilor, comportamentelor i valorilor acumulate de omenire pn n acel
moment (Dic. ped. 1979), iar pedagogia ca tiin care se ocup cu metodele de educaie i de
instruire a oamenilor (n special a tinerei generaii) (DEX 1998); tiina i arta educaiei (MDN
2000); tiina i arta educaiei. Conine principiile i metodele de formare a personalitii i de
dezvoltare a lor n conformitate cu idealurile etice i culturale ale epocii istorice n care sunt
aplicate (DE); tiin a educaiei, ansamblu de cunotine tiinifice verificate n practic i
organizate sistematic despre fenomenul educaiei; totalitate a legilor, principiilor, metodelor,
mijloacelor, procedeelor i tehnicilor de lucru pentru realizarea educaiei; teorie a aciunilor prin
175

care se formeaz ideile, convingerile, deprinderile, modurile de a simi, tri i munci ale indivizilor
(Dic. ped. 1979).
n definiiile citate se observ o ezitare n definirea pedagogiei fie ca tiin, fie ca art. De fapt,
n rndul specialitilor nu exist o opinie unanim n acest sens. Cercetrile elaborate n domeniul
educaiei au recunoscut dificultatea descrierii pedagogiei ca tiin. Totui, dilema pedagogiei ca
tiin sau art se orienteaz mai mult spre tiin, pentru c pedagogia este concret i teoretic.
Calitatea de art aparine practicii paideutice i mai puin discursului purtat asupra acestei practici,
deci educaia poate fi o art (Rousseau, apud Cuco 2006, p. 17). Pedagogul, ca educator, este artist
prin ceea ce face. Gsind cele mai bune metode, asemenea unui pictor, cele mai bune instrumente,
d valoare lucrrii sale. Prin talentul su i pe baza metodologiei cunoscute, educatorul trebuie s
organizeze activitatea astfel nct s contribuie la dezvoltarea elevilor si. Aadar, pedagogia este
tiin i educaia poate fi art, altfel spus, arta corespunde educatorului (cadrului didactic) n ceea
ce ntreprinde el, iar tiina se regsete n procesul complex de analiz a educaiei (Brzea 1995).
Tandemul art tiin se regsete i n titlul unei lucrri romneti de referin n domeniu: Arta
i tiina educaiei de Cezar Brzea (1995).
3.2.4. Relaia lingvistic extralingvistic i dezvoltarea conceptual a terminologiei
educaiei conform textelor (secolul al XIX-lea). Scrierile vremii furnizeaz mai multe informaii
despre domeniul n discuie n raport cu dicionarele. Chiar titlurile unor lucrri (traduse, prelucrate
sau originale) indic faptul c n epoc se vorbea despre pedagogie, didactic i metodic, ceea ce
nseamn o relativ specializare pe subdomenii: Pedagoghia i metodica pentru nvtorii
shoalelor oreneti i steti (1818); Manual complet de nvtur mutual (Ioan Brezoianu, 1850
nvtur mutual este sinonim cu alilodidactic); Manual de metodic i pedagogie pentru
profesorii coalelor primare (Antoni Velini, 1860).
Coninutul i metalimbajul unor scrieri analizate confirm ipoteza c domeniul n discuie se
dezvolt n spaiul romnesc cu precdere pe la mijlocul secolului al XIX-lea. Din Povuitorul
educaiei copiilor de amndo sexurile, prelucrat dup mai muli autori francezi de Dimitrie Pop
(Iai, 1846) am extras mai muli termeni simpli: institutri, cresctorie, nvtorie, guvernant,
pedagogi educatori, profesori, memorie, pansion, colegiu, clas, a paradosi a preda, lucrare
aciune, scoleri, scolerie, conscoleri colegi (de clas), repetitori sli de meditaie, trelunie
trimestrui termeni compleci (sintagmatici): educaiea public, educaiea privat, educaie
moral, sistemul educaiei, scopul de cpetenie a educaiei, metot (i metod) de educaie, metod
176

potrivit i totdeauna pus n lucrare aplicat, planuri de educaie, plan de nvtur, plan de
cretere i de nvtur, scoale private, scoale publice, aezmnturi statornicite pentru educaia
copiilor, aezmnte de cretere, pansioane sau scoale de nvcei sau nvcele externe,
cresctori de copii, directri de pansion, studia copiilor, studia casnic, ntrevorbiri cu copiii,
faculti intelectuale, desvlirea duhului, desvlirea giudecei, inteligenia copiilor, cri scolastice
cri de lectur pentru elevi, examen general (de toate materiile), frnele crmuirei personale,
pansionere interne, ctimea obiecturilor ce se paradosesc, reglement scolastic regulament colar,
sale de studie, ceasurile paradosului orele de predare, paradusul de sear, emulaia sau
ndemnarea, ghibcie de a pedepsi greelele (potrivit cu mrimea lor) abilitate etc.
Cu toat bogia terminologic, metalimbajul scrierii este nc puin dezvoltat, pe alocuri
rudimentar: Supunerea este ntia temelie a educaiei. Supunerea unui copil i ine loc de
nelepciune, carea se va desvli puin cte puin... (p. 37); tiina, mintea, talentul, geniul, toate
aceste producturi a studiilor sau a naturei adeseori sunt stricate prin defectele caracterului (p. 39);
Succesul i emulaia trezsc i disvlesc mintea copilului iste; iar discurjarea lenevete pe copilul
care ar ave nelegerea gre... (p. 95); Emulaiea este folositoare ntr-un aezmnt public, iar n
educaia privat poate ave resultaturi primejduitoare (p. 101); tinerii sunt foarte ghibaci a
descoperi efectul ce produce nfoarea lor undeva (p. 153); Aadar treaba educaiei este de a
regula facultile nelegerei i ale sufletului, aa fel nct () toate mpreun se contribueze la
statornicirea acestei armonii luntrice a omului carea este secretul nlepciunei omeneti (p. 161).
Lucrarea nvtorul primar sau povee i sftuiri pentru a pregti pe nvtorii primari,
tradus de Ioan Brezoianu dup un autor francez (nemenionat), apare la Bucureti la o diferen de
doar doi ani (1848), ns este mai avansat att din punct de vedere terminologic, ct i sub aspectul
metalimbajului. Pe lng termenii ntlnii i n traducerea lui Dimitrie Pop metoade, emulaie,
conscolar, scoli i scoale, nvtori, studiu, princip, educaie moral .a., nvtorul primar...
conine numeroi termeni relevani (uniti simple): pedagogie, instituie, activitate, program,
preceptor, propire progres (colar), regulament, probe, eserciii, leii, esaminatori, concureni,
candidai, aspirani, monitor (explicat prin scolar mai naintat), normalien normalist, procede
procedee, pensionat, pensionari, semi-pensionari elevi de pension, aplicaii, manuale, registre,
inovaie, [faculti]: atenie, memorie, imaginaie, cugetare, comparaie, giudicat, intuiie i
sintagme: cas de educaie, scoal normal, instrucia primar, geniul pedagogiei, nvtor
comunal, nvtor primar, inspectori generali ai instruciei publice, comisie de priveghiere,
177

nvtur individual, materii de nvtur, educaie estetic, program de esamen, esamen de


priimire, regulamente de priimire, atestat de capacitate al gradului elementar, atestat de gradul
superior, desvoltarea facultilor, gradul de inteligin i aplecare, metoda nvturii mutuale,
metoda simultanat, metoda mixt, metoade speciale ordinare, metoade estraordinare: metoda
universal, metoda socratic, metoda catehetic, metoda euristic, maninerea disciplinei, sceptru
de disciplin, crticica de conduit pentru fiecare scolar agend, table de citire.
Unii termeni sunt glosai n text: curs de pedagogie sau princip de educaie (p. 94); pedagogia,
tiina educaiei (p. 104); psicologie: studiu special din facultile sufletului (p. 105) sau chiar
definii: Cursul de pedagogie mbriaz aceste trei lucruri: studiul facultilor fisice ale omului i
principii de educaia fisic; studiul facultilor morale i principii de educaia moral; studiul
facultilor intelectuale i principii de educaia intelectual (p. 106); metod: o adunare de princip
i mijloace care se aplic n general [n] nvtur; proced: unirea de mijloace care se raport la
oare care ramure particolare ale studiilor; Aa, trebuie a zice metod de nvtur mutual sau
metod de nvtur simultanat, i proced pentru a nva a scrie, sau proced pentru a nva a
citi (p. 150). Autorul observ c aceti doi termeni (metod i proced) deseori se confund.
Lucrarea conine, pe lng explicaii, i sftuiri: Pe lng teorie puserm practica, aplicaia
(p. 83); f necontenit oare care provisii (achiziii, cunotine) (p. 139); fii instructiv i metodic
(p. 145); metoda euristic sau artea de a gsi nu se poate aplica lesne. Ca s fie practicat cu folos,
trebue a fi mnat cu o mare iscusin (p. 167); n scoalele superiore, inta de cpetenie este
dobndirea unui rod vzut (p. 224). Poveele urmresc formarea unui bun nvtor, spre
deosebire de nvtorul netrebnic (p. 145).
n 1860 apare la Iai un Manual de metodic i pedagogie pentru profesorii scoalelor primare,
prelucrat de dr. Antoni Velini, director al Scoalei preparandale i profesor de pedagogie. Din
paginile acesteia am selectat o serie de termeni simpli noi: metodic, educatori, (toi) metodicii,
preparanzi normaliti, predare, prelegere, leciuni, preleciuni, esperien, memorizare,
repetiiuni, abilitate. Majoritatea termenilor sunt sintagmatici, ceea ce indic o tendin spre
specializare: metodic general, metodic special, regulele metodicei, cunoscine pedagogice,
cultur intelectual, comunicare de cunotine, principiile i regulele nveturei, a fixa ateniunea,
a frecventa scla, a esercita facultile, activitatea scolarilor, deteptarea ateniunei, nvetur
neligibil i esercitabil, cunotine cptate, metoda analitic, forma dialogic sau catihetic (a
nveturei), forma acroamatic (a nveturei), form de nvetur dialogico-sintetic, eserciii
178

gradate, esercitarea memoriei, materie predat, plecrile i dispuseciunile copiilor, mizlce


negative pentru educaiune, mizlce positive pentru educaiune, unelte scolastice rechizite colare,
remunerri i pedepse, esamene publice.
Uneori, autorul gloseaz n text unele concepte: perfecionarea puterilor senzuale sau trupeti
(p. 5); nvetoriul trebuie s sensifice nvetura sa (a o face pipit) (p. 19, 20). Metalimbajul
este coerent i relativ mai modern dect n cele dou lucrri la care ne-am referit supra: datorina
statului de a se ngriji de cultur i educaiune (p. 2); Educaiunea se ocup deci cu puterile
spirituale i senzuale ale omului, ear nvetura se ntinde numai asupra facultei de a cunte (p.
5); Sub zicerea metodic se nelege nvetura ce ne arat modul cel mai bun pentru ctigarea
cunotinelor (p. 12); memoria e sprijinit de simuri (p. 50).
Lucrarea Manuducere pentru nvetori la ntrebuinarea Abeedariului de Zaharie Boiu (Sibiu,
1862) de fapt, un ghid al nvtorului a fost ntocmit dup un model german (ca i Abecedarul
propriu-zis), dup cum mrturisete autorul n prefa. Limbajul scrierii este stngaci, arhaizant, iar
majoritatea termenilor sunt calcuri ori improvizaii: leciune sau ocupciune, vorbiri (conversri) cu
colarii, an colastic, manuducerea nvetorului, notie mnductoare, nvioarea nvemntului,
metoda sunetar (pentru a-i nva pe copii s citeasc; calc dup germ. Lautirmethode) etc. Unii
termeni sunt cei frecveni i n alte surse, fiind de origine latino-romanic: programa coalei,
desteritate, temperament (temperamentul copiilor e foarte iute, p. 36), metodica special (a
aritmeticei), tabl colar, repeire (fr., lat. sau germ.).
Legea instruciunii publice (nr. 1.150 din 25 noiembrie 1864) este o surs preioas de termeni
oficiali din domeniul educaiei, unii circulnd deja n epoc, alii fiind pui n uz prin intermediul
documentului n discuie. Astfel, aflm din lege c instruciunea se mparte n public i privat,
instruciunea public se mparte n primaria, secundaria i superiore, instruciunea primaria
coprinde: scolele primarie din comunele rurali i urbane, iar instruciunea secondaria coprinde:
liceele, gimnasiele, seminariele, scolele reali, de bele-arti, profesionali i scolele secundarie de
fete. Cadrele didactice care activeaz la scolele primarie rurali se numesc nvtori sau
nvtoare, iar cele de la scolele primarie urbane, institutori sau institutrici. Diferena de termeni
(nvtor i institutor) implica i o difereniere a programelor de pregtire. nvtorii, care urmau
s profeseze la ar, erau instruii i n agricultur, ca s poat fi utili, n comunele i n satele n care
munceau, i prinilor, nu numai copiilor acestora.
179

La scolile secundarie i la faculti funcioneaz profesori (profesori de faculti). Profesorii


sunt titulari, ordinari (dirigini) i divisionari (Nu se va pute nsrcina unu profesoru cu mai multu
de cinci-deci colari; candu aceia voru fi mai muli se voru crea n acea clase divisiuni, cari voru fi
ncredinate la profesori divisionari).
Instituiile de nvmnt funcioneaz conform unor regulamente colare. Articolul 140
stipuleaz c colarii gimnasieloru i ai celoru patru clasi inferiori de licee voru primi de la
profesorele ordinariu la finele fie-crui anu unu actu de promoiune, n care se voru trece notele
nveturei i conduitei, numerulu lipsiriloru i pedepsele ce voru fi priimitu. n articolul 141 se
stabilete c elevii care au urmat un gimnaziu sau un liceu vor trece unu esamenu generale spre a
pute dobndi diploma. Examenul general de liceu reprezint, de fapt, bacalaureatul, termen care nc
nu figureaz n Legea din 1864, dar care va fi introdus peste civa ani (dup modelul colii franceze).
Documentul conine i ali termeni referitori la organizarea nvmntului n spaiul romnesc:
student, internat, stipendiu (unu stipendiu), stipendist bursier (164. Scolarii din internate voru
fi parte stipenditi ai statului, parte solveni), (colar) intern (165. Internii solveni voru plti
preulu pensiunii la nceputulu fiecrui semestru), (colar) estern, seminarist, concurent (n text
apar i sinonimele candidat i aspirante), certificatulu de absoluiune certificat de absolvire .a.
n colile secundare de fete, pe lng alte materii, se instituie predarea pedagogiei, care se va
propune n anulu celu din urm, i va fi obligatorie numai pentru acele fete cari se destin la
profesoratu (art. 189).
Documentul stabilete c sunt patru specie de faculti, adic: de filosofia i litere, de drept, de
medicin i de sciine fisice, matematice i naturali (art. 249) i c mai multe faculti, aflndu-se
nfiinate ntr-o localitate, constituescu o universitate (art. 250). Legea specific expres i
disciplinele care se predau la facultile enumerate. De exemplu, Facultatea de filosofia i litere va
coprinde: psichologia, logica i metafisica; filosofia morale i estetica; istoria filosofiei; istoria
universale critic; filosofia istoriei; literatura latin i elen; istoria literaturei antice i moderne;
pedagogia i didactica [subl. n.]. Facultile sunt administrate de decan, de consiliulu facultii, iar
n capulu fiecrii universiti va fi unu rectoru care, mpreun cu toi profesorii facultiloru acelei
universiti, voru forma consiliulu universitaru (art. 276).
n compartimentul referitor la prepararea nvtoriloru n colile normale se introduce un
germene de formare continu (fr a se numi astfel), activitate reprezentnd convocarea unor
conferine ale nvtorilor de dou ori pe an, n cadrul crora inspectorul colar sau adjunctul su
180

(subrevisorele) va ine () leciuni repetitore i desvoltatore asupra nvtureloru ce se propunu


n scolele rurali () [i] nc unu micu cursu de pedagogia i didactica (art. 350).
Textul Legii instruciunii publice din 1864 este o dovad a faptului c pedagogia, didactica i
psihologia, la mijlocul secolului al XIX-lea, au statut de discipline care se propuneau (se predau)
n treptele secundar i superioar de nvmnt, ceea ce denot c rolul noilor tiine n societatea
de atunci era tot mai important.
O lucrare cu impact semnificativ n domeniu asupra contemporanilor este manualul Pedagogia,
semnat de profesorul Simion Brnuiu (Iai, 1870). Dei marcat de viziunea latinist a autorului,
scrierea este bine documentat i pune n uz concepte aparinnd pedagogiei, didacticii i, parial,
psihologiei. n Introduptiune, autorul face clarificri referitoare la conceptele abordate:
educatiunea are se i conserbe, se i inderepte, si se i desvolte poterile cele corporali si spirituali, cari
le are elu [copilul] dela natura; invetiatur'a are se i dee conceptele si cunoscentiele cele necesarie, si
poteriloru lui una direptiune pre catu se pote mai fericita prein legi si metoduri probate. De aci se
nasce pedagogic'a si didaptic'a (p. 5). n prima parte a lucrrii, Pedagogica, dup ce trece n
revist istoria ideilor pedagogice, Brnuiu precizeaz conceptele eseniale ale educaiei: Scopulu
educatiunii nu pote fi altulu decatu a cultiva umanitatea in fiacare omu pre catu se pote mai deplinu
(p. 36); pedagogi'a c scientia () scopulu ei e nobilitarea acestei nature (p. 42); Pentru
pedagogica e de cea mai mare importantia studiulu psicologiei si studiulu moralei. Dein aceste iea
pedagogic'a cele mai multe legi... (p. 140); Educatiunea numai asia pote duce pre omu catra
idealele omului perfeptu daca se unesce cu invetiatur'a (institutio, instructio) (p. 190).
Terminologia la care apeleaz Simion Brnuiu este mai evoluat dect n lucrrile din prima
jumtate a secolului al XIX-lea, formnd microsisteme conceptuale sau paradigme: pedagogic'a
generale, valoarea teoriei pedagogice, principiale pedagogice, pedagogie noua seau neologie
pedagogica, concepte pedagogice; principiale educatiunii, educatiunea corporale, educatiunea
intieleptuale, educatiunea estetica, educatiunea morale, educatiunea negativa, educatiune c una
cultura a naturei spirituali; formarea carapterului, esercitarea sensiloru, cunoscenti'a intuitiva,
cultur'a fantasiei, cultur'a memoriei, cultur'a intielesului, cultur'a judeciului, cultur'a ratiunii.
Pedagogii sunt numii de autor pedagogici (pedagogicii dein seclulu 15 si 16), iar termenul
invetiacel este utilizat alternativ cu alumn (din lat. alumnus, it. alunno sau germ. Alumnus). Vorbind
despre stimularea sau pedepsirea elevilor, Brnuiu recurge la termenii premiu i puna:
Educatoriulu se nu aplice premiulu si pun'a pana candu sunt alte midiloce mai acomodate pentru
181

scopu. Amendoue voru face cu atatu mai mare efeptu in casuri neincungiurate (p. 130), oscilnd
ntre formele de plural pune i punitiuni.
n partea a doua, Didaptica, Simion Brnuiu ia n discuie principiile i metodele didacticii i
ale metodicii: Tote speciele de institutiune se potu reduce la certe principia universali, carile sunt
comuni toturoru, de aci se nasce teoria institutiunii seau didaptica, si donulu didapticu (donum
didacticum), adeca desteritatea ceea ce se cere spre a esercit acesta teoria. Metodulu e modulu,
cumu 'si propune cineva invetiatur'a, fia acel'a dereptu, fia defeptuosu, de aci se nasce metodic'a,
adeca scienti'a de a inveti dereptu pre altii, carea e parte generale, parte speciale, si procede, parte
dogmatice, parte critice... (p. 192).
Autorul descrie i explic metodele de instruire: metodulu tabelariu, metodulu sinteticu,
metodulu analeticu .a.: Form'a invetiaturei e seau dialogica, si atunci se numesce catechetica, seau
acroamatica, adeca unu cuventu continuu indereptatu catra scolariu (p. 203). Termenii
catechetica i acroamatica sunt de origine greac: katechetikos propriu a nva; akroamatikos
care se ascult. n text, autorul recurge i la substantivul acroam'a, glosat prin sinonimul su latin
predic'a. Termenilor profesor i elev latinistul Brnuiu i prefer pe magistru i disciplu:
impartirea clasiloru intre magistri si discipli (p. 276); reu facu magistrii, carii totu mergu inainte
cu propunementulu [predarea] si nu mai repetiescu, multiamindu-se c vedu pre scolari scriendu
cele ce se propunu (p. 208). Autorul recunoate c n epoca sa procesul de nvmnt este nc
departe de a fi organizat n mod satisfctor, de aceea este important cultur'a de sene, alturi de
cultur'a prein invetiatura: Unii omeni de talente distinte nu facu cursuri de invetiatura, ci se invetia
insisi pre sene, celu pucinu in unele obiepte (autodidapti), si cu tote aceste ajungu la mare gradu de
perfeptiune. Acestu fenomenu a datu ocasiune unor'a c se preferesca cultur'a de sene culturei
cstigate cu ajutoriulu invetiatoriloru (p. 191).
Recunoscnd valoroasa contribuie a manualului Pedagogia la mbogirea terminologiei din
domeniul educaiei, constatm totodat c metalimbajul scrierii, din cauza exceselor latiniste, este
deseori greoi i dificil de urmrit: Unele leptiuni ceru una preparatiune lunga si fatigatoria, seau
sunt unite ca multe ocupatiuni acesorie, pentru esemplu cu legerea si coregerea elaborateloru
studentiloru (p. 279); E forte stricatiosu a trece pre scolari deintru una clase in alta fora de a fi
esaminati mai inainte, daca sunt capaci pentru clasea in carea dorescu se intre... (p. 285-286).
Cteva traduceri din jumtatea a doua a secolului al XIX-lea sunt dovad a faptului c tiinele
educaiei se dezvolt tot mai mult, iar evoluia acestora reclam scrieri didactice care abordeaz
182

concepte noi sau le explic pe cele care circulau deja n epoc. Din Cursu normalu pentru
institutrele primare sau direciuni relative la educaiunea phisic, moral i intelectual n clele
primare de dra Sauvan (Craiova, 1873, prelucrare din francez) am selectat o serie de termeni
privind educaia fetelor, ncadrabili (astzi) n psihopedagogie: indulginti, pacieni, moralitate,
virtui, orgoliu, amoru propriu, pedepse, recompense, defecte, erori, faculti intelectuale, faculti
morale, educaiune popular, autoritatea esemplului, autoritatea discursurilor, progresul (unei
copile), ameliorarea caracterului .a. Pentru conversaie, traductorul recurge la calcurile
convorbiri i ntrevorbiri.
Din aceeai serie de publicaii, Biblioteca pentru toi, face parte i ntrebuinarea vieei de Sir
John Lubbock, traducie de Dumitru Stncescu (Bucureti, Editura Librriei Carol Mller, 1898),
din care am exceptat civa termeni din domeniu: educaie naional, educaie clasic, educaie
metodic, educaia personal, educaie moral, educaie luminat, sntatea spiritului, a cultiva/a
dezvolta spiritul, disciplin intelectual, disciplin moral. Autorul susine c trebuie s lucrm la
propria noastr perfecionare n interesul aproapelui (p. 8) i c Rolul educaiei este s ne dezvolte
n chip armonios toate facultile (p. 82), iar Educaia nu st numai n a nva limbi i a grmdi
fapte; este ceva mai nalt dect instrucia i cu totul deosebit. Instrucia ne pregtete comori pentru
viitor, ns educaia seamn germeni cari vor produce nsutit mai mult (p. 86).
O scriere semnificativ, cu circulaie n epoc, este i Cum i nva Gertruda copiii, semnat
de pedagogul elveian J.H. Pestalozzi (1898, retiprit din revista Lumina pentru toi) i tradus de
Eniu Blteanu. Unele concepte pestalozziene erau deja cunoscute n spaiul romnesc din alte surse.
Citm civa termeni reprezentativi: program de educaie, puterea intuirei, cri de intuiiune,
Abecedar intuitiv, metod progresiv (am urmat aceast cale gradat i progresiv, p. 21),
intuiiune (dreapt) a lucrurilor, a nva prin intuire i esperien, dobndire treptat de
cunocine, cultivarea inteligenei, formarea inteligenei, art de nvmnt, sistem de nvmnt,
metoad de educaiune, metodul intuitiv, pedagogia propriu-zis [didactica], cariera sciinelor
pedagogice, mersuri progresive, lucrarea [efectul] educaiunii, cunoscine preliminare, cunocine
practice, deprinderi practice, aptitudini practice, instrucie profesional, desvoltarea personalitii,
reprezentri, cri scolastice, cri pedagogice etc. Pestalozzi afirm c intuiiunea este temelia
tuturor cunocinelor (p. 138) i c lumea se ntinde naintea noastr ca o mare de intuiiuni, cari
se mestec i se contopesc unele n altele (p. 101), ndemnndu-i pe nvtori: Caut s
183

construieci, n fiecare ramur de nvturi, o scar treptat de cunocine i s clasezi


percepiunile tale (p. 91).
Faptul c ideile lui Pestalozzi erau cunoscute n epoc poate fi constatat pertinent consultnd
scrierea ncercri critice asupra nvmntului nostru primar. Studi didactic i sociologic de tef.
C. Michailescu (Bucureti, 1888, 1893). Autorul, n calitatea sa de inspector colar experimentat,
propune, n cunotin de cauz, soluii pentru nvmntul primar romnesc, spernd c lucrarea sa
pte fi nc de folos conferinelor pedagogice ale institutorilor i consftuirii nvtorilor, precum
i normalitilor din anul n care ei se desvresc n tecnica sclei (p. 6). Astfel, Michailescu
afirm c didactica este piatra unghiular a nvmntului (p. 9), iar psichologia e temelia artei
de-a educa (p. 9). Inspectorul colar recomand lucrarea programelor analitice, ca un adevrat
vade-mecum al educatorului, [care] se impune printre cele dinti chestiuni, n starea de insuficien
pedagogic n care ne aflm (p. 16) n vederea unificrii instruirii n toate colile rii, inclusiv n
cele particulare.
Am selectat din paginile lucrrii o serie de termeni simpli: absolvent, catedr, educator,
extemporal, gimnasiu, intelect, premiani, voin i sintagmatici: corp didactic, formarea corpului
didactic, formare intelectual, iscusina artei pedagogice, nvmnt real, progres al cunoscinelor,
progres didactic, doctrin pedagogic, precept pedagogic, activiti pedagogice, cercetare
pedagogic, conferine pedagogice, metodul intuitiv, metodul pestalozian, nvmnt pestalozian
sau intuitiv, misiunea nvtorului, factor educativ, fenomene colare, zestre didactic, material
didactic, campanie didactic, atribuiuni didactice, probe de aptitudine didactic, pepiniere
profesorale, aciunea educativ a coalei primare, olimpiade ale nvementului primar, variaiunea
ocupaiunilor n clas, materie de studiu, instrument de educaiune, inspeciuni colare, revisor
scolar, revisorat colar etc.
Michailescu vorbete despre sciina i arta didactic (p. 26) a profesorilor i pledeaz pentru
formarea de calitate a acestora, deoarece profesorii, de orice treapt, nu sunt burueni cari rsar i
cresc din buna graie cereasc, ci plante utile pe cari numai cultura, i o cultur special, poate s le
produc i s le dee preioasa lor valoare (p. 16). Autorul critic vechile metode de instruire, n
special nvmntul mutual, care e cu drept cuvnt tratat astzi de chiorre mutual (p. 29),
fiind indignat de insuficiena didactic i inepia noastr educativ (p. 143) sau, n alt loc, de
inepia metoadelor, insuficiena pedagogic a dsclimii (p. 202). Se ridic i mpotriva
metodului disciplinar prin groaza nuelii, invocnd versurile lui Vasile Alecsandri prin care poetul,
184

ironic, i cnt aliluia: Trecu vremea cea frums/ Cnd un dascalos grecos,/ narmat de verga
grosa,/ Paradose faneros (p. 29).
Pe lng manuale, studii critice i scrieri pedagogice traduse din alte limbi, terminologia din
domeniu era difuzat i n presa vremii. Este vorba att de publicaiile periodice din domeniul
educaiei (nvtorul satului, Convorbiri didactice, Buletinul instruciunii publice, Instruciunea
public, Lumina pentru toi), ct i de ziare politice, de informare etc. Astfel, publicaia Liberalul
gzduiete mai multe opinii aparinnd omului de cultur Spiru Haret, reunite ulterior n broura
Cestiuni de nvmnt (Bucureti, 1897). Spiru Haret ia n dezbatere unele proiecte de modificare a
Legii instruciunii publice din 1864, polemiznd cu autorii sau cu detractorii acestora (se cunosc 10
proiecte de reformare a legii ntre 1866 i 1889) [113, p. 332-343].
Din textul cercetat am selectat o serie de termeni care indic evoluia nvmntului n
Romnia n ultimele decenii ale secolului al XIX-lea: nvmnt naional, nvmnt secundar,
reforma nvmntului, gimnazii reale, gimnazii clasice, licee clasice i reale, corp didactic
secundar, corp didactic superior, profesor universitar, profesor secundar, profesor suplinitor,
catedr secundar, gradaie (din 5 n 5 ani) a profesorilor, specialitate, ore de curs, tabel de
capacitate (pentru numirea profesorilor prin concurs), licean, studeni universitari, recrutarea
corpului didactic, stabilitatea corpului didactic, disciplina corpului didactic, bacalaureatul .a.
Unii termeni sunt explicai de Haret, cum ar fi orar (fr., lat.): Lmuresc c orar se chiam
regularea orelor i zilelor sptmnei, n care fiecare profesor i va face cursul, n fiecare clas,
potrivit numrului orelor cu care este nsrcinat; aceasta este o lucrare de administraie interioar a
fiecrei coale, i se face n fiecare an; iar numrul de ore de curs, pentru fiecare materie, se
reguleaz prin programe, care se promulg prin decret regal, pentru ani ntregi, i pentru toate
colile similare din ar (p. 17). Menionm c cel dinti orar folosit n coala romneasc dateaz
din 1831 i era numit, n lipsa termenului orar, printr-o perifraz: tabel arttoare de ceasurile
ntru care se ndeletnicesc la nvtura copiilor (Arhiva de Stat din Bucureti, Eforia coalelor
Naionale, dosar 2231/1831, v. 153, p. 84).
Spiru Haret consider corpul didactic drept agentul principal al progresului coalei (p. 43), iar
bacalaureatul, o instituie nu numai inutil, dar desastrs, care trebuie s dispar (p. 59) ca
vtmtor nvmntului (p. 69). Se tie c acest examen, pn la urm, a fost desfiinat de Spiru
Haret n 1899 (i renfiinat de ministrul liberal Constantin Angelescu la 1925).
185

Dicionarele i textele consultate favorizeaz unele generalizri. La sfritul secolului al


