Sunteți pe pagina 1din 16

Accent

Basarabean #2

Stresiunea 2010

Îndrăznește și dă pagina
2
D
eci da, ai înţeles bine, te

Sesiune
paşte sesiunea! Şi tu, care
Accent Basarabean #2

credeai că viaţa de student


se ţine numai pe chefuri,
prieteni şi expoziţii de tot felul... gata, acum a
sosit momentul să îţi demonstrezi aptitudinile
tale de super-student de an 1!
Te gândeşti că ai primul examen luni şi
deci ai 6 zile la dispoziţie, de mâine te apuci
neapărat de învăţat, însă ajungi duminică seara
să întelegi că nu ai avut nici o secundă liberă
pentru nesuferita de algebră superioară şi, ca
să te mai consolezi un pic, intri pe mess pentru
a vedea ce zice lumea. Nu afli mai nimic, însă
la 3 dimineaţa îţi dai seama că mai poţi face
ceva, adică să consulţi caietul cu însemnări; tu
fiind un student vigilent care frecventează cu
regularitate cursurile, ar trebui să găseşti ceva
valoros pentru învăţare acolo. Din fericire, se
întâmplă acest lucru şi eşti salvat la examen.
Dupa câteva ore chinuitoare în care rezolvi tot
ce ştii, ieşi mândru de tine de la primul exa-
men, sărutând în secret coperta caietului cu
însemnări.
Te bucuri că ai găsit timp pentru ca
să mai şi citeşti înainte de sesiune, te bucuri
foarte mult de faptul că ai mai şi mers pe la
cursuri, că deh, ai fost un student responsabil
şi nu te-ai ţinut numai de nebunii şi distracţii.
Acum înveţi prima ta lecţie şi anume faptul că
lucrurile se fac treptat şi nu toate odată, eşti
mândru de tine pentru a doua oară şi mergi să
te plimbi prin oraş.
După primul examen, lucrurile devin
mai simple, mai ales în cazul în care ai reuşit
să te faci cunoscut cu profesorii. În cazul în
care aceştia te-au observat, lucurile decurg
absolut formidabil pentru că tu ştii că dacă îţi
manifeşti cât de puţin interesul pentru ceva,
eşti neapărat răsplătit şi deci ai timp mai mult
pentru interesele tale. Începi să înţelegi cum
stau lucrurile, sesiunea nu mai este un mon-
stru, NU!!! Chiar nu este dacă ştii cum să îţi
organizezi corect timpul, chefurile şi întâl-
nirile. E stresant într-adevăr, dar tu poţi să tre-
ci peste asta, chiar fără a te alege cu restanţe.
Ai scăpat, ai scăpat cu bine de data asta
şi, pe lânga faptul că ţi-ai dat cu bine exam-
enele, ai mai învăţat câteva lucruri semnifica-
tive. În primul rând ai învăţat să îţi selectezi
doar lucrurile importante pe care le ai de fa-
cut, fără să te oboseşti cu tot felul de prostii
secundare. Desigur, detaliile contează, dar tu
deja îţi ştii priorităţile şi asta este foarte im-
portant. Tu ştii că atunci când e chef e chef,
iar atunci când e de învăţat, trebuie să te apuci
de carte şi gata. Eşti răbdător şi înţelegător cu
propria-ţi persoană, eşti entuziasmat de alte
proiecte care nu vizează neapărat facultatea şi
asta îţi dă energie să mergi înainte, să progre-
sezi ca personalite. Sesiunea este doar o altă
modalitate de a depăşi obstacolele, un fel de
400 metri garduri, pe care după puţin antrena-
ment, îl poţi trece fără accidente sau răni la
genunchi.
Acum că am scapat cu toţii, avem timp
berechet pentru toate prostiile din lume, nu-
mai pentru facultate nu. Aşa, înaintăm spre noi
culmi ale studenţiei, în care viaţa e stresantă,
obositoare, înşelătoare, dar atât de frumoasă.

Cristina Talpă
sp u
Ce nții n 3

gibcluj.ro
d
stu e e
sp
de e ? r
ses iu n

Î
nseamnă stres, să redescoperi un obiect de studiu aşteptările rudelor, dai ce poţi, eu scoperi că poţi să rezişti două
îngrăşarea porcului pe care l-ai evitat în timpul anului. personal dau ce pot, ca nu copiez nopţi fără să dormi sau că poţi să
în Crăciun şi rezul- Fiind obligat să învăţ pentru a-mi niciodată. bei 5 energizante şi două cafele şi
tatul faptului că nu lua un examen la un obiect de Iurie Nuca. Cluj să dormi ca un îngeraş, descoperi
învăţăm cum trebuie în timpul studiu de care eram dezinteresat că neuronii tăi sunt capabili să
anului. Terminarea sesiunii e in timpul anului, acum am văzut şi Iată că am şi ajuns în sesi- ,,îngurgiteze’ toată materia într-o
echivalentă cu scăparea de o mare ceva interesant şi util în studierea une. După mine e o etapă de trecere zi şi o noapte, descoperi că ţi se
povară, care nu-mi permitea sa fiu acestuia. şi de evaluare a noilor cunoştinţe face somn exact atunci când tre-
liber’’ Denis Postu, Cluj în domeniul specialităţii, pe care buie să te apuci de învăţat.
George Simon, mi-am ales să o studiez aici la Anca Negru, Cluj
Bucureşti Sesiunea este cea mai Universitatea “Stefan cel Mare”,
importantă şi mai stresantă Suceava. Aş zice ca e o perioadă Un fenomen interesant care
Cea mai frumoasă perioadă din facultate, dar este destul de grea, că în pragul aces- se întâmplă în sesiune, eu îl voi
distracţie din viaţa unui student: minunat că pot să-mi organizez tor examene s-a adunat şi multă numi ,,messengero - facebookist’’.
cluburi, ieşiri în oraş cu colegii... timpul aşa cum vreau pentru a materie, avem mult de învăţat, cu Tendinţa de a pierde vremea pe
nopţi albe din diverse motive, reuşi să învăţ tot ce trebuie. În toate că profesorii ne dau mai pe yahoomessenger şi pe facebook
iarăşi cluburi şi puţin învăţat. sesiune, pot să îmi dovedesc mie scurt, iar timpul mă presează tot şi alte site-uri de socializare este
Oana Buzău, însămi că informaţiile primite în mai tare, mai ales atunci când se mult mai mare în sesiune; exact
Bucureşti timpul semestrului au fost asimi- apropie ziua, ora examenului. atunci când mai ai de citit o frază,
late. Este un feed-back al muncii Dorin Clipa, Suceava sau de scris un paragraf, ţi se face
Sesiunea e partea mea mele, deşi, nu întotdeauna este ,,poftă’’ de facebook sau ţi-ai adus
preferată a anului universitar. relevantă pentru cunoştinţele pe Sesiunea este perioada care aminte că trebui să-i spui ceva co-
În sesiune am mai puţine teme care le am in realitate cu privire la mă face să mă simt cu adevărat legului pe yahoomessenger şi de
de făcut şi mai mult timp liber. o materie sau alta. studentă. Sesiunea înseamnă nopţi la un ,,salut’’, ,,cum a fost la exa-
Am 4-5 examene întinse pe trei Simona Zavroţchi, albe, multe cursuri şi griji... men?’’ până la discuţii intermina-
săptămâni, ceea ce e mult mai Cluj Ludmila Gîjău, bile despre fete, băieţi, pasiuni,
lejer decât 4-5 cursuri, semina- Suceava haine, beletristică, politică şi sex
rii, laboratoare zilnic. O chestie Stres, examinare de Pentru mine, sesiunea este nu este decât un pas.
deosebită la sesiune e că ai şansa cunoştinţe. Stresează presiunea şi perioada noilor descoperiri. De- Daniel Vlad, Cluj
4
Interviu cu
ştie că scoaterea gardului de sârmă ghimpată curând pentru micul raion de frontieră. Dân-
va spori tentativele de trecere a frontierei RM, sul vorbește despre teritoriul care rămâne a
Accent Basarabean #2

care este stabilită pe linia de mijloc al r. Prut fi valorificat și care are un potențial turistic

președintele
(câţi dintre înotători nu vor avea o asemenea ce trebuie extins. Rezervele turistice sunt o
ispită?), se vor mări cazurile de înec, precum sursă bună de împlinire atât a celor care vin
şi apariţia gunoiştilor neautorizate, datorită să viziteze cât și a celor care trebuie să-și

raionului apropierii localităţilor de acest curs de apă.


