Sunteți pe pagina 1din 4

INDEX PROCEDURI

I.Proceduri CEAC
1.PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGUARARE A CALITATII
2.PROCEDURA OPERATIONALA DE AUTOEVALUARE
3.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND AUTOEVALUAREA INSTITUTIONALA
4.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND EVALUARE ANUALA A ACTIVITATII
PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR
5.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND PROMOVAREA IMAGINII SCOALII
6.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND EVALUAREA SISTEMATICA A
SATISFACTIEI PERSONALULUI
7.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND PARTICIPAREA SI IMPLICAREA
PARINTILOR IN PARTENERIATUL CU SCOALA
8.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CENTRALIZAREA REZULTATELOR LA
INVATATURA SI MONITORIZAREA PERFORMANTEI ELEVILOR
9.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE
10. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ELABORAREA SI REVIZUIREA
PROCEDURILOR OPERATIONALE
11.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND EVALUARE SATISFACTIEI
EDUCABILILOR SI PARINTILOR ACESTORA IN PRIVINTA ACTIVITATILOR
ESENTIALE
12.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND EVALUAREA ANUALA A ACTIVITATII
PERSONALULUI NEDIDACTIC

II.Proceduri Management
1.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND EVIDENTA PREZENTEI INVOIRILOR SI
CONCEDIILOR
2.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND FUNCTIONAREA BIBLIOTECII
3.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CONSITITUIREA SIDESFASURAREA
CONSILIULUI PROFESORAL

4.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND UTILIZAREA TELEFONULUI MOBIL IN


SCOALA
5.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND COMPLETAREA CORECTA A
CATALOGULUI ONLINE AL SCOLII
6.PROCEDURA SPECIFICA PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE
7.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR
8.PROCEDURA PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
9.PROCEDURA OPERATIOANAL PRIVIND CONTROLUL MANAGERIAL INTERN
PENTRU MODUL DE OCUPARE A UNUI POST VACANT CORESPUNZATOR FUNCIILOR
COTRACTUALE

III.Cadre didactice
1.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE
2.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND DETERMINAREA STILURILOR DE
INVATARE
3.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND EVALUAREA INITIALA A ELEVILOR
4.PROCEDURA OPERATIONALA DE ELABORARE A PORTOFOLIILOR CADRELOR
DIDACTICE
5.PROCEDURA OPERATIOANALA PRIVIND ASISTENTELE LA LECTII
6.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND OBSERVAREA PREDARII SI INVATARII
7.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CONSILIEREA SI ORIENTAREA SCOALARA
A ELEVILOR
8.PROCEDURA OPERATIOANALA PRIVIND PREGATIREA SUPLIMENTARA A
ELEVILOR
9.PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA ELEVILOR
10.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND INTOCMIREA ORARULUI
11.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII COMISIEI
METODICE EDUCATOARE

12.PROCEDURA OPERATIOANALA PENTRU PROGRAMUL SA STII MAI MULTE, SA


FII MAI BUN
13.PROCEDURA OPERATIOANALA PRIVIND INSCRIEREA ELEVILOR IN CLASA
PREGATITOARE, CLASA I SI A ABSOLVENTILOR DE CLASA AVIII-A IN CICLUL
INFERIOR AL LICEELOR SI AL SCOLILOR PROFESIOANALE
14.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ELABORAREA SI STABILIREA OFERTEI
CDS
15.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA
SIMULARII EVALUARII NATIONALE A ELEVILOR DE CLASA A VII-A
16.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ACTIVITATILE EXTRACURRICULARE
17.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CONSILIEREA EDUCATIVA
18.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND NOTAREA RITMICA SI PARCURGEREA
PROGRAMEI SCOLARE
19.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND VERIFICAREA COMPLETARII CORECTE A
CATALOAGELOR, NOTARE RITMICA, PROGRAMAREA LUCRARILOR SEMESTRIALE
SI INCHEIEREA SITUATIILOR SCOLARE

IV.Contabilitate
1.PROCEDURA OPERATIOANALA PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR
IN VEDEREA ACHIZITIONARII DE CALCULATOARE
2.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND DECONTAREA NAVETEI
3.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND STABILIREA SI PLATA DREPTURILOR
BANESTI CUVENITE PERSONALULUI
4.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA
ACTIVELOR FIXE, OBIECTELOR DE INVENTAR SI MATERIALELOR
5.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ELABORAREA SI URMARIREA
BUGETULUI
6.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND INTOCMIREA DOSARELOR DE ACHIZITII
PUBLICE
7.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ANGAJAREA,LICHIDAREA,
ORDONANTAREA SI PLATA CELTUIELILOR

V.Secretariat
1.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND FLUXUL INFORMATIONAL INTRE
UNITATILE DE INVATAMANT SI ISJ NEAMT
2.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND INTOCMIREA REGISTRULUI MATRICOL
3.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ACCESUL LA INFORMATII DE INTERES
PUBLIC
4. PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ARHIVAREA
5.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND EVIDENTA SI COMPLETAREA DOSARELOR
PROFESIONALE, PERSONALE
6.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND COMUNICAREA INTERNA, EXTERNA SI
INSTITUTIONALA
7.PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ELEVILOR

VI.Securitate
1.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND MONITORIZAREA PREVENIREA SI
COMBATEREA ABSENTEISMULUI SOCLAR
2.PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU ELEVII SCUTITI MEDICAL LA ORA DE
EDUCATIE FIZICA
3.PROCEDURA PRIVIND ASIGURAREA SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA
4.PROCEDURA SPECIFICA PRVIND INSTRUIREA PSI, SU SI SSM
5.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA
TABERELOR, EXCURSIILOR, DRUMETIILOR SCOLARE
6.PROCEDURA DE IDENTIFICARE SI INCLUZIUNE A ELEVILOR IN SITUATII DE
RISC/CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE
7.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR MEDICALE DE
PRIM AJUTOR IN SCOALA
8.PROCEDURA SPECIFICA PRIVIND INTERVENTIA IN CAZURI DE VIOLENTA IN
MEDIUL SCOLAR
9.PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ACCESUL IN INCINTA SCOLII