XVIII-lea i n primele decenii ale secolului al XIX-lea n limbajul didactic, la termenii motenii
din latin (nva) sau cei de origine neogreac i slavon (didascal, dascal i dascl, shoal i
scoal, scoler, ucenic, parados, a paradosi), se adaug o serie de lexeme de origine francez,
italian, latin i german, mprumutul extern fiind sursa principal a terminologiei pedagogice
romneti (graie traducerilor i prelucrrilor dup autori strini), care devin termeni de baz n
domeniu: clas(), elev, examen, exersiie, lecie, educaie, pedagogie, didactic, metodic, metod,
profesor etc. Unii termeni, frecveni n perioada cercetat, astzi nu mai fac parte din terminologia
n discuie: preceptor, institutor, conscolar, preparand, preparandie, didactru, pedagogiu, acroam,
stipendiu, stipendist, table de citire, testimoniu (certificat) pentru silin la nvtur i bun
purtare (1835) [153, p. 70] etc.
Ca n orice terminologie n formare, se atest numeroase calcuri: cretere educaie, cresctori
de copii educatori, plan de cretere i de nvtur de educaie, vorbiri, convorbiri i
ntrevorbiri conversaii, desvlirea duhului dezvoltare spiritual, scopul de cpetenie a
educaiei obiectivul principal, trelunie trimestru, metod pus n lucrare aplicat, frnele
crmuirei personale autocontrol, lucrare aciune, aezmnte de cretere instituii de
educaie, provisii achiziii, comisie de priveghiere comisie de supraveghere/monitorizare,
manuducere ghid, ocupciune activitate, plecrile i dispuseciunile copiilor predileciile i
predispoziiile .a.
Instabilitatea terminologiei pedagogice din secolul al XIX-lea se manifest i prin variantele
formale ale unor termeni, inclusiv prin ncadrarea morfologic ezitant: educaie i educaiune;
pedagoghie, pedagoghic, pedagogic i pedagogie; pedagogic, pedagogist i pedagog; gimnas,
ghimnasia, ghimnazia i gimnaziu; clas (clasuri) i clas; metot, metod, metoad i metod; sholer,
scoler, colean i colar; examen i esamen; ezerciiu, exeriiu, exersiie, eserciiu i exerciiu; leie,
leciune, leptiune i lecie; proced (procede) i procedeu; institutri, institutrice i institutoare;
directri i directoare; a repetelui (ABCA, 61) i a repei.
De-a lungul timpului, chiar n decursul a patru-cinci decenii, se poate surprinde dinamica
terminologic pe baza ctorva exemple pertinente: n a doua jumtate a secolului al XIX-lea, se
spune tot mai puin a paradosi (ngr.) i tot mai frecvent, a preda (sl.); alilodidactica (ngr.) este
nlocuit de nvmntul mutual (fr.); dascalul/dasclul (gr., sl.) de nvtor, institutor (fr., lat.),
preceptor (fr., lat.) i profesor (fr., germ.); ghibcia (sl.) de abilitate (fr., lat.); propirea de progres
186

(fr., lat., it.) (colar); preparanzii (germ.) de normalieni (fr. normalien), apoi de normaliti (creaie
romneasc) etc.
Pentru unele concepte, n epoc circul mai multe sinonime: metoda alilodidactic, metoda
nvmntului mutual, metodul lui Lancaster, metodul lancasteric (cuvntarea lui Petrache
Poenaru, n 1838, la serbarea de ncheiere a cursurilor colare) [153, p. 128] i metoda lancasterian
[113, p. 293]; dsclime, trup profesoral i corp didactic.
Secolul urmtor va veni cu modernizarea limbajului pedagogic i cu inovaii terminologice
datorate progresului cunoaterii, care pot fi surprinse n mod similar, prin consultarea dicionarelor
generale i specializate i a textelor relevante pentru dezvoltarea domeniului.
3.2.5. Modernizarea i specializarea terminologiei pedagogice (secolul al XX-lea). n
condiiile evoluiei continue a sistemului de nvmnt i ale creterii susinute a cercetrilor
pedagogice, este fireasc o efervescen de idei i o larg circulaie de noiuni i termeni noi n
educaie. Vocabularul tiinelor educaiei a nregistrat n secolul al XX-lea o mbogire
semnificativ i mutaii care impun redefinirea i resituarea termenilor.
Conform Dicionarului de termeni pedagogici de Sorin Cristea (Bucureti, Editura Didactic i
Pedagogic, 1998), limbajul pedagogic actual se construiete din trei categorii de concepte:
concepte fundamentale, concepte operaionale, variabile n funcie de condiiile concrete care apar
la nivelul practicii educaiei i instruirii, i concepte specifice, preluate din alte domenii de cercetare
tiinific disciplinar, intradisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar valorificate din
perspectiv pedagogic. Din alt perspectiv, aceeai surs distinge concepte tradiionale,
reevaluabile n contextul inovaiei pedagogice: proces de nvmnt, plan de nvmnt, programe
colare, formele educaiei, predare, nvare, conducerea colii, inspecia colar etc.; concepte n
ascensiune, lansate cu insisten n ultimii ani ntr-un cmp perceptiv perturbat adesea de numeroase
confuzii i interferene: curriculum, reforma educaiei, finalitile educaiei, managementul educaiei,
managementul organizaiei colare, gestiunea educaiei, asistena psihopedagogic a elevilor .a.;
concepte preluate din alte tiine, aplicate n condiii i cu mijloace specific pedagogice:
democratizarea nvmntului, informatizarea nvmntului, politica educaiei etc. i concepte
tehnice, vehiculate mai de mult sau mai recent n diferite situaii pedagogice: auxiliare didactice
(sintagm eliptic), credit pedagogic, modul didactic, instruire asistat pe calculator, consilier
colar, infrastructur pedagogic etc.
187

Astfel, categoria de concepte tradiionale este mbogit n secolul al XX-lea graie


multiplicrii lucrrilor teoretice din domeniu i dezvoltrii gndirii pedagogice n lumea ntreag:
sistem de educaie, dimensiunile educaiei, obiectivele educaiei, coninutul, metodologia, evaluarea
procesului de nvmnt, expansiunea nvmntului (Titu Maiorescu utiliza pentru acelai
concept, n secolul precedent, termenul lirea nvmntului), colarizare, indice de colarizare,
licen, norm didactic, titularizarea cadrelor didactice, corigent, corigen, docimologie,
definitivat etc. (Dic. ped. 1979), subiectul educaiei, obiectul educaiei, ideal pedagogic, mesaj
pedagogic, scopuri pedagogice (Cristea 2001) .a.
Unii termeni cunoscui din secolul al XIX-lea i completeaz paradigmele: activitate didactic,
activitate aplicativ, activitate extracolar, activitate dirijat; aptitudine didactic, aptitudine
intelectual, aptitudine organizatoric, aptitudine docimologic; capacitate de instruire, capacitate
intelectual; educaie multilateral, educaie funcional (termen aparinnd lui Edouard
Claparde), educaie permanent, educaie sanitar, educaie tehnologic, educaie civic; examen
de admitere, examen de calificare, examen de licen, examen de doctorat; instruire colectiv,
instruire individual, instruire prin munc; nvmnt de specialitate, nvmnt de zi, nvmnt
fr frecven, nvmnt general, nvmnt intensiv, nvmnt particular, nvmnt frontal,
nvmnt individual, nvmnt pe grupe; predare concentric, predare liniar; lecie combinat
(lecie mixt), lecie de sintez, lecie de verificare a cunotinelor, priceperilor i deprinderilor,
lecie deschis etc. (Dic. ped. 1979).
Din categoria concepte n ascensiune citm: educabilitate, diversificarea nvmntului,
optimizarea

nvmntului,

criz

nvmntului,

creativitate pedagogic,

proiectare

pedagogic, autonomie universitar, model didactic, transfer de cunotine, zonarea colilor,


trunchi comun grup de obiecte de nvmnt comune pentru toi elevii din acelai an de studii din
coala secundar, indiferent de tipul i profilul acesteia sau n anumite cazuri comune numai
elevilor dintr-un anumit profil (Dic. ped. 1979), algoritmizare, formator, formarea formatorilor,
accesibilitatea instruirii, comunitate educativ, demers pedagogic, egalizarea anselor, modelare
pedagogic (Dic. term. ped. 1998), educaie formal, educaie nonformal (educaie realizat doar
pe baza unor influene implicite), educaie informal, educaie permanent, autoeducaie,
nvmnt informativ, nvmnt formativ, proiectare curricular (Cristea 2001). Aici pot fi
ncadrate i noile educaii: educaia ecologic, educaia demografic, educaia pentru schimbare
188

i dezvoltare, educaia pentru democraie, educaia pentru tehnologie i progres, educaia fa de


mass-media (Cristea 2001).
tiinele educaiei preiau unele concepte din alte tiine i le adapteaz domeniului, cf.: empatie,
feedback, motivaie, sintalitate, sociometrie, sociogram, absenteism colar, deontologie
pedagogic, ergonomia nvmntului, microclimat colar, administraie colar (Dic. ped. 1979),
habitus pedagogic, handicap pedagogic, soft pedagogic (Dic. term. ped. 1998), strategie cognitiv,
strategie didactic, tehnologie didactic, tehnologie de evaluare, tehnici de evaluare, diagnoz
pedagogic, prognoz pedagogic (Cristea 2001).
Conceptele tehnice, aplicate n diverse situaii pedagogice, se diversific tot mai mult: barem,
item, test, baterie de teste, dramatizare, joc didactic, situaie-problem, metoda asaltului de idei,
metoda conversaiei, metoda euristic, metoda mesei rotunde, metoda proiectelor, metoda studiului
de caz, metoda testelor, metoda nvrii prin problematizare (Dic. ped. 1979).
O serie de concepte pedagogice moderne sunt corelate: inadaptare colar integrare colar,
inadaptare social integrare social, perimarea cunotinelor educaie permanent, titular
suplinitor (Dic. ped. 1979), subiectul educaiei obiectul educaiei, predare-nvare-evaluare,
instruire (proiectat de profesor) nvare didactic (realizat de elev, ca efect direct i indirect al
instruirii), obiective generale obiective specifice (intermediare) obiective operaionale
(concrete), eficien pedagogic randament colar (randamentul colar reflect gradul de
eficien pedagogic al activitii didactice care poate fi evaluat n cadrul raportului funcional
existent ntre resursele pedagogice (materiale umane financiare informaionale) investite n
sistem i efectele nregistrate n timp, la nivel de proces i de produs, Cristea 2001, p. 45).
Ca i n terminologia economic, descris anterior, i n terminologia pedagogic regsim
modelul de formare a unitilor terminologice n care figureaz nume proprii. Majoritatea sunt create
prin sintagmare: metoda Bell-Lancaster, metoda Dottrens, metoda Freinet, metoda Montessori,
metoda Bouchet, planul Dalton, planul Jena, planul Platoon, planul Winnetka, sistemul Decroly
(Dic. ped. 1979), metoda Cousinet, aciunea Comenius, aciunea Erasmus, aciunea Grundtvig,
aciunea Minerva, efectul Pygmalion, pedagogia Waldorf, procesul Bologna, Programul Helios,
Programul Leonardo da Vinci, Programul Tempus (Lex. ped. 2006), iar unii termeni sunt derivai de
la nume proprii prin sufixare: haretism (de la [Spiru] Haret), herbartianism (de la [J.Fr.] Herbart),
montessorism (de la [Maria] Montessori, pedagog italian) (Dic. ped. 1979). Termenii pedagogici
ultracunoscui barem i mentor sunt eponime: barem (fr. tablou de tarife) provine de la numele lui
189

Barrme, matematician francez din secolul al XVII-lea, iar mentor (lat., fr.), de la Mentor, personaj
mitologic din Odiseea lui Homer, prietenul lui Ulise i preceptorul lui Telemac.
n ceea ce privete modalitatea de formare a termenilor pedagogici prin abreviere, constatm o
aplicare limitat a procedeului n discuie n tiinele educaiei. Cele mai frecvente abrevieri
desemneaz titluri tiinifice i grade didactice: dr. (doctor), prof. univ. (profesor universitar), conf.
(confereniar), drd. (doctorand). Unele sigle excerptate denumesc instituii i organizaii naionale
sau internaionale, n limba romn sau n limba de origine (francez, englez): AUE = Asociaia
Universitilor Europene, BIE = Biroul Internaional al Educaiei, FICE = Federaia
Internaional a Comunitilor Educative, AUF = Agence universitaire de la Francophonie,
UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, UNICEF = United
Nations Children's Fund, WAER = World Association of Educational Research, CIDREE =
Consortium of Institution of Developpment and Research in Education in Europe, iar altele,
programe, sisteme, clasificri, forme de nvmnt etc.: CD = curriculum la decizia colii, CES =
cerine educative speciale (engl. SEN = Special Educational Needs), IAC = instruire asistat de
calculator, IDD = nvmnt deschis la distan, SEI = sistem educaional informatizat, ECTS =
European Credits Transferable System, CBTE = Competency Based Teacher Education, CITE =
Classification internationale type de education, ECDL = European Computer Driving Licence,
NAEP = National Assessment of Educational Progress, PISA = Programme for International
Student Assessment, PSI = Personalized System of Instruction, WEM = World Education Market
(Trgul Mondial al Educaiei), EFL = English as a Foreign Language, FLE = franais langue
trangre, ESP = English for Specific Purposes, FOS = franais sur objectif spcifique etc. (Lex.
ped. 2006). Majoritatea siglelor citate au un caracter codificat, nchis, fiind opace pentru publicul
din exteriorul domeniului (spre deosebire de siglele care desemneaz anumite instituii de
nvmnt superior, cum ar fi USM, ASEM, ULIM).
n terminologia din tiinele educaiei sunt frecveni termenii formai cu ajutorul elementelor de
compunere care indic generic perioada desfurrii unor evenimente: ante-, pre-, post-:
(nvmnt) anteprecolar, (nvmnt) precolar, preadolescent, (nvmnt) preuniversitar,
predoctorat, (nvmnt) postcolar, (nvmnt) postuniversitar, (coal) postdoctoral, (studii)
postdoctorale, postdoctorat (Dic. ped. 1979), (nvmnt) postobligatoriu, integrare postcolar
(Cristea 2001). Unele dintre asemenea uniti terminologice au modele strine, franceze sau/i
190

engleze, nefiind creaii romneti, cf. (fr.) prscolaire, (fr.) postscolaire, (fr.) post-universitaire,
(en.) post-doctoral, (fr., engl.) postdoctorat.
O serie larg de termeni pedagogici cu formantul auto- reprezint fie creaii romneti, fie
calcuri dup modele strine: autoanaliz, autocunoatere, autoapreciere (autoevaluare) (dup engl.
self-assessment), autoconducere sau autoguvernare (dup engl. self-governement), autocontrol
(dup engl. self-control), autodepire, autodezvoltare, autodidact (din fr. autodidacte), autodidaxie
(gr.), autoeducaie, autoobservare, autorealizare (Dic. ped. 1979), automanagement, automodelare,
autoreglare (Lex. ped. 2006). Unii termeni selecteaz ali formani, conform semnificaiei
conceptuale exprimate: subapreciere, supraapreciere, supradotat, suprasolicitare, (activitate)
extracolar, reeducare, reexaminare, telepedagogie, teleprofesor, telecoal (Dic. ped. 1979),
descentralizare (a nvmntului), decolarizare, dezinstituionalizare (Lex. ped. 2006). O
categorie specific reprezint unitile terminologice formate cu elementul de compunere pedo(referitor la) educaie, cretere: pedocentrism orientare cu largi implicaii n pedagogia
sfritului secolului al XIX-lea i secolului al XX-lea, care susine c centrul activitii instructiveducative l constituie copilul (Dic. ped. 1979), pedanaliz curent pedocentrist, potrivit cruia
educaia i instrucia trebuie s se axeze exclusiv pe interesele copiilor (Dic. ped. 1979), pedologie
curent n psihologie i pedagogie dup care dezvoltarea copilului ar fi determinat de factori
biologici (ereditate) i de mediul social socotit imuabil, subapreciind rolul educaiei sistematice i al
profesorului (Dic. ped. 1979), pedotehnie ansamblu de tehnici de educare i reeducare, aplicate la
copil (Planquevent); ansamblu de aplicaii practice, rezultate din cunoaterea faptelor
biopsihosociale ale copilului (Decroly) (Dic. ped. 1979), pedonom magistrat n statul spartan,
care supraveghea educaia (DEX 1998, ieit din uz), pedotrib maestru de gimnastic pentru copii
n Grecia antic (DEX 1998, ieit din uz). Menionm c termenul pedologie referitor la educaie
intr ntr-o relaie nedorit de polisemie extern cu pedologie din domeniul agriculturii: tiin care
studiaz caracteristicile fizice, chimice i biologice ale solurilor (MDN 2000). Polisemia ar putea fi
evitat prin utilizarea sinonimului mai vechi agrogeologie, ns n domeniu se prefer termenul
pedologie (fr. pdologie, engl. pedology) graie etimonului grecesc pedon sol i caracterului
internaional al termenului.
Modernizarea terminologiei pedagogice se realizeaz nu numai prin forme inovative, ci i prin
mobilitate conceptual-semantic. Semnificaia unor termeni tradiionali n domeniu evolueaz n
decursul vremii, fenomen perfect explicabil prin evoluia gndirii pedagogice. Astfel, termenul
191

pedagogie, definit n secolul al XIX-lea ca arta i tiina de a educa copiii, i mbogete


coninutul semantic n secolul al XX-lea. Dac n dicionarele generale din primele decenii definiia
este nc apropiat de definiiile din primele dicionare ale secolului anterior (cf. arta de a instrui i
a educa copiii, CA 1926; Scriban 1939), n dicionarele contemporane, cum ar fi DEX 1998,
definiia se modific n direcia specializrii: tiin care se ocup cu metodele de educaie i de
instruire a oamenilor (n special a tinerei generaii). ns cel mai nalt grad de specializare (i,
implicit, de codificare) se constat n dicionarele specializate: Pedagogie: totalitate a legilor,
principiilor, metodelor, mijloacelor, procedeelor i tehnicilor de lucru pentru realizarea educaiei
(Dic. ped. 1979); Pedagogia este tiina care are ca obiect de studiu specific dimensiunea
funcional-structural a educaiei, abordabil metodologic din perspectiva finalitilor specifice care
vizeaz formarea-dezvoltarea personalitii umane prin valorificarea corelaiei subiect/educator
obiect/educat, conform unor principii i legiti specifice care reglementeaz desfurarea probabil
a fenomenelor educaionale, la nivel de sistem i de proces (Dic. term. ped. 1998); Pedagogia
este tiina sociouman care studiaz educaia la nivelul funciei i a structurii sale specifice prin
metodologii de cercetare specifice, care vizeaz descoperirea i valorificarea unor legiti, principii
i norme de aciune specifice (Cristea 2001, p. 2). n mod similar, a evoluat definirea termenului
educaie: de la (grija) de a nva, de a forma corpul, spiritul, inima i obiceiurile (Negulici 1848)
la cretere, aciunea de a educa, de a dezvolta calitile fizice, intelectuale i morale (Scriban
1939); activitate social cu caracter fundamental de transmitere a experienei de via, a culturii
ctre generaii tinere, de influenare sistematic i contient a dezvoltrii intelectuale, morale sau
fizice (MDN 2000); Educaia reprezint obiectul de studiu specific pedagogiei (tiinelor
pedagogice sau tiinelor educaiei) care vizeaz activitatea de formare-dezvoltare a personalitii
umane, realizabil prin corelaia educator educat, ntr-un context deschis (Cristea 2001, p. 3);
Noi am definit educaia ca pe o aciune de modificare a comportamentului: a trece de la o stare A
la o stare A' (Did. func., p. 45).
3.2.6. Terminologia pedagogic actual. Limbajul pedagogic sufer de lipsuri endemice, care
l mpiedic s-i realizeze pe deplin funciile de cunoatere, de comunicare, precum i funciile
practic-operaionale. Cel care deschide o lucrare de pedagogie poate ntmpina dificulti
neateptate. l deruteaz ambiguitatea unor termeni, inveniile verbale fr coninut ideatic,
exprimrile confuze, stufoase, redundante peste msur. Concepte bine cunoscute nu mai pot fi
192

recunoscute, fiindc i-au schimbat denumirea, afirm cu amrciune Mircea tefan, autorul
unui Lexicon pedagogic (Bucureti, 2006), n prefaa lucrrii.
Mai muli pedagogi importani ai contemporaneitii au deplns situaia terminologiei tiinelor
educaiei. Este o jungl terminologic (W.J. Porham). O mare confuzie domnete n domeniul
tiinelor educaiei, constat G. Mialaret, iar G. Kneller, n cartea sa Logica i limbajul educaiei,
semnala faptul derutant c diferii pedagogi utilizeaz adesea acelai concept, aplicndu-l unor
lucruri deosebite (apud Lex. ped. 2006, p. 2). Un limbaj riguros n pedagogie este extrem de
important, ntruct carenele terminologiei pedagogice constituie o piedic n nsuirea tiinelor
educaiei i n practicarea activitii educative [90]. Pe lng un patrimoniu de baz, mereu necesar,
limbajul pedagogic evolueaz n raport cu dezvoltarea teoriei i practicii educaionale. Mutaiile de
coninut sunt nsoite de mutaii terminologice. Astzi, n vremuri de reform, codul verbal al
pedagogiei ncearc s se acomodeze noilor realiti ale nvmntului, iar clarificrile conceptuale se
realizeaz graie consensului ntre specialiti. Un efect al consensului este Thesaurus-ul educaiei,
conceput i publicat de UNESCO (n limba englez), lucrare n care muli termeni derutani i
ctig claritatea i buna delimitare (http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/
publications/ibe-education-thesaurus.html).
n ultimele dou-trei decenii, teoria educaional a cunoscut cutremure conceptuale profunde,
iar acestea se reflect n vocabularul tiinelor educaiei. Vom ilustra afirmaia analiznd sub aspect
terminologic un dicionar specializat (Lexicon pedagogic), o lucrare revoluionar din domeniu i
documente recente viznd educaia n societatea actual.
Probabil, cea mai semnificativ schimbare n gndirea pedagogic modern este saltul de la
nvmntul reproductiv la nvmntul formativ, centrat pe elev, i de la didactica tradiional la
didactica funcional. Impactul noilor viziuni a generat o schimbare de paradigm n pedagogie,
vizibil i la nivel terminologic: alternative educaionale, echilibru curricular, banc de obiective,
demers didactic personalizat, competene, performane, descriptori de performan, design al
instruirii, dimensiunea european a educaiei, didactic incitativ, ecologie educaional, empatie
educaional, instruire interactiv, interfa profesor clas, nvare anticipativ, nvare
autodirijat, nvare prin descoperire, nvmnt integrat, nvmnt modular, nvmnt
virtual, manuale alternative, manuale electronice, negociere didactic, tranzacie educaional,
pia educaional de formare continu, pluralism educaional, coala anselor egale, coal
incluziv, coal integrat, cyberpedagogie etc. (Lex. ped. 2006). O serie de calificative noi sunt
193

ataate unor termeni tradiionali cum ar fi educaie sau pedagogie: educaie pentru comunicare,
educaie comunitar, educaie pentru dezvoltare, educaie extracurricular, educaie fiscal,
educaie funcional, educaie global, educaie holistic, educaie incluziv, educaie integrat,
educaie iterativ, educaie n spiritul toleranei, educaie intecultural, educaie virtual;
pedagogia aciunii, pedagogia colaborrii, pedagogia proiectelor, pedagogia succesului, pedagogia
valorilor, pedagogie corectiv, pedagogie suportiv, pedagogie transformaional .a. (Lex. ped. 2006).
Termenul curriculum colar (lat., engl.), care a produs iniial nedumeriri i discuii sau chiar
rezisten, a dezvoltat o paradigm numeroas prin precizarea tipurilor noi de curriculum:
curriculum aprofundat, curriculum ascuns, curriculum corelat, curriculum la decizia colii,
curriculum difereniat, curriculum extins, curriculum formal, curriculum implicit, curriculum
integrat, curriculum-nucleu, curriculum personalizat, curriculum specializat, curriculum virtual.
Avalana de termeni strini este determinat de internaionalizarea nvmntului. Dei
transferul de termeni este un fenomen natural, constatm c s-au introdus i termeni pentru care s-ar
fi gsit un echivalent n limba romn. Astfel, anglicismul training vine s nlocuiasc termenul mai
cunoscut seminar, skill (engl.) pe abilitate (fr., lat.). Unii termeni circul n ambele variante,
termenul originar englez i cel romnesc: core curriculum curriculum-nucleu; creative writing
scriere creativ; team-teaching metoda de predare n echip; e-Le@rning (e-School) nvmnt
electronic, e-coal, e-nvmnt, cybercoal; mentoring mentorat (dup francez); workshop
atelier sau grup de lucru. O serie de concepte pedagogice exprimate n limba englez nu i-au gsit
nc echivalente satisfctoare n romn i se utilizeaz n original: cluster, coaching (pregtire),
edutainment, drill, mastery learning, backwash (n sintagma efect de backwash influena exercitat
de examene asupra curriculumului). Mobilitate, dei formal provine din francez i/sau latin, este
un calc dup engl. mobility, avnd sensul de stagiu de studii sau de cercetare n alt ar dect cea
de origine. Termenul master (engl.), care desemneaz un ciclu de nvmnt intermediar ntre
licen i doctorat, s-a afirmat n domeniu, crendu-i i o familie lexical: masterat, masterand
(dup modelul doctorat, doctorand). n Republica Moldova, iniial s-a ncercat nlocuirea denumirii
englezeti a titlului master prin magistru (lat. magister, din care provine i termenul englez), prin
extinderea definiiei maestru, persoan care se distinge n mod deosebit n art sau n tiin. Titlul
magistru a fost inclus n Legea nvmntului nr. 547-XIII din 21.07.1995 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 62-63 din 09.11.1995): Articolul 29. nvmntul postuniversitar
specializat. (1) Absolvenii cu diplom de licen i pot continua pregtirea n nvmntul
194

postuniversitar specializat, organizat n instituii de nvmnt superior universitar, instituii de


cercetri tiinifice i alte instituii care dispun de licen n domeniul instruirii. Durata studiilor de
aprofundare este de 1-2 ani. (3) nvmntul postuniversitar specializat se ncheie cu eliberarea
diplomei i acordarea titlului de magistru. (4) Diploma de magistru confer dreptul de a ocupa, cu
prioritate, posturi n instituii de nvmnt superior sau de cercetri tiinifice i de a participa la
concursul de admitere la doctorat n specializarea obinut. Dup o serie de dezbateri publice, mese
rotunde etc. i consultarea unor instituii specializate, inclusiv a Centrului Naional de Terminologie,
termenul impropriu magistru a fost abandonat n favoarea anglicismului devenit internaional
master. Alineatele citate (3 i 4) din articolul 29 al Legii nvmntului au fost modificate prin
Legea 71-XVI din 05.05.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 71-73 din 20.05.2005,
art. 300): (3) nvmntul postuniversitar specializat se ncheie cu eliberarea diplomei i
acordarea titlului de master. (4) Diploma de master confer dreptul de a ocupa, cu prioritate,
posturi n instituii de nvmnt superior sau de cercetri tiinifice i de a participa la concursul de
admitere la doctorat n specializarea obinut.
i adjectivul educaional este un anglicism (dup educational), avnd un coninut semantic mai
larg dect cvasisinonimul su educativ: referitor la educaie n general, la nvmntul care
urmrete dezvoltarea capacitilor i formarea aptitudinilor; care ine de tiina educaiei (Dic.
ped. 1979; MDN 2000). Educativ se refer la situaii, aciuni, influene: care rspunde cerinelor
educaiei; care are valoare formativ (caracterul educativ al procesului de nvmnt etc. (Dic.
ped. 1979), fiind mai concret. Adjectivele n discuie au valene combinatorii sau colocaii specifice,
cf. educativ: curs educativ, program educativ, proiect educativ, concert educativ, text educativ, film
educativ, site educativ, joc educativ, desen educativ, consilier educativ, turism educativ, traseu
educativ, aciune educativ, atelier educativ etc.; educaional: sistem educaional, plan educaional,
servicii educaionale, centru educaional, design educaional, marketing educaional, model
educaional, ideal educaional, politic educaional, hub educaional, management educaional,
modul educaional, parteneriat educaional, trg educaional, pachet educaional, soft educaional,
server educaional, forum educaional, portofoliu educaional, mediu (ambient) educaional, ofert
educaional, tehnologie educaional, comunitate educaional, competen educaional,
platform

educaional,

alternativ

educaional,

incluziune

educaional,

comunicare

educaional, resurse educaionale, cerine educaionale, produse educaionale multimedia .a. Un


numr limitat de sintagme poate fi construit att cu adjectivul educativ, ct i cu educaional: proiect
195

educativ/educaional, portal (site) educativ/educaional, program educativ/educaional, atelier


educativ/educaional etc. Ct privete celelalte sintagme menionate, constatm c preferinele
combinatorii sunt deja fixate i adjectivele educativ educaional nu sunt interanjabile, fiind
circumscrise unor noiuni precise.
O lucrare extrem de important sub aspectul punerii n circulaie a unor concepte inovative n
domeniul instruirii este Didactica funcional. Obiective, strategii, evaluare de Michel Minder,
profesor belgian (Chiinu, Cartier, 2003, traducere din limba francez de Dorin Onofrei). Aprut
n nou ediii revizuite de autor (ultima ediie: 2007), scrierea i-a propus s concilieze cele trei mari
curente pedagogice care s-au succedat n ultimele decenii: educaia funcional, ilustrat de
Claparde, dar care a rmas liter moart pentru muli, curentul behaviorist, ale crui contribuii
rmn fundamentale i, n sfrit, abordarea cognitivist contemporan, prin introducerea
conceptului de cognitivism operant, care ncearc unirea acestor trei curente. Cartea a pus n
circulaie concepte eseniale ale didacticii (post)moderne, iar traductorul a avut misiunea dificil de
a echivala termenii de baz ai didacticii funcionale din francez n romn, misiune de care s-a
achitat onorabil.
Menionm cteva dintre cele mai semnificative uniti terminologice excerptate din paginile
lucrrii: autocenzur, competene de integrare, competene transversale, profesor animator,
profesor antrenor, profesor catalizator, profesor instructor, contract didactic (La nivelul clasei,
contractul didactic este un sistem de ateptri reciproce, care descrie comportamentele scontate ale
profesorului i elevilor, n legtur cu achiziionarea cunotinelor..., p. 13), cunoatere dinamic
(competena nseamn cunotine dinamice, p. 22), enciclopedismul colii, noiune-nucleu, tem
transversal, cmp de aciune (Un rspuns pentru tradiionalul enciclopedism al colii trebuie,
poate, cutat n noul concept de noiune-nucleu ori curriculum-nucleu, propus de mai muli
autori, dar i n cel de tem transversal i de cmp de aciune, dezvoltat, pe de alt parte, de
noi, p. 31), centru de interes, nvmnt tematic pluridisciplinar (Centrul de interes este o prim
form de curriculum funcional pluridisciplinar; Principiul centrului de interes const n
organizarea unui nvmnt tematic pluridisciplinar (diviziunea clasic n domenii i, n subsidiar,
orarul fix fiind suprimate ori, n orice caz, foarte flexibile), p. 91), pedagogie concentrat,
pedagogia obstacolelor, obiectiv-obstacol (ntr-un obiectiv-obstacol, noiunea de obiectiv, aadar,
face referin la program, n timp ce noiunea de obstacol face referin la reprezentri, p. 47) etc.
196

