Sunteți pe pagina 1din 45

Modelul Chirurgical

TIPURI
DE EXAMINARE
Examene

Etapa de examinare, diagnostic i


stabilire a planului de tratament prin
restaurri protetice fixe

Anamneza
15%

Paraclinice
25%

Examenul
Clinic
60%

Paradigmealepracticiimedicalecontemporane:
Medicina(dentar)bazatpedovezi
Tratamentulorientatasuprapacientului
Tratamentulorientatpeprobleme

Centrat pe examinare direct


Leziunile sunt aparente
Intervenia terapeutic este prioritar

Modelul Medical

OBIECTIVELECURSULUI:
Algoritmuletapeideexaminareidiagnostic
Modulietapelencareserealizeazanaliza
ocluzalprimar
Indicaiileietapeleanalizeiocluzaledetaliate
Concepereaplanuluidetratament
Stadializareainterveniilorterapeutice

TIPURI DE EXAMINARE
Examene
Paraclinice
15%
Examenul
Clinic
25%

Centrat anamnestic
Problemele
Problem
ele medicale sunt prioritare

Anatomie,
Fiziologie,
Farmacologie

Ortodonie

Chirurgie
Oral,
Implantologie

Ocluzie
Dentar, Algii
Orofaciale

Patologie
General i
Oral

Radiologie

Parodontologie

Odontostoma.
Restaurativ,
Endodonie

Tratament
Protetic

Anamneza
60%

Condiiile de mediu n care apar


Controlul terapeutic

Probleme legate de planul de tratament n


medicina dentar modern

Dosarulmedical
Tratamentulbazatperezultate
Schimbrileapruteninterveniaterapeutic
Calitateaactuluimedical
Litigiile

De ce este necesar documentarea status-ului


pacientului?
elaborareaunuidiagnosticcorect;
concepereaunuiplandetratamentadecvat;
apreciereaobiectivaevoluieipost
terapeutice;
aspecteleadministrative,tiinificei/sau
medicolegaleasociatepracticiistomatologice;

DosarulMedical
Baza de date

Lista
problemelor
DIAGNOSTIC

Planul de
tratament

Progresul
terapeutic

Evaluare

Dacnu

Bazadedate
Unsetdeinformaiipredefinite
pentruTOIpacienii
colectatesistematic
inregistratenaspectelesemnificative

Listaproblemelor
MedicalegeneraleidentareACTUALE
alemediculuii/saupacientului
formulatedetaliatdarsintetic
inteligibil

Poatecuprindediferiteelemente,cumarfi:
diferitetipuridediagnostic
semne,simptome
factoridemediu,psihosociali,etc.

Sepoatemodificapeparcursultratamentului
-Salvador Dali

DATE DE NREGISTRARE
ISTORIC MEDICAL GENERAL
ISTORIC MEDICAL STOMATOLOGIC
EXAMEN LOCO-REGIONAL (CAP I GT)

Planuldetratament
Seadreseazpunctualproblemelordinlist
Ctmaidetaliatposibil
Includeexameneleparacliniceiconsultaiile
medicalenecesare
Organizattemporal
nsoitdeacordul INFORMAT alpacientului

STATUS PERIODONTAL
PARODONTOMETRIE
SNGERARE LA PALPARE
FURCAII
STATUS ODONTAL
RESTAURRI
TRATAMENTE INCORECTE
CARII
OCLUZIA DENTAR

BILAN
RADIOLOGIC INIIAL

CONSULTAII DE SPECIALITATE
(TULBURRI CRANIO-MANDIBULARE / ALGII ORO-FACIALE)

INTERPRETARE Rx
IDENTIFICAREA PROBLEMELOR
PLAN DE TRATAMENT PRELIMINAR

RADIOGRAFII
MODELE DIAGNOSTICE
ALTE EXAMENE PARACLINICE
SUPLIMENTARE

CAZ COMPLEX
CONTROLUL CARIILOR
CONTROL PARODONTAL
PROTEZARE PROVIZORIE
PLAN DE TRATAMENT FINAL
ACORDUL PACIENTULUI

Clinica de Protetic Dentar Fix i Ocluzologie - 2003

Protocolul de examinare, diagnostic i elaborare a planului de tratament

Progresulterapeutic
opartealisteideproblemepoatefi
rezolvat
iaralteproblemepotapreape
parcurs
Estenecesarunformatstandardizat

1. Datele de nregistrare ale pacientului:


Informaiilepotficompletatedepacientsause sepoate
solicitasprijinulnsoitoruluii/saualpersonaluluimedical.
Informaiipersonale:
numeleiprenumele,datanaterii,sexul
adresapotal,eventualemail
numrul(numerele)detelefonprecumiintervalulorarncarepacientulpoate
ficontactattelefonic
dateleprivitoareladocumentuldeidentitate
stareacivil:necstorit(), cstorit(), divorat(),vduv(),separat()
statusulprofesional:patron,liberprofesionist,angajat,student/elev,omer,
etc.
loculdemunc
niveluldeinstruire(deex.ultimacoalabsolvit)

Protocolul de examinare, diagnostic i elaborare a planului de tratament

Bazadedate
Dateledenregistrarealepacientului
Anamnezaprindialogdirectsau
chestionare
Semnevitale
Examinareaextraoral
Examinareaintraoral
Bilanulradiologic

1. Datele de nregistrare ale pacientului:


Alteinformaii:
persoanacepoateficontactatncazdeurgen
nume,relaia/gradulderudenie,adresa,numruldetelefon

persoana(fizicsaujuridic)responsabildeobligaiile
financiare (dacestealtadectpacientul)
membriidefamilie caresemaitrateazncabinet/clinic
persoanacarearecomandat medicul/cabinetul/clinica
pacientului

Protocolul de examinare, diagnostic i elaborare a planului de tratament

Istoricmedicalgeneral

2. Anamneza:
DIALOG,CHESTIONAR,CHESTIONAR+DIALOG
Motiveleprincipalealeprezentrii
Istoriculafeciunilorcurente(legatedemotivele
prezentrii)
Istoriculmedicalgeneral
Istoriculmedicaldentar
Antecedentefamiliale
Statuspsihosocial
Statusfuncional parafuncional

modificplanuldetratament
modificinterveniaterapeutic
modificpatologiastomatologic
crescrisculcontaminrii

Istoricmedicalgeneral

Motiveleprincipaleale
prezentriitrebuiesfie
adresateterapeutic!

