Sunteți pe pagina 1din 107
Tesatura vechiului Bucuresti pastreaza o buna parte din urzeala traditionala a strazilor pe care, din a doua jumatate a secolului trecut si pana in pragul primului rézboi mondial, sa alcatuit treptat un fond constituit cu multe calltati, un cadru arhitectural cu trasaturi pregnante pentru individualitatea orasului. A fost o perioada stabila in care a domnit ordinea, entuziasmul si dorinfa de progres, dobandinduse o siguranta prieinica familiei si societatii. A fost un proces de durata, dar bine orientat, sustinut in mod consecvent cu mijloace organizate si nicidecum contrazis, impiedicat, inselat. Prof. dr, arh, Aurelian Triscu ISBN 979-97927-6-6 BUCURESTI UR VEAC DE ARHITECTUNA CIVILA CEZARA MUCENIC SILEX CEZARA MUCENIC BUCURESTI UR VEAC DE ARHITECTURA CIVILA SECOLUL XIX Coperta gi ilusteaia: ‘Tehnoredactare compat Foto dupa documents Munteanu LLaurengiu Horea Popescu iin tren C. Mucenie, . Dumitru Consiler editorial: Teodor Lat Popescu Lucrarea a fost tpdriti eu sprijnal "Fundatie} Soros pentru o societate deschist” CEzARA MUCENIC BUCURESTI | UN VEAC DE ARHITECTURA CIVILA SECOLUL AL XIX-LEA ‘Memoriei paringilor mei, Invatatorul Cicerone Mucenic si Viorica Mucenic SILEX Casi de Edicurs, Presi gi Impresariat Bucuresti + 1997 CUPRINS Cuvdatiainte 5 [Istria Bucuregtlor sola al XIXciea,eadia penta resize rhitectonice ale orgul <<. 7 I. Bwehinente orice, socse,economice gi administrative ce determin steucturaseeoalal =. 7 2, Roll Primirek, servicilor de arhitectura in dewollres editra a oraulu, Regulamsate de construction eee " 1. Programe arbiteeturle specifics : is IL Decora intrioaa -proiet de rhitest 3 IV. Bvolajiaarhitecturls a strelr pice pent oral capita : 36 1 Strada comercial: sade Lipecant = 36 2 Strada reridentinlic Pol MogogoaetCalea Vetrit : Fo 3. Strada de cartioe. Strada Sta Apostll eel 44. Strada nov-tnstisbulvandsl AcademiBlsabeta/independenisi 3 'V. Arhitoi i coastrucor ce au creat infarea arhitectural a oral Ces ‘Arhite{ i constrtri care av actvat it seclal al XIXlea in Bocas 38 tape etliatce ale arhiteturi bucareytene ee 6 Coneluzit pee eae Te Posttata ce soleslecsee ” Bibliogeatie Steam Summery : eee S16 Tlustratia Cap. IL Programe arhitecuralespeifce CGopIV, Bok artical asraor pce pent orl cpa ©. LVL Gp. V. Ati contractor rau crest nate areca orga ia ‘al at XDlea : ome CCapVL. Bua sisi le aries bose xc nice de si Q cx Indie dose ale poaae gi cide ov lanl oreuli Dacron na 1958 Pedal NogopnisiCalen Vicor Pata Mogopsiiales Vio I Sirs Lion Strada Stapotl Bell Ea el Carol ol Blabeta CUVANT iNAINTE CCartea de fa inchide in copertile ei © mica parte a istoriei de cinci ori seculare a Bucu- restilr. O mic parte, deoarece vorbeste numai despre aritecturi, O micé par se apleach numai asupra veaculu treat Cu toate acestea, ea va prilejui savantull i etitorului de rind, deopotriva, descoperitea unui imens univers. Un univers mareat de energia comanditarior, conturat de imeginaja athitecjlor gi materialzat prin performangele consttuctorlor, Toi, cu sau fir8 stings, contribuit la pkimidirea a ceea ce o vreme s-a numit, eu ironic& manri, mica