Un concept interesant, mai puin obinuit, abordat de Michel Minder n lucrarea n discuie, este
socluri de competene (p. 38, 103). n Belgia, Ministerul Educaiei a publicat, n 1994, un document
intitulat Socles de comptences, n care prezint noiunea de soclu astfel: Se dovedete c
exigenele referitoare la competene i la cunotine variaz foarte mult de la o coal la alta i chiar
de la un profesor la altul n cadrul aceleiai coli. Acesta este motivul care a provocat punerea n
eviden a unor socluri de competen, adic a unui ansamblu de referine care determin noiunea
de nivel al studiilor i n jurul cruia se articuleaz programele elaborate ori aprobate de autoritatea
normatoare i subvenionatoare. Se pare c acest concept a prins i n spaiul romnesc, deoarece lam atestat n mai multe documente, inclusiv ntr-un newsletter al Ministerului Educaiei i Cercetrii
al Romniei (nr. 20, 1-13 octombrie 2006): soclul comun de cunotine i competene. Semnalm c
am reperat sintagma n cauz sub forma socluri de competene, dar i socluri de competen (n
Didactica funcional... i n alte lucrri/documente). Fluctuaia se explic prin noutatea termenului
i prin presiunea modelului francez, care determin pluralul competene. n alt subcapitol, Michel
Minder vorbete despre comptences-socles, sintagm echivalat n limba romn, n mod firesc,
prin competene-socluri (p. 200). De fapt, termenul socluri de competene reprezint o metafor
(metafor-traducere). Metaforizarea este o modalitate mai puin ntlnit n terminologia tiinelor
educaiei. Am putea ncadra n categoria de termeni-metafore i sintagmele insulie de cunoatere,
itinerar cognitiv, parcurs didactic (Did. func.).
O serie de concepte didactice actuale reprezint termeni preluai din alte limbaje specializate:
acroator (cognitiv), ancoraj, ambreiaj de legtur, amorsare, balizare, devoluiune (didactic),
elagaj, focar, izomorfism, relee intermediare, tabel de concasare (Did. func.). Termenii citai sunt
integrai n metalimbajul didactic prin metaforizare, fiind receptai corect numai n contexte
relevante, circumscrise domeniului, cum ar fi: Punctul de ancoraj este o expresie metaforic ce
desemneaz un element al structurii cognitive pe care se vor putea grefa noi informaii; Develay
(1992) vorbete, la rndul lui, de acroator cognitiv, noiune care ar fi comparabil cu partea nc
deschis a unui puzzle. Noua nvare ar fi noua pies care trebuie plasat acolo, ns configuraia sa
natural nu este dect parial compatibil. Introducerea ei va reorganiza ansamblul puzzle-ului i va
crea, ntr-un alt loc, un nou acroator; Devoluiunea didactic ar fi, astfel, unul dintre
mecanismele de transfer al responsabilitii de la profesor la elev, n procesul de construire a unor
cunotine de ctre elevul nsui; n aceeai ordine de idei, se va putea limita orizontul de
197

explorare, va putea fi practicat elagajul. Menionm c natura metaforic a termenilor citai fie
este subliniat implicit prin ghilimele, fie este semnalat explicit prin referiri textuale.
Analiznd inventarul terminologic al lucrrii n discuie, am remarcat c o categorie aparte de
termeni nu au fost echivalai, ci au fost preluai ca atare: (competene) savoir-dire, savoir-faire,
savoir-tre, savoir-devenir, dj-l (transpus n romn o singur dat pre-cunotine, p. 44),
insight, skill (explicat n paranteze prin abilitate), drill, check-list. Astfel, trebuie s distingem ntre
termenii preluai n original din francez i cei din englez, care figureaz n textul francez n
aceast form. Seria savoir-dire, savoir-faire, savoir-tre i savoir-devenir este cunoscut
specialitilor, fiind prezent i n alte lucrri (v. Pamfil 2003, p. 16 .u.). Alina Pamfil utilizeaz
termenii preluai din francez n paralel cu variantele romneti: a-ti-s-faci (savoir-faire),
a-ti-s-fii (savoir-tre), a-ti-s-devii (savoir-devenir).
Termenii de origine englez insight, skill, drill, check-list fac parte din categoria elementelor
cu caracter internaional, fiind astfel motivai n demersul autorului lucrrii, ca i n cel al
traductorului. n aceeai categorie se ncadreaz i termenii brainstorming, cluster(ing), feedback etc.
3.2.7. Relaii semantice n terminologia tiinelor educaiei: dimensiunea paradigmatic.
ntr-un domeniu cu tradiie de peste dou sute de ani, este fireasc dezvoltarea polisemiei unor
termeni de baz, cf. pedagog 1. Persoan care se ocup cu instruirea i educarea copiilor, tinerilor,
omului, n general, n virtutea unei pregtiri tiinifice i pedagogice, folosind n acest scop tehnici
fundamentate teoretic i verificate n practica de educaie. 2. Persoan cu pregtire special, care
efectueaz cercetri n domeniul pedagogiei ca tiin. 3. Funcie didactic ajuttoare, pentru
sprijinirea muncii de instruire i educare a elevilor n internatele colare (cminele de elevi);
catedr 1. Pies de mobilier colar tradiional n slile de clas (de curs i n amfiteatre), loc de
lucru pentru profesor, constnd dintr-un scaun i o mas (ridicate, n general, pe o estrad, deasupra
nivelului clasei). 2. Unitate organizatoric de baz din nvmntul superior, format din una sau
mai multe discipline nrudite, n care un colectiv de cadre didactice desfoar activitatea didactic,
educativ i de cercetare tiinific; norm didactic 1. Norm, regul cu valoare de model n
domeniul activitii didactice. 2. Norm de munc pentru cadrele didactice, stabilind volumul
sarcinilor profesionale legale; seminar 1. Form de activitate didactic, practicat n nvmntul
superior (), care const n studierea de ctre studeni a unor probleme din curs sau din diverse
lucrri (), urmat de referate, discuii, dezbateri, exerciii i probleme de specialitate. 2. Form de
198

activitate practic cu absolvenii institutelor de nvmnt superior n cadrul reciclrii. 3. Denumire


dat n unele ri instituiilor de nvmnt mediu teologic (Dic. ped. 1979).
Menionm c relaiile de polisemie intern constituie un fenomen puin rspndit n
terminologia cristalizat a tiinelor educaiei i nu reprezint un obstacol n comunicarea dintre
specialiti, spre deosebire de unele concepte noi, al cror coninut semantic poate varia de la un
autor la altul. Or, pentru dezambiguizarea unor termeni polisemantici se recurge uneori la termeni
precii, cum ar fi training pentru sensul (2) al substantivului seminar.
n ceea ce privete polisemia interdomenial, i n tiinele educaiei, ca i n economie,
remarcm prezena unor termeni preluai din alte domenii, specializai pentru exprimarea unor
semnificaii pedagogice: dramatizare (metod didactic/de nvmnt n care predomin aciunea
practic simulat. Aceast aciune didactic valorific tehnicile specifice artei teatrale, adaptabile la
particularitile de vrst ale elevilor i la forma de exprimare a unor coninuturi prevzute n
programele colare, Dic. term. ped. 1998), transfer (de cunotine), managementul educaiei,
marketing educaional, credit pedagogic, negociere didactic, tranzacie educaional, contract
didactic, diagnoz pedagogic, prognoz pedagogic, strategie didactic, strategie educaional,
strategie de motivare, tehnologie didactic, tehnologie de evaluare, tehnici de evaluare, design al
instruirii, efect bumerang, efect halo, interfa profesor-clas, randament colar, ecologie educaional,
habitus pedagogic, handicap pedagogic etc. (Dic. term. ped. 1998, Cristea 2001, Lex. ped. 2006).
Relaia de sinonimie este destul de frecvent n terminologia pedagogic. Trebuie spus c
sinonimia actual se datoreaz, cel puin n parte, traducerilor. Acelai termen apare, n diferite
traduceri, n dou, trei sau mai multe formulri diferite. Recordul l bate termenul mastery learning,
tradus n cel puin zece feluri. (Lex. ped. 2006, p. 2)
Astfel, am constatat c, pe parcursul lucrrii Didactica funcional... de Michel Minder, acelai
concept a fost redat uneori n romn prin mai muli termeni, probabil, pentru explicitarea mesajului.
De exemplu, prrequis a fost echivalat ca pre-achiziii (p. 21) i cunotine anterioare (p. 22) (cu
alturarea termenului francez ntre paranteze n ambele cazuri), achiziii anterioare (p. 24), achiziii
preexistente (p. 36, 43), iar n alte lucrri din domeniu circul i sintagma cunotine prealabile. Din
perspectiva dezambiguizrii, considerm c cea mai adecvat este sintagma cunotine anterioare,
care corespunde rigorilor terminologice, fiind exact, transparent i circumscris domeniului.
Un alt concept didactic recent este exprimat, de asemenea, prin mai muli termeni, predominnd
curriculum ascuns (p. 23, 24 .u.) vs curriculum latent. Menionm c termenul n discuie este
199

fluctuant i n original, dovad fiind i citatul inserat de Minder n capitolul n care abordeaz acest
concept: Diverses appelations curriculum cach, implicite, latent, non intentionnel, non enseign;
cursus cach dsignent les processus et les effets qui, bien quabsents des programmes officiels et
des politiques ducatives formules, font bel et bien partie de lexprience scolaire... (Diverse
denumiri curriculum ascuns, implicit, latent, non-intenionat, non-predat; cursus ascuns
desemneaz procesele i efectele care, dei sunt absente n programele oficiale i n politicile
educaionale formulate, fac parte ntru totul din experiena colar, p. 24 subl. n.). Totui, autorul
prefer termenul curriculum cach, alternndu-l cu curriculum latent, iar n versiunea romneasc,
respectiv, apar succesiv doi termeni, curriculum ascuns i curriculum latent. Se pare c uzul prefer
prima sintagm, curriculum ascuns (cf. i engl. hidden curriculum). Semnalm i sintagma
curriculum

subliminal,

prezent

cursuri

universitare

de

specialitate

(http://www.scribd.com/doc/31450806/50/Tipurile-de-curriculum).
Conceptul de aplicaie informatic proiectat pentru a fi utilizat n instruire/nvare/educaie
este numit printr-o serie de termeni concureni: didacticial (din fr. didacticiel, MDN 2000), software
educaional, soft educaional (din engl. educational software), soft didactic (din engl. didactic
software). Dintre acestea, uzul prefer sintagmele soft educaional i soft didactic, iar didacticial
este cvasiinexistent n limbajul pedagogic actual (cu excepia unor lucrri, inclusiv Didactica
funcional...).
Docimologia (disciplin de ramur a pedagogiei care cerceteaz problemele examinrii i
notrii elevilor) intr n relaii de sinonimie cu termenii docimastic i docimonomie, ns deine
poziia dominant n limbajul pedagogic (cf. test docimologic, aptitudine docimologic).
Relaii de sinonimie exist i ntre termenii economia educaiei, economia nvmntului,
economie pedagogic; mediu educogen, mediu educativ, mediu pedagogic; model educativ, model
pedagogic;

metodician,

metodist;

manual

electronic,

manual

digital,

manual

virtual,

e-manual; portal educaional, site educaional, platform educaional.


Unii termeni de origine englez genereaz sinonimie prin variantele echivalente: feedback
retroaciune, conexiune invers; e-learning nvmnt la distan, nvmnt virtual, instruire
digital; brainstorming metoda asaltului de idei, asaltul de idei, metoda inteligenei n asalt;
self-control autocontrol; self-assessment autoapreciere, autoevaluare; pretest test preliminar,
posttest test final; eSkills competene digitale etc. Constatm c principala cauz a sinonimiei
este traducerea/echivalarea termenilor, preponderent din englez i francez.
200

O alt cauz a sinonimiei este modernizarea conceptual: unele concepte pedagogice


tradiionale i-au schimbat doar vemntul pe unul modern, cf.: planificare a leciei proiectare
didactic, administrare colar management colar, programare a activitii de predare-nvare
strategie didactic. Sintagma test docimologic, introdus n limba romn n 1968, nlocuiete
nume variate i mai puin adecvate: test colar, test didactic, test pedagogic, test de cunotine, test
de progres colar etc. (Dic. ped. 1979, p. 467).
Dei mai puin frecvent dect n terminologia economic, antonimia este prezent i n
terminologia tiinelor educaiei: aprobare dezaprobare, nmatriculare exmatriculare, disciplin
indisciplin, magistrocentrism (centrare pe profesor) pedocentrism (centrare pe elev), succes
colar eec colar (insucces colar), optimism pedagogic pesimism pedagogic.
Relaiile de hiperonimie, deosebit de importante n structurarea unui inventar terminologic, se
stabilesc fie prin dezvoltarea unor sintagme noi de la termeni tradiionali sau moderni, fie prin
corelarea unor concepte. Din prima categorie menionm seriile activitate aplicativ, activitate
didactic, activitate extracolar, activitate dirijat (hiponime pentru hiperonimul activitate); itemi
obiectivi, itemi semiobiectivi, itemi subiectivi, itemi de evaluare, itemi de tip pereche, itemi cu
alegere dual, itemi cu alegere multipl, itemi cu rspuns scurt (de completare), itemi cu ntrebri
structurate (hiponime pentru hiperonimul item) etc., din categoria a doua, seriile educaie
hiperonim pentru instruire (proiectat de profesor) i nvare didactic (realizat de elev, ca efect
direct i indirect al instruirii) (Cristea 2001, p. 29); educaie permanent hiperonim pentru
formele: perfecionare, reciclare, autoperfecionare, autoinstruire continu; metod hiperonim
pentru demonstraie, dezbatere, problematizare, conversaie euristic; nvmnt virtual
hiperonim pentru platform educaional, tehnologie digital, campus virtual, spaiu de nvare
virtual, manual digital etc.
3.2.8. Caracteristici ale terminologiei tiinelor educaiei. Urmrind parcursul terminologic al
tiinelor educaiei constituirea, dezvoltarea, stabilizarea, difuzarea, dinamica n funcie de
reperele istorice relevante i pe baza textelor i dicionarelor reprezentative din perioadele cercetate,
am desprins cteva caracteristici eseniale ale terminologiei n discuie.
Inventarul terminologic esenial al tiinelor educaiei se constituie n secolul al XIX-lea i se
mbogete n secolul urmtor, odat cu evoluia domeniului. Din multitudinea de calcuri i
variante, datorate n mod primordial traducerilor, limbajul pedagogic a selectat termenii necesari
comunicrii specializate a conceptelor ce in de educaie, cristalizndu-se cu trecerea timpului.
201

Terminologia pedagogic actual cuprinde cuvinte preluate din limba comun (absenteism,
acces, apreciere, personalitate etc.), specializate pentru a exprima concepte din domeniul educaiei,
mprumuturi externe directe (preponderent din francez i englez, inclusiv cu etimologie
multipl), mprumuturi indirecte sau mascate (calcuri), mprumuturi interdisciplinare, termeni
supraordonai (analiz, exerciiu, indice, metod, modelare, procedeu). O serie de termeni
pedagogici reprezint abrevieri (sigle), iar o alt categorie termeni formai prin alturarea unor
nume proprii. ntr-o msur mai mic dect n terminologia economic, i n terminologia educaiei
am constatat unele metafore metafore-traduceri, care circul i n alte limbi.
Inventarul terminologic al tiinelor educaiei cuprinde termeni formai cu ajutorul elementelor
de compunere pedo-, ante-, pre-, post-, auto-, sub-, supra-, tele-, reprezentnd fie creaii romneti,
fie calcuri dup modele strine. Un tip specific, inovativ de termeni pedagogici, impus n secolul al
XXI-lea, se constituie din formele cu elementul e- (electronic): e-learning, e-nvmnt, e-coal,
e-manual, e-curriculum. n spaiul virtual, o etichet internaional a domeniului a devenit
trunchierea edu, desemnnd paginile de internet cu un coninut educaional, cf. www.edu.md,
www.edu.ro, portal.edu.ro, edu.glogster.com, educause.edu/edudomain, www.edu20.org etc.
Din punct de vedere structural, n terminologia tiinelor educaiei predomin termenii compleci
sau sintagmatici, iar inventarul terminologic se mbogete nu numai prin mprumuturi directe i
indirecte, ci i prin combinaii noi ale termenilor nregistrai anterior sau prin inovaii din perspectiva
dinamicii denotativ-conceptuale a termenilor tradiionali n domeniu. De fapt, numrul mare de
termeni compleci n terminologiile moderne este o realitate pe care o poate observa oricine: probabil,
din cauza complexitii noilor concepte cu care opereaz gndirea uman, devine tot mai dificil ca n
procesul de denumire, deci de creaie neologic, s se poat gsi termeni simpli [241, p. 4].
Terminologia tiinelor educaiei manifest permeabilitate imens fa de mprumut (i/sau calc
semantic), vocaie internaional i mobilitate cantitativ obinut aproape integral prin mprumut.
Dou

caracteristici

semnificative

ale

terminologiei

pedagogice

moderne

sunt

multidisciplinaritatea i interdisciplinaritatea, justificate prin relaiile pedagogiei cu alte domenii


(psihologia, filosofia, sociologia, antropologia, biologia, comunicarea, managementul, informatica).
Terminologia tiinelor educaiei se distinge prin relaii de polisemie, sinonimie i antonimie.
Diversitatea de termeni generat de traduceri reprezint o caracteristic a limbajului pedagogic
actual specializat, pe de o parte; pe de alt parte, fluctuaiile terminologice constituie i o
caracteristic a unui limbaj dinamic, n plin dezvoltare i formare continu.
202

Pe baza caracteristicilor evideniate, prezentm matricea terminogenic a inventarului


terminologic din domeniul educaiei.
Tabelul 3.2. Matricea terminogenic a inventarului terminologic din tiinele educaiei
Procedee
morfologice

Procedee
sintagmatice

Procedee
brahigrafice

Procedee
semantice

mprumuturi
directe

- derivare:

- sintagme fixe:

- abreviere:

- specializare:

- francez:

a) sigle:

acces
adaptare
apreciere
eec
progres
succes

bacalaureat
competen
curs
elev
examen
licean
mentorat
performan
colariza

- englez:
coaching
drill
insight
internship
master
mentoring
skill
team-teaching
training
workshop

definitivat
educabilitate
haretism
masterand
masterat
montessorism
problematizare
- compunere:
obiectivobstacol
situaieproblem

- formani
specifici:
auto(autodepire,
automodelare)
e- (e-coal,
e-manual,
e-curriculum)
pedo(pedanaliz,
pedocentrism,
pedotehnie)
pre- (precolar,
preuniversitar,
pretest)

corp didactic
credit pedagogic
educaie moral
educaie funcional
modul didactic
proiectare didactic
proces de
nvmnt
transfer de
cunotine

AUE, AUF, BIE,


CD, CNAA,
EFL, ESP, FLE,
FICE, UNESCO

- sintagme relativ
fixe:

b) trunchieri:

autonomie
universitar
finalitile educaiei
formarea corpului
didactic
instruire interactiv
managementul
educaiei
reforma
nvmntului

edu[caie]
(domeniu web)

- sintagme libere:

- elips:

- preluare din
alte domenii
(resemantizare):
credit
contract
diagnoz
eficien
empatie
feedback
interfa
management
negociere
prognoz
randament
strategie
tehnic
tehnologie
- metafore:

auxiliare
didactice

insulie ale
cunoaterii

democratizarea
nvmntului

bac[alaureat]

itinerar cognitiv

dimensiunea
european a
educaiei

parcurs didactic

diversificarea
nvmntului
stabilitatea corpului
didactic

203

- etimologie
multipl:
abilitate (fr.,
lat.)
aptitudine (fr.,
lat.)
didactic (gr.,
fr.)
educaie (lat.,
fr., it.)
item (lat., fr.,
engl.)
lecie (lat.,
germ.)
licen (fr., lat.)
liceu (lat., fr.)

mprumuturi
indirecte
(calcuri)
- termeni simpli:
atelier (engl.
workshop)
autocontrol
(engl. selfcontrol)
educaional
(engl.
educational)
nvmnt (fr.
enseignement)
mobilitate (engl.
mobility)
- termeni
compleci:
asalt de idei
(engl.
brainstorming)
a-ti-s-spui (fr.
savoir-dire)
a-ti-s-faci (fr.
savoir-faire)
ciorchine,
pianjen (engl.
cluster)
cunotine
anterioare (fr.
prrequis)
scriere creativ
(engl. creative
writing)
socluri de
competene (fr.
socles de
comptences)
studiu de caz
(engl. case
study)

manual (fr.,
lat., it.)
metod (gr.,
lat., fr., germ.)
pedagogie (gr.,
fr.)
profesor (fr.,
germ.)
test (fr., engl.)

post(postuniversitar,
postdoctoral,
posttest)

Din matricea terminogenic a inventarului terminologic din domeniul tiinelor educaiei se


poate deduce c cele mai importante procedee de formare a terminologiei n discuie sunt, din punct
de vedere cantitativ i calitativ, mprumutul direct i indirect, procedeele sintagmatice i cele
semantice, iar procedeele morfologice au o pondere semnificativ, detandu-se i civa formani
specifici.
3.3. Concluzii la capitolul 3
Selecia i adaptarea termenilor n diverse domenii proces extrem de intens n secolul al XIX-lea
nu s-a ncheiat nici astzi. Dinamica lexicului specializat demonstreaz c exist n permanen
tendine de achiziionare de noi termeni, fapt explicabil att prin noutile care apar n fiecare domeniu
al cunoaterii, nouti care reclam i un lexic potrivit, ct i prin dorina specialistului dintr-un anumit
domeniu de a comunica ntr-o manier exact, dar i expresiv, elegant, n consonan cu evoluia
limbii romne literare i a limbajului tehnic (tiinific) din secolul al XXI-lea.
Att terminologia economic, ct i cea a tiinelor educaiei se constituie n secolul al XIX-lea
graie traducerii i adaptrii unor manuale i lucrri de popularizare a tiinei, nfiinrii
nvmntului general i de specialitate, apariiei presei i intensificrii relaiilor culturale cu
Occidentul, evolund de la predilecia pentru calc i perifraze la opiunea pentru mprumut. Iniial,
limbile-surs pentru domeniile n discuie erau greaca, latina, rusa, maghiara i srba, iar ncepnd
cu primele decenii ale secolului al XIX-lea, germana, franceza i italiana. n prezent, limbile
donatoare cu cea mai mare pondere n terminologii (pentru limba romn) sunt franceza i engleza.
Influena englez este mai evident n limbajul economic dect n cel al tiinelor educaiei.
Presiunea lingvistic extern dictat, uneori, de factori extralingvistici l oblig pe cercettorul din
numeroase domenii tiinifice s comunice astzi prin intermediul englezei. Menionm c limba
romn, fiind permeabil la mprumut, accept termenii strini, ns ncearc s ofere n scurt timp
echivalente romneti pentru muli dintre acetia, fenomen care genereaz multiple situaii de
204

sinonimie, dar care duce la impunerea n domeniu a unui termen favorit prin selecie natural.
Termenii de origine englez care nu prezint dificulti din punct de vedere ortografic, ortoepic i
morfologic sunt acceptai rapid: barter, renting, trend, spot, vending (economie); master, mentoring
(educaie), iar cei neadaptai circul n paralel cu echivalentele romneti (atunci cnd exist) sau
ncearc s se adapteze pe diferite ci (soft din software trunchiere, bugetare din budgeting calc).
Odat cu modernizarea termenilor, se constat i evoluia metalimbajului domeniilor, inclusiv a
definiiilor, n direcia modernizrii. Subdomeniile clasice din secolul al XIX-lea se dezvolt n
secolul al XX-lea i apar (sub)domenii noi prin interdisciplinaritate i multidisciplinaritate.
Termenii subdomeniilor bine reprezentate n secolul al XIX-lea se remarc, n general, printr-un
grad ridicat de modernizare, ceea ce are drept consecin pstrarea continuitii i a tradiiei n secolul
al XX-lea. Discontinuitatea termenilor n trecerea de la secolul al XIX-lea la secolul al XX-lea este
evident la nivel morfologic, unde pluralul sau singularul este marcat diferit de la un secol la altul
(pia pia, tece taxe, vmuri vmi, sistem sistem, clas clas, metod metod). De fapt,
variabilitatea morfologic cu referire la alternane ntre formele de plural este o problem prezent
nc n limba actual (v. itemi itemuri iteme, DOOM 2005).
Terminologia economic i cea a tiinelor educaiei evolueaz ntre tradiie i inovaie.
Inovaia nu este att calitativ, ct cantitativ. Acumularea de noi termeni se realizeaz mai ales prin
crearea de termeni sintagmatici pornind de la termeni de baz (tradiionali) deja existeni sau de la
neonime. Se constat inovaii i prin procedeul mobilitii denotative sau conceptual-semantice:
evoluia sensului unui termen apare ca un rezultat firesc al evoluiei referentului n funcie de stadiul
tiinei. Esena sensului se pstreaz, iar forma, expresia definirii conceptului este mai rafinat.

205

4. INTERDISCIPLINARITATEA: O CARACTERISTIC
A TERMINOLOGIEI MODERNE
4.1. Terminologia mediului: constituire, concepte-cheie, caracteristici
4.1.1. Precizri preliminare. tiinele i limbajele specializate, n evoluia lor, se reflect
reciproc. Studiul lingvistic terminologic are de aceea o importan ndoit: este important n sine,
pentru cunoaterea limbii, pe de o parte, i este important prin faptul c reprezint o imagine a
tiinelor ale cror terminologii sunt studiate, pe de alt parte. [188, p. 73]
Un domeniu complex, recent (n comparaie cu economia i educaia), nc n formare, este cel
al mediului, care se dezvolt n secolul al XX-lea ca urmare a fenomenelor antropogene, domeniu
ce cunoate astzi o evoluie fulminant, reflectat n inovaiile terminologice corespunztoare.
Mediul a devenit un domeniu de interes general, ntruct rentoarcerea la natur, respectarea
tradiiilor impuse de prevenirea degradrii mediului i de refacere a rnilor provocate de
dezvoltarea economic sunt eseniale pentru continuarea existenei i afirmrii civilizaiei umane,
constituind motivaii extralingvistice pentru delimitarea unui domeniu de cercetare tiinific
important n prezent i n viitor. Obiectivele acestei cercetri impun adoptarea unor concepte noi sau
adaptarea conceptelor din alte tiine referitoare la natur sub diverse aspecte. Conceptele din
terminologia mediului sunt proprii, specializate i interdisciplinare n acelai mod [57, p. 179].
n acest capitol ncercm s oferim o imagine a terminologiei romneti a mediului, stabilind
specificul, caracteristicile, precum i asemnrile/deosebirile fa de domeniile cercetate n capitolul
precedent.
4.1.2. Delimitarea domeniului. Pentru descrierea terminologiei mediului, se impune nti de
toate o delimitare exact a domeniului, urmat de constituirea corpusului de termeni care vor fi
analizai. Realizarea acestor obiective este direct condiionat de stabilirea raportului ntre domeniul
mediului i domeniul ecologiei, caracterizate prin interferene i interdependene pronunate. n
acest scop, vom prezenta cteva definiii ale domeniilor n discuie, extrase din dicionare generale i
specializate i din texte cu un grad nalt de specializare (tiinifice).
Mediul (lat. medium) este definit n Marele dicionar de neologisme (MDN 2000) ca
1. natura, spaiul nconjurtor n care se afl o fiin, un lucru etc.; complexul tuturor factorilor care
afecteaz viaa i dezvoltarea organismelor; orice substan n care se produce sau se propag un
fenomen. (...) 3. societatea, lumea n mijlocul creia triete cineva. Dicionarul enciclopedic de
206

mediu (DEM 2005) definete conceptul astfel: (ecol.) complex rezultat din mbinarea condiiilor de
relief, constituie geologic, clim, sol, vegetaie, ape etc. n care triesc organismele (); (ecol.)
sin. mediu ambiant, mediu ecologic, mediu de via, totalitatea factorilor fizici, chimici, climatici,
biologici cu care un organism vine n contact. Unitatea dintre organism i mediu este exprimat
sintetic prin interaciunea dintre materia vie i natura anorganic primar (factorii abiotici). Prima
definiie (din MDN 2000) este uzual i surprinde sensul termenului mediu ca natura ce ne
nconjoar, cuprinznd anumii factori i condiii specifice. n definiia specializat apare o referire
mai clar la relaia organism mediu, prezentndu-se i sintagme sinonime care precizeaz
domeniile implicate i sugereaz caracterul interdisciplinar al domeniului mediului.
Conceptul de mediu este definit mai detaliat ntr-o lucrare de specialitate: Totalitatea
elementelor componente, vii i nevii, a factorilor (agenilor) ecologici de natur fizic, chimic,
biologic, social sau antropogen dintr-un loc (spaiu, habitat, biotop) cu care un organism (sistem
de organisme) se afl n contact, este influenat (direct sau indirect) de acetia i, la rndul su,
interacioneaz cu ei (factorii de mediu), formndu-i calitile adaptive necesare. () (Encicl.
ecol. 2010). Definiia tiinific a mediului relev complexitatea termenului i a domeniului studiat,
privit ca o unitate ce integreaz factori biotici i abiotici.
Din definiiile trecute n revist se desprinde concluzia c mediul este un sistem complex n
care interacioneaz diverse elemente (factori fizici, chimici, climatici, biologici) n scopul crerii
unei uniti spaiale i temporale n care organismele se pot dezvolta, aceast interpretare justificnd
caracterul interdisciplinar al domeniului n discuie.
Termenul ecologie (gr. oikos cas, locuin + logos studiu) este definit ca tiin care
studiaz interrelaiile dintre organismele vii i mediul lor de via ntr-un dicionar general (MDN
2000), iar n dicionarele specializate apar urmtoarele definiii: tiin biologic de sintez ce
studiaz prin excelen conexiunile ce apar ntre organisme i mediul lor de via, alctuit din
ansamblul factorilor de mediu (abiotici i biotici), precum i structura, funcia i productivitatea
sistemelor biologice supraindividuale (populaii, biocenoze) i a sistemelor mixte (ecosisteme). ()
Termenul ecologie a fost creat n 1866 de zoologul german Ernst Haeckel; etimologic, ecologia ar
nsemna studiul fiinelor vii acas la ele (), loc de via, habitat (Dic. ecol. 1982); tiin de
sintez ce are ca obiect de studiu mediul nconjurtor, biosfera n ansamblul ei, precum i relaia om
biosfer (Lex. prot. med. 1999); tiin interdisciplinar, n care se recunoate rolul predominant
al legitii materiei vii. La nceput ea a fost o ramur a biologiei. Ca urmare, dm dou definiii:
207

1. Definiia care consider ecologia o ramur a biologiei: multitudinea structurilor vii i nevii, a
proceselor i a interrelaiilor cuprinse n circulaia energiei i nutrienilor, n reglarea structurii i a
dinamicii populaiilor i a biocenozelor. 2. Definiia care consider ecologia o tiin
interdisciplinar care studiaz sistemele supraindividuale de organizare a materiei vii n interrelaiile
lor cu mediul nconjurtor, care evideniaz structura i funcionalitatea naturii n complexitatea sa.
Ea accentueaz procesele funcionale dintre sistemele vii i nevii (DEM 2005).
Dicionarele specializate ofer informaii importante: ecologia se desprinde din biologie i
devine o tiin interdisciplinar ce studiaz organizarea materiei vii i relaiile cu mediul de via,
biosfera n ansamblul ei, precum i relaia om-biosfer.
Enciclopedia de ecologie (2010, coord. Ion Dediu) precizeaz tranant: Domeniile tiinifice
care au ca obiect de studiu complex M.. [mediul nconjurtor] poart diferite denumiri: tiine ale
mediului, ambientalistic, environmentologie, mezologie, sozologie. Nu este corect confundarea
tiinelor mediului cu ecologia, deoarece fiecare dintre aceste tiine are obiectul su specific de
studiu, totodat ele fiind, obligatoriu, complementare. Nu poate fi conceput mediul ca ceva abstract,
dect raportat la fiinele vii, i invers (p. 447).
Dup analiza definiiilor prezentate ale conceptelor mediu i ecologie, se pot face anumite
precizri i delimitri: mediul este un domeniu interdisciplinar, avnd trsturi specifice care vor fi
stabilite n continuare; ecologia, de asemenea, este un domeniu interdisciplinar, iar relaia cu
domeniul mediului este una de intersecie (o serie de termeni din ecologie pot fi ncadrai n
domeniul mediului) i de supraordonare (ecologia fiind hiperonim pentru terminologia mediului).
Domeniile discutate sunt deci apropiate, ntruct ambele se ocup de cercetarea unor aspecte ale
naturii din perspective parial diferite. La intersecia dintre cele dou domenii interdisciplinare se
plaseaz termenii referitori la protecia mediului (subdomeniu) [v. i 57, p. 182].
Faptul delimitrii mediului ca domeniu este sprijinit de nfiinarea unor organisme naionale i
internaionale cu preocupri privind mediul, cum ar fi Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice
al Romniei, Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Agenia Naional pentru Protecia
Mediului, Garda Naional de Mediu, Agenia European de Mediu (European Environment
Agency), Reeaua European de Informare i Observare pentru Mediu (EIONET), Consiliul
Minitrilor Mediului (parte a Consiliului Uniunii Europene), Global Environment Facility (GEF),
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), United Nations Environment Programme
(UNEP), World Nature Organization (WNO) etc.
208