Ultimulcontrolmedicalgeneral
Antecedentepatologice
Afeciunigeneralecurente
Reaciialergice
Traumatisme,spitalizri,alteintervenii
deurgen
Medicaiecurent
Nume,doze,regimuri

Istoricul afeciunilor curente


Caracterizareuzualprin:
Durat
Elementeasociate
Declanare
Factoriagravani
Calitate(tip)
Atenuani
Localizare
Impact funcional
Severitate
Tendinedeevoluie

Istoricmedicalgeneral
Atenielaafeciunilenediagnosticate peste55ani,
>50%dinsubieciprezint:
HTA
DiabetdetipII
Afeciunicardiace

Dataultimuluiexamenmedicalgeneral
La2ani<50deani
Anual>50ani

Medicaie:blocantealecanalelordeCaidiuretice

Istoricmedicalgeneral
Senoteaznfimedicaiacurent acoloundeestecazul
cuprinznd:
Numelecomerciali/saugeneric(DCI)almedicamentelor
administrate
Doza,frecvenaimotiveleadministrrii

interveniichirurgicalei/sauinternrinspital,
motivul/motivele
dateledecontactalemediculuidemedicingeneralcare
arepacientulsubngrijirecurent.
Acoloundeestecazulsenoteazdeasemeneadac
pacientaestegravid/luz

Istoricmedicalgeneral

febrreumatismalsauboalcardiacreumatismal
murmurcardiacsauprolapsdevalvmitral
alteafeciunicardiace/infarctmiocardic
protezevalvularecardiace
tulburrideritmcardiac
pacemaker(stimulatorcardiac)
tensiunearterialcrescut
anginpectoral
accidentvascularcerebral
articulaiiartificiale

Istoricmedicalgeneral
Veridicitateadatelordenregistrareprecumia
celorprivitoarelaistoriculmedicalvaficertificat
prinsemntur depacient.
ncazulncareseutilizeazchestionare
anamnesticemedicultrebuiesfac,pebaza
acestoraiadialoguluidirectcupacientul,un
sumaralstatusuluimedical caresevalueze:
gradulderiscmedicalalintervenieiterapeutice
stomatologice,
urgenatratamentuluistomatologicprecumi
necesitateaconsultaieimedicaledespecialitate

Istoricmedicalgeneral

hepatite/alteafeciunihepatice
tuberculoz
tulburrialeglandeitiroide
bolirenale
diabetzaharat
astm
sida/alteafeciunicarescadimunitatea
tumorimaligne
sngerriexageratesauprelungitecaresnecesite
tratamentspecialoridiscraziisanguinediagnosticateca
atare
reaciialergicemedicamentoase,alimentare,etc.

Istoricmedicaldentar

Ultimulcontrol
Ultimaedindeprofilaxie
Ultimeleradiografii
Tratamenteanterioare
Metodedeigienizarebucodentar
Problemeestetice
Fobiilegatedetratamentedentare
Graduldesatisfacielegatdetratamentedentare
anterioare

Protocolul de examinare, diagnostic i elaborare a planului de tratament

Statuspsihosocial

3. Examenul clinic:

Statusprofesional
Relaiiinterpersonale
Energie,somn

Status funcional - parafuncional

Droguri
Fumat
Alcool
Regimalimentar
Exerciiifizice
Parafuncii

ntrebri de compensare:
Existcevalegatdetrecutuldumneavoastra
medicalcarenuafostcuprinsdentrebrile
anterioareipecareaidorisnil
comunicai?
Existntrebri,dintreceleanterioare,pe
carenuleaineles?

Semnevitale
Examenextraoral
Examenintraoral
Screeningpentrutulburricranio
mandibulare
Bilanradiologic

Semnevitale

Esteutilcalaprimaedindetratament,nainteatreceriilaexamenulloco
regionalpropriuzis,ssemsoareinotezenfiaclinicprincipaliiparametri
vitali:

Pulsul
Frecvenarespiraiilor
Tensiuneaarterial
Temperatura

Recomandriprivindtensiuneaarteriallapacieniiaflaintratament
stomatologic(JointNationalCommitteeonDetection,Evaluation,andTreatment
ofHighBloodPressure 2004)

Categoria

Sistolic

Diastolic

Normal

< 12
120

<80
<80

Control Medical
la 2 ani

Normal ridicat

120 139

80 89

anual

HTA uoar

140 159

90 99

confirmat la
urmtoarea edin de
tratament

HTA moderat

160 179

100 109

control medical de
specialitate

HTA sever

180 210

110 120

control medical de
specialitate IMEDIAT

Examinareaextraoral
presupunenregistrarea[1] observaiilorcu
semnificaieclinic privitoarela:
aspectulgeneralalcapuluiigtului,simetrie
tegumente
ochi,urechi,nas
a.t.m.
ganglionilimfatici
glandelesalivaremari
buzeifantalabial
[1] Prininspecie palpare percuiei/sauauscultaie

Examinareaintraoral

Examinareaintraoral
Examinareaprilormoiintraorale

Buze
Palatuldur
Mucoasabucal
Palatulmoale
Vestibululbucal
Orofaringele
Limba
Planeulbucal
Cresteleedentate

Examenuldentoparodontal

Examenulparodontal
Examenulesuturilorduredentare

Examenulparodontal

Limea biologic de contur Biological Width

GargiuloA.,WentzF.,OrbanF.Dimensionsand
RelationsoftheDentogingivalJunctionin
Humans.J.Periodontol196132:261
Theremustbeaminimumof1mmbetweenthe
apicalleveloftheJunctionalEpitheliumandthe
bonecrest
Widthofjunctionalepitheliumplusconnective
tissuewidthwasBiologicwidth;i.e.approximately2
mm.
CrownMarginswhichextendapicallybeyondthe
JunctionalEpitheliumcanviolatetherequirements
forperiodontalhealth