Pars ‘De ee micul Paris? Fira a negli felul de ving allocuitoilor cu toate ete asc poate susfine, cu desta temei, ed renumele de care sa bucurat Capitala a provenit in pate, side la arhitecturaei "fn du siecle". O arhitectura care se potivea atattadiilororientalieate, mai pufin eunoscute, et si modelelor noi vente din Europa, indecsebi din Fran cell de-8 teeia republic Ei bine, acest univers eaptivant se dezviluie treptat, cu toate tancle lu, ev toate contra lice impinrile sae, din paginile acestei citi de molt agtepate, O carte cei avee local plstrat in biblioteca flecirullubitor al Bucurestior. DR. Rit PETER DERER I, ISTORIA BUCURESTILOR SECOLULUI AL XIX-LEA, CADRU PENTRU REALIZARILE ARHITECTONICE ALE ORASULUI 1. Evenimente istorice, sociale, economice si ndministrative ce determini struc tura secolului (rag Bucuresti devo do tinpara capital statornic Vit Romsey saetizat, iat permet delimit, ‘apie eveninente prin care ect {ara tpl ora sale actuate, canoacin ale clape de ga a selene, de stagnate sau progres, dev ungulciror ga conaiut qi sedatesatbiecturala inconfondab Pe parcursl triste, secolu al XIX lea poate definite ela de rece dela oral medical la oral ‘modern ea faneton, oa cae si elspanda exientelor ancl poplin vant al moiiarior socal econonee $i police. Trceyea trepaté la hol raporur inte caw elepor Socal rezutanta exit relaior de Pronucte capitalise lgate de medics police inteme de snimbarea coaiguatie| pole tenant Sel op cre dice depres (dn pn rekon 2 Inper Otonn ota spe ‘celal crete ale comerjlu european, daring tema Tondametale sim ora cre, apt ae ed, ‘ste pri eeepaeo| al aestor transfor Mat al dezvltaen burger patiiparea cll puere ete ese ils pentru Bucuresti, nan! coc acasta este o asl Soca emnameate aba ta odata cu ester pote sale conomice se deve industria hea urtare, proletariat alt sasha ciel va gh actitate ese eg a pal ‘do medial oragenexe “Momentele police escalate alo oraguui sua cole ale rit: Revo debs 1821, Revo de le 1848, Uaizea Princjatelorsrestanrarea tndependen|eidepling ate 1877-187, han caves Bucuresti devia copia Regal Rominick. Efortul de eonsiute a statue! naoal wir cra fort meee a fest congtinfeapartnenel lao ‘Sigurd nation, © implett cu evolu in sons democratic libra i lupta peat ol raportar de lash eae ‘reptunie sf indatoyieeceajeanuli Sie mal bine respetate, Pe acest plan pri eavigt Tau ovat mire Taporturios in medial urban, ‘ves interoor do nds pot scar facepiturscuetajul Tato oe culo face sta paver el sea] prt lore probable. ‘Ace Gip de plan se va apica a contnuare gin czul constructor atplaste pe terenuringust, ot frontal de Jasna es caf este G-A Melick di Cale Vieora i142 lat, anu [890 Tse adauga"Uependine do rice ol) despa voile x er (). Galera elu de sus va fic se poate de rola eran genie ‘gant Asceatsoufe ova apc literal co proweeara eaele Alden din Calen Vaebrogne.68 15,16) lite cu tet eaturia cave galeria n consol co geamc veda ota dominant cut iteroare, pri ear nel uprafle predominant vrata, Taads decorata elect numa la ovientarea pir spre 0 nuts zm, lieve at avin! propria rezohre decoys dat fara accent, deci poate in