Subdomeniul protecia mediului se sprijin pe o bogat legislaie de mediu, naional i


internaional; astfel, din 1970 pn n prezent n UE au fost adoptate peste 200 de acte normative
(directive, regulamente i decizii), care constituie cadrul legal al politicii comunitare de protecie a
mediului, fiind parte component a acquis-ului comunitar. Instrumentele legislative sunt completate de
instrumente tehnice, cum ar fi standardele de calitate privind mediul ambiant. Cel mai cunoscut standard
internaional de mediu este SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Documentele
comunitare sunt completate de acte normative i standarde naionale, emise n diverse state. Prin urmare,
putem afirma c terminologia mediului este o component a terminologiei comunitare.
n ultimele decenii, apar i dicionare specializate cu referire la mediu, de exemplu, Lexicul
panlatin de mediu (Lxico panlatino de terminologia do ambiente), realizat n 1999 n cadrul reelei
Realiter de ctre o echip internaional; Lexicul panlatin al schimbrilor climatice (2010, Realiter);
Mic lexicon de protecia mediului (Bucureti, 1999); Dicionar enciclopedic de mediu (Bucureti,
2005, dou volume); Dicionar explicativ pentru tiin i tehnologie. Ecologie i protecia mediului
(romn-englez-francez-german-rus, Bucureti, 2007); Dicionar de ecologie i managementul
mediului (Bucureti, 2010); Protecia mediului. Dicionar explicativ (Bucureti, 2010); Dicionar
poliglot de chimie ecologic de Gheorghe Duca (Chiinu, AM, 2012) etc.
Consultnd sursele terminografice menionate, aflm c mediul, ca domeniu complex de
sintez, a aprut i s-a dezvoltat la interferena cu alte tiine biologice i nebiologice: fizica, chimia,
biologia, biochimia, geografia, geologia, paleontologia, pedologia, hidrologia, meteorologia,
climatologia, ecologia, genetica, medicina, sociologia, demografia, urbanistica, statistica. n prefaa
Dicionarului enciclopedic de mediu (2005) sunt enumerate i alte discipline din care domeniul
mediului preia termeni: matematica, informatica, astronomia, biofizica, biologia celular, botanica,
zoologia, bacteriologia i virusologia, micologia, lichenologia, anatomia, antropologia,
ecotoxicologia, algologia, entomologia, etologia vegetal i animal, agrometeorologia,
vulcanologia, seismologia, paleomediul, biospeologia, carstologia .a.
Disciplinele specificate contribuie la conturarea domeniului mediului, a crui caracteristic
predominant este interdisciplinaritatea.
Interdisciplinaritatea este una dintre problemele actuale n tiinele moderne, problem
determinat de o restructurare a cunoaterii ce a nceput n ultimele decenii ale secolului al XX-lea
ca urmare a noii diviziuni a cunoaterii, a echipelor mixte de cercetare, a domeniilor hibride, a
studiilor comparative, a mprumutului n cretere ntre discipline, a unei varieti de perspective
209

unificatoare, holistice [403, p. 11, apud 57, p. 159]. Interdisciplinaritatea este o caracteristic
frecvent invocat n studiile actuale, deoarece tendinele de specializare i strict specializare duc
specialitii n diverse domenii spre gsirea de noi perspective de cercetare care adesea reunesc
tiine ntre care nu exist, aparent, nicio legtur [57, p. 159]. n ceea ce privete limbajul unui
domeniu, interdisciplinaritatea se refer la prezena unui termen specializat n minimum sau n mai
mult de dou domenii tiinifice [28, p. 181]. Ali autori [185, p. 347] consider
interdisciplinaritatea un rezultat al migrrii termenilor tiinifici dintr-un domeniu n altul, migrare
determinat de stadiul actual al cercetrii, caracterizat printr-o manifest mobilitate interdomenial
i o colaborare a specialitilor care vin din ramuri diferite ale tiinei.
Referitor la terminologia mediului, interdisciplinaritatea i dificultile delimitrii domeniului
sunt caracteristici care privesc chiar identificarea acestei terminologii. n acest sens, nregistrarea
termenilor n dicionare specializate este o condiie propus de specialiti pentru a aprecia
apartenena la o terminologie tiinific. Pe de alt parte, specialitii consider c includerea
termenilor specializai ntr-un dicionar general trebuie s fie motivat de ndeplinirea unor condiii:
termenii tiinifici trebuie s aib frecven i difuzare mare n texte diverse, s manifeste tendine
de extindere a cmpului de aplicare, s dezvolte sensuri noi, metaforice (figurate) sau s reprezinte
sensuri specializate ale cuvintelor din limba comun (de la laicizarea cunotinelor pn la
banalizare sau vulgarizare) [27, p. 257].
4.1.3. Trsturi semantice i concepte-cheie ale terminologiei mediului. Relevarea unor
trsturi semantice proprii domeniului contribuie la stabilirea independenei domeniului. Avnd ca
punct de plecare aceste trsturi, n cadrul domeniului pot fi delimitate clase conceptual-semantice
semnificative n ceea ce privete identificarea unor concepte-cheie.
n urma cercetrii unor texte i dicionare specializate reprezentative, am desprins urmtoarele
trsturi semantice care individualizeaz terminologia mediului: desemneaz factori, procese,
aciuni; denumesc organisme i activiti umane (mediul natural i artificial); reprezint modificri
suportate de mediu (naturale i antropice); prezint interrelaiile dintre elementele mediului;
desemneaz cauzele degradrii mediului; denumesc soluii n vederea combaterii efectelor negative
asupra mediului (protecia mediului).
Conform trsturilor semantice evideniate, am selectat cele mai importante concepte-cheie ale
domeniului din dicionarele reprezentative de mediu, n special din Micul lexicon de protecia
mediului (1999), Lexicul panlatin al schimbrilor climatice (2010, Realiter), Dicionarul
210

enciclopedic de mediu (DEM 2005), Protecia mediului. Dicionar explicativ (2010), Enciclopedia
de ecologie (2010), glosarul electronic al termenilor de mediu multilingv elaborat de Agenia
European de Mediu (http://glossary.ro.eea.europa.eu/terminology).
O prim categorie reprezint elementele mediului, din care fac parte termenii de baz
ecosistem, ecosfer, biotop, biocenoz, biosfer, habitat.
Termenul ecosistem a fost propus n 1935 de botanistul britanic Arthur Tansley. n dicionarele
generale, ecosistem este definit astfel: ansamblu format din biotop i biocenoz, n care se stabilesc
relaii strnse att ntre organisme, ct i ntre acestea i factorii abiotici (DEX 1998); complex
unitar din biocenoz i mediul fizic nconjurtor; biogeocenoz. ~ uman = sistem format din
populaia uman i habitatul su, integrat n biosfer (MDN 2000), iar n dicionarele specializate
sunt prezentate definiiile: complex dinamic de comuniti de plante, animale i microorganisme i
mediul lor lipsit de via, care interacioneaz ntr-o unitate funcional (Lex. prot. med. 1999);
(ecol.) cea mai mic formaiune spaio-temporal de sine stttoare care integreaz local viaa i
mediul ntr-un tot unitar. Ecosistemul reprezint unitatea de baz, de lucru a ecosferei (DEM
2005). Definiiile menionate denot c ecosistemul este un element de baz al mediului, fiind
hiperonim pentru termenii biotop (mediu de via, habitat) i biocenoz (totalitatea organismelor) i
hiponim pentru ecosfer. Definiia conceptului ecosfer confirm relaiile ierarhice stabilite:
ansamblul ecosistemelor de pe glob ale crui subsisteme sunt ecosistemele, complexele de
ecosisteme, sistemul social-uman, [care] cuprinde domeniul de existen a materiei vii (scoara n
dezagregare, hidrosfera i o mare parte din atmosfer) (Lex. prot. med. 1999).
Un alt element al mediului este biosfera, termen definit uzual ca totalitatea fiinelor care
triesc pe pmnt, n ap i n partea inferioar a atmosferei n DEX i, mult mai detaliat i
enciclopedic, n DEM: (ecol.) totalitatea vieuitoarelor din geosferele ce conin via (litosfera,
atmosfera, hidrosfera) i ariile n care acestea triesc. Litosfera este populat mai ales n ptura
superioar, civa metri, uneori zeci de metri profunzime i n mod excepional s-a gsit via sub
form de bacterii n zcmintele de petrol de la 2500-3000 m adncime. Atmosfera este populat
mai ales n pturile inferioare pn la cteva sute de metri; la nlimi de 5000-6000 m ajung doar
unele mici organisme (spori de ciuperci, bacterii, mici insecte, mici pianjeni etc.) purtate de
curenii de aer aeroplancton. Hidrosfera este populat n toat masa ei pn la adncimile maxime
de peste 10 000 m. Masa biosferei este apreciat la 80 x 109 144 t. Prin urmare, biosfera
desemneaz mediul biotic, fiind un element al mediului n ansamblu.
211

Termenul habitat este definit n dicionarele generale astfel: suprafa locuit de o populaie,
de o specie de plante sau de animale; biotop (DEX 1998); 1. biotop. 2. ansamblu echilibrat i
unitar al condiiilor de locuit, necesare omului civilizat, modern; (p. ext.) mediu n care triete
omul (MDN 2000). n dicionarele specializate definiiile sunt mai codificate: parte din biotop
ocupat de un individ sau de o populaie, care ofer acestora toate condiiile de dezvoltare i de
prosperitate. Nu se confund cu biotopul, care reprezint locul ocupat de biocenoz n ecosistem, i
nici cu arealul, ce reprezint spaiul geografic n care este rspndit o specie (Dic. ecol. 1982);
1. staiune. 2. (ecol.) sin. microbiosfer, parte dintr-un biotop ocupat de un individ sau de o
populaie, care ofer acesteia toate condiiile de dezvoltare i de prosperitate. Factorii care
delimiteaz habitatul sunt: structura solului, a fundului apelor, temperatura, lumina, formele de
relief, aciditatea, sursele de hran etc. () (DEM 2005). Remarcm ponderea termenului habitat n
interiorul domeniului, dat fiind sistemul care ntrunete mai multe elemente ale mediului.
n cadrul categoriei discutate, din definiiile prezentate pot fi deduse urmtoarele relaii
semantice din perspectiva supraordonrii: ecosfer este hiperonim pentru ecosistem; conceptele
biosfer, habitat, biotop i biocenoz sunt hiponime pentru ecosistem.
O serie de termeni din domeniul mediului se ncadreaz n categoria semnificativ viznd
modificrile mediului (schimbri climatice i terestre): canicul, ariditate, secet, deertificare,
inundaie. Fenomenele meteorologice extreme din ultimele decenii (inclusiv nclzirea planetar) se
manifest, pe de o parte, prin valuri de cldur neobinuit, creterea general a temperaturilor,
reducerea precipitaiilor (ploi i zpezi), uragane puternice, iar, pe de alt parte, prin inundaii
devastatoare.
Secet este definit n DEX 1998 ca insuficien a umiditii solului i a atmosferei fa de
valorile minimale necesare creterii i dezvoltrii normale a plantelor (cultivate); vreme, perioad
caracterizat printr-o astfel de insuficien; vreme uscat, secetoas. n dicionarele de specialitate,
definiia este mai extins i completat cu elemente precise: perioad de timp n care, datorit unui
complex de condiii climatice, de sol, fiziologice etc., plantele sufer de lips de ap. Seceta
reprezint un factor abiotic esenial care determin scderea produciei vegetale i indirect reducerea
productivitii animale... (Dic. ecol. 1982); (meteor.) perioad ndelungat de timp (de la
minimum dou sptmni pn la mai multe luni) n care nu cad deloc precipitaii sau acestea sunt
cu totul insuficiente, din care cauz plantele se ofilesc i mor. Ofilirea poate fi temporar, cnd
planta revine la normal dup ploaie, i definitiv, cnd revenirea nu mai este posibil. Secetele
212

reprezint abateri de la legitile climatice generale din zonele temperate i se repet cu o frecven
de 11 ani (perioada scurt, modulat dup ciclurile solare), 33-40 de ani (perioada medie) i 80-100
de ani (perioada lung) (DEM 2005). Apartenena termenului la categoria schimbri climatice
este sugerat prin precizarea abatere de la legitile climatice generale. Prin analogie, i canicul
(sin. ari) se ncadreaz aici, deoarece, fiind o abatere climatic, produce oamenilor stres, le
afecteaz sntatea i poate provoca incendii.
Termenul ariditate, definit extrem de laconic n DEX 1998: faptul de a fi arid (arid = uscat;
neroditor, sterp despre soluri, teritorii etc.), este caracterizat mai pe larg n lucrrile terminografice
consultate: un anumit grad de uscciune a climatului dintr-o regiune; se exprim prin indicele de
ariditate Emm. de Martonne (Lex. prot. med. 1999); gradul de uscciune a atmosferei i/sau a
solului, de lips de vegetaie dintr-o anumit zon arid (Encicl. ecol. 2010). Confruntnd
definiiile conceptelor secet i ariditate, constatm c primul este hiperonim pentru al doilea,
deoarece o perioad prelungit de secet produce ariditate.
Din categoria schimbrilor terestre face parte termenul deertificare. Definiia din dicionarele
generale este una clar i concis: transformare a unei regiuni n deert (DEX 1998, MDN 2000),
deertul fiind cvasisinonim cu zon arid, iar sursele de specialitate ofer i alte elemente precise,
de factur enciclopedic: distrugere progresiv sau degradare a pturii vegetale, n special n zonele
aride sau semiaride, nvecinate deerturilor existente. Punatul excesiv al punilor ntinse, tierea
pdurilor, seceta i arderea unor zone extinse conduc la distrugerea sau degradarea solului. Impactul
climatic al acestei distrugeri include un albedo crescut, ce conduce la precipitaii reduse, care, la
rndul lor, conduc la o ptur vegetal redus (Lex. prot. med. 1999); (biogeogr., ecol.)
transformarea treptat a unor terenuri cu soluri fertile n deerturi; procesul are loc cel mai intens ca
rezultat al aciunilor antropice. () Deertificarea se declaneaz n mod obinuit ca urmare a unui
proces de exploatare excesiv, necorespunztoare a terenurilor, de cultivare excesiv, de
suprapunat i despduriri masive. Pe glob are loc extinderea deerturilor. Studiile FAO
estimeaz c nisipurile Saharei nainteaz spre sud cu 1,5 10 km/an (DEM 2005); aridizare,
pustiire 1. distrugerea natural sau artificial, incontient sau contient, ireversibil sau renovabil
a nveliului vegetal de pe o anumit suprafa de teren. 2. dereglarea sau distrugerea total a
potenialului biologic al solului, procese care pot duce la pustiirea artificial a terenului. () Astzi,
procesul de D. are loc cu o vitez de 7 km2/or sau cu 6,9 mil. ha pe an (Encicl. ecol. 2010). Prin
urmare, deertificarea reprezint un proces natural, dar care poate fi determinat de activitile
213

antropice nechibzuite, influennd oamenii i alte organisme. Definiia din DEM invoc
biogeografia i ecologia ca domenii n care termenul circul preponderent, ceea ce reprezint nc
un argument n favoarea interdisciplinaritii acestuia.
Un termen care se refer la schimbrile terestre influenate de modificrile climatice este
inundaie, definit n DEX 1998 astfel: faptul de a inunda; acoperire a unei poriuni de uscat cu o
mare cantitate de ap (provenit din revrsarea apelor, din ploi); cantitate mare din apa rurilor sau a
fluviilor revrsat peste maluri, datorit creterii debitului de ap n urma topirii brute a zpezilor
sau a abundenei ploilor, iar n DEM 2005: (geogr., hidrol.) acoperirea temporar cu ap a unei
suprafee emerse, ca urmare a creterii nivelului unui ru, lac sau din orice alt surs. Cauzele pot fi
climatice, cutremurele de pmnt, furtunile puternice, despduririle, construcii hidrotehnice,
ruperea digurilor. Dup cum se observ, n urma fenomenului discutat se modific mediul din
cauze naturale sau antropice.
O categorie semantic extrem de important n domeniu este cea a cauzelor care produc
deteriorarea mediului. Cel mai reprezentativ concept n aceast clas este poluare, definit n DEX
1998 ca faptul de a (se) polua; viciere, iar verbul a polua: a face ca aerul, apa, mediul de via s
devin nocive din cauza materiilor chimice reziduale, a deeurilor industriale, a gazelor de
eapament etc.; a vicia; a infecta. n lucrrile terminografice specializate definiia este mai extins,
tiinific, cu mai multe elemente tehnice: introducerea unui factor nedorit poluant ntr-un
mediu (o substan, miros, zgomot, temperatur). Ex.: poluarea apei, solului, aerului (Lex. prot.
med. 1999); proces de alterare a mediilor de via biotice i abiotice i a bunurilor create de om,
cauzat mai ales de deeurile provenite din activitile umane de origine menajer, agricol,
industrial etc., dar i cauzat de fenomene naturale (erupii vulcanice, furtuni de praf sau nisip,
inundaii etc.) (DEM 2005); modificare cu efecte negative a caracteristicilor fizice, chimice sau
biologice ale mediului natural, determinat de activitatea (impactul) antropic(ic). () Poluarea
poate s afecteze apa, solul sau atmosfera... (Encicl. ecol. 2010). n Enciclopedia de ecologie gsim
i definiia conceptului poluarea mediului nconjurtor: Conform Regulilor de la Montral
(Canada) din 1928, prin P.m.. se nelege orice introducere de ctre om n mediu, direct sau
indirect, a unor substane sau energii cu efecte vtmtoare, de natur s pun n pericol sntatea
omului, s prejudicieze resursele biologice, ecosistemele i proprietatea material, s diminueze
binefacerile sau s mpiedice alte utilizri legitime ale mediului. Alt definiie: totalitatea efectelor
negative produse de unele noxe care acioneaz asupra organismelor vii i care provin att din
214

activitile umane de origine industrial, agricol, menajer etc. , ct i datorit unor fenomene
naturale (inundaii, furtuni de nisip sau praf, erupii vulcanice etc.). Definiiile citate evideniaz
rolul fenomenului polurii de cauz esenial a degradrii mediului. Din aceeai clas semantic fac
parte i termenii smog, poluant. Poluant este un termen generic pentru diverse tipuri de substane
nocive (noxe) care deterioreaz mediul (v. 4.1.4).
O clas semantic n corelaie cu categoria precedent este reprezentat de soluii la care se
recurge n vederea ameliorrii schimbrilor i deteriorrii mediului. Aici ar putea fi ncadrai
termenii mpdurire, reciclare, ecologizare .a. Dei termenul mpdurire are n DEM 2005 marca
silv. (silvicultur), acesta aparine i domeniului mediului prin coninutul su semantic viznd
regenerarea mediului.
Pentru termenul reciclare gsim n dicionarele generale definiia: 1. form de perfecionare
profesional a cadrelor, organizat periodic, prin cursuri de completare a cunotinelor n scopul
adaptrii la progresul tiinific-industrial. 2. (tehn.) aciunea de a introduce n circuit unele materiale
care deja au suferit o transformare incomplet, printr-o singur trecere prin procesul de prelucrare
(MDN 2000). n sursele specializate, reciclare este definit astfel: refolosirea resturilor de hrtie,
sticl, fier, cupru, plumb (Lex. prot. med. 1999); proces de minimizare a cantitii de deeuri
generate, prin recuperarea unor produse refolosibile sau a coninutului util al acestora, care altfel ar
fi devenit deeuri. Exemple cunoscute sunt reciclarea i/sau reutilizarea sticlei, hrtiei sau a
ambalajelor de aluminiu (DEM 2005); despre deeuri: transformarea deeurilor industriale i
menajere (de ex., a hrtiei, a unor metale, a sticlei, a resturilor alimentare etc.) astfel nct s fie
reutilizabile. R. mpiedic pierderea de materiale importante, ncetinindu-se epuizarea resurselor
nonregenerabile, reducndu-se poluarea mediului etc. () R. reprezint una dintre prioritile
strategice i tactice privind folosirea raional a resurselor naturale i protecia mediului
nconjurtor (Encicl. ecol. 2010). Remarcm c n MDN primul sens se refer la domeniul
educaiei, iar al doilea, cu marca diastratic tehn., nu face o trimitere explicit la mediu, spre
deosebire de definiiile specializate, n care predomin ideea de protecie a mediului prin refolosirea
deeurilor i economisirea resurselor.
Un termen semnificativ din categoria discutat este ecologizare, format de la verbul a ecologiza,
definit n MDN 2000 astfel: a asigura un mediu natural, sntos. DEXI 2007 pune accentele n alt
mod: a proteja de poluare; a ndeprta poluarea, iar DEM 2005 clarific acest concept n mod
tiinific: aciune uman prin care se pun de acord cunotinele i principiile ecologice cu
215

tehnologiile de producere a bunurilor n scopul reducerii riscurilor activitilor antiecologice.


Precizri suplimentare privind termenul ecologizare gsim ntr-o alt lucrare: [sin.] reconstrucie
ecologic (parial). Aciune de refacere a unui obiectiv (teritoriu, proces de producie, serviciu,
gndire etc.). () sintagmele refacere ecologic, reconstrucie ecologic sunt acceptate n sensul de
aducere la starea de echilibru anterior a unui ecosistem deteriorat sau modificat (Encicl. ecol.
2010). Definiiile specializate, chiar dac difer parial, se axeaz pe ideea de nlturare a polurii
mediului i, prin urmare, de restabilire/refacere a unui mediu degradat.
4.1.4. Modaliti de exprimare a termenilor din domeniul mediului. Terminologia
domeniului discutat este constituit att din termeni simpli, ct i din termeni compleci,
sintagmatici, iar sintagmele pot fi fixe, relativ fixe i libere.
Pe lng conceptele-cheie referitoare la mediu la care ne-am referit supra, am selectat din
dicionare i texte specializate o serie de termeni simpli reprezentativi n domeniu: abiot,
absorbie, aclimatizare, acomodare, adaptare, agrobiocenoz, albedo, alergie, alteralogie
(alterologie) studiul alterrilor de mediu, aluvionare, ambian, antropobiocenoz, antropizare,
antroposfer,

asanare,

asolament,

bioaerare,

biocip,

biocombustibil,

bioconversiune,

biodecontaminare, biodegradare, biodinamic, biodiversitate, biogaz, biohazard, bioindicator,


biomas, bioregionalism, biostazie, biot, biotip, cataclism, climat, climax, decantare,
decontaminare, decopertare (a solului), defertilizare, denudaie, depoluare, desalinizare, desecare,
deselenire, deeu, epizootie, erbicid, eutrofizare, eluvionare, emisii, epurare, eroziune, fenotip,
freoni (hidrocarburi clorurate folosite ca aerosoli, agent de rcire, pentru curarea pieselor
electronice, n curarea chimic; cele mai semnificative substane care afecteaz stratul de ozon,
Lex. prot. med. 1999), irigaie, mpdurire, ndiguire, nmltinire, nelenire, metabolism, metan,
microclim, migraie, mutagen, mutaie, nitrat, nitrificare, nitrit, nox, noxologie, oicumena
(oikumena) partea populat a suprafeei terestre, oxicarbonemie (intoxicaie cu monoxid de
carbon), pesticid, potabilizare, rempdurire, salinizare, salubrizare, saturnism (intoxicaie
cronic cu plumb, la care sunt supui muncitorii din industriile n care se prelucreaz acest metal sau
srurile lui), savanizare, silicoz (boal profesional pulmonar cauzat de inhalarea unor
particule foarte fine de siliciu i silicai: cuar, nisip, granit, porfir), tehnotop, topoclim clim
local, vegetaie, xenotop biotop strin, populat accidental, zoonoz (boal infecioas sau
parazitar care se transmite de la animale la om, provocat de virusuri, bacterii, protozoare,
helmini) etc.
216

Constatm c n irul unitilor terminologice enumerate se evideniaz lexemele create cu


formantul bio- (biodegradare, biodiversitate) i cu prefixul de(s)- (depoluare, desalinizare). Un
formant specific att domeniului mediului, ct i domeniului conex supraordonat, ecologiei, este
eco-, avnd semnificaia mediu nconjurtor, ambian, care nu afecteaz mediul: ecobilan,
ecobiom, ecobusiness, ecocid (distrugerea mediilor naturale), ecoeficien, ecoetichetare,
ecofeedback, ecoglobalizare, ecoindustrie, ecolabel, ecomarketing, ecomorfoz, ecostabilitate,
ecoterorism, ecotoxicologie, ecoturism etc.
n acest context, sunt relevante observaiile cercettorilor Adrien Hermans i Andre
Vansteelandt privind formantul eco-: Un mare numr de termeni sunt creai pe baza adjectivului
ecologic, care devine prin trunchiere eco(-). Aceast form trunchiat a devenit un element de
compunere cu drepturi depline n domeniul mediului. Formantul joac un rol comparabil cu un
element de compunere de provenien greac sau latin. De fapt, eco- are ntr-adevr origine greac
(oikos), ns s-a transformat din punct de vedere semantic, n special n ultimii 25 de ani. Elementul
de compunere se refer de acum nainte la conceptul de mediu n general, i nu doar la ideea de
cas, dup cum ar fi impus un punct de vedere strict etimologic [301, p. 41].
Menionm c, din perspectiv etimologic, majoritatea termenilor simpli de mediu sunt de
origine latin i francez sau au n structura lor formani provenii preponderent din greac: antropo(gr. anthropos), bio- (gr. bios), eco- (gr. oikos), feno- (gr. phainein), xeno- (gr. xenos). Sporadic,
apar termeni de alte origini (englez, german), impunerea acestora fiind determinat de caracterul
lor internaional: badlands (engl.) pmnturi rele; terenuri fragmentate, ravenate, turnover (engl.)
variaie sezonier de temperatur, turnover time (engl.), wolds (engl.) inut lipsit de vegetaie,
washout (engl.) ncorporarea particulelor de substane poluante care se gsesc n atmosfer de
picturile de ploaie, pe msur ce acestea cad pe sol, waldsterben (germ.) pduri muribunde.
Cea mai mare pondere n inventarul terminologic al mediului au sintagmele. Termenii
sintagmatici reprezint o categorie important n cadrul modalitilor de exprimare specifice care
identific sensurile domeniului mediului i le dezambiguizeaz de domeniile interferente.
Sintagmele fixe exprim un sens specializat ca un grup unitar, majoritatea fiind nregistrate n
dicionare generale i/sau specializate: aer poluat, arie (natural) protejat, calitatea mediului
(ambiant), calitatea vieii, Cartea Roie, dezvoltare durabil, echilibru ecologic, efect de ser, gaz de
ser, nclzire planetar (global), monument al naturii, ni ecologic, patrimoniu natural, protecia
mediului, resurse naturale, rezervaie natural, schimbare climatic, spaii verzi, strat de ozon etc.
217

Sintagmele relativ fixe circul preponderent n diverse texte aparinnd domeniului cercetat
(documente, legi, standarde de mediu, lucrri tiinifice, manuale, mass-media), nefiind definite, de
regul, n dicionarele generale, dar fiind nregistrate n dicionarele de specialitate: accident
climatic, accident de mediu, acord de mediu, aciune antropic, acumulare de poluani, aditiv
antipoluant, adversitatea mediului, agricultur durabil, agent nociv, ameliorarea mediului, anomalia
mediului, autorizaie de mediu, avarie cu efect poluant, calamitate natural, capacitatea-limit a
mediului, Carta mediului, catastrof tehnogen, coeficient de epurare, combaterea polurii,
compatibilitate cu mediul, daun ecologic, degradarea mediului, detectarea poluanilor, ecosistem
antropizat, furtun de praf, grad de poluare, impact asupra mediului, indicator de mediu, indicator de
poluare, intensitatea polurii, limit de emisie, monitoring de mediu, nor de poluare, normative de
mediu, norme de calitate a mediului, performan de mediu, ploaie acid, politic de mediu, poluani
persisteni, potenial biotic, potenial poluant, rat de depoluare, resurse regenerabile, resurse
neregenerabile, sat ecologic, siguran alimentar, sinergismul poluanilor, stres de mediu, studiu de
impact, surse de poluare, tax de mediu (timbru de mediu), toleran de mediu, zone umede etc.
Un tip special de sintagme reprezint termenii compleci creai prin dezvoltarea paradigmelor
unor concepte-cheie prin specializarea acestora datorit determinativelor: mediu antropizat, mediu
ecologic, mediu nconjurtor (ambiant), mediu natural, mediu construit, mediu poluat; ecosistem
natural, ecosistem antropizat, ecosistem artificial, ecosistem complex, ecosistem forestier, ecosistem
industrial, ecosistem matur (stabilizat), ecosistem terestru, ecosistem uman, ecosistem rural,
ecosistem urban; poluare accidental, poluare acid, poluare biologic, poluare chimic, poluare
cosmic, poluare cronic, poluare cu metale grele, poluare fonic, poluare global, poluare
industrial, poluare menajer, poluare organic, poluare radioactiv, poluare termic, poluare
transfrontalier; deeuri agricole, deeuri biodegradabile, deeuri industriale, deeuri inerte,
deeuri menajere, deeuri nucleare, deeuri periculoase, deeuri speciale, deeuri stradale, deeuri
verzi (provenite din spaiile verzi) etc.
Sintagmele libere circul, de regul, n texte din mass-media i n discursul public
nespecializat, nefiind nregistrate i definite n dicionare, de exemplu: Coaliia pentru Mediu
(formaiune de ONG-uri), evenimente de mediu, decizii de mediu, probleme de mediu,
responsabilitate fa de mediu, diversificare energetic, votul verde (http://www.votulverde.ro/site),
sntatea mediului, monitorizare integrat a mediului .a.
218