Examenul
parodontal
ANUL GINGIVAL
MARGINEA GINGIVAL LIBER
ANUL MARGINAL

GINGIA FIX

JONCIUNEA MUCOGINGIVAL
MUCOASA ALVEOLAR

Sngerarea la palparea cu sonda parodontal


Gingival sulcus
Sulcus depth

Junctional
epithelium

Connection
tissue
attachment
coronal to bone

0.69
mm
0.97
mm

1.07
mm

Biologic
Width

esteindicatoralinflamaiei
senoteaznfipoziia
papilelorinterdentarelacare
apareSP

GargiuloA.,WentzF.,OrbanF.DimensionsandRelations
oftheDentogingivalJunctioninHumans.J.Periodontol
196132:261

Depozitele de plac dentar microbian

Examenulparodontal
Aspectgeneralalparodoniuluimarginal
(graduldeinflamaiegingival)

aspect
gingivoragielapalparesauspontan
depozitedeplacmicrobian
tartru

Examinaredetaliat

dificildeobservatdirect
seutilizeazsoluiirevelatoare
seobservdepozitelelanivelulfeelorvestibulare,
linguale,proximale
senoteaznfisuprafeelecudepozitedeplac
microbian,calculnduseapoiindexulparodontal

Mobilitate
Pungiparodontaleiretraciigingivale
Afectarefurcal
Problememucogingivale

Gradul de inflamaie gingival


Severitate
absent,uoar,moderat,sever

Tartrul
depozitemineralizate
contaminatmicrobian

ntindere
localizat,generalizat

CICLUL 1:
POZIIA DINILOR PE ARCADE

Examenulstructurilorduredentare

Restaurridentarepreexistente
Carii
Diniabseni
Uzuradentar
Contacteocluzale
Dizarmoniiocluzale(malocluzii)

nclinri(versiuni)
poziii
rotaii
gresiuni

Examinareadentoparodontal

CICLUL 1:
MOBILITATEA

6CICLURIDEEXAMINAREAARCADELOR:

CICLUL1:
DINIIABSENI
POZIIADINILORPEARCADE
MOBILITATEA

CICLUL2:
LEZIUNICORONARE
OBTURAII
COROANEIPUNI

CILCUL3:
CONTACTELE INTERPROXIMALE

CICLUL4:
MARGINEAGINGIVALLIBER
NIVELULILEZIUNILEJONCIUNII MUCOGINGIVALE

orizontal
vertical
3gradepatologice

0(fiziologic)
1(0,5 1mm)
2(1 2mm)
3(>2mm)

CICLUL5:
AFECTAREAFURCAIILORINTERRADICULARE

CICLUL6:
MSURAREAPUNGILORPARODONTALE

CICLUL 1:
DINII ABSENI
semarcheazcuXpestatus
ateniela

diniisupranumerari
diniidecidualirestani
breeleedentatenchiseprinmigrare
ageneziamugurilordentari

CICLUL 2:
LEZIUNI CORONARE, OBTURAII, COROANE I
PUNI

Leziunilecoronarenetratateseevalueazconform
criteriilorACP(AmericanCollegeof
Prosthodontists)
Restaurrilepreexistenteseevalueazconform
criteriilorCDA(CaliforniaDentalAssociation)

diagnosticuldeedentaieseconfirm
anamnesticiradiologic

CILCUL 3:
CONTACTELE INTER-PROXIMALE
contacteleinterproximale
deschisesemarcheaznstatus
prindouliniiparalele

CICLUL 5:
AFECTAREA FURCAIILOR INTER-RADICULARE

sepalpeazcusondecurbe(deex.
17,18,19,Nabors)
3 gradepatologice
GradulI marcajunghi
GradulII marcajtriunghi
GradulIII

marcajtriunghiplin

ngeneralestemascatdemarginea
gingivala

CICLUL 4:
MARGINEA GINGIVAL LIBER
msuratdelajonciuneasmal cementlamarginea
gingivalliber;senoteaznfi,valoarearetraciei()sau
ahiperplazieigingivale(+)
indicnivelulpierderiisuportuluiparodontal,mpreuncu
adncimeapungilorparodontale
aspectulradiologic

CICLUL 6:
MSURAREA PUNGILOR PARODONTALE

semsoarcusondaparodontal,cu
presiuneredus
distanadelamargineagingival
liberlainseriaepitelial
sondasepstreazncontactcu
suprafaadintelui,aproapedeaxul
coronoradicular
palpareasefacecontinuu,pnla
nivelulcontactelorinterproximale
senoteaznfi,adncimea
pungilorparodontale
n6puncte(DV,V,MV,DL,L,ML)
n4puncte (V,M,L,D)
1punct(maximul)

CICLUL 4:
NIVELUL I LEZIUNILE JONCIUNII MUCO-GINGIVALE

Parodontometria

examinatprininspeciesauprinrularea
apicocoronaramucoaseimobile
semarcheazpestatusconturuljonciunii
mucogingivale,nzonelesemnificative
pefaalingualadinilormaxilarinuexist
problemelegatedejonciuneamuco
gingival

10

Modificri radiologice

Parodontometria

elementuldereferin:
jonciuneasmal cement

JSC

Bilanul radiologic

Radiografiibitewing

Trebuieindicatdupexaminareaclinic
direct!

Localizareacariilor
Profunzimearestaurrilor
nlimeaproceseloralveolare
Reliadintrenlimeaproceseloralveolarei
gingie
Formadinilor
Mrimeacamereipulpare
Numrulimrimeacanalelorradiculare

Existradiografiivechi?

Radiografiidiagnostice
Numrsuficientpentruundiagnosticcorect
Toidiniiculeziuni/restaurrivoluminoase
sauacoperiiprotetic
Toidiniitrataisauurmndsfietratai
endodontic
Toidiniicuafectareparodontal(retracii
gingivale,mobilitate,pungiparodontale)

3.

1.

Bite Wing

2.

1.

3.

11

Radiografii
periapicale

Bite Wing

a
e
b

1.