Ceea ce mă deranjează e că organizaţiile de
mediu au luat apă în gură (oare din Prut?) şi
implementeze pe această idee un mic buss-
ines stimulat de proiecte și accesări ale fon-
durilor europene. Teoretic, sârma este istorie

Ungheni“Ion Harea” închid ochii la viitorul măcel ce va fi. Cînd


era altă guvernare, erau activi; acum se pare
au întrat în letargie. Ruşine![…]” Cuvântul
și dumnealui spune că o va scoate la licitație,
iar banii vor fi folosiți în scopuri comunitare
cu prioritate comunelor, orașelor care au avut
Un râu care înseamnă o frontieră de ”Rușine!” este adresat direct forțelor demo- de suferit într-un fel sau altul de pe urma
sânge între două state cu aceiași oameni, cratice recent venite la putere în Moldova, strămutării.
despărțiți doar de greșelile trecutului. 300 de probabil dumnealui a scăpat de această rușine, Ana Cojocaru
metri până la Prut, asta e distanța de la casa o dată cu expirarea mandatului în cadrul Con-
unde m-am născut până la graniță. Am cres- siliului Raional. Un răspuns ferm la acuzațiile
cut pe malul stâng al Prutului și m-am uitat indirecte ale comunistului Gaviuc l-a avut
deseori printre ”gratii ghimpate” la celălalt actualul președinte: ”Eu aș pune altfel între-
mal. Straniu, dar niciodată nu am văzut nimic barea - ce a făcut dânsul pentru a schimba
diferit ”dincolo”. Era același pământ, același acea mentalitate pe care o vede în populația
cer, aceeași natură. De ce? O întrebare care a pe care oarecum a orientat-o, a coordonat-o
apărut în mintea mea târziu, având vaga iluz- în perioada mandatului dânsului?”. Harea a
ie că totuși suntem state diferite și frontiera încercat totuși să aducă o explicație la așa-
trebuie într-un fel sau altul însemnată, DAR numita ”mentalitate de sorginte sovietică”:
- niciodată cu sârmă ghimpată. Noi, cei din ”Vreau să vă spun un adevăr, pe care l-am
generația ’89, nu am apucat nimic din comu- înțeles bine: omului niciodată nu trebuie să-i
nismul sovietic. Noi aveam doar câteva luni spui că este prost! Omului îi trebuie perma-
când părinții noștri au reînceput să vorbească nent susținere morală, o insuflare pozitivă și
în limba română și au renunțat la chirilică. atunci va exista o încredere și o altă atitudine.
Noi abia de stăteam pe umerii taților când au Nu trebuie anticipate lucrurile! Trebuie să
trecut cu dor Podul de Flori. Noi am crescut lucrăm la o atitudine pozitivă, exemplul ne
în orașe românești. Comunismul instaurat nu este zona Cahul, unde nu se întâmplă nimic în
a însemnat mare lucru pentru adolescentul lipsa sârmei ghimpate - nu se îneacă nimeni în
din noi, am privit cu o oarecare indignare la Prut, nu “sare” nimeni frontiera, dimpotrivă
buchetele de flori pe care le primea Voronin acolo sunt mai puține încercări frauduloase de
după ce câștigase primul mandat. Nu am spus trecere a graniței decât aici.”
nimic, pentru că nu aveam nimic de spus. Era ”Morminte fără lacrimi”
o putere fictivă care s-a înrădăcinat în mint- Oricât de dureros ar suna, Prutul a cu-
ea oamenilor noștri de acasă timp de 8 ani. prins pe ambele maluri suflete căzute în lupte
În a noastră, a tinerilor – niciodată. Noi nu crunte, ale căror morminte nu și-au găsit ”lac-
aveam cum să înțelegem sistemul, am prins rimile rudelor” nici până astăzi. O sârmă care
o istorie sănătoasă în școală: probabil acesta poate fi tăiată în orice moment a refuzat drep-
a fost motivul. Și astăzi, tineri studenți prin tul la cruce, la memorie și reculegere. Care
orașele românești de pretutindeni, analizăm este avantajul unui astfel de sacrificiu? Există
și ne cunoaștem trecutul și lumea în care am oare vreun avantaj? Poate doar un interes ce
trăit ani în șir. O analizăm și o privim cu ochi elucidează ascunderea adevăraților eroi care
răi. Vrem să schimbăm. Și totuși o sârmă ar fi adus un argument în plus incompetenței
care a zgâriat adânc malul stâng al Prutului a unei puteri epuizate de mult într-un trecut so-
lăsat o cicatrice grea în istorie. O sârmă care vietic, comunist.
a strămutat amintirile copiilor ce au crescut ”O scoatem la licitație, și lăsăm o
lângă Prut. bucată, vreo doi, trei stâlpi pentru istorie!”
”Aceștia de la Ungheni, au ce au cu Președinte raionului Ungheni este
granița!” optimist și vede un viitor european cât de
Sârma ghimpată chiar reprezintă o
durere pentru un oraș de frontieră cum este
Ungheniul. Pentru mine personal, sârma
respectivă este un simbol al primitivismului
și al felului de a-ți fi frică”. Eșecul de a fi
respinși în instanța de la Curtea de Apel Bălți
a pus problema sârmei ”la conservat”. Curajul
într-un sistem autoritar cum era cel comunist
era mai degrabă un risc de a-ți pierde și mica
libertate de exprimare permisă. Peste 2000
de hectare izolate de un ”NU” vehement al
vechii puteri comuniste.
[…]În cazul dat, instituţiile statutului
sânt obligate să lucreze cu mentalitatea oame-
nilor, deoarece este o mentalitatea veche, de
sorginte sovietică […]. Guvernanţii trebuie să
5
Un 2010 mai bun

gibcluj.ro
pentru Moldova
și Ucraina
adjunctul premierului rus, Igor Șuvalov.
Interesele Rusiei pentru zona Mării Ne-
gre nu sunt deloc de neglijat în vederea recen-
telor schimbări ale guvernării de la Chișinău,
precum și a alegerilor din Ucraina, de rezul-
tatul depinde demarcare ariei de influență
rusești. Alarmante sunt și recentele acțiuni ale
autorităților de la Kremlin. În luna noiembrie,
președintele Medvedev a promulgat o lege
‘90 odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, care permite intervențiile militare în afara
prevedea acordarea Republicii Moldova a graniţelor în circumstanţe naţionale, pentru
430 de metri din limanul Dunării (porțiunea protejarea etnicilor ruşi împotriva atacurilor
Giurgiulești) care, conform Pactului Ribben- militare şi pentru combaterea pirateriei. Iar
trop – Molotov aparținea Ucrainei Sovietice, în luna noiembrie, pe râul Neva a ancorat o
pentru că Moldova să beneficieze de ieșirea navă amfibie de atac, capabilă să transporte
la Marea Neagră. În schimb, Ucraina urma până la 900 de puşcaşi marini și până la 70
să primească 7,7 km din șoseaua ce aparține de blindate, între care 13 tancuri, şi 16 eli-
băștinașilor comunei Palanca, raionul Ștefan coptere. Achiziția a costat aproape 1 miliard
Vodă. Dacă primul transfer de pământuri a de euro, și asta pe fondul crizei economice
avut loc imediat, situația din Palanca rămâne și a lipsei de fonduri din industria de apărare
incertă. Motivul îl reprezintă cerințele exager- rusească. În opinia expertului ucrainean Mi-
ate ale autorităților ucrainene, care doresc să hail Samus, de la Centrul pentru studii în do-
aibă acces nu doar la cei 7,7 km de șosea, ci și meniul armatei din Kiev, „toate aceste măsuri
la terenurile agricole aferente, terenuri ce sunt reprezintă o dovadă clară a pregătirilor de un
cultivate de sute de ani de localnicii comunei nou conflict în regiunea Mării Negre”, fapt
moldovenești. Dar se pare că finele anului care îngrijorează toate țările din zonă.
2009 au adus un nou suflu și o noua abordare Cât privește relațiile dintre România și
a mini-conflictului din partea ambelor țări. Ucraina, după ce presa din fiecare stat l-a cat-
La întâlnirea din 28 decembrie din- alogat pe celălalt drept “inamicul nr. 1” , iar
tre ministrul de externe ucrainean Petro procesul de la Haga, în care România a luat
Poroșenko și premierul moldovean Vlad câștig de cauză, a fost resimțit ca o umilință
Filat, a fost semnat un document comun pri- de către ucraineni, integrarea europeană s-a
vind utilizarea mecanismelor UE, precum dovedit a fi o premisă insuficientă dezvoltării
„Parteneriatul Estic” pentru crearea unei zone și consolidării intereselor naționale și
economice speciale în Transnistria. Pe lângă a minorităților românești și, respectiv,
faptul că acesta este un pas important în regle- ucrainene. Diversele organizații culturale ce
mentarea diferendului transnistrean, el poate activează în Cernăuți se bucură de un sprijin
fi considerat și un precedent ce ar dezgheța financiar și politic consistent, iar diplomații
procesul privind delimitarea frontierei, fiind români nu ezită să menționeze despre situația
un semn că Moldova este, în pofida deza- școlilor românești din Bucovina de Nord
vantajului la care este expusă, „un partener în fața liderilor europeni. Cu toate acestea,
credibil, o ţară care îşi asumă angajamente şi schimbări esențiale întârzie să apară, Româ-
le respectă...”, după cum a menționat Filat. nia concentrându-și atenția către vecinul estic
Semne clare pentru ambele țări vin și - Republica Moldova. O dovadă în acest sens
din partea Uniunii Europene. La summitul este deschiderea a 2 secții consulare la nor-
Ucraina - UE ce a avut loc la 4 decembrie, dul și sudul Moldovei, pentru decongestion-
Jose Manuel Barosso a declarat că un Acord area activității ambasadei și a consulatului din
de Asociere ar putea fi semnat chiar în 2010. Chișinău.
Dacă va deveni sau nu Ucraina membru UE
depinde însă și de Chișinău, cererile de ader- Surse:
are ale acestor țări fiind analizate împreună. http://inforusia.ro/index.php?option=com_
Un alt punct ce va trebui rezolvat este, desigur, content&view=article&id=1293:delimitarea-
Situația relațiilor de politică externă a și conflictul transnistrean. frontierei-moldo-ucraineana-in-derulare&cati
Republicii Moldova și Ucrainei este pe cât de Ministrul de externe, Teodor Ba- d=34:politica&Itemid=54
complexă, pe atât de schimbătoare. Anul 2010 conschi, invitat de omologul moldovean la http://politicom.moldova.org/news/vlad-
promite a fi unul decisiv în ceea ce privește Chișinău în 2010, a reiterat poziția României cubreacov-filat-da-palanca-ucrainei-204612-
trasarea unor linii sigure de bună-vecinătate de “locomotivă” pentru parcursul european rom.html
și cooperare în atingerea obiectivului comun al Moldovei: “Vom fi pentru Republica Mol- http://unimedia.md/?mod=news&id=15066
- aderarea la Uniunea Europeană. dova la fel cum este Polonia pentru Ucraina”, http://unimedia.md/?mod=news&id=14741
Problema ce este resimțită cel mai a declarat acesta. În ceea ce privește vizita lui http://www.regnum.ru/news/716195.html
acut de ambele țări este delimitarea frontierei Traian Băsescu, ea a fost amânată pentru luna
moldo-ucrainene. Procesul, început în anii februarie, ca răspuns al vizitei la Chișinău a Elena Biciuc
6
Accent Basarabean #2