iiodul de decbrare a ug de acces, ‘gs imguats ea eoridol de revere, co lsh ae pati uel eometcae dela pater Cale captanael Obede- fava cn Calon pier 7 constra aul 158, dps profstul aiteclu Foren Krause" ne died ny numa Tecugerea Io ageeai seed, dar 9 modal cae acon se isis spi nerionre tence fox Casa ae ‘dows spsrtamente, cl defn parcr ind ri restrang nie alsa lols lad pve. L2 able, comune ue ‘ete od, buckiva gt pasta, Lea} se ada Salone, slonagel canary. Cee cel pater ce Bang, wa a ociiaeaptsls erase last Ronis toeeion het aieea eases {qclmars,sulrogeric, dows odai gi tn cabine, Vatre cole doua gruri de eamere, peatre sinpliicarea cial Scie renee epee iene see ae aoa ere ee ei nee peerage epee a te ome eres i oe pe a al peg eae Siohibycaras sinaemteesat'httgawarchan Gasca Sane ea mana ese Nah aman ser, eee Stace at heel pai some ete Seg tibet tal eeen aie ra om nat Pe eter cir riage etna ee a ne we ok Belgie fet peat a ieee naan fae ee ee eee isnt peecnswener cnt teeter ona gc dey tet desde La pater ‘Somnk peivilile ute de clare de loced stu mai sigur served tot novollo: Bad viosd 15 ola costiiga onand: cps ak op chp anim descr sind ate amerl comic ne ca eter eae numa of dora, coca ee SD es me cea ae roe ga Sema ee cect rere i ere eaten Peers eens racemn rien meena eat ee de see ee eee aie ee tte ee ere eee died ioci er st rae eet ea ee ie mara eee near ia cae eee oe ea Dice seers cen ering croac ene oh ae Gat eet Spee ee cae cegatinrecyora amon Ce a rome pe Darterlu find ia tonto acolada supratdepi. Da ‘unjraaleg Gacans oie auoatn areca ssc emis tsa arte re mc et sealers eR Neg peng eter esp pe Sa it errant tine ts ‘ate aulorizfie de conmtuctie. Acta ‘str, entra inrarenspre cana servi, Fafada pane in lamin cu mult elegans aceat tree en funcfic importants de aoe Ia parter gi de ‘prezentar li ea ait find pasate camerlesvdad fants de birou, $i lr ROOD sind vor i-i construct propre in strada egal, apelin i ahiecul SSehmuckot (oto 38) pentree proieta cides inpundtoare iltelnvele 9 descend a ajc corespuncatongecelor gape npr folosste deli plan compact cu inne pr ang devenit acum dpa cum sede pe pln “posagul” eave duce spre scare principal, alt f ura opus Etat Eseparacele douteone comers exitentela pte. ijl eaprnde cate dowheperamsento, ecare stad sceleag fonciuns dowd dormitoare alo, bir, sulagere, buctére, bie, WC, antcsmers, dar dspuss afl pad pent» satisace nevoi rite de eprezeaare qi couviefute ta afk de acct indiuainre in eat {kolo pass unas ca smplasre gi fusca, costrucfa mal conten element ce apare seam x sri de SScoL dove a ratinrh soluiforproieve si ania, caren de min, care se consis penta esj, partrul hnowprineaad-oponteua nu reduce spa comercial o find gindta pene a oer aerse dives unr sag ct Wile mile cordoare de recers sa ca caval nos ‘ack plan al cial element aniicator ese gaagl galerie au av prezene lr att de persistent in org atu djelocets a mai extatun Gp de pla dia voce, care a continual aca ripsodire de seemenca ample, "demure veloute atte sane plaml compact (nada dona do Jeogul eoutal acho te pagal cu procter al easel bores ogo cua lrelata gi Mose, desaria