Majoritatea sintagmelor enumerate sunt echivalate sau adaptate dup modele strine. Exist ns
i unele adaptri nefericite, care, din pcate, s-au impus n domeniu: (engl.) global warming
nclzire global pentru nclzire planetar, (engl.) waste water treatment facility facilitate de
tratare a apelor uzate pentru instalaie, dezvoltare sustenabil pentru dezvoltare durabil (engl.
sustainable development).
Ca i n terminologiile analizate anterior, i n domeniului mediului se nregistreaz termeni
formai prin alturarea unui nume propriu (nume de persoan sau toponim): ciclul Bruckner,
indicele lui Chapman, indicele de ariditate Emm. de Martonne, sindromul Venus, catastrofa de la
Cernobl, catastrofa de la Bhopal.
Prin urmare, sintagmele pot fi considerate termeni fundamentali pentru terminologia mediului,
sintetiznd aspectele de interes relevante pentru acest domeniu [57, p. 196].
Terminologia mediului recurge i la abrevieri (sigle i acronime), unele dintre care sunt
romneti, altele internaionale: OMG = organisme modificate genetic, ADI = Acceptable Daily
Intake (cantitatea de aliment, medicament sau pesticid n mg/kg corp, care poate fi introdus n cursul
vieii umane n organism, n fiecare zi fr a determina efecte sesizabile asupra sntii, Lex. prot.
med. 1999), AES = arie ecologic senzitiv, ALI = Annual Limite on Intake (cantitatea admisibil
de substan sau de radiaii care poate ajunge n organism prin alimentaie sau respiraie dintr-un
anumit izotop radioactiv n decursul unui an, Lex. prot. med. 1999), BEM = Biroul European al
Mediului, CMA = concentraie maxim admisibil (concentraia cea mai mare a unui poluant,
permis de reglementrile n vigoare, pentru anumite zone i intervale de timp, la care nu apar efecte
negative asupra organismelor i bunurilor materiale, Lex. prot. med. 1999), CO = coeficient de
ofilire, EIAM = evaluarea impactului antropic asupra mediului, GES = gaze cu efect de ser, HFC =
hidrofluorocarburi, IUCN = International Union for Conservation of Nature (Uniunea Internaional
pentru Conservarea Naturii), MLC = Minimal Lethal Concentration (concentrarea letal minim a
poluantului), NWF = Nature World Fund (Fondul Mondial pentru Natur), pan = peroxi-acetil-nitrat
(component al smogului ce se formeaz n atmosfera oraelor cu climat de tip mediteraneean ca
urmare a unei serii de reacii ce au loc n prezena luminii ntre oxizii de azot, ozon i hidrocarburile
incomplet arse provenite de la motoarele cu explozie, Lex. prot. med. 1999), PFC = perfluorocarburi,
SRE = surse de energie regenerabil, UNEP = United Nations Environment Programme (Programul
Naiunilor Unite pentru Mediul nconjurtor), VER = vehicule cu emisie redus, VEUR = vehicule cu
emisie ultraredus, VEZ = vehicule cu emisie zero, WCN = World Charter of the Nature (Carta
219

mondial pentru natur), WPI = Water Pollution index (indicele polurii apei), WCS = World
Conservation Strategy (Strategia Mondial pentru Conservarea Naturii).
Seria de sigle este completat de acronime, dintre care cele mai cunoscute sunt: LIDAR = Light
Detection and Ranging (tehnic de teledetecie bazat pe laser pentru monitorizarea poluanilor
troposferici i stratosferici), MARPOL = maritime pollution, i de simboluri, cele mai frecvente fiind
Ph (exprim concentraia ionilor de hidrogen ntr-un lichid, calculndu-se ca logaritm zecimal, cu
semn schimbat al concentraiei ionilor de hidrogen; valorile extreme sunt: 0 (acid) i 14 (baz), Lex.
prot. med. 1999), CO2 = dioxid de carbon, Cl = clor, Hg = mercur, N = azot, Pb = plumb, Ra = radiu.
O categorie distinct de termeni din domeniul mediului sunt preluai din alte domenii (arta
militar, fizic, economie, psihologie, matematic, chimie) i specializai prin sintagmare: strategie
de mediu, echilibru ecologic, audit de mediu, bilan de mediu, entropia mediului, pauperizarea
ecosistemului, managementul mediului, managementul deeurilor, criz de mediu, agresivitatea
poluanilor, modelare de mediu, valen ecologic.
Unii termeni de mediu pot fi circumscrii domeniului numai n texte/contexte relevante, aspect
pe care l vom aborda n capitolul urmtor.
n mai multe limbi, nu numai n limba romn, n domeniul mediului s-a impus neosemul verde
cu sensul nou care protejeaz mediul (sinonim cu ecologic): fr. police verte, PC vert, comptabilit
verte; engl. green technology (green tech), green gadgets, green building, green energy; rom.
energie verde surse de energie regenerabil i nepoluant, cas verde locuin cu sistem de
nclzire care utilizeaz energie regenerabil, revoluie verde, arhitectur verde, economie
verde, tehnologie verde, industrie verde, agricultur verde, produs verde, ambalaj verde, marketing
verde, consumarism verde, benzin verde, centur verde (zon extins reprezentnd o reea
ecologic care s cuprind mai multe ecosisteme i habitate diferite pentru biodiversitate, cf.
Centura verde european), strategie verde, certificate verzi (titlu ce atest producerea de energie
electric din surse regenerabile de energie), soluie verde .a. n acest context, precizm c
neosemul verde i formantul eco- au devenit sinonime, ambele desemnnd noiunea care protejeaz
mediul. Cu acelai sens este utilizat calcul dup limba englez prietenos cu mediul
(Environmentally friendly).
Un alt sens are adjectivul verde n sintagma cod verde din seria de termeni care desemneaz
diverse fenomene meteorologice: cod verde, cod galben, cod portocaliu, cod rou. n paradigma
codurilor meteo, cod verde nseamn nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.
220

Respectiv, cod galben semnific fenomenele meteorologice prognozate sunt obinuite pentru zona
respectiv, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activiti, cod portocaliu sunt
prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare, iar cod rou sunt
prognozate fenomene meteorologice de intensitate foarte mare (http://www.greatnews.ro/).
Adjectivul verde are i sensul care aparine micrii ecologiste n sintagmele activist verde,
militant verde, fiind folosit mai ales la plural: verzii, partidul verzilor, utilizare prezent i n alte
limbi: francez les verts, italian i verdi.
Prin urmare, n domeniul mediului, adjectivul verde are cel puin patru sensuri: a. care are
culoarea frunzelor, a ierbii sau, n general, a vegetaiei proaspete de var. Zon verde = poriune de
teren cultivat cu iarb, pomi, flori etc. (DEX 1998), de exemplu, coridor verde, spaii verzi; b. care
protejeaz mediul, ecologic: energie verde, produs verde; c. (meteo) fr fenomene meteorologice
periculoase: cod verde; d. care aparine micrii ecologiste: activist verde, partidul verzilor.
i terminologia mediului, ca i alte terminologii, recurge la exprimarea unor concepte n mod
metaforic: bumerang ecologic, apocalips ecologic, maree neagr, maree roie, ape roii,
nverzirea energeticii (trecerea treptat de la energetica convenional la energia ecologic),
plasticitate ecologic (proprietate a organismelor de a se adapta, mai mult sau mai puin, la
condiiile modificate ale mediului, Lex. prot. med. 1999), energie dulce (dup engl. sweet energy
energie nepoluant), energie dur (dup engl. hard energy energie poluant), ploaie de snge
(picturi de ploaie ce conin pulbere cu oxizi de fier, aduse de vnturile de mare nlime din
deerturile nvecinate, Lex. prot. med. 1999), pdure turmentat (beat) (denumire metaforic
pentru o pdure cu arbori strmbi, ndoii, ncruciai neregulat n diferite direcii. Sunt caracteristice
pentru terenuri accidentate, puternic erodate, precum i n zonele de termocarst i carst, puternic
deranjate, Encicl. ecol. 2010). Remarcm c, n cadrul acestei categorii de termeni, caracterul
metaforic este subliniat uneori de prezena ghilimelelor. Unele metafore terminologice s-au impus n
domeniu (maree neagr, plasticitate ecologic), pentru altele ar putea aprea, cu timpul, alte forme
de expresie.
4.1.5. Relaii semantice n terminologia mediului. n contextul discuiei despre terminologiile
puternice, dure sau tari i terminologiile slabe [184], relaia de polisemie joac rolul hrtiei de
turnesol. Terminologiile tari (matematica, chimia, mineralogia etc.) se caracterizeaz prin cod
nchis i sunt n mod manifest decontextualizate, iar terminologiile slabe (economia, politica .a.)
221

sunt ntr-o msur mai mare dependente de contexte de dezambiguizare, avnd tendine spre
deschiderea codului [27, p. 259].
Terminologia mediului domeniu interdisciplinar bazat conceptual pe biologie, chimie,
geologie, ecologie, meteorologie i alte tiine cu cod nchis ar trebui s se ncadreze mai curnd n
categoria terminologiilor puternice. Specialitii nu au o poziie unanim cu privire la locul tiinelor
naturii n aceast clasificare, opiniile exprimate fiind contradictorii sau avnd tendina de a
considera terminologia tiinelor naturii una de tip mixt. Or, n urma analizei unui inventar
terminologic extins cu privire la mediu, constatm c polisemia termenilor n acest domeniu este ca
i inexistent. Prezena unui context de dezambiguizare ar putea fi necesar doar n cazul unor
termeni care intr n relaii de polisemie extern, cum ar fi neutralizare, reciclare, decopertare.
Termenul neutralizare este definit n dicionarele generale astfel: 1. aciunea de a (se)
neutraliza. 2. suprimare n anumite condiii a unei opoziii dintre dou uniti lingvistice. 3. regim
internaional special la care este supus un teritoriu (MDN 2000). Apartenena la domeniul mediului
este dovedit de definiia specializat: introducerea n apele reziduale a unor substane chimice n
scopul reducerii aciditii acestora (Lex. prot. med. 1999). Astfel, conceptul este perceput fr
ambiguiti n cadrul unor contexte relevante, cf.: Pentru Romnia problema cea mai important a
gospodririi reziduurilor menajere o constituie neutralizarea i valorificarea, n special, n legatur
cu

asigurarea

proteciei

mediului

nconjurtor

(aer,

ap,

sol

subsol)

(www.utgjiu.ro/conf/8th/S6/34.pdf). Prezena termenilor specifici domeniului reziduuri menajere,


protecia mediului nconjurtor determin atribuirea termenului la domeniul discutat.
Dezambiguizarea poate fi realizat i prin sintagmare: neutralizarea apelor reziduale, neutralizarea
deeurilor etc.
Lexemul reciclare este cunoscut cu dou sensuri de baz, cel din domeniul educaiei (form de
perfecionare profesional a cadrelor) i cel din domeniul mediului (refolosirea unor materiale sau
deeuri). Un context pertinent sau sintagmarea (reciclarea deeurilor, reciclarea hrtiei, reciclarea
PET-urilor) permite decodarea corect a termenului ca aparinnd domeniului mediului.
Ct privete termenul decopertare, acesta este definit n dicionarele generale ca aciunea de a
decoperta (DEX 1998), iar din definiia verbului a decoperta se poate deduce c acesta este
polisemantic: 1. a desface acoperiul unei construcii. 2. a dezveli un zcmnt (la suprafa),
ndeprtnd rocile sterile. a ndeprta partea superioar a solului, n vederea executrii unor lucrri
de fundare sau nivelare (MDN 2000). i n acest caz se impune fie un context specific de
222

dezambiguizare (Proiectul aurifer de la Roia Montan nu se va face, dac va presupune folosirea


cianurii i decopertarea zonei, spune Remus Cernea, consilier de stat al premierului Victor Ponta,
http://www.ziare.com, 18.06.2012), fie clarificarea conceptului prin sintagmare: decopertarea
solului, decopertarea terenului, decopertarea zonei. Aciunea de decopertare contient a
pmntului poate fi o cauz antropic a degradrii mediului.
ntr-o terminologie n curs de formare, aa cum este cea a mediului, se manifest n for
sinonimia terminologic. Relaia de sinonimie este prezent chiar i n ceea ce privete denumirea
domeniului: tiinele mediului environmentologie environmentalistic ambientalistic
environic ecologie environmentalist (v. DEM 2005, Encicl. ecol. 2010).
i ali termeni concureaz pentru desemnarea conceptelor: igiena mediului geoigien,
ecoetic etica mediului nconjurtor etica conservrii resurselor naturale, managementul
mediului management ambiental, degradarea mediului deteriorarea mediului degenerarea
mediului, industrie ecologic ecoindustrie, producie ecologic producie biologic producie
organic proces (tehnologic) ecologic, rzboi biologic terorism biologic bioterorism, rzboi
ecologic terorism ecologic ecoterorism, resurse inepuizabile resurse regenerabile (i
regenerabile, eliptic), bioaerare bioventing, perdea silvic de protecie perdea (fie) forestier
de protecie ecran forestier ecran vegetal, valorificarea deeurilor reciclarea deeurilor,
dezechilibru ecologic dezechilibru mezologic dezechilibru de mediu dereglare mezologic,
ecostabilitate echilibru ecologic, dezvoltare durabil dezvoltare sustenabil ecodezvoltare
(capacitatea societii de a satisface cerinele generaiei prezente, fr a compromite ansele
generaiilor viitoare de a-i satisface propriile necesiti, concept adoptat la Conferina ONU
Mediul i Dezvoltarea, Rio de Janeiro, 5-11 iunie 1992, Encicl. ecol. 2010), despdurire
defriare deforestare, calamitate natural catastrof natural cataclism natural hazard
natural, capacitate de mediu suportabilitatea mediului, carcas natural carcas ecologic
carcas verde, reciclare reutilizare recuperare, ameliorarea mediului reabilitarea mediului,
artemediu mediu construit, biocarburant combustibil biogen biocombustibil, smog cea
toxic, electrosmog smog electric baie de unde (totalitatea radiaiilor electrice rspndite n
mediul nconjurtor), poluani vtmtori noxe, energetic ecologic energetic alternativ
energetic verde energetic neconvenional energetic nepoluant, criz ambiental criz de
mediu, sntate ambiental sntate environmental sntatea mediului nconjurtor,
securitate alimentar siguran alimentar, securitate ecologic siguran ecologic, lunc
223

zon inundabil, coridor verde coridor ecologic (1. poriune lentiform ngust de teren () care
leag componentele unei carcase naturale. 2. zon natural sau amenajat care asigur necesitile de
deplasare, reproducere i de refugiu pentru speciile slbatice, care astfel se pot deplasa dintr-o arie
protejat n alta, Encicl. ecol. 2010) etc.
Numrul mare de sinonime este explicabil ntr-o terminologie n curs de formare, cu att mai
mult cu ct este evident impactul traducerii ntr-un domeniu cum este mediul, reglementat de
diverse directive comunitare, redactate preponderent n englez i francez. Astfel, deseori se pun n
circulaie termeni echivalai de diferite organisme i diferii traductori, care creeaz termenul
romnesc fie dup model englez, fie dup model francez (sau dup alte modele). Este ilustrativ n
acest sens cazul unui concept din subdomeniul gestionrii deeurilor, discutat de terminologul
Mariana Bara de la Institutul European din Romnia [11]. ntr-un context mai larg, autoarea observ
c terminologiile de specialitate romneti sunt n mod istoric de origine francez, dar n ultimele
decenii se poate observa o confruntare ntre terminologia tradiional i cea nou, de origine
englez. De fapt, aceast confruntare se desfoar n prim instan n cadrul limbii franceze.
Limba romn continu confruntarea, pentru c de cele mai multe ori n documentele specialitilor
exist o ezitare n fixarea formei unui termen, grup nominal (nume + adjectiv). Explicaia este c
termenul provine fie din francez, fie din englez, iar ezitarea se poate referi att la nume, ct i la
adjectiv. Este i cazul cutrii unui echivalent romnesc pentru (engl.) separate collection, (fr.)
collecte slective, (ptg.) colecta diferenciada (termeni din Directiva 96 a Parlamentului European).
Au fost identificate trei variante n limba romn: colectare separat (ordin din 2005 al Ministerului
Mediului i Gospodririi Apelor), colectare selectiv (n Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind
colectarea selectiv a deeurilor n instituiile publice) i colectare difereniat (Jurnalul oficial al
Uniunii Europene, C 102, 1.05.2009). Se poate observa c n vreme ce numele colectare nu ridic
probleme, adjectivul este echivalat n funcie de limba-surs a documentelor consultate de ctre
specialiti: separat (dup englez), selectiv (dup francez), difereniat (probabil, dup
portughez sau pentru a introduce o precizare semantic) [11, p. 74].
Din perspectiva standardizrii terminologice, specialitii, n colaborare cu terminologii, trebuie
s opteze pentru o singur form din cele trei. Aplicnd dou principii ale politicii terminologice:
principiul autoritii (termenul din lege) i principiul actualitii (cel mai recent text), ar trebui
standardizat varianta colectare selectiv.
224

Dicionarul enciclopedic de mediu (2005) definete n mod distinct doi termeni: colectare
selectiv (operaia de colectare a deeurilor monomateriale, n containere special amenajate) i
colectare separat (colectarea aparte a anumitor fraciuni din deeurile separate n prealabil de
productori, pentru valorificarea lor optimal sau pentru un tratament specific). Din aceste definiii
se poate observa c al doilea termen este mai specializat, ceea ce susine alegerea primului termen ca
form recomandat pentru conceptul n discuie. Prin urmare, numrul mare de sinonime este
determinat n cea mai mare msur de dubletele etimologice (de limba-surs dup care este echivalat
termenul n limba romn).
Lrgind cadrul discuiei, precizm c activitatea complex de traducere a legislaiei Uniunii
Europene a revelat diferite tipuri de dificulti n stabilirea i respectarea terminologiei. Textele n
sine sunt purttoare de terminologie, de expresii ce reprezint convenii de traducere, dup cum se
poate observa din publicaiile Direciei Coordonare a Traducerilor din cadrul Institutului European
din Romnia. Principiile care stau la baza traducerii textelor legislative sunt extrem de riguroase:
pentru acelai termen din limba-surs se impune totdeauna aceeai expresie lingvistic n limbaint, iar termenii nu se traduc, ci se echivaleaz. Pentru a respecta acest din urm principiu este
important s fie utilizai termenii uzuali din domeniile de cunoatere vizate din limba romn,
validai (sau standardizai) prin nsui faptul c sunt utilizai n textele de specialitate.
Exist destul de multe situaii n care soluia terminologic cea mai economic, adoptat de
specialiti, este preluarea formei din limba englez. Pe de alt parte, n unele cazuri termenii de
origine englez dubleaz termeni deja existeni, de origine francez (tendin manifestat, de
exemplu, n domeniul terminologiei medicale [101], bancare [3], informatice) [191].
Relaia de antonimie, dup cum am remarcat n capitolul anterior, nu este relevant pentru
terminologie n general, dar n anumite terminologii este una care contribuie la structurarea
armonioas a inventarului terminologic, n special n cadrul unei lucrri terminografice sau
terminotice. Unele dicionare din domeniu indic explicit nu numai sinonimele i cvasisinonimele
termenilor inserai, ci i antonimele acestora (v. Enciclopedia de ecologie 2010). Pentru ilustrare, am
selectat o serie de termeni care intr n relaii antonimice, exprimnd opoziii conceptuale pertinente:
mpdurire despdurire (defriare, deforestare), industrie poluant industrie nepoluant, climax
disclimax (climax dereglat, climax antropogen), confort ambiental disconfort ambiental,
salinizare desalinizare, nmltinire desecare, energie clasic energie verde (energie
225

ecologic), resurse regenerabile resurse neregenerabile, optimism ecologic pesimism ecologic


(fatalism ecologic), biocompatibil bioincompatibil, biodegradabil nebiodegradabil.
Relaia de hiponimie, important pentru structurarea unei lucrri terminografice, pentru
ordonarea adecvat a conceptelor i pentru redactarea corect a definiiilor, a fost abordat parial
supra (4.1.3), cnd am discutat trsturile semantice i conceptele-cheie ale terminologiei mediului.
La cele expuse anterior, adugm c aceast relaie se poate exprima fie prin corelarea unor
concepte (stabilirea exact a locului acestora n sistemul terminologic analizat), fie prin dezvoltarea
unor sintagme noi de la termenii de baz.
Din prima categorie menionm seria bazat pe relaia cauz efect: irigare, salinizare,
nmltinire, n care irigare este hiperonim pentru salinizare i nmltinire, deoarece desemneaz
cauza fenomenelor provocate. O alt serie este fundamentat pe relaia obiectiv soluii: dezvoltare
durabil este hiperonim, n acest caz, pentru agricultur durabil (agricultur ecologic), industrie
ecologic (industrie nepoluant), combaterea polurii, securitate ecologic, energetic ecologic.
Relaia termen generic termen specific poate fi ilustrat prin seria: poluant (hiperonim) monoxid
de carbon, dioxid de carbon, plumb, pulberi n suspensie, cenu zburtoare, ape subterane acide,
ape subterane saline, insecticide, deeuri solide, deeuri lichide, emisii de gaze, gaze de eapament,
deversri toxice, reziduuri radioactive (hiponime).
Din categoria a doua (dezvoltarea unor termeni sintagmatici) citm: biocenoz natural,
biocenoz antropic, biocenoz semiartificial (hiponime pentru biocenoz); combatere chimic,
combatere biologic, combatere integrat (hiponime pentru combatere); epurarea apelor, epurare
biologic, epurare chimic, epurarea emisiilor (hiponime pentru epurare); habitat natural, habitat
natural prioritar (hiponime pentru habitat); stres antropogen, stres bioclimatic, stres fonic, stres
natural, stresul pdurilor (hiponime pentru stres).
4.1.6. Caracteristici ale terminologiei mediului. Domeniul mediului are o puternic motivare
extralingvistic, ceea ce impune crearea treptat a unei terminologii proprii. Fiind un domeniu nou,
n curs de formare, foarte important pentru societatea actual, implic mai multe domenii ecologia,
geografia, biologia, chimia, iar interpretarea specific dat terminologiei mediului arat caracterul
ei interdisciplinar.
Delimitarea ntre mediu i ecologie denot o interdisciplinaritate fundamental pentru
domeniul mediului, n care primul termen se subordoneaz celui de al doilea, dac se ine seama de
226

faptul c ecologia este, de asemenea, un domeniu interdisciplinar, care abordeaz relaiile diverse ce
se stabilesc ntre anumite elemente ale mediului i prin acest aspect intereseaz mediul.
Din analiza unor definiii diferite ale mediului se pot delimita trsturile semantice ale termenilor
specifici domeniului n general i ale celor care contribuie la formarea unor subdomenii relativ
independente. Corelai cu evoluia societii, termenii din domeniul mediului fac referire la elemente
ale mediului, la cauzele ce produc schimbri ale mediului, la modificrile efective, ct i la soluiile
care se impun pentru ameliorarea situaiei actuale i anticiparea unor efecte dezastruoase n viitor.
Trsturile care individualizeaz un subdomeniu independent protecia mediului au o
reflectare lingvistic proprie. Aceasta apare la nivelul paradigmatic al relaiilor de sens care impun
componente proprii. Nivelul sintagmatic, al contextelor i textelor, va fi abordat n capitolul
urmtor, ceea ce ne va permite desprinderea unor trsturi suplimentare ale terminologiei mediului
la nivelul structurilor sintagmatice.
Termenii de baz sau conceptele-cheie ale domeniului mediului sunt interdisciplinari, deoarece
se regsesc i n alte discipline, n primul rnd n biologie i ecologie, ns se specializeaz semantic
n scopul individualizrii domeniului discutat.
O modalitate important de exprimare lingvistic n terminologia mediului, care confirm
existena unor trsturi proprii ale sensului specializat pe care l fixeaz ntr-o terminologie, este
reprezentat de sintagmele cu diferite grade de sudur. Exprimarea sintagmatic este o caracteristic
constatat n general n terminologiile interdisciplinare sau n curs de formare.
Printre formele de expresie a termenilor de mediu menionm abrevierile (sigle i acronime),
termenii creai prin alturarea unor nume proprii (nume de persoan sau toponime), neosemele
(verde) i metaforele terminologice (conceptuale). Unele uniti terminologice sunt preluate din alte
domenii i specializate sintagmatic pentru exprimarea unor semnificaii referitoare la mediul
nconjurtor i la protecia mediului.
Din punct de vedere etimologic, inventarul de termeni de mediu este de origine latin, francez,
evideniindu-se o serie de elemente de compunere savant de origine greac. Un specific al
domeniului este imprimat de seriile de termeni simpli creai cu ajutorul formantului eco-, avnd
semnificaia care protejeaz mediul, i de termeni compleci cu determinativul ecologic. Acelai
sens este exprimat de neosemul verde.
Ca orice terminologie n formare, i terminologia mediului se caracterizeaz printr-un numr
semnificativ de sinonime, majoritatea reprezentnd dublete etimologice i rezultnd din traduceri.
227

Forma sinonimelor este determinat de limba-surs din care sunt realizate traducerile. Aa cum
terminologia mediului este parte component a terminologiei comunitare, traducerile se efectueaz
preponderent din francez i englez (directive comunitare, standarde de mediu etc.).
Unele concepte referitoare la mediu, prin coninutul lor semantic care exprim opoziii, sunt
puse n relaii de antonimie, caracteristic improprie n general terminologiilor, dar prezent n
unele dintre acestea.
Relaia de supraordonare ierarhic hiperonimie/hiponimie este extrem de important n
structurarea conceptual a unei terminologii. n terminologia n discuie, am remarcat relaii de
supraordonare/subordonare bine conturate, exprimate prin termeni simpli i prin termeni
sintagmatici. Relaia de hiperonimie are o pondere nsemnat n definirea corect a conceptelor: un
hiperonim prea ndeprtat va genera definiii vagi, imprecise i va constitui un impediment n
accederea nespecialistului la sensul specializat.
Modalitile de creare a termenilor din domeniul mediului sunt prezentate n form sintetic n
matricea terminogenic de mai jos.
Tabelul 4.1. Matricea terminogenic a inventarului terminologic din domeniul mediului
Procedee
morfologice

Procedee
sintagmatice

Procedee
brahigrafice

Procedee
semantice

mprumuturi
directe

- derivare:
aridizare
decopertare
despdurire
ecologizare
mpdurire
ndiguire
potabilizare
salubrizare

- sintagme fixe:
aer poluat
arie protejat
calitatea vieii
dezvoltare
durabil
efect de ser
protecia mediului
spaii verzi

- abreviere:
a) sigle:
OMG, ADI, AES,
CMA, CO, EIAM,
MLC, UNEP,
VER, VEZ, WPI
b) acronime:

- specializare:
adaptare
centur
coridor
verde

- francez:
decontamina
defria
depolua
deeu
epura
freon
habitat
polua
poluant
recicla

- preluare din
alte domenii
(resemantizare):
audit
bilan
criz
echilibru
entropie
management
modelare
pauperizare

- englez:

- compunere:
antroposfer
antropogen
bioaerare
biocombustibil
bioregionalism
ecobilan
ecoetichetare
ecoindustrie

- sintagme relativ
fixe:
accident climatic
acord de mediu
autorizaie de
mediu
combaterea
polurii
compatibil cu
mediul

LIDAR
MARPOL
c) trunchieri:
bio (produse bio)
eco (produse eco,
tendine eco)
- elips:
[energii]
regenerabile

228

badlands
green
smog
wolds
washout

mprumuturi
indirecte
(calcuri)
- termeni simpli:
bioaerare (engl.
bioventing)
deforestare (fr.
dforestation)

- termeni
compleci:
dezvoltare
sustenabil
(engl.
sustainable
development)
facilitate de
tratare a apelor
uzate (engl.
waste water

- formani
specifici:
antropobioeco-

politic de mediu
economie verde
- sintagme libere:
decizii de mediu
evenimente de
mediu

strategie
valen
- metafore:
bumerang
ecologic
maree neagr

probleme de
mediu
responsabilitate
fa de mediu

nverzirea
energeticii
plasticitate
ecologic

sntatea
mediului
monitorizare
integrat a
mediului

- alte limbi:
aclimatiza
(germ.)
mediu (lat.)
nox (lat.)
oicumena (gr.)
waldsterben
(germ.)
- etimologie
multipl:
ariditate (fr.,
lat.)
biodegradabil
(fr., engl.)
biogaz (germ.,
fr., engl.)
biosfer (fr.,
gr.)
biotop (fr.,
engl.)
cataclism (fr.,
lat., gr.)
climat (fr., gr.)
ecosistem (fr.,
engl.)
ecosfer (fr.,
engl.)
emisii (fr., lat.)
inundaie (lat.,
fr.)

treatment
facility)
nclzire global
(engl. global
warming)
prietenos cu
mediul (engl.
Environmentally
friendly)
schimbare
climatic (engl.
climate change)

Matricea terminogenic a lexicului specializat din domeniul mediului relev cele mai
importante procedee de formare a acestei terminologii: mprumutul direct i indirect, mprumutul
interdisciplinar, procedeele sintagmatice i cele morfologice. Procedeele semantice au o pondere
mai puin semnificativ. Se remarc o serie de formani specifici (bio-, eco-, antropo-) i un numr
impuntor de termeni preluai fie din limba francez, fie din englez (sau avnd etimologie
multipl), dar creai din elemente de compunere de origine greac.
4.2. Lexicul tiinific interdisciplinar (termeni comuni mai multor terminologii)
4.2.1. Interdisciplinaritatea: probleme i interpretri. Se afirm c interdisciplinaritatea
este o orientare specific tiinelor moderne [28], cu consecine asupra problemelor i metodelor de
investigare terminologic [185]. Fenomenul interdisciplinaritii a constituit obiectul unor cercetri
relativ recente, similar i simultan cu perspectiva terminologic mai complex detaat n ultimele
229

dou decenii (terminologia extern). Studiile care trateaz n mod explicit interdisciplinaritatea nu
sunt prea numeroase, predominnd referirile corelate cu alte probleme terminologice. Printre cele mai
substaniale contribuii la cercetarea fenomenului, menionm lucrrile: Interdisciplinarity. History.
Theory and Practice de Klein J. Thompson (1990), Social Sciences Terminology de F. Riggs (1993),
Terminologie et interdisciplinarit (ed. C. de Schaetzen, 1997), Lexic tiinific interdisciplinar
(coord. Angela Bidu-Vrnceanu, 2001), Lingvistic i matematic. De la terminologia lexical la
terminologia discursiv de Alice Toma (2006).
n opinia lui Pierre Lerat, interdisciplinaritatea ncepe acolo unde specialistul unui domeniu
cunoate o parte util a proprietilor unor concepte [din alt domeniu] de care are nevoie n
interaciunea profesional [323, p. 8-9]. Astfel, interdisciplinaritatea presupune o colaborare ntre
specialiti din domenii diferite i implicarea a cel puin dou discipline distincte, de unde rezult
nevoia de a preciza conceptele i sensurile din perspectiv interdisciplinar i posibilitatea crerii
unor concepte interdisciplinare.
Volumul Terminologie et interdisciplinarit (1997) ofer exemple de domenii tiinifice
interdisciplinare actuale: biotehnologia, biochimia, bioinformatica, marketingul politic, inteligena
artificial, lingvistica computaional, psiholingvistica. Maria Teresa Cabr abordeaz problema
interdisciplinaritii ca o caracteristic proprie terminologiei, menionnd disciplinele tiinifice
implicate n aceast relaie: logica, ontologia, lingvistica, informatica, teoria comunicrii, teoria
informaiei, traductologia [243].
Aa cum precizeaz Angela Bidu-Vrnceanu, interdisciplinaritatea pare limitat la
interaciunea dintre domenii tiinifice independente i nu pare s aib n vedere relaiile dintre
subdomenii ale aceleiai tiine [28, p. 183]. De exemplu, pragmatica, dei opereaz cu elemente
din ramuri diferite, este o disciplin lingvistic i nu e considerat interdisciplinar [118]. Or,
lingvistica computaional, constituit pe baza colaborrii ntre specialiti din domenii tiinifice
diferite, este un exemplu convingtor de interdisciplinaritate [192].
Astfel, se nregistreaz multiple situaii n care interdisciplinaritatea este justificat de
necesitatea de a opera cu concepte fundamentale n mai multe tiine, numite de specialiti concepte
supradisciplinare, care ar putea constitui un lexic tiinific interdisciplinar de baz. Acest lexic
pare s provin din tiine fundamentale (matematica, filosofia, logica) i ar putea facilita
cercetrile bazate pe inteligena artificial, aplicate n diverse domenii de cunoatere [28, p. 184].
230