Religie și Sisteme
de guvernare

valori. Aici intervii există la nivelul simțului comun o disociere


tu, cititorul. Voi folo- a sferei religioase de sfera socială sau cea
si o scurtătură, mizez politică. Biserica se implică activ în spațiul
pe diversitatea etnică public, dar mai ales în sfera politică (Voicu,
și culturală a Cluju- 2001). Dat fiind impactul bisericii în societa-
lui, deci și a posibililor te, politica, prin liderii săi, caută legitimitate
cititori, pentru a strange politică prin asocierea cu biserica (Thomson,
informații standardizate sau 1996).
pe înțelesul unui individ, din În al doilea rând, biserica este văzută
mediului cultural occidental, de- doar ca o altă instituție a statului, căruia i se
spre marile religii ale lumii. supune și fără de care nu ar putea exista, fără
În fiecare număr al revistei vor a juca un rol activ în protejarea drepturilor
fi „cercetate” din această perspectivă una- omului și făra a promova toleranța religioasă,
două religii, în funcție de complexitatea specifică Bisericii Creștine (Guraf and Gu-
Complexitatea realității depășește cu informațiilor primite și găsite, iar la final voi raff, 1993). Principalul rol al bisericii, la fel
mult simplitatea teoriilor. Scopul teoriilor este prezenta un articol complet, cu toate marile ca şi celelalte instituții ale statului, este acela
acela de a simplifica, ordona și înșirui logic religii, cu temele pe care s-au dus cele mai ap- de a controla masele. Această caracteristică
o cantitate mare de informații, imposibil de rinse discuții, cu analize și concluzii. are o consecvență rar întâlnită; ea poate fi
memorat. Pot fi văzute ca niște scurtături care- Așadar, în urma publicării unui arti- regăsită în Rusia de exemplu: din Evul Mediu
ți simplifică viața. Desigur, vă veți întreba ce col despre o confesiune, toți cititorii care se în perioada țaristă, în perioada URSS-ului și
legătura au cele spuse mai sus cu titlul arti- identifică cu aceasta sau au experiențe cu per- chiar și astăzi. În al treilea rând, legătura din-
colului. Au. Ce intenționez prin acest articol soane, idei, cutume aparținând acelor religii îi tre stat și biserică este extrem de stransă (la
este să deschid o serie de discuții între cititori, rog ca pe baza discuțiilor prezente în articol fel de strânsă ca și în alte religii ca și în islam
între cititori și mine, între cititori, eu și alte să trimită feedback pe adresa tonyanatolie@ sau confucianism) singura diferență fiind că
persoane interesate de acest subiect. gmail.com . biserica nu se suprapune total societății.
Mă numesc Coșciug Anatolie și sunt Pentru a ne fi mai ușor, datorită Pentru a facilita înțelegerea, voi in-
student la Științe Politice anul III și la Comu- proximității cu această confesiune, voi porni troduce un desen pentru a arăta schematic
nicare și Relații Publice anul II. Una dintre discuțiile vis-a-vis de această religie. Amin- caracteristicile enunțate mai sus. Statul este
dorințele puse la trecerea dintre ani (știți voi, tesc, nu vom purta discuții despre dezirabili- principalul actor, sub forma a diferite instituții
stupida supersție cum că dacă-ţi pui o dorință tatea religiei, sisteme de valori sau instituții dintre care face parte și biserica. Societatea și
la trecerea dintre ani sunt mari șanse ca unul sociale specifice acestora, ci doar despre biserica sunt total subclasate statului, însă făra
dintre moși, Nicolae, Crăciun sau Gerilă să o relația care există în cadrul unor culturi în- ca biserica să fie total suprapusă societății ci-
audă și să ajute la îndeplinirea ei :D ) a fost tre societate-stat-biserică. Această parte a vile.
să scriu un articol pe această temă: o cer- articolului începe prin prezentarea caracter- Așa cum rugam cititorii în prima parte a
cetare despre legătura dintre religia unei țări isticilor acestei confesiuni, caracteristici ale articolului, feedback-ul pe tema realației stat-
și evoluția sistemului de guvernare. interacțiunii biserică-societate-stat, așa cum biserică-societate în țări ortodoxe prezentată
Desigur, am urmat pașii clasici ai aces- apar ele descrise în diverse studii. mai sus îl aștept pe
tui demers: am început să caut informații, Ortodoxismul, așa cum este el văzut tonyanatolie@gmail.com
cercetări, lucrări scrise pe aceste teme. Ceea de către cercetătorii care au urmărit relația
ce am realizat în scurt timp este că e greu să stat-societate-biserică, are 3 caracteristici
întelegi doar CITIND o cultură, un sistem de esențiale. În primul rănd, cultural vorbind, nu Anatolie Coşciug
7
Are Moldovans

gibcluj.ro
politically tolerant ?
Political tolerance or the willingness to in Republic of Moldova with respect to its po- erance the
grant political liberties and rights to disliked litical regime. individ-
groups is a fundamental democratic value that In 1991, the Moldavian Soviet Social- uals
undergirds successful and healthy democra- ist Republic declared independence and Mir- were
cies. Political tolerance often involves sup- cea Snegur, the chairman of the Communist
port for civil liberties, minority rights and of Supreme Soviet, became the first president of
course their practical application to disliked a democratic Republic of Moldova. Several
groups. years later Snegur’s Centrist Agrarian Demo-
Some authors argues that healthy de- cratic Party (ADP) won a majority of seats in
mocracies require citizens to tolerate the the first free and fair popular election. Mircea
views and the political participation of others, Snegur’s successor was Petru Lucinschi. The
even if they oppose those views or feel threat- constitution was amended transforming the asked
ened by that political participation. (Almond initial presidential regime into a parliamenta- to name
& Verba, 1963; Inglehart, 1997; Putnam, ry republic, the president being chosen trough their most
1993) In emergent or rather nascent democ- indirect election. Vladimir Voronin Commu- disliked groups
racies such as Republic of Moldova, citizens nist Party has gained the power in 2001, being from a list of choices (for this
must tolerate the views and participation of re-elected in 2005. In 2009 The Communist paper are important: capitalists, communist,
opposing groups in order to ensure successive Party was again re-elected, which generated immigrants, homosexuals and right extrem-
transfer of power with free elections. In the protests against election fraud which turned ists) and they were asked two civil liberties
Republic of Moldova the intolerance causes into a violent riot. The political situation is question - whether members of their least-
instability of political system, for example, instable, after several unsuccessful attempts liked groups should be allowed to teach in
groups resisting cede of power to rivals and to elect a president, the parliament was dis- schools and to hold public demonstrations.
try to institutionalize restriction on civil liber- solved and early elections were organized As we can see the Moldovans are not
ties. on 29th July 2009, but again a president was very tolerant with the share of public liberties,
Citizens in newer democracies have not elected, and now there are some plans to only 3.60% allow the least liked groups to
had less time to internalize democratic norms amend the constitution in order to transform teach and 5.90% to demonstrate.
and values and may not have yet learned to the actual parliamentary republic into a presi- In 1994-1999 the results demonstrate
translate democratic principles into democrat- dential regime again, to avoid repeated early that Moldovans were intolerant. 1994 repre-
ic values, such as safeguarding civil liberties election. sented the year of the first free popular elec-
for their least liked groups. The purpose of this short introduction tions, the first attempt to accommodate demo-
As explained by Peffley and Rohrsch- to the political aspects of Moldova is to dem- cratic values to a post communist culture. The
neidr (2003, p.244) political tolerance at its onstrate how instable the political situation Republic of Moldova in 1994-1999 was a
more concrete level is extremely difficult, actually is. According to the literature, I ex- nascent democracy with ups and downs. As
citizens must be exposed to experiences that pect political tolerance to be low. the theory predicts, in newer democracies
encourage the application of democratic According to Freedom House the 1999 tolerance will be lower, because the process
norms to specific instances. The theory pre- political rights scores for Moldova were 2, for of internalizing democratic values at the in-
dicts that differences in the age of democratic civil liberties - 4, and the country was classi- dividual and institutional level is just now
institutions across established and newer de- fied as partly free. beginning.
mocracies could produce differences in the The data for my study comes from the For future research it will be interest-
average level of political tolerance, and that World Value Survey WVS (1981-2008). Un- ing to compare political tolerance in 1994-
individuals who have had more contact with fortunately only the 1994-1999 wave contains 1999 with political tolerance in 2005-2010,
democratic institutions should be more toler- information on political tolerance for Repub- but WVS does not provide such data for the
ant than those who were educated under less lic of Moldova. I use Freedom House scores moment.
democratic time period. to estimate the degree of democratization. This paper has a lot of biases and limi-
In this paper I investigate the relation In the WVS for measuring political tol- tations, because of the available data, but it’s
between democracy and political 96,4 94,1 100 a starting point for a more serious re-
tolerance in Republic of Moldova, search on this topic with more valid
analyzing at the individual level the 80 data.
degree of tolerance taking into con- 60 References : S. M Pyatt, P Paxton,
sideration the emergent democratic No
Learning Political Tolerance in Eastern
regime. The study is a descriptive 40 and Western Europe,Springer,2006
one and has no scientific value. To Yes www.unimedia.ro
20
summarize, my paper’s purpose is 3,6 5,9 http://www.worldvaluessurvey.org/
to evaluate the political tolerance 0
Least liked groups Least liked groups Daniela Cervinschi
allow: teach allow: demonstrate
8
Accent Basarabean #2