casa Mosca onstrate 10: lien eau dpe replat etre pe wf nd at ung ata se {Seen pe ooprip la inane sof fn ela de jos mle, o snr) docs fa enel de sun Patra eps! mari faut, Paral ele) spe grad le cine oat)" Un prin exemp sont easels serJarulal Ghia alate Tn malalaua Batiste (oto 38) cate pe care propristaul in 1847, vas le"modernzoe” adic “sh slape gil td npn cael sal acho Ceased ciao fl gst mfrosecdferestreet © Sita conetractvs miss Se retlnyt la cael parol Cosache Fiorsea din makelaos Pops Darvag® (oe xptoll voli ance Ital sieor [oto 2) saul cole ale MarghioaletGoleana dope Podal Mozogseila car ncaa "wea nck Incrent i atl do jos AW wea a caboae forests de i eatl de jor™ leet al aeolein!dorinte de mien {injadel dupa concede vescali de pare a srvtur ase x loons In sta ew parcel folent ponte Dimas alespaiidin zona dopendin lor. Odatseu proluyca asia ocectiaull dite de acest tip inte Lrtatce ua epertoris edectces predonsnaaysneocaecs Este cal propitliA Hordnesca din strada Tirgvigte In suburbia Manea Brut, claire contri anul L373 (oto 87) sau a eacelr la Sullivan dn strada Vitoria ‘Veshe proietate rice in anual 888", cide la ere plan amiteste de vechea descrae a ate beter Dek Incpargr nares ide acolo sala deverd conor co are dipuse dieapaltings camere, cele spre stad ind Sillancl nr ole ape carte odie sparate de a doles covdor cream’ apres forme wow a ss), pansl Sr sigs date cae 4 lee, dus dr cenit dco aprins de dora arate. Frontonl et lott cn a Ssoath,Desoglenals eia ct ar ‘isd de casele GrPopovie! da saa Strimba (Reset suburbia Pope Darvas is consirares for hy al 1865, ‘indy avd cinoscata fad travoen contra esind, tool ete apie aun plan i fora dL culture ng ‘Spare a able nile, inrares Taindu ne pr Intra opens Inde Jadecate dupa amplonrea adn pe alta, au pe pz plan sou s§a-numitle "alas", cum arf eanosutal pl Ghia Teel ee epreventa on exemple cast do neodasitan, romantica plat Suu saw casele Dinicy Golesce (rl cp. vole anita or pce foto 4) ce deven plat domese a ciyor anline de inedper $ impreionat epoca devenind sot resent chat de Horie Dar allt! do acaita au xa alto mule locaale Inpesignantee@ numar de inciper sav ce vrajie de fain Dack isn mumai cael ui Constantin Grigore Git din nahslaua Breroiany, tha Cigmigin, cel ncbirate de puverhpontracazarea conisarfr Iaalteloe Puter 185, coma eu s8 issue prlimiarile Uni ese la ee unr 342 rare: 38 do sbe pasate desu luke nite de camer, 90 gener sf se pond in ou, ar Ia eaol do a otjl "ss vopsearea 40 ust ma {ls cel deal les, 25 de iste eatlewomnieasel Smaranda Manu care trmeav si se repare tn 0 de cre Enbtctal Fezer pentru sansa do 69.300" le ladies aves tel catuefecre usndad sb rina cv 10-11 camere, ‘dupa separa, pein amplifcren ora, dies so Inc din dows od ua’ aferie a cato"sl so cis frestrle ‘Gt gates pe jumate iar coals jumiite in muss fa oveste creo Yr daschide tn dou’ Desrinesdotlini a separlornecerare, aga cam fe costa artes Xaver Villacros, sulin elemente in zesires etary Aven camere belie satel "polee’ parchotolrebuie vp iar zaprivala uncer Ste atata alone init mu trebue stat, nual splat (probabil perl mgr nul Sunt eae, dec