Termenii n numr mic sau mprumuturile dintr-un domeniu n altul, bazate deseori pe
analogii aleatorii, nu ar putea fi interdisciplinariti (de exemplu, n terminologia politic, n care
migreaz termeni provenii din diverse terminologii deoarece exprim anumite analogii utile).
Prin urmare, se impune distincia ntre interdisciplinariti reale, propriu-zise i interferene. n
cazul interdisciplinaritilor se constat identitatea sau echivalena semantic dintre un termen
utilizat n terminologii diferite (acelai sens sau aceeai medie semantic la care se adaug seme
specifice), iar diferenierile semantice destul de mari (proprii transferurilor prin metafor),
modificrile de sens, multe metaforice, constituie interferene [ibid., p. 185].
Pentru a delimita interdisciplinaritile de interferene, se iau n considerare anumite criterii:
indicaiile din dicionarele generale, enciclopedice i specializate privind domeniul de apartenen
al unui termen, indicaii date explicit prin mrcile diastratice sau deduse din definiii; criteriul
cantitativ (frecvena unui termen n interiorul unui domeniu); direcia de extindere a unui termen de
la un domeniu la altul (stabilirea unui punct de plecare, n cazul n care este posibil).
Migrarea conceptelor ntre domenii poate fi studiat statistic: frecvena ridicat a unui termen
ntr-un anumit limbaj arat c termenul este specific acelui domeniu, pe cnd frecvena sczut
indic mprumutarea termenului. Alice Toma [184, p. 39] opereaz cu termenii tiin-donator sau
tiin-gazd, reprezentnd punctul de plecare fa de o tiin-receptor, care preia termenii
interdisciplinari.
Cercettorul rus Vladimir Leitchik consider c n situaiile n care un domeniu recurge la
mprumuturi de termeni din alt domeniu are loc fenomenul numit terminologizare secundar,
ntruct semele eseniale se pstreaz: unitatea terminologic nu se determinologizeaz, ci se
specializeaz n noul domeniu pentru a exprima un alt coninut conceptual. Autorul i ilustreaz
afirmaia prin urmtorii termeni: vnt, preluat din meteorologie, migreaz n astrofizic, construind
unitatea terminologic complex vnt solar; memorie, din psihologie, este preluat de sistemul
terminologic al informaticii, meninnd caracteristica (semul) memorare. n acest mod, susine
V. Leitchik, punctul de plecare al termenilor formai prin derivare semantic, utilizai n alte
domenii dect cele primare, este reprezentat cel mai frecvent de termeni, nu de cuvinte din limba
comun. Fenomenul se explic prin faptul c structura semantic a termenului este mai sobr:
termenii, n mod obinuit, tind spre monosemantism, sunt mai motivai dect cuvintele din limba
comun, conin seme mai adecvate pentru aplicare n alte sisteme terminologice. Or, se constat
totui i procese de migrare a unor uniti lexicale din limba comun n lexicul specializat, ceea ce
231

confirm, o dat n plus, c ntre lexicul comun i cel specializat exist o relaie strns, care
favorizeaz schimbul reciproc de uniti lexicale [415, p. 47].
Aplicnd criteriile de interpretare a interdisciplinaritii combinate ntr-o gril unitar
terminologiilor cercetate de noi economie, educaie i mediu, am stabilit un numr de termeni care
fie se ncadreaz n conceptul de lexic tiinific interdisciplinar, fie reprezint interferene. n acest
demers, ne-a fost deosebit de util lucrarea colectiv Lexic tiinific interdisciplinar [25], realizat de
un grup de tineri cercettori sub coordonarea profesoarei bucuretene Angela Bidu-Vrnceanu. Echipa
de cercetare a analizat, ca punct de plecare, ase terminologii: lingvistica, filosofia, artele plastice,
tiinele politice (tiine umaniste), matematica i mineralogia (tiine exacte), dup care a degajat o
serie de caracteristici ale lexicului tiinific interdisciplinar (LSI) aa cum apar acestea n fiecare
terminologie studiat.
Astfel, am detaat un grup de termeni comuni celor trei domenii cercetate, dar i altor domenii:
activitate, aciune, analiz, categorie, ciclu, coeficient, corelaie, efect, factor, form, funcie,
indicator, indice, metod, model, modelare, modul, obiectiv, operaie, plan, principiu, proces,
program, relaie, resurse, rezultat, sistem, teorie, unitate, valoare, care se pot constitui ntr-un lexic
tiinific interdisciplinar de baz.
Celelalte interdisciplinariti sunt fie bilaterale (prezente n dou domenii), fie multilaterale
(fiind nregistrate n toate domeniile studiate de noi).
Economia are termeni comuni cu fizica (absorbie, echilibru, dezechilibru, emergen, entropie,
fluiditate, flux, fuziune, instrumente, mecanism, prghii, presiune, randament, vitez, volatilitate), cu
medicina (colaps, criz), cu geometria (segment, segmentare), cu psihologia (atitudine,
comportament, persuadare, tendin), cu arta militar (campanie, strategie, tactic), cu sociologia
(sondaj, eantion), cu informatica (a accesa, accesare), cu sportul (competiie, ring, start), cu teoria
jocului (joc, juctor), cu arta dramatic (actor, rol, scenariu, scen), cu politica (politic).
tiinele educaiei au un lexic tiinific interdisciplinar variat. Se nregistreaz termeni comuni
cu psihologia (atitudine, comportament, empatie, formare, motivaie), cu medicina (diagnoz), cu
economia (credit, negociere, management), cu tehnica (proiectare, randament, tehnic,
tehnologie), cu cibernetica i informatica (a accesa, accesare, feedback, informatizare, interfa),
cu sportul (competiie, emulaie, handicap, profesor-antrenor), cu ecologia (microclimat,
prognoz), cu politica (democratizare, pluralism, politic), cu arta dramatic (dramatizare, joc,
scenariu).
232

tiinele mediului, foarte complexe, constituite din mai multe discipline, au cel mai bogat lexic
tiinific interdisciplinar. Mediul are termeni comuni cu biologia (abiot, aclimatizare, adaptare,
biodegradare, biodinamic, biodiversitate, bioindicator, biot, biotop, biocenoz, biosfer,
biostazie, biotip, habitat, metabolism, migraie, mutaie, xenotop), cu ecologia (ambian,
antroposfer, climax, depoluare, ecobilan, ecobiom, ecocid, ecoeficien, ecoglobalizare,
ecosistem, ecosfer, ecostabilitate, mutagen, nox, noxologie, oicumena, salubrizare, smog,
tehnotop), cu chimia (aditiv, biogaz, decantare, decontaminare, desalinizare, diluare, dioxid de
carbon, erbicid, freoni, metan, monoxid de carbon, neutralizare, nitrat, nitrificare, nitrit, pesticid,
pH, plumb), cu botanica (fenotip, habitus, vegetaie), cu fizica (absorbie, albedo, echilibru, emisie,
energie, entropie, sinergism), cu climatologia (ariditate, canicul, cataclism, climat, microclim,
prognoz, secet, topoclim), cu biogeografia (deertificare, inundaie), cu geomorfologia
(aluvionare, badlands, decopertare, denudaie, eluvionare, eroziune, savanizare), cu silvicultura
(mpdurire, despdurire, rempdurire), cu hidrologia (desecare, eutrofizare, irigaie, ndiguire,
nmltinire), cu agricultura (agrobiocenoz, asolament, defertilizare, deselenire, fertilizare,
nelenire, salinizare), cu medicina (alergie, criz, epizootie, saturnism, silicoz, stres, zoonoz), cu
matematica i cibernetica (feedback, funcie), cu dreptul (acord, autorizaie, Cart), cu
psihologia (agresivitate), cu economia (audit, bilan, capital, ecoetichetare, ecoindustrie,
ecomarketing, management, pauperizare), cu tehnica (avarie, monitoring, proiectare, toleran), cu
politica (politic), cu arta militar (strategie, tactic, int).
Aplicnd criteriul semantic, adic urmrind pstrarea identitii sau echivalenei de sens n
trecerea de la o terminologie la alta sau, dimpotriv, modificrile semantice survenite (n cea mai
mare msur prin metaforizare), am constatat c n terminologiile investigate de noi numeroasele
interdisciplinariti sunt justificate extralingvistic, prin coninutul exprimat. n majoritatea cazurilor,
bine reprezentate cantitativ, situaiile semnalate constituie interdisciplinariti reale, propriu-zise,
ntruct n domeniile implicate n relaia de interdisciplinaritate se observ identitatea sau
echivalena sensului exprimat. Acolo unde am stabilit diferenieri semantice mai mari, transferul
unui termen dintr-o terminologie n alta se bazeaz pe analogii mai mult sau mai puin izolate, cu
reprezentri cantitative minore, fiind calificate drept interferene. E cazul sintagmelor anestezie
fiscal, transfuzie de capital, diluare de capital, elasticitatea impozitului, levier financiar, asanare
monetar, fractura preurilor, sindrom al instabilitii, terapie economic din terminologia
economic, acroator cognitiv, devoluiune didactic, punct de ancoraj [al cunotinelor], valen
233

educaional din terminologia educaiei, plasticitate ecologic, valen ecologic din


terminologia mediului. Chiar dac metafora nu mai este ntotdeauna perceput, sensul termenilor
n aceste sintagme este unul nou, iar distana semantic dintre acetia i punctul lor de plecare este
destul de mare.
Situaiile de interdisciplinariti analizate permit formularea unor aprecieri privind direcia de
migrare a termenilor. Astfel, pentru economie, cele mai generoase tiine-donator sunt fizica i
psihologia. Un numr semnificativ de termeni migreaz n economie i educaie i din arta
militar, sport i arta dramatic. Educaia preia, la rndul ei, termeni din economie, tehnic,
cibernetic i informatic. Domeniul politicii are un rol nesemnificativ de tiin-gazd, fiind de
obicei tiin-receptor [28, p. 194]: Cu excepia, poate, a termenului politic, utilizat n sintagme
ca politic economic, ~ cultural, ~ lingvistic .a., terminologia politic nu apare n poziia de
donator sau nu constituie un punct de plecare pentru alte terminologii [ibid.]. Or, mediul, domeniu
cu multiple interdisciplinariti, preia termeni din diverse tiine pe post de donatori: biologia,
ecologia, chimia, botanica, fizica, climatologia, biogeografia, geomorfologia, silvicultura,
hidrologia, agricultura, medicina, matematica, economia, tehnica, arta militar etc.
Utilizarea unui termen n mai multe terminologii (sau LSI) este o tendin remarcat i
acceptat a tiinelor actuale. Fenomenul deseori reprezint un factor de ambiguitate semantic, care
ncalc principiul univocitii sensului n comunicarea tiinific, de aceea importana contextului
pentru identificarea i dezambiguizarea sensurilor n LSI este major, iar dependena sintagmatic
(care ar contraveni condiiei de decontextualizare a termenilor) trebuie admis ca o modalitate de a
satisface precizia semantic necesar (v. 5.1, 5.2).
4.2.2. Terminologia ca artefact. Aspectul de artefact al terminologiei unui domeniu devine n
actualitate tot mai pregnant. Impresia de artificialitate pe care vocabularele limbajelor specializate o
degaj a fost subliniat n repetate rnduri de lingviti i filosofi: Limbajul tiinific fiind
preponderent designativ i informativ, este n ntregime construit [108]. Aceeai idee a fost
exprimat i de Gaston Bachelard, care susine c limbajul special al tiinei, limbajul creat pe
msura descoperirilor tiinifice, nu este natural [5, p. 243].
Factorul care are un rol esenial n artificializarea limbajelor specializate este suprapunerea unor
coduri lingvistice diferite (termeni din latin, greac, englez, francez etc., glosai/tradui sau nu)
cu alte sisteme de codificare (simboluri, scheme, grafice, abrevieri etc.). n mod particular, n
234

limbajele specializate ale limbilor moderne se apeleaz deseori la mprumuturi din limbile clasice n
aciunea de extindere a corpusului terminologic i mai ales pentru internaionalizarea comunicrii.
Prezena internaionalismelor este, de fapt, o trstur dominant a terminologiilor din diferite
domenii (medicin, biologie, informatic, mediu, muzic etc.). S-a constatat c dac n secolul al
XIX-lea ponderea neologismelor sau a internaionalismelor era ntr-o msur oarecare controlat,
observndu-se clar tendina de nlocuire a termenilor strini prin cuvinte romneti (calcuri,
perifraze, termeni derivai etc.), n secolul al XX-lea i n actualitate atitudinea de rezerv n faa
neologismului (neonimului) nu mai este sesizabil nici n spaiul lingvistic romnesc, nici n alte
spaii lingvistice (cu puine excepii).
Pe msur ce disciplinele unui domeniu evolueaz, n funcie de nevoia de comunicare
interdisciplinar, terminologia se mbogete i se fixeaz n acelai timp. Extinderea fondului
terminologic se realizeaz fie prin modificarea resurselor lexicale existente i crearea de noi
entiti lingvistice, fie prin mprumut.
n contextul internaionalizrii cercetrii, colaborarea dintre specialiti la nivel internaional
ignor barierele teritoriale i lingvistice, de aceea sursa principal de nnoire a terminologiilor o
constituie mprumutul: Orice terminologie tiinific actual manifest o permeabilitate imens fa
de mprumut i o vocaie internaional, mobilitatea cantitativ neobinndu-se prin creaie intern,
ci aproape exclusiv prin mprumut (n primul rnd ca mprumut propriu-zis, dar i sub forma
calcului) aflat n toate perioadele de adaptare [144, p. 6].
O problem care se impune discuiei, viznd structura unei terminologii n general, este
specificitatea termenilor. Se poate vorbi despre specificitatea termenilor n funcie de domeniu i de
opiunile profesionitilor din diverse domenii. Astfel, se delimiteaz: (a) termeni specifici unui
domeniu, cu un grad nalt de specificitate i cu o circulaie restrns; (b) termeni tiinifici generali, cu
un grad mediu de specificitate, termeni comuni mai multor terminologii (interdisciplinari); (c) termeni
cu grad de specificitate zero, aparinnd limbajului natural, cu posibiliti de specializare
(terminologizare) contextual prin determinani sau resemantizare etc. [101, p. 22-23]. Totodat, ntre
diferitele clase de termeni exist un schimb permanent de uniti, delimitrile categorice fiind posibile
doar din punct de vedere teoretic.

235

4.3. Concluzii la capitolul 4


Mediul, domeniu complex n formare, se dezvolt la intersecia mai multor tiine. Obiectivele
domeniului impun adoptarea unor concepte noi sau, mai ales, adaptarea conceptelor din alte tiine
referitoare la natur sub diverse aspecte. Astfel, conceptele din terminologia mediului sunt proprii,
specializate i interdisciplinare n acelai mod. Multiplele discipline care contribuie la conturarea
domeniului mediului i confer o caracteristic predominant: interdisciplinaritatea.
ntruct numeroase aspecte referitoare la mediu i la protecia mediului sunt reglementate n
directive i standarde europene, terminologia mediului, fiind o component a terminologiei
comunitare, se constituie sub impactul major al traducerii (preponderent din francez i englez).
Dubletele etimologice (determinate de limba-surs dup care este echivalat termenul n limba romn)
genereaz multiple situaii de sinonimie terminologic i ilustreaz confruntarea dintre terminologia
de origine francez (tradiional pentru limba romn) i noua terminologie, de origine englez.
Numrul mare de termeni interdisciplinari n domeniul mediului ne-a determinat s extindem
cercetarea n ceea ce privete fenomenul interdisciplinaritii. n urma analizei prin intermediul
grilei de interpretare a interdisciplinaritii aplicate terminologiilor studiate de noi economie,
educaie i mediu, am stabilit un numr de termeni care fie se ncadreaz n conceptul de lexic
tiinific interdisciplinar, fie reprezint interferene. n multe situaii interdisciplinaritatea este
justificat de necesitatea de a opera cu concepte fundamentale n mai multe tiine, numite concepte
supradisciplinare, care constituie lexicul tiinific interdisciplinar de baz.
Utilizarea unui termen n mai multe terminologii este o tendin evident a tiinelor actuale. n
societatea modern, interdisciplinaritatea joac un rol esenial n formarea unor noi domenii de studiu,
devenind astfel caracteristica principal a terminologiilor nou formate sau n curs de formare. n
consecin, se impune nc o concluzie: observaia anterioar conform creia n secolul al XIX-lea
fiecare domeniu se dezvolt n ritmul su, oarecum independent de alte domenii, nu se mai confirm
n secolul al XX-lea i cu att mai puin n actualitate, ntruct domeniile de cunoatere interfereaz
tot mai mult, iar n urma interdependenelor interfereaz i limbajele specializate ale domeniilor
implicate n acest proces.
Astzi, sursa principal de nnoire a terminologiilor o constituie mprumutul, fenomen datorat
internaionalizrii cercetrii. Un specific al terminologiilor moderne este i aspectul de artefact al
acestora, rezultat din suprapunerea unor coduri lingvistice diferite cu alte sisteme de codificare.
236

5. NTRE LEXICUL COMUN I LEXICUL SPECIALIZAT:


DIMENSIUNEA SINTAGMATIC A TERMINOLOGIEI
5.1. Relaiile sintagmatice n cercetarea lexicului specializat
5.1.1. Lexic comun lexic specializat. Se afirm c interesul vorbitorilor pentru lexicul
specializat este tot mai extins, complex i variat [286]. Dincolo de delimitarea domeniilor, lexicul
specializat nu este omogen.
n terminologia extern, lexicul specializat (LS) este abordat n relaie cu lexicul comun (LC),
ceea ce nu este doar o opiune a lingvitilor. Interesul mai larg pentru lexicul specializat determin
migrarea mai multor termeni n limba comun, sub impactul tiinei i tehnicii n societile moderne
[243, p. 23], ceea ce conduce la o apropiere mai mare ntre cunoaterea tiinific i cea obinuit,
altfel spus, la democratizarea ori socializarea cunoaterii [286, p. 151] sau la laicizarea
tiinelor [347, p. 45].
Extinderea termenilor dincolo de comunicarea specializat are drept consecine, n forme i
grade diferite, o aproximare conceptual-semantic sau determinologizarea, care intereseaz n mod
particular relaia dintre lexicul comun i cel specializat. Rolul textelor (altele dect cele strict
tiinifice) i al contextelor (n care termenii pot avea alte preferine combinatorii) joac un rol
preliminar, primordial n extinderea lexicului specializat [28, p. 16-17]. Relaia dintre lexicul
specializat i cel comun este bilateral: fie cuvinte din limba comun obin accepii tehnice sau
tiinifice, adic statut de termeni, fie termenii se extind n comunicarea obinuit, apropiindu-se
astfel de cuvnt.
Interesul societilor moderne pentru terminologie (terminologii), diversificarea modalitilor de
abordare contribuie la interpretarea dinamic a acestei discipline tiinifice, susinut de numeroi
specialiti [364, p. 49].
Circulaia social a unor termeni n limba comun [286, p. 151] conduce la o mobilitate
contextual care le poate afecta uzajul. Spre deosebire de terminologia intern, care este
noncontextual [262, p. 56-58], ntruct precizia semantic permite decontextualizarea, n
terminologia extern studiul uzajului diversificat al termenilor prezint un interes deosebit
[221, p. 10]. Libertile de construire a termenilor n relaie cu limba comun sunt mai mari, ns
acestea sunt limitate de condiionrile sensului specializat. Limitele combinatorii se stabilesc prin
raportare la dicionarele generale, care ar trebui s reflecte att sensul specializat, ct i dinamica
237

lui. Normarea semantic a termenilor n terminologia extern prin raportare la nucleul dur al
sensului specializat devine astfel un aspect foarte important al studiului [242, p. 56-61], cu
repercusiuni asupra eficienei comunicrii mai mult sau mai puin specializate.
5.1.2. De la paradigmatic la sintagmatic. Corelnd terminologia extern cu lexicologia,
semantica i pragmatica, lucrrile de referin din domeniu detaeaz astfel metodele de baz de
cercetare n direcia dat: analiza paradigmatic i analiza sintagmatic [28, p. 25-31].
Analiza paradigmatic a lexicului specializat i propune definirea i interpretarea sensului
specializat n mod riguros, dar accesibil vorbitorului obinuit. La nivelul terminologiei externe,
interpretarea sensului specializat este obiectivat prin raportarea continu la dicionarele generale
[28]. Relaiile semantice paradigmatice de tipul polisemie, sinonimie, antonimie, hiponimie,
cmpuri lexico-semantice, formele de manifestare i rolul lor n diverse terminologii ofer rezultate
semnificative pentru terminologia extern [144].
Analiza sintagmatic privind textele i contextele n care apare limbajul specializat are un rol
fundamental n terminologia extern: Conceput ca un auxiliar al analizei paradigmatice,
analiza sintagmatic are un rol preliminar sub aspectul textelor i un rol de rafinare n ce privete
contextele [28, p. 26-27]. Astfel, intereseaz atestarea i comportamentul termenilor n texte de
larg circulaie (cu un grad de specializare inferior, pn la cele de popularizare/vulgarizare, texte
din mass-media .a.). n funcie de gradul de specializare al textelor (de la cele strict tiinifice pn
la cele vulgarizatoare), se urmrete rolul contextului lingvistic n identificarea sensului specializat,
raportul dintre liberti i restricii n exprimarea acestuia. Variaia coninutului conceptual-semantic
n diverse contexte n care apare termenul permite identificarea corect a valorilor i stabilirea
gradului de decontextualizare/contextualizare (variabil n funcie de terminologii), ca i indicarea
deviaiilor semantice realizate contextual, posibile n textele de larg circulaie [ibid., p. 27].
Puinele cercetri realizate n acest sens au stabilit c n textele de larg circulaie termenii pot
avea liberti sau alte preferine contextuale, care pot atrage modificri semantice (dinamica
sensului), iar respectarea nucleului dur specializat (sau existena unei medii semantice) n funcie
de o parte sau de toate contextele reprezint un aspect semnificativ n analiza sintagmatic a
diverselor terminologii. Investigarea contextelor n corelaie cu tipurile de texte poate conduce la
stabilirea unor particulariti ale discursului tiinific din diverse domenii i subdomenii [v. 96
filosofie; 185 matematic; 189 arta militar; 154, 138 economie].
238

Combinarea analizei paradigmatice cu analiza sintagmatic n descrierea terminologiilor


vizeaz modificarea raportului dintre terminologizare i lexicalizare, cu consecine majore asupra
unei terminologii dinamice, concept discutat de mai muli cercettori [262, p. 16], n care se ine
seama de interdependena dintre limb i cunoatere, dintre limb, societate i cultur [221].
Situaiile i gradul de rspndire i asimilare a unor termeni n limba comun sunt probleme
dificil de precizat. Specialitii ilustreaz fenomenul prin termeni care provin din domenii variate:
ecuaie, virus, vitamine, tangent [284, p. 234], ordinator

[221, p. 51] pentru limba francez,

calculator, inflaie, indice, investiie, tranzacie, parteneriat, client, monitoriza [28, p. 30] pentru
limba romn. De fapt, este firesc ca interesul mai general al vorbitorilor nespecializai care atrage
ansele impunerii unui termen n limba comun s fie corelat cu anumite domenii (subdomenii).
Astzi, informatica, economia, tiinele sociale, mediul se plaseaz pe poziii de interes.
Prin urmare, o condiie necesar pentru ca termenii s fie obiect de cercetare n terminologia
extern este prezena sau chiar frecvena acestora n mass-media i/sau n limba comun, cu
motivaii extralingvistice.
Se tie c termenul se caracterizeaz prin monosemantism, stabilit la nivelul unui anumit
domeniu, spre deosebire de cuvnt, care este virtual polisemantic [244, p. 30]. Franois Rastier
[347, p. 55] arat c termenul este un cuvnt supus restriciilor, iar ali specialiti disting termenuletichet ca element al unei nomenclaturi, destinat identificrii conceptelor, i termenii din discurs,
utilizai n comunicarea specializat n grade diferite cu raportare la un anumit domeniu [221, p. 13].
Dincolo de discursul strict specializat, termenul admite extinderi textuale i contextuale (premisa
socioterminologiei Franois Gaudin sau a terminologiei externe Angela Bidu-Vrnceanu),
care l difereniaz n mai mic msur de cuvnt, dilund precizia semantic prin
determinologizare (n grade diferite) i prin ambiguitate dezvoltarea polisemiei.
n unele texte de larg circulaie termenul poate obine, pe lng dimensiunea denotativ,
proprie sensului specializat, i o dimensiune conotativ. Chiar i n aceste condiii (apariia unor
sensuri conotative), se susine c determinologizarea nu poate fi total, deoarece relaia cu sensul
specializat este mai mult sau mai puin evident. Dei au existat voci care au afirmat c
determinologizarea poate fi total sau parial [416], mai multe cercetri promoveaz ideea
conform creia se pot stabili grade diferite de determinologizare, ns termenii afectai de acest
fenomen nu pot fi detaai total de nucleul dur al sensului specializat [242, p. 56-61]. De exemplu,
termenul aspirin poate s nu fie interpretat riguros (ca tip de substan) de vorbitorii mai multor
239

limbi, dar nu pot fi neglijate trsturi privind mecanismele de aciune sau efectele secundare [221,
p. 11]. n mod similar, determinologizarea termenului calculator nu poate ajunge la zero, chiar dac
diversele caracteristici tehnice ale referentului nu sunt accesibile multor vorbitori obinuii [ibid.,
p. 51-52]. Ingrid Meyer i Kristen Mackintosh ofer exemple de termeni utilizai n reviste
canadiene care se caracterizeaz prin grade diferite de determinologizare, dar nu pot fi separai
complet de nucleul dur al sensului specializat: virtual, care ajunge de la virtual-memory
(informatic) la virtual-travel; recycling (mediu) semnific n comunicarea general reutilizare
[331, p. 199-200]. Prin urmare, judecata asupra respectrii nucleului dur al sensului specializat i
indicarea distanei fa de el sunt posibile prin intermediul confruntrii situaiilor de actualizare a
termenilor n diverse texte cu definiiile din dicionarele generale de limb, la care au acces
vorbitorii obinuii (DEX, DEXI, MDA, MDN).
n context, Angela Bidu-Vrnceanu noteaz c, alturi de semantic, pragmatica are implicaii
semnificative n terminologia extern, deoarece utilizarea termenilor specializai n limba comun
atrage atenia asupra destinatarului mesajului (vorbitorul obinuit, nespecialist sau specializat n alt
domeniu) i a canalului de transmitere (dintre care cele mai importante sunt mass-media i
nvmntul), iar interesul nespecialistului pentru lexicul specializat poate fi determinat de anumite
domenii, de evenimente momentane (gripa aviar, tsunami, descoperiri tiinifice sau invenii tehnice)
sau de aspecte de interes individual, izolat al vorbitorilor pentru termeni determinai [28, p. 42].
Ct privete dicionarele generale unilingve, se susine c aproximativ 40% din intrrile
dicionarelor generale sunt reprezentate de lexicul specializat [ibid., p. 45]. Pe de alt parte,
dicionarele specializate (terminografice) sunt mai dificil de utilizat de ctre nespecialiti din cauza
tehnicitii lor [321, p. 27, 29]. Despre dicionarele generale se afirm c acestea reprezint gradul
zero al terminografiei [ibid.]. Lucrrile terminografice sunt, de obicei, corpusuri de termeni
decontextualizai, cataloage inerte din punct de vedere lingvistic [28, p. 46]. Or, din perspectiva
terminologiei externe, dicionarele specializate reprezint puncte de referin pentru comparare i
difereniere a definiiilor lexicografice (din dicionarele generale).
Specialitii fac distincie ntre definiiile tiinifice (enciclopedice) i cele pretiinifice (uzuale)
[203, p. 87-88]. Unele definiii lexicografice reproduc fr modificri definiiile terminografice, dei
dicionarele generale ar trebui s ofere definiii mai accesibile, mai uor decodabile de ctre
vorbitorii obinuii. Mergnd mai departe n acest sens, Angela Bidu-Vrnceanu a propus
interpretarea definiiilor tiinifice i a celor pretiinifice (uzuale) ca definiii alternative [20, p. 58-59]
240

din perspectiva descrierii lingvistice, funcionale a mai multor terminologii tiinifice. Posibilitile
multiple de definire a termenilor sunt admise i de ali specialiti [262, p. 74].
Importana relaiei dintre dicionare i texte permite observaia privind posibilitatea extinderii
conceptului de definiii alternative dincolo de dicionare. Numeroase texte din mass-media care i
propun o explicare a termenilor de interes larg apeleaz la definiii pretiinifice sau uzuale alturi de
cele tiinifice. Pe de alt parte ns, se constat, n acelai tip de texte, tendina de a face precizri
contextuale care s circumscrie sensul specializat. Analiza mijloacelor textuale de definire
contribuie la lrgirea conceptului de definiii alternative i arat utilitatea acestuia [138, p. 83].
Interdependena dintre paradigmatic i sintagmatic, care ilustreaz evoluia lexicului specializat,
poate fi urmrit prin confruntarea definiiilor din dicionare i valorile realizate de termeni n
textele de larg circulaie. Se susine c n definiiile lexicografice care conin hiperonime cunoscute
vorbitorilor, chiar cnd nu poate fi decodat exact sensul hiponimului, accesul la sensul specializat
este parial asigurat [28, p. 140]. Ideea se verific mai ales n texte de medicin popularizat sau n
reclame ale medicamentelor unde se opereaz cu hiperonime, hiponimele fiind facultative pentru
cunoaterea nespecialistului (v. enzim hiperonim i pancreatin hiponim).
5.1.3. Relaia texte (contexte) i gradul de specializare al termenului. La nivelul textului
prezint interes diferenierea n funcie de gradul specializrii care implic relaia dintre autorul i
destinatarul textului specializat. Se fac astfel distincii ntre discursul cu un grad nalt de
specializare (fcut de specialiti pentru specialiti), discursul didactic cu o specializare medie i
discursul de vulgarizare puin specializat, fcut de specialiti n grade diferite pentru nespecialiti
[ibid., p. 149]. n terminologia extern, cel mai relevant este mai ales ultimul tip.
n literatura de specialitate, echivalent cu contextul n sens restrns, reprezentnd vecintatea
lingvistic strict a termenului, se mai folosete termenul cotext, situaie util pentru a identifica
sensul i a ilustra funcionarea lui. Contextul poate fi i mai ndeprtat [227, p. 112].
Micarea lexicului specializat (LS) spre limba comun (lexicul comun LC) este un fenomen
constatat de specialiti n toate limbile i constituie argumentul esenial al cercetrilor ncadrate n
terminologia extern. Pentru a desemna acest fenomen complex se utilizeaz diveri termeni care
acoper aspecte mai mult sau mai puin diferite ale fenomenului: cauzele popularizare, divulgare
tiinific (J.C. Baco), democratizarea cunoaterii (Franois Gaudin), comunicare special
generalizat, ridicarea barierelor cunoaterii, laicizarea tiinelor (Franois Rastier); efectele
lexico-semantice despecializare [331, p. 200-201], determinologizare, banalizare sau procesul i
241

procedeele extinderii vulgarizrii tiinifice. Termenii difer de la un autor la altul, dar toi au
puncte comune importante i desemneaz deplasarea spre limba comun a termenilor tiinifici,
fenomen nsoit de modificri semantice i contextuale mai mari sau mai mici [28, p. 155-156].
Pornind de la ideea c limbajul este un sistem deschis, Eugene Nida consider cuvintele zone de
sensuri cu granie incerte [141, p. 20], fiind astfel posibil interferena i influenarea reciproc a
celor dou registre, cel al limbii comune i cel al limbajelor specializate.
Termenii cei mai frecveni care privesc direct relaia lexic specializat/lexic comun sunt
banalizare, determinologizare i vulgarizare [334, p. 112-113].
Utilizarea metaforic n limba comun a unor termeni specializai este numit banalizare
(interpretare curent n lucrrile de semantic i lexicologie) sau dinamic semantic [174, p. 53-83],
de exemplu: dezamorsarea grevei/conflictului/situaiei, gestionarea crizei, derapaj economic.
n sens strict, determinologizarea este definit ca o micare cu sens unic al crei punct de
plecare este sensul terminologic dintr-un domeniu i punctul de sosire este un sens vecin, dar mai
restrns n limba general. Altfel spus, la nivel semantic se ajunge la un semem mai redus (cu mai
puine seme specializate), condiionat de o extindere contextual [331, p. 209-211].
Vulgarizarea tiinific (VS) este o aciune deliberat, contient, organizat de difuzare n exterior
a conceptelor i cunotinelor tiinifice, efectuat de specialiti i adresat obligatoriu nespecialitilor
(neiniiailor). n modul cel mai general, VS este transferul de cunotine [283, p. 17]. Cunotinele
tiinifice i tehnice se reconstruiesc prin aproximri succesive [286, p. 110]. Obiectivul vulgarizrii
tiinifice este de a adapta un discurs tiinific primar pentru a fi receptat de un public obinuit (iar
rezultatul va fi un discurs tiinific secundar). n acest sens, Franois Gaudin [286, p. 116-118] afirm c
nu toate vocabularele tiinifice se preteaz la reformulri i rescrieri: chimitii, statisticienii nu dispun de
mijloace de vulgarizare. i n matematic, ntruct simplificarea limbajului modific obiectul,
vulgarizarea eueaz [185, p. 56-59]. Un domeniu de larg interes pentru vulgarizarea tiinific este
informatica, dispunnd chiar de un limbaj colocvial computereza [v. 179, p. 263-264].
ntr-un discurs tiinific, piatra de ncercare este terminologia. Pentru a accesibiliza un discurs
tiinific i a transmite anumite cunotine, se impune redefinirea i explicarea terminologiei pe
diferite ci: reformularea sau parafraza, procedee lexico-semantice (sinonimia i hiponimia) i
metaforizarea. Dintre acestea, cel mai rspndit procedeu este parafraza, bazat pe reformulri ale
termenului-pivot (adugnd mrci metalingvistice: adic, n ali termeni, sau, numit i).
Termenul-pivot deseori apare n titluri, fiind explicat n text sau parafrazat n mod metaforic.
242