Studenția mea
Studenţia mea a fost
marcată de momentul Decembrie
’89. Eram acasă, în Constanţa,
să întâmpin sărbătorile de iarnă
alături de părinţi. Ascultam din
liceu Europa Liberă şi Vocea Am-
ericii. Ştiam ce se întâmplase la
Timişoara. Am ieşit în oraş, curios
să văd ce se întâmpla pe străzi. O
Studenția mea
palele bulevarde, am decis să ne
împărţim pe grupe şi să apărăm de
terorişti instituţiile de cultură din
Constanţa. Astăzi nu îmi pot ima-
gina ceva mai stupid şi mai peri-
culos, dar atunci aşa am facut. Nu
regret. Eram tineri, frumoşi, naivi.
Eram convinşi că facem ceva bun
şi drept pentru cei de lângă noi.
mulţime de oameni adunată în faţa Eram disperaţi să facem ceva
Primăriei - noi, constănţenii, îi bun şi drept pentru cei de lângă
spuneam Casa Albă. Balconul cen- noi. Tinerii de ieri... Aşa erau tin-
tral era plin. N-aveai loc să arunci erii tinereţii mele. Credeam ca au
o grenadă. Care mai de care dornic dispărut, copleşiţi de (non)valorile
să-şi exprime angoasele, furiile, prost explicate şi prost înţelese ale
frustrările, dorinţele acumulate în democraţiei şi libertăţii cucerite
anii epocii de aur. Unul dintre ei cu sânge, sub atenta manipulare
era convins că studenţii sunt laşi. a marilor puteri. I-am regăsit pe
I-am auzit vocea raguşită: unde ei, tinerii tinereţii mele, în aprilie
sunt studenţii, de ce nu sunt aici, la Chişinău. Frumoşi, naivi,
alături de Revoluţie? Pentru el, disperaţi, convinşi. Studenţia mea
săracul, Revoluţia era ceea ce am a fost, dincolo de chiul şi note me-
remarcat că este pentru unii din- diocre, un seminar de democraţie.
tre fraţii mei din stanga Prutului, Acum, unora li se pare că eu pre-
Unirea. Am reuşit, cum necum, dau democraţia. Greşit. Eu încerc
să ajung şi eu în balconul acela. să o practic. Poate că uneori chi-
Am reuşit apoi să adun lângă ulesc, poate că uneori o practic la
mine, în seara aceea, câteva sute un nivel mediocru. Dar voi ramâne
de studenţi. După ore bune de un student, naiv, disperat, convins
marş şi lozinci revoluţionare şi că trebuie să învăţăm mereu, mai
anticomuniste scandate pe princi- ales din greşelile noastre.

Doru Dendiu

O dimineaţă
studențeasca
mai devreme…probabil”. Pornesc spre palier pentru a repeta
tradiţionalul ritual al dimineţii care mă ajută să intru în ritmul
oamenilor “matinali”. Între timp gândurile îmi aleargă deja prin
dulap şi încerc să decid cu ce mă voi îmbrăca astăzi. Mă amuză
feţele şi mimicile văzute la baie ,dominate de somnolenţă şi
... Am auzit un sunet indiferenţă faţă de tot ce le înconjoară. Revin în cameră cu mai Deja e ora 9.10 şi a în-
lung care îmi ,,tot striga’’ să multă energie şi în timp ce îmi beau ceaiul verific dacă nu am ceput cursul, iar eu încerc să as-
mă ridic din pat, semnalând primit un e-mail în ultimele 4-5 ore… cult cu atenţie profa care explică
dimineaţa. De ce oare e cel mai dulce somnul de dimineaţă? Mă mişc cu mult entuziasm derivatele şi
L-am întrerupt, în încet să nu sperii fiinţele din cameră ce încă mai savurează zâm- extremele. Îmi văd colegii plini
speranţa că pot opri puţin tim- bitor din lumea viselor şi cel mai mult îmi doresc să stau încă 5 de „fericirea”unui nou curs de
pul ca să nu mă trezesc încă din minute lipită de pat. mate şi înţeleg cât e de frumoasă
vis. Îl aud peste 5 minute iarăşi, Mai ascult odată piesa preferată şi după ce arunc în geantă viaţa de student, atâţia oameni
înţeleg că trebuie să dau bineţe toate chestiile „necesare” unei domnişoare, pornesc spre staţia minunaţi în jurul tău şi receptivi
unei zile de luni şi unui început de troleibuz. Aerul de afară îmi inspiră energie şi dispoziţie în la toate activităţile de socializare,
de săptămână. Încerc sa îmi timp ce merg cu paşi grăbiţi şi îmi colectez gândurile ce zboară inclusiv şi cele de la ore.
amintesc ce cursuri am şi mă departe de facultate, undeva pe meleagurile Moldovei, alergând O noua zi de facultate a
trezesc cu ochii încă solitari şi pe dealuri în libertate. început, iar eu ador să fiu acolo
călători. Şi de ce niciodată nu ajung la timp în staţie, dar rămân în şi să descopăr tot mai mult acest
Acelaşi gând îmi urma troleului? Poate că sunt prea multe scări până la staţie sau univers aglomerat de meteori cu
linişteşte starea din fiece poate că e prea lungă „Piezişa”? Aceeaşi îmbulzeala, forfotă, le destinaţii unice.
dimineaţă: “Azi o să mă culc simt până la facultate. Din nou o faţă speriată când vine con-
trolorul şi îl prinde că nu şi-a compostat biletul. Am ajuns la fac-
ultate şi intru parfumată de fumul nociv din faţa scărilor. Oare
Ana Bacioi
câtă plăcere poate aduce o ţigară dimineaţă?
ivié (pentru cunoscători) aka „à ochii de la TV, aşa că mâncat 9
Vacanța de student la russe” şi împodobit bradul cu
familia, sub note de colinde. Iar
în restul timpului. Intenţie duş,
eşuată.

gibcluj.ro
dacă între timp îmi umpleam Ziua 4 Trezit la 1. Început de
stomacul cu Bucuria (aka praline intoleranţă la mâncare. Numai
de ciocolată) până la refuz nu salata de vinete mai merge. Mân-
aveam nimic de obiectat.Toate cat 5 felii bine unse. Ieşit să duc
cele intenţionate mi-au ieşit de gunoiul. Efort solicitant, mân-
minune, însă după cum am cat încă 2 felii. Refăcut bradul
observat în scurtă vreme răsturnat de pisică. Duş amânat.
(cam pe la 5 după- Culcat la 3. Adormit n-am
amiază în aceeaşi zi) îndrăznit să mă uit la ce oră.
gătitul, împodo- Ziua 5 Sculat la 2. Vremea de
bitul şi chiar şi spălat pe cap. Acţiune amânată,
mâncatul nu în schimb trecere la al doilea bol
pot ocupa prea de vinete. Urcat pe cântar apoi
mult timp. Aşa coborât repede. Admirat bradul.
că, ca orice Ştiut pe de rost programul TV.
student ce se Culcat la 12. Adormit către
respectă, m-am dimineaţă.
trezit în starea Ziua 6 Toată ziua: un mis-
aceea de beatitudi- ter. Noaptea în pat: capul începe
ne totală numită „n- să scarpine. Scărpinat până la
am ce face şi ce-mi sânge. Mers pe întuneric la baie,
place”. M-am acomo- turnat pentru dezinfecţie spirt
dat la această condiţie în cap. Turnat prea mult, udat
de simplă supravieţuire tot părul. Frig la cap. Căutat pe
atât de repede şi reuşit întuneric o şapcă. Adormit uşor
încât m-am întrebat pilită.
dacă nu cumva cariera de Ziua 7 Trezit la 1. Şapcă
călugăr budhist mi s-ar fi duhneşte ca la un alcoolic. În
potrivit mai bine. sfârşit spălat pe cap. Stare con-
Astfel, zilele au în- siderabil îmbunătăţită. Promis să
ceput să se scurgă una după mă trezesc mai repede. Tentativă
alta, părând o suprarealistă învăţat. Închis cartea în 30
înlănţuire de „Mulţumesc de secunde (cronometrat).
masă” şi „Noapte bună”. Ca Ziua 8 Trezit la 2...
un discipol adevărat, nici în cele Cam acesta a fost ritmul
mai plictisitoare momente nici primei săptămâni din vacanţa
măcar nu mi-am pus problema să mea. Norocul a fost că au venit
îmi scot cartea să mai repet niţel. Sărbătorile şi în sfârşit acestea
Ce, nu ăsta-i şpilul vacanţei, să m-au făcut să revin la o formă
calendar, numărând clipele până nu faci nimic? În fine, în continu- de existenţă mai apropiată de
la magicul „Crăciun Fericit şi are consemnez aleatoriu câteva uman. Ajutatul la pregătirea
Vacanţă Plăcută!”. Şi uite-o că din acţiunile cele mai palpitante mesei, aranjatul propriei per-
sosi: minunata, colorata dată de ale acelor zile: soane, timpul petrecut cu iubita
18 decembrie: biletul către lib- Ziua 1 Trezit la 11. Sculat la familie, invitaţii aşteptaţi: toate
ertate, somn şi mâncare. Clujul 12 jumate. Mâncat până la 14. m-au făcut să înţeleg că oricât de
îşi aduse şi el darul de Sărbători, Făcut mâncare până la 17, cu plăcut ar fi să lâncezeşti, nimic
Sunt perfect conştientă că la îmbrăcându-se mai frumos ca verificare periodică a calităţii nu se compară cu bucuria de a
momentul la care veţi citi aceste orice mireasă: o iarnă (fie şi de bucatelor. Căutat taburet pentru simţi Spiritul Sărbătorilor altfel
rânduri vacanţa de iarnă se va 3 zile, cât a ţinut zăpada) atât de a face bradul să pară mai înalt. decât prin stomac.
fi terminat de mult, rămânând o frumoasă ca aceasta, nu am mai Negăsit, aşa că mâncat până la 8. Am hibernat timp de o
dulce şi rece amintire. Totuşi, de văzut în acest oraş. Mulţumim Culcat la 2. Intervalele de timp săptămână şi nu am crescut cu
ce să uităm lucrurile doar pentru frumos. nemenţionate sunt petrecute în nimic, în afară de kilograme. Se
motivul că au trecut? Mai ales Aşa că dragă casă, dulce casă, faţa televizorului. prea poate să fi fost ceea de ce
că e vorba de o perioadă atât iată-ma că vin! Aşteptare în gară, Ziua 2 Trezit la 12. Sculat aveam nevoie şi poate chiar aş
de aşteptată şi binecuvântată îngheţat pe peron, alergat după la 13. Mâncat mâncarea de ieri repeta experienţa (minus partea
ca vacanţa de Crăciun. Două tren – căci evident îngheţasem până la 2 jumate. Enervat mami, cu spirtul din păr), însă nu cred că
săptămâni departe de grijile pe peronul greşit – mici secvenţe făcut din nou mâncare până la acesta este scopul Sărbătorilor.
studenţiei, în căminul călduţ de film care nu au făcut decât să 18. Tentativă de a citi un roman, Da, este foarte plăcut să nu faci
în care am crescut, cu o toaletă sporească plăcerea de a mă trezi eşuată. Restul serii la TV. Culcat nimic altceva decât să exişti, însă
curată numai pentru noi şi, în ci- în sfârşit la mine în pat în prima la 2. Povestit cu sora. Adormit la farmecul vieţii nu vine din asta.
uda ei, un stomac plin 24 de ore. zi de vacanţă, la minunata oră 3 jumate. A fi alături de cei dragi, a admira
Aidoma tuturor studenţilor, „de-amiaz”. Îmi planificasem ca Ziua 3 Trezit aproape de 1. bradul în luminiţe colorate, a
şi eu am aşteptat febril şi cu acest scurt concediu să fie o re- Începe să placă viaţa burgheză. înghiţi fulgii de zăpadă – oare nu
nerăbdare timpul liber promis. memorare a copilăriei, în care să Mâncat mic dejun-prânz cu pentru asta iubim noi cu adevărat
Ca un căţel ce vede halca de uit de agitaţie şi responsabilităţi tendinţă de cină pe la 4. Găsit Crăciunul şi vacanţa de iarnă?
carne în mâna stăpânului, ru- şi să mă concentrez pe uitat la taburet. Căutat covoraş care să
peam fiecare filă trecută din TV în dodii, tăiat la Salata Ol- ascundă taburetul. Încep să doară Corina Donica
10 Cetăţenii străini care
Permisul de muncă în scop de studii. Însă aceştia pot
doresc să desfăşoare o activitate solicita încadrarea în muncă în
Accent Basarabean #2