depo “ate Slane Bllanger nespune a 1836:°O seama decase da wreocnceprezece su gaisprezoce ania infra ‘palates. nieadevar Io orecave dist coloaneo care le lngofes surinand elegant frontonne acopere = Uasorelisarig"”. Atari de cle extent dj, ne consruise acum altel, sau, unoorseinloctise sa so transfor ‘ose cli coasieratedajnetcapaloere. In I882 prigal Alou. B. Suey doreje 38 facto toparaie radicals ‘Shei sale din Calea Victvit ut "roporatia radials face nemai prin schinbares faladt spre numa Caloa Vietonet® eri cap, Etope se, foto 89) dupa plane ahitectult Hartnann Proietl dovedate eli ana inl nora previa decoral cu cate, cel dea relcanel extent ama Ta irwveea central care se a os putin ca element decoratiydonitent slonete,descideie sle nesprapanands au cu cle ale eau {Sicsor/tare areca toul ats propor. Sacoperirn iter in! prevzat on aoperk apt spe, nu cal lp tora Data cid au (Seat echinbare actuate eate grou de prec hire slau sccoull e vor somsteui st platole Stunde, ls 189, dup proecelerbitectulyt Reicha” ‘eclecticromantic (vei ap. Ete silane. Yolo 323) gt bibesc Ia 190D artes Pal Golterent™ noosa (ver Gan. Deco arin ti), Pal el pun lvls pal on ose in reine, cal ‘aun salt buicoul,neaperle multiple foarte spectaaate intne2nduse dea lungul el dreapltcnee ‘Deaf schinbarea meaaltaor sim pla aditectural eva canoagte in oes uli pea lseolsut a] XE tea prin spare In tot mai tle Iocasfe a wa plan cou ma eis hime din clemontetetadiinal, un plan a ‘compact ce apate inti la cvele ev dou cari jar de 1879, alta, ox aprompe zac anya cael cu un nivel crordonseratorin a fone cate ai rou de distaste prinele preteen ca al ase N-INicolesc, {instrada Manca Drotar tan (ot 38) cto fad cate, dace nw ar fiproisaata anterior eset plat Stibey, Spates deat sons, Dec canna dy el ena ete Ue Petal ni is er coloane su ticons Ge et cre rnd lap vin colon fronton dceorat Uaimotve omamentae ntersaat ch de Ia aceasts loins bacureteand ponds te! poiete, Jovada a medi ‘Gnforsoccsve pe cave le pucau sufi cline tn Dec dup pws aad, aceca tare tate eu dows ‘lui aven ne parte 9‘ repectv po sada Manca Bratara sot ut ave, excep fend ventul dedicat ‘tart riper clap dela «data nesenonet cal gol se wnple prt conser douainapert i ntreaga ‘lilie eapata ele downto, acopersul schintbnduse 3 domindn wom fronton (oto 39), Aslelo pres nou Propriciay, lula, is 1806 dsl Societe Conseuc i Romine si sehinbe fojaa, (Koto 40) pind ‘apucol nord tansiormandu-se nian de astra elt, ag cum era de fapt te moda ae "pace (1800-1715 Tosca coke Spb com sesh ear et oom Sl cee eect nth cnc eta ee Ore fal te et Oe (Sesleri (0 ys pce ope ace ee ara Sanne Sena ae Srmaa ce Sooo est os seater {LAPLZER, Lag (artic 18-1808 ata ee ee Searles Sums fo (ari Sahat ene ote il nt ie ns. ava tea sremr wet eae te te cht vagitaei cen ers tae Sa nome sae See act ae om See ree Sonibagsataeomeraety a ee See ee seeps eel nat wy mo erismi aren mat ‘sz caine ete mit hie Conia Menten Se weanreneae meee co ae aia merece TE pasos cient EE a eer carey Eee ae ake Seiad Ghasgtina gil Como ome Sat Ear ST tle wn Stores ee ceesaeranartaea ast ee Sy ih ase dna ed ah