Un procedeu mai puin frecvent este apropierea de sensul specializat prin relaia de
hiperonimie-hiponimie. Pierre Lerat ilustreaz procedeul n discuie prin exemplul gaz de
eapament, hiperonim mai accesibil nespecialitilor pentru hiponimul termen chimic specializat
dioxid de carbon (sau CO2) [322, p. 144]. Mai rspndit n textele de vulgarizare tiinific este
recurgerea la sinonimie prin parafraze definiionale ca modalitate de explicare a termenilor, de
exemplu: hematopoez formarea sngelui, melatonin hormonul somnului, serotonin
hormonul fericirii (sinonimie sintagmatic). Or, discursul de vulgarizare tiinific poate oferi
exemple nelimitate de sinonime refereniale ale unui termen specializat (care desemneaz unul i
acelai referent [334], v. infra, 5.2).
5.2. Terminologia actual: de la dicionare la texte
5.2.1. Dintre domeniile studiate de noi, economia nregistreaz cea mai mare deschidere ctre
publicul larg prin modificrile economice importante i continue din societatea noastr, care
determin nu numai introducerea unor termeni noi, ci i modificarea semantic (schimbare de sens
sau atribuire de noi sensuri) a unor termeni mai frecveni. Muli termeni i intereseaz pe vorbitori,
ntruct buna cunoatere a sensurilor economice poate contribui la o nelegere mai corect i
adecvat a fenomenelor economice, a actelor, deciziilor etc. care le pot influena existena cotidian
(n bine sau n ru). Difuzarea termenilor i a semnificaiei acestora se datoreaz n principal presei
scrise i electronice, emisiunilor de radio sau de televiziune. Prin urmare, lexicul economic se
caracterizeaz prin circuit deschis, nu se limiteaz la texte de strict specialitate, ci, prin mass-media
mai ales, intereseaz i vorbitorul obinuit sau mediu. Limbajul economic, aadar, constituie un cod
relativ deschis.
Pentru a identifica unele aspecte caracteristice terminologiei economice, am urmrit actualizarea
unor termeni n texte romneti de diferite tipuri. Am constatat c unii termeni se caracterizeaz prin
stabilitate, pe cnd alii, n funcie de context, prin deviaii semantice mai mult sau mai puin
ndeprtate de sensul de baz al termenului n domeniul n care circul, ceea ce determin concluzia c
actualizrile contextuale pot oferi informaii asupra evoluiei acestei terminologii.
Discursul tiinific economic (DSE) este un discurs divers, care ofer variate forme de
manifestare, individualizate de specificul sectoarelor de activitate economic. n interiorul
discursului economic se evideniaz dou mari modele: modelul ezoteric, adresat unor insideri,
243

unui grup de specialiti n domeniul economic, i modelul exoteric, adresat publicului larg ce
posed o sum mai mare sau mai mic de cunotine de specialitate, iar ntre aceti doi poli se
manifest o gam variat i complex de producii discursive: tratate, articole, analize, studii de caz,
comunicri tiinifice, expresii specifice activitii economice de marketing, turism-servicii,
tranzacii internaionale etc. [154, p. 39].
5.2.2. Specializarea. O serie de uniti terminologice din domeniul n discuie i au originea n
limba comun, obinnd caracteristici de termen n urma specializrii (terminologizrii): acoperire,
activ, austeritate, cerere, co, crenel, cretere, descoperire, exerciiu, foarfec (a preurilor),
incertitudine, nviorare, manta, portofoliu, prag, relansare, reluare, risc, rol etc. Precizarea sensului
economic se face, de regul, prin ataarea unor determinative sau este evident n contexte
specializate: acoperire bancar, acoperire monetar; activ bancar, activ circulant, activ imobilizat;
austeritate bugetar; cerere de ofert, cerere negativ, cerere camuflat (de mrfuri i servicii);
crenel de pia; cretere economic, cretere de capital, cretere a firmei; descoperire de cont;
exerciiu bugetar; nviorare economic; prag de rentabilitate; relansare economic; risc economic,
risc de transfer valutar, risc de ar .a. Mantaua este o aciune sau obligaiune fr foaie de
cupoane i talon, n care se indic denumirea societii emitente, numrul titlului, valoarea sa
nominal, locul i data emisiunii (DCEP); rol are i semnificaia economic de list a
contribuabililor obligai la plata unui impozit.
Dezambiguizarea sensurilor i circumscrierea termenilor domeniului economiei sunt deosebit
de evidente n contexte: ntrebat ce le transmite preedinilor de consilii judeene nemulumii de
proiectul privind plata arieratelor, Ponta a spus: C trebuie pltite arieratele, cele care au fost fcute
cu acoperire bugetar, cele care aveau prevedere bugetar (http://www.mediafax.ro, 11.03.2013);
BNR a depistat 890 de ncercri de fraud cu cecuri fr acoperire n 2011
(http://www.finantistii.ro, 20.01.2012); Poliitii de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Bihor au
finalizat cercetrile i au propus trimiterea n judecat a dou persoane suspectate c au prejudiciat mai
multe firme folosind instrumente de plat fr acoperire (http://www.ziare.com, 19.02.2013).
Faptul c acoperire este n aceste contexte termen economic este relevat (i amplificat) de prezena
altor termeni, bine cunoscui, din domeniu: arierate, plat, bugetar, cec, instrumente de plat.
Rolul contextului de precizare a domeniului este evident i n exemplele ce urmeaz: Comisia
European a nrutit prognoza de cretere economic pentru zona euro de la -0,3% la -0,4% n
acest an, pe fondul crizei datoriilor de stat i problemelor din sectorul bancar, dup o contracie de
244

0,6% n 2012, informeaz AFP (www.hotnews.ro, 3.05.2013); Decizia de iniiere a unei afaceri
trebuie luat numai dup atenta analiz a riscurilor implicate. n acest scop, cunoaterea condiiilor
n care au avut succes sau au euat diferite afaceri este un pas foarte important
(http://intreprinzatori.ro/idei-de-afaceri/riscul-noilor-afaceri). Astfel, datorit vecintii termenilor
cretere economic, zona euro, datorii, sectorul bancar, afacere, ntreprinztor, evoluia pieei,
unitilor lexicale prognoz, criz, contracie, risc li se confer semnificaii economice.
Contextul joac un rol determinant n dezambiguizarea unor termeni preluai din limba comun
sau din alte terminologii i n terminologia mediului ori n cea a educaiei: Elaborarea i
efectuarea unor studii de impact, modelare i prognoz ecologic (www.stiriong.ro, 26.01.2012);
Criza de mediu din Indonezia amenin viitorul planetei (Jurnalul naional, 21.07.2010);
Adaptare la mediu. O echip de cercettori mexicani a artat c psrile din orae folosesc celuloza
din filtrele mucurilor de igri, ca s-i construiasc cuiburile, acest material avnd capacitatea de a
reduce numrul de parazii (www.telegrafonline.ro, 6.12.2012); Nevoile de acoperire
educaional necesit un timp ndelungat. Consilierea i educaia adecvat a copiilor necesit pai
mruni... (vocatieprofesionala.wordpress.com); Adaptarea n grupul colar reprezint un punct de
sprijin pentru copil n activitile lui educaionale, pentru c la coal nu beneficiaz de prezena
prinilor (http://www.ziare.com, 27.10.2009).
Mobilitate (fr. mobilit, lat. mobilitas, -atis), definit n DEX 1998 ca un cuvnt aparinnd limbii
comune: 1. capacitatea de a fi mobil (1), de a se mica, de a-i schimba locul sau poziia; proprietatea
de a fi micat, deplasat. uurin n micri; vioiciune, degajare, naturalee (a micrilor);
capacitate a feei de a-i schimba uor expresia, de a exterioriza strile sufleteti; instabilitate,
nestatornicie; 2. capacitate de a se schimba, de a se transforma, devine termen prin specializare n
toate domeniile investigate de noi, iar n aceste situaii contextul ofer indiciile de rigoare n vederea
ncadrrii termenului ntr-un anumit domeniu i a dezambiguizrii sensului: Una din platformele pe
care costul sistemic ia natere i se sprijin este cea de mobilitate economic. Aceast mobilitate este
cea care deosebete intervenionismul/planificarea, care pune baz pe stabilitate, pe ultraliberalism,
care favorizeaz realocarea optim continu (http://store.ectap.ro/articole/547_ro.pdf) economie;
Programul Erasmus ofer studenilor selectai sprijin financiar pentru efectuarea unei mobiliti de
studii sau practic n statele membre ale Uniunii Europene, Croaia, Turcia, Elveia, Norvegia,
Islanda sau Liechtenstein (http://www.upt.ro) educaie; Inovarea reprezint unul din cele
cinci obiective principale ale Strategiei Europa 2020; mobilitatea ecologic contribuie n mod
245

considerabil la atingerea obiectivelor privind energia i clima stabilite pentru 2020


(https://toad.cor.europa.eu, 3.12.2012) mediu. n contexte economice, mobilitate are un sens
apropiat de cele consemnate n dicionarele generale: capacitate de schimbare, de transformare.
Sensul termenului discutat n limbajul tiinelor educaiei este ns altul, calchiat dup (engl.)
mobility: perioad de studii, predare, cercetare ntr-o alt ar dect ara de reedin a studentului
sau cadrului didactic. n educaie, colocaiile curente ale termenului mobilitate sunt: program (de
mobilitate), proiect (de mobilitate), personal didactic (mobilitatea personalului didactic), studeni
(mobilitatea studenilor), dosar (dosar de mobilitate). n domeniul mediului, sensul specializat al
lui mobilitate, n contextul citat, este de transfer, trecere la tehnologii nepoluante (n transporturi):
Autovehiculele cu pile de combustibil alimentate cu hidrogen ofer condiii excelente pentru o
mobilitate ecologic, cu pstrarea resurselor naturale... (www.mercedes-benz.ro).
Un termen interesant de dat recent n domeniul economic este juctor, care a obinut, n
anumite contexte, statut de unitate lexical specializat. nregistrat n DEX 1998 cu dou sensuri:
1. persoan care practic un joc sportiv, de societate, de noroc etc.; 2. (pop.) dansator, juctor
apare frecvent n contexte economice din mass-media cu un sens nou: companie/ntreprindere cu
pondere ntr-un domeniu, ca un hiperonim metaforic: Piaa romneasc a auditului a fost de 200
de milioane de euro, spun juctorii din domeniu. () Am remarcat dou fenomene n anii acetia:
pe de o parte, n pia au aprut noi juctori de mici dimensiuni, iar pe de alt parte, cota marilor
companii de audit n total venituri s-a diminuat. () n acelai timp, mare parte din pia a fost
ocupat de companii medii i mici, cu costuri mai accesibile (www.hotnews.ro, 25.09.2012).
Alturi de juctor, n text apar hiponimele lui: mari companii de audit, companii medii i mici, care
clarific sensul contextual al termenului. Alte (con)texte, inclusiv din interiorul domeniului, nu
numai din mass-media, sugereaz i mai explicit sensul vizat prin alturarea determinativului
economic: RZB [Raiffeisen Bank] i firmele asociate cu ea (Grupul RZB) sunt juctori economici
importani n Austria i n multe ri n care acestea i desfoar activitatea
(http://www.raiffeisen.ro/despre-raiffeisen-bank/cod-de-conduita); Clujul a pierdut rapid o serie de
mari juctori economici, iar speranele de relansare economic se leag de parcurile industriale...
(Romnia liber, 1.08.2012) sau prin sintagma juctori pe pia: eful ANRE d vina pe specificul
pieei ca s justifice concurena neloial dintre marii i micii juctori pe pia (www.eco.md,
23.12.2011); Cei mai mari juctori pe piaa benzinriilor din Romnia sunt Petrom (cu circa 550
benzinrii), Rompetrol (450 benzinrii), LukOil Romnia (310 benzinrii), OMV Romnia (cu circa
246

157

de

benzinrii),

MOL

Romnia

(126

benzinrii)

Agip

(37

de

benzinrii).

(http://www.dailybusiness.ro, 16.11.2011).
O serie de contexte n care apare termenul juctor trimit la un alt referent: n ceea ce privete
dezvoltarea Europei, raportul arat c Rusia va depi Germania pn n 2050, devenind cel mai
important juctor economic al continentului. Previziunile analitilor PwC sprijin astfel raportul
Bncii Mondiale cu privire la previziunile economice globale, n care Banca Mondial avertizeaz
rile n curs de dezvoltare c trebuie s-i consolideze propriile economii, n loc s se bazeze pe
ajutorul marilor juctori economici (http://www.bizmedia.md, 11.05.2013). Acest context
definitoriu indic un alt sens al termenului juctor, mai larg, cel de stat-putere economic, iar n
contextul: Conform studiilor Comisiei, n UE, unul dintre cei mai importani juctori economici ai
lumii, mai mult de 80 de milioane de ceteni triesc sub limita srciei, ceea ce reprezint 16,5%
din populaia de jumtate de miliard... (Cotidianul, 29.12.2010) referentul este UE (Uniunea
European), ceea ce extinde sensul lui juctor la entitate politic i economic important. Prin
urmare, n discursul economic termenul polisemantic juctor se caracterizeaz printr-o mobilitate
contextual maxim, fiind dependent n cel mai nalt grad de contextele de utilizare pentru
decodarea exact a sensurilor sale.
De notat c, n cadrul unor sintagme bine cunoscute, i numele de culori au ajuns s aib
semnificaii economice: alb cec n alb cec semnat nainte de a fi completat, plat la alb plata
impozitelor pentru angajai de ctre angajatori, produse albe (frigidere, maini de splat, aragaze);
negru economie neagr economie ilegal, firm neagr firm ce folosete oameni care
muncesc la negru, pia neagr pia ilegal pentru o anumit marf sau serviciu, munc la
negru munc ilegal, produse negre (produse de consum cum ar fi televizoarele, sistemele audio
etc.; ieiul, pcura); gri economie gri economie semiclandestin, pia gri pia secundar
limitat la perioada de subscripie, munc la gri munc semilegal, produse gri (produsele IT);
rou a intra pe rou a fi dator, a nchide (bursa) pe rou a nchide n pierdere; verde zi verde
(la burs) profitabil (cf. i verde n domeniul mediului, 4.1.4). Menionm c utilizarea numelor
de culori cu semnificaie economic nu este o inovaie a limbii romne, fiind frecvent i n alte
limbi (francez, englez, rus .a.).
5.2.3. Polisemia. O serie de termeni economici de baz, drept urmare a frecvenei de uzaj n
texte cu o specializare diferit, prezint extinderi de sens ori modificri semantice mai mult sau mai
247

puin ndeprtate de nucleul dur al sensului specializat. Dintre acetia, pia i afacere sunt termeni
emblematici, ilustrnd n diverse texte att sensul denotativ, ct i sensuri marcate conotativ.
Se susine c, cu ct un cuvnt este mai polisemic, cu att variabilele sale de utilizare cresc i
gradul su de specificitate scade [154, p. 25]. Termenul pia figureaz n numeroase sintagme, iar
sensul su economic primar loc sau mijloc de ntlnire a cererii i ofertei variaz n funcie de
vecinti (de componentele sintagmelor): pia a banului (pia a fondurilor ce pot fi mprumutate,
n general, pe termen scurt sau foarte scurt 24-48 h), pia contestabil (pia n care intrarea i
ieirea sunt absolut libere), pia de interes naional (pia fizic destinat vnzrii angro n
scopul uurrii circuitelor de distribuie), pia de schimb (locul unde se ntlnesc ofertele i
cererile de valut), pia a muncii (ansamblul problemelor de munc), piaa neagr (pia
neoficial, paralel, determinat fie de raritatea unui produs, fie de restriciile de comercializare
definite de administraii) etc. Termenul pia intr n construcii din vocabularul tuturor specializrilor
economice, n contexte i utilizri multiple, fiind aproape omniprezent n marea varietate de discursuri
economice. Frecvena maxim a termenului conduce, n consecin, la o specificitate minim. n acest
context, remarcm c termeni ca PIB (produsul intern brut) sau TVA (taxa pe valoarea adugat) sunt
termeni cu specificitate maxim, care nu-i modific sensul n funcie de uzaj (de texte i contexte),
exceptnd utilizrile cu intenii stilistice vdite (ironice sau ludice, v. infra).
n dicionarele generale, afacere este nregistrat cu un sens economic: 1. tranzacie financiar,
comercial sau industrial, bazat de obicei pe specul sau pe speculaii (domeniul este dedus din
definiie, fr indicarea explicit a acestuia) i cu dou sensuri comune: 2. (fam.) ntreprindere cu
rezultat favorabil; 3. treab (important), ndeletnicire, ocupaie. Afaceri interne (sau externe) =
treburi obteti privind problemele interne (sau externe) ale unei ri (DEX 1998). Menionm c
DEX 2009 a modificat definiia sensului economic: activitate legal din domeniul agricol,
industrial, comer, financiar etc. desfurat n scopul obinerii de profit, eliminnd componentele
negative specul i speculaii (determinate extralingvistic pn n 1989) i substituind termenul
tranzacie, cu eventuale conotaii negative, prin activitate legal. Astfel, prin modificarea definiiei
s-a urmrit imprimarea termenului afacere a unui caracter denotativ ct mai neutru posibil, vizibil n
sintagmele cifr de afaceri, mediu de afaceri, comunitate de afaceri, hotel de afaceri, model de
afaceri, om de afaceri, plan de afaceri, derularea afacerii. n diverse contexte n care apar asemenea
sintagme, afacere are sens economic neutru, fr conotaii negative: Potrivit informaiilor de pe
site-ul Ministerului de Finane restaurantele, operate de firma Theobromaconsult, au avut n 2010
248

afaceri de 3 mil. lei (0,7 mil. euro), n scdere cu peste 10% comparativ cu anul anterior (Ziarul
financiar, 4.05.2013); Cifra de afaceri din industrie, pe total piaa intern i piaa extern, n
termeni nominali, a crescut, n februarie 2013, cu 9,5 la sut, fa de ianuarie a aceluiai an, i cu
13,7 la sut, fa de februarie 2012, a anunat vineri Institutul Naional de Statistic (Capital,
5.04.2013); Puine dintre deciziile sau actele normative promovate de guvern au avut un impact
major asupra mediului de afaceri, spun analitii i antreprenorii (Ziarul financiar, 2.04.2013).
n unele contexte, se poate observa c pe lng sensul denotativ sunt prezente i valori
conotative. Conotaia pozitiv (rentabil) este lesne sesizabil n titlurile: O afacere cu iz
occidental: cum s lansezi o microferm de psri (Adevrul, 7.05.2013); o s fie alocate fonduri
europene pentru reabilitarea termic, se pare c este o adevrat afacere s ai o companie de
reabilitare termic... (www.business24.ro, 19.07.2012); Apa Aradului, o adevrat afacere
(www.newspad.ro, 2.08.2011).
n alte vecinti contextuale, sensul sintagmei adevrat afacere se asociaz cu valori negative
(ironice): Angajrile la spital, o adevrat afacere! pgi de zeci de mii de lei la Spitalul Judeean
Trgu-Jiu (http://www.ziare.com, 31.01.2013); Adevrata afacere din spatele asigurrilor
obligatorii pentru locuine (incomemagazine.ro, 5.08.2012); Tradiia are ns i fee noi. Mnai de
spiritul comercial, pn i celebrii ncondeietori de la Ciocneti au nceput s orneze oule nu doar
cu motive tradiionale, ci i cu... Mo Crciuni. Tot n Moldova au aprut i oule potcovite. Dincolo
de tradiie, arta a fost transformat ntr-o adevrat afacere (Romnia liber, 2.05.2013).
Valoarea ironic sau chiar peiorativ este i mai vizibil aici: Afacerile Bisericii merg unse n
vreme de criz. Dac ne raportm la bilanurile contabile depuse de instituiile subordonate Bisericii
Ortodoxe Romne (BOR), putem trage concluzia c cei mai buni manageri de la noi din ar sunt
preoii (http://www.finantistii.ro, 16.09.2012). Aici, la sensul denotativ se adaug componenta
ilicit, necorect, suspect.
Unele construcii metaforice subliniaz sensul economic specializat: Per total, n plin
dezvoltare, marketerii de gheril tiu cum s i fac loc n jungla afacerilor cu ajutorul mesajelor
clare, unice i emoionale (http://www.eco.md, 30.05.2011).
Termenul este utilizat frecvent i n afara domeniului: Cadrele didactice din PDL susin c n
momentul de fa gradaia de merit a devenit o afacere politic (http://www.ziare.com, 2.05.2013),
avnd n asemenea contexte o specializare minim, sau poate dezvolta conotaii ludice: inila: o
249

afacere pufoas (jurnaltv.md, 8.11.2011) (inila/cincila este un mamifer roztor din America de
Sud, asemntor cu veveria, vnat pentru blana lui cenuie foarte preioas, DEX 1998).
De regul, polisemia este dezvoltat de termenii tradiionali din domeniu, cum ar fi, n discursul
economic, a cumpra, a vinde, bani, chirie etc. Termenii receni sunt (sau ar trebui s fie)
monosemantici: franciz, start-up, holding etc. Or, urmrind actualizarea n texte a unor termeni
relativ noi, am remarcat c i acetia pot fi implicai n relaia de polisemie.
Anglicismul off-shore, literalmente nsemnnd n afar; dincolo de anumite cote, are sensuri
specifice n funcie de contextele n care apare. nregistrat (foarte succint i lacunar) n DEXI 2007
cu dou sensuri: 1. (fin.) care se refer la bani investii n alt ar. Zon off-shore = paradis
fiscal; 2. (tehn.) care se refer la petrolul submarin, n texte termenul dezvolt, pe lng sensurile
denotative, i anumite conotaii. Astfel, banca off-shore este o banc cu activitate internaional,
stabilit pe un teritoriu insular sau ntr-un port unde i poate gsi o serie de privilegii: Aadar,
ntrebarea care se pune e urmtoarea: de ce elita global dorete a-i ascunde banii n bnci
offshore? Ei bine, exist dou motive principale. Una privete confidenialitatea, iar cea de a doua
impozitarea redus (http://www.stiri-azi.ro, 22.01.2012); fondurile off-shore sunt fonduri de
plasament ntr-un paradis fiscal (Luxemburg, Bahamas, Elveia .a.): Prin intermediul a 2,5
milioane de documente, jurnalitii au dezvluit peste 120.000 de societi i fonduri offshore i au
expus opiniei publice afacerile ascunse ale politicienilor, mafioilor i magnailor din toat lumea
(Romnia liber, 4.04.2013); platforma off-shore servete pentru activiti situate n mare: Avnd
n vedere nvmintele trase n urma accidentului provocat de platforma de foraj Deepwater
Horizon, Comisia revizuiete n prezent condiiile de siguran de pe platformele offshore de
extracie a ieiului i gazului, n scopul introducerii de msuri stringente privind prevenirea,
capacitatea de reacie i responsabilizarea, care vor garanta cel mai nalt nivel de protecie n
ntreaga UE i n lume... (Strategie pentru o energie competitiv, durabil i sigur, nr.
2010DC0639R(02), 14.01.2011).
Frecvent, termenul off-shore, n diverse sintagme fixe i relativ fixe sau libere, este nsoit de
conotaii negative, fiind utilizat n contexte mai mult dect pertinente: Obscuritatea evident a
industriei offshore face foarte dificil de urmrit traseele financiare. ntr-un studiu efectuat de ctre
James S. Henry, fost economist-ef al McKinsey & Company, se estimeaz c averea ascuns n
paradisurile fiscale este ntre 21.000 i 32.000 de miliarde de dolari. Dac v este greu s v gndii
la o astfel de sum, imaginai-v echivalentul economiilor SUA i Japoniei laolalt (Romnia
250

liber, 4.04.2013); Masoneria offshore: politicieni influeni i afaceriti controversai. ()


Jurisdiciile offshore servesc deseori drept paravane pentru crima organizat, asigurnd secretul
operaiunilor financiare prin reele de companii care ascund averi, identiti i tranzacii
(www.hotnews.ro, 23.02.2011); Clienii offshore sunt ajutai de o ntreag industrie de
intermediari, avocai, contabili i bnci care mascheaz, nfiineaz structuri financiare i
administreaz bunurile clienilor n numele acestora (Romnia liber, 4.04.2013); James S. Henry
a declarat c secretomania offshore are un efect coroziv asupra guvernelor i sistemelor legislative,
permite oficialilor corupi s devasteze tezaure naionale i asigur acoperire pentru traficanii de
persoane, mafioi, braconieri de lux i pentru alte tipuri de infractori (Romnia liber,
4.04.2013). Contextele citate ofer suficiente mrturii lexicale conform crora semnificaiei
termenului off-shore i se adaug conotaia negativ ilicit, dubios, condamnabil: afaceri ascunse,
mafioi, obscuritate, avere ascuns, masonerie, afaceriti controversai, paravane pentru crima
organizat, efect coroziv, secretomanie, oficiali corupi, acoperire, traficani de persoane,
braconieri de lux, infractori.
Termenul de origine englez cash are cel puin dou sensuri specializate: plat n numerar i
ca form contras din cash and carry magazin de aprovizionare cu alimente angro pentru
vnztorii de produse cu amnuntul. De notat c primul sens semnalat predomin cu certitudine n
discursul economic, fiind bine cunoscut i profanilor, asupra celui de al doilea sens, utilizat n
jargonul comercianilor. Cu toate acestea, rolul de dezambiguizare al contextului n cazul termenului
cash nu este de neglijat: Companiile nu vor mai avea motive s cear pli cash. Preedintele FPIU
crede c, dup introducerea plii TVA la ncasare, marile companii nu vor mai avea motive s ceara
plile n numerar (http://www.business24.ro, 26.09.2012). Sensul de bani ghea este sugerat de
vecintatea pli cash i de sinonimul numerar. ntr-o ofert de la Raiffeisen Bank, clarificarea
sensului termenului discutat se face prin alte mijloace: Prinde VIAA FR CASH prin ar i
ctig noul Volskwagen Beetle! La birou, acas sau n concediu, VIAA FR CASH i aduce
oricnd avantaje. Rezolvi totul simplu i rapid: orice tranzacie este posibil prin mijloacele
alternative de plat Smart Banking, fr bani cash. (http://www.raiffeisen.ro/noutati/prinde-viatafara-cash-prin-tara-si-castiga-noul-volskwagen-beetle). Aici, sensul de numerar este precizat prin
construciile mijloace alternative de plat (ca antonim contextual) i bani cash. Al doilea sens,
mai puin frecvent, este evident n contexte ca Am luat marf de la un cash [and carry].
251

n terminologia educaiei, s-a dezvoltat o relaie nedorit de polisemie n cazul verbului a aplica.
Cunoscut n domeniu cu sensul de a pune ceva n practic; a ntrebuina, a folosi; a face, a administra
(a aplica un procedeu) (fr. appliquer, lat. applicare), termenul este utilizat n ultimul timp i cu un
nou sens: a candida, a participa, a depune actele n vederea obinerii unei burse, unui grant, unui loc
de munc etc.: Lista studenilor de la programul de licen care au aplicat pentru stagiul
complementar de practic la Oficiul Romn pentru tiin i Tehnologie pe lng Uniunea
European (ROSTeu), Bruxelles i Institutul de Studii Politice din Toulouse (www.amp.ase.ro);
Aproape 15.000 de tineri au aplicat pentru o burs Inventeaz-i viitorul. Pe 15 martie, la
sfritul perioadei de nscrieri pentru programul de burse (), Fundaia Dinu Patriciu a centralizat
candidaturile primite. () Tinerii romni care i depun dosarul pentru o burs Inventeaz-i
viitorul! trebuie s fie elevi n clasele VIII-XII sau studeni (http://www.9am.ro, 19.03.2010).
n exemplul al doilea, contextul ofer i sinonime pentru au aplicat: nscrieri (pentru programul de
burse), depun dosarul (pentru o burs). Noul sens reprezint un calc semantic dup engl. to apply i
se extinde tot mai mult i n afara domeniului, inclusiv n limba comun: Dup ce a aplicat pentru
obinerea unui loc de munc n cadrul unei noi companii, un candidat trebuie s se pregteasc pentru
urmtorul pas care i-ar putea asigura nceputul unei cariere de succes, interviul de angajare
(Gndul, 18.07.2012); 78.000 de oameni au aplicat pentru a pleca pe Marte (www.apropo.ro,
14.05.2013); Cum am aplicat pentru yellow card (http://romani-in-londra.co.uk).
Dei polisemia, considerat n general un factor de ambiguitate, reprezint o condiie restrictiv
din perspectiv terminologic [286, p. 166], studiul terminologiilor arat c este posibil o polisemie
intern, atunci cnd un termen dezvolt mai multe sensuri n acelai domeniu (sau n subdomeniile
lui), precum i o polisemie extern, cnd termenii trec dincolo de domeniu, n relaie cu limba
comun sau cu alte terminologii. Distincia dintre polisemia intern i polisemia extern este
teoretizat i ilustrat de Adriana Stoichioiu-Ichim [175, p. 119-120], fiind preluat de la Grard
Cornu, Linguistique juridique (1990).
Cazurile discutate supra sunt exemple de polisemie intern, din interiorul domeniului. ntr-o
terminologie dinamic [243, p. 188], termenii care migreaz dincolo de domeniul lor prezint un
interes major prin modificrile sensurilor specializate n direcia extinderii sau restrngerii, prin
diverse deplasri semantice i contextuale, care pstreaz legtura cu denotaia mai mult sau mai
puin evident. n consecin, polisemia extern poate fi o dovad a extinderii termenilor n limba
comun i a asimilrii lor de ctre vorbitori. Fenomenul urmeaz s cuprind situaiile repetabile,
252