2.
Status parodontal

d
f
3.

4.

ExamenulRadiografiilor

Radiografiiperiapicale
Tratamentendodonticnantecedente
Leziuni/restaurrivoluminoase,pentrua
observainteresareapulpar/periapical
Diagnosticulcariilorpediniifrontali
TOIVIITORIIDINISTLPIDEPUNTE/
PROTEZMOBILIZABIL

Radiografii periapicale

3.
1.

2.

Radiografiipanoramice
Oferelementedeorientaregeneral
Utilepentruevideniereadinilorinclui,indicaiade
implanteendoosoase,traumatisme,edentaii,existena
canalelorradiculareetc.
Indiclocalizareasinusurilor,canalelornervoase,densitatea
osoas,leziuniosoase,uneleelementealeATM
NUSUNTFOARTEEXACTEPENTRUIDENTIFICAREACARIILOR
SAUANIVELULUIAFECTRIIPARODONTALE

12

RadiografiiPanoramice

OBIECTIVE:
Etapeleanalizeiocluzaleprimare
Indicaiileietapeleanalizeiocluzaledetaliate
nregistrareaitransferulRMMO

RadiografiiPanoramice

DATE DE NREGISTRARE
ISTORIC MEDICAL GENERAL
ISTORIC MEDICAL STOMATOLOGIC
EXAMEN LOCO-REGIONAL (CAP I GT)

STATUS PERIODONTAL
PARODONTOMETRIE
SNGERARE LA PALPARE
FURCAII
STATUS ODONTAL
RESTAURRI
TRATAMENTE INCORECTE
CARII
OCLUZIA DENTAR (ANALIZ PRIMAR)

BILAN
RADIOLOGIC INIIAL

CONSULTAII DE SPECIALITATE
(OCLUZIA DENTAR ANALIZ DETALIAT)

INTERPRETARE Rx
IDENTIFICAREA PROBLEMELOR
PLAN DE TRATAMENT PRELIMINAR

RADIOGRAFII
MODELE DIAGNOSTICE
ALTE EXAMENE PARACLINICE
SUPLIMENTARE

CAZ COMPLEX
CONTROLUL CARIILOR
CONTROL PARODONTAL
PROTEZARE PROVIZORIE
PLAN DE TRATAMENT FINAL
ACORDUL PACIENTULUI

Examinarea,nregistrareai
transferulraporturilormandibulo
maxilaredeocluzie
Aspecteteoreticeipractice

Screeningpentrutulburricraniomandibulare
Deschidereamaxim
ZgomoteATM
Sensibilitatelapalpare
ATM
Maseteri(superficial)
Temporali(anterior)

Uzurdentarpatologic,altesemnede
parafunciiocluzale

13

Zgomote articulare tipuri

CHESTIONAREANAMNESTICE:

chestionarT.C.M.(McNeil,1997):
1. Simitiosenzaiedeobosealamaxilarelordup
mas?
2. Simiidurerilamasticaiesauntimpul
cscatului?
3. Simiidureriatuncicnddeschideilarggura?
4. Simiizgomotenarticulaiatemporo
mandibular?
5. Aveidureridecapfrecvente?
6. Aveidurerinzonaurechilorsaunjurulei?
7. Aveidurerinzonafeei,gtuluisaunzona
tmplelor?
8. Scrniidindinisauobinuiisstaicu
maxilarelencletate?

ANALIZAOCLUZALPRIMAR:

I -II: Faze incipiente


ale deplasrilor
discale

crepitaii fine

crepitaii
aspre

V: Faz tardiv a
III-IV: Faze tardive ale deplasrilor discale
deplasrilor discale
dac este asociat cu modificri pe
imaginea CT

Deviaii mandibulare la deschiderea gurii

chestionaranamnestic;
dialogmedicpacient;
examinareclinicdirectaA.T.M.imuchilormasticatori;
analizaocluzalstatic
analizafuncional araporturilormandibulomaxilare lanivelul
arcadelordentare

identificareaparafunciilorocluzale
Normal

EXAMENULMICRILORDECOBORRE RIDICAREA
MANDIBULEI

numai clic
la nchidere

examenulraporturilorocluzaledentare:

numai clic la
deschidere

unsistemdescreeningpentrutulburrilecranio
mandibulare:

clic reciproc
sau cracment
audibil

amplitudine
direcie
vitez
simptomeisemneasociate
durere
zgomote

I: DD faz
incipient, blocaj
la deschidere

Subluxaie
cu blocaj la
nchidere

III: Blocaj la
nchidere

Disc / Af.
artic.
degenerativ
/ Capsulit

EXAMENULSTATICALOCLUZIEI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Existocluzie?Estestabil?
DVO
Curburileplanuluideocluzie
RaporturileinterarcadicenIM
ContacteocluzalenIM
DeterminareainregistrareaRC
AnalizaraportuluiRC IM

14

Existocluzie?
Estestabil?

DIMENSIUNEAVERTICALDEOCLUZIE

CURBELEDE
OCLUZIE

CURBELEDEOCLUZIE

CURBELEDEOCLUZIE

CURBELEDEOCLUZIE

15

CURBELEDEOCLUZIE

CURBELEDE
OCLUZIE

CURBELEDEOCLUZIE

RAPORTURILE
INTERACRCADI
CE N IM

ocluzie normala

CURBELEDEOCLUZIE

ETIOLOGIADIZARMONIILOROCLUZALE
FACTORIEREDITARI
FACTORIDEDEZVOLTAREPRE IPOST
NATAL
TRAUMATISMELE
MODIFICRIALEFUNCIILORNORMALE

16

FACTORIDEDEZVOLTAREPRE IPOST
NATAL:DESPICTURI

MODIFICRIALEFUNCIILOR
NORMALE

FACTORIDEDEZVOLTAREPRE IPOST
NATAL:MODIFICRIDENTARE

SUPTULPOLICELUI

ERUPTIE ECTOPIC,
AGENEZIE, DINI
SUPRANUMERARI, etc.

