Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

095

CERERE DE NREGISTRARE N/RADIERE DIN


REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI

A. CERERE DE INREGISTRARE

Nr de operator de
date cu caracter
personal - 759

B. CERERE DE RADIERE

DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


DENUMIRE / NUME, PRENUME
COD DE INREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA

RO

COD DE IDENTIFICARE FISCALA


TARA DE REZIDENTA

ROMANIA

JUDET

SECTOR

STRADA
ET.

LOCALITATE
NR.

AP.

COD POSTAL

FAX

BLOC

SC.

TELEFON
E-MAIL

DATE DE IDENTIFICARE A IMPUTERNICITULUI / REPREZENTANTULUI FISCAL


DENUMIRE / NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALA
DOMICILIUL FISCAL

COD POSTAL

TELEFON

FAX

E-MAIL

n temeiul dispoziiilor art. 1582 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare, solicit:
A. nscrierea n Registrul Operatorilor Intracomunitari, pentru operaiunile intracomunitare pe care
intenionez s le efectuez.

Declar pe propria rspundere c, la data depunerii prezentei, asociai i administratori sunt persoanele
din Anexa la cererea de nregistrare.
B. Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular
sunt corecte i complete
Numele persoanei care face cererea
Functia
Semnatura

Stampila

Se completeaza de personalul organului fiscal


Organ fiscal
Numar inregistrare

Data inregistrare

Numele persoanei care a verificat


Cod MFP: 14.13.01.10.11/r.o.i.

Model oferit de grupul de contabilitate contacafe_club de pe Yahoo Groups. Vino si tu si inscrie-te in grup.

Model oferit de grupul de contabilitate contacafe_club de pe Yahoo Groups. Vino si tu si inscrie-te in grup.