Sunteți pe pagina 1din 1

FIRMA ........................................

CUI: ............................................
TEL: .............................................

DECIZIA
Nr. ................../............................
Avand in vedere ______________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
Tinand seama de ______________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________
DECIDE:
1. Incepand cu data de _____________________ se opereaza reincadrarea cu
contract individual de munca pe perioada nedeterminata al D-nei/D-lui
____________________________ conform art. __________lit._______ din
Codul Muncii, iar la elementul _____________________se modifica de la
________________________ la _______________________

DIRECTOR,