TRAUMATIMELEMAXILARELOR

DEGLUTITIAINFANTILA

17

RESPIRATIAORALA

COMPONENTAANTEROPOSTERIOARA

FACIES ADENOIDIAN

COMPONENTEALEMALOCLUZIILOR

COMPONENTAVERTICALA

Sagital
Vertical
Transversal
Intraarcadice(nghesuiri,spaieri)

CLASIFICAREAANGLE COMPONENTA
ANTPOST

COMPONENTATRANSVERSAL
ocluzie normal

ocluzie invers n zona


lateral

18

CONTACTELEOCLUZALENIM

INTRAARCADICE:NGHESUIRI,SPAIERI

MOBILITATEA,UZURADENTAR

MALOCLUZIISECUNDARE

sauverificatanterior!?

CONTACTELEOCLUZALENIM

EDENTAIANEPROTEZAT
TRATAMENTENECORESPUNZATOARE

SUPRAFATA CONTACTELOR OCLUZALE LA MOLARUL I

13.25

6.22
2.7

5.6

6.35

6.25

3.1

6.68

6.54

5.31

3.28
maxim

4.1
1.24

Arti-Fol II BAUSCH
20m rosu

CONSECINELEEXTRAC
CONSECIN
ELEEXTRACIILOR
DENTARENEPROTEZATE

2.76

2.01

1.63

2.02

1.72

2.72

mm2

1.82
minim

Arti-Fol II BAUSCH
20m negru

Articulating
Paper BAUSCH
40m albastru

Articulating
Paper BAUSCH
40m ros u

Articulating
Paper BAUSCH
200m
albastru

Articulating
Paper SCHEIN
200m
albas tru

Articulating
Articulating
Paper Silk MYNOL 200m
BAUSCH
albas tru
80m albas tru

Articulating
Silk BAUSCH
80m rosu

Articulating
Nylon BAUSCH
120m ros u

CONTACTELEOCLUZALENIM

Migrari verticale

Pierderea
contactelor
interporximale

Basculare
a
dintilor
vecini

Deplasarea
apicala a
contactelor
interdentare

19

RELAIA CENTRIC

DETERMINAREA RC

Raportul mandibulo maxilar n care condilii


articuleaz cu poriunea cea mai subire, avascular,
a discurilor i sunt plasai n poziia limit antero
superioar pe pantele tuberculilor articulari,
independent de contactele dento dentare.

Relaia
Rela
ia Centric

RAPORTULRC IM

DETERMINAREA RC

RC - IM

Deprogramator
Anterior (Lucia jig,
Lere)
Miscari Functionale

(autoconducere)

Inscriptoare Grafice
(Intra/Extra-oral)
Punctul Jugal (Chin
point) tehnici
unimanuale
Tehnici bimanuale
(Dawson)
Miomonitor

(Jankelson)

20

ANALIZAFUNCIONALARAPORTURILORMANDIBULO
MAXILARELANIVELULARCADELORDENTARE

Propulsia

Examenulghidajelordentareale
micrilormandibulare
Propulsiamandibuleicughidajdentar
Lateralitateadreapt/stng
Identificareaparafunciilorocluzale

ANALIZAFUNCIONALARAPORTURILOR
MANDIBULOMAXILARELANIVELULARCADELOR
DENTARE

Lateralitatea

PROPULSIAFenomenulChristensen

Lateralitatea

21

Lateralitatea

ProteciaMutual

Lateralitatea

TraumaOcluzalaPrimar

Lateralitatea

TraumaOcluzalaSecundar

22

IDENTIFICAREAPARAFUNCIILOROCLUZALE

IDENTIFICAREAPARAFUNCIILOROCLUZALE

bruxism
strngerea dinilor
onicofagie
chewing gum
mucarea buzelor, obrajilor, limbii
mucarea unor obiecte (pip,
creion etc.)
interpoziia interdentar a limbii n
repaus sau fonaie
unele instrumente muzicale
telefonul

PrevalenaparafunciilorADM
(celpuinodat/ sptmn)
Parafuncie

%pacieni

clenching diurn
clenching nocturn
mucare limb obraz
sensibilitate A.M.
interpozziia limbii
interpo
bruxism nocturn
masticaie unilateral
bruxism diu
diurn
onicofagie
interpozzii
interpo
iie
e de obiecte
chewing gum

72.2
66.7
61.0
59.3
52.8
50.0
50.4
47.2
30.6
27.8
27.8

IDENTIFICAREAPARAFUNCIILOROCLUZALE

%pop.general
42.1
32.3
23.7
42.3
31.2
25.1
42.0
27.3
28.4
28.1
18.2

IDENTIFICAREAPARAFUNCIILOROCLUZALE

IDENTIFICAREAPARAFUNCIILOR
OCLUZALE

23

Analizaocluzaldetaliat
UNDESEREININFORMAIILE?
protocolulgeneraldeexamen fiaclinic
uzual
formularespecifice:
reabilitrile(reconstruciile)ocluzalecomplexe;
situaiilencarepatologiadenaturocluzaleste
semnificativ(tulburricraniomandibulare,
leziuniocluzogenedentoparodontaleextinse);
studiiclinice(fiedecercetare)

ATITUDINEA FA
FA DE RMMO:
CONSERVARE SAU REORGANIZARE
Obiective generale
generale::
Stopuri ocluzale stabile i simultane pe dinii anteriori i
posteriori la DVO
Dezocluzia tuturor dinilor posteriori n micrile
mandibulare cu contact ocluzal reducerea forelor
nocive orizontale. Ghidajul anterior / canin prezint
avantaje mecanice
Planul de ocluzie curba Spee normal.
Long centric schem ocluzal permisiv
Contur anatomic funcional (convexiti i contacte
proximale)
Materiale restaurative antagoniste (opozante) similare

ATITUDINEA FA
FA DE RMMO:
CONSERVARE SAU REORGANIZARE

SntateaATMiamusculaturii
mobilizatoareamandibuleireprezinto
condiiepreliminaratratamentului
proteticconjunct.
SemneleTCM,obiceiurileparafuncionale,
bruxismulidurereaorofacialtrebuie
tratatepremergtoriniieriiunorproceduri
restaurative(protezareconjunct)
ireversibile