Spivtceresamos eae ieoeel Sica meeatineat ug@iieran ee eran Te EAE. sow cmy ont Me ec nt Rae OS ae cet Eee beseech pl fod gala po nae ob ee cet cae es ma Aci ht al Soca gs dn Mitel egal de ahi male de ee ae" reece eer ama 2 Seca “(ep Popmeaeces “aha coe Dv iMes stRoma 35 A a nn ‘Opa: el Funtounlr Pb in Cle Vico et = sagas gos Se ee ne et ae SALES aos oe Si cure A bean sen 1 (0589) et cp. sears rae ‘Shale ra romantic whe tn Remit fure i) Ese tpn at Ine ct a come or trata, Sten kaa enor Eater ea eat ah ite Oe aS is (er staal pei ctr ees amt ‘Gin cae sin Conia do xan 19) sont ASE tinh TEE ny CaS apices ge er umecnck Se ime Sem Taso sola nc sts ra “Gta, exe oanc eta seremong cl ar crs Cae Ys am 7p W {USS Conc de i saad i) St ea eee se uh cs oy eens intae 8 fN(e eS ng pte ee ok ae ater "Sn eat pot Dre el ees i a et cm es cape ind eyes nec ole cline pln oof erase eC gga ree on a No ta ie eae eee ae can taut oar cen bei? (872) (vel cap. Alief conan. foto & 5) Ae cc as cro ae ph prog Setag ne ree acai a ir ad va es tea Se sangeet eats eae eg ane Sees ate eee Fn eS mare tay ee ae ta peng et a ere sare Uo coma (1851). nena FH yen onan Rit aia oetg en eS ean taitas Bree hana nei a tg wa is 070 aa as nt at ee reece ies ‘Storopclecs g Gres, mpreunt ex ak Villacene (18S), Boreas ence ate Teh okeceehc sire =a $l pon eine progenies, ‘SSPE Seer dA tay "nota ale eigen ent fis soc ng ply oe nc pele cat Sane abe og et Senet eh oa executes Stata ay vow ating OP Ss oso yee eater sei ei at ns ct ancl Ati) 07 ‘Men fate ofA ie i as tr Seba tecee Ve ge at ce Seen Sie ea met (arent Gam pened (et Seal seecauigjeuen aeasee Seay eenacemes ogee ene ae mil’ Gislon, fo 3) cane M Perey, srr fegtens denies Aa Set 90) cy Doc 7 (10 cle Vay, Bees shen eaters iss Sphuiilamtr mc at leak Sere tiie tees aes cle Fler santero 21 (831) easce og. he Sears Geter Sica ot ae Sane cs SS cieece mimes ina Sousa a eae Siajott tae else ae Sones at lee eT “progam an a as i te le ts nr aie» Pin ‘Altec s Prin rq Base aite 53S- “Vien ogee gpa, Vale pois nse mange ont oe wae cedraem sis ily a a co rohit ge: wet ns re Sea aa A a. Sauce ete a SE ey i vores ae use ee a cn 38 Seca Bre. ee tare ‘iiire pened sala de godine a Academet Romsne, Calon erent race ae A SR ST te “hinais ore Bose GSS ee cee ee nt pats Sa St eS conga sae a Gas og Sei a pes to te ne a aeD CBee es ea, sree i wobec CP "Enact eames i a. Rare a ee Inyprennt ex NL Soles) G77) ee Aunt ele reece ode teat Je mal moe aot Semen Dowel ease a rere SER GO) hog mere ee Pena Ge tes ee a ee eee Seat ca bk conor cots ee Sait oes ia Siren Cole teri ti ian sane a ane woe ae, ptt ae Teac Np a wh ee ey aap ante gy Scum ah Se) OS te Gams (2s ‘eg arcs, Ss, tee Sb oy outa cena“ ete erent a Ge Seo sea tty nde ehcp a pe i R ll at pn pe no Da ‘mec pen sais Ea a en noon iinet ee ee Srehee aiemeieesete Sie hen cease ‘SG ity pes tad Sac abs Vl See sient ero oe eee Seberlee ita lea ener tea ES FEC evs at re lee ea ee (eave as Sate Si ene ee Se ae Serine cee Bes se See See ren aah te tee eee ee ieee tos ged Fata” he he oi cease ines Siete ‘Sitrite programe sma se nce amplastr. Decora Pr yy ae