Sunteți pe pagina 1din 1

4.

4g alcool monohidroxilic, saturat, primar, optic activ, prin tratarea cu anhidrida provenita de la un acid
monocarboxilic saturat, conduce la un ester a carui masa moleculara este cu 47,72% mai mare decat a
alcoolului. Acidul rezultat formeaza in reactie cu NaHCO3 1,12 L(c.n.) de CO2.
a) stabiliti formulele moleculare si structurale ale alcoolului, anhidridei si esterului.
b ) scrieti formulele structurale ale esterilor optic activi izomeri cu esterul de la puncul a).
Formula alcoolului
CnH2n+1OH
Formula acidului
CmH2m+1 COOH
Formula anhidridei
(CmH2m+1 CO)2O
ecuatia reactiei de esterificare:
(CmH2m+1 CO)2O + HO- CnH2n+1 CmH2m+1 CO- O- CnH2n+1 + CmH2m+1 COOH
Ecuatia reactiei dintre acid si carbonatul acid de sodiu
1 mol..22,4 l
CmH2m+1 COOH + NaHCO3 CmH2m+1 COONa + H2O + CO2
x moli..1,12 l
x=0,05 moli acid
rezulta ca initial au fost 0,05 moli amhidrida care au reactionat cu 0,05 moli alcool (se observa din ecuatia
chimica a reactiei de esterificare)
Se determina masa molara a alcoolului
0,05 moli alcool .4,4 g
1 mol alcool..a
a=88g
M alcool = 88 u.a.m
14n+18=88
14n=70
n=5 este un pentanol
Deoarece are activitate optica prezinta si un atom de C asimetric
HO- CH2-CH(CH3)-CH2-CH3
Se determina masa esterului
M ester=88+47,7288/100=88+42=130
M alcool + M acid 18 = M ester
M acid=130-88+18=60
14m+1+45=60
m=1
CH3-COOH acidul acetic
(CH3-CO)2O anhidrida acetic
(CH3-CO)2O + HO- CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 CH3-COO - CH2-CH(CH3)-CH2-CH3+ CH3-COOH

izomerii optici