SIMPTOMELETCM
Durere
Limitareaexcursiilormandibulare
Deviaiamandibuleiladeschiderea
gurii
Zgomote(vibraii)articulare
Tulburrifuncionale

EPIDEMIOLOGIA Tulburrilor Cranio-Mandibulare


Studii Transversale

populatia generala
100%

simptome algice
33%

semne de TCM
75%

adresabilitate terapeutica
5-7%

American Academy of Orafacial Pain Guidelines 1996

24

TCM
TCMesteunansambludeafeciuniheterogene
RelaiadintreTCM,parafunciamuscular(bruxism),
uzuradentaristressnuestenntregimeclarificat
Unpacientcubruxismsauuzurpatologicadinilornuprezint
neapratTCM
UnpacientcuTCMnuprezintntotdeaunabruxismi/sauuzur
patologicadinilor.

Terapiaderelaxaremuscularigutiereledestabilizare
reprezintomodalitateconservatoareieficientde
tratamentalspasmelormusculareiobiceiurilor
parafuncionale

Structuri afectate pentru fiecare grup


diagnostic al algiilor orofaciale
Grup diagnostic

sunt necesari arbori


decizionali pentru
evaluarea i tratamentul
pacienilor cu tulburri
craniomandibulare algii
orofaciale

Decizii privind evaluarea diagnostic


Istoricul i
examinarea

Structuri afectate

Extracranian
Intracranian
Muscular
Artralgic
Neurogen
Neurovascular
Psihogen

Organe craniofaciale
Creier i structuri asociate
Muchi, fascii, tendoane
Articulaii, ligamente
Sistemul nervos periferic
Artere i vene
Funciile cognitive

S. osteo-articulare
S. oro-dentare

Factori de mediu

?
S. ORL

S. post-traumatice
S. neurologice

1. Lista
problemelor
3. Tratez sau
nu?

Simplu

2. Simplu sau
complex?

Un singur
medic

Complex

4. Tratez
acum sau
mai trziu?
Echip de
medici

Unde au fost greelile?

Diagnosticul diferenial al TCM

uneori ne putem gsi n


situaii stnjenitoare

5 ani dureri
orofaciale
cronice, dup
tratament dentar,
determin
pacientul s se
sinucid.

Factori psiho-comportamentali

25

MANIPULAREAFUNCIONAL

Analizaocluzaldetaliat

MUCHIUL

aprofundareainvestigaieianamnesticecu
privirelasimptomeleisemneleT.C.M.

durere,
modificridemotilitateamandibulei,
zgomotelanivelulA.T.M,
parafunciiocluzale,
factorimedicaligeneralii
factoripsihosociali

Analizaocluzaldetaliat

examenulfuncional senzorial/senzitiv/motor
alnervilorcranieni,
examenulfuncional(motilitateipostur) al
muchilorcervicodorsali,
examenulmicrilormandibulare,
analizazgomotelorproduselanivelulA.T.M.,
palpareaA.T.M.(dacnuafostrealizatncadrul
analizeiocluzaleprimare),
palpareamuchilormobilizatoriaimandibulei,
analizafuncionalamuchilormobilizatoriai
mandibulei

PALPAREAEXTRAORALA
Maseterii,temporalii,puncteletriggerale
durerii,inflamaiilecapsuleiarticulareioparte
acondililormandibularipotfiexaminateprin
palpare
Prinpalparenupotfievideniatecorespunztor
semneledemiozitlanivelulmuchilor
pterigoidianlateralsuperior,lateralinferiorsau
medial(Johnstone Thefeasibilityofpalpating
thelateralpterygoidmuscle:JPD44:3:318,
1980.Okeson(3ndEdition):Managementof
TemporomandibularDisordersandOcclusion.
pp.245250.)

CONTRACIE

NTINDERE

PLI

Propulsia cu rezisten crete Strngerea dinilor crete


durerea
durerea
Strngerea pe separator durere
0

PLS

Strngerea dinilor crete Strngerea dinilor crete


durerea
durerea
Strngerea pe separator crete Strngerea pe separator crete
durerea
durerea
Deschiderea gurii durere 0

PM

Strngerea dinilor crete Deschiderea


durerea
durerea
Strngerea pe separator crete
durerea

gurii,

crete

MANIPULAREAFUNCIONAL
ACIUNE

PM

Deschdere larg

Durerea crete

Propulsie
rezisten
Strngerea dinilor

PLI

PLS

TULBURARE
INTRACAPSULAR
A

Durerea crete uor

Durere 0

Durerea crete

cu Durerea crete uor

Durerea crete

Durere 0

Durerea crete

Durerea crete

Durerea crete

Durerea crete

Durerea crete

Strngere
cu Durere
separator (unilateral)

Durere 0

Durerea crete

Durere 0

Propulsie
cu Durerea crete uor
rezisten
cu
separator (unilateral)

Durerea crete

Durerea crete uor Durere 0


(la strngere cu
separator unilateral)

NREGISTRAREAITRANSFERULRMMO
PROBLEME(1):
CETIPDERMMSEUTILIZEAZ?
CUMSEDETERMIN?
CUMSENREGISTREAZ?
CUMSEUTILIZEAZ?

26

NREGISTRAREAITRANSFERULRMMO

SIMILITUDINEANATOMICASI
FUNCTIONALA

PROBLEME(2):
NUMRUL/DISTRIBUIADINILORRESTANI
CEMATERIALESUNTIMPLICATE?
CEINSTRUMENTSEUTILIZEAZN
LABORATOR?

Definiie:
Uninstrument mecanicdereprezentareamaxilarelori
ATMlacarepotfiataatemodelelecelordouarcade
dentoalveolarepentruasimula,parialsauntotalitate,
micrilemandibulare. (GPT7)
Theglossaryofprosthodonticterms. JProsthetDent,1999.
81(1):p.39110

Clasificare(GPT):
ARTICULATOARELEDENTARE
INREGISTRAREA,TRANSFERULSIREPRODUCEREA
INSTRUMENTALAARAPORTURILORMANDIBULO
MAXILARE

ClasaI.Unsimpluinstrumentdesusinerea
modelelor,capabildeaacceptaosingur
nregistrarestaticaraporturilormandibulo
maxilare.Permiterealizareauneimicriin
planvertical.

