Sunteți pe pagina 1din 4

PROVIV CON SRL

PROIECTARE IN CONSTRUCTII SI INSTALATII

9-5/ 2013
Construire locuinte cuplate si imprejmuire teren
jud. Brasov, str. Oitelor, f.n.,lot 6
PAVEL ALEXANDRU

PROIECT NR.

INVESTITOR

FAZA:
DTAC

MEMORIU DE STUCTURA - REZISTENTA


DATE GENERALE
Cladirea este amplasata pe un teren plan , proprietatea beneficiarului PAVEL ALEXANDRU. Structura de rezistenta
s-a proiectat in baza datelor rezultate din plansele de arhitectura intocmite de catre arh. Sebastian Alexa si a studiului
geotehnic intocmit in zona .
Terenul este situat in intravilanul jud. Brasov , este plan fara denivelari.
DATE DE CALCUL
incarcari: incarcari normate conf. sandardelor din Romania;
incarcare din zapada (Norrnativ CR 1-1-3-05): So,k=2,00 kN/mp
incarcarea din vant (Normativ NP 082-04): qret=550 Pa UreF30 m/s
incarcarea seismica (Normativ P100-06): Tc=O.7 s, ag=O,20g
Clasa de importanta: "III"- confonn P 100/1-2006

Categoria de importanta: "C"- aprobat pIin H.G. 766-1997

Teren de fundare : Pconv =220 kPa

REGIM DE INALTIME
-parter: cota pardoseala beton armat -0.00; +0.15, pardoseala finita arhitectura +0.05m;+0.20;
-mansarda : cota planseu din lemn +2.85, pardoseala fnita arhitectura +2.90m.
DESCRIEREA SITUATIEI PROIECTATE
Infrastructura:
Fundatiile cladirii sunt rezolvate ca fundatii continui de beton simplu cu centura la partea superioara, din care se
dezvolta samburii.
Suprastructura:
Structura de rezistenta a cladirii parter si mansarda este realizata din zidarie portanta cu caramida GVP de 25 cm.
grosime la exterior si interior, legata cu samburi si centuri de beton armat. Peretii de compartimentare sunt de 12cm de
caramida.
Planseul peste parter este lemn realizat din grinzi de lemn 10cmx15cm.
Sarpanta este realizata din lemn ecarisat,tratat si ignifugat . Invelitoarea este din tigla metalica.
Casa scarii este rezolvata cu podeste de beton armat monolit.
Calculul structurii de rezistenta s-a facut cu programul automat de calcul al structurilor in cadre spatiale . (Axis 10Licenta SC PROVIV CON SRL). Fundatia s-a calculat la incarcarile de caIcuI ale suprastructurii + greutatea proprie.

PROIECTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII


Tel. 0723.22.84.02/0740.411.202
e-mail : proviv2006@yahoo.com

SC. PROVIV CON SRL.str.Caisului 1 Brasov


J08/434/2006 RO 18420007

PROVIV CON SRL


PROIECTARE IN CONSTRUCTII SI INSTALATII

Descriere

Material

INFRASTRUCTURA
Fundatii:

Beton de egalizare C6/7.5


Beton pt. Talpa
fundare C8/10
Otel PC52, OB37

Fundatii continue sub ziduri

Centuri

Centuri perimetrale cota +0,00;+0,15

Pardoseala

Pardoseala din beton armat cu plase 6/100-100


cota +0.00;+0.15

C16/20
OteI PC52, OB37
C12/15
STNB

SUPRASTRUCTURA
Stalpi samburi

Stalpi 25X25

Centuri

Centuri 25x25

Planseu peste parter

Planseu din lemn

Pereti

C16/20
Otel PC52, OB37
C16/20
Otel PC52, OB37
Grinzi lemn 10x15

zidarie portanta cu caramida GVP de 25 cm grosime

Otel PC52, OB37

Scari

Scari din beton armat cu bare legate

C16/20
Otel PC52, OB37

Buiandrugi

Peste golurile de la ferestre si usi 25x25,

C16/20
Otel PC52, OB37

Sarpanta

Sarpanta din lemn ecarisat

Invelitoare

Din tabla tip tigla metalica

Detaliile de executie ale structurii de rezistenta sunt prezentate in prezentul proiect de executie faza PT .
Se va executa un drenaj pentlu preluarea apelor freatice pe perimetrul fundatiilorla exterior, iar sapatura se va face pana
la cota de fundare de la CTN, se indeparteaza stratul vegetal, se da o panta generala unica spre exterior, se umple groapa
dupa executarea fundatiilor cu balast compactat si se colecteaza eventualele ape subterane intr-o rigola si apoi prin
conducte se dirijeaza spre exterior.
TRASAREA LUCRARILOR
Se face obigatoriu cu aparatura optica specifica si de catre personal specializat cu respectarea amplasarii constructiei
conf. planurilor de arhitectura si a cotelor din proiect
Nu sunt admise modificari fata de proiect fara acordul scris al proiectantului si verificatorului atestat.
Anuntarea proiectantului se va face in scris cu minim 2 zile inainte de data efectuarii controlului pentru fiecare etapa si
faza determinata in parte. In cazul in care la una din etape sau faze determinante proiectantul nu a fost chemat, acesta isi
rezerva dreptul de a nu mai participa la fazele urmatoare nemaiputand certifica faza anterioara.
RECOMANDARI CU CARACTER TEHNOLOGIC
Prin modul cum au fost concepute, lucrarile de constructie, prevazute in prezenta documentatie, se incadreaza in
categoria de lucrari de tehnicitate medie, executabile cu procedee tehnice intalnite in mod curent pe santiere.Ordinea
tehnologica de executie a lucrarilor este cea fireasea, prin proiect neimpunamdu-se o anume succesiune a lucrariilor.
URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR:
Se vor respecta si aplica prevederile cuprinse in indicativul P130/99,aprobat de MLPAT cu Ordinulnr.57/N/99.
Intocmit:Ing. Radulescu Dragos

PROIECTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII


Tel. 0723.22.84.02/0740.411.202
e-mail : proviv2006@yahoo.com

SC. PROVIV CON SRL.str.Caisului 1 Brasov


J08/434/2006 RO 18420007

PROVIV CON SRL


PROIECTARE IN CONSTRUCTII SI INSTALATII

9-5/ 2013
Construire locuinte cuplate si imprejmuire teren
jud. Brasov, str. Oitelor, f.n., lot 6
PAVEL ALEXANDRU

PROIECT NR.

INVESTITOR

FAZA:
DTAC

PROGRAM DE CONTROL REZISTENTA


al CALITATII lucrarilor pe faze de executie efectuat de Proiectant, Beneficiar,Executant si Inspectia in constructii, in
conformitate cu H.G.R 766/97 ;Programul se refera la controlul de calitate al Proiectantului pe stadii fizice determinate,
asigurarea calitatii constructiilor, dupa cum urmeaza :
NR.
CRT

Lucrarile ce se controleaza sau se


receptioneaza calitativ si pentru care
trebuiesc intocmite documente scrise

Documentul scris ce se incheie:

Cine executa
controlul

1.

Ordin de incepere a 1ucrarilor

PV

BE

2.

Predare,primire amplasament si borne de


reper
Trasarea axelor si fundatiilor inclusiv
stabilirea cotei O,OO

PV

BET

PV- de trasare

BET

4.

Sapatura si fundatii

PVLA-cota sapatura
PVLA-natura teren
PVRC-cota natura t
PVFD-cofrare,armare

6.

Cota +0.00;

PV-arm,cof stalpi
PV-arm.cofr.grinzi.placa,centuri
PV-arm.cofr.scara
PV-arm.cofr.placa -0.00
PVRC-structura
PVFD-structura

BEP
BEG
BEGP
BEPG
BEP
BEP
BEP
BEP
BEP
BEPI

7.

Cota +2.85

PV-arm,cof stalpi
PV-arm.cofr.grinzi.,centuri
PV-arm.cofr.scara
PVRC-structura
PVFD-structura

BEP
BEP
BEP
BEP

8.

Montaj structura sarpanta

PV-montare ancore
PV-montare sarpanta
PVRC-structura sarpanta

9.

Receptia calitativa a structurii de


rezistenta
Receptie la terminarea lucrarilor

PV-receptie

BE
BE
BEP
Comisie
BEPI
Comisie
BEPI

3.

10.

PV-receptie

PROIECTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII


Tel. 0723.22.84.02/0740.411.202
e-mail : proviv2006@yahoo.com

Nr. si data actului


incheiat,
Observatii

SC. PROVIV CON SRL.str.Caisului 1 Brasov


J08/434/2006 RO 18420007

PROVIV CON SRL


PROIECTARE IN CONSTRUCTII SI INSTALATII
Atentionarea pentru participarea la fazele de executie se va face cu cel putin 5 zile inainte , de catre executant.
In cazul in care nu se face comunicarea,Executantul va fi raspunzator de consecintele ce decurg, in conformitate cu
legile in vigoare si raspunde solitar de eventualele deficiente.
Operatiile de verificare si receptie calitativa se vor face evectiv, pe teren si cu examinarea urmatoarelor documente:
a. Registrul de Procese Verbale pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, intocmite de
catre Beneficiar si Executant.
b. Condica pentru evidenta betoanelor turnate.
Verificarile si receptiile calitative pe stadii fizice, precizate mai sus si atestarea calitatii lucrarilor, conditioneaza trecerea
la fazele urmatoare de executie;
Beneficiarul si Executantul vor anunta in scris, cu cinci zile inainte, data cand Proiectantul se va prezenta pe santier
pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor pe stadiile fizice indicate mai sus;
Beneficiarul si Executantul raman raspunzatori de consecintele care decurg din neconvocarea in timpm util a
Proiectantului pe santier, pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor prevazute in prezentul program.
LEGENDA:
B-beneficiar
P-proiectant
PVLA-PV lucrari ascunse
FD-faza determinanta
T-topograf

E-executant
I-inspector MLPAT
PV-proces verbal
G-geotehnician
PVRC-PV receptie calitativa

Atentionarea pentru participarea la fazele de executie se va face cu cel putin 5 zile inainte , de catre executant.

PROIECTANT

BENEFICIAR

EXECUTANT

INSPECTIA IN C-TII

Ing. Radulescu Dragos

PROIECTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII


Tel. 0723.22.84.02/0740.411.202
e-mail : proviv2006@yahoo.com

SC. PROVIV CON SRL.str.Caisului 1 Brasov


J08/434/2006 RO 18420007