lucrativă în România se pot an- baza unui contract individual de


gaja legal în baza unei autorizaţii cial, eliberat în condiţiile legii, Român pentru Imigrări din
muncă cu timp parţial, cu pro-
de muncă. care dă dreptul titularului să fie judeţul în care are sediul so-
gram de maximum 4 ore pe zi.
Potrivit legii, autorizaţia încadrat în muncă sau detaşat în cial. Pentru aceasta, va depune
Totodată OUG 56/2007
de muncă este documentul ofi- România la un singur angajator. un dosar respectând condiţiile
prevede mai multe categorii de
Pentru eliberarea unei autorizaţii prevăzute în Legea 134/2008.
cetăţeni străini care pot efec-
de muncă, atât angajatorul cât şi În cea de-a doua etapă străinul
tua activităţi lucrative, fără
străinul trebuie să îndeplinească va solicita, pe baza autorizaţiei,
autorizaţie de muncă (străinii
o serie de condiţii prevăzute obţinerea unei vize de lungă
titulari ai unui drept de şedere
în OUG 194/2002 şi OUG şedere pentru angajare de la ofi-
permanentă, membrii de familie
56/2007, aprobată cu modificări ciile consulare ale României din
ai unui cetăţean Român etc.).
şi completări prin Legea nr. ţara de domiciliu.
Costul pentru eliberarea
134/2008. Ultima etapă constă în
unei autorizaţii de muncă este de
Procedura angajării obţinerea permisului de şedere.
200 euro, iar pentru autorizaţiile
cetăţenilor străini este După intrarea în România,
de muncă acordate studenţilor
pe baza vizei
sau lucrătorilor sezonieri, angaja-
obţinute la pasul
torul va plăti echivalentul în lei a
“intresant de complexă” şi doi, străinul va solicita personal
50 euro.
poate fi divizată în trei etape eliberarea unui permis de şedere
Pentru anul 2010 guver-
principale. de la formaţiunile teritoriale ale
nul a decis, prin hotărârea nr.
În prima etapa angaja- Oficiului Român pentru Imigrări
1577 /2009, eliberarea a 8.000
din judeţul în
de noi autorizaţii de muncă pen-
care se va stabili
tru străini, cu 67% mai puţine
cu traiul.
decât în 2008. În situaţia în care
Legea este mai
numărul cererilor pentru eliber-
torul va solicita obţinerea relaxată în cazul studenţilor
area de autorizaţii de muncă este
unei autorizaţii de muncă străini. După obţinerea
mai mare decât numărul stabilit,
de la formaţiunile teri- autorizaţiei de muncă, studenţii
acesta poate fi suplimentat prin
toriale ale Oficiului îşi pot continua şederea în Româ-
hotărâre de guvern.
nia pe baza permisului de şedere
Andrei Vătavu

Cariea ta Nr.2: CV-ul


Un CV de nota zece îţi des- responsabilităţile, cât şi realizările utilizare a calculatorului: eşti spe- foarte important. Nu trebuie să
chide calea spre jobul mult visat obţinute: “am sporit venitul fir- cialist în ale calculatoarelor, când se furnizeze informaţiile din CV
În marketing ambalajul mei”, “am primit titlul de angaja- apare vreo problemă prietenii, co- în scrisoarea de intenţie: aceasta
joacă rolul esenţial în HR, însă tul lunii”etc.), adresa companiei şi legii apelează la tine reprezintă o abordare directă a
conţinutul îşi spune şi el cuvântul. recomandări • Competenţe şi aptitudini ar- angajatorului, în care se exprimă
Şi aici mă refer la calitatea CV- • Educaţie şi formare: în ordine tistice: eşti pasionat de arta motivaţia pentru job-ul respectiv.
ului, cum îl poţi scoate în evidenţă crescătoare, începi cu cea mai fotografică “Rolul său este esenţial, pentru că
din mulţime? Să-l personalizezi? veche şcoală absolvită, dacă însă • Alte competenţe şi aptitudini; exprimă dorinţa de a lucra într-o
Cum? Cu fluturaşi şi mirosuri ai urmat şi masteratul nu e nevoie hobby: ciclismul, basketul, înotul anumită firmă şi pentru o anumită
ademenitoare – bine, asta făceam să specifici şi şcoala generală • În secţiunea informaţii supli- poziţie, prezentând intenţiile,
prin liceu pentru a impresiona pe • Aptitudini şi competenţe pro- mentare incluzi permisul auto calificările şi disponibilitatea per-
cineva drag, acum însă nu mai fesionale (aici bagi cât în lună şi (dacă îl ai) şi anexe precum: copie soanei care aplică potenţialului
suntem rebelii neliniştiţi ci maturi în stele: vorbeşti fluent 3 limbi diplomă de licenţă, copie carte de angajator, într-un format suc-
care doresc să-şi înceapă cariera ş.a.m.d.). Atenţie! Nu băga ca muncă cint şi, mai ales, atrăgător. Prin
prin a impresiona angajatorul limbă străină cunoscută şi limba Acum cu criza aceasta care scrisoarea de intenţie, angaja-
prin cartea lor de vizită – CV-ul. maternă, rişti să-l faci pe recrutor ne lasă şomeri pe tot mai mulţi torul caută informaţii legate de
Există o varietate de modele de să strâmbe din nas ghinionişti (printre care şi eu, dar motivaţia şi argumentele pentru
CV-uri pe internet atât în română • Competenţe şi abilităţi profe- asta-i altă poveste), candidaţii re- care un candidat consideră că
cât şi în engleză; gura târgului sion ale: un spirit de echipă de curg la diverse şiretlicuri pentru a este potrivit să ocupe o anumită
consideră că un curriculum vitae invidiat: “am format echipa de da un plus de valoare şi person- poziţie. Dacă aceasta nu oferă
în engleză are o valoare deosebită, basket în facultate”, participarea alitate cu ajutorul perlelor; simţul astfel de informaţii, ce constituie
deşi nu e musai: poţi să-ţi creezi la diverse proiecte umorului e binevenit dar nu în ex- practic obiectivul unui astfel de
un CV în română. Importante sunt • Aptitudini şi competenţe or- agerare, căci rişti să fii luat drept document, scrisoarea de intenţie
ingredientele, de obicei se cu- ganizatorice: experienţă bună a un clovn şi să-ţi fie expediat CV- nu îşi atinge scopul şi nu poate
prind 2 pagini: managementului de proiect al ul la circ. stârni interesul angajatorului.”
• Informaţii personale echipei, responsabilul unei echipe După ce ataşezi CV-ul ţine (Mădălina Didea, Managing Part-
• Locul de muncă vizat care se ocupă cu baza de date şi minte să redactezi şi scrisoarea ner, Hart Human Resource Con-
• Experienţa profesională (aici e reţeaua de calculatoare a firmei de intenţie, deşi foarte mulţi sulting) sursa: www.wallstreet.ro
foarte important să subliniezi atât • Competenţe şi aptitudini de candidaţi ignoră acest aspect este
Olga Vornicescu
11
Politica făcută de „facebook-eri” și