27

DENTALRIUM,ASH,balama

GRAHAMWOODS,FORK

Clasificare(GPT):
ClasaaIIa.Uninstrumentcarepermite
realizareamicriorizontaleiverticale,fr
nsalegaacestemicrideATM.

PARKERHOLDER

GRITMANN

28

BrevelloGalletti

BrevelloGalletti

Clasificare(GPT):

NONARCON

FENN,GYSYSYMPLEX

GYSYTRUBYTE

ClasaaIIIa.Uninstrumentcaresimuleaz
deplasareacondililormandibularipebaza
unormediisauprialedeplasrilorreale;
instrumentulpermiteorientareamodelelorn
raportcuATMipotfidetipARCON(condilii
plasatipeelementulmandibularal
articulatoruluisifoselearticularepecel
maxilar)sauNONARCON.

29

MORTON

FREEPLANE

WADSWORTH

FREEPLANE

FREEPLANE

GIBLING

30

NEY

DENARCOMBI

DENTATUS

DENAR

Clasificare(GPT):
ClasaaIVa.Uninstrumetcareutilizeaz
nregistrridinamicetridimensionale;el
permiteorientareamodelelornraportcu
ATMprecumireplicaretuturormicrilor
mandibulare.

DENAR

31

DENAR

DENAR

DENAR

DENAR,accesorii

GERBER,arcfacial

GERBER,arcfacial,pantacondiliana

32

GERBER

Clasificare(Rihani):
Articulator semiadaptabil utilizeaz toate
cele trei nregistrrile enumerate anterior

Clasificare(Rihani):
Articulatorneadaptabilutilizeazunasau
doudintreurmtoarelenregistrri:arcul
facialdetransfer,RC,propulsia.

Clasificare(Rihani):
Articulator
total
adaptabil
utilizeaz
urmtoarele cinci nregistrri: arcul facial, RC,
propulsia,
lateralitatea,
distana
intercondilian.

Rihani,A.Classificationofarticulators.J
ProsthetDent43:344347,1980.

EFECTE

Corespondenaclasificrilor
clasaI=articulatorneadaptabil
clasaaIIasauaIIIa=articulatorsemi
adaptabil
clasaaIVa=articulatortotaladaptabil

33

Teoriileocluzieidentareiteoriilemecaniceaplicate
laconstruciaarticulatoarelordentare

HANAUCTD1978

Bonwill;1858;teoria triunghiului echilateral


Balkwill ;1866;mandibula se deplaseaz medial prin
translaie
Von Spee ;1890;planul ocluzal urmeaz o curb
Snow;1899;arcul facial
Christensen;1901;dezocluzia dinilor posteriori n
propulsie
Bennett ;1908;translaia lateral imediat
Gysi ;1910;a demonstrat utilizarea tijei i a platoului
incizal; unul dintre cei dinti care au asigurat translaia
lateral la articulator

BONWILL

ASHFREEPLANE

Teoriileocluzieidentareiteoriilemecaniceaplicate
laconstruciaarticulatoarelordentare

Teoriileocluzieidentareiteoriilemecaniceaplicate
laconstruciaarticulatoarelordentare

Monson;1916;teoria sferic a ocluziei


Hall;1918;teoria conic
Hanau;1921;ocluzia balansat a protezelor totale
Stanbury;1929;nregistrri poziionale - tripodarea
Meyer;Anii '30;tehnica masticatorie (chew in
technique)
Fraii Avery;1930;Anti-Monson curba Wilson inversat
Pleasure;1930;Anti-Monson cu excepia molarilor secunzi
n balans

PMS;Anii '20;Se elimin balansul, importana ghdajului


incizal, long centric
coala gnatologic;Anii '20;Pantograful, necesitatea de a
reproduce micrile mandibulare
Page ;1950;Transografia. Depit
Gelb;1970;Ortopedia cranian; condilii capt o anumit
form, bazat pe micrile mandibulei

34

Principiianatomicedebazcu
aplicabilitatelaconstrucia
articulatoarelordentare(Weinberg)
Weinberg L. A. An evaluation of basic articulators and
their concepts. Part I. Basic concepts. J Prosthet Dent 13,
622-644, 1963

3.Contacteleocluzaledentaresunt
elementeleprimordialealemicrilor
mandibulei

Weinberg L. A. An evaluation of basic articulators and


their concepts. Part II. Arbitrary, Positional,
Semiadjustable Articulators. J Prosthet Dent 13, 644-663,

1963

1.Dateanatomicemedii
Pantacondiliande400
Molariisecunzisuntsituaila50mmanterior
i32mminferiordeABT
Marginealiberaincisivilormandibularieste
situatla100mmanteriori32mminferiorde
ABT

2.Elementeledebazalemicrilor
mandibulei

4.Montareaarculuifacialdetransfer

(StabilireaABTiapunctului
anteriordeorientare)

ABT

Propulsia
Ghidajulincizal
Traiectoriacondiliandebalans
Pantelecuspidienedebalans
Traiectoriacondiluluilucrtor(tipuri
fundamentale)

35

KAVOPROTAR+CONDYLOCOMP
5.Efecteleridicrii/coborriiPOsau

alemodificriipantelorcondiliene
asupramorfologieiocluzale

Utilizareaarticulatoarelorn
activitateaclinic
ncolilestomatologicecontemporaneseutilizeaz
articulatorediferitepentruprotzeconjuncte/adjuncte.
WhipMix iDenar coroaneipuni,Hanau proteze
mobilizabile

SAM

Smith,D.Doesonearticulatormeettheneedsofbothfixed
andremovableprosthodontics? JProsthetDent54:296302,
1985.

