Sunteți pe pagina 1din 1

ABPROB,

Reprezentant legal

DOSAR
pentru

INSTRUIREA
LA
LOCUL DE MUNCA
pentru securitate si sanatate in munca
a noilor angajati
(partea comuna)
de la
SC ORIGINAL ECOSERV SRL

INTOCMIT
Persoana desemnata cu SSM