Sunteți pe pagina 1din 3

Concluziile i recomandrile comisiei

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________
Preedintele comisiei ______________
Membrii comisiei
__________________
_________________
__________________
__________________

de atestare
a cadrului didactic
Elenciuc

Aurelia

Profesor de limba rus


Gimnaziul s. aul r. Dondueni
Confirmarea n funcie la limba rus

Data _________________

FIA

Volumul de
munc
echivalat n
credite
profesionale

Credite
profesi
onale
acumul
ate
Cursuri organizate n instituiile specializate de formare
continu

Activitile de formare
profesionala continu

Volumul
de munc
cuantifica
t n ore

Cursuri de formare
150 ore
20
continu la limba rus
Activiti didactice evaluate
Ora demonstrativ
30 ore
1
clVI
la o ora

Ora demonstrativ
30 ore
1
cl VIII
la o ora
.

Ora demonstrativ
30 ore
1
Cl IX
la o ora


Activitate
30 ore
1
extracuricular
la o activitate

2 0re
0,20
Seminar :
pentru

o asistare

2 ore
0,20
nrunire metodic
pentru
raional a profesorilor de
o asistare
limba rusa:
Organizarea procesului
educaional la limba i
literatura rus
2 ore
0,20
nrunire metodic
pentru
raional a profesorilor de
o asistare
limba rusa
Literatura rus n anul

20

1
1

1
1

de studii
2012-2013
Seminar:
Promovarea educaiei
incluzive
Intrunire metodic
raional a diriginelor:
Consolidarea
parteneriatului
educaional
Consilii metodice
ani

0re

ore

5 consilii

0,20
pentru
o asistare
0,20
pentru
o asistare
Total 1 credit
pentru 5
asitri
1

Numrul creditelor profesionale acumulate pe parcursul a 5


29 credite

___________
________________
Data
candidatului

semnatura

_________
Semnatura

_______________
Directorul

Gimnaziului aul
Iurciin
Ion Petru

Evaluarea dezvoltrii profesionale a formrii continue


Portofoliu de atestare
90 ore
3
3