WHIPMIX

DENTATUS,SPLITCAST

36

SPLITCAST

DENTATUS

DENTATUS,arcfacial

DENTATUS

DENTATUS,arcfacial

ERORI1

37

ERORI2

Utilizareaarticulatoarelorn
activitateaclinic
npracticauzualnSUA,64%dinmediciutilizeaz
articulatoaresimple(balama),26%semiadaptabilei
10%totaladaptabile.
Mohamed,S.E.,Schmidt,J.R.andHarrison,J.D.
ArticulatorsinDentalEducationandPractice.J
ProsthetDent36:319325,1976

Utilizareaarticulatoarelorn
activitateaclinic
Schweitzerraporteazrezultateasemntoarecu
diversetipuridearticulatoaredentaredinaceeasi
clasa
Schweitzer,J.M.Anevaluationof50yearsof
reconstructivedentistry.PartII:Effectiveness.J
ProsthetDent45:492498,1981

38

Modelelediagnostice

39

40

ModelulDiagnostic ModelareaDiagnostica(waxup)

Wax-up

ExamenulModelelor

ModelulDiagnostic ModelareaDiagnostica(waxup)

Examenecomplementare
Modelediagnostice(destudiu)
ExamenulRadiologic
Osulalveolar
Dintii

Explorriparaclinicegenerale
Explorriparaclinicespecifice

41

Investigaiiparaclinicecuspecificitate
pentruexamenulocluzal

ANALIZAOCLUZALCUAJUTORULARTICULATOARELORDENTARE
IMAGISTIC

MOTILITATEAMANDIBULAR

Mandibulokinesiografie
Axiografie
(Radio)Cinematografie

EXAMENULE.M.G(electromiografic)
SONOGRAFIA(nregistrareaianalizasunetelor)

RadiografiispecificepentruA.T.M.
Tomografiacomputerizat
ExameneprinR.M.N
ArtroscopiaA.T.M.(diagnosticiterapeutic)
Fotografiidiagnostice

A.T.M.
nregistrrilezgomotelorlanivelularcadelordentare

TENSIOMETRIACOMPUTERIZAT analizaintensitii iritmului


contactelorocluzale

Cefalometria

Fotografiidiagnostice

Contururi trasate manual sau computerizat

FotografiiDiagnostice

ArtroscopiaATM

42

CT
LISTAPROBLEMELOR
PLANPRELIMINAR
PLANFINAL+CONSIMMNT
PROGRAMDENTREINERE

RMN

Problememedicalegenerale

Diagnosticul
Diagnosticuldeproblem:
deurgen,
odontal,
parodontal,
ocluzal,
deedentaie,
deanomaliedentomaxilar,
chirurgical
Diagnosticulevolutiv
Diagnosticuletiologic
Diagnosticuldiferenial

Boligenerale
Condiiimedicale
Disabilitimedicale
Reaciialergice
Interaciuni,efecteadverse,
contraindicaii
medicamentoase

cusemnificaieterapeutic:
modificplanulde
tratament
modificintervenia
terapeutic
modificpatologia
stomatologic
crescriscul
contaminrii

Problemelanivelulaparatului
dentomaxilar
(exemple)
Leziunialeprilormoi
Tulburri
craniomandibulare
Dureri(nedeterminate)
Pulpopatii
Diniinclui
Uzuradentar

Edentaii
Proteze
necorespunztoare
Restaurriincorecte
Problemeestetice
Dizarmoniiocluzale
(malocluzii)
Discomfortocluzal

43

Problemelanivelulaparatului
dentomaxilar
(evaluaredetaliat)

Subclasificare
Severitate i/sau cronicitate
Etiologie i/sau mecanismepatogene
Factorideinfluen
Prognostic
Relaiacucelelalteprobleme

Problemelanivelulaparatuluidentomaxilar
(exempludeevaluaredetaliat)
PARODONTITMARGINALCRONIC
Subclasificare
PMCgeneralizataadultuluicudefectemucogingivalela34i45

Severitate i/saucronicitate
moderat

Etiologie i/sau mecanism


Factorideinfluen
igienoraldefectuoas,afectarefurcal

Prognostic
rezervatpentru34i45

Relaiacualteprobleme

Planuldetratamentpreliminar
Clarificareafiecreiproblemepnla
unnivelabordabilterapeutici
acceptabilpentrupacient sub
formaconsimmntuluiinformat.

Datediagnosticesuplimentare
Anamneziexaminareclinicdetaliat
(specializat)
Consultmedicalgeneral
Consultmedicaldentardespecialitate
Radiografiisuplimentare
Modeledestudiuidiagnostic
Alteexameneparaclinice
testedevitalitate,biopsie,examenesanguine,etc.

diabet zaharat

Problemepsihosociale
Parafuncionale
fumat,chewinggum,bruxism,droguri,etc.

Psihologice,psihiatrice
fobii,depresii,panic,anxietate,etc.
Letusmeetthemindofthepatientbeforewemeetthe
mouth M.M.Devan

Financiare
asigurare,veniturireduse,limitebugetare,etc.

Acces

Datediagnosticesuplimentare
(exemplu)
Radiotransparenperiapical
incisivmandibular
dinteintegru,asimptomatic
suspiciunechistperiapicalesenial
Dx
Testedevitalitatelaniveluldinteluincauz

distan,mijloacedetransport,program,etc.

Complian
atitudine,neglijen,etc.

44

Planuldetratament

Gatacuexaminarea

Vizeazmecanismelefiziopatologice
eliminarevs.controlterapeutic
Vizeaznevoilepetermenscurt
tratamentuldurerii
rezolvareaproblemeloresteticesaudisfuncionale
Definetenivelulsuportuluiprofesional
consultulmedicaldespecialitate
Restaurator
corectaresaucompensare
Oferalternative
Ianconsiderareadministrareapetermenlungacazului
intervalededispensarizare,reintervenie

Planuldetratament
consimmntulinformatalpacientului
raportuldintreriscuriibeneficii
prognosticul
rezultateateptatenurma
interveniilorterapeutice
motivaiavariantelorterapeutice
propuse
nivelulngrijirilorpostoperatorii

Secvenatipicaintervenieiterapeutice
Sistemic
Urgene
Preparator (preprotetic)
Restaurator
Electiv
Meninere

45