Sunteți pe pagina 1din 2

SUPORT DE CURS

____

INSPECTOR RESURSE UMANE

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA


DETERMINATA (CIMD)
La elaborarea dispozitiilor din Codul muncii referitoare la contractul individual de munca pe
durata determinata (CIMD) au fost avute in vedere prevederile Directivei Consiliului Comunitatii
Europene 91/383/CEE privind completarea masurilor ce vizeaza promovarea imbunatatirii securitatii si
sanatatii muncii lucratorilor ce au raport de munca pe durata determinata sau temporara, precum si
prevederile Directivei Consiliului Comunitatii Europene 99/70/CE privind acordul cadru asupra muncii
pe durata determinata.
Astfel, prin derogare de la regula prevazuta la art.12 alin.(1) din Codul Muncii, angajatorii au
posibilitatea de a angaja, in cazurile si in conditiile prevazute de Codul Muncii, personal salariat cu
contract individual de munca pe durata determinata ( CIMD).
Daca un CIM este incheiat pe durata determinata intr-o alta situatie decat cele prevazute
limitativ de lege, sanctiunea nulitatii nu afecteaza contractul in intregime, ci numai clauza
referitoare la durata determinata a contractului. Din momentul constatarii nulitatii, aceasta clauza
se inlocuieste cu prevederea legala ce stabileste regula potrivit careia contractul se incheie pe durata
nedeterminata.
CIMD se incheie in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie.
CIMD poate fi prelungit, in conditiile prevazute de lege, si dupa expirarea termenului initial, cu
acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari.
Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munc pe durata
determinata.
Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la
incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot
avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.
Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai
mare de 36 de luni.
Ca exceptie, in cazul in care contractul este incheiat pentru a inlocui un salariat al carui
contract de munca este suspendat, durata contractului va expira la momentul incetarii motivelor ce au
determinat suspendarea contractului de munca al salariatului titular, indiferent daca durata
contractului astfel incheiat depaseste sau nu 36 de luni.
CIMD poate fi incheiat numai in urmatoarele cazuri:
a - inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei
in care acel salariat participa la greva;
b - cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;
c - desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
d - in cazul in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza
temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;
e - angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile

de pensionare pentru limita de varsta;


f - ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau a organizatiilor
neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g - angajarea pensionarilor care potrivit legii pot cumula pensia cu salariul;
h - in alte cazuri prevazute de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte,
programe.
Perioada de proba
Salariatul incadrat cu CIMD poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi:
- 5 zile lucratoare pentru o durata a CIM mai mica de 3 luni;
- 15 zile lucratoare pentru o durata a CIM cuprinsa intre 3 luni si 6 luni;
- 30 zile lucratoare pentru o durata a CIM mai mare de 6 luni;
- 45 zile lucratoare pentru o durata a CIM mai mare de 6 luni pentru salariatii incadrati in functii de
conducere;
Angajatorii sunt obligati sa informeze salariatii angajati cu CIMD despre locurile de munca
vacante, si sa le asigure accesul, la aceste locuri, in conditii egale cu ale salariatilor angajati cu CIMN.
Aceasta informare se face printr-un anunt afisat la sediul angajatorului. O copie a anuntului se transmite
de indata sindicatului sau reprezentantilor salariatilor.

S-ar putea să vă placă și