Sunteți pe pagina 1din 1

SUPORT DE CURS

__

INSPECTOR RESURSE UMANE

MUNCA LA DOMICILIU
atributiile specifice functiei sunt indeplinite la domiciliul salariatilor;
salariatii isi stabilesc singuri programul de lucru;
salariatii se bucura de toate drepturile recunoscute de lege;
CIM se incheie in forma scrisa si trebuie sa contina si urmatoarele elemente:
-precizarea expresa ca munca se desfasoara la domiciliu.
-programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului si
modalitatea concreta de realizare a controlului.
-obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, al materiilor
prime, materialelor precum si al produselor finite.
Prin contractele colective de munca si/sau prin contractele individuale de munca se pot
stabili si alte conditii specifice privind munca la domiciliu, in conformitate cu legislatia in vigoare.

S-ar putea să vă placă și