Sunteți pe pagina 1din 8
Sistem cu logica fuzzy pentru determinarea marimii bacsisului in cazul servirii unei mese la restaurant Principalul instrument din MATLAB prin care se pot construi sisteme fuzzy este interfata grafica (graphic user interface) numit’ Fuzzy Inference System FIS. FIS poate fi lansata fie din fereastra de comenzi (command window) tastand fuzzy, fie din SIMULINK. Aceasta interfata permite construirea si, in final, aneliza graficd a sistemului cu logica fuzzy dorit, folosind cele 5 instrumente grafice care formeaz componenta dedicat logicii fuzzy amediului Matlab 1) Editorul sistemului cu logica fuzzy, numit FIS Editor (Fuzzy Inference System Editor); 2) Editorul functiilor de apartenent&, adica, al multimilor fuzzy peste universurile discursurilor variabilelor de intrare si de iesire ale sistemului cu logicé fuzzy, numit ‘Membership Function Editor, 3) Editorul regulilor fuzzy, care vor forma baza de reguli a sistemului cu logica fuzzy, numit Rule Editor, 4) Fereastra de vizuelizare a regulilor, in care se poate observa gradul de activare al fiecarei reguli si rezultatul (multimea fuzzy de iesire) dat de fiecare regula a bazei de reguli, pentru o anumita valoare transanta a intrarii stabilite de cétre utilizator; aceasta fereastra apare sub numele Rule Viewer, 5) Fereastra de vizualizare a suprafetei iesire-intrare a sistemului cu logic fuzzy, care aratd grafic dependenta iesiri transante a sistemului cu logica fuzzy de intratile trangante ale sistemului cu logicd fuzzy, determinate de functionarea sistemului cu logica fuzzy, aceasta dependent este cunoscuta in general sub numele de “suprafata de control a sistemului”, iar fereastra apare sub numele Surface Viewer. Cele cinci instrumente grafice sunt legate dinamic intre ele, adic& 0 modificare a sistemului cu logicd fuzzy facut intr-una din ferestrele de editare va putea afecta ceea ce se vede in celelalte ferestre. La un moment dat, pentru un sistem cu logica fuzzy, putem avea oricate din cele cinci ferestre deschise simultan, Cele cinci instrumente grafice ale componente dedicate sistemelor cu logica fuzzy din Matlab sunt prezentate simbolic in diagrama-bloc din Figura 2,1 Figura 2.1 Cele cinci instrumente de construire si analiza a unui sistem cw legica fuzzy, silegatura lor cu sistemul cu logica fuzzy Pentru a putea construi si simula un sistem cu logicd fizzy in Matlab, este necesara cunoasterea elementelor prin care se defineste un sistem cu logicd fuzzy: variabile de intrare si de iesire ale sistemului cu logici fuzzy; multimi fuzzy de intrare si de iesire; bavi de reguli fuzzy, si a operatiilor implicate de functionarea sistemului cu logicit fury: Suzzificare; inferenti; agregare; defuzzificare. La deschiderea FIS-ului sunt implicite o variabila de intrare input 1, una de iesire output 1 si blocul de inferenté Mamdani. Inferenta Mamdani poate fi inlocuita cu inferenta Sugeno Blocul de fuzzyficare primeste la intrare valori ferme si oferd la iesire valori fuzzy. Variabilele fuzzy sunt construite sub forma de cadre cognitive sau de partitii fuzzy. Setarea unei variabile de intrare incepe printr-un dublu click pe pictograma variabilei Etapa de defuzzyficare produce valori ferme pomnind de la valori fuzzy. Aceasta operatie, opusa fuzzyficarii, este necesara doar cénd avem nevoie de valori ferme laiiesire, de exemplu in cazul sistemelor de reglare (viteza, pozitie, presiune, etc). Cand sistemul fuzzy trebuie sa produca iesiri lingvistice, de exemplu in cazul sistemelor de decizie de tipul expert, defuzzyficarea nu mai este necesara si