care, prin frecvena lor, impun sensuri noi ale termenilor, nu sensurile conotative izolate ale unor
termeni [28, p. 114-115].
Verbul a gestiona este nregistrat n dicionarele generale cu sensul economic denotativ a avea
n gestiune bunurile, fondurile unei ntreprinderi, instituii etc. (DEX 1998) i apare frecvent n
texte cu acest sens: Agenia de Intervenie i Pli pentru Agricultur va gestiona fonduri externe
pentru susinerea productorilor agricoli prin intermediul Proiectului Agricultur Competitiv
(aipa.md); colile vor fi finanate n funcie de numrul de elevi. () Instituiile de nvmnt
rmn n continuare n grija autoritilor locale, ns cei care vor gestiona banii sunt directorii de
coli... (www.protv.md, 31.01.2012); Liberal-democraii i doresc crearea unei Agenii de
atragere a investiiilor i a unei subdiviziuni speciale care va gestiona investiiile n cadrul
primriei (http://portal.moldpres.md, 25.05.2011). Vecintile curente pentru verbul n discuie
sunt fonduri, bani, investiii, politica monetar, bunuri, avere etc. Prin transferul la altfel de valori
dect cele materiale, se nregistreaz frecvent alte conotaii: Cum v putei gestiona mai bine
contestaiile i litigiile n achiziii publice (www.kpmg.com); Rmne de vzut, joi dup-amiaz,
dac msurile autoritilor cipriote vor fi fost suficiente pentru a gestiona situaia creat, o situaie
fr precedent (m.rfi.ro, 28.03.2013); ndoielile cu privire la posibilitile clasei politice italiene
de a gestiona criza i temerile c datoriile ar putea crete la un asemenea nivel nct economia s nu
le poat susine au strnit panic pe piee... (www.ziare.com, 19.11.2011); n ceea ce privete
capacitatea statelor de a gestiona riscurile economice i de mediu, Elveia este perceput ca fiind
cea mai capabil s-i revin n cazul manifestrii acestora, n timp ce Italia i Japonia au scorurile
cele mai joase. (http://www.responsabilitatesociala.ro, 27.02.2013); la o adic, USL a fost format
cu un singur scop, acela de a prelua puterea de la PDL i a gestiona alegerile locale i parlamentare
din acest an... (http://www.vrn.ro, 13.06.2012); Creterea antipatiei fa de Washington
ngreuneaz ns misiunea guvernului pakistanez a crui popularitate se prbuete dramatic ca
urmare a imposibilitii de a gestiona srcia, ntreruperile de curent i corupia de a face fa
condiiilor impuse de americani... (Evenimentul zilei, 17.06.2012); Numrul companiilor aflate n
insolven este n cretere, iar tot mai multe multinaionale sunt puse n situaia de a gestiona
relaiile cu aceste firme (Ziarul financiar, 6.05.2013); n mare parte, sntatea mental i
emoional se refer la bunstarea general a psihicului nostru. Aceasta are n vedere modul n care
te vezi pe tine nsui, calitatea relaiilor tale cu oamenii apropiai, capacitatea de a gestiona
sentimentele tale i situaiile dificile... (http://www.instilulmeu.ro, 18.07.2012). Astfel, n co(n)textele
253

citate a gestiona contestaiile i litigiile, a gestiona situaia, a gestiona criza, a gestiona riscurile, a
gestiona alegerile, a gestiona srcia, a gestiona corupia, a gestiona relaiile, a gestiona
sentimentele se ajunge la noi sensuri: a administra, a rezolva, a controla, a stpni.
O situaie special are termenul accesare (inclusiv verbul corespunztor a accesa), reprezentnd
un caz de polisemie interdomenial, foarte frecvent n diverse texte cu caracter economic. Preluat
din informatic, termenul i-a extins uzul prin analogie, pe reeaua de sensuri a cuvntului
polisemantic din contextul imediat: de la accesarea unui program informatic s-a ajuns la accesarea
unui program TV, iar apoi la accesarea de fonduri, bani, credite, programe de finanare .a.
Marele dicionar de neologisme (MDN 2000) nregistreaz verbul a accesa cu sensurile
informatice de a avea acces, a intra ntr-o reea, ntr-un program, a obine o instruciune din
memorie pentru a o executa. DEX 1998 nu a consemnat termenul, iar DEXI 2007 i NDU 2008
nregistreaz, alturi de sensul informatic, i sensurile secundare (generale) de a avea acces la
ceva, a dispune de..., ilustrndu-le prin contextele a accesa fondurile pentru investiii (NDU
2008) i rile aderante pot accesa fonduri europene (DEXI 2007).
Comparativ cu dicionarele consultate, corpusul de texte analizat (din mass-media) ofer
multiple contexte pentru accesare n domeniul economic: accesarea unui credit, accesare de bani,
accesarea unei finanri, accesare de fonduri, accesarea unui card: Un studiu realizat la comanda
BCR n primvara acestui an arat c peste 73% dintre respondeni intenioneaz s acceseze un
credit n 2012 (http://www.business24.ro, 20.06.2012); Birocraia blocheaz accesarea banilor
nerambursabili de la UE (Adevrul, 26.01.2010); La acel moment conjunctura nu era una tocmai
favorabil pentru accesarea unei finanri, dar am reuit s pornim acest proiect i datorit garaniei
pe care ne-a acordat-o EximBank (http://www.eximbank.ro); Chiar dac vei cumpra pltind
cu cardul, nimeni nu v va putea accesa cardul ulterior, atta timp [ct] respectai cteva reguli...
(cardpayment.wall-street.ro).
Prin urmare, uzul verbului a accesa s-a extins dincolo de contextul informatic, ntruct nu se
refer numai la sistemele informatice bancare pentru efectuarea diverselor tranzacii. Dei limba
dispune de construcia obinere de fonduri, n uz se impune tot mai mult sintagma accesare de
fonduri (chiar dac nu se presupune neaprat o procedur informatizat): TOP 5 sfaturi pentru
accesarea fondurilor europene n agricultur (Adevrul, 8.04.2013); Experii Enterprise Europe
Network ofer ntreprinderilor mici consiliere n legtur cu modalitile de accesare a fondurilor
254

europene pentru cercetare i dezvoltare, inovaie, investiii, ocuparea forei de munc i formare
(ec.europa.eu).
Accesare este prezent i n terminologia educaiei, n sintagma accesarea cunotinelor:
Accesarea cunotinelor de specialitate ale instituiilor similare din Europa prin intermediul
mobilitilor de tip Comenius, Leonardo da Vinci etc. (www.scoalapolcj.ro, 1.04.2010);
Accesarea cunotinelor anterioare. Legarea cunotinelor noi de cele anterioare este n special
important pentru elevii cu nevoi speciale. Schemele Know-Wonder-Learn (Cunoate Mir-te
nva), discuiile, jurnalele i punerea de ntrebri ajut aceti elevi s utilizeze ceea ce tiu deja
pentru a nelege ceea ce nva acum. De asemenea, ele permit profesorilor s evalueze modul n
care elevii progreseaz cu nvatul (scoalareteag.webs.com, 5.12.2010). Dac n primul exemplu
sensul termenului accesare este cel nregistrat n NDU i DEXI de a avea acces, n secvena a
doua contextul ofer indicii pentru conturarea unui alt sens: accesarea cunotinelor anterioare =
legarea cunotinelor noi de cele anterioare; i ajut pe elevi s utilizeze ceea ce tiu deja pentru
a nelege ceea ce nva acum. Astfel, n contextul semnalat sensul lui accesare este stabilire a
legturii (a relaiilor), sens specializat pentru exprimarea unui concept didactic, redat i prin
sintagma mai cunoscut actualizarea cunotinelor.
Un caz de polisemie extern reprezint i termenul simulare, care se impune n ultimul timp n
terminologia educaiei: Potrivit instituiei, simularea examenului de bacalaureat va ncepe luni, 22
aprilie, cu proba la alegere conform filierei, profilului i specializrii. () n ceea ce privete
simularea evalurii naionale, ea ncepe n 24 aprilie, cu proba la limba i literatura romn, iar
proba de matematic este programat n 26 aprilie (Adevrul, 19.04.2013).
n DEX 1998, simulare este consemnat numai cu sensul faptul de a simula; prefctorie;
falsificare; simulaie, iar n MDN 2000 verbul a simula este nregistrat cu dou sensuri, unul
general: 1. a face s par adevrat ceva inexistent, a da n mod intenionat o impresie fals; a se
preface (bolnav, nebun) i altul informatic: 2. (inform.) a folosi un ordinator pentru studiu sau
pentru reproducere imediat cu ajutorul unui model sau fenomen oarecare. Or, sensul nou al
termenului simulare n limbajul educaiei, n contextele simularea examenelor, simularea evalurii,
ar fi antrenare, instruire prin modelarea unei situaii reale, sens care nu pare s derive din cel
informatic, ci mai curnd din domeniile n care se utilizeaz simulatoarele: arta militar,
astronautica, aviaia, sportul (cf. simulator 1. sistem tehnic destinat rezolvrii ecuaiilor care
caracterizeaz un anumit obiect sau fenomen ori funcionarea, evoluia unui aparat; 2. (mil.) aparat
255

care reproduce o situaie tactic, servind la instruirea personalului pe timpul aplicaiilor; 3. aparat
special pentru a facilita studiul condiiilor de pilotaj al unui avion. dispozitiv identic cu cel al unui
vehicul spaial pentru antrenamentele astronauilor, MDN 2000).
Semnalm c termenul simulare este utilizat i n afara domeniilor menionate: simularea
interveniilor n cazul producerii unui seism, simularea interveniilor specifice locului de munc,
simularea interveniilor de salvare n caz de accident, simulare a interveniilor poliitilor etc.
Un exemplu ilustrativ pentru condiiile de delimitare i impunere a unui sens specializat i
pentru utilitatea relaiei dintre dicionare i texte este termenul absorbie, care a dezvoltat sensuri
foarte noi n limba romn datorit relaiilor cu Uniunea European. n romna ultimilor ani (dup
2007), absorbie se impune ca neosem (neologism semantic), nregistrat numai n texte care
abordeaz probleme ale Uniunii Europene. Termenul apare n contexte specifice: absorbia
fondurilor Uniunii Europene, grad de absorbie al fondurilor, rata de absorbie. Colocaiile sau
vecintile imediate (bani europeni, fonduri europene) i sintagmele specializate (grad, rat de
absorbie, desemnate procentual) precizeaz sensul definit prin componentele a cere i a primi bani
europeni + a-i utiliza, a-i gestiona + n condiii determinate (proiecte de un anumit tip). Noile
contexte de uzaj ale substantivului absorbie combin datele extralingvistice, perioada limitat (dup
2007 pn n prezent) cu tipul de text i, mai ales, cu contextele lingvistice specifice care identific
noul sens cu precizie: Absorbia fondurilor UE este esenial pentru creterea economic a
Romniei. O absorbie anual a unei sume de 3 ori 4 miliarde Euro poate genera un plus de cretere
economic de cel puin 1,5% - 2,5% pe an (http://www.eurofast.eu); Cumulnd avansul i
plile efectuate, rezult un total de peste 3 miliarde euro fonduri atrase de Romnia prin PNDR,
ceea ce reprezint un grad de absorbie al fondurilor europene ce depete 30% din totalul
fondurilor disponibile pentru dezvoltare rural (Capital, 25.08.2011); Romnia are cea mai
mic rat de absorbie a fondurilor europene i cel mai mare nivel al coreciilor financiare,
achiziiile publice fiind, din punct[ul] de vedere al greelilor efectuate n utilizarea banilor, domeniul
cel mai sensibil, potrivit Institutului pentru Politici Publice (Revista 22, 8.04.2013). n
dicionarele din secolul al XIX-lea i din prima jumtate a secolului al XX-lea, absorbie apare cu
un sens general nghiire, sorbire, sugere i cu sensul figurat a se afunda cu mintea, apoi cu un
sens specializat din chimie (Antonescu 1862), din fizic (Costinescu 1870) i din fiziologie
(Resmeri 1924). n a doua jumtate a secolului al XX-lea (DEX 1998, DEXI 2007), absorbie este
nregistrat cu numeroase sensuri specializate, delimitate prin mrci diastratice (fizic, biologie,
256

zootehnie, drept) i definiii. DEXI 2007 adaug cteva domenii i sensuri (alt sens juridic, un sens
economic, un sens n logic).
Un caz special de polisemie interdomenial reprezint termenul de origine englez cluster.
nregistrat n MDN 2000 i n DEXI 2007 numai cu sensul din muzic efect sonor prin
suprapunerea mai multor tonuri i semitonuri sau numai semitonuri, cluster este frecvent i n alte
domenii, n texte cu grade diferite de specializare, inclusiv n mass-media. Sensurile specializate ale
termenului cluster i domeniile n care funcioneaz acesta se delimiteaz exclusiv graie
contextelor edificatoare (dat fiind absena lexemului n dicionarele de referin ale limbii romne):
clusterul este un grup de firme, actori economici coneci i instituii localizate ntr-o proximitate
geografic i care au ajuns la gradul de mrime necesar dezvoltrii de expertiz specializat,
servicii, abiliti i furnizori (Comunicarea Comisiei Europene COM (2008) 652/2008 Ctre
clustere de talie mondial n Uniunea European implementarea strategiei bazat pe inovare).
Definiia clusterului este ntlnit i n legislaia din Romnia (HG 918:2006 Programul
Impact), conform creia clusterul este o grupare de productori, utilizatori i/sau beneficiari, n
scopul punerii n aplicare a bunelor practici din UE n vederea creterii competitivitii operatorilor
economici, dar i n legislaia din Republica Moldova: Cluster tiinifico-tehnologic o grupare
de persoane juridice i persoane fizice constituit n baza unui contract de asociere, ncheiat ntre
organizaiile din sfera tiinei i inovrii acreditate i/sau instituiile de nvmnt superior
acreditate, alte organizaii necomerciale, pe de o parte, i ageni economici, autoriti ale
administraiei publice locale, asociaii patronale sau asociaii profesionale, persoane fizice, instituii
financiare, organizaii internaionale, investitori autohtoni sau strini, pe de alt parte, n scopul
desfurrii activitii de cercetare tiinific, de nvmnt i de transfer tehnologic al rezultatelor
tiinifice i inovaiilor, valorificrii lor prin activiti economice (Legea nr. 138 din 21.07.2007 Cu
privire la parcurile tiinifico-tehnologice i incubatoarele de inovare).
Contextele citate reprezint o dovad concludent a prezenei lexemului cluster n terminologia
economic actual (cf. i sintagmele cluster economic, asociaie de tip cluster).
n alte contexte, cluster este circumscris domeniului educaiei: Profesorul va utiliza metoda
clusterului (strugurelui). Pe tabl, ca model, pentru a ajuta elevii s identifice ct mai multe cuvinte
i sintagme aferente temei, profesorul propune elevilor s completeze o schem (). n funcie de
nivelul de pregtire al clasei, se va alege complexitatea desenului (www.lromana.proeducation.md/
docs/ghid/8.pdf); Ancheta pe baz de chestionar a fost realizat pe un eantion de 332 de elevi. A
257

fost folosit tehnica cluster (http://cjrae-galati.ro/valorile-muncii.html). Mai frecvent n


domeniu este forma clustering: Metode, tehnici: conversaia euristic, lectura, asaltul de idei,
problematizarea, meditaia, proiectul de grup, clustering-ul, recitalul (staticlb.didactic.ro);
Pentru caracterizarea celor dou personaje ale fabulei, elevilor li se propune s ntocmeasc
pianjenul/clusteringul (Limba romn, nr. 12, 2005, p. 116).
Cluster apare i n contexte referitoare la mediu: n urm ntlnirii de sptmna trecut de
prezentare a proiectului Cluster Transnaional n domeniul Energiei Regenerabile s-au semnat 13
declaraii de interes (www.monitorulcj.ro, 11.12.2011); Lansarea primului Cluster al Apelor din
Romnia a avut loc miercuri, n cadrul unui eveniment organizat la Cluj-Napoca (www.clon.ro,
8.12.2010); Ce este Clusterul de Energii Sustenabile din Romnia ROSENC? ROSENC este o
asociaie cu personalitate juridic romn, de drept privat fr scop patrimonial, neguvernamental,
non-profit, apolitic i independent, care funcioneaz potrivit legislaiei romne (OG nr. 26/2000)
i statutului su (www.rosenc.ro).
Termenul cluster este prezent i n alte domenii: informatic (cluster de servere); fizic (un
grup mic de atomi sau molecule); chimie (o serie de atomi legai); statistic (cluster de prelevare de
probe solide: o tehnic de eantionare folosit atunci cnd grupri naturale devin evidente n
statistica unei populaii; analiz de cluster algoritm de grupare: o tehnic pentru analiza datelor
statistice); astrofizic (cluster stelar: roi stelar).
Caracterul recent al termenului cluster este evident i n instabilitatea sa ortografic i
morfologic: clusterul/cluster-ul (Cluster-ul IT de la Cluj solicit autoritilor realizarea unei
platforme care s cuprind toate informaiile de interes public, www.hotnews.ro, 4.07.2013); La
iniiativa Preedintelui Consiliului Judeean Iai, Cristian Adomniei, mari a fost constituit Clusterul
Inovativ Regional EURONEST IT&C Hub (www.iasinews.ro); clustere/clusteri: n concordan
cu agenda Europa 2020, Agenia de Dezvoltare Regional (ADR) Sud-Vest Oltenia i-a propus s
dezvolte o serie de clustere n mai multe domenii-cheie de interes regional, precum turism,
construcii, automotive, agricultur (http://www.finantare.ro/etichete/clustere); Apa vie din
basmele cu Ft-Frumos era plin de clusteri (www.manager.ro).
n terminologia mediului, se observ c cei mai cunoscui i mai frecveni termeni: poluare,
reciclare, epurare, deeu migreaz n alte domenii i chiar n limba comun. Astfel, n diverse texte,
de la sintagmele uzuale n domeniu poluarea mediului, poluarea apei, poluarea aerului, poluarea
solului etc., cu sensul de viciere, infectare, contaminare, s-a ajuns mai nti la expresii ca poluare
258

vizual, poluare luminoas: Poluarea vizual se adaug celorlali factori poluani i ncepe s fie
tot mai mult o problem. () n Cehia, datorit creterii rapide a numrului de reclame de neon i
firme luminoase de tot felul, a fost necesar adoptarea unei legi care s limiteze efectele unei alte
forme de poluare vizual, cea luminoas (http://www.hotnews.ro, 16.05.2006). n contextul
citat, sintagmele discutate au sensul denotativ de alterare cu imagini (sau cu lumini), care
completeaz paradigma poluanilor de alte tipuri (poluare sonor, poluare termic, poluare chimic
etc.). Exist contexte n care sintagma poluare vizual este nsoit de conotaii afective, de
exemplu, tristeea: Cu siguran ai trecut prin locuri care v-au atras atenia nu datorit frumuseii
peisajului, ci pentru c n zona respectiv se aflau fie ruine, fie cldiri prsite, fie elemente din
decor pe care subcontientul sau contientul vostru l-a respins. Sentimentul care te ncearc n aceste
mprejurri este de tristee, de neputin n faa unor construcii care au existat cndva i chiar s-au
bucurat de admiraie, iar acum zidurile sunt drpnate, vopseaua scorojit i geamurile sparte sau
inexistente. Ceea ce putem vedea n jurul nostru i nu ne ncnt privirea, ba chiar are un impact
negativ asupra psihicului nostru, poate fi definit ca poluare vizual. Desigur, poluarea vizual are
un impact mult sczut fa de alte tipuri de poluare mult mai nocive. Se creeaz aadar un disconfort
n percepia noastr asupra acelui spaiu Dar cnd vorbim de poluare vizual putem face referire
i la locurile vandalizate, i la pnzele publicitare de mari dimensiuni amplasate pe suprafeele
verticale ale blocurilor nalte (), i pe marile magazine din centrul oraelor. Mesajele agresive i
obscene scrise cu spray pe ziduri (n gri, n spatele blocurilor, chiar n centrul oraului) i panourile
publicitare ncrcate de culori i scrisuri n diferite fonturi () obosesc privirea, o agreseaz, avnd
un efect negativ asupra psihicului uman... (http://andropn.ecosapiens.ro, 10.12.2008). Aici poluare
vizual exprim sensul factor care creeaz disconfort psihologic, factor cu impact negativ asupra
psihicului. n alte contexte, sintagma este nsoit de conotaii negative, ironice sau peiorative:
Poluare vizual i att. n rest, aceleai minciuni electorale... (florinvizantin.blogspot.com,
29.11.2012); Astea sunt cele 3 motive pentru care m-am bucurat un pic atunci cnd am auzit c
Sorin Oprescu a iesit primar. Sper c prima msur pe care o va lua va fi s rezolve poluarea vizual
cauzat de feele de porci fericii care sunt peste tot... (zboara.eu/victor/750, 16.06.2008).
n corpusul de texte cercetat am nregistrat i utilizri mai ndeprtate de domeniul mediului ale
termenului poluare, cu sensul figurat de profanare, murdrire, intoxicare: poluarea spaiului
public (Poluarea spaiului public: dou bdrnii la adresa ambasadorului Gitenstein,
http://www.hotnews.ro, 1.11.2012), poluarea spaiului informaional (www.ongsolaris.md),
259

poluarea spaiului mediatic (Revista 22, 24.01.2012), poluarea spaiului vizual (Lumina,
30.05.2008), poluarea spaiului virtual (blogdeprost.wordpress.com, 7.02.2010), poluarea
audiovizualului (www.pruteanu.ro), poluarea limbii (Din pcate, poluarea limbii romne se
realizeaz chiar prin dicionare (), dar, n ultima vreme, i prin traduceri, n spirit cosmopolitmimetic i n genul Coanei Chiria, care din furculi fcea furculision, Curentul, 13.12.2009),
alte vecinti (Cei din PER [Partidul Ecologist Romn] au constatat c Romnia este o ar
alarmant de poluat. n cadrul programului Interzis n Romnia, termenul poluat devine unul
foarte flexibil ca sens. Cu toate c ntr-o democraie nu este permis a interzice, pentru binele rii,
ecologitii s-au hotrt s interzic o serie de fapte: poluarea de ctre formaiunile politice care
aplic ipocrit ideologii, dar care au ca principal scop banul i profitul personal al organizaiilor lor;
poluarea din sistemul de nvmnt; poluarea limbii, culturii, demnitii i tradiiei naionale;
poluarea sistemului sanitar; poluarea onoarei armatei, jandarmeriei i poliiei .a., Flacra
Iaului, 15.04.2013). Caracterul figurat al expresiilor din care face parte poluare este uneori
subliniat de ghilimele: Aceste personaje ieftine i goale din punct[ul] de vedere al coninutului
spiritual i intelectual devin protagonistele imaginilor ca nite afie, ptrunznd i mai mult n viaa
noastr cotidian. Intoxicarea cu figurile lor stupide pune n eviden intoxicarea mediatic de
care suferim n fiecare zi, bombardamentul vizual nociv i n final poluarea spaiului public cu
astfel de vedete, crora li se acord neateptat de mult atenie (www.nettime.org, 5.02.2009).
Semnalm n contextul citat utilizarea metaforic i a altor termeni frecveni n domeniul mediului,
care intensific ideea expus: intoxicare mediatic, bombardament vizual nociv.
Termenul polisemantic reciclare, curent n limbajul educaiei cu sensul form de perfecionare
profesional a cadrelor, organizat periodic, prin cursuri de completare a cunotinelor n scopul
adaptrii la progresul tiinific-industrial (MDN 2000), iar n domeniul mediului, cu sensul
prelucrarea anumitor deeuri n vederea refolosirii lor (DEX 1998), manifest tendine de
extindere a coninutului su semantic i de utilizare n alte contexte dect cele obinuite (cum ar fi
reciclarea profesorilor, reciclarea personalului; reciclarea deeurilor, reciclarea bateriilor,
reciclarea hrtiei etc.). n sintagma reciclarea uriailor (Reciclarea uriailor: Cnd
megastructurile i gsesc sfritul, dar i un nou nceput. Documentarul National Geographic
prezint n aciune echipele de demolare i afl ce presupune dezmembrarea acestor structuri
complexe. i dezvluie dificultile, pericolele i strategiile utilizate n procesul prin care aceti
uriai i gsesc sfritul... dar i un nou nceput, http://www.realitatea.net, 21.12.2010),
260

reciclare are semnificaia extins de dezmembrare, demolare (cu recuperarea unor materiale utile)
(termeni prezeni i n contextul citat). O circulaie tot mai larg n limba comun actual are
sintagma reciclare creativ (dup engl. Creative Recycling), al crei sens poate fi dedus din
contextul ce urmeaz: V ntrebai ce utilizare putei s dai unei sticle, unei reviste, unor nasturi
desperecheai sau unui calendar vechi? V vom arat nenumrate variante! Reciclare creativ
nseamn oameni pasionai de a transforma obiecte, materiale, lucruoare, buci i bucele n
lucruri interesante i utile sau pur i simplu de a ncerca art pur i nebun aa, ca un manifest al
propriei creativiti. Aciunile de reciclare creativ sunt relativ izolate n Romnia, iar cei care sunt
pasionai urmresc n principal ceea ce se ntmpl n alte ri, unde sunt adevrate micri de
reciclare creativ (de la comuniti, la festivaluri dedicate). () reciclarea creativ este o metod
excelent de educaie non-formal (http://www.academiaheidi.ro). Prin urmare, sensul
condiionat de context al expresiei reciclare creativ este realizare de obiecte inedite din deeuri n
scop educativ sau creativ. n ambele sintagme reciclarea uriailor i reciclare creativ
reciclare nu este determinologizat dect parial, pstrndu-se nucleul dur al sensului specializat
reutilizare, refolosire. Observaia este pertinent i pentru contexte cu utilizri metaforice: BCR
i face uzin de reciclare a creditelor proaste de 3,2 mld. (Ziarul financiar, 4.03.2013);
Poliitii romni ar trebui trimii prin Occident la reciclare a mentalitii (Gazeta de sud,
20.08.2011). Aici, sensul termenului reciclare este restructurare, revizuire.
Termenul epurare, curent n sintagmele specifice domeniului mediului epurarea apelor
(uzate), epurare biologic, epurare chimic, este frecvent n terminologia politic n expresiile
epurare etnic (Turcia: Preedintele sirian Bashar al-Assad a trecut la Planul B, epurarea etnic,
www.hotnews.ro, 8.05.2013), epurare politic (USL pregtete epurarea politic a TVR,
Curentul, 7.10.2012), epurarea armatei (Decenii la rnd, propaganda Kremlinului a repetat la
nesfrit: epurarea armatei a atins dimensiuni catastrofale. n total au fost ucii 40.000 de mari
comandani militari, http://www.polirom.ro), epurarea partidului, marea epurare (Marea
Epurare este numele dat campaniilor de represiune din Uniunea Sovietic de la sfritul celui de-al
patrulea deceniu al secolului trecut, care a inclus i epurarea partidului comunist,
http://www.babylon.com). Sensul figurat al termenului epurare s-a impus n terminologia politic i
n limba comun, dovad fiind i nregistrarea acestuia n dicionarele generale: fig. A ndeprta
elementele necorespunztoare dintr-o instituie, ntreprindere, organizaie etc. (DEX 1998).
261

O frecven comparabil n presa nespecializat i n limba comun are i termenul specific


mediului deeu (material rezultat n urma unui proces tehnologic sau biologic, care nu mai poate fi
utilizat ca atare, MDN 2000) cu valori metaforice: Imposibila reciclare a deeurilor politice
(Timpul, 10.12.2012); Sebi este malefic, un deeu uman care a distrus-o!, spune mai nou artistul
(www.eva.ro, 15.12.2011); Iar tu ce eti? Deeu uman nereciclabil! (http://www.stiridecluj.ro,
27.04.2012, comentariu); Fostul prim-ministru este pe cale s devin un deeu toxic chiar i pentru
propriu-i partid. (Adevrul, 30.01.2012) etc. Sensul metaforic al cuvntului deeu este consemnat
ntr-un dicionar de argou: (peior.) om de nimic (Volceanov, Dicionar de argou, 2007).
Aadar, un tip special de polisemie extern este reprezentat de valenele metaforice ale unor
termeni utilizai mai ales n mass-media i n spaiul public n general, n contexte specifice altor
limbaje specializate dect cele originare sau n limba comun: colaps economic, infuzie de capital,
relaxare fiscal, calmarea inflaiei, tsunami financiar (sau valutar, al creditelor), preuri toxice,
instrumente bancare toxice (uzaj atestat i n limba francez), inflaie de sentimente, debueu
psihologic, debueu emoional etc.
Expresiile discutate, inclusiv cele metaforice, au o anumit frecven n unele limbaje
specializate i/sau n limba comun. De acestea trebuie delimitate utilizrile individuale ale unor
ziariti sau vorbitori, cum ar fi inflamarea impozitelor, pitici bancari (bnci mici), valoarea
adugat a lui Becali (Clin Popescu Triceanu la Digi24, despre o eventual fuziune ntre PNG i
PNL: Am ndoieli cu privire la valoarea adaugat a lui Becali ntr-un astfel de proiect,
www.hotnews.ro,12.X.2012). Aceste sintagme (total) libere, n pofida prezenei unui termen
economic n sintagm, se remarc prin insolitul combinrii i prin valori suplimentare expresive,
ns nu intereseaz ca uniti terminologice complexe, deoarece nu ndeplinesc criteriul frecvenei i
recurenei.
Prin urmare, n raport cu datele din dicionar, utilizarea termenilor polisemantici este
determinat de condiiile contextuale n care apar acetia: n toate cazurile de polisemie propriuzis, dezambiguizarea pune n eviden diferenele semantice mai mari sau mai mici, realizate n
contexte mai mult sau mai puin specifice. Altfel spus, dezambiguizarea polisemiei propriu-zise
nseamn stabilirea att a unor diferene semantice, ct i contextuale [18, p. 73].
Prin dezvoltarea polisemiei, termenii, preferenial monosemantici, i pierd precizia, adugarea
mai multor sensuri figurate favoriznd crearea situaiilor de ambiguitate semantic. n acelai timp,
262

sensurile conotative ale unor termeni pot contribui la fixarea lor n limb, nlesnindu-le deplasarea
spre alte domenii sau spre limba comun.
5.2.4. Sinonimia. Urmrind actualizarea termenilor din domeniile studiate n presa cu o
specializare medie i n publicaiile de tiri, am remarcat n textele analizate dou tipuri de
sinonimii: a. sinonimie propriu-zis (afacere = business; eco(logic) verde); b. sinonimie
referenial (echivalene la care se ajunge prin neutralizarea unor diferene de sens n text, indicate
de raportarea la acelai referent) [334, p. 28-31].
a. Termenii afacere i business ndeplinesc condiiile pentru o sinonimie total prin identitatea
conceptual-semantic i de registru stilistic, fiind substituibili n context. i n anumite sintagme
apar alternativ ambii termeni: mediu de afaceri mediu de business (Mediul de afaceri din ara
noastr, mai puin corupt dect n Cehia sau Ungaria, Bursa, 9.05.2013; IT Smart distribuie
produsele Bitdefender pentru mediul de business, Capital, 5.03.2013); centru de afaceri centru de
business (Spaiile de birouri din centrul de afaceri Global Plaza I sunt nchiriate n momentul de
fa n proporie de 40%. () Centrul de business va avea patru destinaii principale, i anume va
include un apartment-hotel cu o capacitate de 108 spaii de cazare i un restaurant de 500 de locuri,
va exista, de asemenea, un centru de conferine, spaii comerciale pe o suprafa de 1.560 de metri
ptrai, precum i o cldire de birouri de clasa A, Ziarul financiar, 23.02.2009); hotel de afaceri
hotel de business (The Peninsula din Hong Kong a fost declarat cel mai bun hotel de afaceri din
afara Americii de ctre cititorii revistei Conde Nast Traveller, cu ocazia Travel Awards 2010. ()
Iat care sunt cele mai bune 20 de hoteluri de business din lume, conform publicaiei amintite,
http://www.agenda.ro, 17.09.2010); avocat de business avocat de afaceri (i avocatur de
business avocatur de afaceri) (Un domeniu ferit de concedieri n criz: avocaii de business
i-au pstrat locurile de munc. () ntr-adevr, au fost operate restructurri interne, n vederea
adaptrii echipei i a structurii de costuri la noile realiti ale pieei servic