Siemon rte Soe cee ieee RUEGG Rat ites 180 Soeetesee ieee eee a a ts me regret tre es ma in was Pog ogee yt Se SA pe safe Re a a ht oe pigHDAS Spd pales Grae) as rs Me ah cee pany nan anos Ses pametee Ce Tate eet seeing meena Cea agian paced ‘Sule Eile ds Bears ais Arosa Bi ieee epee era cee pital AMeiy, Cale Rah 2 (8 fn sg haha Sa See: Cec eee, Seoe peep tetera pie Sra rel 1 (188) eee om ial ee (cot Pais Clos ale OMe ee ee cl near ee (iBek ete aera ce Se Naan ey eg eet a Poe {en a8 15 al ep. i ose eos Caden De Gene Pe Sra Seale pea est ‘trogum Arcs ne Sel el otro Ease pls tat ete sen Sector Oh aaa ae Menta sna al Sct Plc a Rein (aie TD, Ya coca nana dn ABD prs cla Pass pase pena ‘SAFIN, Hinges 1-195 “Oper cl ots Romie 9 om 50 we (1) tenes edocs der returner eda ne i gj, cna iG Seppe nea det Cag (51: cost xn surbey Ve 163) cae pop adie de ‘Stat tg ten sm (5) pase 9 faded Tats Ace CS) pct co ‘Acad Sata asset LO ‘te atta fone! Sle 187 sciickitly ater ast Sree ote EGON fw CMY eso sence li crs Bisel pen eta 8 scundbuk:Fehitect (7) 158 sci ag Matos ee ae ie Sc wn mE cee fais COM nap iT ee ea gh Uh, Soe le, gt Se eee ne io 2, By ae pote, see 1S co Fences ont ae Spm ec fl amon Benn Sy thay al a ‘Oper cseio Todorache Nicosu, Calea Serban Veal ne. i38 hse in ore ce Say tenes ie olemne nena ten Suri tat ehemmeo Shaul nica Carica sews fa cen pa legs a relet ‘Opera: casele LG Gol, sr Occilentua 34 (186), Mier eet ee sgt aon Sra name eestnse Re ta sii es en Se eae a vce 2 re Gia a ts 2 sg a ee eet cn sat ran opera mnemin nn Typeset A Vind, soc sean cen eae SS rae chery cate Seer maiee ee es Sees beer cae Faneer hasten ieriGret (ait aan ae pee Bin i aU ce nace mt (8) le bie ate a ce ‘Hoorn dy ence cts ops haa mss eB ate ce ei bis UGE se yoket aat Inpran isn Gries Reciteat n eerie tos ine iat nd ee {ihrer geen Sess rea Sse Poel SEER AMnECTU SALPARTEAORCUCARESE Nios a Mush noct anes 8 She cares denne Bee ahem STR io sees ander Fes a tenn, maa Se Puno ‘centr ee pen con C0, 1, mnths ae y SS Sas pl a of umm Eee ig is 18 SVE boy cme teoee Can Yo mate woe Resid 8 pome s eyenora asn erms Sr at tg Ta scars oes ti oe i er ee tice ae cmt Se aolnay WBarnaae weir «Sep ora Ft Gu ws oom Sine ii alacant (18 9) ep. pe Sc no 7c Daa ares Sar esc es tn i colons un reper eta comn hit ree. cmap ame Se Fe co ghee Hehe Ge ice etree et cen ‘Sratens Shi Mier ar Pct it ‘cate SMart (itr rentlee de ouster erromeentacune Eaeesidinrrrcier ie cpr me = cere ee i bee ria on epee x elements din \VULLACHOSSE, Xaver rit om 135) 142-1853 Gem et ac rae a ne eee oe alt Speer el Macon GE sara cree Reo er nee Sin ieaa gaat ees Sie ei nant reer renee fnew cima pares ete Serge aero eee oat eee aaa ae SEO come at ih ea ee re leone ery anee {WURMI Id ngne chest 1861-1896 Oneeaanspn Dowenier Sais, Cae Vena a ain arate emcee seen he ee eeceees SST ET OSS at ee It (1889 cate Brat tr oat cal x i Epo Spey oe ee ‘a age ceo ‘Operas Pasjul "Vibsroa- Maca" (Pasa Bini Naina), See ett tere ere ‘Tambor, foto 589 ap. Pope eterna oo 1, Peres Sa ona cs sy reac rien ema: aes aoe mcg ernie ca elope leak ne ‘mepotonia lume ce imi marci. Unele Wert