iesirea poate raméne ca variabila fuzzy. Partea centrala a unui sistem fuzzy consta din mecanismul sau de inferenta, care este realizat de catre baza de reguli. Blocul de inferenta permite scrierea rapida si usoara a regulilor printr-un tabel McVicar-Whelan, Tipul inferentei este specificat prin alegerea normei (and method) si normei s (or method) in fereastra principala FIS. O prima observatie extrem de utila este aceea ca in general aplicatiile Matlab, si mai ales FIS, necesita o atentie deosebita la salvarea fisierelor. Optiunile de salvare se gasesc cade obicei in meniul File. Aplicatiile FIS sunt salvate ca fisiere cu extensia * fis, pe hard disk, pe dispozitive externe sau in workspace. in aceasta situatie, la terminarea sesiunii de lucru este necesara si salvarea workspace-ului, ca fisier * mat. Cea mai directa varianta de utilizare a FIS este prin intermediul ferestrei de comenzi (command window). Pentru aceasta toolbox-ul fuzzy include un set larg de comenzi aferente FIS: evalfis, ruleviewer, gensurf readfis, etc. prin care se pot accesa si ajusta toate componentele FIS. Sintaxa lor poate fi studiata cu ajutorul comenzii Help. Ce mai productiva modelitate de lucrn cu FIS este insa obtinuta prin Simulink-Matlab Tool-Kit-ul Simulink permite modelarea vizuala pe calculator, prin tehnica drag-and-drop, astfel incat aplicatiile pot fi realizate extrem de eficient. in acest fel fisierele *.fs pot fi incluse in modelele Simulink si pot fi testate in aplicatii beneficiind de biblioteca de functii predefinite care a plasat Simulink pe pozitia dominanta a segmentului sau de piata Editorul sistemului cu logica fuzzy i + Intrari: © servire * mancare + Tesire: bacsis Pentru intrarea Servire, am folosit trei funcii de apartenenté de forma gaussiana 1, slaba 2. buna 3. excelenta Figura 4,2 Partitia fuzzy aferenta variabilei de intrare servire Pentru intrarea mancare, am folosittrei functi de apartenenta de forma triunghiulara 1. rea 2. buna 3. deliciasa Figura 4.3. Partitia fuzzy aferenta variabilei de intrare mancare Pentru iesirea bacsis, am folosit trei functii de apartenenta de formé trapezoidal Figura 4.4, Partitia fuzzy aferenta variabilei de iesire bacsis Am introdus regulile in fereastra Rule Editor Figura 45 Fereastra editorului de reguli fuzzy nests ssp ‘Openee ayaion ip, Sloe Fereastra 4.6. Rule Viewer Pentru a vedea suprafata de control generat de sistemmul fuzzy am tastat gensurf(tip) (est Mew et Tete Deitop Window ne eae e/\\e9e4-/0 08/0 Figura 4.7 Suprafata de control Pentru a vizualiza comportamentul unui sistem fuzzy in Simulink, am incércat modelul, "tip_simmdl", cu secventa de cod de mai jos close all clear all dle tip = readfis (‘tip. fis"); tip_sim; Modelul contine + un controller fuzzy cu posibilitate de vizualizare a regulilor + doua blocuri de constante, corespunzatoare celor doua variabile de intrare("mancare" si respectiv "servire") + un bloc de afisare a valorii de iesire a sistemului 6-8 Be- “400 | igura 4.8 Modelul Concluzii Una dintre aplicatiile cele mai importante in practic ale sistemelor cu logicd fuzzy se refera la folosirea acestora ca si sisteme de control ale proceselor. Folosirea sistemelor cu logic& fuzzy ca si controllere se bucura de o baz& teoreticé solida, existénd la ora actual& multe aplicatii comerciale care incorporeaz& un sistem de control fuzzy. Un exemplu reprezentativ in acest sens este si aplicatia prezentat n lucrare Bibliografie [1]}**FuzzyLogicToolboxUser’sGuide, TheMathWorks,Inc,2007; [2]}***http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/tice/tice.htm