gibcluj.ro
„odnoklasnici”
Subiectul politicii con- grupuri de interese, tabere,
stituie pentru o mare parte echipe, cluburi și alte forme de
dintre tineri unul dintre cele coagulare informală. Nevoia
mai importante pretexte de de asociere a individului este asupra societății sunt cele 2 server rusesc, precum și
a interacționa, la fel cum una deosebit de exploatată rețele sociale administrate, faptul că toate butoanele și
poate pe când eram mici ne de numeroși producători care ca și aproape orice alt pro- anunțurile acestuia sunt în
cunoșteam apotențialii prieteni mizează ca prin produsele lor dus important din arealul nos- limba rusă, ar constitui pen-
în anumite locuri, înțelegând să convingă, să atragă și în ul- tru, de reprezentanți ai celor tru tineri (majoritatea lor fiind
că avem aceleași interese și tima instanță să fidelizeze un 2 lumi rivale: Occidentul și pro-români, sau cel puțin anti-
valori. Comunicăm, deci avem client. Toate aceste 3 dimensi- Estul. Occidentul are ca in- ruși) un impediment. Cei mai
interese comune, acum ca uni pot fi relevate din plin în ca- strument rețeaua Facebook, mulți dintre aceștia recunosc
și atunci. Între timp, copiii au zul rețelelor sociale din spațiul pe când mediul Comunității de cele mai multe ori că și-au
crescut, iar locurile s-au schim- virtual. Statelor Independente (mân- creat un cont pe ”odnoklasni-
bat. Internetul găzduiește cele Mă voi referi în continu- dru moștenitor al URSS-ului) ci” exclusiv pentru a-și regăsi
mai multe dintre dezbaterile are la situația tinerilor români mânuiește cu eleganța brută foștii colegi. Însăși denumirea
politice purtate atât de tineri, basarabeni din toată lumea, tipică spațiului estic, rețeaua site-ului, odnoklassniki.ru
cât și de cei vârstnici. Având în cei care nu ezită deloc în a-și Odnoklassniki. Este de re- (colegi de clasă), sugerează
vedere că până mai ieri soci- crea și administra un cont marcat că cel de al doilea target-ul acestuia, fiind ori-
etatea din Republica Moldova virtual, contribuind astfel la mediu virtual îl depășește entat către tinerii care au ab-
resimțea aprig încorsetarea edificarea comunității virtuale pe cel occidental după solvit deja școala, sau care
dictatorială a regimului Voro- din cadrul unei numărul urmează să o facă. Grupurile
nin, publicul de acolo s-a văzut anumite rețele. de utiliza- se creează aici atât în funcție
împins către cyberspace. Aici Concur- tori români de interese, cât și în funcție
s-au întâlnit negreșit cu viitorii ente, ca nivel al moldoveni, chiar de clase, iar membrii acestora
lor prieteni de prin țări euro- impactului asupra dacă, s-ar părea, interacționează pe baza unei
pene și au format în mod firesc publicului și respectiv prezența sa pe un multitudini de valori personale

și a unui șir de principii comune existentă în Republica Moldo- torului, în cadrul căruia poate fi a deveni adevărate comunități,
sau nu. Ironia constă în faptul va , adică unii sunt ”mai egali afișat orice mesaj pe care să-l bazate pe solidaritate și coezi-
că acei români pro-români de decât alții”, iar libertatea este o vizualizeze toți prietenii utiliza- une. Pentru a ne putea imagina
care vorbeam mai devreme noțiune gestionată de unii mai torului respectiv, peretele utili- impactul unei acțiuni de acest
se remarcă printr-o activitate liberi decât alții. zatorului, care se aseamănă fel, trebuie să conștientizăm că
manifestă de promovare a me- Pe de altă parte, Face- cu statutul, dar permite inclu- întregul sistem funcționează
sajului pro-românesc, de multe book se adresează tuturor per- siv afișarea pozelor, link-urilor, pe baza nevoii de socializare
ori fără conținut propriu-zis, soanelor dornice de a comuni- clipurilor video/audio, etc. De și solidaritate a indivizilor,
ce-i drept, utilizând astfel co- ca prin intermediul unei rețele asemenea, există posibilitatea caracteristici care stimulează
munitatea drept unealtă media sociale, indiferent de vârstă. de a posta notiţe, de a crea dependența și tendința de a
de promovare a… lor însuși. Denumirea sa nu sugerează albume foto sau de a trimite ne menține mereu ”în priză”.
Dincolo de adevărul că prin un anumit public țintă, ci mai mesaje corporative (mass-uri). Astfel, orice verificare de rutină
acest gen de manifestări se curând o centrare pe imaginea Una dintre cele mai impor- a căsuței poștale virtuale ne
pot obține atât efecte pozitive, și personalitatea utilizatorului. tante opțiuni, însă, o reprezintă pune, de cele mai multe ori,
cât și negative, este de remar- Într-adevăr, Facebook-ul oferă crearea grupurilor de interes. față în față cu o multitudine
cat că din când în când grupu- un mediu mult mai ”aerisit” Orice utilizator are posibilitatea de mesaje care ne anunță de-
rile respective sunt lichidate decât “odnoklasnicii”, butoane de a iniția formarea unui grup spre existența unei inițiative,
de către administratori, din în limba română (precum și pe Facebook și de a expedia a unei idei sau a unei atitu-
cele mai diferite motive, uneori în aproape orice altă limbă imediat invitații către ceilalți uti- dini expuse în mod public de
de-a dreptul aberante, iar al- populară), o prezentare mai lizatori de care este legat. Evi- vreunul dintre prietenii noștri.
teori chiar fără motive anume. largă a pozelor, precum și o dent că în cadrul grupului există Chiar dacă de cele mai multe
De aici am putea releva un- multitudine de opțiuni menite toate acele opțiuni despre care ori reacția primară este de a ig-
ele dintre limitele pe care le să satisfacă cele mai exigente am menționat mai sus. Astfel, nora mesajele venite grămadă,
comportă rețeaua respectivă. nevoi de comunicare. Există sistemul stimulează crearea atitudine care se intensifică
De asemenea, putem observa chat-ul Facebook, prin inter- unei multitudini de grupuri in- proporțional cu numărul de
că realitatea virtuală din cadrul mediul căruia pot fi accesați în formale (constituite inclusiv din mesaje primite, vizualizarea tit-
”odnoklasnicilor” este mult mai regim live toți utilizatorii care persoane care nu se cunosc lului mesajului este inevitabilă,
apropiată de realitatea socială se află online, statutul utiliza- între ele) care au potențialul de ceea ce duce la atingerea cel
12 puțin parțială a scopului aces- sau pe alte rețele, inclusiv din de forțe oculte americane velicorus, fără a remarca atitu-
tuia. cauza faptului că Facebook-ul sau pro-americane, inclusiv dinea bazată pe valorile gen-
Accent Basarabean #2

Revenind la politica este considerat uneori o rețea prin intermediul acestui tip de eral-umane ale tinerilor ieșiți
facebook-erilor, trebuie să occidentală de ”american- rețele. Dincolo de expunerea în stradă, printre care și înaltul
menționez prevalarea criteri- izare”. Relevant în acest con- tendențioasă precum că Twit- civism de care au dat dovadă,
ului politic asupra multora din- text este subiectul ”revoluției ter-ul (o rețea de socializare cu sau fără rețelele de social-
tre celelalte criterii de selecție a Twitter” care chipurile s-ar fi mult mai simplificată decât izare.
celor de care țin cont utilizato- petrecut în RM în perioada de facebook-ul, occidentală și ea) Până la noi evenimente,
rii. Adică, un comunist declarat după alegerile din 5 aprilie. a catalizat sau mai degrabă noi rămânem afundați în
este a priori în dezavantaj față Atunci, un număr impresion- a constituit cadrul dezvoltării realitățile noastre, virtuale sau
de un liberal-democrat, sau chi- ant de lideri de opinie ruși sau stării de spirit ”revoluționare”, nu, în speranța că spațiul nos-
ar față de un socialist convins. moldoveni transformați, au ieșit trebuie să remarcăm cinismul tru public ne-virtual va deveni
Este mai probabil ca acesta să în media rusească pentru a pro- respectivilor opinați care dau cu adevărat public.
se regăsească în alte grupuri mova ideea de revoluție dirijată vina pe americani, în tipicul stil

Everybody hates
Tudor Cojocaru

winter finals
those courses and make it through this
one also. I mean, it might feel like the end
of the world, but we survived the previ-
ous ones, and I guess maybe, just maybe
we’ll also survive this one too. After all it’s
just an examination session. We’ll just
have to make those puppy eyes again,
Yes! It is THAT time of the year; the she a b**ch! Sneaking upon us like that…
thicken our cheeks, and appeal to the
time of the year when things don’t really who studies when you know it’s only gon-
never ending kindness of our professors,
follow a natural path. We had a couple na happen next year? And let’s be real for
and of course, pray… pray to God for
of months of school with courses and a second, who studies during Christmas?
wisdom to avoid such situations in the fu-
seminaries, which initially promised to be Ughh… so here we are, tasting pure bit-
ture .. pbbttt! Yea right! Pray that we don’t
interesting but proven to be quite boring, terness, and it’s not gin…
flunk cause then mom and dad will frikin
during which we may or may not have day There is a general state of hyste-
cut our beer money!!! Ok… not going to
dreamed, flirted with the girl next to us, or ria going around: girls freaking out and
freak out right now… breathe in, (one,
in the most literal meaning forgotten our weeping like someone died, guys los-
two) breathe out (one, two) breathe in,
pen, or just not attend at all… he he… ing their temper and running around the
(one, two) breathe out…
Those were the good old days when we campus searching for that ONE nerd that
Much to learn, we still have… so... I
were hanging out at 3 o’clock in the morn- actually has all the courses, (I guess he’s
wish you all the best and hope to see you
ing half naked and half wasted on the cor- feeling quite important this time of year),
all alive after the session !
ridors of the wrong campus building trying from time to time you encounter those
to find our rooms. Oh! I wish I would have walking zombies that keep
listened to my teachers and to my mom humming everything they’ve
and study during the semester. The thing learned in a high paced
was… I did have my Teacher’s with me, monotonous rhythm, as
but I can’t really remember what it was if they are in the mid-
saying… dle of an enchanting
…so pissed off, man! Things don’t ritual to bring some
really make sense this time of the year! daemon onto this
After all that fun, guess what? We have a world… and then
nice vacation to relax with our friends at it’s me… well, I just
home, to out drink our dads and uncles, couldn’t pick a bet-
to eat as much as we can, to celebrate ter time to catch
Christmas and New Years, to hook up a cold… I mean,
with my sister’s girlfriends, then come who would have
back to school and share all our experi- thought that you
ences with colleagues. And because we can get sick from
haven’t seen each other since last year, having a wet bot-
to throw a courtesy party, or celebrate tom from a full
someone’s birthday, because, after all it’s day of “skiing
nice to linger on that holiday spirit!... And on your tooshie
then disaster hits! The alcohol levels dry with a nylon
out, and that annoying thing inside your bag”? Any-
head called memory kicks in! Yeah, the ways, I guess
same memory that won’t work during an we’ll just have
actual exam is reminding you right now to wrap it
that next week you have your final exams! up and start Mihai Vlad
The session, as we like to call it! ... Isn’t reading
13
Cele mai nasoale
Da, am auzit-o de când eram mici, am descoperit-o pe măsură ce ne
maturizăm, o ştim cu toţii: viaţa de adult e grea. Facturi de plătit,

Zece meserii
fără vacanţe de vară, fără mami care să te aştepte acasă cu mân-

gibcluj.ro
carea încălzită. Plus o slujbă la care ai parte de plictiseală, bârfe şi
nervi (sau cu puţin noroc de toate trei). Dacă asta spune un om nor-
mal, imaginaţi-vă numai ce simt următorii norocoşi, implicaţi în:

Job nr.1 Job nr.2 Îndepărtarea


animalelor moarte de pe drumuri
Curăţare Cinema Porno Desigur, această meserie nu există în ţările estice (unde nu ai ce
îndepărta propriu-zis, din moment ce şoferii culpabili au grijă de asta
S-o recunoaştem, meseria de curăţător în sine nu e
– a stricat vreodată o cărniţă sau o blăniţă în plus?), însă se pare că în
foarte atractivă, darămite una care să implice curăţatul sălii occident poţi să ajungi chiar să primeşti pensie pe acest motiv. Totuşi,
după o reprezentaţie porno. Pentru un bărbat măcar o fi nu ştiu câţi din noi ar fi de acord să o facă, din moment ce ea implică nu
motiv de mândrie printre amici (plus o economie serioasă numai mânuirea cadavrelor de animale izbite, ci şi culegerea lor printre
pe închirieri de DVDuri), însă nu e chiar genul de mese- maşini, cu traficul neoprit. În orice caz, nu te-ai putea plânge de lipsă
de adrenalină; probabil în fiecare dimineaţă te întrebi „Să fie vulpi mai
rie despre care să povesteşti părinţilor. Oricum, plăcerea
multe astăzi?.. Iepuri?.. Eu?”
maximă vine probabil curăţând sub scaun, la veşnica
dilemă „Să fie Cola chestia asta lipicioasă?”. Job nr.3 Degustare viermi
Dacă degustăm dulciuri, vinuri şi brânzeturi, de ce nu
am verifica şi calitatea viermilor – peştii nu au drepturi? După
fabricanţii de conserve pentru pescuit doar simţul uman poate de-
Job nr.4 Analiză olfactivă a flatulenţelor termina cu exactitate care târâtoare sunt mai gustoase, aşa că un
Cunoscând că „flatulenţa” în limbaj popular este cunoscută sub numele angajat cu stomac tare cu asta se ocupă: miroase, pipăie şi degustă
de „beşină”, ne putem da seama că oricât ar primi cei cu această minunată diferite specii de viermi pentru a alege cele mai atractive variante.
slujbă, „niciodată de ajuns” ar fi cel mai potrivit răspuns. Un gastroenterolog Pariu că în copilărie respectivul visa să se facă pilot.
(american, of course) a dorit să verifice dacă într-adevăr hidrogenul sulfurat
este substanţa responsabilă pentru mirosul respingător, aşa că a colectat sus- Job nr.5 Curăţare toalete ecologice
numitele gaze de la un grup de 16 subiecţi (hrăniţi în prealabil cu fasole) şi Dacă tot eram în domeniu... A curăţa toalete sună deja bine,
le-a dat la mirosit. Norocoşii au avut de analizat în jur de 100 de borcane cu dar v-aţi gândit la cabinele de plastic pe care le folosim în condiţii
miresme magice, pentru a confirma ipoteza: da, H2S este cauza putorii. N-aş disperate în parc sau concerte? Nu e vorba doar de un periat şi
zice că a meritat efortul, ce credeţi? sprayat, nu, o lopată şi găleată sunt şi ele implicate. Să nu ne

Job nr.6 Colectare urină de cimpanzei


imaginăm prea mult procesul, însă pare a fi cel mai bun motiv de
a învăţa bine.
Cei cu această sarcină îşi trăiesc zilele umblând după fundul
maimuţelor. Se pare că printre componentele urinei se află substanţe impli- Job nr.7 Curăţare Gradină Zoologică
cate în reproducerea primatelor (ne putem doar imagina care) aşa că cineva Să mături prin cuşti, să zugrăveşti gratiile – parcă nu sună
trebuie să le recolteze. Altfel spus, să urmărească cimpanzei cât e ziua de aşa rău (în ipoteza că leii sunt legaţi cât timp faci asta); până şi
lungă, având grijă să le agaţe de posterior pungi de plastic înainte de momen- cu înlăturarea excrementelor te-ai putea obişnui. Problema e că şi
tul-cheie. Iar dacă aţi fost vreodată la Zoo, ştiţi prea bine că maimuţele nu locuitorii respectivelor spaţii trebuie curăţaţi (în toate zonele lor)
sunt la fel de calme ca un urs koala. Ei, cel puţin angajaţii nu s-or fi plângând şi s-o recunoaştem: nu toate animalele sunt la fel de amatoare de
de sedentarism. igienă ca şi pisicile.

Job nr.8 Curăţare a locului crimei Job nr.9 Momeală pentru ţânţari brazilieni
Majoritatea din noi au văzut cel puţin un episod din CSI, De ce anume brazilieni, probabil vă întrebaţi. Ei bine, afuriţii ăştia
în care experţii în criminalistică analizează poziţia cadavrului, înţepători spre deosebire de alţii de teapa lor nu sunt la fel de uşor de frai-
descoperă urme invizibile de sânge şi colectează fire de păr de erit pentru a fi prinşi şi analizaţi de cercetători: nu sunt atraşi de lumină sau
pe podea. Traumatizant, însă e pentru o cauză nobilă: la sfârşitul căldură artificială, ci doar de radiaţiile produse de o fiinţă vie. Astfel spus,
fiecărui episod este prins criminalul. Cum rămâne însă cu spaţiul trebuie să se ofere câte un cobai uman, dispus să încaseze până la 3000 de
de investigare după ce poliţiştii pleacă? Da, cineva trebuie să se muşcături per experiment, care să prindă enervantele insecte, supuse ulterior
ocupe şi de asta: să îndepărteze cadavrul, să frece podeaua... Mai analizelor ştiinţifice. Exceptând unele cazuri de malarie, cei cu această slujbă
că ai prefera mai degrabă cinematograful pornografic. par a fi destul de împăcaţi cu soarta (şi salariul) lor.

Job no10 Degustare mâncare pentru pisici În concluzie, dragi colegi studenţi, viaţa de adult e plină
Ce-i drept, în comparaţie cu toate minunăţiile expuse mai sus, această me- de meserii nasoale. Totuşi, dacă există oameni care să le
serie pare a fi cea mai tolerabilă: tot ce trebuie să faci este să verifici că prânzul îndeplinească înseamnă că omul se poate obişnui cu orice
pisicii o să îi fie pe plac. Pasul numărul unu: miroşi mâncarea pentru a te asigura şi „Impossible is nothing”. În plus, parcă şi studenţia
de prospeţimea ei, pasul 2: îţi afunzi mâinile ca să depistezi eventuale bucăţi de os prin comparaţie pare a fi mai uşoară acum; ce preferaţi:
şi în sfârşit, pasul 3: iei o îmbucătura, pe principiul dacă îţi place ţie precis că şi o lună de sesiune sau un sandviş cu viermi? Nu de-
felina ta va fi mulţumită. geaba a spus cineva odată: Învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi!
Corina Donica
what dreams may come
14
Accent Basarabean #2

Dream and Believe – these


two words have been around me
beautiful dream I ever had till that day. I didn’t realize that my dream is
happening even when I was landing in J.F.Kennedy International Airport,
what dreams may come
feel confident about what I want,
and when things went wrong, all I
for the last five years. They have in New York. I only realized it when I was in that yellow Cab, heading to had to do was to find a better way
helped me reach goals, which New York City, going up a hill. We were on the top of the hill, and I was to get there.
years before I had never thought talking to my friends, when all of the sudden everyone got quiet. I looked Dream – everything starts
they could have been even pos- out of the window, and I was stunned. At that moment all the pictures with a dream. Don’t be afraid
sible for me to achieve. They that I had collected, the clips I had seen, seemed to be put together like a to dream big. So many people
have helped me transform “Set- jigsaw puzzle...and here it was: the unbelievable - New York City. What I struggle to free their imagina-
ting and reaching goals” into a saw printed itself in my memory forever. All that immensely tall skyscrap- tion. Einstein said “Imagination is
challenge, which finally made me ers that make you feel so small and enclosed; the neon lights, and all that more important than knowledge.”
understand my way of being and gorgeous bridges... I could almost see the busy streets, people running to Napoleon said “Imagination rules
employed me in a continuously work or getting stuck in the traffic. It was breathtaking. There is so much the world.” We have a tremen-
growing environment. dous power in our dreams and
And the best part about this our imagination and our creativ-
“To accomplish great things, we must not only act, but also dream;
is when you accomplish that goal, ity. Everybody needs a dream for
not only plan, but also believe.”
which seemed to be impossible life. It is psychologically healthy.
Anatole France
to reach, and when you get that Start living your dream. Make it
feeling which makes you say “I a challenge. I dare you to dream!
can do everything” or “Nothing is Be who you were designed to be.
impossible” and challenge your- What Dreams May Come.
self to new and more difficult to Last year, I had a dream.
achieve goals, which might seem I enjoyed visiting the States, and
impossible at all for other people, afterwards I wanted to study
but not for you. Cause you… you there; I wanted something differ-
can do everything. ent for my education, something
First, it was the dream. that would improve my skills,
I love New York, I’m lov- history hidden behind those places. At times it felt like all I wanted to and something that would offer
ing it since I was 14 years old. I do was to get out of the car and cry out of happiness. I have to admit me a better future. I wanted to
was collecting images and movie that it gave me chills and a sense of accomplishment that I had never do a Master degree in the United
clips about New York; I had a felt before. At that moment I realized: dreams may become reality, if States. I believed I have what it
lot of souvenirs. I really loved it, you truly believe in them and do anything in your power to make that takes to get there. I knew I can
and I never realized I could ever happen. make things possible; all I had
visit it. Victor Hugo said “There is After that experience, I became confident that if there is some- to do is keep dreaming and doing
nothing like a dream to create the thing I can put my mind up to, I can achieve it. I have to admit that it’s my best to get there. That was my
future”; I had a dream, you might not as easy as it sounds. We have to go through experiences of trials, dream, and everything starts with
think it’s a small one; for me it disappointment and face mistakes, but the idea behind it is that these a dream.
was the most wanted and the most are the things that make us stronger. These are the facts that made me
Pavel Fusu

Dimineața
Mirosul de gutui, gustul amar al cafelei şi amintirea sunt azi dejunul. Ea stătea desculţă pe
terasă, se ascundea în fular zâmbind. Părul supărat îi încălzea umărul şi părea mai frumoasă ca
oricând. Imaginile vii i se reflectau în negrul ochilor. Copacii indiferenţi şopteau acorduri necunos-
cute. Privea adânc solemnitatea munţilor şi deodată gândul a dus-o la firea mizerabilă a omului. De
ce ne minţim? De ce nu avem curajul curcubeului de a ne manifesta festiv printr-un dans al culorilor?
Iar fraza „Eşti fericită. Văd că porţi inel!” i-a rămas imprimată în intimitatea inimii. Tot acolo
căuta şi răspunsul. Vizita de ieri i-a dat peste cap toate planurile. Ea, care era convinsă că timpul
şterge şi cele mai intense trăiri, acum nu ştia în ce să mai creadă. Ochii lui i-au trezit toate anotim-
purile. Gustul său a rămas îmbibat pe paharul de vin de pe masă. Şi poate de aceea că nu suntem de
lemn, mai ţinem visele în palme şi nu vrem să le lăsăm să plece?
Dimineaţa asta virgină, care nu uită episodul zilei de ieri, care e lenoasă şi nevinovată, îi
aduce dorul de a trăi paradisul lor în care nu se spun cuvinte. De ce s-a trezit aşa de devreme? De ce
n-a rămas să călătorească în lumea ei? A sorbit ultima picătură de cafea şi zâmbind elegant a mers în
birou să-şi continuie a scrie cartea „Acvariul”.
E o dimineaţă graţioasă de martie. Ninge! Camelia Chitic
15

Angoase

gibcluj.ro
de Cluj
Te pomeneşti găurind un bilet
în troleibuz, în jurul tău - oameni care
încearcă o sincronizare de puzzle, şi
ceaţă… nici nu mai ţii minte când ţi-
ai amintit de tine şi cum se face că
traseul ¸¸camin- facultate-camin’’ se
măsoara nu în integrale ci în distanţe
din care bei şi mănânci temeri în
pacheţele de fornetti. ,,La-la-la-la-la/
Let’s all drink to the death of a clown’’
îţi mai omoară un eu Clujul acompa-
niat de The Kinks, s-a înfipt în tine
şi nu mai vrea să iasă, cadavru de eu
¸¸maldavnesc’’ ce adineaori îţi dădea
¸¸privet’’ în oglindă şi îţi lega funde
roşii la gât… acum zace desfigurat
într-o sală de curs.
Fri(k)ci
De parcă ţi-au furat toate
lopăţelele din clepsidră şi nu mai ai
cu ce săpa galerii, nici nu mai ridici
palate... acum nu te mai joci cu tim-
pul. Cărţile, prietenia, liniştea - totul e
deosebit de preţios! Semaforul roşeşte
de fiecare dată cînd îţi dezgoleşti ner-
vii în faţa lui, îi laşi nuzi ca să mai
ai timp de gândit, după care îţi con- te pierzi în refracţia luminii pe
tinui agonia după fel de fel de umbre băltoacele străzilor şi găsindu-te
deşarte, vrei să ştii tot(ul), vreai să le când plouă să vezi doar viscere.
poţi pe toate...vrei să găseşti dumne- Ţi-e frică şi de visuri frumoase,
zeul pe care l-a pierdut Nietzsche şi dimineţile după ele sunt luni şi
,,să-l apuci de picioare’’. vineri. Când te culci, ţi-e frică să-
,,Aici nu e ca la tine acasă, ţi aminteşti de ce-ţi este frică, iar
aici fiecare îşi are cîte un dumne- ţie îţi este frică să te culci, pentru
zeu’’ îţi spui în timp ce îţi galopezi că ai încă atâtea lucruri de făcut...
singurătăţile pe zebre şi uiţi că/cât nu ţi-e frică şi de amintiri frumoase,
mai eşti la tine acasă. ele te scobesc nemilos până ce dau
Aici toţi oamenii se grăbesc de cearşafurile patului. Ţi-e frică să
să cunoască, zâmbitori se adună ¸¸la iubeşti prea mult pentru că e ciudat
o ţigară’’ şi vorbesc despre nemurirea să iubeşti de unul singur, ţi-e frică
sufletului, beau cafea şi contemplează şi să scrii despre asta. Ţi-e frică să
campania electorală, îşi plimbă câinii plângi în public, urăşti compasi-
şi fac calcule... e chiar ¸¸făşnăbâl’’ să unile şi mila... ţi-e frică, ţi-e frică,
fii fericit în Cluj, să te scuzi, să te ’no’ ţi-e frică.
şi să te ‚ioi’. Aici trebuie să te găseşti, Nu ştiu câţi vor ajunge să
deşi pierdut în altă parte. citească acest articol, nici nu ştiu
Ai putea să forţezi în tine o dacă mai simte cineva la fel; prea
notă de normalitate, chiar practici asta lirică sau desuetă, idioată şi nela-
cînd vorbeşti cu oamenii, le zâmbeşti, locul ei... rămâne a fi oscilaţia unei
îi saluţi, dar cel mai bine îi asculţi. căutări de sine, un dor potenţat de
Uneori vrei să fii ca ei... deseori vrei traseul sinuos care şerpuieşte din
să fii ca tine şi să le placi în acelaşi Casa Matei până în Haşdeu.
timp, alteori te găsesc ei la periferia ta
şi se adaptează ţie.
Ţi-e frică mai ales că ai să Iulia Borş
Vrei să faci parte
din echipa revistei?
Scrie-ne la:
accentbasarabean@yahoo.com

Redacția:
Coordonator ediţie
Daniela Cervinschi
Editor principal
Ştefan Creţu
Redactor principal
Corina Donica
Fotografie
Daniel Muntean
Echipa de redacţie
Cristina Talpă
Anatol Coşciug
Corina Donica
Andrei Vătavu
Olga Vornicescu
Camelia Chitic
Elena Biciuc
Ana Bacioi
Daniela Cervinschi
Colaboratori
Doru Dendiu
Tudor Cojocaru
Ana Cojocaru
Mihai Vlad
Pavel Fusu
Iulia Borş

Revista este realizată cu sprijinul


Fundației Emanuil Gojdu și SibArt
Cluj-Napoca 2010 - www.gibcluj.ro